Firma VOLTA REAL a.s. IČO 25660918


VOLTA REAL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VOLTA REAL a.s. (25660918) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Provaznická 400/9, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 4. 1998 a je stále aktivní. VOLTA REAL a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o VOLTA REAL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VOLTA REAL a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VOLTA REAL a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VOLTA REAL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VOLTA REAL a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5319
IČO (identifikační číslo osoby) 25660918
Jméno VOLTA REAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.4.1998
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: a) Rozsah zvýšení základního kapitálu společnost zvyšuje základní kapitál o částku ve výši 50.000.000,00Kč, slovy padesát milionů korun českých s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Nové akcie Nově upisovanými akciemi bude 500, slovy pět set, kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, znějících na jméno v listinné podobě. c) Vzdání se upisování akcií s využitím přednostního práva Akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před hlasováním o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. d) Osoba zájemce o upisování akcií Všechny nové akcie budou nab ídnuty k upsání zájemci, kterým se předem určuje pan Oldřich Lahoda, narozený 3.dubna 1957, bydliště Plzeňská 1123/5, Ostrava, Hrabůvka. e) Upisování akcií Všechny nové akcie upíše předem určený zájemce na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře s e společností. Místem pro upisování akcií bude jednací místnost advokátní kanceláře Achour& Hájek, s.r.o., umístněná ve třetím nadzemním podlaží budovy na adrese Praha 1, Panská 890/7.g) Lhůta pro upisování akcií je 14, slovy čtrnácti, denní. h) Počátek l hůty pro upisování akcií Lhůta pro upisování akcií počne běžet upisovateli ode dne následujícího po dni, kdy mu společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, bez ohledu na to, kdy společnost podá návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hroma dy o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Emisní kurs upisovaných akcií Emisní kurs každé nově upisované akcie, a to upisované akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějící na jméno v listinné podobě činí pro předem určeného zájemce, jako upisovatele, 100.000,- Kč. j) Splatnost emisního kursu Emisní kurs nově upisovaných akcií je splatný v celé výši peněžitým vkladem ve dvou splátkách. 1. První splátka emisního kursu nově upisovaných akcií činí 15.00.000,- Kč. 2.Druhá splátka emisníh o kursu nově upisovaných akcií činí 35.000.000 Kč. K) Způsob splacení emisního kursu Pro splacení emisního kursu nově upisovaných společnost určila účet u banky Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 33/150, PSČ 150 57 pod číslem 577482083/0300, IBAN CZ02 0300 0000 0005 7748 2083. I) Lhůta pro splacení emisního kursu 1. Lhůta pro splacení první splátky emisního kursu nově upisovaných akcií je 50.- padesáti, denní. 2. Lhůta pro splacení druhé splátky emisního kursu nově upisovaných akcií je 1., - roční. m) Počátek lhůty pro splacení emisního kursu 1. Lhůta pro splacení první splátky emisního kursu nově upisovaných akcií počne běžet upisovateli ode dne následujícího pod dni, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akc ií s tím, že společnost tak učiní do 7, slovy sedmi, po sobě jdoucích dní počítaných ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.2. Lhůta pro splacení druhé splátky emisního kursu nově upisovaných akcií počne běžet up isovateli ode dne následujícího po dni, kdy akcie upíše ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. 7.8.2015 - 7.8.2015
