Firma Wotan Forest, a.s. IČO 26060701


Wotan Forest, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Wotan Forest, a.s. (26060701) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2003 a je stále aktivní. Wotan Forest, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Wotan Forest, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Wotan Forest, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Wotan Forest, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Wotan Forest, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Wotan Forest, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1306
IČO (identifikační číslo osoby) 26060701
Jméno Wotan Forest, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.3.2003
Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 10. 11. 2017 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Wotan Forest, a.s., se sídlem na adrese Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO 26060701, jako společnost nástupn ickou, přešlo jmění zanikající společnosti Truhlářství Straka, s.r.o., se sídlem na adrese čp. 262, 561 24 Třebovice, IČO 25938886. 1.1.2018
Na společnost Wotan Forest, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo veškeré jmění zanikající společnosti JILOS HORKA, s.r.o., č.p. 31, 512 34 Horka u Staré Paky, IČ 28771982, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce 26419, a to na základě projektu fúze těchto společností sloučením ze dne 7.5.2015. 1.7.2015
Na společnost Wotan Forest, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti Blata obiloviny s.r.o., Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 27588327, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném K rajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce 34253, a to na základě projektu fúze těchto společností sloučením ze dne 11.11.2014 s rozhodným dnem 1.1.2015. 1.1.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 9.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 18.2.2014
Způsob řízení - dualistický 18.2.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 18.2.2014 - 9.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 18.2.2014 - 9.7.2014
Na společnost Wotan Forest, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo podle schváleného projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 7.5.2013 veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti ALFA Plywood, a.s. se sídlem S olnice,Kvasinská č.p.297, PSČ 517 01 , IČ 648 29 294, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B vložce 1329, jako zanikající společnosti. 1.7.2013
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 30. 8. 2012 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se z důvodu zvýšení kapitálové stability a finanční situace společnosti zvyšuje z dosavadní výše 60 000 876,- Kč (slovy: šedesát miliónů osm set sedmdesát šest korun českých) o částku 400 002 772,- Kč (slovy: čtyři sta miliónů dva tisíce sedm set sedmdesát dva korun českých) na výslednou částku 460 003 648,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát miliónů tři tisíce šest set čtyřicet osm korun českých), a to peněžitým vkladem bez možnosti upisování n ad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitým vkladem, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 400 002 772,- Kč (slovy: čtyři sta miliónů dva tisíce sedm set sedmdesát dva korun českých). Emisní kurz nově upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva na úpis akcií společnosti vzdal. Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nová akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, tj. společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, P SČ 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6626. Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem společnosti. Představenstvo společnosti je po vinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázán a na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Úpis nové akcie bude proveden v sídle jediného akcionáře na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00. Emisní kurz nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz nově upsané akcie ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne úpisu, a to peněžitým vkladem na zvláštní účet č. 107-114480217/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem zřídila společnost na sv oji obchodní firmu. Dle ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku nesmí banka umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.9.2012
Na společnost Wotan Forest, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 2.4.2012 veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti Wotan Forest Serv ice, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 251 59 640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 759 a společnosti AGF Wood, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14 9 00, IČ 248 33 461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 17098, jako zanikajících společností. 1.6.2012
Na společnost Wotan Forest, a.s. ( dříve Lesy Tábor, a.s.) se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ 260 60 701, jako nástupnickou společnost, přešla na základě rozhodnutí jediných akcionářů učiněných v působnosti valných hromad ze dne 12.listopa du podle projektu vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem sloučení 1.1.2009 jmění bez likvidace zrušených společností Forest Česká Lípa, a.s. se sídlem Česká Lípa, Děčínská 204, PSČ 470 01, IČ 260 62 143, Lesy Český Rudolec a.s. se sídlem Český Rudol ec a.s. se sídlem Český Rudolec 41, PSČ 378 83, IČ 260 60 744, Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 87 588 a Forest Svitavy, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 60 736 , jako zanikajících společností. Společnost Wotan Forest, a.s. ( dříve Lesy Tábor, a.s.) se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ 260 60 701 je podle projektu přeměny a na základě rozhodnutí rozhodnutí jediných akcionářů učiněných v působnosti valných hromad dne 12.listopa du , univerzálním právním nástupcem likvidace zrušených a zaniklých společností Lesy Český Rudolec a.s. se sídlem Český Rudolec a.s. se sídlem Český Rudolec 41, PSČ 378 83, IČ 260 60 744, Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlem České Budějovice, R udolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 87 588 a Forest Svitavy, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 60 736 , dosud zapsaných v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Českých Budějovicích v oddílu B vložkách 1302, 1429 a 1303 a společnost Forest Česká Lípa, a.s. se sídlem Česká Lípa, Děčínská 204, PSČ 470 01, IČ 260 62 143, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1547. 31.12.2009
