Firma Wadia a.s. IČO 25048422


Wadia a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Wadia a.s. (25048422) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Divadelní 322/24, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 2. 1999 a je stále aktivní. Wadia a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Wadia a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Wadia a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Wadia a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Wadia a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Wadia a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9734
IČO (identifikační číslo osoby) 25048422
Jméno Wadia a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 22.2.1999
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 7.12.2016 došlo k převzetí jmění zanikající obchodní společnosti Rezidence Divadelní s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Lannova 2113/2a, IČ: 24853623, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Pr aze, oddíl C, vložka 201693, společností Wadia a.s., se sídlem Praha 1, Lannova 2113/2a, IČ: 25048422, a to na základě projektu fúze sloučením ze dne 17.10.2016 zanikající společnosti Rezidence Divadelní s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Lannova 2 113/2a, IČ: 24853623, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201693, s nástupnickou společností Wadia a.s., se sídlem Praha 1, Lannova 2113/2a, IČ: 25048422 s rozhodným dnem k datu 1.1.2016. 12.12.2016
Společnost Wadia a.s. se stává nástupnickou společností na základě vnitrostátní fúze sloučením spojený se snížením základního kapitálu nástupnické společnosti, zanikajících společností Zahradní čtvrť a.s., se sídlem Praha 5, Neumannova 1449/2, IČ: 2506777 0, Gold Star Invest, s.r.o., se sídlem Praha 1, Lannova 2113/2a, IČ: 27119505, Wadia Lannova, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Lannova 2113/2a, IČ: 28395191, se společností Wadia a.s., se sídlem Praha 1, Lannova 2113/2a, IČ: 25048422, ze dne 16.10. 2015, s rozhodným dnem k datu 1.1.2015 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce patnáct). 16.12.2015
Společnost Wadia a.s. se stává nástupnickou společností na základě vnitrostátní fúze sloučením spojený se snížením základního kapitálu nástupnické společnosti, zanikajících společností Zahradní čtvrť a.s., se sídlem Praha 5, Neumannova 1449/2, IČ: 2506777 0, Gold Star Invest, s.r.o., se sídlem Praha 1, Lannova 2113/2a, IČ: 27119505, Wadia Lannova, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Lannova 2113/2a, IČ: 28395191, se společností Wadia a.s., se sídlem Praha 1, Lannova 2113/2a, IČ: 25048422, ze dne 16.10. 2015, s rozhodným dnem k datu 1.1.2015. 15.12.2015 - 16.12.2015
Jediný akcionář, vykonávajíc působnost valné hromady společnosti Wadia a.s., rozhodl dne 19.5.2011: a) o zvýšení základního kapitálu společnosti Wadia a.s. ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 105.589.677,- Kč (slovy: sto pět milionů pět set osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých) na částku 107 .589.677,- Kč (slovy: sto sedm milionů pět set osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) že bude upisováno pět set dvacet sedm kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy : dvěstě tisíc korun českých ) a jeden kus kmenové akcie společnosti v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 189.677,- Kč(slovy: sto osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých); c) že emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých ) a emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 189.677,- Kč (slovy: sto osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých) činí 189.677,- Kč (slovy : sto osmdesát devět tisíc šest set sedmdestá sedm korun českých); d) že všechny nově vydané akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost SOPHIA MANAGEMENT LTD., se sídlem 4th Floor Lawford House, Albert Place, London, N3 IRL, Velká Británie (dále také jen " společnost SOPHIA MANAGEMENT LTD." nebo také jen " předem určený zájemce"); e) že všechny akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 105.589.677,- Kč (slovy: sto pět milionů pět set osmdesát devět tisíc šest set sedmdesá t sedm korun českých) do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD. oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; nebude-li v době upsání akcií usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o č ástku 105.589.677,- Kč (slovy: sto pět milionů pět set osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých) zaspáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií v souladu s ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 105.589.677,- Kč (slovy: sto pět milionů pět set osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých) do obchodního rejstříku; f) že emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem bude zcela splacen započtením pohledávky společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD. proti pohledávce společnosti Wadia a.s. na splaceního kursu akcií upsaných společností SOPHIA MANAGEMENT LTD. (blíže spec ifikováno pod písm.g) a h); g) že připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD. vůči společnosti Wadia a.s. ve výši 105.589.677,- Kč (slovy: sto pět miliónů pět set osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých) z titulu nároku na zaplacení dohodnuté ceny za postoupení pohledávek dle smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 26.7.2005 (slovy: dvacátého šestého července roku dva tisíce pět) mezi společností SOPHIA MANAGEMENT LTD., jakožto postupitelem, a společností Wadia a.s., jakožto postupníkem proti pohledávce společnos ti Wadia a.s. vůči společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD, na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 105.589.677,- Kč ( slovy: sto pět miliónů pět set osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých) s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením; h) stanovuje, že dohoda o započtení mezi společností SOPHIA MANAGEMENT LTD; a společností Wadia a.s. bude uzavřena v sídle společnosti ve lhůtě tří měsíců ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doruč ením návrhu dohody o započtení. Předmětem dohody o započtení mezi společností SOPHIA MANAGEMENT LTD, a společností Wadia a.s. bude započtení peněžité pohledávky společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD, ve výši 105.589.677,-- Kč (slovy: sto pět miliónů pět set osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých) proti pohledávce společnosti Wadia a.s. na splacení emisního kursu ve výši 105.589.677,- Kč (slovy: sto pět miliónů pět set odmdesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých). 31.5.2011 - 12.7.2011
Společnost Wadia, s.r.o., změnila svoji právní formu ve smyslu ust. § 69 odst. 2 obchodního zákoníku na akciovou společnost. 1.1.2006
Vymazává se ke dni 1.1.2006 z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze obchodní společnost Wadia, s.r.o., se sídlem Praha 10, Kolovraty, Mírová 639/56D, PSČ: 103 00 , IČ: 25 04 84 22 vedená v oddíle C, vložka 88 120. Právní důvod výmazu: společnost změnila právní formu ve smyslu ust. § 69 odst. 2 obchodního zákoníku na akciovou společnost. 1.1.2006 - 1.1.2006

