Firma Wotan Wood, a.s., v likvidaci IČO 26060680


Wotan Wood, a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Wotan Wood, a.s., v likvidaci (26060680) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Letenské náměstí 157/4, Praha 170 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2003 a je stále aktivní. Wotan Wood, a.s., v likvidaci nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Wotan Wood, a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Wotan Wood, a.s., v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Wotan Wood, a.s., v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro Wotan Wood, a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 21445
IČO (identifikační číslo osoby) 26060680
Jméno Wotan Wood, a.s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.3.2003
Valná hromada společnosti rozhodla dne 28. 1. 2016 o zrušení společnosti Wotan Wood, a.s. s likvidací ke dni 28. 1. 2016 a o vstupu společnosti do likvidace k tomuto datu. 28.1.2016
Valná hromada konaná dne 20. prosince 2011 schválila usnesení ve znění: I. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 8,000.224,- Kč (osmmilionůdvěstědvacetčtyři koruny české), tj. z původní výše 10,001.056,- Kč (desetmilionůjedentisícpadesátšest korun českých) na částku 2,000.832,- Kč (dvamilionyosmsettřicetdvě koruny české). II. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. III. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 8,000.224,- Kč (osmmilionůdvěstědvacetčtyři koruny české) bude použita na vypořádání závazků vůči akcionářům. IV. Snížení základního kapitálu bude provedeno: 1/ co do částky ve výši 6,393.248,- Kč (šestmilionůtřistadevadesáttřitisícedvěstěčtyřicetosm korun českých) použitím vlastních akcií, a to 1928 (jednohotisícedevítisetdvacetiosmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti Wotan Wood, a.s. o jmenovité h odnotě 3.316,- Kč (třitisícetřistašestnáct korun českých) znějících na jméno, u nichž je k převodu nebo k zastavení akcie potřebný písemný souhlas představenstva, pořadových čísel 01089 - 03016 vydaných formou hromadné listiny č. 03. Společnost použije vl astní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí. 2/ co do částky ve výši 1,606.976 (jedenmilionšestsetšesttisícdevětsetsedmdesátšest korun českých) poměrným snížením jmenovité hodnoty všech zbývajících akcií společnosti, tedy takto: a/ Jmenovitá hodnota každé z 1088 (jednohotisíceosmdesátiosmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti Wotan Wood, a.s. o jmenovité hodnotě 3.316,- Kč (třitisícetřistašestnáct korun českých) znějících na jméno, u nichž je k převodu nebo k zastavení a kcie potřebný písemný souhlas představenstva, pořadových čísel 00001 - 01088, se sníží o 1.477,- Kč (jedentisícčtyřistasedmdesátsedm korun českých), tj. na jmenovitou hodnotu 1.839,- Kč (jedentisícosmsettřicetdevět korun českých). b/ Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti se provede výměnou stávajícího 1088 (jednohotisíceosmdesátiosmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti Wotan Wood, a.s. o jmenovité hodnotě 3.316,- Kč (třitisícetřistašestnáct korun českých) znějících na jméno, u nichž je k převodu nebo k zastavení akcie potřebný písemný souhlas představenstva, pořadových čísel 00001 - 01088, za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu s písmenem b/ tohoto odstavce rozhodnutí valné hromady, tzn. jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 3.316,- Kč (třitisícetřistašestnáct korun českých) bude vyměněn za jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.839,- Kč (jedentisícosmsettřicetdevět korun českých). c/ Nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionář e společnosti, aby předložili akcie za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí 180 (jednostoosmdesát) dnů ode dne, kdy představenstvo výše uvedeným způsobem učiní výzvu k předložení akcií. d/ Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 23.12.2011 - 29.5.2012
