Firma VÚKV a.s. IČO 45274100


VÚKV a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VÚKV a.s. (45274100) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bucharova 1314/8, Praha 158 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. VÚKV a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o VÚKV a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VÚKV a.s. na Justice.cz
Detailní informace o V Ú K V a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VÚKV a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VÚKV a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1549
IČO (identifikační číslo osoby) 45274100
Jméno VÚKV a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.6.2014 - 17.8.2017
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti VÚKV a.s. (dále jen "Společnost"), konané dne 25.8.2005: 1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti je společnost ŠKODA HOLDING a.s., IČ: 261 63 632, se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, okres Plzeň-město, PSČ: 316 00, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1029 (dál e jen hlavní akcionář), která vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 90 % základního kapitálu společnosti VÚKV a.s., konkrétně představuje podíl ve výši 96,36 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře b ylo osvědčeno předložením hromadných listin a jednotlivých akcií ke dni konání mimořádné vlané hromady a čestným prohlášením. z předložených hromadných listin a jednotlivých akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 17 283 ks kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč znějící na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 96,36 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl., obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům, tj. akciím všech min oritních akcionářů vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře (dále jen "ostatní akcie") na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné va lné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hla vního akcionáře. 3. Výše protiplnění. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1600,- Kč (slovy jedentisícšestset korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm.b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1943/2005, vypracovaným společností YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. - se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1, PSČ 110 00, IČ 256 14 274, zapsané v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soude v Praze oddíl C., vložka 54924 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá: Hodnota akcií Společnosti pro účely doložení přiměřenosti navrhované ceny akcií Společnosti jejich hodnotě ve s myslu § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku jako výše protiplnění poskytnutého hlavním akcionářem v souladu s § 183i obchodního zákoníku činí 1.600,- Kč. Jak vyplývá ze znaleckého posudku byla hodnota akcií a výše protiplnění stanovena jak majetkový m tak výnosovým způsobem ocenění, přičemž vzhledem k charakteru podnikatelské činnosti a výhledu společnosti, je za přiměřený a odůvodněný výsledek považován výsledek výnosového ocenění. 4. Poskytnutí protiplnění. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či ak cií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, potom hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen způsobem určeným Stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři. Dosavadní vlastníci akcií ostatních akcií podle bodu 2. tohoto usnesení je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li je tito dosavadní vlastníci akcií do měsíce, bude stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dní. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 16.10.2006 - 19.5.2011
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve- deného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaže- no ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkumný ústav kolejových vozidel Praha 1.5.1992 - 19.5.2011
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výzkumný ústav kolejových vozidel Praha 1.5.1992 - 19.5.2011
V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 19.5.2011

Kapitál VÚKV a.s.

zakladni jmění 17 936 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.6.1993
zakladni jmění 16 918 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 24.6.1993

Akcie VÚKV a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 17 936 1.8.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 17 936 27.9.2016 - 1.8.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 17 936 24.7.2014 - 27.9.2016
Akcie na majitele 1 000 Kč 17 936 11.4.1994 - 24.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 17 936 24.6.1993 - 11.4.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 16 918 1.5.1992 - 24.6.1993

Sídlo VÚKV a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bucharova 1314/8 , Praha 158 00 16.10.2015
Adresa Bucharova 1314/8 , Praha 158 00 22.12.2004 - 16.10.2015
Adresa Kartouzská 200/4 , Praha 150 00 24.6.1993 - 22.12.2004
Adresa Kartouzská 200/4 , Praha 150 00 1.5.1992 - 24.6.1993

