Firma YAREA s.r.o. IČO 27145689


YAREA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

YAREA s.r.o. (27145689) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Opletalova 1418/23, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 2004 a je stále aktivní. YAREA s.r.o. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o YAREA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o YAREA s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o YAREA s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro YAREA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje YAREA s.r.o.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka C 278610
IČO (identifikační číslo osoby) 27145689
Jméno YAREA s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 28.4.2004
Společnost YAREA a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1418/23, PSČ 11000, IČO 27145689, změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnost i ze dne 26.06.2017. 30.6.2017
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 31.3.2011 o snížení základního kapitálu podle § 213a obchodního zákoníku z částky 22.500.000 Kč ( slovy: dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) o částku 20.500.000 kč ( slovy: dvacet milionů pět set tisíc korun českých). Základní kapitál tedy po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 2.000.000 Kč ( slovy: dva miliony korun českých). Jediný akcionář prohlašuje, že se snížením základního kapitálu nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií, a to takto: Jmenovitá hodnota každé kmenové akcie na jméno v listinné podobě o nynější jmenovité hodnotě 2.250.000 Kč dva miliony dvěstě padesát tisíc korun českých) bude snížena o částku 2.05 0.000 Kč ( slovy: dva miliony padesát tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota každé kmenové akcie na jméno v listinné podobě tedy po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 200.000 Kč ( slovy: dvěstě tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že podnikatelské aktivity společnosti nevyžadují tak vysoké úrovně základního kapitálu, které společnost má, a proto bude volný kapitál vyplacen jedinému akcionáři. Způsob, jak bude naloženo s částkou 20.500.000 Kč ( slovy: dvacet milionů pětset tisíc korun českých) odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu: Tato částka bude účetně zaevidována, daňově zohledněna a následně bude celá částka ve výši 20.500.000 K č ( slovy: dvacet milionů pětset tisíc korun českých) vyplacena jedinému akcionáři společnosti. Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti se stanovuje v délce 30 ( slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodníh rejstříku. 5.4.2011 - 30.6.2017
Jediný akcionář HERMISTON DEVELOPMENT Corp., se sídlem R.G. Hodge Plaza, Upper Main Street, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, zapsána pod registračním číslem 452 774, rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti YAREA a.s., se sídlem Prah a 1, Opletalova 1418/23, PSČ 110 00, IČ 271 45 689, z dosavadní výše 2.000.000,- Kč peněžitými vklady o částku 20.500.000,- Kč, na celkovou částku 22.500.000,- Kč, a to úpisem všech nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu předem určenými z ájemci. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, na majitele, v listinné podobě, v počtu 20.500 akcií, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávají cí akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Emisní kurz všech nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč každé akcie. Důvodem základního kapitálu je posílení pozice společnosti na obchodním trhu. Jediný akcionář HERMISTON DEVELOPMENT Corp., se sídlem R.G. Hodge Plaza, Upper Main Street, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, zapsána pod registračním číslem 452 774, prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upsání všech nových akc ií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti podle ust. § 204a odst. 7 ObchZák. Předem určení zájemci, a to pan Ing. Radomír Bumbala, r.č. 650107/2050, s bydlištěm Valašské Meziříčí, Bezručova 393, PSČ 757 01 a pan Luděk Podola, r.č. 700718/5240, s bydlištěm Nový Jičín, Lesní 20, PSČ 741 01, jsou oprávnění upsat akcie v sídle společ nosti, v pracovní dny, v době od 09:00 hod. do 15:00 hod. ve lhůtě 35 dní od právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného ackionáře při výkonu působnosti valné hromady o  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oba předem určení zájemci budou seznámeni s počátkem běhu lhůty k úpisu akcií na základě informace představenstva o podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku a o právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady představenstvem společnosti, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště nebo formou osobního doručení proti písemnému potvrzení o převzetí zásilky.. Jediný akcionář HETMISTON DEVELOPMENT Corp., se sídlem R.G. Hodge, Plaza, Upper Main Street, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, zapsaná pod registračním číslem 452 774, z důvodu oddlužení společnosti rozhodl o připuštění možnosti splacení emisn ího kurzu všech nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu výhradně započtením peněžitých pohledávek věřitelů společnosti jako předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově emitovaných a kcií. Jediný akcionář vyslovil souhlas se započtením peněžitých pohledávek věřitelů jako předem určených zájemců podle ust. § 203 odst. 2 písm.d) Obch.Zák. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií, a  to: - pohledávky Ing. Radomíra Bumbaly ze Smlouvy o půjčce ze dne 19.8. 2004 ve výši 10.250.000,- Kč, - pohledávky Luďka Podoly se Smlouvy o půjčce ze dne 19.8. 2004 ve výši 10.250.000,- Kč. Upisovatelům bude bezprostředně po upsání akcií předložen představenstvem společnosti návrh Smlouvy o započtení spolu s potvrzením auditora o existenci a výši pohledávek. Jediný akcionář HERMISTON DEVELOPMENT Corp., se sídlem R.G. Hodge Plaza, Upper Main Street, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, zapsána pod registračním číslem 452 774, stanovil tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení připravený společností bude za účelem seznámení se s jeho obsashem k  dispozici věřitelům (shora uvedeným předem určeným zájemcům) v sídle společnosti po dobu lhůty stanovené pro upsání akcií. K uzavření smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15. dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení z ákladního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí. 14.6.2006 - 30.8.2006

