Firma Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. IČO 47115289


Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. (47115289) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na hřebenech II 1718/8, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 9. 1992 a je stále aktivní. Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1714
IČO (identifikační číslo osoby) 47115289
Jméno Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.9.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 7.5.2014 - 24.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 7.5.2014 - 3.3.2016
a) Řádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 250,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) z částky ve výši 820,364.160,-- Kč (slovy: osm set dvacet milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedestá korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 1,070,364.160,-- Kč (slovy: jednu miliardu sedmdesát milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých) /nová výše základního kap itálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1.000 ks (slovy: jednoho tisíce kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány pen ěžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníku. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku. e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne n ásledujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem zůsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomuto účelu zřízený účet číslo 0200000013/79 80, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti. 30.4.2009 - 1.7.2009
Mimořádná valná hromada společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., konaná dne 24.6.2008 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 81.164.160,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 820.364.160,-Kč, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: -549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 24.640,-Kč jedné akcie, v zaknihované podobě, -549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 123.200,-Kč jedné akcie, v zaknihované podobě, 3) akcie budou upsány peněžitými vklady, 4) emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, 5) konstatuje, že základní kapitál se bude zvyšovat ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku (viz podmínky níže) a s přihlédnutím k této skutečnosti nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 od st. 2 písm c) obchodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovano u podobu, a 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou upsány na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku , a to takto: - akcionář Wüstenrot & Württembergische AG upíše 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a ma jící zaknihovanou podobu, - akcionář Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH upíše 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, zně jící na jméno a mající zaknihovanou podobu, -akcionář Svaz českých a moravských bytových družstev upíše 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na j méno a mající zaknihovanou podobu, -akcionář Stavební bytové družstvo Hradec Králové upíše 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící najméno a mají cí zaknihovanou podobu, 7) konstatuje, že dohoda akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku, na základě které budou upsány akcie, nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu 8) ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) určuje, že dohoda akcionářů bude uzavřena v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41; lhůta pro uzavření dohody akcionářů činí 3 týdny a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byly splněn y všechny níže uvedené podmínky: - usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku, - akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč a 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč na akcionáře Wüstenrot & Wü rttembergische AG ve Středisku cenných papírů -akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč a 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč na akcionáře Wüstenrot Verwa ltungs-und Dienstleistungen GmbH ve Středisku cenných papírů - představenstvo společnosti informovalo shora uvedené akcionáře doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů o splnění všech tří shora specifikovaných podmínek a o tom, kdy začíná běžet lhůta pro uzavření dohody počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů v rámci informace o splnění shora uvedených podmínek 9) emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 dnů ode dne upsání akcií, respektive ode dne uzavření dohody akcionářů, a to na zvláštní účet č. 4020845539/4000, vedený u BAWAG Bank CZ a.s., který byl ve smylu ustanovení § 204 o dst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 10) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 820.364.160,-Kč (slovy: osm set dvacet milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých). 11.8.2008 - 21.11.2008
Válná hromada na svém jednání dne 25.5.2005 v souvislosti se záměrem zvýšit základní kapitál společnosti na celkovou částku 660.000.000,-Kč učinila takovéto rozhodnutí: 26.9.2005 - 27.12.2005
1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 110.000.000,-Kč (slovy: jednostodesetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu, 26.9.2005 - 27.12.2005
