Firma VPR a.s. IČO 25003011


VPR a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VPR a.s. (25003011) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Litoměřická 280/48, Bílina 418 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1996 a je stále aktivní. VPR a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o VPR a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VPR a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VPR a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VPR a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VPR a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 851
IČO (identifikační číslo osoby) 25003011
Jméno VPR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1996
Dne 3.9.2009 rozhodla valná hromada společnosti VPR a.s. mj. o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 16.100.000,- Kč, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 20.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 36.100.000,- Kč. Upisování nad navrhovano u částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě, a to 1.610 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou obchodovány (kótovány) na oficiálních trzích. Převod akcií podléhá předchozímu souhlasu představenstva. 3) Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude činit 10.000,- Kč. 4) Žádná nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku (vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři svého přednostního práva k úpisu akcií vzdali), ale všechny nové akcie budou upsány předem určenými ( určitými) zájemci postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 5) Všechny nově vydávané akcie budou nabídnuty k úpisu určeným (určitým) zájemcům takto: - 1.200 kusů nově vydávaných akcií družstvu ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO CHOMUTOV v likvidaci, se sídlem Údlice, Zámecká č. 2, identifikační číslo (IČ): 00119865, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl DrXXIV, vložka 1 212, - 410 kusů nově vydávaných akcií Josefu Horovi, r.č. 710711/2870, bytem Bílina, Mírová 339, okres Teplice. 6) Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin. 7) Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií předem určeným (určitým) zájemcům představenstvem. 8) Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií (včetně uvedení emisního kursu) předem určeným (určitým) zájemcům do 7 dnů ode dne rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému re jstříkovému soudu. 9) Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií peněžitými vklady je sídlo společnosti. 10) Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 30 dnů ode dne úpisu. 11) Emisní kurz nově upisovaných akcií bude z důvodu snížení závazků společnosti splácen výlučně započtením za podmínek dále uvedených. 12) Připouští se možnost započtení: - pohledávky ve výši 12.000.000,- Kč předem určeného (určitého) zájemce - ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO CHOMUTOV v likvidaci za společností vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 18.2.2009 proti pohledávce společnosti za tímto předem určeným (určitým) zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 12.000.000,- Kč, a to do celé své výše, 13) Pohledávky předem určeného (určitého) zájemce - Josefa Hory za společností vyplývající ze Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.1.2000 a uznání závazku co do důvodu a výše ve výši 376.997,- Kč v plné výši a části pohledávky určitého zájemce - Jose fa Hory za společností vyplývající ze Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.1.2002 a uznání závazku co do důvodu a výše ve výši 3.822.388,- Kč do výše 3.723.003,- Kč /tj. pohledávek tohoto předem určeného (určitého) zájemce za společností v celkové výš i 4.100.000,- Kč/ proti pohledávce společnosti za tímto předem určeným (určitým) zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 4.100.000,- Kč. 14) Splacení závazku - emisního kurzu nově upsaných akcií započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu jejich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Podpis stran na dohodě o započtení bude ú ředně ověřen. 15) Návrh smluv o započtení pohledávek je povinno zaslat předem určeným (určitým) zájemcům do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření příslušné smlouvy o započtení pohledávek činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy předem určené mu (určitému) zájemci. 16) Poukázky na akcie nebudou vydány. 17) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. 18) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisního kurz u nové akcie nebo zatímní listy. 15.9.2009 - 24.9.2009
