Firma Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. IČO 49454587


Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. (49454587) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Brněnská 410/13, Vyškov 682 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1993 a je stále aktivní. Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1170
IČO (identifikační číslo osoby) 49454587
Jméno Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.12.1993
Valná hromada společnosti přijala dne 30.5.2019 následující rozhodnutí: Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami společnosti, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, nebo z vlastní ch zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 250.000.000 Kč, což je méně než jedna třetina dosavadní výše základního kapitálu. V rámci tohoto pověření může představenstvo zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková čá stka základního kapitálu stanovený limit. Pověření zvýšit základní kapitál se uděluje na dobu pěti let, tj. do 30.5.2024. Při zvýšení základního kapitálu budou vydány kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností podle stanov společnosti. Akcie mohou být vydány ve formě listinné hromadné akcie. V případě, kdy bude emisní kurs akcií splácen nepeněžitými vklady, je rozhodnutím o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, pověřeno předsta venstvo. 9.7.2019
Představenstvo společnosti přijalo dne 3.7.2018 následující rozhodnutí: I. 1. základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Vyškov, Brněnská 410/13, Vyškov Město, PSČ 682 01, IČO 49454587, se zvyšuje o částku vevýši 23.142.000 Kč, slovy: dvacet tři miliony jedno sto čtyřicet dva tisíce korun českých , a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku senepřipouští. 2. zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 23.142 ks, slovy: dvaceti třemi tisíci jedno sto čtyřiceti dvěma kusy, kmenových akcií na jméno, vydaných vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 3. veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty níže uvedeným určitým zájemcům, vlastníkům níže uvedených nepeněžitých vkladů: 3.1. Obec Pustiměř, se sídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231, které bude nabídnuto: 192, slovy: jedno sto devadesát dva, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 530, slovy: pět set třicet, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 994, slovy: devět set devadesát čtyři, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 126, slovy: jedno sto dvacet šest, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 194, slovy: jedno sto devadesát čtyři, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 232, slovy: dvě stě třicet dva, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 820, slovy: osm set dvacet, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 1.926, slovy: jeden tisíc devět set dvacet šest, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 919, slovy: devět set devatenáct, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 1.247, slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet sedm, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 126, slovy: jedno sto dvacet šest, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 7.306 kusů uvedených akcií, 3.2. Obec Radslavice, sesídlem Pustiměř, Radslavice 91, PSČ 683 21, IČO00373567, které bude nabídnuto: 7.704, slovy: sedm tisíc sedm set čtyři, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 252, slovy: dvě stě padesát dva, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 515, slovy: pět set patnáct, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 6.610, slovy: šest tisíc šest set deset, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 291, slovy: dvě stě devadesát jedna, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 15.372 kusů uvedených akcií, 3.3. Městys Švábenice, sesídlem Ivanovice na Hané, Švábenice 18, PSČ 683 23, IČO 00292354, kterému bude nabídnuto: 464, slovy: čtyři sta šedesát čtyři, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 464 kusů uvedených akcií, 4. místem upisování je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., na adrese Brněnská 410/13, VyškovMěsto, 682 01 Vyškov, 5. upsání akcií bude provedeno poté, kdy bude přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, atosmlouvou ve smyslu ustanovení § 479 Zákona č. 90/2012 Sb., oobchodních společnostech adružstvech (zákon oobchodních korporacích), ve znění pozdějších předpi sů. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu bude zapsáno doobchodního rejstříku. Upisovatel určitý zájemce smlouvu uzavře nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů, oddoručení návrhu smlouvy, 6. upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů odupsání, a to níže uvedenými nepeněžitými vklady, 7. emisní kurz akcií činí 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. II. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Pustiměř, následujícími nepeněžitými vklady: 1. kanalizace v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, okr. Vyškov: kanalizace Pustiměř, stoka E-3, kanalizace - beton DN 400, délka 128,6m; tedy v celkové délce kanalizace 128,6m, která je popsána aoceněna veznaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, sesídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 11. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6196.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13. 9. 2017 astanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Pustiměř pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 192.380 Kč, slovy: jedno sto devadesát dva tisíce tři sta osmdesát korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Pustiměř, sesídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231 jako protiplnění vydáno 192, slovy: jedno sto devadesát dva, kusů kmenových akcií najméno vydaných vl istinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 2. kanalizace v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, okr. Vyškov: kanalizace Pustiměř, ZTV kRD Pustiměř-Nivy II. etapa, kanalizace splašková, KT DN 300, větev B délka 108m, větev B-4 délka 89m a větev B-5 délka 31m, tedy o celkové délce kanalizace 228m, které j sou popsány aoceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, sesídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 11. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6196.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím předs tavenstva společnosti zedne 13. 9. 2017 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Pustiměř pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti načástku ve výši 530.770 Kč, slovy: pět set třicet tisíc sedm set sedmdesát korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Pustiměř, sesídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231 jako protiplnění vydáno 530, slovy: pět set třicet, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 3. kanalizace v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, okr. Vyškov: kanalizace Pustiměř, odvedení odpadních vod Bochtál, stoka D, kanalizace splašková KT DN 300 o celkové délce kanalizace 401m, která jepopsána aoceněna ve znaleckém posudku soudního znalce Ing.Vlad imíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 13. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6196.3, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13. 9. 2017 a stanovil hodnotu nepeně žitého vkladu vkládaného Obcí Pustiměř pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 994.570 Kč, slovy: devět set devadesát čtyři tisíc pět set sedmdesát korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Pustiměř, sesídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231 jako protiplnění vydáno 994, slovy: devět set devadesát čtyři, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 4. kanalizace v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, okr. Vyškov: kanalizace Pustiměř, odvedení splaškových vod Pustiměř Nivy, kanalizace kamenina DN 300, délka 43m, tedy ocelkové délce úseku kanalizace 43m, který je popsán aoceněn ve znaleckém posudku soudníh o znalce Ing.Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, zedne 13. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6196.4, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13.9.2017 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Pustiměř pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku vevýši 126.190 Kč, slovy: jedno sto dvacet šest tisíc jedno sto devadesát korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Pustiměř, sesídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231 jako protiplnění vydáno 126, slovy: jedno sto dvacet šest, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlis tinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 5. kanalizace v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, okr. Vyškov: kanalizace Pustiměř, prodloužení kanalizace Pustiměř Melice, kanalizace PVC DN 300, délka 63m včetně 4revizních šachet, tedy o celkové délce kanalizace 63m, který je popsán aoceněn veznaleckém po sudku soudního znalce Ing.Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 13. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6196.5, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13. 9. 2017 astanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Pustiměř pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 194.870 Kč, slovy: jedno sto devadesát čtyři tisíc osm set sedmdesát korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Pustiměř, sesídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231 jako protiplnění vydáno 194, slovy: jedno sto devadesát čtyři, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 6. kanalizace v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, okr. Vyškov: kanalizace Pustiměř, prodloužení kanalizace Pustiměř Hvězdárna, kanalizace PP Ultra RIB DN 250, délka 67m včetně 6revizních šachet, tedy o celkové délce kanalizace 67m, která je popsána a oceněn a veznaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 13. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6196.6, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnos ti ze dne 13. 9. 2017 astanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Pustiměř pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 232.830 Kč, slovy: dvě stě třicet dva tisíce osm set třicet korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Pustiměř, sesídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231 jako protiplnění vydáno 232, slovy: dvě stě třicet dva, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listi nné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 7. kanalizace v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, okr. Vyškov: kanalizace pro veřejnou potřebu Pustiměř, stoka PP SN8, DN 250 vdélce 197m včetně odboček, výtlak kanalizace HDPE DN 80 vdélce 104m, čerpací stanice typ NEPTUN, kabel NN ayky 4x16 délka 99m apozem ek parc.č. 1577/12 v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, které jsou popsány aoceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing.Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 28.9.2017, číslo znaleckého posudku 6196.7, který byl ustanoven p ro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13. 9. 2017 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Pustiměř pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 820.060 Kč, slovy: osm set dvacet tisíc šedesát korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Pustiměř, sesídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231 jako protiplnění vydáno 820, slovy: osm set dvacet, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 8. kanalizace v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, okr. Vyškov: Pustiměřkanalizace I. a II. etapa ZTV kRD Pustiměř Pod Vodojemem, kanalizace splašková oddílná PVC DN 250 vdélce 297m a kanalizace PVC DN 300 vdélce 359m, tedy o celkové délce kanalizace 656m, k terý je popsán aoceněn veznaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 27. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6196.8, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím pře dstavenstva společnosti ze dne 13. 9. 2017 astanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Pustiměř pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.926.240 Kč, slovy: jeden milion devět set dvacet šest tisíc dvě stě čtyřicet ko run českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Pustiměř, sesídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231 jako protiplnění vydáno 1.926, slovy: jeden tisíc devět set dvacet šest, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 9. kanalizace v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, okr. Vyškov: kanalizace Pustiměř ZTV kRD Pustiměř Pod Vodojemem IV. etapa, kanalizace splašková oddílná PVC DN 250 vdélce 220m a kanalizace PVC DN 300 vdélce 77m včetně šachet, tedy o celkové délce kanalizace 297m, které jsou popsány aoceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 27. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6196.9, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku ro zhodnutím představenstva společnosti ze dne 13.9.2017 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Pustiměř pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 919.800 Kč, slovy: devět set devatenáct tisíc osm set korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Pustiměř, sesídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231 jako protiplnění vydáno 919, slovy: devět set devatenáct, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlist inné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 10. kanalizace v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, okr. Vyškov: kanalizace Pustiměř ZTV kRD Pustiměř Pod Vodojemem III. etapa, kanalizace splašková oddílná PVC DN 250 vdélce 375m včetně šachet, tedy o celkové délce kanalizace 375m, která je popsána aoceněna ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, zedne 27. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6196.10, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnost i ze dne 13. 9. 2017 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Pustiměř pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.247.100Kč, slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet sedm tisíc jedno sto korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Pustiměř, sesídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231 jako protiplnění vydáno 1.247, slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet sedm, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 11. kanalizace v k.ú. Pustiměř, obec Pustiměř, okr. Vyškov: kanalizace Pustiměř, prodloužení kanalizace III.etapy Pod Vodojemem, stoka PVC DN 250 délka 14m a stoka PVC DN 250 délka 14,7m, tedy ocelkové délce kanalizace 28,7m a 4 ks revizních šachet, které jsou popsány aoceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, sesídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 13. 11. 2017, číslo znaleckého posudku 6205, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím před stavenstva společnosti zedne 24. 1. 2018 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Pustiměř pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti načástku ve výši 126.540 Kč, slovy: jedno sto dvacet šest tisíc pět set čtyřicet korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Pustiměř, sesídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, PSČ 683 21, IČO00292231 jako protiplnění vydáno 126, slovy: jedno sto dvacet šest, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlis tinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. III. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Radslavice, následujícími nepeněžitými vklady: 1. kanalizace v k.ú. Radslavice u Vyškova, obec Radslavice, okr. Vyškov: kanalizace v obci Radslavice, kanalizace pro veřejnou potřebu pro odvádění odpadních vod na ČOV Pustiměř, úseky části 1 ocelkové délce kanalizace 2 764m, úseky části 2 o celkové délc e kanalizace 248m a úseky části 3 ocelkové délce kanalizace 2801m, spříslušenstvím čerpací stanice včetně šachet vRadslavicích, tedy o celkové délce kanalizace 5813m, které jsou popsány aoceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 28.11.2017, číslo znaleckého posudku 6199.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13. 9. 2017 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Radslavice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 7.704.260 Kč, slovy: sedm milionů sedm set čtyři tisíce dvě stě šedesát korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Radslavice, sesídlem Pustiměř, Radslavice 91, PSČ 683 21, IČO00373567 jako protiplnění vydáno 7.704, slovy: sedm tisíc sedm set čtyři, kusů kmenových akcií najméno vydaných v l istinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 2. kanalizace v k.ú. Radslavičky, obec Radslavice, okr. Vyškov: kanalizace IS Radslavice etapa B2, kanalizace splašková Radslavice, Radslavičky, prodloužení stávající splaškové kanalizace, PVC DN 300 vdélce 104m, včetně šachet, o celkové délce kanalizace 104m, která je popsána aoceněna veznaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 27. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6199.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozho dnutím představenstva společnosti ze dne 13. 9. 2017 astanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Radslavice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 252.780 Kč, slovy: dvě stě padesát dva tisíc sedm set osmdesát korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Radslavice, sesídlem Pustiměř, Radslavice 91, PSČ 683 21, IČO00373567 jako protiplnění vydáno 252, slovy: dvě stě padesát dva, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné p odobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 3. kanalizace v k.ú. Radslavice u Vyškova, obec Radslavice, okr. Vyškov: kanalizace - Inženýrské sítě Radslavice etapa B2, SO 03 Prodloužení kanalizace, kanalizační řad US, materiál PP, DN 250mm vdélce 220m a 5 ks revizní šachty (materiál beton, DN 1000), ocelkové délce kanalizace 220m, která je popsána aoceněna ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, zedne 27. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6199.3, který byl ustanoven pro účely zpracován í znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13.9.2017 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Radslavice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku vevýši 515.990 Kč, slovy: pět set patnáct tisíc devě t set devadesát korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Radslavice, sesídlem Pustiměř, Radslavice 91, PSČ 683 21, IČO00373567 jako protiplnění vydáno 515, slovy: pět set patnáct, kusů kmenových akcií najméno vydaných v listinné podo bě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 4. vodovod a další nemovité věci v k.ú. Radslavice u Vyškova a v k.ú. Radslavičky, obec Radslavice, okr.Vyškov: vodovod Radslavice, vodovod pro veřejnou potřebu pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou ČS Pustiměř RVS Radslavice, PE DN 40 vdélce 1542m, P VC DN 80 v délce 1 167m, včetně chráničky DN 80 v délce 1 542m, stavba bez čp/če, tech. vyb. na pozemku parc.č. 123/2, k.ú. Radslavičky, obec Radslavice - vodojem 2x150m3 snapájecím kabelem apříslušenstvím, včetně oplocení, brány a odpadu, pozemky parc.č. 123/1 a parc.č. 123/2 vk.ú. Radslavičky, obec Radslavice, vodovod RVS řady 1 až 6 vdélce 3035m, tedy o celkové délce vodovodu 5744m, které jsou popsány aoceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 29. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6199.4, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13.9.2017 astanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Radslavice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 6.610.220 Kč, slovy: šest milionů šest set deset tisíc dvě stě dvacet korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Radslavice, sesídlem Pustiměř, Radslavice 91, PSČ 683 21, IČO00373567 jako protiplnění vydáno 6.610, slovy: šest tisíc šest set deset, kusů kmenových akcií najméno vydaných vli stinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 5. vodovod v k.ú. Radslavice u Vyškova, obec Radslavice, okr. Vyškov: vodovod Inženýrské sítě Radslavice etapa B2, SO 02 Prodloužení vodovodu, vodovodní řad HDPE DN 80 vdélce 188m, včetně 3 ks šoupat DN 80 LT a 2 x podzemní hydrant DN 80 LT, tedy ocelkové délce vodovodu 188m, které jsou popsány aoceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, sesídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, zedne 27. 9. 2017, číslo znaleckého posudku 6199.5, který byl ustanoven pro účely zpracování znalecké ho posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 13.9.2017 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Radslavice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 291.660 Kč, slovy: dvě stě devadesát jedna tisíc šest set šedesát korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Radslavice, sesídlem Pustiměř, Radslavice 91, PSČ 683 21, IČO00373567 jako protiplnění vydáno 291, slovy: dvě stě devadesát jedna, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistin né podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. IV. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Městys Švábenice, následujícím nepeněžitým vkladem: 1. vodovod v k.ú. Švábenice, obec Švábenice, okr. Vyškov: vodovod Švábenice, zástavba RD inženýrské sítě: SO 04 Vodovod, vodovodní řad PE DN80, délka 271m, Městys Švábenice, okres Vyškov, o celkové délce 271m, který je popsán aoceněn ve znaleckém posudk u soudního znalce Ing.Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 8. 3. 2018, číslo znaleckého posudku 6209, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 24.1.2018 a st anovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městysem Švábenice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 464.080 Kč, slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc osmdesát korun českých. Představenstvo schválilo, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městys Švábenice, sesídlem Ivanovice na Hané, Švábenice 18, PSČ 683 23, IČO: 00292354 jako protiplnění vydáno 464, slovy: čtyři sta šedesát čtyři, kusů kmenových akcií najméno vydan ých v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 7.8.2018 - 4.9.2018
Představenstvo společnosti přijalo dne 11.5.2017 následující rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Vyškov, Brněnská 410/13, Vyškov Město, PSČ 682 01, IČ 49454587, se zvyšuje o částku ve výši 29.672.000,-Kč, slovy: dvacet devět milionů šest set sedmdesát dva tisíc korun český ch, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku senepřipouští. 2. zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 29.672 ks, slovy: dvaceti devíti tisíci šesti sty sedmdesáti dvěma kusy, kmenových akcií na jméno, vydaných vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 3. veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty níže uvedeným určitým zájemcům, vlastníkům níže uvedených nepeněžitých vkladů: 3.1. Město Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČO00292281, kterému bude nabídnuto: 1.419, slovy: jeden tisíc čtyři sta devatenáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 902, slovy: devět set dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 565, slovy: pět set šedesát pět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 249, slovy: dvě stě čtyřicet devět, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 387, slovy: tři sta osmdesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 330, slovy: tři sta třicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 317, slovy: tři sta sedmnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 740, slovy: sedm set čtyřicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 262, slovy: dvě stě šedesát dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 133, slovy: jedno sto třicet tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 571, slovy: pět set sedmdesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 527, slovy: pět set dvacet sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 901, slovy: devět set jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 7.303, slovy: sedm tisíc tři sta tři, kusů uvedených akcií, 3.2. Obec Habrovany, se sídlem Habrovany, Habrovany 345, PSČ 683 01, IČO 00291757, které bude nabídnuto: 174, slovy: jedno sto sedmdesát čtyři, kusů kmenových akcií najméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 140, slovy: jedno sto čtyřicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 314, slovy: tři sta čtrnáct, kusů uvedených akcií, 3.3. Obec Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČO 00291943, které bude nabídnuto: 1.669, slovy: jeden tisíc šest set šedesát devět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 16.006, slovy: šestnáct tisíc šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 854, slovy: osm set padesát čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 579, slovy: pět set sedmdesát devět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 137, slovy: jedno sto třicet sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 561, slovy: pět set šedesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 19.806, slovy: devatenáct tisíc osm set šest, kusů uvedených akcií, 3.4. Obec Milešovice, se sídlem Milešovice, Milešovice 68, PSČ 683 54, IČO 00292052, které bude nabídnuto: 624, slovy: šest set dvacet čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 769, slovy: sedm set šedesát devět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 1.393, slovy: jeden tisíc tři sta devadesát tři, kusů uvedených akcií, 3.5. Obec Velešovice, se sídlem Velešovice, Velešovice 152, PSČ 683 01, IČO 00292419, které bude nabídnuto: 486, slovy: čtyři sta osmdesát šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 370, slovy: tři sta sedmdesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 856, slovy: osm set padesát šest, kusů uvedených akcií, 4. místem upisování je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., na adrese Vyškov, Brněnská 410/13, Vyškov Město, PSČ 682 01, 5. upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, a to smlouvou vesmyslu ustanovení § 479 Zákona č. 90/2012 Sb., oobchodních společnostech a družstvech (zákon oobchodních korporacích), ve zně ní pozdějších předpisů. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel určitý zájemce smlouvu uzavře nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů, o ddoručení návrhu smlouvy, 6. upisovatelé jsou povinni splatit 100% (slovy: sto procent) emisního kurzu upsaných akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů odupsání, a to níže uvedenými nepeněžitými vklady, 7. emisní kurz akcií činí 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. II. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Město Rousínov, následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace a vodovod v k.ú. Rousínov u Vyškova, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita "Rousínov - lokalita Nad školou, SO 12 prodloužení veřejné kanalizace; SO 14 - prodloužení veřejného vodovodu; kanalizace: DN 300, délka 240 m; vodovod: PE, DN 100, d élka 102 m, tedy v celkové délce kanalizace 240 m a v celkové délce vodovodu 102 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 25. 11. 2014, číslo znaleckého posudku 6137.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6074/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základní ho kapitálu společnosti na částku ve výši 1.419.230,-Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devatenáct tisíc dvě stě třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 1.419, slovy: jeden tisíc čtyři sta devatenáct, kusů kmenových akcií na j méno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) vodovod v k.ú. Rousínov u Vyškova, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita "Novostavba rodinných domů-etapa 2. Rousínov-Rousínovec, IS; SO 04 Prodloužení vodovodního řadu"; řad PE, DN 110, délka 106 m; řad PE, DN 110, délka 26 m; řad PE, DN 110, délka 77 m, tedy v celkové délce 209 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 29. 11. 2014, číslo znaleckého posudku 6137.2, který byl ustanoven pro účely zprac ování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6074/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 902.610,- Kč, slovy: devět set dva tisíc šest set deset korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 902, slovy: devět set dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listi nné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. c) kanalizace v k.ú. Rousínov u Vyškova, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita "Novostavba rodinných domů-etapa 2. Rousínov-Rousínovec, IS; SO 03 Prodloužení splaškové kanalizace"; řad KAN, US PP, DN 250, délka 114 m, tedy v celkové délce 114 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 2. 12. 2014, číslo znaleckého posudku 6137.3, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6074/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 565.220,- Kč, slovy: pět set šedesát pět tisíc dvě stě d vacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 565, slovy: pět set šedesát pět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. d) vodovod v k.ú. Rousínov u Vyškova, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita "Město Rousínov - autobusový terminál; SO 0401.1 Prodloužení vodovodního řadu"; řad HDPE, DN 80, délka 129,50 m, tedy v celkové délce 129,50 m, který je popsán a oceněn ve znaleck ém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 10. 12. 2014, číslo znaleckého posudku 6137.4, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č j. 1 Nc 6074/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 249.350,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc tři sta padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 249, slovy: dvě stě čtyřicet devět, kusů kmenových akcií na jméno vydanýc h v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. e) vodovod v k.ú. Rousínov u Vyškova, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita "Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích"; řad HDPE, DN 80, délka 119,50 m, tedy v celkové délce 119,50 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 12. 12. 2014, číslo znaleckého posudku 6137.5, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6074/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 387.640,- Kč, slovy: tři sta osmdesát sedm tisíc šest set čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 387, slovy: tři sta osmdesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. f) kanalizace v k.ú. Rousínov u Vyškova, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita "Bytový dům Nad školou, stavební objekty: SO 04 Kanalizace splašková, Rousínov, DN 300, KT, délka 63,4 m; splašková kanalizace KT DN 300 v délce 63,4 m, tedy v celkové délce 63 ,4 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 30. 12. 2014, číslo znaleckého posudku 6137.6, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozho dnutím představenstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 330.740,- Kč, slovy: tři sta třicet tisíc sedm set čtyřicet korun če ských. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 330, slovy: tři sta třicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v list inné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. g) vodovod v k.ú. Rousínov u Vyškova, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita "Bytový dům Nad školou, stavební objekty: SO 03 Vodovod, Rousínov, HDPE DN 100, délka 75,4 m; vodovodní řad HDPE DN 100 v délce 75,4 m, tedy v celkové délce 75,4 m, který je popsá n a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 31. 12. 2014, číslo znaleckého posudku 6137.7, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstv a společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 317.230,-Kč, slovy: tři sta sedmnáct tisíc dvě stě třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 317, slovy: tři sta sedmnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v li stinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. h) vodovod v k.ú. Rousínov u Vyškova, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita "Dům chráněného bydlení v Rousínově - objekt: SO 11 VODOVOD"; vodovodní řad HDPE v profilu DN 150 v délce 131,00 m, tedy v celkové délce 131 m, který je popsán a oceněn ve znaleck ém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 31. 12. 2014, číslo znaleckého posudku 6137.8, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 740.980,- Kč, slovy: sedm set čtyřicet tisíc devět set osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 740, slovy: sedm set čtyřicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v l istinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. i) kanalizace v k.ú. Rousínov u Vyškova, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita "Město Rousínov - prodloužení jednotné kanalizace ul. Československé armády v Rousínově"; kanalizační řad z trub PP ULTRA RIB 2 v průměru DN 250 v délce 55,00 m, tedy v celkové délce 55 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 31. 12. 2014, číslo znaleckého posudku 6137.9, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudk u rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 262.730,- Kč, slovy: dvě stě šedesát dva tisíc sedm set třice t korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 262, slovy: dvě stě šedesát dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. j) vodovod v k.ú. Královopolské Vážany, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita Novostavba RD na parc.č. 498/13, 498/14 v k.ú. Královopolské Vážany, SO 03 prodloužení vodovodu; vodovodní řad HDPE DN 80 v délce 42,20 m, tedy v celkové délce 42,20 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 3. 1. 2015, číslo znaleckého posudku 6137.10, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představ enstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 133.280,- Kč, slovy: jedno sto třicet tři tisíc dvě stě osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 133, slovy: jedno sto třicet tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. k) kanalizace v k.ú. Královopolské Vážany, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita Obytný soubor 5 RD Královopolské Vážany, inž. sítě: SO 06 prodloužení splaškové kanalizace"; splašková kanalizace PVC-U v průměru DN 250 v délce 137,42 m, tedy v celkové délc e 137,42 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 9. 1. 2015, číslo znaleckého posudku 6137.11, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 571.900,- Kč, slovy: pět set sedmdesát jeden tisíc devět set ko run českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 571, slovy: pět set sedmdesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaný ch v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. l) vodovod v k.ú. Královopolské Vážany, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita Obytný soubor 5 RD Královopolské Vážany, inž. sítě: SO 07 prodloužení vodovodu"; vodovodní řad z trub HDPE v průměru DN 80 v délce 166,90 m, tedy v celkové délce 166,90 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 12. 1. 2015, číslo znaleckého posudku 6137.12, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím před stavenstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 527.120,- Kč, slovy: pět set dvacet sedm tisíc jedno sto dvacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 527, slovy: pět set dvacet sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. m) vodovod v k.ú. Rousínov u Vyškova, město Rousínov, okr. Vyškov, lokalita Rodinné domky Za DVORKAMA k.ú. Rousínov, stavební objekt IO 105 VODOVOD"; vodovodní řady HDPE - řad 1 DN 100 v délce 61,98 m, řad 2 DN 80, v délce 190,98 m, řad 3 DN 80 v délce 5, 0 m, tedy v celkové délce 257,96 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 13. 1. 2015, číslo znaleckého posudku 6137.13, který byl ustanoven pro účely z pracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 901.750,- Kč, slovy: devět set jed en tisíc sedm set padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 901, slovy: devět set jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v lis tinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. III. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Habrovany, následujícími nepeněžitými vklady: a) vodovod v k.ú. Habrovany, obec Habrovany, okr. Vyškov, lokalita "HABROVANY-VODOVOD, prodloužení řadu C, Habrovany; řad C - HDPE, DN 100, délka 48,7 m, tedy v celkové délce 48,7 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladi míra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 20. 6. 2015, číslo znaleckého posudku 6155.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6067/2013-7, ze dne 20. 2. 201 3 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Habrovany pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 174.450,- Kč, slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Habrovany, se sídlem Habrovany, Habrovany 345, PSČ 683 01, IČ 00291757 jako protiplnění vydáno 174, slovy: jedno sto sedmdesát čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v l istinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) vodovod v k.ú. Habrovany, obec Habrovany, okr. Vyškov, lokalita "Vodovody Habrovany, rozšíření, řad 10, k Obecnímu domu"; vodovodní řad HDPE DN 80 délky 26,00 m, tedy v celkové délce 26 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce I ng. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 20. 6. 2015, číslo znaleckého posudku 6155.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 astanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Habrovany pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 140.180,-Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc jedno sto osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Habrovany, se sídlem Habrovany, Habrovany 345, PSČ 683 01, IČ 00291757 jako protiplnění vydáno 140, slovy: jedno sto čtyřicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. IV. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Křenovice, následujícím nepeněžitým vkladem: a) kanalizace v k.ú. Křenovice u Slavkova, obec Křenovice, okr. Vyškov, lokalita "Křenovice-kanalizace v ul. Václavská, SO 01 Kanalizační stoky"; stoka: C2- PP DN 400- 21,63m, PP DN 500- 44,58 m, SKL DN 500- 21,23 m, SKL DN 600- 118,16 m, stoka: C2-2 - PP DN 400-10,74 m; 9 ks kanal. šachet, tedy v celkové délce 216,34 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 25. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6125.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6066/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Křenovice pro účely zvýšení základního kapitálu společ nosti na částku ve výši 1.669.580,-Kč, slovy: jeden milion šest set šedesát devět tisíc pět set osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943 jako protiplnění vydáno 1.669, slovy: jeden tisíc šest set šedesát devět, kusů kmenových akcií na jméno vyda ných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) kanalizace v k.ú. Křenovice u Slavkova, obec Křenovice, okr. Vyškov, lokalita "Kanalizace Křenovice"; řad A Školní 600, DN 600, beton, délka 284,60 m; řad A Školní 800, DN 800, beton, délka 390,40 m; řad A3 Mrázkova 600, DN 600, beton, délka 317,20 m; řad A3-1 Na nivě 300, DN 300, beton, délka 112,00 m; řad A3-1 Na nivě 400, DN 400, beton, délka 56,70 m; řad A3-1 Na nivě 150, DN 150, kamenina, délka 10,00 m; řad A3-2 Mrázkova 300, DN 300, beton, délka 118,50 m; řad A3-3 Mrázkova 400, DN 400, beton, dél ka 122,00 m; řad A4 Jiráskova 300, DN 300, beton, délka 50,00 m; řad A4 Jiráskova 500, DN 500, beton, délka 156,00 m; řad A4-1 Jiráskova 300, DN 300, beton, délka 67,60 m; řad A5 Příční 600, DN 600, beton, délka 381,40 m; řad A6 Zbýšovská 300, DN 300, bet on, délka 215,00 m; řad B Svarovská 800, DN 800, beton, délka 78,70 m; řad B Svarovská 600, DN 600, beton, délka 224,00 m; řad B Školní 400, DN 400, beton, délka 80,70 m; řad C Nádražní 300, DN 300, beton, délka 150,00 m; řad C1 Brněnská 400, DN 400, beto n, délka 176,60 m; řad D Na Liškově 600, DN 600, beton, délka 298,20 m; řad D1 Na Liškově 500, DN 500, beton, délka 210,50 m; řad D1 Na Liškově 300, DN 300, beton, délka 174,30 m; řad E Kopečná 800, DN 800, beton, délka 12,50 m; řad E Kopečná 300, DN 300, beton, délka 212,20 m; řad E1 Kopečná 300, DN 300, beton, délka 191,10 m; řad E4 Na Vyhlídce 400, DN 400, beton, délka 230,80 m; řad E4 Na Vyhlídce 300, DN 300, beton, délka 40,00 m; řad F Široká 600, DN 600, beton, délka 277,80 m; řad F2-1 Vlárská 600, DN 600, beton, délka 16,20 m; řad F2-1 Vlárská 300, DN 300, kamenina, délka 217,00 m; řad F2-2 Palackého 400, DN 400, beton, délka 309,70 m; řad F2-3 Václavská 400, DN 400, beton, délka 92,30 m; řad F2-3 Václavská 500, DN 500, beton, délka 8,70 m; řad F3 Široká 300, DN 300, beton, délka 226,00 m; řad G3 Mlýnská 300, DN 300, beton, délka 116,70 m; kanalizační šachty 1970, prefa dílce 2 m, 87 ks; kanalizační šachty 1986, prefa dílce 2 m, 7 ks; kanalizační šachty 1990, prefa dílce 2 m, 6 ks; kanalizační šach ty 1999, prefa dílce 2 m, 6 ks, tedy v celkové délce 5.625,40 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 23. 7. 2014, číslo znaleckého posudku 6125.2, kte rý byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6066/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Křenovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnos ti na částku ve výši 16.006.830,- Kč, slovy: šestnáct milionů šest tisíc osm set třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943 jako protiplnění vydáno 16.006, slovy: šestnáct tisíc šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinn é podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. c) vodovod v k.ú. Křenovice u Slavkova, obec Křenovice, okr. Vyškov, lokalita "Vodovod Křenovice, prodloužení řad 3-3, ul. Nová"; řad 3-3, HDPE, DN 100, délka 221,15 m, tedy v celkové délce 221,15 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 25. 7. 2014, číslo znaleckého posudku 6125.3, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6066/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Křenovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 854.480,- Kč, slovy: osm set padesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943 jako protiplnění vydáno 854, slovy: osm set padesát čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. d) vodovod v k.ú. Křenovice u Slavkova, obec Křenovice, okr. Vyškov, lokalita "Vodovod Křenovice rozšíření vodovodu, řad 4-3-2-1"; řad 4-3-2-1, PVC, DN 90, délka 191,95 m, tedy v celkové délce 191,95 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudní ho znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 25. 7. 2014, číslo znaleckého posudku 6125.4, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6066/2013- 8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Křenovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 579.220,- Kč, slovy: pět set sedmdesát devět tisíc dvě stě dvacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943 jako protiplnění vydáno 579, slovy: pět set sedmdesát devět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listin né podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. e) vodovod v k.ú. Křenovice u Slavkova, obec Křenovice, okr. Vyškov, lokalita "Vodovod Křenovice, rozšíření vodovodu, řad 4-2-1, z ul. Bratří Mrázků"; řad 4-2-1, HDPE, DN 100, délka 44,75 m, tedy v celkové délce 44,75 m, který je popsán a oceněn ve znalec kém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 25. 7. 2014, číslo znaleckého posudku 6125.5, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č j. 1 Nc 6066/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Křenovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 137.450,-Kč, slovy: jedno sto třicet sedm tisíc čtyři sta padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943 jako protiplnění vydáno 137, slovy: jedno sto třicet sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. f) vodovod v k.ú. Křenovice u Slavkova, obec Křenovice, okr. Vyškov, lokalita Prodloužení vodovodu Křenovice - řad C"; vodovodní řad HDPE DN 100 v délce 147,81 m, tedy v celkové délce 147,81 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 5. 8. 2014, číslo znaleckého posudku 6125.6, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodno tu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Křenovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 561.070,-Kč, slovy: pět set šedesát jedna tisíc sedmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943 jako protiplnění vydáno 561, slovy: pět set šedesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. V. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Milešovice, následujícím nepeněžitým vkladem: a) vodovod v k.ú. Milešovice, obec Milešovice, okr. Vyškov, lokalita "Nová výstavba RD v Milešovicích - lokalita U hřiště; SO 820 - prodloužení vodovodního řadu"; řad HDPE, DN 110, délka 187,7 m, tedy v celkové délce 187,7 m, který je popsán a oceněn ve z naleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 20. 5. 2015, číslo znaleckého posudku 6151.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v B rně čj. 1 Nc 6076/2013-7, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Milešovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 624.370,-Kč, slovy: šest set dvacet čtyři tisíc tři sta sedmdesát korun česk ých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Milešovice, se sídlem Milešovice, Milešovice 68, PSČ 683 54, IČ 00292052 jako protiplnění vydáno 624, slovy: šest set dvacet čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v lis tinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) vodovod v k.ú. Milešovice, obec Milešovice, okr. Vyškov, lokalita "SO 01 vodovodní řad, který je součástí stavby Rodinné domy Milešovice - IS"; vodovodní řad HDPE PE DN 100 délky 227,24 m, tedy v celkové délce 227,24 m, který je popsán a oceněn ve znal eckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 20. 5. 2015, číslo znaleckého posudku 6151.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dn e 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Milešovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 769.500,- Kč, slovy: sedm set šedesát devět tisíc pět set korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Milešovice, se sídlem Milešovice, Milešovice 68, PSČ 683 54, IČ 00292052 jako protiplnění vydáno 769, slovy: sedm set šedesát devět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v li stinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. VI. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Velešovice, následujícím nepeněžitým vkladem: a) vodovod v k.ú. Velešovice, obec Velešovice, okr. Vyškov, lokalita "Inženýrské sítě, výstavba RD Velešovice - Loučky II, SO 02 Vodovod"; vodovod DN 100, IPE, délka 139,90 m, tedy v celkové délce 139,9 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku sou dního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 23. 6. 2015, číslo znaleckého posudku 6156.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6072/20 13-7, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Velešovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 486.910,- Kč, slovy: čtyři sta osmdesát šest tisíc devět set deset korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Velešovice, se sídlem Velešovice, Velešovice 152, PSČ 683 01, IČ 00292419 jako protiplnění vydáno 486, slovy: čtyři sta osmdesát šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) vodovod v k.ú. Velešovice, obec Velešovice, okr. Vyškov, lokalita "Obj. SO 04 Vodovod pro 40 b.j. Velešovice a přeložka výtlaku vodovodu Velešovice"; vodovod DN 80, PVC, délka 138,50 m, tedy v celkové délce 138,50 m, který je popsán a oceněn ve znaleck ém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 23. 6. 2015, číslo znaleckého posudku 6156.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj . 1 Nc 6072/2013-7, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Velešovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 370.380,- Kč, slovy: tři sta sedmdesát tisíc tři sta osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli Obci Velešovice, se sídlem Velešovice, Velešovice 152, PSČ 683 01, IČ 00292419 jako protiplnění vydáno 370, slovy: tři sta sedmdesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listin né podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 24.7.2017 - 21.9.2017
