Firma Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. IČO 49451871


Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (49451871) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 11. 1993 a je stále aktivní. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s na rzp.cz

Výpis dat pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1147
IČO (identifikační číslo osoby) 49451871
Jméno Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.11.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.8.2014
Představenstvo společnosti podává návrh ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2, z.č. 134/2013 Sb. na zápis změny formy z akcií na majitele na akcie na jméno. V návaznosti na zákonnou změnu formy akcií došlo na základě rozhodnutí představenstva společnosti dne 2 0.1.2014 o provedení vyznačení změn na akcií a po té byl zahájen proces výměny akcií ve shodě se zákonem č. 134/2013 Sb. 4.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 4.8.2014 - 4.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 4.8.2014 - 4.6.2015
Představenstvo společnosti schválilo na svém zasedání dne 21. července 2009 1. Nepeněžitý vklad předem určeného zájemce společnosti ENERGIE VODA, a.s., IČ 28256786, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 8.894.000,- Kč, slovy: osm milionů osm set devadesát čtyři tisíce korun českých: a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vklady b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce ENERGIE VODA, a.s. jsou tyto nemovitosti - kanalizační čerpací stanice Hulín, sestávající z: - pozemků p.č. 3218/3, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3218/4 orná půda, p.č. 3218/5, ost. pl. zapsané na listu vlastnictví č. 11147, katastrální územní a obec Hulín - SOl čerpací stanice - budovy tech. vybavenosti bez. č.p. postavené na pozemku p.č. 3218/3 - S02 lapák štěrku - S03 kanalizace c) výše ocenění nepeněžitých vkladů bylo provedeno znaleckým posudkem Ing. Ladislava Frgala, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc6320/2009-6, č. 5286/108-09 ze dne 3. července 2009 na částku ve výši 11.117.540,- K č. Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu bude započítávat částkou ve výši 8.894.000,- Kč, slovy: osm milionů osm set devadesát čtyři tisíce korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8.894 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 2.223.540,- Kč. 2. Nepeněžitý vklad předem určeného zájemce společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 2.366.000,- Kč, slovy: dva miliony tři sta šedesát šest tisíc korun českých: a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. tvoří: - ZTV k rodinným domům Kostelany-Zamočidla: - SO 02 Kanalizace - SO 04 Vodovod - ČOV Kostelany Zamočidla c) výše ocenění nepeněžitých vkladů bylo provedeno znaleckým posudkem Ing. Ladislava Frgala, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc6320/2009-6, č. 5287/109-09 ze dne 3. července 2009 na částku ve výši 2.957.100,- Kč . Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu bude započítávat částkou ve výši 2.366.000,- Kč, slovy: dva miliony tři sta šedesát šest tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.366 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.- Kč. Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 591.100,- Kč. Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 11.260.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 11.260.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, b) Budou upisovány 11.260 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11. června 2001 d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: - ENERGIE VODA, a.s., IČ 28256786 upíše 8.894 kusy akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, upíše 2.366 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč e) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následují p o dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně, f) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. 24.8.2009 - 28.12.2011
Valná hromada společnosti konaná dne 30.prosince 2008 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o hodnotu bezúplatně nabytých vlastních akcií na jméno od obce Podhradní Lhota ve smyslu § 161 b), odst. 2,3,4 obchodního zákoníku dne 11.11.2008. Důvod: nezcizení vlastních akcií v majetku společnosti dle § 161b, odst. 3 obchodního zákoníku. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: O tuto částku bude doplněn rezervní fond. Rozsah snížení základního kapitálu: 453.000,00 Kč. Způsob provedení snížení základního kapitálu: zničení vlastních akcií na jméno v majetku společnosti: - 4 ks hromadných listinných akcií v hodnotě 100.000,- Kč, série A, čísla 0616133-0616532 - 5 ks hromadných listinných akcií v hodnotě 10.000,- Kč, série A, čísla 0620293-0620342 - 3 ks listinných akcií v hodnotě 1.000,- Kč, série A, čísla 0620912-0620914. 3.4.2009 - 23.6.2010
1. Valná hromada společnosti rozhodla dne 9.6.2004 o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 21.916.000,- Kč, slovy: dvacet jeden milion devět set šestnáct tisíc korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení. b) upisování akcií nepeněžitými vklady, c) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti Energo IPT s.r.o. IČ 25583026, kterým je: čistírna odpadních vod v k.ú. Zdounky sestávající z nemovitostí zapsanými na LV č. 1005 v k. ú. Zdounky včetně vedlejších staveb, příslušenství a technologie: - nemovitosti: - stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/214 - stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/215, - stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/217, - stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/220, - stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/221, - stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/222, - jiná stavba postavená p.č. 1112/223 - pozemky p.č. 1112/214, ost.pl., p.