Kapitál Wadia a.s.

zakladni jmění 55 733 100 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.12.2015
zakladni jmění 107 590 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.7.2011 - 15.12.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2006 - 12.7.2011
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.2.1999 - 1.1.2006

Akcie Wadia a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 103 603 Kč 537 15.12.2015
Kmenové akcie na jméno 98 253 Kč 1 15.12.2015
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 537 25.3.2015 - 15.12.2015
Kmenové akcie na jméno 189 677 Kč 1 25.3.2015 - 15.12.2015
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 527 12.7.2011 - 25.3.2015
Kmenové akcie na majitele 189 677 Kč 1 12.7.2011 - 25.3.2015
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 1.1.2006 - 25.3.2015

Sídlo Wadia a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Divadelní 322/24 , Praha 110 00 6.2.2019
Adresa Lannova 2113/2 , Praha 110 00 26.6.2013 - 6.2.2019
Adresa Révová 3242/3 , Praha 100 00 24.8.2006 - 26.6.2013
Adresa Mírová 639/56 , Praha 103 00 1.1.2006 - 24.8.2006
Adresa Mírová 639/56 , Praha 103 00 5.3.2002 - 1.1.2006
Adresa K. H. Máchy 294/5 , Bílina 418 01 22.2.1999 - 5.3.2002

Předmět podnikání Wadia a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.10.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.6.2007
specializovaný maloobchod 1.1.2006 - 15.10.2009
zprostředkování obchodu 1.1.2006 - 15.10.2009
zprostředkování služeb 1.1.2006 - 15.10.2009
realitní činnost 1.1.2006 - 15.10.2009
správa a údržba nemovitostí 1.1.2006 - 15.10.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 1.1.2006 - 15.10.2009
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 1.1.2006 - 15.10.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 1.1.2006 - 15.10.2009
grafické práce a kresličské práce 1.1.2006 - 15.10.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 1.1.2006 - 15.10.2009
reklamní činnost a marketing 1.1.2006 - 15.10.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 1.1.2006 - 15.10.2009
specializovaný maloobchod 5.3.2002 - 1.1.2006
zprostředkování obchodu 5.3.2002 - 1.1.2006
zprostředkování služeb 5.3.2002 - 1.1.2006
realitní činnost 5.3.2002 - 1.1.2006
správa a údržba nemovitostí 5.3.2002 - 1.1.2006
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 5.3.2002 - 1.1.2006
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 5.3.2002 - 1.1.2006
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 5.3.2002 - 1.1.2006
grafické práce a kresličské práce 5.3.2002 - 1.1.2006
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 5.3.2002 - 1.1.2006
reklamní činnost a marketing 5.3.2002 - 1.1.2006
inženýrská činnost v investiční výstavbě 5.3.2002 - 1.1.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v přílohách zákona č. 1,2 a 3 zákona č. 455/19 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků) 22.2.1999 - 5.3.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (mimo činností uvedených v přílohách zákona č. 1,2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) 22.2.1999 - 5.3.2002
realitní kancelář (mimo činností uvedených v přílohách zákona č. 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků) 22.2.1999 - 5.3.2002

vedení firmy Wadia a.s.