Předmět podnikání VÚKV a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.7.2015
výzkumně-vývojová a konstrukční činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD, vozidel spe- ciálních, podsestav kolejových vozidel speciálních přeprav, kovových přepravních prostředků, kontejnérú a speciáních přístrojů 11.4.1994 - 16.7.2015
projektové práce v oblasti dopravního strojírenství 11.4.1994 - 16.7.2015
projektování systému pro potrubní přepravu 11.4.1994 - 16.7.2015
výroba speciáních komponentů vozidel a speciání přístrojové techniky pro vozidla a jejich zkoušení 11.4.1994 - 16.7.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.4.1994 - 16.7.2015
konzultační činnost v oblasti dopravního strojírenství 11.4.1994 - 16.7.2015
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku 11.4.1994 - 16.7.2015
experimentání zkusebna vozidel pro dopravní strojírenství a zkušebna kontejnerů provoz rekreačního zařízení (bez stravování) 11.4.1994 - 16.7.2015
výzkumně vývojová, technologická, výrobní a obchodní činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD vozidel specielních, podsestav kolejových vozidel, specielních přeprav, kovových přepravních prostředků, výkovku a výlistu ma- teriálu a speciálních přístrojů 1.5.1992 - 11.4.1994
tvorba, vývoj a prodej výpočetních metod a programového vybavení pro obory řešené ústavem 1.5.1992 - 11.4.1994
experimentílní zkušebna vozidel pro dopravní strojírenství a kon- tejnerů, certifikace výrobků 1.5.1992 - 11.4.1994
odborná spolupráce s firmami a organizacemi v oblasti dopravního strojírenství 1.5.1992 - 11.4.1994
zahraničně obchodní činnost 1.5.1992 - 11.4.1994

Předmět činnosti VÚKV a.s.

Platnost údajů od - do
nezávislá výzkumně vývojová činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD, vozidel speciálních, podsestav kolejových vozidel speciálních přeprav, kovových přepravních prostředků, kontejnerů a speciálních přístrojů 16.10.2015

vedení firmy VÚKV a.s.