Na společnost Wotan Wood, a.s. (dříve Lesy Vyšší Brod,a.s.) se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36 (dříve Vyšší Brod, Míru 302, PSČ 382 73), IČ 260 60 680, jako nástupnickou společnost ,přešla na základě rozhodnutí jediných akcionářů u činěných v působnosti valných hromad ze dne 12.listopadu 2009 podle projektu vnitostátní fúze sloučením k rozhodnému dni 1.1.2009 , jmění bez likvidace zrušených společností Lesní společnost Jihlava, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PS Č 371 36, IČ 260 60 728 a JCL - obchod, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 88-202, IČ 251 56 471, jako zanikajících společností. Společnost Wotan Wood, a.s. (dříve Lesy Vyšší Brod,a.s.) se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36 (dříve Vyšší Brod, Míru 302, PSČ 382 73), IČ 260 60 680 je podle projektu přeměny a na základě rozhodnutí jediných akcionářů zúčastněnýc h společností učiněných v působnosti jejich valných hromad dne 12.listopadu 2009, univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušených a zaniklých společností Lesní společnost Jihlava, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 60 728 a JCL - obchod, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 88-202, IČ 251 56 471, dosud zapsaných v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1304 a 814. 31.12.2009
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady ze dne 25.7.2008 a rozhodnutí ostatních účastníků rozdělení odštěpením s fúzí sloučením a se založením nové společnosti z téhož dne došlo k odštěpení části jmění společnosti do společnosti Wotan Forest Service, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 251 59 640 a další části jmění do nově založené společnosti Wotan Capital, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 280 87 631 , obojí k rozhodnému dni 1.1.2008. 31.7.2008
Jediný akcionář akciové společnosti Lesy Vyšší Brod, a.s., IČ 260 60 680, se sídlem ve Vyšším Brodě, Míru 302, PSČ 382 73, a to Wotan Invest, a.s., IČ 260 63 239, se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01, (dále jen společnost) roz hodl v působnosti valné hromady společnosti dne 14.12.2005 tak-to: I. Snižuje se efektivně základní kapitál společnosti Důvodem efektivního snížení základního kapitálu je přebytek vlastního kapitálu ("překapitalizace"), který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje. Částka odpovídající snížení bude vypla-cena zpět akcionářům. Snížení základního kapitálu bude provedeno ze stávající výše 125,003.252,- Kč v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 115,002.196,- Kč na 10,001.056,- Kč. Snížení bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, ke snížení se v první řadě použijí vlastní akcie v majetku společnosti, budou-li takové. Vzetí akcií z oběhu je úplatné a za každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie bude poskytnuta úplata ve výši 0.672 Kč, společnost nemá nárok na úplatu za akcie v jejím majetku brané z oběhu. Lhůta pro předložení akcií braných z oběhu je totožná s dobou závaznosti veřejného návrhu smlouvy na vzetí akcií z oběhu, který společnost učiní do 10 dnů po zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit čtyři týdny od uveřejnění návrhu způsobem určeným stanovami společnosti pro svolávání její valné hromady a v deníku Lidové noviny. Představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne pevnou částku snížení základního kapitálu, bude každý akcionář, který přijal veřejný návrh, u spokojen poměrně. II. Schvaluje se text veřejného návrhu akcionářům, který zní : Jediný akcionář akciové společnosti Lesy Vyšší Brod, a.s., IČ 260 60 680, se sídlem ve Vyšším Brodě, Míru 302, PSČ 382 73, a to Wotan Invest, a.s., IČ 260 63 239, se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01, (dále jen společnost) rozh odl v působnosti valné hromady společnosti dne 14.12.2005 o efektivním