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 12.9.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 41.000.000,- Kč o částku 30.000.000,- Kč (slovy třicet milionů korun českých) na částku 71.000.000,- Kč (slovy sedmdesát jeden milion korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 30.000.000,- Kč bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány v listinné podobě v počtu 300 kusů, znějící na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jeden sto tísíc korun českých), emisní kurz 1,0 a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emise bude splacena započtením pohledávky Kinpracon AG se sídlem Konkordiastrasse 29, 9003 St. Gallen, Švýcarsko, zapsaný v obchodním rejstříku kantonu St. Gallen, Švýcarsko pod firemním číslem CH-320.3.041.588-9, v nominální hodnotě pohledávky 30.000.000,- Kč vůči povinnosti k zaplacení emisního kurzu upsaných akcií navrhovatele. Ke zvýšení základního kapitálu dochází s vyloučením přednostního práva dosavadních akcionářů, s tím, že úpis akcií provede předem stanovený zájemce Kinpracom AG se sídlem Konkordiastrasse 29, 9003 St. Gallen, Švýcarsko zapsaný obchodním rejstříku kantonu St. Gallen, Švýcarsko pod firemním číslem CH-320.3.041.588-9. Lhůta pro upsání akcií činí 1 měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis lze provádět v sídle společnosti navrhovatele v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. Úpis akcií nad částku stanoveného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Mimořádná valná hromada rozhodla dále dne 12.9.2001 o tom, že se schvaluje započtení pohledávky stanoveného upisovatele Kinpracom AG se sídlem Konkordiastrasse 29, 9003 St. Gallen, Švýcarsko, zapsaný v obchodním rejstříku kantonu St. Gallen, Švýcarsko pod firemním číslem CH-320.3.041.588-9, vůči společnosti navrhovatele proti pohledávce na splacení emisního kursu. Současně byl udělen souhlas k tomu, aby představenstvo společnosti navrhovatele uzavřelo s upisovatelem smlouvu o započtení jeho pohledávek vůči společnosti navrhovatele z titulu poskytnutí půjček ve výši 30.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti navrhovatele vůči upisovateli z titulu splácení emisního kursu akcií v téže výši. 17.12.2001 - 8.6.2015
Usnesením valné hromady ze dne 30.4.1998 ve znění usnesení valné hromady ze dne 14.8.1998 společnost VOLTA REAL a.s. přijala toto rozhodnutí: Základní jmění společnosti VOLTA REAL a.s. se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč o částku 40.000.000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, a to pouze peněžitými vklady s tím, že upisování nad částku navrženého zvýšení se nepřipouští. Novými akciemi bude celkem 400 kusů akcií na majitele, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč a akcie budou vydány v listinné podobě. Stávající akcionáři mají přednostní právo k upsání nových akcií společnosti odpovídající jejich podílu na dosavadním základním jmění společnosti. Přednostní právo musí být vykonáno do dvou týdnů poté, co bude usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku, nejpozději však poté, co budou akcie nabídnuty k upsání veřejnou výzvou zveřejněnou inzerátem otistěným v Obchodním věstníku a alespoň v jednom v ČR celostátně distribuovaném deníku. Veřejnou výzvu provedenou uvedeným způsobem zveřejněnými inzeráty budou všichni zájemci vyzváni, aby upsání provedli oznámením zaslaným do sídla společnosti, nejpozději do posledního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výzva zveřejněna. Emisní kurs se bude rovnat nominální hodnotě upsaných akcií, přičemž upisovatelé jsou povinni splatit alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů po jejich upsání, a to peněžitými vklady na účet společnosti VOLTA REAL a.s., číslo 1833056-038/0800, vedený u České spořitelny, a.s. pobočka Rytířská ul. Praha 1. 2.9.1998 - 26.2.1999

