Firma Wienerberger s.r.o. IČO 00015253


Wienerberger s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Wienerberger s.r.o. (00015253) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Plachého 388, 370 01 České Budějovice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. Wienerberger s.r.o. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Wienerberger s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Wienerberger s.r.o. na rzp.cz
Detailní informace o Wienerberger s.r.o. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Wienerberger s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 36
IČO (identifikační číslo osoby) 00015253
Jméno Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 29.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 3 3.8.2015 - 1.1.2016
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jako společnost nástupnická, byla sloučena se zanikajícími společnostmi Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice - České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 28073461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 15692, Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 26073862, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 12346 a Wienerberger Bohemia cihelny, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, IČ 41694392, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 8131. Na nástupnickou společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. přešlo veškeré jmění zanikajících společností Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r.o., Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o. a Wienerberger Bohemia cihelny, spol. s r.o. 30.4.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 23.6.2014 - 1.1.2016
Počet členů statutárního orgánu: 2 23.6.2014 - 3.8.2015
Dne 31. března 2009 rozhodla společnost Wienerberger International N.V. jako jediný akcionář společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu takto: Společnost Wienerberger International N.V. rozhodla jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., že základní kapitál společnosti se snižuje z částky 961.543.960,- Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých) o částku 911.543.960,- Kč (slovy: devět set jedenáct milionů pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých) na celkovou výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty listinné akcie č. 1 emitované na jméno akcionáře Wienerberger International N.V., o jmenovité hodnotě 961.543.960,- Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých), jediné akcie společnosti, vydané dne 10. března 2009. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Jediný akcionář společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., společnost Wienerberger International N.V., dále při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 911.543.960,- Kč (slovy: devět set jedenáct milionů pět set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun českých), bude po zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku v plné výši vyplacena jedinému akcionáři společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., společnosti Wienerberger International N.V., přičemž je výslovně umožněno částečné či úplné započtení pohledávky na výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu proti pohledávkám společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. za společností Wienerberger International N.V., či jejím částem. Společnost Wienerberger International N.V. ukládá pokyn představenstvu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., aby v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. vyzvalo jediného akcionáře, společnost Wienerberger International N.V., k předložení akcie č. 1 za účelem její výměny nebo vyznačení snížení její jmenovité hodnoty ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. do obchodního rejstříku a zajistilo tuto výměnu nebo vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcie č. 1. Dále společnost Wienerberger International N.V. ukládá pokyn představenstvu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., aby učinilo všechny potřebné kroky související se snížením základního kapitálu společnosti, zejména aby v souladu s ustanovením § 215 obchodního zákoníku oznámilo rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům společnosti a zveřejnilo rozhodnutí o snížení základního kapitálu nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupe 9.4.2009 - 4.12.2009
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.8.2005: Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje vsouladu sustanovením § 183i anásl. zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, vplatném znění (dále jen "obchodní zákoník") rozhodnutí opřechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. na společnost Wienerberger International N.V., se sídlem Zaltbommel, Nizozemské království zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Obchodní aprůmyslovou komorou pro Rivierenland pod registračním číslem 17099258 jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Wienerberger International N.V. je hlavním akcionářem společnosti, je doložena aosvědčena výpisem zregistru emitenta cenných papírů vyhotovenému krozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě avýpisem zúčtu majitele cenných papírů, tj. hlavního akcináře, vyhotovenému ke dni 1.července 2005 adále kopií aktuálního seznamu akcionářů Společnosti prokazující, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem hromadné listiny nahrazující 164.735 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každé akcie. Zuvedených dokumentů vyplývá, že společnost Wienerberger International N.V. je vlastníkem akcií společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu akciové společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Společnost Wienerberger International N.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem ostatním akcionářům společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněné osoby"), protiplnění za akcie společnosti: - ve výši 3.250,-- Kč za jednu akcii ojmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, ISIN CS0008415857 - ve výši 32,50 Kč za jednu akcii ojmenovité hodnotě 10,-- Kč, ISIN CZ0005115501. Výše protiplnění byla určena hlavním akcionářem na základě hodnoty akcií společnosti, kterou hlavní akcionář stanovil na základě interního posouzení hodnoty společnosti provedeného vedením hlavního akcionáře ajeho ekonomickými poradci, při kterém byl zohledněn také meziroční hospodářský vývoj společnosti. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.16/1108625/05 vyhotoveným znaleckým ústavem E & YValuations s.r.o. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl kzávěru, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i anásl. obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu. Protiplnění bude Oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech České 31.8.2005
