Firma VOLNÝ, a.s. IČO 63080150


VOLNÝ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VOLNÝ, a.s. (63080150) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pobřežní 249/46, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 1995 a je stále aktivní. VOLNÝ, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o VOLNÝ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VOLNÝ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VOLNÝ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VOLNÝ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VOLNÝ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3106
IČO (identifikační číslo osoby) 63080150
Jméno VOLNÝ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.6.1995
Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 63080150, přešla v souladu s Projektem rozdělení rozdělované společnosti odštěpením dle § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona sloučením s nástupni ckou společností ze dne 10. 9. 2012 na společnost Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 28175492. 30.11.2012
Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s. přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením na společnost Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 28175492, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12529. 1.10.2010
Odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s. přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením na nově zakládanou společnost Portál Volný.cz, a.s., se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 8, č.p. 3153, PSČ 130 00. 29.3.2010
Společnost Czech On Line, a.s. (jejíž nová obchodní firma je Telekom Austria Czech Republic, a.s.) je právním nástupcem společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, Praha 1, PSČ 11000, IČ 25630636, zapsané v obchodním rejstříáku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 56318, která jako zanikající společnost byla v důsledku fůze sloučením se společností Czech On Line a.s. (jejíž nová obchodní firma je Telekom Austria Czech Republic, a.s.) zrušena bez likvidace s přechodem jmění na společnost Czech On Line, a.s. (jejíž nová obchodní firma je Telekom Austria Czech Republic, a.s.). 27.9.2007
Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 18. 4. 2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 1.180.100,- Kč o částku 227.491.000,- Kč (dvě stě dvacet sedm milionů čtyřista devadesát jeden tisíc korun českých) na částku 228.671.100,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 227 491 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 2 274 910 kusů nových kmenových akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100,- Kč, vydaných v listinné podobě s tím, že se připouští vydání hromadných akcií. Jediný akcionář společnosti se vzdal před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově vydávané akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, společnosti Telekom Austria Aktiengesellschaft, se sídlem Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko. Lhůta pro upsání akcií je stanovena v délce 2 týdnů a počne běžet dnem následujícím po dni, kdy usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen doručením kopie pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku formou faxové zprávy do sídla upisovatele. Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem na účet společnosti vedený u Živnostenské banky, a.s., na příkopě 20, Praha 1, č.ú. 1594116004. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií do 10 dnů ode dne úpisu těchto akcií. 9.6.2001 - 29.8.2001
V souvislosti s potřebou posílení kapitálového vybavení společnosti určeného k dalšímu rozvoji jejích podnikatelských aktivit se schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 60 100,-Kč, tj. z 1 120 000,-Kč na 1 180 100,-Kč s tím,že upisování akcií nad částku 60 100,-Kč se nepřipouští. Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 601 kusů nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč jedné /"nové akcie"/.Emisní kurz každé z upisovaných nových akcií činí 30 000,-Kč. Důvodem stanovení emisního kurzu v uvedené výši je zajištění dostatečného množství zdrojů k doplnění ážiového fondu společnosti,z něhož budou čerpány prostředky k dalšímu rozvoji jejích aktivit.S ohledem na skutečnost, že přednostní právo akcionářů podle § 204a obchodního zákoníku bylo řádně vyloučeno,se určuje,že všech 601 kusů nových akcií bude upsáno stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Lhůta pro uzavření dohody dosavadních akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku započne 10.den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,přičemž představenstvo společnosti je povinno odeslat výzvu k uzavření dohody dosavadních akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku akcionářům do tří dnů od nabytí právní moci zápisu uvedeného usnesení do obchodního rejstříku. Lhůta k upisování nových akcií skončí uplynutím 15.dne ode dne jejího počátku. Místem upisování bude sídlo společnosti,tj. Praha 1,Rybná 14. Akcionáři upisující nové akcie podle § 205 obchodního zákoníku jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných nových akcií do pěti dnů po upsání nových akcií,a to na účet společnosti vedený u ERSTE BANK SPARKASSEN a.s.,č.ú 0640566002/4400. 7.12.1999 - 9.6.2001
Společnost DBG OSTEUROPA-HOLDING, S.R.P.L., jediný akcionář společnosti , učinila dne 18.12.1998 ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující rozhodnutí v působnosti valné hromady: Základní jmění společnosti se zvyšuje o 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun), s tím, že upisování nových akcií nad rámec částky představující zvýšení základního jmění společnosti se nepovoluje. Částka o níž je zvyšováno základní jmění společnosti, je rozdělena na 3 (slovy: tři) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii (dále jen "Akcie ze zvýšení základního jmění"). Přednostní práva jediného akcionáře na upisování akcií ze zvýšení základního jmění podle ustanovení § 204a Obchodního zákoníku jsou z důvodu nutnosti podstatného zvýšení finančních zdrojů společnosti v plném rozsahu vyloučena a veškeré akcie ze zvýšení základního jmění budou nabídnuty k upsání panu Mariano Pireddu, italskému státnímu příslušníku narozenému dne 3.5.1963 (dále jen Pireddu). Emisní kurs každé z akcie ze zvýšení základního jmění společnosti činí 2.100.000,- Kč (slovy: dvamilionystotisíc korun). Upsání akcií ze zvýšení základního jmění se uskuteční v sídle společnosti ve lhůtě počínající dnem právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a bude trvat deset (10) pracovních dnů ode dne jejího počátku. Celková částka emisní ceny akcií ze zvýšení základního jmění bude splacena peněžitým vkladem pana Pireddu na účet č.78561 (CZK) vedený společností u ABN AMRO Bank, N.V., pobočka Praha, a to ve lhůtě, která počíná běžet dnem upsání všech akcií ze zvýšení základního jmění panem Pireddu a bude trvat deset (10) pracovních dnů ode dne jejího počátku. 3.2.1999 - 7.4.1999
Společnost DGB OSTEUROPA-HOLDING, S.P.R.L., jediný akcionář společnosti učinila dne 18.9.1998 ve smyslu ustn.§ 190 obch. zák. následující rozhodnutí v působnosti valné hromady: Základní jmění společnosti se zvyšuje z 1 000 000,-Kč o částku 90 000,-Kč na 1 090 000,-Kč s tím, že se nepovoluje upisování nových akcií nad rámec částky, o níž je zvyšováno základní jmění společnosti. Částka, o níž je zvyšováno základní jmění společnosti, je rozdělena na 9 kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč za jednu akcii. Přednostní právo jediného akcionáře na upisování akcií ze zvýšení základního jmění podle ustn. § 204 obch.zák. je z důvodu nutnosti podstatného zvýšení finančních zdrojů společnosti vyloučeno v plném rozsahu a veškeré akcie ze zvýšení základního jmění budou nabídnuty k upsání panu dr.Renato Soru, italskému státnímu příslušníkovi narozenému dne 6.8.1957. Emisní kurs každé z akcií ze zvýšení základního jmění společnosti činí 2 000 000,-Kč. Upsání akcií ze zvýšení základního jmění se uskuteční v sídle společnosti ve lhůtě počínající dnem právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápis tohoto usnesení jediného akcionáře do obchodního rejstříku a bude trvat 5 pracovních dnů ode dne jejího počátku. Celková částka emisní ceny akcií ze zvýšení základního jmění bude splacena peněžitým vkladem Dr.Renata Soru na účet č. 78 561 (CZK) vedený společností u ABN AMRO Bank, N.V., pobočka Praha a to ve lhůtě, jež počíná běžet dnem upsání všech akcií ze zvýšení základního jmění panem Dr.Renatem Soru a činí 5 pracov- ních dnů ode dne jejího počátku. 2.11.1998 - 18.12.1998
Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo základní jmění zcela splaceno. 30.6.1995