2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 5.000,-(slovy: pěttisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých), znějících na jméno a mající zaknihovanou podobu, 26.9.2005 - 27.12.2005
3) akcie budou upsány pěněžitými vklady, 26.9.2005 - 27.12.2005
4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a  to formou prohlášení, viz výše 26.9.2005 - 27.12.2005
5) konstantuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) ob chodního zákoníku, 26.9.2005 - 27.12.2005
6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 5000 (slovy: pěttisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých), znějících na jméno a mající listinnou po dobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitým (předem určeným) zájemcům takto: - společnosti Wüstenrot & Württembergische AG, se sídlem Stuttgart bude nabídnuto celkem 2623 kusů akcií, - společnosti Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH, Salzburg, se sídlem Alpenstrasse 70, Salzburg, bude nabídnuto celkem 2040 kusů akcií, - společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747, Praha 1, bude nabídnuto celkem 308 kusů akcií, - Svazu českých a moravských bytových družstev, se sídlem Podolská 50, Praha 4, bude nabídnuto celkem 20 kusů akcií - Stavebnímu bytovému družstvu Hradec Králové, se sídlem V Lipkách 2, Hradec Králové bude nabídnuto celkem 9 kusů akcií. 26.9.2005 - 27.12.2005
7) konstantuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně o věřeny, 26.9.2005 - 27.12.2005
8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41, ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů, běžící od 10. dne po právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hormady do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům oznámen t ím, že jim bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií, součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta běží od 10. dne po právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rej stříku a současně, kdy právní moci usnesení soudu nabylo; návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo jim jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to neprodleně po nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých) na jednu akcii 26.9.2005 - 27.12.2005
9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek jednotlivých určitých (předem určených) zájemců vůči společnosti proti jednotlivým poh ledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií; titulem všech pohledávek je právo na vyplacení dividendy za rok 2004 tak, jak byly schváleny dnešního dne valnou hromadou společnosti v rámci rozhodnutí o rozdělení zisku; všechny pohledávky jsou peněžité a jejich výše pak u jednotlivých zájemců činí: a) u společnosti Wüstenrot & Württenbergische, AG: 57.706.000,-Kč (slovy: padesátsedmmilionůsedmsetšesttisíc korun českých), b) u společnosti Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH: 44.880.000Kč. (slovy: čtyřicetčtyřimilionyosmesetosmdesáttitís korun českých), c) u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.: 5.759.600,-Kč (slovy pětmilionůsedmsetpadesátdevěttisícešestset korun českých), d) u Svazu českých a moravských bytových družstev: 374.000,- (slovy: třistasedmdesátčtyřitisíce korun českých), e) u Stavebního bytového družstva Hradec Králové: 168.300,-Kč (slovy: jednostošedesátosmtisíctřista korun českých), 26.9.2005 - 27.12.2005
10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude každému určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41 nebo na jiném místě dohodnutém smluvními stranami, 26.9.2005 - 27.12.2005
11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu nebude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, stanovuje se v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) v návaznosti na ustanovení § 203 odst. 2 písm. 1) obchodního zákoníku, že zbytek emisního kursu upsaných akcií (tj. ta část emisního kursu, která nebude splacena započtením pohledávek) bude splacen na zvlášť k tomu zřízený účet. č.0000183011/4000, vedený u BAWAG Bank Z, a.s. ve lhůt ě 30 (slovy:třicet) dnů ode dne upsání akcií; tj. na tento účet společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. doplatí částku 1.016.400,-Kč (slovy: jedenmilionšestnáctttisícčtyřista korun českých), Svaz českých a moravských bytových družstev doplatí částku 66.00 0,-Kč (slovy: šedesátšesttisíc korun českých) a Stavební bytové družstvo Hradec Králové doplatí částku 29.700,-Kč (slovy: dvacetdevěttisícsedmset korun českých). 26.9.2005 - 27.12.2005
12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 660.000.000,-Kč (slovy: šestsetšedesátmilionů korun českých). 26.9.2005 - 27.12.2005
Valná hromada schválila zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů a sice ze zisku, z důvodu pozitivního ekonomického vývoje a posilování pozice společnosti na trhu, z 500.000.000,- Kč na celkem 550.000.000,- Kč (z pětisetmilionů korun českých o pade- sátmilionů korun českých na pětsetpadesátmilionů korun českých), akcionáři se na zvýšení základního jmění budou podílet v závis- losti na jmenovitých hodnotách, bude měněna pouze jmenovitá hod- nota akcie a sice ve formě vyznačení vyšší nominální hodnoty do- savadních akcií, přičemž po zvýšení základního jmění se hodnota jedné akcie zvýší ze 100.000,- Kč o 10.000,- Kč na 110.000,- Kč (z jednohostatisíce korun českých o desettisíc korun českých na jednostodesettisíc korun českých). 13.8.1999 - 23.5.2000
Prokura zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, s výjimkou nemovitostí, které tvoří hmotný majetek společnosti. 8.9.1997 - 5.10.2010