Statutární orgán Wadia a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 25.3.2015
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis. 11.1.2013 - 25.3.2015
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis. 1.1.2006 - 11.1.2013
Jednatel společnosti jedná ve všech věcech společnosti samo- statně. Podepisování za společnost se dejě tak, že k napsa- nému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí jed- natel svůj podpis. 22.2.1999 - 1.1.2006
statutární ředitel Jaromír Jech 25.3.2015
Vznik funkce 25.3.2015
Adresa: Biskupcova 1745/7 , Praha 130 00
Jednatel Mgr. Dagmar Jechová 22.2.1999 - 1.1.2006
Vznik funkce 22.2.1999
Adresa: K. H. Máchy 294/5 , Bílina 418 01
člen představenstva Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková 1.1.2006 - 15.10.2009
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 10.8.2009
Adresa: Nad vrbami 469/10 , Praha 103 00
člen představenstva Doc.Ing. Pavel Svoboda CSc. 1.1.2006 - 6.12.2010
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 11.11.2010
Adresa: Tererova 1348/3 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Dlabola 1.1.2006 - 16.5.2011
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 1.1.2011
Vznik funkce 1.1.2006
Zánik funkce 1.1.2011
Adresa: Společná 2190/1 , Praha 182 00
člen představenstva Jaromír Jech 15.10.2009 - 11.1.2013
Vznik členství 10.8.2009
Adresa: Biskupcova 1745/7 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Dlabola 16.5.2011 - 11.1.2013
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 20.12.2012
Vznik funkce 3.1.2011
Zánik funkce 20.12.2012
Adresa: Společná 2190/1 , Praha 182 00
předseda představenstva Jaromír Jech 11.1.2013 - 25.3.2015
Vznik členství 10.8.2009
Zánik členství 25.3.2015
Vznik funkce 20.12.2012
Zánik funkce 25.3.2015
Adresa: Biskupcova 1745/7 , Praha 130 00
člen představenstva Dagmar Jechová 11.1.2013 - 25.3.2015
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 25.3.2015
Adresa: Fibichova 351 , Cítoliby 439 02

Dozorčí rada Wadia a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Dagmar Jechová 1.1.2006 - 15.10.2009
Vznik členství 1.1.2006
Vznik funkce 1.1.2006
Adresa: K. H. Máchy 294/5 , Bílina 418 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslava Dlabolová 1.1.2006 - 15.10.2009
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 10.8.2009
Adresa: Společná 2190/1 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing.Arch. Karol Lakatoš 1.1.2006 - 16.5.2011
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 1.1.2011
Adresa: Na poříčí 1061/37 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Mgr. Dagmar Jechová 15.10.2009 - 16.5.2011
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 1.1.2011
Vznik funkce 1.1.2006
Zánik funkce 1.1.2011
Adresa: Fibichova 351 , Cítoliby 439 02
člen dozorčí rady Mgr. Dagmar Jechová 16.5.2011 - 11.1.2013
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 20.12.2012
Vznik funkce 1.1.2011
Adresa: Fibichova 351 , Cítoliby 439 02
člen dozorčí rady Barbora Kochová 15.10.2009 - 1.9.2013
Vznik členství 10.8.2009
Adresa: Pod Kapličkou 2846 , 130 00 Praha 3 Česká republika
člen dozorčí rady Ing.Arch. Karol Lakatoš 16.5.2011 - 25.3.2015
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: V cihelně 804/4 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Barbora Kochová 1.9.2013 - 25.3.2015
Vznik členství 10.8.2009
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00

