Firma WESTTRANSPORT a. s. IČO 48362620


WESTTRANSPORT a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

WESTTRANSPORT a. s. (48362620) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U vlečky 718/2, Brno 617 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1993 a je stále aktivní. WESTTRANSPORT a. s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o WESTTRANSPORT a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o WESTTRANSPORT a. s. na Justice.cz
Detailní informace o WESTTRANSPORT a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro WESTTRANSPORT a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje WESTTRANSPORT a. s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 6765
IČO (identifikační číslo osoby) 48362620
Jméno WESTTRANSPORT a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.4.1993
Valná hromada rozhodla dne 9. prosince 2010 o snížení základního kapitálu takto: a) základní kapitál se snižuje z částky 72.601.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva miliony šest set jeden tisíc korun českých) na částku 21.780.300,- (slovy: dvacet jeden milion s edm set osmdesát tisíc tři sta korun českých), tj o částku 50.820.700,- Kč (slovy: padesát milionů osm set dvacet tisíc sedm set korun českých), b) základní kapitál se snižuje z důvodu úhrady ztráty z minulých let včetně roku 2009, c) částka 50.820.700,- Kč (slovy: padesát milionů osm set dvacet tisíc sedm set korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let včetně roku 2009, d) snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty kmenové akcie na jméno, a to z částky 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) na částku 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých), tj. snížení jmenovité hodnoty o 700,- Kč (slovy sedm set korun českých) u každé kmenové akcie na jméno, e) lhůta pro předložení kmenových akcií k provedení změny jmenovit é hodnoty se stanoví v délce třicet dnů ode dne rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. 30.12.2010
U obchodní společnosti WESTTRANSPORT Plzeň a. s. došlo k fúzi sloučením s obchodní společností HESTA TRANSPORT, spol. s r. o., IČ 453 30 450, se sídlem Rokycany, Pivovarská 19, PSČ 337 01, přičemž společnost WESTTRANSPORT Plzeň a. s. je společností nástup nickou. V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost WESTTRANSPORT Plzeň a. s. jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti HESTA TRANSPORT, spol. s r. o., IČ 453 30 450, se sídlem Rokycany, Pivovarská 19, PSČ 337 01. 2.9.2008
Usnesení valné hromady ze dne 2.9.2005 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada WESTTRANSPORT Plzeň a.s., určuje, že hlavním akcionářem společnosti WESTTRANSPORT Plzeň, a.s., se sídlem Rokycany, Pivovarská 19, PSČ 337 01, IČ 48362620, zapsané v oddílu B, vložce č. 338 obchodního rejstříku vedeného Krajským sou dem v Plzni, který požádal o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je společnost HESTA TRANSPORT, spol. s r.o., IČ 45330450, se sídlem Pivovarská 19, Rokycany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1682, která je vlastníkem 66.716 ks nekotovaných kmenových akcií WESTTRANSPORT Plzeň a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na majitele, jej ichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 91,89 % základního kapitálu a hlasovacích práv WESTTRANSPORT Plzeň a.s.. Skutečnost, že společnost HESTA TRANSPORT, spol. s r.o. je osobou vlastnící akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,89 %, je osvědčena předložením 2141 ks originálů akcií společnosti a 16 ks originálů hromadných listin nahrazujících 64575 kusů akcií společnosti představenstvu společnosti při předávání žádosti o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a předložením těchto listin při prezenci n a mimořádné valné hromadě společnosti konané dne 2. září 2005. Mimořádná valná hromada WESTTRANSPORT Plzeň a.s. konaná dne 2. září 2005 rozhoduje na návrh hlavního akcionáře HESTA TRANSPORT, spol. s r.o., který je vlastníkem akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota činí 91,89 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti, ze dne 3. srpna 2005, v souladu s ustanoven ím § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, o přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti WESTTRANSPORT Plzeň a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů této společnosti na osobu hlavního akcionáře, společnost HEST A TRANSPORT, spol. s r.o., a to za protiplnění. Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným osobám za jejich akcie v rámci přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 114,- Kč (slovy jedno sto čtrnáct korun českých) za každou nekotovanou kmenovou akcii sp olečnosti WESTTRANSPORT Plzeň a.s. vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějící na majitele. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem je v souladu s § 183m, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, doložena znaleckým posudkem Ing. Jiřího Vaňka, bytem Rokycany, Jeřabinová 290, PSČ 337 01, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, cenné papíry a kapitálový trh, posudek č. 048 ze dne 1.8.2005. Ze znaleckého posudku vyplývá násl edující závěrečný výrok znalce: "Pro určení přiměřenosti protiplnění byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků. Hodnota 1 akcie WESTTRANSPORT Plzeň a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč byla stanovena na 11,4 % jmenovité hodnoty, což představuje částku 114,- Kč (slovy jednostočtrnáct korun českých). Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář WESTTRANSPORT Plzeň a.s., společnost HESTA TRANSPORT, spol. s r.o., určuje na 114,- Kč za akcii ostatním akcionářům, je proto přiměřená ve smyslu § 183i a násl. Obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.8.2005." Hlavní akcionář, HESTA TRANSPORT, spol. s r.o., poskytne protiplnění vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli, a to v souladu s § 183i, odst. 3 a § 183m odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, bez zbytečného odkladu při předání jejich akcií společnosti. Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od přechodu vlastnick ého práva na hlavního akcionáře, nebo v dodatečné lhůtě trvající 14 (čtrnáct) dnů po jejím vyhlášení způsobem určeným pro svolání valné hromady. Nepředloží-li dosavadní vlastníci tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. 14.9.2005 - 2.5.2006
Rozhodnutí valné hromady společnosti Westtransport Plzeň a. s. ze dne 16. 11. 1993 snížit základní jmění o 12 117 000,-- Kč odebráním 12 117 ks akcií z oběhu. 10.12.1993 - 22.7.1994
Základní jmění: 84 718 000,- Kč. Splaceno zakladatelem v plné výši bez upisování akcií, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině a v privatizačním projektu státního podniku Československá státní automobilová doprava Plzeň schváleném MSNMP ČR pod č. j. 340/2041/343/93 ze dne 20. ledna 1993. 1.4.1993 - 22.7.1994

