Firma VSZP, a.s. v likvidaci IČO 45273375


VSZP, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VSZP, a.s. v likvidaci (45273375) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Pankráci 1010/51, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. VSZP, a.s. v likvidaci má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o VSZP, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VSZP, a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o VSZP, a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro VSZP, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VSZP, a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1493
IČO (identifikační číslo osoby) 45273375
Jméno VSZP, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Rozhodnutím valné hromady ze dne 25. 4. 2012, NZ 407/2012 se společnost ruší s likvidací ke dni 1. 5. 2012 a je jmenován likvidátor. 8.6.2012
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl usnesením ze dne 14.8.2003 ve věci exekuce oprávněných:1/Dresdner Bank CZ a.s.,se sídlem Praha 5, Vítězná 126/1,IČ:44851286,2/Česká konsolidační agentura,se sídlem Praha 7,Janovského 438/2,IČ:70109966,oba zast.Robertem Něm cem,advokátem,se sídlem Jáchymova 2, Praha 1,3/HSBC BANK PLC,se sídlem 8 Canada Square,London E 14 5 HQ,Spojené království Velké Británie a Severního Irska,jednající prostřednictvím své organizační složky HSBC Bank plc-pobočka Praha,umístěné v Praze 1, Mi llenium Plaza,V celnici 10,IČ:65997212 proti povinnému Vodní stavby, a.s. - v likvidaci, IČ:45273375, se sídlem Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 pro 346,175.289.23 Kč s přísl. t a k t o: Soud nařizuje podle vykonavatelného notářského zápisu ze dne 19.1.2001 č. NZ 163/2001, N 233/2001 sepsaného JUDr. Petrem Hochmanem notářem se sídlem v Praze k uspokojení pohledávky 1.oprávněného ve výši 74,932.175,22 Kč 2.oprávněného ve výši 214.090627,39 Kč 3.oprávněného ve výši 57,152.486,62 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Roman Vytejček Exekutorský úřad Praha 4 se sídlem Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 27.8.2003
Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl usnesením ze dne 4.3.2003 ve věci exekuce takto: I. Soud nařizuje exekuci - výkon pravomocného a vykonavatelného rozhodnutí (exekučního titulu), a to rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro severočeskou oblast v Ústí nad Labem, č.j. 553068/2000-635.1 VH ze dne 14.2.2001 - k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 11.613,60 Kč - s úrokem z prodlení ve výši 10% od 22.12.2000 do zaplacení - jakož i nákladů exekučního řízení jejichž výše bude určena v Příkazu k úhradě nákladů Exekuce. II. Způsob provedení exekuce určí pověřený exekutor (§ 58 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb). III. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Miroslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Svornosti 8, 150 00, Praha 5-Smíchov 9.6.2003 - 8.8.2003
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl usnesením ze dne 15. května 2002 ve věci exekuce takto: Soud nařizuje exekuci podle pravomocného a vykonatelného platebního výměru Zdravotní pojišťovny Metal-aliance, Čermákova 1951, Kladno, čj. R275-173/KL/01-P, ze dne 11.10.2001 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 2.640,-Kč jakož i nákladů paředcházejícího řízení ve výši Povinnému se ukládá nahradit náklady exekuce exekutorovi a náklady oprávněného oprávněnému, které budou určeny exekutorem v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Nařízení exekuce se vztahuje i na tyto náklady. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno se sídlem Kokos, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 17.9.2002 - 28.2.2003
Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl usnesením ze dne 7.2.2002 č.j.: Nc 734/2002-5 takto: I.Uděluje se souhlas k podání návrhu na nařízení exekuce podle exekučního řádu (§ 129 zák.č. 120/2001 Sb.) II.Soud nařizuje exekuci - výkon pravomocného a vykonavatelného rozhodnutí (exekučního titulu), a to rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze č.j.33 Cm 355/99-17 ze dne 28.2.2000 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce Kč 304.475,40 s úrokem z prodlení ve výši 18%ročně z Kč 71.162,60 od 7.8.1998 do 30.6.1999 -z Kč 56.620,20 od 14.4.1999 do zaplacení, -z Kč 11.785,20 od 21.4.1999 do zaplacení, -z 236.070,-- od 8.5.1999 do zaplacení nákladů předcházejícího (nalézacího) řízení Kč 0,-- nákladů předcházejícího řízení o výkon rozhodnutí (sp.zn.35 E 434/00) v částce Kč 14.854,50 jakož i nákladů exekučního řízení, jejichž výše bude určena v Příkazu k úhradě nákladů exekuce. III. Způsob provedení exekuce určí pověřený exekutor (§ 58 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb.). IV. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3. 10.5.2002 - 28.2.2003
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 č.j.:Nc 735/2002-5 ze dne 7.2.2002 bylo rozhodnuto takto: I. Soud nařizuje exekuci - výkon pravomocného a vykonavatelného rozhodnutí (exekučního titulu), a to rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 6 Cmo 240/2000-25 ze dne 8.6.2001 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce Kč 39.361,--, jakož i nákladů exekučního řízení, jejichž výše bude určena v Příkazu k úhradě nákladů exekuce. II. Způsob provedení exekuce určí pověřený exekutor (§ 58 odst. 3 zák.č. 120/2001 Sb). III. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3. 10.5.2002 - 28.2.2003
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 29.6.1999 rohodla usnesením o snížení základního jmění. Důvod snížení základního jmění: Důvodem snížení základního jmění obchodní společnosti Vodní stavby Praha, a.s. je částečná úhrada ztráty, která byla vykázána v celkové výši 826,021.051,91 kč. Rozsah snížení základního jmění: o 764,374.800,-Kč, z výše 1,850.796.000,-Kč na novou výši 1,086.421.200,-Kč. Způsob, jak bude snížení základního jmění provedeno: a)40.094 ks akcie nabyté společností o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč na jednu akcii, které odpovídají částce 40,094.000,-Kč, budou v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění příkazem osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, zrušeny, tento příkaz bude dán této osobě představenstvem společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu jako soudu rejstříkového o zápisu snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku, b) jmenovitá hodnota ostatních 1,810.702 ks akcií se v souladu s ustanovením § 213 odst. 3 a ustanovením § 213a odst.3 obchodního zákoníku v platném znění snižuje z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000,-Kč na jednu akcii na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 600,-Kč; snížení jmenovité hodnoty se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci cenných papírů na základě příkazu společnosti, který bude doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního jmění a který bude dán představenstvem společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu jako soudu rejstříkového o zápisu snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 13.8.1999 - 29.12.1999
Na základě rozhodnutí Obvodního úřadu Městské části Prahy 7 ze dne 08.10.1998 čj. OŽV 0007991/92/Syk/02 se pozastavuje provozování činnosti měření a regulace vzduchotechnických zařízení. Právní moc nastala 26.10.1998. 13.1.1999
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Vodní stavby Praha ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 30.4.1992