Statutární orgán VÚKV a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně. 24.7.2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobán, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. za představenstvo jedná jménem společnosti navenek předseda představenstva a další člen představenstva nebo místo předseda představenstva a další člen představenstva společně. 24.11.2004 - 24.7.2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy nejméně dva členové představenstva společně, nebo prokurista. 8.8.2002 - 24.11.2004
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva vždy společně. 4.9.2001 - 8.8.2002
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo kteříkoliv dva členové představenstva vždy společně. 26.4.1999 - 4.9.2001
Způsob jednání jménem společnosti d: jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva, a to buď : - předseda a místopředseda - předseda a jeden člen představenstva - místopředseda a jeden člen představentva, nebo jeden člen představentva, který je k tomu písemně zmocněn. 18.2.1998 - 18.2.1998
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva samostatně, nebo dva zbývající členové představenstva vždy společně. 18.2.1998 - 26.4.1999
Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu nejméně dva členové předsta- venstva, a to buď předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 11.4.1994 - 18.2.1998
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenst- va, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka spo- lečnosti. 1.5.1992 - 11.4.1994
předseda představenstva Ing. Zdeněk Malkovský Ph.D. 16.6.2017
Vznik členství 1.5.2017
Vznik funkce 2.5.2017
Adresa: K Brusce 280/7 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Motyčka 16.6.2017
Vznik členství 1.5.2017
Vznik funkce 2.5.2017
Adresa: Průběžná 421 , Ohrobec 252 45
člen představenstva Ing. Petr Brzezina 3.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Vznik funkce 25.4.2018
Adresa: Starodubečská 131/25 , Praha 107 00
člen představenstva Ing. Vladimír Malý 3.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Vznik funkce 25.4.2018
Adresa: Drahobejlova 1691/61 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Sváta 30.8.2018
Vznik členství 27.9.2016
Adresa: Sedlecká 1303 17, 323 00 Plzeň Česká republika
Člen představenstva Ing. Michal Karel 1.5.1992 - 11.4.1994
Adresa: Matoušova 1355/14 , Praha 150 00
Člen představenstva Ing. Libor Mareš 1.5.1992 - 11.4.1994
Adresa: Černokostelecká 2798/58 , Praha 100 00
člen Ing. Pavel Stejskal 11.4.1994 - 1.2.1996
Adresa: Vyžlovská 2242/34 , Praha 100 00
člen Ing. Jiřina Vlková 11.4.1994 - 18.11.1996
Adresa: Pod višňovkou 1370/13 , Praha 140 00
člen Ing. Zdenněk Malkovský 11.4.1994 - 18.11.1996
Adresa: K Brusce 280/7 , Praha 160 00
člen Ing. Jiří Radosta 11.4.1994 - 18.11.1996
Adresa: Chelčického 1563/16 , Karlovy Vary 360 01
Člen představenstva Ing. Pavel Pavlousek CSc. 1.5.1992 - 10.7.1997
Adresa: Pod Bruskou 147/3 , Praha 118 00
člen JUDr. Jiří Bainhofer 1.2.1996 - 10.7.1997
Adresa: Amforová 1894/26 , Praha 155 00
člen Ing. Viktor König 18.11.1996 - 10.7.1997
Adresa: Břidlicová 472/33 , Plzeň 326 00
člen Mgr. Petr Eliáš 18.11.1996 - 18.2.1998
Adresa: Hořátevská 2008/4 , Nymburk 288 02
předseda Ing. Viktor König 10.7.1997 - 18.2.1998
Adresa: Břidlicová 472/33 , Plzeň 326 00
člen Ing, Fredinand Gottmann 10.7.1997 - 18.2.1998
Adresa: Jana Želivksého 2 , 130 00 Praha 3 Česká republika
člen Ing. Vladimír Dlouhý 10.7.1997 - 18.2.1998
Adresa: Čerchovská 1744/5 , Praha 120 00
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Pavlousek SCs 10.7.1997 - 18.2.1998
Adresa: Pod Bruskou 147/3 , Praha 118 00
člen představenstva Ing. Pavel Pavlousek SCs 18.2.1998 - 26.4.1999
Adresa: Pod Bruskou 147/3 , Praha 118 00
předseda Doc. Ing. Petr Wolf CSc 18.2.1998 - 26.4.1999
Adresa: Závišova 1031/4 , Ostrava 709 00
člen Dr. RNDr. Lubomír Smutný 18.2.1998 - 26.4.1999
Adresa: SPB 447 , Ostrava Česká republika
člen Mgr. Tomáš Květák r.č. 531230/0020 26.4.1999 - 29.9.2000
Adresa: 1. máje 281/2 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Pavel Pavlousek CSc. 26.4.1999 - 4.9.2001
Zánik členství 6.12.2000
Zánik funkce 6.12.2000
Adresa: Pod Bruskou 147/3 , Praha 118 00
člen Ing. Zbyněk Pražák 26.4.1999 - 4.9.2001
Zánik členství 6.12.2000
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1826/5 , Ostrava 702 00
člen Mgr. Tomáš Květák r.č. 531230/0020 29.9.2000 - 4.9.2001
Zánik členství 6.12.2000
Adresa: Pod Vyšehradem 104/1 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Pavlousek CSc. 4.9.2001 - 5.6.2002
Vznik členství 6.12.2000
Zánik členství 15.5.2001
Vznik funkce 6.12.2000
Zánik funkce 15.5.2001
Adresa: Pod Bruskou 147/3 , Praha 118 00
člen Mgr. Tomáš Květák r.č. 531230/0020 4.9.2001 - 5.6.2002
Vznik členství 6.12.2000
Zánik členství 15.5.2001
