Firma Zakládání staveb,a.s. IČO 49241567


Zakládání staveb,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zakládání staveb,a.s. (49241567) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dobronická 1371, Praha 4 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 9. 1993 a je stále aktivní. Zakládání staveb,a.s. má celkem dvě provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Zakládání staveb,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zakládání staveb,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zakládání staveb, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zakládání staveb,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zakládání staveb,a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2139
IČO (identifikační číslo osoby) 49241567
Jméno Zakládání staveb,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 29.9.1993
Počet členů statutárního orgánu: 5 19.3.2014
Na společnost Zakládání staveb, a.s., IČ 492 41 567, se sídlem Praha 4, Dobronická č.p. 1371, PSČ 148 00, přešlo vdůsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti REFIN, spol. s r.o., IČ 630 74 711, se sídlem Praha 8, Rohanský ostrov 641, PSČ 180 00. 20.10.2010
Na společnost Zakládání staveb, a.s, IČ: 49241567, se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, PSČ:14826, přešlo vdůsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti DOSPOL-Zakládání s.r.o., IČ: 63669463, se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, PSČ: 148 26. 30.9.2008
1. Valná hromada společnosti Zakládání staveb, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Trilet Ground Services, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10, IČ: 250 56 514 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu (tedy vlastnictví potřebného počtu akcií společnosti) je doloženo (i) předložením akcií v listinné podobě na majitele, a to celkem 172 633 kusů akcií, (ii) prohlášením auditora, společnosti HAYEK, spol. s r.o., holding , o tom, že hlavní akcionář je ke dni předcházejícímu dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem výše uvedeného počtu akcií společnosti, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z výše uvedených dokumentů tedy vyplývá, že hlavní akcionář vlastní akcie společnosti, které představují podíl ve výši 94,47% na základním kapitálu společnosti.2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1831,-- Kč (slovy: jeden tisíc osm set třicet jedna koruna česká) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,-- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 2111/2005 zpracovaným prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., se sídlem Včelařská 9, Praha 8, PSČ 182 00 (dále jen "znalecký posudek").Výroková část znaleckého posudku zní:"Hlavní akcionář znalci dne 13.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Zakládání staveb, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům společnosti ve výši 1831,-- Kč (slovy: jeden tisíc osm set třicet jedna korun českých) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících obchodního zákoníku."3. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konk 12.9.2005
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZakládání staveb.Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch.zák.Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR,se sídlemv Praze 1,Senovážné nám.32,na který přešel majetek státníhopodniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/91 Sb.o podmínkách převodu 29.9.1993
majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne10.srpna 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno-vání členů představenstva a dozorčí rady. 29.9.1993

Aktuální kontaktní údaje Zakládání staveb,a.s.

Kapitál Zakládání staveb,a.s.

zakladni jmění 182 737 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.9.1993

Sídlo Zakládání staveb,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dobronická 1371 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dobronická č.p. 1371
4.9.2002
Adresa Dobronická 635 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dobronická 635
29.9.1993 - 4.9.2002