Kapitál YAREA s.r.o.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.6.2017
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.12.2011 - 30.6.2017
zakladni jmění 22 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.8.2006 - 13.12.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.4.2004 - 30.8.2006

Akcie YAREA s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 13.12.2011 - 30.6.2017
Kmenové akcie na jméno 2 250 000 Kč 10 28.2.2011 - 13.12.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 22 500 30.8.2006 - 28.2.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 000 28.4.2004 - 30.8.2006

Sídlo YAREA s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Opletalova 1418/23 , Praha 110 00 2.12.2004
Adresa Plzeňská 2562/166 , Praha 150 00 28.4.2004 - 2.12.2004

Předmět podnikání YAREA s.r.o.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.6.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 30.8.2006 - 30.7.2009
Zprostředkování obchodu a služeb 30.8.2006 - 30.7.2009
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí , bytů a nebytových prostor 28.4.2004 - 30.6.2017

vedení firmy YAREA s.r.o.

Statutární orgán YAREA s.r.o.

Platnost údajů od - do
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. 30.6.2017
Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. 25.10.2011 - 30.6.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. 30.8.2006 - 25.10.2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně člen představenstva. 24.1.2006 - 30.8.2006
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně připojí své podpisy k vytištěné nebo napsané firmě společnosti. 2.12.2004 - 24.1.2006
Jménem představenstva jedná samostatně člen představenstva.Za společnost podepisuje člen představenstva tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 28.4.2004 - 2.12.2004
Jednatel Petr Műller 30.6.2017
Vznik funkce 30.6.2017
Adresa: Rumunská 18/22 , Praha 120 00
Jednatel Jana Müllerová 30.6.2017
Vznik funkce 30.6.2017
Adresa: Ševčíkova 2728/7 , Praha 130 00
člen JUDr. Peter Kmeť 28.4.2004 - 2.12.2004
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 1.10.2004
Vznik funkce 28.4.2004
Zánik funkce 1.10.2004
Adresa: Bryksova 761/42 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Matějka 2.12.2004 - 24.1.2006
Vznik členství 1.10.2004
Zánik členství 31.12.2005
Vznik funkce 1.10.2004
Zánik funkce 31.12.2005
Adresa: Požární 824/10 , Karlovy Vary 360 05
člen představenstva JUDr. Miloslav Novák 2.12.2004 - 24.1.2006
Vznik členství 1.10.2004
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: Liškova 632/6 , Praha 142 00
člen představenstva Vladimír Hála 2.12.2004 - 24.1.2006
Vznik členství 1.10.2004
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: Hackerova 576/12 , Praha 181 00
člen představenstva JUDr. Peter Kmeť 24.1.2006 - 30.8.2006
Vznik členství 1.1.2006
Adresa: Ve žlíbku 2538/17 , Praha 193 00
člen představenstva Anna Pličková 30.8.2006 - 18.9.2008
Vznik členství 13.6.2006
Zánik členství 1.7.2008
Adresa: Roháčova 2773/9 , Chomutov 430 03
člen představenstva JUDr. Milan Golík 30.8.2006 - 18.9.2008
Vznik členství 13.6.2006
Zánik členství 1.7.2008
Adresa: Lečkova 1516/3 , Praha 149 00
předseda představenstva JUDr. Peter Kmeť 30.8.2006 - 18.9.2008
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 1.7.2008
Vznik funkce 13.6.2006
Zánik funkce 1.7.2008
Adresa: Ve žlíbku 2538/17 , Praha 193 00
předseda představenstva Ing. Radomír Bumbala 18.9.2008 - 11.9.2009
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 8.7.2009
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 8.7.2009
Adresa: Bezručova 393 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda představenstva JUDr. Miloslav Novák 18.9.2008 - 11.9.2009
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 8.7.2009
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 8.7.2009
Adresa: Na Suchopáru 320 , Světice 251 01
člen představenstva Aleš Král 18.9.2008 - 11.9.2009
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 8.7.2009
Adresa: Kálalova 998 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Hana Kulhánková 11.9.2009 - 25.10.2011
Vznik členství 10.7.2009
Zánik členství 18.10.2011
Adresa: Šmilovského 2290/20 , Praha 120 00
člen představenstva Jana Müllerová 11.9.2009 - 25.10.2011
Vznik členství 10.7.2009
Adresa: Ševčíkova 2728/7 , Praha 130 00
člen představenstva Michelle Mülerová 25.10.2011 - 29.11.2012
Vznik členství 18.10.2011
Adresa: Ševčíkova 2728/7 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Jana Müllerová 25.10.2011 - 16.7.2015
Vznik členství 10.7.2009
Adresa: Ševčíkova 2728/7 , Praha 130 00
předseda představenstva Petr Müller 11.9.2009 - 30.6.2017
Vznik členství 10.7.2009
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 13.7.2009
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Rumunská 18/22 , Praha 120 00
člen představenstva Michelle Müllerová 29.11.2012 - 30.6.2017
Vznik členství 18.10.2011
Zánik členství 30.6.2017
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Ševčíkova 2728/7 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Jana Müllerová 16.7.2015 - 30.6.2017
Vznik členství 10.7.2009
Zánik členství 30.6.2017
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Ševčíkova 2728/7 , Praha 130 00

Dozorčí rada YAREA s.r.o.