Adresa: Pod Vyšehradem 104/1 , Praha 147 00
Předseda představenstva Dr. Joachim Frey 5.6.2002 - 1.6.2004
Vznik funkce 15.5.2001
Zánik funkce 13.2.2004
Adresa: Nad dálnicí 1323 , Praha 156 00
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Pavlousek CSc 5.6.2002 - 1.6.2004
Zánik členství 15.12.2003
Vznik funkce 15.5.2001
Zánik funkce 15.12.2003
Adresa: Pod Bruskou 147/3 , Praha 118 00
Člen představenstva Mgr. Tomáš Květák 5.6.2002 - 24.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 15.5.2001
Adresa: Pod Vyšehradem 104/1 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Pavel Novotný 1.6.2004 - 24.11.2004
Vznik členství 13.2.2004
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 13.2.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: 289 , Chřibská 407 44
člen představenstva Dr. Joachim Frey 1.6.2004 - 24.11.2004
Vznik členství 15.5.2001
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Nad dálnicí 1323 , Praha 156 00
předseda představenstva Ing. Pavel Novotný 24.11.2004 - 1.6.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 30.3.2005
Vznik funkce 8.7.2004
Zánik funkce 30.3.2005
Adresa: 289 , Chřibská 407 44
místopředseda představenstva Ing. Petr Valdhans 24.11.2004 - 1.6.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 30.3.2005
Vznik funkce 8.7.2004
Zánik funkce 30.3.2005
Adresa: Slovanská alej 1896/25 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Miloslav Kepka Csc. 24.11.2004 - 1.6.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 30.3.2005
Adresa: Zahradní 313 , 330 08 Zruč Česká republika
předseda představenstva Ing. Zdeněk Malkovský 1.6.2005 - 7.5.2008
Vznik členství 31.3.2005
Zánik členství 20.3.2008
Vznik funkce 31.3.2005
Zánik funkce 20.3.2008
Adresa: K Brusce 280/7 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Miloš Zelingr 1.6.2005 - 7.5.2008
Vznik členství 31.3.2005
Zánik členství 20.3.2008
Vznik funkce 31.3.2005
Zánik funkce 20.3.2008
Adresa: Vondroušova 1209/48 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Malkovský 7.5.2008 - 19.5.2011
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 15.3.2011
Vznik funkce 11.4.2008
Zánik funkce 15.3.2011
Adresa: K Brusce 280/7 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Miloš Zelingr 7.5.2008 - 19.5.2011
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 15.3.2011
Vznik funkce 11.4.2008
Zánik funkce 15.3.2011
Adresa: Vondroušova 1209/48 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Jaromír Motyčka 23.6.2008 - 19.5.2011
Vznik funkce 1.5.2008
Adresa: Petržílkova 3306 , 143 00 Praha 12 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Miloš Zelingr 19.5.2011 - 19.5.2011
Vznik členství 15.3.2011
Vznik funkce 23.3.2011
Adresa: Vondroušova 1209/48 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Jaromír Motyčka 19.5.2011 - 19.5.2011
Vznik členství 15.3.2011
Adresa: Petržílkova 3306 , 143 00 Praha 12 Česká republika
člen představenstva Ing. Jaromír Motyčka 19.5.2011 - 19.2.2013
Vznik členství 15.3.2011
Zánik členství 31.1.2013
Adresa: Průběžná 421 , Ohrobec 252 45
člen představenstva Patrik Vook 19.2.2013 - 6.8.2013
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: Kardinála Berana 2245/15 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Malkovský 19.5.2011 - 10.6.2014
Vznik členství 15.3.2011
Zánik členství 1.5.2014
Vznik funkce 23.3.2011
Zánik funkce 1.5.2014
Adresa: K Brusce 280/7 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Miloš Zelingr 19.5.2011 - 10.6.2014
Vznik členství 15.3.2011
Zánik členství 1.5.2014
Vznik funkce 23.3.2011
Zánik funkce 1.5.2014
Adresa: Milotická 458/16 , Praha 155 21
člen představenstva Zdeněk Sváta 6.8.2013 - 16.10.2015
Vznik členství 1.8.2013
Adresa: Sedlecká 1303 17, 323 00 Plzeň Česká republika
předseda představenstva Ing. Zdeněk Malkovský 10.6.2014 - 16.10.2015
Vznik členství 1.5.2014
Vznik funkce 2.5.2014
Adresa: K Brusce 280/7 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Jaromír Motyčka 10.6.2014 - 16.10.2015
Vznik členství 1.5.2014
Vznik funkce 2.5.2014
Adresa: Průběžná 421 , Ohrobec 252 45
člen představenstva Zdeněk Sváta 16.10.2015 - 9.12.2016
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 1.8.2016
Adresa: Sedlecká 1303 17, 323 00 Plzeň Česká republika
předseda představenstva Ing. Zdeněk Malkovský 16.10.2015 - 16.6.2017
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 1.5.2017
Vznik funkce 2.5.2014
Zánik funkce 1.5.2017
Adresa: K Brusce 280/7 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Jaromír Motyčka 16.10.2015 - 16.6.2017
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 1.5.2017
Vznik funkce 2.5.2014
Zánik funkce 1.5.2017
Adresa: Průběžná 421 , Ohrobec 252 45
člen představenstva Ing. Zdeněk Sváta 9.12.2016 - 30.8.2018
Vznik členství 27.9.2016
Adresa: Sedlecká 1303 17, 323 00 Plzeň Česká republika