Předmět podnikání Zakládání staveb,a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 12.3.2012
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.10.2010
podnikání voblasti nakládání snebezpečnými odpady 21.10.2005
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví -stavebních a důlních strojů 2.12.2002
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů - výrobakovových prefabrikátů pro stavby 2.12.2002
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných ) - skladování azpracování nekovového odpadu a šrotu 2.12.2002
inženýrská činnost v investiční výstavbě - technická pomoc -inženýrská a investorská činnost 2.12.2002
velkoobchod - betonářskou ocelí a polotovary z ní 2.12.2002
specializovaný maloobchod - betonářskou ocelí a polotovary z ní 2.12.2002
pronájem a půjčování věcí movitých - stavebních strojů - strojůa zařízení pro stavebnictví 2.12.2002
realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytovýchprostor 2.12.2002
přípravné práce pro stavby - zemní práce a terénní úpravy -výkopové práce - průzkumné vrtné práce sloužící k získánídoplňujících údajů pro dokumentaci staveb - odvodňovánístaveniště - bourací a úklidové práce 2.12.2002
zámečnictví 2.12.2002
opravy pracovních strojů 2.12.2002
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 2.12.2002
instalace a opravy elektronických zařízení 2.12.2002
projektová činnost ve výstavbě 2.12.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.12.2002
výkon zeměměřičských činností 2.12.2002
výkon zeměměřičských činnost 2.12.2002 - 2.12.2002
provádění staveb 12.6.1997 - 2.12.2002
projektová činnost ve výstavbě 12.6.1997 - 2.12.2002
nakladání s nebezpečnými odpady 12.6.1997 - 2.12.2002
poradenská činnost ve stavebnictví 8.11.1995 - 2.12.2002
zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě 8.11.1995 - 2.12.2002
pronájem strojů, zařízení a automobilů 8.11.1995 - 2.12.2002
veřejná nákladní vnitrostátní silniční doprava 8.11.1995 - 2.12.2002
inženýrská geologie bez omezení 8.11.1995 - 2.12.2002
výroba speciálních stavebních dílců a prefabrikátů 29.9.1993 - 2.12.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zbožív příl.2 a 3 cit.zák.) 29.9.1993 - 2.12.2002
výroba speciálních strojů a zařízení pro stavební výrobu s vyj.živností uvedených v příl. zák.455/91 Sb. 29.9.1993 - 2.12.2002
práce speciálního zakládání staveb 29.9.1993 - 2.12.2002
provádění inženýrských staveb 29.9.1993 - 12.6.1997
provádění bytových a občanských staveb 29.9.1993 - 12.6.1997
provádění průmyslových staveb 29.9.1993 - 12.6.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 29.9.1993 - 12.6.1997

vedení firmy Zakládání staveb,a.s.

