Firma Výrobní společnost Čerchov a.s. IČO 00115517


Výrobní společnost Čerchov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Výrobní společnost Čerchov a.s. (00115517) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 55, Klenčí pod Čerchovem 345 34. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 2. 1976 a je stále aktivní. Výrobní společnost Čerchov a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Výrobní společnost Čerchov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Výrobní společnost Čerchov a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Výrobní společnost Čerchov a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Výrobní společnost Čerchov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Výrobní společnost Čerchov a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1047
IČO (identifikační číslo osoby) 00115517
Jméno Výrobní společnost Čerchov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 18.2.1976
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou. Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povin no souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10 % základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu od mítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. 20.9.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 11 12.9.2014 - 14.6.2018
Počet členů dozorčí rady: 6 12.9.2014 - 14.6.2018
Valná hromada společnosti Výrobní společnost Čerchov a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5.600.000,- Kč (slovy: pětmilionůšestsettisíc korun) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto navrhovanou částku. Společnost zvyšuje základní kapitál z důvodů kapitálového posílení a podpory ekonomických ukazatelů společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií z částky 55.986.000,- Kč (slovy: padesátpětmilionůdevětsetosmdesátšesttisíc korun) na částku 61.586.000,-Kč (slovy: šedesátjednamilionůpětsetosmdesátšesttisíc korun) a jejich emisní kurz b ude splacen peněžitými vklady. Všechny nové akcie budu upsány s využitím přednostního práva akcionářů. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu o navrhovanou částku bude provedeno upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě, na jméno a v počtu 560 kusů (pětsetšedesát kusů) o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun) na jeden kus akcie, s nově vyda nými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Místem pro upisování nových akcií se stanoví sídlo společnosti Výrobní společnost Čerchov a.s., tj. Klenčí pod Čerchovem 55 každý pracovní den od 8.00 hod. do 15.00 hod.. Lhůta pro úpis akcií, s využitím přednostního práva, bude činit šest týdnů a počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům ozn ámen doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště a zveřejněny v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl ve výši 0.0100024 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tj. na 2 026 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 20,27 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000 ,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá podíl ve výši 0,100025 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tj. na 5 396 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 539,73 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.0 00,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě a má být splacen peněžitými vklady na zvláštní bankovní účet. č.ú. 2094499594/0300, vedený u ČSOB a.s., pobočka Domažlice. Lhůta pro splacení celého emisního kurzu akcií je jeden měsíc po upsání akcií. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány předem určeným zájemcem obchodní společností Rosenberg s.r.o. se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 101, IČ 00870226, a to do jednoho měsíce po marném uplynutí lhůty pro upsání akcií akc ionáři s přednostním právem. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií předem určenému zájemci bude oznámen písemně s tím, že pokud předem určený zájemce v této lhůtě nevyužije svého práva k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do výše jmenovité hodnoty neupsaných akcií marným uplynutím této lhůty neúčinné. Od počátku lhůty k úpisu bude na sídle společnosti Klenčí pod Čerchovem čp. 55 připraven návrh smlouvy o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností. N ávrh smlouvy o upsání akcií bude již podepsán jménem společnosti jejím statutárním orgánem. Tento návrh smlouvy bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti včetně počtu upisovaných akcií. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Místo pro úpis akcií bude v sídle společnosti, v kanceláři předsedy představenstva, Klenčí pod Čerchovem. 14.8.2006 - 24.7.2008
Členská schůze dne 6.12.2002 rozhodla o změně právní formy Zemědělského družstva Čerchov na Výrobní společnost Čerchov a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 13/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti. 1.4.2003
Základní členský vklad: a) základní členský vklad fyzické osoby činí 20.000,- Kč, slovy (dvacettisíc korun) a je splatný do 3 let od vzniku členství. V jeho rámci je stanoven vstupní vklad 1.000,- Kč, slovy tisíckorun, splatný před vznikem členství b) základní členský vklad právnické osoby činí vždy násobek zákl. čl. vkladu fyzické osoby a je minimálně 100.000,- Kč, slovy (stotisíckorun) splatný do 1 roku od vzniku členství. Představenstvo může stanovit vyšší zákl. čl. vklad dle velikosti právnické osoby. V rámci zák. čl. vkladu je stanoven vstupní vklad, který činí vždy polovinu zákl. čl. vkladu, minimálně 50.000,- Kč, slovy (padesáttisíckorun) splatný před vznikem členství. 29.10.1993 - 1.4.2003
Ručení: Člen má podle čl. 8 písm. f) povinnost ručit za případnou nekrytou ztrátu výsledku hospodaření družstva do jedné třetiny své průměrné měsíční odměny. 6.4.1989 - 29.10.1993

Aktuální kontaktní údaje Výrobní společnost Čerchov a.s.