č. 1112/215, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1112/16 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1112/217 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1112/218 ost.pl., p.č. 1112/219 ost.pl., p.č. 1112/220 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 11 12/221 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1112/222 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1112/223 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1112/224 ost.pl., vše zapsané na listu vlastnictví č. 1005, katastrální území Zdounky, včetně vedlejších staveb, které jsou příslušenstvím hlavní stavby tj. ocelového přístřešku nad schodištěm do uskladňovací nádrže, ocelového přístřešku nad schodištěm mezi čerpací stanicí a budovou hrubého předčištění, ocelového přístřešku nad schodištěm u čerpací stanice kalů, ocelové konstrukce pro kozlíkový jeřáb u lapáku štěrku - technologie čističky odpadních vod: PS 01. Hrubé předčistění a šneková Č.S. 1. Strojní zařízení pro vybírání lapáku štěrku a el. ovládání - 1 ks 2. Hrubé ruční česle B=800, Hk=1 800, p=60 vč. odkapávacího žlabu a stíracího hřebla - 1 ks 3. Kanálové šoupátko DN 600, typ S 60005-601 - 3 ks 4. Stojan pro ovládání kanálových šoupátek typ Y 3504 - 3 ks 5. Šnekové čerpadlo 600mm, činná délka šneku L= 7 404 mm - 2 ks 6. Šnekové čerpadlo 410mm, činná délka šneku L= 7 276 mm - 1 ks 7. Kočka jednonosníková s vestavěným planetovým kladkostrojem typu 16-12 - 1 ks 8. Mazací přístroj UVF - 3 ks 9. Stavítko se stojanem 400*600*1200mm - 4 ks 10. Samočistící česle typu SČČ-C - 1 ks 11. Ruční česle jemné, vč. odkapávacího žlabu a stíracího hřebla - 1 ks 12. Strojní zařízení vírového lapáku písku LPO 360 - 1 ks 13. Automatická kompresová stanice SKS 70 - 1 ks 14. Stavítko se sloupky 400*600 - 1 ks 15. Potrubí a armatury rozvodu vzduchu - 1 sada PS 02 Čistění odpadních vod 1. Provzdušňovací zařízení firmy Frings typu 600TA 1 ks 2. Provzdušňovací zařízení firmy Frings typ 900TA 3 ks 3. Míchací zařízení firmy Flygt typ 4430.010 2 ks 4. Kalové čerpadlo 80-GFHU-220, provedení SJ 2 ks 5. Kalové čerpadlo 150-GFHU-320, provedení SJ 2 ks 6. Dosazovací kruhová nádrž 12mm se stíráním hladiny 1 ks 7. Měrný venturiho žlab MVŽ 15-B II 1 ks 8. Indukční průtokoměr DN 150 1 ks 9. Indukční průtokoměr DN 200 1 ks 10. Čerpadlo na vyčerpání prosáklé vody, typ 1 1/4 NFMU 1 ks 11. Potrubí a armatura ručního včetně kotvícího a podpěrného materiálu 1 sada Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 3736-71/2004 ze dne 7. května 2004 vypracovaným Ing. Stanislavem Kotasem na částku ve výši 26.404.400,-Kč. d) schválení výše ocenění, která byla určena znaleckým posudkem na částku ve výši 26.404.400,-Kč. Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 21.916.000,-Kč, slovy: dvacet jeden milion devět set šestnáct tisíc korun českých. e) Za nepeněžitý vklad bude vydáno 21.916 kusů (slovy: dvacet jeden tisíc devět set šestnáct) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 4.488.400, -Kč, slovy: čtyři miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc čtyři sta korun českých. 2. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 21.916.000, - Kč, slovy: dvacet jeden milion devět set šestnáct tisíc korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 21916 kusů (slovy: dvacet jeden tisíc devět set šestnáct kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých za akcii b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitými vklad. Emisní kurz je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11. června 2001. c) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Energo IPT s.r.o., které upíše 21.916 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmen ovité hodnotě 1.000,- Kč. d) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáctý kalendářní den ode dne zapsaní usnesení řádné valné hromady a.s. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně. e) Písemná zpráva obsahuje důvody upisování akcií nepeněžitými vklady. Společnost provozovala čistírnu odpadních vod na smlouvu o provozování. Z ekonomického hlediska nebyly tímto smluvním vztahem vytvářeny finanční zdroje pro opravy a investice - rekonst rukce. Tyto vytváří pouze vlastník (odpisy). Převzetím čističky odpadních vod do majetku a.s. se její pozice změn a bude prostřednictvím odpisů vytvářet zdroje pro případné další opravy a rekonstrukce. 23.11.2007 - 10.1.2008
1. Představenstvo společnosti rozhodlo o schválení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Města Kroměříž, IČ 00287351, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 37.523.000,- Kč, slovy: třicet sedm milionů pět set dvacet tři tisíce korun čes kých: a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vklady b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Města Kroměříž, a.s. jsou tyto nemovitosti - kanalizace Bílany - ulice Nová - vodovodní přivaděč Kroměříž - Jarohněvice - Šelešovice - Drahlov I. část - vodovodní přivaděč Kroměříž - Jarohněvice - Šelešovice - Drahlov II. část - vodovodní přivaděč v obci Drahlov - vodovodní přivaděč Lubná - Lhotka - Zlámanka a rozvody ve Zlámace I. část - vodovodní přivaděč Lubná - Lhotka - Zlámanka a rozvody ve Zlámace II. část - vodovodní rozvody v obci Šelešovice - prodloužení vodovodního řadu DN 100 v Kroměříži - Trávník - rekonstrukce vodovodu Dvořákova ulice v Kroměříži - dobudování kanalizace v Postoupkách c) výše ocenění nepeněžitých vkladů bylo provedeno znaleckými posudky takto 1. Ing. Stanislava Kotase, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6350/2006-9 - kanalizace Bílany - ulice Nová znalecký posudek č. 4131-141/2006 ze dne 8. listopadu 2006 na částku ve výši 1.209.640,- Kč. - vodovodní přivaděč Kroměříž - Jarohněvice - Šelešovice - Drahlov I. část, znalecký posudek č. 4129/139/2006 ze dne 3. listopadu 2006 na částku ve výši 6.953.410,- Kč - vodovodní přivaděč Kroměříž - Jarohněvice - Šelešovice - Drahlov II. část znalecký posudek č. 4130/140/2006 ze dne 4. listopadu 2006 na částku ve výši 9.928.110,- Kč - vodovodní přivaděč v obci Drahlov znalecký posudek č. 4128/137/2006 ze dne 1.11.2006 na částku ve výši 2.924.300,- Kč - vodovodní přivaděč Lubná - Lhotka - Zlámanka a rozvody ve Zlámace I. část znalecký posudek č. 4125-134/2006 ze dne 30. října 2006 na částku ve výši 6.215.490,- Kč - vodovodní přivaděč Lubná - Lhotka - Zlámanka a rozvody ve Zlámace II. část znalecký posudek č. 4126-135/2006 ze dne 13. října 2006 na částku ve výši 8.326.030,- Kč - vodovodní rozvody v obci Šelešovice znalecký posudek č. 4127-136/2006 ze dne 13. října 2006 na částku ve výši 7.641.600,- Kč. 2. Ing. Ladislava Frgala, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11.