Dozorčí rada VÚKV a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Chvátal 3.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Vznik funkce 25.4.2018
Adresa: Smidarská 742 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Ing. Jan Čapek Ph.D. 6.2.2019
Vznik členství 2.1.2019
Adresa: Šedova 643/3 , Praha 198 00
člen dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 1.8.2019
Vznik členství 8.6.2019
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
Jméno Ing. Zdeněk Malkovský 1.5.1992 - 11.4.1994
Adresa: K Brusce 280/7 , Praha 160 00
Jméno Ing. Zuzana Fašánková 1.5.1992 - 11.4.1994
Adresa: Přemyslova 14 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno RNDr. Jan Hula 1.5.1992 - 11.4.1994
Adresa: Jeremenkova 36/11 , Bílovce Česká republika
člen Ing. Jaroslav Žoha 11.4.1994 - 1.2.1996
Adresa: Táborská 65/29 , Praha 140 00
člen Ing. Miroslav Brejcha 11.4.1994 - 10.7.1997
Adresa: Čajkovského 1289/1 , Praha 130 00
člen Ing. Robert Husák 1.2.1996 - 10.7.1997
Adresa: Myslbekova 709/27 , Praha 169 00
člen Ing. Vladimír Klomínek 11.4.1994 - 18.2.1998
Adresa: Za Zelenou liškou 967/2 , Praha 140 00
člen prof. Ing. Jaroslav Čáp DrSc 10.7.1997 - 18.2.1998
Adresa: K Rozvodně 91 , Pardubice 530 09
člen Doc.Ing. Jiří Pokorný CSc 10.7.1997 - 18.2.1998
Adresa: Hráského 1927/19 , Praha 148 00
člen Ing. Ferdinand Gottmann 18.2.1998 - 28.7.1998
Adresa: Želivského 2 , 130 00 Praha 3 Česká republika
předseda Ing. Josef Spurný 18.2.1998 - 5.10.1998
Adresa: 6. května 51 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen JUDr. Petr Pour 18.2.1998 - 29.9.2000
Adresa: Vašátkova 1013/14 , Praha 198 00
člen Ing. Josef Chaloupek 28.7.1998 - 29.9.2000
Adresa: 267 29 Zadní Třebáň 75 Česká republika
předseda Ing. Petr Hylmar 5.10.1998 - 29.9.2000
Adresa: třída Edvarda Beneše 1532/66 , Hradec Králové 500 12
člen Mgr. Miroslav Opatřil 29.9.2000 - 29.9.2000
Adresa: Žilkova 1723/42 , Brno 621 00
předseda Ing. Petr Hylmar 29.9.2000 - 4.9.2001
Zánik členství 6.12.2000
Adresa: třída Edvarda Beneše 1532/66 , Hradec Králové 500 12
člen Ing. Jiří Bureš 29.9.2000 - 4.9.2001
Zánik členství 6.12.2000
Adresa: Pod lesem 144/30 , Olomouc 779 00
člen Ing. Miroslav Opatřil 29.9.2000 - 4.9.2001
Zánik členství 6.12.2000
Adresa: Žilkova 1723/42 , Brno 621 00
člen Ing. Zbyněk Pražák 4.9.2001 - 5.6.2002
Vznik členství 6.12.2000
Zánik členství 15.5.2001
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1826/5 , Ostrava 702 00
Předseda Dr. Michal Siedentop 5.6.2002 - 1.6.2004
Zánik členství 13.2.2004
Vznik funkce 15.5.2001
Zánik funkce 13.2.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Albrecht-Altdorfer-Str. 17, 93073 Neutraubling,
předseda Ing. Jiří Zapletal 1.6.2004 - 24.11.2004
Vznik členství 13.2.2004
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 13.2.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen JUDr. Petr Pour 29.9.2000 - 1.6.2005
Vznik členství 21.3.2001
Zánik členství 21.3.2005
Adresa: Velká skála 677/7 , Praha 181 00
Člen Ing. Zbyněk Pražák 5.6.2002 - 1.6.2005
Vznik členství 15.5.2001
Zánik členství 23.3.2005
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1826/5 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Korecký 24.11.2004 - 1.6.2005
Vznik členství 25.6.2004
Vznik funkce 8.7.2004
Adresa: U čtyř domů 1273/5 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Juppa 24.11.2004 - 6.8.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 30.4.2005
Adresa: Husova 605/5 , Hradec Králové 500 08
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Majer 6.8.2005 - 1.6.2006
Vznik členství 1.6.2005
Zánik členství 1.6.2005
Adresa: Podhorská 681/11 , Mariánské Lázně 353 01
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Majer 1.6.2006 - 14.5.2007
Vznik členství 4.4.2006
Zánik členství 27.11.2006
