Firma Z-Group Steel Holding, a.s. IČO 00011380


Z-Group Steel Holding, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Z-Group Steel Holding, a.s. (00011380) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 1991 a je stále aktivní. Z-Group Steel Holding, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Z-Group Steel Holding, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Z-Group Steel Holding, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Z-Group Steel Holding, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o Z-Group Steel Holding, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Z-Group Steel Holding, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Z-Group Steel Holding, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 428
IČO (identifikační číslo osoby) 00011380
Jméno Z-Group Steel Holding, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.3.1991
V rámci rozdělení odštěpením sloučením přešla odštěpovaná část jmění společnosti Z-Group Steel Holding, a.s., se sídlem Kollárova 1229, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČO 00011380, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 428, definovaná v projektu rozdělení ze dne 29.6.2016 na společnost Válcovny trub Chomutov, a.s., se sídlem Tovární 629, Chomutov, PSČ 430 01, IČO: 22774645, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2228. 2.8.2016
V rámci rozdělení odštěpením sloučením přešla odštěpovaná část jmění společnosti Z-Group Steel Holding, a.s., se sídlem Kollárova 1229, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČO 00011380, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 428, definovaná v projektu rozdělení ze dne 27.5.2016 na společnost Válcovny trub Chomutov, a.s., se sídlem Tovární 629, Chomutov, PSČ 430 01, IČO: 22774645, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2228. 1.8.2016 - 2.8.2016
Počet členů statutárního orgánu: 5 3.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 3.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.07.2008 přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada společnosti Železárny Veselí, a.s.:- určuje, že na základě údajů listiny přítomných akcionářů na této mimořádné valné hromadě společnosti Železárny Veselí, a.s. JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, r.č. 510713/122, trvale bytem Vlčnov 1037, PSČ: 671 61 je hlavním akcionářem společnosti Železárny Veselí, a.s. se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ: 698 12, IČ 00011380, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 428, spodílem na hlasovacích právech azákladním kapitálu společnosti Železárny Veselí, a.s. přesahujícím 90%, neboť je vlastníkem akcií vydaných touto společností osouhrnné jmenovité hodnotě 947.927.000,-Kč (slovy devět set čtyřicet sedm milionů devět set dvacet sedm tisíc korun českých), což zcelkového základního kapitálu ve výši 960.029.000,-Kč (slovy devět set šedesát milionů dvacet devět tisíc korun českých) činí 98,74%, atedy že JUDr. Ing. Zdeněk Zemek je osobou oprávněnou kpřechodu vlastnického práva kakciím menšinových akcionářů dle ustanovení § 183i anásl. obchodního zákoníku, zajména podle ustanovení § 183l odst. 3 obchodního zákoníku,- rozhodla opřechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. opřechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů svýjimkou hlavního akcionáře, takto:všechny kmenové, listinné akcie na majitele, ojmenovité hodnotě každé jedné á 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře JUDr. Ing. Zdeňka Zemka, r.č. 510713/122, trvale bytem Vlčnov 1037, PSČ 671 61, za podmínek stanovených ustanoveními § 183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo kakciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,- určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem vsouladu sustanovením § 183j odst. 6 obchodního zákoníku na částku 428,-Kč (slovy čtyři sta dvacet osm korun českých) za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých), jehož přiměřenost odkazuje hlavní akcionář na znalecký posudek č. 0501/08 vypracovaný dne 06.05.2008 společností PROSCON, s.r.o., ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost voboru ekonomika, se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ: 49356381, zapsanou vObchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 19831. 6.8.2008 - 29.10.2008
Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:Společnost Železárny Veselí a.s. se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, IČ 00011380 zvyšuje základní kapitál. Základní kapitál se zvyšuje o částku 174,271.000,-Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři miliony dvě sta sedmdesát jeden tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Druh, podoba, forma a počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií: Kmenové, listinné, na jméno, 17 kusů akcií po 10,000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) jmenovité hodnoty a 1 kus po 4,271.000,-Kč (slovy: čtyři miliony dvě sta sedmdesát jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku: Sídlo společnosti, do 14 dnů od pátého kalendářního dne následujícího po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům společnosti dopisem. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii se jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých): Na jednu dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 17/960029 nové akcie ve jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) a na jednu dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 1/960029 nové akcie ve jmenovité hodnotě 4,271.000,-Kč (slovy: čtyři miliony dvě sta sedmdesát jeden tisíc korun českých). Lze upisovat pouze celé akcie. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:10,000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), kmenové, na jméno, listinné, 10,000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých),4,271.000,-Kč (slovy: čtyři miliony dvě sta sedmdesát jeden tisíc korun českých), kmenová, na jméno, listinná, 4,271.000,-Kč (slovy: čtyři miliony dvě sta sedmdesát jeden tisíc korun českých). Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání zájemci - společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey - totéž platí, pokud se všichni akcionáři společnosti vzdají přednostního práva na upisování akcií ve smyslu a za podmínek podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty, a emisní kurs takto upisovaných akcií: Sídlo společnosti, do 30 dnů po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen dopisem. Využije-li určený zájemce nabídku na upsání nových akcií, upisuje tyto nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá určený zájemce se společností, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, pod 14.12.2006 - 9.3.2009
Obvodní soud pro Prahu 1 pod. zn. 33 Nc 7322/2002 - 11 ze dne 2.4.2003 rozhodl o exekuci proti povinnému Železárny Veselí, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 27, IČ: 000 11 380.Soudním exekutorem se stala Mgr. Zuzana Bartošová, Exekutorský úřad pro Prahu 1, se sídlem Praha 1, Rytířská 10, pod.čj. EX 17/03-27, která rozhodla o provedení exekuce prodejem podniku povinného. Povinnému se zakazuje nakládat jakkoli s majetkem. 24.11.2003 - 9.1.2006
Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl ve věci výkonu proti povinnému Železárny Veselí, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 27, IČ: 00011380, o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky pod č.j,: 33 Nc 7240/2003. Provedením exekuce a vymožením nákladů exekuce se pověřuje pan Roman Vytejček, soudní exekutor, Exekutorského úřadu se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23. Povinnému se zakazuje jakkoli nakládat se svým majetkem. 24.11.2003 - 5.8.2004
Společnost předložila úplné znění stanov včetně změn schválenýchřádnou valnou hromadu 29.6.2002 22.5.2003
Společnost předložila úplné znění stanov včetně změn schválenýchmimořádnou valnou hromadou 6.2.1999. 16.4.1999
Zapisuje se úplné znění stanov včetně změn schválených valnouhromadou 22.8.1998. 5.10.1998
Zapisuje se úplné znění stanov včetně dodatku schválenéhomimořádnou valnou hromadou dne 30.12.1996. 23.4.1997
Změna stanov čl.24 odst.1,2, čl.32 odst.1,2 valnou hromadou28.7.1996. 4.11.1996
Ke dni 23.12.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v čl. 7,10,16,17,21,24,31,32,48. 19.1.1995
Způsob zastupování:Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a předjinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Za společnost podepisují buď společně všichni členovépředstavenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jedenčlen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni takčiní způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti připojí svůj podpis. 3.2.1993 - 19.1.1995
Dozorčí rada:Ing. Jaromír Hrbek, Wuchterlova 1609/8, Praha 6Ing. Karel Beneda, Gabinova 831, Praha 5František Sečka, Hutník 1443, Veselí nad Moravou 3.2.1993 - 19.1.1995
Základní kapitál společnosti činí 790,453.000,-- Kčsa je tvořen 1 akcií (zatímním listem) v nominální hodnotě100.000,-- Kčs a 1 akcií (zatímním listem) v nominální hodnotě790,353.000,--Kčs znějící na jméno 29.3.1991 - 3.2.1993
Způsob zřízení : Zakladatelským plánem ze dne 26.2.1991 a nazákladě povolení ministerstva průmyslu ČR ze dne 18.3.1991č.j.100/186/91. 27.3.1991
Podepisování : K názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva,popř.místopředseda v době nepřítomnostipředsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva 27.3.1991 - 3.2.1993
Základní kapitál : 100.000,-Kčsje rozdělen na : jednu akcii v nominální hodnotě 100.000,-Kčsznějící na jméno 27.3.1991 - 29.3.1991