Platnost údajů od - do
předseda Mgr. David Michal 28.4.2004 - 2.12.2004
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 1.10.2004
Vznik funkce 28.4.2004
Zánik funkce 1.10.2004
Adresa: Kořenského 753/12 , Praha 150 00
člen JUDr. Milan Golík 28.4.2004 - 24.1.2006
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 21.4.2005
Vznik funkce 28.4.2004
Zánik funkce 21.4.2005
Adresa: Lečkova 1516/3 , Praha 149 00
člen Anna Pličková 28.4.2004 - 24.1.2006
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 21.4.2005
Vznik funkce 28.4.2004
Zánik funkce 21.4.2005
Adresa: Roháčova 2773/9 , Chomutov 430 03
předseda dozorčí rady JUDr. Ladislav Bědroň 2.12.2004 - 30.8.2006
Vznik členství 1.10.2004
Zánik členství 13.6.2006
Vznik funkce 1.10.2004
Zánik funkce 13.6.2006
Adresa: Slavíkova 1757/34 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady JUDr. Milan Golík 24.1.2006 - 30.8.2006
Vznik členství 21.4.2005
Zánik členství 13.6.2006
Adresa: Lečkova 1516/3 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Anna Pličková 24.1.2006 - 30.8.2006
Vznik členství 21.4.2005
Zánik členství 13.6.2006
Adresa: Roháčova 2773/9 , Chomutov 430 03
člen dozorčí rady Luděk Podola 30.8.2006 - 18.9.2008
Vznik členství 13.6.2006
Adresa: Lesní 1734/20 , Nový Jičín 741 01
předseda dozorčí rady Ing. Radomír Bumbala 30.8.2006 - 18.9.2008
Vznik členství 13.6.2006
Zánik členství 1.7.2008
Vznik funkce 13.6.2006
Zánik funkce 1.7.2008
Adresa: Bezručova 393 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Mgr. Marek Stubley 30.8.2006 - 30.7.2009
Vznik členství 13.6.2006
Zánik členství 8.7.2009
Adresa: Hlavní 236/15 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Luděk Podola 18.9.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 13.6.2006
Zánik členství 8.7.2009
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 8.7.2009
Adresa: Lesní 1734/20 , Nový Jičín 741 01
člen dozorčí rady Ing. Martina Bumbalová 18.9.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 8.7.2009
Adresa: Bezručova 393 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda dozorčí rady Monika Müllerová 11.9.2009 - 14.8.2016
Vznik členství 10.7.2009
Vznik funkce 10.7.2009
Adresa: Ševčíkova 2728/7 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Monika Chlumská 14.8.2016 - 27.10.2016
Vznik členství 10.7.2009
Vznik funkce 10.7.2009
Adresa: Ševčíkova 2728/7 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Vladimír Hofman 11.9.2009 - 9.2.2017
Vznik členství 10.7.2009
Adresa: Nýdecká 443 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Ing. Alena Krýslová 11.9.2009 - 30.6.2017
Vznik členství 10.7.2009
Zánik členství 30.6.2017
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Choceradská 3119/6 , Praha 141 00
předseda dozorčí rady Monika Chlumská 27.10.2016 - 30.6.2017
Vznik členství 10.7.2009
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 10.7.2009
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Rumunská 18/22 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Vladimír Hofman 9.2.2017 - 30.6.2017
Vznik členství 10.7.2009
Zánik členství 30.6.2017
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Jetřichovická 743/10 , Praha 190 00

