Firma W.P.E. a.s. IČO 25709151


W.P.E. a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

W.P.E. a.s. (25709151) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Podnikatelská 565, Praha 190 11. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 11. 1998 a je stále aktivní. W.P.E. a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o W.P.E. a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o W.P.E. a.s. na Justice.cz
Detailní informace o W.P.E. a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro W.P.E. a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje W.P.E. a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5637
IČO (identifikační číslo osoby) 25709151
Jméno W.P.E. a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.11.1998
Valná hromada konaná dne 13.8.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 1.050.000,-Kč o 12.240.000,-Kč na částku 13.290.000,-Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Valná hromada sch valuje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je posílení finanční stability a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci R.A.T.spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, 190 11, IČ 63990270. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 60 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 200.000,-Kč za kus, které nebudou kótované a 12 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné p odobě o jmenovité hodnotě á 20.000,-Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurs nově vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodem a způsobu navrhovaného základního kapitálu upsáním novách akcií s možnost í započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurence schopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady - započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti, proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu takto: R.A.T spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Běch ovice, Podnikatelská 565, 190 11, IČ 639902270 upíše celkem 60 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 200.000,-Kč za kus, které nebudou kótované a 12 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné p odobě o jmenovité hodnotě á 20.000,-Kč za kus, které nebudou kótované, přičemž pohledávky společnosti R.A.T. spol. s r.o. ve výši 12.240.000,-Kč z titulu splacení emisního kurzu bude započtena pohledávkou R.A.T. spol. s r.o. vůči společnosti, která vznikl a na základě nákupu materiálu a služeb vůči dodavateli R.A.T. spol. s r.o. K přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí dojít nejpozději do 15.9.2007, K upsání akcií je poskytnuta lhůta alespoň čtrnácti dní od doručení návrhu na uzavření smlou vy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Písemná návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kursu akcií proti peněžité pohledávce tohoto předem určeného zájemce vůči společnosti ve shora uvedené určené výši vyhotoví společnost ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uspání akcií předem určenému zájemci, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude návrh zaslán doporučeně na dresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uve dením jména a funkce statutárního orgánu, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše započítáv aných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí bát úředně ověřeny. Tato dohoda musí bát uzavřena nejpozději do 30 .9.2007, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určeného zájemce vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů. 7.9.2007 - 24.9.2014
Valná hromada konaná dne 8.6.2006 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12,240.000,- Kč na celkovou částku 13,290.000,- Kč. Základní kapitál společnosti byl zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nově upisované akcie budo emitovány v počtu 60 kusů o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, na jméno v listinné podobě a v počtu 12 kusů o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jméno v listinné podobě. Emisní kurz nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hod notě. Dosavadní akcionáři společnosti Ing. Petr Dřevíkovský a Ing. Tomáš Fuka se vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií s tím, že všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti R.A.T. spol.s r.o., se sí dlem Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11, IČO 63990270. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to konkrétně pohledávky ve výši 12,240.000,- Kč za nákup materiálu a služeb vůči dodavateli R.A.T. , s.r.o., IČ 63990270, obchodní společnos ti zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38811, se sídlem Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, s tím, že peněžitá pohledávka vůči společnosti se započítává na emisní kurz nově upisovaných akcií v částce 12,240.000,- Kč. Za tuto peněžitou pohledávku vůči společnosti bude vydáno 60 kusů akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, na jméno v listinné podobě a 12 kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jméno v listinné podobě. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcem společností R.A.T. spol.s r.o. činí jeden měsíc od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem, upisovatelem nových akcií a věřitelem shora uvedené pohledávky vůči společnosti, do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku po vzájemné dohodě v sídle společnosti. 16.6.2006 - 7.9.2007
Základní jmění společnosti bylo splaceno zakladateli v plném rozsahu ke dni zápisu do obchodního rejstříku. 11.11.1998 - 24.9.2014

Kapitál W.P.E. a.s.

zakladni jmění 13 290 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.2007
zakladni jmění 1 050 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.11.1998 - 1.10.2007

Akcie W.P.E. a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 200 000 Kč 60 1.10.2007
Akcie na jméno 20 000 Kč 12 1.10.2007
Akcie na jméno 50 000 Kč 21 11.11.1998

Sídlo W.P.E. a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Podnikatelská 565 , Praha 190 11 26.4.2012
Adresa Areál VÚ Běchovice 10 , 190 11 Praha 9 Česká republika
11.11.1998 - 26.4.2012

Předmět podnikání W.P.E. a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 28.12.2017
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 28.12.2017
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 24.9.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.9.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 24.9.2014
Galvanizérství, smaltérství 24.9.2014
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, krcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezp ečné pro životní prostředí. 24.9.2014 - 28.12.2017
galvanizérství 11.2.2005 - 24.9.2014
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 11.2.2005 - 24.9.2014
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní nad 3,5t 30.7.2003 - 24.9.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 30.7.2003 - 24.9.2014
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující. 25.9.2001 - 24.9.2014
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, krcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. 25.9.2001 - 24.9.2014
Inženýrská činnost v investiční výstavbě. 25.9.2001 - 24.9.2014
Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 11.11.1998 - 24.9.2014
Projektování elektrických zařízení. 11.11.1998 - 24.9.2014
Inženýrská činnost v oblasti ekologizace průmyslových staveb. 11.11.1998 - 24.9.2014
Výroba nádrží a výrobků z plastů v rámci živnosti volné. 11.11.1998 - 24.9.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příl.1,2,3 zák.č. 455/91Sb. 11.11.1998 - 24.9.2014

vedení firmy W.P.E. a.s.