Kapitál VOLNÝ, a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.2012
zakladni jmění 50 307 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.2010 - 30.11.2012
zakladni jmění 228 671 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.8.2001 - 1.10.2010
zakladni jmění 1 180 100 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.2.2000 - 29.8.2001
zakladni jmění 1 120 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.4.1999 - 28.2.2000
zakladni jmění 1 090 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.1998 - 7.4.1999
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.6.1995 - 18.12.1998

Akcie VOLNÝ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 30.11.2012
Kmenové akcie na jméno 22 Kč 2 286 711 1.10.2010 - 30.11.2012
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 2 286 711 29.8.2001 - 1.10.2010
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 11 801 28.2.2000 - 29.8.2001
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 11 200 7.12.1999 - 28.2.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 112 7.4.1999 - 7.12.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 109 18.12.1998 - 7.4.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 30.6.1995 - 18.12.1998

Sídlo VOLNÝ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pobřežní 249/46 , Praha 186 00 10.8.2018
Adresa Křižíkova 237/36 , Praha 186 00 22.6.2011 - 10.8.2018
Adresa U nákladového nádraží 3153/8 , Praha 130 00 29.4.2002 - 22.6.2011
Adresa Rybná 682/14 , Praha 110 00 26.10.1998 - 29.4.2002
Adresa Malé náměstí 143/2 , Praha 110 00 30.6.1995 - 26.10.1998

Předmět podnikání VOLNÝ, a.s.