Kapitál Výrobní společnost Čerchov a.s.

zakladni jmění 55 986 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.4.2003
zakladni jmění 5 960 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.10.1993 - 1.4.2003

Akcie Výrobní společnost Čerchov a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 396 1.4.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 026 1.4.2003

Sídlo Výrobní společnost Čerchov a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 55 , Klenčí pod Čerchovem 345 34 27.10.2016
Adresa 55 , Klenčí pod Čerchovem 345 34 1.4.2003 - 27.10.2016
Adresa Klenčí pod Čerchovem Česká republika
29.10.1993 - 1.4.2003
Adresa Klenčí Česká republika
18.2.1976 - 29.10.1993

Předmět podnikání Výrobní společnost Čerchov a.s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 12.9.2014
obráběčství 12.9.2014
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.9.2014
Silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 12.9.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.9.2014
kovářství, podkovářství 12.9.2014
zastupování v celním řízení 1.9.2003 - 12.9.2014
hostinská činnost 20.6.2001
výroba elektr. přístrojů 20.6.2001 - 1.9.2003
stavební činnost 20.6.2001 - 1.9.2003
truhlářství 20.6.2001 - 12.9.2014
zámečnictví 20.6.2001 - 12.9.2014
kovoobrábění 20.6.2001 - 12.9.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 20.6.2001 - 12.9.2014
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 20.6.2001 - 12.9.2014
přípravné práce pro stavby 20.6.2001 - 12.9.2014
skladování zboží a manipulace s nákladem 20.6.2001 - 12.9.2014
vedení účetnictví 20.6.2001 - 12.9.2014
výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 20.6.2001 - 12.9.2014
velkoobchod 20.6.2001 - 12.9.2014
maloobchod se smíšeným zbožím 20.6.2001 - 12.9.2014
maloobchod s tabákovými výrobky 20.6.2001 - 12.9.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 20.6.2001 - 12.9.2014
silniční motorová doprava nákladní 20.6.2001 - 12.9.2014
silniční motorová doprava osobní 20.6.2001 - 12.9.2014
montáž drobných předmětů 10.3.1997 - 20.6.2001
doprava a prodej tuhých paliv 17.7.1991 - 29.10.1993
provozuje obchodní a zprostředkovatelskou činnost 1.11.1990 - 29.10.1993
provozuje zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu: 1.11.1990 - 29.10.1993
1. vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze rozhodnutí 1.11.1990 - 29.10.1993
2. dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace 1.11.1990 - 29.10.1993
poskytuje práce a služby pro občany a organizace svými dopravními a mechanizačními prostředky 12.6.1990 - 29.10.1993
předmětem jiné hospodářské činnosti je: - přidružená výroba průmyslového charakteru - rekultivační práce jako dodavatelská činnost pro jiné podniky - stavební a jiné práce průmyslového charakteru pro organizaci i pro občany 12.6.1990 - 29.10.1993
družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a vodních plochách, které jsou v užívání družstva 6.4.1989 - 29.10.1993
družstvo a) poskytuje práce a služby pro občany svými dopravními a mechanizačními prostředky b) zpracovává část své produkce na potravinářské výrobky (houby apod.) c) provozuje obchodní a pohostinskou činnost, kde realizuje převážně svoje výrobky d) v rámci svého závodního stravování poskytuje služby národním výborům, podnikům i občanům e) poskytuje ubytovací služby 6.4.1989 - 29.10.1993
předmětem jiné hospodářské činnosti je přidružená výroba průmyslového charakteru a rekultivační práce jako dodavatelská činnost pro jiné podniky v omezené míře i stavební práce pro jiné organizace 6.4.1989 - 29.10.1993
opravy, obráběcí a tvářecí práce jako výpomoc pro socialistické organizace okresu Domažlice a pro odběratele strojů 10.10.1983 - 6.4.1989
výroba náhradních dílů, popř. renovaci pro zem. stroje pro ostatní odběratelské podniky 10.10.1983 - 6.4.1989
vývojová dílna pro neseriové typy strojů a zařízení pro zem. výrobu 9.9.1982 - 6.4.1989
výroba náhradních dílů, popř. renovace pro zem. stroje pro ÚPZT a ZEMPO 9.9.1982 - 6.4.1989
kooperační činnost s výrobci zem. strojů 9.9.1982 - 6.4.1989
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba 28.10.1976 - 6.4.1989