Sbírka Listin YAREA s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9310/SL 59 zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 15.7.2015 16.7.2015 4
B 9310/SL 57 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 15.7.2015 16.7.2015 4
B 9310/SL 56 zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 15.7.2015 16.7.2015 1
B 9310/SL 54 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 15.7.2015 16.7.2015 4
B 9310/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 25.6.2014 21.7.2014 22
B 9310/SL 52 ostatní zápis ze zasedání Městský soud v Praze 20.5.2014 11.6.2014 27.6.2014 2
B 9310/SL 51 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 10.9.2013 30.9.2013 18
B 9310/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.6.2012 4.7.2012 18
B 9310/SL 49 ostatní zápis ze zas. předst. Městský soud v Praze 18.10.2011 21.10.2011 26.10.2011 1
B 9310/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.10.2011 21.10.2011 26.10.2011 2
B 9310/SL 47 notářský zápis NZ 506/2011 Městský soud v Praze 18.10.2011 21.10.2011 26.10.2011 2
B 9310/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 17.6.2011 23.6.2011 4
B 9310/SL 45 notářský zápis NZ 121/2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 1.4.2011 18.4.2011 2
B 9310/SL 44 notářský zápis NZ 43/2011 Městský soud v Praze 14.2.2011 17.2.2011 28.2.2011 6
B 9310/SL 43 zpráva auditora za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.9.2010 10.9.2010 2
B 9310/SL 42 výroční zpráva za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.9.2010 10.9.2010 4
B 9310/SL 41 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 9.9.2010 10.9.2010 5
B 9310/SL 40 účetní závěrka r.2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 9.9.2010 10.9.2010 2
B 9310/SL 39 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 9.9.2010 10.9.2010 4
B 9310/SL 38 zpráva auditora za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.9.2010 10.9.2010 4
B 9310/SL 37 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.9.2010 10.9.2010 4
B 9310/SL 36 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 8.9.2010 10.9.2010 3
B 9310/SL 35 účetní závěrka r.2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 8.9.2010 10.9.2010 2
B 9310/SL 34 účetní závěrka r.2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 8.9.2010 10.9.2010 4
B 9310/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 762/2009 Městský soud v Praze 12.10.2009 13.10.2009 12
B 9310/SL 32 ostatní -zápis ze zasedání Městský soud v Praze 13.7.2009 4.9.2009 7.10.2009 1
B 9310/SL 31 podpisové vzory + čp Městský soud v Praze 4.9.2009 4.9.2009 7.10.2009 1
B 9310/SL 30 podpisové vzory + čp 2x Městský soud v Praze 2.9.2009 4.9.2009 7.10.2009 2
B 9310/SL 29 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 1.7.2008 15.9.2008 6.11.2008 3
B 9310/SL 28 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 1.7.2008 15.9.2008 6.11.2008 1
B 9310/SL 27 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 1.7.2008 15.9.2008 6.11.2008 3
B 9310/SL 26 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 1.7.2008 15.9.2008 6.11.2008 2
B 9310/SL 25 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 27.6.2008 7.10.2008 7.10.2008 2