Kapitál Z-Group Steel Holding, a.s.

zakladni jmění 660 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.8.2016
zakladni jmění 960 029 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.5.2003 - 1.8.2016
zakladni jmění 960 029 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.2.1993 - 22.5.2003

Sídlo Z-Group Steel Holding, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kollárova 1229 , 698 01 Veselí nad Moravou Česká republika
Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou
3.10.2016
Adresa Kollárova 1229 , 698 01 Veselí nad Moravou Česká republika
Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou
3.7.2014 - 3.10.2016
Adresa Kollárova 1229 , 698 12 Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 69812
14.1.2004 - 3.7.2014
Adresa Opletalova 27 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opletalova 27, PSČ 11000
22.5.2003 - 14.1.2004
Adresa Opletalova 27 , 111 81 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opletalova 27, PSČ 11181
27.11.2000 - 22.5.2003
Adresa Kollárova 1229 , 698 12 Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 69812
27.3.1991 - 27.11.2000

Předmět podnikání Z-Group Steel Holding, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 3.7.2014
Opravy silničních vozidel 3.7.2014
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 3.7.2014
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3.7.2014
Distribuce pohonných hmot 3.7.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 22.10.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.10.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 22.10.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 22.10.2009
Obráběčství 22.10.2009
Galvanizérství, smaltérství 22.10.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 22.10.2009
Zámečnictví, nástrojářství 22.10.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.10.2009
vedení spisovny 9.3.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 11.9.2002
výroba a rozvod tepla, rozvod elektřiny, rozvod plynu 11.9.2002
provozování dráhy 11.9.2002
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 11.9.2002 - 22.10.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 11.9.2002 - 22.10.2009
revize a zkoušky vyhrazených zdvíhacích zařízení 11.9.2002 - 22.10.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrickýchzařízení 11.9.2002 - 22.10.2009
zámečnictví 11.9.2002 - 22.10.2009
nástrojářství 11.9.2002 - 22.10.2009
kovoobráběčství 11.9.2002 - 22.10.2009
galvanizérství 11.9.2002 - 22.10.2009
pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytovánímzákladních služeb 11.9.2002 - 22.10.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 11.9.2002 - 22.10.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 11.9.2002 - 22.10.2009
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů vtlakových nádobách včetně jejich dopravy 11.9.2002 - 22.10.2009
potrubní doprava 11.9.2002 - 22.10.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 11.9.2002 - 21.12.2002
opravy silničních vozidel 11.9.2002 - 21.12.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti školení, kurzů a seminářův rozsahu živnosti volné 4.5.1999 - 22.10.2009
provádění laboratorních zkoušek v rozsahu živnosti ohlašovacívolné 16.4.1999 - 22.10.2009
konzultační poradenství a zprostředkovatelské služby v oblastinedestruktivní a destruktivní defektoskopické kontrolymateriálů v souladu s řízením procesů dle modelů jakosti QS aTQM v rozsahu živnosti ohlašovací volné 16.4.1999 - 22.10.2009
čerpání, úprava a prodej vody v rozsahu živnosti ohlašovacívolné 16.4.1999 - 22.10.2009
výroba a rozvod tepla, rozvod elektřiny 16.4.1999 - 11.9.2002
reprografické práce 26.8.1993 - 22.10.2009
poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 26.8.1993 - 22.10.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 26.8.1993 - 22.10.2009
pronájem průmyslového zboží 26.8.1993 - 22.10.2009
pronájem motorových vozidel 26.8.1993 - 22.10.2009
galvanizace kovů 26.8.1993 - 11.9.2002
činnost účetních poradců 26.8.1993 - 11.9.2002
výroba tažené, loupané a broušené oceli včetně tepelnéhozpracování a povrchové úpravy 3.2.1993 - 22.10.2009
výroba ocelových trub a profilů včetně tepelného zpracování apovrchových úprav 3.2.1993 - 22.10.2009
automatizované zpracování dat 3.2.1993 - 22.10.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.2.1993 - 22.10.2009
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob, revizea zkoušky vyhrazených plynových zařízení, revize a zkouškyprovozní způsobilosti zdvíhacího zařízení, revizeelektrických zařízení 3.2.1993 - 11.9.2002
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenostisídlištních celků), provádění průmyslových staveb, prováděníbytových a občanských staveb 3.2.1993 - 11.9.2002
podnikání v oblasti s nakládání s odpady 3.2.1993 - 11.9.2002
opravy motorových vozidel 3.2.1993 - 11.9.2002
zámečnictví, výroba nástrojů, kovoobrábění 3.2.1993 - 11.9.2002
hostinská činnost 3.2.1993 - 11.9.2002
ubytování 3.2.1993 - 11.9.2002
silniční motorová doprava 3.2.1993 - 11.9.2002
a)výroba tažené, loupané a broušené oceli 27.3.1991 - 3.2.1993
-ocelových svařovacích konstrukčních trubek-ocelových svařov.trubek závitových černých a pozinkovaných-ocelových svařov.trubek přesných(kalibrových a tažených)-přesných bezešvých trubek z uhlíkatých ocelí pro vstřikovacíčerpadla 27.3.1991 - 3.2.1993
-oplášťovaných trubek tažených přesných-trubek s vnitřním opláštěním pro rozvody agresívních kapalin 27.3.1991 - 3.2.1993
-otevřených profilů z ocelové pásky pohliníkované,pozinkované, 27.3.1991 - 3.2.1993
-regenerace kyseliny chlorovodíkové-výroba čistého zinku destilací jeho sloučenin-získávání zinkového prášku-peletizace ocelového prachud)kamionová přepravae)zahraničně obchodní činnost s výjimkou věcí dle nař.vl.ČSFRč.256/1990 Sbf)stavební činnostg)výchova učňů 27.3.1991 - 3.2.1993
příp.s uplatněním jiných druhů povrchových úprav-trubkových výrobkůb)tepelné zpracování, povrchová úprava tažené oceli, ocelovýchsvařovaných trubek, přesných bezešvých trubek,svařovanýchzávitových trubek, tenkostěnných profilů uzavřených 27.3.1991 - 3.2.1993
c)zužitkování, zpracování a úprava odpadů a vedlejších produktůvznikajících při výrobě 27.3.1991 - 3.2.1993
-výroba pelet z kysličníku železa 27.3.1991 - 3.2.1993