Aktuální kontaktní údaje VOLTA REAL a.s.

Kapitál VOLTA REAL a.s.

zakladni jmění 121 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.8.2016
zakladni jmění 121 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.8.2015 - 4.8.2016
zakladni jmění 71 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2002 - 7.8.2015
zakladni jmění 41 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.2.1999 - 26.3.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.4.1998 - 26.2.1999

Akcie VOLTA REAL a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 210 7.8.2015
Akcie na jméno 100 000 Kč 710 9.7.2014 - 7.8.2015
Akcie na majitele 100 000 Kč 710 26.3.2002 - 9.7.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 410 26.2.1999 - 26.3.2002
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 20.4.1998 - 26.2.1999

Sídlo VOLTA REAL a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Provaznická 400/9 , Praha 110 00 23.11.2016
Adresa Provaznická 400/9 , Praha 110 00 10.3.2000 - 23.11.2016
Adresa Tomášská 21/14 , Praha 118 00 2.9.1998 - 10.3.2000
Adresa Ke Zlatníkům 343 , Dolní Břežany 252 41 20.4.1998 - 2.9.1998

Předmět podnikání VOLTA REAL a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.2.2010
hostinská činnost 8.6.1999 - 8.2.2010
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování služeb s tím spojených 8.6.1999 - 12.2.2010
provozování skladů 8.6.1999 - 12.2.2010
pronájem strojů a zařízení (leasing) 8.6.1999 - 12.2.2010
pronájem motorových vozidel (leasing) 8.6.1999 - 12.2.2010
pronájem nemovitostí (leasing) 8.6.1999 - 12.2.2010
finanční leasing 8.6.1999 - 12.2.2010
oskup pohledávek formou faktoringu a forfaitingu 8.6.1999 - 12.2.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.4.1998 - 12.2.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 20.4.1998 - 12.2.2010
činnost realitní kanceláře 20.4.1998 - 12.2.2010

Předmět činnosti VOLTA REAL a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.2.2010

vedení firmy VOLTA REAL a.s.

Statutární orgán VOLTA REAL a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně 7.8.2015
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost navenek jednají a podepisují vždy společně předseda a místopředseda představenstva. Tito připojí svůj podpis k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 9.3.2000 - 7.8.2015
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost navenek jedná a podepisuje vždy předseda představentva společně s jedním z dalšího členů představenstva. Tito připojují svůj podpis k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti. 2.9.1998 - 9.3.2000
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost navenek jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Svůj podpis připojuje k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti. 20.4.1998 - 2.9.1998
předseda Ing. Miroslav Vacátko 7.8.2015
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Krakovská 582/23 , Praha 110 00
člen Oldřich Lahoda 7.8.2015
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Plzeňská 1123/5 , Ostrava 700 30
člen Ing. Pavel Ďurďa 7.8.2015
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Klečkova 1102/16 , Ostrava 724 00
předseda Zdeněk Tichý 20.4.1998 - 9.3.2000
Adresa: Ke Zlatníkům 343 , Dolní Břežany 252 41
člen Kateřina Tichá 20.4.1998 - 9.3.2000
Adresa: Ke Zlatníkům 343 , Dolní Břežany 252 41
předseda představenstva Vladimír Handl 9.3.2000 - 10.3.2000
Adresa: Libkovská 1074/2 , Praha 102 00
předseda představenstva Jan Bon 10.3.2000 - 26.5.2000
Adresa: Ocelářská 1066/15 , Praha 190 00
člen Martina Černá 20.4.1998 - 7.10.2003
Zánik členství 8.7.2003
Adresa: Horáčkova 925/2 , Praha 140 00
místopředseda představenstva doc. Ing. Josef Maloch DrSc. 9.3.2000 - 7.9.2004
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Provaznická 400/9 , Praha 110 00
předseda představenstva Jan Bon 26.5.2000 - 5.9.2005
Zánik členství 21.6.2005
