Hlavní navigace

FIRMA Wienerberger s.r.o. IČO: 00015253

Wienerberger s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Wienerberger s.r.o. (00015253) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Plachého 388/28, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. Wienerberger s.r.o. má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Wienerberger s.r.o. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Wienerberger s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Wienerberger s.r.o.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 29. 12. 1990
Spisová značka: C 27563
IČO (identifikační číslo osoby): 00015253
Jméno: Wienerberger cihlářský průmysl ,a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Zapsána dne: 29.12.1990
Na společnost Wienerberger s.r.o., jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu přeměny - fúze sloučením vyhotoveného dne 28. 1. 2019, schváleného rozhodnutím jediného společníka dne 27. 5. 2019 s rozhodným dnem 1. 1.2019, jmění zanikající sp olečnosti TONDACH Česká republika s.r.o., IČO: 25828584, se sídlem Bělotínská 722, 753 01 Hranice, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19239. 31.5.2019
S právními účinky ke dni 28.07.2018 zanikl jediný společník společnosti Wienerberger s.r.o., obchodní společnosti WB East European Holding B.V., se sídlem 5300 Zahlbommel, Hogeweg 95, Nizozemské království, reg. č. 857887658, a to v důsledku fúze se spole čností Wienerberger Epsilon Beteiligungs GmbH, se sídlem Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsanou ve firemní knize obchodního soudu ve Vídni pod FN 486891 t. Společnost Wienerberger Epsilon Beteiligungs GmbH se jako nástupnická společnost stala ke dni 28.07.2018 jediným společníkem společnosti Wienerberger s.r.o. Dne 18.08.2018 zanikla společnost Wienerberger Epsilon Beteiligungs GmbH v důsledku fúze se společností Tondach Beteiligungs GmbH, se sídlem Wienerberg City , Wienerbergstraße 11, 1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsanou ve firemní knize obchodního soudu ve Vídni pod FN 51081 w, jakožto nástupnickou společností. S právními účinky ke dni 18.08.2018 je tedy jediným společníkem společnosti Wienerberger s.r.o. sp olečnost Tondach Beteiligungs GmbH, se sídlem Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsaná ve firemní knize obchodního soudu ve Vídni pod FN 51081 w. 30.8.2018
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 00015253, změnila právní formu z právní formy akciové společnosti na právní formu společnosti s ručením omezeným, a to na základ ě projektu ze dne 26.03.2018, vyhotoveného ke dni 31.12.2017. 7.5.2018
Počet členů statutárního orgánu: 3 3.8.2015 - 1.1.2016
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jako společnost nástupnická, byla sloučena se zanikajícími společnostmi Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice - České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 28073461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 15692, Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 26073862, zapsanou v obchodním rejstříku veden ém Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 12346 a Wienerberger Bohemia cihelny, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 41694392, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovi cích v oddílu C, vložce 8131. Na nástupnickou společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. přešlo veškeré jmění zanikajících společností Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o. a Wienerberger Bohemia cih elny, spol. s r.o. 30.4.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 23.6.2014 - 3.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 23.6.2014 - 1.1.2016
Dne 31. března 2009 rozhodla společnost Wienerberger International N.V. jako jediný akcionář společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu takto: Společnost Wienerberger International N.V. rozhodla jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., že základní kapitál společnosti se snižuje z částky 961.543.960,- Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých) o částku 911.543.960,- Kč (slovy: devět set jedenáct milionů pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých) na celkovou výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů ko run českých), a to snížením jmenovité hodnoty listinné akcie č. 1 emitované na jméno akcionáře Wienerberger International N.V., o jmenovité hodnotě 961.543.960,- Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát koru n českých), jediné akcie společnosti, vydané dne 10. března 2009. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Jediný akcionář společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., společnost Wienerberger International N.V., dále při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 911.543.960,- Kč (slovy: devět set jedenáct milionů pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých), bude po zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku v plné výši vyplacena jedinému akcionáři společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., společnosti Wienerberger International N.V., přičemž je výslovně umožněno částečné či úplné započtení pohledávky na výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu proti pohledávkám společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. za společností Wienerberger International N.V., či jejím částem. Společnost Wienerberger International N.V. ukládá pokyn představenstvu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., aby v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. vyzvalo jediného akcionáře , společnost Wienerberger International N.V., k předložení akcie č. 1 za účelem její výměny nebo vyznačení snížení její jmenovité hodnoty ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. do obchod ního rejstříku a zajistilo tuto výměnu nebo vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcie č. 1. Dále společnost Wienerberger International N.V. ukládá pokyn představenstvu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., aby učinilo všechny potřebné kroky so uvisející se snížením základního kapitálu společnosti, zejména aby v souladu s ustanovením § 215 obchodního zákoníku oznámilo rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům společnosti a zveřejnilo rozhodnutí o snížení základního kapitálu nejméně dva krát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a aby v souladu s ustanovením § 216 obchodního zákoníku podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.4.2009 - 4.12.2009
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.8.2005: Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnos ti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. na společnost Wienerberger International N.V., se sídlem Zaltbommel, Nizozemské království zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou pro Rivierenland pod registračním číslem 17099258 jak o hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Wienerberger International N.V. je hlavním akcionářem společnosti, je doložena a osvědčena výpisem z registru emitenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě a výpisem z účtu m ajitele cenných papírů, tj. hlavního akcináře, vyhotovenému ke dni 1.července 2005 a dále kopií aktuálního seznamu akcionářů Společnosti prokazující, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem hromadné listiny nahrazující 164.735 kusů lis tinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každé akcie. Z uvedených dokumentů vyplývá, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem akcií společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p řesahuje 90 % základního kapitálu akciové společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Společnost Wienerberger International N.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem ostatním akcionářům společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněné osoby"), prot iplnění za akcie společnosti: - ve výši 3.250,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, ISIN CS0008415857 - ve výši 32,50 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,-- Kč, ISIN CZ0005115501. Výše protiplnění byla určena hlavním akcionářem na základě hodnoty akcií společnosti, kterou hlavní akcionář stanovil na základě interního posouzení hodnoty společnosti provedeného vedením hlavního akcionáře a jeho ekonomickými poradci, při kterém by l zohledněn také meziroční hospodářský vývoj společnosti. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.16/1108625/05 vyhotoveným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění st anovená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akci onáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu. Protiplnění bude Oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech České spořitelny, a.s. s tím, že o možnosti výběru t ěchto peněžních prostředků budou Oprávněné osoby informovány doporučeným dopisem České spořitelny, a.s.Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni pře chodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou legislativou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnos ti do obchodního rejstříku. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR, nebude možné provést výplatu v hotovosti a protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po dni sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění vyplácející bance, nejpozději však do jednoho měsíce od takto stanoveného dne, avšak ne dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Po uplynutí výše uvedené lhůty dvou měsíců pro výplatu protiplnění v hotovosti bude částka nevyplacených protiplnění ponechána na účtu České spořitelny, a.s. k dodatečné výplatě. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 31.8.2005
