Firma Zábřežská lesní s.r.o. IČO 45193185


Zábřežská lesní s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zábřežská lesní s.r.o. (45193185) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 115, 789 01 Lukavice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 1992 a je stále aktivní. Zábřežská lesní s.r.o. má celkem tři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o Zábřežská lesní s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zábřežská lesní s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o Zábřežská lesní s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro Zábřežská lesní s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zábřežská lesní s.r.o.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka C 60886
IČO (identifikační číslo osoby) 45193185
Jméno Zábřežská lesní s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 29.6.1992
Společnost změnila svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným ve znění projektu změny právní formy ze dne 23.9.2014 6.1.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.8.2014 - 23.12.2015
Počet členů správní rady: 1 11.8.2014 - 23.12.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.2.2014 - 11.8.2014
Usnesením ze dne 27.5.2011 řádná valná hromada společnosti Zábřežská lesní, a.s. rozhodla opřechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společností Zábřežská lesní, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na společnost OLZ, a.s., IČ 451 92 138, podle ustanovení § 183i anásl.obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady je obsaženo vnotářském zápise Mgr. Libuše Jarnotové, notářky se sídlem vOlomouci ze dne 27.5.2011, NZ 111/2011, N 144/2011. Obsah rozhodnutí valné hromady: 9.6.2011 - 4.8.2011
Určení hlavního akcionáře: hlavním akcionářem je obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B, vložka 373, když obchodní společnost OLZ, a.s. vlastní 22.598, slovy: dvacet dva tisíc pět set devadesát osm kusů akcií na majitele vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, vydaných společností Zábřežská lesní, a.s., se sídlem Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ 789 01, IČ: 451 93 185, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B, vložka 473, jejíž základní kapitál činí 22 783 000,- Kč, slovy: dvacet dva milionů sedm set osmdesát tři tisíc korun českých aje rozdělen na 22 783, slovy: dvacet dva tisíc sedm set osmdesát tři kusů akcií na majitele vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 9.6.2011 - 4.8.2011
Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 598 000,- Kč, slovy: dvacet dva milionů pět set devadesát osm tisíc korun českých, což činí 99,18%, slovy: devadesát devět celých osmnáct setin procenta základního kapitálu společnosti Zábřežská lesní, a.s., snimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 99,18%, slovy: devadesát devět celých osmnáct setin procenta ve společnosti Zábřežská lesní, a.s. Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ 451 92 138, je tak hlavním akcionářem společnosti Zábřežská lesní, a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 9.6.2011 - 4.8.2011
Rozhodla dle ust. § 183i odst. 1 anásledující obchodního zákoníku opřechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře ato obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B, vložka 373. Vlastnické právo kúčastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obchodního rejstříku podle ust. § 1831 odst. obchodního zákoníku. 9.6.2011 - 4.8.2011
Určení výše protiplnění - výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B, vložka 373, ostatním akcionářům společnosti Zábřežská lesní, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva kakciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu osobních akcií společnosti Zábřežská lesní, a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 544,- Kč, slovy: pět set čtyřicet čtyři za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Zábřežská lesní, a.s., znějící na majitele vydanou vlistinné podobě ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 9.6.2011 - 4.8.2011
Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 255-4/2011 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu vBrně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/98 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady se specializací cenné papíry, který hlavní akcionář doručil společnosti Zábřežská lesní, a.s. spolu sžádostí osvolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti Zábřežská lesní, a.s. atedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 544,- Kč, slovy: pět set čtyřicet čtyři za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Zábřežská lesní, a.s. znějící na majitele vydanou vlistinné podobě ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 9.6.2011 - 4.8.2011
Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku anásledně proveden výpočet likvidační hodnoty připadající na jednu akcii společnosti Zábřežská lesní, a.s.Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. 9.6.2011 - 4.8.2011
Stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem scennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15, slovy: patnácti kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Vsouladu sust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen iúrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde kpřechodu vlastnického práva kúčastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění aúroku, zejména zda bude protiplnění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba vden, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. 9.6.2011 - 4.8.2011
Obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 3778, která je obchodníkem scennými papíry se smyslu příslušných právních předpisů, dne 16.5.2011, slovy: šestnáctého května roku dva tisíce jedenáct apřed konáním valné hromady písemně potvrdila adoložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl apředal tomuto obchodníkovi scennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné kvýplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům ahlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. 9.6.2011 - 4.8.2011
Společnost Zábřežská lesní, a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 25.5.2011, slovy: dvacátého pátého května roku dva tisíce jedenáct obchodníka scennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, kpřevzetí akcií menšinových akcionářů společnosti Zábřežská lesní, a.s. vrozsahu podle ust. § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. 9.6.2011 - 4.8.2011
Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie kpřevzetí obchodníkovi scennými papíry, ato společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, vřádné lhůtě podle ust. 1831 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30, slovy: třiceti dnů po přechodu vlastnického práva, vsídle obchodníka scennými papíry na adrese Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, vpracovních dnech vpondělí, ve středu vdobě od 9.00, slovy: devíti do 12.00, slovy: dvanácti hodin aod 13.00, slovy: třinácti do 16.00, slovy: šestnácti hodin, přičemž vpřípadě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat sobchodníkem scennými papíry vrámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu kpředání listinných akcií. 9.6.2011 - 4.8.2011
Nepřeloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností Zábřežská lesní, a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14, slovy: čtrnáct dnů. 9.6.2011 - 4.8.2011
Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie kpřevzetí obchodníkovi scennými papíry, ato společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, vdodatečné lhůtě podle ust. 1831 odst. 6 obchodního zákoníku, tedy do 30, slovy: třiceti dnů po přechodu vlastnického práva, vsídle obchodníka scennými papíry na adrese Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, vpracovních dnech vpondělí, ve středu vdobě od 9.00, slovy: devíti do 12.00, slovy: dvanácti hodin aod 13.00, slovy: třinácti do 16.00, slovy: šestnácti hodin, přičemž vpřípadě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat sobchodníkem scennými papíry vrámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu kpředání listinných akcií. 9.6.2011 - 4.8.2011
Nepřeloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani vtéto dodatečné lhůtě, bude společnost Zábřežská lesní, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 9.6.2011 - 4.8.2011
Důvodem snížení základního kapitálu, je přebytek provozního kapitálu ve společnosti Zábřežská lesní, a.s., který má být rozdělen mezi akcionáře. Sčástkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že dojde ke zrušení akcií vnominální hodnotě, odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu, když částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita kvýplatě akcionářům, ato vtakovém rozsahu, vjakém akcionáři akceptují veřejný návrh smlouvy oúplatném vzetí akcií zoběhu způsobem aza podmínek dále uvedených. 7.7.2009 - 11.12.2009
Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál bude snížen vrozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty zoběhu, ato vtakovém rozsahu, vjakém akcionáři akceptují veřejný návrh smlouvy. Zoběhu budou tedy vzaty akcie vrozsahu, vjakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy stím, že maximální rozsah snížení základního kapitálu je dán ustanovením § 211 odst. 2 obch. zák., když základní kapitál společnosti Zábřežská lesní, a.s. nelze snížit pod zákonem stanovený minimální základní kapitál (tj. 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých). 7.7.2009 - 11.12.2009
Způsob snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti bude snížen na základě veřejného návrhu smlouvy oúplatném vzetí akcií zoběhu dle ust. § 213c odst. 1 písm. a) obchod. zákoníku vplatném znění. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy dle ust. § 183a obchodního zákoníku vplatném znění na úplatné vzetí akcií společnosti zoběhu, adresované akcionářům společnosti snásledným protokolárním zničením takto stažených akcií stím, že veřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. § 213c aust. § 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy budou kmenové akcie na majitele, ojmenovité hodnotě každé znich 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, vydané vlistinné podobě stím, že základní kapitál společnosti bude snížen vrozsahu jmenovitých hodnot akcií, které se podaří vzít zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 7.7.2009 - 11.12.2009
Lhůta pro předložení listinných akcií:Akcionáři, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy, jsou povinni předložit akcie společnosti do 30, slovy: třiceti dnů od zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato lhůta počne běžet ode dne právní moci rozhodnutí ozápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady spolu svýzvou kpředložení akcií. Akcionáři společnosti jsou oprávněni vtéto lhůtě předložit své akcie na adrese Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ 789 01, ato každý pracovní den vběžnou pracovní dobu od 8.00, slovy: osmi do 16.00, slovy: šestnácti hodin. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva snimi spojená. Představenstvo vtakovém případě stanoví dodatečnou lhůtu, která nebude kratší dvou týdnů. Její počátek spolu supozorněním dle ust. § 214 odst. 1 obchodního zákoníku bude akcionářům oznámen stejně jako počátek běhu řádné lhůty kpředložení akcií. 7.7.2009 - 11.12.2009
Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy: Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy je 6, slovy: šest týdnů ode dne jeho uveřejnění vLidových novinách azveřejnění vObchodním věstníku. Výsledek nákupu akcií podle tohoto návrhu je navrhovatel povinen uveřejnit vLidových novinách azveřejnit vObchodním věstníku do 2, slovy: dvou týdnů ode dne uplynutí jeho závaznosti. 7.7.2009 - 11.12.2009
Uveřejnění veřejného návrhu smlouvy:Veřejný návrh smlouvy uveřejní představenstvo společnosti způsobem určeným obchodním zákoníkem astanovami pro svolání valné hromady, tj. jeho zveřejněním vObchodním věstníku auveřejněním vLidových novinách. 7.7.2009 - 11.12.2009
Úplata za převod akcií: Cena za jednu akcii vjmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých činí 672,- Kč, slovy: šest set sedmdesát dva korun českých abyla stanovena vsouladu srozhodnutím řádné valné hromady společnosti Zábřežská lesní, a.s., ze dne 23.6.2009, slovy: dvacátého třetího června roku dva tisíce devět podle znaleckého posudku č. 3/2009, ze dne 17.6.2009, slovy: sedmnáctého června roku dva tisíce devět vyhotoveného znalcem Ing. Josefem Čermákem, Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové. 7.7.2009 - 11.12.2009
Úplata (kupní cena) za akcie převáděné na společnost na základě veřejného návrhu smlouvy je splatná do 3, slovy: tří měsíců od zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, ato na účet, který akcionáři společnosti písemně sdělí při předložení akcií nebo vhotovosti vsídle společnosti Zábřežská lesní, a.s. 7.7.2009 - 11.12.2009
Pověření pro představenstvo: Valná hromada rozhodla opověření pro představenstvo společnosti Zábřežská lesní, a.s. podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vrozsahu, vjakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 7.7.2009 - 11.12.2009
Účinnost snížení základního kapitálu:Snížení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem snížení základního kapitálu, tj. zápisem nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uKrajského soudu vOstravě. 7.7.2009 - 11.12.2009
Část podniku "Středisko Lom Račice" prodána smlouvou o prodejičásti podniku ze dne 28.12.2000 společnosti Lesostavby Šumperk,a.s. se sídlem Uničovská 19, Šumperk, IČ: 45192138. 10.5.2001
Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 29.6.1992
Den vzniku: 01.07.1992 29.6.1992

Aktuální kontaktní údaje Zábřežská lesní s.r.o.