snížení základního kapitálu úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, o pevnou částku 115,002.196,- Kč. Společnost nemá ke dni rozhodnutí ve svém vlastnictv í žádné své vlastní akcie. Společnost tímto veřejným návrhem svým akcionářům nabízí uzavření smlouvy, na základě které budou jejich akcie vzaty z oběhu proti zaplacení úplaty ve výši 0.672 Kč za každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie. Tento návrh se vztahuje na veškeré akcie společn osti, tj. na kmenové neregistrované akcie v listinné podobě, znějící na jméno, s výjimkou vlastních akcií v majetku společnosti, které budou vzaty z oběhu nejdříve a bez poskytnutí úplaty. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z obě hu přesáhne částku 115,002.196,- Kč, bude společnost postupovat podle ust. § 213c odst. 8 ve spojení s ust. § 183a odst. 6 písm. b) obch. zák., tj. každý z akcionářů bude ohledně svého přijetí tohoto návrhu uspokojen jen poměrně s rovnoměr-ným krácením. Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu je čtyři týdny, počínaje dnem následujícím po jeho uveřejnění. V této lhůtě musí zájemce doručit navrhovateli (společnosti) nepochybný písemný projev o přijetí tohoto návrhu, obsahující označení (u fyzické osoby jmé no, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo a IČ, případně jiný identifikační údaj, nebylo-li IČ přiděleno), počet akcií, jichž se přijetí týká, jejich jmenovitou hodnotu a jejich čísla a číslo bankovního účtu, kam má být zaplacena úplata za akcie brané z oběhu. Každý akceptant může svůj akcept do uplynutí doby zá-vaznosti veřejného návrhu zcela nebo jen ohledně některých akcií písemně odvolat. Navrhovatel do jednoho měsíce po uplynutí lhůty závaznosti návrhu potvrdí akceptantům veřejného návrhu uveřejněním oznámení způ-sobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a v deníku Lidové noviny, zda byl jejich ak-cept přijat zcela nebo musel být v souladu se záko nem krácen a pokud ano, v jakém rozsahu. Pro případné od-stoupení akceptanta od akceptu, má-li pro odstoupení zákonný důvod, je nutná písemná forma. Úplata za akcie brané z oběhu bude zaplacena ve lhůtě třech měsíců, jdoucí ode dne zápisu snížení zá-kladního kapitálu do obchodního rejstříku, na účet akceptantem v akceptu určený. Ve stejné lhůtě musí být doru-čeny společnosti do jejího sídla akcie, jic hž se akcept týká; odevzdání akcií je podmínkou výplaty úplaty. Pro postup v případě neodevzdání akcií (prohlášení akcií za neplatné a uskutečnění náhradní koupě akcií, platí zá-kon). Úplata za akcie brané z oběhu bude financována z vlastních disponibilní ch zdrojů společnosti. 19.12.2005 - 31.5.2006
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 14.10.2004 o snížení základního kapitálu takto: I.Snižuje se základní kapitál společnosti. Důvodem efektivního snížení základního kapitálu je přebytek vlastního kapitálu ( "překapitalizace "), který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje. Částka odpovídající snížení bude vyplacena zpět akcionářům. Snížení základního kapitálu bude provedeno v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 236,122.412,-Kč. Snížení bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům. Vzetí akcií z oběhu je úplatné a za každou akcií o jmenovité hodnotě 3.316,-Kč bude poskytnuta úplata ve výši 2.228,-Kč. Lhůta po předložení akcií branných z oběhu je totožná s dobou závaznosti veřejného návrhu smlouvy na vzetí akcií z oběhu, který společnost učiní do jednoho týdne po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit čtyři týdny od uveřejnění návrhu způsobem určeným stanovami společnosti pro svolávání její valné hromady. Představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne pevnou částku snížení základního kapitálu, bude každý akcionář, který přijal veřejný návr h, uspokojen poměrně. II.Schvaluje se text veřejného návrhu akcionářům, který zní: Jediný akcionář společnosti Lesy Vyšší Brod, a.s. se sídlem 382 73 Vyšší Brod, Míru 302, IČ 260 60 680 ( dále jen společnost ) rozhodl v působnosti valné hromady společnosti dne 14.