S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl a. s., sesídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice byly na základěusnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 9. 2000 sloučenyspolečnosti Cihelna Řepov, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46České Budějovice, IČ 45 14 85 11, LATER Chrudim, a. s., sesídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 00 65 39 51,CIHELNA STARÉ MÍSTO, a. s., se sídlem Plachého 28, 370 46 ČeskéBudějovice, IČ 25 93 70 49 a WIENERBERGER Euroform, a. s., sesídlem Plachého 28, 370 46 České Budějovice, IČ 25 69 14 49.Obchodní jmění (§ 6 odst. 2 obch. zák.) slučovaných společnostípřešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost, s níž bylytyto společnosti součeny. 31.12.2000
Základní jmění je v celém rozsahu splaceno. 10.2.1997 - 23.6.2014
S akciovou společností WIENERBERGER Cihlářský průmysl, a.s.,České Budějovice /dříve WIENERBERGER Jihočeské cihelny, a.s.,České Budějovice/ byly na základě usnesení valné hromady ze dne22.8.1995 sloučeny společnosti WIENERBERGER Cihelna Hostomice,a.s., Hostomice nad Bílinou - IČO 61 53 70 55 a WIENERBERGERMoravský cihlářský průmysl, a.s. Novosedly na Moravě - IČO 0054 22 02. Obchodní jmění /§ 6 odst. 2 obch. zák./ slučovanýchspolečností přešlo podle § 69 odst. 3 obch. zák. na společnost,s níž byly tyto společnosti sloučeny. 1.3.1996
Akciová společnost WIENERBERGER Cihlářský průmysl vzniklasloučením s a.s. WIENERBERGER Cihelna Hostomice se sídlemHostomice n. Bílinou, IČO 61537055 a WIENERBERGER Moravskýcihlářský průmysl a.s. se sídlem Novosedly na Moravě,IČO 00542202 dle § 69 odst. 3 obch. zákoníku smlouvou z22.8.1995 na níž přechází veškerý majetek, práva a povin-nosti. 31.8.1995 - 1.3.1996
člen dozorčí rady: Ing. Luděk Bárta, Prosetická 215/4 30.6.1995 - 31.8.1995
člen dozorčí rady Pavel Orholz, Dobrovodská 127, ČeskéBudějovice 30.6.1995 - 31.8.1995
člen dozorčí rady: Mag.Christian SchügerlHauptstr.7a/42, ll90 Wien, Rakousko č.PKP Ol2891 25.2.1994 - 23.3.1995
Dozorčí rada: 24.2.1994 - 31.8.1995
předseda dozorčí rady - doc.ing.Josef Jettmar CSc.Nad Palatou 3, Praha 5 24.2.1994 - 31.8.1995
místopředseda dozorčí rady: Josef KotekVl.Rady 42, České Budějovice 24.2.1994 - 31.8.1995
člen dozorčí rady: Miroslav Franěk, M.Vydrové, Č.Budějovice 24.2.1994 - 31.8.1995
člen dozorčí rady: ing.Zdeněk Holeček, Suchý Vršek 2133,Praha 5 24.2.1994 - 31.8.1995
člen dozorčí rady: Josef Haškovec, V.Volfa 31, Č.Budějovice 24.2.1994 - 16.2.1995
člen dozorčí rady: Mag.Christian SchögerlHauptstr.7a/42, 1190 Wien, Rakousko č.PKP 012891 24.2.1994 - 25.2.1994
místopředseda dozorčí rady: JOsef KotekVl.Rady 42, České Budějovice 24.2.1994 - 24.2.1994
Ing. Zdeněk Holeček, Suchý Vršek 2133, 150 00 Praha 5 16.12.1993 - 24.2.1994
Zakladatelský plán a stanovy a.s. byly přiloženy. 26.2.1993 - 23.6.2014
Dozorčí rada:1. Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc, Praha 5, Nad Palatou 3 26.2.1993 - 24.2.1994
3. Miroslav Franěk, České Budějovice. M. Vydrové 3 26.2.1993 - 24.2.1994
5. Josef Haškovec, České Budějovice. V. Volfa 31 26.2.1993 - 24.2.1994
6. Josef Kotek, České Budějovice, Vl. Rady 42 26.2.1993 - 24.2.1994
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednápředstavenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, žek obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpisředitel a.s. a jeden člen představenstva nebo dva členovépředstavenstva. 26.2.1993 - 16.12.1993
Základní jmění společnosti činí 395,140.000,- Kč, ohodnoce-né soudním znalcem, není v něm zahrnuta hodnota zásobsurovinového ložiska. 26.2.1993 - 16.12.1993
2. Ing. Viliam Maroš, Bratislava, Flöglova 2 26.2.1993 - 16.12.1993
4. Ing. Ivo Stražovec, B. Bystrica, Javornická 35 26.2.1993 - 16.12.1993
Základní jmění společnosti je rozděleno na 395.140 kusůakcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitouhodnotu 1.000,- Kč. 26.2.1993 - 31.5.1993
Dozorčí rada:Jiří Šíp, Lety 72, 398 06 Mirovice-Lety - předsedaVojtěch Kadlec, 370 05 České Budějovice, Lhenická 5JUDr. František Vavroch, 373 82 Včelná, ul. 5. května 42 22.4.1992 - 26.2.1993
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutímministerstva průmyslu České republiky č. 561/1990 ze dne27.12.1990, jímž byl v souladu s ustanovením paragrafu 32 zákonač. 111/1990 Sb. o státním podniku zrušen bez likvidace dnem30.12.1990 státní podnik Jihočeské cihelny České Budějovice sesídlem v Českých Budějovicích a celý jeho hmotný majetek vložendnem 31.12.1990 do akciové společnosti s obchodním názvemJihočeské cihelny akciová společnost České Budějovice se sídlem vČeských Budějovicích. 29.12.1990
Zakladatelský plán a stanovy akciové společnosti byly přiloženy.Zastupování a podepisováni:Společnost zastupuje představenstvo jako statutární orgánspolečnosti.Představenstvo může pověřit výkonem práv další orgány společnostia jiné osoby a to na základě zmocnění.Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že kvytištěnému nabo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpispředseda představenstva, popřípadě místopředseda v doběnepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 29.12.1990 - 26.2.1993
Základní kapitál společnosti činí 395,140.000 Kčs,slovytřistadevadesatpětmilionůjednostočtyřicettisích korun čsl.,ohodnocený soudním znalcem, není v něm zahrnuta hodnota zásobsurovinového ložiska.Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií:Základní kapitál je rozdělen na 39.514 kusů akcií znějící najméno, s jmenovitou hodnotou každé z nich ve výši 10.000 Kčs.Jejich výhradním majitelem je stát zastoupený Ministerstvemprůmyslu České republiky. 29.12.1990 - 26.2.1993