Aktuální kontaktní údaje WESTTRANSPORT a. s.

Kapitál WESTTRANSPORT a. s.

zakladni jmění 21 780 300 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2010
zakladni jmění 72 601 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.7.1994 - 30.12.2010
zakladni jmění 84 718 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.1993 - 22.7.1994

Akcie WESTTRANSPORT a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 72 601 30.12.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 72 601 4.12.2010 - 30.12.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 72 601 15.1.2003 - 4.12.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 72 601 10.10.1994 - 15.1.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 72 383 22.7.1994 - 10.10.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 218 22.7.1994 - 10.10.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 84 464 1.4.1993 - 22.7.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 254 1.4.1993 - 22.7.1994

Sídlo WESTTRANSPORT a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa U vlečky 718/2 , Brno 617 00 18.10.2012
Adresa Pivovarská 19 , Rokycany 337 01 18.2.2004 - 18.10.2012
Adresa Železniční 128/34 , Plzeň 326 00 15.1.2003 - 18.2.2004
Adresa Železniční 128/34 , Plzeň 326 00 25.10.1993 - 15.1.2003
Adresa Zborovská 152/1 , Plzeň 301 00 1.4.1993 - 25.10.1993

Předmět podnikání WESTTRANSPORT a. s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 4.12.2010
zámečnictví, nástrojářství 4.12.2010
klempířství a oprava karoserií 4.12.2010
obráběčství 4.12.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 4.12.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 4.12.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.12.2010
opravy silničních vozidel 15.1.2003
kovoobráběčství 15.1.2003 - 4.12.2010
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 15.1.2003 - 4.12.2010
výroba čalounických výrobků 15.1.2003 - 4.12.2010
zasilatelství 15.1.2003 - 4.12.2010
zastupování v celním řízení 15.1.2003 - 4.12.2010
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 15.1.2003 - 4.12.2010
velkoobchod 15.1.2003 - 4.12.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 15.1.2003 - 4.12.2010
technické činnosti v dopravě 15.1.2003 - 4.12.2010
reklamní činnost a marketing 15.1.2003 - 4.12.2010
silniční motorová doprava nákladní 15.1.2003 - 4.12.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 15.1.2003 - 4.12.2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 15.1.2003 - 4.12.2010
opravy pracovních strojů 15.1.2003 - 4.12.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 15.1.2003 - 4.12.2010
silniční motorová doprava 22.3.1995 - 21.11.1997
celní deklarace 22.3.1995 - 21.11.1997
mezinárodní zasilatelství 22.3.1995 - 21.11.1997
vnitrostátní zasilatelství 22.3.1995 - 21.11.1997
silniční motorová doprava 22.3.1995 - 15.1.2003
silniční motorová doprava 22.3.1995 - 15.1.2003
silniční motorová doprava 22.3.1995 - 15.1.2003
silniční motorová doprava 22.3.1995 - 15.1.2003
silniční motorová doprava 22.3.1995 - 15.1.2003
truhlářství 1.4.1993 - 15.1.2003
zednictví 1.4.1993 - 15.1.2003
kovoobrábění 1.4.1993 - 15.1.2003
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.4.1993 - 15.1.2003
opravy motorových vozidel 1.4.1993 - 15.1.2003
výroba a opravy zemědělských strojů 1.4.1993 - 15.1.2003
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení 1.4.1993 - 15.1.2003
poskytování software 1.4.1993 - 15.1.2003
vyučování řízení motorových vozidel 1.4.1993 - 15.1.2003
činnost organizačních a ekonomických poradců 1.4.1993 - 15.1.2003
autolakýrnictví 1.4.1993 - 15.1.2003
čalounictví 1.4.1993 - 15.1.2003
mytí vozidel 1.4.1993 - 15.1.2003
konzultační a poradenská činnost v oboru dopravy a autoopravárenství 1.4.1993 - 15.1.2003
mezinárodní zasilatelství včetně celní deklarace 1.4.1993 - 15.1.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.4.1993 - 15.1.2003
skladování za úplatu 1.4.1993 - 15.1.2003
provozování odstavných ploch pro motorová vozidla 1.4.1993 - 15.1.2003
reklamní činnost 1.4.1993 - 15.1.2003
provozování cestovní kanceláře 1.4.1993 - 15.1.2003
ubytovací služby včetně hostinské činnosti 1.4.1993 - 15.1.2003
hostinská činnost 1.4.1993 - 15.1.2003
silniční motorová doprava 1.4.1993 - 15.1.2003
provozování drah s výjimkou celostátních 1.4.1993 - 15.1.2003
vnitrostátní zasilatelství 1.4.1993 - 15.1.2003
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.4.1993 - 15.1.2003
revize elektrických zařízení 1.4.1993 - 15.1.2003
stavitel 1.4.1993 - 15.1.2003
automatizované zpracování dat 1.4.1993 - 15.1.2003
zámečnictví 1.4.1993 - 4.12.2010
opravy karoserií 1.4.1993 - 4.12.2010
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 1.4.1993 - 4.12.2010

vedení firmy WESTTRANSPORT a. s.