Kapitál Zábřežská lesní s.r.o.

zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.1.2015
zakladni jmění 22 783 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.12.2009 - 6.1.2015
zakladni jmění 43 810 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.1993 - 11.12.2009
zakladni jmění 37 059 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.6.1992 - 1.10.1993

Sídlo Zábřežská lesní s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa 115 , 789 01 Lukavice Česká republika
č.p. 115, 789 01 Lukavice
14.8.2013
Adresa Na Křtaltě 980 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ 78901
7.7.2009 - 14.8.2013
Adresa Česká republika
Zábřeh, Leštinská 4, č.p.970, PSČ 78901
4.10.2001 - 7.7.2009
Adresa Leštínská 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Leštínská 4, okres Šumperk
31.10.1997 - 4.10.2001
Adresa Leštínská 4 , Zábřeh na Moravě Česká republika
Zábřeh na Moravě, Leštínská 4
29.6.1992 - 31.10.1997

Předmět podnikání Zábřežská lesní s.r.o.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 7.7.2009
opravy silničních vozidel 7.7.2009
truhlářství, podlahářství 7.7.2009
opravy ostatních dopravních prostředků apracovních strojů 7.7.2009
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů apůdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 7.7.2009
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.7.2009
poskytování služeb pro hospodaření vlesích apro myslivost 15.8.2005 - 7.7.2009
zemědělská výroba včetně hospodaření vlesích ana vodních plochách 15.8.2005 - 7.7.2009
nákup, prodej apřeprava střeliva 27.7.2004 - 7.7.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 t; mezinárodní provozovaná vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3,5 t 27.7.2004 - 7.7.2009
poskytování technických služeb 27.7.2004 - 7.7.2009
realitní činnost 27.7.2004 - 7.7.2009
myslivost vobhospodařovaných honitbách 27.7.2004 - 7.7.2009
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských,nábytku a hraček) 22.1.2003 - 7.7.2009
výroba pilařská a impregnace dřeva 22.1.2003 - 7.7.2009
truhlářství 22.1.2003 - 7.7.2009
specializovaný maloobchod 22.1.2003 - 7.7.2009
velkoobchod 22.1.2003 - 7.7.2009
zprostředkování obchodu 22.1.2003 - 7.7.2009
zprostředkování služeb 22.1.2003 - 7.7.2009
opravy silničních vozidel 22.1.2003 - 7.7.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 22.1.2003 - 7.7.2009
opravy pracovních strojů 22.1.2003 - 7.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 22.1.2003 - 7.7.2009
ubytovací služby 22.1.2003 - 7.7.2009
přípravné práce pro stavby 22.1.2003 - 7.7.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 22.1.2003 - 7.7.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 22.1.2003 - 7.7.2009
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy protiškodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 22.1.2003 - 7.7.2009
správa a údržba nemovitostí 22.1.2003 - 7.7.2009
odborný lesní hospodář 22.1.2003 - 7.7.2009
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 22.1.2003 - 15.8.2005
nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 22.1.2003 - 15.8.2005
tesařství 22.1.2003 - 27.7.2004
zámečnictví 22.1.2003 - 27.7.2004
silniční motorová doprava nákladní 22.1.2003 - 27.7.2004
nákup, prodej a přeprava střeliva do zbraní podléhajícíchregistraci podle zákona 22.1.2003 - 27.7.2004
správa nemovitostí a bytového fondu 31.10.1997 - 22.1.2003
nákup, prodej a přeprava střeliva do zbraní podléhajícíchregistraci podle zákona 24.2.1997 - 22.1.2003
provádění dopravních staveb 24.2.1997 - 22.1.2003
hostinská činnost 24.2.1997 - 22.1.2003
d) dřevovýroba - pilařství a bednářská výroba 20.12.1994 - 22.1.2003
e) truhlářství 20.12.1994 - 22.1.2003
g) zámečnictví 20.12.1994 - 22.1.2003
h) organizování lovu a odchytu zvěře 20.12.1994 - 22.1.2003
ch)obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšíhoprodeje a prodej 20.12.1994 - 22.1.2003
i) obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost 20.12.1994 - 22.1.2003
j) opravy motorových vozidel 20.12.1994 - 22.1.2003
k) opravy motorových pil 20.12.1994 - 22.1.2003
l) výroba a opravy zemědělských strojů 20.12.1994 - 22.1.2003