S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice byly na základě usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 9. 2000 sloučeny společnosti Cihelna Řepov, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 45 14 85 11, LATER Chrudim, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 00 65 39 51, CIHELNA STARÉ MÍSTO, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 25 93 70 49 a WIENERBERGER Euroform, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 25 69 14 49. Obchodní jmění (§ 6 odst. 2 obch. zák.) slučovaných společností přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost, s níž byly tyto společnosti součeny. 31.12.2000
Základní jmění je v celém rozsahu splaceno. 10.2.1997 - 23.6.2014
S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice /dříve WIENERBERGER Jihočeské cihelny, a.s., České Budějovice/ byly na základě usnesení valné hromady ze dne 22.8.1995 sloučeny společnosti WIENERBERGER Cihelna Hostomice, a.s., Hostomice nad Bílinou - IČO 61 53 70 55 a WIENERBERGER Moravský cihlářský průmysl, a.s. Novosedly na Moravě - IČO 00 54 22 02. Obchodní jmění /§ 6 odst. 2 obch. zák./ slučovaných společností přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost, s níž byly tyto společnosti sloučeny. 1.3.1996
Akciová společnost WIENERBERGER Cihlářský průmysl vznikla sloučením s a.s. WIENERBERGER Cihelna Hostomice se sídlem Hostomice n. Bílinou, IČO 61537055 a WIENERBERGER Moravský cihlářský průmysl a.s. se sídlem Novosedly na Moravě, IČO 00542202 dle § 69 odst. 3 obch. zákoníku smlouvou z 22.8.1995 na níž přechází veškerý majetek, práva a povin- nosti. 31.8.1995 - 1.3.1996
člen dozorčí rady: Ing. Luděk Bárta, Prosetická 215/4 30.6.1995 - 31.8.1995
člen dozorčí rady Pavel Orholz, Dobrovodská 127, České Budějovice 30.6.1995 - 31.8.1995
člen dozorčí rady: Mag.Christian Schügerl Hauptstr.7a/42, ll90 Wien, Rakousko č.PKP Ol2891 25.2.1994 - 23.3.1995
místopředseda dozorčí rady: JOsef Kotek Vl.Rady 42, České Budějovice 24.2.1994 - 24.2.1994
člen dozorčí rady: Mag.Christian Schögerl Hauptstr.7a/42, 1190 Wien, Rakousko č.PKP 012891 24.2.1994 - 25.2.1994
člen dozorčí rady: Josef Haškovec, V.Volfa 31, Č.Budějovice 24.2.1994 - 16.2.1995
Dozorčí rada: 24.2.1994 - 31.8.1995
předseda dozorčí rady - doc.ing.Josef Jettmar CSc. Nad Palatou 3, Praha 5 24.2.1994 - 31.8.1995
místopředseda dozorčí rady: Josef Kotek Vl.Rady 42, České Budějovice 24.2.1994 - 31.8.1995
člen dozorčí rady: Miroslav Franěk, M.Vydrové, Č.Budějovice 24.2.1994 - 31.8.1995
člen dozorčí rady: ing.Zdeněk Holeček, Suchý Vršek 2133, Praha 5 24.2.1994 - 31.8.1995
Ing. Zdeněk Holeček, Suchý Vršek 2133, 150 00 Praha 5 16.12.1993 - 24.2.1994
Základní jmění společnosti je rozděleno na 395.140 kusů akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč. 26.2.1993 - 31.5.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis ředitel a.s. a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva. 26.2.1993 - 16.12.1993
Základní jmění společnosti činí 395,140.000,- Kč, ohodnoce- né soudním znalcem, není v něm zahrnuta hodnota zásob surovinového ložiska. 26.2.1993 - 16.12.1993
2. Ing. Viliam Maroš, Bratislava, Flöglova 2 26.2.1993 - 16.12.1993
4. Ing. Ivo Stražovec, B. Bystrica, Javornická 35 26.2.1993 - 16.12.1993
Dozorčí rada: 1. Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc, Praha 5, Nad Palatou 3 26.2.1993 - 24.2.1994
3. Miroslav Franěk, České Budějovice. M. Vydrové 3 26.2.1993 - 24.2.1994
5. Josef Haškovec, České Budějovice. V. Volfa 31 26.2.1993 - 24.2.1994
6. Josef Kotek, České Budějovice, Vl. Rady 42 26.2.1993 - 24.2.1994
Zakladatelský plán a stanovy a.s. byly přiloženy. 26.2.1993 - 23.6.2014
Dozorčí rada: Jiří Šíp, Lety 72, 398 06 Mirovice-Lety - předseda Vojtěch Kadlec, 370 05 České Budějovice, Lhenická 5 JUDr. František Vavroch, 373 82 Včelná, ul. 5. května 42 22.4.1992 - 26.2.1993
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministerstva průmyslu České republiky č. 561/1990 ze dne 27.12.1990, jímž byl v souladu s ustanovením paragrafu 32 zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku zrušen bez likvidace dnem 30.12.1990 státní podnik Jihočeské cihelny České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích a celý jeho hmotný majetek vložen dnem 31.12.1990 do akciové společnosti s obchodním názvem Jihočeské cihelny akciová společnost České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích. 29.12.1990
Zakladatelský plán a stanovy akciové společnosti byly přiloženy. Zastupování a podepisováni: Společnost zastupuje představenstvo jako statutární orgán společnosti. Představenstvo může pověřit výkonem práv další orgány společnosti a jiné osoby a to na základě zmocnění. Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nabo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 29.12.1990 - 26.2.1993
Základní kapitál společnosti činí 395,140.000 Kčs,slovy třistadevadesatpětmilionůjednostočtyřicettisích korun čsl., ohodnocený soudním znalcem, není v něm zahrnuta hodnota zásob surovinového ložiska. Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií: Základní kapitál je rozdělen na 39.514 kusů akcií znějící na jméno, s jmenovitou hodnotou každé z nich ve výši 10.000 Kčs. Jejich výhradním majitelem je stát zastoupený Ministerstvem průmyslu České republiky. 29.12.1990 - 26.2.1993

