Firma VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci IČO 25604716


VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci (25604716) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hlavní 50, Panenské Břežany 250 70. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 1997 a je stále aktivní. VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 14762
IČO (identifikační číslo osoby) 25604716
Jméno VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.8.1997
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 29.12.2014 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2015. 4.2.2015
Valná hromada společnosti VÚK Panenské Břežany a.s., se sídlem Odolena Voda, Panenské Břežany 50, okres Praha-východ, PSČ 250 70, IČ: 256 04 716, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14762, rozhodla dne 11.6.2010 formou notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to nepeněžitým vkladem. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 16.800.000 Kč, slovy šestnáct milionů osm set tisíc korun českých, o částku 14.500.000 Kč, slovy čtrnáct milionů pět set tisíc korun českých, na částku 31.300.000 Kč, slovy třicet jeden milion tři sta tisíc korun českých, a to nepeněžitým vkladem, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo na úpis nových akcií se vylučuje, neboť toto je v důležitém zájmu společnosti, k čemuž valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva týkající se návrhu na vyloučení práva na přednostní úpis akcií, důvodu zvýšení základního kapitálu n epeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Důvody zvýšení základního kapitálu: posílení kapitálu společnosti tak, aby (i) byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivit společnosti a její ziskovosti, (ii) bylo umožněno vytvoření vědeckotechnického informačního a návštěvnického centra pro účely pr ezentace a propagace výsledků výzkumu společnosti v oblasti výzkumu neželezných kovů, solární energie, technologií alternativních energetických zdrojů tak, aby společnost pro svou činnost mohla požádat o finanční prostředky ze strukturálních a dalších fon dů formou dotace či jiným vhodným způsobem. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání akcií určitým zájemcem, kterým je společnost Inovační a technologické centrum ? VÚK, a.s., IČ: 46357050, se sídlem Odolena Voda, Panenské Břežany 50, okres Praha-východ, PSČ 25070, kterýžto zájemce je oprávněn upsat akcie ke zvýšení základního kapitálu o 14.500.000 Kč z částky 16.800.000 Kč na částku 31.300.000 Kč. Definice nově upisovaných akcií: (i) druh ? kmenové akcie, (ii) podoba ? listinné akcie, (iii) forma ? na majitele, (iv) počet akcí ? 145, (v) jmenovitá hodnota 1 nové akcie ? 100.000 Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých. Lhůta pro upsání akcií: do 14 dnů, slovy čtrnácti dnů, ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci s tím, že lhůta může začít běžet nejdříve dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení valné hromady o zvýšení základního k apitálu společnosti. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určitému zájemci nejméně pět pracovních dnů před zahájením běhu této lhůty. Místem v němž může oprávněn á osoba vykonat úpis akcií je sídlo společnosti Odolena Voda, Panenské Břežany 50, okres Praha-východ, PSČ 25070. Navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000 Kč činí 100.158,62068 Kč, slovy jedno sto tisíc jedno sto padesát osm korun českých, šedesát dva haléře a šedesát osm tisícin haléře. Částka ve výši 158,62068 Kč tak předs tavuje emisní ážio jedné akcie. Emisní ážio všech nově vydávaných akcií činí celkem 23.000 Kč. Důvod vyloučení přednostního práva na upsání nových akcií: Společnost pro svou činnost potřebuje získat více finančních prostředků. Akcionáři společnosti vzhledem ke svým obchodním výsledkům nejsou připraveni poskytnout společnosti dodatečné dostatečné fi nancování v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady. Společnost jako výzkumný ústav má jen omezenou možnost získat finanční prostředky formou úvěru či jinou obdobnou formou, protože není schopna garantovat splacení. Jako jediná vho dná forma získání financování je získání finančních prostředků ze strukturálních fondů, které je ovšem vzhledem k existujícím pravidlům podmíněno v dané oblasti propagací vědy a výzkumu. Z toho důvodu se navrhuje vyloučení přednostního práva tak, aby spol ečnost mohla od určeného zájemce získat nemovitosti vhodné pro dosažení uvedených cílů, protože současné nemovitosti naplnění těchto cílů neumožňují. Současně budou nové nemovitosti získány pro společnost výhodnou formou. Způsob splacení emisního kursu nově upsaných akcií: níže popsaným nepeněžitým vkladem, a to ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií. Charakteristika nepeněžitého vkladu: (i) pozemek parc. č. 441/4 (ostatní plocha ? zeleň) o výměře 260 m2, a (ii) pozemek parc. č. 54/57 (ostatní plocha ? zeleň) o výměře 16418 m2, a (iii) pozemek parc. č. St. 38 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1221 m2, a (iv) budova č.p. 50 (průmyslový objekt) na parcele st.38, to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha ? východ, na listu vlastnictví č. 53 pro obec Panenské Břežany a katastrál ní území Panenské Břežany. Ocenění nepeněžitého vkladu provedl soudem jmenovaný znalec, Ing. Libor Fojtík, znalec v oboru doprava, ekonomika a strojírenství. Předmět nepeněžitého vkladu byl znalcem oceněn na částku 14.523.000 Kč. 17.6.2010 - 28.6.2010
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 19. září 2008 společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. 20.10.2008