Předmět činnosti Z-Group Steel Holding, a.s.

Platnost údajů od - do
zastupování v celním řízení 22.5.2003

vedení firmy Z-Group Steel Holding, a.s.

Statutární orgán Z-Group Steel Holding, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 3.10.2016
Vznik členství 16.5.2014
Vznik funkce 16.5.2014
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
č.p. 1037, 687 61 Vlčnov
člen představenstva Zdeněk Zemek 3.10.2016
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
č.p. 1037, 687 61 Vlčnov
člen představenstva Alexandr Zemek 3.10.2016
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Horní Vršava VII 4469, 760 01 Zlín
člen představenstva Věra Zemková 25.1.2017
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Pod Kocandou 5667 , 760 01 Zlín Česká republika
Pod Kocandou 5667, 760 01 Zlín
člen představenstva Ing. Rudolf Ursacher 27.3.1991 - 3.6.1993
Adresa: Chaloupky 579 , 698 12 Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Chaloupky 579, PSČ 69812
člen představenstva Ing. Jiří Voříšek 27.3.1991 - 1.9.1994
Adresa: Jablonecká 415 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 415
člen představenstva Ing. Evžen Fukala 27.3.1991 - 19.1.1995
Adresa: Sokolovská 1134 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Sokolovská 1134
člen představenstva Ing. František Hudák 27.3.1991 - 19.1.1995
Adresa: Zlenická 883 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Zlenická 883
člen představenstva Ing. Jiří Mandlík 27.3.1991 - 19.1.1995
Adresa: Kolínská 20 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kolínská 20
člen představenstva Ing. Vladimír Vojkovský 27.3.1991 - 19.1.1995
Adresa: Kollárova 557 , 698 12 Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Kollárova 557, PSČ 69812
člen představenstva Ing. Josef Vráblík 27.3.1991 - 19.1.1995
Adresa: Olšovec 578 , Bzenec Česká republika
Bzenec, Olšovec 578
člen představenstva Ing. Rudolf Ursacher 3.6.1993 - 19.1.1995
Adresa: Štěpnická 1619 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Štěpnická 1619
člen představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 1.9.1994 - 19.1.1995
Adresa: 1037 , Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037
člen představenstva Ladislav Kuryviál 15.9.1995 - 15.9.1995
Adresa: 98 , Tvarožná Lhota Česká republika
Tvarožná Lhota 98
člen představenstva Ing. Karel Dvorský 15.9.1995 - 15.9.1995
Adresa: Chaloupky 574 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Chaloupky 574
člen představenstva Štěpán Holešínský 19.1.1995 - 23.4.1997
Adresa: Soboňská 1502 , Vracov Česká republika
Vracov, Soboňská 1502
člen představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 19.1.1995 - 23.4.1997
Adresa: 1037 , Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037
člen představenstva Ing. Aleš Novák 19.1.1995 - 23.4.1997
Adresa: Viniční 192 , Brno Česká republika
Brno, Viniční 192
člen představenstva Ing. Aleš Novák 23.4.1997 - 16.4.1999
Adresa: Viniční 192 , Brno Česká republika
Brno, Viniční 192, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. Petr Moravec 23.4.1997 - 25.8.1999
Adresa: Sekaniny 1803 , Ostrava Česká republika
Ostrava, Sekaniny 1803, okres Ostrava-město
místopředseda představenstva Ing. Petr Moravec 25.8.1999 - 26.8.1999
Adresa: Keltíčkova 1905 , Ostrava Česká republika
Ostrava, Keltíčkova 1905/44, okres Ostrava-město
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 23.4.1997 - 15.5.2002
Zánik členství 25.6.2001
Zánik funkce 25.6.2001
Adresa: 1037 , Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037, okres Uherské Hradiště
člen představenstva Ing. František Javor 16.4.1999 - 15.5.2002
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: 17 , Hradčovice-Lhotka Česká republika
Hradčovice-Lhotka 17
člen představenstva Ing. Gustav Hojdysz CSc. 26.8.1999 - 15.5.2002
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: Slezská 1400 , Český Těšín Česká republika