B 9310/SL 24 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 28.6.2007 7.10.2008 7.10.2008 2
B 9310/SL 23 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.10.2008 1.10.2008 3
B 9310/SL 22 účetní závěrka r.2007 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2007 1.10.2008 1.10.2008 2
B 9310/SL 21 účetní závěrka r.2007 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 1.10.2008 1.10.2008 4
B 9310/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2006 1.10.2008 1.10.2008 13
B 9310/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.2.2008 20.2.2008 21.2.2008 19
B 9310/SL 17 ostatní kopie ŽL Městský soud v Praze 25.7.2006 30.8.2006 0
B 9310/SL 16 notářský zápis NZ 189/2006 Městský soud v Praze 13.6.2006 30.8.2006 8
B 9310/SL 15 ostatní smlouva o půjčce Městský soud v Praze 19.8.2004 30.8.2006 6
B 9310/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+zpr.o vzt.+audit+2 zápisy Městský soud v Praze 31.12.2005 30.8.2006 26
B 9310/SL 13 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 30.8.2006 19
B 9310/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 13.7.2006 13.7.2006 24
B 9310/SL 18 notářský zápis NZ 72/2006 Městský soud v Praze 15.3.2006 14.6.2006 0
B 9310/SL 11 notářský zápis -NZ406/05 Městský soud v Praze 29.12.2005 23.1.2006 7.2.2006 0
B 9310/SL 10 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 4.7.2005 14.7.2005 0
B 9310/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 15.6.2005 20.6.2005 0
B 9310/SL 8 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 8.6.2005 15.6.2005 20.6.2005 0
B 9310/SL 7 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 1.10.2004 12.1.2005 0
B 9310/SL 6 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 4.10.2004 12.1.2005 0
B 9310/SL 5 podpisové vzory +čest.prohlášení-7x Městský soud v Praze 12.1.2005 0
B 9310/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.10.2004 12.1.2005 0
B 9310/SL 3 notářský zápis -NZ258/04 Městský soud v Praze 1.10.2004 12.1.2005 0
B 9310/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ92/04 Městský soud v Praze 14.4.2004 29.4.2004 0
B 9310/SL 1 podpisové vzory +čest.prohlášení-4x Městský soud v Praze 29.4.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje YAREA s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 27145689
Jméno YAREA s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 24.7.2006
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo YAREA s.r.o.

Živnosti a provozovny YAREA s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.7.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Opletalova 1418/23, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1011293293
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 24.7.2006

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán YAREA s.r.o.

Člen statutárního orgánu Jana Müllerová
Člen statutárního orgánu Petr Műller

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje YAREA a.s.

IČO: 27145689
Firma: YAREA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.4.2004

Sídlo YAREA a.s.

Sídlo: Opletalova 1418/23, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení

Podobné firmy

tracking image