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady ze dne 25.7.2008 a rozhodnutí ostatních účastníků rozdělení odštěpením s fúzí sloučením a se založením nové společnosti z téhož dne došlo k odštěpení části jmění společnosti do společnosti Wotan Forest Service, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 251 59 640 a další části jmění do nově založené společnosti Wotan Capital, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 280 87 631 , obojí k rozhodnému dni 1.1.2008. 31.7.2008
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 14.10.2004 o snížení základního kapitálu takto: I.Snižuje se základní kapitál společnosti. Důvodem efektivního snížení základního kapitálu je přebytek vlastního kapitálu ( "překapitalizace "), který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje. Částka odpovídající snížení bude vyplacena zpět akcionářům. Snížení základního kapitálu bude provedeno v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 461,737.068,- Kč. Snížení bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům. Vzetí akcií z oběhu je úplatné a za každou akcií o jmenovité hodnotě 3.068,- Kč bude poskytnuta úplata ve výši 1.498,-Kč. Lhůta po předložení akcií branných z oběhu je totožná s dobou závaznosti veřejného návrhu smlouvy na vzetí akcií z oběhu, který společnost učiní do jednoho týdne po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit čtyři týdny od uveřejnění návrhu způsobem určeným stanovami společnosti pro svolávání její valné hromady. Představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne pevnou částku snížení základního kapitálu, bude každý akcionář, který přijal veřejný návr h, uspokojen poměrně. II.Schvaluje se text veřejného návrhu akcionářům, který zní: Jediný akcionář společnosti Lesy Tábor,a.s. se sídlem 391 11 Planá nad Lužnicí, Strkov 1, IČ 260 60 701 ( dále jen společnost ) rozhodl v působnosti valné hromady společnosti dne 14.října 2004 o efektivním snížení základního kapitálu úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům o pevnou částku 461,737.068,-Kč. Společnost nemá ve svém vlastnictví žádné vlastní akcie. Společnost tímto veřejným návrhem svým akcionářům nabízí uzavření smlouvy, na základě které budou jejich akcie vzaty z oběhu proti zaplacení úplaty ve výši 1.498,-Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 3.068,-Kč brannou z oběhu.Tento návrh se vztahuj e na veškeré akcie společnosti,tj. kmenové neregistrované akcie v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 3.068,-Kč. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne částku 461,737.068,-Kč, bude společnost pos tupovat dle § 213c odst. 8 ve spojení s ust. § 183a odst. 6 písm. b/ obch. zák., tj. každý z akcionářů bude ohledně svého přijetí tohoto návrhu uspokojen jen poměrně s rovnoměrným krácením. Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu je čtyři týdny, počínaje dnem následujícím po jeho uveřejnění. V této lhůtě musí zájemce doručit navrhovateli ( společnosti ) nepochybný písemný projev o přijetí tohoto návrhu, obsahující označení ( u fyzické os oby jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo IČ, případně jiný identifikační údaj, nebylo-li IČ přiděleno), počet akcií,, jichž se přijetí týká, jejich jmenovitou hod notu a jejich čísla a číslo bankovního účtu, kam má být zaplacena úplata za akcie brané v oběhu; k účinnosti akceptu veřejného návrhu je potřebné doručení akcií, jichž se akcept týká, do sídla společnosti ve lhůtě přijetí návrhu. Každý akceptant může svůj akcept po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu zcela nebo ohledně některých akcií písemně odvolat. Navrhovatel do jednoho měsíce po uplynutí lhůty závaznosti návrhu potvrdí akceptantům veřejného návrhu uveřejněním oznámení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, zda byl jejich akcept přijat zcela nebo musel být v souladu se zákonem krácen a pokud ano, v jakém rozsahu. Pro případné odstoupení akceptanta od akceptu, má-li pro odstoupení zákonný důvod, je nutná písemná forma. Úplata za akcie brané v oběhu bude zaplacena ve lhůtě třech měsíců, jdoucí ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na účet akceptantem v akceptu určený. Úplata za akcie brané v ob ěhu bude financovaná z vlastních disponibilních zdrojů společnosti. 9.11.2004 - 10.5.2005
Obchodní společnost Táborské lesy, a. s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01, IČ 26 06 07 01 převzala jmění a je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušených a zaniklých obchodních společností 1. Lesy Tábor, a. s. se sídl em Planá nad Lužnicí, Strkov 1, IČ 47 23 93 01, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 552 a 2. Lesy Křivoklát, a. s. se sídlem Planá nad Lužnicí, Strkov 1, PSČ 391 11, IČ 46 35 59 28, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 1254, když na ni na základě smluv o převzetí jmění ze dne 25.11.2003 přešlo k rozhodnému dni převzetí 1.4.2003 jmění zrušených a zaniklých společností. 19.12.2003
Obchodní společnost Táborské lesy, a. s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01, IČ 26 06 07 01 převzala jmění a je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušených a zaniklých obchodních společností 1. Lesy Tábor, a. s. se sídl em Planá nad Lužnicí, Strkov 1, IČ 47 23 93 01, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 552 a 2. Lesy Křivoklát, a. s. se sídlem Planá nad Lužnicí, Strkov 1, PSČ 391 11, IČ 46 35 59 28, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 1254, když na ni na základě smluv o převzetí jmění ze dne 25.11.2003 přešlo k rozhodnému dni převzetí 1.7.2003 jmění zrušených a zaniklých společností. 19.12.2003 - 19.12.2003

Aktuální kontaktní údaje Wotan Forest, a.s.