Aktuální kontaktní údaje VSZP, a.s. v likvidaci

Kapitál VSZP, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 1 086 420 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.1999
zakladni jmění 1 850 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.1992 - 29.12.1999
zakladni jmění 1 821 910 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.4.1992 - 12.11.1992

Akcie VSZP, a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 600 Kč 1 810 702 29.12.1999
Kmenové akcie na jméno 600 Kč 1 810 702 29.12.1999 - 29.12.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 850 796 12.11.1992 - 29.12.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 821 908 30.4.1992 - 12.11.1992

Sídlo VSZP, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Na Pankráci 1010/51 , Praha 140 00 6.4.2012
Adresa Dobronická 1256 , Praha 148 00 21.2.2002 - 6.4.2012
Adresa Dělnická 213/12 , Praha 170 00 30.4.1992 - 21.2.2002

Předmět podnikání VSZP, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
rozvod elektřiny 29.1.1999
výroba tepla 29.1.1999
rozvod tepla 29.1.1999
silniční motorová doprava nákladní 17.7.1998
silniční motorová doprava osobní s výjimkou veřejné linkové a mezinárodní autobusové dopravy 17.7.1998 - 1.6.2002
Polygrafická výroba 29.12.1997 - 21.2.2002
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. 22.4.1997
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení. 22.4.1997
Opravy ostatních dopravních prostředků. 22.4.1997
Směnárenská činnost. 22.4.1997
Projektová činnost ve výstavbě. 22.4.1997 - 21.2.2002
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny. 22.4.1997 - 21.2.2002
Výroby, montáž, generální opravy, rekonstrukce a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení. 22.4.1997 - 21.2.2002
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 22.4.1997 - 21.2.2002
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. 22.4.1997 - 21.2.2002
Galvanizérství. 22.4.1997 - 21.2.2002
Kovoobráběčství. 22.4.1997 - 21.2.2002
Výroba, instalace a opravy větrání. 22.4.1997 - 21.2.2002
Topenářství 22.4.1997 - 21.2.2002
Leštění kovů. 22.4.1997 - 21.2.2002
Nástrojářství 22.4.1997 - 21.2.2002
Výroba ostatních motorových dopravních prostředků. 22.4.1997 - 21.2.2002
činnosti prováděné hornickým způsobem (podzemní práce prováděné hornickým způsobem v rozsahu hloubení šachtic a jam do 100 m hloubky, ražení a štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500m3, práce k zajištěn stability podzemních prostorů - podzemní sanační práce, zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vraty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a 3 písm. a) až g), zák. ČNR č. 61/1988 Sb.) 22.4.1997 - 21.2.2002
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 22.4.1997 - 21.2.2002
vodoinstalatérství 22.4.1997 - 21.2.2002
Zpracování gumárenských směsí. 22.4.1997 - 21.2.2002
Provádění leasingových operací. 22.4.1997 - 21.2.2002
Návrhy interiérů a zpracování výkresové dokumentace jednotlivých zařizovacích předmětů. 22.4.1997 - 21.2.2002
Geologická činnost v oboru inženýrské geologie a hydrogeologie. 22.4.1997 - 21.2.2002
Nakládání s odpady v režimu živnosti volné. 22.4.1997 - 21.2.2002
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 22.4.1997 - 21.2.2002
Výkon zeměměřičských činností. 22.4.1997 - 21.2.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 14.10.1996 - 22.4.1997
činnosti prováděné hornickým způsobem (podzemní práce prováděné hornickým způsobem v rozsahu hloubení šachtic a jam do 100 m hloubky, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3, práce k zajištění stability podzemních prostorů - podzemní sanační práce, zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, strojní vrtání studní s důlkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a 3 písm. a) až g), zák. ČNR č. 61/1988 Sb.) 19.1.1996 - 22.4.1997
provádění projektování a vyhodnocování geologických prací - hydrogeologie 19.1.1996 - 22.4.1997
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 19.1.1996 - 22.4.1997
provádění geodetických a kartografických prací 9.2.1995 - 22.4.1997
organizace výchovně-vzdělávacích akcí 9.2.1995 - 21.2.2002
Inženýring při dodávkách staveb. 28.7.1993
Zdvihací práce prováděné mobilními jeřáby. 28.7.1993
Opravy motorových vozidel. 28.7.1993
Mytí vozidel. 28.7.1993
Opravy karosérií. 28.7.1993
Provozování garáží. 28.7.1993
Provozování parkovacích služeb. 28.7.1993
Pronájem pozemků (včetně poskytování jiných než základních služeb). 28.7.1993
Pronájem nebytových prostor (vč. poskytování jiných než základních služeb). 28.7.1993
Půjčování základních prostředků a DKP (vč. dopravních prostředků). 28.7.1993
Skladovací služby. 28.7.1993
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příl. 2 a 3 cit. zák.). 28.7.1993
Hostinská činnost. 28.7.1993
Ubytovací služby. 28.7.1993
Provádění inženýrských staveb. 28.7.1993 - 14.10.1996
Provádění průmyslových staveb. 28.7.1993 - 14.10.1996
Provádění dopravních staveb. 28.7.1993 - 14.10.1996
Provádění bytových a občanských staveb. 28.7.1993 - 14.10.1996
