Firma Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO 46357009


Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (46357009) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bobnická 712/2, Nymburk 288 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2381
IČO (identifikační číslo osoby) 46357009
Jméno Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Valná hromada společnosti přijala dne 28. května 2019 toto usnesení : 1. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 (dále jen Společnost) schvaluje zvýšení základního kapi tálu peněžitými vklady o celkovou částku 12.888.000,- (slovy: dvanáct milionů osmsetosmdesátosm tisíc korun). 2. Bude vydáno celkem 12.888 ks (dvanáct tisíc osm set osmdesát osm kusů) nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě, jejichž převoditelnost bude omezena podle čl. 1 2 odst. 2 Stanov Společnosti a jejichž emisní kurz se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Výše emisního kurzu je 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a bude splacen peněžitými vklady akcionářů. 3. Upisování akcií nad částku 12.888.000,- (slovy: dvanáct milionů osm set osmdesát osm tisíc korun) se nepřipouští. Akcie bude možné upsat v sídle společnosti v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02. 4. Navrhuje se vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií. Zdůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie je součástí Zprávy představenstva o důvodech vyloučení přednostního práva upsat nové akcie, která je zveřejněna spolu s pozvánkou na valnou hromadu na webových stránkách společnosti a která bude přílohou zápisu z valné hromady. Upisovací lhůta činí 30 (třicet) dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům, a to Obci Bříství, Semice, Starý Vestec a Přerov nad Labem doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném § 479 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady k bodu č. 8. pořadu jednání zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude p ovažováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví zájemci zde uvedení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnos ti doručí. Navrhovaná lhůta pro splácení je do deseti dní po upsání nových akcií, místem pro splácení je sídlo společnosti. 5. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady akcionářů se započtením pohledávky na splacení emisního kurzu akcií, a to: a)připouští se zápočet Obce Bříství, IČO: 00239003, se sídlem Bříství 75, 289 15 Kounice pohledávky za společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 ve výši 473.000,- Kč (slovy: čtyřistasedmdesáttři tisíc korun) vyplývající z Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 68/2017 o zápůjčce podle § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 ze dne 14.2.2019. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konané dne 28. 5. 2019 upíše Obec Bříství, IČO: 00239003, se sídlem Bříství 75, 289 15 Kounice na zvýšení základního kapitá lu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 akcie v počtu 473 (slovy: čtyřistasedmdesáttři) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč, celkem 473.000,- Kč, (s lovy: čtyřistasedmdesáttři tisíc korun), v listinné podobě s omezenou převoditelností.b) připouští se zápočet Obce Přerov nad Labem, IČO: 00239682, se sídlem 289 16 Přerov nad Labem pohledávky za společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 463570 09, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 ve výši 6.922.000,- Kč (slovy: šest milionů devětsetdvacetdva tisíc korun) vyplývající z Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 68/2017 o zápůjčce podle § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 ze dne 14.2.2 019 a z Dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce č. 49/2017 uzavřené podle § 2390 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konané dne 28. 5. 2019 upíš e Obec Přerov nad Labem, IČO: 00239682, se sídlem 289 16 Přerov nad Labem 38 na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 akcie v počtu 6.922 (slovy: šesttis ícdevětsetdvacetdva) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč, celkem 6.922.000,- Kč, (slovy: šest milionů devětsetdvacetdva korun), v listinné podobě s omezenou převoditelností.c) připouští se zápočet Obce Semice, IČO: 00239747 , se sídlem 289 17 Semice 280 pohledávky za společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 ve výši 3.740.000,- Kč (slovy: tři miliony sedmsetčtyřicettisíc korun) vyplývající z Dodatku č. 2 k e smlouvě č. 68/2017 o zápůjčce podle § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 ze dne 14.2.2019, z Dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 31.1.2017 uzavřené podle § 2390 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konané dne 28. 5. 2019 upíše Obec Semice, IČO: 00239747, se sídlem 289 17 Semice 280 na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 463 57009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 akcie v počtu 3.740 (slovy: tři tisíce sedmsetčtyřicet) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč, celkem 3.740.000,- Kč, (slovy: tři miliony sedmsetčtyřicettisíc korun), v listinné podobě s omezenou převoditelností.d) připouští se zápočet Obce Starý Vestec, IČO: 00640590 se sídlem Starý Vestec 67, 289 16 Přerov nad Labem pohledávky za společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobn ická 712/2, PSČ 288 02 ve výši 1.753.000,- Kč (slovy: jeden milion sedmsetpadesáttři tisíce korun) vyplývající z Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 68/2017 o zápůjčce podle § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 ze dne 14.2.2019, z Dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 31.1.2017 uzavřené podle § 2390 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konané dne 28. 5. 2019 upíše Obec Starý Vestec, IČO: 00640590 se sídlem Starý Vestec 67, 289 16 Přerov nad Labem na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovod y a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 akcie v počtu 1.753 (slovy: jeden tisíc sedmsetpadesáttři tisíc) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč, celkem 1.753.000,-Kč, (slovy: je den milion sedmsetpadesáttři tisíce korun), v listinné podobě s omezenou převoditelností. 6. Auditor společnosti DIRECT ECONOMY a.s. konstatuje, že pohledávky akcionářů Obce Bříství, Obce Přerov nad Labem, Obce Semice a Obce Starý Vestec jsou vedeny v účetnictví společnosti a jsou způsobilé k započtení na navýšení základního kapitálu. 7. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 ZOK schvaluje znění návrhu Smlouvy o započtení. 8. Stanoví se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a akcionářem Obec Bříství, Společností a akcionářem Obec Přerov nad Labem, Společností a akcionářem Obec Semice a Společností a akcionářem Obec Starý Vestec: a) k započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek akcionáře dochází účinností smlouvy o započtení uzavřené mezi Společností a akcionářem,b) představenstvo společnosti zašle či předá akcionáři bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnese ní, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti. Akcionář je povinen akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o úpisu akcií ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy mu bude předán ne bo doručen její návrh,c) představenstvo Společnosti zašle či předá akcionáři bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o započtení schválené touto valnou hromadou. Akcionář je povinen akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy mu bude předán nebo doručen její návrh,d) smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního ka pitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Dále Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. přijala toto usnesení týkající se navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady : 1. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 (dále jen Společnost) schvaluje zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady akcionářů o celkovou částku 19.767.000 Kč (sl ovy: devatenáct milionů sedmsetšedesátsedm tisíc korun) upsáním nových akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 19.767.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů sedm set šedesát sedm tisíc korun). 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 19.767 (slovy: devatenáct tisíc sedm set šedesát sedm) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost bude omezena p odle čl. 12 odst. 2 Stanov Společnosti a jejichž emisní kurz se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě.-- 3. Upisování 19.767 kusů (slovy: devatenáct tisíc sedmsetšedesátsedm) nových akcií bude provedeno pouze předem určenými zájemci, a to akcionáři Obec Chrást 2.693 kusů (slovy: dva tisíce šestsetdevadesáttři), Obec Křečkov 7.802 kusů (slovy: sedm tisíc osm setdva) a Obec Pátek 9.272 kusů (slovy: devět tisíc dvěstěsedmdesátdva), jakožto vlastníky předmětu nepeněžitých vkladů, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipad á v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií ve smyslu § 484 odst. 1 ZOK a není ani možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK.- 4. Akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry. 5. Upisování nad částku 19.767.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů sedmsetšedesátsedm tisíc korun) se nepřipouští. Strana jedenáctá 6. Valná hromada Společnosti bez újmy ustanovení § 426 písm. b) ZOK schvaluje předměty následujících nepeněžitých vkladů předem určených zájemců, jak byly následovně oceněny postupem podle ZOK: a) Obec Chrást vkládá vodovodní řady v obci Chrást. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 15/3379/19, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č, 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb. a č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 15.2.2019.b) Obec Chrást vkládá kanalizační řady, ČOV a příslušenství v obci Chrást. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 17/3381/19, který je vypracován dle zákona č. 15 1/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č, 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb. a č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 15.2.2019.c) Obec Křečkov vkládá vodovodní řady v obci. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posu dkem č. 19/3383/19, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. , č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č, 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb. a č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 19.2.2019.d) Obec Křečkov vkládá tlakovou a gravitační kanaliz aci v obci. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 20/3384/19, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/20 11 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č, 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb. a č. 457/2017 Sb., podle s tavu ke dni 19.2.2019. e) Obec Pátek vkládá vodovodní řady II. etapa. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 13/3377/19, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2 004 sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č, 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/ 2016 Sb. a č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 13.2.2019.f) Obec Pátek vkládá tlakovou kanalizaci v obci. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 14/3378/19, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášk y č, 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb. a č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 13.2.2019. 7 Místo pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů je na adrese Bobnická 712, 288 21 Nymburk (sekretariát předsedy představenstva). Lhůta pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů činí 30 dnů ode dne konání Valné hromady. Nejpozději v této lhůtě musí dojít k upsání akcií podle § 479 ZOK na základě smlouvy o upsání akcií, jejíž návrh bude doručen nebo předán předem určeným zájemcům obci Chrást, Křečkov a Pátek bez zbytečného odkladu po konání Valné hromady. V téže lhůtě 30 dnů ode dne konání Valné hromady je každý z předem určených zájemců povinen předat svůj nepeněžitý vklad Společnosti a doručit jí do místa pro vnesení vkladů též své písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení svého nepeněžitého vkladu. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. 10.6.2019 - 8.7.2019
Valná hromada společnosti přijala dne 24. května 2018 toto usnesení : Podle ust. § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., ZOK a čl. 9 stanov společnosti pověřuje valná hromada představenstvo zvýšit základní kapitál společnosti upisováním nových akcií za následujících podmínek: a) zvýšení nesmí přesáhnout: 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) b) jmenovitá hodnota akcií: 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh akcií : kmenové akcie , forma akcií: na jméno s omezenou převoditelností podle čl. 12 odst. 2 Stanov Společnosti c) emisní kurs upisovaných akcií je shodný pro všechny upisovatele a činí 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na každých 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty upsaných akcií d) pokud představenstvo rozhoduje o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitými vklady, představenstvo, na základě posudku znalce, rozhodne též o ocenění těchto nepeněžitých vkladů. e) toto pověření valná hromada uděluje představenstvu na dobu 5 (pět) let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. --- 20.12.2018
1. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 (dále jen Společnost) konaná dne 24.5.2018 schvaluje zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady o celkovou částku 54.415.0 00,- (slovy: padesát čtyři milionů čtyři sta patnáct tisíc korun). 2. Bude vydáno celkem 54.415 ks (padesát čtyři tisíc čtyři sta patnáct tisíc) nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě, jejichž převoditelnost bude omezena podle čl . 12 odst. 2 Stanov Společnosti a jejichž emisní kurz se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Výše emisního kurzu je 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a bude splacen peněžitými vklady akcionářů. 3. Upisování akcií nad částku 54.415.000,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů čtyři sta patnáct tisíc korun) se nepřipouští. Akcie bude možné upsat v sídle společnosti v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 4. Navrhuje se vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií. Zdůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie je součástí Zprávy představenstva o důvodech vyloučení přednostního práva upsat nové akcie, která je zveřejněna spolu s pozvánkou na valnou hromadu na webových stránkách společnosti a která bude přílohou zápisu z valné hromady. Upisovací lhůta činí 30 (třicet) dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům, a to Obci Chleby, Obci Bříství, Obci Přerov nad Labem, Obci Semice a Obci Starý Vestec doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi a lespoň v rozsahu stanoveném § 479 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady k bodu č. 6. pořadu jednání zapsáno do obchodního re jstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví zájemci zde uvedení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. Navrhovaná lhůta pro splácení je do deseti dní po upsání nových akcií, místem pro splácení je sídlo společnosti. 5. Zvýšení ZK bude provedeno peněžitými vklady akcionářů se započtením pohledávky na splacení emisního kurzu akcií, a to: a) připouští se zápočet Obce Chleby, IČO: 00876071, se sídlem Chleby, Průběžná 100, 289 31 Bobnice pohledávky za společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 ve výši 7.662.000,- Kč (slovy: sedm milionů šest set šedesát dva tisíce korun) vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce a budoucí kupní smlouvy č. 30/2014 ze dne 21. 8. 2014, dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce a budoucí kupní smlouvě č. 30/2014 ze dne 30. 9. 2014, dodatku č. 2 ke smlouvě o z ápůjčce a budoucí kupní smlouvě č. 30/2014 ze dne 5. 