října 2004 o efektivním snížení základního kapitálu úplatným vzetím a kcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům o pevnou částku 236,122.412,-Kč. Společnost nemá ve svém vlastnictví žádné vlastní akcie. Společnost tímto veřejným návrhem svým akcionářům nabízí uzavření smlouvy, na základě které budou jejich akcie vzaty z oběhu proti zaplacení úplaty ve výši 2.228,-Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 3.316,-Kč brannou z oběhu.Tento návrh se vztahuj e na veškeré akcie společnosti,tj. kmenové neregistrované akcie v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 3.316,-Kč. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne částku 236,122.412,-Kč, bude společnost pos tupovat dle § 213c odst. 8 ve spojení s ust. § 183a odst. 6 písm. b/ obch. zák., tj. každý z akcionářů bude ohledně svého přijetí tohoto návrhu uspokojen jen poměrně s rovnoměrným krácením. Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu je čtyři týdny, počínaje dnem následujícím po jeho uveřejnění. V této lhůtě musí zájemce doručit navrhovateli ( společnosti ) nepochybný písemný projev o přijetí tohoto návrhu, obsahující označení ( u fyzické os oby jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo IČ, případně jiný identifikační údaj, nebylo-li IČ přiděleno), počet akcií,, jichž se přijetí týká, jejich jmenovitou hod notu a jejich čísla a číslo bankovního účtu, kam má být zaplacena úplata za akcie brané v oběhu; k účinnosti akceptu veřejného návrhu je potřebné doručení akcií, jichž se akcept týká, do sídla společnosti ve lhůtě přijetí návrhu. Každý akceptant může svůj akcept po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu zcela nebo ohledně některých akcií písemně odvolat. Navrhovatel do jednoho měsíce po uplynutí lhůty závaznosti návrhu potvrdí akceptantům veřejného návrhu uveřejněním oznámení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, zda byl jejich akcept přijat zcela nebo musel být v souladu se zákonem krácen a pokud ano, v jakém rozsahu. Pro případné odstoupení akceptanta od akceptu, má-li pro odstoupení zákonný důvod, je nutná písemná forma. Úplata za akcie brané v oběhu bude zaplacena ve lhůtě třech měsíců, jdoucí ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na účet akceptantem v akceptu určený. Úplata za akcie brané v ob ěhu bude financovaná z vlastních disponibilních zdrojů společnosti. 9.11.2004 - 10.5.2005
Obchodní společnost Vyšebrodské lesy, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01,IČ 26 06 06 80 převzala jmění a je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušených a zaniklých obchodních společností. 1. Lesy Vyšší Brod, a.s. se sídlem Vyšší Brod, Míru 302, PSČ 382 73, IČ 47 23 93 10, zapsané dosud v odchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 551 a 2. Lesy Kaplice,a.s. se sídlem Kaplice, SNP čp. 278, PSČ 382 41, IČ 47 23 93 44, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 555, když na ni na základě smluv o převzetí jmění ze dne 25.11.2003 přešlo k rozhodnému dni převzetí 1.4.2003 jmění zrušených a zaniklých společností. 19.12.2003
Obchodní společnost Vyšebrodské lesy, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01,IČ 26 06 06 80 převzala jmění a je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušených a zaniklých obchodních společností. 1. Lesy Vyšší Brod, a.s. se sídlem Vyšší Brod, Míru 302, PSČ 382 73, IČ 47 23 93 10, zapsané dosud v odchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 551 a 2. Lesy Kaplice,a.s. se sídlem Kaplice, SNP čp. 278, PSČ 382 41, IČ 47 23 93 44, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 555, když na ni na základě smluv o převzetí jmění ze dne 25.11.2003 přešlo k rozhodnému dni převzetí 1.7.2003 jmění zrušených a zaniklých společností. 19.12.2003 - 19.12.2003