m) pronájem - leasing věcí z majetku společností 20.12.1994 - 22.1.2003
n) silniční motorová doprava 20.12.1994 - 22.1.2003
o) zpracování kamene 20.12.1994 - 22.1.2003
p) provádění trhacích a ohňostrojných pracíq) ubytování v rekreačních objektech 20.12.1994 - 22.1.2003
a) organizační zajišťování a provádění těžby,přibližovánía prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činnostíb) lesnická pěstební činnost včetně podeje výrobků z tétočinnosti 20.12.1994 - 22.1.2003
c) myslivost v obhospodařovaných honitbách 20.12.1994 - 22.1.2003
f) tesařství 20.12.1994 - 22.1.2003
v/ lesnická pěstební činnost 1.10.1993 - 20.12.1994
a/ organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování,odovzu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovanýchčinností 29.6.1992 - 20.12.1994
b/ ochrana lesnícho půdního fondu, lesních porostů a ochrannáslužba v lesích ve vlastnictví státu 29.6.1992 - 20.12.1994
c/ nákup dříví včetně ze stromů rostoucích mimo les a nákupostatních výrobků 29.6.1992 - 20.12.1994
d/ odborná správa lesů ostatních uživatelů 29.6.1992 - 20.12.1994
e/ dřevařská výroba včetně prodeje řeziva jehličnatého alistnatého, obalů dřevěné běžné konstrukce, palet a přepravníchskříní dřevěných, obalů dřevěných ostatních, zahradního aselského nábytku, obložení, drobných výrobků z vrbového proutí,šindele apod. 29.6.1992 - 20.12.1994
f/ lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správaurčených drobných vodních toků a vodohopodářských děl 29.6.1992 - 20.12.1994
g/ přidružená zemědělská výroba, rostlinná a živočišná výrobavčetně prodeje jejich produktů a výrobků 29.6.1992 - 20.12.1994
h/ myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství vobhospodařovaných rybářských revírech a prodej živé ulovenézvěře, užitkové spárkaté a pernaté, prodej preparové zvěře,drobných výrobků z paroží apod. 29.6.1992 - 20.12.1994
i/ investiční výstavba, projekce, oprava a údržba budov, staveb,strojů a zařízení, technických dozor investora, těžba azpracování kamene a jiných nerostných surovin, dozor a výkonstřelmistrovských a trhacích prací, vodohospodářské služby,provádění geodetických prací jako podklad pro střediskageodezie, provádění inženýrské činnoti, projekce stavebníchprací, dopravněmechanizačních prací včetně souvisejícíchvýrobních a údržbových činností v oblasti stavebnictví,zemědělství, lesního hospodářství, průmyslu a služeb 29.6.1992 - 20.12.1994
j/ poskytování technických, programátorských, servisnách ainženýrských služeb v oblasti výpočetní techniky včetnězprostředování prodeje 29.6.1992 - 20.12.1994
k/ dodávky sazenic a přesezování vzrostlé zeleně v rámciozeleňování měst a venkova, sběr, výkup a prodej semen a osiva,lesních stromů a keřů a okrasných dřevin, produkce, výkup aprodej vánočnách stromků a ozdobného klestu 29.6.1992 - 20.12.1994
l/ vedení konsignačních skladů zahraničních firem azabezpečování servisu a prodeje pro manipulační linky,hydraulické ruky a další motorové pily používané v lesnickévýrobě včetně ochranných pomůcek 29.6.1992 - 20.12.1994
m/ obstarávání přepravy věcí a osob a služby s tím související 29.6.1992 - 20.12.1994
n/ výroba a prodej zemědělských, lesnických strojů, zařízení amontážních celků 29.6.1992 - 20.12.1994
o/ činnost podnikové školy, zejména provádění odborných kursů najednomužné motorové pily, speciální lesnické stroje, zdvihacízařízení pro obsluhu a provoz, s oprávnění vystavit osvědčenío získaní kvlifikace 29.6.1992 - 20.12.1994
p/ poskytování služeb tuzemským a zahraničním osobám bna územíČSFR a v zahraničí, zejména formou- poskytování střech šindelem- odborné lesnické činnosti- organizování lovu zvěře spárkaté a pernaté, vč. zabezpečováníubytování a stravování 29.6.1992 - 20.12.1994
r/ poskytování ubytování a stravování v rekreačních, provoznícha ubytovacích zařízeních 29.6.1992 - 20.12.1994
s/ obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost vč.poradenských služeb 29.6.1992 - 20.12.1994
u/ nákup a prodej věcí související s předmětem činnosti 29.6.1992 - 20.12.1994
t/ finanční pronájem - leasing věcí z majetku orgnaizace 29.6.1992 - 20.12.1994

vedení firmy Zábřežská lesní s.r.o.

Statutární orgán Zábřežská lesní s.r.o.