splaceno: 100 % 8.4.1997
Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100 % 18.3.1997
Valná hromada obchodní společnosti VPR, a.s., IČO 25 00 30 11, se sídlem v Bílině, ul. Litoměřická 280/48, PSČ 418 01, v souladu s ustanovením § 187 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), rozhodla dne 10. 1. 1997 o zvýšení základního jmění společnosti upisováním nových akcií, a to za těchto podmínek: a) Základní jmění obchodní společnosti VPR, a.s., IČO 25 00 30 11, se sídlem v Bílině, ul. Litoměřická 280/48, PSČ 418 01, se zvyšuje o částku 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct miliónů korun českých), tj. zvyšuje ze stávající hodnoty 1.000.000,- Kč na novou hodnotu 20.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. b)Předmětem upisování je 1.900 ks (slovy: jeden tisíc devětset kusů) veřejně neobchodovatelných listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). c) Přednostní právo všech stávajících akcionářů na upisování nových akcií je vyloučeno. Všechny nové akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody uskutečněné podle ustanovení § 205 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků). d) Místem upisování nových akcií je sídlo společnosti, tj. Bílina, ul. Litoměřická 280/48, PSČ 418 01. Lhůta pro upisování nových akcií činí 120 dní a začíná běžet ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem. Emisní kurz každé nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tj. činí částku 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie je pro všechny upisovatele stejný. e) Valná hromada schvaluje upisování nových akcií nepeněžiými vklady, jejichž předmětem jsou následující penězi ocenitelné hodnoty. Nemovité věci (tj. stavby a pozemky, včetně jejich součástí a příslušenství), které jsou taxativně vyjmenovány a podrobně popsány ve znaleckém posudku č. 927/136/96, který dne 16. 11. 1996 vypracoval soudní znalec pan František Poživil, trvale bytem Bílina, ul. Za Chlumem 730, PSČ 418 04, jakož i ve znaleckém posudku č. 1651/129/99, který dne 27. 11. 1996 vypracoval soudní znalec pan Jan Fajman, trvale bytem Bílina, ul. Za Chlumem 768, PSČ 418 01. Soudní znalec pan František Poživil, trvale bytem Bílina, ul. Za Chlumem 730, PSČ 418 04, stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu na částku 17.497.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů čtyřista devadesát sedm tisíc korun českých). Soudní znalec pan Jan Fajman, trvale bytem Bílina, ul. Za Chlumem 768, PSČ 418 01, stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu na částku 17.497.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů čtyřista devadesát sedm tisíc korun českých). Movité věci (tj. základní prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství), které jsou taxativně vyjmenovány a podrobně popsány ve znaleckém posudku č. 1960/006/97, který dne 9. 1. 1997 vypracovali soudní znalci pan Jindřich Kašpar, trvale bytem Teplice, ul. Karolíny Světlé 1905/9, PSČ 415 01 a pan František Bouška, trvale bytem Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1, PSČ 400 01. Oba výše uvedení soudní znalci, tj. pan Jindřich Kašpar, trvale bytem Teplice, ul. Karolíny Světlé 1905/9, PSČ 415 01 a pan František Bouška, trvale bytem Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1, PSČ 400 01, stanovili hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu na částku 1.503.000,- Kč (slovy: jeden milion pětset tři tisíce korun českých). f) Místem pro splacení výše uvedených nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti, tj. Bílina, ul. Litoměřická 280/48, PSČ 418 01. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 dní a začíná běžet dnem upsání nových akcií. Výše uvedené nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Vkladatel nemovitostí musí předat společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), před zápisem zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. 18.3.1997 - 8.4.1997