Statutární orgán WESTTRANSPORT a. s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu kterýkoliv člen představenstva samostatně. 4.12.2010
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 18.4.1996 - 4.12.2010
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 1.4.1993 - 18.4.1996
člen představenstva Josef Šváb 1.4.1993 - 18.4.1996
Adresa: Sokolovská 1035/52 , Plzeň 323 00
člen představenstva Jaroslav Jandečka 1.4.1993 - 21.11.1997
Adresa: Na vinici 405 , Nepomuk Česká republika
místopředseda představenstva Josef Šváb 18.4.1996 - 21.11.1997
Adresa: Sokolovská 1035/52 , Plzeň 323 00
člen představenstva ing. Jindřich Kloud 1.4.1993 - 23.12.2004
Vznik členství 25.5.2001
Zánik členství 16.12.2003
Adresa: Na Okraji 914/22 , Plzeň 318 00
předseda představenstva prof. Ing. Aleš Tříska DrSc. 18.4.1996 - 23.12.2004
Vznik členství 25.5.2001
Zánik členství 16.12.2003
Vznik funkce 25.5.2001
Zánik funkce 16.12.2003
Adresa: Nad Šárkou 1165/122 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Buzek 18.4.1996 - 23.12.2004
Vznik členství 25.5.2001
Zánik členství 16.12.2003
Adresa: Partyzánská 356 , Strančice 251 63
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Šimon 21.11.1997 - 23.12.2004
Vznik členství 25.5.2001
Zánik členství 16.12.2003
Vznik funkce 25.5.2001
Zánik funkce 16.12.2003
Adresa: Sokolovská 785/53 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Jiří Šimon 21.11.1997 - 23.12.2004
Vznik členství 25.5.2001
Zánik členství 16.12.2003
Adresa: Toužimská 1702/19 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Prof. Ing. Aleš Tříska DrSc. 23.12.2004 - 1.6.2006
Vznik členství 16.12.2003
Zánik členství 14.4.2006
Vznik funkce 16.12.2003
Zánik funkce 14.4.2006
Adresa: Nad Šárkou 1165/122 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Buzek 23.12.2004 - 1.6.2006
Vznik členství 16.12.2003
Zánik členství 14.4.2006
Adresa: Partyzánská 356 , Strančice 251 63
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Šimon 23.12.2004 - 1.6.2006
Vznik členství 16.12.2003
Zánik členství 14.4.2006
Vznik funkce 16.12.2003
Zánik funkce 14.4.2006
Adresa: Sokolovská 785/53 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Jiří Šimon 23.12.2004 - 1.6.2006
Vznik členství 16.12.2003
Zánik členství 14.4.2006
Adresa: Toužimská 1702/19 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Ing. Jiří Kratochvíl 1.6.2006 - 4.12.2010
Vznik členství 14.4.2006
Zánik členství 12.10.2010
Vznik funkce 14.4.2006
Zánik funkce 12.10.2010
Adresa: 4 , Velká Bíteš 595 01
místopředseda představenstva Mgr. Igor Vychopeň 1.6.2006 - 4.12.2010
Vznik členství 14.4.2006
Zánik členství 12.10.2010
Vznik funkce 14.4.2006
Zánik funkce 12.10.2010
Adresa: Sosnová 668/8 , Brno 637 00
člen představenstva Ing. Vladimír Šimon 1.6.2006 - 4.12.2010
Vznik členství 14.4.2006
Zánik členství 12.10.2010
Adresa: Sokolovská 785/53 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Vladimír Šimon 4.12.2010 - 30.12.2010
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 9.12.2010
Adresa: Pražská 509 , Rokycany 337 01
člen představenstva Ing. Milan Raba 4.12.2010 - 16.3.2011
Vznik členství 12.10.2010
Adresa: Kyjevská 323 , Děčín 405 05
člen představenstva Ing. Rostislav Soudek 30.12.2010 - 10.7.2012
Vznik členství 9.12.2010
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: sídliště Vajgar 699 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Ing. Ondřej Coufal 10.7.2012 - 26.3.2013
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 8.3.2013
Adresa: Souběžná 261/27 , Brno 636 00
předseda představenstva Ing. Jiří Kratochvíl 4.12.2010 - 1.11.2013
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 20.12.2013
Adresa: Hybešova 550/11 , Praha 186 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Raba 16.3.2011 - 17.1.2014
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 20.12.2013
Vznik funkce 28.1.2011
Zánik funkce 20.12.2013
Adresa: Kyjevská 323 , Děčín 405 05
předseda představenstva Ing. Jiří Kratochvíl 1.11.2013 - 17.1.2014
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 20.12.2013
Adresa: Hybešova 550/11 , Praha 186 00