Statutární orgán Zakládání staveb,a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Petr Nosek 25.2.2016
Vznik členství 3.3.2014
Adresa: Zelená 395 , 252 44 Psáry Česká republika
Zelená 395, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
předseda představenstva Ing. Milan Král 10.3.2016
Vznik členství 1.2.2016
Vznik funkce 2.2.2016
Adresa: Na průhonu 309 , 413 01 Vědomice Česká republika
Na průhonu 309, 413 01 Vědomice
místopředseda představenstva Ing. Jiří Mühl 10.3.2016
Vznik členství 1.2.2016
Vznik funkce 2.2.2016
Adresa: Kostelní 36 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Kostelní 36/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
člen představenstva Ing. Aleš Skalický 10.3.2016
Vznik členství 1.2.2016
Adresa: Na palouku 3237 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Na palouku 3237/9, Strašnice, 100 00 Praha 10
člen představenstva Ing. Ladislav Holík 10.3.2016
Vznik členství 1.2.2016
Adresa: K lukám 650 , 142 00 Praha 4 Česká republika
K lukám 650/14, Libuš, 142 00 Praha 4
Představenstvo Ing. Jan Kovář 29.9.1993 - 5.4.1995
Adresa: Štúrova 1417 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štúrova 1417/2
Představenstvo Ing. Milan Novák 29.9.1993 - 5.4.1995
Adresa: Pod Lysinami 470 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Lysinami 470/17
Představenstvo Ing. Jan Rybák 29.9.1993 - 5.4.1995
Adresa: Kostelní 28 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Kostelní 28
Představenstvo Ing. David Háša 29.9.1993 - 5.4.1995
Adresa: V rohu 725 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V rohu 725
člen představenstva Ing. Jan Kovář 5.4.1995 - 27.5.1998
Adresa: Štúrova 1417 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štúrova 1417/2
Jméno Ing. Dušan Houdek 27.5.1998 - 12.8.1998
Adresa: Protěná 410 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Protěná 410
Jméno Ing. František Peč 27.5.1998 - 1.12.1998
Adresa: Na Vysočanských vinicích 823 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6
Jméno Ing. Zdeněk Rataj 27.5.1998 - 1.12.1998
Adresa: Marie Cibulkové 1615 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Marie Cibulkové 1615/1b
Jméno Ing. Dušan Houdek 12.8.1998 - 1.12.1998
Adresa: Proutěná 410 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Proutěná 410
člen představenstva Ing. Jaroslav Haupt 5.4.1995 - 4.9.2002
Zánik členství 10.8.2001
Adresa: Prosecká 681 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Prosecká 681
člen představenstva Ing. Milan Král 5.4.1995 - 4.9.2002
Zánik členství 10.8.2001
Adresa: Neklanova 1796 , Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Neklanova 1796
Místopředseda představenstva Ing. Dušan Houdek 1.12.1998 - 4.9.2002
Zánik členství 10.8.2001
Zánik funkce 10.8.2001
Adresa: Proutěná 410 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Proutěná 410
Člen představenstva Ing. František Peč 1.12.1998 - 4.9.2002
Zánik členství 10.8.2001
Adresa: Na Vysočanských vinicích 823 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Rataj 1.12.1998 - 4.9.2002
Zánik členství 10.8.2001
Zánik funkce 10.8.2001
Adresa: Marie Cibulkové 1615 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Marie Cibulkové 1615/1b
člen Ing. Ladislav Košíček 4.9.2002 - 2.12.2002
Vznik členství 10.8.2001
Adresa: Dobřejovická 565 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dobřejovická 565
předseda Ing. Milan Král 4.9.2002 - 10.12.2003
Vznik členství 10.8.2001
Vznik funkce 4.9.2001
Adresa: Neklanova 1796 , Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Neklanova 1796, okres Litoměřice
člen Ing. Dušan Houdek 4.9.2002 - 10.12.2003
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 9.7.2003
Adresa: Tymiánová 620 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tymiánová 620/7
člen Ing. Vojtěch Kopáč 4.9.2002 - 10.12.2003
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 9.7.2003
Adresa: Brandlova 1557 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brandlova 1557/3
člen Ing. Oto Petrášek 4.9.2002 - 10.12.2003
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 9.7.2003
Adresa: Hřebíkova 12 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hřebíkova 12
člen Ing. Michael Remeš 4.9.2002 - 10.12.2003
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 9.7.2003
Adresa: Na Domovině 687 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Domovině 687
člen Ing. Jiří Vejnar 4.9.2002 - 10.12.2003
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 9.7.2003
Adresa: Azalková 510 , Horní Jirčany Česká republika
Horní Jirčany, Azalková 510
člen Ing. Ladislav Košíček 2.12.2002 - 10.12.2003
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 9.7.2003
Adresa: Ostrovského 971 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ostrovského 971/11