Kapitál VPR a.s.

zakladni jmění 36 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.9.2009
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.4.1997 - 24.9.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1996 - 8.4.1997

Akcie VPR a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 610 24.9.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 000 15.9.2009 - 24.9.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 2 000 17.3.2004 - 15.9.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 000 8.4.1997 - 17.3.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 1.5.1996 - 8.4.1997

Sídlo VPR a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Litoměřická 280/48 , Bílina 418 01 17.3.2004
Adresa Litoměřická 280/48 , Bílina 418 01 1.5.1996 - 17.3.2004

Předmět podnikání VPR a.s.

Platnost údajů od - do
velkoobchod 17.3.2004
specializovaný maloobchod 17.3.2004
zprostředkování obchodu 17.3.2004
zprostředkování služeb 17.3.2004
zemědělská výroba 18.3.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.5.1996 - 17.3.2004
zprostředkovatelská činnost 1.5.1996 - 17.3.2004

vedení firmy VPR a.s.

Statutární orgán VPR a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda samostatně. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis spolu s uvedením funkce. 14.4.2008
Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva (alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva). Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis spolu s uvedením funkce. 17.3.2004 - 14.4.2008
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost se mohou podepisovat pouze společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Při podepisování za společnost postupují všechny oprávněné osoby tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku jejího razítka připojí svůj vlastnoruční podpis. Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku jejího razítka připojí kromě svého podpisu také dodatek označující prokuru, tj. "p.p." nebo "per procuram". 18.3.1997 - 17.3.2004
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před ji- nými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda před- stavenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že oprávnění členové představenstva připojí k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku jejího razítka svůj vlastnoruční podpis. 1.5.1996 - 18.3.1997
Předseda představenstva Josef Hora 13.4.2019
Vznik členství 26.2.2018
Vznik funkce 26.2.2018
Adresa: Mírová 339 , Bílina 418 01
Místopředseda představenstva Jana Martináková 13.4.2019
Vznik členství 26.2.2018
Vznik funkce 26.2.2018
Adresa: Mírová 339 , Bílina 418 01
Člen představenstva Ivana Hovorková 13.4.2019
Vznik členství 26.2.2018
Adresa: Mírová 340 , Bílina 418 01
Člen představenstva Ing. Josef Hora 1.5.1996 - 18.3.1997
Adresa: Sídliště Za Chlumem 772 , Bílina 418 01
Člen představenstva Mgr. Radomír Johanna 1.5.1996 - 18.3.1997
Adresa: Mírové náměstí 94/23 , Bílina 418 01
Člen představenstva Michal Vyhnálek 1.5.1996 - 18.3.1997
Adresa: Pražská 134/28 , Bílina 418 01
Předseda představenstva Ing. Josef Hora 18.3.1997 - 11.2.1999
Adresa: Sídliště Za Chlumem 772 , Bílina 418 01
Člen představenstva Ing. Miroslav Vyhnálek CSc. 18.3.1997 - 11.2.1999
Adresa: Pražská 134/28 , Bílina 418 01