Dozorčí rada WESTTRANSPORT a. s.

Platnost údajů od - do
člen František Erhardt 1.4.1993 - 18.4.1996
Adresa: Žižkova 526 , Dobřany 334 41
člen Jana Kovaříková 1.4.1993 - 18.4.1996
Adresa: Ruská 1021/20 , Plzeň 326 00
člen Jaroslav Pecka 1.4.1993 - 18.4.1996
Adresa: Atletická 2006 , Sokolov 356 01
předseda Antonín Kresl 18.4.1996 - 21.11.1997
Adresa: 20 , Chomle 338 28
člen Eva Viktorová 18.4.1996 - 21.11.1997
Adresa: Nad Úslavou 956/29 , Plzeň 312 00
člen František Ehm 18.4.1996 - 5.11.1999
Adresa: V Kamení 249/11 , Plzeň 326 00
člen Petr Řežábek 21.11.1997 - 21.2.2001
Adresa: Kozlovická 299 , Nepomuk 335 01
člen Jaroslav Kovařík 5.11.1999 - 15.1.2003
Zánik členství 10.4.2001
Adresa: Železničářská 1006/52 , Plzeň 312 00
člen Ladislav Kruml 15.1.2003 - 2.5.2006
Vznik členství 10.4.2001
Zánik členství 31.5.2005
Adresa: 18 , 345 44 Osvračín Česká republika
člen JUDr. Václav Vacík 21.11.1997 - 1.6.2006
Vznik členství 25.5.2001
Zánik členství 14.4.2006
Adresa: Kaznějovská 1212/13 , Plzeň 323 00
člen Ing. Josef Košař 21.2.2001 - 1.6.2006
Vznik členství 25.5.2001
Zánik členství 14.4.2006
Adresa: U Borského parku 2556/28 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Voda 1.6.2006 - 30.10.2008
Vznik členství 14.4.2006
Zánik členství 10.9.2008
Adresa: Pellicova 629/5 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Zdeněk Pokorný 2.5.2006 - 4.12.2010
Vznik členství 27.6.2005
Zánik členství 27.9.2010
Adresa: Plzeňská 371 , Toužim 364 01
předseda dozorčí rady Mgr. Rudolf Budiš 1.6.2006 - 4.12.2010
Vznik členství 14.4.2006
Zánik členství 12.10.2010
Vznik funkce 14.4.2006
Zánik funkce 12.10.2010
Adresa: Strakatého 1575/15 , Brno 636 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šimon 4.12.2010 - 16.3.2011
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 31.1.2011
Adresa: Toužimská 1702/19 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady František Štěrba 4.12.2010 - 26.3.2013
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 3.10.2012
Adresa: Sladkovského 676/72 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Jan Hrabě 30.12.2010 - 26.3.2013
Vznik členství 4.11.2010
Zánik členství 3.10.2012
Adresa: Lipová 1028 , Starý Plzenec 332 02
člen dozorčí rady Milena Matějková 16.3.2011 - 26.3.2013
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 3.10.2012
Adresa: Uxova 542 , Mirošov 338 43

Prokura WESTTRANSPORT a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno Martin Teplý 30.12.2010 - 18.10.2012
Adresa: Lubenská 411 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11