Platnost údajů od - do
Poskytování telekomunikačních služeb 28.7.2009 - 2.2.2016
Montáž, údržba a serves telekomunikačních zařízení 28.7.2009 - 2.2.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.7.2009 - 2.2.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.10.2008
montáž, údržba a servise telekominikačních zařízení 13.6.2003
projektová činnost ve výstavbě 29.4.2002 - 21.1.2009
poskytování telekomunikačních služeb 29.8.2001
zpracování dat, služby databank, správa sítí 29.8.2001 - 21.1.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 29.8.2001 - 21.1.2009
zprostředkování obchodu 29.8.2001 - 21.1.2009
zprostředkování služeb 29.8.2001 - 21.1.2009
velkoobchod 29.8.2001 - 21.1.2009
specializovaný maloobchod 29.8.2001 - 21.1.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 29.8.2001 - 21.1.2009
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 29.8.2001 - 21.1.2009
reklamní činnost a marketing 29.8.2001 - 21.1.2009
vydavatelské a nakladatelské činnosti 29.8.2001 - 21.1.2009
automatizované zpracování dat 26.10.1998 - 29.8.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 26.10.1998 - 29.8.2001
poskytování software 26.10.1998 - 29.8.2001
poskytování datových telekomunikačních služeb 4.3.1997 - 29.8.2001
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem spojených 30.6.1995 - 21.1.2009

vedení firmy VOLNÝ, a.s.