Český Těšín, Slezská 1400/22, okres Karviná
člen představenstva Ing. František Javor 15.5.2002 - 1.12.2006
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 16.6.2006
Adresa: 687 33 Hradčovice-Lhotka 17 Česká republika
Hradčovice-Lhotka 17, PSČ 68733
člen představenstva František Čapek 15.5.2002 - 1.12.2006
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Husitská 267 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Husitská 267, PSČ 68604
přdseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 15.5.2002 - 1.12.2006
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037, okres Uherské Hradiště, PSČ 68761
člen představenstva Joseph Drebitko 5.8.2004 - 1.12.2006
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 16.6.2006
Adresa: Říční 2 , 118 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Říční 2/539, PSČ 11800
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 1.12.2006 - 13.11.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 19.6.2009
Vznik funkce 25.6.2006
Zánik funkce 19.6.2009
Adresa: 687 61 Vlčnov 1037 Česká republika
Vlčnov 1037, PSČ 68761
člen představenstva Alexandr Zemek 1.12.2006 - 13.11.2009
Vznik členství 16.6.2006
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Vršava 4469, PSČ 76001
člen představenstva Zdeněk Zemek 1.12.2006 - 13.11.2009
Vznik členství 16.6.2006
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: 687 61 Vlčnov 1037 Česká republika
Vlčnov 1037, PSČ 68761
člen představenstva František Čapek 1.12.2006 - 13.11.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: Husitská 267 , 868 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Husitská 267, PSČ 86804
člen představenstva František Čapek 13.11.2009 - 10.11.2010
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 30.7.2010
Adresa: Husitská 267 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Husitská 267, PSČ 68604
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 13.11.2009 - 8.11.2013
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 19.6.2009
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: 687 61 Vlčnov 1037 Česká republika
Vlčnov 1037, PSČ 68761
člen představenstva Alexandr Zemek 13.11.2009 - 3.7.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Horní Vršava VII 4469, PSČ 76001
člen představenstva Zdeněk Zemek 13.11.2009 - 3.7.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: 687 61 Vlčnov 1037 Česká republika
Vlčnov 1037, PSČ 68761
člen představenstva Věra Zemková 30.1.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Horní Vršava VII 4469, 760 01 Zlín
člen představenstva Pavlína Filipi 30.1.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Mezilesí 2602 , 193 00 Praha 9 Česká republika
Mezilesí 2602/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 8.11.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 19.6.2009
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
č.p. 1037, 687 61 Vlčnov
člen představenstva Ing. Pavlína Filipi 3.7.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 14.1.2015
Adresa: Mezilesí 2602 , 193 00 Praha 9 Česká republika
Mezilesí 2602/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 3.7.2014 - 3.10.2016
Vznik členství 16.5.2014
Vznik funkce 16.5.2014
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
č.p. 1037, 687 61 Vlčnov
člen představenstva Zdeněk Zemek 3.7.2014 - 3.10.2016
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
č.p. 1037, 687 61 Vlčnov
člen představenstva Alexandr Zemek 3.7.2014 - 3.10.2016
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Horní Vršava VII 4469, 760 01 Zlín
člen představenstva Věra Zemková 3.7.2014 - 3.10.2016
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Horní Vršava VII 4469, 760 01 Zlín
člen představenstva Věra Zemková 3.10.2016 - 25.1.2017
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Horní Vršava VII 4469, 760 01 Zlín