Aktuální kontaktní údaje Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Kapitál Wotan Wood, a.s., v likvidaci

zakladni jmění 2 000 830 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.5.2012
zakladni jmění 10 001 100 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.5.2006 - 29.5.2012
zakladni jmění 125 003 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.5.2005 - 31.5.2006
zakladni jmění 361 126 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.10.2004 - 10.5.2005
zakladni jmění 108 904 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.3.2003 - 7.10.2004

Akcie Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 839 Kč 1 088 29.5.2012
Kmenové akcie na jméno 3 316 Kč 3 016 31.5.2006 - 29.5.2012
Kmenové akcie na jméno 3 316 Kč 37 697 10.5.2005 - 31.5.2006
Kmenové akcie na jméno 3 316 Kč 108 904 17.12.2004 - 10.5.2005
Kmenové akcie na majitele 3 316 Kč 108 904 7.10.2004 - 17.12.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 108 904 26.3.2003 - 7.10.2004

Sídlo Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Letenské náměstí 157/4 , Praha 170 00 28.1.2016
Adresa Rudolfovská tř. 202/88 , České Budějovice 370 01 31.12.2009 - 28.1.2016
Adresa Míru 302 , Vyšší Brod 382 73 31.12.2003 - 31.12.2009
Adresa Rudolfovská tř. 202/88 , České Budějovice 370 01 26.3.2003 - 31.12.2003

Předmět podnikání Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.6.2009 - 21.10.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 22.6.2009 - 21.10.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 22.6.2009 - 21.10.2014
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 22.6.2009 - 21.10.2014
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech 22.6.2009 - 21.10.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 5.3.2007 - 22.6.2009
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 31.12.2003 - 22.6.2009
výroba pilařská a impregnace dřeva 31.12.2003 - 22.6.2009
opravy pracovních strojů 31.12.2003 - 22.6.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 31.12.2003 - 22.6.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 31.12.2003 - 22.6.2009
velkoobchod 31.12.2003 - 22.6.2009
specializovaný maloobchod 31.12.2003 - 22.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 31.12.2003 - 22.6.2009
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, s vyjímkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 31.12.2003 - 22.6.2009
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými látkami nebo chemickými přípravky, s vyjímkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku ros tlinolékařské péče 31.12.2003 - 22.6.2009
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků, s vyjímkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dez infekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 31.12.2003 - 22.6.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemickýc h látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 31.12.2003 - 22.6.2009
ubytovací služby 31.12.2003 - 22.6.2009
opravy silničních vozidel 31.12.2003 - 21.10.2014
správa vlastních nemovitostí 26.3.2003 - 31.12.2003