Statutární orgán VOLNÝ, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 2.7.2018
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 21.1.2009 - 2.7.2018
Společnost zastupuje předseda představenstva. 13.10.2008 - 21.1.2009
Společnost zastupuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. 14.2.2008 - 13.10.2008
Společnost zastupuje předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 18.4.2006 - 14.2.2008
Společnost zastupuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. 26.8.2005 - 18.4.2006
Společnost zastupuje předseda představenstva společně s druhým členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že pod vytištěnou nebo napsanou obchodní firmu společnosti připojí svůj podpis oba členové představenstva. 9.6.2001 - 26.8.2005
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. Členové představenstva jednají vždy dva společně. 26.10.1998 - 9.6.2001
Způsob jednání jménem společnosti: - za společnost jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně. 30.6.1995 - 26.10.1998
statutární ředitel Martin Dvořák 2.7.2018
Vznik funkce 27.6.2018
Adresa: Živcová 986/5 , Praha 153 00
člen představenstva Carlo Luigi Scano 30.6.1995 - 26.10.1998
Adresa: Valentinská 58/7 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Tomáš Pitra 30.6.1995 - 26.10.1998
Adresa: Tuchorazská 322/10 , Praha 108 00
předseda představenstva Renáto Soru 30.6.1995 - 26.10.1998
Adresa: Korunní 929/26 , Praha 120 00
předseda představenstva Renáto Soru 26.10.1998 - 26.10.1998
Adresa: Malé náměstí 143/2 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Petr Kastner 26.10.1998 - 26.10.1998
Adresa: Vyžlovská 2245/40 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Horák 26.10.1998 - 9.6.2001
Zánik členství 14.7.2000
Zánik funkce 14.7.2000
Adresa: Štefánikova 225 , Úvaly 250 82
člen představenstva Ing. Václav Šavel 26.10.1998 - 9.6.2001
Zánik členství 18.4.2001
Adresa: Na Habrové 1024/23 , Praha 152 00
člen představenstva Mariano Pireddu 26.10.1998 - 9.6.2001
Zánik členství 14.7.2001
Adresa: Křižíkova 464/117 , Praha 186 00
Předseda představenstva Charles Peake 9.6.2001 - 27.5.2005
Vznik členství 6.9.2000
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 1.10.2000
Zánik funkce 1.2.2005
Adresa: Velkopřevorské náměstí 608/5 , Praha 118 00
Člen představenstva Clemens Wohlmuth 9.6.2001 - 5.12.2005
Vznik členství 6.9.2000
Zánik členství 6.9.2001
Adresa: Vězeňská 116/5 , Praha 110 00
předseda představenstva Mag. Michael Fried 27.5.2005 - 5.12.2005
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 10.8.2005
Vznik funkce 2.2.2005
Zánik funkce 10.8.2005
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
člen představenstva Clemens Wohlmuth 5.12.2005 - 5.12.2005
Vznik členství 6.9.2001
Zánik členství 6.9.2002
Adresa: Vězeňská 116/5 , Praha 110 00
člen představenstva Clemens Wohlmuth 5.12.2005 - 5.12.2005
Vznik členství 6.9.2003
Zánik členství 1.12.2004
Adresa: Vězeňská 116/5 , Praha 110 00
člen představenstva Clemens Wohlmuth 5.12.2005 - 5.12.2005
Vznik členství 6.9.2002
Zánik členství 6.9.2003
Adresa: Vězeňská 116/5 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Clemens Wohlmuth 5.12.2005 - 5.12.2005
Vznik členství 1.12.2004
Zánik členství 10.8.2005
Vznik funkce 2.2.2005
Zánik funkce 10.8.2005
Adresa: Vězeňská 116/5 , Praha 110 00
předseda představenstva Mag. Michael Fried 5.12.2005 - 18.4.2006
Vznik členství 10.8.2005
Vznik funkce 10.8.2005
Zánik funkce 5.4.2006
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Clemens Wohlmuth 5.12.2005 - 18.4.2006
Vznik členství 10.8.2005
Vznik funkce 10.8.2005
Adresa: Vězeňská 116/5 , Praha 110 00
předseda představenstva Clemens Wohlmuth 18.4.2006 - 13.10.2008
Vznik členství 10.8.2005
Zánik členství 30.9.2008
Vznik funkce 5.4.2006
Zánik funkce 30.9.2008
Adresa: Vězeňská 116/5 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Franz Bader 14.2.2008 - 13.10.2008
Vznik funkce 4.12.2007
Zánik funkce 6.10.2008
Adresa: Rakouská republika
Perchtoldshof, Markfeldgasse 4, PSČ 2380
předseda představenstva Franz Bader 13.10.2008 - 21.1.2009
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 6.10.2008
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Rakouská republika
Perchtoldshof, Markfeldgasse 4, PSČ 2380
místopředseda představenstva Mgr. Zdeněk Sivek 21.1.2009 - 15.8.2013
Vznik členství 22.12.2008
Vznik funkce 22.12.2008
Adresa: Liliová 1252 , Frýdlant 464 01
předseda představenstva Aleš Zeman 21.1.2009 - 7.2.2016
Vznik členství 1.12.2008
Vznik funkce 1.12.2008
Adresa: Dehtínská 1271/2 , Praha 153 00
předseda představenstva Aleš Zeman 7.2.2016 - 5.8.2016
Vznik členství 1.12.2008
Vznik funkce 1.12.2008
Adresa: Dehtínská 1271/2 , Praha 153 00
člen představenstva Ing. Ivo Stach 21.1.2009 - 24.2.2018
Vznik členství 22.12.2008
Adresa: Dědinská 897/17 , Praha 161 00
místopředseda představenstva Mgr. Zdeněk Sivek 15.8.2013 - 2.7.2018
Vznik členství 22.12.2008
Zánik členství 27.6.2018
Vznik funkce 22.12.2008
Zánik funkce 27.6.2018
Adresa: Liliová 1252 , Frýdlant 464 01
předseda představenstva Aleš Zeman 5.8.2016 - 2.7.2018
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 27.6.2018
Vznik funkce 1.12.2008
Zánik funkce 27.6.2018
Adresa: Na Viničkách 551/1 , Praha 153 00
člen představenstva Ing. Ivo Stach 24.2.2018 - 2.7.2018
Vznik členství 22.12.2008
Zánik členství 27.6.2018
Adresa: Dědinská 897/17 , Praha 161 00

