Firma WELLNESS HOTEL a.s. IČO 26761131


WELLNESS HOTEL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

WELLNESS HOTEL a.s. (26761131) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 140, Frymburk 382 79. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 2003 a je stále aktivní. WELLNESS HOTEL a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o WELLNESS HOTEL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o WELLNESS HOTEL a.s. na Justice.cz
Detailní informace o WELLNESS HOTEL a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro WELLNESS HOTEL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje WELLNESS HOTEL a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8120
IČO (identifikační číslo osoby) 26761131
Jméno WELLNESS HOTEL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.2.2003
Pan Ing. Bořivoj Vágner, jako jediný akcionář společnosti WELLNESS HOTEL a.s., vykonávajíc působnost valné hromady dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku rozhodl o zvýšení základnícho kapitálu společnosti následovně: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 102 900 000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů devět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, tím se základní kapitál společnosti zvýší ze stávající částky 17 100 000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů j edno sto tisíc korun českých) na celkovou částku 120 000 000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno 9 (slovy. devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za kus (charakter nekótované) a 102 (slovy: jedno sto dva) kus ů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za kus (charakter nekótované). Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě. - všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti WELLNESS HOTEL a.s., panem Ing. Bořivojem Vágnerem, r.č. 650902/1992, bytem Kladno, Bellevue 3238, a to smlouvou o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - akcie budou upsány v sídle společnosti WELLNESS HOTEL a.s., 272 01 Kladno, Bellevue 3238 ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct dnů) ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Ing. Bořivoji Vágnerovi s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsán í akcií bude jedinému akcionáři doručen do jeho bydliště ve lhůtě patnácti dnů po právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky ve výši 102 900 000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů devět set tisíc korun českých), kterou má pan Ing. Bořivoj Vágner, r.č. 650902/1992, bytem Kladno, Bellevue 3238 vůči společnosti WELLNESS HOTEL a. s., IČ 267 61 131, se sídlem 272 01 Kladno, Bellevue 3238, která vznikla: a) z titulu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze dne 1.9.2004, uzavřené mezi Ing. Bořivojem Vágnerem, jako věřitelem a společnosti WELLNESS HOTEL a.s., IČ 267 61 131, se sí dlem 272 01 Kladno, Bellevue 3238 b) z titulu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze dne 15.1.2008, uzavřené mezi Ing. Bořivojem Vágnerem, jako věřitelem a společnosti WELLNESS HOTEL a.s., IČ 267 61 131, se sídlem 272 01 Kladno, Bellevue 3238, proti pohledávce společnosti WELLNESS HOTEL a.s. ve výši 102 900 000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů devět set tisíc korun českých) za panem Ing. Bořivojem Vágnerem, na splacení emisního kursu akcií, jež bude splacena panem Ing. Bořivojem Vágnerem na zvýšení základního kapitálu. Ke splacen í emisního kursu akcií dochází dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené mezi vkladatelem - panem Ing. Bořivojem Vágnerem a společností WELLNESS HOTEL a.s. doručí panu Ing. Bořivoji Vágnerovi návrh smlouvy o upsání akcií, nejpozději do patn ácti dnů po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akiconáře o zvýšení základního kapitálu, když lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií pan u Ing. Bořivoji Vágnerovi. 16.7.2008 - 16.10.2008
Společnost REALIT GLOBAL s.r.o., jejímž jménem jedná jednatel Radek Hušek, vykonávajíc působnost valné hromady společnosti WELLNESS HOTEL a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 15,100.000,- Kč ( slovy: patnáct milionů sto tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno 75 ( slovy: sedmdesát pět ) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč ( slovy: dvě stě tisíc korun českých), neregistrovaných, a 1 ( slovy: jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( slovy: sto tisíc korun českých), neregistrované; c) všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, tj. společností REALIT GLOBAL s.r.o., se sídlem Kladno- Rozdělov, Doberská 297, PSČ: 272 04, IČ: 25 66 91 17, která je vlastníkem nepeněžitého vkladu uvedeného pod písmenem f) tohoto rozhodnutí , a to smlouvou podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku d) akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři, tj. společnosti REALIT GLOBAL s.r.o. doručen do jeho sídla ve lhůtě patnácti dnů po právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; e) nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, a to v souladu s § 60 odst. 2 obchodního zákoníku předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku představenstvu společnosti v sídle společnosti a fyzickým předáním nemovitostí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, představenstvu společnosti; f) schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem oceněným soudním znalcem Ing. Vladimírem Hůdou, kterým jsou nemovitosti podrobně popsané a oceněné ve znaleckém posudku číslo 90/2990/03 částkou 15.100.000,- Kč ( slovy: patnáct milionů sto tisíc korun čes kých), a to: - budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/2 ( zastavěná plocha a nádvoří), - budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/3 ( zastavěná plocha a nádvoří), - budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/4 ( zastavěná plocha a nádvoří), - budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/5 ( zastavěná plocha a nádvoří), - budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/6 ( zastavěná plocha a nádvoří), - budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/7 ( zastavěná plocha a nádvoří), - pozemek č. parc. 213/1 ( ostatní plocha), - pozemek č. parc. 213/3 ( ostatní plocha), - pozemek č. parc. 213/4 ( ostatní plocha), - pozemek č. parc. 217/1 ( ostatní plocha), - pozemek č. parc. 217/2 ( zastavěná plocha a nádvoří), - pozemek č. parc. 217/3 ( zastavěná plocha a nádvoří), - pozemek č. parc. 217/4 ( zastavěná plocha a nádvoří), - pozemek č. parc. 217/5 ( zastavěná plocha a nádvoří), - pozemek č. parc. 217/6 ( zastavěná plocha a nádvoří), - pozemek č. parc. 217/7 ( zastavěná plocha a nádvoří), vše v obci a katastrálním území Frymburk s tím, že zea tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti REALIT GLOBAL s.r.o. vydáno 75 ( slovy: sedmdesát pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč ( slovy: dvěstě tisíc k orun českých), s emisním kursem jedné akcie, který se rovná její jmenovité hodnotě, a 1 ( slovy: jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč ( slovy sto tisíc korun českých), s emisním kur sem jedné akcie, který se rovná její jmenovité hodnotě. 1.12.2003 - 5.1.2004