vedení firmy Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Statutární orgán Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. 28.1.2016
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně statutární ředitel. 21.10.2014 - 28.1.2016
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jednající osoba připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 1.8.2007 - 21.10.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 26.3.2003 - 1.8.2007
statutární ředitel RSDr. Jaroslav Šlézar CSc. 24.11.2015
Vznik funkce 12.11.2015
Adresa: Bojasova 1252/21 , Praha 182 00
předseda představenstva JUDr. Tomáš Nebeský 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Krabčická 1245 , Roudnice nad Labem 413 01
místopředseda představenstva Eva Nebeská 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Krabčická 1245 , Roudnice nad Labem 413 01
člen představenstva JUDr. Ivan Vávra 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Adresa: Luční 2159/5 , Litoměřice 412 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Kratochvíl 31.12.2003 - 16.1.2009
Vznik členství 31.12.2003
Vznik funkce 31.12.2003
Zánik funkce 8.1.2009
Adresa: Luční 834 , Trhové Sviny 374 01
člen představenstva Ing. Dušan Tripes 31.12.2003 - 16.1.2009
Vznik členství 31.12.2003
Adresa: 233 , Besednice 382 81
předseda představenstva Ing. Jan Machač 31.12.2003 - 22.6.2009
Vznik členství 31.12.2003
Zánik členství 19.5.2009
Vznik funkce 31.12.2003
Adresa: Malovarská 563 , Velvary 273 24
člen představenstva Ing. Pavel Kratochvíl 16.1.2009 - 22.6.2009
Vznik členství 31.12.2003
Zánik členství 19.5.2009
Adresa: Luční 834 , Trhové Sviny 374 01
místopředseda představenstva Ing. Dušan Tripes 16.1.2009 - 19.8.2011
Vznik členství 31.12.2003
Zánik členství 11.8.2011
Vznik funkce 8.1.2009
Zánik funkce 11.8.2011
Adresa: 233 , 382 01 Besednice Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Machač 22.6.2009 - 19.8.2011
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 11.8.2011
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 11.8.2011
Adresa: Malovarská 563 , Velvary 273 24
člen představenstva Ing. Blanka Bednářová 22.6.2009 - 19.8.2011
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 11.8.2011
Adresa: třída 5. května 344/126 , Lišov 373 72
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kaláb 19.8.2011 - 6.9.2012
Vznik členství 11.8.2011
Zánik členství 28.8.2012
Vznik funkce 11.8.2011
Zánik funkce 28.8.2012
Adresa: Zátopkova 4943/14 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Ing. Dušan Tripes 19.8.2011 - 28.6.2013
Vznik členství 11.8.2011
Vznik funkce 11.8.2011
Adresa: 233 , Besednice 382 81
člen představenstva RSDr. Jiří Tománek 19.8.2011 - 28.6.2013
Vznik členství 11.8.2011
Adresa: Přemyslova 400/4 , Písek 397 01
místopředseda představenstva Ing. Luboš Šalát 6.9.2012 - 28.5.2014
Vznik členství 28.8.2012
Vznik funkce 28.8.2012
Adresa: Urbinská 182 , Český Krumlov 381 01
předseda představenstva Ing. Dušan Tripes 28.6.2013 - 21.10.2014
Vznik členství 11.8.2011
Vznik funkce 11.8.2011
Zánik funkce 21.10.2014
Adresa: 233 , Besednice 382 81
člen představenstva RSDr. Jiří Tománek 28.6.2013 - 21.10.2014
Vznik členství 11.8.2011
Zánik funkce 21.10.2014
Adresa: Přemyslova 400/4 , Písek 397 01
místopředseda představenstva Ing. Luboš Šalát 28.5.2014 - 21.10.2014
Vznik členství 28.8.2012
Vznik funkce 28.8.2012
Zánik funkce 21.10.2014
Adresa: Urbinská 182 , Český Krumlov 381 01
statutární ředitel Ing. Dušan Tripes 21.10.2014 - 24.11.2015
Vznik funkce 21.10.2014
Zánik funkce 12.11.2015
Adresa: 233 , Besednice 382 81

Dozorčí rada Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Dr. Ladislav Odvárka 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Lesní 1698/20 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Ing. Jan Machač 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Adresa: Malovarská 563 , Velvary 273 24
člen dozorčí rady Ing. Dušan Tripes 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Adresa: 233 , Besednice 382 81
předseda dozorčí rady Dr. Ladislav Odvárka 31.12.2003 - 22.6.2009
Vznik členství 31.12.2003
Zánik členství 19.5.2009
Vznik funkce 31.12.2003
Zánik funkce 19.5.2009
Adresa: Lesní 1698/20 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Grafek 31.12.2003 - 22.6.2009
Vznik členství 31.12.2003
Zánik členství 19.5.2009
Adresa: Rýmařovská 475 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Květa Baláková 3.7.2004 - 22.6.2009
Vznik členství 23.4.2004
Zánik členství 19.5.2009
Adresa: Šumavská 731 , Kaplice 382 41
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Šalát 22.6.2009 - 19.8.2011
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 11.8.2011
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 11.8.2011
Adresa: Urbinská 182 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Pelech 22.6.2009 - 19.8.2011
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 11.8.2011
Adresa: Nádražní 473 , Netolice 384 11
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kavka 22.6.2009 - 19.8.2011
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 11.8.2011
Adresa: 473 , 382 73 Hrudkov Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Jan Machač 19.8.2011 - 4.8.2013
Vznik členství 11.8.2011
Vznik funkce 11.8.2011
Adresa: Malovarská 563 , Velvary 273 24
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Grafek 19.8.2011 - 21.10.2014
Vznik členství 11.8.2011
Zánik členství 21.10.2014
Adresa: Rýmařovská 475 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Komárek 19.8.2011 - 21.10.2014
Vznik členství 11.8.2011
Zánik členství 21.10.2014
Adresa: Sosnovecká 581/8 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Machač 4.8.2013 - 21.10.2014
Vznik členství 11.8.2011
Zánik členství 21.10.2014
Vznik funkce 11.8.2011
Zánik funkce 21.10.2014
Adresa: Malovarská 563 , Velvary 273 24