Dozorčí rada Z-Group Steel Holding, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jarmila Havlová 3.10.2016
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Polní 875 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Polní 875, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh
Jméno Ing. Evžen Fukala 19.1.1995 - 4.11.1996
Adresa: Sokolovská 1134 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Sokolovská 1134
Jméno Ing. Jaroslav Palát 19.1.1995 - 4.11.1996
Adresa: Podlesí 196 , Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Podlesí 196
Jméno Ladislav Kuryviál 15.9.1995 - 4.11.1996
Adresa: 98 , Tvarožná Lhota Česká republika
Tvarožná Lhota 98
Jméno František Sečka 19.1.1995 - 23.4.1997
Adresa: Hutník 1443 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Hutník 1443
Jméno Ing. Hana Koldová 19.1.1995 - 23.4.1997
Adresa: Na Dobešce 30 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Dobešce 30
Jméno Ing. Jan Marek 19.1.1995 - 23.4.1997
Adresa: Slovanská 886 , Slavkov u Brna Česká republika
Slavkov u Brna, Slovanská 886
Jméno Ing. Vladimír Vojkovský 19.1.1995 - 23.4.1997
Adresa: Kollárova 557 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Kollárova 557
Jméno Ing. Karel Dvorský 15.9.1995 - 23.4.1997
Adresa: Chaloupky 574 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Chaloupky 574
člen František Sečka 23.4.1997 - 5.10.1998
Adresa: Hutník 1443 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Hutník 1443, okres Hodonín
člen Ing. Jan Marek 23.4.1997 - 5.10.1998
Adresa: Slovanská 886 , Slavkov u Brna Česká republika
Slavkov u Brna, Slovanská 886, okres Vyškov
členka Ing. Hana Koldová 23.4.1997 - 16.4.1999
Adresa: Na Dobešce 30 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Dobešce 30
člen Ing. Vladimír Vojkovský 23.4.1997 - 16.4.1999
Adresa: Kollárova 557 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Kollárova 557, okres Hodonín
člen Ing. Karel Dvorský 23.4.1997 - 27.11.2000
Adresa: Chaloupky 574 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Chaloupky 574, okres Hodonín
člen Ing. Aleš Novák 16.4.1999 - 27.11.2000
Adresa: Viniční 192 , Brno Česká republika
Brno, Viniční 192, okres Brno-město
člen Zdeněk Zemek 16.4.1999 - 15.5.2002
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: 1037 , Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037, okres Uherské Hradiště
člen Ing. Josef Vaněk 27.11.2000 - 15.5.2002
Zánik členství 20.3.2001
Adresa: 17 , Blatnice pod sv. Antonínkem Česká republika
Blatnice pod sv. Antonínkem 17
členka Ing. Marcela Mrázková 27.11.2000 - 19.2.2007
Vznik členství 22.7.2000
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Františka Kotyzy 989 , Rokycany Česká republika
Rokycany, ul. Františka Kotyzy 989/II
člen Ing. Přemysl Kubát 15.5.2002 - 27.4.2007
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Březenecká 4750 , 430 04 Chomutov Česká republika
Chomutov, Březenecká 4750/95, PSČ 43004
člen dozorčí rady Ing. Marcela Mrázková 19.2.2007 - 17.9.2007
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 21.6.2007
Adresa: Františka Kotyzy 989 , 337 01 Rokycany Česká republika
Rokycany, Františka Kotyzy 989/II, PSČ 33701
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Šmucr 4.8.2005 - 13.11.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: Čechova 951 , 337 03 Rokycany Česká republika
Rokycany, Čechova 951/II, PSČ 33703
člen dozorčí rady Ing. Přemysl Kubát 27.4.2007 - 13.11.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: Palackého 467 , 431 11 Jirkov Česká republika
Jirkov, Palackého 467, PSČ 43111
člen dozorčí rady Bc. Veronika Vrábelová 17.9.2007 - 15.9.2010
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 8.9.2010
Adresa: U Dvora 1074 , 686 05 Uherské Hradiště Česká republika
Uherské Hradiště, U Dvora 1074, PSČ 68605
člen dozorčí rady Ing. Přemysl Kubát 13.11.2009 - 3.7.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Palackého 467 , 431 11 Jirkov Česká republika
Jirkov, Palackého 467, PSČ 43111
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Šmucr 13.11.2009 - 3.7.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: 338 21 Osek 228 Česká republika
Osek 228, PSČ 33821
člen dozorčí rady Ing. Jarmila Havlová 15.9.2010 - 3.7.2014
Vznik členství 8.9.2010
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Polní 875 , 687 24 Uherský Ostroh - Ostrožské Předměstí Česká republika
Uherský Ostroh - Ostrožské Předměstí, Polní 875, PSČ 68724
člen dozorčí rady Jarmila Havlová 3.7.2014 - 5.8.2014
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Polní 875 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Polní 875, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh
člen dozorčí rady Ing. Jarmila Havlová 5.8.2014 - 3.10.2016
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Polní 875 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Polní 875, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh

Sbírka Listin Z-Group Steel Holding, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 428/SL 71 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.12.2015 18.12.2015 18.1.2016 6
B 428/SL 70 notářský zápis [NZ 503/2015] Krajský soud v Brně 4.12.2015 10.12.2015 3
B 428/SL 69 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 2.7.2015 7.7.2015 46
B 428/SL 68 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 14.1.2015 16.1.2015 11.2.2015 3
B 428/SL 67 notářský zápis, stanovy společnosti rozhod. VH, spol. smlouva, NZ 204/2014 Krajský soud v Brně 16.5.2014 1.7.2014 14.8.2014 8
B 428/SL 66 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 16.5.2014 1.7.2014 14.8.2014 1
B 428/SL 65 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 29.3.2013 23.6.2014 26.6.2014 43
B 428/SL 64 notářský zápis stanovy, NZ 204/14 Krajský soud v Brně 16.5.2014 12.6.2014 23.6.2014 8
B 428/SL 63 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Brně 1.6.2012 16.10.2013 16.10.2013 40
B 428/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.7.2013 18.7.2013 31
B 428/SL 61 notářský zápis rozhod. VH, NZ 282/2012 Krajský soud v Brně 29.10.2012 8.7.2013 11.7.2013 4
B 428/SL 60 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 282/2012 Krajský soud v Brně 29.10.2012 4.1.2013 4.2.2013 4
B 428/SL 59 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 7.6.2011 13.1.2012 40
B 428/SL 58 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 11.6.2010 13.1.2012 44
B 428/SL 57 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 19.5.2009 13.1.2012 37
B 428/SL 56 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 30.7.2010 16.11.2010 1
B 428/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.7.2010 16.11.2010 30
B 428/SL 54 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 168/10 Krajský soud v Brně 30.7.2010 16.11.2010 1
B 428/SL 53 insolvenční rozhodnutí -řízení se zastavuje Krajský soud v Brně 4.11.2010 10.11.2010 2
B 428/SL 52 insolvenční rozhodnutí -zahájení řízení Krajský soud v Brně 3.11.2010 5.11.2010 1
B 428/SL 51 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 8.9.2010 20.9.2010 1
B 428/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.6.2009 18.11.2009 30
B 428/SL 49 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 19.6.2009 18.11.2009 2
B 428/SL 48 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 167/09 Krajský soud v Brně 19.6.2009 18.11.2009 3
B 428/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.11.2009 4
B 428/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.11.2008 13.3.2009 31
B 428/SL 45 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 305/08 Krajský soud v Brně 7.11.2008 13.3.2009 2
B 428/SL 44 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 31.3.2008 2.10.2008 38
B 428/SL 43 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 317/08 Krajský soud v Brně 22.9.2008 30.9.2008 13
B 428/SL 42 notářský zápis -NZ 197/2008-osvědčení Krajský soud v Brně 23.7.2008 18.8.2008 92
B 428/SL 41 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 23.7.2008 18.8.2008 4
B 428/SL 40 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 6.6.2008 18.8.2008 1
B 428/SL 39 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 1.8.2007 4.10.2007 4
B 428/SL 38 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 21.6.2007 4.10.2007 4
B 428/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.8.2007 4.10.2007 31
B 428/SL 36 notářský zápis -NZ 170/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 30.8.2007 4.10.2007 75
B 428/SL 35 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 17.8.2007 33
B 428/SL 34 podpisové vzory -ČP členky DR Krajský soud v Brně 9.11.2006 20.2.2007 1
B 428/SL 33 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 3.12.2006 21.12.2006 8
B 428/SL 32 notářský zápis -NZ 218/2006 Krajský soud v Brně 3.12.2006 21.12.2006 6
B 428/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.9.2006 7.12.2006 4
B 428/SL 30 ostatní -souhlas se jmenováním do funk Krajský soud v Brně 14.9.2006 7.12.2006 1
B 428/SL 29 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 16.6.2006 7.12.2006 5
B 428/SL 28 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.6.2004 7.12.2006 1
B 428/SL 27 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 13.6.2006 23.8.2006 27
B 428/SL 26 usn. o nařízení výk.rozh. - exekuce Krajský soud v Brně 14.7.2003 12.1.2006 3
B 428/SL 25 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 25.6.2004 18.8.2005 7
B 428/SL 24 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 22.6.2005 18.8.2005 2
B 428/SL 23 ostatní - finanční projekt Krajský soud v Brně 18.8.2005 4
B 428/SL 22 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 5.2.2004 11.8.2004 1
B 428/SL 21 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 26.6.2003 11.8.2004 14
B 428/SL 20 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 25.5.2004 27.7.2004 30
B 428/SL 19 notářský zápis -rozh. VH Krajský soud v Brně 25.6.2001 1.4.2004 40
B 428/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2001 31.3.2004 31
B 428/SL 8 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 18.6.2001 31.3.2004 38
B 428/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.2.1999 31.3.2004 21
B 428/SL 6 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 29.6.2000 31.3.2004 33
B 428/SL 5 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 28.7.1999 31.3.2004 34
B 428/SL 4 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 15.6.1998 31.3.2004 34
B 428/SL 3 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Brně 24.6.1997 31.3.2004 48
B 428/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.12.1996 31.3.2004 41
B 428/SL 18 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 26.6.2003 31.3.2004 6
B 428/SL 17 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.3.2003 31.3.2004 37
B 428/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2002 31.3.2004 32
B 428/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2003 31.3.2004 32
B 428/SL 14 usn. o nařízení výk.rozh. -exekuce Krajský soud v Brně 17.9.2001 31.3.2004 3
B 428/SL 13 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 17.6.2002 31.3.2004 36
B 428/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.11.2001 31.3.2004 32
B 428/SL 11 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 19.11.2001 31.3.2004 8
B 428/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Brně 17.9.2001 31.3.2004 3
B 428/SL 1 notářský zápis -dodatek ke stanovám Krajský soud v Brně 23.12.1994 31.3.2004 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Z-Group Steel Holding, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00011380
Jméno Z-Group Steel Holding, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Veselí nad Moravou
Vznik první živnosti: 7.10.1992
Celkový počet živností: 55