1. 2016, dodatku č. 3 ke smlouvě o zápůjčce a budoucí kupní smlouvě č. 30/2014 ze dne 11. 5. 2016, dodatku č. 4 ke smlouvě o zápůjčce a budoucí kupní smlouvě č. 30/2014 ze dne 12. 9. 2016, dodatek č. 5 ke smlouvě o zápůjčce a budoucí kupní smlouvě č. 30/2014 ze dne 5. 10. 2016, dodatek č. 6 ke smlouvě o zápůjčce a budoucí kupní smlouvě č. 30/2014 ze dne 22. 5. 2017 podle § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění a dále Smlouvy o zápůjčce č. 32/2014 ze dne 21. 8. 2014 a dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce č. 32/2014 ze dne 5. 1. 2016. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konané dne 24. 5. 2018 upíše Obec Chleby, IČO: 00876071, se sídlem Chleby, Průběžná 100, 289 31 Bobnice na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanal izace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 akcie v počtu 7.662 (slovy: sedm tisíc šest set šedesát dva) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), celkem 7.662. 000,- Kč, (slovy: sedm milionů šest set šedesát dva tisíce korun), v listinné podobě s omezenou převoditelností. b) připouští se zápočet Obce Přerov nad Labem, IČO: 00239682, se sídlem 289 16 Přerov nad Labem pohledávky za společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 ve výši 22.392.000,- Kč (slovy: d vacet dva milionů tři sta devadesát dva tisíce korun) vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 31. 1. 2017 podle § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, dále Smlouvy o zápůjčce č. 49/2017 ze dne 21. 8. 2017 podle § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konané dne 24. 5. 2018 upíše Obec Přerov nad Labem,, IČO: 00239682, se sídlem 289 16 Přerov nad Labem 38 na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kana lizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 akcie v počtu 22.392 (slovy: dvacet dva tisíce tř ista devadesát dva) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč, celkem 22.392.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliony třista devadesát dva tisíce korun), v listinné podobě s omezenou převoditelností. c) připouští se zápočet Obce Semice, IČO: 00239747, se sídlem 289 17 Semice 280 pohledávky za společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 ve výši 17.618.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set osmnáct tisíc korun) vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 31. 1. 2017 podle § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konané dne 24. 5. 2018 upíše Obec Semice, IČO: 00239747, se sídlem 289 17 Semice 280 na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 akcie v počtu 17.618 (slovy: sedmnáct tisíc šest set osmnáct) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), celkem 17.618.000,- Kč, (slovy: sedmnáct milionů šest set osmnáct tisíc korun), v listinné podobě s omezenou převoditelností. d) připouští se zápočet Obce Bříství, IČO: 00239003, se sídlem Bříství 75,289 15 Kounice pohledávky za společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 ve výši 3.831.000,- Kč (slovy: tři milio ny osm set třicet jedna tisíc korun) vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 31. 1. 2017 podle § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konané dne 24. 5. 2018 upíše Obec Bříství, IČO: 00239003, se sídlem Bříství 75,289 15 Kounice na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Nymb urk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 akcie v počtu 3.831 (slovy: tři tisíce osm set třicet jedna) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), celkem 3.831.000,- Kč, (slovy: tři miliony osm set třicet jeden tisíc korun), v listinné podobě s omezenou převoditelností. e) připouští se zápočet Obce Starý Vestec, IČO: 00640590 se sídlem Starý Vestec 67, 289 16 Přerov nad Labem pohledávky za společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 ve výši 2.912.000,- K č (slovy: dva miliony devět set dvanáct tisíc korun) vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 31. 1. 2017 podle § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konané dne 24. 5. 2018 upíše Obec Starý Vestec, IČO: 00640590 se sídlem Starý Vestec 67, 289 16 Přerov nad Labem na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovod y a kanalizace Nymburk, a.s. IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 akcie v počtu 2.912 (slovy: dva tisíce devět set dvanáct) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun čských) celkem 2. 912.000,-Kč, (slovy: dva miliony devět set dvanáct tisíc korun českých), v listinné podobě s omezenou převoditelností. 6. Auditor společnosti DIRECT ECONOMY a.s. konstatuje, že pohledávky akcionářů Obce Chleby, Obce Přerov nad Labem, Obce Semice, Obce Bříství a Obce Starý Vestec jsou vedeny v účetnictví společnosti a jsou způsobilé k započtení na navýšení základního kapit álu. Vyjádření auditora k pohledávkám akcionářů způsobilých k započtení na navýšení základního kapitálu je přílohou číslo 5 notářského zápisu. 7. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 ZOK schvaluje znění návrhu Smlouvy o započtení, která je přílohou číslo 6 tohoto notářského zápisu. 8. Stanoví se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a akcionářem Obec Chleby, Společností a akcionářem Obec Přerov nad Labem, Společností a akcionářem Obec Semice, Společností a akcionářem Obec Bříství a Společností a akcionářem Obec Starý Vestec: a) k započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek akcionáře dochází účinností smlouvy o započtení uzavřené mezi Společností a akcionářem, b) představenstvo společnosti zašle či předá akcionáři bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti. Akcionář je povinen akceptovat a doručit představen stvu Společnosti podepsanou smlouvu o úpisu akcií ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy mu bude předán nebo doručen její návrh, c) představenstvo Společnosti zašle či předá akcionáři bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o započtení schválené touto valnou hromadou. Akcionář je povinen akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy mu bude předán nebo doručen její návrh, d) smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Dále Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO: 46357009, se sídlem v Nymburce, Bobnická 712/2, PSČ 288 02 (dále jen Společnost) konaná dne 24.5.2018 schvaluje zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady akcionářů o celkovou č ástku 11.613.000 Kč (slovy: jedenáct milionů šest set třináct tisíc korun) upsáním nových akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 11.613.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů šest set třináct tisíc korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 11.613 (slovy: jedenáct tisíc šest set třináct) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost bude omezena podle čl . 12 odst. 2 Stanov Společnosti a jejichž emisní kurz se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. 3. Upisování 11.613 kusů (slovy: jedenáct tisíc šest set třináct) nových akcií bude provedeno pouze předem určenými zájemci, a to akcionáři Obec Hradištko 7.854 kusů (slovy: sedm tisíc osm set padesát čtyři), Obec Křinec 3.424 kusů (slovy: tři tisíce čtyř i sta dvacet čtyři) a Město Sadská 335 kusů (slovy: tři sta třicet pět), jakožto vlastníky předmětu nepeněžitých vkladů, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipad á v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií ve smyslu § 484 odst. 1 ZOK a není ani možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. 4. Akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry. 5. Upisování nad částku 11.613.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů šest set třináct tisíc korun) se nepřipouští. 6. Valná hromada Společnosti bez újmy ustanovení § 426 písm. b) ZOK schvaluje předměty následujících nepeněžitých vkladů předem určených zájemců, jak byly následovně oceněny postupem podle ZOK: a)Obec Hradištko vkládá vodovod (rozvodná síť), k.ú. Hradištko u Sadské, obec Hradištko, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 12/3239/18, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v e znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., dále vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č, 199/2014 Sb ., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb. A č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 16. 2. 2018. b)Obec Křinec vkládá kanalizaci a vodovod (lokalita na Štěpnici II), k.ú. Křinec, obec Křinec, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 13/3240/18, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování maj etku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., dále vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č, 199/2 014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb. A č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 8. 2. 2018. c)Obec Křinec vkládá kanalizaci Zábrdovice, k.ú. Zábrdovice u Křince, obec Křinec, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 13/3241/18, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve zněn í zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., dále vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č, 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb. A č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 8. 2. 2018. d)Město Sadská vkládá kanalizaci, a to v ulicích Kostelní, Podskalí, Jesemany, Dr. Sokola, Na Valech, U Nadjezdu, Hlouškova, Barákova a Třebízského. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 40/3267/18, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., dále vyhlášky MF ČR č. 4 41/2013 Sb., ve znění vyhlášky č, 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb. a č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 11. 4. 2018. 3. Místo pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů je na adrese Bobnická 712, 288 21 Nymburk (sekretariát předsedy představenstva). Lhůta pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů činí 30 dnů ode dne konání Valné hromady. Nejpozději v této lhůtě musí dojí t k upsání akcií podle § 479 ZOK na základě smlouvy o upsání akcií, jejíž návrh bude doručen nebo předán předem určeným zájemcům obci Hradištko, obci Křinec a Městu Sadská bez zbytečného odkladu po konání Valné hromady. V téže lhůtě 30 dnů ode dne konání Valné hromady je každý z předem určených zájemců povinen předat svůj nepeněžitý vklad Společnosti a doručit jí do místa pro vnesení vkladů též své písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení svého nepeněžitého vkladu. 4. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. 13.6.2018 - 30.7.2018
1. Valná hromada Společnosti schválila dne 6.6.2017 zvýšení základního kapitálu Společnosti celkem o částku 15.846.000,- Kč (patnáct milionů osm set čtyřicet šest tisíc korun českých), tedy z částky 749.970.000,-- Kč (sedm set čtyřicet devět milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých ) na částku 765.816.000,- Kč (sedm set šedesát pět milionů osmset šestnáct tisíc korun českých), tím, že nově upisované akcie budou splaceny bezvýhradně nepeněžitými vklady; a)na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 15 846 (patnáct tisíc osm set čtyřicet šest) kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, jejichž převoditelnost bude omezena podle článku 12 odst. 2 stanov S polečnosti a jejichž emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. rovněž částce 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), b)upisování 15 846 (patnáct tisíc osm set čtyřicet šest) kusů nových akcií bude provedeno pouze předem určenými zájemci, a to obcí Jabkenice, obcí Kounice a obcí Rožďalovice, jakožto vlastníky předmětů nepeněžitých vkladů, které budou jedinými vklady, jim iž se bude základní kapitál zvyšovat, v důsledku čehož s ohledem na tento způsob zvýšení základního kapitálu nepřipadá v souladu s § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není ani možné stanovit určení podle § 4 75 písm. d) ZOK; c)akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry; d)upisování nad částku 15.846.000,- Kč (patnáct milionů osm set čtyřicet šest tisíc korun českých) se nepřipouští, avšak upisování pod tuto částku se připouští. 2. Valná hromada Společnosti bez újmy ustanovení § 426 písm. b) ZOK schvaluje předměty následujících nepeněžitých vkladů předem určených zájemců, jak byly následovně oceněny postupem podle ZOK: a)Obec Jabkenice vkládá kanalizaci (lokalita Profesorka) v k.ú. Jabkenice, obec Jabkenice, okres Mladá Boleslav. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 46/3137/17, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 23. 3. 2017. Znalecký posudek vypracov al Ing. Jan Fujáček, Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, znalec z oboru ekonomika, ve spolupráci se společností B.I.R.T. GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá č.o.16, č.p.704, PSČ 110 00, IČO: 257 81 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6024. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.317.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmnáct tisíc korun českých). b)Obec Kounice vkládá kanalizaci a vodovod (lokalita K Vinici II, K Vinici II/B) v k.ú. Kounice, obec Kounice, okres Nymburk, jakož i kanalizaci a vodovod (Kounice III. etapa) v k.ú. Kounice, obec Kounice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckými posudky č. 47/3138/17 a č. 48/3139/17, které jsou vypracovány dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č . 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 23. 3. 2017. Znalec ké posudky vypracoval Ing. Jan Fujáček, Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, znalec z oboru ekonomika, ve spolupráci se společností B.I.R.T. GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá č.o.16, č.p.704, PSČ 110 00, IČO: 257 81 006, zapsanou v obchodním rejstříku ve deném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6024. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckými posudky stanoveno v celkové výši 7.806.000,- Kč (slovy: sedm milionů osm set šest tisíc korun českých). c)Obec Rožďalovice vkládá kanalizaci (lokalita U Kálku) v k.ú. Rožďalovice, obec Rožďalovice, okres Nymburk, dále kanalizaci a vodovod (lokalita Panská zahrada) v k.ú. Rožďalovice, obec Rožďalovice, okres Nymburk, dále kanalizaci a vodovod (lokalita Zámos tí) v k.ú. Zámostí u Rožďalovic, obec Rožďalovice, okres Nymburk, jakož i vodovod (lokalita Hasina, Ledečky, Viničná Lhota, Podlužany) v k.ú. Hasina, Ledečky, Podlužany, obec Rožďalovice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckými posudky č. 50/3141/17 a č. 49/3140/17, které jsou vypracovány dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č . 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 23. 3. 2017. Znalec ké posudky vypracoval Ing. Jan Fujáček, Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, znalec z oboru ekonomika, ve spolupráci se společností B.I.R.T. GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá č.o.16, č.p.704, PSČ 110 00, IČO: 257 81 006, zapsanou v obchodním rejstříku ve deném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6024. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckými posudky stanoveno v celkové výši 6.723.000,- Kč (slovy: šest milionů sedm set dvacet tři tisíc korun českých). 3. Místo pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů je na adrese Bobnická 712, 288 21 Nymburk (sekretariát předsedy představenstva). Lhůta pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů činí 30 (třicet) dnů ode dne konání Valné hromady. Nejpozději v této lhůtě musí dojít k upsání akcií podle § 479 ZOK na základě smlouvy o upsání akcií, jejíž návrh bude doručen nebo předán předem určeným zájemcům obci Jabkenice, obci Kounice a obci Rožďalovice bez zbytečného odkladu po konání Valné hromady. V téže lhůtě 30 dnů ode dne konání Valné hromady je každý z předem určených zájemců povinen předat svůj nepeněžitý vklad S polečnosti a doručit do místa pro vnesení vkladů též své písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení svého nepeněžitého vkladu. 4. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. 19.6.2017 - 28.6.2017