Aktuální kontaktní údaje WELLNESS HOTEL a.s.

Kapitál WELLNESS HOTEL a.s.

zakladni jmění 120 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.10.2008
zakladni jmění 17 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.1.2004 - 16.10.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.2.2003 - 5.1.2004

Akcie WELLNESS HOTEL a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 102 20.11.2018
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 85 20.11.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 20.11.2018
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 85 14.11.2013 - 20.11.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 14.11.2013 - 20.11.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 16.10.2008 - 14.11.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 102 16.10.2008 - 20.11.2018
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 85 5.1.2004 - 14.11.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 5.1.2004 - 14.11.2013
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 19.2.2003 - 5.1.2004

Sídlo WELLNESS HOTEL a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 140 , Frymburk 382 79 20.11.2018
Adresa Huťská 124 , Kladno 272 01 14.11.2013 - 20.11.2018
Adresa 140 , Frymburk 382 79 26.7.2012 - 14.11.2013
Adresa Bellevue 3228 , 272 01 Kladno Česká republika
5.1.2004 - 5.1.2004
Adresa Bellevue 3238 , Kladno 272 01 5.1.2004 - 26.7.2012
Adresa U Habrovky 247/11 , Praha 140 00 19.2.2003 - 5.1.2004

Předmět podnikání WELLNESS HOTEL a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 20.11.2018
čištění a praní textilu a oděvů 20.11.2018
kosmetické služby 20.11.2018
pedikúra, manikúra 20.11.2018
provozování solárií 20.11.2018
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 20.11.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.10.2008
směnárenská činnost 20.8.2007
masérské, rekondiční a regenerační služby 20.8.2007
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 20.8.2007 - 20.11.2018
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 20.8.2007 - 20.11.2018
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 20.8.2007 - 20.11.2018
pronájem a půjčování věcí movitých 20.8.2007 - 20.11.2018
technické činnosti v dopravě 20.8.2007 - 20.11.2018
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 20.8.2007 - 20.11.2018
hostinská činnost 14.5.2003
specializovaný maloobchod 14.5.2003 - 20.11.2018
ubytovací služby 14.5.2003 - 20.11.2018
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 19.2.2003 - 20.11.2018

vedení firmy WELLNESS HOTEL a.s.