Dozorčí rada VOLNÝ, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Arrigo Della Gherardesca 30.6.1995 - 26.10.1998
Adresa: Via Nirone 9,Miláno , Itálie Česká republika
člen Pasquale Lionetti 30.6.1995 - 26.10.1998
Adresa: Via Meda 12,Miláno , Itálie Česká republika
člen Emanuelle Soru 30.6.1995 - 26.10.1998
Adresa: Via S.Sebastiano 9,Sanluri , Itálie Česká republika
člen dozorčí rady Dagmar Týnová 26.10.1998 - 26.10.1998
Adresa: Borovanského 2220/11 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Calda 26.10.1998 - 26.10.1998
Adresa: Obětí nacismu 1057/21 , Cheb 350 02
předseda dozorčí rady James O'neill Dat.nar. 29. Září 1962 26.10.1998 - 28.2.2000
Adresa: 60-06 76th Street, Elmhurst , 113 73 New York Spojené státy americké
člen dozorčí rady Marco Sipione 26.10.1998 - 28.2.2000
Adresa: Konviktská 1005/30 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Paul Gibian 26.10.1998 - 9.6.2001
Zánik členství 14.7.2000
Adresa: Haštalské náměstí 788/3 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Marco Sipione 28.2.2000 - 9.6.2001
Zánik členství 14.7.2000
Zánik funkce 14.7.2000
Adresa: Konviktská 1005/30 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Dr. Eduard Zehetner 9.6.2001 - 29.4.2002
Vznik členství 6.9.2000
Adresa: Rakouská republika
Siolygasse 14/6, 1190 Vídeň
člen dozorčí rady Jaroslava Kořínková 28.2.2000 - 13.6.2003
Zánik členství 24.1.2003
Vznik funkce 16.12.1999
Adresa: Ve Střešovičkách 2288/60 , Praha 169 00
člen Markéta Vospělová 3.7.2003 - 25.2.2005
Vznik členství 18.2.2003
Zánik členství 15.12.2004
Vznik funkce 18.2.2003
Zánik funkce 15.12.2004
Adresa: bratří Dohalských 140/3 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mag. Rudolf Fischer 9.6.2001 - 18.9.2006
Vznik členství 6.9.2000
Adresa: Rakouská republika
Alois Reichlstrasse 21, 2000 Stockerau
člen dozorčí rady Dipl.Ing. Siegfried Mayhofer 29.4.2002 - 18.9.2006
Vznik funkce 5.12.2001
Adresa: Vorgartenstr. 159 , 1020 Vídeň Rakouská republika
Jméno Ing. Anna Šteflová 25.2.2005 - 14.2.2008
Vznik členství 12.1.2005
Zánik členství 18.1.2008
Vznik funkce 12.1.2005
Zánik funkce 18.1.2008
Adresa: Ke kurtům 375/19 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Mag. Rudolf Fischer 18.9.2006 - 25.2.2008
Vznik členství 6.9.2000
Zánik členství 11.2.2008
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Princ-Eugen-Strasse 14/13, 1040
člen dozorčí rady Dipl.Ing. Siegfried Mayrhofer 18.9.2006 - 25.2.2008
Vznik funkce 5.12.2001
Zánik funkce 11.2.2008
Adresa: Vorgartenstr. 159 , 1020 Vídeň Rakouská republika
Jméno Ing. Anna Šteflová 14.2.2008 - 21.1.2009
Vznik členství 18.1.2008
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 18.1.2008
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Ke kurtům 375/19 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Mag. Josef Trimmel 25.2.2008 - 21.1.2009
Vznik členství 11.2.2008
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 11.2.2008
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Lassallestrasse 9, 1020
člen dozorčí rady Mag. Aghata Kwasniewski 25.2.2008 - 21.1.2009
Vznik členství 11.2.2008
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 11.2.2008
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Lassallestrasse 9, 1020
člen dozorčí rady Daniel Ryšlink 21.1.2009 - 11.2.2011
Vznik členství 10.12.2008
Zánik členství 24.1.2011
Adresa: Na zbořenci 275/10 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Radek Brňák 21.1.2009 - 28.8.2013
Vznik členství 1.12.2008
Vznik funkce 1.12.2008
Adresa: Elišky Krásnohorské 10/2 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Martin Dvořák 11.2.2011 - 19.4.2014
Vznik členství 24.1.2011
Zánik členství 21.3.2014
Adresa: Živcová 986/5 , Praha 153 00
člen dozorčí rady David Bečvář 21.1.2009 - 14.3.2018
Vznik členství 1.12.2008
Adresa: V Cibulkách 559/41 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Radek Brňák 28.8.2013 - 2.7.2018
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 27.6.2018
Vznik funkce 1.12.2008
Zánik funkce 27.6.2018
Adresa: Elišky Krásnohorské 10/2 , Praha 110 00
člen dozorčí rady David Bečvář 14.3.2018 - 2.7.2018
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 27.6.2018
Adresa: V Cibulkách 559/41 , Praha 150 00