Aktuální kontaktní údaje Wienerberger cihlářský průmysl ,a.s.

Kapitál Wienerberger s.r.o.

Základní kapitál 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.5.2018
Základní kapitál 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.9.2009  - 7.5.2018
Základní kapitál 961 543 960 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.2000  - 3.9.2009
Základní kapitál 879 747 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.1995  - 31.12.2000
Základní kapitál 595 140 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.5.1994  - 30.5.1994
Základní kapitál 595 140 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.5.1994  - 31.8.1995
Základní kapitál 495 140 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.12.1993  - 30.5.1994

Akcie Wienerberger s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 1 3.9.2009  - 7.5.2018
Kmenové akcie na jméno 961 543 960 Kč 1 9.3.2009  - 3.9.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 715 012 16.12.2008  - 9.3.2009
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 8 179 696 16.12.2008  - 9.3.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 715 012 25.8.2008  - 16.12.2008
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 8 179 696 25.8.2008  - 16.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 164 735 25.8.2008  - 9.3.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 715 012 31.12.2000  - 25.8.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 164 735 31.12.2000  - 25.8.2008
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 8 179 696 31.12.2000  - 25.8.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 715 012 31.8.1995  - 31.12.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 164 735 31.8.1995  - 31.12.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 595 140 30.6.1995  - 31.8.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 30.5.1994  - 30.6.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 594 140 30.5.1994  - 30.6.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 16.12.1993  - 30.5.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 494 140 16.12.1993  - 30.5.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 31.5.1993  - 16.12.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 394 140 31.5.1993  - 16.12.1993

Sídlo Wienerberger s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa: Plachého 388/28, České Budějovice 37001, Česká republika 7.12.2016
Adresa: Plachého 388/28, České Budějovice 37046, Česká republika 13.12.2002 - 7.12.2016
Adresa: Plachého 388/28, České Budějovice , Česká republika 12.7.2000 - 13.12.2002
Adresa: Plachého 28, České Budějovice 37046, Česká republika 30.6.1995 - 12.7.2000
Adresa: Plachého 28, České Budějovice , Česká republika 29.12.1990 - 30.6.1995