Místopředseda představenstva Mgr. Radomír Johanna 18.3.1997 - 17.3.2004
Adresa: Mírové náměstí 94/23 , Bílina 418 01
Předseda představenstva Ing. Miroslav Vyhnálek CSc. 11.2.1999 - 17.3.2004
Adresa: Pražská 134/28 , Bílina 418 01
Člen představenstva Alena Hudcová 11.2.1999 - 17.3.2004
Adresa: Čapkova 846 , Bílina 418 01
Předseda představenstva Ing. Miroslav Vyhnálek CSc. 17.3.2004 - 18.5.2007
Vznik členství 1.2.2002
Zánik členství 12.2.2007
Vznik funkce 1.2.2002
Zánik funkce 12.2.2007
Adresa: Pražská 134/28 , Bílina 418 01
Místopředseda představenstva Mgr. Radomír Johanna 17.3.2004 - 18.5.2007
Vznik členství 1.6.2001
Zánik členství 1.9.2006
Vznik funkce 1.6.2001
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Mírové náměstí 94/23 , Bílina 418 01
Člen představenstva Alena Hudcová 17.3.2004 - 18.5.2007
Vznik členství 4.12.1998
Zánik členství 4.3.2004
Adresa: Čapkova 846 , Bílina 418 01
Předseda představenstva Ing. Miroslav Vyhnálek CSc. 18.5.2007 - 7.3.2008
Vznik členství 12.2.2007
Vznik funkce 12.2.2007
Zánik funkce 25.2.2008
Adresa: Pražská 134/28 , Bílina 418 01
místopředseda představenstva Marie Žibřidová 18.5.2007 - 7.3.2008
Vznik členství 12.2.2007
Zánik členství 25.2.2008
Vznik funkce 12.2.2007
Zánik funkce 25.2.2008
Adresa: Na Větráku 328/16 , Bílina 418 01
Člen představenstva Alena Hudcová 18.5.2007 - 31.5.2013
Vznik členství 12.2.2007
Zánik členství 9.2.2012
Adresa: Čapkova 846 , Bílina 418 01
Předseda představenstva Josef Hora 7.3.2008 - 31.5.2013
Vznik členství 25.2.2008
Zánik členství 9.2.2012
Vznik funkce 25.2.2008
Zánik funkce 9.2.2012
Adresa: Mírová 339 , Bílina 418 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Vyhnálek CSc. 7.3.2008 - 31.5.2013
Vznik členství 12.2.2007
Zánik členství 9.2.2012
Vznik funkce 25.2.2008
Zánik funkce 9.2.2012
Adresa: Pražská 134/28 , Bílina 418 01
Předseda představenstva Josef Hora 31.5.2013 - 31.5.2013
Vznik členství 9.2.2012
Zánik členství 25.2.2013
Vznik funkce 9.2.2012
Zánik funkce 25.2.2013
Adresa: Mírová 339 , Bílina 418 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Vyhnálek CSc. 31.5.2013 - 31.5.2013
Vznik členství 9.2.2012
Zánik členství 25.2.2013
Vznik funkce 9.2.2012
Zánik funkce 25.2.2013
Adresa: Pražská 134/28 , Bílina 418 01
Člen představenstva Alena Hudcová 31.5.2013 - 31.5.2013
Vznik členství 9.2.2012
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Čapkova 846 , Bílina 418 01
Místopředseda představenstva Miroslav Vyhnálek 31.5.2013 - 21.2.2014
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 4.11.2013
Zánik funkce 4.11.2013
Adresa: Pražská 134/28 , Bílina 418 01
Člen představenstva Alena Hudcová 31.5.2013 - 21.2.2014
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 4.11.2013
Adresa: Čapkova 846 , Bílina 418 01
Předseda představenstva Josef Hora 31.5.2013 - 13.4.2019
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 25.2.2018
Vznik funkce 25.2.2013
Zánik funkce 25.2.2018
Adresa: Mírová 339 , Bílina 418 01
Místopředseda představenstva Jana Martináková 21.2.2014 - 13.4.2019
Vznik členství 4.11.2013
Zánik členství 26.2.2018
Vznik funkce 4.11.2013
Zánik funkce 26.2.2018
Adresa: Mírová 339 , Bílina 418 01
Člen představenstva Ivana Hovorková 21.2.2014 - 13.4.2019
Vznik členství 4.11.2013
Zánik členství 26.2.2018
Adresa: Mírová 340 , Bílina 418 01