Likvidace Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Milan Meduna 28.1.2016
Adresa: Fučíkova 113 , Čeperka 533 45

Prokura Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Jaromír Nosek 16.1.2009 - 7.1.2010
Adresa: 144 , Horní Dvořiště 382 93

Sbírka Listin Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1307/SL 81 notářský zápis [NZ 387/2016] Osvědčení o rozhodnutí valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2016 28.1.2016 13
B 1307/SL 80 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.12.2015 8.12.2015 16
B 1307/SL 79 ostatní Zápis z jednání valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2015 20.11.2015 25.11.2015 3
B 1307/SL 78 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2014 16.12.2014 19
B 1307/SL 77 notářský zápis 549/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.9.2014 20.10.2014 22.10.2014 12
B 1307/SL 76 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2013 20.12.2013 17
B 1307/SL 75 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 4.9.2012 10.9.2012 1
B 1307/SL 74 ostatní Zápis o rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 28.8.2012 4.9.2012 10.9.2012 1
B 1307/SL 73 ostatní - Zápis o rozh.jediného akcionáře, zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 4.9.2012 5.9.2012 2
B 1307/SL 72 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2012 20.8.2012 24
B 1307/SL 71 notářský zápis 2780/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2011 27.12.2011 5
B 1307/SL 70 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.8.2011 7
B 1307/SL 69 ostatní - zápis o rozhodnutí jed.akc. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.8.2011 1
B 1307/SL 68 ostatní - zápis z DR a představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.8.2011 2
B 1307/SL 67 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2011 28
B 1307/SL 66 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2010 31
B 1307/SL 65 ostatní - zápis ze zas. představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 8.1.2010 1
B 1307/SL 64 účetní závěrka - Zahajovací rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 9.12.2009 4
B 1307/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2009 9.12.2009 29
B 1307/SL 62 notářský zápis 581/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2009 9.12.2009 12
B 1307/SL 61 změna právní formy, fúze - Projekt vnitrostátní fúze Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2009 1.10.2009 3
B 1307/SL 60 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2009 32
B 1307/SL 59 ostatní - zápisy z jedn. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 5
B 1307/SL 58 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 6
B 1307/SL 57 podpisové vzory + Zápis č.1/09 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.1.2009 19.1.2009 3
B 1307/SL 56 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2008 29
B 1307/SL 55 účetní závěrka -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2008 11
B 1307/SL 54 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2008 2
B 1307/SL 53 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2008 4
B 1307/SL 52 notářský zápis 422/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2008 4.8.2008 500
B 1307/SL 51 notářský zápis 421/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2008 4.8.2008 64
B 1307/SL 50 ostatní smlouva o rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2008 35
B 1307/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2007 29
B 1307/SL 48 notářský zápis 411/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2007 2.8.2007 4
B 1307/SL 47 výroční zpráva r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2007 27
B 1307/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.8.2006 6.3.2007 29
B 1307/SL 45 notářský zápis 496/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.8.2006 6.3.2007 4
B 1307/SL 44 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2006 19
B 1307/SL 43 ostatní - Oznám. o sníž.zákl.kapitálu Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2006 6
B 1307/SL 42 notářský zápis 743/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2005 28.12.2005 9
B 1307/SL 41 notářský zápis 741/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2005 20.12.2005 6
B 1307/SL 40 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2005 22
B 1307/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2005 12.7.2005 6
B 1307/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2005 12.7.2005 29
B 1307/SL 37 ostatní - zápis o rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2005 12.7.2005 1
B 1307/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2005 29
B 1307/SL 35 notářský zápis NZ 648/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2004 5.1.2005 10
B 1307/SL 34 ostatní - smlouva o převodu zisku Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2004 27.12.2004 3