Předmět podnikání Wienerberger s.r.o.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.8.2005
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 31.12.2000
zámečnictví 31.12.2000 - 8.8.2005
výroba cihlářských pálených i nepálených výrobků a keramických stavebních dílců a nosníků 31.12.2000 - 14.1.2009
výroba cementového zboží a umělého kamene 31.12.2000 - 14.1.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.12.2000 - 14.1.2009
zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků 31.12.2000 - 14.1.2009
poradenská činnost v oblasti technologie v keramickém průmyslu 31.12.2000 - 14.1.2009
inženýrská a investorská činnost v oblasti technologie v keramickém průmyslu 31.12.2000 - 14.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 12.7.2000 - 8.8.2005
1. Výroba cihlářských pálených i nepálených výrobků a keramických stavebních dílců a nosníků 10.2.1997 - 31.12.2000
2. Výroba cementového zboží a umělého kamene 10.2.1997 - 31.12.2000
3. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.2.1997 - 31.12.2000
4. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 10.2.1997 - 31.12.2000
5. Zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků 10.2.1997 - 31.12.2000
1. Výroba cementového zboží a umělého kamene 30.6.1995 - 10.2.1997
2. výroba cihlářských a keramických výrobků 30.6.1995 - 10.2.1997
3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.6.1995 - 10.2.1997
4. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 30.6.1995 - 10.2.1997
5. Zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků 30.6.1995 - 10.2.1997
1. Výroba cihlářských a keramických výrobků 26.2.1993 - 30.6.1995
2. Výroba cementového zboží a umělého kamene 26.2.1993 - 30.6.1995
3. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.2.1993 - 30.6.1995
7. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 26.2.1993 - 30.6.1995
8. Ubytování 26.2.1993 - 30.6.1995
9. Stavba strojů s mechanickým pohonem 26.2.1993 - 30.6.1995
10. Zámečnictví 26.2.1993 - 30.6.1995
11. Kovoobrábění 26.2.1993 - 30.6.1995
12. Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 26.2.1993 - 30.6.1995
13. Elektroinstalatérství 26.2.1993 - 30.6.1995
14. Stavitel 26.2.1993 - 30.6.1995
15. Revize a zkoušky tlakových nádob 26.2.1993 - 30.6.1995
16. Revize elektrických zařízení 26.2.1993 - 30.6.1995
17. Opravy motorových vozidel 26.2.1993 - 30.6.1995
18. Truhlářství 26.2.1993 - 30.6.1995
4. Projektová činnost v investiční výstavbě 26.2.1993 - 30.6.1995
5. Inženýrská činnost 26.2.1993 - 30.6.1995
6. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. Ž-00/92/00866 Okresního úřadu v Českých Budějovicích 26.2.1993 - 30.6.1995
Předmět činnosti: Základním předmětem podnikání je: 1./ Výzkum vývoj, výroba a odbyt /rozvoj a prodej/ včetně těžby potřebných surovin následujících druhů výrobků a činností: - cihlářských pálených výrobků /obor 596 JKPOV/ - stavebních dílců hrubé keramiky /obor JKPOV/ - ostatních pálených a nepálených výrobků odvětví stavebních a keramických hmot. 29.12.1990 - 26.2.1993
2./ Stavebně montážní činnost včetně inženýrských a dodavatelských a investorských činností, projektováni a jiných technických služeb. 3./ Výroba a odbyt dílčích technologických zařízení náhradních dílů k nim a opravárenských činností, staveb. doplňků a palet. 4./ Obchodní činnost a poskytování služeb včetně ubytovacích, zprostředkovatelská a poradenská činnost: 29.12.1990 - 26.2.1993
5./ Zahraničně - obchodní činnost v rozsahu udělené registrace a povolení /číslo 108001717 a 108 004711/. Rozšíření zahraničně obchodní činnosti na základě povolení FMZO ze dne 28.11.1990 a č.j. 13/05420/133/90 registr.č. 108001717 a a 108004711. 29.12.1990 - 26.2.1993

Vedení firmy Wienerberger s.r.o.

Statutární orgán Wienerberger s.r.o.

