Firma XT-Card a.s. IČO 27408256


XT-Card a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

XT-Card a.s. (27408256) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Seifertova 327/85, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2005 a je stále aktivní. XT-Card a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o XT-Card a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o XT-Card a.s. na Justice.cz
Detailní informace o XT-Card a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro XT-Card a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje XT-Card a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10398
IČO (identifikační číslo osoby) 27408256
Jméno XT-Card a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.12.2005
Počet členů statutárního orgánu: 3 29.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 29.7.2014 - 1.3.2016
Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla, že mění stanovy obchodní společnosti XT-Card a.s. takto: ----------- 1) V článku IV. bodu 4.3. se doplňuje nový odstavec 5. s tímto textem: --------------------------------------------- 5. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti a další vedoucí zaměstnance společnosti, jejichž funkce vzniká jmenováním. ---------------------------------------------------------------------------------- 2) Za článek V. se zařazuje nově článek V.a s tímto textem: ---------------------------------------------------------- V.a Ředitel společnosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obsazení pracovního místa ředitele společnosti (dále jen: ředitel) se uskutečňuje na základě jmenování představenstvem společnosti a představenstvo ředitele též z pracovního místa odvolává. Ředitel je oprávněn se svého pracovního místa vzdát. Ředitelem může být pouze člen představenstva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Ředitel společnosti vykonává působnost dle pověření rozhodnutími představenstva. Vždy mu přísluší: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) vykonávat zaměstnavatelská práva společnosti, ----------------------------------------------------- b) vykonávat usnesení představenstva, -------------------------------------------------------------------- c) řízení činnosti společnosti v rozsahu a způsobem vyplývajícím z organizačního řádu. ----------- 3. Není-li pracovní místo ředitele obsazeno, jeho kompetence po tuto dobu přecházejí na předsedu představenstva, nemůže-li je ten vykonávat pak na místopředsedu představenstva a nemůže-li je vykonávat ani on, pak na člena představenstva, kterého tím pře dstavenstvo pověří. -------------------- Bod 4) Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla, že volí novými členy představenstva: -------------------------------------- 1) pana Ing. Martina Rejzla, rodné číslo 771127/1040, bytem Vestec, Okružní 372, PSČ 252 42, ke dni 26.6.2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) a pana Ing. Tomáše Vacka, rodné číslo 700428/3088, bytem Labská Louka 650, Hradec Králové, Třebeš, ke dni 1.7.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Bod 9) Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti XT-Card a.s. takto: ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Základní kapitál obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, (dále jen XT-Card a.s.), se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené čás tky základního kapitálu 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, na novou výši základního kapitálu 20,000.000,- Kč, slovy dvacet miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti XT-Card a.s., bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií. ------------------- Celkem bude upisováno 100 kusů (slovy: sto kusů) nových kmenových akcií společnosti XT-Card a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých. --------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.------------------------------------ S využitím přednostního práva bude upisováno všech 100 kusů (slovy: sto kusů) nových kmenových akcií společnosti XT-Card a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých, za jednu tuto novou akcii. ------------- Místem pro vykonání tohoto přednostního práva je sídlo obchodní společnosti XT-Card a.s., na adrese Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00. Lhůta pro vykonání tohoto přednostního práva jsou dva týdny. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen po k onání této valné hromady a po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, oznámením, zveřejněném v Obchodním věstníku a celostátně distribuovaném deníku PRÁVO, a to v rámci informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. V tomto oznámení se uvede, že prvním dnem této lhůty je den následující poté, kdy bude v PRÁVU a v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. Nevyjde-li tato informace ve stejný den, počátek l hůty se určuje podle později uveřejněné informace. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Na každou jednu stávající kmenovou akcii obchodní společnosti XT-Card a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých je možno upsat jednu novou kmenovou akcii obchodní společnosti XT-Card a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých. ------------------------------------------------------ Každý akcionář, který využije svého přednostního práva, je povinen splatit 100 % (slovy sto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 43-2529200247/0100, vedený u Ko merční banky, a.s., který za tímto účelem obchodní společnost XT-Card a.s. otevřela na své jméno. -------------------------------------------------------------------------- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a sice ostatním akcionářům, tedy těm akcionářům, kteří svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti při tomto zvýšení základního kapitálu využili. Těmto předem určeným zájemcům budou nabídnuty k upsání tyto akcie početně v poměru podle počtu akcií, které akcionáři upsali v rámci přednostního práva. Každému tomuto předem určenému zájemci tedy budou nabídnuty k upsání v tomto poměru celé akc ie, které jako celek vycházejí. Akcie, které k upsání jako celek na jednotlivé předem určené zájemce nevycházejí, budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům do podílového spoluvlastnictví v poměru podle počtu akcií, které tito akcionáři upsali s využit ím přednostního práva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti XT-Card a.s., na adrese Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00. ------------------------------------------------------------- Lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva určitými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií mezi těmito předem určenými zájemci a obchodní společností XT-Card a.s. činí dva týdny. ---------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Společnost XT-Card a.s. doručí každému předem určenému zájemci, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost oznámí i den počátku běhu lhůty pro upisování akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Emisní kurz všech nových upisovaných akcií bez využití přednostního práva je stejný a činí 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých. ---------------- --------------------------------------------------------------------------------- Každý předem určený zájemce je povinen splatit 100 % (slovy sto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 43-2529200247/0100, vedený u Komerční ba nky, a.s., který za tímto účelem obchodní společnost XT-Card a.s. otevřela na své jméno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.8.2008 - 22.12.2008

Kapitál XT-Card a.s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.7.2014
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2008 - 29.7.2014
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.3.2006 - 22.12.2008
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 19.12.2005 - 9.3.2006

Akcie XT-Card a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 200 8.8.2016
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 200 29.7.2014 - 8.8.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 4.10.2010 - 29.7.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 200 22.12.2008 - 4.10.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 100 19.12.2005 - 22.12.2008

Sídlo XT-Card a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Seifertova 327/85 , Praha 130 00 14.9.2011
Adresa Pernerova 2819/2 , Praha 130 00 1.2.2010 - 14.9.2011
Adresa Sokolovská 100/94 , Praha 186 00 12.10.2006 - 1.2.2010
Adresa Pernerova 2819/2 , Praha 130 00 19.12.2005 - 12.10.2006

Předmět podnikání XT-Card a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.1.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 9.3.2006 - 27.1.2010
velkoobchod 9.3.2006 - 27.1.2010
zprostředkování obchodu a služeb 9.3.2006 - 27.1.2010
výroba nenahraných nosičů údajů 9.3.2006 - 27.1.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 9.3.2006 - 27.1.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 9.3.2006 - 27.1.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 9.3.2006 - 27.1.2010
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 19.12.2005

vedení firmy XT-Card a.s.

Statutární orgán XT-Card a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jednají navenek za společnost společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření. 1.3.2016
Za představenstvo jednají navenek za společnost společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že osoby, které jsou oprávněny jednat za společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti k vytištěné nebo napsané obc hodní firmě společnosti. 29.7.2014 - 1.3.2016
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že osoby, které jsou oprávněny jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti. 19.12.2005 - 29.7.2014
předseda představenstva Ing. Martin Rejzl 7.8.2017
Vznik členství 1.7.2017
Vznik funkce 1.7.2017
Adresa: Štorkánova 3236/16 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Vacek 7.8.2017
Vznik členství 1.7.2017
Vznik funkce 1.7.2017
Adresa: Labská louka 650 , Hradec Králové 500 11
člen Ing. Zdeněk Janda 19.12.2005 - 9.3.2006
Vznik členství 19.12.2005
Adresa: Zahradní 327 , Měšice 250 64
člen Ing. Peter Chlebničan 19.12.2005 - 9.3.2006
Vznik členství 19.12.2005
Adresa: Bráfova 1617/21 , Brno 616 00
místopředseda představenstva Ing. Peter Chlebničan 9.3.2006 - 7.12.2007
Vznik členství 19.12.2005
Zánik členství 24.5.2007
Vznik funkce 19.12.2005
Zánik funkce 24.5.2007
Adresa: Bráfova 1617/21 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Irena Valášková 7.12.2007 - 17.3.2008
Vznik členství 21.6.2007
Adresa: Ke kurtům 374/21 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Janda 9.3.2006 - 20.5.2008
Vznik členství 19.12.2005
Zánik členství 17.4.2008
Vznik funkce 19.12.2005
Zánik funkce 17.4.2008
Adresa: Zahradní 327 , Měšice 250 64
člen Pavel Morávek 19.12.2005 - 11.8.2008
Vznik členství 19.12.2005
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: tř. Masarykova 534 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda představenstva Ing. Martin Rejzl 20.5.2008 - 11.8.2008
Vznik členství 18.4.2008
Vznik funkce 21.4.2008
Adresa: Okružní 372 , Vestec 252 42
předseda představenstva Ing. Martin Rejzl 11.8.2008 - 9.1.2009
Vznik členství 26.6.2008
Vznik funkce 26.6.2008
Adresa: Okružní 372 , Vestec 252 42
místopředseda představenstva Ing. Irena Valášková 17.3.2008 - 29.6.2011
Vznik členství 21.6.2007
Vznik funkce 10.12.2007
Adresa: Ke kurtům 374/21 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Tomáš Vacek 11.8.2008 - 9.11.2012
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 1.7.2013
Zánik funkce 1.7.2013
Adresa: Labská louka 650 , Hradec Králové 500 11
místopředseda představenstva Ing. Irena Nebeská 29.6.2011 - 9.11.2012
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 21.9.2012
Vznik funkce 10.12.2007
Zánik funkce 21.9.2012
Adresa: Čajkovského 1708/30 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Martin Rejzl 9.1.2009 - 28.8.2013
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2013
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 26.6.2013
Adresa: Štorkánova 3236/16 , Praha 150 00
místopředseda Ing. Tomáš Vacek 9.11.2012 - 28.8.2013
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 1.7.2013
Vznik funkce 31.10.2012
Zánik funkce 1.7.2013
Adresa: Labská louka 650 , Hradec Králové 500 11
předseda představenstva Martin Rejzl 28.8.2013 - 21.12.2013
Vznik členství 27.6.2013
Vznik funkce 2.7.2013
Adresa: Štorkánova 3236/16 , Praha 150 00
předseda představenstva Martin Rejzl 21.12.2013 - 26.7.2014
Vznik členství 27.6.2013
Vznik funkce 2.7.2013
Adresa: Ovčí hájek 2157/12 , Praha 158 00
člen Bc. Václav Nebeský 9.11.2012 - 7.8.2017
Vznik členství 18.9.2012
Zánik členství 30.6.2017
Adresa: Čajkovského 1708/30 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Tomáš Vacek 28.8.2013 - 7.8.2017
Vznik členství 2.7.2013
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 2.7.2013
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Labská louka 650 , Hradec Králové 500 11
předseda představenstva Martin Rejzl 26.7.2014 - 7.8.2017
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 2.7.2013
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Štorkánova 3236/16 , Praha 150 00
člen představenstva Bc. Václav Nebeský 7.8.2017 - 23.1.2018
Vznik členství 1.7.2017
Zánik členství 22.12.2017
Adresa: Čajkovského 1708/30 , Praha 130 00

Dozorčí rada XT-Card a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání dozorčí rady: Miroslav Brabec - předseda dozorčí rady se vznikem funkce dne 17. září 2014 Štefan Malatín - místopředseda dozorčí rady se vznikem funkce dne 17. září 2014. 25.10.2014
předseda dozorčí rady RNDr. František Čermák 7.8.2017
Vznik členství 1.7.2017
Vznik funkce 1.7.2017
Adresa: Slunečná 566 , Šestajovice 250 92
místopředseda dozorčí rady Ing. Roman Florián 7.8.2017
Vznik členství 1.7.2017
Vznik funkce 1.7.2017
Adresa: Libochovická 1025/4 , Praha 184 00
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Nestrašil 7.8.2017
Vznik členství 1.7.2017
Adresa: Žitná 364/40 , Moravany 664 48
člen Jiří Růžek 19.12.2005 - 9.3.2006
Vznik členství 19.12.2005
Adresa: Pod Parukářkou 2760 , 130 00 Praha 3 Česká republika
člen Kateřina Philippová 19.12.2005 - 9.3.2006
Vznik členství 19.12.2005
Adresa: Krále Jiřího 212 , Český Brod 282 01
místopředseda dozorčí rady Kateřina Philippová 9.3.2006 - 27.8.2007
Vznik členství 19.12.2005
Zánik členství 31.12.2006
Vznik funkce 19.12.2005
Zánik funkce 31.12.2006
Adresa: Krále Jiřího 212 , Český Brod 282 01
člen JUDr. Tomáš Jindra 19.12.2005 - 19.3.2009
Vznik členství 19.12.2005
Zánik členství 18.2.2009
Adresa: Pod dálnicí 472/6 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Jiří Růžek 9.3.2006 - 21.9.2009
Vznik členství 19.12.2005
Zánik členství 1.7.2009
Vznik funkce 19.12.2005
Zánik funkce 1.7.2009
Adresa: Pod Parukářkou 2760 , 130 00 Praha 3 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Václav Studený 21.9.2009 - 13.11.2009
Vznik členství 29.7.2009
Adresa: Skuteckého 1381/12 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Ing. Peter Chlebničan 21.9.2009 - 13.11.2009
Vznik členství 29.7.2009
Adresa: Bráfova 1617/21 , Brno 616 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Peter Chlebničan 13.11.2009 - 21.11.2011
Vznik členství 29.7.2009
Zánik členství 12.10.2011
Vznik funkce 21.10.2009
Zánik funkce 12.10.2011
Adresa: Bráfova 1617/21 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Petr Borecký 27.8.2007 - 18.12.2012
Vznik členství 15.3.2007
Zánik členství 15.3.2012
Adresa: Donovalská 1658/30 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ing. Václav Studený 13.11.2009 - 29.7.2014
Vznik členství 29.7.2009
Zánik členství 6.5.2014
Vznik funkce 21.10.2009
Zánik funkce 6.5.2014
Adresa: Skuteckého 1381/12 , Praha 163 00
Místopředseda Vladimír Chlup 18.12.2012 - 29.7.2014
Vznik členství 18.9.2012
Zánik členství 6.5.2014
Vznik funkce 20.11.2012
Zánik funkce 6.5.2014
Adresa: Anglická 2482/19 , Šumperk 787 01
Jméno Štefan Malatín Malatín 29.7.2014 - 29.7.2014
Vznik členství 24.6.2014
Adresa: Grohova 148/56 , Brno 602 00
člen Petr Borecký 18.12.2012 - 1.3.2016
Vznik členství 18.9.2012
Zánik členství 25.11.2015
Adresa: Donovalská 1658/30 , Praha 149 00
Jméno JUDr. Štefan Malatín 29.7.2014 - 1.3.2016
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 21.1.2016
Adresa: Grohova 148/56 , Brno 602 00
Jméno Miroslav Brabec 29.7.2014 - 1.3.2016
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 25.11.2015
Adresa: Zadní cesta 1065/22 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Jeřábek 8.8.2016 - 13.1.2017
Vznik členství 22.6.2016
Zánik členství 10.11.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Zánik funkce 10.11.2016
Adresa: Janáčkova 1226 , Nové Strašecí 271 01
předseda dozorčí rady Ing. Daniel Smola 1.3.2016 - 14.7.2017
Vznik členství 21.1.2016
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 21.1.2016
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Ječná 1937 , Beroun 266 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Roman Florián 1.3.2016 - 7.8.2017
Vznik členství 21.1.2016
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 21.1.2016
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Libochovická 1025/4 , Praha 184 00
člen představenstva Ing. Stanislav Nestrašil 7.8.2017 - 7.8.2017
Vznik členství 1.7.2017
Adresa: Žitná 364/40 , Moravany 664 48

Sbírka Listin XT-Card a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10398/SL 41 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 21.1.2016 7.3.2016 8.3.2016 5
B 10398/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.10.2015 14.10.2015 15.10.2015 10
B 10398/SL 39 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 26.6.2015 1.7.2015 12
B 10398/SL 37 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 2.6.2015 4.6.2015 13
B 10398/SL 36 notářský zápis Městský soud v Praze 24.6.2014 24.7.2014 30.7.2014 17
B 10398/SL 35 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 2.7.2013 15.8.2013 28.8.2013 3
B 10398/SL 34 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 12.6.2013 15.8.2013 28.8.2013 3
B 10398/SL 33 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010] Městský soud v Praze 31.12.2010 2.8.2013 27.8.2013 14
B 10398/SL 30 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 18.9.2012 10.12.2012 10.1.2013 12
B 10398/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.6.2011 2.8.2011 3
B 10398/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.8.2010 18.11.2010 19.11.2010 16
B 10398/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2008 7.9.2009 14.10.2009 16
B 10398/SL 25 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.9.2009 2.9.2009 4
B 10398/SL 24 notářský zápis NZ 476/2008 Městský soud v Praze 11.12.2008 15.12.2008 25.1.2009 12
B 10398/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2008 17.12.2008 17.12.2008 16
B 10398/SL 22 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 14.7.2008 29.8.2008 1
B 10398/SL 21 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 26.6.2008 29.8.2008 2
B 10398/SL 20 notářský zápis NZ 161/2008 Městský soud v Praze 26.6.2008 29.8.2008 6
B 10398/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.7.2008 23.7.2008 11
B 10398/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.6.2008 16.6.2008 14
B 10398/SL 17 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 17.4.2008 13.5.2008 4.6.2008 3
B 10398/SL 16 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 21.4.2008 13.5.2008 4.6.2008 2
B 10398/SL 15 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 18.4.2008 13.5.2008 4.6.2008 3
B 10398/SL 14 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 5.5.2008 13.5.2008 4.6.2008 1
B 10398/SL 13 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 10.12.2008 2.4.2008 2
B 10398/SL 12 ostatní zápis ze zas. představenstva Městský soud v Praze 21.6.2007 23.1.2008 3
B 10398/SL 9 ostatní -zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 21.6.2007 8.1.2008 3
B 10398/SL 8 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 16.11.2007 8.1.2008 3
B 10398/SL 11 ostatní -oznámení o odstoupení Městský soud v Praze 24.5.2007 8.1.2008 1
B 10398/SL 10 ostatní -zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 24.5.2007 8.1.2008 3
B 10398/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 7.8.2006 7.8.2006 12
B 10398/SL 6 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 31.5.2006 6.6.2006 0
B 10398/SL 5 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 6.12.2005 21.12.2005 0
B 10398/SL 4 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 7.12.2005 21.12.2005 0
B 10398/SL 3 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 12.12.2005 21.12.2005 0
B 10398/SL 2 notářský zápis -NZ443/05 Městský soud v Praze 1.12.2005 21.12.2005 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje XT-Card a.s.

IČO (identifikační číslo) 27408256
Jméno XT-Card a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 20.12.2005
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Sídlo XT-Card a.s.

Živnosti a provozovny XT-Card a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.12.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 308/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1008513466
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 1.11.2012

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba nenahraných nosičů údajů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán XT-Card a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Martin Rejzl
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Vacek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje XT-Card a.s.

IČO: 27408256
Firma: XT-Card a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.12.2005

Sídlo XT-Card a.s.

Sídlo: Seifertova 327/85, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba magnetických a optických médií
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
tracking image