Kapitál Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.9.2009
zakladni jmění 961 544 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.2000 - 3.9.2009
zakladni jmění 879 747 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.1995 - 31.12.2000
zakladni jmění 595 140 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.5.1994 - 31.8.1995
zakladni jmění 595 140 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.5.1994 - 30.5.1994
zakladni jmění 495 140 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.12.1993 - 30.5.1994

Sídlo Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Plachého 388 , 370 01 České Budějovice Česká republika
Plachého 388/28, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
7.12.2016
Adresa Plachého 388 , 370 46 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046
13.12.2002 - 7.12.2016
Adresa Plachého 388 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Plachého 388/28
12.7.2000 - 13.12.2002
Adresa Plachého 28 , 370 46 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Plachého 28, PSČ 37046
30.6.1995 - 12.7.2000
Adresa Plachého 28 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Plachého 28
29.12.1990 - 30.6.1995

Předmět podnikání Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.8.2005
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 31.12.2000
výroba cihlářských pálených i nepálených výrobků akeramických stavebních dílců a nosníků 31.12.2000 - 14.1.2009
výroba cementového zboží a umělého kamene 31.12.2000 - 14.1.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.12.2000 - 14.1.2009
zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků 31.12.2000 - 14.1.2009
poradenská činnost v oblasti technologie v keramickém průmyslu 31.12.2000 - 14.1.2009
inženýrská a investorská činnost v oblasti technologie vkeramickém průmyslu 31.12.2000 - 14.1.2009
zámečnictví 31.12.2000 - 8.8.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 12.7.2000 - 8.8.2005
1. Výroba cihlářských pálených i nepálených výrobků akeramických stavebních dílců a nosníků 10.2.1997 - 31.12.2000
2. Výroba cementového zboží a umělého kamene 10.2.1997 - 31.12.2000
3. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.2.1997 - 31.12.2000
4. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 10.2.1997 - 31.12.2000
5. Zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků 10.2.1997 - 31.12.2000
1. Výroba cementového zboží a umělého kamene 30.6.1995 - 10.2.1997
2. výroba cihlářských a keramických výrobků 30.6.1995 - 10.2.1997
3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.6.1995 - 10.2.1997
4. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 30.6.1995 - 10.2.1997
5. Zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků 30.6.1995 - 10.2.1997
1. Výroba cihlářských a keramických výrobků 26.2.1993 - 30.6.1995
2. Výroba cementového zboží a umělého kamene 26.2.1993 - 30.6.1995
3. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.2.1993 - 30.6.1995
7. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 26.2.1993 - 30.6.1995
8. Ubytování 26.2.1993 - 30.6.1995
9. Stavba strojů s mechanickým pohonem 26.2.1993 - 30.6.1995
10. Zámečnictví 26.2.1993 - 30.6.1995
11. Kovoobrábění 26.2.1993 - 30.6.1995
12. Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrickýchzařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 26.2.1993 - 30.6.1995
13. Elektroinstalatérství 26.2.1993 - 30.6.1995
14. Stavitel 26.2.1993 - 30.6.1995
15. Revize a zkoušky tlakových nádob 26.2.1993 - 30.6.1995
16. Revize elektrických zařízení 26.2.1993 - 30.6.1995
17. Opravy motorových vozidel 26.2.1993 - 30.6.1995
18. Truhlářství 26.2.1993 - 30.6.1995
4. Projektová činnost v investiční výstavbě 26.2.1993 - 30.6.1995
5. Inženýrská činnost 26.2.1993 - 30.6.1995
6. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovenýchv koncesní listině č.j. Ž-00/92/00866 Okresního úřaduv Českých Budějovicích 26.2.1993 - 30.6.1995
Předmět činnosti:Základním předmětem podnikání je:1./ Výzkum vývoj, výroba a odbyt /rozvoj a prodej/ včetně těžbypotřebných surovin následujících druhů výrobků a činností:- cihlářských pálených výrobků /obor 596 JKPOV/- stavebních dílců hrubé keramiky /obor JKPOV/- ostatních pálených a nepálených výrobků odvětví stavebních akeramických hmot. 29.12.1990 - 26.2.1993
2./ Stavebně montážní činnost včetně inženýrských adodavatelských a investorských činností, projektováni a jinýchtechnických služeb.3./ Výroba a odbyt dílčích technologických zařízení náhradníchdílů k nim a opravárenských činností, staveb. doplňků a palet.4./ Obchodní činnost a poskytování služeb včetně ubytovacích,zprostředkovatelská a poradenská činnost: 29.12.1990 - 26.2.1993
5./ Zahraničně - obchodní činnost v rozsahu udělené registrace apovolení /číslo 108001717 a 108004711/.Rozšíření zahraničně obchodní činnosti na základě povolení FMZOze dne 28.11.1990 a č.j. 13/05420/133/90 registr.č. 108001717 aa 108004711. 29.12.1990 - 26.2.1993