Jednatel Ing. Kamil Jeřábek
Ve funkci od 7.5.2018
Adresa Štěpánská 650/23, 11000 Praha
Jednatel Petr Magda
Ve funkci od 1.4.2021
Adresa 503, 28915 Kounice
Jednatel Ing. Vlastimil Cech
Ve funkci od 1.4.2021
Adresa 164, 75111 Pavlovice u Přerova
Jednatel Ing. Luděk Bárta
Ve funkci od 7.5.2018 do 1.4.2021
Adresa Kodetka Vnitřní 85, 37371 Hlincová Hora
předseda představenstva Ing. Luděk Bárta
Ve funkci od 1.1.2016 do 7.5.2018
Adresa Kodetka Vnitřní 85, 37371 Hlincová Hora
místopředseda představenstva Ing. Kamil Jeřábek
Ve funkci od 1.1.2016 do 7.5.2018
Adresa Štěpánská 650/23, 11000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Kamil Jeřábek
Ve funkci od 1.1.2016 do 7.5.2018
Adresa Štěpánská 650/23, 11000 Praha
předseda představenstva Ing. Luděk Bárta
Ve funkci od 1.1.2016 do 7.5.2018
Adresa Kodetka Vnitřní 85, 37371 Hlincová Hora
předseda představenstva Josef Kotek
Ve funkci od 20.4.2006 do 1.1.2016
Adresa Jana Hurta 1728/5, České Budějovice
člen představenstva Ing. Kamil Jeřábek
Ve funkci od 3.8.2015 do 1.1.2016
Adresa Štěpánská 650/23, 11000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Luděk Bárta
Ve funkci od 22.10.2015 do 1.1.2016
Adresa Kodetka Vnitřní 85, 37371 Hlincová Hora
místopředseda představenstva Ing. Luděk Bárta
Ve funkci od 20.4.2006 do 22.10.2015
Adresa Kodetka - vnitřní 85, 37371 Hlincova Hora
předseda představenstva Mag. Christian Schügerl
Ve funkci od 12.7.2000 do 20.4.2006
Adresa , 2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56 a,
člen předstravenstva Ing. Luděk Bárta
Ve funkci od 30.10.2000 do 20.4.2006
Adresa Kodetka-vnitřní 85, 37371 Hlincova Hora
člen představenstva Mag. Martin Kasa
Ve funkci od 18.7.2003 do 20.4.2006
Adresa , Brunn am Gebirge, Franz Keimgasse 44/11
místopředseda představenstva Josef Kotek
Ve funkci od 26.10.2004 do 20.4.2006
Adresa Jana Hurta 1728/5, České Budějovice 6
místopředseda představenstva Josef Kotek
Ve funkci od 3.7.2000 do 26.10.2004
Adresa Vl. Rady 891/42, 37008 České Budějovice
člen představenstva Mag. Martin Kasa
Ve funkci od 13.6.2003 do 18.7.2003
Adresa , Brunn am Gebirge, Franz Keimgasse 44/11
člen představenstva Ing. Jiří Vlk
Ve funkci od 3.7.2000 do 13.12.2002
Adresa Janáčkova 31, 37007 České Budějovice
člen předstravenstva Ing. Luděk Bárta
Ve funkci od 3.7.2000 do 30.10.2000
Adresa Prosetická 215/4, 41501 Teplice
předseda představenstva Mag. Christian Schügerl
Ve funkci od 3.7.2000 do 12.7.2000
Adresa , Helferstorferstrasse 56 a,
předseda představenstva Dipl. Ing. Dr. Johann Windisch
Ve funkci od 10.2.1997 do 3.7.2000
Adresa , Hinterbrühl, Bahnplatz 5
předseda představenstva Dipl. Ing. Dr. Johann Windisch
Ve funkci od 10.2.1997 do 3.7.2000
Adresa , Hinterbrühl, Bahnplatz 5
člen představenstva Ing. Donat Kallinger
Ve funkci od 10.2.1997 do 3.7.2000
Adresa , A 2332 Hennersdorf, Hauptstrasse 2/21
místopředseda představenstva Mag. Christian Schügerl
Ve funkci od 2.11.1999 do 3.7.2000
Adresa , 2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56a
místopředseda představenstva Josef Kotek
Ve funkci od 3.7.2000 do 3.7.2000
Adresa Vl. Rady 891/42, 37008 České Budějovice
předseda představenstva Mag. Christian Schügerl, Nar. 4.4.1964, 2344 Maria Enzersdorf