Dozorčí rada VPR a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Bc. Veronika Balonová 13.4.2019
Vznik členství 26.2.2018
Vznik funkce 26.2.2018
Adresa: Modlanská 1557/31 , Teplice 415 01
Člen dozorčí rady Dis. Michaela Paterová 13.4.2019
Vznik členství 26.2.2018
Adresa: Horská 28/6 , Bílina 418 01
Člen dozorčí rady Bc. Markéta Čiberová 13.4.2019
Vznik členství 26.2.2018
Adresa: Lipová 691/7 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. František Jelínek 1.5.1996 - 18.3.1997
Adresa: Pražská 3009/24 , Teplice 415 01
Člen dozorčí rady Ing. Lumír Füllsack 1.5.1996 - 18.3.1997
Adresa: Karla Čapka 22 , 415 01 Teplice Česká republika
Člen dozorčí rady Miroslav Picka 1.5.1996 - 18.3.1997
Adresa: Litoměřická 862 , Bílina 418 01
Člen dozorčí rady Ing. Lumír Füllsack 18.3.1997 - 11.2.1999
Adresa: ul. Karla Čapka 22 , 415 01 Teplice Česká republika
Předseda dozorčí rady Ing. František Jelínek 18.3.1997 - 17.3.2004
Adresa: Pražská 3009/24 , Teplice 415 01
Člen dozorčí rady Miroslav Picka 18.3.1997 - 17.3.2004
Adresa: Litoměřická 862 , Bílina 418 01
Člen dozorčí rady Eva Rosenlacherová 11.2.1999 - 17.3.2004
Adresa: Hlavní 16 , Mirošovice 251 66
Předseda dozorčí rady Petra Kutová 17.3.2004 - 29.4.2004
Vznik členství 4.9.2002
Zánik členství 25.11.2003
Vznik funkce 5.9.2002
Zánik funkce 25.11.2003
Adresa: Čajkovského 1672/24 , Praha 130 00
Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Picka 17.3.2004 - 18.5.2007
Vznik členství 1.6.2001
Zánik členství 1.9.2006
Adresa: Sídliště Za Chlumem 722 , Bílina 418 01
Člen dozorčí rady Eva Rosenlacherová 17.3.2004 - 18.5.2007
Vznik členství 4.12.1998
Zánik členství 4.3.2004
Adresa: Hlavní 16 , Mirošovice 251 66
Předseda dozorčí rady Lenka Láchová 29.4.2004 - 18.5.2007
Vznik členství 25.11.2003
Zánik členství 12.2.2007
Vznik funkce 25.11.2003
Zánik funkce 12.2.2007
Adresa: Sídliště Za Chlumem 786 , Bílina 418 01
Předseda dozorčí rady Lenka Láchová 18.5.2007 - 12.12.2008
Vznik členství 12.2.2007
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 12.2.2007
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Sídliště SHD 573/18 , Bílina 418 01
Člen dozorčí rady Eva Rosenlacherová 18.5.2007 - 31.5.2013
Vznik členství 12.2.2007
Zánik členství 9.2.2012
Adresa: 16 , Hrobčice 418 04
člen dozorčí rady Ing. Jitka Pokludová 13.8.2007 - 31.5.2013
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 9.2.2012
Adresa: M. J. Husa 448/2 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Marie Žibřidová 12.12.2008 - 31.5.2013
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 9.2.2012
Vznik funkce 1.12.2008
Zánik funkce 9.2.2012
Adresa: Na Větráku 328/16 , Bílina 418 01
Předseda dozorčí rady Marie Žibřidová 31.5.2013 - 31.5.2013
Vznik členství 9.2.2012
Zánik členství 25.2.2013
Vznik funkce 9.2.2012
Zánik funkce 25.2.2013
Adresa: Teplická 293/148 , Bílina 418 01
Člen dozorčí rady Eva Rosenlacherová 31.5.2013 - 31.5.2013
Vznik členství 9.2.2012
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: 16 , Hrobčice 418 04
Člen dozorčí rady Ing. Jitka Pokludová 31.5.2013 - 31.5.2013
Vznik členství 9.2.2012
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: M. J. Husa 448/2 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Marie Žibřidová 31.5.2013 - 21.2.2014
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 4.11.2013
Vznik funkce 25.2.2013
Zánik funkce 4.11.2013
Adresa: Teplická 293/148 , Bílina 418 01
Člen dozorčí rady Eva Rosenlacherová 31.5.2013 - 21.2.2014
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 4.11.2013
Adresa: 16 , Hrobčice 418 04
Člen dozorčí rady Markéta Čiberová 21.2.2014 - 11.11.2015
Vznik členství 4.11.2013
Adresa: Josefa Ševčíka 839/8 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Veronika Balonová 21.2.2014 - 13.1.2016
Vznik členství 4.11.2013
Vznik funkce 4.11.2013
Adresa: Masarykova třída 1595 , Teplice 415 01
Člen dozorčí rady Michaela Paterová 31.5.2013 - 13.4.2019
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 25.2.2018
Adresa: Horská 28/6 , Bílina 418 01
Člen dozorčí rady Markéta Čiberová 11.11.2015 - 13.4.2019
Vznik členství 4.11.2013
Zánik členství 26.2.2018
Adresa: Lipová 691/7 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Veronika Balonová 13.1.2016 - 13.4.2019
Vznik členství 4.11.2013
Zánik členství 26.2.2018
Vznik funkce 4.11.2013
Zánik funkce 26.2.2018
Adresa: Modlanská 1557/31 , Teplice 415 01