října 2006, čj. 50Nc 6379/2006-6 -prodloužení vodovodního řadu DN 100 v Kroměříži - Trávník znalecký posudek č. 4736/254-06 ze dne 01.listopadu na částku ve výši 203.770,- Kč rekenstrukce vodovodu Dvořákova ulice v Kroměříži znalecký posudek č. 4737/255-06 ze dne 03.listopadu 2006 na částku ve výši 607.720,- Kč - dobudování kanalizace v Postoupkách znalecký posudek č. 4738/256-06 ze dne 05.listopadu 2006 na čásktu ve výši 1.749.720,-Kč Nepeněžitý vkad byl oceněn celkem částkou ve výši 45.759.790,-Kč. Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 37.523.000,-Kč, slovy: třicet sedm milionů pět set dvacet tři tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 37.523 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 8.236.790,- Kč 2. Představenstvo společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 37.523.000,-Kč slovy: třicet sedm milionů pět set dvacet tři tisíce korun českých takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 37.523.000,-Kč, slovy: třecet sedm milionů pět set dvacet tři tisíce korun českých přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, b) Budou upisovány 37.523 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenované hodnotě 1.000,-Kč c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16.června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11.června 2001 d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustnovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Městu Kroměříž, IČ 00287351 upíše 37.523 kusy akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hod notě 1.000,-Kč. e) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následují cí po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně. f) Nepeněžitý vklad bude splecen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. 27.12.2006 - 23.6.2010
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 2.11.2006: 1. O schválení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti Hanácká sladovna Kroměříž, a.s., IČ 60727357, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 2.180.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých takto: a) emisní kurs nově upsaných akcií buce splacen nepeněžitými vklady b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti Hanácká sladovna Kroměříž, a.s. jsou tyto nemovitosti: - vodovodní řád a splašková kanalizace v lokalitě Kroměříž - Prachárna, k.ú. Kroměříž c) výše ocenění nepeněžitého vkladu určenou znaleckými posudky soudního znalce Ing. Jaroslava Fojtů, č. 3182-240/06-1 a č. 3182-240/06-2, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6378/2006-6 částkou ve výši 2.658.770, - Kč - Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 2.180.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.180 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 478.770,- Kč. 2. O schválení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti PMS Reality a.s., IČ 47676647, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 2.009.000,- Kč, slovy: dva miliony devět tisíc korun českých takto: a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vklady b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti PMS Reality a.s. jsou tyto nemovitosti - jednotná kanalizace v lokalitě hypermarket TESCO na rozhraní katastru Kroměříž a Vážany u Kroměříže c) výše ocenění nepeněžitého vkladu určenou znaleckými posudky soudního znalce Ing. Jaroslava Fojtů, č. 3182-240/06, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6378/2006-6 částkou ve výši 2.449.520,- Kč. Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 2.009.000,- Kč, slovy: dva miliony devět tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.009 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 440.520,- Kč. 3. O schválení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti Město Morkovice - Slížany, IČ 00287504, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 943.000,- Kč, slovy: devět set čtyřicet tři tisíce korun českých takto: a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vklady b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti Město Morkovice - Slížany jsou tyto nemovitosti - kanalizační stoka - větev J a kanalizační stoka - větev H v k.ú. Morkovice c) výše ocenění nepeněžitého vkladu určenou znaleckými posudky soudního znalce Ing. Stanislava Kotase, č. 4072-81/2006, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně, čj. 50 Nc 6041/2006-12 částkou ve výši 1.150.420,- Kč. Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 943.000,- Kč, slovy: devět set čtyřicet tři tisíce korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 943 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 207.420,- Kč. 4. O zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 5.132.000,- Kč, slovy: pět milionů jedno sto třicet dva tisíce korun českých takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 5.132.000,- Kč, slovy: pět milionů jedno sto třicet dva tisíce korun českých přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, b) Budou upisovány 5.132 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovié hodnotě 1.000,- Kč c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11. června 2001 d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům takto: - Hanácká sladovna Kroměříž, a.s., IČ 60727357 upíše 2.180 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - PMS Relity a.s., IČ 476766447 upíše 2.009 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - Město Morkovice - Slížany, IČ 00287504 upíše 943 kusy akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč e) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně, f) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. 12.12.2006 - 8.2.2007