Stavitel. 28.7.1993 - 14.10.1996
Projektová činnost v investiční výstavbě. 28.7.1993 - 22.4.1997
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací - inženýrské geologie. 28.7.1993 - 22.4.1997
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob. 28.7.1993 - 22.4.1997
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny. 28.7.1993 - 22.4.1997
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení. 28.7.1993 - 22.4.1997
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení (v rozsahu dle oprávnění Institutu technické inspekce). 28.7.1993 - 22.4.1997
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení. 28.7.1993 - 22.4.1997
Galvanizace kovů. 28.7.1993 - 22.4.1997
Výroba nástrojů. 28.7.1993 - 22.4.1997
Kovoobrábění. 28.7.1993 - 22.4.1997
Plynoinstalatérství. 28.7.1993 - 22.4.1997
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání. 28.7.1993 - 22.4.1997
Elektroinstalatérství. 28.7.1993 - 22.4.1997
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 28.7.1993 - 22.4.1997
Revize elektrických zařízení. 28.7.1993 - 22.4.1997
Montáž a opravy měřící a regulační techniky. 28.7.1993 - 22.4.1997
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů. 28.7.1993 - 22.4.1997
Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v přílože č.1). 28.7.1993 - 22.4.1997
Vulkanizace. 28.7.1993 - 22.4.1997
Montáž a opravy výpočetní kancelářské a reprodukční elektroniky. 28.7.1993 - 22.4.1997
Ubytovací služby (v ubytovacích zařízeních v kategoriích 1+) 28.7.1993 - 22.4.1997
Směnárny. 28.7.1993 - 22.4.1997
Reprografické práce. 28.7.1993 - 29.12.1997
Knihařské práce. 28.7.1993 - 29.12.1997
1/veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava (list 1-27) 28.7.1993 - 17.7.1998
2/veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní motorová doprava (list 28-36). 28.7.1993 - 17.7.1998
Provozování cestovní kanceláře. 28.7.1993 - 2.10.2001
Geotechnické práce (např. hutnicí pokusy pro zemní konstrukce, kontrola kvality provádění). 28.7.1993 - 21.2.2002
Laboratorní práce pro zeminy a betony (např. rozbory a zkoušky zemin a betonů a jejich složek). 28.7.1993 - 21.2.2002
Měření a regulace vzduchotechnických zařízení. 28.7.1993 - 21.2.2002
Výroba, montáž a projektování samohasících zařízení. 28.7.1993 - 21.2.2002
Stavba strojů s mechanickým pohonem. 28.7.1993 - 21.2.2002
Malířské práce. 28.7.1993 - 21.2.2002
Natěračství. 28.7.1993 - 21.2.2002
Truhlářství. 28.7.1993 - 21.2.2002
Projektování elektrických zařízení. 28.7.1993 - 21.2.2002
Poradenství ve svařování. 28.7.1993 - 21.2.2002
Svářečská škola. 28.7.1993 - 21.2.2002
Kovářství. 28.7.1993 - 21.2.2002
Zámečnictví. 28.7.1993 - 21.2.2002
Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky 28.7.1993 - 21.2.2002
Čištění olejů. 28.7.1993 - 21.2.2002
Autočalounictví. 28.7.1993 - 21.2.2002
Provádění trhacích prací. 28.7.1993 - 21.2.2002
Automatizované zpracování dat. 28.7.1993 - 21.2.2002
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku). 28.7.1993 - 21.2.2002
Reklamní činnost. 28.7.1993 - 21.2.2002
Výroba řeziva. 28.7.1993 - 21.2.2002
Výroba cementového zboží a umělého kamene. 28.7.1993 - 21.2.2002
Vypracování odborných posudků znečištění odpadních vod. 28.7.1993 - 21.2.2002
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 28.7.1993 - 21.2.2002
Činnost účetních poradců. 28.7.1993 - 21.2.2002
a) stavební práce, výkony, dodávky stavebních částí objektů a stavby v oborech inženýrského, vodního a průmyslového stavitelství, 30.4.1992 - 28.7.1993
b) výroba stavebních hmot, konstrukcí a dílců, výrobků přidružené stavební výroby, polotovary pro stavby, transportní beton, speciální prefabrikáty pro stavby, ocelové konstrukce, speciální automatické hasící zařízení, 30.4.1992 - 28.7.1993
c) provozování středního odborného učiliště, konsignčních skladů, veřejných garáží v objektech spravovaných společností, železniční vlečky, dopravu nákladními a speciálními vozy, kulturní a tělovýchovná zařízení v objektech spravovaných společností, odbytovou činnost pro vybrané materiály a náhradní díly, 30.4.1992 - 28.7.1993
d) montáž ocelových konstrukcí, objetků ze stavebních dílů vlastní výroby, speciální automatická hasící zařízení, 30.4.1992 - 28.7.1993
e) zabezpečování oprav a údržby strojů, strojních zařízení a dopravních prostředků, výchovu a výuku převážně vlastních pracovníků, servisní činnost pro dovážené stavební stroje, 30.4.1992 - 28.7.1993
g) projektovou činnost v rozsahu příslušného provolení, 30.4.1992 - 28.7.1993
h) inženýrskou činnost v rozsahu příslušného povolení, 30.4.1992 - 28.7.1993
i) hromadnou dopravu osob, 30.4.1992 - 28.7.1993
j) hydrogeologické a inženýrsko - geologické průzkumové práce, 30.4.1992 - 28.7.1993
k) obchodní činnost, 30.4.1992 - 28.7.1993
l) hydrotechnické stavby, 30.4.1992 - 28.7.1993
m) zdravotně-inženýrské stavby, 30.4.1992 - 28.7.1993
n) jaderně-energetické stavby, 30.4.1992 - 28.7.1993
o) speciální inženýrské stavby, zejména tunel, štoly, speciální zakládání, injektáže, snižování spodní vody. 30.4.1992 - 28.7.1993