vedení firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Statutární orgán Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Luděk Bárta 1.1.2016
Vznik členství 9.1.2000
Vznik funkce 1.1.2016
Adresa: Kodetka Vnitřní 85 , 373 71 Hlincová Hora Česká republika
Kodetka Vnitřní 85, 373 71 Hlincová Hora
místopředseda představenstva Ing. Kamil Jeřábek 1.1.2016
Vznik členství 1.9.2015
Vznik funkce 1.1.2016
Adresa: Štěpánská 650 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Štěpánská 650/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
člen představenstva Václav Větrovec 29.12.1990 - 26.2.1993
Adresa: Družstevní 1134 , 389 01 Vodňany Česká republika
Vodňany, Družstevní 1134, PSČ 38901
člen představenstva Ing. Jiří Šála CSc. 29.12.1990 - 26.2.1993
Adresa: Imrychova 883 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Imrychova 883, PSČ 14300
předseda představenstva Ladislav Kuba 22.4.1992 - 26.2.1993
Adresa: Hodonínská 1242 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hodonínská 1242/11, PSČ 14000
místopředseda představenstva Ing. Antonín Horský 22.4.1992 - 26.2.1993
Adresa: Hornická 45 , 370 09 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Hornická 45, PSČ 37009
člen předst. a ředitel a.s. Ing. Jiří Matějka 22.4.1992 - 26.2.1993
Adresa: 370 10 Č. Budějovice - Úsilné 47 Česká republika
Č. Budějovice - Úsilné 47, PSČ 37010
Doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc. Příběnická 8 22.4.1992 - 26.2.1993
Adresa: Praha 3 , Česká republika
0, Praha 3
člen předst. ředitel, předseda Ing. Jiří Matějka 26.2.1993 - 16.12.1993
Adresa: 370 10 Úsilné 47 Česká republika
Úsilné 47, Č. B., PSČ 37010
člen představenstva Ing. František Kantner 26.2.1993 - 16.12.1993
Adresa: 90 , Lipí Česká republika
Lipí 90
člen představenstva Ing. Bohumil Jaroušek 16.12.1993 - 16.12.1993
Adresa: Netolická 2 , 370 12 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Netolická 2, PSČ 37012
člen představenstva Dr. Infjohann Windisch 16.12.1993 - 16.12.1993
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl Rakousko
Hinterbrühl Bahnplatz 5
člen představenstva Ing. Jan Kalina 26.2.1993 - 24.2.1994
Adresa: Hovorčovická 15 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hovorčovická 15
člen představenstva Doc.Ing. Jiří Pokorný CSc. 26.2.1993 - 24.2.1994
Adresa: Příběnická 8 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Příběnická 8
člen představenstva Ing. Dr. Johann Windisch 16.12.1993 - 24.2.1994
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrűhl Rakousko
Hinterbrűhl, Bahnplatz 5
člen představenstva Dr. Walter Linke 24.2.1994 - 24.2.1994
Adresa: Allhangstr 38 , A-3001 Mauerbach Rakousko
A-3001 Mauerbach Allhangstr.38a
místopředseda představenstva Ing. Dr. Johann Windisch 24.2.1994 - 24.2.1994
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl Rakousko
Hinterbrühl Bahnplatz 5
člen představenstva Mag. Anton Janes 24.2.1994 - 24.2.1994
Adresa: Rak. , Marie Enzerdorf-Südstadt Česká republika
Marie Enzerdorf-Südstadt,Rak., Hohewandstr.28
člen předst. a předseda Ing. Jiří Matějka 16.12.1993 - 25.2.1994
Adresa: 370 10 Úsilné 47 Česká republika
Úsilné 47, PSČ 37010
místopředseda představenstva Ing. Dr. Johann Windisch 24.2.1994 - 25.2.1994
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl Rakousko
Hinterbrühl Bahnplatz 5
člen představenstva Mag. Anton Janes 24.2.1994 - 25.2.1994
Adresa: Hohe Wandstr 28 , Marie Enzersdorf-Sűdstadt Rakousko
Hohe Wandstr.28 2346 Marie Enzersdorf-Sűdstadt
člen představenstva Dr. Walter Linke 24.2.1994 - 16.2.1995
Adresa: Allhangstr 38 , A-3001 Mauerbach Rakousko
A-3001 Mauerbach Allhangstr.38a
člen představenstva Mag. Anton Janes 25.2.1994 - 16.2.1995
Adresa: Hohe Wandstr 28 , 2346.Hohe Wandstr Rakousko
2346 Hohe Wandstr.28 Hohe Wandstr.28
člen představenstva Ing. Vlastislava Ressová 26.2.1993 - 23.3.1995
Adresa: Nad Havlem 12 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Havlem 12
člen představenstva Ing. Bohumil Jarušek 16.12.1993 - 23.3.1995
Adresa: Netolická 2 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Netolická 2
člen předst.-předseda Ing. Jiří Matějka 25.2.1994 - 23.3.1995
Adresa: 47 , Úsilné Česká republika
Úsilné 47
člen předst.-místopředseda Ing. Dr. Johann Windisch 25.2.1994 - 23.3.1995
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl Rakousko
Hinterbrühl Bahnplatz 5
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Jaruška 23.3.1995 - 27.3.1995
Adresa: Netolická 2 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Netolická 2
člen představenstva Ing. Jan Brabenec 23.3.1995 - 30.6.1995
Adresa: K. Čapka 303 , 398 06 Mirovice Česká republika
Mirovice, K. Čapka 303, PSČ 39806
předseda představenstva Dipl.Ing. Dr. Johann Windisch 23.3.1995 - 31.8.1995
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl Rakousko
Hinterbrühl Bahnplatz 5
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Jarušek 27.3.1995 - 31.8.1995
Adresa: Netolická 2 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Netolická 2
člen představenstva Ing. Josef Petrů 30.6.1995 - 31.8.1995
Adresa: Heřmanova 41 , 170 00 Praha 7 - Holešovice Česká republika
Praha 7 - Holešovice, Heřmanova 41, PSČ 17000
člen představenstva Dr. Walter Linke 16.2.1995 - 10.2.1997
Adresa: Allhangstr. 38 , A 3001 Mauerbach Rakousko
A 3001 Mauerbach Allhangstr. 38 a
člen představenstva Ing. Donat Kallinger 16.2.1995 - 10.2.1997
Adresa: Hauptstrasse 2 , A 2332 Hennersdorf Rakousko