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. schválila svým usnesením ze dne 26.5.2016 zvýšení základního kapitálu společnosti celkem o částku 17.819.000,-- Kč (sedmnáct milionů osm set devatenáct tisíc korun českých), tedy z částky 732.1 51.000,-- Kč (slovy : sedm set třicet dva milionů jedno sto padesát jeden tisíc korun českých) na částku 749.970.000-- Kč (sedmset čtyřicet devět milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 17.819 (sedmnáct tisíc osm set devatenáct) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Nově upisované akcie budou s placeny nepeněžitými vklady. Upisování nad částku 17.819.000,-- Kč (sedmnáct milionů osmset devatenáct tisíc korun českých) se nepřipouští. Upisování 17.819 ks (sedmnáct tisíc osmset devatenáct kusů) nových akcií bude provedeno předem určeným zájemci, a to Městem Poděbrady a Obcí Poříčany, a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle ustanovení § 488 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti ve smyslu ustanovení § 488 odst. 4. zákona o obchodních korporacích předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva a navrhovaný emisní kurs. 2. Valná hromady schvaluje předmět nepeněžitého vkladu oceněný postupem dle zákona č. 90/2012 Sb. předložený představenstvem společnosti :Město Poděbrady vkládá kanalizaci " Stadion Bohemia Poděbrady" v k. ú. Poděbrady, obec Poděbrady, okres Nymburk v cel kové délce 581 m. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn posudkem, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/201 2 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb. a č. 53/2016 Sb., podle stavu ke dni 18.2.2016. Znalecký posudek, číslo 35/2977/16, vypracoval dne 22.2.2016 Ing. Jan Fujáček, znalec z oboru ekonomika Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda ve spolupráci s B.I.R.T. GROUP, a.s. Dlouhá 16, 110 00 Praha. Ocenění je stanoveno výší 973.000,- Kč (devětset set sedmdesát tři tisíc korun českých). Obec Poříčany vkládá kanalizační řady vč. příslušenství v k.ú. Poříčany, okres Kolín v celkové délce 9.502 m. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn posudkem, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb. a č. 53 /2016 Sb., podle stavu ke dni 18.2.2016. Znalecký posudek, číslo 35/2977/16, vypracoval dne 22.2.2016 Ing. Jan Fujáček, znalec z oboru ekonomika Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda ve spolupráci s B.I.R.T. GROUP, a.s. Dlouhá 16, 110 00 Praha. Ocenění je stano veno výší 16.846.000,- Kč (šestnáct milionů osmset čtyřicet šest tisíc korun českých). Akcie budou upsány podle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích na základě smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu lhůty je den následující po dni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo předem určeného zájemce písemně informovat. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích bude doručen předem určeným zájemcům Městu Poděbrady a Obci Poříčany spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnos ti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci Městem Poděbrady a obcí Poříčany, a proto zašle představenstvo těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií nepeněžitými vklady v tomto usnesení specifikovanými do 10 (deseti) dnů od upsání akcií. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. 15.6.2016 - 2.8.2016
Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR a základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.1993 č.j. 24/93 - 360. Na základě rozhodnutí valné hromady a s ohledem na čl. 9 stanov společnosti, představenstvo v souladu s § 551 odst.1, resp. § 514 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích ) schv aluje svým usnesením ze dne 12.listopadu 2015 navýšení základního kapitálu společnosti z 710.738.000,- Kč (sedmset deset milionů sedmdest třicet osm tisíc korun českých)na 732.151.000,- Kč (sedmset třicet dva milionů jednosto padesát jeden tisíc korun čes kých)tedy o 21.413.000,- Kč (dvacet jeden milion čtyřista třináct tisíc korun českých). Jedná se o nepeněžité vklady obcí Chleby, Kostelní Lhota, Písková Lhota a Poříčany. Obec Chleby vkládá kanalizaci (stoka A1, C1, část stoky C, C4, výtlak V2, čerpací stanice) včetně příslušenství v k. ú. Chleby, obec Chleby, okres Nymburk. Posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 S b., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 24.9.2015 znal ecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, ve spolupráci s B.I.R.Z. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady dne 30.9.2015 pod pořadovým číslem 106/2912/15 znaleckého deníku. Ocen ění je stanoveno výší 1.123.000,- Kč (jeden milion jednosto dvacet tři tisíc korun českých). Obec Kostelní Lhota vkládá pozemek p.č. st. 408 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 146 m2, jehož součástí je objekt čp. 352 (ČOV), pozemků p.č. 1000/2 (orná půda) o výměře 302 m2, p.č. 1000/3 (orná půda) o výměře 226 m2 a tlakovou kanalizaci, to v še v k.ú. Kostelní Lhota, obec Kostelní Lhota, okres Nymburk. Posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 24.9.2015 znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, ve spolupráci s B.I.R.Z. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady dne 21.9.2015 pod pořadovým číslem 65/2871/15 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 5.359.000,- Kč (pět milionů třista padesát devět tisíc korun českých ). Obec Písková Lhota vkládá vodovodní řady včetně příslušenství (vodovod Písková Lhota) v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad a k.ú. Přední Lhota u Poděbrad, okres Nymburk.Posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 12 1/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 24.9.2 015 znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, ve spolupráci s B.I.R.Z. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady dne 24.9.2015 pod pořadovým číslem 71/2877/15 znaleckého deník u. Ocenění je stanoveno výší 5.643.000,- Kč (pět milionů šestset čtyřicet tři tisíc korun českých). Obec Písková Lhota vkládá tlakovou kanalizaci v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad, ob ec Písková Lhota, okres Nymburk a podíl na objektu čp. 352 ČOV, který je součástí pozemku p.č. st. 408 v k.ú. Kostelní Lhota, obec Kostelní Lhota, okres Nymburk. Posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/ 2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 24.9.201 5 znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, ve spolupráci s B.I.R.Z. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady dne 21.9.2015 pod pořadovým číslem 66/2877/15 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 8.402.000,- Kč (osm milionů čtyřista dva tisíce korun českých). Obec Poříčany vkládá čistírnu odpadních vod včetně příslušenství a pozemků p.č. 755/2 (ostatní plocha) o výměře 973 m2, p.č. 755/50 (orná půda) o výměře 118 m2, p.č. 755/51 (orná půda) o výměře 144 m2, to vše v k.ú. Poříčany, obec Poříčany, okres Kolín. P osudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a v yhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 24.9.2015 znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, ve spolupráci s B.I.R.Z. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha znalec z oboru ekono mika, odvětví ceny a odhady dne 1.10.2015 pod pořadovým číslem 110/2916/15 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 886.000,- Kč (osemset osmdesát šest tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 21.413 kusů (dvacet jeden tisíc čtyřista třináct) kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité ho dnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Nepeněžitými vklady bude splaceno 21.413 kusů (dvacet jeden tisíc čtyřista třináct kusů)kmenových akcií, ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnot ě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a jejichž převoditelnost bude omezena v souladu s článkem 12 odstavec 2 stanov společnosti. Upisování 21.413 kusů (dvacet jeden tisíc čtyřista třináct kusů) nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, a to Obcí Chleby, Kostelní Lhota, Písková Lhota a Poříčany, a proto představenstvo společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva v souladu s §§ 484-486 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů . Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. jsou akciovou společností, která ve více jak 50 městech a obcích našeho regionu vlastní vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a zajišťuje jejich komplexní správu. Je v zájmu společnosti zásobit obyvatelstvo pitno u vodou a odvádět, čistit nebo jinak zneškodňovat odpadní vody. Za tímto účelem společnost Vodovody a kanalizace Nymburk a. s., v rámci svých podnikatelských aktivit a rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, umožňuje městům a ob cím vstupovat do společnosti se svým infrastrukturním majetkem. Cílem je navýšit základní kapitál majetkem plně využitelným pro podnikatelské aktivity naší společnosti a tím posílit prestiž a význam VaK Nymburk, a.s. v regionu. Pro naši akciovou společnos t je toto kapitálové zvýšení výhodné vzhledem k tomu, že posílíme aktiva společnosti za velmi rozumných podmínek. Majetek zcela odpovídá našemu předmětu podnikání. Výhodou je, že tato aktiva můžeme používat bez jakéhokoli časového odkladu. Konkrétně se jedná o obec Chleby, která vkládá kanalizační řad včetně příslušenství, Kostelní Lhota, která vkládá kanalizační řad a čistírnu odpadních vod včetně příslušenství, Písková Lhota, která vkládá kanalizační a vodovodní řady a čistírnu odpadníc h vod včetně příslušenství a obec Poříčany, která vkládá čistírnu odpadních vod včetně příslušenství. Akcie budou upsány v souladu s §§ 487-489 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě smluv o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 479 doručí představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. předem určenému zájemci, a to Obci Chleby, Kostelní Lhota, Písková Lhota a Poříčany, bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí valné hromady. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií infrastrukturním majetkem specifikovaném v citovaných znaleckých posudcích do 30 dnů od upsání akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.1.2016 - 1.1.2016
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti celkem o částku 1.956.000,-- Kč (jeden milion devětset padesát šest tisíc korun českých), tedy z částky 708.782.000,-- Kč (slovy : sedmset osm milionů sedmsetosmdesát dva tisíc korun českých) na částku 710.738.000,-- Kč (sedmset deset milionů sedmset třicet osm tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 1.956 (jeden tisíc devětset padesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou splaceny nepeněžitými vklady. Upisování nad částku 1.956.000,-- Kč (jeden milion devětset padesát šest tisíc korun českých) se nepřipouští. Upisování 1.956 ks (jeden tisíc devětset padesáet šest kusů) nových akcií bude provedeno předem určeným zájemci, a to Městem Městec Králové a Obcí Chleby, a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/ 1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Předložená zpráva je přílohou číslo 6 notářského zápisu. Cílem tohoto kroku je navýšit základní kapitál majetkem plně využitelným pro podnikatelské aktivity společnosti a tím posílit prestiž a význam VaK Nymburk, a.s. v regionu. Pro akciovou společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. je toto kapitálové zvýšení výhodné vzhledem k tomu, že posílí aktiva společnosti za velmi rozumných podmínek. Majetek zcela odpovídá předmětu podnikání společnosti. Výhodou je, že tato aktiva mů že společnost používat bez jakéhokoli časového odkladu. Město Městec Králové vkládá čistírnu odpadních vod včetně příslušenství a pozemků v katastrálním území a obci Městec Králové, kraj Středočeský. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Ing. Karlem Svobodou, zna lcem z oboru ekonomika- odhady nemovitostí dne 22.1.2013, pod pořadovým číslem 1750/01/2013 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno ve výši 1.716.000,-- Kč (slovy : jeden milion sedmset šestnáct tisíc korun českých). Znalecký posudek je vypracován v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku. Obec Chleby vkládá čistírnu odpadních vod včetně příslušenství a pozemků v katastrálním území a obci Chleby, kraj Středočeský. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru eko nomika - odhady nemovitostí dne 25.2.2013, pod pořadovým číslem 1758/09/2013 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno ve výši 240.000,-- Kč (slovy : dvěstě čtyřicet tisíc korun českých). Znalecký posudek je vypracován v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku. Akcie budou upsány podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu lhůty je den následující po dni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo předem určeného zájemce písemně informovat. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům - Městu Městec Králové a Obci Chleby spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci - Obcí Chleby a Městem Městec Králové, a proto zašle představenstvo těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uveden ých akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií infrastrukturním majetkem specifikovaným v citovaných znaleckých posudcích do 30 dnů od upsání akcií. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. 25.6.2013 - 31.7.2013
Valná hromada konaná dne 31.5.2012 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (dále i jako společnost) celkem o částku 11.431.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů čtyřistatřicet jeden tisíc korun českých). Upisován í akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 11.431 (jedenáct tisíc čtyřistatřicet jedna) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž emisní kurz bude odpovídat je jich jmenovité hodnotě. Peněžitými vklady bude splaceno 10.892 kusů (deset tisíc osmsetdevadesát dva korun českých) kmenových akcií, ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude odpov ídat jejich jmenovité hodnotě. Upisování 10.892 kusů (deseti tisíc osmsetdevadesát dva) nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, a to Obcí Budiměřice a Městem Poděbrady, a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 8 notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bud e doručen předem určeným zájemcům - Obci Budiměřice a Městu Poděbrady spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci - Obcí Budiměřice a Městem Poděbrady, a proto zašle představenstvo těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odk ladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Obec Budiměřice má na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 24.1.2012 mezi Obcí Budiměřice a společností VaK Nymburk, a.s., se sídlem Bobnická ul. 712, Nymburk, IČ 46357009, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 2 381, pohledávku za VaK Nymburk, a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Město Poděbrady má na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 1.12.2011 mezi Městem Poděbrady a společností VaK Nymburk, a,s, se sídlem Bobnická ul. 712, Nymburk, IČ 46357009, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 2 381 pohledávku za VaK Nymburk, a.s. ve výši 5.892.000,-- Kč (slovy: pět milionů osmsetdevadesát dva korun českých). Představenstvo předkládá potvrzení nezávislého auditora Ing. Františka Kurky, auditorské oprávnění č. 0375 ze dne 21.2.1991, o skutečnostech, že výše uvedené smlouvy o půjčce jsou vedeny v účetnictví společnosti. Potvrzení auditora je přílohou číslo 9 notářského zápisu. Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Obce Budiměřice ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy : pět milionů korun českých), kterou má na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.1.2012 proti pohledávce společnosti VaK Nymburk, a.s. ve výš i 5.000.000,-- Kč (slovy : pět milionů korun českých), která vznikne společnosti VaK Nymburk, a.s. za Obcí Budiměřice z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jenž budou upsány Obcí Budiměřice na základě rozhodnutí valné hromady společnosti za účel em zvýšení základního kapitálu. Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Města Poděbrady ve výši 5.892.000,-- Kč (slovy : pět milionů osmset devadesát dva tisíc korun českých), kterou má na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1.12.2011 proti pohledávce společnos ti VaK Nymburk, a.s. ve výši 5.892.000,-- Kč (slovy : pět milionů osmset devadesát dva korun českých), která vznikne společnosti VaK Nymburk, a.s. za Městem Poděbrady z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jenž budou upsány Městem Poděbrady na zák ladě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti tím, že navrženým započtením pohledávky vůči Společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií, proti závazku, který má Společnost proti příslušné mu upisovateli, svému věřiteli, by došlo k vyrovnání dluhu ve smyslu smlouvy o půjčce, který společnost eviduje ve svém účetnictví. Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 30 (třicet) dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, b) lhůta 10 (deset) dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určeným zájemcům bez zbytečného odkladu poté, co budou Společnosti doručeny uzavřen é smlouvy o upsání akcií uvedená pod písm. a) Valná hromada ukládá představenstvu učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. 25.6.2012 - 27.7.2012
Valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konaná dne 3.6.2011 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 16.928.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetdvacetosm tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrženou č ástku se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 16.928 ks (slovy: šestnáct tisíc devětsetdvacetosm kusů) kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností podle stanov společnosti (stanovy čl. 13), o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks. Tyto akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie budou upsány předem určenými zájemci, obcemi - Mcely, Pátek, Poděbrady, Sány, Třebestovice, Všechlapy, Žitovlice a Budiměřice nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku: - Obec Mcely vkládá vodovodní řady včetně příslušenství a vodárny s pozemky v katastrálním území a obci Mcely, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 18.2.2011 pod pořadovým číslem 1584/10/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 3.746.000,-- Kč (slovy: tři miliony sedmsetčtyřicet šest tisíc korun českých). - Obec Pátek vkládá vodovodní a kanalizační řady včetně příslušenství v katastrálním území Pátek u Poděbrad, obci Pátek, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 18.2.2011 pod pořadovým číslem 1585/11/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 6.134.000,-- Kč (slovy: šest milionů jednostotřicet čtyři tisíc korun českých). - Město Poděbrady vkládá vodovodní řady včetně příslušenství v katastrálním území Polabec a Poděbrady, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 19.2.2011 pod pořadovým číslem 1586/12/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 1.608.000,-- Kč (slovy: jeden milion šestset osm tisíc korun českých). - Obec Sány vkládá vodovodní řady včetně příslušenství v katastrálním území a obci Sány, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dn e 19.2.2011 pod pořadovým číslem 1587/13/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 1.470.000-- Kč (slovy: jeden milion čtyřista sedmdesát tisíc korun českých). - Obec Třebestovice vkládá vodovodní a kanalizační řady včetně příslušenství v katastrálním území a obci Třebestovice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ek onomie - odhady nemovitostí dne 18.2.2011 pod pořadovým číslem 1588/14/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 2.562.000,-- Kč (slovy: dva miliony pětsetšedesát dva tisíc korun českých). - Obec Všechlapy vkládá vodovodní řady včetně příslušenství v katastrálním území Všechlapy u Nymburka, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 21.2.2011 pod pořadovým číslem 1589/15/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 718.000,-- Kč (slovy: sedmsetosmnáct tisíc korun českých). - Obec Žitovlice vkládá vodovodní řady včetně příslušenství v katastrálním území a obci Žitovlice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nem ovitostí dne 22.2.2011 pod pořadovým číslem 1590/16/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 270.000,-- Kč (slovy: dvěstěsedmdesát tisíc korun českých). - Obec Budiměřice vkládá kanalizační řady včetně příslušenství v katastrálním území Rašovice u Nymburka, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odha dy nemovitostí dne 22.2.2011 pod pořadovým číslem 1591/17/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 420.000,-- Kč (slovy: čtyřistadvacet tisíc korun českých). Výše uvedené znalecké posudky jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. Akcie budou upsány podle § 204 odst. 5 na základě smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu lhůty je den následující po d ni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo předem určené zájemce písemně informovat. Emisní kurz je totožný se jmenovitou hodnotou akcií, tj. 1 000,- Kč/ks. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií v příloze uvedeným infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsání akcií. Valná hromada ukládá představenstvu učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. 15.7.2011 - 30.8.2011
Valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konaná dne 14.5.2009 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 45.993.000,-- Kč (slovy: čtyřicetpět milionů devětsetdevadesáttři tisíc korun českých). Upisování akcií nad navr ženou částku se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 45.993 ks (slovy: čtyřicetpět tisíc devětsetdevadesáttři kusů) kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností podle stanov společnosti (stanovy čl. 13), o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks. Tyto akcie budou vy dány v listinné podobě. Akcie budou upsány předem určenými zájemci, obcemi - Činěves, Velenice, Všechlapy, Milovice, Budiměřice, Opočnice, Pátek, Kounice a Městec Králové nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku: - obec Činěves vkládá vodovodní řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 3.3.2009 pod pořadovým číslem 31/2009 z naleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 3.553.000,-- Kč (slovy: tři miliony pětsetpadesáttři tisíc korun českých). - obec Velenice vkládá vodovodní řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 5.3.2009 pod pořadovým číslem 32/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 3.141.000,-- Kč (slovy: tři miliony jednostočtyřicetjeden tisíc korun českých). - obec Všechlapy vkládá vodovodní a kanalizační řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 9.3.2009 pod pořadovým číslem 33/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 2.883.000,-- Kč (slovy: dva miliony osmsetosmdesáttři tisíc korun českých). - obec Milovice vkládá vodovodní řad v ulici Komenského. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 2.3.2009 pod pořadovým číslem 28/2009 znale ckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 552.000,-- Kč (slovy: pětsetpadesátdva tisíc korun českých). Dále vkládá kanalizační řad - stoku "G" v Milovicích - Mladé. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 3.3.2009 pod pořadovým číslem 29/2009 zn aleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 1.858.000,-- Kč (slovy: jeden milion osmsetpadesátosm tisíc korun českých). - obec Budiměřice vkládá kanalizační řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 11.3.2009 pod pořadovým číslem 34/200 9 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 11.522.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů pětsetdvacetdva tisíc korun českých). - obec Opočnice vkládá vodovodní řady včetně příslušenství vybudovaného pro 8 rodinných domů. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 1.3.20 09 pod pořadovým číslem 26/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 303.000,-- Kč (slovy: třistatři tisíc korun českých). - obec Pátek vkládá vodovodní řad. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 11.3.2009 pod pořadovým číslem 35/2009 znaleckého deníku. Oceněn í je stanoveno výši 5.758.000,-- Kč (slovy: pět milionů sedmsetpadesátosm tisíc korun českých). - Městys Kounice vkládá vodovodní a kanalizační řady - II. etapa. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 3.3.2009 pod pořadovým číslem 30/ 2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 12.690.000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů šestsetdevadesát tisíc korun českých). - Město Městec Králové vkládá vodovodní a kanalizační řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 1.3.2009 pod pořad ovým číslem 27/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 3.733.000,-- Kč (slovy: tři miliony semdsettřicettři tisíc korun českých). Akcie budou upsány podle § 204 odst. 5 na základě smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu lhůty je den následující po d ni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo předem určené zájemce písemně informovat. Emisní kurz je totožný se jmenovitou hodnotou akcií, tj. 1 000,- Kč/ks Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií v příloze uvedeným infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsání akcií. 21.5.2009 - 18.6.2009
Valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konaná dne 10.5.2007 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 23 911 000,- Kč (slovy: dvacettři milionů devětsetjedenáct tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrženou č ástku se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 23 911 ks (slovy: dvacettřitisíc devětsetjedenást kusů) kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností podle stanov společnosti (stanovy čl. 13), o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks. Tyto akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie budou upsány předem určenými zájemci, obcemi - Budiměřice a Oskořínek nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku: obec Budiměřice vkládá, kanalizační řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 10.3.2007 pod pořadovým číslem 39/2 007 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 17 830 000,-Kč. obec Oskořínek vkládá čistírnu odpadních vod a kanalizační řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 11.3.2007 pod pořadovým číslem 40/2007 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 6 081 000,- Kč. Akcie budou upsány podle § 204 odst. 5 na základě smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu lhůty je den následující po d ni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo předem určené zájemce písemně informovat. Emisní kurz je totožný se jmenovitou hodnotou akcií, tj. 1 000,- Kč/ks. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií v příloze uvedeným infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsání akcií. 11.6.2007 - 22.6.2007
Na základě rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 16. května 2002 je představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. pověřeno ke zvýšení základního kapitálu v souladu s § 210 obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady bylo přijato na dobu 5 let, představenstvo je tedy oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v roce 2006.-- Zasedání představenstva schválilo toto usnesení : ----------------------------------------------------- 1. Základní kapitál bude zvýšen o částku 81 959 000,- Kč (slovy: osmdesátjeden milion devětsetpadesátdevět tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku 81 959 000,- Kč (osmdesátjeden milion devětsetpadesátdevět tisíc korun českých) se nepřipouští.------- 2. V souladu s pověřovacím rozhodnutím představenstva bude připraveno k úpisu 81 959 (osmdesátjeden tisíc devětsetpadesátdevět) kusů akcií společnosti. Každá upisovaná akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč (slovy. jeden tisíc korun českých), každá upisovaná akcie bude akcií kmenovou, na jméno, v listinné podobě, její emisní kurz bude odpovídat její jmenovité hodnotě.------------------------------------------------- 3. Přednostní právo akcionářů k úpisu nových akcií je vyloučeno ve prospěch předem určených zájemců, kterými jsou města a obce, jež vkládají infrastrukturní majetek ve formě nepeněžitého vkladu. Vkládaný majetek je výhodně použitelný ve prospěch akciové s polečnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Akcie, které nebudou upsány předem určenými zájemci, nebudou vydány a nebudou tudíž nabídnuty jiným zájemcům ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.----------------- 4. Místem pro upisování je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712 Nymburk, sekretariát předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů, slovy třicet dnů s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po dni, v němž nab ude právní moci usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.------------------------------------------------------------------------------ 5. Místo a lhůta pro upisování předem určenými zájemci bude zájemcům oznámeno formou doporučených dopisů obsahujících informaci o počátku běhu lhůty k upisování, druh, formu, podobu a výši emisního kurzu upisovaných akcií, způsobu jeho určení. Emisní kurz bude stejný pro všechny upisovatele.----------------------------- 6. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií nepeněžitými vklady, a to níže označeným infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsání akcií.------------------- 7. Předmětem vkladu jednotlivých upisovatelů jsou nepeněžité majetky výhodně použitelné pro podnikání společnosti:----------------------------------------------------------- Nepeněžité vklady dle znaleckého posudku:--------------------------------------------------- - Obec Zvěřínek vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 1/2003 ze dne 12.12.2003, vodovodní a kanalizační řád k č.p. 29 a 61. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? o dhady nemovitostí dne 23.9.2006 pod pořadovým číslem 107/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 292 000,- Kč.------------------------------- - dále obec Zvěřínek vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 11/2003 ze dne 16.1.2004, vodovodní přípojky ? venkovní část v ulici Rudé Armády. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v ob oru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 23.9.2006 pod pořadovým číslem 106/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 30 000,- Kč.------------ Upisovatel obec Zvěřinek upíše 322 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 322.000,-- Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ---------------------------------------------------------- -------------- - Obec Stará Lysá vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 2//2003 ze dne 25.9.2003, vodovodní a kanalizační řad ve Višňové ulici v Milovicích. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z ob oru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 26.9.2006 pod pořadovým číslem 117/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 610 000,- Kč.---------- - dále obec Stará Lysá vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 6/2003 ze dne 21.10.2003, vodovodní řad v lokalitě ?Za Pecí?. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v oboru ekonomie ? odh ady nemovitostí dne 26.9.2006 pod pořadovým číslem 118/2006. znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 897 000,- Kč.------------------------------- Upisovatel obec Stará Lysá upíše 1.507 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 1.507.000,--Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------- ----------------- - Obec Křinec vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 3/2003 ze dne 23.9.2003, kanalizační a výtlačné řady včetně přečerpacích stanic v obci Křinec. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalce m z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 27.9.2006 pod pořadovým číslem 121/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 6 645 000,- Kč.------- - dále obec Křinec vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 3/2003 ze dne 23.9.2003, čistírnu odpadních vod v obci Křinec. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 27.9.2006 pod pořadovým číslem 120/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 9 147 000,- Kč.------------------------------------------- Upisovatel obec Křinec upíše 15.792 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 15.792.000,--Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ------------------------------------------------------- --------------- - Obec Hradčany vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 4//2003 ze dne 22.9.2003, vodovodní řady I. a II. ? stavba v obci Hradčany. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomi e ? odhady nemovitostí dne 29.9.2006 pod pořadovým číslem 1008-2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 3 110 000,- Kč.------- Upisovatel obec Hradčany upíše 3.110 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč v souhrnné jmenovité hodnotě 3.110.000,-- Kč , které splatí výše---------- popsaným nepeněžitým vkladem. -------------------------------------------- ---------------------------- - Obec Kněžice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 7//2003 ze dne 21.10.2003, vodovodní řad z Kněžic do Oseka včetně AT stanice a vodovodní řady v lokalitě Osek. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 24.9.2006 pod pořadovým číslem 108/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 4 083 000,- Kč.------------------------------------------------------------------- Upisovatel obec Kněžice upíše 4.083 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 4.083.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ------------------------------------------------------ ------------- - Obec Třebestovice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 8//2003 ze dne 21.10.2003, dvě kanalizační přečerpávací stanice v ulicích Kerská a Hraniční. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, zn alcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 27.9.2006 pod pořadovým číslem 122/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 62 000,- Kč.------------ - dále obec Třebestovice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 8/2003 ze dne 21.10.2003, kanalizační řad v ulici Tovární. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v oboru ekonomie ? odha dy nemovitostí dne 27.9.2006 pod pořadovým číslem 123/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 529 000,- Kč.--------------------------------------------- Upisovatel obec Třebestovice upíše 591 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 591.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------- ----------------- - Obec Bobnice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 10//2003 ze dne 12.12.2003, vodovodní řady v lokalitě ?Za Hřištěm?. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhad y nemovitostí dne 26.9.2006 pod pořadovým číslem 119/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 646 000,- Kč.------------------------------- Upisovatel obec Bobnice upíše 646 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 646.000,-- Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------------- ----------- - Město Sadská vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 12/2003 ze dne 3.3.2004, zemní vodojem v Sadské. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 2 9.9.2006 pod pořadovým číslem 126/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 4 969 000,- Kč.----------------------------------------------------- - dále Město Sadská vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 12/2003 ze dne 3.3.2004, kanalizační řad ke zdravotnímu středisku, Palackého náměstí. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem u oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 29.9.2006 pod pořadovým číslem 127/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 181 000,- Kč--------- - dále Město Sadská vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 12/2003 ze dne 3.3.2004, kanalizační řad v ulici Nádražní. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v oboru ekonomie ? odhady ne movitostí dne 29.9.2006 pod pořadovým číslem 124/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 254 000,- Kč.--------------------------------------------- - Město Sadská vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 12/2003 ze dne 3.3.2004, zemní vodojem v Sadské. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 2 9.9.2006 pod pořadovým číslem 125/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 8.991. 000,- Kč.---------------------------------------------------- Upisovatel město Sadská upíše 14.395 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 14.395.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ---------------------------------------------------- --------------- - Obec Opočnice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 1//2003 ze dne 3.2.2004, vodovodní řad. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 26.9.200 6 pod pořadovým číslem 116/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 767 000,- Kč.----------------------------------------------------- Upisovatel obec Opočnice upíše 767 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité---- hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 767.000,-- Kč , které splatí výše----------- popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------- ------------------------------- - Obec Sloveč vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 2//2004 ze dne 12.2.2004, vodovodní přivaděč z Městce Králové a vodovodní řady v obci. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z obor u ekonomie ? odhady nemovitostí dne 25.9.2006 pod pořadovým číslem 111/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 5 922 000,- Kč.-------- Upisovatel obec Sloveč upíše 5.922 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 5.922.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ------------------------------------------------------- --------------- - Město Městec Králové vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 4/2004 ze dne 26.2.2004, vodovodní řady v ulici Přemysla Otakara a náměstí Republiky. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalce m z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 25.9.2006 pod pořadovým číslem 115/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši -------------1.099.000,-- Kč.-------------------------------------------------------------------------------- - dále Město Městec Králové vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 5/2003 ze dne 26.2.2004, kanalizační řady v ulicích Na Barevně a T.G. Masaryka. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 26.9.2006 pod pořadovým číslem 114/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši------------- 8 435 000,- Kč.------------------------------------------------------------------------------------- Upisovatel město Městec Králové upíše 9.534 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 9.534.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ---------------------------------------------- -------------------- - Obec Jabkenice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 9//2003 ze dne 3.3.2003, kanalizační řady 2. etapa. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 24.9.2006 pod pořadovým číslem 109/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 8 277 000,- Kč.------------------------------------------- Upisovatel obec Jabkenice upíše 8.277 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 8.277.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ---------------------------------------------------- ------------------ - Obec Kounice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 8//2004 ze dne 2.4.2004, vodovodní a kanalizační řady v obci Kounice v lokalitě K Vinici. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 24.9.2006 pod pořadovým číslem 110/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 13. 356 000,- Kč.------ Upisovatel obec Kounice upíše 13.356 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 13.356.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ---------------------------------------------------- ------------------ - Obec Všechlapy vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 9//2004 ze dne 23.2.2004, kanalizační řady v obci Všechlapy v ulicích Oskořínská a Všechlapská. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, z nalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 25.9.2006 pod pořadovým číslem 112/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši ------------- 1 160 000,- Kč.--------------------------------------------------------------------------------- Upisovatel obec Všechlapy upíše 1.160 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 1.160.000,-- Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------- ----------------- - Obec Krchleby vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 10//2004 ze dne 25.2.2004, kanalizační řady včetně výtlaku v obci Všechlapy v ulicích Oskořínská a Bobnická. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 25.9.2006 pod pořadovým číslem 112/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši ------- 973 000,- Kč.----------------------------------------------------------------------------------- Upisovatel obec Krchleby upíše 973 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité----- hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 973.000,-- Kč , které splatí výše------------ popsaným nepeněžitým vkladem. ---------------------------------------- -------------------------------- - Město Nymburk vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 7//2004 ze dne 2.4.2004, vodovodní řady v lokalitě Drahelice. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady ne movitostí dne 25.9..2006 pod pořadovým číslem 113/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 1 524 000,- Kč.----------------------------- Upisovatel město Nymburk upíše 1.524 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 1.524.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------- -------------- 17.10.2006 - 23.11.2006
Usnesením valné hromady z 8. 7. 1999 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění akciové společnosti nepeněžitými vklady o částku 70.155.000,- Kč určenými zájemci převzetím infrastrukturního majetku města Městec Králové, města Poděbrady, města Milovice nad Labem, města Sadská a obce Třebestovice. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 70.155 kusů kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností v zaknihované podobě ve Středisku cenných papírů ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs bude odpovídat jmenovité hodnotě akcií. Místem pro upisování akcií nepeněžitými vklady je sídlo společnosti Bobnická 712, Nymburk v sekretariátu předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií je třicet dnů s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií nepeněžitými vklady a valnou hromadou schváleným infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsání akcií. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního jmění ve výši 70.155.000,- Kč se nepřipouští. Navrhované vklady jsou oceněny znaleckými posudky znalců Františka Janouška, bytem Hellichova 509/II, Poděbrady a Ing. Jany Netíkové, bytem Tyršova 593/II, Poděbrady. 6.11.2000 - 24.3.2005
Usnesením valné hromady z 25. května 2000 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 61.398.000,- Kč nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku stanoveného znaleckými posudky v hodnotě 61.398.000,- Kč. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Bude upsáno 61.398 kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností podle stanov (stanovy čl. 13) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus v dematerializované podobě zaknihované ve Středisku cenných papírů. Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Úpis nových akcií se nabízí určeným zájemcům, kterými jsou: město Městec Králové, město Milovice, obec Zvěřínek, obec Kněžice, obec Rožďalovice, obec Jabkenice, obec Zbožíčko, obec Kounice. Předmět nepeněžitých vkladů tvoří infrastrukturní majetek specifikovaný a oceněný znaleckými posudky znalců Františka Janouška, Helichova 509/II, 290 01 Poděbrady, číslo 15/00, 9/00, 14/00, 123/99, 124/99, 110/99, 16/00, 37/2000, 38/00, 36/00, 33/00, 34/00, 35/00 a Ing. Jany Netíkové, Tyršova 593/II, 290 01 Poděbrady číslo 19/2000, 11/2000, 16/2000, 186/99, 185/200, 166/99, 20/2000, 45/2000, 44/2000, 42/2000, 40/2000, 39/2000, 41/2000. Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů umístěné v sídle společnosti a to v emisním kursu akcií rovnajícím se hodnotě 1.000,- Kč, přičemž upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, doba upisování se stanoví na 30 dnů. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsání akcií. 28.8.2000 - 24.3.2005
Usnesením představenstva ze dne 6.10.1998 na základě zmocnění valné hromady podle § 210 odst. l obchodního zákoníku ze dne 22.5.1997 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 40.417.000,- Kč nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku stanoveného znaleckými posudky v hodnotě40.417.000,-Kč.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.Bude upsáno 40.417 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč,veřejně obchododvatelných,v zaknihované podobě a budou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.Vylučuje se přednostní právo na upisování akcií.Schvaluje se, že úpis nových akcií se nabízí určeným zájemcům,kterými jsou: Město Poděbrady,IČO 00239640,obecRožďalovice,IČO 00239712,obec Milovice,IČO 00239453,obecVšechlapy,IČO 00239941,obec Kolaje,IČO 00239259.Schvaluje se,že akcie budou upisovány do listiny upisovatelů umístěné v sídle společnosti, a to v emisním kursu akcií rovnajícím se hodnotě 1.000,-Kč,přičemž upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, doba upisování se stanoví na 30 dnů. Schvaluje se, že nepeněžité vklady budou splaceny předáním infrastrukturního majetku spolu s písemným" Prohlášením vkladatele o vkladu nemovitostí" s návrhem na vklad změny vlastnických a jiných práv do příslušného katastru nemovitostí a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady,jejichž předmět tvoří infrastrukturní majetek specifikovaný a oceněný znaleckými posudky znalců stavitele Františka Janouška,Hellichova 509/II,290 01 Poděbrady, číslo 31/98,79/98,80/98,78/98,42/98,42/98,14/98,a 45/98 a Ing. Jany Netíkové,Tyršova 593/III,290 01 Poděbrady,číslo 53/98,136/98,137/98,138/98,57/98,56/98,20/98 a 55/98 o ocenění infrastrukturního majetku.Uvedené nepeněžité vklady se oceňují celkem částkou 40.417.000,- Kč.Schvaluje se, že hodnota nepeněžitého vkladu odpopvídá emisnímu kursu upsaných akcií splacených tímto vkladem. 2.7.1999 - 24.3.2005
S jednou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč je spojeno zvláštní právo spojené s hlasováním. 12.2.1996 - 15.1.2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.9.1995 o snížení základního jmění společnosti o 118,032.000,-Kč z hodnoty 356,590.000,-Kč na 238,558.000,-Kč. 9.2.1996 - 16.4.1998
Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hod- notě 1.000,-Kč je ve smyslu zák.č.92/1991 Sb., o převodu ma- jetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č.92/1992 Sb., zák. č.264/1992 Sb., zák.č. 541/1992 Sb., zák.č. 544/1992 Sb., zák.č.210/1993 Sb. a zák.č.306/1993 Sb. uvedena ve stanovách společnosti jako akcie se zvláštními právy spojenými s výko- nem hlasovacího práva. 31.10.1994 - 12.2.1996
Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR a základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.1993 č.j. 24/93 - 360. 1.1.1994 - 1.1.2016