Adresa: Běluňská 1972/36 , Praha 193 00
místopředseda představenstva Doc. Ing. Josef Maloch DrSc. 7.9.2004 - 2.6.2006
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 24.4.2006
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 24.4.2006
Adresa: Provaznická 400/9 , Praha 110 00
člen představenstva Martina Černá 7.10.2003 - 23.10.2006
Vznik členství 8.7.2003
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Horáčkova 925/2 , Praha 140 00
předseda Jan Bon 5.9.2005 - 12.2.2010
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 19.1.2010
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 19.1.2010
Adresa: Ve Smečkách 589/14 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Jan Zámostný 2.6.2006 - 12.2.2010
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 19.1.2010
Vznik funkce 16.5.2006
Zánik funkce 19.1.2010
Adresa: Plzeňská 440/285 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Pavel Ďurďa 23.10.2006 - 12.2.2010
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 19.1.2010
Adresa: Klečkova 1102/16 , Ostrava 724 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Vacátko 12.2.2010 - 13.6.2012
Vznik členství 19.1.2010
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 19.1.2010
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: Krakovská 582/23 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Jan Zámostný 12.2.2010 - 13.6.2012
Vznik členství 19.1.2010
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 8.2.2010
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: Plzeňská 440/285 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Pavel Ďurďa 12.2.2010 - 13.6.2012
Vznik členství 19.1.2010
Zánik členství 30.5.2012
Adresa: Klečkova 1102/16 , Ostrava 724 00
předseda představenstva Jan Bon 13.6.2012 - 5.4.2013
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 30.5.2012
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: Ve Smečkách 589/14 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Svatopluk Doležal 13.6.2012 - 5.4.2013
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 30.5.2012
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: Na zahrádkách 336 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Jana Neubertová 13.6.2012 - 5.4.2013
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 30.5.2012
Adresa: Francouzská 852/11 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Jan Zámostný 5.4.2013 - 30.9.2014
Vznik členství 30.5.2012
Vznik funkce 30.5.2012
Adresa: Plzeňská 440/285 , Praha 155 00
předseda předsavenstva Miroslav Vacátko 5.4.2013 - 30.9.2014
Vznik členství 30.5.2012
Vznik funkce 30.5.2012
Adresa: Krakovská 582/23 , Praha 110 00
člen představenstva Pavel Ďurďa 5.4.2013 - 30.9.2014
Vznik členství 30.5.2012
Adresa: Klečkova 1102/16 , Ostrava 724 00
místopředseda představenstva Jan Zámostný 30.9.2014 - 7.5.2015
Vznik členství 8.2.2010
Zánik členství 18.1.2015
Vznik funkce 19.1.2010
Zánik funkce 18.1.2015
Adresa: Plzeňská 440/285 , Praha 155 00
předseda předsavenstva Miroslav Vacátko 30.9.2014 - 7.5.2015
Vznik členství 19.1.2010
Zánik členství 19.1.2015
Vznik funkce 19.1.2010
Zánik funkce 19.1.2015
Adresa: Krakovská 582/23 , Praha 110 00
člen představenstva Pavel Ďurďa 30.9.2014 - 7.5.2015
Vznik členství 19.1.2010
Zánik členství 5.12.2014
Zánik funkce 5.12.2014
Adresa: Klečkova 1102/16 , Ostrava 724 00
místopředseda představenstva Oldřich Lahoda 7.5.2015 - 7.8.2015
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 20.1.2015
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Plzeňská 1123/5 , Ostrava 700 30
člen Jana Dvořáková 7.5.2015 - 7.8.2015
Vznik členství 19.1.2015
Zánik členství 18.6.2015
Adresa: Papírníkova 613/15 , Praha 142 00
předseda Ing. Miroslav Vacátko 7.5.2015 - 7.8.2015
Vznik členství 20.1.2015
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 20.1.2015
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Krakovská 582/23 , Praha 110 00