Adresa: Podhorská 681/11 , Mariánské Lázně 353 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Zapletal 24.11.2004 - 22.10.2008
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 14.7.2008
Vznik funkce 14.7.2004
Zánik funkce 14.7.2008
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Korecký 1.6.2005 - 22.10.2008
Vznik členství 25.6.2004
Vznik funkce 8.7.2004
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Krsek 14.5.2007 - 22.10.2008
Vznik členství 1.3.2007
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 22.10.2008 - 23.10.2008
Vznik členství 14.7.2008
Vznik funkce 15.9.2008
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Krsek 22.10.2008 - 29.12.2008
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 15.9.2008
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Malý 22.10.2008 - 5.10.2011
Vznik členství 14.7.2008
Adresa: Drahobejlova 1691/61 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 23.10.2008 - 5.10.2011
Vznik členství 14.7.2008
Vznik funkce 17.9.2008
Zánik funkce 1.9.2011
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Krsek 29.12.2008 - 5.10.2011
Vznik členství 8.12.2008
Zánik členství 25.5.2011
Vznik funkce 9.12.2008
Zánik funkce 25.5.2011
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 5.10.2011 - 5.10.2011
Vznik členství 14.7.2008
Vznik funkce 1.9.2011
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 5.10.2011 - 6.8.2012
Vznik členství 14.7.2008
Zánik členství 1.5.2012
Vznik funkce 1.9.2011
Zánik funkce 1.5.2012
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Malý 5.10.2011 - 6.8.2012
Vznik členství 14.7.2008
Zánik členství 1.5.2012
Vznik funkce 1.9.2011
Zánik funkce 1.5.2012
Adresa: Drahobejlova 1691/61 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 6.8.2012 - 25.8.2013
Vznik členství 1.5.2012
Vznik funkce 20.6.2012
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
člen dozorčí rady Ing. Radek Westfál 5.10.2011 - 16.10.2015
Vznik členství 1.7.2011
Adresa: Famfulíkova 1147/5 , Praha 182 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Malý 6.8.2012 - 16.10.2015
Vznik členství 1.5.2012
Vznik funkce 20.6.2012
Adresa: Drahobejlova 1691/61 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 25.8.2013 - 16.10.2015
Vznik členství 1.5.2012
Vznik funkce 20.6.2012
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
člen dozorčí rady Ing. Radek Westfál 16.10.2015 - 26.1.2016
Vznik členství 1.7.2011
Adresa: Famfulíkova 1147/5 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 16.10.2015 - 8.9.2016
Vznik členství 1.5.2012
Zánik členství 1.5.2016
Vznik funkce 20.6.2012
Zánik funkce 1.5.2016
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Malý 16.10.2015 - 8.9.2016
Vznik členství 1.5.2012
Zánik členství 1.5.2016
Vznik funkce 20.6.2012
Zánik funkce 1.5.2016
Adresa: Drahobejlova 1691/61 , Praha 190 00
člen Ing. Jan Čapek Ph.D. 26.1.2016 - 3.5.2018
Vznik členství 1.1.2016
Vznik funkce 1.1.2016
Adresa: Šedova 643/3 , Praha 198 00
předseda doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 8.9.2016 - 3.5.2018
Vznik členství 7.6.2016
Vznik funkce 13.6.2016
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
místopředseda Ing. Vladimír Malý 8.9.2016 - 3.5.2018
Vznik členství 7.6.2016
Zánik členství 25.4.2018
Vznik funkce 13.6.2016
Zánik funkce 25.4.2018
Adresa: Drahobejlova 1691/61 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Čapek Ph.D. 3.5.2018 - 6.2.2019
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2016
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: Šedova 643/3 , Praha 198 00
člen dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 3.5.2018 - 1.8.2019
Vznik členství 7.6.2016
Zánik členství 7.6.2019
Vznik funkce 25.4.2018
Zánik funkce 7.6.2019
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01