Sbírka Listin VPR a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 851/SL 55 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2013 3.2.2014 4.3.2014 1
B 851/SL 54 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2013 3.2.2014 4.3.2014 5
B 851/SL 53 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2013 9.10.2013 17
B 851/SL 52 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2013 25.4.2013 25.6.2013 1
B 851/SL 51 rozhod. o statut. orgánu zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2013 25.4.2013 25.6.2013 5
B 851/SL 50 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 9.2.2012 25.4.2013 25.6.2013 1
B 851/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.2.2012 25.4.2013 25.6.2013 5
B 851/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2012 3.9.2012 7.9.2012 15
B 851/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2011 16.6.2011 16.6.2011 17
B 851/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2010 24.9.2010 24.9.2010 16
B 851/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 21.9.2010 21.9.2010 16
B 851/SL 44 notářský zápis - NZ 308/2009- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.9.2009 7.9.2009 17.9.2009 17
B 851/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2008 22.12.2008 12
B 851/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2008 20.3.2008 7
B 851/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2008 20.3.2008 1
B 851/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2007 14.8.2007 22
B 851/SL 39 podpisové vzory - Ing.Miroslav Vyhnálek Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2007 1
B 851/SL 38 podpisové vzory - Marie Žibřidová Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2007 1
B 851/SL 37 podpisové vzory - Alena Hudcová Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2007 1
B 851/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2007 19.6.2007 2
B 851/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2007 19.6.2007 2
B 851/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2007 19.6.2007 4
B 851/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2006 6.9.2006 14
B 851/SL 31 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2004 12.11.2004 10
B 851/SL 30 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2004 12.11.2004 12
B 851/SL 29 podpisové vzory - Lenka Láchová Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2003 27.5.2004 1
B 851/SL 28 ostatní - zápis z mim. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2003 27.5.2004 1
B 851/SL 27 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2003 27.5.2004 3
B 851/SL 26 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2003 27.5.2004 15
B 851/SL 9 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2000 30.3.2004 12
B 851/SL 8 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.1999 30.3.2004 14
B 851/SL 7 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 30.3.2004 9
B 851/SL 25 podpisové vzory - Petra Kutová Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2003 30.3.2004 1
B 851/SL 24 podpisové vzory - Alena Hudcová Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2003 30.3.2004 1
B 851/SL 23 podpisové vzory - Eva Rosenlacherová Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2003 30.3.2004 1
B 851/SL 22 podpisové vzory - Miroslav Picka Krajský soud v Ústí nad Labem 16.9.2003 30.3.2004 1
B 851/SL 21 podpisové vzory - Ing. Miroslav Vyhnálek, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2003 30.3.2004 1
B 851/SL 20 podpisové vzory - Mgr. Radomír Johanna Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2003 30.3.2004 1
B 851/SL 19 účetní závěrka k 31.12.2002, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2003 30.3.2004 12
B 851/SL 18 notářský zápis NZ 242/2002 - stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 11.9.2002 30.3.2004 27
B 851/SL 17 ostatní - zápis z mim. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 5.9.2002 30.3.2004 1
B 851/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2002 30.3.2004 4
B 851/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2002 30.3.2004 1
B 851/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2002 30.3.2004 2
B 851/SL 13 účetní závěrka k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2002 30.3.2004 12
B 851/SL 12 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.2001 30.3.2004 12
B 851/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2001 30.3.2004 3
B 851/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2001 30.3.2004 1
B 851/SL 6 účetní závěrka -zpráva auditora r.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.1998 13.5.1999 14
B 851/SL 5 ostatní -zápis o průběhu zasedání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.12.1998 13.5.1999 2
B 851/SL 4 posudek znalce -č.1960/006/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.1.1997 13.5.1999 28
B 851/SL 3 posudek znalce -č.1651/129/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.1996 13.5.1999 38
B 851/SL 2 posudek znalce - č.927/136/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.1996 13.5.1999 36
B 851/SL 1 notářský zápis NZ 6/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.1.1997 13.5.1999 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VPR a.s.

IČO (identifikační číslo) 25003011
Jméno VPR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Bílina
Vznik první živnosti: 1.5.1996
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo VPR a.s.

Živnosti a provozovny VPR a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu

  • Velkoobchod

  • Specializovaný maloobchod

  • Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1996

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1996
Zánik oprávnění 4.2.2002

Živnost č. 4 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1996
Zánik oprávnění 4.2.2002

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VPR a.s.

Člen statutárního orgánu Josef Hora
Člen statutárního orgánu Ivana Hovorková
Člen statutárního orgánu Jana Martináková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VPR a.s.

IČO: 25003011
Firma: VPR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Bílina
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1996

Sídlo VPR a.s.

Sídlo: Litoměřická 280/48 NEOAD, Bílina 418 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Chov prasat
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image