Vedoucí organizační složky WESTTRANSPORT a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno Karel Vavřička 22.3.1995 - 21.11.1997
Adresa: 56 , Štipoklasy 284 01
Jméno Jaroslav Pecka 22.3.1995 - 21.11.1997
Adresa: Atletická 2006 , Sokolov 356 01
Jméno Jan Richter 22.3.1995 - 21.11.1997
Adresa: Palackého 1277/16 , Cheb 350 02
Jméno Václav Kupilík 22.3.1995 - 5.11.1999
Adresa: Palackého 201 , Domažlice 344 01
Jméno Stanislav Drozda 22.3.1995 - 5.11.1999
Adresa: Studentská 1233/16 , Plzeň 323 00
Jméno Arnošt Valha 21.11.1997 - 21.2.2001
Adresa: Malé náměstí 2199/7 , Cheb 350 02
Jméno Zdeněk Pokorný 22.3.1995 - 15.1.2003
Adresa: Sídliště 458 , Toužim 364 01
Jméno František Marek 21.11.1997 - 15.1.2003
Adresa: 37 , 357 08 Hřebeny Česká republika
Jméno Zdeněk Pokorný 5.11.1999 - 15.1.2003
Adresa: Plzeňská 371 , Toužim 364 01
Jméno Ladislav Kruml 5.11.1999 - 15.1.2003
Adresa: 18 , Osvračín Česká republika
Jméno Vladimír Ježek 21.2.2001 - 15.1.2003
Adresa: 129 , Krásné Údolí 364 01