místopředseda Ing. František Peč 4.9.2002 - 27.4.2006
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 8.2.2006
Vznik funkce 4.9.2001
Zánik funkce 8.2.2006
Adresa: Na Vysočanských vinicích 823 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6
místopředseda Ing. Jan Šindelka 4.9.2002 - 27.4.2006
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 8.2.2006
Vznik funkce 4.9.2001
Zánik funkce 8.2.2006
Adresa: Vodnická 312 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vodnická 312
člen Ing. Ladislav Holík 4.9.2002 - 6.9.2006
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 27.7.2006
Adresa: K Lukám 650 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Lukám 650
člen Ing. Jiří Mühl 4.9.2002 - 6.9.2006
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 27.7.2006
Adresa: Kostelní 36 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Kostelní 36
předseda Ing. Milan Král 10.12.2003 - 6.9.2006
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 27.7.2006
Vznik funkce 4.9.2001
Zánik funkce 27.7.2006
Adresa: Na Průhonu 309 , Vědomice Česká republika
Vědomice, Na Průhonu 309
člen představenstva Ing. Jiří Mühl 6.9.2006 - 6.9.2006
Vznik členství 27.7.2006
Adresa: Kostelní 36 , 170 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kostelní 36, PSČ 17000
člen představenstva Ing. Aleš Skalický 27.4.2006 - 25.2.2011
Vznik členství 9.2.2006
Zánik členství 3.2.2011
Adresa: Průběžná 11 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Průběžná 11/288, PSČ 10000
člen představenstva Ing. Ladislav Brož 27.4.2006 - 25.2.2011
Vznik členství 9.2.2006
Zánik členství 3.2.2011
Adresa: Poznaňská 429 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Poznaňská 429/45, PSČ 18000
předseda představenstva Ing. Milan Král 6.9.2006 - 25.2.2011
Vznik členství 27.7.2006
Zánik členství 3.2.2011
Vznik funkce 27.7.2006
Zánik funkce 3.2.2011
Adresa: Na Průhonu 309 , 413 01 Vědomice Česká republika
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 41301
člen představenstva Ing. Ladislav Holík 6.9.2006 - 25.2.2011
Vznik členství 27.7.2006
Zánik členství 3.2.2011
Adresa: K Lukám 650 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Lukám 650, PSČ 14200
člen představenstva Ing. Jiří Mühl 6.9.2006 - 25.2.2011
Vznik členství 27.7.2006
Zánik členství 3.2.2011
Adresa: Kostelní 36 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Kostelní 36, PSČ 17000
člen představenstva Ing. Aleš Skalický 25.2.2011 - 23.9.2011
Vznik členství 3.2.2011
Adresa: Průběžná 288 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Průběžná 288/11, PSČ 10000
člen představenstva Ing. Ladislav Holík 25.2.2011 - 28.11.2013
Vznik členství 3.2.2011
Adresa: K Lukám 650 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Lukám 650, PSČ 14200
člen představenstva Ing. Ladislav Brož 25.2.2011 - 19.3.2014
Vznik členství 3.2.2011
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Poznaňská 429 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Poznaňská 429/45, PSČ 18100
člen představenstva Ing. Jiří Mühl 25.2.2011 - 19.3.2014
Vznik členství 3.2.2011
Adresa: Kostelní 0 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Kostelní /36, PSČ 17000
člen představenstva Petr Nosek 19.3.2014 - 19.3.2014
Vznik členství 3.3.2014
Adresa: Wiesenthalova 1035 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Wiesenthalova 1035/8, Řeporyje, 155 00 Praha 5
předseda představenstva Ing. Milan Král 25.2.2011 - 10.10.2015
Vznik členství 3.2.2011
Vznik funkce 4.2.2011
Adresa: Na Průhonu 309 , 413 01 Vědomice Česká republika
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 41301
člen představenstva Ing. Petr Nosek 19.3.2014 - 25.2.2016
Vznik členství 3.3.2014
Adresa: Wiesenthalova 1035 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Wiesenthalova 1035/8, Řeporyje, 155 00 Praha 5
člen představenstva Ing. Aleš Skalický 23.9.2011 - 10.3.2016
Vznik členství 3.2.2011
Zánik členství 1.2.2016
Adresa: Na Palouku 3237 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Palouku 3237/9, PSČ 10000
člen představenstva Ing. Ladislav Holík 28.11.2013 - 10.3.2016
Vznik členství 3.2.2011
Zánik členství 1.2.2016
Adresa: K lukám 650 , 142 00 Praha 4 Česká republika
K lukám 650/14, Libuš, 142 00 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Jiří Mühl 19.3.2014 - 10.3.2016
Vznik členství 3.2.2011
Zánik členství 1.2.2016
Vznik funkce 3.3.2014
Zánik funkce 1.2.2016
Adresa: Kostelní 36 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Kostelní 36/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
předseda představenstva Ing. Milan Král 10.10.2015 - 10.3.2016
Vznik členství 3.2.2011
Zánik členství 1.2.2016
Vznik funkce 4.2.2011
Zánik funkce 1.2.2016
Adresa: Na průhonu 309 , 413 01 Vědomice Česká republika
Na průhonu 309, 413 01 Vědomice