Prokuristé zastupují a podepisují za společnost vždy dva společně nebo společně s jedním členem představenstva. Prokura zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, s výjimkou nemovitostí, které tvoří hmotný majetek společnosti. 7.6.1995 - 8.9.1997
Zakladatelé: BAUSPARKASSE WŰSTENROT, Ludwibsburg, SRN vklad: 9.000.000,- Kčs BAUSPARKASSE WŰSTENROT, Salzburg, Rakousko vklad: 7.000.000,- Kčs Svaz českých a moravských bytových družstev, Praha 4 vklad: 2.000.000,- Kčs KOOPERATIVA a.s. Československá družstevní pojišťo- vna, Bratislava vklad: 2.000.000,- Kčs 28.9.1992 - 21.10.1993
Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena dle §§ 154- 220 zák. č. 513/91 Sb., dále uvedenými zakladateli, kteří složili svůj vklad bankovním převodem na účet u čs. banky a to zaklada- telskou smlouvou ze dne 10.8.1992. 28.9.1992 - 28.4.1995

Aktuální kontaktní údaje Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Kapitál Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

zakladni jmění 1 070 360 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.7.2009
zakladni jmění 820 364 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.11.2008 - 1.7.2009
zakladni jmění 739 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.6.2007 - 18.11.2008
zakladni jmění 660 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.12.2005 - 6.6.2007
zakladni jmění 550 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.5.2000 - 27.12.2005
zakladni jmění 500 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.1.1996 - 23.5.2000
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.10.1993 - 12.1.1996
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.9.1992 - 21.10.1993

Akcie Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 123 200 Kč 5 549 5.10.2010
Kmenové akcie na jméno 24 640 Kč 5 549 5.10.2010
Kmenové akcie na jméno 250 000 Kč 1 000 5.10.2010
Kmenové akcie na jméno 250 000 Kč 1 000 1.7.2009 - 5.10.2010
Kmenové akcie na jméno 123 200 Kč 5 549 21.11.2008 - 5.10.2010
Kmenové akcie na jméno 24 640 Kč 5 549 21.11.2008 - 5.10.2010
Kmenové akcie na jméno 123 200 Kč 5 549 18.11.2008 - 21.11.2008
Kmenové akcie na jméno 24 640 Kč 5 549 18.11.2008 - 21.11.2008
Akcie na jméno 123 200 Kč 5 000 6.6.2007 - 18.11.2008
Kmenové akcie na jméno 24 640 Kč 5 000 6.6.2007 - 18.11.2008
Kmenové akcie na jméno 22 000 Kč 5 000 27.12.2005 - 6.6.2007
Akcie na jméno 110 000 Kč 5 000 28.7.2005 - 6.6.2007
Akcie na jméno 110 000 Kč 5 000 23.5.2000 - 28.7.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 5 000 12.1.1996 - 23.5.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 3 000 21.10.1993 - 12.1.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 200 28.9.1992 - 21.10.1993

Sídlo Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 21.9.2016
Adresa Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 2.2.2009 - 21.9.2016
Adresa Janáčkovo nábřeží 477/41 , Praha 150 00 12.1.1996 - 2.2.2009
Adresa Jugoslávská 620/29 , Praha 120 00 2.8.1994 - 12.1.1996
Adresa Podolská 401/50 , Praha 147 00 28.9.1992 - 2.8.1994

Předmět podnikání Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Platnost údajů od - do
b) přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí, 5.12.2016
d) obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 5.12.2016
f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou, 5.12.2016
g) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebního styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny, 5.12.2016
i) uzavírání obchodů sloužících k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku, 5.12.2016
j) výkon finančního makléřství; spočívá-li finanční makléřství ve zprostředkování spotřebitelského úvěru, může stavební spořitelna tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li některou z osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona upra vujícího spotřebitelský úvěr. 5.12.2016
f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou denominovanými v české měně, 3.9.2008 - 5.12.2016
d) obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 2.9.2008 - 5.12.2016
j) uzavírat obchody sloužící k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku. 2.9.2008 - 5.12.2016
Společnost je oprávněna vykonávat všechny činnosti stavební spořitelny v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími oblast stavebního spoření a povolené licencí ČNB, tj. 28.7.2005
a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření 28.7.2005
b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření 28.7.2005
c) poskytování příspěvků fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování příspěvků v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření a k výkonu činností uvedených v zákoně o stavebním spoření v § 9 ost. 1 písmena 28.7.2005
a) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb, 28.7.2005
c) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písmenu a) zákona o stavebním spoření v rozsahu - poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1. písmenu a) zákona o stavebním spoření, 28.7.2005
e) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou denominovanými v české měně, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku denominovanými v české měně a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou denominovanými v české měn ě, 28.7.2005
h) poskytování bankovních informací, 28.7.2005
d) obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rozsahu - obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy denominovanými v české měně, 28.7.2005 - 2.9.2008
f) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou denominovanými v české měně, 28.7.2005 - 3.9.2008
b) přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí 28.7.2005 - 5.12.2016
g) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebnho styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny., 28.7.2005 - 5.12.2016
i) výkon finančního makléřství 28.7.2005 - 5.12.2016
Společnost je oprávněna vykonávat všechny činnosti stavební spořitelny v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími oblast stavebního spoření, a to zejména: a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, c) poskytování překlenovacích (rychlých) úvěrů, které slouží k dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby v případech, kdy účastník nemá ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, d) poskytování jiných úvěrů na financování činností v oblasti bytového hospodářství, e) přejímání záruky za půjčky, které by byla stavební spořitelna podle zákona oprávněna sama poskytnout, f) podílení se majetkově v obchodních společnosti v případech, kdy tato účast bude sloužit k řešení bytových potřeb, g) poskytování úvěrů obchodním společnostem, na nichž má majetkový podíl, h) pro poskytování úvěrů podle písmen c) a d) získávat potřebné zdroje od jiných věřitelů, úvěrových institucí či na finančním trhu vydáváním dluhopisů, i) používání volných prostředků na vkladových účtech účastníků k ukládání na vkladové účty u jiné banky nebo k nákupu státních dluhopisů, případně dluhopisů, za které převzal stát záruku. 8.9.1997 - 28.7.2005
Provozování stavebního spoření ve smyslu paragrafu 1 z.č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření pro výkon činností uvedených v paragrafu 9 odst. 1 z.č. 96/1993 Sb. - dle Rozhodnutí ČNB ze dne 17.9.1993 2.8.1994 - 8.9.1997
3. poskytování jiných úvěrů na financování činnosti v oblas- ti bytového hospodářství 21.10.1993 - 2.8.1994
4. přijímání záruk za půjčky, které by byla stavební spoři- telna oprávněna podle zákona sama poskytovat 21.10.1993 - 2.8.1994
5. podílení se majetkově v obchodních společnostech v pří- padech, kdy tato účast bude sloužit k řešení bytových pot- řeb 21.10.1993 - 2.8.1994
6. poskytování úvěrů obchodním společnostem, na nichž má ma- jetkový podíl 21.10.1993 - 2.8.1994
7. pro poskytování úvěrů bodu 4.,5. získávat potřebné zdroje od jiných věřitelů, úvěrových institucí nebo na finančním trhu vydáváním dluhopisů 21.10.1993 - 2.8.1994
1. přijímání vkladů a poskytování úvěrů účastníkům stavební- ho spoření 21.10.1993 - 2.8.1994
2. poskytování úvěrů účasstníkům, které slouží k dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby podle par. 5 zák. o stavebním spoření v případech, kdy účastsník nemá ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření 21.10.1993 - 2.8.1994
Organizační činnost se záměrem zavést v České a Slovenská federa- tivní republice stavební spoření a vytvořit všechny organizační a hmotné předpoklady pro započetí činnosti Stavební spořitelny WŰSTENROT a.s. 28.9.1992 - 21.10.1993

vedení firmy Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Statutární orgán Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s prokuristou. Členem představenstva pověřeným právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti je ve smyslu § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, předseda představenstva společnosti. 23.1.2017
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s prokuristou. 7.5.2014 - 23.1.2017
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 2.3.2010 - 7.5.2014
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s jedním prokuristou. Podepisování za společnost se činí tak, že osoby, které jsou oprávněny k zastupování společnosti, připojí své jméno k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 8.9.1997 - 2.3.2010
podpis dva členové představenstva. 28.9.1992 - 8.9.1997
předseda představenstva Bc. Michael Pupala MBA 9.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 4.1.2018
Adresa: Dělnická 444 , Dolní Břežany 252 41
člen představenstva Lars Kohler 9.1.2018
Vznik členství 3.1.2017
Vznik funkce 4.1.2018
Adresa: Kastanienallee 45/1 , 716 38 Ludwigsburg Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Martin Horčička 1.4.2018
Vznik členství 1.4.2018
Adresa: K parku 729 , Praha 164 00
člen představenstva 2.Ing. Zdeněk Kedroutek 28.9.1992 - 21.10.1993
Adresa: Kur fůrstenstr. 16 , 8034 Germering, SRN Česká republika
člen Dr. Otto Rösler 28.9.1992 - 21.10.1993
Adresa: Rakouská republika
5081 Anif 166
člen představenstva Dr. Otto Rösler 21.10.1993 - 2.8.1994
Adresa: Španielova 666 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva Dr. Otto Roesler 2.8.1994 - 28.4.1995
Adresa: Podolská 401/52 , Praha 147 00
předseda představenstva Dr. Ina Bastam 21.10.1993 - 21.8.1995
Adresa: Podolská 401/52 , Praha 147 00
zást. předsedy představenstva Dr. Otto Roesler 28.4.1995 - 21.8.1995
Adresa: Podolská 401/52 , Praha 147 00
člen představenstva Dr. Bernard Alfred Michael Braun 21.8.1995 - 24.8.1995
Adresa: Pod Kesnerkou 2354/41 , Praha 150 00
člen představenstva 1.Dr. Pavel Pektor 28.9.1992 - 8.9.1997
Adresa: Petržílova 3311/33 , Praha 143 00
člen představenstva Franz Karl Meisel 21.8.1995 - 8.9.1997
Adresa: Seifertova 571/5 , Praha 130 00
předseda představenstva Dr. Bernard Alfred Michael Braun 24.8.1995 - 8.9.1997
Adresa: Pod Kesnerkou 2354/41 , Praha 150 00
Předseda představenstva Dr. Bernhard Braun 8.9.1997 - 30.6.1999