B 1307/SL 33 notářský zápis NZ 525/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.10.2004 4.11.2004 7
B 1307/SL 32 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2004 22.9.2004 1
B 1307/SL 31 notářský zápis NZ 404/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2004 22.9.2004 8
B 1307/SL 30 notářský zápis - NZ 340/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 19.7.2004 2
B 1307/SL 29 ostatní - zápis o rozh. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 19.7.2004 1
B 1307/SL 28 podpisové vzory - 6x Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2004 19.7.2004 6
B 1307/SL 27 výroční zpráva - r. 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.7.2004 20
B 1307/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 19.7.2004 29
B 1307/SL 25 podpisové vzory členky dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2004 15.6.2004 2
B 1307/SL 24 ostatní -Zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2004 15.6.2004 2
B 1307/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 29
B 1307/SL 22 ostatní - Zápis z mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 4
B 1307/SL 21 ostatní -Zápis ze zased.DR a předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 2
B 1307/SL 20 notářský zápis 676/2003-sml.o převz.jmění Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 4
B 1307/SL 19 notářský zápis 675/2003-sml.o převz.jmění Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 4
B 1307/SL 18 notářský zápis 672/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 11
B 1307/SL 17 účetní závěrka - Zahaj.rozvaha k 1.4.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2004 7
B 1307/SL 16 účetní závěrka k 31.3.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2004 13
B 1307/SL 15 účetní závěrka k 31.3.2003 (spol.B 555) Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2004 16
B 1307/SL 14 účetní závěrka k 31.3.2003 (spol.B 551) Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2004 14
B 1307/SL 13 ostatní -Společ.zpráva o převz.jmění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.9.2003 5.1.2004 6
B 1307/SL 12 posudek znalce č.135-40-2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2003 5.1.2004 15
B 1307/SL 11 posudek znalce č.134-39-2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2003 5.1.2004 15
B 1307/SL 10 ostatní -Návrh sml.o převzetí jmění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.9.2003 16.10.2003 6
B 1307/SL 9 ostatní -Prohláš.správce vkladů Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2003 7.4.2003 2
B 1307/SL 8 ostatní -Sml.o vkl.ke spl.emis.kurzu Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2003 7.4.2003 4
B 1307/SL 7 ostatní -Souhlas s umíst.sídla spol. Krajský soud v Českých Budějovicích 13.2.2003 7.4.2003 4
B 1307/SL 6 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2003 6
B 1307/SL 5 notářský zápis 112/2003 - Zakl.smlouva Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2003 7.4.2003 44
B 1307/SL 4 posudek znalce č.113-18-2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.3.2003 7.4.2003 17
B 1307/SL 3 posudek znalce č.114-19-2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.3.2003 7.4.2003 14
B 1307/SL 2 ostatní -Záp.z ustav.jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2003 7.4.2003 1
B 1307/SL 1 ostatní -Záp.z ustav.jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2003 7.4.2003 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Wotan Wood, a.s., v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 26060680
Jméno Wotan Wood, a.s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 12.11.2003
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 1

Sídlo Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Živnosti a provozovny Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.2003

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2003
Zánik oprávnění 26.7.2013

Živnost č. 3 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2003
Zánik oprávnění 26.7.2013

Živnost č. 11 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dez

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.2003
Zánik oprávnění 26.7.2013

Živnost č. 13 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.2003
Zánik oprávnění 26.7.2013

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.2003
Zánik oprávnění 30.9.2015

Živnost č. 15 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2012

Živnost č. 17 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Člen statutárního orgánu RSDr. Jaroslav Šlézar CSc.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Wotan Wood, a.s., v likvidaci

IČO: 26060680
Firma: Wotan Wood, a.s., v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 26.3.2003

Sídlo Wotan Wood, a.s., v likvidaci

Sídlo: Letenské náměstí 157/4, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Lesnictví a těžba dřeva
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image