Předmět činnosti Výrobní společnost Čerchov a.s.

Platnost údajů od - do
truhlářství 29.10.1993 - 20.6.2001
zemědělská výroba a prodej nezpracovaných zem. výrobků 29.10.1993 - 20.6.2001
poskytování ubytování 29.10.1993 - 20.6.2001
zámečnictví 29.10.1993 - 20.6.2001
silniční motorová doprava 29.10.1993 - 20.6.2001
řeznictví a uzenářství 29.10.1993 - 20.6.2001
výroba elektr. přístrojů 29.10.1993 - 20.6.2001
stavební činnost 29.10.1993 - 20.6.2001
hostinská činnost 29.10.1993 - 20.6.2001
kovoobrábění 29.10.1993 - 20.6.2001
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.10.1993 - 20.6.2001

vedení firmy Výrobní společnost Čerchov a.s.

Statutární orgán Výrobní společnost Čerchov a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. 12.9.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva svůj podpis. 1.4.2003 - 12.9.2014
Způsob jednání: a) zastupování - navenek jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda, příp. kterýkoli jiný pověřený člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem b) podepisování - k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda či místopředseda nebo kterýkoli jiný pověřený člen představenstva s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu alespoň 2 členů představenstva 29.10.1993 - 1.4.2003
Způsob zastupování: předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Způsob podepisování: pokud vnitrodružstevní předpisy nesvěřují podepisování písemnosti jiným funkcionářům, podepisuje je předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda 6.4.1989 - 29.10.1993
Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva. 28.10.1976 - 6.4.1989
Zastupování: Družstvo zastupuje navenek předseda a jeden další člen představenstva. Podepisování: K názvu družstva připojí své vlastnoruční podpisy předseda a jeden další člen představenstva. Písemnosti finanční povahy podpisuje předseda a účetní. 18.2.1976 - 28.10.1976
předseda představenstva Stanislav Uher 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Vznik funkce 10.5.2018
Adresa: 61 , Zahořany 344 01
místopředseda představenstva Jaroslava Zelenková 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Vznik funkce 10.5.2018
Adresa: 297 , Postřekov 345 35
člen představenstva Jiří Baar 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 96 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen představenstva Vladimír Cedidla 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 129 , Trhanov 345 33
člen představenstva Petr Hubka 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 227 , Chodov 345 33
člen představenstva Petr Janeš 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 112 , Pec 344 01
člen představenstva Ing. Anna Kobesová 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 355 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen představenstva Bc. Květa Koutná 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 36 , Chodov 345 33
člen představenstva Ing. Václav Schleiss 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 33 , Újezd 344 01
člen představenstva Martin Váchal 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 351 , Postřekov 345 35
člen představenstva Jiří Thomayer 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 116 , Chodov 345 33
Člen Jiří Knopf 18.2.1976 - 25.10.1982
Adresa: 257 , Postřekov 345 35
Člen Josef Fišer 18.2.1976 - 25.10.1982
Adresa: 16 , Chodov Česká republika
Člen Marie Kobesová 18.2.1976 - 25.10.1982
Adresa: 45 , Chodov 345 33
Člen Karel Lang 18.2.1976 - 25.10.1982
Adresa: 100 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
Člen Václav Nejdl 18.2.1976 - 25.10.1982
Adresa: 52 , Trhanov 345 33
Člen Jiří Rubey 18.2.1976 - 25.10.1982
Adresa: 18 , Klenčí Česká republika
Člen Josef Šedlovský 18.2.1976 - 25.10.1982
Adresa: 106 , Postřekov 345 35
Místopředseda Stanislav Vogeltanz 18.2.1976 - 1.10.1986
Adresa: 40 , Postřekov 345 35
Člen František Reiniger 18.2.1976 - 1.10.1986
Adresa: 50 , Postřekov 345 35
člen Martin Záhoř 25.10.1982 - 1.10.1986
Adresa: 67 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen Ing. Václav Schleiss 25.10.1982 - 1.10.1986
Adresa: 33 , Petrovice Česká republika
Člen Karel Řezníček 18.2.1976 - 6.4.1989
Adresa: 16 , Postřekov 345 35
Člen ing. Anna Veberová 18.2.1976 - 6.4.1989
Adresa: 151 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
Člen Václav Vogeltanz 18.2.1976 - 6.4.1989
Adresa: 56 , Chodov Česká republika
Člen Marie Wolfová 18.2.1976 - 6.4.1989
Adresa: 22 , Postřekov 345 35
Člen Jan Ledvina 18.2.1976 - 6.4.1989
Adresa: 42 , Chodov 345 33
člen Antonín Anderle 25.10.1982 - 6.4.1989
Adresa: 45 , Díly 344 01
člen Jiřina Cedidlová 25.10.1982 - 6.4.1989
Adresa: 25 , Trhanov 345 33
člen Marie Konopová 25.10.1982 - 6.4.1989
Adresa: 45 , Chodov 345 33
člen Šimon Váchal 25.10.1982 - 6.4.1989
Adresa: 251 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen Jakub Tauer 25.10.1982 - 6.4.1989
Adresa: 4 , Chodov Česká republika
člen Rudolf Feierfeil 1.10.1986 - 6.4.1989
Adresa: 78 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen Jaroslav Pivoňka 1.10.1986 - 6.4.1989
Adresa: 257 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen Martin Královec 1.10.1986 - 6.4.1989
Adresa: 123 , Postřekov 345 35
člen Jiří Konop 1.10.1986 - 6.4.1989
Adresa: 276 , Postřekov 345 35
Předseda Josef Rojt 18.2.1976 - 22.3.1991
Adresa: 18 , Draženov 344 01
místopředseda Ing. Václav Schleiss 1.10.1986 - 22.3.1991
Adresa: 33 , Petrovice Česká republika
člen Bartoloměj Kobes 29.10.1993 - 10.3.1997
Adresa: 37 , Chodov Česká republika
člen Rudolf Feierfeil 29.10.1993 - 10.3.1997