Představenstvo společnosti přijalo dne 9.11.2016 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov Město, 682 01 Vyškov, IČ 494 54 587, se zvyšuje o částku ve výši 11.800.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů osm set tisíc korun českých, a to upsáním nových a kcií. Upisování akcií nad tuto částku sepřipouští. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se připouští somezením, a to do částky 11.800.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů osm set tisíc korun českých, nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 23.60 0.000,-Kč, slovy: dvacet tři milionů šest set tisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nejméně 11.800, slovy: jedenácti tisíci osmi sty, kusy kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, nejvíce však 23.600, slovy: dv aceti třemi tisíci šesti sty, kusy kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek: - místo pro upisování: sídlo společnosti Brněnská 410/13, Vyškov Město, 682 01 Vyškov, -lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty je rozhodný den pro uplatnění přednostního práva. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli vsídle společnosti, na webových stránkách společnosti www.vakvyskov. cz a vObchodním věstníku. Akcionářům, kteří mají akcie na jméno, bude také oznámen písemně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou vseznamu akcionářů. -podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, je vyjádřen zlomkem 11.800/850.803. Upisovat lze pouze celé akcie. -svyužitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, emisní kurs takto upisovaných akcií serovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, za jednu akcii a splácí sepeněžitými vklady vplné výši na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Vyškov, ato ve lhůtě do dvou týdnů po upsání akcií. -rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den následující poté, kdy bude v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. -akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou: 1. Město Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281, 590 ks, slovy: pět set devadesát, kusů; 2. Obec Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943, 1.230 ks, slovy: jeden tisíc dvě stě třicet, kusů; 3. Obec Otnice, se sídlem Otnice, Dědina 479, PSČ 683 54, IČ 00292206, 9.980 ks, slovy: devět tisíc devět set osmdesát, kusů. Na upisování akcií bez využití přednostního práva určeným zájemcem se vztahují následující podmínky: -místo pro upisování akcií: sídlo společnosti Brněnská 410/13, Vyškov Město, 682 01 Vyškov. -lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií svyužitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně. -emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady. -upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený uKomerční banky, a.s., pobočky Vyškov takto: 40 %, slovy: čtyřicet procent, emisního kurzu bude splaceno ve lhůtě do dvou týdnů po upsání akcií a zbývající část emisního kurzu, která činí 60 %, slovy: šedesát procent, emisního kurzu, bude splacena do 31. 5. 2017, slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce sedmnáct. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti. 24.11.2016 - 16.6.2017
Představenstvo společnosti přijalo dne 16.10.2015 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov Město, 682 01 Vyškov, IČO 49454587, se zvyšuje o částku ve výši 5.517.000 Kč, slovy: pět milionů pět set sedmnáct tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se připouští. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se připouští s omezením a to do částky 5.517.000 Kč, slovy: pět milionů pět set sedmnáct tisíc korun českých, nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 11. 034.000 Kč, slovy: jedenáct milionů třicet čtyři tisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nejméně 5.517, slovy: pěti tisíci pěti sty sedmnácti kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, nejvíce však 11.034, slovy: jedenácti tisíci třiceti čtyřmi kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek: - místo pro upisování: sídlo společnosti - Brněnská 410/13, Vyškov Město, 682 01 Vyškov, - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty je rozhodný den pro uplatnění přednostního práva. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, na webových stránkách společnosti www.vakvysko v.cz a v Obchodním věstníku. Akcionářům, kteří mají akcie na jméno, bude také oznámen písemně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. - podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých je vyjádřen zlomkem 5.517/845.286. Upisovat lze pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000 Kč, slov y: jeden tisíc korun českých za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do dvou týdnů po upsání akcií. - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den následující poté, kdy bude v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou: 1.Město Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČO 00291676, 1.377 ks, slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát sedm kusů; 2.Město Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČO 00292281, 2.362 ks, slovy: dva tisíce tři sta šedesát dva kusy; 3.Obec Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČO 00291943 1.240 ks, slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet kusů; 4.Obec Tučapy, se sídlem Tučapy, Tučapy 49, PSČ 683 01, IČO 00373583 538 ks, slovy: pět set třicet osm kusů. Na upisování akcií bez využití přednostního práva určeným zájemcem se vztahují následující podmínky: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Brněnská 410/13, Vyškov Město, 682 01 Vyškov. - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně. - emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady. - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Vyškov, ve lhůtě dvou týdnů po upsání akcií. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti. 29.12.2015 - 29.12.2015
Představenstvo společnosti přijalo dne 16.4.2015 následující rozhodnutí: I. 1. základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Vyškov, Brněnská 410/13, Vyškov - Město, PSČ 682 01, IČ 49454587, se zvyšuje o částku ve výši 74.004.000,-Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony čtyři tisíce korun českých, a to ups áním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 74.004, slovy: sedmdesát čtyři tisíce čtyři, kusy, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 3. veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty níže uvedeným určitým zájemcům, vlastníkům níže uvedených nepeněžitých vkladů: 3.1. Město Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ 00292311, kterému bude nabídnuto: 2.980, slovy: dva tisíce devět set osmdesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 1.415, slovy: jeden tisíc čtyři sta patnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 1.175, slovy: jeden tisíc jedno sto sedmdesát pět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 2.937, slovy: dva tisíce devět set třicet sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 562, slovy: pět set šedesát dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 799, slovy: sedm set devadesát devět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 419, slovy: čtyři sta devatenáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 627, slovy: šest set dvacet sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 10.914, slovy: deset tisíc devět set čtrnáct, kusů uvedených akcií; 3.2. Obec Bošovice, se sídlem Bošovice, Náves 291, PSČ 683 54, IČ 00291650, které bude nabídnuto: 2.496, slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 1.547, slovy: jeden tisíc pět set čtyřicet sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 4.043, slovy: čtyři tisíce čtyřicet tři, kusů uvedených akcií, 3.3. Obec Drnovice, se sídlem Drnovice, Drnovice 1, PSČ 683 04, IČ 00291731, které bude nabídnuto: 2.036, slovy: dva tisíce třicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 708, slovy: sedm set osm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 267, slovy: dvě stě šedesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 242, slovy: dvě stě čtyřicet dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 3.253, slovy: tři tisíce dvě stě padesát tři, kusů uvedených akcií, 3.4. Obec Hrušky, se sídlem Hrušky, Hrušky 166, PSČ 683 52, IČ 00372102, které bude nabídnuto 676, slovy: šest set sedmdesát šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 3.5. Obec Krásensko, se sídlem Krásensko, Krásensko 123, PSČ 683 04, IČ 00291927, které bude nabídnuto 792, slovy: sedm set devadesát dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tis íc korun českých, 3.6. Obec Račice-Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249, které bude nabídnuto: 2.719, slovy: dva tisíce sedm set devatenáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 358, slovy: tři sta padesát osm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 326, slovy: tři sta dvacet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 577, slovy: pět set sedmdesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 174, slovy: jedno sto sedmdesát čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 161, slovy: jedno sto šedesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 1.106, slovy: jeden tisíc jedno sto šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 102, slovy: jedno sto dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 5.523, slovy: pět tisíc pět set dvacet tři, kusů uvedených akcií, 3.7. Obec Zelená Hora, se sídlem Zelená Hora, Zelená Hora 32, PSČ 683 21, IČ 00373605, které bude nabídnuto: 4.002, slovy: čtyři tisíce dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 4.090, slovy: čtyři tisíce devadesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 8.092, slovy: osm tisíc devadesát dva, kusů uvedených akcií, 3.8. Město Ivanovice na Hané, se sídlem Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796/11, PSČ 683 23, IČ 00291846, kterému bude nabídnuto: 23.358, slovy: dvacet tři tisíc tři sta padesát osm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 17.353, slovy: sedmnáct tisíc tři sta padesát tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 40.711, slovy: čtyřicet tisíc sedm set jedenáct, kusů uvedených akcií, 4. místem upisování je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., na adrese Vyškov, Brněnská 410/13, Vyškov - Město, PSČ 682 01, 5. upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ustanovení § 479 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů, od doručení návrhu smlouvy, 6. upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií do 30, slovy: třiceti, dnů od upsání, a to níže uvedenými nepeněžitými vklady, 7. emisní kurz akcií činí 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. II. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Město Slavkov u Brna, následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace v k.ú. Slavkov u Brna, město Slavkov u Brna, okres Vyškov, lokalita "Obytná zóna Zlatá Hora, Slavkov u Brna", kanalizační řady: stoka A-PVC U, DN 400, délka 151,87 m + 5 ks šachet a 21 ks odboček; stoka A1-PVC U, DN 300, délka 136,19 m + 3 k s šachet a 8 ks odboček; stoka A2-PVC U, DN 400, délka 120,61 m a DN 300, délka 134,61 m + 6 ks šachet a 9 ks odboček, a tedy v celkové délce 543,28 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pusti měř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 25. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6123.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6073/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeně žitého vkladu vkládaného Městem Slavkov u Brna pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.980.460,- Kč, slovy: dva miliony devět set osmdesát tisíc čtyři sta šedesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ: 00292311 jako protiplnění vydáno 2.980, slovy: dva tisíce devět set osmdesát, kusů kmenových a kcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) vodovod a kanalizace v k.ú. Slavkov u Brna, město Slavkov u Brna, okres Vyškov, lokalita "IS-výstavba obecních bytů Slavkov Polní (Litavská)", splašková kanalizace-kamenina: DN 250 v délce 186,20 m; vodovod: PVC, DN 100, délka 143 m a tedy v celkové dé lce kanalizace 186,20 m a v celkové délce vodovodu 143 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 28. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6123.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6073/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vklád aného Městem Slavkov u Brna pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.415.790,-Kč, slovy: jeden milion čtyři sta patnáct tisíc sedm set devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ: 00292311 jako protiplnění vydáno 1.415, slovy: jeden tisíc čtyři sta patnáct, kusů kmenových a kcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. c) kanalizace v k.ú. Slavkov u Brna, město Slavkov u Brna, okres Vyškov, lokalita "Průmyslová zóna Bučovická", kanalizační řad: PVC, DN 300 v délce 259,55 m a tedy v celkové délce 259,55 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing . Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 28. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6123.3, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6073/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Slavkov u Brna pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.175.660,-Kč, slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát pět tisíc šest set šedesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ: 00292311 jako protiplnění vydáno 1.175, slovy: jeden tisíc jedno sto sedmdesát pět, kusů kmeno vých akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. d) vodovod v k.ú. Slavkov u Brna, město Slavkov u Brna, okres Vyškov, lokalita "Obytná zóna Zlatá Hora, Slavkov u Brna", vodovodní řady: řad B1-1 - HDPE DN 150, délka 565,25 m, 5 ks podz. hydrantů DN 80 + 18 ks odboček; řad B1-2 - HDPE DN 100, délka 145,7 1 m, 1 ks podz. hydrant DN 80 + 6 ks odboček a tedy v celkové délce 710,96 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 29. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6123.4, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6073/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Slavkov u Brna pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.937.650,-Kč, slovy: dva miliony devět set třicet sedm tisíc šest set padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ: 00292311 jako protiplnění vydáno 2.937, slovy: dva tisíce devět set třicet sedm, kusů kmenovýc h akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. e) kanalizace a vodovod v k.ú. Slavkov u Brna, město Slavkov u Brna, okres Vyškov, lokalita "ZTV k bytovým domům v ulici Litavská ve Slavkově u Brna", kanalizační řady: splašková kan. PVC, DN 250 v délce 35 m; splašková kan. kamenina, DN 250, 36 m; vodovo dní řady: IPE DN 90, 32 m; vodovod HDPE DN 90, 47,54 m a tedy v celkové délce kanalizace 71,0 m a celkové délce vodovodu 79,54 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 30. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6123.5, který byl ustanoven pro účely zprac ování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6073/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Slavkov u Brna pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 562. 890,-Kč, slovy: pět set šedesát dva tisíc osm set devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ: 00292311 jako protiplnění vydáno 562, slovy: pět set šedesát dva, kusů kmenových akcií na jmén o vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. f) vodovod a kanalizace v k.ú. Slavkov u Brna, město Slavkov u Brna, okres Vyškov, lokalita "Prodloužení komunikace a inž. sítí ul. Jiráskova-severní část Slavkov u Brna", vodovodní řad: vodovod HDPE, DN 100 v délce 79,4 m; kanalizační řad: kanalizace PVC KG, DN 300 v délce 97,6 m + 3 ks kanalizačních šachet a tedy v celkové délce vodovodu 79,40 m a celkové délce kanalizace 97,60 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 30. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6123.6, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6073/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládané ho Městem Slavkov u Brna pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 799.770,- Kč, slovy: sedm set devadesát devět tisíc sedm set sedmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ: 00292311 jako protiplnění vydáno 799, slovy: sedm set devadesát devět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. g) vodovod a kanalizace v k.ú. Slavkov u Brna, město Slavkov u Brna, okres Vyškov, lokalita "Prodloužení vodovodu a kanalizace Slavkov u Brna, ulice Slovanská", vodovodní řad: vodovod PVC DN 80,délka 47,8 m; kanalizační řad: kanalizace PP DN 250 v délce 5 0,1 m + 2 ks kanalizačních šachet a tedy v celkové délce vodovodu 47,80 m a celkové délce kanalizace 50,10 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 30. 6 . 2014, číslo znaleckého posudku 6123.7, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6073/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Slavkov u B rna pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 419.030,-Kč, slovy: čtyři sta devatenáct tisíc třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ: 00292311 jako protiplnění vydáno 419, slovy: čtyři sta devatenáct, kusů kmenových akcií na jmé no vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. h) vodovod v k.ú. Slavkov u Brna, město Slavkov u Brna, okres Vyškov, lokalita "Vodovod Slavkov u Brna, rozšíření, řad 5-2 z ul. Jiráskova", vodovodní řad: PVC DN 80 v délce 182,00 m a tedy v celkové délce vodovodu 182,00 m, který je popsán a oceněn ve zn aleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 30. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6123.8, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze d ne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Slavkov u Brna pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 627.170,-Kč, slovy: šest set dvacet sedm tisíc jedno sto sedmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ: 00292311 jako protiplnění vydáno 627, slovy: šest set dvacet sedm, kusů kmenových akcií na jmé no vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. III. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Bošovice, následujícími nepeněžitými vklady: a) vodovod v k.ú. Bošovice, obec Bošovice, okres Vyškov, lokalita "U mateřské školky", vodovodní řady: řad V1 - HDPE PE 100, DN 90, délka 221,14 m; AT stanice; řad V2 - HDPE PE 100, DN 90, délka 396,50 m; řad V2-2 - HDPE PE 100, DN 90, délka 39,77 m, a te dy v celkové délce 657,41 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 25. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6124.1, který byl ustanoven pro účely zpracován í znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6069/2013-7, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Bošovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.496.470,-Kč, s lovy: dva miliony čtyři sta devadesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Bošovice, se sídlem Bošovice, Náves 291, PSČ 683 54, IČ: 00291650 jako protiplnění vydáno 2.496, slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát šest, kusů kmenových akcií na jméno vyda ných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) kanalizace v k.ú. Bošovice, obec Bošovice, okres Vyškov, lokalita "U mateřské školky", splaškový kanalizační řad PVC DN 250 v délce 362,7 m a tedy v celkové délce 362,7 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Kna pa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 25. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6124.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vk ladu vkládaného Obcí Bošovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.547.330,-Kč, slovy: jeden milion pět set čtyřicet sedm tisíc tři sta třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Bošovice, se sídlem Bošovice, Náves 291, PSČ 683 54, IČ: 00291650 jako protiplnění vydáno 1.547, slovy: jeden tisíc pět set čtyřicet sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaný ch v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. IV. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Drnovice, následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace v k.ú. Drnovice, obec Drnovice, okres Vyškov, lokalita "ul. Mlýnská,Žleb,Frédy", kanalizační řady: stoka D, DN 400, délka 50,5 m; stoka D1, DN 300, délka 73 m; stoka A10,DN 400, délka 118,9 m; stoka C, KT DN 150, délka 6,3 m; OK VII; tlak. č ást V3+V4,HDPE DN 100, délka 2x200 m; stoka E, DN 400, délka 33,5 m, a tedy v celkové délce 682,2 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 3. 4. 2014, č íslo znaleckého posudku 6115.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6062/2013-7, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Drnovice pro účely zvý šení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.036.040,-Kč, slovy: dva miliony třicet šest tisíc čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Drnovice, se sídlem Drnovice, Drnovice 1, PSČ 683 04, IČ: 00291731 jako protiplnění vydáno 2.036, slovy: dva tisíce třicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listi nné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) kanalizace v k.ú. Drnovice, obec Drnovice, okres Vyškov, lokalita "ul. NOVÁ CESTA", kanalizační řad DN 250, PP, délka 144 m; kanal. výtlak do B-4a, DN 80,PEHD, délka 75,1 m a tedy v celkové délce 219,1 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posud ku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 3. 4. 2014, číslo znaleckého posudku 6115.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 60 62/2013-7, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Drnovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 708.300,-Kč, slovy: sedm set osm tisíc tři sta korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Drnovice, se sídlem Drnovice, Drnovice 1, PSČ 683 04, IČ: 00291731 jako protiplnění vydáno 708, slovy: sedm set osm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. c) kanalizace v k.ú. Drnovice, obec Drnovice, okres Vyškov, lokalita "ul. Frédy", kanalizační řady: řad DN 250, PP ULTRA RIB 2, délka 30,6 m; řad DN 250, PP ULTRA RIB 2, délka 20,1 m a tedy v celkové délce 50,7 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 12. 4. 2014, číslo znaleckého posudku 6115.3, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6062/2013-7, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Drnovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 267.290,-Kč, slovy: dvě stě šedesát sedm tisíc dvě stě devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Drnovice, se sídlem Drnovice, Drnovice 1, PSČ 683 04, IČ: 00291731 jako protiplnění vydáno 267, slovy: dvě stě šedesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. d) vodovod v k.ú. Drnovice, obec Drnovice, okres Vyškov, lokalita "Vodovod Drnovice, rozšíření vodovodu, řad 7-1-1, ul. Mlýnská", vodovodní řad 7-1-1, PVC, DN 80, délka 80,9 m a tedy v celkové délce 80,9 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku so udního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 12. 4. 2014, číslo znaleckého posudku 6115.4, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6062/20 13-7, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Drnovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 242.080,-Kč, slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Drnovice, se sídlem Drnovice, Drnovice 1, PSČ 683 04, IČ: 00291731 jako protiplnění vydáno 242, slovy: dvě stě čtyřicet dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. V. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Hrušky, následujícím nepeněžitým vkladem: - kanalizace v k.ú. Hrušky, obec Hrušky, okres Vyškov, lokalita "Prodloužení kanalizace Hrušky" - v trati za humny", kanalizační řad: řad B2-1 - DN 300, PVC, délka 250 m, a tedy v celkové délce 250 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 24. 5. 2013, číslo znaleckého posudku 6061, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6063/2013-7, z e dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Hrušky pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 676.740,-Kč, slovy: šest set sedmdesát šest tisíc sedm set čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Hrušky, se sídlem Hrušky, Hrušky 166, PSČ 683 52, IČ 00372102 jako protiplnění vydáno 676, slovy: šest set sedmdesát šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné po době o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. VI. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Krásensko, následujícím nepeněžitým vkladem: - vodovod a kanalizace v k.ú. Krásensko, obec Krásensko, okres Vyškov, lokalita "Inženýrské sítě k RD Krásensko, I.etapa", vodovodní řad: vodovod DN 80, HDPE SDR 11, dl. 95 m; kanalizační řad: kanalizace-stoka AB-1, DN 300, PP SN 8, dl. 154 m, a tedy v ce lkové délce vodovodu 95 m a v celkové délce kanalizace 154 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 20. 5. 2014, číslo znaleckého posudku 6118, který by l ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6065/2013-7, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Krásensko pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 792.920,-Kč, slovy: sedm set devadesát dva tisíc devět set dvacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Krásensko, se sídlem Krásensko, Krásensko 123, PSČ 683 04, IČ 00291927 jako protiplnění vydáno 792, slovy: sedm set devadesát dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v lis tinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. VII. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Račice-Pístovice, následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace v k.ú. Pístovice, obec Račice-Pístovice, okr. Vyškov, lokalita "Obec Račice-Pístovice-KANALIZACE, PÍSTOVICE-OKROUHLÁ", kanalizační řad: stoka ApB 4, DN 300, ULTRA RIB, délka 386,30 m, tedy v celkové délce 386,30 m, který je popsán a oceněn v e znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 3. 5. 2014, číslo znaleckého posudku 6121.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6075/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.719.000,-Kč, slovy: dva miliony sedm set devatenáct tisíc korun če ských. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 2.719, slovy: dva tisíce sedm set devatenáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) kanalizace v k.ú. Pístovice, obec Račice-Pístovice, okr. Vyškov, lokalita "Oprava kanalizace-Pístovice, stoka ApD", kanalizační řad: stoka ApD Š1 Š4, DN 250, PP-ULTRA RIB 2, délka 72,3 m, tedy v celkové délce 72,3 m, který je popsán a oceněn ve znaleck ém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 5. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6121.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6075/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 358.870,-Kč, slovy: tři sta padesát osm tisíc osm set sedmdesát korun českých . Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 358, slovy: tři sta padesát osm, kusů kmenových akcií na jméno vydanýc h v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. c) vodovod v k.ú. Račice, obec Račice-Pístovice, okr. Vyškov, lokalita "Prodloužení vodovodního řadu v obci Račice, Račice-Pístovice, na pozemku parc. č. 406/1, 406/26", vodovodní řad: HDPE, DN 80, délka 109,00 m, tedy v celkové délce 109,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 6. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6121.3, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6075/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 326.160,-Kč, slovy: tři sta dvacet šest tisíc jedno sto šedesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 326, slovy: tři sta dvacet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. d) vodovod v k.ú. Pístovice, obec Račice-Pístovice, okr. Vyškov, lokalita "Obec Račice-Pístovice,VODOVOD, PÍSTOVICE-OKROUHLÁ", vodovodní řad: "A", HDPE, DN 80, délka 179,80 m; sekční šoupě DN 80, LT; hydrantové šoupě DN 80, LT; podzemní hydrant DN 80, LT , tedy v celkové délce 179,8 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 6. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6121.4, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6075/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 577.600,-K č, slovy: pět set sedmdesát sedm tisíc šest set korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 577, slovy: pět set sedmdesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vyda ných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. e) vodovod v k.ú. Pístovice, obec Račice-Pístovice, okr. Vyškov, lokalita "PÍSTOVICE NAD RYBNÍKEM - PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU", vodovodní řady: řad "D4" - HDPE, DN 50, délka 116,5 m; řad "D5" - HDPE, DN 50, délka 125,55 m, tedy v celkové délce 242,05 m , které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 7. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6121.5, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomo cným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6075/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 174.260,-Kč, slovy: jedno sto sedmde sát čtyři tisíc dvě stě šedesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 174, slovy: jedno sto sedmdesát čtyři, kusů kmenových akcií na jméno v ydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. f) vodovod v k.ú. Pístovice, obec Račice-Pístovice, okr. Vyškov, lokalita "Vodovod Račice-Pístovice; Pístovice - autocamp-prodloužení vodovodu", vodovodní řad: DN 90, HDPE v délce 58,05 m, tedy v celkové délce 58,05 m, který je popsán a oceněn ve znalecké m posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 7. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6121.6, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6075/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 161.420,-Kč, slovy: jedno sto šedesát jeden tisíc čtyři sta dvacet korun český ch. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 161, slovy: jedno sto šedesát jeden, kusů kmenových akcií na jméno vyd aných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. g) kanalizace v k.ú. Račice, obec Račice-Pístovice, okr. Vyškov, lokalita "Kanalizace Račice, ul. V chaloupkách", kanalizační řady: stoky splaškové kanalizace ArG 0 (DN 300, 125 m, DN 250, 90 m, ULTRA RIB 2) a ArG-0-1 (DN 250, 65 m, ULTRA RIB 2), tedy v c elkové délce 280 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 5. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6122.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znalecké ho posudku rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.106.160,-Kč, slovy: jeden milion jedno sto š est tisíc jedno sto šedesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 1.106, slovy: jeden tisíc jedno sto šest, kusů kmenových akcií na jmén o vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. h) kanalizace v k.ú. Pístovice, obec Račice-Pístovice, okr. Vyškov, lokalita "PRODLOUŽENÍ KANALIZACE PÍSTOVICE U STARÉ ŠKOLY" prodloužení stoky "AE" Račice-Pístovice, Pístovice", kanalizační řad: PVC DN 250 v délce 27,00 m, tedy v celkové délce 27 m, kter ý je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 5. 6. 2014, číslo znaleckého posudku 6122.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku rozhodnutím předs tavenstva společnosti ze dne 26. 2. 2014 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 102.680,-Kč, slovy: jedno sto dva tisíc šest set osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 102, slovy: jedno sto dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v li stinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. VIII. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Zelená Hora, následujícím nepeněžitými vklady: a) kanalizace v k.ú. Zelená Hora na Moravě, obec Zelená Hora, okres Vyškov, lokalita "Obec Zelená Hora-kanalizace a odvedení odpadních vod", kanalizační řady: stoka "A" - DN 300, délka 250 m; stoka "A1" - délka 9 m, propoj stoky; stoka "A2" - délka 72 m; výtlačný řad DN 150, délka 662 m; Š3 gravitační řad DN 250, délka 906 m, a tedy v celkové délce 1.899 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 3. 5. 201 4, číslo znaleckého posudku 6117.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6070-2013-7, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Zelená Hora pro úč ely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 4.002.450,-Kč, slovy: čtyři miliony dva tisíce čtyři sta padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Zelená Hora, se sídlem Zelená Hora, Zelená Hora 32, PSČ 683 21, IČ 00373605 jako protiplnění vydáno 4.002, slovy: čtyři tisíce dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v li stinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) kanalizace v k.ú. Zelená Hora na Moravě, obec Zelená Hora, okres Vyškov, lokalita "Zelená Hora - jednotná kanalizace", kanalizační řady: stoka "A"-DN 400, beton, délka 455,5 m; DN 300, beton, délka 62,6 m, celk. délka je 518,1 m; stoka "AA"-DN 400, bet on, délka 382,9 m, DN 300, beton, délka 19,5 m, celk. délka 402,4 m; stoka "AB"-DN 400, beton, délka 139,0 m; odlehčovací stoka "OsOK1"-DN 400, beton, délka 213,3 m, a tedy v celkové délce 1272,8 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudní ho znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 5. 5. 2014, číslo znaleckého posudku 6117.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6070-2013-7 , ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Zelená Hora pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 4.090.330,-Kč, slovy: čtyři miliony devadesát tisíc tři sta třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Zelená Hora, se sídlem Zelená Hora, Zelená Hora 32, PSČ 683 21, IČ 00373605 jako protiplnění vydáno 4.090, slovy: čtyři tisíce devadesát, kusů kmenových akcií na jméno vydanýc h v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. IX. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Město Ivanovice na Hané, následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace v k.ú. Chvalkovice na Hané, Chvalkovice na Hané, město Ivanovice na Hané, okr. Vyškov, splašková kanalizace Chvalkovice: stoka A-PP, DN 250, délka 155,76 m; stoka A-PP, DN 300, délka 625,32 m; stoka A-PP, DN 400, délka 62,48 m; stoka A1-PP, DN 250, délka 139,11 m; stoka A2-PP, DN 250, délka 164,62 m; stoka A3-PP, DN 250, délka 146,02 m; stoka A3.1-PP, DN 250, délka 49,98 m; stoka A4-PP, DN 250, délka 96,80 m; stoka A5-PP, DN 250, délka 96,57 m; stoka A6-PP, DN 250, délka 131,79 m; stoka A7-P P, DN 250, délka 55,16 m; stoka A8-PP, DN 250, délka 38,61 m; stoka A9-PP, DN 150, délka 12,03 m; stoka B-PP, DN 250, délka 368,88 m; stoka B-PP, DN 300, délka 277,61 m; stoka B1-PP, DN 250, délka 258,39 m; stoka B2 PP, DN 250, délka 193,72 m; stoka B3-PP , DN 250, délka 30,79 m; stoka B4-PP, DN 250, délka 101,99 m; stoka C-PP, DN 250, délka 268,34 m; stoka C1-PP, DN 250, délka 91,90 m; stoka IIC-PP, DN 300, délka 238,10 m; výtlačný řad: výtlak V-PVC,DN 160x10, délka 1.343,02 m; gravitační část výtlaku-sk lolam, DN 300, délka 221,26 m; PS 1 Čerpací stanice; 113 ks revizních šachet, a tedy v celkové délce 5.168,25 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 2 5. 3. 2013, číslo znaleckého posudku 6031.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6064/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Ivanovi ce na Hané pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 23.358.090,-Kč, slovy: dvacet tři milionů tři sta padesát osm tisíc devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Ivanovice na Hané, se sídlem Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796/11, PSČ 683 23, IČ 00291846 jako protiplnění vydáno 23.358, slovy: dvacet tři tisíc tři sta padesát osm, ku sů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) kanalizace v k.ú. Ivanovice na Hané, město Ivanovice na Hané, okr. Vyškov, lokalita "ulice Malinovského - Nová, ulice Družstevní, ulice Osvoboditelů, ulice Veselá, ulice Trávník a ulice 9. května", kanalizační řady: stoka D6-HOBAS, DN 300, délka 83,87 m; stoka J1-1-HOBAS, DN 400, délka 233,83 m; stoka E-HOBAS, DN 600, délka 70,94 m; stoka E1-HOBAS, DN 600, délka 44,43 m; stoka Ea-HOBAS, DN 800, délka 302,47 m; stoka Eb-HOBAS, DN700, délka 408 m; stoka G3-HOBAS, DN 500, délka 206 m; stoka G2-HOBAS, DN 5 00, délka 272 m; stoka H-HOBAS, DN 500, délka 11,87 m; stoka E-HOBAS, DN 400, délka 148 m; stoka E-HOBAS, DN 300, délka 3,32 m; odlehčení: stoka E-HOBAS, DN 600, délka 7,03 m; stoka E-HOBAS, DN 600, délka 11,67 m; shybka: stoka E-PE, DN 250, délka 25,8 m; 1x odlehčovací komora, a tedy v celkové délce 1.829,23 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 25. 3. 2013, číslo znaleckého posudku 6031.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6064/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Ivanovice na Hané pro účely zvýšení základního kapitálu spole čnosti na částku ve výši 17.353.640,-Kč, slovy: sedmnáct milionů tři sta padesát tři tisíc šest set čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Ivanovice na Hané, se sídlem Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796/11, PSČ 683 23, IČ 00291846 jako protiplnění vydáno 17.353, slovy: sedmnáct tisíc tři sta padesát tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 29.4.2015 - 7.7.2015
Představenstvo společnosti přijalo dne 13.10.2014 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov Město, 682 01 Vyškov, IČ 49454587, se zvyšuje o částku ve výši 11.026.000 Kč, slovy: jedenáct milionů dvacet šest tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se připouští. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se připouští s omezením a to do částky 11.026.000 Kč, slovy: jedenáct milionů dvacet šest tisíc korun českých, nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 22 .052.000 Kč, slovy: dvacet dva milionů padesát dva tisíce korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nejméně 11.026, slovy: jedenácti tisíci dvaceti šesti kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, nejvíce však 22.052, slovy: dvaceti dvěma tisíci padesáti dvěma kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek: - místo pro upisování: sídlo společnosti - Brněnská 410/13, Vyškov Město, 682 01 Vyškov, - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty je rozhodný den pro uplatnění přednostního práva. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, na webových stránkách společnosti www.vakvysko v.cz a v Obchodním věstníku. Akcionářům, kteří mají akcie na jméno, bude také oznámen písemně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. - podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých je vyjádřen zlomkem 11.026/760.256. Upisovat lze pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000 Kč, slov y: jeden tisíc korun českých za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do dvou týdnů po upsání akcií. - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den následující poté, kdy bude v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou: 1. Město Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676, 1.377 ks, slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát sedm kusů; 2. Město Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, PSČ 683 01, IČ 00292281, 6.092 ks, slovy: šest tisíc devadesát dva kusů; 3. Město Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ 00292311 1.961 ks, slovy: jeden tisíc devět set šedesát jedna kusů; 4. Obec Hrušky, se sídlem Hrušky, Hrušky 166, PSČ 683 52, IČ 00372102 235 ks, slovy: dvě stě třicet pět kusů; 5. Obec Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943 822 ks, slovy: osm set dvacet dva kusů; 6. Obec Tučapy, se sídlem Tučapy, Tučapy 49, PSČ 683 01, IČ 00373583 539 ks, slovy: pět set třicet devět kusů. Na upisování akcií bez využití přednostního práva určeným zájemcem se vztahují následující podmínky: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Brněnská 410/13, Vyškov Město, 682 01 Vyškov. - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně. - emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady. - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Vyškov, ve lhůtě dvou týdnů po upsání akcií. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti. 16.10.2014 - 19.12.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 2.7.2014 - 19.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 2.7.2014 - 19.12.2014
Valná hromada společnosti přijala dne 30.5.2014 následující rozhodnutí: 1. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami společnosti, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 250.000.000,-Kč, slovy: dvě stě padesát milionů korun českých, což je méně než jedna třetina dosavadní výše základního kapitálu. V rámci tohoto pověření může představenstvo zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka základního kapitá lu stanovený limit. 2. Pověření zvýšit základní kapitál se uděluje na dobu pěti let, tj. do 30. 5. 2019, slovy: třicátého května roku dva tisíce devatenáct. 3. Při zvýšení základního kapitálu budou vydány kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, v listinné podobě s omezenou převoditelností podle stanov společnosti. Akcie mohou být vydány ve formě listinné hromadné akcie. 4. V případě, kdy bude emisní kurs akcií splácen nepeněžitými vklady, je rozhodnutím o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, pověřeno představenstvo. 2.7.2014 - 9.7.2019
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 9.10.2013 následující rozhodnutí: 1. a) základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01, IČ 494 54 587, se zvyšuje o částku ve výši 120.572.000,- Kč, slovy: jedno sto dvacet milionů pět set sedmdesát dva tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 120.572 ks, slovy: jedno sto dvacet tisíc pět set sedmdesát dva kusů, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. c) veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty níže uvedeným určitým zájemcům, vlastníkům níže uvedených nepeněžitých vkladů: - Město Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676, kterému bude nabídnuto: 4.030, slovy: čtyři tisíce třicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 1.816, slovy: jeden tisíc osm set šestnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 2.305, slovy: dva tisíce tři sta pět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 1.401, slovy: jeden tisíc čtyři sta jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 1.215, slovy: jeden tisíc dvě stě patnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 833, slovy: osm set třicet tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 631, slovy: šest set třicet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 267, slovy: dvě stě šedesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 402, slovy: čtyři sta dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, tj. celkem 12.900, slovy: dvanáct tisíc devět set, kusů uvedených akcií, - Město Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, PSČ 682 01, IČ 00292427, kterému bude nabídnuto 40.080, slovy: čtyřicet tisíc osmdesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: je den tisíc korun českých, - Obec Kučerov, se sídlem Vyškov, Kučerov 21, PSČ 682 01, IČ 00291978, které bude nabídnuto 20.467, slovy: dvacet tisíc čtyři sta šedesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: je den tisíc korun českých, - Obec Dražovice, se sídlem Dražovice, Dražovice 7, PSČ 683 01, IČ 00291722, které bude nabídnuto 22.118, slovy: dvacet dva tisíc jedno sto osmnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slov y: jeden tisíc korun českých, - Obec Letonice, se sídlem Letonice, Osvobození 112, PSČ 683 35, IČ 00291986, které bude nabídnuto 25.007, slovy: dvacet pět tisíc sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. d) místem upisování je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., na adrese Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01, e) upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy rozhodn utí o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 60, slovy: šedesáti, dnů, od doručení návrhu smlouvy, f) upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií do 30, slovy: třiceti, dnů od upsání, a to níže uvedenými nepeněžitými vklady, g) emisní kurz akcií činí 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 2. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Město Bučovice, následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace v k.ú. Bučovice, město Bučovice, okr. Vyškov, lokalita „ulice Úlehla“ kanalizační řady: řad AE-3-1, KT DN 400, délka 204,7 m; řad AE-3-1,KT DN 300, délka 159,9 m; řad AE-3-1, PVC DN 300, délka 389,7 m; řad AE-3-2, KT DN 300, délk a 90,3 m; řad AE-3-3,KT DN 300, délka 89,2 m; řad AE-3-3-1, KT DN 200, délka 16,6 m; řad AE-3-3-2, KT DN 200, délka 15,6 m; řad AE-3-3-3, KT DN 200, délka 15,6 m; řad AE-3-4, KT DN 200, délka 23,1 m a tedy v celkové délce 1 004,7 m, které jsou popsány a o ceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 3. 12. 2012, číslo znaleckého posudku 5991.1, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajskéh o soudu v Brně čj. 9 Nc 6501/2012-9, ze dne 5. 11. 2012 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Bučovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 4.030.910,-Kč, slovy: čtyři miliony třicet tisíc devět set deset korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676 jako protiplnění vydáno 4.030, slovy: čtyři tisíce třicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listi nné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. b) kanalizace v k.ú. Bučovice, město Bučovice, okr. Vyškov, lokalita „ulice Jižní svahy a ulice Hájecká“, kanalizační řady: řad ulice Jižní svahy AE-2, BET DN 600, délka 123,8 m; řad ulice Hájecká AE-2, BET DN 300, délka 167,1 m; řad AE-2-2, B ET DN 600, délka 111,7 m; řad AE-2-5, BET DN 400, délka 25,2 m a tedy v celkové délce 427,8 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 3. 12. 2012, číslo znaleckého posudku 5991.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6501/2012-9, ze dne 5. 11. 2012 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Bučovice pro účely zvýšen í základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.816.990,- Kč, slovy: jeden milion osm set šestnáct tisíc devět set devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676 jako protiplnění vydáno 1.816, slovy: jeden tisíc osm set šestnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydanýc h v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. c) kanalizace v k.ú. Vícemilice, město Bučovice, okr. Vyškov, lokalita „ulice Osvobození“, kanalizační řady: řad D-1, BET DN 400, délka 205,1 m; řad DA-2, BET DN 400, délka 254 m; řad DA-3, BET DN 300, délka 261,6 m a tedy v celkové délce 720, 7 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 4. 12. 2012, číslo znaleckého posudku 5991.3, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pra vomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6501/2012-9, ze dne 5. 11. 2012 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Bučovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.305.650,-Kč, slovy: dva miliony tři sta pět tisíc šest set padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676 jako protiplnění vydáno 2.305, slovy: dva tisíce tři sta pět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v li stinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. d) kanalizace v k.ú. Vícemilice, město Bučovice, okr. Vyškov, lokalita „ulice Družstevní“, kanalizační řady: řad D-1, BET DN 400, délka 93,4 m; řad D-1-1,BET DN 300, délka 28,9 m; řad D-2, BET DN 500, délka 242,1 m; řad D-2-1, BET DN 300, délk a 11,9 m a tedy v celkové délce 376,3 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 4. 12. 2012, číslo znaleckého posudku 5991.4, který byl ustanoven pro účel y zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6501/2012-9, ze dne 5. 11. 2012 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Bučovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.4 01.500,-Kč, slovy: jeden milion čtyři sta jeden tisíc pět set korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676 jako protiplnění vydáno 1.401, slovy: jeden tisíc čtyři sta jeden, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. e) kanalizace v k.ú. Bučovice, město Bučovice, okr. Vyškov, lokalita „ulice U Škol“, kanalizační řady: řad AA-6, BET DN 300, délka 176,8 m; řad AA-7, BET DN 300, délka 115,7 m; řad AA-7-1, BET DN 300, délka 99,5 m a tedy v celkové délce 392 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 5. 12. 2012, číslo znaleckého posudku 5991.5, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomoc ným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6501/2012-9, ze dne 5. 11. 2012 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Bučovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.215.640,- Kč, slovy: jeden milion dvě stě patnáct tisíc šest set čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676 jako protiplnění vydáno 1.215, slovy: jeden tisíc dvě stě patnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. f) kanalizace v k.ú. Vícemilice, město Bučovice, okr. Vyškov, lokalita „ulice Slunná“, kanalizační řady: řad DA-1, BET DN 300, délka 262,8 m a tedy v celkové délce 262,8 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 5. 12. 2012, číslo znaleckého posudku 5991.6, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6501/2012-9, ze dne 5. 11 . 2012 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Bučovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 833.920,- Kč, slovy: osm set třicet tři tisíc devět set dvacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676 jako protiplnění vydáno 833, slovy: osm set třicet tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. g) kanalizace v k.ú. Vícemilice, město Bučovice, okr. Vyškov, lokalita „ulice Krátká“, kanalizační řady: řad D-1, BET DN 400, délka 174,9 m a tedy v celkové délce 174,9 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 6. 12. 2012, číslo znaleckého posudku 5991.7, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6501/2012-9, ze dne 5. 11. 2012 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Bučovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 631.150,- Kč, slovy: šest set třicet jedna tisíc sto padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676 jako protiplnění vydáno 631, slovy: šest set třicet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listi nné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. h) vodovod v k.