Aktuální kontaktní údaje Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Kapitál Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

zakladni jmění 864 499 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.7.2019
zakladni jmění 831 844 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.7.2018 - 8.7.2019
zakladni jmění 765 816 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.6.2017 - 30.7.2018
zakladni jmění 749 970 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.8.2016 - 28.6.2017
zakladni jmění 732 151 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2016 - 2.8.2016
zakladni jmění 710 738 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.7.2013 - 1.1.2016
zakladni jmění 708 782 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.7.2012 - 31.7.2013
zakladni jmění 697 351 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.8.2011 - 27.7.2012
zakladni jmění 680 423 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.6.2009 - 30.8.2011
zakladni jmění 634 430 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.6.2007 - 18.6.2009
zakladni jmění 610 519 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.11.2006 - 22.6.2007
zakladni jmění 528 560 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.3.2001 - 29.11.2006
zakladni jmění 458 405 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.11.2000 - 7.3.2001
zakladni jmění 397 007 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.8.2000 - 29.11.2000
zakladni jmění 356 590 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 17.8.2000

Akcie Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 815 785 8.7.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 783 130 30.7.2018 - 8.7.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 717 102 28.6.2017 - 30.7.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 701 256 2.8.2016 - 28.6.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 683 437 1.1.2016 - 2.8.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 48 714 15.1.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 662 024 15.1.2015 - 1.1.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 662 024 31.7.2013 - 15.1.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 660 068 27.7.2012 - 31.7.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 648 637 30.8.2011 - 27.7.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 631 709 18.6.2009 - 30.8.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 585 716 22.6.2007 - 18.6.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 561 805 29.11.2006 - 22.6.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 479 846 31.8.2004 - 29.11.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 48 714 31.8.2004 - 15.1.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 479 846 7.3.2001 - 31.8.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 409 691 29.11.2000 - 7.3.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 348 293 4.10.2000 - 29.11.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 348 293 17.8.2000 - 4.10.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 48 714 12.2.1996 - 31.8.2004
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 699 31.10.1994 - 12.2.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 48 015 31.10.1994 - 12.2.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 307 876 31.10.1994 - 17.8.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 355 891 1.1.1994 - 31.10.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 699 1.1.1994 - 31.10.1994

Sídlo Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bobnická 712/2 , Nymburk 288 02 2.8.2016
Adresa Bobnická 712/2 , Nymburk 288 02 13.6.2016 - 2.8.2016
Adresa Bobnická 712/2 , Nymburk 288 02 1.1.1994 - 13.6.2016

Předmět podnikání Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Platnost údajů od - do
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 16.4.1998
Projektová činnost ve výstavbě. 16.4.1998
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. 16.4.1998
Silniční motorová doprava nákladní. 16.4.1998
Provozování vodovodů a kanalizací. 16.4.1998
Ostatní činnost-práce autojeřábem. 16.4.1998
Podnikání v oblasti nakládání s ostatními a zvláštními odpady (vyjma činností příl.č. 3 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 16.4.1998
poskytování služeb - ubytovací činnost v rekreačním objektu 12.2.1996
ostatní činnost - práce zemními stroji 12.2.1996
automatizované zpracování dat 12.2.1996
silniční motorová doprava 12.2.1996 - 16.4.1998
Výroba cementového zboží. 1.1.1994
Revize a zkoušky tlakových nádob. 1.1.1994
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení. 1.1.1994
Revize elektrických zařízení. 1.1.1994
Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanlizací. 1.1.1994
Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 1.1.1994
Podnikání v oblasti nakládání s odpady. 1.1.1994 - 16.4.1998
Projektová činnost v investiční výstavbě. 1.1.1994 - 16.4.1998
Provádění inženýrských staveb. 1.1.1994 - 16.4.1998
Úprava - čištění - výroba a distribuce vody odkanalizování odpadních vod. 1.1.1994 - 16.4.1998

vedení firmy Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 2.12.2005
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 16.4.1998 - 2.12.2005
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl písemně pověřen. Podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.1994 - 16.4.1998
předseda představenstva Ing. Miloš Petera 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Vznik funkce 28.5.2019
Adresa: Kaprová 2539 , Nymburk 288 02
místopředseda představenstva PaedDr. Miroslav Káninský 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Vznik funkce 28.5.2019
Adresa: Revoluční 1418 , Poděbrady 290 01
člen Mgr. Bořek Černý 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Adresa: Topolová 2147 , Nymburk 288 02
člen Lukáš Pilc 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Adresa: Dětská 359/1 , Milovice 289 24
člen Milan Pavlík 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Adresa: Žižkova 274 , Městec Králové 289 03
člen Milan Dokoupil 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Adresa: Bojiště 614 , Sadská 289 12
Člen představenstva ing. Walter Sodomka 1.1.1994 - 31.10.1994
Adresa: Bělčická 2840/11 , Praha 141 00
Členka představenstva ing. Danuše Blažková 1.1.1994 - 12.2.1996
Adresa: Olbrachtova 714 , 290 01 Poděbrady Česká republika
člen představenstva ing. Václav Veis 31.10.1994 - 12.2.1996
Adresa: Jičínská 847/26 , Nymburk 288 02
člen představenstva Ladislav Nermuť 31.10.1994 - 12.2.1996
Adresa: Na Hrázi 1284 , Poděbrady 290 01
Člen představenstva ing. František Syrový 1.1.1994 - 16.4.1998
Adresa: Ostrá 50 , 289 22 Lysá nad Labem Česká republika
Člen představenstva Pavel Novák 1.1.1994 - 16.4.1998
Adresa: Sídliště 2048 , 288 02 Nymburk Česká republika
člen představenstva Zdeněk Novotný 12.2.1996 - 16.4.1998
Adresa: Ferdinanda Schulze 718/12 , Nymburk 288 02
člen představenstva Ladislav Vomáčko 12.2.1996 - 16.4.1998
Adresa: Příčná 60 , Poděbrady 290 01
člen představenstva ing. Miroslav Šimera 16.4.1998 - 4.10.2000
Adresa: Koldínova 1145/4 , Praha 130 00
člen představenstva Miloslav Müller 31.10.1994 - 19.11.2002
Adresa: 5. května 96/58 , Milovice 289 24
1. místopředseda představenstva Pavel Novák 16.4.1998 - 19.11.2002
Adresa: Okružní 2048 , Nymburk 288 02
předseda představenstva ing. Miloš Petera 16.4.1998 - 19.11.2002
Adresa: Poděbradská 1760/12 , Nymburk 288 02
2. místopředseda představentva ing. Václav Šeberle 16.4.1998 - 19.11.2002
Adresa: U Bažantnice 874/1 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Pavel Soukal 16.4.1998 - 19.11.2002
Adresa: T. G. Masaryka 172 , Městec Králové 289 03
člen představenstva Vladimír Janoušek 4.10.2000 - 19.11.2002
Adresa: Třešňová 119 , Bobnice 289 31
2. místopředseda představenstva Ladislav Vomáčko 19.11.2002 - 5.3.2003
Adresa: Příčná 90 , 290 01 Poděbrady Česká republika
člen představenstva Vladimír Janoušek 19.11.2002 - 29.6.2007
Zánik členství 10.5.2007
Adresa: Bobnice 119 , 289 31 Bobnice Česká republika
člen představenstva Miloslav Müller 19.11.2002 - 29.6.2007
Zánik členství 10.5.2007
Adresa: 5. května 96/58 , Milovice 289 24
1. místopředseda představenstva Pavel Novák 19.11.2002 - 29.6.2007
Zánik členství 10.5.2007
Zánik funkce 10.5.2007
Adresa: Okružní 2048 , Nymburk 288 02
předseda představenstva Ing. Miloš Petera 19.11.2002 - 29.6.2007
Zánik členství 10.5.2007
Zánik funkce 10.5.2007
Adresa: Poděbradská 1760/12 , Nymburk 288 02
člen představenstva Oldřich Šamša 19.11.2002 - 29.6.2007
Zánik členství 10.5.2007
Adresa: 5 , Městec Králové 289 03
2. místopředseda představenstva Ladislav Vomáčko 5.3.2003 - 29.6.2007
Zánik členství 10.5.2007
Zánik funkce 10.5.2007
Adresa: Příčná 60 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Milan Pavlík 29.6.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 10.5.2007
Adresa: Náměstí Republiky 22 , Městec Králové 289 03
místopředseda představenstva Ing. Jozef Ďurčanský 29.6.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 10.5.2007
Vznik funkce 10.5.2007
Adresa: Palackého 243/10 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Jozef Ďurčanský 15.7.2011 - 13.10.2011
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 1.9.2011
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 1.9.2011
Adresa: Větrná 307 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Alexandr Černý 29.6.2007 - 25.6.2012
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Mírová 471/29 , Milovice 289 24
člen představenstva Ing. Oldřich Pleskač 29.6.2007 - 25.6.2012
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Dr. Sokola 1030 , Sadská 289 12
předseda představenstva Ing. Miloš Petera 29.6.2007 - 25.6.2012
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 31.5.2012
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 31.5.2012
Adresa: Poděbradská 1760/12 , Nymburk 288 02
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Jeník 29.6.2007 - 25.6.2012
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 31.5.2012
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 31.5.2012
Adresa: Na Splavech 2353 , Nymburk 288 02
člen představenstva Milan Pavlík 15.7.2011 - 25.6.2012
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Žižkova 274 , Městec Králové 289 03
člen představenstva Ing. Čestmír Rakušan 13.10.2011 - 25.6.2012
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Chelčického 1250 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Ing. Miloš Petera 25.6.2012 - 3.5.2013
Vznik členství 31.5.2012
Vznik funkce 31.5.2012
Adresa: Poděbradská 1760/12 , Nymburk 288 02
místopředseda představenstva Ing. Čestmír Rakušan 25.6.2012 - 16.7.2015
Vznik členství 31.5.2012
Vznik funkce 31.5.2012
Adresa: Chelčického 1250 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Lukáš Pilc 25.6.2012 - 10.9.2015
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 28.5.2015
Vznik funkce 31.5.2012
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: Dětská 359/1 , Milovice 289 24
člen představenstva PhDr. Pavel Fojtík 25.6.2012 - 10.9.2015
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: Na Rejdišti 1755/13 , Nymburk 288 02
člen představenstva Ing. Oldřich Pleskač 25.6.2012 - 10.9.2015
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: Dr. Sokola 1030 , Sadská 289 12
člen představenstva Milan Pavlík 25.6.2012 - 10.9.2015
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: Žižkova 274 , Městec Králové 289 03
předseda představenstva Miloš Petera 3.5.2013 - 10.9.2015
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 28.5.2015
Vznik funkce 31.5.2012
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: Kaprová 2539 , Nymburk 288 02
místopředseda představenstva Ing. Čestmír Rakušan 16.7.2015 - 10.9.2015
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 28.5.2015
Vznik funkce 31.5.2012
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: Chelčického 1250 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ladislav Nermuť 10.9.2015 - 22.1.2016
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 14.10.2015
Adresa: Na Hrázi 1462 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Ing. Miloš Petera 10.9.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.5.2019
Vznik funkce 28.5.2015
Zánik funkce 28.5.2019
Adresa: Kaprová 2539 , Nymburk 288 02
místopředseda představenstva PhDr. Pavel Fojtík 10.9.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.5.2019
Vznik funkce 28.5.2015
Zánik funkce 28.5.2019
Adresa: Na Rejdišti 1755/13 , Nymburk 288 02
člen představenstva Milan Dokoupil 10.9.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.5.2019
Adresa: Bojiště 614 , Sadská 289 12
člen představenstva Milan Pavlík 10.9.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.5.2019
Adresa: Žižkova 274 , Městec Králové 289 03
člen představenstva Ing. Milan Pour 10.9.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.5.2019
Adresa: Mírová 472/35 , Milovice 289 24
Jméno Ing. Ilona Fliedrová 2.8.2016 - 10.7.2019
Vznik členství 26.5.2016
Zánik členství 28.5.2019
Adresa: V Zahrádkách 1311 , Poděbrady 290 01