A 2332 Hennersdorf Hauptstrasse 2/21
člen představenstva Mag. Christian Schügerl 23.3.1995 - 10.2.1997
Adresa: Hauptstr. 7 , Wien Rakousko
1190 Wien Hauptstr. 7a/42
člen představenstva Dipl.Ing. Dr. Johann Windisch 31.8.1995 - 10.2.1997
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl Rakousko
Hinterbrühl Bahnplatz 5
člen představenstva Ing. Bohumil Jarušek 31.8.1995 - 10.2.1997
Adresa: Netolická 2 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Netolická 2
předseda představenstva Dipl.Ing. Dr. Johann Windisch 10.2.1997 - 10.2.1997
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl Rakouská republika
Hinterbrühl, Bahnplatz 5
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Jaroušek 10.2.1997 - 10.2.1997
Adresa: Netolická 2 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Netolická 2
člen představenstva Dr. Walter Linke 10.2.1997 - 11.8.1997
Adresa: Allhangstr. 38 , Mauerbach Rakouská republika
3001 Mauerbach, Allhangstr. 38a
člen představenstva Mag. Christian Schügerl 10.2.1997 - 11.8.1997
Adresa: Doblinger Hauptstr. 7 , Wien Rakouská republika
1190 Wien, Doblinger Hauptstr. 7a/42
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Jarušek 10.2.1997 - 11.8.1997
Adresa: Netolická 2 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Netolická 2
místopředseda představenstva Mag. Christian Schügerl 11.8.1997 - 30.9.1998
Adresa: Rakouská republika
2340 Mödling, Schulweg 8/4/5
místopředseda představenstva Mag. Christian Schügerl 30.9.1998 - 2.11.1999
Adresa: Helferstorferstrasse 56 , Maria Enzersdorf Rakouská republika
2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56a
člen představenstva Ing. Donat Kallinger 10.2.1997 - 3.7.2000
Adresa: Hauptstrasse 2 , A 2332 Hennersdorf Rakouská republika
A 2332 Hennersdorf, Hauptstrasse 2/21
předseda představenstva Dipl.Ing. Dr. Johann Windisch 10.2.1997 - 3.7.2000
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl Rakouská republika
Hinterbrühl, Bahnplatz 5
místopředseda představenstva Mag. Christian Schügerl 2.11.1999 - 3.7.2000
Adresa: Helferstorferstrasse 56 , Maria Enzersdorf Rakouská republika
2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56a
předseda představenstva Mag. Christian Schügerl 3.7.2000 - 3.7.2000
Adresa: Rakouská republika , Helferstorferstrasse 56 a Rakouská republika
Helferstorferstrasse 56 a
místopředseda představenstva Josef Kotek 3.7.2000 - 3.7.2000
Adresa: Vl. Rady 891 , 370 08 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Vl. Rady 891/42, PSČ 37008
předseda představenstva Mag. Christian Schügerl 3.7.2000 - 12.7.2000
Adresa: Rakouská republika
Helferstorferstrasse 56 a
člen předstravenstva Ing. Luděk Bárta 3.7.2000 - 30.10.2000
Adresa: Prosetická 215 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Prosetická 215/4, PSČ 41501
člen představenstva Ing. Jiří Vlk 3.7.2000 - 13.12.2002
Vznik členství 9.5.2000
Zánik členství 21.8.2002
Adresa: Janáčkova 31 , 370 07 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Janáčkova 31, PSČ 37007
člen představenstva Mag. Martin Kasa 13.6.2003 - 18.7.2003
Vznik členství 17.9.2002
Adresa: Franz Keimgasse 44 , Brunn am Gebirge Rakouská republika
Brunn am Gebirge, Franz Keimgasse 44/11
místopředseda představenstva Josef Kotek 3.7.2000 - 26.10.2004
Vznik členství 9.5.2000
Vznik funkce 9.5.2000
Adresa: Vl. Rady 891 , 370 08 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Vl. Rady 891/42, PSČ 37008
předseda představenstva Mag. Christian Schügerl 12.7.2000 - 20.4.2006
Vznik členství 23.3.1995
Zánik členství 10.4.2006
Vznik funkce 9.5.2000
Zánik funkce 10.4.2006
Adresa: Helferstorferstrasse 56 , Maria Enzersdorf Rakouská republika
2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56 a
člen předstravenstva Ing. Luděk Bárta 30.10.2000 - 20.4.2006
Vznik členství 9.5.2000
Adresa: Kodetka-vnitřní 85 , 373 71 Hlincova Hora Česká republika
Hlincova Hora, Kodetka-vnitřní 85, PSČ 37371
člen představenstva Mag. Martin Kasa 18.7.2003 - 20.4.2006
Vznik členství 17.9.2002
Zánik členství 10.4.2006
Adresa: Franz Keimgasse 44 , Brunn am Gebirge Rakouská republika
Brunn am Gebirge, Franz Keimgasse 44/11
místopředseda představenstva Josef Kotek 26.10.2004 - 20.4.2006
Vznik členství 9.5.2000
Vznik funkce 9.5.2000
Zánik funkce 10.4.2006
Adresa: Jana Hurta 1728 , České Budějovice 6 Česká republika
České Budějovice 6, Jana Hurta 1728/5, okres České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Luděk Bárta 20.4.2006 - 22.10.2015
Vznik členství 9.5.2000
Vznik funkce 10.4.2006
Adresa: Kodetka - vnitřní 85 , 373 71 Hlincova Hora Česká republika
Hlincova Hora, Kodetka - vnitřní 85, PSČ 37371
předseda představenstva Josef Kotek 20.4.2006 - 1.1.2016
Vznik členství 9.5.2000
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 10.4.2006
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Jana Hurta 1728 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Jana Hurta 1728/5
člen představenstva Ing. Kamil Jeřábek 3.8.2015 - 1.1.2016
Vznik členství 1.9.2015
Adresa: Štěpánská 650 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Štěpánská 650/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
místopředseda představenstva Ing. Luděk Bárta 22.10.2015 - 1.1.2016
Vznik členství 9.5.2000
Vznik funkce 10.4.2006
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Kodetka Vnitřní 85 , 373 71 Hlincová Hora Česká republika
Kodetka Vnitřní 85, 373 71 Hlincová Hora