Adresa: 78 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen Josef Tauer 29.10.1993 - 10.3.1997
Adresa: 111 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen Karel Anderle 29.10.1993 - 20.6.2001
Zánik členství 10.4.2001
Adresa: 25 , Postřekov 345 35
člen Karel Heindl 29.10.1993 - 20.6.2001
Zánik členství 10.4.2001
Adresa: 125 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen Martin Váchal 10.3.1997 - 20.6.2001
Zánik členství 10.4.2001
Adresa: 20 , Postřekov 345 35
předseda Ing. Václav Schleiss 22.3.1991 - 1.4.2003
Adresa: 33 , Petrovice Česká republika
místopředseda Jan Etzl 22.3.1991 - 1.4.2003
Adresa: 39 , Chodov 345 33
člen Jiří Konop 29.10.1993 - 1.4.2003
Adresa: 276 , Postřekov 345 35
člen Petr Janeš 29.10.1993 - 1.4.2003
Adresa: 112 , Pec 344 01
člen Zdeněk Mathauser 29.10.1993 - 1.4.2003
Adresa: 167 , Chodov 345 33
člen ing. Petr Mleziva 29.10.1993 - 1.4.2003
Adresa: 76 , Chodov Česká republika
člen Jan Nechoďdomů 10.3.1997 - 1.4.2003
Adresa: 146 , Chodov Česká republika
člen Jaroslava Zelenková 10.3.1997 - 1.4.2003
Adresa: 297 , Postřekov 345 35
člen Vladimír Cedidla 20.6.2001 - 1.4.2003
Vznik členství 10.4.2001
Adresa: 129 , Trhanov 345 33
člen Ing. Jiří Linhart 20.6.2001 - 1.4.2003
Vznik členství 10.4.2001
Adresa: 342 , Postřekov 345 35
člen Anna Šurinová 20.6.2001 - 1.4.2003
Vznik členství 10.4.2001
Adresa: 289 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
předseda Ing. Václav Schleiss 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Vznik funkce 1.4.2003
Zánik funkce 25.4.2008
Adresa: 33 , Újezd 344 01
místopředseda Jan Etzl 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Vznik funkce 1.4.2003
Zánik funkce 25.4.2008
Adresa: 39 , Chodov 345 33
člen Vladimír Cedidla 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 129 , Trhanov 345 33
člen Petr Janeš 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 112 , Pec 344 01
člen Jiří Konop 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 276 , Postřekov 345 35
člen Ing. Jiří Linhart 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 342 , Postřekov 345 35
člen Zdeněk Mathauser 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 167 , Chodov 345 33
člen Ing. Petr Mleziva 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 76 , Chodov 345 33
člen Jan Nechoďdomů 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 146 , Chodov 345 33
člen Anna Šurinová 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 289 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen Jaroslava Zelenková 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 297 , Postřekov 345 35
předseda představenstva Ing. Václav Schleiss 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Vznik funkce 30.4.2008
Zánik funkce 10.5.2013
Adresa: 33 , Újezd 344 01
místopředseda představenstva Jan Etzl 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Vznik funkce 30.4.2008
Zánik funkce 10.5.2013
Adresa: 39 , Chodov 345 33
člen představenstva Vladimír Cedidla 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 129 , Trhanov 345 33
člen představenstva Petr Janeš 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 112 , Pec 344 01
člen představenstva Jiří Konop 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 276 , Postřekov 345 35
člen představenstva Zdeněk Mathauser 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 167 , Chodov 345 33
člen představenstva Jan Nechoďdomů 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 146 , Chodov 345 33
člen představenstva Jaroslava Zelenková 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 297 , Postřekov 345 35
člen představenstva Jiří Baar 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 96 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen představenstva Stanislav Uher 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 61 , Zahořany 344 01
člen představenstva Martin Váchal 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 351 , Postřekov 345 35
předseda představenstva Václav Schleiss 20.6.2013 - 14.1.2016
Vznik členství 10.5.2013
Vznik funkce 22.5.2013
Zánik funkce 27.10.2015
Adresa: 33 , Újezd 344 01
člen představenstva Stanislav Uher 20.6.2013 - 14.1.2016
Vznik členství 10.5.2013
Adresa: 61 , Zahořany 344 01
místopředseda představenstva Jaroslava Zelenková 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Vznik funkce 22.5.2013
Zánik funkce 9.5.2018
Adresa: 297 , Postřekov 345 35
člen představenstva Jiří Baar 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 96 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen představenstva Vladimír Cedidla 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 129 , Trhanov 345 33
člen představenstva Petr Hubka 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 227 , Chodov 345 33
člen představenstva Petr Janeš 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 112 , Pec 344 01
člen představenstva Květa Koutná 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 36 , Chodov 345 33
člen představenstva Jan Nechoďdomů 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 146 , Chodov 345 33
člen představenstva Jiří Thomayer 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 116 , Chodov 345 33
člen představenstva Martin Váchal 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 351 , Postřekov 345 35
člen představenstva Ing. Václav Schleiss 14.1.2016 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 33 , Újezd 344 01
předseda představenstva Stanislav Uher 14.1.2016 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Vznik funkce 27.10.2015
Zánik funkce 9.5.2018
Adresa: 61 , Zahořany 344 01