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 29.3.2006 o schválení nepeněžitého nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Města Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 34.0004.000,- Kč, slovy: třicet čtyři mili ony čtyři tisíce korun českých takto: a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vklady, b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Města Bystřice pod Hostýnem jsou tyto nemovitosti: - areál čistírny odpadních vod Bystřice pod Hostýnem, s příslušenstvím a technologií, sestávající z těchto nemovitostí: - budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/7, - budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/8, - budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/9, - budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/10, - budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/12, - budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/13, - budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/14, - budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/15, - budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/16, - budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/17, - pozemky p.č. 966/7, p.č. 966/8, p.č. 966/9, p.č. 966/10, p.č. 966/12, p.č. 966/13, p.č. 966/14, p.č. 966/15, p.č. 966/16, p.č. 966/17, vše zast. pl., p.č. 966/2, p.č. 966/6, p.č. 966/11, p.č. 966/18, p.č. 966/19, vše ost.pl., p.č. 966/3, p.č. 966/4 a p. č. 966/21 trvalý travní porost vše zapsáno na LV č. 10001, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, - kanalizační - páteřní sběrač a stoky v k.ú. Bystřice pod Hostýnem c) výši ocenění nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Stanislava Kotase, č. 3886-51 a č. 3952-114/2005 částkou ve výši 77.368.820,- Kč. Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 34.004.000,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony čtyři tisíce korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 34.004 kusy kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 43.3 64.820,- Kč. Představenstvo společnosti dále rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 34.004.000,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony čtyři tisíce korun českých takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ve výši 34.004.000,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony čtyři tisíce korun českých přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení,- b) Budou upisovány 34.004 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11. června 2001. d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Městu Bystřice pod Hostýnem, které upíše 34.004 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě , ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. e) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování ve stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následují p o dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně. f) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zák., a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. 2.5.2006 - 6.6.2006
1. Představenstvo společnosti rozhodlo o schválení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti .A.S.A. skládka Bystřice pod Hostýnem, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 2.101.000,- Kč takto: a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vklady, b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce .A.S.A. skládka Bystřice pod Hostýnem, s.r.o., IČ: 26227959, jsou tyto nemovitosti: - přípojka vody pro odběr v provozní budově skládky odpadů Cihelna - III v Bystřici pod Hostýnem - budova technické vybavenosti bez č.p. postavená na pozemku p.č. st. 2456 a pozemek p.č. st. 2456 na listu vlastnictví č. 3518, katastrální území Bystřice pod Hostýnem, včetně technologie, přípojky NN, oplocení, příjezdové komunikace spolu s přípojkou vo dy v Bystřici pod Hostýnem c) výše ocenění nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Stanislava Kotase, č. 3882-47/2005 ze dne 30.března 2005 částkou ve výši 2.531.170,- Kč. Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 2.101.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto jeden tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydán 2.101 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 430.170,- Kč. 2. Představenstvo společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 2.101.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto jeden tisíc korun českých takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 2.101.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto jeden tisíc korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, b) Bude upisováno 2.101 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou konanou dne 16.června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11.června 2001. d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci společnosti .A.S.A. skládka Bystřice s.r.o., který upíše 2.101 kus kmenové akice na jméno v lis tinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč e) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně, f) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věci podle ustanovení § 60 obch. zák., a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. 21.2.2006 - 20.3.2006