Dozorčí rada Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mag. Herbert Klawatsch 23.6.2014
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Meiereigasse 8 , A-2340 Mödling Rakouská republika
A-2340 Mödling, Meiereigasse 8
člen dozorčí rady Ing. Géza Timko 31.8.1995 - 10.2.1997
Adresa: Doubravická 2658 , Teplice Česká republika
Teplice, Doubravická 2658
člen dozorčí rady Pavel Hejč 31.8.1995 - 10.2.1997
Adresa: V. Nováka 9 , Znojmo Česká republika
Znojmo, V. Nováka 9
člen dozorčí rady Mag. Herbert Klavatsch 31.8.1995 - 10.2.1997
Adresa: Plungergasse 14 , Wien Česká republika
Wien, Plungergasse č. 14/3/24
člen dozorčí rady Ing. Petr Čada 31.8.1995 - 10.2.1997
Adresa: U lesíka 9 , Znojmo Česká republika
Znojmo, U lesíka 9
místopředseda dozorčí rady Mag. Herbert Klavatsch 10.2.1997 - 10.2.1997
Adresa: Plungergasse 14 , Wien Rakouská republika
Wien, Plungergasse č. 14/3/24
místopředseda dozorčí rady Mag. Herbert Klawatsch 10.2.1997 - 10.2.1997
Adresa: Hutkoglweg 5 , A-7203 Weisen Rakouská republika
A-7203 Weisen, Hutkoglweg 5
člen dozorčí rady Pavel Orholz 31.8.1995 - 11.8.1997
Adresa: Dobrovodská 127 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Dobrovodská 127
člen dozorčí rady Pavel Hejč 10.2.1997 - 11.8.1997
Adresa: V. Nováka 9 , Znojmo Česká republika
Znojmo, V. Nováka 9
místopředseda dozorčí rady Mag. Herbert Klawatsch 10.2.1997 - 11.8.1997
Adresa: Hutkoglweg 5 , A-7203 Wiesen Rakouská republika
A-7203 Wiesen, Hutkoglweg 5
člen Dr. Walter Linke 11.8.1997 - 2.11.1999
Adresa: Allhangstr. 38 , Mauerbach Rakouská republika
3001 Mauerbach, Allhangstr. 38a
člen dozorčí rady Josef Kotek 31.8.1995 - 3.7.2000
Adresa: Vl. Rady 42 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Vl. Rady 42
předseda dozorčí rady Ing. Petr Čada 10.2.1997 - 3.7.2000
Adresa: U lesíka 9 , Znojmo Česká republika
Znojmo, U lesíka 9
člen dozorčí rady Doc.Ing. Josef Jettmar CSc. 10.2.1997 - 3.7.2000
Adresa: Nad Palatou 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Palatou 3
člen Ing. Gerhard Zeltner 11.8.1997 - 3.7.2000
Adresa: Am Kanal 9 , Gumpoldskirchen Rakouská republika
2352 Gumpoldskirchen, Am Kanal 9
člen Luděk Štěpánek 11.8.1997 - 3.7.2000
Adresa: Pražská 74 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Pražská 74
místopředseda dozorčí rady Dr. Walter Linke 2.11.1999 - 3.7.2000
Adresa: Allhangstr. 38 , Mauerbach Rakouská republika
3001 Mauerbach, Allhangstr. 38a
člen dozorčí rady Ing. Gerhard Zeltner 3.7.2000 - 18.7.2003
Vznik členství 4.6.1997
Zánik členství 15.5.2003
Adresa: Am Kanal 9 , Gumpoldskirchen Rakouská republika
2352 Gumpoldskirchen, Am Kanal 9
člen dozorčí rady Dr. Leissing Thoma 18.7.2003 - 18.7.2003
Vznik členství 15.5.2003
Adresa: Zentagasse 40 , A-1050 Wien Rakouská republika
A-1050 Wien, Zentagasse 40-42
člen dozorčí rady Dr. Thomas Leissing 18.7.2003 - 12.4.2005
Vznik členství 15.5.2003
Zánik členství 17.1.2005
Adresa: Zentagasse 40 , A-1050 Wien Rakouská republika
A-1050 Wien, Zentagasse 40-42
člen dozorčí rady Mag. (Fh) Ingo Hofmaier 12.4.2005 - 7.12.2005
Vznik členství 18.1.2005
Zánik členství 31.10.2005
Adresa: Braunschweiggasse 15 , Wien Rakouská republika
Wien, Braunschweiggasse 15/5
člen dozorčí rady Dr. Walter Linke 3.7.2000 - 20.4.2006
Vznik členství 4.6.1997
Zánik členství 10.4.2006
Adresa: Allhangstr. 38 , Mauerbach Rakouská republika
3001 Mauerbach, Allhangstr. 38a
člen dozorčí rady Mag. Hannes Taubinger 20.4.2006 - 27.4.2006
Vznik členství 10.4.2006
Adresa: Rakouská republika
A - 3253 Plaika 6
člen dozorčí rady Luděk Štěpánek 3.7.2000 - 28.12.2006
Vznik členství 17.6.1997
Zánik členství 11.11.2006
Adresa: Pražská 74 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Pražská 74
člen dozorčí rady Richard Korenko 30.10.2000 - 28.12.2006
Vznik členství 10.8.2000
Zánik členství 11.11.2006
Adresa: 1. května 1229 , 692 01 Mikulov Česká republika
Mikulov, 1. května 1229/132, PSČ 69201
člen dozorčí rady Mag. Hannes Taubinger 27.4.2006 - 26.2.2009
Vznik členství 10.4.2006
Zánik členství 15.1.2009
Adresa: Plaika 6 , A - 3253 Erlauf Rakouská republika
A - 3253 Erlauf, Plaika 6
místopředseda dozorčí rady Doc.Ing. Josef Jettmar CSc. 3.7.2000 - 11.6.2009
Vznik členství 14.8.1996
Zánik členství 10.4.2009
Vznik funkce 9.5.2000
Zánik funkce 10.4.2009
Adresa: Nad Palatou 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Palatou 3
předseda dozorčí rady Dipl.Ing. Dr. Johann Windisch 3.7.2000 - 11.6.2009
Vznik členství 9.5.2000
Zánik členství 10.4.2009
Vznik funkce 9.5.2000
Zánik funkce 10.4.2009
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl Rakouská republika
Hinterbrühl, Bahnplatz 5
člen dozorčí rady Irena Pexová 28.12.2006 - 4.12.2009
Vznik členství 21.11.2006
Zánik členství 21.11.2009
Adresa: 370 07 Heřmaň 33 Česká republika
Heřmaň 33, PSČ 37007
člen dozorčí rady Pavel Božovský 28.12.2006 - 4.12.2009
Vznik členství 21.11.2006
Zánik členství 21.11.2009
Adresa: 373 48 Nákří 67 Česká republika
Nákří 67, PSČ 37348
člen dozorčí rady Mag. Gerhard Hanke 26.2.2009 - 4.12.2009
Vznik členství 15.1.2009
Zánik členství 21.11.2009
Adresa: Lindberghgasse 11 , A-2700 Wiener Neustadt Rakouská republika
A-2700 Wiener Neustadt, Lindberghgasse 11A
předseda dozorčí rady Dipl.Ing. Dr. Johann Windisch 11.6.2009 - 4.12.2009
Vznik členství 10.4.2009
Zánik členství 21.11.2009
Vznik funkce 14.5.2009
Zánik funkce 21.11.2009
Adresa: Bahnplatz 5 , Hinterbrühl Rakouská republika
Hinterbrühl, Bahnplatz 5
člen dozorčí rady Mag. Christian Schügerl 20.4.2006 - 3.2.2010
Vznik členství 10.4.2006
Adresa: Helferstorferstrasse 56 , Maria Enzersdorf Rakouská republika
2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56a
člen dozorčí rady Doc.Ing. Josef Jettmar CSc. 11.6.2009 - 3.2.2010
Vznik členství 10.4.2009
Adresa: Nad Palatou 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Palatou 3
předseda dozorčí rady Mag. Christian Schügerl 3.2.2010 - 6.9.2012
Vznik členství 10.4.2006
Zánik členství 21.8.2012
Vznik funkce 26.1.2010
Zánik funkce 21.8.2012
Adresa: Helferstorferstrasse 56 , Maria Enzersdorf Rakouská republika
2344 Maria Enzersdorf, Helferstorferstrasse 56a
člen dozorčí rady Mag. Herbert Klawatsch 6.9.2012 - 29.10.2012
Vznik členství 21.8.2012
Adresa: Meiereigasse 8 , Mödling Česká republika
Mödling, Meiereigasse 8, A-2340
místopředseda dozorčí rady Doc.Ing. Josef Jettmar CSc. 3.2.2010 - 26.11.2012
Vznik členství 10.4.2009
Vznik funkce 26.1.2010
Adresa: Nad Palatou 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Palatou 3
člen dozorčí rady Doc.Ing. Josef Jettmar CSc. 26.11.2012 - 18.6.2013
Vznik členství 21.11.2012
Adresa: Nad Palatou 3056 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Nad Palatou 3056/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
člen dozorčí rady Irena Pexová 21.12.2009 - 23.6.2014
Vznik členství 15.12.2009
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 370 07 Heřmaň 33 Česká republika
Heřmaň 33, PSČ 37007
předseda dozorčí rady Mag. Herbert Klawatsch 29.10.2012 - 23.6.2014
Vznik členství 21.8.2012
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 22.10.2012
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Meiereigasse 8 , Mödling Rakouská republika
Mödling, Meiereigasse 8 A-2340
místopředseda dozorčí rady Doc.Ing. Josef Jettmar CSc. 18.6.2013 - 23.6.2014
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 4.6.2013
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Nad Palatou 3056 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Nad Palatou 3056/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