Dozorčí rada Zakládání staveb,a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Rataj 10.3.2016
Vznik členství 28.1.2016
Vznik funkce 1.2.2016
Adresa: Marie Cibulkové 1615 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Marie Cibulkové 1615/1b, Nusle, 140 00 Praha 4
místopředseda dozorčí rady Ing. František Peč 10.3.2016
Vznik členství 28.1.2016
Vznik funkce 1.2.2016
Adresa: Na vysočanských vinicích 823 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Na vysočanských vinicích 823/6, Vysočany, 190 00 Praha 9
člen dozorčí rady Rudolf Franta 18.11.2016
Vznik členství 13.10.2009
Adresa: Vodnická 315 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Vodnická 315/32, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
Jméno Ing. Čestmír Matějka 29.9.1993 - 5.4.1995
Adresa: Zdíkovská 198 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 198/2920
Jméno Ing. Čestmír Stava 29.9.1993 - 5.4.1995
Adresa: 5.května 1035 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, 5.května 1035/41
Jméno Ing. Michal Remeš 29.9.1993 - 5.4.1995
Adresa: Na Domovině 687 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Domovině 687
Jméno Josef Kopecký 5.4.1995 - 27.5.1998
Adresa: Říčanská 96 , Jesenice Česká republika
Jesenice, Říčanská 96
Jméno Ing. Milan Novák 5.4.1995 - 1.12.1998
Adresa: Pod Lysinami 470 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Lysinami 470/17
Jméno Ing. Milan Vodička 5.4.1995 - 1.12.1998
Adresa: Lečkova 1518 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lečkova 1518
Jméno Ing. Jan Kovář 27.5.1998 - 1.12.1998
Adresa: Štúrova 1417 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štúrova 1417/2
Člen dozorčí rady Ing. Milan Vodička 1.12.1998 - 5.6.2002
Zánik funkce 25.8.2000
Adresa: Lečkova 1518 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lečkova 1518
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Kovář 1.12.1998 - 4.9.2002
Zánik členství 10.8.2001
Zánik funkce 10.8.2001
Adresa: Štúrova 1417 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štúrova 1417/2
Člen dozorčí rady Ing. Karel Hájek 5.6.2002 - 4.9.2002
Zánik členství 10.8.2001
Vznik funkce 25.8.2000
Adresa: Sezimovská 533 , Tábor - Měšice Česká republika
Tábor - Měšice, Sezimovská 533
Člen dozorčí rady Josef Kopecký 1.12.1998 - 2.12.2002
Adresa: Říčanská 96 , Jesenice Česká republika
Jesenice, Říčanská 96
Člen dozorčí rady Josef Kopecký 2.12.2002 - 12.11.2005
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: U Parku 555 , Jesenice Česká republika
Jesenice, U Parku 555
místopředseda Ing. Zdeněk Rataj 4.9.2002 - 23.11.2005
Adresa: Marie Cibulkové 1615 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Marie Cibulkové 1615
předseda Ing. Jan Kovář 4.9.2002 - 27.4.2006
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 9.2.2006
Vznik funkce 10.8.2001
Zánik funkce 9.2.2006
Adresa: Štúrova 1417 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štúrova 1417/2
místopředseda Ing. Zdeněk Rataj 23.11.2005 - 27.4.2006
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 9.2.2006
Vznik funkce 10.8.2001
Zánik funkce 9.2.2006
Adresa: Marie Cibulkové 1615 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Marie Cibulkové 1615
předseda dozorčí rady Ing. František Peč 27.4.2006 - 18.5.2006
Vznik členství 9.2.2006
Vznik funkce 10.2.2006
Adresa: Na Vysočanských vinicích 823 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6, PSČ 19000
předseda dozorčí rady Ing. Zdeňek Rataj 27.4.2006 - 6.9.2006
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 27.7.2006
Vznik funkce 10.2.2006
Zánik funkce 27.7.2006
Adresa: Marie Cibulkové 1615 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Marie Cibulkové 1615, PSČ 14000
předseda dozorčí rady Ing. Zdeňek Rataj 6.9.2006 - 19.9.2006
Vznik členství 27.7.2006
Vznik funkce 27.7.2006
Adresa: Marie Cibulkové 1615 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Marie Cibulkové 1615, PSČ 14000
člen Petr Brandejs 23.11.2005 - 30.10.2009
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Kurčatovova 321 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kurčatovova 321, PSČ 10900
místopředseda dozorčí rady Ing. František Peč 18.5.2006 - 25.2.2011
Vznik členství 9.2.2006
Zánik členství 2.2.2011
Vznik funkce 10.2.2006
Zánik funkce 2.2.2011
Adresa: Na Vysočanských vinicích 823 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6, PSČ 19000
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Rataj 19.9.2006 - 25.2.2011
Vznik členství 27.7.2006
Zánik členství 2.2.2011
Vznik funkce 27.7.2006
Zánik funkce 2.2.2011
Adresa: Marie Cibulkové 1615 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Marie Cibulkové 1615, PSČ 14000
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Rataj 25.2.2011 - 10.10.2015
Vznik členství 2.2.2011
Vznik funkce 3.2.2011
Adresa: Marie Cibulkové 1615 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Marie Cibulkové 1615, PSČ 14000
místopředseda dozorčí rady Ing. František Peč 25.2.2011 - 10.10.2015
Vznik členství 2.2.2011
Vznik funkce 3.2.2011
Adresa: Na Vysočanských vinicích 823 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6, PSČ 19000
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Rataj 10.10.2015 - 10.3.2016
Vznik členství 2.2.2011
Zánik členství 28.1.2016
Vznik funkce 3.2.2011
Zánik funkce 28.1.2016
Adresa: Marie Cibulkové 1615 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Marie Cibulkové 1615/1b, Nusle, 140 00 Praha 4
místopředseda dozorčí rady Ing. František Peč 10.10.2015 - 10.3.2016
Vznik členství 2.2.2011
Zánik členství 28.1.2016
Vznik funkce 3.2.2011
Zánik funkce 28.1.2016
Adresa: Na vysočanských vinicích 823 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Na vysočanských vinicích 823/6, Vysočany, 190 00 Praha 9
člen dozorčí rady Rudolf Franta 30.10.2009 - 18.11.2016
Vznik členství 13.10.2009
Adresa: K Lukám 648 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Lukám 648, PSČ 14200