Platnost údajů od - do
jednatel Bc. Čeněk Lach 6.1.2015
Vznik funkce 6.1.2015
Adresa: Dvorského 74 , 779 00 Olomouc Česká republika
Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
člen představenstva Ing. František Vepřek 29.6.1992 - 14.3.1996
Adresa: 137 , Lesnice Česká republika
Lesnice 137
člen představenstva Ing. Jaromír Charvát 29.6.1992 - 14.3.1996
Adresa: Nemilská 17 , Zábřeh na Moravě Česká republika
Zábřeh na Moravě, Nemilská 17
předseda představenstva Ing. Stanislav Lach 14.3.1996 - 24.2.1997
Adresa: část Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, část Svatý Kopeček, Dvorského 41
člen představenstva Ing. Petr Zajíček 29.6.1992 - 31.10.1997
Adresa: 28. října 15 , Zábřeh na Moravě Česká republika
Zábřeh na Moravě, 28. října 15
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Charvát 14.3.1996 - 31.10.1997
Adresa: Nemilská 17 , Zábřeh na Moravě Česká republika
Zábřeh na Moravě, Nemilská 17
předseda představenstva Ing. Stanislav Lach 24.2.1997 - 30.10.2002
Zánik členství 18.6.2002
Adresa: část Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, část Svatý Kopeček, B. Dvorského 41
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Charvát 31.10.1997 - 30.10.2002
Zánik členství 18.6.2002
Adresa: Nemilská 17 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nemilská 17, okres Šumperk
člen představenstva Ing. Petr Zajíček 31.10.1997 - 30.10.2002
Zánik členství 18.6.2002
Adresa: 28. října 15 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, 28. října 15, okres Šumperk
člen představenstva Petr Pacák 10.5.2001 - 30.10.2002
Zánik členství 18.6.2002
Adresa: Pod kostelem 405 , Olomouc - Slavonín Česká republika
Olomouc - Slavonín, Pod kostelem 405/8
člen představenstva Ing. Stanislav Lach 30.10.2002 - 15.10.2003
Vznik členství 18.6.2002
Zánik členství 13.6.2003
Adresa: Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, Svatý Kopeček, B. Dvorského 41
místopředseda představenstva Bc. Petr Pacák 30.10.2002 - 4.5.2005
Vznik členství 18.6.2002
Vznik funkce 19.6.2002
Adresa: Slavonín , Olomouc Česká republika
Olomouc, Slavonín, Pod Kostelem 405/8
člen představenstva Čeněk Lach 30.10.2002 - 20.7.2006
Vznik členství 18.6.2002
Zánik členství 19.6.2006
Adresa: Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, Svatý Kopeček, B. Dvorského 41
člen představenstva Ing. Marek Lach 15.10.2003 - 8.3.2007
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 11.12.2006
Adresa: Holubova 18 , Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Holubova 18
předseda představenstva Mgr. Stanislav Lach 30.10.2002 - 16.8.2007
Vznik členství 18.6.2002
Zánik členství 18.6.2007
Vznik funkce 19.6.2002
Zánik funkce 18.6.2007
Adresa: Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, Svatý Kopeček, K Hájence 6/230
místopředseda představenstva Bc. Petr Pacák 4.5.2005 - 16.8.2007
Vznik členství 18.6.2002
Zánik členství 18.6.2007
Vznik funkce 19.6.2002
Zánik funkce 18.6.2007
Adresa: Kamenný Vrch 5450 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Kamenný Vrch 5450
člen představenstva Ing. Kateřina Pacáková 8.3.2007 - 16.8.2007
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 17.6.2007
Adresa: Kamenný Vrch 5054 , 430 01 Chomutov Česká republika
Chomutov, Kamenný Vrch 5054, PSČ 43001
předseda představenstva Mgr. Stanislav Lach 16.8.2007 - 3.4.2008
Vznik členství 18.6.2007
Vznik funkce 18.6.2007
Adresa: K Hájence 6 , 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, K Hájence 6/230, PSČ 77200
místopředseda představenstva Bc. Petr Pacák 16.8.2007 - 1.4.2011
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 28.1.2011
Vznik funkce 18.6.2007
Zánik funkce 28.1.2011
Adresa: Kamenný Vrch 5450 , 430 04 Chomutov Česká republika
Chomutov, Kamenný Vrch 5450, PSČ 43004
člen představenstva Ing. Kateřina Pacáková 16.8.2007 - 1.4.2011
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 28.1.2011
Adresa: Kamenný Vrch 5450 , 430 04 Chomutov Česká republika
Chomutov, Kamenný Vrch 5450, PSČ 43004
předseda představenstva Mgr. Stanislav Lach 3.4.2008 - 1.4.2011
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 25.3.2011
Vznik funkce 18.6.2007
Zánik funkce 25.3.2011
Adresa: Darwinova 251 , 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Darwinova 251/20, PSČ 77900
předseda představenstva Bc. Čeněk Lach 1.4.2011 - 15.1.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 25.3.2011
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Dvorského 0 , 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Dvorského /41, PSČ 77900
člen představenstva Ing. Stanislav Lach 1.4.2011 - 15.1.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Dvorského 0 , 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Dvorského /41, PSČ 77900
místopředseda představenstva Mgr. Stanislav Lach 1.4.2011 - 27.1.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 11.12.2013
Vznik funkce 25.3.2011
Zánik funkce 11.12.2013
Adresa: Darwinova 251 , 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Darwinova 251/20, PSČ 77900
předseda představenstva Bc. Čeněk Lach 15.1.2014 - 11.8.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 25.3.2011
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Dvorského 74 , 779 00 Olomouc Česká republika
Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
člen představenstva Ing. Stanislav Lach 15.1.2014 - 11.8.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Dvorského 74 , 779 00 Olomouc Česká republika
Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
člen představenstva Ing. Petr Zajíček 27.1.2014 - 11.8.2014
Vznik členství 11.12.2013
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: 62 , 789 01 Hynčina Česká republika
č.p. 62, 789 01 Hynčina
Statutární ředitel Bc. Čeněk Lach 11.8.2014 - 6.1.2015
Vznik funkce 12.6.2014
Zánik funkce 6.1.2015
Adresa: Dvorského 74 , 779 00 Olomouc Česká republika
Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc

Dozorčí rada Zábřežská lesní s.r.o.