Kapitál Wotan Forest, a.s.

zakladni jmění 460 004 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.8.2016
zakladni jmění 460 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.9.2012 - 10.8.2016
zakladni jmění 60 000 900 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.5.2005 - 12.9.2012
zakladni jmění 521 738 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.10.2004 - 10.5.2005
zakladni jmění 170 058 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.3.2003 - 7.10.2004

Akcie Wotan Forest, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 460 004 000 Kč 1 10.8.2016
Kmenové akcie na jméno 3 068 Kč 19 557 18.2.2014 - 10.8.2016
Kmenové akcie na jméno 400 003 000 Kč 1 18.2.2014 - 10.8.2016
Kmenové akcie na jméno 400 003 000 Kč 1 12.9.2012 - 18.2.2014
Kmenové akcie na jméno 3 068 Kč 19 557 13.3.2012 - 18.2.2014
Kmenové akcie na jméno 3 068 Kč 19 557 10.5.2005 - 13.3.2012
Kmenové akcie na jméno 3 068 Kč 170 058 17.12.2004 - 10.5.2005
Kmenové akcie na majitele 3 068 Kč 170 058 7.10.2004 - 17.12.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 170 058 26.3.2003 - 7.10.2004

Sídlo Wotan Forest, a.s.

Předmět podnikání Wotan Forest, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 13.1.2017
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.11.2015
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 18.2.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.2.2014
Zemědělství - rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, hospodaření v lese. 26.8.2013
Opravy silničních vozidel 24.4.2013
Provozování dráhy 24.4.2013
Klempířství a oprava karoserií 24.4.2013
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny - nákladní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny 24.4.2013
Pokrývačství, tesařství 26.2.2010
Zámečnictví, nástrojařství 26.2.2010
Truhlářství, podlahářství 26.2.2010
Hostinská činnost 26.2.2010
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 26.2.2010 - 24.4.2013
klempířství a oprava karoserií 22.6.2009 - 24.4.2013
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 22.6.2009 - 24.4.2013
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.6.2009 - 18.2.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.6.2009 - 18.2.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 23.1.2007 - 22.6.2009
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 31.12.2003 - 22.6.2009
výroba pilařská a impregnace dřeva 31.12.2003 - 22.6.2009
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 31.12.2003 - 22.6.2009
opravy pracovních strojů 31.12.2003 - 22.6.2009
opravy karosérií 31.12.2003 - 22.6.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 31.12.2003 - 22.6.2009
činnost technických poradců v oblasti lesnictví 31.12.2003 - 22.6.2009
velkoobchod 31.12.2003 - 22.6.2009
specializovaný maloobchod 31.12.2003 - 22.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 31.12.2003 - 22.6.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 31.12.2003 - 22.6.2009
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dizinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností n a úseku rostinolékařské péče 31.12.2003 - 22.6.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 31.12.2003 - 22.6.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 31.12.2003 - 22.6.2009
nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 31.12.2003 - 22.6.2009
ubytovací služby 31.12.2003 - 22.6.2009
opravy silničních vozidel 31.12.2003 - 24.4.2013
provozování drážní dráhy 31.12.2003 - 24.4.2013
správa vlastních nemovitostí 26.3.2003 - 31.12.2003

Předmět činnosti Wotan Forest, a.s.

Platnost údajů od - do
myslivost 24.4.2013

vedení firmy Wotan Forest, a.s.