1) Představenstvo rozhodlo o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadních 694.586.000,- Kč, na základní kapitál ve výši 715.691.000,- Kč, tj. o částku ve výši 21.105.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milion jedno sto pět tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, b) Bude upisováno 21.105 kusů (slovy: dvacet jeden tisíc jedno sto pět kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých za akcii. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11. června 2001. d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci městu Kroměříž, které upíše 21.105 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovi té hodnotě 1.000,- Kč. e) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 56 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně. f) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcíí. 2) Představenostvo rozhodlo o schválení písemné zprávy, která obsahuje důvody upisování akcií nepeněžitými vklady, tj. využitelnost nepeněžitého vkladu pro zabezpečení provozu společnosti a úspora nákladů v případě, že by nepeněžitý vklad musel být pronaj at k užívání a společnost by platila vlastníkovi nájem. 3) Představenstvo schvaluje: a) upisování akcií nepeněžitými vklady, b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce města Kroměříž: - kanalizace Kroměříž - Stojanovo náměstí, ulice Na Kopečku, katastrální území Kroměříž Tato nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 3598/117/2003 ze dne 9. října 2003 vypracovaným Ing. Stanislavem Kotasem na částku ve výši 7.390.140,- Kč. - 2. etapa - kanalizace Kroměříž, - Stojanovo nám. ulice Na Kopečku, katastrální území Kroměříž Tato nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 3600-120/2003 ze dne 9. října 2003 vypracovaným Ing. Stanislavem Kotasem na částku ve výši 5.753.580,- Kč. - kanalizace Kroměříž - Rekonstrukce kmenové stoky Podzámecká zahrada, katastrální území Kroměříž Tato nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 3599-119/2003 ze dne 9. října 2003 vypracovaným Ing. Stanislavem Kotasem na částku ve výši 11.396.770,- Kč. c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou znaleckými posudky č. 3598-117/2003, č. 3599-119/2003 a č. 3600-120/2003 ze dne 9. října 2003, vypracovanými Ing. Stanislavem Kotasem, částku ve výši 24.540.490,- Kč, slovy: dvacet jeden milion pět set čt yřicet tisíc čtyři sta devadesát korun českých. Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 21.105.000,- Kč, slovy: dvacet jeden milion jedno sto pět tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 21.105 kusů (slovy: dvacet jeden tisíc jedno sto pět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 3.435.490,- Kč, slovy: tři miliony čtyři sta třicet pět tisíc čtyři sta devadesát korun českých. 22.4.2004 - 17.8.2004
Valná hromada společnosti konaná dne 8.10.2002 rozhodla o změně podoby akcií na jméno ze zaknihovaných na akcie listinné. 26.4.2003
Mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 8. října 2002 rozhodla o schválení: 20.2.2003 - 21.5.2003
1)   předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce obce Dřínov: - vodovodní řád v obci Dřínov u Kroměříže v katastrálním území Dřínov - kanalizační síť v obci Dřínov u Kroměříže v katastrálním území Dřínov 20.2.2003 - 21.5.2003
výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem č. 3343-62/002 a 3342-63/002 ze dne 4. května 2002, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem, částku ve výši 26.628.650,-Kč, slovy: dvacet šest milionů šest set dvacet osm tisíc šest set padesát korun českých. 20.2.2003 - 21.5.2003
Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 21.835.000,-Kč, slovy: dvacet jeden milion osm set třicet pět tisíc korun českých. 20.2.2003 - 21.5.2003
Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 21.835 kusů (slovy: dvacet jeden tisíc osm set třicet pět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). 20.2.2003 - 21.5.2003
Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 4.793.650,-Kč, slovy: čtyři miliony sedm set devadesát tři tisíce šest set padesát korun českých. 20.2.2003 - 21.5.2003
2) 20.2.2003 - 21.5.2003
předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Realitní společnosti ZVONEK, s.r.o.: 20.2.2003 - 21.5.2003
- pitný vodovod v sídlišti RD Barbořina v katastrálním území Kroměříž 20.2.2003 - 21.5.2003
- kanalizační sítě v sídlišti RD Barbořina v katastrálním území Kroměříž 20.2.2003 - 21.5.2003
výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem č. 3344-64/002 a č. 3344-65/002 ze dne 4. května 2002, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem, částku ve výši 6.216.050,-Kč, slovy: šet milionů dvě stě šestnáct tisíc padesát korun českých. 20.2.2003 - 21.5.2003
Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 5.097.000,-Kč, slovy: pět milionů devadesát sedm tisíc korun českých. 20.2.2003 - 21.5.2003
Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.097 kusů (slovy: pět tisíc devadesát sedm) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). 20.2.2003 - 21.5.2003
Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 1.119.050,-Kč, slovy: jeden milion jedno sto devatenáct tisíc padesát korun českých. 20.2.2003 - 21.5.2003
3) 20.2.2003 - 21.5.2003
zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 26.932.000,- Kč,(slovy: dvacet šest milionů devět set třicet dva tisíce korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, 20.2.2003 - 21.5.2003
úpisu 26.932 kusů (slovy: dvacet šest tisíc devět set třicet dva) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: tisíc korun českých za akcii 20.2.2003 - 21.5.2003
provedení zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997. 20.2.2003 - 21.5.2003
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům obci Dřínov a Realitní společnosti ZVONEK s.r.o. takto: 20.2.2003 - 21.5.2003
obec Dřínov upíše 21.835 kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 20.2.2003 - 21.5.2003
- Realitní společnost ZVONEK, s.r.o. upíše 5.097 kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 20.2.2003 - 21.5.2003
místa úpisu akcií do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 56 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určeným zájemcům písemně, 20.2.2003 - 21.5.2003
termínu splacení nepeněžitého vkladu nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zákoníku 20.2.2003 - 21.5.2003