Platnost údajů od - do
člen Ladislav Kopa 29.6.1992 - 1.10.1993
Adresa: 105 , Dubicko Česká republika
Dubicko 105
člen Pavel Křížek 29.6.1992 - 1.10.1993
Adresa: 28. října 15 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, 28. října 15
člen Jiří Bukovský 29.6.1992 - 14.11.1994
Adresa: Kosmonautů 1 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů 1
člen Ing. Jiří Kročák 1.10.1993 - 14.3.1996
Adresa: Jiřího z Poděbrad 11 , Šumperk Česká republika
Šumperk, ul. Jiřího z Poděbrad 11
člen Ing. Alois Kubiš 14.11.1994 - 14.3.1996
Adresa: Prievidzská 14 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Prievidzská 14
člen Milan Vysoudil 1.10.1993 - 24.2.1997
Adresa: Hrabová 89 , Zábřeh na Moravě Česká republika
Zábřeh na Moravě, Hrabová 89
předseda Ing. Ludvík Doubravský 14.3.1996 - 24.2.1997
Adresa: Horova 1108 , Javorník Česká republika
Javorník, Horova 1108
člen Mgr. Stanislav Lach 14.3.1996 - 24.2.1997
Adresa: část Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, část Svatý Kopeček, K Hájence 6/230
člen Josef Halm 24.2.1997 - 31.10.1997
Adresa: Ondřejova 18 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Ondřejova 18
člen Ing. Josef Halm 31.10.1997 - 15.7.1999
Adresa: Ondřejova 18 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Ondřejova 18
předseda Mgr. Stanislav Lach 24.2.1997 - 30.10.2002
Zánik členství 18.6.2002
Adresa: část Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, část Svatý Kopeček, K Hájence 6/230
člen Ing. Eva Lachová 15.7.1999 - 30.10.2002
Zánik členství 18.6.2002
Adresa: Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, Svatý Kopeček, Holubova 18
člen Ing. Petr Zajíček 30.10.2002 - 15.10.2003
Vznik členství 18.6.2002
Zánik členství 13.6.2003
Adresa: 28. října 15 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, 28. října 15, okres Šumperk
člen Milan Vysoudil 24.2.1997 - 11.11.2003
Zánik členství 17.9.2003
Adresa: 97 , Hrabová Česká republika
Hrabová 97
předseda Ing. Eva Lachová 30.10.2002 - 8.3.2007
Vznik členství 18.6.2002
Zánik členství 9.12.2006
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 9.12.2006
Adresa: Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, Svatý Kopeček, Holubova 18
člen Mgr. Hana Lachová 15.10.2003 - 8.3.2007
Vznik členství 13.6.2003
Adresa: K Hájence 6 , Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, K Hájence 6
člen Milan Vysoudil 11.11.2003 - 16.8.2007
Vznik členství 17.9.2003
Zánik členství 20.6.2007
Adresa: 89 , Hrabová Česká republika
Hrabová 89
předseda dozorčí rady Mgr. Hana Lachová 8.3.2007 - 16.8.2007
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 18.6.2007
Vznik funkce 29.1.2007
Zánik funkce 18.6.2007
Adresa: K Hájence 6 , 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, K Hájence 6, PSČ 77200
člen dozorčí rady Ing. Soňa Petrová 8.3.2007 - 16.8.2007
Vznik členství 29.1.2007
Zánik členství 18.6.2007
Adresa: P. Křičky 13 , 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, P. Křičky 13, PSČ 77200
člen dozorčí rady Mgr. Hana Lachová 16.8.2007 - 3.4.2008
Vznik členství 18.6.2007
Adresa: K Hájence 6 , 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, K Hájence 6, PSČ 77200
předseda dozorčí rady Čeněk Lach 16.8.2007 - 1.4.2011
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 25.3.2011
Vznik funkce 18.6.2007
Zánik funkce 25.3.2011
Adresa: Dvorského 41 , 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Dvorského 41, PSČ 77200
člen dozorčí rady Mgr. Hana Lachová 3.4.2008 - 1.4.2011
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 25.3.2011
Adresa: Darwinova 251 , 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Darwinova 251/20, PSČ 77900
člen dozorčí rady Ing. Petr Zajíček 16.8.2007 - 17.7.2012
Vznik členství 11.7.2007
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: 789 01 Hynčina 62 Česká republika
Hynčina 62, PSČ 78901
předseda dozorčí rady Ing. Marie Hanousková 1.4.2011 - 15.1.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 25.3.2011
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Stupkova 0 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Stupkova /6, PSČ 77900
člen Ing. Petr Zajíček 17.7.2012 - 27.1.2014
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 11.12.2013
Adresa: 789 01 Hynčina 62 Česká republika
Hynčina 62, PSČ 78901
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Hédl 27.1.2014 - 25.7.2014
Vznik členství 11.12.2013
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Hlavní 110 , 788 33 Hanušovice Česká republika
Hlavní 110, 788 33 Hanušovice
člen dozorčí rady Mgr. Hana Lachová 1.4.2011 - 11.8.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Darwinova 251 , 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Darwinova 251/20, PSČ 77900
předseda dozorčí rady Ing. Marie Hanousková 15.1.2014 - 11.8.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 25.3.2011
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Stupkova 1157 , 779 00 Olomouc Česká republika
Stupkova 1157/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Hédl 25.7.2014 - 11.8.2014
Vznik členství 11.12.2013
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Na Výsluní 364 , 788 33 Hanušovice Česká republika
Na Výsluní 364, 788 33 Hanušovice