Statutární orgán Wotan Forest, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Při zastupování společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 13.1.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Při zastupování společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 9.7.2014 - 13.1.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.; Při zastupování společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 18.2.2014 - 9.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c)společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 20.6.2011 - 18.2.2014
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jednající osoba připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 1.8.2007 - 20.6.2011
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 26.3.2003 - 1.8.2007
předseda představenstva Martin Mašek 29.11.2016
Vznik členství 17.11.2016
Vznik funkce 17.11.2016
Adresa: Zahradní 408 , Planá 348 15
místopředseda představenstva Ing. Milan Maxa PhD. 29.11.2016
Vznik členství 17.11.2016
Vznik funkce 17.11.2016
Adresa: Na Úvoze 160 , Zruč nad Sázavou 285 22
předseda představenstva JUDr. Tomáš Nebeský 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Krabčická 1245 , Roudnice nad Labem 413 01
místopředseda představenstva Eva Nebeská 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Krabčická 1245 , Roudnice nad Labem 413 01
člen představenstva JUDr. Ivan Vávra 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Adresa: Luční 2159/5 , Litoměřice 412 01
člen představenstva Eva Nebeská 31.12.2003 - 30.10.2006
Vznik členství 31.12.2003
Zánik členství 18.10.2006
Adresa: Krabčická 1245 , Roudnice nad Labem 413 01
předseda představenstva Ing. Jan Machač 31.12.2003 - 26.1.2009
Vznik členství 31.12.2003
Zánik členství 14.1.2009
Vznik funkce 31.12.2003
Zánik funkce 14.1.2009
Adresa: Malovarská 563 , Velvary 273 24
místopředseda představenstva Ing. Josef Koubek 31.12.2003 - 26.1.2009
Vznik členství 31.12.2003
Zánik členství 14.1.2009
Vznik funkce 31.12.2003
Zánik funkce 14.1.2009
Adresa: 62 , Tábor 390 02
člen představenstva Ing. Jaromír Komárek 30.10.2006 - 26.1.2009
Vznik členství 18.10.2006
Zánik členství 14.1.2009
Adresa: Sosnovecká 581/8 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. Jan Machač 26.1.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 14.1.2009
Vznik funkce 19.1.2009
Zánik funkce 10.6.2011
Adresa: Malovarská 563 , Velvary 273 24
místopředseda představenstva Ing. Dušan Tripes 26.1.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 14.1.2009
Vznik funkce 14.1.2009
Zánik funkce 10.6.2011
Adresa: 233 , Besednice 382 81
předseda představenstva Ing. Josef Mráz 20.6.2011 - 22.7.2011
Vznik členství 10.6.2011
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 1.7.2011
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jan Machač 20.6.2011 - 22.7.2011
Vznik členství 14.1.2009
Zánik členství 1.7.2011
Adresa: Malovarská 563 , Velvary 273 24
člen představenstva Ing. Dušan Tripes 20.6.2011 - 8.8.2011
Vznik členství 14.1.2009
Adresa: 233 , Besednice 382 81
předseda představenstva Martin Mašek 22.7.2011 - 7.12.2011
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 16.11.2011
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 16.11.2011
Adresa: Zahradní 408 , Planá 348 15
člen představenstva Ing. Milan Maxa 8.8.2011 - 7.12.2011
Vznik členství 1.8.2011
Adresa: Na Úvoze 160 , Zruč nad Sázavou 285 22
předseda představenstva Martin Mašek 7.12.2011 - 7.12.2011
Vznik členství 16.11.2011
Vznik funkce 16.11.2011
Adresa: Zahradní 408 , Planá 348 15
člen představenstva Ing. Blanka Bednářová 26.1.2009 - 12.12.2012
Vznik členství 14.1.2009
Zánik členství 31.8.2012
Adresa: třída 5. května 344/126 , Lišov 373 72
člen představenstva ing. Petr Jelínek 12.12.2012 - 12.12.2012
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 27.9.2012
Adresa: Slunečná 419/7 , Rumburk 408 01
místopředseda představenstva Mgr. Libor Němeček Dr. 20.6.2011 - 30.5.2013
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 30.11.2012
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 30.11.2012
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Josef Mráz 22.7.2011 - 18.10.2013
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 1.5.2014
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Mgr. Libor Němeček Dr. 30.5.2013 - 18.2.2014
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 30.11.2012
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 30.11.2012
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Blanka Bednářová 12.12.2012 - 21.3.2014
Vznik členství 1.11.2012
Zánik členství 5.2.2014
Adresa: třída 5. května 344/126 , Lišov 373 72
člen představenstva Ing. Josef Mráz 18.10.2013 - 9.7.2014
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 1.5.2014
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. Jiří Veselý 18.2.2014 - 9.7.2014
Vznik členství 1.12.2013
Zánik členství 1.5.2014
Adresa: Marie Majerové 1827/15 , Litoměřice 412 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Maxa 7.12.2011 - 15.7.2015
Vznik členství 16.11.2011
Vznik funkce 16.11.2011
Adresa: Na Úvoze 160 , Zruč nad Sázavou 285 22
předseda představenstva Martin Mašek 7.12.2011 - 5.8.2015
Vznik členství 16.11.2011
Vznik funkce 16.11.2011
Adresa: Zahradní 408 , Planá 348 15
místopředseda představenstva Ing. Milan Maxa 15.7.2015 - 22.10.2015
Vznik členství 16.11.2011
Vznik funkce 16.11.2011
Adresa: Na Úvoze 160 , Zruč nad Sázavou 285 22
předseda představenstva Martin Mašek 5.8.2015 - 22.10.2015
Vznik členství 16.11.2011
Vznik funkce 16.11.2011
Adresa: Zahradní 408 , Planá 348 15
předseda představenstva Martin Mašek 22.10.2015 - 29.11.2016
Vznik členství 16.11.2011
Zánik členství 16.11.2016
Vznik funkce 16.11.2011
Zánik funkce 16.11.2016
Adresa: Zahradní 408 , Planá 348 15
místopředseda představenstva Ing. Milan Maxa 22.10.2015 - 29.11.2016
Vznik členství 16.11.2011
Zánik členství 16.11.2016
Vznik funkce 16.11.2011
Zánik funkce 16.11.2016
Adresa: Na Úvoze 160 , Zruč nad Sázavou 285 22