Aktuální kontaktní údaje VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Kapitál VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

zakladni jmění 31 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.6.2010
zakladni jmění 16 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.6.2008 - 28.6.2010
zakladni jmění 210 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.8.1997 - 28.6.2008

Akcie VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 313 28.6.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 168 20.10.2008 - 28.6.2010

Sídlo VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Hlavní 50 , Panenské Břežany 250 70 26.9.2013
Adresa Panenské Břežany 50 , 250 70 Odolena Voda Česká republika
27.8.1997 - 26.9.2013

Předmět podnikání VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.10.2008
výzkumná a vývojová činnost v oblasti materiálů 27.8.1997 - 20.10.2008
informatika a technické poradenství v oblasti materiálů 27.8.1997 - 20.10.2008
poskytování software 27.8.1997 - 20.10.2008
zkušební činnost v oblasti materiálů 27.8.1997 - 20.10.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/9l Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami 27.8.1997 - 20.10.2008

vedení firmy VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Statutární orgán VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají vždy předseda a člen představenstva společně. 22.1.2009
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 20.10.2008 - 22.1.2009
Jménem společnosti jednají dva jednatelé společně. 14.4.2008 - 20.10.2008
Jménem společnosti navenek jedná samostatně každý z jednatelů. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že samostatně každý z jednatelů připojí svůj podpis k napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 27.8.1997 - 14.4.2008
předseda představenstva JUDr. Václav Hlásek 11.9.2014
Vznik členství 1.3.2014
Vznik funkce 1.3.2014
Adresa: Trojská 788/68 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Jiří Faltus CSc. 16.6.2016
Vznik členství 22.12.2008
Adresa: Lamačova 916/39 , Praha 152 00
jednatel Ing. Petr Romaniak ,CSc. 27.8.1997 - 30.11.2005
Zánik funkce 7.5.2004
Adresa: Alšova 1227 , Neratovice 277 11
jednatel Ing. Vladivoj Očenášek ,CSc. 27.8.1997 - 7.12.2005
Adresa: V Malém háji 350 , Odolena Voda 250 70
jednatel Ing. Petr Procházka 27.8.1997 - 18.2.2008
Vznik funkce 27.8.1997
Zánik funkce 24.1.2008
Adresa: Záhornická 226/7 , Praha 190 16
jednatel Ing. Miloslav Smetana 27.8.1997 - 14.4.2008
Zánik funkce 15.2.2008
Adresa: Šumperská 356 , Praha 199 00
jednatel Ing. Vladivoj Očenášek CSc. 7.12.2005 - 14.4.2008
Zánik funkce 15.2.2008
Adresa: Šípková 159 , Odolena Voda 250 70
jednatel Ing. Vladivoj Očenášek CSc. 14.4.2008 - 20.10.2008
Vznik funkce 15.2.2008
Zánik funkce 20.10.2008
Adresa: Šípková 159 , Odolena Voda 250 70
jednatel Ing. Miloslav Smetana 14.4.2008 - 20.10.2008
Vznik funkce 15.2.2008
Zánik funkce 20.10.2008
Adresa: Šumperská 356 , Praha 199 00
jednatel Ing. Stanislav Rous 14.4.2008 - 20.10.2008
Vznik funkce 15.2.2008
Zánik funkce 20.10.2008
Adresa: Tyršova 1811/6 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Vladivoj Očenášek CSc. 20.10.2008 - 22.1.2009
Vznik členství 20.10.2008
Vznik funkce 20.10.2008
Zánik funkce 23.12.2008
Adresa: Šípková 159 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Ing. Veronika Komorousová 20.10.2008 - 22.1.2009
Vznik členství 20.10.2008
Adresa: Slovanská 1382/81 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Miloslav Smetana 20.10.2008 - 15.5.2009
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 20.4.2009
Adresa: Šumperská 356 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. Vladivoj Očenášek CSc. 22.1.2009 - 26.5.2010
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 31.3.2010
Adresa: Šípková 159 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Ing. Petr Homola Ph.D. 15.5.2009 - 26.5.2010
Vznik členství 21.4.2009
Zánik členství 31.3.2010
Adresa: Bendlova 152/46 , Praha 196 00
člen představenstva Ing. Jiří Režnar 15.5.2009 - 26.5.2010
Vznik členství 21.4.2009
Zánik členství 31.3.2010
Adresa: Boženy Němcové 2400/9 , Opava 746 01
člen představenstva David Proška 26.5.2010 - 14.5.2012
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 30.4.2012
Adresa: Zámecká 375 , Měšice 250 64
člen představenstva JUDr. Václav Hlásek 14.5.2012 - 26.9.2013
Vznik členství 1.5.2012
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: Trojská 788/68 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Veronika Komorousová 22.1.2009 - 6.2.2014
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 1.2.2014
Vznik funkce 23.12.2008
Zánik funkce 1.2.2014
Adresa: Slovanská 1382/81 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Ing. Veronika Komorousová 6.2.2014 - 11.9.2014
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 1.2.2014
Vznik funkce 23.12.2008
Zánik funkce 1.2.2014
Adresa: 384 , Chotíkov 330 17
člen představenstva Irena Mikšíková 26.9.2013 - 4.2.2015
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 3.1.2015
Adresa: Trojská 788/68 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Jiří Faltus CSc. 22.1.2009 - 16.6.2016
Vznik členství 22.12.2008
Adresa: Lamačova 916/39 , Praha 152 00