Sbírka Listin WESTTRANSPORT a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6765/SL 67 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 20.12.2013 30.12.2013 22.1.2014 1
B 6765/SL 66 insolvenční rozhodnutí prohlašuje se konkurs Krajský soud v Brně 16.1.2013 16.4.2013 19.4.2013 8
B 6765/SL 65 insolvenční rozhodnutí bylo zahájeno insolvenční řízení Krajský soud v Brně 21.12.2012 21.12.2012 4.2.2013 2
B 6765/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.10.2012 9.11.2012 15.11.2012 16
B 6765/SL 63 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 9.7.2012 9.11.2012 15.11.2012 22
B 338/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 31.5.2011 29.12.2011 30.12.2011 29
B 338/SL 57 podpisové vzory Krajský soud v Brně 10.2.2011 16.3.2011 16.3.2011 2
B 338/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 14.6.2010 14.12.2010 14.12.2010 32
B 338/SL 48 podpisové vzory Krajský soud v Brně 21.10.2010 8.11.2010 11.11.2010 5
B 338/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.10.2010 8.11.2010 11.11.2010 17
B 338/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 3.12.2008 3.12.2008 27
B 338/SL 35 změna právní formy, fúze - návrh Krajský soud v Brně 14.4.2008 26.5.2008 28.5.2008 9
B 338/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 8.6.2007 21.9.2007 25.9.2007 33
B 338/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Brně 13.4.2006 29.5.2006 1.6.2006 5
B 338/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.4.2006 29.5.2006 1.6.2006 20
B 338/SL 31 notářský zápis Nz 38/2006 - rozhodnutí Krajský soud v Brně 14.4.2006 29.5.2006 1.6.2006 3
B 338/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Brně 14.4.2006 29.5.2006 1.6.2006 4
B 338/SL 29 podpisové vzory - členů DR Krajský soud v Brně 3.4.2006 12.4.2006 2.5.2006 1
B 338/SL 28 posudek znalce č. 048 Krajský soud v Brně 1.8.2005 14.9.2005 16.9.2005 167
B 338/SL 27 notářský zápis Nz 244/2005 - rozh. VH Krajský soud v Brně 2.9.2005 14.9.2005 16.9.2005 171
B 338/SL 26 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Brně 22.6.2004 29.12.2004 5.1.2005 21
B 338/SL 25 notářský zápis Nz 81/2004 - rozh. VH Krajský soud v Brně 22.6.2004 29.12.2004 5.1.2005 4
B 338/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Brně 18.5.2004 29.12.2004 5.1.2005 41
B 338/SL 23 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Brně 28.1.2004 30.1.2004 30.11.2004 4
B 338/SL 22 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Brně 16.12.2003 30.1.2004 30.11.2004 21
B 338/SL 21 notářský zápis Nz 124/2003 - rozh. VH Krajský soud v Brně 16.12.2003 30.1.2004 30.11.2004 6
B 338/SL 20 notářský zápis Nz 123/2003 - osv. MVH Krajský soud v Brně 16.12.2003 30.1.2004 30.11.2004 4
B 338/SL 19 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Brně 4.6.2003 26.9.2003 13.2.2004 21
B 338/SL 18 notářský zápis Nz 45/2003 - rozh. VH Krajský soud v Brně 4.6.2003 26.9.2003 13.2.2004 8
B 338/SL 17 notářský zápis Nz 44/2003 - osv. VH Krajský soud v Brně 4.6.2003 26.9.2003 13.2.2004 16
B 338/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Brně 15.4.2003 26.9.2003 13.2.2004 39
B 338/SL 15 podpisové vzory členů představenstva a DR Krajský soud v Brně 25.5.2001 11.12.2001 27.11.2002 8
B 338/SL 14 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Brně 25.5.2001 11.12.2001 27.11.2002 22