Statutární orgán WELLNESS HOTEL a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva. 14.11.2013
Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že každý člen představenstva jedná za společnost samostatně. 16.10.2008 - 14.11.2013
Za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, anebo samostatně předseda představenstva anebo jeden člen představenstva či jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva samostatně, nebo společně místopředseda s jedním členem představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla před stavenstvem písemně pověřena. 16.3.2005 - 16.10.2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje ta, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 19.2.2003 - 16.3.2005
předseda představenstva Ing. Bořivoj Vágner 30.3.2017
Vznik členství 10.2.2017
Vznik funkce 10.2.2017
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. Lenka Hortová 30.3.2017
Vznik členství 10.2.2017
Vznik funkce 10.2.2017
Adresa: Bellevue 3250 , Kladno 272 01
člen představenstva Steve Lovecek Lichtag 20.11.2018
Vznik členství 27.8.2018
Adresa: Žitavského 572 , Praha 156 00
Člen Albert Matějka 19.2.2003 - 14.5.2003
Vznik členství 19.2.2003
Zánik členství 26.3.2003
Vznik funkce 19.2.2003
Zánik funkce 26.3.2003
Adresa: U valu 862/2 , Praha 161 00
Člen Ing. Bořivoj Vágner 14.5.2003 - 16.3.2005
Vznik členství 26.3.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
předseda představenstva Ing. Bořivoj Vágner 16.3.2005 - 20.8.2007
Zánik členství 21.5.2007
Vznik funkce 11.1.2005
Zánik funkce 21.5.2007
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
místopředseda představenstva Jitka Vágnerová 16.3.2005 - 20.8.2007
Zánik členství 21.5.2007
Zánik funkce 21.5.2007
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
člen představenstva Mgr. Václav Mára 16.3.2005 - 20.8.2007
Zánik členství 21.5.2007
Zánik funkce 21.5.2007
Adresa: Vyšehrad 261 , Český Krumlov 381 01
předseda představenstva Kamil Soukup 20.8.2007 - 21.3.2008
Vznik členství 21.5.2007
Zánik členství 14.11.2007
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 14.11.2007
Adresa: Otakarova 31 , 370 01 České Budějovice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jiří Růžička 20.8.2007 - 21.3.2008
Vznik členství 21.5.2007
Zánik členství 14.11.2007
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 14.11.2007
Adresa: Jírovcova 1364 , 370 01 České Budějovice Česká republika
člen představenstva Josef Zimmermann 20.8.2007 - 21.3.2008
Vznik členství 21.5.2007
Zánik členství 14.11.2007
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 14.11.2007
Adresa: J. Švermy 261 , 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika
předseda představenstva Jaroslav Hlinomaz 21.3.2008 - 16.7.2008
Vznik členství 14.11.2007
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 14.11.2007
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: náměstí starosty Pavla 44 , Kladno 272 01
člen představenstva Milada Kučerová 21.3.2008 - 16.7.2008
Vznik členství 14.11.2007
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: Sídliště Plešivec 364 , Český Krumlov 381 01
místopředseda představenstva Mgr. Václav Mára 21.3.2008 - 16.7.2008
Vznik členství 14.11.2007
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 14.11.2007
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: Vyšehrad 261 , Český Krumlov 381 01
předseda představenstva Mgr. Václav Mára 16.7.2008 - 26.3.2012
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 30.11.2011
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 30.11.2011
Adresa: Vyšehrad 261 , Český Krumlov 381 01
místopředseda představenstva Vratislav Ryneš 16.7.2008 - 26.7.2012
Vznik členství 26.5.2008
Vznik funkce 26.5.2008
Adresa: Dubenská 1384/5 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Milada Kučerová 16.7.2008 - 26.7.2012
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 12.6.2012
Adresa: Sídliště Plešivec 364 , Český Krumlov 381 01
místopředseda představenstva Vratislav Ryneš 26.7.2012 - 25.5.2013
Vznik členství 12.6.2012
Zánik členství 19.12.2012
Vznik funkce 12.6.2012
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: Dubenská 1384/5 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Ing. Luděk Křemen 26.7.2012 - 14.11.2013
Vznik členství 12.6.2012
Zánik členství 8.11.2013
Vznik funkce 12.6.2012
Zánik funkce 8.11.2013
Adresa: Ke Chlumu 285 , Tábor 390 03
člen představenstva Věra Nagyová 26.7.2012 - 14.11.2013
Vznik členství 12.6.2012
Zánik členství 8.11.2013
Adresa: 27 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Karel Kalvoda 14.11.2013 - 7.6.2014
Vznik členství 8.11.2013
Zánik členství 3.4.2014
Zánik funkce 3.4.2014
Adresa: 353 , Dobřív 338 44
člen představenstva Petr Kuželík 14.11.2013 - 7.6.2014
Vznik členství 8.11.2013
Zánik členství 3.4.2014
Zánik funkce 3.4.2014
Adresa: 25 , Blatnice 330 25
člen představenstva Bc. Jiří Lukeš 7.6.2014 - 9.8.2016
Vznik členství 7.6.2014
Zánik členství 4.7.2016
Vznik funkce 7.6.2014
Zánik funkce 4.7.2016
Adresa: Sokolovská 980 , Strakonice 386 01
člen představenstva Jaroslav Jedlička 9.8.2016 - 24.12.2016
Vznik členství 4.7.2016
Zánik členství 16.11.2016
Adresa: Jana Palacha 962 , Roztoky 252 63
člen představenstva Věra Nagyová 14.11.2013 - 11.3.2017
Vznik členství 8.11.2013
Zánik členství 10.2.2017
Zánik funkce 10.2.2017
Adresa: 27 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Pavel Brom 7.6.2014 - 11.3.2017
Vznik členství 7.6.2014
Zánik členství 10.2.2017
Vznik funkce 7.6.2014
Zánik funkce 10.2.2017
Adresa: 20 , Frymburk 382 79
člen představenstva Věra Nagyová 11.3.2017 - 9.1.2018
Vznik členství 10.2.2017
Zánik členství 15.9.2017
Vznik funkce 10.2.2017
Zánik funkce 15.9.2017
Adresa: 27 , Český Krumlov 381 01