vedení firmy VSZP, a.s. v likvidaci

Statutární orgán VSZP, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva, nebo ti členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zplnomocněni. Za společnost podepisují buď předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva, nebo ti členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zplnomocněni. Všichni tak činí tím způsobem, že k firmě či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 21.2.2002
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představesntva nebo místopředseda představenstva, společně s jedním členem představenstva. Za společnost podepisují buď předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 18.8.2001 - 21.2.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva nebo představenstvo, v případě představenstva buď společně všichni členové představenstva nebo ti členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zplnomocněni. Za společnost podepisují buď předseda představenstva nebo společně všichni členové představenstva nebo ti členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zplnomocněni, nebo další osoby na základě plné moci udělené předsedou představenstva nebo zplnomocněnými členy představenstva, případně prokurista v rozsahu udělené prokury. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a prokurista též označení, že je podepisováno na základě prokury. 4.8.1998 - 18.8.2001
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo ti členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem pověřeni. Podepisování: Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo ti členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem pověřeni, případně prokurista v rozsahu udělené prokury. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 28.7.1993 - 4.8.1998
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemné pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.4.1992 - 28.7.1993
člen představenstva Ing. Josef Lejsek 30.4.1992 - 26.3.1993
Vznik členství 30.4.1992
Vznik funkce 30.4.1992
Adresa: Rodvinovská 1556/2 , Praha 140 00
člen představenstva Doc.ing. Mojmír Mach 30.4.1992 - 26.3.1993
Vznik členství 30.4.1992
Vznik funkce 30.4.1992
Adresa: Na Šťáhlavce 1741/1 , Praha 160 00
člen představenstva Pavel Měchura 30.4.1992 - 26.3.1993
Vznik členství 30.4.1992
Vznik funkce 30.4.1992
Adresa: Nad Petynkou 1045/17 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Jiří Rosický 30.4.1992 - 26.3.1993
Vznik členství 30.4.1992
Vznik funkce 30.4.1992
Adresa: Kláry Zetkinové 879 , Praha 10 Česká republika
člen představenstva Ing. Vladislav Košler 30.4.1992 - 26.3.1993
Vznik členství 30.4.1992
Vznik funkce 30.4.1992
Adresa: Antala Staška 1733/54 , Praha 140 00
člen představenstva ing Jan Šedina 26.3.1993 - 8.2.1994
Adresa: Žalovská 434/28 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Pavel Bernovský 26.3.1993 - 8.2.1994
Adresa: U Andělky 1019/7 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Václav Trávníček 8.2.1994 - 8.2.1994
Adresa: Trachtova 1 , Česká republika
člen představenstva Ing. Jana Matějčková 8.2.1994 - 12.9.1994
Adresa: Herbenova 699/30 , Praha 102 00
člen představenstva ing. Pavel Karfík 26.3.1993 - 2.6.1995
Adresa: Mikulova 1571/15 , Praha 149 00
člen představenstva Ing.Doc. Vladimír Havlůj CSc. 12.9.1994 - 19.1.1996
Adresa: Za strojírnami 1705/7 , Praha 143 00
člen představesntva ing. Ivan Vohlmuth 26.3.1993 - 7.8.1996
Adresa: Svatoslavova 344/39 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Petr Merežko 26.3.1993 - 7.8.1996
Adresa: Budějovická 515/12 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Jan Suchánek 26.3.1993 - 7.8.1996
Adresa: V korytech 2307/21 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Petr Karfík 2.6.1995 - 7.8.1996
Adresa: Mikulova 1571/15 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Václav Trávníček 8.2.1994 - 15.1.1997
Adresa: Trachtova 1129/1 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Jan Janků 19.1.1996 - 15.1.1997
Adresa: P. Bezruče 974/12 , Čelákovice 250 88
člen představenstva ing. Petr Merežko 7.8.1996 - 15.1.1997
Adresa: Láskova 1802/3 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Michael Smola 30.4.1992 - 17.2.1997
Vznik členství 30.4.1992
Vznik funkce 30.4.1992
Adresa: Průběžná 296/13 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Zeno Veselík 17.2.1997 - 17.2.1997
Adresa: Mádrova 3034/7 , Praha 143 00
člen představenstva ing. Petr Merežko 15.1.1997 - 29.12.1997
Adresa: Láskova 1802/3 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Josef Jansa 30.4.1992 - 2.2.1998
Vznik členství 30.4.1992
Vznik funkce 30.4.1992
Adresa: Ctěnická 692/7 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Václav Trávníček 15.1.1997 - 17.7.1998
Adresa: Trachtova 1129/1 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Jan Janků 15.1.1997 - 4.8.1998
Adresa: P. Bezruče 974/12 , Čelákovice 250 88
člen představenstva ing. Petr Merežko 29.12.1997 - 4.8.1998
Adresa: Národní obrany 589/10 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Aleš Kořený 2.2.1998 - 4.8.1998
Adresa: Jordana Jovkova 3263/25 , Praha 143 00
člen představesntva Ing. Jiří Chroustovský 7.8.1996 - 21.12.1998
Adresa: Geologická 992/3 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Vendulka Klučková 7.8.1996 - 21.12.1998
Adresa: Na Pankráci 999/40 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Pavel Makovec 7.8.1996 - 21.12.1998
Adresa: Školní 237 , Třebotov 252 26
člen představenstva Ing. Václav Trávníček 17.7.1998 - 21.12.1998