Sbírka Listin Zakládání staveb,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2139/SL 62 ostatní záp.ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 2.2.2016 1.3.2016 15.3.2016 1
B 2139/SL 61 ostatní záp.z jed.DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 1.2.2016 1.3.2016 15.3.2016 1
B 2139/SL 60 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 3.6.2015 11.6.2015 28
B 2139/SL 59 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 11.9.2014 29
B 2139/SL 58 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 28.2.2014 13.3.2014 21.3.2014 1
B 2139/SL 57 ostatní zápis z jednání DR/odvolání a volba předs. Městský soud v Praze 3.3.2014 13.3.2014 21.3.2014 1
B 2139/SL 56 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 3.3.2014 13.3.2014 21.3.2014 1
B 2139/SL 55 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.7.2013 16.7.2013 26
B 2139/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.6.2012 18.6.2012 27
B 2139/SL 52 notářský zápis NZ 91/2012 Městský soud v Praze 22.2.2012 14.3.2012 10
B 2139/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 23.6.2011 24.6.2011 27
B 2139/SL 50 podpisové vzory 5x Městský soud v Praze 14.2.2011 3.3.2011 10
B 2139/SL 49 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 4.2.2011 3.3.2011 1
B 2139/SL 48 ostatní -zápis z DR/představenstvo/ Městský soud v Praze 3.2.2011 3.3.2011 2
B 2139/SL 47 notářský zápis NZ 517/2010 Městský soud v Praze 13.9.2010 22.11.2010 14
B 2139/SL 46 zpráva auditora +zahaj. rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 26.10.2010 10
B 2139/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.10.2010 14
B 2139/SL 44 notářský zápis NZ 516/2010 - projekt fúze Městský soud v Praze 13.9.2010 26.10.2010 22
B 2139/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 209 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 28
B 2139/SL 42 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 23.6.2010 23.6.2010 24.6.2010 1
B 2139/SL 41 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 23.6.2010 23.6.2010 24.6.2010 6
B 2139/SL 40 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 11.6.2010 11.6.2010 11.6.2010 1
B 2139/SL 39 ostatní -projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 11.6.2010 11.6.2010 11.6.2010 6
B 2139/SL 37 notářský zápis NZ 465/2009 Městský soud v Praze 3.7.2009 2.9.2009 14
B 2139/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.6.2009 5.6.2009 17
B 2139/SL 35 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.6.2009 5.6.2009 13
B 2139/SL 34 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.08 Městský soud v Praze 1.1.2008 26.9.2008 11
B 2139/SL 33 notářský zápis -NZ215/08-sml.o fúzi Městský soud v Praze 11.6.2008 26.9.2008 17
B 2139/SL 32 notářský zápis -NZ214/08-náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 11.6.2008 26.9.2008 15
B 2139/SL 31 zpráva auditora - k ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.9.2008 26.9.2008 2
B 2139/SL 30 zpráva auditora - k VZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.9.2008 26.9.2008 2
B 2139/SL 29 účetní závěrka - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.9.2008 26.9.2008 13
B 2139/SL 28 výroční zpráva - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.9.2008 26.9.2008 10
B 2139/SL 27 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 18.4.2008 21.4.2008 4
B 2139/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva k 30.6.06+audit + zpr. o vzt. Městský soud v Praze 30.6.2006 5.3.2007 5.3.2007 0
B 2139/SL 25 ostatní -zápis ze zasedání DR/představ Městský soud v Praze 27.7.2006 24.10.2006 0
B 2139/SL 24 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.7.2006 24.10.2006 0
B 2139/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2003+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 21.12.2004 21.1.2005 50
B 2139/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2002 15.12.2003 30.12.2003 0
B 2139/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 15.12.2003 30.12.2003 0
B 2139/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 6.12.2002 0
B 2139/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ859/97 Městský soud v Praze 15.12.1997 14.2.2002 19.3.2002 0
B 2139/SL 12 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ72/93 Městský soud v Praze 10.8.1993 14.2.2002 19.3.2002 25
B 2139/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1997-r.1998 Městský soud v Praze 14.2.2002 19.3.2002 0
B 2139/SL 9 ostatní -zpráva za 1.pololetí 2001 Městský soud v Praze 28.12.2001 21.2.2002 0
B 2139/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva r.2000/duben--červen/ Městský soud v Praze 31.12.2000 28.12.2001 21.2.2002 0
B 2139/SL 7 výroční zpráva r.2000/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2000 28.12.2001 21.2.2002 0
B 2139/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2000 28.12.2001 21.2.2002 0
B 2139/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.12.2001 21.2.2002 0
B 2139/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.12.2001 21.2.2002 0
B 2139/SL 3 účetní závěrka r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 13.12.2001 0
B 2139/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 4.12.2001 0
B 2139/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 1.7.1997 2.8.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zakládání staveb, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49241567
Jméno Zakládání staveb, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 29.9.1993
Celkový počet živností: 39
Aktivních živností: 12