Adresa: Děvínská 2421/13 , Praha 150 00
Člen představenstva Franz Meisel 8.9.1997 - 30.6.1999
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1101/23 , Praha 150 00
Předseda představenstva Franz Meisel 30.6.1999 - 3.12.2001
Zánik funkce 31.3.2001
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1101/23 , Praha 150 00
Člen představenstva Hans-Jürgen Wohlrabe, Dat.nar. 24. Února 1949 30.6.1999 - 3.12.2001
Zánik funkce 1.4.2001
Adresa: Výchozí 21/3 , Praha 147 00
Člen představenstva JUDr. Pavel Pektor 8.9.1997 - 28.4.2004
Adresa: Petržílova 3311/33 , Praha 143 00
člen představenstva Oskar Steiner 3.12.2001 - 28.4.2004
Vznik funkce 1.4.2001
Adresa: Rabštejnská 1559/38 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Dr. Hans Jürgen Wohlrabe 3.12.2001 - 30.12.2004
Vznik funkce 2.4.2001
Zánik funkce 13.11.2003
Adresa: Výchozí 21/3 , Praha 147 00
Člen představenstva JUDr. Pavel Pektor 28.4.2004 - 30.12.2004
Zánik funkce 10.8.2004
Adresa: K Haltýři 686/11 , Praha 181 00
člen představenstva Oskar Steiner 28.4.2004 - 28.7.2005
Vznik funkce 1.4.2001
Adresa: 138 , Nekmíř 331 52
předseda představenstva Dr. Hans Jürgen Wohlrabe 30.12.2004 - 11.7.2006
Vznik funkce 13.11.2003
Adresa: Výchozí 21/3 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Ivo Sebera 28.7.2005 - 11.8.2008
Vznik funkce 13.1.2005
Adresa: Jižní 530 , Borovany 373 12
předseda představenstva Dr. Hans-Jürgen Wohlrabe 11.7.2006 - 11.8.2008
Vznik funkce 13.11.2003
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: Výchozí 21/3 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Ivo Sebera 11.8.2008 - 18.11.2008
Vznik členství 13.1.2005
Zánik členství 26.8.2008
Vznik funkce 13.1.2005
Zánik funkce 26.8.2008
Adresa: Letohradská 367/5 , Praha 170 00
předseda představenstva Ing. Jan Vlček 11.8.2008 - 12.2.2009
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 25.6.2008
Zánik funkce 17.12.2008
Adresa: Máchova 56/20 , Praha 120 00
člen představenstva Pavel Vaněk 18.11.2008 - 12.2.2009
Vznik členství 21.10.2008
Adresa: Nad Komornickou 205/6 , Praha 160 00
Člen představenstva JUDr. Pavel Pektor 30.12.2004 - 13.8.2009
Vznik funkce 10.8.2004
Zánik funkce 10.8.2009
Adresa: K Haltýři 686/11 , Praha 181 00
člen představenstva JUDr. Pavel Pektor 13.8.2009 - 30.12.2011
Vznik členství 11.8.2009
Zánik členství 30.11.2011
Vznik funkce 11.8.2009
Adresa: K Haltýři 686/11 , Praha 181 00
předseda představenstva Pavel Vaněk 12.2.2009 - 6.10.2013
Vznik členství 21.10.2008
Vznik funkce 17.12.2008
Adresa: Nad Komornickou 205/6 , Praha 160 00
člen představenstva Lars Kohler 12.2.2009 - 24.3.2014
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Kastanienallee 45 , 716 38 Ludwigsburg Spolková republika Německo
člen představenstva Dirk Hendrik Lehner 21.1.2013 - 18.9.2015
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.5.2015
Adresa: St. Paul 11 , 854 35 Erding Spolková republika Německo
člen představenstva David Chmelař 20.1.2012 - 19.11.2015
Vznik členství 6.1.2012
Zánik členství 21.10.2015
Adresa: Rooseveltova 256/6 , Praha 160 00
předseda představenstva Pavel Vaněk 6.10.2013 - 3.3.2016
Vznik členství 21.10.2008
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 17.12.2008
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Nad Komornickou 205/6 , Praha 160 00
člen představenstva Lars Kohler 24.3.2014 - 3.3.2016
Vznik členství 2.1.2014
Adresa: Kastanienallee 45 , 716 38 Ludwigsburg Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Josef Bratršovský 20.1.2012 - 22.7.2016
Vznik členství 6.1.2012
Zánik členství 13.6.2016
Adresa: Na Výsluní 1216 , Chotěboř 583 01
člen představenstva Kurt Scheuermann 18.9.2015 - 21.9.2016
Vznik členství 1.8.2015
Adresa: Am Gänsegarten 11 , 708 25 Korntal-Münchingen Spolková republika Německo
předseda představenstva Lars Kohler 3.3.2016 - 23.1.2017
Vznik členství 2.1.2014
Zánik členství 2.1.2017
Vznik funkce 8.1.2016
Zánik funkce 2.1.2017
Adresa: Kastanienallee 45 , 716 38 Ludwigsburg Spolková republika Německo
člen představenstva JUDr. Boris Čuchran 5.12.2016 - 8.10.2017
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: Strážovská 342/15 , Praha 153 00
člen představenstva Kurt Scheuermann 21.9.2016 - 9.1.2018
Vznik členství 1.8.2015
Zánik členství 31.12.2017
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Danziger Straße 4/1 , 708 25 Korntal-Münchingen Spolková republika Německo
předseda představenstva Lars Kohler 23.1.2017 - 9.1.2018
Vznik členství 3.1.2017
Vznik funkce 10.1.2017
Zánik funkce 3.1.2018
Adresa: Kastanienallee 45/1 , 716 38 Ludwigsburg Spolková republika Německo
člen představenstva JUDr. Boris Čuchran 8.10.2017 - 1.3.2018
Vznik členství 1.12.2016
Zánik členství 23.2.2018
Zánik funkce 23.2.2018
Adresa: Laubova 1626/3 , Praha 130 00

Dozorčí rada Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Thilo Grutschnig 18.9.2015
Vznik členství 1.8.2015
Adresa: Kirchheimerstr. 55 , 737 60 Ostfildern Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Christoph Stefanides 22.6.2016
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 18.3.2016
Adresa: Brühlbachweg 5 , 705 65 Stuttgart Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Jürgen Steffan 22.6.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Heilbronner Str 8/2 , Ludwigsburg Spolková republika Německo
člen Klaus W. Rösch 2.8.1994 - 28.4.1995
Adresa: Schillerstrasse 40 , Bietigheim-Bissingen, Rakousko Česká republika
předseda dozorčí rady JUDr. Otto Schäfer 2.8.1994 - 16.12.1996