ú. Bučovice, město Bučovice, okr. Vyškov, lokalita „ulice Polní“, vodovodní řady: vodovod PE, DN 80, délka 103,6 m a tedy v celkové délce 103,6 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 7. 12. 2012, číslo znaleckého posudku 5991.8, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 501/2012-9, ze dne 5. 11. 2012 a sta novil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Bučovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 267.220,- Kč, slovy: dvě stě šedesát sedm tisíc dvě stě dvacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676 jako protiplnění vydáno 267, slovy: dvě stě šedesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listin né podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. i) kanalizace v k.ú. Vícemilice, město Bučovice, okr. Vyškov, lokalita „ulice Rybničná“, kanalizační řady: řad DA-5, BET DN 400, délka 113,4 m a tedy v celkové délce 113,4 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce In g. Vladimíra Knapa se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 6. 12. 2012, číslo znaleckého posudku 5991.9, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6501/2012-9, ze dne 5. 11. 2012 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Bučovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 402.300,- Kč, slovy: čtyři sta dva tisíc tři sta korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676 jako protiplnění vydáno 402, slovy: čtyři sta dva, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podo bě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 3. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Město Vyškov, následujícími nepeněžitými vklady: - splašková kanalizace v k.ú. Rychtářov a Lhota, město Vyškov, okr. Vyškov, kanalizační řady: - výtlak KČS Lhota I, HDPE DN 80, délka 101 m; - gravitační řad, KT DN 250, délka 47 m; - gravitační řad, PP DN 250, délka 4 444 m; - výtlak KČS Rychtářov I, PP DN 100, délka 1 407 m; - gravitační řad, PP DN 250, délka 1 228 m; - výtlak KČS Rychtářov II, HDPE DN 80, délka 79 m; - gravitační řad, KT DN 250, délka 20 m; - gravitační řad, PP DN 250, délka 4 328 m; tedy v celkové délce 11 654 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 25. 3. 2013, číslo znaleckého posudku 6029, který byl ustanoven pro účely zpracován í znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6071/2013-7, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 48.497.930,- Kč, slovy: čtyřicet osm milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc devět set třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 40.080, slovy: čtyřicet tisíc osmdesát, kusů kmenových akcií na jméno vydanýc h v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 4. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Kučerov, následujícím nepeněžitým vkladem: - vodovod v k.ú. Kučerov, obec Kučerov, okr. Vyškov, vodovodní řady: - Přív. řad z mater. LT Dn 200 o délce 1987,68m; - Řad A z materiálu PE 110 o délce 993,54m; - Řad A1 z materiálu PE 63 o délce 83,56m; - Řad A2 z materiálu PE 63 o délce 95,57m; - Řad A3 z materiálu PE 90 o délce 24,59m; - Řad A3a z materiálu PE 63 o délce 50,49m; - Řad A3b z materiálu PE 63 o délce 43,24m; - Řad A4 z materiálu PE 90 o délce 481,82m; - Řad A5 z materiálu PE 90 o délce 27,30m, PE 63 o délce 138,14m; - Řad A5a z materiálu PE 63 o délce 69,71m; - Řad B z materiálu PE 110 o délce 8,37m, PE 90 o délce 166,70m; - Řad B1 z materiálu PE 90 o délce 201,99m; - Řad B2 z materiálu PE 63 o délce 91,66m; - Řad B3 z materiálu PE 63 o délce 96,22m; - Řad B4 z materiálu PE 63 o délce 61,85m; - Řad B5 z materiálu PE 63 o délce 118,92m; - Řad C z materiálu PE 90 o délce 379,81m; - Řad C1 z materiálu PE 90 o délce 99,14m; - Řad C2 z materiálu PE 63 o délce 71,90m; - Řad C2a z materiálu PE 63 o délce 69,84m; - Řad D z materiálu PE 110 o délce 387,35m; - Řad D1 z materiálu PE 110 o délce 376,45m; - Řad D2 z materiálu PE 63 o délce 33,23m; - armaturní šachta; tedy v celkové délce 6 159,07 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 25. 3. 2013, číslo znaleckého posudku 6030, který byl ustanoven pro účely zpracov ání znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1 Nc 6068/2013-8, ze dne 20. 2. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Kučerov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 20.467.020,- Kč , slovy: dvacet milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc dvacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Kučerov, se sídlem Vyškov, Kučerov 21, PSČ 682 01, IČ 00291978 jako protiplnění vydáno 20.467, slovy: dvacet tisíc čtyři sta šedesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaný ch v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 5. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, kterým je Obec Dražovice, následujícím nepeněžitým vkladem: - vodovod v k.ú Dražovice, obec Dražovice, okr. Vyškov - řad S - LT DN 80, délka 5,45 m; - řad V - LT DN 100, délka 441,27 m; - řad A - PVC DN 100, délka 477,11 m; - řad 1 - LT DN 100, délka 1490,75 m; - řad 1-1 - LT DN 100, délka 522,78 m; - řad 1-1-1 - LT DN 100, délka 105,39 m; - řad 1-1-1 - HDPE DN 100, délka 46,03 m; - řad 1-2 - LT DN 100, délka 131,35 m; - řad 1-2 - PE DN 100, délka 117,03 m; - řad 1-3 - LT DN 80, délka 281,25 m; - řad 1-4 - LT DN 80, délka 75,87 m; - řad 1-4 - PE DN 50, délka 49,09 m; - řad 1-5 - PE DN 80, délka 169,25 m; - řad 1-7 - LT DN 100, délka 120,54 m; - řad 1-7 - PE DN 100, délka 70,34 m; - řad 1-7-1 - LT DN 80, délka 78,98 m; - řad 1-7-2 - PE DN 80, délka 48,34 m; - řad 1-7-2 - PVC DN 80, délka 350,09 m; - řad 1-7-3 - PE DN 32, délka 65,28 m; - řad 1-8 - PE DN 80, délka 91 m; - řad 1-9 - LT DN 100, délka 172,83 m; - řad 1-9-1 - LT DN 100, délka 123,38 m; - řad 1-9-2 - LT DN 100, délka 74,34 m; - řad 1-9-3 - PE DN 100, délka 318,06 m; - řad 1-10 - LT DN 100, délka 56,42 m; - řad 2 - HDPE DN 100, délka 170,79 m; - řad 2 - HDPE DN 150, délka 68,29 m; - řad 3 - PVC DN 80, délka 229,83 m; - řad 4 - PE DN 80, délka 607,25 m; - řad 1-6 - HDPE DN 80, délka 138,94 m; o celkové délce 6697,32 m; - drobný DHM - úprava vody; - ideální jedna polovina oplocení s bránou a kabelová NN přípojka na pozemku p.č. 3466/2, trvalý travní porost o výměře 446 m2; - ideální jedna polovina oplocení s bránou a kabelová NN přípojka na pozemku p.č. 3466/3, trvalý travní porost o výměře 865 m2; - ideální jedna polovina budovy bez čp/če, způsoby využití tech. vyb. (vodohospodářské zařízení VRT HV 102 a VRT HV 102 - VDJ Dražovice s armaturní komorou) na pozemku p.č. st. 365; - ideální jedna polovina budovy bez čp/če, způsoby využití tech. vyb. (jímací zařízení vodovodního vrtu o hloubce 52 m s čerpací komorou) na pozemku p.č. st. 367; - ideální jedna polovina budovy bez čp/če, způsoby využití tech. vyb. (stavba obslužného boxu) na pozemku p.č. st. 364; - ideální jedna polovina budovy bez čp/če, způsoby využití tech. vyb. (rozvodna) na pozemku p.č. st. 366; - ideální jedna polovina pozemků p.č. st. 364, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, p.č. st. 365, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, p.č. st. 366, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, p.č. st. 367, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, p.č. 3466/2, trvalý travní porost o výměře 446 m2, p.č. 3466/3, trvalý travní porost o výměře 865 m2; které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 24. 4. 2013, číslo znaleckého posudku 6043, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocný m usnesením Krajského soudu v Brně čj. 35 Nc 6115/2013-9, ze dne 20. 3. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Dražovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 22.118.540,-Kč, slovy: dvacet dva milionů sto osmnáct tisíc pět set čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Dražovice, se sídlem Dražovice, Dražovice 7, PSČ 683 01, IČ 00291722 jako protiplnění vydáno 22.118, slovy: dvacet dva tisíc sto osmnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydanýc h v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 6. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen upisovatelem, který je Obec Letonice, následujícím nepeněžitým vkladem: - vodovod v k.ú. Letonice, obec Letonice, okr. Vyškov - řad B - LT DN 150, délka 1018,61 m; - řad 1 - LT DN 100, délka 341,96 m; - řad 1 - LT DN 150, délka 1572,29 m; - řad 1 - HDPE DN 100, délka 78,97 m; - řad 1-1 - LT DN 100, délka 647,48 m; - řad 1-1-1 - LT DN 100, délka 83,83 m; - řad 1-2 - LT DN 100, délka 59 m; - řad 1-3 - LT DN 100, délka 72,2 m; - řad 1-4 - LT DN 100, délka 1050,2 m; - řad 1-4-1 - PE DN 100, délka 242,75 m; - řad 1-5 - LT DN 100, délka 180,99 m; - řad 1-5 - HDPE DN 80, délka 69,05 m; - řad 1-5-1 - LT DN 100, délka 460,87 m; - řad 1-6 - LT DN 100, délka 203,24 m; - řad 1-6 - HDPE DN 100, délka 128,63 m; - řad 1-7 - PE DN 80, délka 124,6 m; - řad 1-8 - HDPE DN 80, délka 93,7 m; - řad 2 - HDPE DN 100, délka 47,02 m; o celkové délce 6475,39 m; - majetek v k.ú. Dražovice, obec Dražovice, okr. Vyškov: - ideální jedna polovina oplocení s bránou a kabelová NN přípojka na pozemku p.č. 3466/2, trvalý travní porost o výměře 446 m2; - ideální jedna polovina oplocení s bránou a kabelová NN přípojka na pozemku p.č. 3466/3, trvalý travní porost o výměře 865 m2; - ideální jedna polovina budovy bez čp/če, způsoby využití tech. vyb. (vodohospodářské zařízení VRT HV 102 a VRT HV 102 - VDJ Dražovice s armaturní komorou) na pozemku p.č. st. 365; - ideální jedna polovina budovy bez čp/če, způsoby využití tech. vyb. (jímací zařízení vodovodního vrtu o hloubce 52 m s čerpací komorou) na pozemku p.č. st. 367; - ideální jedna polovina budovy bez čp/če, způsoby využití tech. vyb. (stavba obslužného boxu) na pozemku p.č. st. 364; - ideální jedna polovina budovy bez čp/če, způsoby využití tech. vyb. (rozvodna) na pozemku p.č. st. 366; - ideální jedna polovina pozemků p.č. st. 364, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, p.č. st. 365, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, p.č. st. 366, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, p.č. st. 367, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, p.č. 3466/2, trvalý travní porost o výměře 446 m2, p.č. 3466/3, trvalý travní porost o výměře 865 m2; které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Pustiměř, Pustiměř 133, PSČ 683 21, ze dne 14. 4. 2013, číslo znaleckého posudku 6040, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocný m usnesením Krajského soudu v Brně čj. 35 Nc 6116/2013-9, ze dne 20. 3. 2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Letonice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 25.007.530,- Kč, slovy: dvacet pět milionů sed m tisíc pět set třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Letonice, se sídlem Letonice, Osvobození 112, PSČ 683 35, IČ 00291986 jako protiplnění vydáno 25.007, slovy: dvacet pět tisíc sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v li stinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 14.10.2013 - 11.11.2013
Na základě pověření valnou hromadou přijalo představenstvo společnosti dne 7.10.2011 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky ve výši 626.655.000,- Kč slovy: šest set dvacet šest milionů šest set padesát pět tisíc korun českých, o částku ve výši 13.029.000,- Kč, slovy: třináct milionů dvacet devět tisíc korun českých. U pisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se připouští s omezením a to do částky 13.029.000,- Kč, slovy: třináct milionů dvacet devět tisíc korun českých, nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 2 6.058.000, Kč, slovy: dvacet šest milionů padesát osm tisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 13.029, slovy: třinácti tisíci dvaceti devíti, kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek: - místo pro upisování: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01, - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty je rozhodný den pro uplatnění přednostního práva. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, v Hospodářských novinách a v Obchodním věstník u, akcionářům, kteří mají akcie na jméno, bude také oznámen písemně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. - podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, je vyjádřen zlomkem 13029/626655. Upisovat lze pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-Kč, sl ovy: jeden tisíc korun českých, za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u KB, a.s., pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do dvou týdnů po upsání akcií. - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den následující poté, kdy bude v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou: 1. Město Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676 slovy: čtyři tisíce dvě stě padesát šest kusů 4.256 kusů 2. Město Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 56, PSČ 683 01, IČ 00292281, slovy: dva tisíce tři sta devadesát sedm kusů 2.397 kusů 3. Město Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 682 01, IČ 00292427, slovy: dva tisíce čtyři sta šedesát pět kusů 2.465 kusů 4. Obec Holubice, se sídlem Holubice, Holubice 61, PSČ 683 51, IČ 00542423 slovy: tři sta šedesát jedna kusů 361 kusů 5. Obec Krásensko, se sídlem Drnovice, Krásensko 123, PSČ 683 04, IČ 00291927 slovy: šest kusů 6 kusů 6. Obec Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943 slovy: šedesát pět kusů 65 kusů 7. Obec Milonice, se sídlem Milonice, Milonice 118, PSČ 683 33, IČ 00368652 slovy: sto dvanáct kusů 112 kusů 8. Obec Nesovice, se sídlem Nesovice, Nesovice 305, PSČ 683 33, IČ 00292141 slovy: dva tisíce devadesát pět kusů 2.095 kusů 9. Obec Nížkovice, se sídlem Slavkov u Brna, Nížkovice 39, PSČ 684 01, IČ 00292168, slovy: sto dvanáct kusů 112 kusů 10. Obec Nové Sady, se sídlem Studnice, Nové Sady 5, PSČ 683 08, IČ 00373532 slovy: padesát kusů 50 kusů 11. Obec Otnice, se sídlem Otnice, Dědina 479, PSČ 683 54, IČ 00292206 slovy: dvacet kusů 20 kusů 12. Obec Račice - Pístovice, se sídlem Račice - Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249, slovy: padesát devět kusů 59 kusů 13. Obec Vážany, se sídlem Vyškov, Vážany 95, PSČ 682 01, IČ 00373591 slovy: tři sta osmnáct kusů 318 kusů 14. Obec Vážany nad Litavou, se sídlem Slavkov u Brna, Vážany nad Litavou 125, PSČ 684 01, IČ 00368725, slovy: sedm set třináct kusů 713 kusů Na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01. - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně. - emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady. - v případě, že proti kterékoli z pohledávek společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných výše uvedenými akcionáři bez využití přednostního práva nebude započtena peněžitá pohledávka příslušného akcionáře vůči společnosti, je potom takový upisova tel povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u KB, a.s., pobočky Vyškov ve lhůtě čtyř týdnů po upsání akcií. - vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu, představenstvo společnosti. - v případě, že budou upsány akcie, akcionáři Město Bučovice, Město Rousínov, Město Vyškov, Obec Holubice, Obec Krásensko, Obec Křenovice, Obec Milonice, Obec Nesovice, Obec Nížkovice, Obec Nové Sady, Obec Otnice, Obec Račice-Pístovice, Obec Vážany a Obec Vážany nad Litavou vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných těmito akcionáři, a to za následujících podmínek: - Město Bučovice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 4.256.000,- Kč, slovy: čtyři miliony dvě stě padesát šest tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/12/2007 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 3.10.2007 uza vřené mezi Městem Bučovice a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 3.10.2007 mezi Městem Bučovice a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního ku rzu akcií upsaných Městem Bučovice, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 4.256.000,- Kč, slovy: čtyři miliony dvě stě padesát šest tisíc korun českých. - Město Rousínov má za společností peněžitou pohledávku ve výši 590.000,- Kč, slovy: pět set devadesát tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/01/04 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 10.3.2004 uzavřené mezi Městem Rou sínov a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 10.3.2004 mezi Městem Rousínov a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Mě stem Rousínov, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 590.000,- Kč, slovy: pět set devadesát tisíc korun českých. - Město Rousínov má za společností peněžitou pohledávku ve výši 614.000,- Kč, slovy: šest set čtrnáct tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/11/2005 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 20.12.2005 uzavřené mezi Městem R ousínov a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 20.12.2005 mezi Městem Rousínov a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Městem Rousínov, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 614.000,- Kč, slovy: šest set čtrnáct tisíc korun českých. - Město Rousínov má za společností peněžitou pohledávku ve výši 341.000,- Kč, slovy: tři sta čtyřicet jedna tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/13/2005 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 20.12.2005 uzavřené mezi Mě stem Rousínov a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 20.12.2005 mezi Městem Rousínov a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií up saných Městem Rousínov, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 341.000,- Kč, slovy: tři sta čtyřicet jedna tisíc korun českých. - Město Rousínov má za společností peněžitou pohledávku ve výši 852.000,- Kč, slovy: osm set padesát dva tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/2/99 o pronájmu a provozování zařízení kanalizací ze dne 30.12.1998 uzavřené mezi Městem Rousínov a s polečností, ve znění jejich dodatků. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Městem Rousínov, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 852 .000,- Kč, slovy: osm set padesát dva tisíc korun českých. - Město Vyškov má za společností peněžitou pohledávku ve výši 1.045.000,- Kč, slovy: jeden milion čtyřicet pět tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/04/04 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 10.9.2004 uzavřené mezi Mě stem Vyškov a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 10.9.2004 mezi Městem Vyškov a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsanýc h Městem Vyškov, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 1.045.000,- Kč, slovy: jeden milion čtyřicet pět tisíc korun českých. - Město Vyškov má za společností peněžitou pohledávku ve výši 136.000,- Kč, slovy: sto třicet šest tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/01/05 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 22.7.2005 uzavřené mezi Městem Vyškov a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 22.7.2005 mezi Městem Vyškov a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Městem Vyš kov, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 136.000, Kč, slovy: sto třicet šest tisíc korun českých. - Město Vyškov má za společností peněžitou pohledávku ve výši 105.000,- Kč, slovy: sto pět tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/1/2006 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 1.6.2006 uzavřené mezi Městem Vyškov a společ ností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 1.6.2006 mezi Městem Vyškov a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Městem Vyškov, resp . proti části takové pohledávky společnosti až do výše 105.000, Kč, slovy: sto pět tisíc korun českých. - Město Vyškov má za společností peněžitou pohledávku ve výši 1.043.000,- Kč, slovy: jeden milion čtyřicet tři tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/1/2008 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 10.4.2008 uzavřené mezi M ěstem Vyškov a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 10.4.2008 mezi Městem Vyškov a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaný ch Městem Vyškov, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 1.043.000,- Kč, slovy: jeden milion čtyřicet tři tisíc korun českých. - Město Vyškov má za společností peněžitou pohledávku ve výši 136.000,- Kč, slovy: sto třicet šest tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/4/2008 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 1.11.2008 uzavřené mezi Městem Vyškov a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 1.11.2008 mezi Městem Vyškov a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Městem Vy škov, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 136.000,- Kč, slovy: sto třicet šest tisíc korun českých. - Obec Holubice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 361.000,- Kč, slovy: tři sta šedesát jedna tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/02/04 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 16.9.2004 uzavřené mezi Obcí Ho lubice a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 16.9.2004 mezi Obcí Holubice a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obc í Holubice, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 361.000,- Kč, slovy: tři sta šedesát jedna tisíc korun českých. - Obec Krásensko má za společností peněžitou pohledávku ve výši 6.000,- Kč, slovy: šest tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/07/96 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 21.12.1995 uzavřené mezi Obcí Krásensko a společn ostí. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obcí Krásensko, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 6.000,- Kč, slovy: šest tisíc korun českých. - Obec Křenovice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 65.000,- Kč, slovy: šedesát pět tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/03/04 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 1.5.2004 uzavřené mezi Obcí Křenovice a s polečností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 1.5.2004 mezi Obcí Křenovice a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obcí Křenovic e, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 65.000,- Kč, slovy: šedesát pět tisíc korun českých. - Obec Milonice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 112.000,- Kč, slovy: sto dvanáct tisíc korun českých, vyplývající z Dohody o narovnání ze dne 17.7.2008 uzavřené mezi Obcí Milonice a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohle dávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obcí Milonice, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 112.000,- Kč, slovy: sto dvanáct tisíc korun českých. - Obec Nesovice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 2.095.000,- Kč, slovy: dva miliony devadesát pět tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/05/04 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 1.6.2004 uzavřené mezi Ob cí Nesovice a společností, ve znění jejich dodatků a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 1.6.2004 mezi Obcí Nesovice a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisn ího kurzu akcií upsaných Obcí Nesovice, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 2.095.000,- Kč, slovy: dva miliony devadesát pět tisíc korun českých. - Obec Nížkovice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 104.000,- Kč, slovy: sto čtyři tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/05/2005 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 31.12.2005 uzavřené mezi Obcí Nížkovice a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 31.12.2005 mezi Obcí Nížkovice a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obcí Níž kovice, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 104.000,- Kč, slovy: sto čtyři tisíc korun českých. - Obec Nížkovice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 8.000,- Kč, slovy: osm tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/11/96 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 12.12.1995 uzavřené mezi Obcí Nížkovice a společno stí. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obcí Nížkovice, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 8.000,- Kč, slovy: osm tisíc korun č eských. - Obec Nové Sady má za společností peněžitou pohledávku ve výši 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/06/04 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 31.12.2004 uzavřené mezi Obcí Nové Sady a spo lečností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 31.12.2004 mezi Obcí Nové Sady a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obcí Nové Sad y, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých. - Obec Otnice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/03/2007 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 5.3.2007 uzavřené mezi Obcí Otnice a společnost í, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 5.3.2007 mezi Obcí Otnice a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obcí Otnice, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. - Obec Račice - Pístovice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 34.000,- Kč, slovy: třicet čtyři tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/2/2005 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 30.6.2005 uzavřené mezi Obcí R ačice - Pístovice a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 30.6.2005 mezi Obcí Račice - Pístovice a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kur zu akcií upsaných Obcí Račice - Pístovice, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 34.000,- Kč, slovy: třicet čtyři tisíc korun českých. - Obec Račice - Pístovice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 25.000,- Kč, slovy: dvacet pět tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/4/2009 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 4.5.2009 uzavřené mezi Obcí Rači ce - Pístovice a společností, a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 4.5.2009 mezi Obcí Račice - Pístovice a společností. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a kcií upsaných Obcí Račice - Pístovice, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 25.000,- Kč, slovy: dvacet pět tisíc korun českých. - Obec Vážany má za společností peněžitou pohledávku ve výši 318.000,- Kč, slovy: tři sta osmnáct tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/26/97 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 19.12.1997 uzavřené mezi Obcí Vážany a společností, ve znění jejich dodatků. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obcí Vážany, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 318.00 0,- Kč, slovy: tři sta osmnáct tisíc korun českých. - Obec Vážany nad Litavou má za společností peněžitou pohledávku ve výši 713.000,-Kč, slovy: sedm set třináct tisíc korun českých, vyplývající ze smlouvy č. P/12/96 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 14.12.1995 uzavřené mezi Ob cí Vážany nad Litavou a společností, ve znění jejich dodatků. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obcí Vážany nad Litavou, resp. proti části takové pohl edávky společnosti až do výše 713.000,- Kč, slovy: sedm set třináct tisíc korun českých. 4.11.2011 - 19.4.2012
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 19.10.2010 následující rozhodnutí: 1. a) Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01, IČ 494 54 587, se zvyšuje o částku ve výši 17.990.000,- Kč, slovy: sedmnáct milionů devět set devadesát tisíc korun českých, a to upsá ním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 17.990 ks, slovy: sedmnáct tisíc devět set devadesát kusů, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. c) Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty níže uvedeným určitým zájemcům: - Obec Račice-Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249, které bude nabídnuto 246, slovy: dvě stě čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jed en tisíc korun českých, a 715, slovy: sedm set patnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Město Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427, kterému bude nabídnuto 890, slovy: osm set devadesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc koru n českých, a 5.921, slovy: pět tisíc devět set dvacet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a 730, slovy: sedm set třicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a 2.760, slovy: dva tisíce sedm set šedesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy : jeden tisíc korun českých, a 1.741, slovy: tisíc sedm set čtyřicet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Město Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo nám. 56, PSČ 683 01, IČ 00292281, kterému bude nabídnuto 1.934, slovy: tisíc devět set třicet čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a 2.546, slovy: dva tisíce pět set čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Obec Nové Sady, se sídlem Studnice 5, PSČ 683 08 Nové Sady, IČ 00373532, které bude nabídnuto 507, slovy: pět set sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, d) Místem upisování je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. na adrese Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01, e) Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií do 30, slovy: třiceti, dnů od upsání, a to nepeněžitými vklady, f) Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy rozhodnutí o zvýšení základního kapit álu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 60, slovy: šedesáti, dnů, od doručení návrhu smlouvy. g) Emisní kurz akcií činí 1.300,- Kč, slovy: jeden tisíc tři sta korun českých. 2. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace v k.ú. Pístovice, obec Račice - Pístovice, okr. Vyškov, lokalita "U staré školy", kanalizační řad stoka "AE" DN 250, PP-ULTRA-RIB 2 v délce 83,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídl em Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 13. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5609, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc 6441/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 320.930,-Kč, slovy: tři sta dvacet tisíc devět set třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice-Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 246, slovy: dvě stě čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydan ých v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. b) kanalizace v k.ú. Pístovice, obec Račice - Pístovice, okr. Vyškov, lokalita "Okrouhlá", kanalizační řad DN 250, PVC v délce 271,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, z e dne 27. 9. 2009, číslo znaleckého posudku 5610, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6442/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Rač ice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 930.590,- Kč, slovy: devět set třicet tisíc pět set devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice-Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 715, slovy: sedm set patnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 3. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícími nepeněžitými vklady: a) vodovod v k.ú. Lhota, město Vyškov, okr. Vyškov, vodovodní řady: vodovodní řad "A", DN 80, HDPE v délce 468,80 m a řad "B", DN 50, HDPE v délce 408,70 m a tedy v celkové délce 877,50 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 15. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5617, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc 6459/2009-10, ze dne 10. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.157.280,- Kč, slovy: milion sto padesát sedm tisíc dvě stě osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 890, slovy: osm set devadesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. b) vodovod a kanalizace v k.ú. Vyškov, město Vyškov, okr. Vyškov, lokalita "Průmyslová zóna Nouzka", vodovodní řad DN 200, HDPE v délce 1.100,00 m; kanalizační řady: stoka DN 800, SKL vinutý v délce 657,00 m, stoka DN 300, SKL vinutý v délce 192,00 m a t edy v celkové délce 849,00 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 29. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5624, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého p osudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1Nc 6456/2009-10, ze dne 10. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 7.697.390,- Kč, slovy: sedm mi lionů šest set devadesát sedm tisíc tři sta devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 5.921, slovy: pět tisíc devět set dvacet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vyd aných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. c) vodovod a kanalizace v k.ú. Vyškov, město Vyškov, okr. Vyškov, lokalita "Bytové domy Hybešova", vodovodní řad DN 110, PE v délce 111,00 m; kanalizační řady: řad DN 200, KT v délce 26,70 m, řad DN 250, KT v délce 92,60 m, řad DN 300, KT v délce 20,00 m, řad DN 400, KT v délce 124,40 m a tedy v celkové délce 263,70 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 24. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5616, který byl ustanov en pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 35 Nc 6454/2009-10, ze dne 11. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 950.120,- Kč, slovy: devět set padesát tisíc sto dvacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 730, slovy: sedm set třicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné po době o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. d) vodovod a kanalizace v k.ú. Vyškov, město Vyškov, okr. Vyškov, lokalita "Ulice P. Bezruče a L. Janáčka", kanalizační stoka větev "A", DN 300, kamenina v délce 49,00 m, větev "B", DN 300, kamenina v délce 72,50 m; lokalita "Sochorova II. etapa", kanaliz ace řad Č42-01, DN 300, KT v délce 380,00 m, řad Č42-03, DN 300, KT v délce 194,00 m, vodovod řad Č28-02, DN 150, HDPE v délce 556,00 m; lokalita "Hraničky", kanalizační řad DN 300, kamenina v délce 74,00 m, vodovodní řad DN 80, PVC v délce 140,20 m; lok alita "RD Nosálovice", kanalizační řad PVC, DN 300 v délce 101,00 m, vodovodní řad PE, DN 80 v délce 97,00 m (celková délka kanalizace ve městě Vyškov v uváděných lokalitách je 870,50 m a celková délka vodovodu ve městě Vyškov ve výše uváděných lokalitách je 793,20 m), které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 24. 9. 2010, číslo znaleckého posudku 5625.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomoc ným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6477/2010-10, ze dne 6. 9. 2010 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 3.588.780,- Kč, slovy: tři miliony pět set o smdesát osm tisíc sedm set osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 2.760, slovy: dva tisíce sedm set šedesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. e) kanalizace v k.ú. Vyškov, město Vyškov, okr. Vyškov, lokalita "Hybešova, Kroměřížská, Tržiště", kanalizační řady: řad DN 300, B-prefa v délce 60,70 m, řad DN 400, B-prefa v délce 308,90 m, řad DN 500, B-prefa v délce 90,70 m, řad DN 600, B-prefa v délc e 214,40 m, řad DN 600/900, B-prefa v délce 268,60 m a tedy v celkové délce 943,30 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 15. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5618 , který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6457/2009-10, ze dne 10. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu spo lečnosti na částku ve výši 2.263.730,- Kč, slovy: dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 1.741, slovy: tisíc sedm set čtyřicet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaný ch v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 4. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace v k.ú. Kroužek, město Rousínov, místní část Kroužek, okr. Vyškov, kanalizační řady: řad "OsOk-7", DN 1.000, BET v délce 377,30 m, řad "BA", DN 500, BET v délce 49,60 m, řad "BA", DN 400, BET v délce 34,90 m, řad "BA", DN 300, BET v délce 97 ,90 m, řad "BA-2", DN 400, BET v délce 158,30 m, řad "BA-2-1", DN 300, BET v délce 41,90 m, tedy v celkové délce 759,90 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 10. 3. 2010, číslo znaleckého posudku 5612, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6086/2010-10, ze dne 18. 2. 2010 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.514.510,- Kč, slovy: dva miliony pět set čtrnáct tisíc pět set deset korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo nám. 56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 1.934, slovy: tisíc devět set třicet čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vyda ných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. b) kanalizace v k.ú. Kroužek, město Rousínov, místní část Kroužek, okr. Vyškov, kanalizační řad stoka "A", DN 800, kamenina v celkové délce 663,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nád ražní 2/1, ze dne 7. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5611, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 35 Nc 6439/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládan ého Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 3.310.840,- Kč, slovy: tři miliony tři sta deset tisíc osm set čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo nám. 56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 2.546, slovy: dva tisíce pět set čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 5. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícím nepeněžitým vkladem: - vodovod v k.ú. Nové Sady, obec Nové Sady, okr. Vyškov, vodovodní řad DN 80, HDPE v celkové délce 279,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 1. 10. 2009, číslo znale ckého posudku 5608, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6438/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Nové Sady pro účely zvýšení základ ního kapitálu společnosti na částku ve výši 660.050,- Kč, slovy: šest set šedesát tisíc padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Nové Sady, se sídlem Studnice 5, PSČ 683 08 Nové Sady, IČ 00373532 jako protiplnění vydáno 507, slovy: pět set sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 11.11.2010 - 2.2.2011
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 31.8.2010 následující rozhodnutí: I. Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01, IČ 494 54 587, se zvyšuje o částku ve výši 15.620.000,- Kč, slovy: patnáct milionů šest set dvacet tisíc korun českých, a to upsáním n ových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 15.620 ks, slovy: patnáct tisíc šest set dvacet kusů, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty níže uvedenému určitému zájemci: - Město Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676, kterému bude nabídnuto 15.620, slovy: patnáct tisíc šest set dvacet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-, slovy: jed en tisíc korun českých. Místem upisování je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. na adrese Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií do 30, slovy: třiceti, dnů od upsání, a to nepeněžitými vklady. Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 30, slovy: třiceti dnů, od doručení návrhu smlouvy. Emisní kurz akcií činí 1.300,- Kč, slovy: jeden tisíc tři sta korun českých. II. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícím nepeněžitým vkladem: kanalizace v k.ú. Bučovice, Kloboučky, město Bučovice, místní část Kloboučky, okr. Vyškov, 1. Kanalizační řady "Bučovice - Kloboučky" - I. etapa - stoka "DV", DN 500, PVC-žebrované v délce 272,8 m - stoka "K-1.část", DN 300, KT v délce 711,1 m - stoka "K-1.část", DN 400, KT v délce 148,4 m - stoka "K-1.část", DN 250, SKL-litý v délce 28,0 m - stoka "K-1.část", DN 300, SKL-litý v délce 139,1 m - stoka "K-1.část", DN 400, SKL-litý v délce 311,5 m - stoka "L", DN 300, KT v délce 142,8 m - stoka "L1", DN 250, SKL-litý v délce 15,9 m - stoka "OL", DN 250, KT v délce 25,6 m Celkem kanalizační řady v I. etapě v délce 1.795,2 m. 2. Kanalizační řady "Bučovice-Kloboučky" - II. etapa - stoka "B", DN 400, KT v délce 367,4 m - stoka "B", DN 400, SKL-litý v délce 18,0 m - stoka "B1", DN 300, KT v délce 64,9 m - stoka "B2", DN 300, KT v délce 9,7 m - stoka "B3", DN 300, KT v délce 11,0 m - stoka "C", DN 400, KT v délce 136,6 m - stoka "C1", DN 250, KT v délce 20,8 m - stoka "C1", DN 500, KT v délce 6,9 m - stoka "K-2.část", DN 800, B-prefa v délce 10,6 m - stoka "K-2.část", DN 300, KT v délce 54,6 m - stoka "K-2.část", DN 400, KT v délce 246,4 m - stoka "K-2.část", DN 300, SKL-litý v délce 18,7 m - stoka "K-2.část", DN 500, SKL-litý v délce 109,6 m - stoka "K-2.část", DN 600, SKL-litý v délce 164,9 m - stoka "K-2.část", DN 700, SKL-litý v délce 167,3 m - stoka "K2", DN 300, KT v délce 28,1 m - stoka "OS1", DN 800, B-prefa v délce 13,5 m Celkem kanalizační řady ve II. etapě v délce 1.448,9 m. 3. Kanalizační řady "Bučovice-Kloboučky" - III. etapa - stoka "DV1", DN 600, B-prefa v délce 156,1 m - stoka "DV1", DN 800, B-prefa v délce 39,3 m - stoka "E1", DN 400, SKL-litý v délce 231,4 m - stoka "E1", DN 500, SKL-litý v délce 113,1 m - stoka "E", DN 300, KT v délce 85,6 m - stoka "E1.1", DN 400, KT v délce 25,1 m - stoka "E2", DN 250, KT v délce 35,7 m - stoka "K-3.část", DN 300, KT v délce 618,9 m - stoka "K1", DN 300, KT v délce 117,6 m - stoka "K1.1", DN 250, KT v délce 221,3 m - stoka "K1.1", DN 300, KT v délce 33,4 m - stoka "K1.2", DN 300, KT v délce 43,6 m - stoka K3", DN 400, KT v délce 17,8 m - stoka OE", DN 500, B-prefa v délce 7,7 m Celkem kanalizační řady ve III. etapě v délce 1.746,6 m. Celková délka kanalizace ve městě Bučovice, místní části Kloboučky je 4.990,7 m. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 13. 7. 2010, číslo znaleckého posudku 5716, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnes ením Krajského soudu v Brně čj. 35 Nc 6292/2010-14, ze dne 2. 6. 2010 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Bučovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 20.306.350,-Kč, slovy: dvacet milionů tři sta šest tisíc tři sta padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291676 jako protiplnění vydáno 15.620, slovy: patnáct tisíc šest set dvacet, kusů kmenových akcií na jméno vydan ých v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 14.9.2010 - 21.10.2010
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 30.3.2010 následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky ve výši 593.045.000,- Kč, slovy: pět set devadesát tři milionů čtyřicet pět tisíc korun českých, na částku ve výši 611.748.000,- Kč, slovy: šest set jedenáct milionů sedm set čtyřicet osm tis íc korun českých, o částku ve výši 18.703.000,- Kč, slovy: osmnáct milionů sedm set tři tisíce kourn českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, celkem tedy může být upisováno do částky 18.703.000,- Kč, slovy: osmnáct milionů sedm set tři tisíce korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 18.703, slovy: osmnácti tisíci sedmi sty třemi, kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 ,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty níže uvedeným určitým zájemcům: - Obec Račice-Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249, které bude nabídnuto 246, slovy: dvě stě čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: je den tisíc korun českých, a 715, slovy: sedm set patnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Město Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427, kterému bude nabídnuto 890, slovy: osm set devadesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc ko run českých, a 5.921, slovy: pět tisíc devět set dvacet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a 730, slovy: sedm set třicet, kusů kmenových akcií na jm éno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a 3.473, slovy: tři tisíce čtyři sta sedmdesát tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 ,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a 1.741, slovy: tisíc sedm set čtyřicet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Město Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo nám. 56, PSČ 683 01, IČ 00292281, kterému bude nabídnuto 1.934, slovy: jeden tisíc devět set třicet čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a 2.546, slovy: dva tisíce pět set čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Obec Nové Sady, se sídlem Studnice, Nové Sady, PSČ 683 08, IČ 00373532, které bude nabídnuto 507, slovy: pět set sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, Na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky: - místem upisování je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. na adrese Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01. - upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 30, slovy: třiceti, dnů od upsání a to nepeněžitými vklady. - upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy rozhodnutí o zvýšení základní ho kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 120, slovy: sto dvaceti, dnů, od doručení návrhu smlouvy. - emisní kurz akcií činí 1.300,- Kč, slovy: jeden tisíc tři sta korun českých. 2. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace v katastrálním území Pístovice, obec Račice - Pístovice, okres Vyškov, lokalita "U staré školy", kanalizační řad stoka "AE" DN 250, PP-ULTRA-RIB 2 v délce 83,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 13. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5609, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc 6441/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnot u nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 320.930,- Kč, slovy: tři sta dvacet tisíc devět set třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice-Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 246, slovy: dvě stě čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydan ých v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. b) kanalizace v katastrálním území Pístovice, obec Račice - Pístovice, okres Vyškov, lokalita "Okrouhlá", kanalizační řad DN 250, PVC v délce 271,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 27. 9. 2009, číslo znaleckého posudku 5610, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6442/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkl ádaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 930.590,- Kč, slovy: devět set třicet tisíc pět set devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice-Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 715, slovy: sedm set patnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 3. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícími nepeněžitými vklady: a) vodovod v katastrálním území Lhota, město Vyškov, okres Vyškov, vodovodní řady: vodovodní řad "A", DN 80, HDPE v délce 468,80 m a řad "B", DN 50, HDPE v délce 408,70 m a tedy v celkové délce 877,50 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 15. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5617, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc 6459/2009-10, ze d ne 10. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.157.280,- Kč, slovy: milion sto padesát sedm tisíc dvě stě osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 890, slovy: osm set devadesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. b) vodovod a kanalizace v katastrálním území Vyškov, město Vyškov, okres Vyškov, lokalita "Průmyslová zóna Nouzka", vodovodní řad DN 200, HDPE v délce 1.100,00 m; kanalizační řady: stoka DN 800, SKL vinutý v délce 657,00 m, stoka DN 300, SKL vinutý v dél ce 192,00 m a tedy v celkové délce 849,00 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 29. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5624, který byl ustanoven pro účely zpracová ní znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1Nc 6456/2009-10, ze dne 10. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 7.697.390,- Kč, slovy: sedm milionů šest set devadesát sedm tisíc tři sta devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 5.921, slovy: pět tisíc devět set dvacet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vyd aných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. c) vodovod a kanalizace v katastrálním území Vyškov, město Vyškov, okres Vyškov, lokalita ?Bytové domy Hybešova?, vodovodní řad DN 110, PE v délce 111,00 m; kanalizační řady: řad DN 200, KT v délce 26,70 m, řad DN 250, KT v délce 92,60 m, řad DN 300, KT v délce 20,00 m, řad DN 400, KT v délce 124,40 m a tedy v celkové délce 263,70 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 24. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5616, kt erý byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 35 Nc 6454/2009-10, ze dne 11. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společn osti na částku ve výši 950.120,- Kč, slovy: devět set padesát tisíc sto dvacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 730, slovy: sedm set třicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné po době o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. d) vodovod a kanalizace v katastrálním území Vyškov, město Vyškov, okres Vyškov, lokalita "Ulice P. Bezruče a L. Janáčka", kanalizační stoka větev "A", DN 300, kamenina v délce 49,00 m, větev "B", DN 300, kamenina v délce 72,50 m; lokalita "Sochorova II. etapa", kanalizace řad Č42-01, DN 300, KT v délce 380,00 m, řad Č42-03, DN 300, KT v délce 194,00 m, vodovod řad Č28-02, DN 150, HDPE v délce 556,00 m; lokalita "Hraničky", kanalizační řad DN 300, kamenina v délce 74,00 m, vodovodní řad DN 80, PVC v délc e 140,20 m; lokalita "RD Nosálovice", kanalizace řad "C 1", DN 400, PVC v délce 101,50 m, řad "C 2", DN 400, PVC v délce 175,00 m, vodovod řad "C 1", DN 100, PVC v délce 112,00 m, řad "C 2", DN 110, PVC v délce 178,00 m (celková délka kanalizace ve městě Vyškov v uváděných lokalitách je 1.046,00 m a celková délka vodovodu ve městě Vyškov ve výše uváděných lokalitách je 986,20 m), které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 5 . 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5625, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6458/2009-10, ze dne 11. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov p ro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 4.515.620,- Kč, slovy: čtyři miliony pět set patnáct tisíc šest set dvacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 3.473, slovy: tři tisíce čtyři sta sedmdesát tři, kusů kmenových akcií na jméno v ydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. e) kanalizace v katastrálním území Vyškov, město Vyškov, okres Vyškov, lokalita "Hybešova, Kroměřížská, Tržiště", kanalizační řady: řad DN 300, B-prefa v délce 60,70 m, řad DN 400, B-prefa v délce 308,90 m, řad DN 500, B-prefa v délce 90,70 m, řad DN 600, B-prefa v délce 214,40 m, řad DN 600/900, B-prefa v délce 268,60 m a tedy v celkové délce 943,30 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 15. 10. 2009, číslo znalecké ho posudku 5618, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6457/2009-10, ze dne 10. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základní ho kapitálu společnosti na částku ve výši 2.263.730,- Kč, slovy: dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 1.741, slovy: tisíc sedm set čtyřicet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaný ch v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 4. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace v katastrálním území Kroužek, město Rousínov, místní část Kroužek, okres Vyškov, kanalizační řady: řad "OsOk-7", DN 1.000, BET v délce 377,30 m, řad "BA", DN 500, BET v délce 49,60 m, řad "BA", DN 400, BET v délce 34,90 m, řad "BA", DN 300, BET v délce 97,90 m, řad "BA-2", DN 400, BET v délce 158,30 m, řad "BA-2-1", DN 300, BET v délce 41,90 m, tedy v celkové délce 759,90 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1 , ze dne 10. 3. 2010, číslo znaleckého posudku 5612, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6086/2010-10, ze dne 18. 2. 2010 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Měst em Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.514.510,- Kč, slovy: dva miliony pět set čtrnáct tisíc pět set deset korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo nám. 56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 1.934, slovy: tisíc devět set třicet čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vyda ných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. b) kanalizace v katastrálním území Kroužek, město Rousínov, místní část Kroužek, okres Vyškov, kanalizační řad stoka "A", DN 800, kamenina v celkové délce 663,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se síd lem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 7. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5611, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 35 Nc 6439/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 3.310.840,- Kč, slovy: tři miliony tři sta deset tisíc osm set čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo nám. 56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 2.546, slovy: dva tisíce pět set čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 5. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícím nepeněžitým vkladem: - vodovod v katastrálním území Nové Sady, obec Nové Sady, okres Vyškov, vodovodní řad DN 80, HDPE v celkové délce 279,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 1. 10. 20 09, číslo znaleckého posudku 5608, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6438/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Nové Sady pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 660.050,- Kč, slovy: šest set šedesát tisíc padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Nové Sady, se sídlem Studnice, Nové Sady, PSČ 683 08, IČ 00373532 jako protiplnění vydáno 507, slovy: pět set sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 21.5.2010 - 14.9.2010
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 30.3.2010 následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky ve výši 571.993.000,- Kč, slovy: pět set sedmdesát jedna milionů devět set devadesát tři tisíce korun českých, na částku ve výši 590.695.000,- Kč, slovy: pět set devadesát milionů šest set de vadesát pět tisíc korun českých, tedy o částku ve výši 18.703.000,- Kč, slovy: osmnáct milionů sedm set tři tisíce korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, celkem tedy může být upisováno do částky 18.703.000,- Kč, slo vy: osmnáct milionů sedm set tři tisíce korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 18.703, slovy: osmnácti tisíci sedmi sty třemi, kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 ,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty níže uvedeným určitým zájemcům: - Obec Račice-Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249, které bude nabídnuto 246, slovy: dvě stě čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: je den tisíc korun českých, a 715, slovy: sedm set patnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Město Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427, kterému bude nabídnuto 890, slovy: osm set devadesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc ko run českých, a 5.921, slovy: pět tisíc devět set dvacet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a 730, slovy: sedm set třicet, kusů kmenových akcií na jm éno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a 3.473, slovy: tři tisíce čtyři sta sedmdesát tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 ,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a 1.741, slovy: tisíc sedm set čtyřicet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Město Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo nám. 56, PSČ 683 01, IČ 00292281, kterému bude nabídnuto 1.934, slovy: jeden tisíc devět set třicet čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a 2.546, slovy: dva tisíce pět set čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Obec Nové Sady, se sídlem Studnice, Nové Sady, PSČ 683 08, IČ 00373532, které bude nabídnuto 507, slovy: pět set sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, Na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky: - místem upisování je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. na adrese Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01. - upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 30, slovy: třiceti, dnů od upsání a to nepeněžitými vklady. - upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy rozhodnutí o zvýšení základní ho kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 120, slovy: sto dvaceti, dnů, od doručení návrhu smlouvy. - emisní kurz akcií činí 1.300,- Kč, slovy: jeden tisíc tři sta korun českých. 2. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace v katastrálním území Pístovice, obec Račice - Pístovice, okres Vyškov, lokalita "U staré školy", kanalizační řad stoka "AE" DN 250, PP-ULTRA-RIB 2 v délce 83,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 13. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5609, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc 6441/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnot u nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 320.930,- Kč, slovy: tři sta dvacet tisíc devět set třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice-Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 246, slovy: dvě stě čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydan ých v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. b) kanalizace v katastrálním území Pístovice, obec Račice - Pístovice, okres Vyškov, lokalita "Okrouhlá", kanalizační řad DN 250, PVC v délce 271,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 27. 9. 2009, číslo znaleckého posudku 5610, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6442/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkl ádaného Obcí Račice-Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 930.590,- Kč, slovy: devět set třicet tisíc pět set devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Račice-Pístovice, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 jako protiplnění vydáno 715, slovy: sedm set patnáct, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 3. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícími nepeněžitými vklady: a) vodovod v katastrálním území Lhota, město Vyškov, okres Vyškov, vodovodní řady: vodovodní řad "A", DN 80, HDPE v délce 468,80 m a řad "B", DN 50, HDPE v délce 408,70 m a tedy v celkové délce 877,50 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 15. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5617, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc 6459/2009-10, ze d ne 10. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.157.280,- Kč, slovy: milion sto padesát sedm tisíc dvě stě osmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 890, slovy: osm set devadesát, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. b) vodovod a kanalizace v katastrálním území Vyškov, město Vyškov, okres Vyškov, lokalita "Průmyslová zóna Nouzka", vodovodní řad DN 200, HDPE v délce 1.100,00 m; kanalizační řady: stoka DN 800, SKL vinutý v délce 657,00 m, stoka DN 300, SKL vinutý v dél ce 192,00 m a tedy v celkové délce 849,00 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 29. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5624, který byl ustanoven pro účely zpracová ní znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 1Nc 6456/2009-10, ze dne 10. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 7.697.390,- Kč, slovy: sedm milionů šest set devadesát sedm tisíc tři sta devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 5.921, slovy: pět tisíc devět set dvacet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vyd aných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. c) vodovod a kanalizace v katastrálním území Vyškov, město Vyškov, okres Vyškov, lokalita ?Bytové domy Hybešova?, vodovodní řad DN 110, PE v délce 111,00 m; kanalizační řady: řad DN 200, KT v délce 26,70 m, řad DN 250, KT v délce 92,60 m, řad DN 300, KT v délce 20,00 m, řad DN 400, KT v délce 124,40 m a tedy v celkové délce 263,70 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 24. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5616, kt erý byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 35 Nc 6454/2009-10, ze dne 11. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společn osti na částku ve výši 950.120,- Kč, slovy: devět set padesát tisíc sto dvacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 730, slovy: sedm set třicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné po době o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. d) vodovod a kanalizace v katastrálním území Vyškov, město Vyškov, okres Vyškov, lokalita "Ulice P. Bezruče a L. Janáčka", kanalizační stoka větev "A", DN 300, kamenina v délce 49,00 m, větev "B", DN 300, kamenina v délce 72,50 m; lokalita "Sochorova II. etapa", kanalizace řad Č42-01, DN 300, KT v délce 380,00 m, řad Č42-03, DN 300, KT v délce 194,00 m, vodovod řad Č28-02, DN 150, HDPE v délce 556,00 m; lokalita "Hraničky", kanalizační řad DN 300, kamenina v délce 74,00 m, vodovodní řad DN 80, PVC v délc e 140,20 m; lokalita "RD Nosálovice", kanalizace řad "C 1", DN 400, PVC v délce 101,50 m, řad "C 2", DN 400, PVC v délce 175,00 m, vodovod řad "C 1", DN 100, PVC v délce 112,00 m, řad "C 2", DN 110, PVC v délce 178,00 m (celková délka kanalizace ve městě Vyškov v uváděných lokalitách je 1.046,00 m a celková délka vodovodu ve městě Vyškov ve výše uváděných lokalitách je 986,20 m), které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 5 . 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5625, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6458/2009-10, ze dne 11. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov p ro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 4.515.620,- Kč, slovy: čtyři miliony pět set patnáct tisíc šest set dvacet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 3.473, slovy: tři tisíce čtyři sta sedmdesát tři, kusů kmenových akcií na jméno v ydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. e) kanalizace v katastrálním území Vyškov, město Vyškov, okres Vyškov, lokalita "Hybešova, Kroměřížská, Tržiště", kanalizační řady: řad DN 300, B-prefa v délce 60,70 m, řad DN 400, B-prefa v délce 308,90 m, řad DN 500, B-prefa v délce 90,70 m, řad DN 600, B-prefa v délce 214,40 m, řad DN 600/900, B-prefa v délce 268,60 m a tedy v celkové délce 943,30 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 15. 10. 2009, číslo znalecké ho posudku 5618, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6457/2009-10, ze dne 10. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základní ho kapitálu společnosti na částku ve výši 2.263.730,- Kč, slovy: dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc sedm set třicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo nám. 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 1.741, slovy: tisíc sedm set čtyřicet jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaný ch v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 4. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícími nepeněžitými vklady: a) kanalizace v katastrálním území Kroužek, město Rousínov, místní část Kroužek, okres Vyškov, kanalizační řady: řad "OsOk-7", DN 1.000, BET v délce 377,30 m, řad "BA", DN 500, BET v délce 49,60 m, řad "BA", DN 400, BET v délce 34,90 m, řad "BA", DN 300, BET v délce 97,90 m, řad "BA-2", DN 400, BET v délce 158,30 m, řad "BA-2-1", DN 300, BET v délce 41,90 m, tedy v celkové délce 759,90 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1 , ze dne 10. 3. 2010, číslo znaleckého posudku 5612, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6086/2010-10, ze dne 18. 2. 2010 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Měst em Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.514.510,- Kč, slovy: dva miliony pět set čtrnáct tisíc pět set deset korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo nám. 56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 1.934, slovy: tisíc devět set třicet čtyři, kusů kmenových akcií na jméno vyda ných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. b) kanalizace v katastrálním území Kroužek, město Rousínov, místní část Kroužek, okres Vyškov, kanalizační řad stoka "A", DN 800, kamenina v celkové délce 663,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se síd lem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 7. 10. 2009, číslo znaleckého posudku 5611, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 35 Nc 6439/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 3.310.840,- Kč, slovy: tři miliony tři sta deset tisíc osm set čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo nám. 56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 2.546, slovy: dva tisíce pět set čtyřicet šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 5. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen následujícím nepeněžitým vkladem: - vodovod v katastrálním území Nové Sady, obec Nové Sady, okres Vyškov, vodovodní řad DN 80, HDPE v celkové délce 279,00 m, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa se sídlem Vyškov, Nádražní 2/1, ze dne 1. 10. 20 09, číslo znaleckého posudku 5608, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6438/2009-10, ze dne 3. 9. 2009 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Nové Sady pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 660.050,- Kč, slovy: šest set šedesát tisíc padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Nové Sady, se sídlem Studnice, Nové Sady, PSČ 683 08, IČ 00373532 jako protiplnění vydáno 507, slovy: pět set sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 5.5.2010 - 21.5.2010
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 29.2.2008 následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky ve výši 571.993.000 Kč, slovy: pět set sedmdesát jeden milion devět set devadesát tři tisíce korun českých, na částku ve výši 593.045.000,-- Kč, slovy: pět set devadesát tři milionů čtyřicet p ět tisíc korun českých, tedy o částku ve výši 21.052.000 Kč, slovy: dvacet jedna milionů padesát dva tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, celkem tedy může být upisováno do částky 21.052.000 Kč, slovy: dvacet jedna milionů padesát dva tisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 21.052 ks, slovy: dvaceti jedna tisíci padesáti dvěmi kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty níže uvedeným určitým zájemcům: - Obec Bohdalice - Pavlovice, se sídlem Bohdalice 125, PSČ 683 41, IČ 00291641, které bude nabídnuto 1.478, slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát osm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-, slovy : jeden tisíc korun českých, - Obec Milonice, se sídlem Milonice, PSČ 683 33, IČ 00368652, které bude nabídnuto 3.010, slovy: tři tisíce deset, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-, slovy: jeden tisíc korun českých, - Obec Otnice, se sídlem Otnice, PSČ 683 54, IČ 00292206, které bude nabídnuto 1.308, slovy: tisíc tři sta osm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-, slovy: jeden tisíc korun českých, - Obec Nížkovice, se sídlem Nížkovice 39, PSČ 684 01, IČ 00292168, které bude nabídnuto 3.167, slovy: tři tisíce jedno sto šedesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-, slovy: jeden tisíc k orun českých, - Město Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 56, PSČ 683 01, IČ 00292281, které bude nabídnuto 3.979, slovy: tři tisíce devět set sedmdesát devět, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-, slovy: jeden tisíc korun českých, - Obec Nesovice, se sídlem Nesovice, PSČ 683 33, IČ 00292141, které bude nabídnuto 8.110, slovy: osm tisíc jedno sto deset, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-, slovy: jeden tisíc korun českých, Na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky: - místem upisování je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. na adrese Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01. - upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 30, slovy: třiceti, dnů od upsání, a to nepeněžitými vklady. - upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy rozhodnutí o zvýšení základního kapitá lu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů, od doručení návrhu smlouvy. - emisní kurz akcií činí 1.300,- Kč, slovy: jeden tisíc tři sta korun českých. 2. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodovod v k.ú. Bohdalice, obec Bohdalice, okres Vyškov, vodovodní řady: Řad "A" DN 160 PVC 777,0 m; Řad "A" DN 110 PVC 31,0 m; Řad "A" DN 100 LT 401,0 m, Řad "C" DN 100 LT 90,0 m, které jsou popsány a oceněny v dodatku č. 1 znaleckého posudku ze dne 19. 2.2008 ke znaleckému posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 17.2.2006, číslo znaleckého posudku 5041.3, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6012/2006-9, ze dne 30.1.2006 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Bohdalice - Pavlovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.921.900,-Kč, slovy: jeden milion devět set dvacet jedna tisíc devět set korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Bohdalice - Pavlovice, se sídlem Bohdalice 125, PSČ 683 41, IČ 00291641 jako protiplnění vydáno 1.478, slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát osm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní áž io. 3. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodovod v k.ú. Milonice, obec Milonice, okres Vyškov, vodovodní řady: Řad "A" DN 100 PVC 808,2 m; Řad "B" DN 100 PVC 139,4 m; Řad "C" DN 100, PVC 153,0 m; Řad "D" DN 100 PVC 341,0 m; Řad "D1" DN 40 rPE 51,2 m; Řad "D1" DN 32 rPE 125,2 m; Řad "E" DN 100 PVC 50,5 m; Řad "F" DN 100 PVC 133,3 m; Řad "F1" DN 32 rPE 101,3 m; Řad "G" DN 100 PVC 236,3 m; Řad "G1" DN 32 rPE 83,9 m; Řad "H" DN 100 PVC 62,9 m; Řad "H1" DN 32 rPE 164,0 m; Řad "H2" DN 32 rPE 35,2 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 17.2.2006, číslo znaleckého posudku 5041.2, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6009/2006-9, ze dne 30. 1.2006 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Milonice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 3.913.000,-Kč, slovy: tři miliony devět set třináct tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Milonice, se sídlem Milonice, PSČ 683 33, IČ 00368652 jako protiplnění vydáno 3.010, slovy: tři tisíce deset, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 4. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodovod a kanalizace v k.ú. Otnice, obec Otnice, okres Vyškov, lokalita "Pod Vodárnou", vodovodní řady: vodovodní řad PVC, DN 160, 258,50 m; vodovodní řad PVC, DN 110, 84,50 m a tedy v celkové délce 343,0 m a splašková kanalizace: Řad "J 1-1 část "A", P VC, DN 400, 157,0 m a Řad J 1-3 část "A", PVC, DN 300, 170,0 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 2.1.2007, číslo znaleckého posudku 5252, který byl ustanoven pro úč ely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6331/2006-10, ze dne 7.9.2006 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Otnice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.701. 550,-Kč, slovy: jeden milion sedm set jedna tisíc pět set padesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Otnice, se sídlem Otnice, PSČ 683 54, IČ 00292206 jako protiplnění vydáno 1.308, slovy: tisíc tři sta osm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jm enovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 5. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodovodní řady: Řad "A 1" PVC DN 100, 150,8 m, Řad "A 2" PVC DN 100, 67,4 m, Řad "A 3" PVC DN 100, 69,8 m, Řad "A 4" PVC DN 100, 194,6 m, Řad "A 5" PVC DN 100, 283,2 m, Řad "A 6" PVC DN 100, 603,2 m, Řad "A 7" PVC DN 100, 158,0 m, Řad "A 8" PVC DN 100, 102,5 m, Řad "A 9" PVC DN 100, 150,5 m, v obci Nížkovice, v k.ú. Nížkovice, okres Vyškov, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 20.4.2007, číslo znaleckého posudku 5311, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6094/2007-11, ze dne 26.2.2007 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Nížkovice pro účely zvýšení základního kapitálu společ nosti na částku ve výši 4.117.390,-Kč, slovy: čtyři miliony jedno sto sedmnáct tisíc tři sta devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Nížkovice, se sídlem Nížkovice 39, PSČ 684 01, IČ 00292168 jako protiplnění vydáno 3.167, slovy: tři tisíce jedno sto šedesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaný ch v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 6. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen tímto nepeněžitým vkladem: - zvyšovací čerpací stanice s přípojkou NN, ve městě Rousínov, místní část Vítovice, k.ú. Vítovice, okres Vyškov, která je popsána a oceněna ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 2.3.2007, číslo znal eckého posudku 5254, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6332/2006-10, ze dne 7.9.2006 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení zákla dního kapitálu společnosti na částku ve výši 257.550,-Kč, slovy: dvěstě padesát sedm tisíc pět set padesát korun českých, - vodovodní řady: Přívodný řad "G 0" DN 100 PE 100, 912,0 m, Řad "G" DN 80 PE 100, 1.346,5 m, Řad "G" DN 50 PE 100, 86,0 m, Řad "G 1" DN 50 PE 100, 113,0 m, Řad "G 1-1" DN 50 PE 100, 83,0 m, Řad "G 2" DN 50 PE 100, 38,0 m, Řad "G 3" DN 80 PE 100, 370,5 m, Řad "G 3-1" DN 50 PE 100, 12,5 m, Řad "G 4-1" DN 50 PE 100, 83,3 m, Řad "G 5" DN 50 PE 100, 24,0 m, Řad "G 6" DN 50 PE 100, 68,0 m, Řad "G 7" DN 50 PE 100, 199,0 m, v městě Rousínov - místní část Vítovice, v k.ú. Vítovice, okres Vyškov, které jsou popsán y a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 27.2.2006, číslo znaleckého posudku 5049, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj . 50 Nc 6010/2006-9, ze dne 30.1.2006 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Rousínov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 4.916.000,-Kč, slovy: čtyři miliony devět set šestnáct tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Městu Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 56, PSČ 683 01, IČ 00292281 jako protiplnění vydáno 3.979, slovy: tři tisíce devět set sedmdesát devět, kusů kmenových a kcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emis ní ážio. 7. Představenstvo schvaluje, aby emisní kurs upsaných akcií byl splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodovodní řady: Řad "A" PVC DN "110, 1.256,96 m, Řad "A 1" PE DN 50, 120,86 m, Řad "A 2" PE DN 50, 116,35 m, Řad "A 3" PE DN 50, 179,93 m, Řad "B" PVC DN 110, 830,02 m, Řad "B 1" PE DN 50, 49,80 m, Řad "C" PVC DN 90, 476,61 m, Řad "D" PVC DN 90, 570,26 m, Řad "D 2" PVC DN 90, 363,75 m, Řad "D 3" PVC DN 90, 228,58 m, Řad "D 4" PVC DN 90, 91,10 m, Řad "E" PVC DN 90, 795,44 m, Řad "F" PVC DN 90, 225,08 m, Řad "F 1" PE DN 50, 106,26 m, Řad "F 2" PVC DN 90, 289,65 m, Řad "F2-1" PE DN 50, 219,78 m, Řad "G" P E DN 50, 98,60 m, Řad "G" PVC DN 90, 364,80 m, Řad "G 1" PVC DN 90, 250,19 m, Řad "G 2" PE DN 50, 235,47 m, Řad "G 3" PE DN 50, 156,28 m, Řad "G 4" PE DN 50, 125,81 m, Řad "H" PVC DN 90, 761,06 m, Řad "H-1" PE DN 50, 107,36 m, Řad "H 1" PE DN 50, 275,17 m , Řad "H 2" PE DN 50, 92,60 m, Řad "Z" (zásob.) PVC DN 160, 588,43 m, Řad "X" PE DN 50, 1,12 m, Řad "X" PVC DN 90, 360,82 m, v obci Nesovice, v k.ú. Nesovice, okres Vyškov, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra K napa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 30.11.2007, číslo znaleckého posudku 5344, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6357/2007-14, ze dne 25.6.2007 a stanovil hodnotu nepeně žitého vkladu vkládaného Obcí Nesovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 10.543.000,-Kč, slovy: deset milionů pět set čtyřicet tři tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Nesovice, se sídlem Nesovice, PSČ 683 33, IČ 00292141 jako protiplnění vydáno 8.110, slovy: osm tisíc jedno sto deset, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 3.4.2008 - 27.5.2008
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 22.8.2007 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky ve výši 535.805.000 Kč slovy: pět set třicet pět milionů osm set pět tisíc korun českých, na částku 571.993.000 Kč, slovy: pět set sedmdesát jeden milion devět set devadesát tři tisíce korun česk ých, tedy o částku ve výši 36.188.000 Kč, slovy: třicet šest milionů jedno sto osmdesát osm tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se připouští s omezením a to do částky 36.188.000 Kč, slovy: třicet šest milionů jedno sto osm desát osm tisíc korun českých nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 72.376.000 Kč, slovy: sedmdesát dva miliony tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 36.188, slovy: třiceti šesti tisíci jedno sto osmdesáti osmi kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek: - místo pro upisování: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty je rozhodný den pro uplatnění přednostního práva. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, v Hospodářských novinách a v Obchodním věstník u, akcionářům, kteří mají akcie na jméno bude také oznámen písemně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. - podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých je vyjádřen zlomkem 36188/535805. Upisovat lze pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000 Kč, slov y: jeden tisíc korun českých za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u KB, a.s., pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do dvou týdnů po upsání akcií. - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den následující poté, kdy bude v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou: 1. Město Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 56, PSČ 683 01, IČ 00292281, 15.316 kusů, slovy: patnáct tisíc tři sta šestnáct kusů, 2. Město Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ 00292311, 5.722 kusů, slovy: pět tisíc sedm set dvacet dva kusy, 3. Město Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291675, 3.416 kusů, slovy: tři tisíce čtyři sta šestnáct kusů, 4. Město Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 682 01, IČ 00292427, 5.088 kusů, slovy: pět tisíc osmdesát osm kusů, 5. Obec Drnovice, se sídlem Drnovice, PSČ 683 04, IČ 00291731, 980 kusů, slovy: devět set osmdesát kusů, 6. Obec Hrušky, se sídlem Hrušky, PSČ 683 52, IČ 00372102, 514 kusů, slovy: pět set čtrnáct kusů, 7. Obec Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943, 4.394 kusů, slovy: čtyři tisíce tři sta devadesát čtyři kusy, 8. Obec Komořany, se sídlem Komořany 86, PSČ 683 01, IČ 00291897, 758 kusů, slovy: sedm set padesát osm kusů. Na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01. - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně. - emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady. - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u KB, a.s., pobočky Vyškov takto: 50 % emisního kurzu bude splaceno ve lhůtě dvou týdnů po upsání akcií a zbývající část emisního kurzu, která činí 50 % em isního kurzu, bude splacena do 31.3.2008. - vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti. 19.9.2007 - 6.12.2007
Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se zvyšuje ze stávající částky ve výši 489.384.000,- Kč slovy: čtyři sta osmdesát devět milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc korun českých, na částku 535.805.000,- Kč, slovy: pět set třicet p ět milionů osm set pět tisíc korun českých, tedy o částku ve výši 46.421.000,- Kč, slovy: čtyřicet šest milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s omezením a to do částky 46.421.000,- Kč, slovy: čtyřicet šest milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých, nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 92.842.000,- Kč, slovy: devadesát dva milionů osm set čtyřicet dva tisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 46.421, slovy: čtyřiceti šesti tisíci čtyři sta dvaceti jedna kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek: - místo pro upisování: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty je rozhodný den pro uplatnění přednostního práva. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, v Hospodářských novinách a v Obchodním věstník u, akcionářům, kteří mají akcie na jméno bude také oznámen písemně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. - podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých je vyjádřen zlomkem 46421/489384. Upisovat lze pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000 Kč, slov y: jeden tisíc korun českých za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u KB, a.s., pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do dvou týdnů po upsání akcií. - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den následující poté, kdy bude v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou: 1. Město Rousínov, se sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 56, PSČ 683 01, IČ 00292281 19.144 kusů, slovy: devatenáct tisíc sto čtyřicet čtyři kusů 2. Město Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, PSČ 684 01, IČ 00292311 7.152 kusů, slovy: sedm tisíc sto padesát dva kusů 3. Město Bučovice, se sídlem Bučovice, Jiráskova 502, PSČ 685 01, IČ 00291675 4.270 kusů, slovy: čtyři tisíce dvě stě sedmdesát kusů 4. Obec Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943 5.492 kusů, slovy: pět tisíc čtyři sta devadesát dva kusů 5. Obec Hrušky, se sídlem Hrušky, PSČ 683 52, IČ 00372102 644 kusů, slovy: šest set čtyřicet čtyři kusů 6. Obec Komořany, se sídlem Komořany 86, PSČ 683 01, IČ 00291897 946 kusů, slovy: devět set čtyřicet šest kusů 7. Město Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 682 01, IČ 00292427 6.900 kusů, slovy: šest tisíc devět set kusů 8. Obec Drnovice, se sídlem Drnovice, PSČ 683 04, IČ 00291731 1.656 kusů, slovy: tisíc šest set padesát šest kusů 9. Obec Bohdalice - Pavlovice, se sídlem Bohdalice 125, PSČ 683 41, IČ 00291641 217 kusů, slovy: dvě stě sedmnáct kusů Na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01. - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně. - emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady. - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u KB, a.s., pobočky Vyškov takto: 50 % emisního kurzu bude splaceno ve lhůtě dvou týdnů po upsání akcií a zbývající část emisního kurzu, která činí 50 % em isního kurzu, bude splacena do 31.3.2007. - vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti. V případě, že budou upsány akcie akcionáři Město Vyškov, Obec Drnovice a Obec Bohdalice - Pavlovice vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií u psaných těmito akcionáři, a to za následujících podmínek: - Město Vyškov má za společností peněžitou pohledávku ve výši 540.000,- Kč, z titulu dohody o narovnání uzavřené dne 29.6.2005 mezi Městem Vyškov a společností. Společnost uznala svůj peněžitý závazek vůči Městu Vyškov, co do důvodu a výše 540.000,- Kč, d ne 17.7.2006. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Městem Vyškov, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 540.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení vystaví a doručí shora jmenovanému upisovateli společnost nejpozději do jednoho týdne po upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do dvou týdnů po upsání akcií. - Obec Drnovice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 430.000,- Kč, vyplývající ze smlouvy č. P/19/97 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 20.12.1996 uzavřené mezi Obcí Drnovice a společností, ve znění jejich dodatků a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 29.8.2005 mezi Obcí Drnovice a společností. Společnost uznala svůj peněžitý závazek vůči Obci Drnovice co do důvodu a výše 430.000,-Kč, dne 17.7.2006. Vyslovuje se souhlas se započtením této pohledávky vůči spo lečnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obcí Drnovice, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 430.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení vystaví a doručí shora jmenovanému upisovateli společnost nej později do jednoho týdne po upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do dvou týdnů po upsání akcií. - Obec Bohdalice - Pavlovice má za společností peněžitou pohledávku ve výši 217.000,- Kč, vyplývající ze smlouvy č. P/04/96 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne 15.12.1995 uzavřené mezi Obcí Bohdalice - Pavlovice a společností, v e znění jejich dodatků a z dohody o vypořádání nájemného uzavřené dne 15.6.2005 mezi Obcí Bohdalice - Pavlovice a společností. Společnost uznala svůj peněžitý závazek vůči Obci Bohdalice - Pavlovice co do důvodu a výše 217.000,- Kč, dne 17.7.2006. Vyslovu je se souhlas se započtením této pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných Obcí Bohdalice - Pavlovice, resp. proti části takové pohledávky společnosti až do výše 217.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení vystaví a doručí shora jmenovanému upisovateli společnost nejpozději do jednoho týdne po upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do dvou týdnů po upsání akcií. 10.8.2006 - 2.11.2006
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 20.9.2005 následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01, IČ 49454587, se zvyšuje o částku ve výši 30.581.000,-Kč, slovy: třicet milionů pět set osmdesát jedna tisíc korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 30.581 ks, slovy: třiceti tisíci pěti sty osmdesáti jedna kusy, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty níže uvedeným určitým zájemcům: - Obec Habrovany, se sídlem Habrovany, PSČ 683 01, IČ 00291757, bude nabídnuto 6.463, slovy: šest tisíc čtyři sta šedesát tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun čes kých, - Obec Krásensko, se sídlem Krásensko, PSČ 683 04, IČ 00291927, bude nabídnuto 3.000, slovy: tři tisíce, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Obec Vážany, se sídlem Vážany 95, PSČ 682 01, IČ 00373591, bude nabídnuto 4.076, slovy: čtyři tisíce sedmdesát šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Obec Vážany nad Litavou, se sídlem Vážany nad Litavou 125, PSČ 684 01, IČ 00368725, bude nabídnuto 10.000, slovy: deset tisíc, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun č eských, - Obec Holubice, se sídlem Holubice, PSČ 683 51, IČ 00542423, bude nabídnuto 5.761, slovy: pět tisíc sedm set šedesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun český ch, - Obec Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943, bude nabídnuto 1.281, slovy: jeden tisíc dvě stě osmdesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden t isíc korun českých. Místem úpisu je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 30, slovy: třiceti, dnů od úpisu nepeněžitými vklady. Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu toho to rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel ? určitý zájemce ? smlouvu uzavře nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů, od doručení návrhu smlouvy. Emisní kurz akcií činí 1.300,-Kč, slovy: jeden tisíc tři sta korun českých. 2. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodovodní sítě ? vodovodní řady nacházející se v k.ú. Habrovany, obec Habrovany, okres Vyškov, a to 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) ? 11.2 vodovod ?OSTRÁ?, délka 877,7 m, průměr DN 100,0 mm, v užívání od roku 1981 ? Řad ?K?, 11. vodovody trubní (SK P 46.21.31.2) ? 11.1 vodovod ?U RYBNÍKA?, délka 87,60 m, průměr DN 80,0 mm, v užívání od roku 1998 ? Řad ?E1?, 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) ? 11.1 vodovod ?ZA HŘBITIVEM?, délka 328,00 m, průměr DN 80,0 mm, v užívání od roku 1999 ? Řad ?H?, 11. vod ovody trubní (SKP 46.21.31.2) ? 11.1 vodovod ?K OLŠANUM?, délka 165,50 m, průměr DN 80,0 mm, v užívání od roku 1996 ? Řad ?D2?, 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) ? 11.1 vodovod ?RD VINOHRADY?, délka 238,90 m, průměr DN 80,0 mm, v užívání od roku 2003 ? Řad ?K2?, 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) ? 11.2 vodovod ?PŘÍVODNÝ ŘAD?, délka 1068,00 m, průměr DN 100,0 mm, v užívání od roku 1985 ? neoznačený řad, 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) ? 11.2 vodovod ?ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ?, délka 1360,40 m, prů měr DN 100,0 mm, v užívání od roku 1983 ? neoznačený řad, 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) ? 11.2 vodovod ?ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ?, délka 1018,60 m, průměr DN 80,0 mm, v užívání od roku 1983 ? neoznačený řad, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem Otnice, Polní 430, ze srpna 2005, číslo znaleckého posudku 3753/163-2005, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6025/2005-20, ze dne 21.3.2005 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Habrovany pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 8.402.840,-Kč, slovy: osm milionů čtyři sta dva tisíc osm set čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli ? Obci Habrovany, se sídlem Habrovany, PSČ 683 01, IČ 00291757 jako protiplnění vydáno 6.463, slovy: šest tisíc čtyři sta šedesát tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 3. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - kanalizační řady a jejich zařízení nacházející se v k.ú. Krásensko, obec Krásensko, okres Vyškov, a to ?DN 150 PVC, DN 200 beton, DN 200 kamenina, DN 300 beton, DN 300 kamenina, DN 400 beton, DN 400 kamenina, DN 500 beton, DN 1000 beton, DN 1200 beton a atypické ?zděný? 120/120 cm, v celkové délce 3687 m?, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 14.6.2005, číslo znaleckého posudku 4886, který byl ustanoven pro účely zprac ování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6063/2005-9, ze dne 19.5.2005 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Krásensko pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 3.900.000,-K č, slovy: tři milony devět set tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli ? Obci Krásensko, se sídlem Krásensko, PSČ 683 04, IČ 00291927 bylo jako protiplnění vydáno 3.000, slovy: tři tisíce, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jm enovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 4. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - obecní vodovod sestávající z vodovodních řádů se všemi součástmi a příslušenstvím nacházející se v obci Vážany, k.ú. Vážany u Vyškova, okres Vyškov, a to řad ?G? ? LT v délce 334,1 m, řad ?G? ? PVC, v délce 355,60 m, řad ?H? ? PVC, v délce 271,8 m, řad ?G1? ? LT v délce 144,8 m, řad ?D?- PVC v délce 279,2 m, řad ?F? ? PVC v délce 104,3 m, řad ?H1? ? PVC, v délce 61,1 m, řad ?H1? ? 6/4, v délce 89,6 m, řad ?E? ? PVC, v délce 59,5 m, řad ?F 2004?, v délce 97,3 m, řad ?E 2004? v délce 186,1 m, řad ?B 2004? v délce 122,1 m, řad ?B1 2004? v délce 62,9 m, řad ?propoj? v délce 9,2 m, řad ?C? ? DN 100, v délce 162,3 m, řad ?C? ? DN 80, v délce 468,5 m, řad ?F1? ? DN 50, v délce 77,9 m, řad ?C2?-PEHD, v délce 98,9 m, řad ?C1?-PEHD, v délce 144,6 m, včetně venkov ních úprav a hydrantů z r. 1991, 1996, 2001 a 2004, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudní znalkyně Ing. Evy Váhalové, bytem Slavkov u Brna, Jiráskova 880, z 1.9.2005, číslo znaleckého posudku 1056-130/2005, která byla ustanovena pro úče ly zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6114/2005-10, ze dne 25.8.2005 a stanovila hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Vážany pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 5.300 .000,-Kč, slovy: pět milionů tři sta tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli ? Obci Vážany, se sídlem Vážany 95, PSČ 682 01, IČ 00373591 bylo jako protiplnění vydáno 4.076, slovy: čtyři tisíce sedmdesát šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinn é podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 5. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - obecní vodovod sestávající z vodovodních řádů se všemi součástmi a příslušenstvím nacházející se v obci a k.ú. Vážany nad Litavou, okres Vyškov, a to přívodný řad PVC DN 150, v délce 2097 m, zásobovací řad PVC DN 150, v délce 962,6 m, řad ?A? PVC DN 15 0, v délce 331,3m, řad ?A? PVC DN 100, v délce 715,7 m, řad ?A1? PVC DN 100, v délce 112,8 m2, řad ?A2? PVC DN 100, v délce 372,6 m, řad ?A3? rPE DN 50, v délce 68,7 m, řad ?B? PVC DN 100, v délce 743,4 m, řad ?B1? PVC DN 100, v délce 537,7 m, řad ?B2? PV C DN 100, v délce 63,6 m, řad ?C? PVC DN 100, v délce 260,3 m, řad ?C1? PVC DN 100, v délce 246,1 m, řad ?CA? PVC DN 100, v délce 248,5 m, řad ?D? PVC DN 100, v délce 168,5 m, řad ?D1? PVC DN 100, v délce 106,6 m, včetně vodojemu, které jsou popsány a oc eněny ve znaleckém posudku soudní znalkyně Ing. Evy Váhalové, bytem Slavkov u Brna, Jiráskova 880, z 27.8.2005, číslo znaleckého posudku 950-024/2005, která byla ustanovena pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Br ně čj. 50 Nc 6068/2005-10, ze dne 1.6.2005 a stanovila hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Vážany nad Litavou pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 13.000.000,-Kč, slovy: třináct milionů korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli ? Obci Vážany nad Litavou, se sídlem Vážany nad Litavou 125, PSČ 684 01, IČ 00368725 bylo jako protiplnění vydáno 10.000, slovy: deset tisíc, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 6. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - obecní vodovod sestávající z vodovodních řádů se všemi součástmi a příslušenstvím nacházející se v obci a k.ú. Holubice, okres Vyškov, a to vodovodní řady ? řad ?B2? PVC DN 80, v délce 188 m, řad ?B3? PVC DN 80, v délce 35 m, řad ?D? PVC DN 100, v délc e 206 m, řad ?E? PVC DN 100, v délce 435 m, řad ?E1? PVC DN 100, v délce 468 m, řad ?E1? PVC DN 50, v délce 287 m, řad ?E2?, rPE DN 50, v délce 77 m, řad ?F? PVC DN 100, v délce 126 m, řad ?G? PVC DN 100, v délce 449 m, řad ?G? PVC DN 80, v délce 142 m, ř ad ?G1? PVC DN 80, v délce 118 m, řad ?G2?, rPE DN 50, v délce 58 m, řad ?G3? PVC DN 80, v délce 128 m, řad ?G4? PVC DN 80, v délce 167 m, řad ?G5? PVC DN 100, v délce 326 m, řad G5? rPE DN 50, v délce 158m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posud ku soudní znalkyně Ing. Evy Váhalové, bytem Slavkov u Brna, Jiráskova 880, z 13.7.2005, číslo znaleckého posudku 959-033/2005, která byla ustanovena pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6070/2005-1 0, ze dne 1.6.2005 a stanovila hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Holubice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 7.490.470,-Kč, slovy: sedm milionů čtyřista devadesát tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli ? Obci Holubice, se sídlem Holubice, PSČ 683 51, IČ 00542423 bylo jako protiplnění vydáno 5.761, slovy: pět tisíc sedm set šedesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v l istinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 7. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - kanalizační řady se všemi součástmi a příslušenstvím nacházející se v obci a k.ú. Křenovice, okres Vyškov, a to řad ?A? železobeton v délce 648,6 m, řad ?A1? železobeton v délce 108 m, řad ?A1-1? železobeton v délce 52 m, řad ?A2? železobeton v délce 9 1,8 m, řad A2-2? v délce 19,6 m, řad ?a? kamenina v délce 217,5 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudní znalkyně Ing. Evy Váhalové, bytem Slavkov u Brna, Jiráskova 880, z 13.7.2005, číslo znaleckého posudku 958-032/2005, která byla us tanovena pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6069/2005-10, ze dne 1.6.2005 a stanovila hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Křenovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na čá stku ve výši 1.666.590,-Kč, slovy: jeden milion šest set šedesát šest tisíc pět set devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli ? Obci Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943 bylo jako protiplnění vydáno 1.281, slovy: jeden tisíc dvě stě osmdesát jedna, kusů kmenových akcií na jm éno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 24.10.2005 - 24.10.2005
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 20.9.2005 následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01, IČ 49454587, se zvyšuje o částku ve výši 30.581.000,-Kč, slovy: třicet milionů pět set osmdesát jedna tisíc korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 30.581 ks, slovy: třiceti tisíci pěti sty osmdesáti jedna kusy, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty níže uvedeným určitým zájemcům: - Obec Habrovany, se sídlem Habrovany, PSČ 683 01, IČ 00291757, bude nabídnuto 6.463, slovy: šest tisíc čtyři sta šedesát tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun čes kých, - Obec Krásensko, se sídlem Krásensko, PSČ 683 04, IČ 00291927, bude nabídnuto 3.000, slovy: tři tisíce, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Obec Vážany, se sídlem Vážany 95, PSČ 682 01, IČ 00373591, bude nabídnuto 4.076, slovy: čtyři tisíce sedmdesát šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - Obec Vážany nad Litavou, se sídlem Vážany nad Litavou 125, PSČ 684 01, IČ 00368725, bude nabídnuto 10.000, slovy: deset tisíc, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun č eských, - Obec Holubice, se sídlem Holubice, PSČ 683 51, IČ 00542423, bude nabídnuto 5.761, slovy: pět tisíc sedm set šedesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun český ch, - Obec Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943, bude nabídnuto 1.281, slovy: jeden tisíc dvě stě osmdesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden t isíc korun českých. Místem úpisu je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 30, slovy: třiceti, dnů od úpisu nepeněžitými vklady. Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu toho to rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů, od doručení návrhu smlouvy. Emisní kurz akcií činí 1.300,-Kč, slovy: jeden tisíc tři sta korun českých. 2. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodovodní sítě - vodovodní řady nacházející se v k.ú. Habrovany, obec Habrovany, okres Vyškov, a to 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) - 11.2 vodovod "OSTRÁ", délka 877,7 m, průměr DN 100,0 mm, v užívání od roku 1981 - Řad "K", 11. vodovody trubní (SK P 46.21.31.2) - 11.1 vodovod "U RYBNÍKA", délka 87,60 m, průměr DN 80,0 mm, v užívání od roku 1998 - Řad "E1", 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) - 11.1 vodovod "ZA HŘBITIVEM", délka 328,00 m, průměr DN 80,0 mm, v užívání od roku 1999 - Řad "H", 11. vod ovody trubní (SKP 46.21.31.2) - 11.1 vodovod "K OLŠANUM", délka 165,50 m, průměr DN 80,0 mm, v užívání od roku 1996 - Řad "D2", 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) - 11.1 vodovod "RD VINOHRADY", délka 238,90 m, průměr DN 80,0 mm, v užívání od roku 2003 - Řad "K2", 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) - 11.2 vodovod "PŘÍVODNÝ ŘAD", délka 1068,00 m, průměr DN 100,0 mm, v užívání od roku 1985 - neoznačený řad, 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) - 11.2 vodovod "ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ", délka 1360,40 m, prů měr DN 100,0 mm, v užívání od roku 1983 - neoznačený řad, 11. vodovody trubní (SKP 46.21.31.2) - 11.2 vodovod "ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ", délka 1018,60 m, průměr DN 80,0 mm, v užívání od roku 1983 - neoznačený řad, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem Otnice, Polní 430, ze srpna 2005, číslo znaleckého posudku 3753/163-2005, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6025/2005-20, ze dne 21.3.2005 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Habrovany pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 8.402.840,-Kč, slovy: osm milionů čtyři sta dva tisíc osm set čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Habrovany, se sídlem Habrovany, PSČ 683 01, IČ 00291757 jako protiplnění vydáno 6.463, slovy: šest tisíc čtyři sta šedesát tři, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 3. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - kanalizační řady a jejich zařízení nacházející se v k.ú. Krásensko, obec Krásensko, okres Vyškov, a to "DN 150 PVC, DN 200 beton, DN 200 kamenina, DN 300 beton, DN 300 kamenina, DN 400 beton, DN 400 kamenina, DN 500 beton, DN 1000 beton, DN 1200 beton a atypické "zděný" 120/120 cm, v celkové délce 3687 m", které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 14.6.2005, číslo znaleckého posudku 4886, který byl ustanoven pro účely zprac ování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6063/2005-9, ze dne 19.5.2005 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Krásensko pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 3.900.000,-K č, slovy: tři milony devět set tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - Obci Krásensko, se sídlem Krásensko, PSČ 683 04, IČ 00291927 bylo jako protiplnění vydáno 3.000, slovy: tři tisíce, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jme novité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 4. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - obecní vodovod sestávající z vodovodních řádů se všemi součástmi a příslušenstvím nacházející se v obci Vážany, k.ú. Vážany u Vyškova, okres Vyškov, a to řad "G" - LT v délce 334,1 m, řad "G" - PVC, v délce 355,60 m, řad "H" - PVC, v délce 271,8 m, řad "G1" - LT v délce 144,8 m, řad "D" - PVC v délce 279,2 m, řad "F" - PVC v délce 104,3 m, řad "H1" - PVC, v délce 61,1 m, řad "H1" - 6/4, v délce 89,6 m, řad "E" - PVC, v délce 59,5 m, řad "F 2004", v délce 97,3 m, řad "E 2004" v délce 186,1 m, řad "B 2004 " v délce 122,1 m, řad "B1 2004" v délce 62,9 m, řad "propoj" v délce 9,2 m, řad "C" - DN 100, v délce 162,3 m, řad "C" - DN 80, v délce 468,5 m, řad "F1" - DN 50, v délce 77,9 m, řad "C2"-PEHD, v délce 98,9 m, řad "C1"-PEHD, v délce 144,6 m, včetně venko vních úprav a hydrantů z r. 1991, 1996, 2001 a 2004, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudní znalkyně Ing. Evy Váhalové, bytem Slavkov u Brna, Jiráskova 880, z 1.9.2005, číslo znaleckého posudku 1056-130/2005, která byla ustanovena pro úč ely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6114/2005-10, ze dne 25.8.2005 a stanovila hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Vážany pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 5.30 0.000,-Kč, slovy: pět milionů tři sta tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - Obci Vážany, se sídlem Vážany 95, PSČ 682 01, IČ 00373591 bylo jako protiplnění vydáno 4.076, slovy: čtyři tisíce sedmdesát šest, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinn é podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 5. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - obecní vodovod sestávající z vodovodních řádů se všemi součástmi a příslušenstvím nacházející se v obci a k.ú. Vážany nad Litavou, okres Vyškov, a to přívodný řad PVC DN 150, v délce 2097 m, zásobovací řad PVC DN 150, v délce 962,6 m, řad "A" PVC DN 15 0, v délce 331,3m, řad "A" PVC DN 100, v délce 715,7 m, řad "A1" PVC DN 100, v délce 112,8 m2, řad "A2" PVC DN 100, v délce 372,6 m, řad "A3" rPE DN 50, v délce 68,7 m, řad "B" PVC DN 100, v délce 743,4 m, řad "B1" PVC DN 100, v délce 537,7 m, řad "B2" PV C DN 100, v délce 63,6 m, řad "C" PVC DN 100, v délce 260,3 m, řad "C1" PVC DN 100, v délce 246,1 m, řad "CA" PVC DN 100, v délce 248,5 m, řad "D" PVC DN 100, v délce 168,5 m, řad "D1" PVC DN 100, v délce 106,6 m, včetně vodojemu, které jsou popsány a oc eněny ve znaleckém posudku soudní znalkyně Ing. Evy Váhalové, bytem Slavkov u Brna, Jiráskova 880, z 27.8.2005, číslo znaleckého posudku 950-024/2005, která byla ustanovena pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Br ně čj. 50 Nc 6068/2005-10, ze dne 1.6.2005 a stanovila hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Vážany nad Litavou pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 13.000.000,-Kč, slovy: třináct milionů korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - Obci Vážany nad Litavou, se sídlem Vážany nad Litavou 125, PSČ 684 01, IČ 00368725 bylo jako protiplnění vydáno 10.000, slovy: deset tisíc, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 6. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - obecní vodovod sestávající z vodovodních řádů se všemi součástmi a příslušenstvím nacházející se v obci a k.ú. Holubice, okres Vyškov, a to vodovodní řady - řad "B2" PVC DN 80, v délce 188 m, řad "B3" PVC DN 80, v délce 35 m, řad "D" PVC DN 100, v délc e 206 m, řad "E" PVC DN 100, v délce 435 m, řad "E1" PVC DN 100, v délce 468 m, řad "E1" PVC DN 50, v délce 287 m, řad "E2", rPE DN 50, v délce 77 m, řad "F" PVC DN 100, v délce 126 m, řad "G" PVC DN 100, v délce 449 m, řad "G" PVC DN 80, v délce 142 m, ř ad "G1" PVC DN 80, v délce 118 m, řad "G2", rPE DN 50, v délce 58 m, řad "G3" PVC DN 80, v délce 128 m, řad "G4" PVC DN 80, v délce 167 m, řad "G5" PVC DN 100, v délce 326 m, řad G5" rPE DN 50, v délce 158m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posud ku soudní znalkyně Ing. Evy Váhalové, bytem Slavkov u Brna, Jiráskova 880, z 13.7.2005, číslo znaleckého posudku 959-033/2005, která byla ustanovena pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6070/2005-1 0, ze dne 1.6.2005 a stanovila hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Holubice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 7.490.470,-Kč, slovy: sedm milionů čtyřista devadesát tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - Obci Holubice, se sídlem Holubice, PSČ 683 51, IČ 00542423 bylo jako protiplnění vydáno 5.761, slovy: pět tisíc sedm set šedesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v l istinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 7. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - kanalizační řady se všemi součástmi a příslušenstvím nacházející se v obci a k.ú. Křenovice, okres Vyškov, a to řad "A" železobeton v délce 648,6 m, řad "A1" železobeton v délce 108 m, řad "A1-1" železobeton v délce 52 m, řad "A2" železobeton v délce 9 1,8 m, řad A2-2" v délce 19,6 m, řad "a" kamenina v délce 217,5 m, které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku soudní znalkyně Ing. Evy Váhalové, bytem Slavkov u Brna, Jiráskova 880, z 13.7.2005, číslo znaleckého posudku 958-032/2005, která byla us tanovena pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6069/2005-10, ze dne 1.6.2005 a stanovila hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Křenovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na čá stku ve výši 1.666.590,-Kč, slovy: jeden milion šest set šedesát šest tisíc pět set devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - Obci Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní 535, PSČ 683 52, IČ 00291943 bylo jako protiplnění vydáno 1.281, slovy: jeden tisíc dvě stě osmdesát jedna, kusů kmenových akcií na jm éno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 24.10.2005 - 15.12.2005
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 19.1.2005 následující rozhodnutí: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky ve výši 449.613.000,- Kč na částku ve výši 458.603.000,- Kč, tedy o částku ve výši 8.990.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se připouští s omezením, a to do částky 8.990 .000,- Kč nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 17.980.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 8.990 ks kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, c) každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01, - lhůta pro upisování akcií: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty je rozhodný den pro uplatnění přednostního práva. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, v Hospodářských novinách a v Obchodním v ěstníku, akcionářům, kteří mají akcie na jméno bude také oznámen písemně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, - podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je vyjádřen zlomkem 89,90/4496, tj. jednu novou akcii mohou upsat akcionáři, kteří mají 50 dosavadních akcií. Upisovat lze pouze celé akcie, - s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč za jednu akcii a splácí se peněžitý mi vklady v plné výši na účet společnosti číslo 27-3903930237/0100, vedený u KB, a.s., pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií, - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den následující poté, kdy bude v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou: - Obec Nemochovice, se sídlem Nemochovice 132, PSČ 683 32, IČ 00373508, které bude nabídnuto 965 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, - Obec Chválkovice, se sídlem Chválkovice 60, PSČ 683 32, IČ 00372293, které bude nabídnuto 929 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, - Obec Dobročkovice, se sídlem Dobročkovice, PSČ 683 32, IČ 00369811, které bude nabídnuto 724 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, - Obec Bohdalice - Pavlovice, se sídlem Bohdalice 125, PSČ 683 41, IČ 00291641, které bude nabídnuto 560 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, - Obec Uhřice, se sídlem Uhřice 56, PSČ 683 36, IČ 00281131, které bude nabídnuto 812 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, - Obec Hvězdlice, se sídlem Nové Hvězdlice č. 72, PSČ 683 41 Bohdalice, IČ 00291811, které bude nabídnuto 1.000 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, - Město Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 682 11, IČ 00292427, které bude nabídnuto 4.000 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01, - lhůta pro upisování: tři týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně, - emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti číslo 27-3903930237/0100, vedený u KB, a.s., pobočky Vyškov takto: 30% emisního kurzu, bude splaceno ve lhůtě tří týdnů po upsání akcií a zbývající část emisního kurzu, která č iní 70% emisního kurzu, bude splacena do jednoho roku od právní moci usnesení soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. e) vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti. 21.2.2005 - 1.7.2005
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 10.3.2004 následující rozhodnutí: 1. a) základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01, IČ 49454587, se zvyšuje o částku ve výši 30.721.000,- Kč, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 30.721 kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. c) veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty určitým zájemcům takto: - Obci Bohdalice - Pavlovice, se sídlem Bohdalice 125, PSČ 683 41, IČ 00291641, bude nabídnuto 1.430 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. - Obci Račice-Pístovice, se sídlem Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249, bude nabídnuto 16.538 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 682 11, IČ 00292427, bude nabídnuto 9.246 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. - Obci Drnovice, se sídlem Drnovice, PSČ 683 04, IČ 00291731 bude nabídnuto 3.507 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. d) místem úpisu je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., e) upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 30 dnů od úpisu nepeněžitými vklady, f) upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu t ohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabude právní moci. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy. 2. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodovod sestávající ze zásobovací řady nacházející se v k.ú. Bohdalice, obec Bohdalice - Pavlovice, okres Vyškov, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 2.11.2003, číslo zna leckého posudku 4521, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6095/2003-8, ze dne 18.9.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Bohdalice pro účely zvýšení zákl adního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.860.000,- Kč, slovy: jeden milion osm set šedesát tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Bohdalice - Pavlovice, se sídlem Bohdalice 125, PSČ 683 41, IČ 00291641 bylo jako protiplnění vydáno 1.430, slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní áži o. 3. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - čistírna odpadních vod včetně budovy bez čp./če., technická vybavenost, postavené na pozemku parcelní číslo st. 376, zastavěná plocha a nádvoří, kanalizace a pozemky parcelní čísla st. 376 zastavěná plocha a nádvoří, 636/46 ostatní plocha, 636/47 ostatn í plocha, 636/48 ostatní plocha, 636/49 ostatní plocha, 636/50 ostatní plocha, 636/55 ostatní plocha, 636/56 ostatní plocha, 636/57 ostatní plocha vše nacházející se v k.ú. Pístovice, obec Račice - Pístovice, okres Vyškov, který je popsán a oceněn ve znal eckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 2.5.2003, číslo znaleckého posudku 4328, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 4003/2002-8 , ze dne 30.9.2002 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice - Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 21.500.000,- Kč, slovy: dvacet jedna milionů pět set tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - Obci Račice - Pístovice, se sídlem Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 bylo jako protiplnění vydáno 16.538, slovy: šestnáct tisíc pět set třicet osm kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Část rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli jako protiplnění ve výši 2.200.000,- Kč, slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých, je společnost povinna vyplatit upisovateli, zbylá část tohoto rozdílu ve výši 2.762.000,- Kč, slovy: dva miliony sedm set šedesát dva tisíc korun českých, představuje emisní ážio. 4. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - hlavní rozvodový vodovodní řád se všemi součástmi a příslušenstvím nacházející se v k.ú. Rychtářov, obec Rychtářov, okres Vyškov, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem Otnice, Polní 430, ze září 2003, číslo znaleckého posudku 3319/179-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 7.041.590,- Kč, slovy: sedm milionů čtyřicet jedna tisíc pět set devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodohospodářský objekt sestávající z vodovodu a kanalizace nacházející se v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, v oblasti Nosálovice (v ulici Na Sadě), který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem Otnice, Polní 430, z října 2003, číslo znaleckého posudku 3332/192-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkl ádaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 879.650,- Kč, slovy: osm set sedmdesát devět tisíc šest set padesát korun českých. Představensto schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodohospodářský objekt sestávající z vodovodu a kanalizace nacházející se v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, na ulici Karla Karla, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem Otnice, Polní 430, z říjn a 2003, číslo znaleckého posudku 3333/193-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyš kov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 563.040,- Kč, slovy: pět set šedesát tři tisíc čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodohospodářský objekt sestávající z vodovodu a kanalizace nacházející se v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, v oblasti Závodí (Dědice), který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem Otnice, Polní 430, z  října 2003, číslo znaleckého posudku 3335/195-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Měste m Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.361.810,- Kč, slovy: dva miliony tři sta šedesát jedna tisíc osm set deset korun českých. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - kanalizační řád sestávající z kameninových trub nacházející se v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, v oblasti Nouzka, Jandovka - garáže (podél ulice Brněnská), která je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, byte m Otnice, Polní 430, z října 2003, číslo znaleckého posudku 3336/196-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého v kladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 570.700,- Kč, slovy: pět set sedmdesát tisíc sedm set korun českých. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodohospodářský objekt sestávající z vodovodu, kanalizace a přečerpávací jímky nacházející se v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, v průmyslové zóně Nouzka, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem O tnice, Polní 430, z října 2003, číslo znaleckého posudku 3334/194-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkla du vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 604.200,- Kč, slovy: šest set čtyři tisíc dvě stě korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 682 11, IČ 00292427 bylo jako protiplnění vydáno 9.246, slovy: devět tisíc dvě stě čtyřicet šest, kusů kmenových akcií n a jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní áž io. 5. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodohospodářský objekt sestávající z vodovodu a kanalizace nacházející se v k.ú. Drnovice, obec Drnovice, okres Vyškov, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 2.5.2003, čísl o znaleckého posudku 4539, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6095/2003-8, ze dne 18.9.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Drnovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 4.560.000,- Kč, slovy: čtyři miliony pět set šedesát tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - Obci Drnovice, se sídlem Drnovice, PSČ 683 04, IČ 00291731, bylo jako protiplnění vydáno 3.507, slovy: tři tisíce pět set sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 6.10.2004 - 22.10.2004
Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou přijalo dne 10.3.2004 následující rozhodnutí: 1. a) základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01, IČ 49454587, se zvyšuje o částku ve výši 30.721.000,- Kč, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 30.721 kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. c) veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty určitým zájemcům takto: - Obci Bohdalice - Pavlovice, se sídlem Bohdalice 125, PSČ 683 41, IČ 00291641, bude nabídnuto 1.430 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. - Obci Račice-Pístovice, se sídlem Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249, bude nabídnuto 16.538 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 682 11, IČ 00292427, bude nabídnuto 9.246 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. - Obci Drnovice, se sídlem Drnovice, PSČ 683 04, IČ 00291731 bude nabídnuto 3.507 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. d) místem úpisu je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., e) upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 30 dnů od úpisu nepeněžitými vklady, f) upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli neprodleně poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu t ohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabude právní moci. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy. 2. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodovod sestávající ze zásobovací řady nacházející se v k.ú. Bohdalice, obec Bohdalice - Pavlovice, okres Vyškov, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 2.11.2003, číslo zna leckého posudku 4521, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6095/2003-8, ze dne 18.9.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Bohdalice pro účely zvýšení zákl adního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.860.000,- Kč, slovy: jeden milion osm set šedesát tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli - Obci Bohdalice - Pavlovice, se sídlem Bohdalice 125, PSČ 683 41, IČ 00291641 bylo jako protiplnění vydáno 1.430, slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní áži o. 3. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - čistírna odpadních vod, kanalizace a pozemky parcelní čísla st. 376 zastavěná plocha a nádvoří, 636/46 ostatní plocha, 636/47 ostatní plocha, 636/48 ostatní plocha, 636/49 ostatní plocha, 636/50 ostatní plocha, 636/55 ostatní plocha, 636/56 ostatní ploc ha, 636/57 ostatní plocha vše nacházející se v k.ú. Pístovice, obec Račice - Pístovice, okres Vyškov, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 2.5.2003, číslo znaleckého posudku 4328, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 4003/2002-8, ze dne 30.9.2002 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Račice - Pístovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 21.500.000,- Kč, slovy: dvacet jedna milionů pět set tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - Obci Račice - Pístovice, se sídlem Račice 72, PSČ 683 05, IČ 00292249 bylo jako protiplnění vydáno 16.538, slovy: šestnáct tisíc pět set třicet osm kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 4. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - hlavní rozvodový vodovodní řád se všemi součástmi a příslušenstvím nacházející se v k.ú. Rychtářov, obec Rychtářov, okres Vyškov, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem Otnice, Polní 430, ze září 2003, číslo znaleckého posudku 3319/179-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 7.041.590,- Kč, slovy: sedm milionů čtyřicet jedna tisíc pět set devadesát korun českých. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodohospodářský objekt sestávající z vodovodu a kanalizace nacházející se v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, v oblasti Nosálovice (v ulici Na Sadě), který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem Otnice, Polní 430, z října 2003, číslo znaleckého posudku 3332/192-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkl ádaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 879.650,- Kč, slovy: osm set sedmdesát devět tisíc šest set padesát korun českých. Představensto schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodohospodářský objekt sestávající z vodovodu a kanalizace nacházející se v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, na ulici Karla Karla, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem Otnice, Polní 430, z říjn a 2003, číslo znaleckého posudku 3333/193-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Městem Vyš kov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 563.040,- Kč, slovy: pět set šedesát tři tisíc čtyřicet korun českých. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodohospodářský objekt sestávající z vodovodu a kanalizace nacházející se v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, v oblasti Závodí (Dědice), který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem Otnice, Polní 430, z  října 2003, číslo znaleckého posudku 3335/195-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Měste m Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 2.361.810,- Kč, slovy: dva miliony tři sta šedesát jedna tisíc osm set deset korun českých. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - kanalizační řád sestávající z kameninových trub nacházející se v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, v oblasti Nouzka, Jandovka - garáže (podél ulice Brněnská), která je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, byte m Otnice, Polní 430, z října 2003, číslo znaleckého posudku 3336/196-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého v kladu vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 570.700,- Kč, slovy: pět set sedmdesát tisíc sedm set korun českých. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodohospodářský objekt sestávající z vodovodu, kanalizace a přečerpávací jímky nacházející se v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, v průmyslové zóně Nouzka, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bořivoje Hložka, bytem O tnice, Polní 430, z října 2003, číslo znaleckého posudku 3334/194-2003, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6065/2003-11, ze dne 28.7.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkla du vkládaného Městem Vyškov pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 604.200,- Kč, slovy: šest set čtyři tisíc dvě stě korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - Městu Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 682 11, IČ 00292427 bylo jako protiplnění vydáno 9.246, slovy: devět tisíc dvě stě čtyřicet šest, kusů kmenových akcií n a jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní áž io. 5. Představenstvo schvaluje, aby byl emisní kurs upsaných akcií splacen tímto nepeněžitým vkladem: - vodohospodářský objekt sestávající z vodovodu a kanalizace nacházející se v k.ú. Drnovice, obec Drnovice, okres Vyškov, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Knapa, bytem Vyškov, Pivovarská 8, ze dne 2.5.2003, čísl o znaleckého posudku 4539, který byl ustanoven pro účely zpracování znaleckého posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6095/2003-8, ze dne 18.9.2003 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Obcí Drnovice pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 4.560.000,- Kč, slovy: čtyři miliony pět set šedesát tisíc korun českých. Představenstvo schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovateli - Obci Drnovice, se sídlem Drnovice, PSČ 683 04, IČ 00291731, bylo jako protiplnění vydáno 3.507, slovy: tři tisíce pět set sedm, kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, představuje emisní ážio. 14.7.2004 - 6.10.2004
Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky ve výši 409.900.000,-Kč, slovy : čtyři sta devět milionů devět set tisíc korun českých, na část ku 418.892.000,-Kč, slovy : čtyři sta osmnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých, tedy o částku ve výši 8.992.000,-Kč, slovy: osm milionů devět set devadesát dva tisíce korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se připouští s omezením a to do částky 8.992.000,-Kč, slovy: osm milionů devět set devadesát dva tisíce korun českých nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 17.984.000,-Kč, slovy: sedmnáct milionů devět set osmdesát čtyři tisíce korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 8.992, slovy: osmi tisíc devíti set devadesáti dvou kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 6.6.2003 - 4.11.2003
Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek: - místo pro upisování : sídlo společnosti-Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty je rozhodný den pro uplatnění přednostního práva. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku,akcionářům, kteří mají akcie na jméno bude také oznámen písemně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů - podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých je vyjádřen zlomkem 89,92/4049, tj. jednu novou akcii mohou upsat akcionáři, kteří mají 46 dosavadních akcií. Upisovat lze pouze celé akcie. 6.6.2003 - 4.11.2003
s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet číslo 27-3903930237/0100, vedený u KB, a.s. pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií 6.6.2003 - 4.11.2003
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den následující poté, kdy bude v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií 6.6.2003 - 4.11.2003
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou: - Město Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 682 11, IČ 00 29 24 27 5.000 kusů - Obec Nemochovice, se sídlem Nemochovice 132, PSČ 683 32, IČ 00 37 35 08 965 kusů - Obec Chválkovice, se sídlem Chválkovice 60, PSČ 683 22, IČ 00 37 22 93 929 kusů - Obec Dobročkovice, se sídlem Dobročkovice, PSČ 683 32 , IČ 00 36 98 11 725 kusů - Obec Bohdalice - Pavlovice, se sídlem Bohdalice 125, PSČ 683 41, IČ 00 29 16 41 560 kusů - Obec Uhřice, se sídlem Uhřice 56,PSČ 683 36,IČ 00 28 11 31 813 kusů 6.6.2003 - 4.11.2003
na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti-Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování: tři týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně. - emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady. - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši na účet číslo 27-3903930237/0100, vedený u KB, a.s. pobočky Vyškov takto: 30 % emisního kursu bude splaceno ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií a zbývající část emisního kursu, která činí 70 % emisního kursu, bude splacena do jednoho roku od právní moci usnesení soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku - vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti. 6.6.2003 - 4.11.2003
Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky ve výši 404.900.000,-Kč, slovy: čtyři sta čtyři milionů devět set tisíc korun českých, na částku 409.900.000,-Kč, slovy: čtyři sta devět milionů devět set tisíc korun českých, tedy o částku ve výši 5.000.000,-Kč, slovy: pět milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se připouští s omezením a to do částky 5.000.000,-Kč, slovy: pět milionů korun českých nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5.000, slovy: pět tisíc, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujích podnímek: -místo pro upisování: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01 -lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty je rozhodný den pro uplatnění přednostního práva. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku, akcionářům, kteří mají akcie na jméno bude také oznámen písemně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. -podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých je vyjádřen zlomkem 50/4049, tj. jednu novou akcii mohou upsat akcionáři, kteří mají 81 dosavadních akcií. Upisovat lze pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy:jeden tisíc korun českých, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet číslo 86- 4160090277/0100, vedený u KB, a.s. pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den následující poté, kdy bude v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitému zájemci, kterým je Město Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 682 11, IČ 292427. - na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování: tři týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek lhůty oznámen písemně. - emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady. - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši na účet číslo 86-4160090277/0100, vedený u KB, a.s. pobočky Vyškov a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií. - vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti. 15.10.2002 - 7.1.2003
Zvýšení základního kapitálu: Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky ve výši 398 900 000,- Kč, slovy: tři sta devadesát osm milionů dvět set tisíc korun českých, na částku 404 900 000,- Kč, slovy: čtyři sta čtyři milionů devět set tisíc korun českých, tedy o částku ve výši 6 000 000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se připouští s omezením a to do částky 6 000 000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 12 000 000,- Kč, slovy: dvanáct milionů korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. 29.10.2001 - 22.1.2002
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 6 000, slovy: šest tisíc, kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 29.10.2001 - 22.1.2002
Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek: - místo pro upisování: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty je rozhodný den pro uplatnění přednostního práva. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti a v Obchodním věstníku, akcionářům, kteří mají akcie na jméno bude také oznámen písemně na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů - podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých je vyjádřen zlomkem 60/3989, tj. jednu novou akcii mohou upsat akcionáři, kteří mají 67 dosavadních akcií. Upisovat lze pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet číslo 86-4143090267/0100, vedený u KB, a.s. pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií. - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den následující poté, kdy bude v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitému zájemci, kterým je Město Vyškov, se sídlem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 682 11, IČ 292427. - na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ 682 01. - lhůta pro upisování: tři týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně. - emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady. - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši na účet číslo 86-4143090267/0100, vedený u KB, a.s. pobočky Vyškov a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií. - vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti. 29.10.2001 - 22.1.2002
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 5.9.2000. 9.10.2000 - 10.9.2002
Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou 5.9.2000. 9.10.2000 - 10.9.2002
Zapisuje se rozhodnutí představenstva z 1.12.1999 a 31.1.2000 o zvýšení základního jmění: 17.2.2000 - 17.4.2000
Základní jmění bude zvýšeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitými vklady, a to upsáním 54.224 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, veřejně obchodovatelných s omezenou převoditelností v zaknihované podobě. 17.2.2000 - 17.4.2000
Společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku základní jmění ve výši 398.900.000,- Kč, slovy: třistadevadesátosmmilionůdevětsettisíc korun českých. 17.2.2000 - 17.4.2000
Zvýšení základního jmění bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a následujících obchodního zákoníku, takto: 17.2.2000 - 17.4.2000
Základní jmění bude zvýšeno o částku 54.224.000,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionůdvěstědvacetčtyřitisíc korun českých, upisováním nových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, veřejně obchodovatelných s omezenou převoditelností v zaknihované podobě v počtu 54.224 kusů, slovy: padesátčtyřitisícdvěstědvacetčtyři kusů, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitými vklady: 17.2.2000 - 17.4.2000
Kapitalizovaná pohledávka obce Bošovice - oceněná na základě znaleckých posudků - znalce Ing. Josefa Chyti zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 262 a znalce Ing. Miroslavy Sedláčkové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 04/99 částkou 1.889.280,- Kč, slovy: jedenmilion osmsetosmdesátdevěttisícdvěstěosmdesát korun českých. 17.2.2000 - 17.4.2000
Kapitalizovaná pohledávka města Slavkov u Brna - oceněná na základě znaleckého posudku - znalce Ing. Josefa Chyti zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 264 a znalce Ing. Miroslavy Sedláčkové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 07/99 částkou 233.280,- Kč, slovy: dvěstětřicettřitisíce dvěstěosmdesát korun českých. 17.2.2000 - 17.4.2000
Kapitalizovaná pohledávka města Bučovice č. 1 - oceněná na základě znaleckých posudků - znalce Ing. Josefa Chyti zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 261 a znalce Ing. Miroslavy Sedláčkové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 05/99 částkou 67.649.760,- Kč, slovy: šedesátsedmmilionů šestsetčtyřicetdevěttisícsedmsetšedesát korun českých. 17.2.2000 - 17.4.2000
Kapitalizovaná pohledávka města Bučovice č. 2 - oceněná na základě znaleckých posudků - znalce Ing. Josefa Chyti zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 265 a znalce Ing. Miroslavy Sedláčkové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 06/99 částkou 5.132.160,- Kč, slovy: pětmilionůjednostotřicet dvatisícejednostošedesát korun českých. 17.2.2000 - 17.4.2000
Kapitalizovaná pohledávka města Vyškov - oceněná na základě znaleckých posudků - znalce Ing. Josefa Chyti zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 263 a znalce Ing. Miroslavy Sedláčkové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 03/99 částkou 3.093.120,- Kč, slovy: třimilionydevadesáttři tisícejednostodvacet korun českých. 17.2.2000 - 17.4.2000
Pozemek ČOV Rousínov - oceněný na základě znaleckého posudku - znalce Ing. Vladimíra Knapa zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 3315 částkou 84.960,- Kč, slovy: osmdesátčtyřitisícedevětsetšedesát korun českých. 17.2.2000 - 17.4.2000
Upisování základního jmění nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. 17.2.2000 - 17.4.2000
Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva na úpis a budou upsány určenými akcionáři a splaceny nepeněžitými vklady na základě smluv o poskytnutí nepeněžitého vkladu a rozsahu účasti na zvýšení základního jmění uzavřené dle ustanovení obchodního zákoníku takto: 17.2.2000 - 17.4.2000
*Obec Bošovice, IČO 00291650 - 1.312 kusů, slovy: jedentisíc třistadvanáct * Město Slavkov u Brna, IČO 00292311 - 162 kusů, slovy: jednostošedesátdva * Město Bučovice, IČO 00291676 - 50.543, slovy: padesáttisícpětsetčtyřicettři * Město Vyškov, IČO 00292427 - 2.148 kusů, slovy: dvatisícejednostočtyřicetosm * Město Rousínov, IČO 00292281 - 59 kusů, slovy: padesátdevět 17.2.2000 - 17.4.2000
Emisní kurs akcií činí 1.440,- Kč, slovy: jedentisícčtyřistačtyřicet korun českých. 17.2.2000 - 17.4.2000
Celý nepeněžitý vklad musí být splacen určenými akcionáři předáním smluv o poskytnutí nepeněžitého vkladu s ověřenými podpisy a fyzickým předáním vkladu při upisování akcií. 17.2.2000 - 17.4.2000
Upisování akcií bude provedeno v sídle společnosti a to ve lhůtě třiceti dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 17.2.2000 - 17.4.2000
Zapisuje se rozhodnutí představenstva z 1.12.1999 a 31.1.2000 o zvýšení základního jmění: 11.2.2000 - 17.2.2000
Základní jmění bude zvýšeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitými vklady, a to upsáním 54.224 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, veřejně obchodovatelných s omezenou převoditelností v zaknihované podobě. 11.2.2000 - 17.2.2000
Společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku základní jmění ve výši 398.900.000,- Kč, slovy: třistadevadesátosmmilionůdevětsettisíc korun českých. 11.2.2000 - 17.2.2000
Zvýšení základního jmění bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a následujících obchodního zákoníku, takto: 11.2.2000 - 17.2.2000
Základní jmění bude zvýšeno o částku 54.224,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionůdvěstědvacetčtyřitisíc korun českých, upisováním nových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, veřejně obchodovatelných s omezenou převoditelností v zaknihované podobě v počtu 54.224 kusů, slovy: padesátčtyřitisícdvěstědvacetčtyři kusů, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitými vklady: 11.2.2000 - 17.2.2000
Kapitalizovaná pohledávka obce Bošovice - oceněná na základě znaleckých posudků - znalce Ing. Josefa Chyti zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 262 a znalce Ing. Miroslavy Sedláčkové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 04/99 částkou 1.889.280,- Kč, slovy: jedenmilion osmsetosmdesátdevěttisícdvěstěosmdesát korun českých. 11.2.2000 - 17.2.2000
Kapitalizovaná pohledávka města Slavkov u Brna - oceněná na základě znaleckého posudku - znalce Ing. Josefa Chyti zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 264 a znalce Ing. Miroslavy Sedláčkové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 07/99 částkou 233.280,- Kč, slovy: dvěstětřicettřitisíce dvěstěosmdesát korun českých. 11.2.2000 - 17.2.2000
Kapitalizovaná pohledávka města Bučovice č. 1 - oceněná na základě znaleckých posudků - znalce Ing. Josefa Chyti zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 261 a znalce Ing. Miroslavy Sedláčkové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 05/99 částkou 67.649.760,- Kč, slovy: šedesátsedmmilionů šestsetčtyřicetdevěttisícsedmsetšedesát korun českých. 11.2.2000 - 17.2.2000
Kapitalizovaná pohledávka města Bučovice č. 2 - oceněná na základě znaleckých posudků - znalce Ing. Josefa Chyti zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 265 a znalce Ing. Miroslavy Sedláčkové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 06/99 částkou 5.132.160,- Kč, slovy: pětmilionůjednostotřicet dvatisícejednostošedesát korun českých. 11.2.2000 - 17.2.2000
Kapitalizovaná pohledávka města Vyškov - oceněná na základě znaleckých posudků - znalce Ing. Josefa Chyti zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 263 a znalce Ing. Miroslavy Sedláčkové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 03/99 částkou 3.093.120,- Kč, slovy: třimilionydevadesáttři tisícejednostodvacet korun českých. 11.2.2000 - 17.2.2000
Pozemek ČOV Rousínov - oceněný na základě znaleckého posudku - znalce Ing. Vladimíra Knapa zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 3315 částkou 84.960,- Kč, slovy: osmdesátčtyřitisícedevětsetšedesát korun českých. 11.2.2000 - 17.2.2000
Upisování základního jmění nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. 11.2.2000 - 17.2.2000
Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva na úpis a budou upsány určenými akcionáři a splaceny nepeněžitými vklady na základě smluv o poskytnutí nepeněžitého vkladu a rozsahu účasti na zvýšení základního jmění uzavřené dle ustanovení obchodního zákoníku takto: 11.2.2000 - 17.2.2000
*Obec Bošovice, IČO 00291650 - 1.312 kusů, slovy: jedentisíc třistadvanáct * Město Slavkov u Brna, IČO 00292311 - 162 kusů, slovy: jednostošedesátdva * Město Bučovice, IČO 00291676 - 50.543, slovy: padesáttisícpětsetčtyřicettři * Město Vyškov, IČO 00292427 - 2.148 kusů, slovy: dvatisícejednostočtyřicetosm * Město Rousínov, IČO 00292281 - 59 kusů, slovy: padesátdevět 11.2.2000 - 17.2.2000
Emísní kurs akcií činí 1.440,- Kč, slovy: jedentisícčtyřistačtyřicet korun českých. 11.2.2000 - 17.2.2000
Celý nepeněžitý vklad musí být splacen určenými akcionáři předáním smluv o poskytnutí nepeněžitého vkladu s ověřenými podpisy a fyzickým předáním vkladu při upisování akcií. 11.2.2000 - 17.2.2000
Upisování akcií bude provedeno v sídle společnosti a to ve lhůtě třiceti dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 11.2.2000 - 17.2.2000
Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 9.12.1997 o zvýšení základního jmění dle zmocnění valné hromady ze dne 16.5.1997. 6.2.1998 - 10.6.1998
Základní jmění bude zvýšeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitými vklady a to upsáním 55 043 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,--Kč veřejně obchodovatelných s omezenou převoditelností v zaknihované podobě. 6.2.1998 - 10.6.1998
Společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku základní jmění ve výši 344 676 000,--Kč, slovy: třistačtyričetčtyřimilionů šestset sedmdesát šest tisíc korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Zvýšení základního jmění bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a následujících obchodního zákoníku takto: 6.2.1998 - 10.6.1998
Základní jmění bude zvýšeno o částku 55 043 000,--Kč, slovy padesátpětmilionů čtyřicet tři tisíc korun českých, upisováním nových akcií znějícíh na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,--Kč veřejně obchodovatelných s omezenou převoditelností v zaknihované podobě v počtu 55 043 kusů, slovy: padesátpěttisíc čtyřicettři kusů, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitými vklady: 6.2.1998 - 10.6.1998
Vodovod Zbýšov Oceněný na základě znaleckých posudků znalce Ing.Luďka Matyáše zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 297-70/97 a znalce Ing.Evy Váhalové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 17/97 částkou 1 951 985,--Kč, slovy: jedenmilion devětset padesát jeden tisíc devět set osmdesát pět korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Vodovod Královopolské Vážany Oceněný na základě znaleckých posudků znalce Ing.Vladimíra Knapa zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 2436 ad a) a znalce Ing.Bořivoje Hložka zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 1943-193/97 ad e) částkou 7 624 330,--Kč, slovy: sedmmilionů šestset dvacet čtyři tisíc třista třicet korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Vodovod Kroužek Oceněný na základě znaleckých posudků znalce Ing.Vladimíra Knapa zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 2436 ad b) a posudkem znalce Ing.Bořivoje Hložka zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 1943-193/97 ad d) částkou 9 636 515,--Kč, slovy: devětmilionů šestset třicet šest tisíc pětset patnáct korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Vodovod Rousínov Oceněný na základě znaleckých posudků znalce Ing.Vladimíra Knapa zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 2436 ad c) a znalce Ing.Bořivoje Hložka zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 1943-193/97 ad c) částkou 4 957 470,--Kč, slovy: čtyřimiliony devětset padesát sedm tisíc čtyřista sedmdesát korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Kanalizace Rousínov Oceněná na základě znaleckých posudků znalce Ing.Vladimíra Knapa zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 2436 ad d) znalce Ing.Bořivoje Hložka zapsaným ve znaleckém deníku po číslem 1943-193/97 ad b) částkou 4 060 490,--Kč, slovy: čtyřimiliony šedást tisíc čtyřista devadesát korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Čistírna odpadních vod Rousínov Oceněná na základě znaleckých posudků znalce Ing.Vladimíra Knapa zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 2436 ad e) a znalce Ing.Bořivoje Hložka zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 1943-193/97 ad a) částkou 19 870 515,--Kč, slovy: devatenáctmilionů osmset sedmdesát tisíc pětset patnáct korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Vodovody Marefy Oceněný na základě znaleckých posudků znalce Ing.Karlem Kostelníkem posudkem zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 043/406/97 a znalce Miloslavem Lužným zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 2097-303/97 částkou 3 295 950,--Kč, slovy: třimiliony dvěstě devadesát pět tisíc devětset padesát korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Vodovod Mouřínov Oceněný na základě znaleckých posudků znalce Ing.Karlem Kostelníkem zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 044/407/97 a posudkem znalce Miloslavem Lužným zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 2098-304/97 částkou 7 264 635,--Kč, slovy: sedmmilionů dvěstě šedást čtyři tisíc šestset třicet pět korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Vodovod Topolany - Hoštice-Heroltice - Křižanovice Oceněný na základě znaleckých posudků znalce Ing.Karlem Kostelníkem zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 046/409/97 a znalce Miloslavem Lužným zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 2099-305/97 částkou 15 761 865,--Kč, slovy: patnáctmilionů sedmset šedesát jedna tisíc osmset šedesát pět korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Vodovod Šaratice Oceněný na základě znaleckých posudků znalce Ing.Luďka Matyáše zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 313-86/97 a posudkem znalce Ing.Evy Váhalové zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 34/97 částkou 8 415 960,--Kč, slovy: osmmilionů čtyřista patnáct tisíc devětset šedesát korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Upisování základního jmění nad částkou navrhovaného základního jmění se nepřipouští. 6.2.1998 - 10.6.1998
Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva na úpis a budou upsány určenými akcionáři a splaceny nepeněžitými vklady na základě smluv o poskytnutí nepeněžitého vkladu a rozsahu účasti na zvýšení základního jmění uzavřené dle ustanovení obchodního zákoníku takto: 6.2.1998 - 10.6.1998
Obec Zbýšov, IČO 00542440 kusů 1 297 Město Rousínov, IČO 292281 kusů 30 664 Město Bučovice, IČO 291676 kusů 7 017 Obec Topolany, IČO 00368784 kusů 2 880 Obec Hoštice-Heroltice, IČO 00368733 kusů 5 132 Obec Křižanovice, IČO 00375349 kusů 2 461 Obec Šaratice, IČO 292346 kusů 5 592 6.2.1998 - 10.6.1998
Emisní kurz akcií činí 1 505,--Kč slovy: jedentisíc pětset pět korun českých. 6.2.1998 - 10.6.1998
Celý nepeněžitý vklad musí být splacen určenými akcionáři předáním smluv o poskytnutí nepeněžitého vkladu s ověřenými podpisy a fyzickým předáním vkladu při upisování akcií. 6.2.1998 - 10.6.1998
Upisování akcií bude provedeno v sídle společnosti a to ve lhůtě třiceti dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 6.2.1998 - 10.6.1998
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 16.5.1997. 9.10.1997 - 9.10.2000
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 25.6.1996. 25.10.1996 - 9.10.2000
Ke dni 7.11.1995 byli předloženy stanovy přijaté valnou hromadou dne 10.5.1995. 7.11.1995 - 9.10.2000
Rozdělení základního jmění: - 257.834 akcií jmenovité hodnoty 1 000 Kč, na jméno - 1 akcie jmen. hod. 1 000 Kč, na jméno, se zvláštními právy - 31.798 akcií jmenovité hodnoty 1 000 Kč, na majitele. 28.3.1994 - 7.11.1995
Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 3.3.1994. 28.3.1994 - 9.10.2000
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.2 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č. 210/1993 Sb. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 4.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.12.1993

Aktuální kontaktní údaje Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Kapitál Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

zakladni jmění 915 417 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.9.2018
zakladni jmění 892 275 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.9.2017 - 4.9.2018
zakladni jmění 862 603 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.6.2017 - 21.9.2017
zakladni jmění 850 803 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.2015 - 16.6.2017
zakladni jmění 845 286 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.7.2015 - 29.12.2015
zakladni jmění 771 282 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.2014 - 7.7.2015
zakladni jmění 760 256 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.11.2013 - 19.12.2014
zakladni jmění 639 684 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.4.2012 - 11.11.2013
zakladni jmění 626 655 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.2.2011 - 19.4.2012
zakladni jmění 608 665 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.10.2010 - 2.2.2011
zakladni jmění 593 045 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.5.2008 - 21.10.2010
zakladni jmění 571 993 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.4.2008 - 27.5.2008
zakladni jmění 571 993 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.2007 - 11.4.2008
zakladni jmění 535 805 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.4.2007 - 6.12.2007
zakladni jmění 535 805 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.2006 - 10.4.2007
zakladni jmění 489 384 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.5.2006 - 2.11.2006
zakladni jmění 489 384 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.2005 - 9.5.2006
zakladni jmění 458 803 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.2005 - 15.12.2005
zakladni jmění 449 613 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.11.2004 - 1.7.2005
zakladni jmění 449 613 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.10.2004 - 22.11.2004
zakladni jmění 418 892 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.11.2003 - 22.10.2004
zakladni jmění 409 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.1.2003 - 4.11.2003
zakladni jmění 404 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.1.2002 - 7.1.2003
zakladni jmění 398 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.4.2000 - 22.1.2002
zakladni jmění 344 676 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.6.1998 - 17.4.2000
zakladni jmění 289 633 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.10.1997 - 10.6.1998
zakladni jmění 289 633 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.1993 - 9.10.1997

Akcie Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 883 618 4.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 860 476 21.9.2017 - 4.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 830 804 16.6.2017 - 21.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 819 004 29.12.2015 - 16.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 813 487 7.7.2015 - 29.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 739 483 19.12.2014 - 7.7.2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 31 798 2.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 2.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 728 457 2.7.2014 - 19.12.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 728 457 11.11.2013 - 2.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 607 885 19.4.2012 - 11.11.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 594 856 2.2.2011 - 19.4.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 576 866 21.10.2010 - 2.2.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 31 798 21.9.2009 - 2.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 21.9.2009 - 2.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 31 799 29.7.2008 - 21.9.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 561 246 27.5.2008 - 21.10.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 540 194 6.12.2007 - 27.5.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 504 006 2.11.2006 - 6.12.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 457 585 15.12.2005 - 2.11.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 427 004 1.7.2005 - 15.12.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 417 814 22.10.2004 - 1.7.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 387 093 4.11.2003 - 22.10.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 4.11.2003 - 29.7.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 31 798 4.11.2003 - 29.7.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 378 101 7.1.2003 - 4.11.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 373 101 10.9.2002 - 7.1.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 10.9.2002 - 4.11.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 31 798 10.9.2002 - 4.11.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 373 101 22.1.2002 - 10.9.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 31 798 26.10.2000 - 10.9.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 367 101 17.4.2000 - 22.1.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 312 877 10.6.1998 - 17.4.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 31 798 10.6.1998 - 26.10.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 10.6.1998 - 10.9.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 31 799 1.12.1993 - 28.3.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 257 834 1.12.1993 - 28.3.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 257 834 1.12.1993 - 10.6.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 1.12.1993 - 10.6.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 31 798 1.12.1993 - 10.6.1998

Sídlo Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Brněnská 410/13 , Vyškov 682 01 18.9.2013
Adresa Brněnská 410/13 , Vyškov 682 01 10.10.2011 - 18.9.2013
Adresa 682 01 Česká republika
Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01
7.9.2001 - 10.10.2011
Adresa Brněnská 13 , 682 01 Vyškov Česká republika
1.12.1993 - 7.9.2001

Předmět podnikání Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 21.9.2009
Vodoinstalatérství 21.9.2009
Obráběčství 21.9.2009
Projektová činnost ve výstavbě 21.9.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 21.9.2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.9.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 21.9.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.9.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.9.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 21.9.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 21.9.2009
Zámečnictví, nástojářství 21.9.2009 - 21.9.2009
Vodoinstalaterství 21.9.2009 - 21.9.2009
Silniční motorová doprava -nákladní vnitostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 21.9.2009 - 21.9.2009
Silniční motorová doprava -nákladní vnitostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 21.9.2009 - 21.9.2009
realitní činnost 29.7.2008 - 21.9.2009
kopírovací práce 4.9.2007 - 21.9.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 9.8.2004 - 21.9.2009
Ubytovací služby 10.9.2002 - 9.8.2004
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 10.9.2002 - 21.9.2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 10.9.2002 - 21.9.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 10.9.2002 - 21.9.2009
Vodoinstalatérství 10.9.2002 - 21.9.2009
Testování, měření a analýzy 10.9.2002 - 21.9.2009
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacíh prací na nich a jejich odstraňování 10.9.2002 - 21.9.2009
Přípravné práce pro stavby 10.9.2002 - 21.9.2009
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti 10.9.2002 - 21.9.2009
Poskytování technických služeb 10.9.2002 - 21.9.2009
Projektová činnost ve výstavbě 10.9.2002 - 21.9.2009
Montáž měřidel 10.9.2002 - 21.9.2009
Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 10.9.2002 - 21.9.2009
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 10.9.2002 - 21.9.2009
Velkoobchod 10.9.2002 - 21.9.2009
Specializovaný maloobchod 10.9.2002 - 21.9.2009
Kovoobráběčství 10.9.2002 - 21.9.2009
Zámečnictví 10.9.2002 - 21.9.2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 10.9.2002 - 21.9.2009
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 10.9.2002 - 21.9.2009
opravy silničních vozidel 9.10.2000 - 10.9.2002
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 9.10.2000 - 10.9.2002
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 9.10.2000 - 10.9.2002
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 9.10.1997 - 10.9.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 9.10.1997 - 10.9.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 9.10.1997 - 10.9.2002
silniční motorová doprava nákladní 9.10.1997 - 10.9.2002
projektová činnost ve výstavbě 9.10.1997 - 10.9.2002
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 9.10.1997 - 10.9.2002
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 25.10.1996 - 9.10.1997
zprostředkovatelská činnost mimo činnosti vyžadující zvláštní oprávnění nebo vyloučené zákonem 25.10.1996 - 10.9.2002
montáž měřidel 25.10.1996 - 10.9.2002
provádění inženýrských staveb 7.11.1995 - 25.10.1996
zprostředkovatelská činnost mimo činnosti nevyžadující zvláštní oprávnění nebo vyloučené zákonem 7.11.1995 - 25.10.1996
výroba, opravy a montáž měřidel 7.11.1995 - 25.10.1996
silniční motorová doprava 7.11.1995 - 9.10.1997
montáž a opravy měřící a regulační techniky 7.11.1995 - 9.10.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 7.11.1995 - 9.10.1997
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 7.11.1995 - 9.10.1997
opravy motorových vozidel 7.11.1995 - 9.10.2000
laboratorní rozbory vody v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění 7.11.1995 - 10.9.2002
zemní práce s mechanizací 7.11.1995 - 10.9.2002
doprava traktorem 7.11.1995 - 10.9.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění 7.11.1995 - 10.9.2002
kovoobrábění 7.11.1995 - 10.9.2002
zámečnictví 7.11.1995 - 10.9.2002
ubytovací služby v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění 7.11.1995 - 10.9.2002
provozování vodovodů a kanalizací 7.11.1995 - 10.9.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady 7.11.1995 - 10.9.2002
vodoinstalatérství 7.11.1995 - 10.9.2002
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 1.12.1993 - 7.11.1995
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.12.1993 - 7.11.1995
Monitorování kanalizací televizní kamerou 1.12.1993 - 7.11.1995
Kovoobrábění 1.12.1993 - 7.11.1995
Výroba, opravy a montáž měřidel 1.12.1993 - 7.11.1995
Projektová činnost v investiční výstavbě 1.12.1993 - 7.11.1995
Vodoinstalatérství 1.12.1993 - 7.11.1995
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.12.1993 - 7.11.1995
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti laboratorních prací 1.12.1993 - 7.11.1995
Pronájem motorových vozidel 1.12.1993 - 7.11.1995
Provozování vodovodů a kanalizací 1.12.1993 - 7.11.1995
Opravy motorových vozidel 1.12.1993 - 7.11.1995
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 1.12.1993 - 7.11.1995
Projektování elektrických zařízení 1.12.1993 - 7.11.1995
Zámečnictví 1.12.1993 - 7.11.1995
Poskytování software 1.12.1993 - 7.11.1995
Zprostředkovatelská činnost 1.12.1993 - 7.11.1995
Silniční motorová doprava 1.12.1993 - 7.11.1995
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.12.1993 - 7.11.1995
Ubytovací služby v ubytovacích zařízení 1.12.1993 - 7.11.1995
Hostinská činnost 1.12.1993 - 7.11.1995

vedení firmy Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo, ato společně vždy dva členové představenstva, znichž alespoň jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že knadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svoje podpisy jednající členové představenstva. 4.9.2018
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to společně vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svoje podpisy jednající členové představenstva. 29.6.2011 - 4.9.2018
Způsob jednání: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jiným orgánem a pod její firmou v celém rozsahu představenstvo, a to buď: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně předseda či místopředseda představenstva a další jeden člen představenstva, nebo c) samostatně jiná osoba, která byla k tomu představenstvem písemně zmocněna. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané obchodní firmě společnosti či k otisku razítka připojí své podpisy osoba nebo společné osoby uvedené v předchozím odstavci. 7.9.2001 - 29.6.2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a listiny o právních úkonech za společnost podepisuje: a/ samostatně předseda představenstva, b/ nebo společně místopředseda a nejméně jeden další člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí jednající členové představenstva svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu písemného oprávnění uděleného představenstvem. 9.10.1997 - 7.9.2001
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.12.1993 - 9.10.1997
člen představenstva Ing. Vladimír Kramář 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Adresa: 248 , Pustiměř 683 21
člen představenstva Ing. Jiří Piňos 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Adresa: Vojtěcha Procházky 293/13 , Vyškov 682 01
předseda představenstva Karel Jurka 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Vznik funkce 30.5.2019
Adresa: Brněnská 49/56 , Vyškov 682 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Lukášek 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Vznik funkce 30.5.2019
Adresa: U náhonu 915/7 , Rousínov 683 01
člen představenstva Bc. Michal Boudný 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Adresa: Slovanská 1304 , Slavkov u Brna 684 01
člen představenstva Ing. Vlastislav Drobílek 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Adresa: Družstevní 606/4 , Ivanovice na Hané 683 23
člen představenstva PhDr. Jiří Horák Ph.D. 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Adresa: Ždánská 557 , Bučovice 685 01
člen představenstva Ing. Karel Valach 1.12.1993 - 25.10.1996
Adresa: 141 , 683 05 Pístovice Česká republika
člen představenstva Ing. Vladimír Kramář 1.12.1993 - 25.10.1996
Adresa: Sídliště Osvobození 676/51 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Petr Baránek 1.12.1993 - 18.4.1997
Adresa: Bosonožská 325/13 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Dušan Jakoubek 1.12.1993 - 18.4.1997
Adresa: Čs. armády 1048 , 684 01 Slavkov Česká republika
člen představenstva Ing. Vladimír Mikyska 1.12.1993 - 18.4.1997
Adresa: Příční 221/13 , Rousínov 683 01
předseda představenstva Ing. Karel Valach 25.10.1996 - 18.4.1997
Adresa: 141 , 683 05 Pístovice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Kramář 25.10.1996 - 18.4.1997
Adresa: Sídliště Osvobození 676/51 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Dušan Jakoubek 18.4.1997 - 9.7.1999
Adresa: Čs. armády 1048 , 684 01 Slavkov Česká republika
člen představenstva Ing. Vladimír Mikyska 18.4.1997 - 9.7.1999
Adresa: Příční 221/13 , Rousínov 683 01
předseda představenstva Ing. Karel Valach 18.4.1997 - 9.7.1999
Adresa: 141 , 683 05 Pístovice Česká republika
člen představenstva Mgr. Jiří Kříž 9.10.1997 - 9.7.1999
Adresa: Vinohradská 640 , Bučovice 685 01
člen představenstva Ing. Petr Baránek 18.4.1997 - 10.5.2000
Adresa: Bosonožská 325/13 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Kramář 18.4.1997 - 10.5.2000
Adresa: Sídliště Osvobození 676/51 , Vyškov 682 01
člen představenstva Mgr. Luboš Kadlec 9.7.1999 - 9.10.2000
Adresa: Na Hraničkách 493/44 , Vyškov 682 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Mikyska 9.7.1999 - 7.9.2001
Adresa: Příční 221/13 , Rousínov 683 01
člen představenstva RNDr. Miloš Olík 9.10.2000 - 27.5.2003
Vznik členství 5.9.2000
Zánik členství 16.1.2003
Adresa: Hanácká 220/14 , Vyškov 682 01
členka představenstva Mgr. Věra Křivánková 9.7.1999 - 11.8.2003
Vznik členství 19.5.2000
Zánik členství 23.5.2003
Adresa: Dvořákova 883 , Slavkov u Brna 684 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Mikyska 7.9.2001 - 11.8.2003
Vznik členství 1.12.1993
Zánik členství 23.5.2003
Vznik funkce 19.5.2000
Zánik funkce 23.5.2003
Adresa: Polní 363/5 , Rousínov 683 01
člen představenstva RNDr. Petr Hájek 27.5.2003 - 11.8.2003
Vznik členství 14.3.2003
Adresa: Wolkerova 4 , 682 01 Vyškov Česká republika
člen představenstva JUDr. František Šujan 9.7.1999 - 4.9.2007
Vznik členství 19.5.2000
Zánik členství 25.5.2007
Adresa: Polní 880 , Bučovice 685 01
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Kramář 10.5.2000 - 4.9.2007
Vznik členství 1.12.1993
Zánik členství 25.5.2007
Vznik funkce 19.5.2000
Adresa: Švermova 500/12 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Petr Baránek 10.5.2000 - 4.9.2007
Vznik členství 1.12.1993
Zánik členství 25.5.2007
Adresa: Langrova 1207/1 , Brno 627 00
předseda představenstva RNDr. Petr Hájek 11.8.2003 - 4.9.2007
Vznik členství 14.3.2003
Zánik členství 25.5.2007
Vznik funkce 23.5.2003
Adresa: Wolkerova 4 , 682 01 Vyškov Česká republika
člen představenstva Ing. Ivan Charvát 11.8.2003 - 4.9.2007
Vznik členství 23.5.2003
Zánik členství 25.5.2007
Adresa: Zlatá Hora 1366 , Slavkov u Brna 684 01
člen představenstva Ing. František Havíř 11.8.2003 - 4.9.2007
Vznik členství 23.5.2003
Zánik členství 25.5.2007
Adresa: 41 , Rousínov 683 01
předseda představenstva RNDr. Petr Hájek 4.9.2007 - 29.6.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 6.5.2011
Vznik funkce 25.5.2007
Adresa: Wolkerova 4 , 682 01 Vyškov Česká republika
místopředseda představenstva JUDr. František Šujan 4.9.2007 - 29.6.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 25.5.2007
Adresa: Polní 880 , Bučovice 685 01
člen představenstva Ing. Vladimír Kramář 4.9.2007 - 29.6.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: Švermova 500/12 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. František Havíř 4.9.2007 - 29.6.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: 41 , Rousínov 683 01
člen představenstva Ing. Ivan Charvát 4.9.2007 - 29.6.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: Zlatá Hora 1366 , Slavkov u Brna 684 01
člen představenstva Radoslav Dvořáček 4.9.2007 - 29.6.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: 87 , Habrovany 683 01
člen představenstva Ing. Vladimír Kramář 29.6.2011 - 4.10.2012
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: Švermova 500/12 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Ivan Charvát 29.6.2011 - 14.1.2013
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: sídliště Nádražní 1156 , Slavkov u Brna 684 01
předseda představenstva Ing. Jiří Piňos 29.6.2011 - 18.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 6.8.2013
Vznik funkce 20.5.2011
Zánik funkce 6.8.2013
Adresa: Vojtěcha Procházky 293/13 , Vyškov 682 01
místopředseda představenstva Ing. František Havíř 29.6.2011 - 18.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 20.5.2011
Adresa: 41 , Rousínov 683 01
člen představenstva Radoslav Dvořáček 29.6.2011 - 18.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: 87 , Habrovany 683 01
člen představenstva Ing. Dagmar Nepeřená 29.6.2011 - 18.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: Družstevní 96/2 , Vyškov 682 01
člen představenstva MUDr. Radovan Válek 29.6.2011 - 18.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: Fučíkova 842 , Bučovice 685 01
člen představenstva Ing. Vladimír Kramář 4.10.2012 - 18.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: 248 , Pustiměř 683 21
člen představenstva Ing. Ivan Charvát 14.1.2013 - 18.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: sídliště Nádražní 1182 , Slavkov u Brna 684 01
předseda představenstva Ing. Jiří Piňos 18.9.2013 - 5.10.2013
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 6.8.2013
Vznik funkce 20.5.2011
Zánik funkce 6.8.2013
Adresa: Vojtěcha Procházky 293/13 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Ivan Charvát 18.9.2013 - 15.11.2013
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: sídliště Nádražní 1182 , Slavkov u Brna 684 01
člen představenstva Ing. Dagmar Nepeřená 18.9.2013 - 2.7.2014
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: Družstevní 96/2 , Vyškov 682 01
předseda představenstva Karel Goldemund 14.11.2013 - 2.7.2014
Vznik členství 18.10.2013
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 18.10.2013
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: Vojtěcha Procházky 295/17 , Vyškov 682 01
místopředseda představenstva Ing. František Havíř 18.9.2013 - 7.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 29.5.2015
Vznik funkce 20.5.2011
Zánik funkce 29.5.2015
Adresa: 41 , Rousínov 683 01
člen představenstva Ing, Vladimír Kramář 18.9.2013 - 7.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: 248 , Pustiměř 683 21
člen představenstva Radoslav Dvořáček 18.9.2013 - 7.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: 87 , Habrovany 683 01
člen představenstva MUDr. Radovan Válek 18.9.2013 - 7.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: Fučíkova 842 , Bučovice 685 01
člen představenstva Ing. Ivan Charvát 15.11.2013 - 7.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: Jiráskova 1643 , Slavkov u Brna 684 01
předseda představenstva Ing. Karel Goldemund 2.7.2014 - 7.7.2015
Vznik členství 30.5.2014
Zánik členství 29.5.2015
Vznik funkce 30.5.2014
Zánik funkce 29.5.2015
Adresa: Vojtěcha Procházky 295/17 , Vyškov 682 01
člen představenstva Mgr. Luboš Kadlec 2.7.2014 - 7.7.2015
Vznik členství 30.5.2014
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: Smetanovo nábřeží 499/55 , Vyškov 682 01
místopředseda představenstva MUDr. Radovan Válek 7.7.2015 - 28.5.2017
Vznik členství 29.5.2015
Vznik funkce 29.5.2015
Adresa: Fučíkova 842 , Bučovice 685 01
předseda představenstva Ing. Karel Goldemund 7.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 30.5.2019
Vznik funkce 29.5.2015
Zánik funkce 30.5.2019
Adresa: Vojtěcha Procházky 295/17 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Vladimír Kramář 7.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 30.5.2019
Adresa: 248 , Pustiměř 683 21
člen představenstva Ing. Jiří Lukášek 7.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 30.5.2019
Adresa: U náhonu 915/7 , Rousínov 683 01
člen představenstva Radoslav Dvořáček 7.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 30.5.2019
Adresa: 87 , Habrovany 683 01
člen představenstva Michal Boudný 7.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 30.5.2019
Adresa: Slovanská 1304 , Slavkov u Brna 684 01
člen představenstva MUDr. František Adamec 7.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 30.5.2019
Adresa: Morávkova 311/12 , Vyškov 682 01
místopředseda představenstva MUDr. Radovan Válek 28.5.2017 - 9.7.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 30.5.2019
Vznik funkce 29.5.2015
Zánik funkce 30.5.2019
Adresa: Fučíkova 860 , Bučovice 685 01

Dozorčí rada Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Hynek Charvat 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Vznik funkce 30.5.2019
Adresa: Luční 1458 , Slavkov u Brna 684 01
místopředseda dozorčí rady Jaromír Konečný DiS. 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Vznik funkce 30.5.2019
Adresa: Široká 114 , Křenovice 683 52
člen dozorčí rady Jiří Konkol 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Adresa: Sušilovo náměstí 54/32 , Rousínov 683 01
člen dozorčí rady Mgr. Petr Obruča 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Adresa: Polní 1134 , Bučovice 685 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Skokan 9.7.2019
Vznik členství 30.5.2019
Adresa: Školní 404 , Letonice 683 35
člen RNDr. Pavel Šafařík 1.12.1993 - 7.11.1995
Adresa: Mlýnská 786/29 , Ivanovice na Hané 683 23
člen Josef Žožela 1.12.1993 - 7.11.1995
Adresa: Slavkovská 859 , Bučovice 685 01
členka Ing. Zdenka Goldová 1.12.1993 - 18.4.1997
Adresa: Jarní 634/3 , Vyškov 682 01
člen Jiří Šilhánek 1.12.1993 - 18.4.1997
Adresa: Tyršova 1104 , 684 01 Slavkov Česká republika
členka Eva Nováková 1.12.1993 - 18.4.1997
Adresa: 425 , Drnovice 683 04
člen Josef Žoužela 7.11.1995 - 18.4.1997
Adresa: Slavkovská 859 , Bučovice 685 01
člen František Němec 7.11.1995 - 18.4.1997
Adresa: Švermova 549/16 , Ivanovice na Hané 683 23
člen Josef Žoužela 18.4.1997 - 9.10.1997
Adresa: Slavkovská 859 , Bučovice 685 01
členka Eva Nováková 18.4.1997 - 9.10.1997
Adresa: 425 , Drnovice 683 04
člen František Němec 18.4.1997 - 9.10.1997
Adresa: Švermova 549/16 , Ivanovice na Hané 683 23
členka Ing. Zdenka Goldová 18.4.1997 - 9.10.1997
Adresa: Jarní 634/3 , Vyškov 682 01
člen Jiří Šilhánek 18.4.1997 - 9.7.1999
Adresa: Tyršova 1104 , 684 01 Slavkov Česká republika
předsedkyně Ing. Zdenka Goldová 9.10.1997 - 9.7.1999
Adresa: Jarní 634/3 , Vyškov 682 01
členka Marie Leznarová 9.10.1997 - 7.9.2001
Adresa: Letní 620/9 , Vyškov 682 01
předseda Jiří Šilhánek 9.7.1999 - 30.11.2002
Adresa: Tyršova 1104 , 684 01 Slavkov Česká republika
člen RNDr. Petr Hájek 9.7.1999 - 30.11.2002
Adresa: Wolkerova 4 , 682 01 Vyškov Česká republika
místopředsedkyně Marie Leznarová 7.9.2001 - 30.11.2002
Adresa: Letní 620/9 , Vyškov 682 01
místopředseda RNDr. Petr Hájek 30.11.2002 - 27.5.2003
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 26.2.2003
Vznik funkce 25.9.2002
Zánik funkce 26.2.2003
Adresa: Wolkerova 4 , 682 01 Vyškov Česká republika
člen Radoslav Dvořáček 9.10.1997 - 11.8.2003
Vznik členství 16.5.1997
Adresa: 87 , Habrovany 683 01
člen Pavel Prokop 30.11.2002 - 11.8.2003
Vznik členství 25.9.2002
Zánik členství 23.5.2003
Adresa: Polní 431 , Otnice 683 54
člen Zdeněk Štark 9.10.1997 - 15.9.2006
Vznik členství 29.5.1997
Zánik členství 19.6.2006
Adresa: Palánek 172/11 , Vyškov 682 01
předsedkyně Marie Leznarová 30.11.2002 - 15.9.2006
Vznik členství 29.5.1997
Zánik členství 19.6.2006
Vznik funkce 25.9.2002
Adresa: Letní 620/9 , Vyškov 682 01
člen Mgr. Oldřich Holásek 7.9.2001 - 4.9.2007
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 25.5.2007
Adresa: U Škol 706 , Bučovice 685 01
člen Mgr. Luboš Kadlec 27.5.2003 - 4.9.2007
Vznik členství 21.3.2003
Zánik členství 25.5.2007
Adresa: Na Hraničkách 493/44 , Vyškov 682 01
místopředseda Radoslav Dvořáček 11.8.2003 - 4.9.2007
Vznik členství 16.5.1997
Zánik členství 25.5.2007
Vznik funkce 23.5.2003
Zánik funkce 25.5.2007
Adresa: 87 , Habrovany 683 01
člen Zdeněk Pavlík 11.8.2003 - 4.9.2007
Vznik členství 23.5.2003
Zánik členství 25.5.2007
Adresa: Dvořákova 864 , Slavkov u Brna 684 01
člen dozorčí rady Mgr. Luboš Kadlec 4.9.2007 - 19.9.2007
Vznik členství 25.5.2007
Adresa: Smetanovo nábřeží 499/55 , Vyškov 682 01
předseda dozorčí rady Marie Leznarová 15.9.2006 - 15.7.2011
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 19.6.2011
Vznik funkce 27.6.2006
Zánik funkce 19.6.2011
Adresa: Letní 620/9 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Helena Burdová 15.9.2006 - 15.7.2011
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 19.6.2011
Adresa: Alšova 197/32 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Mgr. Šárka Šilerová 4.9.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: Příhon 972 , Bučovice 685 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Doležel 4.9.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: Polní 1197 , Slavkov u Brna 684 01
člen dozorčí rady Karel Pásek 4.9.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: Sušilovo náměstí 51/29 , Rousínov 683 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Luboš Kadlec 19.9.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 25.5.2007
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: Smetanovo nábřeží 499/55 , Vyškov 682 01
místopředseda dozorčí rady Jaromír Konečný 15.7.2011 - 2.11.2011
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 20.6.2011
Adresa: Široká 114 , Křenovice 683 52
člen dozorčí rady Michal Crhák 15.7.2011 - 4.10.2012
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 6.3.2012
Adresa: Hájecká 531 , Bučovice 685 01
předseda dozorčí rady Ing. Hynek Charvat 15.7.2011 - 18.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 20.6.2011
Adresa: Luční 1458 , Slavkov u Brna 684 01
člen dozorčí rady Helena Burdová 15.7.2011 - 18.9.2013
Vznik členství 19.6.2011
Adresa: Alšova 197/32 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Coufal 15.7.2011 - 18.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: U kapličky 281/26 , Rousínov 683 01
člen dozorčí rady Miroslav Bezděk 15.7.2011 - 18.9.2013
Vznik členství 19.6.2011
Adresa: Nádražní 357/21 , Vyškov 682 01
místopředseda dozorčí rady Jaromír Konečný 2.11.2011 - 18.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 20.6.2011
Adresa: Široká 114 , Křenovice 683 52
člen dozorčí rady Mgr. Aleš Navrátil 4.10.2012 - 18.9.2013
Vznik členství 25.5.2012
Adresa: Legionářská 172 , Bučovice 685 01
člen dozorčí rady Aleš Navrátil 18.9.2013 - 8.5.2015
Vznik členství 25.5.2012
Adresa: Legionářská 172 , Bučovice 685 01
předseda dozorčí rady Ing. Hynek Charvat 18.9.2013 - 7.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 29.5.2015
Vznik funkce 20.6.2011
Zánik funkce 29.5.2015
Adresa: Luční 1458 , Slavkov u Brna 684 01
místopředseda dozorčí rady Jaromír Konečný 18.9.2013 - 7.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 29.5.2015
Vznik funkce 20.6.2011
Zánik funkce 29.5.2015
Adresa: Široká 114 , Křenovice 683 52
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Coufal 18.9.2013 - 7.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: U kapličky 281/26 , Rousínov 683 01
člen dozorčí rady Aleš Navrátil 8.5.2015 - 7.7.2015
Vznik členství 25.5.2012
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: Ždánská 148 , Bučovice 685 01
místopředseda dozorčí rady Jaromír Konečný 7.7.2015 - 18.11.2015
Vznik členství 29.5.2015
Vznik funkce 29.5.2015
Adresa: Široká 114 , Křenovice 683 52
člen dozorčí rady Helena Burdová 18.9.2013 - 12.7.2016
Vznik členství 19.6.2011
Zánik členství 19.6.2016
Adresa: Alšova 197/32 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Miroslav Bezděk 18.9.2013 - 12.7.2016
Vznik členství 19.6.2011
Zánik členství 19.6.2016
Adresa: Nádražní 357/21 , Vyškov 682 01
předseda dozorčí rady Ing. Hynek Charvat 7.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 30.5.2019
Vznik funkce 29.5.2015
Zánik funkce 30.5.2019
Adresa: Luční 1458 , Slavkov u Brna 684 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Coufal 7.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 30.5.2019
Adresa: U kapličky 281/26 , Rousínov 683 01
člen dozorčí rady Aleš Navrátil 7.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 30.5.2019
Adresa: Ždánská 148 , Bučovice 685 01
místopředseda dozorčí rady Jaromír Konečný 18.11.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 30.5.2019
Vznik funkce 29.5.2015
Zánik funkce 30.5.2019
Adresa: Široká 114 , Křenovice 683 52
člen dozorčí rady Ing. Vlastislav Drobílek 12.7.2016 - 9.7.2019
Vznik členství 20.6.2016
Zánik členství 30.5.2019
Adresa: Družstevní 606/4 , Ivanovice na Hané 683 23

Prokura Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing, Vladimír Kramář 18.9.2013
Adresa: 248 , Pustiměř 683 21
Jméno Ing. Vladimír Kramář 8.7.2011 - 4.10.2012
Adresa: Švermova 500/12 , Vyškov 682 01
Jméno Ing. Vladimír Kramář 4.10.2012 - 18.9.2013
Adresa: 248 , Pustiměř 683 21

Sbírka Listin Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1170/SL 159 notářský zápis [NZ 754/2015] rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 16.10.2015 2.12.2015 14.1.2016 5
B 1170/SL 158 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 17.4.2015 20.8.2015 21.8.2015 43
B 1170/SL 157 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.2015 1.7.2015 9.7.2015 10
B 1170/SL 156 notářský zápis [NZ 396/2015] rozhodnutí valné hromady, stanovy Krajský soud v Brně 29.5.2015 5.6.2015 9.6.2015 19
B 1170/SL 155 notářský zápis [NZ 280/2015] rozhodnutí představenstva akciové společnosti Krajský soud v Brně 16.4.2015 28.4.2015 4.5.2015 27
B 1170/SL 154 notářský zápis rozh.akcio.spol.,NZ 1154/2014 Krajský soud v Brně 13.10.2014 15.10.2014 20.11.2014 8
B 1170/SL 152 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 2.4.2014 6.6.2014 9.6.2014 43
B 1170/SL 150 notářský zápis rozhodnutí představenstva, NZ 561/2013 Krajský soud v Brně 9.10.2013 11.10.2013 16.10.2013 20
B 1170/SL 149 posudek znalce č. 6040 Krajský soud v Brně 14.4.2013 11.10.2013 16.10.2013 43
B 1170/SL 148 posudek znalce č. 6043 Krajský soud v Brně 24.4.2013 11.10.2013 16.10.2013 52
B 1170/SL 147 posudek znalce č. 6030 Krajský soud v Brně 25.3.2013 11.10.2013 16.10.2013 30
B 1170/SL 146 posudek znalce č. 6029 Krajský soud v Brně 25.3.2013 11.10.2013 16.10.2013 21
B 1170/SL 145 posudek znalce č. 5991.9 Krajský soud v Brně 6.12.2012 11.10.2013 16.10.2013 12
B 1170/SL 144 posudek znalce č. 5991.8 Krajský soud v Brně 7.12.2012 11.10.2013 16.10.2013 11
B 1170/SL 143 posudek znalce č. 5991.7 Krajský soud v Brně 6.12.2012 11.10.2013 16.10.2013 12
B 1170/SL 142 posudek znalce č. 5991.6 Krajský soud v Brně 5.12.2012 11.10.2013 16.10.2013 12
B 1170/SL 141 posudek znalce č. 5991.5 Krajský soud v Brně 5.12.2012 11.10.2013 16.10.2013 13
B 1170/SL 140 posudek znalce č. 5991.4 Krajský soud v Brně 4.12.2012 11.10.2013 16.10.2013 14
B 1170/SL 139 posudek znalce č. 5991.3 Krajský soud v Brně 4.12.2012 11.10.2013 16.10.2013 13
B 1170/SL 138 posudek znalce č. 5991.2 Krajský soud v Brně 3.12.2012 11.10.2013 16.10.2013 13
B 1170/SL 137 posudek znalce č. 5991.1 Krajský soud v Brně 3.12.2012 11.10.2013 16.10.2013 16
B 1170/SL 135 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 14.3.2012 22.10.2012 25.10.2012 48
B 1170/SL 134 notářský zápis -rozhod.VH,NZ 356/2012 Krajský soud v Brně 25.5.2012 12.10.2012 8
B 1170/SL 133 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.4.2012 9.7.2012 22
B 1170/SL 132 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.5.2011 24.5.2012 20
B 1170/SL 131 zpráva auditora o ověření závazku (pohledávky) Krajský soud v Brně 19.10.2011 9.11.2011 3
B 1170/SL 130 notářský zápis - rozh.představ., NZ 632/2011 Krajský soud v Brně 7.10.2011 9.11.2011 20
B 1170/SL 129 podpisové vzory + ČP - 8x Krajský soud v Brně 30.5.2011 26.7.2011 15
B 1170/SL 128 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 20.5.2011 26.7.2011 3
B 1170/SL 127 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 324/2011 Krajský soud v Brně 20.5.2011 26.7.2011 16
B 1170/SL 126 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 6.5.2011 26.7.2011 4
B 1170/SL 125 ostatní -zápis zasedání DR Krajský soud v Brně 20.6.2011 21.7.2011 1
B 1170/SL 124 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.6.2011 21.7.2011 12
B 1170/SL 123 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 19.4.2011 18.7.2011 47
B 1170/SL 122 notářský zápis -rozhod. předst., NZ 766/10 Krajský soud v Brně 19.10.2010 19.11.2010 13
B 1170/SL 121 posudek znalce -č.5625.2 Krajský soud v Brně 24.9.2010 19.11.2010 32
B 1170/SL 120 posudek znalce - č. 5716 Krajský soud v Brně 15.9.2010 59
B 1170/SL 119 notářský zápis - rozh. představ., NZ 678/2010 Krajský soud v Brně 31.8.2010 15.9.2010 10
B 1170/SL 118 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 19.4.2010 31.8.2010 47
B 1170/SL 117 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.5.2010 31.8.2010 22
B 1170/SL 116 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 190/10 Krajský soud v Brně 30.3.2010 7.5.2010 15
B 1170/SL 115 posudek znalce -č.5612 Krajský soud v Brně 10.3.2010 7.5.2010 15
B 1170/SL 114 posudek znalce -č.5624 Krajský soud v Brně 29.10.2009 7.5.2010 13
B 1170/SL 113 posudek znalce -č.5616 Krajský soud v Brně 24.10.2009 7.5.2010 20
B 1170/SL 112 posudek znalce -č.5618 Krajský soud v Brně 15.10.2009 7.5.2010 14
B 1170/SL 111 posudek znalce -č.5617 Krajský soud v Brně 15.10.2009 7.5.2010 12
B 1170/SL 110 posudek znalce -č.5609 Krajský soud v Brně 13.10.2009 7.5.2010 10
B 1170/SL 109 posudek znalce -č.5611 Krajský soud v Brně 7.10.2009 7.5.2010 14
B 1170/SL 108 posudek znalce č,5625 Krajský soud v Brně 5.10.2009 7.5.2010 32
B 1170/SL 107 posudek znalce -č.5610 Krajský soud v Brně 27.9.2009 7.5.2010 11
B 1170/SL 106 posudek znalce -č.5608 Krajský soud v Brně 1.10.2009 7.5.2010 12
B 1170/SL 105 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 24.4.2009 23.10.2009 48
B 1170/SL 104 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.5.2009 23.9.2009 19
B 1170/SL 103 notářský zápis - rozh. VH, NZ 365/09 Krajský soud v Brně 22.5.2009 23.9.2009 15
B 1170/SL 102 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.5.2008 1.8.2008 21
B 1170/SL 101 notářský zápis -NZ 436/2008-osvědčení Krajský soud v Brně 29.5.2008 1.8.2008 13
B 1170/SL 100 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.5.2008 4.7.2008 21
B 1170/SL 99 notářský zápis -NZ /180/2008-osvědčení Krajský soud v Brně 29.2.2008 4.4.2008 12
B 1170/SL 98 posudek znalce -č.5041.3 Krajský soud v Brně 17.2.2006 4.4.2008 33
B 1170/SL 97 posudek znalce -č.5041.2 Krajský soud v Brně 17.2.2006 4.4.2008 26
B 1170/SL 96 posudek znalce -č.5252 Krajský soud v Brně 2.1.2007 4.4.2008 16
B 1170/SL 95 posudek znalce -č.5311 Krajský soud v Brně 20.4.2007 4.4.2008 20
B 1170/SL 94 posudek znalce -č.5254 Krajský soud v Brně 2.3.2007 4.4.2008 14
B 1170/SL 93 posudek znalce -č.5049 Krajský soud v Brně 27.2.2006 4.4.2008 25
B 1170/SL 92 posudek znalce -č.5344 Krajský soud v Brně 30.11.2007 4.4.2008 38
B 1170/SL 91 notářský zápis -NZ 687/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 22.8.2007 3.10.2007 8
B 1170/SL 90 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 16.3.2007 25.7.2007 42
B 1170/SL 89 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 10.7.2006 19.9.2006 4
B 1170/SL 88 ostatní -protokol o volbě členů DR Krajský soud v Brně 19.6.2006 19.9.2006 1
B 1170/SL 87 notářský zápis -rozhod. předst., NZ 589/06 Krajský soud v Brně 18.7.2006 31.8.2006 10
B 1170/SL 86 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 418/06 Krajský soud v Brně 26.5.2006 31.8.2006 12
B 1170/SL 85 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 23.3.2006 2.8.2006 37
B 1170/SL 84 ostatní - plná moc Krajský soud v Brně 19.1.2005 17.1.2006 2
B 1170/SL 81 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 19.4.2005 12.12.2005 66
B 1170/SL 80 ostatní -znal. pos. č.4886 Krajský soud v Brně 14.6.2005 8.11.2005 20
B 1170/SL 79 ostatní -znal. pos.č.1056-130/2005 Krajský soud v Brně 1.9.2005 8.11.2005 33
B 1170/SL 78 ostatní -znal. pos.č.950-024/2005 Krajský soud v Brně 27.8.2005 8.11.2005 29
B 1170/SL 77 ostatní -znaal. pos.č 959-033/2005 Krajský soud v Brně 13.7.2005 8.11.2005 19
B 1170/SL 76 ostatní -znal. pos,č.958-032/2005 Krajský soud v Brně 13.7.2005 8.11.2005 16
B 1170/SL 75 notářský zápis -NZ 815/2005-osvědčení Krajský soud v Brně 20.9.2005 8.11.2005 11
B 1170/SL 74 ostatní -znal. pos. č.3753/163-2005 Krajský soud v Brně 20.8.2005 8.11.2005 7
B 1170/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.2005 4.10.2005 22
B 1170/SL 72 notářský zápis -rozhod. předst., NZ 40/05 Krajský soud v Brně 19.1.2005 3.3.2005 7
B 1170/SL 71 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.5.2004 3.11.2004 20
B 1170/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.5.2004 13.8.2004 22
B 1170/SL 69 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 14.5.2004 13.8.2004 9
B 1170/SL 68 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 9.4.2004 2.8.2004 40
B 1170/SL 67 notářský zápis -rozhod. představenstva Krajský soud v Brně 10.3.2004 19.7.2004 9
B 1170/SL 66 posudek znalce -č. 4539 Krajský soud v Brně 18.12.2003 19.7.2004 27
B 1170/SL 65 posudek znalce -č. 4521 Krajský soud v Brně 2.11.2003 19.7.2004 23
B 1170/SL 64 posudek znalce -č. 3336/196-2003 Krajský soud v Brně 19.7.2004 3
B 1170/SL 63 posudek znalce -č. 3335/195-2003 Krajský soud v Brně 19.7.2004 4
B 1170/SL 62 posudek znalce -č. 3334/194-2003 Krajský soud v Brně 19.7.2004 4
B 1170/SL 61 posudek znalce -č. 3333/193-2003 Krajský soud v Brně 19.7.2004 3
B 1170/SL 60 posudek znalce -č. 3332/192-2003 Krajský soud v Brně 19.7.2004 3
B 1170/SL 59 posudek znalce -č. 3319/179-2003 Krajský soud v Brně 19.7.2004 9
B 1170/SL 58 posudek znalce -č. 4328 Krajský soud v Brně 2.5.2003 19.7.2004 85
B 1170/SL 57 ostatní  smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 17.7.2003 11.11.2003 18
B 1170/SL 56 ostatní -potvrz. objednávky v HN Krajský soud v Brně 17.6.2003 11.11.2003 6
B 1170/SL 55 ostatní -potvrz . zůst. na účtě Krajský soud v Brně 28.8.2003 11.11.2003 1
B 1170/SL 54 ostatní -výpis záp. předst. Krajský soud v Brně 26.8.2003 11.11.2003 3
B 1170/SL 53 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 23.5.2003 25.8.2003 16
B 1170/SL 52 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 23.5.2003 25.8.2003 2
B 1170/SL 51 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 23.5.2003 25.8.2003 2
B 1170/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Brně 28.5.2003 25.8.2003 3
B 1170/SL 49 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 21.4.2003 25.8.2003 46
B 1170/SL 48 notářský zápis - rozhodn.představen. Krajský soud v Brně 29.4.2003 9.7.2003 9
B 1170/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Brně 31.3.2003 28.5.2003 4
B 1170/SL 46 ostatní - vzdání se členství Krajský soud v Brně 13.1.2003 28.5.2003 4
B 1170/SL 45 ostatní - výpis z představenstva Krajský soud v Brně 18.3.2003 28.5.2003 2
B 1170/SL 44 ostatní - výpis z doz. rady Krajský soud v Brně 26.2.2003 28.5.2003 2
B 1170/SL 43 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 14.8.2002 16.12.2002 9
B 1170/SL 42 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 6.6.2002 12.9.2002 7
B 1170/SL 41 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 31.5.2002 12.9.2002 11
B 1170/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.5.2002 12.9.2002 22
B 1170/SL 39 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 28.3.2002 24.7.2002 49
B 1170/SL 38 výroční zpráva 1998 Krajský soud v Brně 21.5.1999 21.5.2002 22
B 1170/SL 37 výroční zpráva 1997 Krajský soud v Brně 23.4.1998 21.5.2002 19
B 1170/SL 36 výroční zpráva 1995 Krajský soud v Brně 25.6.1996 21.5.2002 11
B 1170/SL 35 výroční zpráva 1994 Krajský soud v Brně 19.5.1995 21.5.2002 11
B 1170/SL 34 výroční zpráva 1993 Krajský soud v Brně 11.7.1994 21.5.2002 11
B 1170/SL 33 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 25.6.1996 21.5.2002 27
B 1170/SL 32 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 19.5.1995 21.5.2002 23
B 1170/SL 31 ostatní - usnesení VH, plná moc Krajský soud v Brně 25.11.1994 21.5.2002 3
B 1170/SL 30 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 19.10.1994 21.5.2002 2
B 1170/SL 29 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 3.3.1994 21.5.2002 24
B 1170/SL 28 notářský zápis - zakl. listina Krajský soud v Brně 4.11.1993 21.5.2002 26
B 1170/SL 27 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 25.9.2001 15.1.2002 10
B 1170/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.5.2001 27.9.2001 22
B 1170/SL 25 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 24.5.2001 27.9.2001 33
B 1170/SL 24 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 30.3.2001 19.9.2001 94
B 1170/SL 23 ostatní - ČP, podpis. vzor Krajský soud v Brně 9.4.2001 27.4.2001 11
B 1170/SL 22 ostatní - ČP+podpis,vzor Krajský soud v Brně 25.9.2000 24.10.2000 1
B 1170/SL 21 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 19.5.2000 6.6.2000 8
B 1170/SL 20 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 19.5.2000 6.6.2000 6
B 1170/SL 19 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 19.5.2000 6.6.2000 25
B 1170/SL 9 posudek znalce č.06/99 Krajský soud v Brně 20.11.1999 25.2.2000 6
B 1170/SL 8 posudek znalce č.263 Krajský soud v Brně 20.11.1999 25.2.2000 5
B 1170/SL 7 posudek znalce č.03/99 Krajský soud v Brně 20.11.1999 25.2.2000 6
B 1170/SL 6 posudek znalce č.2804 Krajský soud v Brně 13.8.1998 25.2.2000 11
B 1170/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 21.5.1999 25.2.2000 6
B 1170/SL 4 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 29.5.1998 25.2.2000 6
B 1170/SL 18 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 31.1.2000 25.2.2000 8
B 1170/SL 17 notářský zápis - zased.představ. Krajský soud v Brně 1.12.1999 25.2.2000 7
B 1170/SL 16 posudek znalce č.262 Krajský soud v Brně 20.11.1999 25.2.2000 5
B 1170/SL 15 posudek znalce č.04/99 Krajský soud v Brně 20.11.1999 25.2.2000 6
B 1170/SL 14 posudek znalce č.264 Krajský soud v Brně 20.11.1999 25.2.2000 5
B 1170/SL 13 posudek znalce č.07/99 Krajský soud v Brně 20.11.1999 25.2.2000 6
B 1170/SL 12 notářský zápis č.261 Krajský soud v Brně 20.11.1999 25.2.2000 5
B 1170/SL 11 posudek znalce č.05/99 Krajský soud v Brně 20.11.1999 25.2.2000 6
B 1170/SL 10 posudek znalce č.265 Krajský soud v Brně 20.11.1999 25.2.2000 6
B 1170/SL 3 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 21.5.1999 21.7.1999 6
B 1170/SL 2 notářský zápis - VH + stanovy Krajský soud v Brně 16.5.1997 4.2.1998 28
B 1170/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 4.2.1998 35

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49454587
Jméno Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vyškov
Vznik první živnosti: 18.11.1994
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 11

Sídlo Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Živnosti a provozovny Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Jízdárenská 780/1, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1010429019
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 21.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 171, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1010429001
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 21.7.2015
Provozovna č. 3
Provozovna 9. května 335/21, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047602
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 31.3.2008
Provozovna č. 4
Provozovna Brněnská 410/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047581
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 18.11.1994
Provozovna č. 5
Provozovna Kroměřížská 646/10, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047637
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 14.5.2008
Provozovna č. 6
Provozovna Nová 998, Bučovice 685 01
Identifikační číslo provozovny 1003047670
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 24.4.2008
Provozovna č. 7
Provozovna 274 683 21 Pustiměř
Identifikační číslo provozovny 1003047629
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 23.4.2008
Provozovna č. 8
Provozovna U Splavu 1445, Slavkov u Brna 684 01
Identifikační číslo provozovny 1003047661
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 25.4.2008
Provozovna č. 9
Provozovna 1163 683 04 Ruprechtov
Identifikační číslo provozovny 1003047700
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 29.1.2011
Provozovna č. 10
Provozovna 225, Račice-Pístovice 683 05
Identifikační číslo provozovny 1003047718
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 4.2.2011
Provozovna č. 11
Provozovna 278 683 02 Hrušky
Identifikační číslo provozovny 1003047726
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.2.2011
Provozovna č. 12
Provozovna 141 683 04 Krásensko
Identifikační číslo provozovny 1003047734
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 3.3.2011
Provozovna č. 13
Provozovna Slavkovská 1195 31 683 01 Rousínov
Identifikační číslo provozovny 1003047696
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 21.2.2011
Provozovna č. 14
Provozovna Pod Vodárnou 538 683 54 Otnice
Identifikační číslo provozovny 1005667985
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2012
Provozovna č. 15
Provozovna 152, Hlubočany 682 01
Identifikační číslo provozovny 1009319965
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 17.12.2013
Provozovna č. 16
Provozovna Dolní 457, Bošovice 683 54
Identifikační číslo provozovny 1009444506
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 12.2.2014
Provozovna č. 17
Provozovna Tyršova 683 23 Ivanovice na Hané
Identifikační číslo provozovny 1012237559
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 6.6.2018

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 410/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1994

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 410/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1994

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 410/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1994

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 410/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.1.1995

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 171, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1010429001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Kroměřížská 646/10, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047637
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.5.2008
Provozovna č. 3
Provozovna Brněnská 410/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.1.1995

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.2.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Nová 998, Bučovice 685 01
Identifikační číslo provozovny 1003047670
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.4.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Kroměřížská 646/10, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047637
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.5.2008
Provozovna č. 3
Provozovna U Splavu 1445, Slavkov u Brna 684 01
Identifikační číslo provozovny 1003047661
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.4.2008
Provozovna č. 4
Provozovna 141 683 04 Krásensko
Identifikační číslo provozovny 1003047734
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.3.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Slavkovská 1195 31 683 01 Rousínov
Identifikační číslo provozovny 1003047696
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.2.2011
Provozovna č. 6
Provozovna 1163 683 04 Ruprechtov
Identifikační číslo provozovny 1003047700
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2011
Provozovna č. 7
Provozovna 278 683 02 Hrušky
Identifikační číslo provozovny 1003047726
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.3.2011
Provozovna č. 8
Provozovna 274 683 21 Pustiměř
Identifikační číslo provozovny 1003047629
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.3.2011
Provozovna č. 9
Provozovna 225, Račice-Pístovice 683 05
Identifikační číslo provozovny 1003047718
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.3.2011
Provozovna č. 10
Provozovna Pod Vodárnou 538 683 54 Otnice
Identifikační číslo provozovny 1005667985
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.6.2012
Provozovna č. 11
Provozovna Tyršova 683 23 Ivanovice na Hané
Identifikační číslo provozovny 1012237559
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.6.2018

Živnost č. 8 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.5.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 410/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.5.1995

Živnost č. 9 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.8.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 171, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1010429001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Kroměřížská 646/10, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047637
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.5.2008
Provozovna č. 3
Provozovna Brněnská 410/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.8.1995
Provozovna č. 4
Provozovna U Splavu 1445, Slavkov u Brna 684 01
Identifikační číslo provozovny 1003047661
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.7.2015

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 171, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1010429001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Kroměřížská 646/10, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047637
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.5.2008
Provozovna č. 3
Provozovna Brněnská 410/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003047581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.11.1996
Provozovna č. 4
Provozovna U Splavu 1445, Slavkov u Brna 684 01
Identifikační číslo provozovny 1003047661
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.7.2015

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 2.8.1995
Přerušení oprávnění 15.10.2014

Živnost č. 12 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1994
Zánik oprávnění 22.4.2002

Živnost č. 14 Zprostředkovatelská činnost mimo činnosti vyžadující zvláštní oprávnění anebo vyloučené zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1994
Zánik oprávnění 3.5.2002

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1994
Zánik oprávnění 14.6.2004

Živnost č. 16 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1995
Zánik oprávnění 8.6.2002

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1996
Zánik oprávnění 9.4.2008

Živnost č. 26 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - Pořádání kurzů v oblasti : Informační technologie, ekonomika, vodovody a kanalizace - Pořádání seminářů a školení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Kramář
Člen statutárního orgánu Jiří Lukášek
Člen statutárního orgánu Michal Boudný
Člen statutárního orgánu PhDr. Jiří Horák Ph.D.
Člen statutárního orgánu Karel Jurka
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Piňos
Člen statutárního orgánu Ing. Vlastislav Drobílek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

IČO: 49454587
Firma: Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vyškov
Základní územní jednotka: Vyškov
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.12.1993

Sídlo Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Sídlo: Brněnská 410/13, Vyškov 682 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk ostatní, kromě novin
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba ostatních elektrických zařízení
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní úklidové činnosti
Ostatní vzdělávání
tracking image