Sídlo Zakládání staveb, a.s.

Živnosti a provozovny Zakládání staveb, a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Šumavská 525/33, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000447731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Dobronická 1371, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1000447723
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 30.9.1993

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1993

Živnost č. 4 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.2001

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.2001

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.2.2002

Živnost č. 7 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.2.2002

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.2.2004

Živnost č. 9 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.2007

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.9.2008

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.11.2010

Živnost č. 12 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.2.2012

Živnost č. 13 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1993
Zánik oprávnění 23.9.1996

Živnost č. 15 Výroba speciálních stavebních dílců a prefabrikátů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1993
Zánik oprávnění 17.12.2001

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1993
Zánik oprávnění 3.12.2001

Živnost č. 17 Práce speciálního zakládání staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1993
Zánik oprávnění 23.9.1996

Živnost č. 18 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1993
Zánik oprávnění 23.9.1996

Živnost č. 21 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1993
Zánik oprávnění 23.9.1996

Živnost č. 22 Práce prováděné stavebními mechanizmy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba speciálních strojů a zařízení pro stavební výrobu s výjimkou živností uvedených v přílohách zákona 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1993
Zánik oprávnění 16.2.2005

Živnost č. 24 Veřejná nákladní vnitrostátní silniční doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1994
Zánik oprávnění 3.2.1996
Konec oprávnění 3.2.1996

Živnost č. 25 Inženýrská geologie bez omezení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1994
Zánik oprávnění 31.3.1996
Konec oprávnění 31.3.1996

Živnost č. 26 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 16.2.2005

Živnost č. 28 Pronájem strojů, zařízení a automobilů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 3.12.2001

Živnost č. 29 Poradenská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 16.2.2005

Živnost č. 30 Nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1996
Zánik oprávnění 15.7.2001
Konec oprávnění 15.7.2001

Živnost č. 31 Inženýrská geologie bez omezení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zakládání staveb, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Holík
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Král
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří MÜHL
Člen statutárního orgánu Ing. Aleš Skalický
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Nosek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zakládání staveb,a.s.

IČO: 49241567
Firma: Zakládání staveb,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Kunratice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.9.1993

Sídlo Zakládání staveb,a.s.

Sídlo: Dobronická 1371, Praha 148 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Průzkumné vrtné práce
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
tracking image