Dozorčí rada Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Mach 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Vznik funkce 28.5.2019
Adresa: Ke Strouze 2485 , Nymburk 288 02
místopředseda dozorčí rady Renáta Mojžíšová 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Vznik funkce 28.5.2019
Adresa: Lipová 1457/14 , Nymburk 288 02
člen Richard Barč 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Adresa: V Lipách 17 , Bobnice 289 31
člen Ing. Petr Fiala 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Adresa: Na Skupici 614/31 , Poděbrady 290 01
člen Petr Kapal 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Adresa: Zahradní 488 , Rožďalovice 289 34
člen Miroslava Sochorová 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2019
Adresa: 207 , Kounice 289 15
Jméno Petr Valdemar 1.1.1994 - 12.2.1996
Adresa: Jiráskova 170/2 , Poděbrady 290 01
Jméno ing. Zbyněk Ulrych 1.1.1994 - 12.2.1996
Adresa: Jasmínová 2136 , Nymburk 288 02
Jméno Zdeněk Novotný 1.1.1994 - 12.2.1996
Adresa: Ferdinanda Schulze 718/12 , Nymburk 288 02
Jméno Blanka Suchánková 1.1.1994 - 24.5.1999
Adresa: Bobnická 712/2 , Nymburk 288 02
Jméno Vladimír Havlík 12.2.1996 - 4.10.2000
Adresa: Josefa Mánesa 1887 , Nymburk 288 02
Jméno Josef Hlaváček 12.2.1996 - 4.10.2000
Adresa: Družstevní 94/9 , Milovice 289 24
Jméno Ladislav Nermuť 12.2.1996 - 4.10.2000
Adresa: Na Hrázi 1284 , Poděbrady 290 01
Jméno Oldřich Šanša 12.2.1996 - 4.10.2000
Adresa: 5 , Městec Králové 289 03
Jméno Václav Novák 24.5.1999 - 15.6.2002
Adresa: Mládežnická 1984 , Nymburk 288 02
Jméno Irena Košvancová 12.2.1996 - 1.4.2003
Zánik funkce 30.6.2002
Adresa: Vítkovická 425 , 288 02 Nymburk Česká republika
člen Dozorčí rady Jiří Svoboda 1.4.2003 - 21.5.2007
Vznik funkce 20.8.2002
Zánik funkce 19.3.2007
Adresa: Dymokury 274 , 288 00 Nymburk Česká republika
člen dozorčí rady Josef Hlaváček 4.10.2000 - 29.6.2007
Zánik členství 10.5.2007
Adresa: Družstevní 94/9 , Milovice 289 24
člen dozorčí rady Jiří Jeník 4.10.2000 - 29.6.2007
Zánik členství 10.5.2007
Adresa: Jordán 130 , Sadská 289 12
člen dozorčí rady Ladislav Nermuť 4.10.2000 - 29.6.2007
Zánik členství 10.5.2007
Adresa: Na Hrázi 1284 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady MUDr. Antonín Rufer 4.10.2000 - 29.6.2007
Zánik členství 10.5.2007
Adresa: Pražská 1752 , 288 02 Nymburk Česká republika
člen dozorčí rady Renáta Mojžíšová 21.5.2007 - 29.6.2007
Vznik členství 20.3.2007
Adresa: Lipová 1457/14 , Nymburk 288 02
člen Dozorčí rady: Ing. Josef Borecký 15.6.2002 - 15.7.2011
Vznik členství 20.3.2007
Zánik členství 20.3.2011
Adresa: 14 , Budiměřice 288 02
předseda dozorčí rady PaedDr. Cecilie Pajkrtová 29.6.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 3.6.2011
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 3.6.2011
Adresa: Resslova 999 , Sadská 289 12
člen dozorčí rady Richard Barč 29.6.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 3.6.2011
Adresa: V Lipách 17 , Bobnice 289 31
člen dozorčí rady MUDr. Antonín Rufer 29.6.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 3.6.2011
Adresa: Pražská 1752 , 288 02 Nymburk Česká republika
člen dozorčí rady Ladislav Vomáčko 29.6.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 3.6.2011
Adresa: Příčná 60 , Poděbrady 290 01
místopředseda dozorčí rady Renáta Mojžíšová 29.6.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 20.3.2007
Zánik členství 20.3.2011
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 20.3.2011
Adresa: Lipová 1457/14 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Ladislav Nermuť 15.7.2011 - 15.10.2013
Vznik členství 3.6.2011
Adresa: Na Hrázi 1284 , Poděbrady 290 01
předseda dozorčí rady PaedDr. Cecilie Pajkrtová 15.7.2011 - 10.9.2015
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 28.5.2015
Vznik funkce 3.6.2011
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: Resslova 999 , Sadská 289 12
místopředseda dozorčí rady Renáta Mojžíšová 15.7.2011 - 10.9.2015
Vznik členství 21.3.2011
Zánik členství 28.5.2015
Vznik funkce 3.6.2011
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: Lipová 1457/14 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Richard Barč 15.7.2011 - 10.9.2015
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: V Lipách 17 , Bobnice 289 31
člen dozorčí rady MUDr. Antonín Rufer 15.7.2011 - 10.9.2015
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: Pražská 1752 , 288 02 Nymburk Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Borecký 15.7.2011 - 10.9.2015
Vznik členství 21.3.2011
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: 14 , Budiměřice 288 02
člen dozorčí rady Ladislav Nermuť 15.10.2013 - 10.9.2015
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: Na Hrázi 1462 , Poděbrady 290 01
předseda dozorčí rady Ing. Čestmír Rakušan 10.9.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.5.2019
Vznik funkce 28.5.2015
Zánik funkce 28.5.2019
Adresa: Chelčického 1250 , Poděbrady 290 01
místopředseda dozorčí rady Renáta Mojžíšová 10.9.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.5.2019
Vznik funkce 28.5.2015
Zánik funkce 28.5.2019
Adresa: Lipová 1457/14 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Richard Barč 10.9.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.5.2019
Adresa: V Lipách 17 , Bobnice 289 31
člen dozorčí rady Petr Kapal 10.9.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.5.2019
Adresa: Zahradní 488 , Rožďalovice 289 34
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Mach 10.9.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.5.2019
Adresa: Ke Strouze 2485 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Miroslava Sochorová 10.9.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.5.2019
Adresa: 207 , Kounice 289 15