Dozorčí rada Wotan Forest, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 13.7.2016
Vznik členství 11.6.2016
Vznik funkce 13.6.2016
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Zdeňka Kavalírová 23.1.2019
Vznik členství 1.10.2015
Vznik funkce 11.12.2018
Adresa: K Doubravce 638 , Ždírec nad Doubravou 582 63
člen dozorčí rady Radek Zachař 23.1.2019
Vznik členství 6.12.2018
Adresa: Mlýnská 1019 , Trhové Sviny 374 01
předseda dozorčí rady Dr. Ladislav Odvárka 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Lesní 1698/20 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Ing. Jan Machač 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Malovarská 563 , Velvary 273 24
člen dozorčí rady Ing. Dušan Tripes 26.3.2003 - 31.12.2003
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: 233 , Besednice 382 81
předseda dozorčí rady Ing. Josef Horák 31.12.2003 - 12.8.2005
Zánik členství 28.2.2005
Vznik funkce 31.12.2003
Zánik funkce 28.2.2005
Adresa: Samopše 19 , 285 06 Sázava Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Dušan Tripes 31.12.2003 - 12.8.2005
Vznik členství 31.12.2003
Adresa: 233 , Besednice 382 81
předseda dozorčí rady Ing. Dušan Tripes 12.8.2005 - 26.1.2009
Vznik členství 31.12.2003
Zánik členství 14.1.2009
Vznik funkce 9.6.2005
Zánik funkce 14.1.2009
Adresa: 233 , Besednice 382 81
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Schams 12.8.2005 - 26.1.2009
Vznik členství 1.6.2005
Zánik členství 14.1.2009
Adresa: Mlýnská 988 , Třeboň 379 01
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Vyhnal 8.6.2004 - 22.6.2009
Vznik členství 24.3.2004
Zánik členství 7.5.2009
Adresa: Okrouhlická 559 , Planá nad Lužnicí 391 11
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Šalát 26.1.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 14.1.2009
Zánik členství 10.6.2011
Vznik funkce 19.1.2009
Zánik funkce 10.6.2011
Adresa: Urbinská 1782 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Komárek 26.1.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 14.1.2009
Zánik členství 10.6.2011
Adresa: Sosnovecká 581/8 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Lucie Kaplanová 20.6.2011 - 7.12.2011
Vznik členství 10.6.2011
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 20.6.2011 - 7.12.2011
Vznik členství 10.6.2011
Adresa: Chotěšovská 677/6 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 7.12.2011 - 6.4.2012
Vznik členství 10.6.2011
Vznik funkce 16.11.2011
Adresa: Chotěšovská 677/6 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Jan Vychodil 22.6.2009 - 12.12.2012
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 30.9.2012
Adresa: Havanská 2818/21 , Tábor 390 05
místopředseda dozorčí rady Ing. Lucie Kaplanová 7.12.2011 - 9.7.2014
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 1.5.2014
Vznik funkce 16.11.2011
Zánik funkce 1.5.2014
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 6.4.2012 - 22.10.2015
Vznik členství 10.6.2011
Vznik funkce 16.11.2011
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Cafourek PhD. 12.12.2012 - 22.10.2015
Vznik členství 28.11.2012
Adresa: 114 , Lipník 675 52
místopředseda dozorčí rady JUDr. Jiří Veselý 9.7.2014 - 22.10.2015
Vznik členství 2.5.2014
Vznik funkce 4.6.2014
Adresa: Marie Majerové 1827/15 , Litoměřice 412 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 22.10.2015 - 19.11.2015
Vznik členství 10.6.2011
Vznik funkce 16.11.2011
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Cafourek PhD. 22.10.2015 - 24.11.2015
Vznik členství 28.11.2012
Zánik členství 30.9.2015
Adresa: 114 , Lipník 675 52
místopředseda dozorčí rady JUDr. Jiří Veselý 22.10.2015 - 2.12.2015
Vznik členství 2.5.2014
Vznik funkce 4.6.2014
Adresa: Marie Majerové 1827/15 , Litoměřice 412 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 19.11.2015 - 13.7.2016
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 10.6.2016
Vznik funkce 16.11.2011
Zánik funkce 10.6.2016
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Mgr. Zdeňka Kavalírová 24.11.2015 - 23.1.2019
Vznik členství 1.10.2015
Adresa: K Doubravce 638 , Ždírec nad Doubravou 582 63
místopředseda dozorčí rady JUDr. Jiří Veselý 2.12.2015 - 23.1.2019
Vznik členství 2.5.2014
Zánik členství 30.11.2018
Vznik funkce 4.6.2014
Zánik funkce 30.11.2018
Adresa: 96 , Žitenice 412 01

Prokura Wotan Forest, a.s.