Adresa: Koenigsbergerstrasse 49 , Ludwigsburg, SRN Česká republika
člen JUDr. Heribert Walterskirchen 2.8.1994 - 8.9.1997
Adresa: Anif 323 , Rakousko Česká republika
člen JUDr. Ivan Přikryl 2.8.1994 - 8.9.1997
Adresa: Muchova 9 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Předseda dozorčí rady Dr. Gert Haller nar. 30.4.1944 16.12.1996 - 8.9.1997
Adresa: Favoritengärtem 17 , 71634 Ludwigsburg Spolková republika Německo
člen JUDr. Václav Rác 2.8.1994 - 20.4.2001
Adresa: Mezivrší 1444/27 , Praha 147 00
člen JUDr. Herbert Walterskirchen 8.9.1997 - 3.12.2001
Zánik funkce 22.5.2001
Adresa: 323 , Anif Rakouská republika
člen Jaroslav Homolka 8.9.1997 - 3.12.2001
Zánik funkce 9.2.2001
Adresa: Wednesbury 2182 , Kladno 272 01
člen Ing. Martin Kutnohorský 20.4.2001 - 3.12.2001
Zánik funkce 9.2.2001
Adresa: Antonínská 568/26 , Brno 602 00
člen JUDr. Helmut Geier 2.8.1994 - 28.4.2004
Zánik funkce 10.8.2002
Adresa: Schiessstandstrasse 2a , Elsbethen, Rakousko Česká republika
člen Klaus W. Rösch 28.4.1995 - 28.4.2004
Zánik funkce 10.8.2002
Adresa: Schillerstrasse 40 , Bietigheim-Bissingen, SRN Česká republika
Předseda dozorčí rady Dr. Gert Haller nar. 30.4.1944 8.9.1997 - 28.4.2004
Zánik funkce 10.8.2001
Adresa: Favoritengärten 17 , 71634 Ludwigsburg Spolková republika Německo
člen JUDr. Ivan Přikryl 8.9.1997 - 28.4.2004
Adresa: Bublíkova 2187/1 , Praha 182 00
člen Wolfgang Röhm 8.9.1997 - 28.4.2004
Zánik funkce 31.12.2001
Adresa: Stollenäckerweg 11 , Marbach am Neckar Spolková republika Německo
člen PhDr. Leo Dittmann 8.9.1997 - 28.4.2004
Zánik funkce 31.12.2001
Adresa: Pod altánem 2405/46 , Praha 100 00
člen JUDr. Ivan Přikryl 28.4.2004 - 30.12.2004
Vznik funkce 10.8.2002
Zánik funkce 12.12.2003
Adresa: Poříčská 2079 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Ing. Marcela Balašová 3.12.2001 - 11.7.2006
Zánik členství 10.3.2006
Vznik funkce 9.2.2001
Zánik funkce 10.3.2006
Adresa: Neustupného 1830/26 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Wolfgang Radlegger 3.12.2001 - 11.7.2006
Zánik členství 22.5.2006
Vznik funkce 22.5.2001
Zánik funkce 22.5.2006
Adresa: Rakouská republika
Prinzingerstrase 10, 5020 Salzburg
člen dozorčí rady Dr. Gert Haller 28.4.2004 - 11.7.2006
Zánik členství 10.3.2006
Vznik funkce 10.8.2002
Zánik funkce 10.3.2006
Adresa: Spolková republika Německo
71634 Ludwigsburg, Favoritengärten 17
člen Klaus W. Rösch 28.4.2004 - 11.7.2006
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 10.8.2002
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Bietigheim-Bissingen, Schillerstrasse 40
Člen Ing. Martina Havelková 28.4.2004 - 12.6.2007
Vznik funkce 29.10.2001
Zánik funkce 29.10.2006
Adresa: Jaroslava Šípka 373 , Stochov 273 03
Člen Ing. Renata Netopilová 28.4.2004 - 12.6.2007
Vznik funkce 7.3.2002
Zánik funkce 7.3.2007
Adresa: Rochovská 758/3 , Praha 198 00
Člen Mgr. Pavel Kousal 28.4.2004 - 12.6.2007
Vznik funkce 7.3.2002
Adresa: Žherská 1666 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Annerose Bidermann 11.7.2006 - 12.6.2007
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 26.4.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Freiberg am Neckar, Grose Äcker 1, PSČ: 71691
člen dozorčí rady Dr. Edmund Kurt Schwake 11.7.2006 - 12.6.2007
Vznik členství 10.3.2006
Zánik členství 26.4.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Weissach, Ahornweg 5, PSČ: 71287
člen dozorčí rady Wolfgang Radlegger 11.7.2006 - 12.6.2007
Vznik členství 22.5.2006
Adresa:
Salzburg, Prinzingerstrasse 10, PSČ: 5020, Rakouská republika
člen JUDr. Helmut Geier 28.4.2004 - 2.9.2008
Vznik funkce 10.8.2002
Zánik funkce 26.7.2007
Adresa: Rakouská republika
Elsbethen, Schiesstandstrasse 2a
člen dozorčí rady Dr. Wolfgang Oehler 12.6.2007 - 2.9.2008
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 29.4.2008
Adresa: Leierwiesen 19 , 701 80 Stuttgart Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kraus 12.6.2007 - 2.9.2008
Vznik funkce 30.10.2006
Zánik funkce 29.2.2008
Adresa: Kaznějovská 1310/58 , Plzeň 323 00
Jméno Vít Vaníček 30.12.2004 - 12.2.2009
Vznik funkce 12.12.2003
Zánik funkce 12.12.2008
Adresa: Skuhrovecká 133 , Mnichovice 251 64
místopředseda dozorčí rady Wolfgang Radlegger 12.6.2007 - 19.5.2009
Vznik členství 22.5.2006
Zánik členství 30.3.2009
Vznik funkce 16.11.2006
Zánik funkce 30.3.2009
Adresa:
Salzburg, Prinzingerstrasse 10, PSČ: 5020, Rakouská republika
člen dozorčí rady Dr. Susanne Riess-Passer 19.5.2009 - 5.10.2010
Vznik členství 31.3.2009
Adresa: Engerreich 18 , 5203 Schleedorf Rakouská republika
člen a předseda dozorčí rady Dr. Alexander Erdland 11.7.2006 - 29.4.2011
Vznik členství 10.3.2006
Vznik funkce 10.3.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Michelfeld-Gnadental, Haldenweg 9, PSČ: 74545
člen dozorčí rady Dr. Alexander Erdland 29.4.2011 - 14.7.2011
Vznik členství 11.3.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Stuttgart, Degerloch, Kauzenhecke 30, 70597
člen dozorčí rady Ing. Jana Lindauerová 12.6.2007 - 21.3.2012
Vznik členství 8.3.2007
Zánik členství 8.3.2012
Adresa: Písečná 451/6 , Praha 182 00
Člen Mgr. Pavel Kousal 12.6.2007 - 21.3.2012
Vznik členství 8.3.2007
Zánik členství 8.3.2012
Adresa: Žherská 1666 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Ing. Jana Lindauerová 21.3.2012 - 21.3.2012
Vznik členství 9.3.2011
Adresa: Písečná 451/6 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Dr. Jan Martin Wicke 2.9.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 29.4.2008
Zánik členství 29.4.2013