Dozorčí rada VOLTA REAL a.s.

Platnost údajů od - do
člen Jana Dvořáková 7.8.2015
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Papírníkova 613/15 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Andrea Chvátalová 23.12.2016
Vznik členství 18.11.2016
Vznik funkce 18.11.2016
Adresa: Nedvězská 1835/9 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Leona Klomínková 5.3.2018
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.11.2016
Adresa: U Dráhy 686 , Chýně 253 01
člen Josef Vocektka 20.4.1998 - 20.4.1998
Adresa: Petýrkova 1947/12 , Praha 148 00
předseda Jiří Šindler 20.4.1998 - 10.3.2000
Adresa: Okořská 349/1 , Praha 181 00
člen Marie Bartošová 20.4.1998 - 10.3.2000
Adresa: Prvomájová 1355/8 , Praha 153 00
člen Josef Vocetka 20.4.1998 - 10.3.2000
Adresa: Petýrkova 1947/12 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Ďurda 10.3.2000 - 26.5.2000
Adresa: Baarova 1047/2 , Ostrava 709 00
člen dozorčí rady Ing. Věra Vojevodinová 10.3.2000 - 7.10.2003
Zánik členství 8.7.2003
Adresa: Chrudimská 2364/4 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Jan Zámostný 10.3.2000 - 7.9.2004
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Plzeňská 440/285 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Ďurďa 26.5.2000 - 5.9.2005
Zánik členství 21.6.2005
Adresa: Klečkova 1102/16 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Jan Zámostný 7.9.2004 - 2.6.2006
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 16.5.2006
Adresa: Plzeňská 440/285 , Praha 155 00
předseda Ing. Pavel Ďurďa 5.9.2005 - 23.10.2006
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Klečkova 1102/16 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Ďurďa 7.10.2003 - 26.1.2007
Vznik členství 8.7.2003
Zánik členství 13.12.2006
Adresa: U Prodejny 1019/19 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Martina Černá 23.10.2006 - 12.2.2010
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 19.1.2010
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 19.1.2010
Adresa: Horáčkova 925/2 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Hana Klomínková 23.10.2006 - 12.2.2010
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 19.1.2010
Adresa: Vsetínská 292/11 , Praha 155 21
člen dozorčí rady Ing. Milan Balcer 26.1.2007 - 12.2.2010
Vznik členství 16.1.2007
Zánik členství 19.1.2010
Adresa: Ve Lhotce 903/4 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Martina Černá 12.2.2010 - 20.7.2011
Vznik členství 19.1.2010
Zánik členství 12.7.2011
Vznik funkce 19.1.2010
Zánik funkce 12.7.2011
Adresa: Horáčkova 925/2 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Balcer 12.2.2010 - 20.7.2011
Vznik členství 19.1.2010
Adresa: Ve Lhotce 903/4 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Hana Klomínková 12.2.2010 - 13.6.2012
Vznik členství 19.1.2010
Zánik členství 30.5.2012
Adresa: Vsetínská 292/11 , Praha 155 21
člen dozorčí rady Leona Klomínková 20.7.2011 - 13.6.2012
Vznik členství 12.7.2011
Zánik členství 30.5.2012
Adresa: Vsetínská 292/11 , Praha 155 21
předseda dozorčí rady Ing. Milan Balcer 20.7.2011 - 13.6.2012
Vznik členství 19.1.2010
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 12.7.2011
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: Ve Lhotce 903/4 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Alexander Bon 13.6.2012 - 8.6.2015
Vznik členství 30.5.2012
Adresa: Ve Smečkách 589/14 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Miloš Weidenhoffer 13.6.2012 - 8.6.2015
Vznik členství 30.5.2012
Adresa: Vokrojova 3376/8 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Janča 13.6.2012 - 8.6.2015
Vznik členství 30.5.2012
Vznik funkce 30.5.2012
Adresa: Leopoldova 2045/20 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Leona Klomínková 8.6.2015 - 7.8.2015
Vznik členství 12.7.2011
Zánik členství 18.6.2015
Adresa: U Dráhy 686 , Chýně 253 01
člen dozorčí rady Hana Klomínková 8.6.2015 - 7.8.2015
Vznik členství 19.1.2010
Zánik členství 19.1.2015
Adresa: Vsetínská 292/11 , Praha 155 21
předseda dozorčí rady Ing. Milan Balcer 8.6.2015 - 7.8.2015
Vznik členství 19.1.2010
Zánik členství 19.1.2015
Vznik funkce 12.7.2011
Zánik funkce 19.1.2015
Adresa: Ve Lhotce 903/4 , Praha 142 00
člen Leona Klomínková 7.8.2015 - 23.12.2016
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 17.11.2016
Adresa: U Dráhy 686 , Chýně 253 01
předseda Jan Zámostný 7.8.2015 - 23.12.2016
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 17.11.2016
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 17.11.2016
Adresa: Plzeňská 440/285 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Leona Klomínková 23.12.2016 - 5.3.2018
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.11.2016
Adresa: U Dráhy 686 , Chýně 253 01