Adresa: Trachtova 1129/1 , Praha 158 00
předseda představenstva Ing. Aleš Kořený 4.8.1998 - 21.12.1998
Adresa: Jordana Jovkova 3263/25 , Praha 143 00
člen představenstva Mgr. Petra Šerá 4.8.1998 - 21.12.1998
Adresa: Pržno 67 , Vsetín Česká republika
člen představenstva Ing. Helena Miškovičová 4.8.1998 - 21.12.1998
Adresa: Osoboditelů 1364 , Praha 5-Radotín Česká republika
předseda představenstva Ing. Václav Trávníček 21.12.1998 - 13.8.1999
Adresa: Trachtova 1129/1 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Kopecký 21.12.1998 - 13.8.1999
Adresa: Pod Lesem 4939 , Chomutov 430 03
člen představenstva Ing. Josef Sedlák 21.12.1998 - 13.8.1999
Adresa: Pod Jiráskovou čtvrtí 342/20 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Kopecký 13.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: Pod Lesem 4939 , Chomutov 430 03
místopředseda představenstva Ing. Josef Sedlák 13.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: Pod Jiráskovou čtvrtí 342/20 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Michael Smola 13.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: Průběžná 296/13 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Petr Chňoupek 13.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: Herálecká III 1581/4 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Vladimír Neuman 13.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: Chotovická 1788/16 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Kopecký 26.4.2000 - 26.4.2000
Adresa: Pod Lesem 4939 , Chomutov 430 03
předseda představenstva Wieland O. Keller 26.4.2000 - 22.11.2000
Adresa: Areál Vltava,Weilova 2 , Praha 10 Česká republika
člen představenstva JUDr. Miloš Boháč 26.4.2000 - 22.11.2000
Adresa: Průběžná 296/13 , Praha 100 00
člen představenstva Jiří Mikeška 26.4.2000 - 22.11.2000
Adresa: Antala Staška 1733/54 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Martin Suchan 26.4.2000 - 22.11.2000
Adresa: Dělnická 464/49 , Praha 170 00
člen představenstva Miroslav Kučírek 22.11.2000 - 22.11.2000
Adresa: Pod Černým vrchem 5421 , Chomutov 430 01
předseda představenstva Wieland O. Keller 22.11.2000 - 18.8.2001
Adresa: Kamenická 656/56 , Praha 170 00
člen představenstva JUDr. Jan Barták 16.1.2001 - 18.8.2001
Adresa: Václava Kálika 1372 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Vladimír Jenšík 16.1.2001 - 21.2.2002
Zánik členství 28.8.2001
Adresa: Kukelská 904/3 , Praha 198 00
člen představenstva Wieland O. Keller 18.8.2001 - 21.2.2002
Vznik členství 12.1.2001
Zánik členství 28.8.2001
Zánik funkce 12.1.2001
Adresa: Kamenická 656/56 , Praha 170 00
místopředseda představenstva JUDr. František Nováček 16.1.2001 - 5.11.2002
Zánik členství 25.7.2002
Zánik funkce 25.7.2002
Adresa: Lhotská 2202/30 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Jan Novotný 16.1.2001 - 5.11.2002
Zánik členství 26.7.2002
Adresa: Na domovině 688/10 , Praha 142 00
předseda představenstva JUDr. Jan Barták 18.8.2001 - 22.11.2003
Zánik členství 23.4.2003
Zánik funkce 23.4.2003
Adresa: Václava Kálika 1372 , Čelákovice 250 88
místopředseda představenstva Ing. Jan Novotný 5.11.2002 - 22.11.2003
Vznik členství 16.1.2001
Zánik členství 23.4.2003
Vznik funkce 26.7.2002
Zánik funkce 23.4.2003
Adresa: Na domovině 688/10 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Jiří Lion 5.11.2002 - 22.11.2003
Vznik členství 25.7.2002
Zánik členství 23.4.2003
Adresa: Nechvalická 1047 , Praha 190 16
předseda představenstva Dipl.-Kfm. Franz Riha 22.11.2003 - 2.5.2011
Vznik členství 23.4.2003
Zánik členství 20.4.2007
Vznik funkce 28.4.2003
Zánik funkce 20.4.2007
Adresa: Celetná 590/25 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Ivo Hospodka 22.11.2003 - 2.5.2011
Vznik členství 23.4.2003
Zánik členství 20.4.2007
Vznik funkce 28.4.2003
Zánik funkce 20.4.2007
Adresa: Jezerní 2962/10 , Praha 150 00
člen Ing. Viliam Dubovický 22.11.2003 - 2.5.2011
Vznik členství 23.4.2003
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: Oběti 6. května 6105 , 140 00 Praha 4 Česká republika
předseda představenstva Michal Marec 2.5.2011 - 2.5.2011
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 1.4.2011
Vznik funkce 20.4.2007
Zánik funkce 1.4.2011
Adresa: Tyršova 735/16 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
místopředseda představenstva Mgr. Oldřich Novotný 2.5.2011 - 2.5.2011
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 1.4.2011
Vznik funkce 20.4.2007
Zánik funkce 1.4.2011
Adresa: 14 , Dobšice Česká republika
člen představenstva JUDr. Jan Lojda 2.5.2011 - 2.5.2011
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 1.4.2011
Adresa: U koupadel 1050/19 , Praha 142 00
předseda představenstva Michal Marec 2.5.2011 - 11.12.2013
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 3.5.2012
Vznik funkce 1.4.2011
Zánik funkce 3.5.2012
Adresa: Tyršova 735/16 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
místopředseda představenstva Mgr. Oldřich Novotný 2.5.2011 - 17.12.2013
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 3.5.2012
Vznik funkce 1.4.2011
Zánik funkce 3.5.2012
Adresa: 14 , Dobšice Česká republika
člen představenstva JUDr. Jan Lojda 2.5.2011 - 17.12.2013
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 3.5.2012
Adresa: U koupadel 1050/19 , Praha 142 00
předseda představenstva Michal Marec 11.12.2013 - 17.12.2013
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 3.5.2012
Vznik funkce 1.4.2011
Zánik funkce 3.5.2012
Adresa: Tyršova 735/16 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01