b) Bude upisováno 20.521 kus (slovy: dvacet tisíc pět set dvacet jeden kus) kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých za akcii 18.7.2002 - 6.9.2002
e) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům městu Chropyně, obci Troubky-Zdislavice a obci Honětice takto: - město Chropyně upíše 4.981 kus akcie na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - obec Troubky - Zdislavice upíše 12.834 kusy akcií na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - obec Honětice upíše 2.706 kusů akcií na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 18.7.2002 - 6.9.2002
c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společným znaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8. prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing. Ladislavem Frgalem, částku ve výši 5.929.962,- Kč, slovy: pět milionů devět set dvacet devět tisíc devět set šedesát dvě koruny české.   Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 4.981.000,- Kč, slovy: čtyři miliony devět set osmdesát jeden tisíc korun českých.   Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.981 kus (slovy: čtyři tisíce devět set osmdesát jeden) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).   Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 948.962,- kč, slovy: devět set čtyřicet osm tisíc devět set šedesát dvě koruny české. 18.7.2002 - 6.9.2002
c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společným znaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8. prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing. Ladislavem Frgalem, částku ve výši 15.278.188,- Kč, slovy: patnáct milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých.   Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 12.834.000,- Kč, slovy: dvanáct milionů osm set třicet čtyři tisíce korun českých.   Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12.834 kusy (slovy: dvanáct tisíc osm set třicet čtyři) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 18.7.2002 - 6.9.2002
c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společným znaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8. prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing. Ladislavem Frgalem, částku ve výši 3.221,174,- Kč slovy: tři miliony dvě stě dvacet jeden tisíc jedno sto sedmdesát čtyři koruny české.   Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 2.706.000,- Kč, slovy: dva miliony sedm set šest tisíc korun čekých.   Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.706 kusů (slovy: dva tisíce sedm set šest) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).   Rozdíl mezi hodnoutou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 515.174,- Kč, slovy: pět set patnáct tisíc jedno sto sedmdesát čtyři koruny české. 18.7.2002 - 6.9.2002
b) Bude upisováno 20.521 kus (slovy: dvacet tisíc pět set dvacet jeden kus) kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých za akcii 13.6.2002 - 18.7.2002
e) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům městu Chropyně, obci Troubky-Zdislavice a obci Honětice takto: - město Chropyně upíše 4.981 kus akcie na majitele, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - obec Troubky - Zdislavice upíše 12.834 kusy akcií na majitele, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - obec Honětice upíše 2.706 kusů akcií na majitele, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 13.6.2002 - 18.7.2002
c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společným znaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8. prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing. Ladislavem Frgalem, částku ve výši 5.929.962,- Kč, slovy: pět milionů devět set dvacet devět tisíc devět set šedesát dvě koruny české.   Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 4.981.000,- Kč, slovy: čtyři miliony devět set osmdesát jeden tisíc korun českých.   Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.981 kus (slovy: čtyři tisíce devět set osmdesát jeden) kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).   Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 948.962,- kč, slovy: devět set čtyřicet osm tisíc devět set šedesát dvě koruny české. 13.6.2002 - 18.7.2002
c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společným znaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8. prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing. Ladislavem Frgalem, částku ve výši 15.278.188,- Kč, slovy: patnáct milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých.   Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 12.834.000,- Kč, slovy: dvanáct milionů osm set třicet čtyři tisíce korun českých.   Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12.834 kusy (slovy: dvanáct tisíc osm set třicet čtyři) kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 13.6.2002 - 18.7.2002
c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společným znaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8. prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing. Ladislavem Frgalem, částku ve výši 3.221,174,- Kč slovy: tři miliony dvě stě dvacet jeden tisíc jedno sto sedmdesát čtyři koruny české.   Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 2.706.000,- Kč, slovy: dva miliony sedm set šest tisíc korun čekých.   Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.706 kusů (slovy: dva tisíce sedm set šest) kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).   Rozdíl mezi hodnoutou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 515.174,- Kč, slovy: pět set patnáct tisíc jedno sto sedmdesát čtyři koruny české. 13.6.2002 - 18.7.2002
1) představenstvo na svém zasedání dne 19.12.2001 rozhodlo: 13.6.2002 - 6.9.2002
a) Základní kapitál společnosti bude zvýšen z dosavadních 647.133.000,- Kč, (slovy: šest set čtyřicet sedm milionů jedno sto třicet tři tisíce) na základní kapitál ve výši 667.654.000,- Kč, (slovy: šest set šedesát sedm milionů šest set padesát čtyři tisíce korun českých), tj. o částku ve výši 20.521.000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set dvacet jeden tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, 13.6.2002 - 6.9.2002