Sbírka Listin Zábřežská lesní s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 60886/SL 74 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 10.7.2015 24.7.2015 36
B 473/SL 73 účetní závěrka [2014] od 1.1.2014 do 30.6.2014 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 12.12.2014 11.2.2015 24
B 473/SL 72 posudek znalce č. 331-14/2014 Krajský soud v Ostravě 17.9.2014 12.12.2014 11.2.2015 77
B 473/SL 71 notářský zápis [NZ 2794/2014 RJA - Projekt změny právní formy] Krajský soud v Ostravě 25.11.2014 12.12.2014 11.2.2015 10
B 473/SL 70 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1128/2014 RJA Krajský soud v Ostravě 12.6.2014 9.7.2014 24.10.2014 8
B 473/SL 69 změna právní formy, fúze projekt změny právní formy Krajský soud v Ostravě 23.9.2014 16.10.2014 17.10.2014 4
B 473/SL 68 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 21.8.2014 28.8.2014 38
B 473/SL 67 rozhod. o statut. orgánu RJA - odstoupení + volba členů představ., DR Krajský soud v Ostravě 11.12.2013 10.1.2014 3.2.2014 1
B 473/SL 66 výroční zpráva [2012] úč.závěrka+přílohy,audit,zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 23.7.2013 31.7.2013 38
B 473/SL 65 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.záv, § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 13.7.2012 3.8.2012 40
B 473/SL 64 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 28.7.2011 40
B 473/SL 63 výroční zpráva r. 2009 vč. ÚZ Krajský soud v Ostravě 21.7.2010 29.7.2010 40
B 473/SL 62 výroční zpráva r. 2008 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 29.7.2009 3.8.2009 40
B 473/SL 61 notářský zápis NZ 188/2009 odv.a vol.čl.před. Krajský soud v Ostravě 3.7.2009 9.7.2009 16
B 473/SL 60 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 17.7.2008 8.10.2008 6
B 473/SL 59 výroční zpráva r.2007 vč.audit,úč.záv,CD,§66 Krajský soud v Ostravě 17.7.2008 8.10.2008 41
B 473/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - Výsledky volby čl. DR Krajský soud v Ostravě 11.7.2007 15.8.2007 22.8.2007 1
B 473/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 18.6.2007 15.8.2007 22.8.2007 1
B 473/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 18.6.2007 15.8.2007 22.8.2007 1
B 473/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze společného zasedání Krajský soud v Ostravě 18.6.2007 15.8.2007 22.8.2007 1
B 473/SL 53 ostatní - Odstoupení z fce čl. DR Krajský soud v Ostravě 7.6.2007 15.8.2007 22.8.2007 1
B 473/SL 52 ostatní - Zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 7.6.2007 15.8.2007 22.8.2007 2
B 473/SL 51 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 18.6.2007 15.8.2007 22.8.2007 6
B 473/SL 50 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 16.7.2007 16.7.2007 39
B 473/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased. DR z 29.1.07 Krajský soud v Ostravě 29.1.2007 7.3.2007 14.3.2007 1
B 473/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased.představen. Krajský soud v Ostravě 11.12.2006 7.3.2007 14.3.2007 1
B 473/SL 46 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased. DR z 9.12.06. Krajský soud v Ostravě 13.12.2006 7.3.2007 14.3.2007 1
B 473/SL 45 podpisové vzory -3x,Pacáková,Lachová,Petrová Krajský soud v Ostravě 7.3.2007 14.3.2007 4
B 473/SL 44 ostatní Podnikatelský záměr na r. 2006 Krajský soud v Ostravě 18.7.2006 18.8.2006 3
B 473/SL 43 výroční zpráva r.05+ÚZ+audit+§66a odst. 9 Krajský soud v Ostravě 18.7.2006 18.8.2006 44
B 473/SL 42 stanovy společnosti ÚPZ Krajský soud v Ostravě 19.6.2006 18.7.2006 18.8.2006 37
B 473/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Zápis z řád. VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2006 18.7.2006 18.8.2006 23
B 473/SL 40 ostatní Odstoup. z funkce čl. předst. Krajský soud v Ostravě 18.6.2006 18.7.2006 18.8.2006 1
B 473/SL 38 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 5.9.2005 45
B 473/SL 37 notářský zápis Nz 101/2005 Krajský soud v Ostravě 13.6.2005 5.9.2005 4
B 473/SL 36 výroční zpráva r.2003 vč.úč.z.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 3.8.2004 35
B 473/SL 35 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 18.6.2004 3.8.2004 6
B 473/SL 34 notářský zápis NZ 129/2004 Krajský soud v Ostravě 18.6.2004 3.8.2004 7
B 473/SL 33 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.z.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 20.11.2003 35
B 473/SL 32 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 13.6.2002 20.11.2003 5
B 473/SL 31 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 17.9.2003 20.11.2003 1
B 473/SL 5 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.záv.,zprávy DR Krajský soud v Ostravě 1.11.2002 38
B 473/SL 30 notářský zápis NZ 100/2002 Krajský soud v Ostravě 18.6.2002 1.11.2002 3
B 473/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH,DR,předst. Krajský soud v Ostravě 1.11.2002 8
B 473/SL 28 ostatní -privatizační projekt Krajský soud v Ostravě 23.11.2001 27.11.2001 93
B 473/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.11.2001 27.11.2001 5
B 473/SL 26 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 23.11.2001 27.11.2001 24
B 473/SL 25 stanovy společnosti - dodatek č. 2 Krajský soud v Ostravě 24.7.1993 23.11.2001 27.11.2001 2
B 473/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 10.6.1996 23.11.2001 27.11.2001 5
B 473/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 19.8.1998 23.11.2001 27.11.2001 9
B 473/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 11.5.1999 23.11.2001 27.11.2001 7
B 473/SL 21 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 20.7.2000 23.11.2001 27.11.2001 4
B 473/SL 20 posudek znalce č. 1252-71/2000 Krajský soud v Ostravě 23.11.2001 27.11.2001 21
B 473/SL 19 notářský zápis NZ 688/92 Krajský soud v Ostravě 25.6.1992 23.11.2001 27.11.2001 24
B 473/SL 17 notářský zápis NZ 184/93 Krajský soud v Ostravě 2.6.1993 23.11.2001 27.11.2001 10
B 473/SL 16 notářský zápis NZ 363/93 Krajský soud v Ostravě 16.12.1993 23.11.2001 27.11.2001 8
B 473/SL 15 notářský zápis NZ 212/94 Krajský soud v Ostravě 21.7.1994 23.11.2001 27.11.2001 8
B 473/SL 14 notářský zápis NZ 348/94 Krajský soud v Ostravě 13.12.1994 23.11.2001 27.11.2001 9
B 473/SL 13 notářský zápis NZ 113/97 Krajský soud v Ostravě 29.5.1997 23.11.2001 27.11.2001 37
B 473/SL 12 ostatní zápis VH-stanovy Krajský soud v Ostravě 6.6.2001 2.8.2001 17.10.2001 112
B 473/SL 11 notářský zápis NZ 146/2001-stanovy Krajský soud v Ostravě 6.6.2001 2.8.2001 17.10.2001 69
B 473/SL 10 výroční zpráva r. 2000 vč.úč.záv.a dodatku Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 20.9.2001 36
B 473/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 6.8.2001 14.8.2001 24.8.2001 2
B 473/SL 8 notářský zápis NZ 87/95 Krajský soud v Ostravě 29.5.1995 8.6.2001 62
B 473/SL 7 smlouva o prodeji/převodu -o prodeji části podniku Krajský soud v Ostravě 6.11.2000 8.6.2001 26
B 473/SL 6 notářský zápis NZ 139/2000 Krajský soud v Ostravě 20.7.2000 8.6.2001 23
B 473/SL 4 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 8.6.2001 31
B 473/SL 3 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 23.3.2001 23.4.2001 26.4.2001 10
B 473/SL 2 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 10.6.1999 10.6.1999 30
B 473/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 22.8.1997 22.8.1997 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zábřežská lesní s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 45193185
Jméno Zábřežská lesní s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Zábřeh
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 40
Aktivních živností: 5