Platnost údajů od - do
Každý z prokuristů je oprávněn jednat a podepisovat samostatně. 11.1.2010
Jméno Ing. Josef Svoboda 26.1.2009 - 20.6.2011
Adresa: 164 , Široká Niva 792 01
Jméno Ing. Pavel Draštík 11.1.2010 - 20.6.2011
Adresa: 1 , Šárovcova Lhota 507 59

Sbírka Listin Wotan Forest, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1306/SL 120 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2015 16.11.2015 25.11.2015 1
B 1306/SL 119 notářský zápis [185/2014] Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2014 16.11.2015 25.11.2015 20
B 1306/SL 118 výroční zpráva [2014] 2014 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 10.11.2015 12.11.2015 111
B 1306/SL 117 výroční zpráva [2013] 2013 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 10.11.2015 12.11.2015 109
B 1306/SL 116 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2015 17.7.2015 36
B 1306/SL 115 účetní závěrka [2015], zpráva auditora Zahajovací rozvaha ke dni 1.1.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2015 22.6.2015 11
B 1306/SL 114 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2015 22.6.2015 16
B 1306/SL 113 notářský zápis [151/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2015 12.6.2015 22.6.2015 5
B 1306/SL 111 notářský zápis 599/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.11.2014 11.11.2014 6
B 1306/SL 110 ostatní Zápis z mimořádného zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2014 20.6.2014 24.7.2014 2
B 1306/SL 109 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 1.5.2014 20.6.2014 24.7.2014 1
B 1306/SL 108 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 1.5.2014 20.6.2014 24.7.2014 1
B 1306/SL 107 notářský zápis 185/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2014 20.6.2014 24.7.2014 20
B 1306/SL 106 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2014 3.7.2014 36
B 1306/SL 105 ostatní Výpis ze zápisu ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2014 4.3.2014 24.3.2014 1
B 1306/SL 104 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 6.3.2014 7.3.2014 18
B 1306/SL 103 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2013 31.1.2014 18.2.2014 1
B 1306/SL 102 notářský zápis 518/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2013 31.1.2014 18.2.2014 20
B 1306/SL 101 notářský zápis 288/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.8.2013 23.8.2013 27.8.2013 3
B 1306/SL 100 výroční zpráva [2012] 2012 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 26.8.2013 27.8.2013 110
B 1306/SL 99 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2013 2.7.2013 33
B 1306/SL 98 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Zahajovací rozvaha ke dni 1.1.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2013 25.6.2013 10
B 1306/SL 97 účetní závěrka [2012], zpráva auditora 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2013 25.6.2013 17
B 1306/SL 96 notářský zápis 151/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2013 11.6.2013 25.6.2013 5
B 1306/SL 95 změna právní formy, fúze NZ 151/2013 - Projekt fúze sloučením Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2013 9.5.2013 9.5.2013 6
B 1306/SL 93 notářský zápis 131/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2013 23.4.2013 25.4.2013 4
B 1306/SL 92 ostatní - Zápis z volby člena doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 28.11.2012 10.12.2012 17.12.2012 2
B 1306/SL 91 ostatní - Výpis ze zápisu zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2012 10.12.2012 17.12.2012 1
B 1306/SL 90 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 1.11.2012 10.12.2012 17.12.2012 1
B 1306/SL 89 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.9.2012 10.12.2012 17.12.2012 1
B 1306/SL 88 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.8.2012 10.12.2012 17.12.2012 2
B 1306/SL 87 notářský zápis NZ 289/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2012 5.9.2012 4
B 1306/SL 86 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2012 3.7.2012 39
B 1306/SL 85 účetní závěrka r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2012 30.5.2012 10
B 1306/SL 84 účetní závěrka r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2012 30.5.2012 14
B 1306/SL 83 změna právní formy, fúze NZ 142/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.5.2012 18.5.2012 30.5.2012 11
B 1306/SL 82 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 16.11.2011 13.12.2011 4
B 1306/SL 81 ostatní - zápis ze zased. předst.a DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.11.2011 13.12.2011 5
B 1306/SL 80 ostatní - zápis z mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.11.2011 13.12.2011 8
B 1306/SL 79 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2011 2
B 1306/SL 78 ostatní - zápis ze zas. představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2011 2
B 1306/SL 77 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2011 28.7.2011 2
B 1306/SL 76 ostatní -Zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2011 28.7.2011 2
B 1306/SL 75 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 8
B 1306/SL 74 ostatní - zápis ze zas. představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 3
B 1306/SL 73 notářský zápis 229/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 30
B 1306/SL 72 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2011 31
B 1306/SL 71 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2010 31
B 1306/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.2.2010 29
B 1306/SL 69 podpisové vzory + zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 13.1.2010 2
B 1306/SL 68 zpráva auditora - Zpráva o zahaj.rozvaze Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2009 14.12.2009 4
B 1306/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2009 14.12.2009 29
B 1306/SL 66 notářský zápis 580/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2009 14.12.2009 20
B 1306/SL 65 změna právní formy, fúze - Projekt vnitrostátní fúze Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2009 1.10.2009 5
B 1306/SL 64 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2009 32
B 1306/SL 63 ostatní - zápisy z jedn. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 2
B 1306/SL 62 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 1
B 1306/SL 61 notářský zápis 179/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2009 4