Sbírka Listin Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 36/SL 117 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 1.1.2016 4.1.2016 4.1.2016 16
B 36/SL 116 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2015 23.12.2015 31.12.2015 1
B 36/SL 115 notářský zápis [652/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2015 23.12.2015 31.12.2015 23
B 36/SL 113 účetní závěrka [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2015 10.8.2015 3
B 36/SL 112 notářský zápis [417/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2015 24.7.2015 3.8.2015 23
B 36/SL 111 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2015 16.7.2015 43
B 36/SL 109 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2015 16.7.2015 16.7.2015 1
B 36/SL 107 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.4.2015 1.4.2015 17
B 36/SL 106 notářský zápis [47/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2015 1.4.2015 1.4.2015 23
B 36/SL 105 účetní závěrka [2015], zpráva auditora Zahajovací rozvaha ke dni 1.1.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2015 1.4.2015 10
B 36/SL 104 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2015 1.4.2015 29
B 36/SL 103 notářský zápis [46/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2015 25.3.2015 1.4.2015 23
B 36/SL 102 účetní závěrka [2015], zpráva auditora zahajovací rozvaha ke dni 1.1.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2015 24.3.2015 10
B 36/SL 100 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2015 24.3.2015 29
B 36/SL 95 notářský zápis 156/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2014 18.6.2014 23.6.2014 26
B 36/SL 94 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2014 18.6.2014 23.6.2014 3
B 36/SL 92 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2013 26.6.2013 188
B 36/SL 91 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2013 24.6.2013 26.6.2013 2
B 36/SL 90 výroční zpráva [2012]  2012 - český překlad části výroč.zprávy Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2013 26.6.2013 2
B 36/SL 89 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2013 26.6.2013 41
B 36/SL 87 ostatní Výpis ze zápisu ze zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2013 17.6.2013 24.6.2013 1
B 36/SL 86 ostatní - Zápis z jednání voleb.komise - volba člena dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2012 4.1.2013 4.1.2013 1
B 36/SL 84 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2012 23.11.2012 30.11.2012 1
B 36/SL 83 ostatní Zápis ze schůze DR Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2012 2.11.2012 2
B 36/SL 82 ostatní - Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2012 10.10.2012 10.10.2012 1
B 36/SL 81 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2012 10.10.2012 10.10.2012 1
B 36/SL 80 ostatní Rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2012 4.9.2012 10.9.2012 1
B 36/SL 79 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2012 2.7.2012 3.7.2012 2
B 36/SL 78 výroční zpráva -r.2011 - v anglickém jazyce Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2012 29.6.2012 172
B 36/SL 77 výroční zpráva - překlad částí výroč.zprávy za r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2012 29.6.2012 2
B 36/SL 76 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2012 29.6.2012 41
B 36/SL 75 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2011 25.7.2011 2
B 36/SL 74 výroční zpráva - Překl.části výr. zpr.konsol. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2011 4
B 36/SL 73 výroční zpráva -r.2010 - II.část Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2011 176
B 36/SL 72 výroční zpráva r. 2010 - I. část Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2011 39
B 36/SL 71 účetní závěrka r. 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 27.4.2011 3
B 36/SL 70 výroční zpráva r. 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 27.4.2011 176
B 36/SL 69 účetní závěrka - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2010 2
B 36/SL 68 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2010 40
B 36/SL 66 ostatní - výpis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2010 1
B 36/SL 65 ostatní - Zápis z jednání voleb.komise Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2009 22.12.2009 1
B 36/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2009 24
B 36/SL 63 notářský zápis 594/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2009 9.12.2009 11
B 36/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2009 23
B 36/SL 61 ostatní - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 15.6.2009 4
B 36/SL 60 ostatní - Rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2009 15.6.2009 2
B 36/SL 59 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 4
B 36/SL 58 ostatní - Zápis ze zased. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 1
B 36/SL 57 ostatní - Rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 2
B 36/SL 56 ostatní - Rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 2
B 36/SL 55 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2009 45
B 36/SL 54 notářský zápis NZ 67/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2009 17
B 36/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2009 23
B 36/SL 52 notářský zápis 43/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2009 16
B 36/SL 51 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2009 2
B 36/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.1.2009 23
B 36/SL 49 notářský zápis 401/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.1.2009 16
B 36/SL 48 ostatní - plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 15.1.2009 4
B 36/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 4.12.2008 17.12.2008 0
B 36/SL 46 notářský zápis 347/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.12.2008 17.12.2008 18
B 36/SL 45 notářský zápis 222/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2008 16
B 36/SL 44 stanovy společnosti r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2008 26
B 36/SL 43 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2008 44
B 36/SL 42 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 1.4.2008 2
B 36/SL 41 ostatní - Rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2007 2
B 36/SL 40 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2007 41
B 36/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2007 12.9.2007 26
B 36/SL 38 notářský zápis 210/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2007 12.9.2007 16
B 36/SL 37 posudek znalce - Ing.Brázda - 5x Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2007 215
B 36/SL 36 posudek znalce - Ing.Kořínek - 5x Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2007 204
B 36/SL 35 posudek znalce -Ing.Štěpán Bláha - 5x Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2007 203
B 36/SL 34 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.9.2006 42
B 36/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2006 25.4.2006 4
B 36/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2006 25.4.2006 26
B 36/SL 31 notářský zápis 210/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2006 25.4.2006 9
B 36/SL 30 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2005 42
B 36/SL 29 notářský zápis 152/2005,ZP+Úč.uzáv.r.02-04 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2005 5.9.2005 90
B 36/SL 28 stanovy společnosti -červen 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2005 10.8.2005 26
B 36/SL 27 ostatní - 14.ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2005 10.8.2005 7
B 36/SL 26 notářský zápis 438/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2005 10.8.2005 19
B 36/SL 25 výroční zpráva -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2005 42
B 36/SL 24 výroční zpráva za rok 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2004 15.9.2004 59
B 36/SL 23 notářský zápis NZ 333/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2004 15.9.2004 20
B 36/SL 22 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2004 60
B 36/SL 21 stanovy společnosti - Úplné znění -květen 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2003 29.7.2003 26
B 36/SL 20 ostatní - Zápis o jednání 12.ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2003 29.7.2003 7
B 36/SL 19 notářský zápis 275/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2003 29.7.2003 9
B 36/SL 18 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 55
B 36/SL 17 podpisové vzory - osvědčení Krajský soud v Českých Budějovicích 26.3.2003 26.5.2003 1
B 36/SL 16 ostatní -Zápis 37.zased.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2002 26.5.2003 1
B 36/SL 15 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2002 42
B 36/SL 14 výroční zpráva -r.2000 ve zn.pozd.předpisů Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2001 42
B 36/SL 13 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2001 42
B 36/SL 12 výroční zpráva +Účet.uzáv.-r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2001 37
B 36/SL 11 notářský zápis 357/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2001 26.10.2001 40
B 36/SL 9 změna právní formy, fúze +VH+NZ+Úč.uzáv.k 30.6.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2000 24.11.2000 163
B 36/SL 10 posudek znalce Ing.-Vondrů - 5 ZP Krajský soud v Českých Budějovicích 24.11.2000 195
B 36/SL 8 účetní závěrka za rok 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.7.2000 23
B 36/SL 7 notářský zápis 243/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.5.2000 21.7.2000 35
B 36/SL 6 účetní závěrka k 31.12.98 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.11.1999 7
B 36/SL 5 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.1998 18.11.1998 31
B 36/SL 4 notářský zápis NZ 262/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.1997 18.11.1998 51
B 36/SL 3 stanovy společnosti červen 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.1997 18.11.1998 23
B 36/SL 2 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 6
B 36/SL 1 ostatní zápis z 5. řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.1996 18.11.1998 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Wienerberger s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 00015253
Jméno Wienerberger s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 7.5.1992
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 2