Dozorčí rada VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady RNDr. Margarita Slámová CSc. 20.10.2008 - 22.1.2009
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 22.12.2008
Adresa: 28. října 1142 , Neratovice 277 11
člen dozorčí rady Ing. Jiří Faltus CSc. 20.10.2008 - 22.1.2009
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 22.12.2008
Adresa: Lamačova 916/39 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Rostislav Bulánek 20.10.2008 - 22.1.2009
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 22.12.2008
Adresa: Skorkovská 9 , 198 00 Praha 9 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Richard Čemus 20.10.2008 - 17.6.2010
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 11.6.2010
Adresa: Velenovského 3261/2 , Praha 106 00
předseda dozorčí rady Doc. Ing. Karel Šperlink CSc. 20.10.2008 - 10.8.2011
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 7.12.2010
Vznik funkce 20.10.2008
Zánik funkce 7.12.2010
Adresa: Štíbrova 1218/8 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Markéta Polednová 20.10.2008 - 10.8.2011
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 7.12.2010
Adresa: Českomoravská 1602/11 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Richard Čemus 10.8.2011 - 1.8.2013
Vznik členství 7.12.2010
Adresa: Vršovická 1527/68 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Eva Dvořáková 10.8.2011 - 27.7.2014
Vznik členství 7.12.2010
Adresa: Na Hrázi 86 , Tehovec 251 62
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Čemus 17.6.2010 - 10.8.2015
Vznik členství 11.6.2010
Adresa: 5. května 1241/42 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Richard Čemus 1.8.2013 - 5.9.2015
Vznik členství 7.12.2010
Adresa: Vršovická 1429/68 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Eva Milanová 27.7.2014 - 16.9.2015
Vznik členství 7.12.2010
Zánik členství 7.3.2014
Adresa: Na Hrázi 86 , Tehovec 251 62
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Čemus 10.8.2015 - 16.9.2015
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 11.9.2013
Adresa: 5. května 1241/42 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Richard Čemus 5.9.2015 - 16.9.2015
Vznik členství 7.12.2010
Zánik členství 7.3.2014
Adresa: Varhulíkové 1578/14 , Praha 170 00

Likvidace VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Václav Hlásek 4.2.2015
Adresa: Baštecká 93 , Panenské Břežany 250 70

Prokura VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno bc. Ivo Hain 28.6.2008 - 15.5.2009
Adresa: Jungmannova 277 , Bakov nad Jizerou 294 01