Sbírka Listin VOLTA REAL a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5319/SL 90 notářský zápis [NZ 201/2015] Městský soud v Praze 19.6.2015 22.6.2015 3.9.2015 126
B 5319/SL 89 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 20.1.2015 16.4.2015 17.6.2015 4
B 5319/SL 88 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 20.1.2015 16.4.2015 17.6.2015 3
B 5319/SL 87 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 19.1.2015 16.4.2015 17.6.2015 3
B 5319/SL 86 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 17.12.2014 16.4.2015 17.6.2015 3
B 5319/SL 84 ostatní usnesení Městský soud v Praze 8.3.2013 2.6.2015 12.6.2015 9
B 5319/SL 82 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 2.7.2014 11.7.2014 21
B 5319/SL 81 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.3.2014 24.3.2014 15
B 5319/SL 79 ostatní oznámení o konání řádné VH Městský soud v Praze 28.6.2012 25.7.2012 4
B 5319/SL 78 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.5.2012 30.5.2012 10.7.2012 29
B 5319/SL 77 ostatní - zápis z VH r. 2010 Městský soud v Praze 12.7.2011 19.7.2011 27.7.2011 4
B 5319/SL 76 účetní závěrka VZZ r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.7.2011 27.7.2011 2
B 5319/SL 75 výroční zpráva r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.7.2011 27.7.2011 3
B 5319/SL 74 účetní závěrka rozvaha r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.7.2011 27.7.2011 2
B 5319/SL 73 účetní závěrka příloha r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.7.2011 27.7.2011 6
B 5319/SL 72 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.7.2010 24.8.2010 27.8.2010 9
B 5319/SL 71 ostatní zpráva o pod.činnosti r.2009 Městský soud v Praze 24.8.2010 27.8.2010 2
B 5319/SL 70 ostatní podnikatelský záměr Městský soud v Praze 24.8.2010 27.8.2010 2
B 5319/SL 69 ostatní zpráva o stavu majetku Městský soud v Praze 24.8.2010 27.8.2010 1
B 5319/SL 68 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.8.2010 27.8.2010 3
B 5319/SL 67 zpráva auditora za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.8.2010 27.8.2010 2
B 5319/SL 66 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 24.8.2010 27.8.2010 6
B 5319/SL 65 účetní závěrka r.2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 24.8.2010 27.8.2010 2
B 5319/SL 64 účetní závěrka r.2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 24.8.2010 27.8.2010 2
B 5319/SL 63 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.1.2010 15.2.2010 1
B 5319/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.1.2010 15.2.2010 1
B 5319/SL 61 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.1.2010 15.2.2010 2
B 5319/SL 60 notářský zápis NZ 48/2010 Městský soud v Praze 19.1.2010 15.2.2010 17
B 5319/SL 59 ostatní - zpr.o stavu majetku r.2008 Městský soud v Praze 13.8.2009 20.8.2009 1
B 5319/SL 58 ostatní - zpr.o podnik.čin.r.2008 Městský soud v Praze 13.8.2009 20.8.2009 2
B 5319/SL 57 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 30.7.2009 13.8.2009 20.8.2009 3
B 5319/SL 56 ostatní - podnikatelský záměr r.2008 Městský soud v Praze 13.8.2009 20.8.2009 2
B 5319/SL 55 ostatní - oznámení o konání VH Městský soud v Praze 13.8.2009 20.8.2009 2
B 5319/SL 54 ostatní - listina přítomných na VH Městský soud v Praze 30.7.2009 13.8.2009 20.8.2009 1
B 5319/SL 53 ostatní - jednací řád na VH Městský soud v Praze 30.7.2009 13.8.2009 20.8.2009 2
B 5319/SL 52 výroční zpráva - r.2008 Městský soud v Praze 19.6.2009 13.8.2009 20.8.2009 3
B 5319/SL 51 zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 23.6.2009 13.8.2009 20.8.2009 1
B 5319/SL 50 účetní závěrka - příloha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.8.2009 20.8.2009 6
B 5319/SL 49 účetní závěrka - výkaz zisků r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.8.2009 20.8.2009 2
B 5319/SL 48 účetní závěrka - rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.8.2009 20.8.2009 2
B 5319/SL 47 ostatní zpráva DR Městský soud v Praze 4.7.2008 16.7.2008 28.7.2008 1
B 5319/SL 46 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.7.2008 16.7.2008 28.7.2008 11
B 5319/SL 45 ostatní rozdělení HV za rok 07 Městský soud v Praze 16.7.2008 28.7.2008 1
B 5319/SL 44 ostatní zpráva o stavu majetku r.07 Městský soud v Praze 16.7.2008 28.7.2008 1
B 5319/SL 43 ostatní zpráva o pod.činnosti r.07 Městský soud v Praze 16.7.2008 28.7.2008 2
B 5319/SL 42 ostatní zpráva o pod.záměru Městský soud v Praze 16.7.2008 28.7.2008 2
B 5319/SL 41 zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.7.2008 28.7.2008 1
B 5319/SL 40 výroční zpráva za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.7.2008 28.7.2008 3
B 5319/SL 39 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.7.2008 28.7.2008 11
B 5319/SL 38 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 5.6.2007 19.7.2007 23.7.2007 1