Sídlo Zábřežská lesní s.r.o.

Živnosti a provozovny Zábřežská lesní s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 38, Lukavice 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001542045
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 29.7.2009
Provozovna č. 2
Provozovna 41, Lukavice 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001542037
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Zahájení provozování 5.1.1993

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.2.2013

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 2.11.1994
Přerušení oprávnění 1.11.2018
Provozovna č. 1
Provozovna 41, Lukavice 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001542037
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.1994

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 2.11.1994
Přerušení oprávnění 1.11.2018

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 2.11.1994
Přerušení oprávnění 1.11.2018

Živnost č. 6 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.11.2002

Živnost č. 7 Zpracování kamene

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 26.11.2003

Živnost č. 8 Dřevovýroba - pilařství a bednářská výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 1.11.2002

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.11.2002

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1992
Zánik oprávnění 6.2.2013

Živnost č. 17 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1994
Zánik oprávnění 1.11.2002

Živnost č. 18 Tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1994
Zánik oprávnění 26.11.2003

Živnost č. 19 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1994
Zánik oprávnění 26.11.2003

Živnost č. 20 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 21 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Opravy motorových pil

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1994
Zánik oprávnění 1.11.2002

Živnost č. 23 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1994
Zánik oprávnění 26.11.2003

Živnost č. 25 Organizování lovu a odchytu zvěře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1994
Zánik oprávnění 24.10.2001

Živnost č. 26 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1995
Zánik oprávnění 26.11.2003

Živnost č. 27 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1995
Zánik oprávnění 26.3.1996

Živnost č. 28 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1995
Zánik oprávnění 24.4.1997

Živnost č. 29 Přeprava, nákup a prodej střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.1996
Zánik oprávnění 4.8.2009

Živnost č. 30 Organizační zajišťování a provádění těžby, přibližování odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1997
Zánik oprávnění 24.10.2001

Živnost č. 31 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Myslivost v obhospodařovaných honitbách

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1997
Zánik oprávnění 24.10.2001

Živnost č. 33 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2012

Živnost č. 37 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zábřežská lesní s.r.o.

Člen statutárního orgánu Bc. Čeněk Lach

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zábřežská lesní s.r.o.

IČO: 45193185
Firma: Zábřežská lesní s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Šumperk
Základní územní jednotka: Lukavice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování trvalých plodin
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zpracování osiva pro účely množení
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Silniční nákladní doprava
tracking image