B 338/SL 13 notářský zápis Nz 85/2001 - osv. zasedání př. Krajský soud v Brně 25.5.2001 11.12.2001 27.11.2002 1
B 338/SL 12 notářský zápis Nz 84/2001 - rozh. VH Krajský soud v Brně 25.5.2001 11.12.2001 27.11.2002 10
B 338/SL 11 notářský zápis Nz 83/2001 - osv. VH Krajský soud v Brně 25.5.2001 11.12.2001 27.11.2002 5
B 338/SL 10 ostatní -zápis ze schůze představ. Krajský soud v Brně 25.5.2001 11.12.2001 27.11.2002 3
B 338/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora 1998 Krajský soud v Brně 19.3.1999 7.5.1999 11.5.1999 1
B 338/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora 1996 Krajský soud v Brně 17.4.1997 1.7.1997 26.11.1997 12
B 338/SL 3 stanovy společnosti - změny a doplňky stanov Krajský soud v Brně 20.6.1997 1.7.1997 26.11.1997 9
B 338/SL 2 notářský zápis vč. úplného znění stanov Krajský soud v Brně 20.6.1997 1.7.1997 26.11.1997 28
B 338/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Brně 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje WESTTRANSPORT a.s.

IČO (identifikační číslo) 48362620
Jméno WESTTRANSPORT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 22.11.1993
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 3

Sídlo WESTTRANSPORT a.s.

Živnosti a provozovny WESTTRANSPORT a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 14.2.1994

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 14.2.1994

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 14.2.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1993
Zánik oprávnění 16.2.2013

Živnost č. 5 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2013

Živnost č. 6 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 31.8.2000

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2013

Živnost č. 8 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2013

Živnost č. 10 Výroba čalounických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 21.5.2001

Živnost č. 12 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 10.5.2001

Živnost č. 13 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 28.5.2001
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 14 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 9.5.2001

Živnost č. 15 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Konzultační a poradenská činnost v oboru dopravy a autoopravárenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 10.5.2001

Živnost č. 19 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 21.5.2001

Živnost č. 22 Celní deklarace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 5.9.2000

Živnost č. 23 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2013

Živnost č. 25 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 21.5.2001

Živnost č. 26 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 29.3.1996

Živnost č. 27 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje WESTTRANSPORT a. s.

IČO: 48362620
Firma: WESTTRANSPORT a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-jih
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.1993

Sídlo WESTTRANSPORT a. s.

Sídlo: U vlečky 718/2, Brno 617 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba strojů a zařízení j. n.
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti reklamních agentur
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image