B 5319/SL 37 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 23.7.2007 3
B 5319/SL 36 ostatní -podnikatelský záměr Městský soud v Praze 19.7.2007 23.7.2007 3
B 5319/SL 35 ostatní -zpr.o stavu majetku Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 23.7.2007 1
B 5319/SL 34 ostatní -zpr.o podnikatelské činnosti Městský soud v Praze 19.7.2007 23.7.2007 2
B 5319/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 23.7.2007 16
B 5319/SL 32 ostatní -jednací a hlas.řád VH Městský soud v Praze 29.6.2007 19.7.2007 23.7.2007 2
B 5319/SL 31 ostatní -oznámení o konání VH Městský soud v Praze 29.6.2007 19.7.2007 23.7.2007 3
B 5319/SL 30 ostatní -listina přítomných -VH Městský soud v Praze 29.6.2007 19.7.2007 23.7.2007 2
B 5319/SL 29 ostatní -zápis o konání VH Městský soud v Praze 29.6.2007 19.7.2007 23.7.2007 3
B 5319/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 23.10.2006 20
B 5319/SL 26 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2006 23.10.2006 3
B 5319/SL 25 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 16.5.2006 8.6.2006 0
B 5319/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2005 28.6.2005 20.9.2005 0
B 5319/SL 21 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 21.6.2005 28.6.2005 20.9.2005 0
B 5319/SL 20 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 21.6.2005 28.6.2005 20.9.2005 0
B 5319/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 28.6.2005 20.9.2005 0
B 5319/SL 18 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 30.6.2004 30.9.2004 0
B 5319/SL 16 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 14.7.2004 30.9.2004 0
B 5319/SL 15 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2004 30.9.2004 0
B 5319/SL 14 účetní závěrka r.2003+audit+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2003 30.9.2004 0
B 5319/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 17.7.2002 19.7.2002 0
B 5319/SL 11 ostatní  - zápis z VH 2x Městský soud v Praze 28.6.2002 17.7.2002 19.7.2002 0
B 5319/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ429/01 Městský soud v Praze 12.9.2001 17.12.2001 0
B 5319/SL 9 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 10.7.2001 23.7.2001 21.9.2001 0
B 5319/SL 8 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 23.7.2001 21.9.2001 0
B 5319/SL 6 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 31.5.2000 4.7.2000 0
B 5319/SL 7 notářský zápis -NZ178/2000 Městský soud v Praze 10.5.2000 12.6.2000 0
B 5319/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 7.7.1999 14.9.1999 0
B 5319/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ90/99 Městský soud v Praze 26.2.1999 28.7.1999 0
B 5319/SL 3 notářský zápis -NZ252/98 Městský soud v Praze 14.8.1998 4.3.1999 0
B 5319/SL 2 notářský zápis -NZ137/98 Městský soud v Praze 30.4.1998 2.9.1998 0
B 5319/SL 27 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 29.6.2006 1
B 5319/SL 23 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 21.6.2005 28.6.2005 0
B 5319/SL 22 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 26.5.2005 28.6.2005 0
B 5319/SL 17 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 28.5.2004 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VOLTA REAL a.s.

IČO (identifikační číslo) 25660918
Jméno VOLTA REAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 20.4.1998
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Sídlo VOLTA REAL a.s.

Živnosti a provozovny VOLTA REAL a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 259/16, Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny 1007467126
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 4.5.1999

Živnost č. 2 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb. v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem nemovitostí (leasing)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Odkup pohledávek formou faktoringu a forfaitingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1999
Zánik oprávnění 3.2.2010

Živnost č. 8 Provozování skladů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Finanční leasing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem strojů a zařízení (leasing)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem motorových vozidel (leasing)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VOLTA REAL a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Vacátko
Člen statutárního orgánu Oldřich Lahoda
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Ďurďa

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VOLTA REAL a.s.

IČO: 25660918
Firma: VOLTA REAL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 20.4.1998

Sídlo VOLTA REAL a.s.

Sídlo: Provaznická 400/9, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Skladování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Finanční leasing
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
tracking image