Sbírka Listin VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 14762/SL 52 notářský zápis [NZ 612/2014] Městský soud v Praze 29.12.2014 8.1.2015 3.3.2015 7
B 14762/SL 51 ostatní zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 4.1.2014 21.8.2014 24.9.2014 1
B 14762/SL 50 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.3.2014 21.8.2014 24.9.2014 1
B 14762/SL 49 ostatní zápis z DR - změna představenstva Městský soud v Praze 17.6.2013 5.9.2013 30.9.2013 1
B 14762/SL 48 ostatní -zápis z DR/odvol.čl.představ/ Městský soud v Praze 23.4.2012 15.5.2012 19.6.2012 1
B 14762/SL 47 posudek znalce Č.1731-24/2010 Městský soud v Praze 6.5.2010 25.6.2010 32
B 14762/SL 46 notářský zápis NZ 294/2010 Městský soud v Praze 11.6.2010 25.6.2010 13
B 14762/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.5.2010 28.5.2010 1
B 14762/SL 44 ostatní zasedání DR/odvol.jmen.předs. Městský soud v Praze 8.2.2010 28.5.2010 1
B 14762/SL 43 notářský zápis -NZ175/09 Městský soud v Praze 10.4.2009 18.5.2009 17
B 14762/SL 42 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 10.4.2009 18.5.2009 9
B 14762/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.4.2009 15.5.2009 21
B 14762/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.5.2009 15.5.2009 1
B 14762/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.4.2009 15.5.2009 1
B 14762/SL 37 notářský zápis -NZ630/08 Městský soud v Praze 29.12.2008 26.1.2009 15
B 14762/SL 36 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 22.12.2008 26.1.2009 0
B 14762/SL 35 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 23.12.2008 26.1.2009 1
B 14762/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.1.2009 22.1.2009 1
B 14762/SL 34 posudek znalce č.1621-36/2008 Městský soud v Praze 18.9.2008 20.10.2008 0
B 14762/SL 33 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 19.9.2008 20.10.2008 6
B 14762/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.9.2008 20.10.2008 1
B 14762/SL 31 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 19.9.2008 20.10.2008 4
B 14762/SL 30 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 19.9.2008 20.10.2008 4
B 14762/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.7.08 Městský soud v Praze 1.7.2008 20.10.2008 10
B 14762/SL 28 notářský zápis -NZ284/08 Městský soud v Praze 21.9.2008 20.10.2008 70
B 14762/SL 23 ostatní plná moc Městský soud v Praze 23.7.2008 13.8.2008 15.8.2008 2
B 14762/SL 22 ostatní návrh proj. změny právní formy Městský soud v Praze 1.7.2008 13.8.2008 15.8.2008 28
B 14762/SL 21 zpráva auditora k 1.7.2008 Městský soud v Praze 1.7.2008 13.8.2008 15.8.2008 2
B 14762/SL 20 účetní závěrka k 1.7.2008 Městský soud v Praze 1.7.2008 13.8.2008 15.8.2008 7
B 14762/SL 27 účetní závěrka k 26.3.2008+audit k r.07 Městský soud v Praze 26.3.2008 9.6.2008 10
B 14762/SL 26 notářský zápis NZ 123/2008+příl. Městský soud v Praze 29.4.2008 9.6.2008 33
B 14762/SL 25 posudek znalce č.1597-12/2008 Městský soud v Praze 18.4.2008 9.6.2008 33
B 14762/SL 19 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 29.4.2008 4.6.2008 4
B 14762/SL 24 notářský zápis NZ 59/2008 Městský soud v Praze 29.2.2008 16.4.2008 19
B 14762/SL 18 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 31.3.2008 14.4.2008 3
B 14762/SL 17 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 15.2.2008 14.4.2008 4
B 14762/SL 16 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.1.2008 20.2.2008 3
B 14762/SL 15 ostatní pozvánka na VH Městský soud v Praze 17.1.2008 20.2.2008 1
B 14762/SL 14 účetní závěrka 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 12.2.2008 12.2.2008 5
B 14762/SL 13 účetní závěrka 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 12.2.2008 12.2.2008 5
B 14762/SL 12 notářský zápis, smlouvy o převodu obchod. podílu NZ 333/2005 Městský soud v Praze 20.7.2005 14.9.2005 5.10.2005 0
B 14762/SL 9 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 20.8.2002 26.5.2005 27.5.2005 0
B 14762/SL 8 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 26.6.2001 26.5.2005 27.5.2005 0
B 14762/SL 7 účetní závěrka 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.5.2005 27.5.2005 7
B 14762/SL 6 účetní závěrka 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 26.5.2005 27.5.2005 6
B 14762/SL 5 účetní závěrka 2000,2002,2001-VZaZ Městský soud v Praze 26.5.2005 27.5.2005 0
B 14762/SL 11 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 7.5.2004 26.5.2005 27.5.2005 3
B 14762/SL 10 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 2.7.2003 26.5.2005 27.5.2005 0
B 14762/SL 4 účetní závěrka r.2001(jen rozvaha) Městský soud v Praze 31.12.2001 21.8.2003 0
B 14762/SL 3 zpráva o vztazích r. 2001 Městský soud v Praze 1.3.2002 6.5.2002 0
B 14762/SL 2 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 2.4.1997 27.8.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 25604716
Jméno VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Brandýs nad Labem
Vznik první živnosti: 27.8.1997
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.8.1997

Živnost č. 2 výzkumná a vývojová činnost v oblasti materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.1997
Zánik oprávnění 23.12.2003

Živnost č. 3 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 informatika a technické poradenství v oblasti materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 zkušební činnost v oblasti materiálu (vyjma činností uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Faltus CSc.
Člen statutárního orgánu JUDr. Václav Hlásek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

IČO: 25604716
Firma: VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Panenské Břežany
Počet zaměstnanců: Bez zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.8.1997

Sídlo VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci

Sídlo: Hlavní 50, Panenské Břežany 250 70

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image