Adresa: Wellingstrasse 5 , 706 19 Stuttgart Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Matthias Lechner 12.6.2007 - 12.8.2013
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 11.6.2013
Adresa: Hoffmannstrasse 175 , 712 29 Leonberg Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Dr. Alexander Erdland 14.7.2011 - 12.8.2013
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 11.6.2013
Vznik funkce 31.3.2011
Zánik funkce 11.6.2013
Adresa: Spolková republika Německo
Stuttgart, Degerloch, Kauzenhecke 30, 70597
člen dozorčí rady Jan Martin Wicke 24.7.2013 - 24.3.2014
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 30.4.2014
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Wellingstrasse 5 , 706 19 Stuttgart Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Marek 4.12.2009 - 24.7.2014
Vznik členství 10.11.2009
Adresa: Bořivojova 1058/36 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Thomas Grosse 12.8.2013 - 31.7.2014
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 15.5.2014
Adresa: Lenzhalde 18 , 701 92 Stuttgart Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Dr. Jan Martin Wicke 24.3.2014 - 31.7.2014
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 26.11.2013
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Wellingstrasse 5 , 706 19 Stuttgart Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Vít Vaníček 12.2.2009 - 24.12.2014
Vznik členství 13.12.2008
Zánik členství 13.12.2013
Adresa: Skuhrovecká 133 , Mnichovice 251 64
místopředseda dozorčí rady Dr. Susanne Riess-Passer 5.10.2010 - 24.12.2014
Vznik členství 31.3.2009
Zánik členství 31.3.2013
Vznik funkce 9.12.2009
Zánik funkce 31.3.2013
Adresa: Engerreich 18 , 5203 Schleedorf Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Werner Wabscheg 18.11.2008 - 18.9.2015
Vznik členství 26.7.2007
Zánik členství 27.7.2015
Adresa: Kirchenstrasse 19 , A - 5301 Eugendorf Rakouská republika
člen dozorčí rady Ing. Jana Lindauerová 21.3.2012 - 18.9.2015
Vznik členství 9.3.2012
Zánik členství 9.3.2015
Adresa: Písečná 451/6 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Iva Kučerová 21.3.2012 - 18.9.2015
Vznik členství 9.3.2012
Zánik členství 9.3.2015
Adresa: Ke Břvům 39/1 , Praha 155 21
člen dozorčí rady Jürgen Steffan 12.8.2013 - 18.9.2015
Vznik členství 21.6.2013
Adresa: Heilbronner Str 8/2 , 716 34 Ludwigsburg Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Marek 24.7.2014 - 18.9.2015
Vznik členství 10.11.2009
Zánik členství 10.11.2014
Adresa: Nademlejnská 1086/14 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Dr. Wolfgang Breuer 31.7.2014 - 18.9.2015
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.5.2015
Adresa: Villestr. 30 , 501 69 Kerpen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Vít Vaníček 24.12.2014 - 3.3.2016
Vznik členství 19.12.2013
Zánik členství 30.11.2015
Adresa: Skuhrovecká 133 , Mnichovice 251 64
místopředseda dozorčí rady Dr. Susanne Riess 24.12.2014 - 3.3.2016
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 30.11.2015
Vznik funkce 2.4.2014
Zánik funkce 30.11.2015
Adresa: Engerreich 18 , 5230 Schleedorf Rakouská republika
člen dozorčí rady Christoph Stefanides 31.7.2014 - 22.6.2016
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Brühlbachweg 5 , 705 65 Stuttgart Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Jürgen Steffan 18.9.2015 - 22.6.2016
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 21.6.2016
Vznik funkce 25.8.2014
Zánik funkce 21.6.2016
Adresa: Heilbronner Str 8/2 , 716 34 Ludwigsburg Spolková republika Německo

Prokura Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Platnost údajů od - do
Paní PhDr. Miroslava Bartošová je oprávněna zastupovat společnost společně s jedním členem představenstva. 8.9.1997
Jméno Dr. Bernhard Alfred Michael Braun 7.6.1995 - 21.8.1995
Adresa: Pod Kesnerkou 2354/41 , Praha 150 00
Jméno Franz Karl Meisel 7.6.1995 - 21.8.1995
Adresa: Seifertova 571/5 , Praha 130 00
Jméno Dr. Oskar Steiner 20.4.2001 - 3.12.2001
Adresa: Rabštejnská 1559/38 , Plzeň 323 00
Jméno ing. Jan Vlček 21.8.1995 - 30.6.2006
Adresa: Máchova 56/20 , Praha 120 00
Jméno PhDr. Miroslava Bartošová 8.9.1997 - 1.7.2006
Adresa: Plickova 565/15 , Praha 149 00
Jméno PhDr. Miroslava Bartošová 1.7.2006 - 12.6.2007
Adresa: Plickova 565/15 , Praha 149 00
Jméno JUDr. Olga Polánecká 1.7.2006 - 2.3.2010
Adresa: Engelova 859 , Praha 149 00
Jméno PhDr. Miroslava Bartošová 12.6.2007 - 2.3.2010
Adresa: Názovská 3254/8 , Praha 100 00

Sbírka Listin Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1714/SL 71 notářský zápis [NZ 447/2015] Městský soud v Praze 30.11.2015 20.1.2016 8.3.2016 90
B 1714/SL 70 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 28.1.2016 80
B 1714/SL 69 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 30.7.2015 14.8.2015 25.9.2015 11
B 1714/SL 68 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2014 21.7.2015 22.7.2015 10
B 1714/SL 67 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 27.4.2015 21.7.2015 22.7.2015 8
B 1714/SL 66 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 22.7.2015 80
B 1714/SL 65 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 82
B 1714/SL 64 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 24.4.2014 27.5.2014 18.6.2014 12
B 1714/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.5.2014 27.5.2014 18.6.2014 28
B 1714/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.5.2014 18.6.2014 81
B 1714/SL 61 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 171/2014 Městský soud v Praze 24.4.2014 6.5.2014 14.5.2014 93