Vedoucí organizační složky VOLNÝ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Aleš Zeman 28.7.2009 - 2.2.2016
Adresa: Dehtínská 1271/2 , Praha 153 00

Sbírka Listin VOLNÝ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3106/SL 95 notářský zápis [NZ 739/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.12.2015 28.12.2015 8.2.2016 29
B 3106/SL 94 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.12.2015 28.12.2015 8.2.2016 1
B 3106/SL 93 notářský zápis NZ 597/2012-projekt rozdělení Městský soud v Praze 26.11.2012 30.11.2013 4.3.2013 897
B 3106/SL 92 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2012 Městský soud v Praze 30.6.2012 30.11.2012 4.3.2013 24
B 3106/SL 90 ostatní - projekt rozdělení Městský soud v Praze 10.9.2012 10.9.2012 11.9.2012 845
B 3106/SL 88 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 25.11.2010 13.1.2011 19
B 3106/SL 87 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.10.2010 1.11.2010 46
B 3106/SL 85 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 29.6.2010 30.6.2010 30.6.2010 10
B 3106/SL 84 notářský zápis NZ 638/2008 Městský soud v Praze 22.12.2008 24.6.2010 26.6.2010 33
B 3106/SL 82 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k1.1.10/B16098 Městský soud v Praze 1.1.2010 17.5.2010 9
B 3106/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 29.3.2010 6.4.2010 45
B 3106/SL 77 ostatní - projekt rozdělení odštěp. Městský soud v Praze 9.2.2010 10.2.2010 11.2.2010 29
B 3106/SL 76 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.7.2009 22.7.2009 25
B 3106/SL 75 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 22.12.2008 18.2.2009 3
B 3106/SL 73 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.12.2008 18.2.2009 1
B 3106/SL 72 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 22.12.2008 18.2.2009 1
B 3106/SL 71 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 1.12.2008 18.2.2009 1
B 3106/SL 69 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 939/2008 Městský soud v Praze 6.10.2008 5.11.2008 39
B 3106/SL 68 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.9.2008 5.11.2008 10
B 3106/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007-v AJ Městský soud v Praze 31.12.2007 6.6.2008 9.6.2008 28
B 3106/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.6.2008 9.6.2008 28
B 3106/SL 65 notářský zápis NZ 122/2008 Městský soud v Praze 11.2.2008 4.3.2008 10
B 3106/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.11.2007 21.2.2008 5
B 3106/SL 63 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 929/2007 Městský soud v Praze 4.12.2007 21.2.2008 41
B 3106/SL 62 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 4.10.2007 18
B 3106/SL 59 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.07 Městský soud v Praze 30.6.2007 4.10.2007 22
B 3106/SL 58 notářský zápis -NZ682/07-sml.o fúzi Městský soud v Praze 10.9.2007 4.10.2007 14
B 3106/SL 56 notářský zápis -NZ680/07+náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 10.9.2007 4.10.2007 13
B 3106/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 6.8.2007 10.8.2007 24
B 3106/SL 54 ostatní -návrh sml.o fúzi+rozh.předst. Městský soud v Praze 6.8.2007 7.8.2007 8.8.2007 18
B 3106/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 12.2.2007 14.2.2007 20
B 3106/SL 50 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.9.2003 14.12.2005 0
B 3106/SL 49 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.12.2004 14.12.2005 0
B 3106/SL 47 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.9.2002 14.12.2005 0
B 3106/SL 46 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.9.2001 14.12.2005 0
B 3106/SL 45 ostatní -souhl.se jmeno.do funkce-2x Městský soud v Praze 25.10.2005 14.12.2005 0
B 3106/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 164/2005 Městský soud v Praze 10.8.2005 30.9.2005 0
B 3106/SL 42 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 9.3.2005 27.6.2005 0
B 3106/SL 40 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.2.2005 27.6.2005 0
B 3106/SL 39 ostatní -část.zápis z jed.představenst Městský soud v Praze 6.12.2004 27.6.2005 0
B 3106/SL 38 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.12.2004 27.6.2005 0
B 3106/SL 37 ostatní - zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 6.9.2003 8.2.2005 2.3.2005 0
B 3106/SL 36 ostatní - zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 6.9.2002 8.2.2005 2.3.2005 0