Dozorčí rada VSZP, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen Ing. Jan Plechatý 30.4.1992 - 26.3.1993
Adresa: Valtínová 10 , Praha 4 Česká republika
člen Ing. Jaroslav Kopecký 30.4.1992 - 26.3.1993
Adresa: Hutnická 5294 , Chomutov 430 04
člen JUDr. Jaroslav Svejkovský 30.4.1992 - 7.8.1996
Adresa: Jugoslávských partyzánů 1091/11 , Praha 160 00
člen ing. Jan Velek 26.3.1993 - 7.8.1996
Adresa: Bělčická 2844/19 , Praha 141 00
člen ing. Miloslav Černý 26.3.1993 - 7.8.1996
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
člen ing. Miroslav Klas 12.11.1992 - 15.1.1997
Adresa: Gerská 1242/24 , Plzeň 323 00
člen Horst Holcman 12.11.1992 - 15.1.1997
Adresa: Jana Cimbury 3 , Písek 397 01
člen Ing. Marta Veverková 7.8.1996 - 17.2.1997
Adresa: Vokovická 679/10 , Praha 160 00
člen Ing. Jiří Sedlář 7.8.1996 - 17.2.1997
Adresa: Mikulova 1571/15 , Praha 149 00
člen ing. Miroslav Klas 15.1.1997 - 29.12.1997
Adresa: Gerská 1242/24 , Plzeň 323 00
člen Horst Holcman 15.1.1997 - 29.12.1997
Adresa: Jana Cimbury 3 , Písek 397 01
člen JUDr. Tomáš Uzel 17.2.1997 - 29.12.1997
Adresa: Mezivrší 1447/33 , Praha 147 00
člen Ing. Jiří Bělohlávek 17.2.1997 - 4.8.1998
Adresa: Komornická 2050/30 , Praha 160 00
člen RNDr. Vladimír Kotlář 17.2.1997 - 4.8.1998
Adresa: Pertoldova 3339/35 , Praha 143 00
člen Ing. Jiří Navrátil 7.8.1996 - 21.12.1998
Adresa: Květnového vítězství 1864/38 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Veronika Panáčková 29.12.1997 - 21.12.1998
Adresa: Patočkova 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Rostilav Kovařík 4.8.1998 - 21.12.1998
Adresa: Machuldova 572/7 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Mráček 4.8.1998 - 13.8.1999
Adresa: Cihlářská 467/23 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Petronila Šerá 21.12.1998 - 26.4.2000
Adresa: Pržno 67 , Vsetín Česká republika
člen dozorčí rady Jiří Mikeška 9.7.1999 - 26.4.2000
Adresa: Antala Staška 1733/54 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Trávníček 13.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: Chotovická 1788/16 , Praha 182 00
člen dozorčí rady RNDr.Mgr. Libor Juška 21.12.1998 - 11.5.2000
Adresa: K sadu 530/3 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Petr Řežábek 29.12.1997 - 15.1.2001
Adresa: Kozlovická 298 , Nepomuk 335 01
člen dozorčí rady Ing. Vendulka Klučková 21.12.1998 - 15.1.2001
Adresa: Na Pankráci 999/40 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Helena Miškovičová 21.12.1998 - 15.1.2001
Adresa: náměstí Osvoboditelů 1364/3 , Praha 153 00
člen dozorčí rady Mgr. Roman Pospíšil 21.12.1998 - 15.1.2001
Adresa: Štěpánská 2656 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Mráček 26.4.2000 - 15.1.2001
Adresa: Cihlářská 467/23 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. David Bužga 26.4.2000 - 15.1.2001
Adresa: Klapálkova 2243/11 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Jánský 26.4.2000 - 15.1.2001
Adresa: Franklinova 571 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Josef Kolbaba 29.12.1997 - 21.2.2002
Zánik členství 28.8.2001
Adresa: Nová Pasířská 4056/31 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen dozorčí rady Jaroslav Tomec 26.4.2000 - 21.2.2002
Zánik členství 28.8.2001
Adresa: U Dvora 95 , Kralice nad Oslavou 675 73
člen dozorčí rady Ing. Věra Koudelková 21.2.2002 - 30.4.2002
Vznik členství 28.8.2001
Zánik členství 20.11.2001
Adresa: Kloboučnická 1629/11 , Praha 140 00
člen dozorčí rady JUDr. Rostislav Kipiel 21.2.2002 - 30.4.2002
Vznik členství 28.8.2001
Zánik členství 20.11.2001
Adresa: K zahrádkám 997/19 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Ing. Věra Koudelková 30.4.2002 - 22.11.2003
Vznik členství 28.8.2001
Zánik členství 14.3.2003
Vznik funkce 20.11.2001
Zánik funkce 14.3.2003
Adresa: Kloboučnická 1629/11 , Praha 140 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Rostislav Kipiel 30.4.2002 - 22.11.2003
Vznik členství 28.8.2001
Zánik členství 14.3.2003
Vznik funkce 20.11.2001
Zánik funkce 14.3.2003
Adresa: K zahrádkám 997/19 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Staněk 30.4.2002 - 2.5.2011
Vznik členství 30.10.2001
Zánik členství 30.1.2006
Adresa: Ořešská 771 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady MUDr. Lukáš Pelech 22.11.2003 - 2.5.2011
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 23.7.2007
Vznik funkce 23.4.2003
Zánik funkce 23.7.2007
Adresa: Dukelská 1025/4 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Miroslav Chochola 22.11.2003 - 2.5.2011
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 23.7.2007
Vznik funkce 23.4.2003
Zánik funkce 23.7.2007
Adresa: náměstí Svobody 728/1 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Miroslav Chochola 2.5.2011 - 24.8.2013
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 25.4.2012
Zánik funkce 25.4.2012
Adresa: náměstí Svobody 728/1 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady MUDr. Lukáš Pelech 2.5.2011 - 17.12.2013
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 25.4.2012
Vznik funkce 1.4.2011
Zánik funkce 25.4.2012
Adresa: Dukelská 1025/4 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. František Kučera 2.5.2011 - 17.12.2013
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 25.4.2012
Vznik funkce 1.4.2011
Zánik funkce 25.4.2012
Adresa: Osiková 1844 , Hradec Králové 500 08
místopředseda dozorčí rady Mgr. Miroslav Chochola 24.8.2013 - 17.12.2013
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 25.4.2012
Zánik funkce 25.4.2012
Adresa: náměstí Svobody 728/1 , Praha 160 00