c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997. 13.6.2002 - 6.9.2002
d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204 13.6.2002 - 6.9.2002
f) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 56 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určeným zájemcům písemně, 13.6.2002 - 6.9.2002
g) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zákoníku a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. 13.6.2002 - 6.9.2002
2) Představenstvo rozhodlo o schválení písemné zprávy, která obsahuje důvody upisování akcií nepeněžitými vklady, tj. využitelnost nepeněžitého vkladu pro zabezpečení provozu společnosti a úspora nákladů v případě, že by nepeněžitý vklad musel být pronajat k užívání a společnost by platila vlastníkovi nájem. 13.6.2002 - 6.9.2002
3) Představenstvo schvaluje: 13.6.2002 - 6.9.2002
a) upisování akcií nepeněžitými vklady, 13.6.2002 - 6.9.2002
b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce města Chropyně: - budovu tech. vybavenosti - čerpací stanice odpadních vod včetně technologie, postavenou na pozemku p.č. 266/3 a pozemky p.č.st. 266/3 zast. pl.a p.č. 266/9 trvalý travní porost vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001 katastrální území Chropyně - vodovodní řád "D" ulice Dráhy v katastrálním území Chropyně - dešťová a splašková kanalizace lokalita Masarykova - Podlesí, katastrální území Chropyně 13.6.2002 - 6.9.2002
4) Představensto schvaluje: 13.6.2002 - 6.9.2002
a) upisování akcií nepeněžitými vklady, 13.6.2002 - 6.9.2002
b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce obce Troubky - Zdislavice: - budova vodojemu postavená na pozemku p.č.st. 180, pozemky p.č.st. 180, a p.č. 184/3 orná vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001 katasrální území Zdislavice - budova vodojemu postavená na pozemku p.č.st. 31/2, pozemky p.č.st. 31/2 zast.pl. a nádvoří a p.č. 2488 ost.p. vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001 katastrální území Troubky   - vodovod Troubky - Zdislavice - I. etapa, přívodní řád "Z" - vodovodní řády Zdislavice   - vodovodní řád v obci Troubky 13.6.2002 - 6.9.2002
Rozdíl mezi hdonotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emistní ážio a činí částku ve výši 2.444.188,- Kč, slovy: dva miliony čtyřista čtyřicet tisíce jedno sto osmdesát osm korun českých. 13.6.2002 - 6.9.2002
5) Představenstvo schvaluje: 13.6.2002 - 6.9.2002
a) upisování akcií nepeněžitými vklady 13.6.2002 - 6.9.2002
b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce obce Honětice:   - vodovod v obci Honětice včetně přívodního řádu "1" a rozvodné řády v obci 13.6.2002 - 6.9.2002
Zvýšení základního jmění: Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. 25.4.2001 - 4.5.2001
Základní jmění ve výši 627.276.000,- Kč (slovy šest set dvacet sedm milionů dvěstě sedmdesát šest tisíc korun) se zvyšuje o částku ve výši 19.857.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů osmset padesát sedm tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 25.4.2001 - 4.5.2001
Bude upisováno 19.857 kusů (slovy: devatenáct tisíc osmset padesát sedm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých za akcii. 25.4.2001 - 4.5.2001
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ustanovení § 204 písm. a) obchodního zákoníku o přednostním právu. 25.4.2001 - 4.5.2001
Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům takto: - Město Morkovice, IČ 287504 upíše 602 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - Město Kroměříž, IČ 287351 upíše 19.255 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 25.4.2001 - 4.5.2001
Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666 v místnosti č. 56 ve čtvrtém patře. Určuje se, že upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, obchodního rejstříku o zvýšení základního jmění. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. 25.4.2001 - 4.5.2001
Jmenovitá hodnota nově upsaných akcií činí 19.857.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů osmset padesát sedm tisíc korun českých. 25.4.2001 - 4.5.2001
Emisní kurs akcií je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí. Tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997. 25.4.2001 - 4.5.2001
Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění. 25.4.2001 - 4.5.2001
Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti ve vlastnictví předem určených zájemců: a) Města Morkovice, IČ 287504, a to: - budova garáží postavená na pozemku p.č.st. 1500/2 a pozemek p.č.st. 1502 zapsané na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Morkovice, Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/7 částkou ve výši 708.530,- Kč, slovy: sedmset osm tisíc pět set třicet korun českých. 25.4.2001 - 4.5.2001
Tento vklad se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši 602.000,- Kč. 25.4.2001 - 4.5.2001
Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a počtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu ve výši 106.530,- Kč, slovy: jednosto šest tisíc pět set třicet korun českých. 25.4.2001 - 4.5.2001
b) Města Kroměříž, IČ 287351 a to: * nemovitosti Kotojedy v k.ú. Kotojedy: - pozemek p.č.st.93, pozemky p.č. 64/3 ost.pl., p.č. 64/9 ost.pl., p.č. 64/10, ost.pl., p.č. 64/11 ost.pl., p.č. 64/12 ost.pl. vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Kotojedy. 25.4.2001 - 4.5.2001