Dozorčí rada WELLNESS HOTEL a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marcela Lichtagová 20.11.2018
Vznik členství 27.8.2018
Adresa: Žitavského 572 , Praha 156 00
Předseda Ing. Zuzana Beladičová 19.2.2003 - 14.5.2003
Vznik členství 19.2.2003
Zánik členství 26.3.2003
Vznik funkce 19.2.2003
Zánik funkce 26.3.2003
Adresa: Pri Šajbách 7755 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
Člen Pavla Smetanová 19.2.2003 - 14.5.2003
Vznik členství 19.2.2003
Zánik členství 26.3.2003
Adresa: Brunnerova 993/14 , Praha 163 00
Člen Petra Matoušková 19.2.2003 - 14.5.2003
Vznik členství 19.2.2003
Zánik členství 26.3.2003
Adresa: Jiráskova 393 , Čerčany 257 22
Předseda Jitka Vágnerová 14.5.2003 - 16.3.2005
Vznik členství 26.3.2003
Vznik funkce 26.3.2003
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
Člen Mgr. Václav Mára 14.5.2003 - 16.3.2005
Vznik členství 26.3.2003
Adresa: 140 , Frymburk 382 79
Člen Lucie Vágnerová 14.5.2003 - 16.3.2005
Vznik členství 26.3.2003
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Bořivoj Vágner 16.3.2005 - 20.8.2007
Zánik členství 21.5.2007
Zánik funkce 21.5.2007
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Iveta Márová 16.3.2005 - 20.8.2007
Zánik členství 21.5.2007
Zánik funkce 21.5.2007
Adresa: Vyšehrad 261 , Český Krumlov 381 01
předseda dozorčí rady Lucie Vágnerová 16.3.2005 - 16.7.2008
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 11.1.2005
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
předseda dozorčí rady Ing. Bořivoj Vágner 20.8.2007 - 16.7.2008
Vznik členství 21.5.2007
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Jitka Vágnerová 20.8.2007 - 16.7.2008
Vznik členství 21.5.2007
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 22.5.2007
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Lucie Vágnerová 16.7.2008 - 26.7.2012
Vznik členství 26.5.2008
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Bohumil Halva 16.7.2008 - 26.7.2012
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 12.6.2012
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 12.6.2012
Adresa: V olšinách 906/12 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Ing. Bořivoj Vágner 16.7.2008 - 26.9.2013
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 8.11.2013
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 8.11.2013
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Lucie Týče 26.7.2012 - 14.11.2013
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 8.11.2013
Adresa: Jaroslava Ježka 3057 , Kladno 272 01
místopředseda dozorčí rady Martin Týče 26.7.2012 - 14.11.2013
Vznik členství 12.6.2012
Zánik členství 8.11.2013
Adresa: Jaroslava Ježka 3057 , Kladno 272 01
předseda dozorčí rady Ing. Bořivoj Vágner 26.9.2013 - 14.11.2013
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 8.11.2013
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 8.11.2013
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Martin Týče 14.11.2013 - 13.3.2015
Vznik členství 8.11.2013
Adresa: Jaroslava Ježka 3057 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ing. Bořivoj Vágner 14.11.2013 - 18.6.2016
Vznik členství 8.11.2013
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady JUDr. Hana Novotná 14.11.2013 - 11.3.2017
Vznik členství 8.11.2013
Zánik členství 10.2.2017
Zánik funkce 10.2.2017
Adresa: Masarykova 837/123 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Ing. Lenka Hortová 14.11.2013 - 11.3.2017
Vznik členství 8.11.2013
Zánik členství 10.2.2017
Zánik funkce 10.2.2017
Adresa: Bellevue 3250 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ivana Machulková 14.11.2013 - 11.3.2017
Vznik členství 8.11.2013
Zánik členství 10.2.2017
Zánik funkce 10.2.2017
Adresa: Polní 375 , Doksy 273 64
člen dozorčí rady Martin Týče 13.3.2015 - 11.3.2017
Vznik členství 8.11.2013
Zánik členství 10.2.2017
Zánik funkce 10.2.2017
Adresa: Bellevue 3247 , Kladno 272 01
předseda dozorčí rady Ing. Bořivoj Vágner 18.6.2016 - 11.3.2017
Vznik členství 8.11.2013
Zánik členství 10.2.2017
Vznik funkce 4.5.2016
Zánik funkce 10.2.2017
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Machulka 11.3.2017 - 13.4.2018
Vznik členství 10.2.2017
Zánik členství 14.3.2018
Adresa: Polní 375 , Doksy 273 64
předseda dozorčí rady Steve Lichtag 11.3.2017 - 20.11.2018
Vznik členství 10.2.2017
Zánik členství 27.8.2018
Vznik funkce 10.2.2017
Zánik funkce 27.8.2018
Adresa: Žitavského 572 , Praha 156 00
člen dozorčí rady Jitka Vágnerová 11.3.2017 - 20.11.2018
Vznik členství 10.2.2017
Zánik členství 27.8.2018
Vznik funkce 10.2.2017
Adresa: Bellevue 3238 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Mgr. Jana Hortová 11.3.2017 - 20.11.2018
Vznik členství 10.2.2017
Zánik členství 27.8.2018
Vznik funkce 10.2.2017
Adresa: Bellevue 3250 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Martin Týče 30.3.2017 - 20.11.2018
Vznik členství 10.2.2017
Zánik členství 27.8.2018
Vznik funkce 10.2.2017
Adresa: Bellevue 3247 , Kladno 272 01