Likvidace VSZP, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Veškeré dokumenty podepisují oba likvidátoři společně. 16.1.2001
Jméno JUDr. Jan Lojda 8.6.2012
Adresa: U koupadel 1050/19 , Praha 142 00
Jméno Ing. Jan Jareš 16.1.2001 - 21.2.2002
Adresa: Průběžná 1800/47 , Praha 100 00
Jméno Ing. Jindřich Vašina 16.1.2001 - 21.2.2002
Adresa: Uhelná 221/22 , Hradec Králové 500 03
Jméno Dipl.-Kfm. Franz Riha 21.2.2002 - 22.11.2003
Adresa: Celetná 590/25 , Praha 110 00

Prokura VSZP, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Michael Smola 28.7.1993 - 17.2.1997
Adresa: Průběžná 296/13 , Praha 100 00
Jméno Ing. Josef Jansa 28.7.1993 - 2.2.1998
Adresa: Ctěnická 692/7 , Praha 190 00
Jméno Ing. Zeno Veselík 17.2.1997 - 30.11.1998
Adresa: Mádrova 3034/7 , Praha 143 00
Jméno ing. Aleš Kořený 20.3.1998 - 21.12.1998
Adresa: Jordana Jovkova 3263/25 , Praha 143 00
Jméno Ing. Josef Sedlák 5.12.1998 - 26.4.2000
Adresa: Pod Jiráskovou čtvrtí 342/20 , Praha 147 00
Jméno ing. Jaroslav Kopecký 21.12.1998 - 26.4.2000
Adresa: Pod Lesem 4939 , Chomutov 430 03
Jméno Wieland O.keller 8.8.2000 - 22.11.2000
Adresa: Areál Vltava, Weilova 2 , Praha 10 Česká republika
Jméno Wieland O.keller 22.11.2000 - 18.8.2001
Adresa: Kamenická 656/56 , Praha 170 00

Sbírka Listin VSZP, a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1493/SL 46 usn. o konkursu a vyrovn. Městský soud v Praze 25.7.2014 31.7.2014 1
B 1493/SL 45 ostatní zápis ze schůze Městský soud v Praze 3.5.2012 3.12.2013 19.12.2013 2
B 1493/SL 44 účetní závěrka [2012]  k.23.9.2013 Městský soud v Praze 23.9.2013 29.11.2013 4.12.2013 12
B 1493/SL 43 ostatní Městský soud v Praze 24.9.2013 24.9.2013 25.9.2013 3
B 1493/SL 42 účetní závěrka [2012]  1.5.2012 - 31.12.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 5.8.2013 10.9.2013 16
B 1493/SL 41 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 28.8.2013 28.8.2013 3.9.2013 1
B 1493/SL 40 účetní závěrka k 30.4.2012 Městský soud v Praze 30.4.2012 7.9.2012 18.9.2012 12
B 1493/SL 39 notářský zápis NZ 407/2012 Městský soud v Praze 25.4.2012 18.6.2012 7
B 1493/SL 38 usn. o konkursu a vyrovn. Městský soud v Praze 17.1.2012 12.4.2012 4
B 1493/SL 37 notářský zápis NZ 480/2011 Městský soud v Praze 19.4.2011 9.5.2011 10
B 1493/SL 36 ostatní -usnesení/zproš.fun.správce/ Městský soud v Praze 21.11.2008 15.1.2009 1
B 1493/SL 35 ostatní zápis z jednání představen. Městský soud v Praze 28.4.2003 20.10.2003 1.12.2003 0
B 1493/SL 34 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 23.4.2003 20.10.2003 1.12.2003 0
B 1493/SL 33 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.4.2003 20.10.2003 1.12.2003 0
B 1493/SL 32 podpisové vzory +TR,ČP Městský soud v Praze 1.4.2003 20.10.2003 1.12.2003 0
B 1493/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti NZ221/03, zpráva o hlasování Městský soud v Praze 22.4.2003 20.10.2003 1.12.2003 0
B 1493/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001,2002 Městský soud v Praze 17.7.2003 21.7.2003 0
B 1493/SL 29 ostatní -zápis č.4/2002 z představen. Městský soud v Praze 26.7.2002 10.10.2002 0
B 1493/SL 28 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 25.7.2002 10.10.2002 0
B 1493/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.8.2002 10.10.2002 22
B 1493/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 30.4.2002 10.10.2002 0
B 1493/SL 20 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 15.3.2002 30.4.2002 7.5.2002 0
B 1493/SL 19 ostatní - zápis jednání představenstva Městský soud v Praze 15.3.2002 30.4.2002 7.5.2002 0
B 1493/SL 18 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 22.2.2002 30.4.2002 7.5.2002 0
B 1493/SL 25 ostatní -protokol/volba člena DR/ Městský soud v Praze 31.10.2001 26.3.2002 0
B 1493/SL 17 ostatní - exekuce Městský soud v Praze 7.2.2002 21.2.2002 19.3.2002 0
B 1493/SL 16 ostatní - usnesení o exekuci Městský soud v Praze 28.11.2001 19.2.2001 26.2.2002 0
B 1493/SL 24 notářský zápis -změna stanov Městský soud v Praze 28.8.2001 16.1.2002 0
B 1493/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.10.2001 16.1.2002 0
B 1493/SL 22 ostatní -zápis jed.náhradní VH Městský soud v Praze 28.8.2001 16.1.2002 0
B 1493/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.8.2001 16.1.2002 0
B 1493/SL 15 zpráva auditora rok 2000 Městský soud v Praze 26.4.2001 28.11.2001 5.12.2001 0
B 1493/SL 14 výroční zpráva - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 5.12.2001 0
B 1493/SL 13 stanovy společnosti -návrh změny stanov Městský soud v Praze 14.12.2000 16.1.2001 0
B 1493/SL 12 notářský zápis Městský soud v Praze 15.12.2000 16.1.2001 0
B 1493/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.7.2000 22.11.2000 0
B 1493/SL 10 účetní závěrka  za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 22.11.2000 0
B 1493/SL 9 notářský zápis Městský soud v Praze 17.12.1999 27.4.2000 0
B 1493/SL 8 notářský zápis Městský soud v Praze 17.12.1999 27.4.2000 0
B 1493/SL 7 výroční zpráva r. 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 11.8.1999 0
B 1493/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.1999 11.8.1999 0
B 1493/SL 5 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 27.7.1999 0
B 1493/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 4.12.1998 27.7.1999 0
B 1493/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.1998 27.7.1999 0
B 1493/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 30.6.1997 27.7.1999 0
B 1493/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 27.12.1996 27.7.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VSZP, a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 45273375
Jméno VSZP, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 27.11.1991
Celkový počet živností: 92
Aktivních živností: 4