Prokura VÚKV a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Michal Karel 11.4.1994 - 10.7.1997
Adresa: Matoušova 1355/14 , Praha 150 00
Jméno Ing. Libor Mareš 11.4.1994 - 7.12.2000
Adresa: Černokostelecká 2798/58 , Praha 100 00
Jméno Ing. Libor Mareš 4.9.2001 - 26.2.2003
Adresa: Černokostelecká 2798/58 , Praha 100 00

Sbírka Listin VÚKV a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1549/SL 60 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 10.11.2015 17.12.2015 1.2.2016 3
B 1549/SL 59 notářský zápis [NZ 896/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.2015 12.10.2015 20.10.2015 31
B 1549/SL 58 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 8.7.2015 9.7.2015 74
B 1549/SL 57 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.7.2014 22.8.2014 68
B 1549/SL 56 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 498/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 30.6.2014 15.8.2014 43
B 1549/SL 55 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 498/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 27.6.2014 11.8.2014 43
B 1549/SL 54 ostatní zápis z jednání DR volba člena představenstva Městský soud v Praze 14.4.2014 7.5.2014 11.6.2014 2
B 1549/SL 53 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 2.5.2014 7.5.2014 11.6.2014 3
B 1549/SL 52 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.10.2013 15.10.2013 65
B 1549/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.5.2012 30.5.2012 72
B 1549/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.5.2011 18.5.2011 69
B 1549/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2009 18.5.2010 20.5.2010 72
B 1549/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.4.2009 10.4.2009 70
B 1549/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva 2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 7.5.2008 7.5.2008 64
B 1549/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 15.6.2007 19.6.2007 61
B 1549/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 23.8.2006 0
B 1549/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 3.5.2005 28.6.2005 52
B 1549/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 7.1.2005 44
B 1549/SL 26 stanovy společnosti -06/2004 Městský soud v Praze 7.1.2005 0
B 1549/SL 25 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 7.1.2005 0
B 1549/SL 24 ostatní -zápis č.55 zased.představenst Městský soud v Praze 8.7.2004 7.1.2005 0
B 1549/SL 23 ostatní -zápis č.3/04 zasedání DR Městský soud v Praze 14.7.2004 7.1.2005 0
B 1549/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ308-309/04+přílohy Městský soud v Praze 25.6.2004 7.1.2005 0
B 1549/SL 21 ostatní -nájem.sml.na nebyt.prostory Městský soud v Praze 30.7.2004 7.1.2005 0
B 1549/SL 20 stanovy společnosti -09/2004 Městský soud v Praze 7.1.2005 0
B 1549/SL 19 notářský zápis -NZ466/04 Městský soud v Praze 15.9.2004 7.1.2005 0
B 1549/SL 18 ostatní vzdání se funkce/ing.Siedentop Městský soud v Praze 13.2.2004 16.6.2004 0
B 1549/SL 17 ostatní vzdání se funkce/ing.Pavlousek Městský soud v Praze 10.12.2003 16.6.2004 0
B 1549/SL 16 ostatní -záp.ze zased.DR+představenstv Městský soud v Praze 13.2.2004 16.6.2004 0
B 1549/SL 15 ostatní -zápis č.50 ze zased.představe Městský soud v Praze 12.12.2003 16.6.2004 0
B 1549/SL 14 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 18.2.2004 16.6.2004 0
B 1549/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2002 + audit 2x Městský soud v Praze 22.1.2003 7.8.2003 25.8.2003 0
B 1549/SL 12 notářský zápis NZ 118/2003 N 127/2003 Městský soud v Praze 12.5.2003 7.8.2003 25.8.2003 0
B 1549/SL 11 ostatní zápis č.44z jed.představenstva Městský soud v Praze 15.7.2002 19.3.2003 0
B 1549/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 24.10.2002 0
B 1549/SL 2 výroční zpráva - rok 2000,doplnění Městský soud v Praze 28.11.2001 6.12.2001 0
B 1549/SL 1 ostatní -doplnění výr.zprávy r.2000 Městský soud v Praze 28.11.2001 4.12.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje V Ú K V a.s.

IČO (identifikační číslo) 45274100
Jméno V Ú K V a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 13
Vznik první živnosti: 24.2.1993
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo V Ú K V a.s.

Živnosti a provozovny V Ú K V a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 281 02 Cerhenice
Identifikační číslo provozovny 1004830793
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 24.2.1993

Živnost č. 2 Experimentální zkušebna vozidel pro dopravní strojírenství a zkušebna kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 projektování systémů pro potrubní přepravu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba specielních komponentů vozidel a specielní přístrojové techniky pro vozidla a jejich zkoušení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 konzultační činnost v oblasti dopravního strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Konstrukční činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD, vozidel speciálních, podestav kolejových vozidel, speciálních přeprav, kovových přepr. prostř. kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Projektové práce v oblasti dopravního strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování rekreačního zařízení /bez stravování/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán V Ú K V a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Sváta
Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Motyčka
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Malkovský
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Malý
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Brzezina

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VÚKV a.s.

IČO: 45274100
Firma: VÚKV a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 13
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo VÚKV a.s.

Sídlo: Bucharova 1314/8, Praha 158 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Nespecializovaný velkoobchod
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Podobné firmy

tracking image