Dozorčí rada Výrobní společnost Čerchov a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Hana Pivoňková 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Vznik funkce 10.5.2018
Adresa: 90 , Pec 344 01
člen dozorčí rady Kamil Konopík 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 17 , Postřekov 345 35
člen dozorčí rady Bartoloměj Kobes 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 37 , Chodov 345 33
člen dozorčí rady Jiří Reiniger 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 50 , Postřekov 345 35
člen dozorčí rady Václav Sedlák 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: 120 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Sobotka 14.6.2018
Vznik členství 9.5.2018
Adresa: třída Přátelství 2378 , Písek 397 01
předseda Jiří Hnyk 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Vznik funkce 1.4.2003
Zánik funkce 25.4.2008
Adresa: 11 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
místopředseda Marie Jordánová 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Vznik funkce 1.4.2003
Zánik funkce 25.4.2008
Adresa: 10 , Postřekov 345 35
člen Josef Bešta 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: Janáčkova 489 , Domažlice 344 01
člen Jan Konop 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 45 , Chodov 345 33
člen Hana Pivoňková 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 257 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen Marie Wolfová 1.4.2003 - 20.6.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: 22 , Postřekov 345 35
předseda dozorčí rady Hana Pivoňková 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Vznik funkce 30.4.2008
Zánik funkce 10.5.2013
Adresa: 257 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen dozorčí rady Jan Konop 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 45 , Chodov 345 33
člen dozorčí rady Marie Wolfová 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 22 , Postřekov 345 35
člen dozorčí rady Jaroslav Sobotka 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: třída Přátelství 2378 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Bartoloměj Kobes 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 37 , Chodov 345 33
člen dozorčí rady Václav Sedlák 20.6.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 10.5.2013
Adresa: 120 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
předseda dozorčí rady Hana Pivoňková 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Vznik funkce 24.5.2013
Zánik funkce 9.5.2018
Adresa: 90 , Pec 344 01
člen dozorčí rady Jiří Reiniger 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 50 , Postřekov 345 35
člen dozorčí rady Václav Sedlák 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 120 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen dozorčí rady Jaroslav Sobotka 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: třída Přátelství 2378 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Bartoloměj Kobes 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 37 , Chodov 345 33
člen dozorčí rady Kamil Konopík 20.6.2013 - 14.6.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 9.5.2018
Adresa: 17 , Postřekov 345 35