B 3106/SL 35 ostatní - zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 6.9.2001 7.2.2005 2.3.2005 0
B 3106/SL 34 ostatní - zpráva představenstva Městský soud v Praze 20.3.2004 8.2.2005 2.3.2005 0
B 3106/SL 33 ostatní - rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2004 8.2.2005 2.3.2005 0
B 3106/SL 32 ostatní - rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 4.9.2002 8.2.2005 2.3.2005 0
B 3106/SL 31 ostatní - rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 1.9.2003 8.2.2005 2.3.2005 0
B 3106/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 7.7.2004 8.7.2004 20
B 3106/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001,2002 Městský soud v Praze 7.7.2004 8.7.2004 36
B 3106/SL 28 notářský zápis NZ 683/99 Městský soud v Praze 16.12.1999 17.5.2004 0
B 3106/SL 27 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 17.5.2004 0
B 3106/SL 26 ostatní potvrz.představenstva/volby/ Městský soud v Praze 24.2.2003 17.7.2003 0
B 3106/SL 25 ostatní potvrzení o volbě čl.DR Městský soud v Praze 24.2.2003 20.6.2003 0
B 3106/SL 23 ostatní rozhodnutí DR Městský soud v Praze 4.2.2003 20.6.2003 0
B 3106/SL 22 notářský zápis NZ 492/2001 Městský soud v Praze 5.12.2001 22.3.2002 12.8.2002 0
B 3106/SL 21 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 29.3.2002 9.7.2002 9.7.2002 4
B 3106/SL 20 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 9.7.2002 9.7.2002 16
B 3106/SL 19 zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 9.7.2002 9.7.2002 1
B 3106/SL 17 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 20.3.2002 9.7.2002 9.7.2002 1
B 3106/SL 16 ostatní -vyjádření k učetní závěrce Městský soud v Praze 29.3.2002 9.7.2002 9.7.2002 1
B 3106/SL 15 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 13.6.2002 9.7.2002 9.7.2002 3
B 3106/SL 13 účetní závěrka +audit za rok 1999,2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 8.10.2001 39
B 3106/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 562/2001 Městský soud v Praze 24.7.2001 10.9.2001 0
B 3106/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 117/2000 Městský soud v Praze 14.7.2000 10.7.2001 0
B 3106/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 169/2000 Městský soud v Praze 6.9.2000 10.7.2001 0
B 3106/SL 11 notářský zápis NZ 18042001 Městský soud v Praze 18.4.2001 10.7.2001 0
B 3106/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.4.2001 10.7.2001 0
B 3106/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.12.1999 22.5.2000 25.5.2000 0
B 3106/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.8.1999 22.5.2000 25.5.2000 0
B 3106/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.1998 22.5.2000 25.5.2000 0
B 3106/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.12.1996 22.5.2000 25.5.2000 0
B 3106/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.1995 22.5.2000 25.5.2000 0
B 3106/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.5.1995 22.5.2000 25.5.2000 0
B 3106/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1995,1996,1997,1998 Městský soud v Praze 28.2.2000 73

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VOLNÝ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 63080150
Jméno VOLNÝ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 8.10.1997
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 1

Sídlo VOLNÝ, a.s.

Živnosti a provozovny VOLNÝ, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Projektování elektrických zařízení

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.1997

Živnost č. 2 Poskytování telekomunikačních služeb - zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET - hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET - zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě - poskytování veřejné telefonníí služby prostředn

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1997
Zánik oprávnění 6.9.2005

Živnost č. 3 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2001
Zánik oprávnění 18.3.2016

Živnost č. 14 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2002
Zánik oprávnění 14.5.2003
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VOLNÝ, a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Dvořák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VOLNÝ, a.s.

IČO: 63080150
Firma: VOLNÝ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.6.1995

Sídlo VOLNÝ, a.s.

Sídlo: Křižíkova 237/36, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image