Sídlo VSZP, a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny VSZP, a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dobronická 635 148 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1003943438
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dobronická 635 148 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1003943438
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 27.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Opletalova 917/9, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1003943462
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.6.1999
Provozovna č. 3
Provozovna Prachatická 1157/4, České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny 1003943446
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 12.2.1996
Provozovna č. 4
Provozovna Osadní 324/12, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1003943454
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 21.9.1999

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Dobronická 635 148 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1003943438
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.1.1993

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.1.1995

Živnost č. 5 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1991
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 6 Půjčování základních prostředků a DKP (vč.dopravních prostředků)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 16.8.1996

Živnost č. 8 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 16.8.1996

Živnost č. 9 Pronájem pozemků (včetně poskytování jiných než základních služeb)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poradenství ve svařování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 11 Reprografické práce

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 20.2.1997

Živnost č. 12 Geotechnické práce (např. hutnící pokusy pro zemní konstrukce, kontrola kvality provádění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 23.8.2001

Živnost č. 13 Provozování garáží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 25.11.1996

Živnost č. 15 Laboratorní práce pro zeminy a betony (např.rozbory a zkoušky zemin a betonů a jejich složek)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 23.8.2001

Živnost č. 16 Montáž,opravy,revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 22.4.2009

Živnost č. 17 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 16.8.1996

Živnost č. 18 Inženýring při dodávkách staveb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 20 Skladovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 22 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 23 Měření a regulace vzduchotechnických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 24 Výroba, montáž, opravy,rekonstrukce a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 25 Vypracování odborných posudků znečištění odpadních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 26 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 27 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 2 a 3 cit.zák.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Pronájem nebytových prostor (včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 15.12.1997

Živnost č. 30 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 16.8.1996

Živnost č. 31 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 32 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 33 Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 26.2.1998

Živnost č. 34 Plynoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 14.10.1996

Živnost č. 35 Galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 36 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 37 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 38 Zdvihací práce prováděné mobilními jeřáby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 8.1.2001

Živnost č. 40 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 41 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 16.8.1996

Živnost č. 42 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 43 Montáž,opravy,údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 44 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 3.2.1995

Živnost č. 45 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 46 Výroba řeziva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 47 Ubytovací služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 12.2.1996

Živnost č. 48 Provádění trhacích prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 49 Výroba, instalace a opravy a větrání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 50 Svářečská škola

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 51 Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 52 Provozování parkovacích služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Výroba ostatních motorových dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 54 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 27.1.1995

Živnost č. 55 Výroba, montáž a projektování samohasících zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 56 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 19.8.1996

Živnost č. 57 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 58 Leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 59 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 60 Malířské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 61 Natěračství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 62 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 16.8.1996

Živnost č. 63 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 64 Autočalounictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 65 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 28.1.2008

Živnost č. 66 Mytí vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 67 Čištění olejů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 68 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 69 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 70 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 28.1.2008

Živnost č. 71 Provádění,projektování a vyhodnocování geologických prací - inženýrská geologie

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1993
Zánik oprávnění 14.12.1994

Živnost č. 72 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení (v rozsahu oprávnění institutu technické inspekce)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.4.1993
Zánik oprávnění 19.8.1996

Živnost č. 73 Výroba,montáž, generální opravy, rekonstrukce a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.4.1993
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 74 Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava (list 1-27) Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní motorová doprava (list 28)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1993
Zánik oprávnění 31.1.1994

Živnost č. 75 Silniční motorová doprava-neveřejná osobní nehromadná vnitrostátní a mezinárodní Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1993
Zánik oprávnění 5.1.1995
Konec oprávnění 28.2.1996

Živnost č. 76 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1994
Zánik oprávnění 15.12.1997

Živnost č. 77 Organizace výchovně-vzdělávacích akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1994
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 78 Geologická činnost v oboru inženýrské geologie a v oboru hydrogeologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1994
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 79 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1995
Zánik oprávnění 15.12.1997
Konec oprávnění 31.12.1997

Živnost č. 80 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1995
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 81 Výkon zeměměřičských činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1995
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 82 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.10.1995
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 83 Provádění leasingových operací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1996
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 84 Návrhy interiérů a zpracování výkresové dokumentace jednotlivých zařizovacích předmětů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1996
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 85 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1996
Zánik oprávnění 3.9.1996

Živnost č. 86 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 87 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1996
Zánik oprávnění 1.4.2001

Živnost č. 88 Nakládání s odpady v režimu volné živnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.1996
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 89 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1997
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 90 Silniční motorová doprava osobní s vyjimkou veřejné linkové a mezinárodní autobusové dopravy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1997
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 91 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1997
Zánik oprávnění 10.11.2006

Živnost č. 92 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní bez omezení hmotnosti vozidla

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1997
Zánik oprávnění 10.11.2006
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VSZP, a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu Michal Marec
Člen statutárního orgánu Mgr. Oldřich Novotný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VSZP, a.s. v likvidaci

IČO: 45273375
Firma: VSZP, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.4.1991

Sídlo VSZP, a.s. v likvidaci

Sídlo: Na Pankráci 1010/51, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image