Sídlo Z-Group Steel Holding, a.s.

Živnosti a provozovny Z-Group Steel Holding, a.s.

Živnost č. 1 Výroba ocelových trub a profilů vč. tepelného zpracování a povrchových úprav

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 Výroba tažené, loupané a broušené oceli vč. tepelného zpracování a povrchové úpravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1992
Zánik oprávnění 28.5.1996

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1992
Zánik oprávnění 7.11.2001

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1992
Zánik oprávnění 7.11.2001

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 1.11.2002

Živnost č. 9 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 10 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 6.11.1997

Živnost č. 11 Výroba nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 13.3.1997

Živnost č. 12 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 12.3.1997

Živnost č. 13 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 12.3.1997

Živnost č. 14 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 12.3.1997

Živnost č. 15 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 17 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.1997

Živnost č. 18 Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1997

Živnost č. 19 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1997

Živnost č. 20 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 18.12.2001

Živnost č. 22 Revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 18.2.2002

Živnost č. 23 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 25 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 1.11.2002

Živnost č. 26 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 14.10.1997

Živnost č. 27 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 10.5.1996

Živnost č. 28 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 3.9.1998

Živnost č. 29 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.1998

Živnost č. 30 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 31 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1993
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 33 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Galvanizace kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1993
Zánik oprávnění 12.3.1997

Živnost č. 35 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1993
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 37 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Reprografické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Zprostředkovatelská činnost v oblasti školení, kurzů a seminářů v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Čerpání, úprava a prodej vody v rozsahu živnosti ohlašovací volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Konzultační poradenství a zprostředkovatelské služby v oblasti nedestruktivní a destruktivní defektoskopiské kontroly materiálů v souladu s řízením procesů dle modelů jakosti QS a TQM v rozsahu živnosti ohlašovací volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Provádění laboratorních zkoušek v rozsahu živnosti ohlašovací volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.2001
Zánik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 45 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.2001
Zánik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 46 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.2001
Zánik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 47 Potrubní doprava

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2008
Zánik oprávnění 25.1.2018

Živnost č. 51 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.2010
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 52 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2010
Zánik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 53 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.2012
Zánik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 54 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.2012
Zánik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 55 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2013
Zánik oprávnění 1.12.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Z-Group Steel Holding, a.s.

IČO: 00011380
Firma: Z-Group Steel Holding, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Veselí nad Moravou
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1991

Sídlo Z-Group Steel Holding, a.s.

Sídlo: Kollárova 1229, Veselí nad Moravou 698 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tažení tyčí za studena
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Opravy a instalace strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Truhlářské práce
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti knihoven a archivů

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Z-Group Steel Holding, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00011380
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00011380
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Z-Group Steel Holding, a.s.
Sídlo Kollárova 1229 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU
Přidělaný finanční úřad Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1020505/2070 17.9.2013
1755703104/8150 1.4.2013
21002136/2240 1.4.2013
1014019006/5500 1.4.2013
10482066/6200 1.4.2013
177510348/0600 1.4.2013
CZ8281500000001755700501 1.4.2013
CZ7781500000001755700106 1.4.2013
CZ9606000000000202814520 1.4.2013
CZ0220700000000001020556 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00011380
Jméno firmy Z-Group Steel Holding, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka weyg7f5
tracking image