B 1306/SL 60 ostatní - Zápis ze zased.DR + předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 19.1.2009 27.1.2009 2
B 1306/SL 59 podpisové vzory + Zápis o rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 14.1.2009 27.1.2009 10
B 1306/SL 58 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2008 31
B 1306/SL 57 účetní závěrka -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2008 11
B 1306/SL 56 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2008 2
B 1306/SL 55 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2008 4
B 1306/SL 54 notářský zápis 422/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2008 4.8.2008 500
B 1306/SL 53 notářský zápis 421/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2008 4.8.2008 64
B 1306/SL 52 ostatní smlouva o rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2008 35
B 1306/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2007 29
B 1306/SL 50 notářský zápis 410/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2007 2.8.2007 4
B 1306/SL 49 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2007 33
B 1306/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.8.2006 25.1.2007 29
B 1306/SL 47 notářský zápis 495/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.8.2006 25.1.2007 4
B 1306/SL 46 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Českých Budějovicích 20.10.2006 31.10.2006 2
B 1306/SL 45 ostatní -zápis z mimoř. VH-18.10.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2006 31.10.2006 1
B 1306/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2006 29
B 1306/SL 43 notářský zápis 383/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2006 7.7.2006 3
B 1306/SL 42 účetní závěrka -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2006 22
B 1306/SL 41 notářský zápis 744/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2005 28.12.2005 9
B 1306/SL 40 ostatní -Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.2005 1.8.2005 1
B 1306/SL 39 podpisové vzory + Zápis o rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2005 1.8.2005 3
B 1306/SL 38 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2005 9
B 1306/SL 37 účetní závěrka r. 2004, zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 25.4.2005 12.7.2005 18
B 1306/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2005 29
B 1306/SL 35 notářský zápis NZ 646/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2004 5.1.2005 10
B 1306/SL 34 ostatní - smlouva o převodu zisku Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2004 27.12.2004 3
B 1306/SL 33 notářský zápis NZ 524/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.10.2004 4.11.2004 8
B 1306/SL 32 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2004 22.9.2004 1
B 1306/SL 31 notářský zápis NZ 402/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2004 22.9.2004 8
B 1306/SL 30 účetní závěrka -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2004 26
B 1306/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 12.7.2004 29
B 1306/SL 28 notářský zápis 341/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 12.7.2004 3
B 1306/SL 27 ostatní -Zased.doz.rady +Podpis.vzor Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2004 13.5.2004 2
B 1306/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 28
B 1306/SL 25 ostatní -Záp.ze zas.doz.rady a předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 2
B 1306/SL 24 ostatní - Zápis z mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 4
B 1306/SL 23 notářský zápis 678/2003-sml.o převz.jmění Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 7
B 1306/SL 22 notářský zápis 677/2003-sml.o převz.jmění Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 7
B 1306/SL 21 notářský zápis 673/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 5.1.2004 16
B 1306/SL 20 účetní závěrka -Zahaj.rozvaha k 1.4.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2004 7
B 1306/SL 19 účetní závěrka k 31.3.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2004 13
B 1306/SL 18 účetní závěrka k 31.3.2003 (spol.B 552) Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2004 18
B 1306/SL 17 účetní závěrka k 31.3.2003 (spol.B 1254) Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2004 17
B 1306/SL 16 ostatní -Společ.zpráva o převz.jmění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.9.2003 5.1.2004 6
B 1306/SL 15 posudek znalce č.133-38-2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2003 5.1.2004 15
B 1306/SL 14 posudek znalce č.132-37-2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2003 5.1.2004 15
B 1306/SL 13 ostatní - Návrh sml.o převzetí jmění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.9.2003 15.10.2003 6
B 1306/SL 9 notářský zápis 108/2003 + Zakl.sml.+Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2003 7.4.2003 61
B 1306/SL 8 posudek znalce č.107-12-2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2003 7.4.2003 12
B 1306/SL 7 posudek znalce č.106-11-2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2003 7.4.2003 12
B 1306/SL 6 posudek znalce č.105-10-2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2003 7.4.2003 12
B 1306/SL 5 posudek znalce č.104-09-2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2003 7.4.2003 14
B 1306/SL 4 posudek znalce č.103-08-2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2003 7.4.2003 14
B 1306/SL 3 ostatní -Záp.z ustav.jedn.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2003 7.4.2003 1
B 1306/SL 2 ostatní -Záp.z ustav.jedn.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2003 7.4.2003 1
B 1306/SL 12 ostatní -Prohláš.správce vkladů Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2003 7.4.2003 3
B 1306/SL 11 ostatní -Sml.o vkl.ke splac.emis.kurzu Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2003 7.4.2003 5
B 1306/SL 10 ostatní -Souhl.s umístěním sídla spol. Krajský soud v Českých Budějovicích 13.2.2003 7.4.2003 4
B 1306/SL 1 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2003 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Wotan Forest, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26060701
Jméno Wotan Forest, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 5.11.2003
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 11

Sídlo Wotan Forest, a.s.