Ve funkci od 3.7.2000 do 3.7.2000
Adresa , Helferstorferstrasse 56 a, Rakouská republika
místopředseda představenstva Mag. Christian Schügerl
Ve funkci od 30.9.1998 do 2.11.1999
Adresa , 2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56a
místopředseda představenstva Mag. Christian Schügerl
Ve funkci od 11.8.1997 do 30.9.1998
Adresa , 2340 Mödling, Schulweg 8/4/5, Rakouská republika
člen představenstva Dr. Walter Linke
Ve funkci od 10.2.1997 do 11.8.1997
Adresa , 3001 Mauerbach, Allhangstr. 38a
člen představenstva Mag. Christian Schügerl
Ve funkci od 10.2.1997 do 11.8.1997
Adresa , 1190 Wien, Doblinger Hauptstr. 7a/42
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Jarušek
Ve funkci od 10.2.1997 do 11.8.1997
Adresa Netolická 2, České Budějovice
člen představenstva Ing. Donat Kallinger
Ve funkci od 16.2.1995 do 10.2.1997
Adresa Hauptstrasse 2/21 , A 2332 Hennersdorf, Rakousko
člen představenstva Dr. Walter Linke
Ve funkci od 16.2.1995 do 10.2.1997
Adresa Allhangstr. 38 a , A 3001 Mauerbach, Rakousko
člen představenstva Mag. Christian Schügerl
Ve funkci od 23.3.1995 do 10.2.1997
Adresa Hauptstr. 7a/42 , 1190 Wien, Rakousko
člen představenstva Ing. Bohumil Jarušek
Ve funkci od 31.8.1995 do 10.2.1997
Adresa Netolická 2, České Budějovice
člen představenstva Dipl.ing.Dr. Johann Windisch
Ve funkci od 31.8.1995 do 10.2.1997
Adresa Bahnplatz 5 , Hinterbrühl, Rakousko
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Jaroušek
Ve funkci od 10.2.1997 do 10.2.1997
Adresa Netolická 2, České Budějovice
předseda představenstva Dipl.ing.Dr. Johann Windisch
Ve funkci od 23.3.1995 do 31.8.1995
Adresa Bahnplatz 5 , Hinterbrühl, Rakousko
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Jarušek
Ve funkci od 27.3.1995 do 31.8.1995
Adresa Netolická 2, České Budějovice
člen představenstva Ing. Josef Petrů
Ve funkci od 30.6.1995 do 31.8.1995
Adresa Heřmanova 41 , 17000 Praha 7 - Holešovice
člen představenstva ing. Jan Brabenec
Ve funkci od 23.3.1995 do 30.6.1995
Adresa K. Čapka 303, 39806 Mirovice
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Jaruška
Ve funkci od 23.3.1995 do 27.3.1995
Adresa Netolická 2, České Budějovice
člen představenstva Ing. Vlastislava Ressová
Ve funkci od 26.2.1993 do 23.3.1995
Adresa Nad Havlem 12, Praha 4
člen představenstva Ing. Bohumil Jarušek
Ve funkci od 16.12.1993 do 23.3.1995
Adresa Netolická 2, České Budějovice
člen předst.-předseda Ing. Jiří Matějka
Ve funkci od 25.2.1994 do 23.3.1995
Adresa 47, Úsilné
člen předst.-místopředseda ing.Dr. Johann Windisch
Ve funkci od 25.2.1994 do 23.3.1995
Adresa Bahnplatz 5 , Hinterbrühl,Rakousko
člen představenstva Mag. Anton Janes
Ve funkci od 25.2.1994 do 16.2.1995
Adresa Hohe Wandstr.28 , 2346 Hohe Wandstr.28,Rakousko
člen předst. a předseda Ing. Jiří Matějka
Ve funkci od 16.12.1993 do 25.2.1994
Adresa 47, 37010 Úsilné
místopředseda představenstva ing.Dr. Johann Windisch
Ve funkci od 24.2.1994 do 25.2.1994
Adresa Bahnplatz 5 , Hinterbrühl, Rakousko
člen představenstva Mag. Anton Janes
Ve funkci od 24.2.1994 do 25.2.1994
Adresa 2346 Marie Enzersdorf-Sűdstadt , Hohe Wandstr.28,Rakousko