Sbírka Listin Výrobní společnost Čerchov a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1047/SL 41 rozhod. o statut. orgánu zapis ze schůze představenstva Krajský soud v Plzni 27.10.2015 8.1.2016 25.1.2016 2
B 1047/SL 40 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 17.7.2015 16.10.2015 20
B 1047/SL 39 notářský zápis Nz 360/2014 - rozhodnutí ŘVH Krajský soud v Plzni 27.6.2014 12.9.2014 2.10.2014 14
B 1047/SL 38 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 3.9.2014 3.9.2014 4.9.2014 21
B 1047/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 10.5.2013 5.6.2013 21.8.2013 13
B 1047/SL 32 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 16.4.2013 17.6.2013 17.6.2013 21
B 1047/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 + zápis z VH Krajský soud v Plzni 13.4.2012 5.6.2012 5.6.2012 21
B 1047/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 7.6.2011 15.6.2011 15.6.2011 16
B 1047/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 15.4.2009 29.6.2009 29.6.2009 22
B 1047/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Plzni 30.4.2008 30.5.2008 20.6.2008 1
B 1047/SL 23 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 22.4.2008 14.5.2008 2.6.2008 18
B 1047/SL 22 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 26.3.2007 13.6.2007 13.6.2007 14
B 1047/SL 21 notářský zápis Nz 149/2006-rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 30.6.2006 9.8.2006 14.8.2006 5
B 1047/SL 20 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Plzni 22.3.2006 24.7.2006 24.7.2006 20
B 1047/SL 19 účetní závěrka ,výroční zpráva 2004,audit Krajský soud v Plzni 22.3.2005 30.6.2005 1.9.2005 18
B 1047/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 27.4.2004 29.6.2004 20.7.2004 20
B 1047/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.6.2003 5.8.2003 27.8.2003 11
B 1047/SL 16 notářský zápis -NZ 107/2003 rozh.VH Krajský soud v Plzni 30.6.2003 5.8.2003 27.8.2003 5
B 1047/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2002 Krajský soud v Plzni 2.6.2003 6.8.2003 20.8.2003 22
B 1047/SL 12 notářský zápis, změna právní formy, fúze -NZ 13/2003 rozh.čl.sch.+stan. Krajský soud v Plzni 22.1.2003 5.2.2003 31.3.2003 36
B 1047/SL 11 notářský zápis -NZ 12/2003 usn. čl.schůze Krajský soud v Plzni 22.1.2003 5.2.2003 31.3.2003 10
B 1047/SL 10 účetní závěrka k 31.10.2002 Krajský soud v Plzni 27.11.2002 5.2.2003 31.3.2003 8
B 1047/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 25.4.2002 18.9.2002 20.9.2002 16
B 1047/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 26.3.2001 18.9.2002 20.9.2002 19
B 1047/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva 1999, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 20.3.2000 18.9.2002 20.9.2002 10
B 1047/SL 2 ostatní -zápis z čl. schůze Krajský soud v Plzni 3.8.2001 3.8.2001 4
B 1047/SL 1 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 14.5.2001 3.8.2001 2
B 1047/SL 14 změna právní formy, fúze -transformováno z Dr XXIV 1511 Krajský soud v Plzni 0
B 1047/SL 13 změna právní formy, fúze - transformováno do B 1047 Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Výrobní společnost Čerchov a.s.

IČO (identifikační číslo) 00115517
Jméno Výrobní společnost Čerchov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Domažlice
Vznik první živnosti: 17.3.1992
Celkový počet živností: 32
Aktivních živností: 7

Sídlo Výrobní společnost Čerchov a.s.

Živnosti a provozovny Výrobní společnost Čerchov a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Klenčí pod Čerchovem 345 34
Identifikační číslo provozovny 1001510771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Cihlářská 507, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1001510801
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.1992

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Klenčí pod Čerchovem 345 34
Identifikační číslo provozovny 1001510771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Cihlářská 507, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1001510801
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.1992

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Klenčí pod Čerchovem 345 34
Identifikační číslo provozovny 1001510771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 32, Postřekov 345 35
Identifikační číslo provozovny 1001510763
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.5.1996

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 32, Postřekov 345 35
Identifikační číslo provozovny 1001510763
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 55, Klenčí pod Čerchovem 345 34
Identifikační číslo provozovny 1001510771
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 1.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna 345 33 Trhanov
Identifikační číslo provozovny 1001510780
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Zahájení provozování 10.1.1996
Provozovna č. 4
Provozovna 63, Trhanov 345 33
Identifikační číslo provozovny 1001510798
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.2.1993

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.5.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Klenčí pod Čerchovem 345 34
Identifikační číslo provozovny 1001510771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.5.1995

Živnost č. 6 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Klenčí pod Čerchovem 345 34
Identifikační číslo provozovny 1001510771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.3.2000

Živnost č. 7 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.4.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 55, Klenčí pod Čerchovem 345 34
Identifikační číslo provozovny 1001510771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.4.2001

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1992
Zánik oprávnění 15.6.1993
Konec oprávnění 15.6.1993

Živnost č. 9 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 16.5.2014

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 11 Poskytování ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1993
Zánik oprávnění 4.7.1995

Živnost č. 12 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1993
Zánik oprávnění 18.4.2001

Živnost č. 15 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.1993
Zánik oprávnění 11.6.1994
Konec oprávnění 11.6.1994

Živnost č. 18 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1993
Zánik oprávnění 21.6.2001

Živnost č. 19 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.1994
Zánik oprávnění 10.6.1997

Živnost č. 20 Montáž součástí pro výrobu elektromotorů v režimu živností volných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.1994
Zánik oprávnění 18.5.2001

Živnost č. 21 Výroba ozdobného porcelánu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.1994
Zánik oprávnění 4.7.1995

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.1994
Zánik oprávnění 2.6.1995
Konec oprávnění 2.6.1995

Živnost č. 23 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Práce stavebními a zemními stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1994
Zánik oprávnění 18.4.2001

Živnost č. 25 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 26.5.2000

Živnost č. 28 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Výrobní společnost Čerchov a.s.

Člen statutárního orgánu Stanislav Uher
Člen statutárního orgánu Jiří Baar
Člen statutárního orgánu Jiří Thomayer
Člen statutárního orgánu Martin Váchal
Člen statutárního orgánu Petr Hubka
Člen statutárního orgánu Květa Koutná
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Schleiss
Člen statutárního orgánu Jaroslava Zelenková
Člen statutárního orgánu Vladimír Cedidla
Člen statutárního orgánu Petr Janeš
Člen statutárního orgánu Ing. Anna Kobesová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Výrobní společnost Čerchov a.s.

IČO: 00115517
Firma: Výrobní společnost Čerchov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Domažlice
Základní územní jednotka: Klenčí pod Čerchovem
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba košťat a kartáčnických výrobků
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Demolice a příprava staveniště
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s tabákovými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image