Sbírka Listin WELLNESS HOTEL a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8120/SL 42 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 9.10.2015 12.10.2015 29
B 8120/SL 41 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 28.11.2014 2.12.2014 27
B 8120/SL 40 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.11.2014 2.12.2014 26
B 8120/SL 39 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 28.11.2014 2.12.2014 26
B 8120/SL 38 účetní závěrka [2010], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 28.11.2014 2.12.2014 20
B 8120/SL 37 účetní závěrka [2009], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2009 28.11.2014 2.12.2014 25
B 8120/SL 36 účetní závěrka [2008], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 28.11.2014 2.12.2014 25
B 8120/SL 35 účetní závěrka [2006], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2006 28.11.2014 2.12.2014 12
B 8120/SL 34 účetní závěrka [2005], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 28.11.2014 2.12.2014 15
B 8120/SL 33 účetní závěrka [2004], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 28.11.2014 2.12.2014 21
B 8120/SL 32 ostatní zápis z jednání DR/odvolání a jmenování do funkce Městský soud v Praze 3.4.2014 6.5.2014 12.6.2014 2
B 2045/SL 30 účetní závěrka [2012], zpráva auditora 2012 Městský soud v Praze 12.11.2013 13.11.2013 26
B 2045/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2011 Městský soud v Praze 15.11.2012 16.11.2012 26
B 2045/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 15.11.2012 16.11.2012 20
B 2045/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2009 Městský soud v Praze 15.11.2012 16.11.2012 32
B 2045/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 15.11.2012 16.11.2012 25
B 8120/SL 25 notářský zápis NZ 166/2012 Městský soud v Praze 12.6.2012 5.9.2012 5
B 8120/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2012 5.9.2012 12
B 8120/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.12.2008 26
B 8120/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2008 20.10.2008 12
B 8120/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2008 17.6.2008 1
B 8120/SL 20 notářský zápis -NZ169/08 Městský soud v Praze 26.5.2008 17.6.2008 8
B 8120/SL 17 podpisové vzory +čest.prohl.2x Městský soud v Praze 14.11.2007 25.2.2008 2
B 8120/SL 16 podpisové vzory čest.prohl. Městský soud v Praze 13.2.2008 25.2.2008 1
B 8120/SL 19 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 14.11.2007 18.2.2008 1
B 8120/SL 18 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 14.11.2007 18.2.2008 3
B 8120/SL 15 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 21.5.2007 17.8.2007 10
B 8120/SL 14 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 24.5.2007 17.8.2007 6
B 8120/SL 13 notářský zápis -NZ351/07 Městský soud v Praze 21.5.2007 17.8.2007 5
B 8120/SL 12 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 22.5.2007 17.8.2007 1
B 8120/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2005 4.2.2005 7.4.2005 11
B 8120/SL 8 podpisové vzory +prohlášení-5x Městský soud v Praze 4.2.2005 7.4.2005 7
B 8120/SL 6 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 11.1.2005 4.2.2005 7.4.2005 1
B 8120/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ 5/05 Městský soud v Praze 11.1.2005 4.2.2005 7.4.2005 16
B 8120/SL 3 notářský zápis NZ 534/2003 Městský soud v Praze 14.11.2003 3.12.2003 10
B 8120/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory -4x-NZ 230/2003 Městský soud v Praze 26.3.2003 20.5.2003 26
B 8120/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, podpisové vzory NZ 17/2003 Městský soud v Praze 13.1.2003 20.3.2003 24.3.2003 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje WELLNESS HOTEL a.s.