člen představenstva Ing. Jan Kalina
Ve funkci od 26.2.1993 do 24.2.1994
Adresa Hovorčovická 15, Praha 8
člen představenstva Doc.ing. Jiří Pokorný CSc.
Ve funkci od 26.2.1993 do 24.2.1994
Adresa Příběnická 8, Praha 3
člen představenstva Ing.Dr. Johann Windisch
Ve funkci od 16.12.1993 do 24.2.1994
Adresa Hinterbrűhl, Bahnplatz 5 , Rakousko
místopředseda představenstva ing.Dr. Johann Windisch
Ve funkci od 24.2.1994 do 24.2.1994
Adresa Bahnplatz 5 , Hinterbrühl,Rakousko
člen představenstva Mag. Anton Janes
Ve funkci od 24.2.1994 do 24.2.1994
Adresa Hohewandstr.28 , Marie Enzerdorf-Südstadt,Rak.
člen představenstva Dr. Walter Linke
Ve funkci od 24.2.1994 do 24.2.1994
Adresa Allhangstr.38a , A-3001 Mauerbach,Rakousko
člen představenstva Dr. Walter Linke
Ve funkci od 24.2.1994 do 24.2.1994
Adresa Allhangstr.38a , A-3001 Mauerbach,Rakousko
člen představenstva Ing. František Kantner
Ve funkci od 26.2.1993 do 16.12.1993
Adresa 90, Lipí
člen předst. ředitel, předseda Ing. Jiří Matějka
Ve funkci od 26.2.1993 do 16.12.1993
Adresa , 37010 Úsilné 47, Č. B.
člen představenstva Ing. Bohumil Jaroušek
Ve funkci od 16.12.1993 do 16.12.1993
Adresa Netolická 2, 37012 České Budějovice
člen představenstva Inf.Dr. Johann Windisch
Ve funkci od 16.12.1993 do 16.12.1993
Adresa Bahnplatz 5 , Hinterbrühl, Rakousko
Doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc. Příběnická 8
Ve funkci od 22.4.1992 do 26.2.1993
Adresa Praha 3 ,
člen představenstva Václav Větrovec
Ve funkci od 29.12.1990 do 26.2.1993
Adresa Družstevní 1134, 38901 Vodňany
člen představenstva Ing. Jiří Šála CSc.
Ve funkci od 29.12.1990 do 26.2.1993
Adresa Imrychova 883, 14300 Praha 4
předseda představenstva Ladislav Kuba
Ve funkci od 22.4.1992 do 26.2.1993
Adresa Hodonínská 1242/11, 14000 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Antonín Horský
Ve funkci od 22.4.1992 do 26.2.1993
Adresa Hornická 45, 37009 České Budějovice
člen předst. a ředitel a.s. Ing. Jiří Matějka
Ve funkci od 22.4.1992 do 26.2.1993
Adresa , 37010 Č. Budějovice - Úsilné 47

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Wienerberger s.r.o.

IČO (identifikační číslo): 00015253
Jméno: Wienerberger s.r.o.
Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným
Vznik první živnosti: 1. 1. 1991
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 2

Sídlo Wienerberger s.r.o.

Sídlo: Plachého 388/28, České Budějovice 37046

Živnosti Wienerberger s.r.o.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 3. 11. 2000

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Statutární orgán Wienerberger s.r.o.

Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Bárta
Člen statutárního orgánu: Ing. Kamil Jeřábek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Wienerberger s.r.o.

IČO: 00015253
Firma: Wienerberger s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1. 1. 1991

Sídlo Wienerberger s.r.o.

Sídlo: Plachého 388/28, České Budějovice 37001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Provoz pískoven a štěrkopískoven&#59^ těžba jílů a kaolinu
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba zámků a kování
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy