Firma Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČO 47674652


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (47674652) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jasenická 1106, Vsetín 755 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1993 a je stále aktivní. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 682
IČO (identifikační číslo osoby) 47674652
Jméno Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.12.1993
Usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, Jasenická 1106, PSČ 755 01, na svém zasedání konaném dne 12.9.2019 v sídle společnosti, na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, zejména pak ustanovením § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti přijalo toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů. I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, ve výši 1 002 567 000,- Kč (slovy: jedna miliarda dva miliony pět set šedesát sedm tisíc korun českých.) bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku ve výši 22 344 000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc korun českých), na částku ve výši 1 024 911 000,- Kč, (slovy : jedna miliarda dvacet čtyři milionů devět set jedenáct tisíc korun českých) a to nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií Počet nově upisovaných akcií:22 344 (slovy: dvacet dva tisíc tři sta čtyřicet čtyři tisíc) Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)- Druh:kmenové akcie Forma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Upisovací lhůta činí 60 (šedesát) dnů a počíná běžet dnem následujícím po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele prostřednictvím datové schránky. IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/06 Pravidla pro zvyšování základního kapitálu rozhodnutím představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky. V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. Přednostní právo akcioná řů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu se neuplatní, protože emisní kurs upsaných akcií budou předem určeni zájemci splácet nepeněžitým vkladem. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. VI. Vnesení nepeněžitých vkladů Zvýšení základního kapitálu je přípustné pouze níže specifikovanými nepeněžitými vklady. Upisovatelé vnesou nepeněžitý vklad do základního kapitálu v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel předá společnosti nepeněžitý vklad a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení vkladu. O předání a převzetí nepeněžitého vkladu podepíše společnost a upisovatel protokol. VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu Určují se tito zájemci k upsání akcií: 1. Město Kelč, Kelč čp. 5, PSČ 756 43, IČ 00303925, 2. Obec Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec čp. 512, PSČ 756 62, IČ 00303836, 3. Obec Hovězí, Hovězí čp. 2, PSČ 756 01, IČ 00303801, 4. Obec Poličná, Poličná čp. 144, PSČ 757 01, IČ 01265741, 5. Obec Kunovice, Kunovice čp. 153, Loučka, PSČ 756 44, IČ 00635812, Akcie a ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zák. o obchodních korporacích. Akcie budou nabídnuty určeným zájemcům. VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Schvalují se následující nepeněžité vklady vodohospodářská díla využitelné společností ve vlastnictví níže uvedených zájemců: 1) Město Kelč Lokalita Státní statek v Kelči - SO 03 - Jednotná kanalizace II. Etapa 1. SO 3 - Jednotná kanalizace - potrubí PVC DN 200 (r. 2010) 2. SO 3 - Jednotná kanalizace - betonové RŠ DN 1000 (r. 2010) Lokalita Kelč - Bystřická - IO 02 - Splašková kanalizace 1. IO 02 - Splašková kanalizace - potrubí PP DN 250 mm (r. 2017) 2. IO 02 - Splašková kanalizace - betonové RŠ DN 1000 mm (r. 2017) Kanalizace Němetice, Komárovice stoky 1. Kanalizace Němetice - stoka N - PVC DN 250 (r. 2008) 2. Kanalizace Němetice - stoka N - BET DN 200 (r. 2008) 3. Kanalizace Němetice - stoka N - BET DN 300 (r. 2008) 4. Kanalizace Němetice - stoka N - BET DN 400 (r. 2008) 5. Kanalizace Němetice - stoka N - BET DN 600 (r. 2008) 6. Kanalizace Němetice - stoka N - ŽB DN 1000 (r. 2008) 7. Kanalizace Němetice - stoka N1 - PVC DN 250 (r. 2008) 8. Kanalizace Němetice - stoka N1 - BET DN 300 (r. 2008) 9. Kanalizace Němetice - stoka N2 - PVC DN 250 (r. 2008) 10. Kanalizace Němetice - stoka N2 - PVC DN 300 (r. 2008) 11. Kanalizace Němetice - stoka N2 - BET DN 400 (r. 2008) 12. Kanalizace Němetice - stoka N2 - BET DN 500 (r. 2008) 13. Kanalizace Němetice - stoka N2 - BET DN 600 (r. 2008) 14. Kanalizace Němetice - stoka N2.1 - BET DN 300 (r. 2008) 15. Kanalizace Němetice - stoka N2.2 - PVC DN 250 (r. 2008) 16. Kanalizace Němetice - stoka N2.3 - BET DN 300 (r. 2008) 17. Kanalizace Němetice - stoka N2.3 - BET DN 400 (r. 2008) 18. Kanalizace Němetice - stoka N2.3 - BET DN 500 (r. 2008) 19. Kanalizace Němetice - stoka N2.4 - BET DN 300 (r. 2008) 20. Kanalizace Němetice - stoka N2.5 - BET DN 300 (r. 2008) 21. Kanalizace Němetice - stoka N3 - PVC DN 250 (r. 2008) 22. Kanalizace Němetice - stoka N4 - PVC DN 250 (r. 2008) 23. Kanalizace Němetice - stoka N5 - PVC DN 400 (r. 2008) 24. Kanalizace Němetice stoka N5 BET DN 300 (r. 2008) 25. Kanalizace Němetice stoka N5 BET DN 500 (r. 2008) 26. Kanalizace Němetice stoka N5.1 PVC DN 250 (r. 2008) 27. Kanalizace Němetice stoka N5.1 BET DN 300 (r. 2008) 28. Kanalizace Němetice stoka N5.2 BET DN 300 (r. 2008) 29. Kanalizace Němetice stoka N5.2 BET DN 400 (r. 2008) 30. Kanalizace Němetice stoka N5.3 BET DN 300 (r. 2008) 31. Kanalizace Němetice stoka N5.4 BET DN 300 (r. 2008) 32. Kanalizace Němetice stoka N5.5 BET DN 200 (r. 2008) 33. Kanalizace Němetice stoka N5.6 BET DN 300 (r. 2008) 34. Kanalizace Němetice stoka N5.7 BET DN 200 (r. 2008) 35. Kanalizace Němetice stoka N6 BET DN 300 (r. 2008) 36. Kanalizace Němetice stoka N7 BET DN 400 (r. 2008) 37. Kanalizace Němetice stoka N8 BET DN 400 (r. 2008) 38. Kanalizace Němetice stoka N9 BET DN 300 (r. 2008) 39. Kanalizace Němetice stoka N9 BET DN 400 (r. 2008) 40. Kanalizace Němetice stoka N10 BET DN 400 (r. 2008) 41. Kanalizace Němetice stoka N10.1 BET DN 400 (r. 2008) 42. Kanalizace Němetice stoka N11 BET DN 300 (r. 2008) 43. Kanalizace Komárovice stoka K PE DN 80 (r. 2008) 44. Kanalizace Komárovice stoka K vzdušníkové a kalníkové šachty (r. 2008) 45. Kanalizace Komárovice stoka K1 PVC DN 250 (r. 2008) 46. Kanalizace Komárovice stoka K1 PVC DN 300 (r. 2008) 47. Kanalizace Komárovice stoka K1 PVC DN 400 (r. 2008) 48. Kanalizace Komárovice stoka K1.1 PVC DN 200 (r. 2008) 49. Kanalizace Komárovice stoka K1.2 PVC DN 200 (r. 2008) 50. Kanalizace Komárovice stoka K1.3 PP DN 250 (r. 2008) 51. Kanalizace Komárovice stoka K1.3 PVC DN 250 (r. 2008) 52. Kanalizace Komárovice stoka K1.3 ŽB DN 300 (r. 2008) 53. Kanalizace Komárovice stoka K1.4 PP DN 250 (r. 2008) 54. Kanalizace Komárovice stoka K1.4 ŽB DN 300 (r. 2008) 55. Kanalizace Komárovice stoka K1.5 PP DN 250 (r. 2008) 56. Kanalizace Komárovice stoka K1.6 BET DN 400 (r. 2008) 57. Kanalizace Komárovice stoka K1.6 BET DN 500 (r. 2008) 58. Kanalizace Komárovice stoka K1.7 PVC DN 250 (r. 2008) 59. Kanalizace Komárovice stoka K1.8 BET DN 300 (r. 2008) 60. Kanalizace Komárovice stoka K2 PP DN 400 (r. 2008) Kanalizace Němetice, Komárovice ČS1 1. Čerpací stanice ČS1 čerpací stanice (r. 2008) 2. Čerpací stanice ČS1 armaturní komora (r. 2008) 3. Čerpací stanice ČS1 bezpečnostní přepad (r. 2008) 4. Čerpací stanice ČS1 přípojka elektro NN (r. 2008) Kanalizace Němetice, Komárovice OK a RŠ (gravitační) 1. Odlehčovací komora Němetice OK betonová 2 ks (r. 2008) 2. Odlehčovací komora Němetice odlehčovací potrubí PVC DN 300 (r. 2008) 3. Odlehčovací komora Komárovice OK betonová 1 ks (r. 2008) 4. Odlehčovací komora Komárovice odlehčovací potrubí BET DN 500 (r. 2008) 5. Revizní šachty na gravitační části kanalizace Němetice (r. 2008) 6. Revizní šachty na gravitační části kanalizace - Komárovice (r. 2008) Vodovodní řady Kelč 1. Vodovodní řad SO 301.1 - TLT DN 100 (r. 2006) 2. Vodovodní řad SO 301.2 - TLT DN 150 (r. 2006) 3. Vodovodní řad SO 311 - TLT DN 150 (r. 2006) 4. Vodovodní řad SO 321 - TLT DN 100 (r. 2006) 5. SO 04 - Prodloužení vodovodu Zátopkovo - TLT DN 80 (r. 2013) Lokalita Státní statek v Kelči - SO 04 - vodovod I. etapa 1. SO 04 - Vodovod Státní statek I. etapa - PE DN 80 (r. 2008) 2. SO 04 - Vodovod Státní statek I. etapa - PE DN 50 (r. 2008) Lokalita Státní statek v Kelči - Jednotná kanalizace I. etapa 1. Lokalita Státní statek - jednotná kanalizace I. etapa - PP DN 250 (r. 2006) 2. Lokalita Státní statek - jednotná kanalizace I. etapa - PVC DN 200 (r. 2006) 3. Lokalita Státní statek - jednotná kanalizace I. etapa - RŠ (r. 2006) Uvedené nepeněžité vklady města Kelč jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 11 257 000,- Kč, ve znaleckém posudku č. 41-9589/2019 ze dne 17.5.2019, znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 11 257 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem: 11 257 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) 2)Obec Hutisko-Solanec Prodloužení vodovodu - Hutisko-Solanec "U pily" 1. Prodloužení vodovodu Hutisko-Solanec "U Pily" - PE 100 DN 80 mm (r. 2012) Prodloužení kanalizace - Hutisko-Solanec, k.ú. Solanec pod Soláněm 1. Prodloužení kanalizace Hutisko-Solanec, k.ú. Solanec p/Soláněm - PP DN 200, 250 mm (r. 2014) 2. Prodloužení kanalizace Hutisko-Solanec, k.ú. Solanec p/Soláněm - RŠ DN 1000 mm (r. 2014) Kanalizace - Hutisko-Solanec Východ 1. SO 01 - Přivaděč "A-0" - PVC DN 315 (r. 2007) 2. SO 01 - Přivaděč "A-0" - RŠ DN 1000 mm (r. 2007) 3. SO 01 - Přivaděč "A-0" - Měrná šachta DN 1000 (r. 2007) 4. SO 01 - Přivaděč "A-0" - Přípojka NN AYKY 4Bx16 (r. 2007) 5. SO 02 - Vírový separátor (2007) 6. SO 03 - Sběrač "A-1" - PVC DN 315 (r. 2007) 7. SO 03 - Přivaděč "A-1" - RŠ DN 1000 mm (r. 2007) 8. SO 04 - Přípojná stoka "A-1.1" - PVC DN 315 (r. 2007) 9. SO 04 - Přípojná stoka "A-1.1" - RŠ DN 1000 mm (r. 2007) 10. SO 05 - Přípojné stoky "A-1.2, 1.21, 1.21a, 1.22" - PVC DN 250 mm (r. 2007) 11. SO 05 - Přípojné stoky "A-1.2, 1.21, 1.21a, 1.22" - RŠ DN 1000 mm (r. 2007) 12. SO 06 - Přípojná stoka "A-1.3" - PVC DN 250 mm (r. 2007) 13. SO 06 - Přípojná stoka "A-1.3" - RŠ DN 1000 mm (r. 2007) 14. SO 07 - Přípojná stoka "A-1.4" - PVC DN 250 mm (r. 2007) 15. SO 07 - Přípojná stoka "A-1.4" - RŠ DN 1000 mm (r. 2007) 16. SO 08 - Přípojné stoky "A-1.41, 1.42, 1.42a, 1.43, 1.44, 1.44a" - PVC DN 250 mm (r. 2007) 17. SO 08 - Přípojné stoky "A-1.41, 1.42, 1.42a, 1.43, 1.44, 1.44a" - RŠ DN 1000 mm (r. 2007) 18. SO 09 - Přípojná stoka "B" - PVC DN 250 mm (r. 2007) 19. SO 09 - Přípojná stoka "B" - RŠ DN 1000 m (r. 2007) Kanalizace a ČOV Hutisko-Solanec 1. SO 01 - Splašková kanalizace - sběrač A - PVC DN 250 mm (r. 2003) 2. SO 01 - Splašková kanalizace - sběrač A - dešťový oddělovač DO1 (r. 2003) 3. SO 01 - Splašková kanalizace - sběrač A - dešťový oddělovač DO2 (r. 2003) 4. SO 01 - Splašková kanalizace - sběrač A - RŠ DN 1000 mm (r. 2003) 5. SO 02 - Splašková kanalizace - sběrač A1,A2,A3,A3-1,A4,A4-1 - PVC DN 250 mm (r. 2003) 6. SO 02 - Splašková kanalizace - sběrač A1,A2,A3,A3-1,A4,A4-1 - RŠ DN 1000 mm (r. 2003) Uvedené nepeněžité vklady obce Hutisko-Solanec jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 9 873 000,- Kč, ve znaleckém posudku č. 45-9593/2019 ze dne 14.6.2019, znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 9 873 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem: 9 873 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 3)Obec Hovězí Prodloužení splaškové kanalizace Hovězí - Hořansko - lokalita "U Hrňu" 1. "U Hrňu" Prodloužení splaškové kanalizace - stoka A, PVC DN 200 (r. 2018) 2. "U Hrňu" - splašková kanalizace, PVC DN 200 (r. 2008) 3. "U Hrňu" Stoka A - Revizní šachty TEGRA 600 (r. 2018) IS Stavební obvod Dolansko - Prodloužení splaškové kanalizace a veř. vodovodu 1. Prodloužení splaškové kanalizace Dolansko - Stoka A, PVC DN 200 (r. 2017) 2. Prodloužení splaškové kanalizace Dolansko - Stoka B, PVC DN 250 (r. 2017) 3. Dolansko - Revizní plastové šachty DN 400 (r. 2017) Kanalizace "Pod Kaštýlem" - kanalizační stoka + odbočení - I.etapa 1. Kanalizace "Pod Kaštýlem" - PVC DN 300 (r. 2011) 2. "Pod Kaštýlem" Revizní plastová šachty DN 600 (r. 2011) 3. "Pod Kaštýlem" Revizní betonové šachty DN 1000 (r. 2011) Stavební obvod "Na Čupku" - splašková kanalizace 1. Splašková kanalizace "Na Čupku", PVC DN 200 (r. 2010) 2. "Na Čupku" Revizní šachty betonové DN 1000 (r. 2010) 3. "Na Čupku" Revizní plastové šachty DN 400 (r. 2010) Prodloužení vodovodu "Potoky" 1. Prodloužení vodovodu "Potoky" - řad 1, PE DN 80 mm (r. 2016) Uvedené nepeněžité vklady obce Hovězí jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 761 000,- Kč, ve znaleckém posudku č. 33-9580/2019 ze dne 17.5.2019, znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 761 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem: 761 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 4) Obec Poličná Prodloužení splaškové kanalizace Poličná Úlehla 1. Prodloužení kanalizace Poličná - Úlehla, stoka "S", PP DN 250 (r. 2017) 2. Revizní šachty betonové DN 1000 - Š1 až Š6 (r. 2017) Uvedené nepeněžité vklady obce Poličná jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 244 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 34-9581/2019 ze dne 17.5.2019 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou, který je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 244 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem: 244 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 5) Obec Kunovice Obytná lokalita Kunovice, II etapa, SO 03 Vodovod 1. Vodovod - SO 03 - PE 100+ (r. 2018) Uvedené nepeněžité vklady obce Kunovice jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 209 000,- Kč, ve znaleckém posudku č. 35-9582/2019 ze dne 26.3.2019, znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 209 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem: 209 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) IX. Důvod zvýšení základního kapitálu Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetk u ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. 13.9.2019
Usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu: Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, Jasenická 1106, PSČ 755 01, na svém zasedání konaném dne 4.10. 2018 v sídle společnosti na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, zejména pak ustanovením § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti přijalo toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů. I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, ve výši 895 417 000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 107 150 000,- Kč (slovy: stosedmmilionůstopadesáttisíc korun českých) na částku 1 002 567 000,- Kč, a to nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií Počet upisovaných akcií:107 150 (slovy: stosedmtisícstopadesát ) Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh:kmenové akcie Forma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) III. Upsání akcií Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Upisovací lhůta činí 60 (šedesát) dnů a počíná běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku informuje společnost upisovatele prostřednictvím datové schránky. IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/06 Pravidla pro zvyšování základního kapitálu rozhodnutím představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky. V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. Přednostní právo akcioná řů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu se neuplatní, protože emisní kurs upsaných akcií budou předem určeni zájemci splácet nepeněžitým vkladem. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. VI. Vnesení nepeněžitých vkladů Zvýšení základního kapitálu je přípustné pouze níže specifikovanými nepeněžitými vklady. Upisovatelé vnesou nepeněžitý vklad do základního kapitálu v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel předá společnosti nepeněžitý vklad a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení vkladu. O předání a převzetí nepeněžitého vkladu podepíše společnost a upisovatel protokol. VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu Určují se tito zájemci k upsání akcií: 1. Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, PSČ 755 24, IČ 00304450 2. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ 00304271 3. Sdružení obcí Syrákov, Liptál čp. 331, PSČ 756 31, IČ 67728201 Akcie a ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zák. o obchodních korporacích. Akcie budou nabídnuty určeným zájemcům. VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Schvalují se následující nepeněžité vklady vodohospodářská díla využitelné společností ve vlastnictví níže uvedených zájemců: 1) Město Vsetín a) majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí: - Inženýrské sítě Vsetín - Jasenka II - Rodinné domy Vsetín - Jasenka - jednotná a dešťová kanalizace - následující majetek z Infrastruktury obytného souboru - Ohrada, Vsetín: Obytný soubor Ohrada - vodovod PE DN 80 - větev A (r. 2012) Obytný soubor Ohrada - vodovod PE DN 80 - větev AA (r. 2012) Obytný soubor Ohrada - vodovod PE DN 80 - větev B (r. 2012) Obytný soubor Ohrada - jednotná kanalizace, stoka A - PVC-KG DN 250 (r. 2012) Obytný soubor Ohrada - splašková kanalizace, stoka B - PVC-KG DN 250 (r. 2012) - Splašková kanalizace Vsetín - Bobrky - Vodovod Vsetín - Dlúhé - Vodovod Vsetín - Semetín III. etapa, prodloužení vodovodu - Vodovod Vsetín - Bobrky I. etapa - Splašková kanalizace a vodovod Vsetín - část Hrbová, IO - Vodovod - Průmyslová zóna Vsetín Bobrky II - vodovod a kanalizace - následující majetek z Průmyslové zóny Vsetín Bobrky II - Vodojem 2x100 m3: Vodojem Bobrky II - přípojka elektro NN - 4x16 (r. 2007) Vodojem Bobrky II - přípojka elektro NN - 4x35 (r. 2007) Vodojem Bobrky II - odpad z VDJ (r. 2007) Vodojem Bobrky II - přívodní řad k vodojemu - LT DN 200 (r. 2007) - Vodovod Semetín, Vsetín - Inženýrské sítě a sjezd ze silnice III/05736, Bobrky, Vsetín b) majetek zapisovaný do katastru nemovitostí: -pozemek parc.č. 14934 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Vsetín. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je ve znaleckém posudku uvedeném v čl . III. tohoto protokolu označena jako Vodojem Bobrky II VDJ 2 x 100 m3 (r. 2007). -stavba budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, na pozemku parc.č. 6961/8, v k.ú. Vsetín. Uvedená stavba, která je samostatnou věcí, je ve znaleckém posudku uvedeném v čl. III. tohoto protokolu oz načena jako Obytný soubor Ohrada - automatická tlaková stanice (r. 2012). -pozemek parc.č. 6961/8, v k.ú. Vsetín -pozemek parc.č. 6961/7, v k.ú. Vsetín -pozemek parc.č. 14931, v k.ú. Vsetín Uvedené nepeněžité vklady města Vsetín jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 13 262 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 36-9505/2018 ze dne 23.7.2018 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 13 262 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem: 13 262 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh:kmenové akcie Forma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) 2) Město Rožnov pod Radhoštěm - Kanalizační stoky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 1. Kanalizační stoka A0 - ul. Meziříčská, ZB DN 600 (r. 1978) 2. Kanalizační stoka A1 - ul. Meziříčská, BE DN 1000 (r. 1978) 3. Kanalizační stoka A1a1 - ul. Tyršovo nábřeží, BE DN 300 (r. 1969) 4. Kanalizační stoka A1a2 - ul. Tyršovo nábřeží, BE DN 600 (r. 1969) 5. Kanalizační stoka A1a2a1 - ul. Revoluční, BE DN 600 (r. 1975) 6. Kanalizační stoka A1a2a1a1 - ul. Revoluční, BE DN 300 (r. 1975) 7. Kanalizační stoka A1a2a1a1a1 - ul. Revoluční, BE DN 300 (r. 1975) 8. Kanalizační stoka A1a2a2 - ul. Chodská, BE DN 500 (r. 1975) 9. Kanalizační stoka A1a2a2a1 - ul. Chodská, BE DN 400 (r. 1975) 10. Kanalizační stoka A1a2a2a2 - ul. Chodská, BE DN 300 (r. 1975) 11. Kanalizační stoka A1a2a2b1 - ul. Meziříčská, BE DN 300 (r. 1969) 12. Kanalizační stoka A1a2a2c1 - ul. Meziříčská, BE DN 400 (r. 1969) 13. Kanalizační stoka A1a3 - ul. Tyršovo nábřeží, BE DN 500 (r. 1969) 14. Kanalizační stoka A1a4 - ul. Tyršovo nábřeží, BE DN 800 (r. 1969) 15. Kanalizační stoka A1a4a1 - ul. pod řekou Bečvou, LT DN 300 (r. 1978) 16. Kanalizační stoka A1a4a1a1 - ZŠ Rožnov /Radh., BE DN 400 (r. 1978) 17. Kanalizační stoka A1a4a2 - ZŠ Rožnov /Radh.- Videčská, prysk.vl. DN 400 (r. 2011) 18. Kanalizační stoka A1a4a3 - ZŠ Rožnov /Radh.- Videčská, prysk.vl. DN 300 (r. 2011) 19. Kanalizační stoka A1a5 - pod řekou Bečvou, BE, OC DN 500 (r. 1978) 20. Kanalizační stoka A2 - ul. Tyršovo Nábřeží, BE DN 800 (r. 1978) 21. Kanalizační stoka A2a1 - ul. Tyršovo nábřeží, BE DN 600 (r. 1973) 22. Kanalizační stoka A2a1a1 - ul. Meziříčská, PVC DN 200 (r. 1973) 23. Kanalizační stoka A2a2 - ul. Meziříčská, ZB a laminát DN 400 (r. 1980) 24. Kanalizační stoka A2a2a1 - ul. Nábřeží Dukelských hrdinů, KT DN 400 (r. 1991) 25. Kanalizační stoka A2a2a2 - ul. Nábřeží Dukelských hrdinů, KT DN 300 (r. 1991) 26. Kanalizační stoka A2a2a3 - ul. Meziříčská, PVC DN 200 (r. 1973) 27. Kanalizační stoka A2a2a4 - ul. Meziříčská, PVC DN 200 (r. 1973) 28. Kanalizační stoka A2a3 - ul. Meziříčská, BE+laminát DN 300 (r. 2014) 29. Kanalizační stoka A3 - ul. Tyršovo nábřeží, BE DN 1000 (r. 1978) 30. Kanalizační stoka A3a1 - ul. Tyršovo nábřeží, BE DN 600 (r. 1975) 31. Kanalizační stoka A3a1a1 - ul. Tyršovo nábřeží, BE DN 300 (r. 1975) 32. Kanalizační stoka A3a2 - ul. Tyršovo nábřeží, BE DN 400 (r. 1975) 33. Kanalizační stoka A4 - ul. Tyršovo nábřeží, BE DN 800 (r. 1978) 34. Kanalizační stoka A5 - ul. Tyršovo nábřeží, BE DN 500 (r. 1978) 35. Kanalizační stoka A6a1 - ul. Tyršovo nábřeží, ZB DN 1000 (r. 1978) 36. Kanalizační stoka A6a3 - ul. Tyršovo nábřeží, ZB DN 900 (r. 1978) 37. Kanalizační stoka A6a2 - ul. Tyršovo nábřeží, ZB DN 1100 (r. 1978) 38. Kanalizační stoka A7 - ul. Nábřeží Dukelských hrdinů, ZB DN 1100 (r. 2006) 39. Kanalizační stoka A8 - ul. Nábřeží Dukelských hrdinů, ZB DN 1100 (r. 1975) 40. Kanalizační stoka A9 - ul. Nábřeží Dukelských hrdinů, ZB DN 1000 (r. 1968) 41. Kanalizační stoka A9a1 - ul. 5. května, ZB DN 800 (r. 1966) 42. Kanalizační stoka A9a1a1 - ul. 5. května, BE DN 400 (r. 1970) 43. Kanalizační stoka A9a1b1 - ul. 5. května, KT DN 400 (r. 1966) 44. Kanalizační stoka A9a1b1a1 - ul. 5. května, KT DN 200 (r. 1975) 45. Kanalizační stoka A9a1b1b1 - ul. 5. května, KT DN 300 (r. 1966) 46. Kanalizační stoka A9a1b2 - ul. 5. května, KT DN 300 (r. 1975) 47. Kanalizační stoka A9a2 - ul. 5. května, BE DN 600 (r. 1970) 48. Kanalizační stoka A9a3 - ul. 5. května, BE DN 400 (r. 1970) 49. Kanalizační stoka A9b1 - ul. Pletařská, BE DN 800 (r. 1968) 50. Kanalizační stoka A10 - ul. Slezská, ZB DN 800 (r. 1968) 51. Kanalizační stoka A10 - ul. Slezská, odlehčovací komora (r. 1968) 52. Kanalizační stoka A10 - ul. Nábřeží Dukelských hrdinů, stoka z OK - ŽB DN 1100 (r. 1968) 53. Kanalizační stoka A10b1 - ul. Javornická, PVC DN 250 (r. 2010) 54. Kanalizační stoka A10c1 - ul. Příčná, KT DN 200 (r. 2010) 55. Kanalizační stoka A10d1 - ul. Obránců míru, ZB DN 600 (r. 1979) 56. Kanalizační stoka A10d2 - ul. Obránců míru, BE DN 500 (r. 1970) 57. Kanalizační stoka A10d2a1 - ul. Dr. Milady Horákové, BE DN 300 (r. 1975) 58. Kanalizační stoka A10d2b1 - ul. Dr. Milady Horákové, BE DN 500 (r. 1975) 59. Kanalizační stoka A10d2b1a1 - ul. Dr. Milady Horákové, BE DN 300 (r. 1975) 60. Kanalizační stoka A10d2b1b1 - ul. Beskydská, BE DN 300 (r. 1975) 61. Kanalizační stoka A10d2b1b2 - ul. Beskydská, ZB DN 600 (r. 1975) 62. Kanalizační stoka A10d2b1c1 - ul. Beskydská, BE DN 300 (r. 1975) 63. Kanalizační stoka A10d2b2 - ul. Pod Kozincem, BE DN 400 (r. 1975) 64. Kanalizační stoka A10d2b2a1 - ul. Pod Kozincem, BE DN 300 (r. 1975) 65. Kanalizační stoka A10d2b3 - ul. Pod Kozincem, BE DN 300 (r. 1975) 66. Kanalizační stoka A10d2b4 - ul. Pod Kozincem, ZB DN 400 (r. 1975) 67. Kanalizační stoka A10d2c1 - ul. Obránců míru, BE DN 400 (r. 1975) 68. Kanalizační stoka A10d2c2 - ul. Pod Kozincem, BE DN 300 (r. 1975) 69. Kanalizační stoka A10d3 - ul. Beskydská, PP DN 400 (r. 2013) 70. Kanalizační stoka A10d4 - ul. Beskydská-Letenská, PP DN 200 (r. 2013) 71. Kanalizační stoka A10d4a1 - ul. Letenská, PP DN 400 (r. 2004) 72. Kanalizační stoka A10d5 - ul. Letenská, PP DN 400 (r. 2004) 73. Kanalizační stoka A10d5a1 - ul. Pod Skalkou-Družstevní, BE DN 300 (r. 1980) 74. Kanalizační stoka A10d5a1a1 - ul. Družstevní, KT DN 300 (r. 1980) 75. Kanalizační stoka A10d5a1a1a1 - ul. Družstevní, BE DN 300 (r. 1980) 76. Kanalizační stoka A10d6 - ul. Letenská-Květinová, BE DN 300 (r. 1985) 77. Kanalizační stoka A10d6a1 - ul. Letenská, BE DN 300 (r. 1980) 78. Kanalizační stoka A10d6a2 - ul. Letenská, BE DN 200 (r. 1980) 79. Kanalizační stoka A10d6b1 - ul. Letenská, PVC DN 200 (r. 1998) 80. Kanalizační stoka A11 - ul. Slezská, ZB DN 600 (r. 1968) 81. Kanalizační stoka A12 - ul. Slezská, BE DN 800 (r. 1968) 82. Kanalizační stoka A13 - ul. Slezská-Lesní, BE DN 500 (r. 2007) 83. Kanalizační stoka A13a1 - ul. Lesní, BE DN 300 (r. 1968) 84. Kanalizační stoka A13a2 - ul. Káni potok, ZB DN 600 (r. 1968) 85. Kanalizační stoka A13a2a1 - ul. Káni potok, BE DN 600 (r. 1968) 86. Kanalizační stoka A13a3 - ul. Ostravská, ZB DN 1000 (r. 1968) 87. Kanalizační stoka A13a3a1 - ul. Frenštátská, ZB DN 500 (r. 2000) 88. Kanalizační stoka A13a3a1a1 - ul. Frenštátská, BE DN 300 (r. 1973) 89. Kanalizační stoka A13a3a1b1 - ul. Horní Kouty, ZB DN 300 (r. 1973) 90. Kanalizační stoka A13a3a1c1 - ul. Lipová, BE DN 300 (r. 1973) 91. Kanalizační stoka A13a3a1c1a1 - ul. Lipová, KT DN 150 (r. 1970) 92. Kanalizační stoka A13a3a1d1 - ul. Polní, BE DN 500 (r. 1970) 93. Kanalizační stoka A13a3a1e1 - ul. Frenštátská, PE DN 80 (r. 2007) 94. Kanalizační stoka A13a3a1e1a1 - ul. Frenštátská, PP DN 315 (r. 2007) 95. Kanalizační stoka A13a3a1e1b1 - ul. Ostravská-Lipová, PP DN 315 (r. 2007) 96. Kanalizační stoka A13a3a1e1b1a1 - ul. Ostravská-Lipová, PP DN 315 (r. 2007) 97. Kanalizační stoka A13a4 - ul. Ostravská-Radhošťská, PP DN 800 (r. 2011) 98. Kanalizační stoka A13a4a1 - ul. Hotel Eroplán, PP DN 300 (r. 2010) 99. Kanalizační stoka A13a4a2 - ul. Hotel Eroplán, PP DN 250 (r. 2010) 100. Kanalizační stoka A13a5 - ul. Radhošťská-koupaliště, BE DN 600 (r. 1968) 101. Kanalizační stoka A13a5a1 - ul. Horní kouty-koupaliště, KT DN 300 (r. 1973) 102. Kanalizační stoka A13a5a1a1 - ul. Horní kouty, BE DN 300 (r. 1973) 103. Kanalizační stoka A13a5a2 - ul. Lipová, BE DN 200 (r. 1973) 104. Kanalizační stoka A13a6 - ul. Radhošťská, BE DN 500 (r. 1976) 105. Kanalizační stoka A13a7 - ul. Radhošťská, BE DN 300 (r. 1976) 106. Kanalizační stoka A13a7a1 - ul. Radhošťská, BE DN 300 (r. 1976) 107. Kanalizační stoka A13b1 - ul. Lesní, KT DN 300 (r. 1979) 108. Kanalizační stoka A13b2 - ul. Lesní, KT DN 200 (r. 1979) 109. Kanalizační stoka A14 - ul. Polyfunkční dům Bečva, BE DN 400 (r. 1997) 110. Kanalizační stoka A15 - ul. Polyfunkční dům Bečva, BE DN 300 (r. 1997) 111. Kanalizační stoka B1 - ul. Nábřeží Dukelských hrdinů, BE DN 1000 (r. 1970) 112. Kanalizační stoka B1a1 - ul. Nábřeží Dukelských hrdinů, BE DN 200 (r. 2000) 113. Kanalizační stoka B2 - ul. 1. máje, BE DN 1600 (r. 1970) 114. Kanalizační stoka B2a1 - ul. Zemědělská, ZB DN 600 (r. 1975) 115. Kanalizační stoka B2a1a1 - ul. 1. máje, ZB DN 700 (r. 1970) 116. Kanalizační stoka B2a2 - ul. Zemědělská, ZB DN 500 (r. 1975) 117. Kanalizační stoka B2a3 - ul. Zemědělská, ZB DN 400 (r. 1970) 118. Kanalizační stoka B2a3a1 - ul. 1. máje, ZB DN 400 (r. 1970) 119. Kanalizační stoka B2b1 - ul. 1. máje, BE DN 400 (r. 1970) 120. Kanalizační stoka B2b1a1 - ul. 1. máje, BE DN 300 (r. 1970) 121. Kanalizační stoka B2b1b1 - ul. 1. máje, BE DN 300 (r. 1970) 122. Kanalizační stoka B2b1c1 - ul. Travinářská, KT DN 400 (r. 1970) 123. Kanalizační stoka B2b1c1a1 - ul. Travinářská, KT DN 300 (r. 1970) 124. Kanalizační stoka B2b1c2 - ul. Travinářská, KT DN 300 (r. 1970) 125. Kanalizační stoka B2b1c2a1 - ul. Travinářská, KT DN 300 (r. 1970) 126. Kanalizační stoka B2b1d1 - ul. 1. máje, KT DN 300 (r. 1970) 127. Kanalizační stoka B2b1e1 - ul. 1. máje, KT DN 300 (r. 1970) 128. Kanalizační stoka B2b1f1 - ul. 1. máje, KT DN 300 (r. 1970) 129. Kanalizační stoka B2b1g1 - ul. 1. máje, KT DN 300 (r. 1970) 130. Kanalizační stoka B2b1h1 - ul. 1. máje, KT DN 200 (r. 1970) 131. Kanalizační stoka B2b1i1 - ul. 1. máje, BE DN 200 (r. 1970) 132. Kanalizační stoka B2b2 - ul. Čs. armády, KT DN 400 (r. 1975) 133. Kanalizační stoka B2b2a1 - ul. Čs. armády, KT DN 200 (r. 1975) 134. Kanalizační stoka B2b3 - ul. Pod Hrází, KT DN 300 (r. 1975) 135. Kanalizační stoka B2b4 - ul. Pod Hrází, KT DN 200 (r. 1975) 136. Kanalizační stoka B3 - ul. 1. máje, BE DN 800 (r. 1972) 137. Kanalizační stoka B3a1 - ul. 1. máje-Svazarmovská, BE DN 300 (r. 1980) 138. Kanalizační stoka B3a1a1 - ul. Koryčanské Paseky, PVC DN 300 (r. 1980) 139. Kanalizační stoka B3a1a1a1 - ul. Koryčanské Paseky, BE DN 300 (r. 1972) 140. Kanalizační stoka B3a1a2 - ul. Koryčanské Paseky, BE DN 400 (r. 1980) 141. Kanalizační stoka B3a2 - ul. Svazarmovská, KT DN 300 (r. 1980) 142. Kanalizační stoka B3b1 - ul. Školní, KT, BE, ZB DN 300 (r. 1972) 143. Kanalizační stoka B3b1a1 - ul. Moravská, KT DN 300 (r. 1972) 144. Kanalizační stoka B3b1a1a1 - ul. Moravská, KT DN 300 (r. 1972) 145. Kanalizační stoka B3b1b1 - ul. Oděská, KT DN 300 (r. 1980) 146. Kanalizační stoka B3b1b2 - ul. Svazarmovská, BE DN 300 (r. 1980) 147. Kanalizační stoka B3b1c1 - ul. Oděská, ZB DN 300 (r. 1980) 148. Kanalizační stoka B3b2 - ul. Oděská, ZB DN 400 (r. 1980) 149. Kanalizační stoka B3b3 - ul. Valašská-Borová, ZB DN 300 (r. 1980) 150. Kanalizační stoka B3b3a1 - ul. Borová, KT DN 300 (r. 1980) 151. Kanalizační stoka B3b3b1 - ul. Borová, BE DN 300 (r. 1980) 152. Kanalizační stoka B4 - ul. 1. máje-Pod Hrází, BE DN 600 (r. 1970) 153. Kanalizační stoka B4a1 - ul. Pod Hrází, BE DN 1000 (r. 1969) 154. Kanalizační stoka B5 - ul. Kulturní, BE DN 1000 (r. 1969) 155. Kanalizační stoka B6 - ul. Kulturní, BE DN 800 (r. 1978) 156. Kanalizační stoka B6a1 - ul. Kulturní, BE DN 500 (r. 1978) 157. Kanalizační stoka B6a2 - ul. Vítězná, BE DN 600 (r. 1975) 158. Kanalizační stoka B6a2a1 - ul. Kulturní-Jaroňkova, BE DN 400 (r. 1978) 159. Kanalizační stoka B6a2b1 - ul. Kulturní, BE DN 300 (r. 1978) 160. Kanalizační stoka B6a2c1 - ul. Kulturní, BE DN 300 (r. 1978) 161. Kanalizační stoka B6a2d1 - ul. Kulturní, BE DN 300 (r. 1978) 162. Kanalizační stoka B6a3 - ul. Vítězná, BE DN 400 (r. 1975) 163. Kanalizační stoka B6a4 - ul. Kulturní, BE DN 300 (r. 1978) 164. Kanalizační stoka B7 - ul. Kulturní, BE DN 600 (r. 1978) 165. Kanalizační stoka B7a1 - ul. Kulturní, BE DN 300 (r. 1978) 166. Kanalizační stoka B8 - ul. Kulturní, BE DN 400 (r. 1978) 167. Kanalizační stoka B8a1 - ul. Kulturní, BE DN 300 (r. 1978) 168. Kanalizační stoka B9 - ul. Kulturní, BE DN 300 (r. 1978) 169. Kanalizační stoka C1 - ul. Bezručova-Hradišťko, ZB DN 600 (r. 1968) 170. Kanalizační stoka C1a1 - ul. Hradišťko, BE DN 600 (r. 1975) 171. Kanalizační stoka C1a1a1 - ul. 5.května-Horská, BE DN 400 (r. 1970) 172. Kanalizační stoka C1a1a2 - ul. Horská, BE DN 300 (r. 1970) 173. Kanalizační stoka C1a2 - ul. 5.května, BE DN 400 (r. 1970) 174. Kanalizační stoka C1a2b1 - ul. Horská, BE DN 300 (r. 1970) 175. Kanalizační stoka C1a3 - ul. 5. května, BE DN 300 (r. 1970) 176. Kanalizační stoka C1a4 - ul. Za Školou, PVC DN 250 (r. 2012) 177. Kanalizační stoka C1a4a1 - ul. Za Školou, PVC DN 250 (r. 2012) 178. Kanalizační stoka C1b1 - ul. Hradišťko-MŠ, BE DN 400 (r. 1975) 179. Kanalizační stoka C1b1a1 - ul. Hradišťko-MŠ, KT DN 300 (r. 1975) 180. Kanalizační stoka C1c1 - ul. Hradišťko, BE DN 400 (r. 1975) 181. Kanalizační stoka C1c2 - ul. Dubková, BE DN 300 (r. 1975) 182. Kanalizační stoka C1c3 - ul. 5. května, KT DN 200 (r. 1970) 183. Kanalizační stoka C2 - ul. Dolní Paseky, BE DN 400 (r. 1975) 184. Kanalizační stoka C3 - ul. Dolní Paseky, BE DN 400 (r. 1975) 185. Kanalizační stoka C4 - ul. Dolní Paseky, PVC DN 300 (r. 1995) 186. Kanalizační stoka C4a1 - ul. Tkalcovská, KT DN 300 (r. 1975) 187. Kanalizační stoka C4a1a1 - ul. Tkalcovská, KT DN 200 (r. 1975) 188. Kanalizační stoka C4a1b1 - ul. Tkalcovská, KT DN 200 (r. 1975) 189. Kanalizační stoka C4b1 - ul. Okružní, PVC DN 300 (r. 1980) 190. Kanalizační stoka C4b2 - ul. Habrová, PVC DN 250 (r. 2003) 191. Kanalizační stoka C4b3 - ul. Habrová, PVC DN 200 (r. 2003) 192. Kanalizační stoka C4c1 - ul. Polanského, OC DN 150 (r. 1989) 193. Kanalizační stoka C4c2 - ul. Polanského, PVC DN 300 (r. 1989) 194. Kanalizační stoka C4c2a1 - ul. Polanského, PVC DN 200 (r. 2005) 195. Kanalizační stoka C4c2b1 - ul. Polanského, PVC DN 250 (r. 2006) 196. Kanalizační stoka C4c2b1a1 - ul. Polanského, PVC DN 200 (r. 2006) 197. Kanalizační stoka C4c2b2 - ul. Polanského, PVC DN 200 (r. 2006) 198. Kanalizační stoka C4c3 - ul. Pod Chlacholovem, PVC DN 300 (r. 1998) 199. Kanalizační stoka C4c3a1 - ul. Pod Chlacholovem, PVC DN 300 (r. 1998) 200. Kanalizační stoka C4c4a1 - ul. Na Pařeničkách, PVC DN 250 (r. 2013) 201. Kanalizační stoka C4c4 - ul. Na Pařeničkách, PVC DN 250 (r. 2013) 202. Kanalizační stoka C5 - ul. Dolní Paseky, PVC DN 300 (r. 1995) 203. Kanalizační stoka C5a1 - ul. Dolní Paseky, PP DN 300 (r. 1995) 204. Kanalizační stoka C5a1a1 - ul. Košíkářská, PP DN 200 (r. 2008) 205. Kanalizační stoka C5a2 - ul. Košíkářská, PP DN 250 (r. 2008) 206. Kanalizační stoka C5a2a1 - ul. Košíkářská, PVC DN 300 (r. 2008) 207. Kanalizační stoka C6 - ul. Láz, BE DN 300 (r. 1980) 208. Kanalizační stoka D1 - ul. Tennis Training Camp, BE DN 1000 (r. 1978) 209. Kanalizační stoka D1a1 - ul. Videčská, BE DN 400 (r. 1980) 210. Kanalizační stoka D1a2 - ul. Videčská, BE DN 500 (r. 1980) 211. Kanalizační stoka D1a3 - ul. Pivovarská, BE DN 400 (r. 1980) 212. Kanalizační stoka D2 - ul. Videčská, BE DN 500 (r. 1969) 213. Kanalizační stoka D2a1 - ul. Videčská, BE DN 400 (r. 1972) 214. Kanalizační stoka D3 - ul. Pivovarská-Nádražní, BE DN 800 (r. 1977) 215. Kanalizační stoka D3a1 - ul. Nádražní, PVC DN 300 (r. 1977) 216. Kanalizační stoka D3a2 - ul. Sokolská, LIT DN 150 (r. 1977) 217. Kanalizační stoka D3a3 - ul. Sokolská, PVC DN 200 (r. 2002) 218. Kanalizační stoka D3a3a1 - ul. Láň, BE DN 300 (r. 2013) 219. Kanalizační stoka D3b1 - ul. Bayerova, BE DN 800 (r. 1975) 220. Kanalizační stoka D4 - ul. Bayerova, BE DN 500 (r. 1975) 221. Kanalizační stoka D5 - ul. Bayerova, BE DN 400 (r. 1975) 222. Kanalizační stoka D5a1 - ul. Bayerova, BE DN 300 (r. 1975) 223. Kanalizační stoka D6 - ul. Bayerova, BE DN 500 (r. 1975) 224. Kanalizační stoka D6a1 - ul. Bayerova, BE DN 500 (r. 1975) 225. Kanalizační stoka D6a2 - ul. Bayerova, BE DN 300 (r. 1975) 226. Kanalizační stoka D6a2a1 - ul. Bayerova, BE DN 400 (r. 1975) 227. Kanalizační stoka D6a3 - ul. Bayerova, LIT DN 150 (r. 1975) 228. Kanalizační stoka D6a3a1 - ul. Bayerova, BE DN 300 (r. 2001) 229. Kanalizační stoka D6a4 - ul. Na Drahách, PVC DN 400 (r. 2001) 230. Kanalizační stoka D6a4a1 - ul. Na Drahách, PVC DN 300 (r. 1990) 231. Kanalizační stoka D6a5 - ul. Na Drahách-Kramolišov, PVC DN 400 (r. 2001) 232. Kanalizační stoka D6a5a1 - ul. Kramolišov, PVC DN 250 (r. 2004) 233. Kanalizační stoka D6a6 - ul. Hrnčířská, PVC DN 300 (r. 1991) 234. Kanalizační stoka D7 - ul. Bayerova, PP DN 800 (r. 1975) 235. Kanalizační stoka D7a1 - ul. Partyzánská, BE DN 300 (r. 1967) 236. Kanalizační stoka D7c1 - ul. Bayerova, BE DN 600 (r. 1969) 237. Kanalizační stoka D7b1c2 - ul. Julia Fučíka, BE DN 400 (r. 1969) 238. Kanalizační stoka D7b1c3 - ul. Julia Fučíka, BE DN 300 (r. 1969) 239. Kanalizační stoka D7b1c4 - ul. Na Stráni, BE DN 300 (r. 1969) 240. Kanalizační stoka D7b2 - ul. Partyzánská-Jiřího Wolkera, BE DN 400 (r. 1969) 241. Kanalizační stoka D7b2b1 - ul. Čechova, BE DN 300 (r. 1969) 242. Kanalizační stoka D7b3 - ul. Jiřího Wolkera, BE DN 300 (r. 1969) 243. Kanalizační stoka D8 - ul. Bayerova, PP DN 700 (r. 1975) 244. Kanalizační stoka D9a1a1 - ul. Zátiší, BE DN 300 (r. 1990) 245. Kanalizační stoka D9a1b3 - ul. Boženy Němcové, BE DN 300 (r. 1957) 246. Kanalizační stoka D9a3a1 - ul. Sluneční, BE DN 400 (r. 1995) 247. Kanalizační stoka D9a3a1a1 - ul. Zátiší, PVC DN 300 (r. 1990) 248. Kanalizační stoka D9a3a2 - ul. Sluneční, BE DN 300 (r. 1995) 249. Kanalizační stoka D9a4 - ul. Sluneční, BE DN 300 (r. 1995) 250. Kanalizační stoka E1 - ul. ZŠ Rožnov - Videčská, BE DN 1000 (r. 1978) 251. Kanalizační stoka E1a1 - ul. Nádražní, BE DN 800 (r. 1997) 252. Kanalizační stoka E1a1a1 - ul. Nádražní, PVC DN 300 (r. 2012) 253. Kanalizační stoka E1a1b1 - ul. Na Zahradách, BE DN 500 (r. 1978) 254. Kanalizační stoka E1a1b1a1 - ul. Na Zahradách, BE DN 300 (r. 1978) 255. Kanalizační stoka E1a2 - ul. Nádražní, BE DN 700 (r. 1997) 256. Kanalizační stoka E1a2a1 - ul. Masarykovo náměstí, BE DN 600 (r. 1996) 257. Kanalizační stoka E1a2a1a1 - ul. Masarykovo náměstí, BE DN 300 (r. 1996) 258. Kanalizační stoka E1a2a1a1a1 - ul. Nerudova, BE DN 300 (r. 1970) 259. Kanalizační stoka E1a2a1a1b1 - ul. Masarykovo náměstí, BE DN 300 (r. 1970) 260. Kanalizační stoka E1a3 - ul. Masarykovo náměstí, PVC DN 600 (r. 1997) 261. Kanalizační stoka E1a3a1 - ul. Masarykovo náměstí, PVC DN 400 (r. 1997) 262. Kanalizační stoka E1a4 - ul. Palackého, PVC DN 400 (r. 1997) 263. Kanalizační stoka E1a4a1 - ul. Nerudova-Čechova, BE DN 300 (r. 1970) 264. Kanalizační stoka E1a4a2 - ul. Čechova, BE DN 400 (r. 1970) 265. Kanalizační stoka E2 - ul. Pionýrská, BE DN 600 (r. 1978) 266. Kanalizační stoka E3 - ul. Palackého, BE DN 500 (r. 1978) 267. Kanalizační stoka E4 - ul. Palackého, BE DN 400 (r. 1969) - Kanalizační stoky, k.ú. Tylovice 1. Kanalizační stoka D6a6a1 - ul. Hrnčířská, PVC DN 300 (r. 1984) 2. Kanalizační stoka D6a6a2 - ul. Tvarůžková-Hrnčířská, BE DN 200 (r. 1984) 3. Kanalizační stoka D6a6b1 - ul. Sadová, PVC DN 300 (r. 2012) 4. Kanalizační stoka D6a6b1a1 - ul. Tvarůžkova, PVC DN 300 (r. 2001) 5. Kanalizační stoka D6a6b1b1 - ul. Na Vyhlídce, PVC DN 300 (r. 2001) 6. Kanalizační stoka D6a6b1c1 - ul. Na Končinách, PVC DN 200 (r. 2012) 7. Kanalizační stoka D10a3a1 - ul. Tvarůžkova, PP DN 250 (r. 1984) 8. Kanalizační stoka D10l1d1 - ul. Horní Dráhy, PP DN 250 (r. 2011) 9. Kanalizační stoka D10l1c1 - ul. Horní Dráhy, PP DN 250 (r. 2007) 10. Kanalizační stoka D10l1e1 - ul. Horní Dráhy, PP DN 250 (r. 2011) 11. Kanalizační stoka D10l2 - ul. Horní Dráhy, PP DN 250 (r. 2011) - Kanalizační stoky, k.ú. Hážovice 1. Kanalizační stoka D10m2b5a2 - ul. Hážovice, PVC DN 200 (r. 2012) - Inženýrské sítě "Nad Sokolovnou", 1. etapa - SO 01 - Venkovní vodovod 1. IS "Nad Sokolovnou", 1.etapa - SO 01 - větev "A" - PE 100 DN 80 (r. 2013) 2. IS "Nad Sokolovnou", 1.etapa - SO 01 - větev "B" - PE 100 DN 80 (r. 2013) 3. IS "Nad Sokolovnou", 1.etapa - SO 01 - větev "C" - PE 100 DN 80 (r. 2013) - Inženýrské sítě "Pro výstavbu 20 RD", SO 303 - Venkovní vodovod 1. IS "Pro výstavbu 20 RD", SO 303 - PE DN 110 (r. 2012) 2. IS "Pro výstavbu 20 RD", SO 303 - PE DN 90 (r. 2012) 3. IS "Pro výstavbu 20 RD", SO 303 - vodoměrná šachta 1 ks (r. 2012) - Prodloužení inženýrských sítí, SO 04 - venkovní vodovod "Dolní Paseky-Kozinec" 1. Prodloužení IS, SO 04 - venkovní vodovod "Dolní Paseky-Kozinec" - PE DN 90 (r. 2006) - Inženýrské sítě, SO 04 - venkovní vodovod "Tylovice -Horní Dráhy" 1. IS, SO 04 - venkovní vodovod "Tylovice -Horní Dráhy" - PE 100 DN 80 (r. 2011) - Inženýrské sítě, SO 05 - venkovní vodovod "Dolní Paseky" 1. IS, SO 05 - venkovní vodovod "Dolní Paseky" větev "V"- PE 100 DN 80 (r. 2008) 2. IS, SO 05 - venkovní vodovod "Dolní Paseky" větev "V1"- PE 100 DN 80 (r. 2008) 3. IS, SO 05 - venkovní vodovod "Dolní Paseky" - vodoměrná šachta 1 ks (r. 2008) Uvedené nepeněžité vklady města Rožnov pod Radhoštěm jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 42 136 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 35-9504/2018 ze dne 18.7.2018 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou, který je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 42 136 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem: 42 136 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh:kmenové akcie Forma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) 3)Sdružení obcí Syrákov a)majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí: Obec Lhota u Vsetína 1. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 90 mm 2. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 3. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 4. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 5. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 90 mm 6. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 7. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 8. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 90 mm 9. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 10. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 90 mm 11. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 90 mm 12. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 90 mm 13. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 90 mm 14. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 15. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 16. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 17. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 18. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 90 mm 19. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 90 mm 20. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 21. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 22. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 23. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 24. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 25. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 90 mm 26. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 90 mm 27. Rozvodové řady Lhota u Vsetína 2100 - DN 63 mm 29. VDJ Lhota u Vsetína STP 100 m3 - odpad KT DN 150 mm 30. VDJ Lhota u Vsetína STP 100 m3 - odpad PVC DN 150 mm 31. VDJ Lhota u Vsetína STP 100 m3 - revizní šachta 32. VDJ Lhota u Vsetína STP 100 m3 - spojná revizní šachta 33. VDJ Lhota u Vsetína STP 100 m3 - spojná podzemní šachtice 34. VDJ Lhota u Vsetína STP 100 m3 - příjezdová cesta z kameniva 35. VDJ Lhota u Vsetína STP 100 m3 - přípojka elektro NN - AYKY 4x25mm2 37. Zrychlovací ČS Lhota u Vsetína STP - odpadní potrubí z ČS 38. Zrychlovací ČS Lhota u Vsetína STP - chodník 39. Zrychlovací ČS Lhota u Vsetína STP - přípojka elektro NN AYKY 4x16mm2 40. Vodovodní řady Lhota u Vsetína, přívodní řad A - LT DN 150 mm 41. Vodovodní řady Lhota u Vsetína, výtlačný řad V1 - TLT DN 100 mm 42. Vodovodní řady Lhota u Vsetína, řad B z VDJ Liptál STP - LT DN 150 mm 43. Vodovodní řady Lhota u Vsetína, řad B1 z VDJ Liptál STP - TLT DN 150 mm 44. Vodovodní řady Lhota u Vsetína, řad 2.8.1a PE DN 63 mm Obec Liptál 1. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 2. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 3. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 4. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 5. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 6. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 7. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 8. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 9. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 10. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 11. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 12. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 13. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 14. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 15. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 16. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 17. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 18. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 19. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 20. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 21. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 22. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 23. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 24. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 25. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 26. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 27. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 28. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 29. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 30. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 31. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 32. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 33. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 34. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 35. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 36. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 37. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 38. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 39. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 40. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 41. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 42. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 90 mm 43. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 44. Rozvodové řady Liptál 2200 - DN 63 mm 45. Vodovodní řad z PK Všemina - Liptál - PE DN 50 mm 46. Vodovodní řady Liptál - přívodní řad "B", LT DN 150 mm 47. Vodovodní řady Liptál - přívodní řad "C", LT DN 150 mm 48. Vodovodní řady Liptál - přívodní řad "C", LT DN 100 mm 49. Vodovodní řady Liptál - výtlačný řad "V2", LT DN 100 mm 50. Vodovodní řady Liptál - výtlačný řad "V3", LT DN 80 mm 51. Vodovodní řady Liptál - rozvodný řad z VDJ Syrákov do Liptál - Lůžkov, PE DN 63 52. Propojení místního vodovodu s řadem "C", Liptál - LT DN 80 mm 53. Přívodní, zásobovací a výtlačný řad do zrychlovací ČS Liptál - Všemina - PVC DN 100 mm 54. Výtlačný řad do PK Liptál - Všemina - PVC DN 80 mm 56. Přerušovací komora Liptál - Všemina, odpad - PVC DN 150 mm 57. Přerušovací komora Liptál - Všemina, přípojka elektro NN AYKY 4Bx25 mm2 59. Zrychlovací ČS Liptál - Všemina, odpad PVC DN 100 mm 60. Zrychlovací ČS Liptál - Všemina, vsakovací studna 61. Zrychlovací ČS Liptál - Všemina, přípojka elektro NN 63. Vodojem Liptál - vodojem HTP 100 m3 - odpad z vodojemu KT 150 64. Vodojem Liptál - vodojem HTP 100 m3 - odpad z vodojemu PVC 160 65. Vodojem Liptál - vodojem HTP 100 m3 - odpad z vodojemu RŠ 66. Vodojem Liptál - vodojem HTP 100 m3 - příjezdová cesta 67. Vodojem Liptál - vodojem HTP 100 m3 - přípojka elektro MM 4x25mm2 69. Zrychlovací ČS Liptál HTP - odpad 70. Zrychlovací ČS Liptál HTP - chodník 71. Zrychlovací ČS Liptál HTP - přípojka elektro NN 4x16mm2 73. Zrychlovací ČS Liptál Lůžko - odpad PVC DN 160 74. Zrychlovací ČS Liptál Lůžko - přípojka elektro NN 76. Vodojem Syrákov - vodojem HTP 50 m3 - odpad PVC DN 150 77. Vodojem Syrákov - vodojem HTP 50 m3 - přípojka elektro NN 4 x 16 mm2 Obec Ublo 1. Rozvodové řady Ublo 2300 - DN 80 mm 2. Rozvodové řady Ublo 2300 - DN 50 mm 3. Rozvodové řady Ublo 2300 - DN 80 mm 4. Rozvodové řady Ublo 2300 - DN 50 mm 5. Rozvodové řady Ublo 2300 - DN 80 mm 7. Zrychlovací ČS Ublo - odpadní potrubí PVC DN 160 mm 8. Zrychlovací ČS Ublo - oplocení 9. Zrychlovací ČS Ublo - brána v oplocení 10. Zrychlovací ČS Ublo - přístupová cesta 11. Zrychlovací ČS Ublo - přípojka elektro NN 4 x 16 mm2 13. VDJ Ublo 100 m3 - přípojka elektro NN 4 x 16 mm2 14. VDJ Ublo 100 m3 - odpad PVC DN 160 mm 15. VDJ Ublo 100 m3 - odpad KT DN 150 mm 16. VDJ Ublo 100 m3 - odpad - RŠ 17. VDJ Ublo 100 m3 - oplocení 18. VDJ Ublo 100 m3 - brána v oplocení 19. VDJ Ublo 100 m3 - příjezdová cesta 20. ATS Ublo 21. ATS Ublo - přípojka elektro NN AYKY 4x16mm2 22. Vodovodní řady Ublo, přívodní řad F2, trasa Jasenná - ZČS Ublo - LT DN 80 mm 23. Vodovodní řady Ublo, výtlačný řad V4, trasa ZČS Ublo -- VDJ Ublo LT DN 80 mm 24. Vodovodní řady Ublo, přívodní řad G, trasa VDJ Ublo - PK Bratřejov LT DN 100 mm 25. Vodovodní řady Ublo - řad 2 - PE DN 80 mm 26. Vodovodní řady Ublo - řad 2-1 - PE DN 50 mm 27. Vodovodní řady Ublo - řad 2-3 - PE DN 80 mm 28. Vodovodní řady Ublo - řad 2-3 - PE DN 50 mm 29. Vodovodní řady Ublo - řad 3-1 - PE DN 50 mm 30. Vodovodní řady Ublo - řad 4-1 - PE DN 50 mm 31. Rozvodné řady Ublo - řad 4 - PE DN 80 mm 32. Rozvodné řady Ublo - řad 4-2 - PE DN 50 mm 33. Rozvodné řady Ublo - řad 1-2.A - PE DN 50 mm Obec Všemina 1. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 2. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 50 mm 3. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 50 mm 4. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 5. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 50 mm 6. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 7. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 8. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 9. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 10. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 50 mm 11. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 50 mm 12. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 50 mm 13. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 14. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 15. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 16. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 50 mm 17. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 50 mm 18. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 19. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 50 mm 20. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 50 mm 21. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 22. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 50 mm 23. Rozvodové řady Všemina 2400 - DN 80 mm 24. Přívodní řad mezi PK Liptál - Všemina a VDJ Všemina - PVC DN 80 mm 25. Vodovodní řad "A1" Všemina - PE DN 110 mm 26. Vodovodní řad "A2" Všemina - PE DN 110 mm 27. Vodovodní řad "A3" Všemina - PE DN 90 mm 28. Vodovodní řad A1 - A3 Všemina, redukční šachta RŠ1, RŠ2 30. VDJ Všemina 2x100 m3 - přípojka elektro NN AYKY 4Bx16 mm2 31. VDJ Všemina 2x100 m3 - oplocení 32. VDJ Všemina 2x100 m3 - brána Obec Jasenná 2. VDJ Jasenná - vodojem STP 100 m3 - odpad z vodojemu PVC DN 150 mm 3. VDJ Jasenná - vodojem STP 100 m3 - odpad z vodojemu KT DN 150 mm 4. VDJ Jasenná - vodojem STP 100 m3 - odpad z vodojemu RŠ 5. VDJ Jasenná - vodojem STP 100 m3 - odpad z vodojemu spojná šachtice 6. VDJ Jasenná - vodojem STP 100 m3 - oplocení 7. VDJ Jasenná - vodojem STP 100 m3 - vrata v oplocení 8. VDJ Jasenná - vodojem STP 100 m3 - příjezdová cesta 10. VDJ Jasenná - vodojem HTP 100 m3 - odpad PVC DN 150 11. VDJ Jasenná - vodojem HTP 100 m3 - odpad KT DN 150 12. VDJ Jasenná - vodojem HTP 100 m3 - oplocení 13. VDJ Jasenná - vodojem HTP 100 m3 - vrata v oplocení 14. VDJ Jasenná - vodojem HTP 100 m3 - příjezdová cesta 15. VDJ Jasenná - přípojka elektro NN 4 x 16 mm2 16. VDJ Jasenná - přípojka elektro NN 4 x 16 mm2 17. Vodovodní řady řady Jasenná - přívodní řad D - LT DN 80 mm 18. Vodovodní řady řady Jasenná - přívodní řad E - LT DN 100 mm 19. Vodovodní řady řady Jasenná - přívodní řad F - LT DN 100 mm 20. Vodovodní řady Jasenná - HTP řad 4 - PE DN 80 mm 21. Vodovodní řady Jasenná - HTP řad 4-1 - PE DN 80 mm 22. Vodovodní řady Jasenná - HTP řad 4-2 - PE DN 50 mm 23. Vodovodní řady Jasenná - HTP řad 6-1 - PE DN 50 mm 24. Vodovodní řady Jasenná - STP řad 7 - PE DN 80 mm 25. Vodovodní řady Jasenná - STP řad 9 - PE DN 80 mm 26. Vodovodní řady Jasenná - STP řad 9-1 - PE DN 80 mm 27. Vodovodní řady Jasenná - STP řad 10 - PE DN 80 mm 28. Vodovodní řady Jasenná - STP řad 10-1 - PE DN 80 mm 29. Vodovodní řady Jasenná - STP řad 10-2 - PE DN 80 mm 30. Vodovodní řady Jasenná - STP řad 13 - PE DN 80 mm 31. Vodovodní řady Jasenná - STP RŠ řad 16 - PE DN 80 mm 32. Vodovodní řady Jasenná - STP RŠ řad 16-1 - PE DN 50 mm 33. Vodovodní řady Jasenná - STP RŠ řad 16-2 - PE DN 80 mm 34. Vodovodní řady Jasenná - STP RŠ řad 16-3 - PE DN 50 mm 35. Vodovodní řady Jasenná - STP RŠ řad 17 - PE DN 80 mm 36. Vodovodní řady Jasenná - STP RŠ řad 17-1 - PE DN 50 mm 37. Vodovodní řady Jasenná - doplnění - řad 17-2 - PE DN 80 mm 38. Vodovodní řady Jasenná - doplnění - řad 17-2.1a - PE DN 50 mm 39. Vodovodní řady Jasenná - doplnění - řad 17-2.1b - PE DN 50 mm 40. Vodovodní řady Jasenná - doplnění - řad 1 - PE DN 50 mm 41. Vodovodní řady Jasenná - řad V1 - PE DN 63 mm 42. Vodovodní řady Jasenná - řad V1a - PE DN 63 mm 43. Vodovodní řady Jasenná - řad V2 - PE DN 63 mm 44. Vodovodní řady Jasenná - řad 10.3.2 - PE DN 63 mm 45. Vodovodní řady Jasenná - řad 17-2.1.c - PE DN 90 mm 46. Vodovodní řady Jasenná - řad 17-2.2. - PE DN 90 mm 47. Vodovodní řady Jasenná - přívodní řad F2 Jasenná-ZČS Ublo - LT DN 80 mm Obec Bratřejov 1. ČS Bratřejov - přípojka elektro NN 4 x 16 mm2 2. ČS Bratřejov - přípojka elektro NN 4 x 16 mm2 3. Rozvodné řady Bratřejov - DTP řad 1 - PE DN 80 mm 4. Rozvodné řady Bratřejov - DTP řad 1 doplnění - PE DN 80 mm 5. Rozvodné řady Bratřejov - DTP řad 1 doplnění - PE DN 50 mm 6. Rozvodné řady Bratřejov - DTP řad 2 - PE DN 50 mm 7. Rozvodné řady Bratřejov - DTP řad 3a - PE DN 80 mm 8. Rozvodné řady Bratřejov - DTP řad 3-1 - PE DN 80 mm 9. Rozvodné řady Bratřejov - DTP řad 3b - PE DN 80 mm 10. Rozvodné řady Bratřejov - DTP řad 3-2 - PE DN 50 mm 11. Rozvodné řady Bratřejov - HTP řad 6 - PE DN 80 mm 12. Rozvodné řady Bratřejov - HTP řad 6-1 - PE DN 80 mm 13. Rozvodné řady Bratřejov - HTP řad 6-1.1 - PE DN 80 mm 14. Rozvodné řady Bratřejov - HTP řad 6-1.5 - PE DN 80 mm 15. Rozvodné řady Bratřejov - HTP řad 6-2 - PE DN 50 mm 16. Rozvodné řady Bratřejov - HTP řad 7 - PE DN 50 mm 17. Rozvodné řady Bratřejov - HTP řad 8 - PE DN 80 mm 18. Rozvodné řady Bratřejov - HTP prodloužení řadu 3a - PE DN 90 mm 20. Vodojem Bratřejov - vodojem HTP 50 m3 - oplocení 21. Vodojem Bratřejov - vodojem HTP 50 m3 - brána v oplocení 22. Vodojem Bratřejov - vodojem HTP 50 m3 - odpad PVC DN 160 23. Vodojem Bratřejov - vodojem HTP 50 m3 - odpad RŠ 24. Vodojem Bratřejov - vodojem HTP 50 m3 - odpad KT DN 150 25. Vodojem Bratřejov - vodojem HTP 50 m3 - odpad RŠ 26. Vodojem Bratřejov - vodojem HTP 50 m3 - přípojka elektro NN 4 x 16 mm2 28. Zrychlovací ČS Bratřejov HTP - odpad PVC DN 160 29. Zrychlovací ČS Bratřejov HTP - zpevněné plochy 30. Zrychlovací ČS Bratřejov HTP - oplocení 31. Zrychlovací ČS Bratřejov HTP - brána 33. Přerušovací komora Bratřejov 30 m3 - odpad z vodojemu PVC DN 160 mm 34. Přerušovací komora Bratřejov 30 m3 - odpad z vodojemu RŠ 35. Přerušovací komora Bratřejov 30 m3 - oplocení 36. Přerušovací komora Bratřejov 30 m3 - brána v oplocení 37. Přívodní řad Bratřejov - řad H - LT DN100 mm 38. Přívodní řad Bratřejov - řad J - LT DN100 mm Obec Lutonina 1. Vodovodní řady Lutonina, přívodní řad F3, trasa Jasenná - PK Lutonina LT DN 80 mm 2. Vodovodní řady Lutonina, přívodní řad F4, trasa PK Lutonina - Obec Lutonina LT DN 80 mm 3. Vodovodní řady Lutonina, rozvodný řad 2 - PE DN 80 mm 4. Vodovodní řady Lutonina, rozvodný řad 2-1 - PE DN 80 mm 5. Vodovodní řady Lutonina, rozvodný řad 3 - PE DN 80 mm 6. Vodovodní řady Lutonina, rozvodný řad 3-1 - PE DN 80 mm 7. Vodovodní řady Lutonina, rozvodný řad 5 - PE DN 80 mm 8. Vodovodní řady Lutonina, rozvodný řad 5-1 - PE DN 50 mm 9. Rozvodné řady Lutonina - prodloužení řadu 3 - PE DN 90 mm b) majetek zapisovaný do katastru nemovitostí: nemovitosti v k.ú.Lhota u Vsetína, a to: -pozemek parc.č. st. 546 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Lhota u Vsetína. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako VDJ Lhota u Vsetína STP 100 m3 - vodojem. -pozemek parc.č. st. 547 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Lhota u Vsetína. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako Zrychlovací ČS Lhota u Vsetína STP - čerpací stanice. -pozemek parc.č. 1793/6, v k.ú. Lhota u Vsetína nemovitosti v k.ú.Liptál, a to: -pozemek parc.č. st. 947 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Liptál. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako Zrychlovací ČS Liptál Lůžko - objekt -pozemek parc.č. st. 948 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Liptál. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako Zrychlovací ČS Liptál HTP - budova -pozemek parc.č. st. 949 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Liptál. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako Přerušovací komora Liptál - Všemina, komora. -pozemek parc.č. st. 950 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Liptál. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako Vodojem Liptál - vodojem HTP 100 m3 - vodojem -pozemek parc.č. st. 955 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Liptál. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako Vodojem Syrákov - vodojem HTP 50 m3 - vodojem. -pozemek parc.č. st. 981 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Liptál. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako Zrychlovací ČS Liptál - Všemina, stavba. -pozemek parc.č. 242/2, v k.ú. Liptál -pozemek parc.č. 1565/14, v k.ú. Liptál -pozemek parc.č. 1631/7, v k.ú. Liptál -pozemek parc.č. 2021/13, v k.ú. Liptál -pozemek parc.č. 2042/3, v k.ú. Liptál -pozemek parc.č. 2691/18, v k.ú. Liptál nemovitosti v k.ú.Ublo, a to: -pozemek parc.č. st. 216 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Ublo. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako Zrychlovací ČS Ublo - čerpací stanice. -pozemek parc.č. st. 217 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Ublo. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako Přerušovací komora Bratřejov 30 m3 - objekt. -pozemek parc.č. st. 218 včetně stavby, která je jeho součástí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Ublo. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako VDJ Ublo 100 m3 - vodojem. -pozemek parc.č. 239/3, v k.ú. Ublo -pozemek parc.č. 248/5, v k.ú. Ublo -pozemek parc.č. 307/2, v k.ú. Ublo -pozemek parc.č. 955/8, v k.ú. Ublo nemovitosti v k.ú. Všemina, a to: -pozemek parc.č. st. 560 včetně stavby, která je jeho součástí budovy č.p.331, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Všemina. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako VDJ Všemina 2x100 m3 - vodojem. -pozemek parc.č. 348/3, v k.ú. Všemina nemovitosti v k.ú. Jasenná na Moravě, a to: -pozemek parc.č. st. 639 včetně stavby, která je jeho součástí budovy č.p.332, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Jasenná na Moravě. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako VDJ Jasenná - vodojem STP 100 m3 - vodojem. -pozemek parc.č. st. 645 včetně stavby, která je jeho součástí budovy č.p.331, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Jasenná na Moravě. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako VDJ Jasenná - vodojem HTP 100 m3 - vodojem. -pozemek parc.č. 1819/17, v k.ú. Jasenná na Moravě -pozemek parc.č. 2149/1, v k.ú. Jasenná na Moravě -pozemek parc.č. 2150/5, v k.ú. Jasenná na Moravě nemovitosti v k.ú. Bratřejov u Vizovic, a to: -pozemek parc.č. st. 448 včetně stavby, která je jeho součástí budovy č.p.281, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Bratřejov u Vizovic. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako Zrychlovací ČS Bratřejov HTP - budova. -pozemek parc.č. st. 449 včetně stavby, která je jeho součástí budovy č.p.280, způsob využití stavby - stavba technického vybavení, v k.ú. Bratřejov u Vizovic. Uvedená stavba, která je součástí pozemku, je výše v posudku označena jako Vodojem Bratřejov - vodojem HTP 50 m3 - vodojem. -pozemek parc.č. 147/2, v k.ú. Bratřejov u Vizovic -pozemek parc.č. 940/5, v k.ú. Bratřejov u Vizovic Uvedené nepeněžité vklady Sdružení obcí Syrákov jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 51 752 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 31/2018 ze dne 14.8.2018 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou, který je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 51 752 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem: 51 752 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh:kmenové akcie Forma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) IX. Důvod zvýšení základního kapitálu Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetk u ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. 5.10.2018 - 19.11.2018
Usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu : Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, Jasenická 1106, PSČ 755 01, na svém zasedání konaném dne 8. 2. 2018 v sídle společnosti na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, zejména pak ustanovením § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti přijalo toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů. I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, ve výši 884 054 000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 11 363 000,- Kč (slovy: jedenáctmilionůtřistašedesáttřitisíc korun českých) na částku 895 417 000,- Kč, a to nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou část ku se nepřipouští. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií Počet nově upisovaných akcií:11 363 (slovy: jedenácttisíctřistašedesáttři ) Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh:kmenové akcie Forma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Upisovací lhůta činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele prostřednictvím datové schránky. IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/06 Pravidla pro zvyšování základního kapitálu-rozhodnutím představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky. V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. Přednostní právo akcioná řů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu se neuplatní, protože emisní kurs upsaných akcií budou předem určeni zájemci splácet nepeněžitým vkladem. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. VI. Vnesení nepeněžitých vkladů Zvýšení základního kapitálu je přípustné pouze níže specifikovanými nepeněžitými vklady. Upisovatelé vnesou nepeněžitý vklad do základního kapitálu v sídle společnosti ve lhůtě do 31. 3. 2018. Upisovatel předá společnosti nepeněžitý vklad a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení vkladu. O předání a převzetí nepeněžitého vkladu podepíše společnost a upisovatel protokol. VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu Určují se tito zájemci k upsání akcií: 1. Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ 00304387 2. Obec Poličná, Poličná 144, PSČ 757 01, IČ 01265741 3. Obec Halenkov, Halenkov 655, PSČ 756 03, IČ 00303763 4. Obec Lužná, Lužná 230, Valašská Polanka, PSČ 756 11, IČ 00304077 5. Valašská Polanka, Valašská Polanka 270, PSČ 756 11, IČ 00304361 Akcie a ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zák. o obchodních korporacích. Akcie budou nabídnuty určeným zájemcům. VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Schvalují se následující nepeněžité vklady-vodohospodářská díla využitelné společností ve vlastnictví níže uvedených stávajících i nových akcionářů-měst a obcí: 1) Město Valašské Meziříčí - Čerpací stanice ČS2 Juřinka - Čerpací stanice ČS3 Podlesí - Čerpací stanice ČS4 - Hrachovec 1 - Čerpací stanice ČS5 - Hrachovec 2 - Inženýrské sítě pro 36 RD VM, Šafaříkova Štěpánov - Vodovod Lukášov - Inženýrské sítě pro 12 RD z ul. Bauerova - Výstavba RD Krhová - Na Měšečkách- Prodloužení vodovodu a kanalizace II.,III., IV. etapa Hrachovec, Na Jehlicích - Pozemky k.ú. Krhová - p.č. 1331/21; p.č. 1331/25 - Pozemky k.ú. Hrachovec - p.č. 360/29; p.č. 360/30 - Pozemky k.ú. Juřinka - stav.p.č. 246; p.č. 686/4 - Pozemky k.ú. Valašské Meziříčí - město - p.č.1554/2; 2659/2; 2659/24; 2659/25 Uvedené nepeněžité vklady jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 3 232 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 36/2017 ze dne 20.5.2017 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 3 232 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem: 3 232 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh:kmenové akcie Forma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 2)Obec Poličná - Čerpací stanice Poličná - Inženýrské sítě v lokalitě Kouty - Nad Ulicí - ATS Poličná pozemek - p.č. st. 969, k.ú. Poličná - ČS Juřinka pozemek - p.č. st. 966 + p.č. 1832/10, k.ú. Poličná - ČS Poličná pozemek - p.č. st. 967+p.č. 103/62, k.ú. Poličná Uvedené nepeněžité vklady jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 980 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 35/2017 ze dne 29.5.2017 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 980 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem:980 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh:kmenové akcie Forma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 3) Obec Halenkov - Prodloužení vodovodu a kanalizace pro 4 RD a 2 BD - Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace do lokality Horní Výpusta - Prodloužení vodovodu v areálu bývalého VÚ - Vodovod Halenkov "Kuželky" - Prodloužení vodovodu Halenkov "U Šuláčků" - Prodloužení vodovodu Halenkov "U Janišů" - Vodovod Halenkov Dinotice - Halenkov - rozšíření vodovodu - I. Etapa - Vodovod Halenkov - III. Etapa - Prodloužení vodovodu Halenkov - Lušová (k Valíčkovi) Uvedené nepeněžité vklady jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 6 992 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 38/2017 ze dne 4.10.2017 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na:6 992 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem:6 992 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh:kmenové akcie Forma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 4) Obec Lužná - Prodloužení vodovodního řadu - PE DN 80 (r. 2015) Uvedený nepeněžitý vklad je popsaný a oceněný na výslednou hodnotu 55 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 37/2017 ze dne 26.5.2017 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na:55 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem:55 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh:kmenové akcie Forma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 5) Obec Valašská Polanka - Prodloužení vodovodního řadu - PE DN 100 (r. 2015) Uvedený nepeněžitý vklad je popsaný a oceněný na výslednou hodnotu 104 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 39/2017 ze dne 26.5.2017 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou, Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na:104 000,- Kč Počet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem:104 ks akcií Specifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají: Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh:kmenové akcie Forma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) IX. Důvod zvýšení základního kapitálu Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetk u ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. 13.2.2018 - 9.5.2018
Řádná valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ( dále jen představenstvo) rozhodovat za podmínek stanovených stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech o zvýšení základního kapi tálu upisováním nových akcií nepeněžitými vklady, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pro účely tohoto pověření se určuje, že: a) akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou následující: Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba: listinné akcie b) představenstvo rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit. Pověření rozhodovat o zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 3.6.2020. Ruší se pověření ze dne 9.6.2011. 4.4.2016
Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 10.3.2014 schváleného valnou hromadou obou společností dne 24.4.2014, se nástupnickou společností stala společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, identifikační číslo: 476 74 652. Nástupnická společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. převzala jmění zanikající společnosti Valašská vodohospod ářská a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, identifikační číslo: 294 50 357. 20.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. 11.3.2014
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zák. a jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizace Vsetín. 5.2.2014
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. 5.2.2014
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 12.12.2012 toto usnesení: I. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11, identifikační číslo 476 74 652, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 682 (dále také jen Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.) ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je obchodní společnost Valašská vodohospodářská a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, identifikační číslo 294 50 3 57, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 10321 (dále také jen Valašská vodohospodářská a.s.), která je majitelem akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,3% základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., s nímž jsou spojena hlasovací práva a je s nimi spojen 99,3 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. II. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku, že všechny ostatní akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře tj. obchodní společnosti Valašská vodohospodářská a.s. přech ázejí na společnost Valašská vodohospodářská a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, identifikační číslo 294 50 357, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 10321. Uplynutím měsíce od zveřejněn í zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na hlavního akcionáře tj. obchodní společnost Valašská vodohospodářská a.s. III. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 246,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet šest korun českých. Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znalec kým posudkem č. 3740/2012 ze dne 5.11.2012, vypracovaným společností MONTEKALA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, identifikační číslo 448 46 762. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře tj. obchodní společno sti Valašská vodohospodářská a.s. IV. Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to v sídle obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hod. Nepředloží -li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. podle § 214 odst. 1 až 3 obcho dního zákoníku. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku a úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zá koníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na hlavního akcionáře tj. na společnost Valašská vodohospodářská a.s. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že obchodník s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, identifikační číslo 607 32 075, poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od předání akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 14.1.2013 - 29.7.2013
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 12.12.2012 toto usnesení: I. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11, identifikační číslo 476 74 652, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 682 (dále také jen Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.) ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je obchodní společnost Valašská vodohospodářská a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, identifikační číslo 294 50 3 57, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 10321 (dále také jen Valašská vodohospodářská a.s.), která je majitelem akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., s nimiž jsou spojena hlasov ací práva a je s nimi spojen 99,3 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. II. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku, že všechny ostatní akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře tj. obchodní společnosti Valašská vodohospodářská a.s. přech ázejí na společnost Valašská vodohospodářská a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, identifikační číslo 294 50 357, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 10321. Uplynutím měsíce od zveřejněn í zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na hlavního akcionáře tj. obchodní společnost Valašská vodohospodářská a.s. III. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 246,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet šest korun českých. Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znalec kým posudkem č. 3740/2012 ze dne 5.11.2012, vypracovaným společností MONTEKALA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, identifikační číslo 448 46 762. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře tj. obchodní společno sti Valašská vodohospodářská a.s. IV. Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to v sídle obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hod. Nepředloží -li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. podle § 214 odst. 1 až 3 obcho dního zákoníku. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku a úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zá koníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na hlavního akcionáře tj. na společnost Valašská vodohospodářská a.s. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že obchodník s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, identifikační číslo 607 32 075, poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od předání akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 10.1.2013 - 14.1.2013
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ: 755 11, IČ: 476 74 652, na svém zasedání konaném dne 25.8.2011 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106, na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pa k ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a Stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto: důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společ nosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 800.498.000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 83.556.000,- Kč (slovy osmdesát tři miliony pět set padesát šest tisíc korun českých) na částku 884.054.000,- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku základního kapitálu se nepřipouští. II.Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akcií Počet upisovaných akcií: 83556 (slovy: osmdesát tři tisíce pět set padesát šest ) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku. IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/05 ?Pravidla pro zvyšování základního kapitálu? podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky. V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. VI. Splácení upsaných akcií Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování. VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu 1. Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ 00304387, 2. Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, PSČ 756 51, IČ 00304476, 3. Obec Velké Karlovice, Velké Karlovice 70, Velké Karlovice, PSČ 756 06, IČ 00304417, 4. Obec Lidečko, Lidečko 467, Lidečko, PSČ 756 15, IČ 00304042 . VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Ke splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajících akcionářů - měst a obcí, využitelné společností: 1) Město Valašské Meziříčí Kanalizační řady: 1.1. Kanalizace Poličná 1.2. Kanalizace Podlesí 1.3. Kanalizace Hrachovec 1.4. Kanalizace Krhová 1.5. Kanalizace Juřinka 1.6. Kanalizace k.ú. Krásno 1.7. Kanalizace k.ú. Valašské Meziříčí město Výše ocenění vkladu znalcem: 67.850.000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 67 850 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 67.850.000,- Kč ve znaleckém posudku č. 114/2011 ze dne 26.7.2011 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Strana šestá. 2) Obec Zašová Kanalizační řady a ostatní: 2.1 Kanalizace "Luhy" 2.2 Kanalizace "Pohrabárna" 2.3 Kanalizace "U Sepasu" 2.4 Kanalizace "Nad Jednotou" 2.5 Kanalizace "Pod Pohrabárnou" 2.6 Kanalizace "Od Potoka" 2.7 Kanalizace "Pod Liptou" 2.8 Kanalizace "Od Školky" 2.9 Kanalizace "Od řadovek" 2.10 Kanalizace "Od hřbitova" 2.11 Kanalizace "Drobná provozovna" 2.12 Kanalizace "Záhumení 1" 2.13 Kanalizace "Vedle nádraží" 2.14 Kanalizace "Od Vapolu" 2.15 Kanalizace "Kolem potoka 2" 2.16 Kanalizace "Pod potokem 1" 2.17 Kanalizace "Kolem kurtů" 2.18 Kanalizace "Pod cestou a tokem" 2.19 Kanalizace "Pila" 2.20 Kanalizace "Kolem potoka 1" 2.21 Kanalizace "Přivaděč do ČOV zp." 2.22 Kanalizace "Přivaděč nezp." 2.23 Kanalizace "Ke Stračce" 2.24 Kanalizace "Pohoř" 2.25 Kanalizace "Hl. cesta" 2.26 Kanalizace "Vedle obchodu" 2.27 Kanalizace "Rakové" 2.28 Kanalizace "Nad Stračkou" 2.29 Kanalizace "Stračka" 2.30 Kanalizační šachty 2.31 Odlehčovací objekty Výše ocenění vkladu znalcem: 11.048.000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 11 048 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 11.048.000,- Kč ve znaleckém posudku č. 83/2011 ze dne 20.6.2011 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. 3) Obec Velké Karlovice Kanalizační řady a šachty: 3.1 Kanalizační řad - sběrač "A" 3.2 Kanalizační řad - větev č. 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 28, 29, 86, 152, 151, 153, 154, 155, 159 3.3 Kanalizační řad - k přípojkám č. 79-84 3.4 Kanalizační šachty Výše ocenění vkladu znalcem: 3.582.000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 3 582 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 3.582.000,- Kč ve znaleckém posudku č. 116/2011 ze dne 26.7.2011 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. 4) Obec Lidečko Vodovodní řady: 4.1 Vodovodní řad "U Hulíků" - PVC DN 90 (r. 2009) 4.2 Vodovodní řad "U Fusků" - PVC DN 90 (r. 2009) 4.3 Vodovodní řad "U Bajtů úsek B" - PVC DN 50 (r. 2009) 4.4 Vodovodní řad "U Bajtů úsek A" - PVC DN 90 (r. 2009) 4.5 Vodovodní řad "Obecní úřad" - rPE DN 50 (r. 2009) 4.6 Vodovodní řad "U Molků" - PVC DN 90 (r. 2009) 4.7 Vodovodní řad "U garáží" - PVC DN 90 (r. 2010) 4.8 Vodovodní řad "U pily" - PVC DN 90 (r. 2010) Výše ocenění vkladu znalcem: 1.076.000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 1 076 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 1.076.000,- Kč ve znaleckém posudku č. 115/2011 ze dne 26.7.2011 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. 12.10.2011 - 9.12.2011
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 30.9.2010 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106, na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto: důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizace, efektivnější využití vkládaného majetku ve společno sti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 683 101 000,-Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 117 397 000,-Kč (slovy: jednostosedmnáctmilionůtřistadevadesátsedmtisíc korun českých) na částku 800 498 000,-Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částk u základního kapitálu se nepřipouští. II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akcií Počet upisovaných akcií: 117 397 (slovy: jednostosedmnácttisíctřistadevadesátsedm) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku. IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/05 "Pravidla pro zvyšování základního kapitálu" podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky. V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou j inak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. VI. Splácení upsaných akcií Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a  to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování. VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu 1. Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, PSČ 755 24, IČ 00304450 2. Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, PSČ 757 01, IČ 00304387 3. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61. IČ 00304271 4. Obec Jarcová, Jarcová 200, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ 00303879 5. Obec Branky, Branky 6, PSČ 756 45, IČ 00303712 VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Ke splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajících akcionářů - měst a obcí, využitelné společností: 1) Město Vsetín Pozemky - Pozemek - p.č. 638/7 k.ú. Rokytnice - Pozemek - p.č. 7781, p.č. 7782 k.ú. Vsetín - Pozemek - p.č. 12279 k.ú. Vsetín Výše ocenění vkladu znalcem: 44 000,-Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 44 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 44 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 143/2010 ze dne 24.9.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. 2) Město Valašské Meziříčí Vodovodní řady a vodohospodářské objekty: - Vodovod Brňov Dolní BD - Vodovod Brňov Vrch - Vodovod Bynina - Vodovod Hrachovec - Vodovod Hrachovec AT (Vichury) - Vodovod Juřinka DTP - Vodovod Juřinka HTP - Vodovod Krhová DTP - Vodovod Krhová Hrádky - Vodovod Krhová HTP - Vodovod Lhota u Choryně - Vodovod Podlesí DTP - Vodovod Podlesí HTP + AT - Vodovod Poličná - Vodovod Valašské Meziříčí - Helštýn - Vodovod Valašské Meziříčí - Hranická - Vodovod Valašské Meziříčí - Kasárna - Vodovod Valašské Meziříčí - Kouty - Vodovod Valašské Meziříčí - Křižná - Vodovod Valašské Meziříčí - Masarykova - Vodovod Valašské Meziříčí - Náměstí N - Vodovod Valašské Meziříčí - Obora - Vodovod Valašské Meziříčí - Štěpánov - Vodovod Valašské Meziříčí - Štěpánov AT - Vodovod Valašské Meziříčí - Štěpánov Dolní - Vodovod Valašské Meziříčí - Vyhlídka- Stará - Vodovod Valašské Meziříčí - Vyhlídka I. - Vodovod Valašské Meziříčí - Vyhlídka II. - Vodovod Valašské Meziříčí - Zašovská - Vodárenské objekty - Pozemky - p.č. 1556, 1555 k.ú. Valašské Meziříčí - město - Pozemky - p.č. 695, 748/2, 972, 748/1 k.ú. Křivé - Pozemky - p.č. 525/6, 74, k.ú. Brňov - Pozemky - p.č. 1034/54, 1204/3 k.ú. Hrachovec - Pozemky - p.č. 1041, 1254/2, 609, 1042, 610/2 k.ú. Krhová - Pozemky - p.č. 511/2, 569/3 k.ú. Juřinka - Pozemky - p.č. 116/2 k.ú. Lhota u Choryně - Pozemky - p.č. 1958/2, 2106 k.ú. Poličná Výše ocenění vkladu znalcem: 84 094 000,-Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 84 094 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 84 094 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 124/2010 ze dne 1.8.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. - Čistírna odpadních vod - Pozemky - p.č. 2763, 2557, 337/23 k.ú. Krásno nad Bečvou Výše ocenění vkladu znalcem: 17 213 000,-Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 17 213 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 17 213 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 126/2010 ze dne 4.8.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. 3) Město Rožnov pod Radhoštěm Pozemky: - LV č. 10001 - p.č. st. 1080, st. 2095, p.č. 1647/4, st. 1792, p.č. 2123/2, 2070/4, st. 3402, 2537/3 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - LV č. 1004 - p.č. st. 746 k.ú. Dolní Bečva Výše ocenění vkladu znalcem: 301 000,-Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 301 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 301 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 45/2010 ze dne 20.7.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. 4) Obec Jarcová - Čistírna odpadních vod - včetně technologie a splaškové kanalizace - Pozemek - p.č. 1463/6 k.ú. Křivé, Jarcová Výše ocenění vkladu znalcem: 5 625 000,-Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 5 625 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 5 625 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 129/2010 ze dne 4.8.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Vodovodní řady a vodohospodářské objekty: - Vodovodní řady - Vodárenské objekty - Pozemky - p.č. 751/1 k.ú. Jarcová Výše ocenění vkladu znalcem: 1 967 000,-Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 1 967 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 1 967 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 141/2010 ze dne 3.9.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. 5) Obec Branky - Vodovodní řady - Vodárenské objekty Výše ocenění vkladu znalcem: 8 153 000,-Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 8 153 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 8 153 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 140/2010 ze dne 2.8.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Ve Vsetíně, dne 30.9.2010 10.11.2010 - 8.3.2011
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 29.10.2009 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106, na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto: důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společno sti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál činí k dnešnímu dni 625 050 000,-Kč. Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 25 886 000,- (slovy: dvacetpětmilionůosmsetosmdesátšesttisíc korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku základního kapitálu se nepřipouští. V těchto dnech probíhá soudní řízení o navýšení kapitálu o 32 165 000,-Kč. V případě zvýšení se tímto usnesením zvýší základní kapitál společnosti o dalších 25 886 000,-Kč (dvacetpětmilionůosmsetosmdesátšest tisíc korun českých) na celkovou hodnotu základ ního kapitálu 683 101 000,-Kč. II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akcií Počet upisovaných akcí: 25 886 (slovy: dvacetpěttisícosmsetosmdesátšest) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku. IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/05 "Pravidla pro zvyšování základního kapitálu" podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky. V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou j inak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. VI. Splácení upsaných akcií Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování. VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu 1. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ 003 04 271 2. Obec Hovězí, Hovězí čp. 2, PSČ 756 01, IČ 003 03 801 VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Ke splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajících akcionářů - měst a obcí využitelné společností: 1.Město Rožnov p. Radhoštěm Stávající vodovod v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm: II. část - Jižní Město, 1. máj, Centrum, Záhumenní, Kramolišov, Láň, Pivovarská, Sluneční, Vodojemy, ATS, Tylovice, Hážovice Výše ocenění vkladu znalcem: 25 418 000,-Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 25 418 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 25 418 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 175/2009 ze dne 15.10.2009 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. 2) Obec Hovězí Splašková kanalizace Hovězí - Kaštýl Výše ocenění vkladu znalcem: 468 000,-Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 468 ks akckí Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 468 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 179/2009 ze dne 23.10.2009 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. 10.12.2009 - 12.1.2010
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 27.8.2009 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106, na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto: důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společno sti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 625 050 000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 32 165 000,- Kč (slovy třicetdvamilionůjednostošedesátpěttisíc korun českých) na částku 657 215 000,- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku základního kapitálu se nepřipouští. II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akcií Počet upisovaných akcií: 32 165 (slovy: třicetdvatisícjednostošedesátpět) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh: kmenová akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1 000, Kč (slovy: jedentisíc korun českých) III. Upsání, akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku. IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/04 "Pravidla pro zvyšování základního kapitálu" podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky. V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou j inak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. VI. Splácení upsaných akcií Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a  to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování. VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu 1. Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, PSČ 755 24, IČ 00304450 2. Město Kelč, Kelč čp. 5, PSČ 756 43, IČ 00303925 3. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ 00304271 VIII. Předmětem nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Ke splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajícího akcionáře - měst a obcí, využitelná společností: 1) Město Vsetín - Splašková kanalizace Vsetín - Velký Skalník, - Jenotná kanalizace Vsetín - Plotky, - Vodovod Rokytnice - Lhota - 1. stavba, vodojem 2x 250 m3, - Vodovod Janišov - Přerušovací komora Bobrky. Výše ocenění vkladu znalcem: 6 279 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 6 279 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 6 279 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 145/2009 ze dne 14.6.2009 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Nc 4103/2009 - 5 z 24.4.2009. 2) Město Kelč - Stávající jednotná kanalizace města Výše ocenění vkladu znalcem: 5 448 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 5 448 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 5 448 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 147/2009 ze dne 18.8.2009 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Nc 4103/2009 - 5 z 24.4.2009. 3) Město Rožnov pod Radhoštěm - Stávající vodovod v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 1.část - Dolní Paseky, horní Paseky, Rybníčky, Koryčanské Paseky, Písečná Výše ocenění vkladu znalcem: 20 438 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 20 438 ks akcií Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 20 438 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 144/2009 ze dne 25.7.2009 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Nc 4103/2009 - 5 z 24.4.2009. 14.10.2009 - 23.12.2009
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 25.9.2008 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106, na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společno sti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 607 152 000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 17 898 000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůosmsetdevadesátosm tisíc korun českých) na částku 625 050 000,- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zákl adního kapitálu se nepřipouští. II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akcií Počet upisovaných akcií: 17 898 (slovy: sedmnácttisícosmsetdevadesátosm) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem o oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku. IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038 "Pravidla pro zvyšování základního kapitálu" podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing.. Jana Sedláčka. V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou j inak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. VI. Splácení upsaných akcií Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování. VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, PSČ 755 24, IČ 00304450 VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Ke splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajícího akcionáře - Města Vsetín, využitelná společností. 1. Vodovod Bobrky - Semetín, II. etapa 2. Vodovod Jasenka 3. Vodovod Rokytnice - Lhota II, přivaděč 4. Vodovod Rokytnice - Lhota, vnitřní rozvody 5. Vodovod Vesník 6. VDJ IBV Ohrada 7. Vodovod IBV Ohrada 8. Vodovod Vsetín - Hluboké 9. Kanalizace Hanžlov 10. Kanalizace Hanžlov dopojení 11. Kanalizace Machalův Dvůr 12. Kanalizace Rokytnice, II. etapa 13. Kanalizace Amerika 14. Kanalizace Hluboké 15. Kanalizace IBV Ohrada Výše ocenění vkladu znalcem: 17 898 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 17 898 ks akcií IX. Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 17 898 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 1376-44/2008 ze dne 30.6.2008 znalcem Ing. Janem Sedláčkem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 26 Nc 4409 /2007-38 z 29.4.2008. 14.11.2008 - 19.12.2008
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 25. 10. 2007 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106, na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanovení mi obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetk u ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 592 530 000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 14 622 000,- Kč (slovy čtrnáctmilionůšestsetdvacetdvatisíce korun českých) na částku 607 152 000,- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zák ladního kapitálu se nepřipouští. II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akcií Počet upisovaných akcií: 14 622 (slovy: čtrnácttisícšestsetdvacetdva ) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku. IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038 ?Pravidla pro zvyšování základního kapitálu? podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky. V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. VI. Splácení upsaných akcií Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování. VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu Město Kelč, Kelč čp. 5, PSČ 756 43, Zlínský kraj, IČ: 00 30 39 25 VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Ke splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady ? vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajícího akcionáře ? Města Kelč, využitelná společností. Kanalizační řad Kelč - kanalizace Kelč, I. a II. stavba, - místní komunikace, kanalizace a vodovod Kelč - lokalita A a D, - splašková kanalizace Blanická ulice, - dokončení odkanalizování Města Kelč. Výše ocenění vkladu znalcem: 14 622 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 14 622 ks akcií IX. Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 14 622 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 314?7855/07 ze dne 10. 10. 2007 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou jmenovaným usneseními Krajského soudu v Ostravě č. j. S pr. 1209/90 z 30. 1. 1990. 30.11.2007 - 29.12.2007
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. 8.2.2006 - 5.2.2014
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106, na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajcíích akcionářů takto: 18.6.2005 - 27.9.2005
Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společn osti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. 18.6.2005 - 27.9.2005
I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 547 884 000,- bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 44 646 000,- (slovy čtyřicetčtyřimilionyšestsetčtyřicetšesttisíc korun českých) na částku 592 530 000,-. Upisování akcií nad navrhovanou částku základníh o kapitálu se nepřipouští. 18.6.2005 - 27.9.2005
II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akcií Počet upisovaných akcií: 44 646 (slovy: čtyřicetčtyřitisícešestsetčtyřicetšest) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- (slovy: jedentisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Emisní kurz jedné akcie: 1 253,- (jedentisícdvěstěpadesáttři koruny české) 18.6.2005 - 27.9.2005
III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsa t ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O právní moci tohoto rozhodnutí informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oz námení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku. 18.6.2005 - 27.9.2005
IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/03 "Pravidla pro zvyšování základního kapitálu " podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Rudolfa Samka v poměru základního kapitálu k  čistému obchodnímu majetku dle účetní závěrky k 31.12.2004. 18.6.2005 - 27.9.2005
V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou j inak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. 18.6.2005 - 27.9.2005
VI. Splácení upsaných akcií Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a  to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování. 18.6.2005 - 27.9.2005
VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu 1. Obec Horní Lideč, Horní Lideč čp. 292, PSČ 756 12, Zlínský kraj, IČ: 00 30 37 80 2. Obec Hovězí, Hovězí, PSČ 756 24, Zlínský kraj, IČ: 00 30 38 01 3. Obec Leskovec, Leskovec čp. 67, PSČ 756 11, Zlínský kraj, IČ: 00 30 39 84 4. Obec Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov čp. 454, Zlínský kraj, IČ: 00 30 41 31 5. Obec Police, Police čp. 142, PSČ 756 44, Zlínský kraj, IČ: 00 63 58 04 6. Obec Rouské, Rouské čp. 64, PSČ 753 53, Olomoucký kraj, IČ: 00 63 65 50 7. Obec Ustí, Ústí čp. 76, PSČ 755 01, Zlínský kraj, IČ: 00 85 18 25 8. Obec Velké Karlovice, Velké Karlovice čp. 70, PSČ 756 06, Zlínský kraj, IČ: 00 30 44 17 9. Město Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Náměstí čp. 7, PSČ 757 00, Zlínský kraj, IČ: 00 30 43 87 18.6.2005 - 27.9.2005
VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Ke splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajících akcionářů - měst a obcí, využitelná společností. 1) Obec Horní Lideč Vodovodní řád Horní Lideč - Horní Lideč vodovod I. stavba, - Horní Lideč vodovod II. stavba, - RD Horní Lideč - Mirošovská, situovaný v k. ú. a obci Horní Lideč, okres Vsetín Výše ocenění vkladu znalcem: 7 595 430,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 6 061 000,- Kč Emisní ážio: 1 534 430,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem. 6 061 ks akcií 2) Obec Hovězí Vodovodní řad Hovězí - posílení vodovodu Hořansko I. etapa, - prodloužení vodovodu Hořansko II. etapa, - vodovod Hořansko, - vodovod Hovězí - trasa Hovízky - Suška, - vodovod ve stavebním obvodu Dolansko, - vodovodní řad IBV Hovězí - Dolansko, situovaný k k.ú. a obci Hovězí, okres Vsetín. Výše ocenění vkladu znalcem: 5 961 320,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 4 757 000,- Kč Emisní ážio: 1 204 320,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 4 757 ks akcií 3) Obec Leskovec Vodovodní řad Leskovec - vodovodní řad Leskovec řad 3,5,6,7 a 8, situovaný v k.ú.a obci Leskovec, okres Vsetín. Výše ocenění vkladu znalcem: 1 373 720,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 1 096 000,- Kč Emisní ážio: 277 720,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 096 ks akcií 4) Obec Nový Hrozenkov Vodovodní řad Nový Hrozenkov - vodovod Nový Hrozenkov - Čubov I. a II. etapa, - vodojem Nový Hrozenkov - Čubov 2 x 100 m3, pozemek p.č. 7446/2 trv. travní porost o výměře 353 m2 a p.č. 7447/3 trvalý travní porost o výměře 79 m2, k.ú. a obec Nový Hrozenkov, LV 10001 a stavba vodojemu na p.č. 7446/2 trv. travní porost a p.č. 7447/3 t rv. travní porost, k.ú. a obec Nový Hrozenkov, nezapsaná v katastru nemovitostí, - vodovod Nový Hrozenkov - Brodská, - vodovod nový Hrozenkov - Závodí, - vodovod Nový Hrozenkov - stavba "A", situovaný v k.ú. a obci Nový Hrozenkov, okres Vsetín. Kanalizační řad Nový Hrozenkov - přístavba ZŠ - inženýrské sítě - dílčí část kanalizace Nový Hrozenkov I. etapa I. stavby, - kanalizace II. - etapa, - kanalizace III. etapa - 1. část, - kanalizace III. etapa - změna trasy, - kanalizace III. etapa - 2. část, - přepojení kanalizace Horňansko, - kanalizace IV. etapa - kanalizace Nový Hrozenkov 5. etapa, kanalizační sběrač "D", kanalizace Vranča část "A" SO 01 - splašková kanalizace, kanalizace Vranča - doplnění, situovaný v k.ú. a obci Nový Hrozenkov, okres Vsetín. Výše ocenění vkladu znalcem: 22 700 130,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 18 115 000,- Kč Emisní ážio: 4 585 130,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 18 115 ks akcií 5) Obec Police Vodovodní řad Police - vodovod Police, pozemek p.č. st. 285 zast. pl. a nádvoří o výměře 12 m2 a jiná stavba - vodojem na p.č. st. 285, k.ú. Police u Valašského Meziříčí, obec Police, okres Vsetín, LV 10001, situovaný v k.ú. Police u Valašského Meziříčí, obec Police, okres Vs etín. Výše ocenění vkladu znalcem: 2 987 000,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 2 383 000,- Kč Emisní ážio: 604 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 2 383 ks akcií 6) Obec Rouské Vodovodní řad Rouské - rozvodná vodovodní síť v obci Rouské, Zádvoří a propojovací potrubí k řadu A, situovaný v k.ú. a obci Rouské, okres Přerov. Výše ocenění vkladu znalcem: 2 006 250,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 1 600 000,- Kč Emisní ážio: 406 250,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 600 ks akcií 7) Obec Ústí Vodovodní řad Ústí - vodovodní řad za Senicí - Ústí, - Ústí u Vsetína - lokalita mateřská škola, - Ústí u Vsetína - zaokruhování vodovodu, řad 2 a 3, situovaný v k.ú. a obci Ústí, okres Vsetín. Výše ocenění vkladu znalcem: 1 379 960,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 1 101 000,- Kč Emisní ážio: 278 960,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 101 ks akcií 8) Obec Velké Karlovice Vodovodní řad Velké Karlovice - vodovodní řad Velké Karlovice SIHLA, p.č. 3695/3 ost. plocha o výměře 170 m2, k.ú. Velké Karlovice, obec Velké Karlovice, LV 10001 a stavba vodojemu, nezapsaná v katastru nemovitostí na p.č. 3695/3 k.ú. a obec Velké Karlovice, - vodovodní řad Velké Karlovice, stavba zrychlovací čerpací stanice Pluskovec, nezapsaná v katastru nemovitostí, na p.č. 2144/1 trvalý travní porost, k.ú. Malé Karlovice, obec Velké Karlovice, okres Vsetín, pozemek jiného vlastníka, stavba vodojemu Plusko vec, na p.č. 2115/1 trvalý travní porost, nezapsaná v katastru nemovitostí, k.ú. Malé Karlovice, obec Velké Karlovice, okres Vsetín, pozemek jiného vlastníka, - stavba zrychlovací čerpací stanice Leskové na p.č. 3713 trvalý travní porost, nezapsaná v katastru nemovitostí, k.ú. Velké Karlovice, obec Velké Karlovice, okres Vsetín, pozemek jiného vlastníka, - vodovodní řad - vodovod Volkov, situovaný v k.ú. Velké Karlovice a Malé Karlovice, obec Velké Karlovice, okres Vsetín. Výše ocenění vkladu znalcem: 11 654 250,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 9 300 000,- Kč Emisní ážio: 2 354 250,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 9 300 ks akcií 9) Město Valašské Meziříčí Vodovodní řad Valašské Meziříčí - průmyslová zóna Lešná - SO 06 přípojka pitné vody I, situovaný v k.ú. Mštěnovice, obec Lešná, okres Vsetín. Výše ocenění vkladu znalcem: 292 740,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 233 000,- Kč Emisní ážio: 59 740,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 233 ks akcií 18.6.2005 - 27.9.2005
IX. Nepeněžité vklady uvedené v odst. 1 až 9 čl. VIII. usnesení jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 55 950 800,- Kč ve znaleckém posudku č. 3312/08/05 ze dne 18.2.2005 znalcem Ing. Rudolfem Samkem jmenovaným usneseními Krajského soudu v Ostravě č.j. Nc 5117/2004-6 ze dne 9.6.2004 a Nc 5027/2005-5 ze dne 3.2.2005. 18.6.2005 - 27.9.2005
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. rozhodlo na svém zasedání konaném dne 23.10.2003 na základě pověření zvyšovat základní kapitál, přijaté valnou hromadou dne 21.6.2001, takto: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společno sti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. 8.12.2003 - 28.1.2004
I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 525 711 000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 22 173 000,- Kč (slovy dvacetdvamilionyjednostosedmdesáttřitisíce korun českých) na částku 547 884 000,- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zá kladního kapitálu se nepřipouští. 8.12.2003 - 28.1.2004
II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, podoba a forma nových akcií Počet upisovaných akcií: 22173 (slovy: dvacetdvatisícejednostosedmdesáttřikusy) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: listinné 8.12.2003 - 28.1.2004
III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O právní moci tohoto rozhodnutí informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem. Oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněné v Obchodním věstníku. 8.12.2003 - 28.1.2004
IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí představenstva společnosti "Pravidla pro zvyšování základního kapitálu" podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Ilony Macháčové. 8.12.2003 - 28.1.2004
V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nejsou veřejně obchodovatelné a mají omezenou převoditelnost, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplý vající ze zákona a platných stanov. 8.12.2003 - 28.1.2004
VI.Splácení upsaných akcií Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování. 8.12.2003 - 28.1.2004
VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu 1. Obec Francova Lhota, Francova Lhota 325, PSČ 756 14, IČ 00 30 37 55, Zlínský kraj 2. Obec Lidečko, Lidečko, PSČ 756 15, IČ 00 30 40 42, Zlínský kraj 3. Obec Lužná, Lužná, PSČ 756 11, IČ 00 30 40 77, Zlínský kraj 4. Obec Střelná, Střelná 38, PSČ 756 12, IČ 00 30 43 10, Zlínský kraj 5. Obec Študlov, Študlov 142, PSČ 756 12, IČ 00 30 43 36, Zlínský kraj 6. Obec Valašská Polanka, Valašská Polanka, PSČ 756 11, IČ 00 30 43 61, Zlínský kraj 7. Obec Valašské Příkazy, Valašské Příkazy 21, PSČ 756 12, IČ 00 43 43 95, Zlínský kraj 8. Obec Valašská Senice, Valašská Senice, PSČ 756 14, IČ 36 57 74, Zlínský kraj 9. Obec Zděchov, Zděchov 175, PSČ 756 07, IČ 00 30 44 84, Zlínský kraj 8.12.2003 - 28.1.2004
VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Ke splacení akcií je přístupný nepeněžitý vklad ve vlastnictví stávajících akcionářů využitelný společností, a to 1. Obec Francova Lhota - Skupinový vodovod Francova Lhota, Valašská Senice, Študlov, Střelná I. etapa, výtlačný řad, čerpací stanice, tech. vybavenost - vodojem Stráň 2x150m3 na st. 676, pozemky p.č. st. 676 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2 a p.č. 1014/2 trvalý travní porost o výměře 831 m2, k.ú. a obec Horní Lideč, LV 693, vlastník Obe c Francova Lhota, II. etapa, větev Francova Lhota-Študlov, přívodní řad Študlov, Přívodní řad Francova Lhota, tech. vybavenost - vodojem DTP 2x100 m3 na st. 1040 a pozemky p.č. st. 1040 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2137/6 orná půda o výměře 878 m2, k.ú. a obec Francov a Lhota, LV 10001, vlastník Obec Francova Lhota, v poměru určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Střelná, Študlov, Valašská Senice I. a II. etapa" ze dne 20.6.2003. III. etapa, rozvod Francova Lhota, jiná stavba - zrychlovací čerpací stanice na st. 1051, technická vybavenost - vodojem Francova Lhota HTP 2x75m3 na st. 1052, jiná stavba - šachta na st. 1057 a pozemky st. 1051 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2, st. 1052 zast. plocha a nádvoří o výměře 108 m2, st. 1057 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, p.č. 2755/2 ost. pl., man. pl. o výměře 49 m2 a p.č. 4560/5 trv. trav. porost o výměře 343 m2, k.ú. a obec Francova Lhota, LV 10001, vlastník Obec Francova Lhota, v poměru určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Valašská Senice III. etapa - hlavní řad" ze dne 28.5.2003. III. etapa, rozvody Francova Lhota - vedlejší řady, IV. etapa, Francova Lhota HTP 1 - Kamenec, přívodní řad, přípojka nn, tech. vybavenost - zrychlovací čerpací stanice na st. 1083 a pozemek st. 1083 zast. plocha a nádvoří o výměře 10 m2, k.ú. a obec Francova Lhota, LV 10001, vlastník Obec Francova Lhota, situovaný v k.ú. a obci Horní Lideč a k.ú. a obci Francova Lhota. Výše ocenění vkladu znalcem: 15 289 000,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 6 538 000,- Kč Emisní ážio: 8 751 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 6 538 ks akcií Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 6 538 000,- Kč (slovy: šestmilionůpětsettřicetosmtisíc korun českých). Emisní ážio činí 8 751 000,- Kč (slovy: osmmilionůsedmsetpadesátjedentisíc k orun českých). 2. Obec Lidečko - Vodovodní řad Lidečko I. stavba - dolní část obce, II. stavba - dolní část obce, III. stavba - horní část obce, situovaný v k.ú. a obci Lidečko. Výše ocenění vkladu znalcem: 8 602 000,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 4 015 000,- Kč Emisní ážio: 4 587 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 4 015 ks akcií Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 4 015 000,- Kč (slovy: čtyřimilionypatnácttisíc korun českých). Emisní ážio činí 4 587 000,- Kč (slovy: čtyřimilionypětsetosmdesátsedmtisíc korun č eských). 3. Obec Lužná - Vodovodní řad Lužná - II. stavba, situovaný v k.ú. a obci Lužná Výše ocenění vkladu znalcem: 1 494 000,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 794 000,- Kč Emisní ážio: 700 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 794 ks akcií Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 794 000,- Kč (slovy: sedmsetdevadesátčtyřitisíc korun českých). Emisní ážio činí 700 000,- Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých). 4. Obec Střelná - Skupinový vodovod Francova Lhota, Valašská Senice, Študlov, Střelná - I. etapa situovaný v k.ú. a obci Horní Lideč a k.ú. a obci Francova Lhota, II. etapa větev Francova Lhota-Študlov, v pomětu určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Střelná, Študlov, Valašská Senice I. a II. etapa" ze dne 20.6.2003. - Vodovodní řad - rozvodný řad Střelná, dvě vodoměrné šachty, situovaný v k.ú. Střelná na Moravě a obci Střelná. Výše ocenění vkladu znalcem: 6 477 000,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 2 767 000,- Kč Emisní ážio: 3 710 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 2 767 ks akcií Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 2 767 000,- Kč (slovy: dvamilionysedmsetšedesátsedmtisíc korun českých). 5. Obec Študlov - Skupinový vodovod Francova Lhota, Valašská Senice, Študlov, Střelná - I. etapa, situovaný v k.ú. a obci Horní Lideč a k.ú. a obci Francova Lhota, II. etapa větev Francova Lhota-Študlov, v poměru určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Střelná, Študlov, Valašská Senice I. a II. etapa" ze dne 20.6.2003. - Vodovodní řad - rozvodný řad Študlov, přípojka nn, šachta, tech. vybavenost - AT stanice na st. 477 a pozemek p.č. st. 477 zast. pl. a nádvoří o výměře 19 m2, k.ú. a obec Študlov, LV 10001, vlastník Obec Študlov, situovaný v k.ú. a obci Študlov. Výše ocenění vkladu znalcem: 4 728 000,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 1 946 000,- Kč Emisní ážio: 2 782 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 946 ks akcií Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 1 946 000,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetšesttisíc korun českých). 6. Obec Valašská Polanka - Vodovodní řad Valašská Polanka - Veřečné, - II. etapa - vodovod Valašská Polanka-Podevsí, situovaný v k.ú. a obci Valašská Polanka. Výše ocenění vkladu znalcem: 2 664 000,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 1 104 000,- Kč Emisní ážio: 1 560 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 104 ks akcií Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 1 104 000,- Kč (slovy: jedenmilionstočtyřitisíce korun českých). Emisní ážio činí 1 560 000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetšedesáttisíc korun českýc h). 7. Obec Valašské Příkazy - Vodovodní řad Valašské Příkazy - jižní část obce, situovaný v k.ú. a obci Valašské Příkazy. Výše ocenění vkladu znalcem: 172 000,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 73 000,- Kč Emisní ážio: 99 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 73 ks akcií Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 73 000,- Kč (slovy: sedmdesáttřitisíce korun českých). Emisní ážio činí 99 000,- Kč (slovy: devadesátdevěttisíc korun českých). 8. Obec Valašská Senice - Skupinový vodovod Francova Lhota, Valašská Senice, Študlov, Střelná - I. etapa, situovaný v k.ú. a obci Horní Lideč a k.ú. a obci Francova Lhota, II. etapa větev Francova Lhota-Študlov, v poměru určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Střelná, Študlov, Valašská Senice I. a II. etapa" ze dne 20.6.2003. III. etapa rozvody Francova Lhota v poměru určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Valašská Senice III. etapa - hlavní řad" ze dne 28.5.2003. Výše ocenění vkladu znalcem: 2 455 000,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 1 059 000,- Kč Emisní ážio: 1 396 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 059 ks akcií Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 1 059 000,- Kč (slovy: jedenmilionpadesátdevěttisíc korun českých). Emisní ážio činí 1 396 000,- Kč (slovy: jedenmiliontřistadevadesátšesttisíc kor un českých). 9. Obec Zděchov - I. etapa - vodovodní řad Zděchov, odbočná šachta na p.č. 16028/8 a pozemek p.č. 16028/8 orná půda, věcné břemeno - oprávnění chůze a příjezdu pro p.č. 16028/8, povinnost k p.č. 16031 (PK), 16031/3, 16032/1 (EN), k.ú. a obec Huslenky, LV 1938, vlastník a oprávněný Obec Zděchov, IČ 00 30 44 84, věcné břemeno stavby a vedení vodovodu a právo přístupu k obsluze a udržování vodovodního potrubí na pozemku p.č. 12411/5 ostatní plocha, p.č. 12411/7 ostatní plocha, LV 1508 a na pozemku ve zjednodušené evidenci - původní pozemkový katastr (PK) p.č. 12410/1 k.ú. a obec Huslenky, LV 630, oprávněný Obec Zděchov, IČ 00 30 44 84, - II. etapa - vodovodní řad Zděchov, jiná stavba - vodojem DTP 2x50 m3 na p.č. st. 688, jiná stavba - vodojem HTP 2x50 m3 na p.č. st. 689, jiná stavba - zrychlovací čerpací stanice na st. 690 a pozemky p.č. st. 688 zast. pl. a nádvoří o výměře 45 m2, st. 689 zast. pl. a nádvoří o výměře 44 m2, st. 690 zast. pl. a nádvoří o výměře 24 m2, p.č. 1712/2 trvalý travní porost o výměře 422 m2, p.č. 2454/5 ost. plocha o výměře 412 m2 a p.č. 4860/2 trvalý travní porost o výměře 172 m2, k.ú. a obec Zděchov, LV 10001 , situovaný v k.ú. a obci Zděchov. Výše ocenění vkladu znalcem: 9 545 000,- Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 3 877 000,- Kč Emisní ážio: 5 668 000,- Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 3 877 ks akcií Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 3 877 000,- Kč (slovy: třimilionyosmsetsedmdesátsedmtisíc korun českých). Emisní ážio činí 5 668 000,- Kč (slovy: pětmilionůšestsetšedesátosmtisíc korun českých). 8.12.2003 - 28.1.2004
IX. Nepeněžité vklady uvedené v odst. 1 až 9 čl. VIII. usnesení jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 1417-103/03 ze dne 26.5.2003 znalkyní Ing. Ilonou Macháčovou jmenovanou usnesením č.j. Nc 5036/2003 Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.3.2003. 8.12.2003 - 28.1.2004
1) Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. se zvyšuje o částku ve výši Kč 11,101.000,- (slovy: jedenáct milionů jedno sto jeden tisíc korun českých), tj. ze základního kapitálu ve výši Kč 514,610.000,- na základní kapitál ve výši Kč 525,711.000,-, s určením, že upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 23.5.2002 - 4.6.2002
2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií: a) o počtu 11 101 ks (slovy:jedenáct tisíc jedno sto jeden kus), b) o jmenovité hodnotě jedné akcie - 1 000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), c) budou vydány kmenové akcie na jméno, d) v podobě zaknihovaných cenných papírů. 23.5.2002 - 4.6.2002
3) Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudků znalců, a schválené tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možno upsat ve lhůtě šedesáti dnů ode dne následujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O právní moci tohoto rozhodnutí bude představenstvo informovat upisovatele doporučeným dopisem. Oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku. 23.5.2002 - 4.6.2002
4) Emisní kurz upisovaných akcií představenstvo určuje v souladu s metodikou danou "Pravidly pro zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s." podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě společných posudků znalců Ing. Rudolfa Samka a Ing. Pavla Tydlačky v poměru základního kapitálu ku vlastnímu obchodnímu jmění a rentability dle účetní uzávěrky ke dni 31.12.2001. 23.5.2002 - 4.6.2002
5) Nově upsané akcie budou veřejně obchodovatelné, s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojená práva vyplývající ze zákona a platných stanov. 23.5.2002 - 4.6.2002
6) Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle společnosti předáním písemného prohlášení upisovatelů podle § 60 odst. 1) a 2) obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30-ti dnů od ukončení lhůty pro upisování. 23.5.2002 - 4.6.2002
7) Upisovateli akcií ke zvýšení základního kapitálu jsou: Obec Lačnov, se sídlem v Lačnově, PSČ 765 12, okr. Vsetín, IČ: 00 30 39 68, Obec Mikulůvka, se sídlem v Mikulůvce, PSČ 756 24, okr. Vsetín, IČ: 00 30 41 07. 23.5.2002 - 4.6.2002
8) Ke splacení upsaných akcií je přípustný nepeněžitý vklad ve vlastnictví stávajících akcionářů využitelný společností, a to: a) u obce Lačnov: - stavba technické vybavenosti bez čp. na pč. st. 551 zastavěná plocha a nádvoří, - stavba technické vybavenosti bez čp. na pč. st. 552 zastavěná plocha a nádvoří, - stavba technické vybavenosti bez čp. na pč. st. 561 zastavěná plocha a nádvoří, - pč. st, 551 zastavěná plocha a nádvoří, - pč. st. 552 zastavěná plocha a nádvoří, - pč. st. 561 zastavěná plocha a nádvoří, - pč. 2670/7 ostatní plochy, vše dosud zaps. na výpise z KN - LV č. 10001 pro obec a kat. území Lačnov, včetně - I., II. a III. etapy řady vodovodní přívodní, zásobovací, a rozvodné, včetně součástí a příslušenství. 23.5.2002 - 4.6.2002
Výše ocenění vkladu znalci: 11,412.000,-Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 5,565.000,-Kč Emisní ážio: 5,847.000,-Kč 23.5.2002 - 4.6.2002
Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 5.565 akcií 23.5.2002 - 4.6.2002
Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ve výši 5.565,-Kč (slovy: pět tisíc pět set šedesát pět korun českých). Emisní ážio jedné upisované akcie tak činí 5.847,-Kč (slovy: pět tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých). 23.5.2002 - 4.6.2002
b) u obce Mikulůvka: - budova - jiná st. bez čp. na pč. st. 794 zastavěná plocha a nádvoří, - pč. st. 794 zastavěná plocha a nádvoří - pč. 1027/2 trvalý travní porost, vše dosud zaps. na výpise z KN - LV č. 10001 pro obec a kat. území Mikulůvka, včetně - I. a II. etapy vodovodní řad přívodní a rozvodné řady, včetně součástí a příslušenství 23.5.2002 - 4.6.2002
Výše ocenění vkladu znalci: 10,705.000,-Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 5,536.000,-Kč Emisní ážio: 5,169.000,-Kč 23.5.2002 - 4.6.2002
Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 5.536 akcií. 23.5.2002 - 4.6.2002
Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč částkou ve výši 5.536,-Kč (slovy: pět tisíc pět set třicet šest korun českých). Emisní ážio jedné upsané akcie tak činí 5.169,-Kč (slovy: pět tisíc jedno sto šedesát devět korun českých). 23.5.2002 - 4.6.2002
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. K přijetí usnesení valné hromady a udělení souhlasu s převodem akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených se vyžaduje i souhlas osoby vykonávající hlasovací práva spojená s akcií se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva. 12.12.2001 - 8.2.2006
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 21.9.2000 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106, na základě pověření zvyšovat základní jmění společnosti, přijaté valnou hromadou společnosti dne 19.6.1997, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovení § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního jmění společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitého vkladu stávajícího akcionáře takto: Důvodem pro zvýšení základního jmění je účelné převedení vlastnictví k vodohodpodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkladovaného majetku ve společnosti a k posílení základního jmění společnosti a tím i její ekonomické pozice. 14.12.2000 - 7.4.2001
I. Částka zvýšení základního jmění: Základní jmění společnosti ve výši 511 229 000,-Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšeno o částku 3 381 000,-Kč (slovy: třimiliónytřistaosmdesátjednatisíc korun českých) na částku 514 610 000,-Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku základního jmění se nepřipouští. 14.12.2000 - 7.4.2001
II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, podoba a forma nových akcií Počet upisovaných akcií: 3 381 akcií (slovy: třitisícetřistaosmdesátjedna akcií) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korunčeských) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba akcií: zaknihované cenné papíry 14.12.2000 - 7.4.2001
III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie bude moci osoba mající nepeněžitý vklad, oceněný představenstvem na základě posudků znalců a schválená tímto usnesením o zvýšení základního jmění. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti, ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. O právní moci tohoto rozhodnutí informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem. Oznámení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněné v Obchodním věstníku. 14.12.2000 - 7.4.2001
IV. Způsob určení emisního kursu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku Ing. Petra Cvejna v poměru základního jmění ku vlastnímu obchodnímu jmění a rentability dle účetní závěrky k 31.12.1999. Poměr základního jmění ku vlastnímu obchodnímu jmění činí 0,86, rentabilita 0,55. 14.12.2000 - 7.4.2001
V. Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie budou veřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. 14.12.2000 - 7.4.2001
VI. Splácení upsaných akcií Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitým vkladem přijatým, oceněným a schváleným představenstvem. Nepeněžitý vklad se splácí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování. 14.12.2000 - 7.4.2001
VII. Upisovatel akcií ke zvýšení základního jmění Obec Valašská Polanka, Valašská Polanka 270, 756 11 Valašská Polanka, IČO: 00304361. 14.12.2000 - 7.4.2001
VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Ke splacení akcií je přípustný nepeněžitý vklad - vodovodní řady ve vlastnictví stávajícího akcionáře - obce, využitelný společností. Nepeněžitý vklad - vodovodní řady: ---------------------------------- "Vodovod Obecnice" DN 100 582 bm "Vodovod I. etapa-Hořansko" DN 110 1606 bm "Vodovod II. etapa-Kotel" DN 110 640 bm "Vodovod III. etapa-Závodí" DN 110 1091 bm "Vodovod IV. etapa-Střed" DN 110 1401 bm situovaný v k.ú. Valašská Polanka, okres Vsetín, který byl oceněn těmito znalci: Ing. Rudolfem Samkem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.6.1967, č.j. Spr. 3145/67 pro základní obor stavebnictví, odvětví stavební různá, pozemní stavitelství a ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Ing. Petrem Cvejnem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.6.1993, č.j. Spr. 2379/93 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Stanoví se, že nepeněžitý vklad se oceňuje podle nižšího ze znaleckých ocenění. Hodnota nepeněžitého vkladu --------------------------- Výše ocěnění vkladu znalcem: 7 192 000,-Kč Upravená vstupní hodnota vkladu: 3 381 000,-Kč Emisní ážio: 3 767 000,-Kč Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 3 381 akcií Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurs 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč ve výši 2 114,-Kč (slovy: dvatisícestočtrnáct korun českých). Emisní ážio činí 1 114,-Kč (slovy: tisícstočtrnáct korun českých). 14.12.2000 - 7.4.2001
Omezení předitelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, kdy nepůjde o převod mezi: a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a obcí v důsledku změny územní působnosti. 11.9.2000 - 12.12.2001
Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění: -------------------------------------------------- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47 67 46 52 rozhodla dne 19. června 1997 o zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem z 508.921.000,-Kč o 2.308.000,-Kč na 511.229.000,-Kč bez připuštění upisování akcií nad navrhované zvýšení základního jmění. 5.8.1997 - 27.1.1999
Navrhované zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 2 308 kusů nových akcií. Všechny upisované akcie jsou kmenovými akciemi na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii, budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů a budou veřejně obchodovatelné. 5.8.1997 - 27.1.1999
Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, akcionářem Fondem národního majetku ČR, Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, na kterého přešel majetek Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR č.j. 637/1996-480 ze dne 31.5.1996 podle § 10 zák. č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby ze státního subjektu Vodovody a kanalizace Vsetín, státní podnik, IČO 098 396. Upsané akcie ke zvýšení základního jmění budou splaceny v souladu s títmo rozhodnutím nepeněžitým vkladem. 5.8.1997 - 27.1.1999
Upisování nových akcií proběhne 14. kalendářní den ode dne zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. Upisovacím místem je sídlo společnosti, místnost č. 12. Emisní kurz upisovaných akcií odpovídá nominální hodnotě akcií. 5.8.1997 - 27.1.1999
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti - pozemky související s již privatizovaným infrastrukturním majetkem, specifikované v privatizačním projektu č. 50 375, zpracovaným územním odborem Vsetín Ministerstva zemědělství ČR. 5.8.1997 - 27.1.1999
Ocenění nepeněžitého vkladu posudky znalců podle § 202 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku nahrazuje podle § 44 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění ocenění obsažené v privatizačním projektu vedeném v evidenci ministerstva financí pod č.j. 50 375 odpovídající jmenovité hodnotě akcií. 5.8.1997 - 27.1.1999
441877 akcií na jméno ve jm. hod. 1 000,-Kč 1 akcie na jméno ve jm. hod. 1 000,-Kč se zvláštními právy 67043 akcií na majitele ve jm. hod. 1 000,-kč 29.4.1994 - 6.11.1998
Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč je ve smyslu zákona č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., uvedena ve stanovách společnosti jako akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva. 29.4.1994 - 8.2.2006
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zák. a jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizace Vsetín. 1.12.1993 - 5.2.2014

Aktuální kontaktní údaje Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Kapitál Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

zakladni jmění 1 002 570 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.11.2018
zakladni jmění 895 417 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.5.2018 - 19.11.2018
zakladni jmění 884 054 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.12.2011 - 9.5.2018
zakladni jmění 800 498 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.3.2011 - 9.12.2011
zakladni jmění 683 101 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.1.2010 - 8.3.2011
zakladni jmění 657 215 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.12.2009 - 12.1.2010
zakladni jmění 625 050 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2008 - 23.12.2009
zakladni jmění 607 152 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2007 - 19.12.2008
zakladni jmění 592 530 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.9.2005 - 29.12.2007
zakladni jmění 547 884 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.1.2004 - 27.9.2005
zakladni jmění 525 711 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.6.2002 - 28.1.2004
zakladni jmění 514 610 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.4.2001 - 4.6.2002
zakladni jmění 511 229 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.11.1998 - 7.4.2001
zakladni jmění 508 921 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.1993 - 6.11.1998

Akcie Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 002 567 19.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 895 417 9.5.2018 - 19.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 884 054 18.2.2014 - 9.5.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 817 011 9.12.2011 - 18.2.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 733 455 8.3.2011 - 9.12.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 67 043 23.8.2010 - 18.2.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 616 058 12.1.2010 - 8.3.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 590 172 23.12.2009 - 12.1.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 558 007 19.12.2008 - 23.12.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 540 109 29.12.2007 - 19.12.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 525 487 8.2.2006 - 29.12.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 525 486 27.9.2005 - 8.2.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 480 840 28.1.2004 - 27.9.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 458 667 22.8.2002 - 28.1.2004
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 22.8.2002 - 8.2.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 458 667 4.6.2002 - 22.8.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 67 043 4.6.2002 - 23.8.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 447 566 7.4.2001 - 4.6.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 444 185 6.11.1998 - 7.4.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 67 043 6.11.1998 - 4.6.2002
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 6.11.1998 - 22.8.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 508 921 1.12.1993 - 29.4.1994

Sídlo Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jasenická 1106 , Vsetín 755 01 5.2.2014
Adresa Jasenická 1106 , Vsetín 755 01 1.12.1993 - 5.2.2014

Předmět podnikání Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - vozidly do a nad 3,5 tuny celkové hmotnosti 19.12.2008
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.12.2008
projektová činnost ve výstavbě 19.12.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezepečnými odpady 19.12.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.12.2008
testování, měření, analýzy a kontroly 10.7.2006 - 19.12.2008
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 10.7.2006 - 19.12.2008
činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství 10.7.2006 - 19.12.2008
silniční motorová doprava osobní 4.6.2003 - 8.2.2006
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 4.6.2003 - 19.12.2008
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 4.6.2003 - 19.12.2008
projektová činnost ve výstavbě 4.6.2003 - 19.12.2008
provádění fyzikálně-chemických a biologických rozborů vod a kalů 4.6.2003 - 19.12.2008
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti 4.6.2003 - 19.12.2008
výroba, opravy a montáž měřidel 4.6.2003 - 19.12.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 4.6.2003 - 19.12.2008
obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/1991 Sb. 4.6.2003 - 19.12.2008
pronájem nemovitostí v rozsahu: s poskytováním jiných než základních služeb 4.6.2003 - 19.12.2008
správa a údržba nemovitostí 4.6.2003 - 19.12.2008
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti 22.8.2002 - 4.6.2003
správa a údržba nemovitostí 22.8.2002 - 4.6.2003
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 22.8.2002 - 4.6.2003
provozování vodovodů a kanalizací 5.8.1999 - 22.8.2002
silniční motorová doprava nákladní 5.8.1999 - 22.8.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 5.8.1999 - 4.6.2003
silniční motorová doprava osobní 5.8.1999 - 4.6.2003
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 5.8.1999 - 4.6.2003
projektová činnost ve výstavbě 5.8.1999 - 4.6.2003
výroba, opravy a montáž měřidel 5.8.1999 - 4.6.2003
provádění fyzikálně-chemických a biologických rozborů vod a kalů 5.8.1999 - 4.6.2003
obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/1991 Sb. 5.8.1999 - 4.6.2003
pronájem nemovitostí v rozsahu: s poskytováním jiných než základních služeb 5.8.1999 - 4.6.2003
výroba elektřiny (sk. 11) 5.8.1999 - 4.6.2003
silniční motorová doprava osobní 6.9.1996 - 5.8.1999
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 6.9.1996 - 5.8.1999
projektová činnost ve výstavbě 6.9.1996 - 5.8.1999
výroba, opravy a montáž měřidel 6.9.1996 - 5.8.1999
provozování vodovodů a kanalizací 6.9.1996 - 5.8.1999
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 6.9.1996 - 5.8.1999
silniční motorová doprava nákladní 6.9.1996 - 5.8.1999
provoz vodovodů, kanalizací, úpraven vod a vodohospodářství v rozsahu: provozování veřejných vodovodů a kanalizací spojené s výrobou vody 21.9.1995 - 6.9.1996
podnikání v oblasti nakládání s odpady 21.9.1995 - 6.9.1996
výroba, opravy a montáž měřidel v rozsahu: osvědčení státního metrologického inspektorátu 21.9.1995 - 6.9.1996
silniční motorová doprava v rozsahu: - vnitrostátní nákladní veřejná - vnitrostátní osobní nehromadná veřejná 21.9.1995 - 6.9.1996
projektová činnost v investiční výstavbě 21.9.1995 - 6.9.1996
provádění inženýrských staveb včetně sídlištních celků 21.9.1995 - 6.9.1996
stavitel /provádění jednoduchých staveb a subdodávek pro stavby/ 21.9.1995 - 6.9.1996
montáž a opravy měřící a regulační techniky 21.9.1995 - 6.9.1996
provoz malých vodních elektráren 21.9.1995 - 5.8.1997
provádění fyzikálněchemických a biologických rozborů vod a kalů 21.9.1995 - 5.8.1999
obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/1991 Sb. 21.9.1995 - 5.8.1999
pronájem nemovitostí v rozsahu: s poskytováním jiných než základních služeb 21.9.1995 - 5.8.1999
1. Provádění fyzikálněchemických a biologických rozborů vod a kalů. 2. Provoz. veřejných vodovodů a kanalizací spojené s výrobou vody. 3. Obchodní činnost v rozsahu koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. 4. Výroba, opravy a montáž měřidel v rozsahu osvědčení státního metrologického inspektorátu. 5. Projektová činnost v investiční výstavbě. 1.12.1993 - 21.9.1995
6. Stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdodávek pro stavby). 7. Podnikání v oblasti nakládání s odpady. 8. Silniční motorová doprava. 1.12.1993 - 21.9.1995

vedení firmy Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 29.3.2014
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, pokud je so učasně ředitelem společnosti 5.2.2014 - 29.3.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, pokud je so učasně ředitelem společnosti 4.7.2011 - 5.2.2014
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 5.8.1997 - 4.7.2011
Jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 21.9.1995 - 5.8.1997
Jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.12.1993 - 21.9.1995
předseda představenstva Bc. Robert Stržínek 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.6.2019
Adresa: Výletní 1441 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda představenstva Jiří Čunek 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.6.2019
Adresa: Plotky 10 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Ladislav Denk 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Adresa: Obora III 150 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Ing. Radim Holiš 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Adresa: Na Drahách 1132 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Antonín Koňařík 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Adresa: 152 , Hovězí 756 01
člen představenstva Ing. Vojtěch Ryza 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Adresa: 415 , Lidečko 756 12
člen představenstva Mgr. Ing. Jiří Růžička 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Adresa: Na Výšině 221 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Josef Daniš 1.12.1993 - 21.9.1995
Adresa: Radniční 23 , Vsetín 755 01
člen představenstva Kurt Pavlík 1.12.1993 - 21.9.1995
Adresa: Ohrada 1835 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Stanislav Pitrun 1.12.1993 - 21.9.1995
Adresa: 85 , Kelč 756 43
člen představenstva Petr Šulák 1.12.1993 - 21.9.1995
Adresa: Smetanova 951 , Vsetín 755 01
člen představenstva Danuše Valíčková 1.12.1993 - 5.8.1997
Adresa: 612 , Nový Hrozenkov 756 04
předseda představenstva Ing. Stanislav Pitrun 21.9.1995 - 5.8.1997
Adresa: 85 , Kelč 756 43
2.místopředseda představenstva Ing. Josef Daniš 21.9.1995 - 5.8.1997
Adresa: Radniční 23 , Vsetín 755 01
člen představenstva Mgr. Antonín Kaderka 21.9.1995 - 5.8.1997
Adresa: Mládí 1562 , Vsetín 755 01
1.místopředseda představenstva JUDr. Jaroslav Kubín 21.9.1995 - 5.8.1997
Adresa: Chodská 1502 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Josef Machů 21.9.1995 - 5.8.1997
Adresa: 111 , Lidečko 756 12
člen představenstva Leopold Pecha 21.9.1995 - 5.8.1997
Adresa: 38 , Lešná 756 41
člen představenstva Leopold Pecha 5.8.1997 - 5.8.1999
Adresa: 38 , Lešná 756 41
člen představenstva Danuše Valíčková 5.8.1997 - 5.8.1999
Adresa: 612 , Nový Hrozenkov 756 04
člen představenstva Mgr. Antonín Kaderka 5.8.1997 - 5.8.1999
Adresa: Mládí 1562 , Vsetín 755 01
1.místopředseda představenstva JUDr. Jaroslav Kubín 5.8.1997 - 20.10.2001
Vznik členství 21.9.1995
Zánik členství 21.6.2001
Vznik funkce 21.9.1995
Zánik funkce 21.6.2001
Adresa: Chodská 1502 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
2.místopředseda představenstva Ing. Josef Daniš 5.8.1997 - 20.10.2001
Vznik členství 1.12.1993
Vznik funkce 21.9.1995
Zánik funkce 12.7.2001
Adresa: Radniční 23 , Vsetín 755 01
člen představenstva Josef Machů 5.8.1997 - 4.6.2003
Vznik členství 21.9.1995
Zánik členství 31.3.2003
Adresa: 111 , Lidečko 756 12
člen představenstva Jiří Šnajdar 5.8.1999 - 27.9.2003
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 12.6.2003
Adresa: část Lhotka nad Bečvou 20 , 756 41 Lešná Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Josef Daniš 20.10.2001 - 27.9.2003
Vznik členství 1.12.1993
Zánik členství 12.6.2003
Vznik funkce 12.7.2001
Zánik funkce 12.6.2003
Adresa: Radniční 23 , Vsetín 755 01
člen představenstva RNDr. Václav Mikušek 20.10.2001 - 27.9.2003
Vznik členství 21.6.2001
Adresa: 5. května 1521 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva Ing. Stanislav Pitrun 5.8.1997 - 9.7.2007
Vznik členství 1.12.1993
Zánik členství 7.6.2007
Vznik funkce 21.9.1995
Zánik funkce 7.6.2007
Adresa: 85 , Kelč 756 43
člen představenstva Mgr. Antonín Kaderka 5.8.1999 - 9.7.2007
Vznik členství 21.9.1995
Zánik členství 7.6.2007
Adresa: Mládí 1564 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Ladislav Kroča 5.8.1999 - 9.7.2007
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 7.6.2007
Adresa: Velký Skalník 1615 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva RNDr. Václav Mikušek 27.9.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 21.6.2001
Zánik členství 7.6.2007
Vznik funkce 12.6.2003
Zánik funkce 7.6.2007
Adresa: 5. května 1521 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva RNDr. Leopold Orság 27.9.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 7.6.2007
Adresa: 226 , Vigantice 756 61
člen představenstva Karel Matůš 27.9.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 7.6.2007
Adresa: 364 , Francova Lhota 756 14
člen představenstva Ing. Libor Podešva 27.9.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 7.6.2007
Adresa: Dolní Jasenka 752 , Vsetín 755 01
člen představenstva RNDr. Leopold Orság 9.7.2007 - 21.7.2010
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: 226 , Vigantice 756 61
předseda představenstva Ing. Stanislav Pitrun 9.7.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 7.6.2007
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: 85 , Kelč 756 43
místopředseda představenstva Ing. Libor Podešva 9.7.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 7.6.2007
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Dolní Jasenka 752 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Ladislav Kroča 9.7.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Velký Skalník 1615 , Vsetín 755 01
člen představenstva Antonín Koňařík 9.7.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: 152 , Hovězí 756 01
člen představenstva Iveta Táborská 9.7.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Pod Bečevnou 186 , Vsetín 755 01
člen představenstva Alois Vychodil 9.7.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Sluneční 2383 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Michal Korabík 21.7.2010 - 4.7.2011
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Rokytnice 340 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen představenstva Alois Vychodil 4.7.2011 - 13.5.2013
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 24.1.2013
Adresa: Sluneční 2383 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Markéta Blinková 13.5.2013 - 29.7.2013
Vznik členství 28.3.2013
Zánik členství 6.6.2013
Adresa: Dolní Paseky 232 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva Jiří Částečka 4.7.2011 - 26.10.2013
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Zahradní 1002 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Iveta Táborská 4.7.2011 - 5.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Pod Bečevnou 186 , Vsetín 755 01
člen představenstva Antonín Koňařík 4.7.2011 - 5.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: 152 , Hovězí 756 01
člen představenstva Daniel Fojtů 4.7.2011 - 5.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Pod Babykou 286 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Daniel Vodák Ph.D. 4.7.2011 - 5.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Pod Hvězdárnou 745/5 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda představenstva Jiří Částečka 26.10.2013 - 5.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Zahradní 1002 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Ing. Michal Korabík 4.7.2011 - 18.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Janišov 340 , Vsetín 755 01
člen představenstva Daniel Fojtů 5.2.2014 - 5.6.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Pod Babykou 286 , Vsetín 755 01
člen představenstva Markéta Blinková 29.7.2013 - 1.7.2015
Vznik členství 6.6.2013
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: Dolní Paseky 232 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva Iveta Táborská 5.2.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: Pod Bečevnou 186 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Jiří Částečka 5.2.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: Zahradní 1002 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Antonín Koňařík 5.2.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: 152 , Hovězí 756 01
člen představenstva Ing. Daniel Vodák Ph.D. 5.2.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: Pod Hvězdárnou 745/5 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Ing. Vojtěch Ryza 11.3.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 30.1.2014
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: 415 , Lidečko 756 12
člen představenstva Daniel Fojtů 5.6.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: Na Stráni 2232 , Vsetín 755 01
člen představenstva MUDr. Tomáš Husa 1.7.2015 - 27.6.2017
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 6.5.2017
Adresa: Zbrojovácká 944 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Bc. Robert Stržínek 1.7.2015 - 29.7.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2015
Zánik funkce 4.6.2019
Adresa: Výletní 1441 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda představenstva Jiří Čunek 1.7.2015 - 29.7.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2015
Zánik funkce 4.6.2019
Adresa: Plotky 10 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Ladislav Denk 1.7.2015 - 29.7.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Obora III 150 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Ing. Radim Holiš 1.7.2015 - 29.7.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Na Drahách 1132 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Antonín Koňařík 1.7.2015 - 29.7.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: 152 , Hovězí 756 01
člen představenstva Ing. Vojtěch Ryza 1.7.2015 - 29.7.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: 415 , Lidečko 756 12
člen představenstva Mgr. Petr Kořenek 27.6.2017 - 29.7.2019
Vznik členství 1.6.2017
Zánik členství 6.6.2019
Adresa: Záviše Kalandry 1419 , Vsetín 755 01

Dozorčí rada Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Střálková 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.6.2019
Adresa: Láz 2284 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda dozorčí rady Ing. arch. Martina Hovořáková 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.6.2019
Adresa: Dlúhé 627 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Ing. Irena Brouwerová 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Adresa: Na Šištotě 276 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Ing. Milan Daňa 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Adresa: 512 , Liptál 756 31
člen dozorčí rady Bc. Jiljí Kubrický 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Adresa: 151 , Zašová 756 51
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Randýsek 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Adresa: Nad Školou 529 , Zubří 756 54
člen dozorčí rady Bc. Stanislava Špruncová 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2019
Adresa: 924 , Nový Hrozenkov 756 04
člen Ing. Pavel Hromádka 1.12.1993 - 29.4.1994
Adresa: Na Šištotě 276 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Vlasta Machalová 1.12.1993 - 21.9.1995
Adresa: Rokytnice 304 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Rudolf Vymazal 1.12.1993 - 21.9.1995
Adresa: Nádražní 207 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Zdeněk Burda 1.12.1993 - 21.9.1995
Adresa: 77 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Ing. Jaroslav Pelc 29.4.1994 - 21.9.1995
Adresa: Hrachovec 2 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
člen Václav Drobník 1.12.1993 - 5.8.1997
Adresa: Konečná 1177 , Vsetín 755 01
člen Ing. Ladislav Kroča 21.9.1995 - 5.8.1997
Adresa: Velký Skalník 1615 , Vsetín 755 01
člen ing. Jiří Dvořáček 21.9.1995 - 5.8.1997
Adresa: Krátká 711 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Ivan Hejzlar 21.9.1995 - 5.8.1997
Adresa: 405 , Hutisko-Solanec 756 62
člen Karel Šimšálek 21.9.1995 - 5.8.1997
Adresa: Uhlové 779 , Brumov-Bylnice 763 31
předseda Ing. Jiří Dvořáček 5.8.1997 - 5.8.1999
Adresa: Krátká 711 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Ivan Hejzlar 5.8.1997 - 5.8.1999
Adresa: 405 , Hutisko-Solanec 756 62
místopředseda Ing. Ladislav Kroča 5.8.1997 - 5.8.1999
Adresa: Velký Skalník 1615 , Vsetín 755 01
člen Karel Šimšálek 5.8.1997 - 5.8.1999
Adresa: Uhlové 779 , Brumov-Bylnice 763 31
člen Václav Drobník 5.8.1997 - 27.9.2003
Vznik členství 1.12.1993
Zánik členství 12.6.2003
Adresa: Konečná 1177 , Vsetín 755 01
předseda Karel Šimšálek 5.8.1999 - 27.9.2003
Vznik členství 21.9.1995
Zánik členství 12.6.2003
Vznik funkce 1.7.1999
Zánik funkce 12.6.2003
Adresa: Uhlové 779 , Brumov-Bylnice 763 31
člen Vladimír Místecký 5.8.1999 - 27.9.2003
Vznik členství 17.6.1999
Adresa: 304 , Poličná 757 01
člen Jiří Randus 5.8.1999 - 27.9.2003
Vznik členství 17.6.1999
Adresa: Hlavní 232 , Zubří 756 54
člen RNDr. Leopold Orság 5.8.1999 - 27.9.2003
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 12.6.2003
Adresa: 226 , Vigantice 756 61
člen MUDr. Pavel Volčík 20.10.2001 - 27.9.2003
Vznik členství 21.6.2001
Zánik členství 12.6.2003
Adresa: Smetanova 1533 , Vsetín 755 01
předseda Vladimír Místecký 27.9.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 7.6.2007
Vznik funkce 12.6.2003
Zánik funkce 7.6.2007
Adresa: 304 , Poličná 757 01
místopředseda Jiří Randus 27.9.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 7.6.2007
Vznik funkce 12.6.2003
Zánik funkce 7.6.2007
Adresa: Hlavní 232 , Zubří 756 54
člen Miroslav Chmela 27.9.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 7.6.2007
Adresa: 618 , Hovězí 756 01
člen Ing. Pavel Studeník 27.9.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 7.6.2007
Adresa: Mladotické nábřeží 848 , Slavičín 763 21
člen Ing. Jiří Šnajdar 27.9.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 7.6.2007
Adresa: část Lhotka nad Bečvou 20 , 756 41 Lešná Česká republika
člen Blanka Vráblová 27.9.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 7.6.2007
Adresa: Na Rovině 1778 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Bc. Josef Václavík 9.7.2007 - 19.12.2008
Vznik členství 7.6.2007
Adresa: 159 , Huslenky 756 02
člen dozorčí rady Ing. Daniel Vodák 9.7.2007 - 8.3.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 8.11.2010
Adresa: Pod Hvězdárnou 745/5 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda dozorčí rady Ing. Anna Mikošková 9.7.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 7.6.2007
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: 635 , Zašová 756 51
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Studeník 9.7.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 7.6.2007
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Mladotické nábřeží 848 , Slavičín 763 21
člen dozorčí rady Karel Matůš 9.7.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: 364 , Francova Lhota 756 14
člen dozorčí rady Tomáš Martinák 9.7.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: 844 , Velké Karlovice 756 06
člen dozorčí rady Ing. Josef Václavík 19.12.2008 - 4.7.2011
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: 159 , Huslenky 756 02
předseda dozorčí rady RNDr. Václav Mikušek 4.7.2011 - 5.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Na Vyhlídce 2486 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda dozorčí rady Ing. Anna Mikošková 4.7.2011 - 5.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: 635 , Zašová 756 51
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Denk 4.7.2011 - 5.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Obora 150 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Pavelec 4.7.2011 - 5.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: 103 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Radek Číž 4.7.2011 - 5.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Jasenická 1414 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Petr Dujka 4.7.2011 - 5.2.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Nábřežní 519 , Karolinka 756 05
předseda dozorčí rady RNDr. Václav Mikušek 5.2.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: Na Vyhlídce 2486 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda dozorčí rady Ing. Anna Mikošková 5.2.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: 635 , Zašová 756 51
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Denk 5.2.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: Obora III 150 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Pavelec 5.2.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: 103 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Radek Číž 5.2.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: Jasenická 1414 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Petr Dujka 5.2.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: Nábřežní 519 , Karolinka 756 05
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaromír Kudlík 1.7.2015 - 2.4.2016
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 25.8.2015
Vznik funkce 4.6.2015
Zánik funkce 25.8.2015
Adresa: Lidická 1953 , Vsetín 755 01
místopředseda dozorčí rady Ing. arch. Martina Hovořáková 2.4.2016 - 1.7.2016
Vznik členství 16.2.2016
Zánik členství 2.6.2016
Vznik funkce 16.2.2016
Zánik funkce 2.6.2016
Adresa: Dlúhé 627 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Bc. Stanislava Špruncová 1.7.2015 - 25.6.2018
Vznik členství 4.6.2015
Adresa: 612 , Nový Hrozenkov 756 04
předseda dozorčí rady RNDr. Václav Mikušek 1.7.2015 - 29.7.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2015
Zánik funkce 4.6.2019
Adresa: Na Vyhlídce 2486 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Bc. Jiljí Kubrický 1.7.2015 - 29.7.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: 151 , Zašová 756 51
člen dozorčí rady Ing. Jiří Sekanina 1.7.2015 - 29.7.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: 60 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Vaculín 1.7.2015 - 29.7.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Pod Hůrkou 601 , Zubří 756 54
místopředseda dozorčí rady Ing. arch. Martina Hovořáková 1.7.2016 - 29.7.2019
Vznik členství 2.6.2016
Zánik členství 6.6.2019
Vznik funkce 2.6.2016
Zánik funkce 6.6.2019
Adresa: Dlúhé 627 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Bc. Stanislava Špruncová 25.6.2018 - 29.7.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: 924 , Nový Hrozenkov 756 04

Sbírka Listin Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 682/SL 79 ostatní návrh na rozdělení zisku za rok 2014 Krajský soud v Ostravě 26.6.2015 9.7.2015 1
B 682/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 4.6.2015 26.6.2015 9.7.2015 11
B 682/SL 76 rozhod. o statut. orgánu Záp. ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 4.6.2015 30.6.2015 1.7.2015 2
B 682/SL 73 ostatní Návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 5.6.2014 1
B 682/SL 72 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 5.6.2014 48
B 682/SL 69 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 61/2014, N 63/2014 Krajský soud v Ostravě 30.1.2014 4.3.2014 7.3.2014 20
B 682/SL 68 stanovy společnosti úplné znění k 1.1.2014 Krajský soud v Ostravě 7.1.2014 13.1.2014 12
B 682/SL 67 výroční zpráva [2012] s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 1.7.2013 48
B 682/SL 66 ostatní návrh na rozděl. zisku r.2012 Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 1.7.2013 1
B 682/SL 65 ostatní Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 1.7.2013 1
B 682/SL 64 notářský zápis Nz 596/2012 Krajský soud v Ostravě 12.12.2012 27.12.2012 10.1.2013 103
B 682/SL 63 notářský zápis Nz 361/2012 Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 23.7.2012 1.10.2012 13
B 682/SL 62 ostatní - návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 17.9.2012 1
B 682/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 17.9.2012 23
B 682/SL 60 výroční zpráva r. 2011 s úč.z.,§ 66a/9, zpr.a Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 17.9.2012 42
B 682/SL 58 stanovy společnosti - 26.1.2012 Krajský soud v Ostravě 14.2.2012 20.2.2012 23
B 682/SL 56 notářský zápis Nz 316/2011 Krajský soud v Ostravě 9.6.2011 27.7.2011 25.8.2011 5
B 682/SL 55 ostatní - Návrh na rozděl.zisku r.2010 Krajský soud v Ostravě 28.7.2011 25.8.2011 1
B 682/SL 54 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 9.6.2011 27.7.2011 25.8.2011 9
B 682/SL 53 zpráva auditora o ověř. ÚZ r. 2010 Krajský soud v Ostravě 27.7.2011 25.8.2011 4
B 682/SL 52 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 27.7.2011 25.8.2011 44
B 682/SL 57 stanovy společnosti k 9.6.2011 Krajský soud v Ostravě 27.7.2011 23
B 682/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - Zápis představenstva Krajský soud v Ostravě 27.5.2010 2.7.2010 7.7.2010 1
B 682/SL 48 zpráva auditora o ověření úč.záv.r.2009 Krajský soud v Ostravě 17.3.2010 2.7.2010 7.7.2010 4
B 682/SL 47 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 2.7.2010 7.7.2010 43
B 682/SL 46 stanovy společnosti - ÚZ ke dni 3.6.2010 Krajský soud v Ostravě 16.6.2010 17.6.2010 23
B 682/SL 45 stanovy společnosti - ÚZ k 25.2.2010 Krajský soud v Ostravě 25.2.2010 26.3.2010 30.3.2010 23
B 682/SL 44 stanovy společnosti k 24.6.2009 Krajský soud v Ostravě 24.8.2009 20.7.2009 31.8.2009 23
B 682/SL 43 ostatní -návr.na rozděl.zisku r.2008 Krajský soud v Ostravě 26.3.2009 29.6.2009 17.7.2009 1
B 682/SL 42 výroční zpráva r.2008 s úč.z.,př.,p.toky,aud. Krajský soud v Ostravě 7.4.2009 26.6.2009 16.7.2009 40
B 682/SL 41 zpráva auditora o ověř.úz,výr.zpr. za r. 2008 Krajský soud v Ostravě 20.3.2009 24.6.2009 8.7.2009 3
B 682/SL 40 notářský zápis Nz 139/2009 rozhod.valné hrom. Krajský soud v Ostravě 4.6.2009 24.6.2009 8.7.2009 4
B 682/SL 39 stanovy společnosti - ÚZ Stanov ke dni 19.12.2008 Krajský soud v Ostravě 5.1.2009 20.4.2009 23.4.2009 23
B 682/SL 38 stanovy společnosti - ÚZ Stanov ke dni 29.12.2007 Krajský soud v Ostravě 2.1.2008 20.4.2009 23.4.2009 23
B 682/SL 37 výroční zpráva r.2007 vč.úč.z.,audit. Krajský soud v Ostravě 9.7.2008 31.7.2008 44
B 682/SL 34 ostatní - Návrh na rozděl.zisku r.2007 Krajský soud v Ostravě 27.3.2008 9.7.2008 14.7.2008 1
B 682/SL 33 zpráva auditora k ověř. úč. závěrky r. 2007 Krajský soud v Ostravě 21.3.2008 9.7.2008 14.7.2008 3
B 682/SL 32 výroční zpráva r. 2007 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 9.7.2008 14.7.2008 41
B 682/SL 30 zpráva auditora r. 2006 Krajský soud v Ostravě 2.7.2007 9.8.2007 7
B 682/SL 28 ostatní návrh o rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 2.7.2007 9.8.2007 1
B 682/SL 27 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.záv, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 2.7.2007 9.8.2007 36
B 682/SL 26 notářský zápis Nz 191/2007 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 7.6.2007 2.7.2007 9.8.2007 7
B 682/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 8.6.2006 4.7.2006 26.7.2006 23
B 682/SL 21 posudek znalce vč. příloh Krajský soud v Ostravě 18.2.2005 8.6.2006 454
B 682/SL 20 stanovy společnosti -ÚPZ Krajský soud v Ostravě 16.12.2005 17.1.2006 18.1.2006 23
B 682/SL 18 notářský zápis NZ 222/2005 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 9.6.2005 4.7.2005 13.7.2005 8
B 682/SL 17 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 4.7.2005 13.7.2005 16
B 682/SL 13 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 10.6.2004 12.7.2004 15.7.2004 6
B 682/SL 12 výroční zpráva r.2003 vč.úč.zháv.,výr.aud. Krajský soud v Ostravě 12.7.2004 15.7.2004 36
B 682/SL 5 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 7.7.1999 2.3.2004 22
B 682/SL 3 notářský zápis NZ 91/98 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 28.5.1998 17.6.1998 2.3.2004 32
B 682/SL 2 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 5.6.1998 2.3.2004 18
B 682/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 2.3.2004 18
B 682/SL 9 výroční zpráva r. 2001vč.úč.záv.,výr.aud. Krajský soud v Ostravě 2.9.2002 5.9.2002 52
B 682/SL 8 výroční zpráva r. 2000 - dodatek(výr.audit.) Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 20.9.2001 9
B 682/SL 7 výroční zpráva r. 2000 vč.úč.záv.,zpr.předst. Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 19.9.2001 44
B 682/SL 6 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 31.12.1999 23.6.2000 11.9.2000 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47674652
Jméno Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vsetín
Vznik první živnosti: 2.11.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 5

Sídlo Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Živnosti a provozovny Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 756 43 Kelč
Identifikační číslo provozovny 1011288206
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 756 12 Lidečko
Identifikační číslo provozovny 1011288184
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 3
Provozovna 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Identifikační číslo provozovny 1011288257
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 4
Provozovna 756 62 Hutisko-Solanec
Identifikační číslo provozovny 1011288222
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Jiráskova 1089, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011288125
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 6
Provozovna 756 51 Zašová
Identifikační číslo provozovny 1011288214
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 7
Provozovna 756 54 Zubří
Identifikační číslo provozovny 1011288141
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 8
Provozovna 756 03 Halenkov
Identifikační číslo provozovny 1011288168
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 9
Provozovna 756 43 Kelč
Identifikační číslo provozovny 1011288231
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 10
Provozovna 757 01 Jarcová
Identifikační číslo provozovny 1011288192
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 11
Provozovna Hranická 69, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1011288133
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 12
Provozovna 757 01 Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny 1011288249
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 13
Provozovna 756 01 Hovězí
Identifikační číslo provozovny 1011288176
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 14
Provozovna 756 06 Velké Karlovice
Identifikační číslo provozovny 1011288150
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 8.12.2016
Provozovna č. 15
Provozovna Jasenická 1106, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1008005223
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 2.11.1992
Provozovna č. 16
Provozovna Smetanova 916/38, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1008005231
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 2.11.1992
Provozovna č. 17
Provozovna Vodárenská 640, Karolinka 756 05
Identifikační číslo provozovny 1008005258
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 2.11.1992
Provozovna č. 18
Provozovna Zátiší 1104, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1008005240
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 2.11.1992

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jasenická 1106, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1008005223
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.1992

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jiráskova 1089, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011288125
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.12.2016

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.1992

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.8.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Jasenická 1106, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1008005223
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.1995

Živnost č. 6 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provádění fyzikálněchemických a biologických rozborů vod a kalů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 12.4.2002

Živnost č. 9 stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdodávek pro stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 10 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v příloze 1,2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provoz vodovodů, kanalizací, úpraven vod a vodohospodářství provozování veřejných vodovodů a kanalizací spoje- né s výrobou vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1992
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 14 Provoz malých vodních elektráren

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1995
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 15 montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1995
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 16 Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vojtěch Ryza
Člen statutárního orgánu Bc. Robert Stržínek
Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Denk
Člen statutárního orgánu Ing. Radim Holiš
Člen statutárního orgánu Jiří Čunek
Člen statutárního orgánu Antonín Koňařík
Člen statutárního orgánu Ing. Mgr. Jiří Růžička

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

IČO: 47674652
Firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Vsetín
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.12.1993

Sídlo Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Sídlo: Jasenická 1106, Vsetín 755 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních elektrických zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Specializované stavební činnosti
Silniční nákladní doprava
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image