Živnosti a provozovny Wotan Forest, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.11.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 31, Horka u Staré Paky 512 34
Identifikační číslo provozovny 1010432281
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 509 01 Nová Paka
Identifikační číslo provozovny 1010432303
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.7.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Cikar 399, Kardašova Řečice 378 21
Identifikační číslo provozovny 1010958381
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Pionýrská 224, Planá nad Lužnicí 391 11
Identifikační číslo provozovny 1010958429
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 5
Provozovna 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny 1010958411
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 6
Provozovna 79, Kvítkov 470 01
Identifikační číslo provozovny 1010958542
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 7
Provozovna Bor 398 11 Protivín
Identifikační číslo provozovny 1010958437
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 8
Provozovna 379 01 Třeboň
Identifikační číslo provozovny 1010958470
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 9
Provozovna 47 675 03 Valdíkov
Identifikační číslo provozovny 1010958500
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 10
Provozovna 38, Petrovice u Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1010958445
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 11
Provozovna 75, Čikov 675 78
Identifikační číslo provozovny 1010958518
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 12
Provozovna 543 71 Hostinné
Identifikační číslo provozovny 1010958399
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 13
Provozovna Mělnická 61, Tišice 277 15
Identifikační číslo provozovny 1010958453
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 14
Provozovna 106, Dlouhé 592 55
Identifikační číslo provozovny 1010958488
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 15
Provozovna 87 431 11 Vysoká Pec
Identifikační číslo provozovny 1010958526
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 16
Provozovna 149 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
Identifikační číslo provozovny 1010958534
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 17
Provozovna 571 01 Moravská Třebová
Identifikační číslo provozovny 1010958461
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 18
Provozovna Pod Hájovnou 669 431 51 Klášterec nad Ohří
Identifikační číslo provozovny 1010958402
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 19
Provozovna 99, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1010958496
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 20
Provozovna Havlíčkova 517 24 Borohrádek
Identifikační číslo provozovny 1007408651
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 21
Provozovna M. Krásové 1009, Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny 1007408693
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 22
Provozovna Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1005662720
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 23
Provozovna 166, Český Rudolec 378 83
Identifikační číslo provozovny 1007408669
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 24
Provozovna Wolkerova 253, Slavonice 378 81
Identifikační číslo provozovny 1007410248
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 25
Provozovna Rudolecká 626, Slavonice 378 81
Identifikační číslo provozovny 1007409983
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 26
Provozovna Wolkerova 271, Slavonice 378 81
Identifikační číslo provozovny 1007410094
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 27
Provozovna Kvasinská 297, Solnice 517 01
Identifikační číslo provozovny 1009022440
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.7.2013
Provozovna č. 28
Provozovna 80, Chřibská 407 44
Identifikační číslo provozovny 1009412922
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 30.1.2014
Provozovna č. 29
Provozovna 262, Třebovice 561 24
Identifikační číslo provozovny 1012017079
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.1.2018

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 31, Horka u Staré Paky 512 34
Identifikační číslo provozovny 1010432281
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2015

Živnost č. 3 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.1.2010

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.1.2010
Provozovna č. 1
Provozovna M. Krásové 1009, Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny 1007408693
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 166, Český Rudolec 378 83
Identifikační číslo provozovny 1007408669
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 262, Třebovice 561 24
Identifikační číslo provozovny 1012017079
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.1.2018

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.1.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 517 24 Borohrádek
Identifikační číslo provozovny 1007408651
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 29.1.2010

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.6.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1005662720
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 18.6.2012

Živnost č. 7 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 5.11.2003
Přerušení oprávnění 1.11.2017

Živnost č. 8 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 5.11.2003
Přerušení oprávnění 1.11.2017

Živnost č. 9 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 5.11.2003
Přerušení oprávnění 1.11.2017

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.2.2010
Přerušení oprávnění 10.6.2013

Živnost č. 11 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 17.7.2014
Přerušení oprávnění 15.9.2017

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost technických poradců v oblasti lesnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 15.12.2008

Živnost č. 22 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.2003
Zánik oprávnění 15.12.2008

Živnost č. 24 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.2010
Zánik oprávnění 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Wotan Forest, a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Mašek
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Maxa PhD.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Wotan Forest, a.s.

IČO: 26060701
Firma: Wotan Forest, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.3.2003

Sídlo Wotan Forest, a.s.

Sídlo: Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Pokrývačské práce
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image