Sídlo Wienerberger s.r.o.

Živnosti a provozovny Wienerberger s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 751 31 Jezernice
Identifikační číslo provozovny 1011363933
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 18.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 751 31 Jezernice
Identifikační číslo provozovny 1011363925
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.1.2017
Provozovna č. 3
Provozovna U Svitavy 1077/2, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1010123777
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.2.2015
Provozovna č. 4
Provozovna 43, Řepov 293 01
Identifikační číslo provozovny 1005976813
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.3.2001
Provozovna č. 5
Provozovna 534 01 Holice
Identifikační číslo provozovny 1005976830
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.3.2001
Provozovna č. 6
Provozovna Hálkova 1359, Kostelec nad Orlicí 517 41
Identifikační číslo provozovny 1005976864
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.2.2004
Provozovna č. 7
Provozovna 365, Novosedly 691 82
Identifikační číslo provozovny 1007567881
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.10.1995
Provozovna č. 8
Provozovna Jeremenkova 763/88, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1005976848
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2003
Provozovna č. 9
Provozovna 537 01 Tuněchody
Identifikační číslo provozovny 1005976821
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 23.3.2001
Provozovna č. 10
Provozovna Plachého 388/28, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1007567899
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 11
Provozovna K Jihotvaru 418, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1008019895
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 5.12.2008

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Plachého 388/28, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1007567899
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.12.2000

Živnost č. 3 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.1992
Zánik oprávnění 5.5.1993
Konec oprávnění 5.5.1993

Živnost č. 4 Revize a zkoušky tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.7.1995

Živnost č. 5 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.7.1995

Živnost č. 6 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.7.1995

Živnost č. 7 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.7.1995

Živnost č. 8 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.7.1995

Živnost č. 9 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.7.1995

Živnost č. 10 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.7.1995

Živnost č. 11 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.7.1995

Živnost č. 12 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.7.1995

Živnost č. 14 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.7.1995

Živnost č. 15 Výroba cihlářských pálených i nepálených výrobků a keramických stavebních dílců a nosníků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 inženýrská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1992
Zánik oprávnění 14.7.1995

Živnost č. 17 ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1992
Zánik oprávnění 14.7.1995

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 12.7.1995

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 1.9.1994
Konec oprávnění 1.9.1994

Živnost č. 21 Zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.2000
Zánik oprávnění 1.11.2005

Živnost č. 23 Poradenská činnost v oblasti technologie v keramickém průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Inženýrská a investorská činnost v oblasti technologie v keramickém průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Wienerberger s.r.o.

Člen statutárního orgánu Ing. Luděk Bárta
Člen statutárního orgánu Ing. Kamil Jeřábek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

IČO: 00015253
Firma: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Sídlo: Plachého 388/28, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba zámků a kování
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00015253
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00015253
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Sídlo Plachého 388/28 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, ČESKÉ BUDĚJOVICE, tel.: 387 723 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
735007/2700 11.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00015253
Jméno firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka b4ng2ji
tracking image