B 1714/SL 60 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.12.2013 17.3.2014 26.3.2014 6
B 1714/SL 59 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 21.6.2013 7.8.2013 23.9.2013 8
B 1714/SL 58 ostatní zápis z jed. řádné VH Městský soud v Praze 25.4.2013 11.7.2013 24.7.2013 8
B 1714/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 11.7.2013 24.7.2013 79
B 1714/SL 56 notářský zápis NZ 623/2012 Městský soud v Praze 20.12.2012 18.1.2013 13.2.2013 54
B 1714/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2012 18.1.2013 23.1.2013 23
B 1714/SL 54 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.7.2012 18.1.2013 23.1.2013 4
B 1714/SL 53 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 74
B 1714/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.6.2012 18.6.2012 75
B 1714/SL 51 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 25.4.2012 12.6.2012 18.6.2012 8
B 1714/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.11.2011 20.2.2012 24.2.2012 23
B 1714/SL 48 notářský zápis NZ 441/2011 Městský soud v Praze 30.11.2011 23.1.2012 31
B 1714/SL 49 ostatní výpis z jednání představenstva Městský soud v Praze 29.11.2011 20.1.2012 1
B 1714/SL 47 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 27.4.2011 12.7.2011 21.7.2011 7
B 1714/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.7.2011 21.7.2011 72
B 1714/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.9.2010 5.10.2010 24
B 1714/SL 44 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.4.2010 25.8.2010 27.8.2010 7
B 1714/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.6.2010 20.6.2010 73
B 1714/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 770/2009 Městský soud v Praze 29.12.2009 3.3.2010 43
B 1714/SL 39 notářský zápis NZ 281/2009 Městský soud v Praze 20.5.2009 2.9.2009 70
B 1714/SL 41 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.3.2009 13.8.2009 5
B 1714/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.7.2009 13.8.2009 3
B 1714/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2009 64
B 1714/SL 37 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 30.3.2009 9.6.2009 5
B 1714/SL 36 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 27.4.2009 9.6.2009 6
B 1714/SL 35 notářský zápis NZ 229/2009 Městský soud v Praze 27.4.2009 15.5.2009 21
B 1714/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.11.2007 2.9.2008 12
B 1714/SL 33 notářský zápis -NZ391/07 Městský soud v Praze 26.7.2007 2.9.2008 12
B 1714/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 60
B 1714/SL 31 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 14.7.2008 12.8.2008 1
B 1714/SL 30 notářský zápis NZ 460/2008 Městský soud v Praze 24.6.2008 12.8.2008 13
B 1714/SL 29 ostatní -zápis z jed.mim.VH Městský soud v Praze 24.6.2008 12.8.2008 4
B 1714/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007+zpr.o vzt.+audit Městský soud v Praze 31.12.2007 17.6.2008 19.6.2008 60
B 1714/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 56
B 1714/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.12.2005 12.6.2007 12
B 1714/SL 25 ostatní - sml.o prod. pod. - bez data Městský soud v Praze 9.5.2007 9.5.2007 0
B 1714/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 6.10.2006 9.10.2006 45
B 1714/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 21.4.2006 11.9.2006 0
B 1714/SL 22 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 10.3.2006 11.9.2006 0
B 1714/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 24.5.2006 25.5.2006 0
B 1714/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 20.2.2006 20.2.2006 88
B 1714/SL 19 notářský zápis -NZ276/05 Městský soud v Praze 25.5.2005 6.10.2005 0
B 1714/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 6.10.2005 0
B 1714/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.10.2005 0
B 1714/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.1999-2002 Městský soud v Praze 6.10.2005 0
B 1714/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.2004 6.10.2005 0
B 1714/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.10.2004 6.10.2005 0
B 1714/SL 13 notářský zápis -NZ497/04 Městský soud v Praze 11.10.2004 6.10.2005 0
B 1714/SL 12 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 16.12.2004 6.10.2005 0
B 1714/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.8.2004 20.5.2005 0
B 1714/SL 9 notářský zápis NZ 203/2003 Městský soud v Praze 12.12.2003 20.1.2005 0
B 1714/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.12.2003 20.1.2005 0
B 1714/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 60/99 Městský soud v Praze 31.8.1999 10.4.2000 10.5.2000 0
B 1714/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 60/99 Městský soud v Praze 31.8.1999 10.4.2000 10.5.2000 0
B 1714/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 20.9.1999 0
B 1714/SL 5 notářský zápis NZ 332/99 Městský soud v Praze 1.6.1999 20.9.1999 0
B 1714/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 28.7.1999 0
B 1714/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.4.1998 28.7.1999 0
B 1714/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 386/98 Městský soud v Praze 4.6.1997 28.7.1999 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

IČO: 47115289
Firma: Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 28.9.1992

Sídlo Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Sídlo: Na hřebenech II 1718/8, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
tracking image