Statutární orgán W.P.E. a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje samostatně jediný člen představenstva. 28.12.2017
Způsob jednání za společnost Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoliv člen představenstva.Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěnému či napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 11.11.1998 - 28.12.2017
člen představenstva Ing. Petr Dřevíkovský 10.2.2017
Adresa: Travná 1285 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Karel Horádek CSc. 11.11.1998 - 11.2.2005
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Ústecká 2914 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Petra Dřevíkovská 11.2.2005 - 6.9.2014
Vznik členství 27.12.2004
Adresa: Alšova 536 , Šestajovice 250 92
předseda představenstva Ing. Petr Dřevíkovský 11.11.1998 - 24.9.2014
Adresa: Doležalova 1055/23 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Tomáš Fuka CSc. 11.11.1998 - 24.9.2014
Adresa: Na lysině 303/1 , Praha 147 00
člen představenstva Petra Dřevíkovská 6.9.2014 - 24.9.2014
Vznik členství 27.12.2004
Adresa: Alšova 536 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Ing. Petr Dřevíkovský 24.9.2014 - 10.2.2017
Adresa: Doležalova 1055/23 , Praha 198 00

Dozorčí rada W.P.E. a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Jaroslav Zelingr 28.12.2017
Vznik členství 20.12.2017
Adresa: Vršovická 1461/64 , Praha 101 00
člen Ing. René Lašťovka CSc. 11.11.1998 - 25.9.2001
Adresa: Nikoly Vapcarova 3271/9 , Praha 143 00
člen Lubor Šimíček 11.11.1998 - 26.4.2012
Zánik členství 20.10.2011
Adresa: Hrabákova 1975/12 , Praha 148 00
člen Jaroslav Zelingr 11.11.1998 - 24.9.2014
Adresa: Vršovická 1461/64 , Praha 101 00
člen Ing. Petr Šimon CSc. 25.9.2001 - 24.9.2014
Adresa: Kolbenova 635/18 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Jan Dřevíkovský 26.4.2012 - 24.9.2014
Vznik členství 20.10.2011
Adresa: Alšova 536 , Šestajovice 250 92
člen dozorčí rady Jan Dřevíkovský 24.9.2014 - 10.2.2017
Adresa: Alšova 536 , Šestajovice 250 92
člen dozorčí rady Jan Dřevíkovský 10.2.2017 - 28.12.2017
Zánik členství 20.12.2017
Adresa: Travná 1285 , Praha 198 00

Sbírka Listin W.P.E. a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5637/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 437/2014 Městský soud v Praze 21.7.2014 16.9.2014 21.10.2014 16
B 5637/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.1.2011 12.1.2011 16
B 5637/SL 20 zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 23.8.2010 5.1.2011 7.1.2011 2
B 5637/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.1.2011 7.1.2011 10
B 5637/SL 18 účetní závěrka r.2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 29.6.2009 3.7.2009 2
B 5637/SL 17 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 29.6.2009 3.7.2009 4
B 5637/SL 16 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 2
B 5637/SL 15 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 4
B 5637/SL 14 účetní závěrka r.2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 19.9.2008 19.9.2008 2
B 5637/SL 13 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 19.9.2008 19.9.2008 4
B 5637/SL 12 notářský zápis NZ 1061/2007 Městský soud v Praze 13.8.2007 17.9.2007 13
B 5637/SL 11 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 10.7.2006 0
B 5637/SL 10 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 10.10.2005 14.10.2005 17
B 5637/SL 9 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 14.1.2005 14.2.2005 0
B 5637/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.1998 14.2.2005 0
B 5637/SL 7 notářský zápis -NZ675/04 Městský soud v Praze 27.12.2004 14.2.2005 0
B 5637/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 29.6.2004 20.7.2004 0
B 5637/SL 5 notářský zápis Nz589/2002+příl. Městský soud v Praze 3.12.2002 13.8.2003 0
B 5637/SL 4 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 23.4.2002 18.11.2002 25.11.2002 0
B 5637/SL 3 notářský zápis plná moc Městský soud v Praze 27.12.2000 18.7.2002 0
B 5637/SL 2 účetní závěrka audit.zpráva za r.2000 Městský soud v Praze 12.6.2001 18.7.2002 0
B 5637/SL 1 notářský zápis - včetně stanov Městský soud v Praze 1.6.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje W.P.E. a.s.

IČO (identifikační číslo) 25709151
Jméno W.P.E. a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 21
Vznik první živnosti: 11.11.1998
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 6

Sídlo W.P.E. a.s.

Živnosti a provozovny W.P.E. a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Středulinského 966/26, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1004679904
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 8.11.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Šámalova 14, Horoušany 250 82
Identifikační číslo provozovny 1012435067
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.2.2018

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Středulinského 966/26, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1004679904
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Šámalova 14, Horoušany 250 82
Identifikační číslo provozovny 1012435067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2018

Živnost č. 3 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Středulinského 966/26, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1004679904
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2011

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 5 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.12.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Středulinského 966/26, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1004679904
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2011

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.3.2016
Provozovna č. 1
Provozovna Středulinského 966/26, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1004679904
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.2016

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příl. 1, 2, 3 zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Inženýrská činnost v oblasti ekologizace průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba nádrží a výrobků z plastů v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1998
Zánik oprávnění 25.10.2001

Živnost č. 11 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1999
Zánik oprávnění 26.3.2001

Živnost č. 14 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2000
Zánik oprávnění 14.11.2000

Živnost č. 16 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a pprodej ...

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2000
Zánik oprávnění 1.1.2004

Živnost č. 17 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní do 3,5t.

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán W.P.E. a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Dřevíkovský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje W.P.E.a.s.

IČO: 25709151
Firma: W.P.E.a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Běchovice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.11.1998

Sídlo W.P.E.a.s.

Sídlo: Podnikatelská 565, Praha 190 11

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba ostatních plastových výrobků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy elektrických zařízení
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image