Sbírka Listin Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2381/SL 190 ostatní zápis o předání a převzetí nepeněžitého vkladu Městský soud v Praze 7.12.2015 9.12.2015 17.12.2015 2
B 2381/SL 189 ostatní prohlášení vkladatele 3x Městský soud v Praze 7.12.2015 9.12.2015 17.12.2015 3
B 2381/SL 188 ostatní prohlášení vkladatele 2x Městský soud v Praze 4.12.2015 9.12.2015 17.12.2015 2
B 2381/SL 187 posudek znalce č. 110/2916/15 Městský soud v Praze 1.10.2015 9.12.2015 17.12.2015 26
B 2381/SL 186 posudek znalce č. 1062912/15 Městský soud v Praze 20.9.2015 9.12.2015 17.12.2015 22
B 2381/SL 185 posudek znalce č. 71/2877/15 Městský soud v Praze 24.9.2015 9.12.2015 17.12.2015 17
B 2381/SL 184 posudek znalce č. 662872/15 Městský soud v Praze 21.9.2015 9.12.2015 17.12.2015 34
B 2381/SL 183 posudek znalce č. 65/2871/15 Městský soud v Praze 21.9.2015 9.12.2015 17.12.2015 44
B 2381/SL 182 notářský zápis [NZ 463/2015] Městský soud v Praze 12.11.2015 9.12.2015 17.12.2015 13
B 2381/SL 181 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 25.8.2015 10.7.2015 18.9.2015 2
B 2381/SL 180 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.5.2015 10.7.2015 18.9.2015 6
B 2381/SL 179 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 16.6.2015 17.6.2015 4
B 2381/SL 178 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 16.6.2015 17.6.2015 40
B 2381/SL 177 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 16.6.2015 17.6.2015 46
B 2381/SL 176 výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 16.6.2015 17.6.2015 3
B 2381/SL 173 notářský zápis [NZ 391/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.5.2014 23.12.2014 15.1.2015 46
B 2381/SL 172 zpráva auditora r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 18.6.2014 22.10.2014 1
B 2381/SL 171 zpráva auditora r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 18.6.2014 22.10.2014 1
B 2381/SL 170 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.6.2014 22.10.2014 36
B 2381/SL 169 účetní závěrka [2013] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 18.6.2014 22.10.2014 2
B 2381/SL 168 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 18.6.2014 22.10.2014 4
B 2381/SL 166 účetní závěrka [2013] přehled o peněžních tocích Městský soud v Praze 31.12.2013 18.6.2014 22.10.2014 2
B 2381/SL 165 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 391/2014 Městský soud v Praze 29.5.2014 18.6.2014 22.10.2014 48
B 2381/SL 164 notářský zápis NZ 390/2014 Městský soud v Praze 29.5.2014 18.6.2014 22.10.2014 29
B 2381/SL 163 notářský zápis NZ 302/2013 Městský soud v Praze 13.6.2013 19.6.2013 9.7.2013 26
B 2381/SL 162 notářský zápis NZ 301/2013 Městský soud v Praze 13.6.2013 19.6.2013 9.7.2013 25
B 2381/SL 161 notářský zápis  NZ 301/2013 Městský soud v Praze 13.6.2013 25.6.2013 28.6.2013 25
B 2381/SL 160 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 25.6.2013 28.6.2013 82
B 2381/SL 159 zpráva auditora Městský soud v Praze 29.2.2012 18.6.2012 25.6.2012 3
B 2381/SL 158 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.6.2012 25.6.2012 32
B 2381/SL 157 účetní závěrka VZaZ r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.6.2012 25.6.2012 2
B 2381/SL 156 účetní závěrka rozvaha r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.6.2012 25.6.2012 4
B 2381/SL 155 účetní závěrka příloha r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.6.2012 25.6.2012 37
B 2381/SL 154 notářský zápis NZ 309/2012 Městský soud v Praze 31.5.2012 18.6.2012 25.6.2012 34
B 2381/SL 153 notářský zápis NZ 308/2012 Městský soud v Praze 31.5.2012 18.6.2012 25.6.2012 22
B 2381/SL 152 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.9.2011 17.10.2011 2
B 2381/SL 151 ostatní zápis o jednání mimořádné VH. Městský soud v Praze 1.9.2011 17.10.2011 3
B 2381/SL 150 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 1.9.2011 5.10.2011 15
B 2381/SL 149 posudek znalce č.1591/17/2011+dodatek Městský soud v Praze 22.2.2011 24.8.2011 18
B 2381/SL 148 posudek znalce č.1590/16/2011+dodatek Městský soud v Praze 22.2.2011 24.8.2011 16
B 2381/SL 147 posudek znalce č.1589/15/2011+dodatek Městský soud v Praze 21.2.2011 24.8.2011 15
B 2381/SL 146 posudek znalce č.1588/14/2011+dodatek Městský soud v Praze 18.2.2011 24.8.2011 29
B 2381/SL 145 posudek znalce č.1587/13/2011+dodatek Městský soud v Praze 19.2.2011 24.8.2011 15
B 2381/SL 144 posudek znalce č.1586/12/2011+dodatek Městský soud v Praze 19.2.2011 24.8.2011 18
B 2381/SL 143 posudek znalce č.1585/11/2011+dodatek Městský soud v Praze 18.2.2011 24.8.2011 25
B 2381/SL 142 posudek znalce č.1584/10/2011+dodatek Městský soud v Praze 18.2.2011 24.8.2011 38
B 2381/SL 141 notářský zápis NZ 477/2011 Městský soud v Praze 3.6.2011 18.8.2011 30
B 2381/SL 139 notářský zápis NZ 454/2010 Městský soud v Praze 3.6.2010 1.7.2010 18
B 2381/SL 138 notářský zápis NZ 453/2010 Městský soud v Praze 3.6.2010 1.7.2010 23
B 2381/SL 137 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 32
B 2381/SL 136 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 49
B 2381/SL 135 posudek znalce -č.35/2009 Městský soud v Praze 11.3.2009 11.6.2009 29.6.2009 9
B 2381/SL 134 posudek znalce -č.34/2009 Městský soud v Praze 11.3.2009 11.6.2009 29.6.2009 18
B 2381/SL 133 posudek znalce -č.33/2009 Městský soud v Praze 9.3.2009 11.6.2009 29.6.2009 12
B 2381/SL 132 posudek znalce -č.32/2009 Městský soud v Praze 3.3.2009 11.6.2009 29.6.2009 19
B 2381/SL 131 posudek znalce -č.31/2009 Městský soud v Praze 5.3.2009 11.6.2009 29.6.2009 22
B 2381/SL 130 posudek znalce -č.30/2009 Městský soud v Praze 3.3.2009 11.6.2009 29.6.2009 11
B 2381/SL 129 posudek znalce -č.29/2009 Městský soud v Praze 3.3.2009 11.6.2009 29.6.2009 11
B 2381/SL 128 posudek znalce -č.28/2009 Městský soud v Praze 2.3.2009 11.6.2009 29.6.2009 11
B 2381/SL 127 posudek znalce -č.27/2009 Městský soud v Praze 1.3.2009 11.6.2009 29.6.2009 13
B 2381/SL 126 posudek znalce -č.26/2009 Městský soud v Praze 1.3.2009 11.6.2009 29.6.2009 10
B 2381/SL 125 zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 3.3.2009 5.6.2009 8.6.2009 9
B 2381/SL 124 zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 6.3.2009 5.6.2009 8.6.2009 1
B 2381/SL 122 účetní závěrka - příloha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.6.2009 8.6.2009 32
B 2381/SL 121 účetní závěrka - výkaz zisků r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.6.2009 8.6.2009 2
B 2381/SL 120 účetní závěrka - rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.6.2009 8.6.2009 4
B 2381/SL 119 účetní závěrka - přehl.o pen.tocích r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.6.2009 8.6.2009 2
B 2381/SL 118 notářský zápis NZ 333/2009 Městský soud v Praze 14.5.2009 5.6.2009 8.6.2009 24
B 2381/SL 117 notářský zápis NZ 332/2009 Městský soud v Praze 14.5.2009 5.6.2009 8.6.2009 25
B 2381/SL 116 notářský zápis NZ 333/2009 Městský soud v Praze 14.5.2009 21.5.2009 25
B 2381/SL 115 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 15.5.2008 20.5.2008 28.5.2008 3
B 2381/SL 114 zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.5.2008 28.5.2008 9
B 2381/SL 113 výroční zpráva - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.5.2008 28.5.2008 28
B 2381/SL 112 účetní závěrka - přehled o pen.tocích r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.5.2008 28.5.2008 2
B 2381/SL 111 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.5.2008 28.5.2008 32
B 2381/SL 110 účetní závěrka - výkaz zisků r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.5.2008 28.5.2008 2
B 2381/SL 109 účetní závěrka - rozvaha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.5.2008 28.5.2008 4
B 2381/SL 92 notářský zápis NZ 471/2007 Městský soud v Praze 2.7.2007 24.7.2007 27.7.2007 15
B 2381/SL 99 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 4
B 2381/SL 98 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 29
B 2381/SL 96 notářský zápis NZ 334/2007 Městský soud v Praze 10.5.2007 9.7.2007 2
B 2381/SL 95 notářský zápis NZ 333/2007 Městský soud v Praze 10.5.2007 9.7.2007 2
B 2381/SL 94 notářský zápis NZ 332/2007 Městský soud v Praze 10.5.2007 9.7.2007 19
B 2381/SL 93 notářský zápis NZ 331/2007 Městský soud v Praze 10.5.2007 9.7.2007 30
B 2381/SL 108 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 29.5.2007 9.7.2007 1
B 2381/SL 107 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 28.5.2007 9.7.2007 2
B 2381/SL 106 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 23.5.2007 9.7.2007 1
B 2381/SL 105 podpisové vzory + čestné prohlášení 4x Městský soud v Praze 22.5.2007 9.7.2007 4
B 2381/SL 104 podpisové vzory + čestné prohlášení 3x Městský soud v Praze 21.5.2007 9.7.2007 3
B 2381/SL 103 zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 5
B 2381/SL 102 výroční zpráva - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 28
B 2381/SL 101 účetní závěrka - přehl.o peněžitých tocích Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 2
B 2381/SL 100 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 2
B 2381/SL 91 ostatní -prohlášení vkladatele-1x Městský soud v Praze 25.2.2004 29.11.2006 0
B 2381/SL 90 ostatní -prohlášení vkladatele-1x Městský soud v Praze 23.2.2004 29.11.2006 0
B 2381/SL 89 ostatní -prohlášení vkladatele-1x Městský soud v Praze 7.4.2004 29.11.2006 0
B 2381/SL 88 ostatní -prohlášení vkladatele-1x Městský soud v Praze 3.2.2004 29.11.2006 0
B 2381/SL 87 ostatní -prohlášení vkladatele-1x Městský soud v Praze 12.2.2004 29.11.2006 0
B 2381/SL 86 ostatní -prohlášení vkladatele-1x Městský soud v Praze 2.4.2004 29.11.2006 0
B 2381/SL 85 ostatní -prohlášení vkladatele2x Městský soud v Praze 26.2.2004 29.11.2006 0
B 2381/SL 84 ostatní -prohlášení vkladatele-1x Městský soud v Praze 16.1.2004 29.11.2006 0
B 2381/SL 83 ostatní -prohlášení vkladatele-3x Městský soud v Praze 3.3.2004 29.11.2006 0
B 2381/SL 82 ostatní -prohlášení vkladatele-1x Městský soud v Praze 25.9.2003 29.11.2006 0
B 2381/SL 81 ostatní -prohlášení vkladatele-3x Městský soud v Praze 21.10.2003 29.11.2006 0
B 2381/SL 80 ostatní -prohlášení vkladatele-1x Městský soud v Praze 23.9.2003 29.11.2006 0
B 2381/SL 79 ostatní -prohlášení vkladatele-2x Městský soud v Praze 12.12.2003 29.11.2006 0
B 2381/SL 78 ostatní záp.před.a převz.nepeněž.vklad Městský soud v Praze 6.11.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 77 ostatní záp.před.a převz.nepeněž.vklad Městský soud v Praze 7.11.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 76 ostatní záp.před.a převz.nepeněž.vklad Městský soud v Praze 8.11.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 73 posudek znalce č.127/06 Městský soud v Praze 29.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 72 posudek znalce č.126/06 Městský soud v Praze 29.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 71 posudek znalce č.125/06 Městský soud v Praze 29.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 70 posudek znalce č.124/06 Městský soud v Praze 29.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 69 posudek znalce č.116/06 Městský soud v Praze 26.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 68 posudek znalce č.123/06 Městský soud v Praze 27.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 67 posudek znalce č.122/06 Městský soud v Praze 27.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 66 posudek znalce č.121/06 Městský soud v Praze 27.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 65 posudek znalce č.120/06 Městský soud v Praze 27.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 64 posudek znalce č.119/06 Městský soud v Praze 26.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 63 posudek znalce č.118/06 Městský soud v Praze 26.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 62 posudek znalce č.117/06 Městský soud v Praze 26.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 61 posudek znalce č.115/06 Městský soud v Praze 25.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 60 posudek znalce č.114/06 Městský soud v Praze 26.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 59 posudek znalce č.113/06 Městský soud v Praze 25.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 58 posudek znalce č.112/06 Městský soud v Praze 25.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 57 posudek znalce č.111/06 Městský soud v Praze 25.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 56 posudek znalce č.110/06 Městský soud v Praze 24.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 55 posudek znalce č.109/06 Městský soud v Praze 24.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 54 posudek znalce č.108/06 Městský soud v Praze 24.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 53 posudek znalce č.107/06 Městský soud v Praze 23.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 52 posudek znalce č.106/06 Městský soud v Praze 23.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 51 posudek znalce č.1008-06 Městský soud v Praze 29.9.2006 29.11.2006 0
B 2381/SL 50 notářský zápis -NZ737/06 Městský soud v Praze 2.10.2006 18.10.2006 0
B 2381/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 20.7.2006 10.8.2006 79
B 2381/SL 47 notářský zápis -NZ511/06 Městský soud v Praze 29.6.2006 20.7.2006 10.8.2006 14
B 2381/SL 46 notářský zápis -NZ510/06 Městský soud v Praze 29.6.2006 20.7.2006 10.8.2006 19
B 2381/SL 44 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 26.5.2005 10.6.2005 15.6.2005 0
B 2381/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 10.6.2005 15.6.2005 73
B 2381/SL 45 výroční zpráva za rok 2003 Městský soud v Praze 24.3.2004 9.6.2004 21.6.2004 23
B 2381/SL 42 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 20.5.2004 9.6.2004 21.6.2004 0
B 2381/SL 41 notářský zápis NZ325,326/2004 Městský soud v Praze 20.5.2004 9.6.2004 21.6.2004 0
B 2381/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 9.6.2004 21.6.2004 49
B 2381/SL 36 notářský zápis NZ 343/2003 Městský soud v Praze 22.5.2003 6.6.2003 9.6.2003 0
B 2381/SL 35 výroční zpráva r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 6.6.2003 9.6.2003 27
B 2381/SL 34 ostatní -zápis z jednání řádné VH 2x Městský soud v Praze 22.5.2003 6.6.2003 9.6.2003 0
B 2381/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 28.3.2003 6.6.2003 9.6.2003 45
B 2381/SL 32 notářský zápis č. NZ 471/2002 Městský soud v Praze 16.5.2002 28.4.2003 9.5.2003 0
B 2381/SL 31 notářský zápis NZ 470/2002 Městský soud v Praze 16.5.2002 28.4.2003 9.5.2003 0
B 2381/SL 26 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 4.6.2002 20.9.2002 27.9.2002 0
B 2381/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2001 6.6.2002 12.6.2002 0
B 2381/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 6.6.2002 12.6.2002 30
B 2381/SL 22 notářský zápis NZ 471/2002 Městský soud v Praze 16.5.2002 27.5.2002 11.6.2002 0
B 2381/SL 21 notářský zápis NZ 470/2002 Městský soud v Praze 16.5.2002 27.5.2002 11.6.2002 0
B 2381/SL 20 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 16.5.2002 27.5.2002 11.6.2002 0
B 2381/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 9.4.2002 15.4.2002 41
B 2381/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.5.2002 20.9.2002 14.2.2002 0
B 2381/SL 27 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 6.11.2001 20.9.2002 14.2.2002 0
B 2381/SL 18 výroční zpráva r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 26.11.2001 5.12.2001 13
B 2381/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 26.11.2001 5.12.2001 31
B 2381/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 28.11.2001 18
B 2381/SL 15 účetní závěrka k 30.6.2001 Městský soud v Praze 30.6.2001 23.7.2001 13.9.2001 7
B 2381/SL 14 notářský zápis NZ 107/2001 Městský soud v Praze 21.6.2001 11.7.2001 12.9.2001 0
B 2381/SL 9 notářský zápis NZ 254/98 Městský soud v Praze 20.10.1998 24.4.2001 0
B 2381/SL 13 posudek znalce -č.20/98, 45/98 Městský soud v Praze 24.4.2001 0
B 2381/SL 12 posudek znalce -č.42/98, 43/98, 14/98 Městský soud v Praze 24.4.2001 0
B 2381/SL 11 posudek znalce -č.138/98, 79/98, 136/98 Městský soud v Praze 24.4.2001 0
B 2381/SL 10 posudek znalce -č.31/98, 53/98, 78/98 Městský soud v Praze 24.4.2001 0
B 2381/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 21/2001 Městský soud v Praze 5.3.2001 16.3.2001 27.3.2001 0
B 2381/SL 7 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 29.9.1995 5.1.2001 0
B 2381/SL 6 ostatní -zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 17.3.1998 5.1.2001 0
B 2381/SL 5 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 22.5.1997 5.1.2001 0
B 2381/SL 4 notářský zápis NZ 85/2000 Městský soud v Praze 29.5.2000 5.1.2001 0
B 2381/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 3.4.2000 7.4.2000 27
B 2381/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997,1998 Městský soud v Praze 4.5.1999 5.8.1999 58
B 2381/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.5.1997 29.9.1997 13.10.1997 0
B 2381/SL 75 ostatní -sml.o upsání akcií-10x Městský soud v Praze 8.11.2006 0
B 2381/SL 74 ostatní -sml.o upsání akcií-5x Městský soud v Praze 7.11.2006 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46357009
Jméno Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Nymburk
Vznik první živnosti: 9.2.1994
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 6

Sídlo Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Živnosti a provozovny Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 289 03 Městec Králové
Identifikační číslo provozovny 1004418116
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 20.9.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 289 13 Písty
Identifikační číslo provozovny 1004418094
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 20.9.2011
Provozovna č. 3
Provozovna 290 01 Poděbrady
Identifikační číslo provozovny 1004418108
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 20.9.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Pražská 2217, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1005562881
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 10.3.2004
Provozovna č. 5
Provozovna Bobnická 712/2, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1003428452
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 11.2.1994
Provozovna č. 6
Provozovna Vrutická 555, Milovice 289 24
Identifikační číslo provozovny 1003428461
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Zahájení provozování 1.3.2002
Provozovna č. 7
Provozovna 290 01 Poděbrady
Identifikační číslo provozovny 1003428479
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 19.2.1997

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.3.1994

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Bobnická 712/2, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1003428452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.5.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.10.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Bobnická 712/2, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1003428452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.10.1995

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Bobnická 712/2, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1003428452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.1997

Živnost č. 6 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.1.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Bobnická 712/2, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1003428452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.1.2006

Živnost č. 7 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1994
Zánik oprávnění 1.4.2004
Konec oprávnění 31.3.2004

Živnost č. 9 Výrobní činnost - výroba, úprava a distribuce vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1994
Zánik oprávnění 12.2.1997

Živnost č. 10 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Ostatní činnost - práce zemními stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Ostatní činnost - práce autojeřábem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Poskytování služeb - ubytovací činnost v rekreačním objektu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Podnikání v oblasti nakládání s ostatními a zvláštními odpady /vyjma činností příl. č.3 zák.č.455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Člen statutárního orgánu Milan Dokoupil
Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Petera
Člen statutárního orgánu Milan Pavlík
Člen statutárního orgánu Mgr. Bořek Černý
Člen statutárního orgánu PeadDr. Miroslav Káninský
Člen statutárního orgánu Lukáš Pilc

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

IČO: 46357009
Firma: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nymburk
Základní územní jednotka: Nymburk
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Sídlo: Bobnická 712/2, Nymburk 288 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, úprava a rozvod vody
Elektrické instalace
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Poskytování ostatních osobních služeb
tracking image