Sbírka Listin Wadia a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9734/SL 51 notářský zápis [1300/2015] Městský soud v Praze 4.12.2015 16.12.2015 51
B 9734/SL 50 notářský zápis [1300/2015] Městský soud v Praze 4.12.2015 15.12.2015 51
B 9734/SL 49 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 16.10.2015 16.10.2015 19.10.2015 15
B 9734/SL 48 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 8.10.2015 9.10.2015 9.10.2015 13
B 9734/SL 47 notářský zápis [NZ 209/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.2.2015 11.3.2015 31.3.2015 9
B 9734/SL 46 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.11.2014 11.3.2015 31.3.2015 1
B 9734/SL 45 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 11.11.2014 11.3.2015 31.3.2015 2
B 9734/SL 44 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.12.2014 5.12.2014 16
B 9734/SL 43 ostatní zápis ze zasedání představenstva 2x Městský soud v Praze 20.12.2012 16.1.2013 16.1.2013 7
B 9734/SL 42 notářský zápis NZ 812/2012 Městský soud v Praze 20.12.2012 16.1.2013 16.1.2013 12
B 9734/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 13.8.2012 20
B 9734/SL 40 účetní závěrka -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 13.8.2012 6
B 9734/SL 39 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.6.2011 1.7.2011 13
B 9734/SL 38 notářský zápis NZ 332/2011 Městský soud v Praze 19.5.2011 13.6.2011 8
B 9734/SL 37 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 3.1.2011 24.5.2011 1
B 9734/SL 36 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.11.2010 24.5.2011 2
B 9734/SL 35 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 1.7.2010 14
B 9734/SL 34 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 25.5.2010 31.5.2010 13
B 9734/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.9.2009 27.10.2009 2
B 9734/SL 32 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 10.8.2009 27.10.2009 1
B 9734/SL 31 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 9.1.2008 30.4.2008 12.5.2008 1
B 9734/SL 30 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 9.1.2008 30.4.2008 12.5.2008 1
B 9734/SL 29 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 24.4.2008 30.4.2008 12.5.2008 2
B 9734/SL 27 účetní závěrka 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 21.6.2007 28.6.2007 16
B 9734/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 26.6.2007 26.6.2007 24
B 9734/SL 25 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 26.6.2007 26.6.2007 15
B 9734/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 253/2004 Městský soud v Praze 29.9.2004 8.1.2007 8.1.2007 22
B 9734/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.9.2004 8.1.2007 8.1.2007 15
B 9734/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.1.2007 8.1.2007 8.1.2007 1
B 9734/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2006 8.1.2007 8.1.2007 1
B 9734/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.12.2006 8.1.2007 8.1.2007 1
B 9734/SL 19 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 24.10.2006 24.10.2006 7
B 9734/SL 18 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.10.2006 24.10.2006 7
B 9734/SL 17 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 24.10.2006 24.10.2006 7
B 9734/SL 9 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 15.10.2004 27.9.2006 0
B 9734/SL 8 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.10.2004 27.9.2006 0
B 9734/SL 6 notářský zápis -NZ4/05 Městský soud v Praze 7.1.2005 27.9.2006 0
B 9734/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ253/04+změna pr.formy Městský soud v Praze 29.9.2004 27.9.2006 0
B 9734/SL 16 účetní závěrka k 30.6.04+audit Městský soud v Praze 30.6.2004 27.9.2006 0
B 9734/SL 15 posudek znalce -dodatek Městský soud v Praze 20.12.2004 27.9.2006 0
B 9734/SL 14 posudek znalce Městský soud v Praze 24.9.2004 27.9.2006 0
B 9734/SL 13 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 8.10.2004 27.9.2006 0
B 9734/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.10.2004 27.9.2006 0
B 9734/SL 3 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 7.7.2006 10.7.2006 13
B 9734/SL 4 ostatní -sml.o zastav.obch.podílu Městský soud v Praze 18.5.2005 18.11.2005 0
B 9734/SL 2 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 8.11.2001 16.5.2002 0
B 9734/SL 1 notářský zápis NZ 56/99 Městský soud v Praze 11.2.1999 17.3.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Wadia a.s.

IČO (identifikační číslo) 25048422
Jméno Wadia a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 22.2.1999
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 2

Sídlo Wadia a.s.

Živnosti a provozovny Wadia a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.2.1999

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.2005

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 15.11.2001

Živnost č. 4 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 15.11.2001

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží a účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 15.11.2001

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Wadia a.s.

Člen statutárního orgánu Jaromír Jech

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Wadia a.s.

IČO: 25048422
Firma: Wadia a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.2.1999

Sídlo Wadia a.s.

Sídlo: Lannova 2113/2, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podobné firmy

tracking image