IČO (identifikační číslo) 26761131
Jméno WELLNESS HOTEL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Český Krumlov
Vznik první živnosti: 9.4.2003
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 8

Sídlo WELLNESS HOTEL a.s.

Živnosti a provozovny WELLNESS HOTEL a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Projektování pozemkových úprav

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.4.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Frymburk 382 79
Identifikační číslo provozovny 1005976473
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.6.2007

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.4.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Frymburk 382 79
Identifikační číslo provozovny 1005976473
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2007

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.4.2007
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Frymburk 382 79
Identifikační číslo provozovny 1005976473
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.8.2008

Živnost č. 4 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.7.2007

Živnost č. 5 Kosmetické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Frymburk 382 79
Identifikační číslo provozovny 1005976473
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.9.2008

Živnost č. 6 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Frymburk 382 79
Identifikační číslo provozovny 1005976473
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.9.2008

Živnost č. 7 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Frymburk 382 79
Identifikační číslo provozovny 1005976473
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.9.2008

Živnost č. 8 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.5.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Frymburk 382 79
Identifikační číslo provozovny 1005976473
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.5.2014

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán WELLNESS HOTEL a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Bořivoj Vágner
Člen statutárního orgánu Ing. Lenka Hortová
Člen statutárního orgánu Steve Lovecek Lichtag

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje WELLNESS HOTEL a.s.

IČO: 26761131
Firma: WELLNESS HOTEL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kladno
Základní územní jednotka: Kladno
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.2.2003

Sídlo WELLNESS HOTEL a.s.

Sídlo: Huťská 124, Kladno 272 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Provozování kulturních zařízení
Provozování sportovních zařízení
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image