Pozemky byly oceněny soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/1 částkou ve výši 61.730,- Kč, slovy: šedesát jeden tisíc sedm set třicet korun českých a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2653/211-00 částkou ve výši 61.730,- Kč, slovy: šedesát jeden tisíc semset třicet korun českých.   - budova čerpací stanice odpadních vod postavená na pozemku p.č.st. 93 zapsaná na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Kotojedy   - kanalizace trubní   - nádrž čerpací stanice na pozemku   - jímka pro česle   - nádrže a jímky pozemních čístíren odpadních vod   - technologie čerpací stanice odpadních vod   Tyto nemovitosti byly kolaudovány Okresním úřadem Kroměříž, referát životního prostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j. ŽP-321/2/147/3442/93-Chy ze dne 6.září 1993.   Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/3 částkou 5.194.260,- Kč, slovy: pět milionů jednosto devadesát čtyři tisíce dvěstě šedesát korun českých a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2653/207-00 částkou ve výši 5.163.280,- Kč, slovy: pět milionů jednosto šedesát tři tisíce dvěstě osmdesát korun českých.   Vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Kotojedy se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši 4.441.000,- Kč, slovy: čtyři miliony čtyřista čtyřicet jeden tisíc korun českých.   Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a počtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu ve výši 784.010,- Kč, sedmset osmdesát čtyři tisíce deset korun českých. 25.4.2001 - 4.5.2001
* nemovitosti v k.ú. Kroměříž: - kanalizační sběrač Barbořina III A,   Tyto nemovitosti kolaudoval Okresní úřad Kroměříž, referát životního prostředí Kolaudačním protokolem ze dne 30. ledna 1994, č.j. ŽP-231/2/403/5/95 Chý.   Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/6 částkou ve výši 7.245.510,- Kč, slovy: sedm milionů dvěstě čtyřicet pět tisíc pětset deset korun českých, a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2650/208-00 částkou ve výši 6.966.040,- Kč, slovy: šest milionů devětset šedesát šest tisíc čtyřicet korun českých.   Tento vklad se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši 5.921.000,- Kč, slovy: pět milinů devětset dvacet jeden tisíc korun českých.   Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a počtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu ve výši 1.045.040,- Kč, slovy: jeden milion čtyřicet pět tisíc čtyřicet korun českých. 25.4.2001 - 4.5.2001
* nemovitosti v k.ú. Trávník - pozemek p.č.st. 287 zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Trávník   Tento pozemek byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/2 částkou ve výši 60.680,- Kč, slovy: šedesát tisíc šest set osmdesát korun českých a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2654/212-00 částkou ve výši 60.680,- Kč, slovy: šedesát tisíc šestset osmdesát korun českých.   - čistírna odpadních vod postavená na pozemku p.č.st. 287 (rozhodnutí o povolení k užívání vydané Okresním úřadem Kroměříž - referát životního prostředí dne 29. prosince 1998)     - kanalizační potrubí   - nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod   - technologie čistírny odpadních vod   - příjezdová komunikace na pozemku p.č. 547 v k.ú. Trávník   Tyto stavby kolaudoval Okresní úřad Kroměříž, referát životního prostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j. ŽP-231/2/291/24901-KI ze dne 29. prosince 1998, Okresní úřad Kroměříž, referát dopravy a silnič. hospodářství č.j. Dopr. 1853/97-Ši ze dne 29. prosince 1997 a MÚ Kroměříž - stavební úřad Kolaudačním rozhodnutím č.j. Stav/330/2188/295/97/Opr ze dne 8. ledna 1998.   Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/4 částkou ve výši 5.385.200,- Kč, slovy: pět milionů třista osmdesát pět tisíc dvěstě korun českých a soudním znalecm ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2652/210-00 částkou ve výši 5.186.370,- Kč, slovy: pět milionů jednosto osmdesát šest tisíc třista sedmdesát korun českých.   Nepeněžitý vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Trávník - se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši 4.460.000,- Kč, slovy: čtyři miliony čtyřista šedesát tisíc korun českých.   Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a počtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu ve výši 782.253,- Kč, slovy: sedmset osmdesát dva tisíc dvěstě padesát tři koruny. 25.4.2001 - 4.5.2001
* nemovitosti v k.ú. Bílany - pozemek p.č. 332/9 zast. pl. zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 katastrální území Bílany   Tento pozemek byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057 částkou ve výši 84.250,- Kč, slovy: osmdesát čtyři tisíce dvěstě padesát korun českých a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2655/113-00 částkou ve výši 84.250,- Kč, slovy: osmdesát čtyři tisíce dvěstě padesát korun českých.   - budova čerpací stanice odpadních vod   - kanalizační potrubí   - nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod   - technologie strojní vybavení čerpací stanice Bílany   Tyto nemovitosti kolaudoval Okresní úřad Kroměříž - referát životního prostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j. ŽP-231/2/289/24901/98-Ki ze dne 29. prosince 1998, Okresní úřad Kroměříž, referát dopravy a silnič. hospodářství Kolaudačním rozhodnutím č.j. Dopr.1903/97-Ši ze dne 29. prosince 1997 a MÚ Kroměříž - stavební úřad Kolaudačním rozhodnutím č.j. Stav/330/1625/220/97/Ko ze dne 7. ledna 1998.   Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/5 částkou ve výši 5.142.140,- Kč, slovy: pět milionů jednosto čtyřicet dva tisíce jednosto čtyřicet korun českých a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2651/209-00 částkou ve výši 5.130.770,- Kč, slovy: pět milionů jednosto třicet tisíc semset sedmdesát korun českých.   Nepeněžitý vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Bílany - se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši 4.433.000,- Kč, slovy: čtyři miliony čtyřista třicet tři tisíce korun českých. Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a počtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu ve výši 782.253,- Kč, slovy: sedmset osmdesát dva tisíce dvěstě padesát tři korun české.   Pro navržené zvýšení základního jmění společnosti hlasovali všichni přítomní členové představenstva. 25.4.2001 - 4.5.2001
Zvýšení základního jmění: Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. 12.1.2001 - 25.4.2001
Základní jmění ve výši 627.276.000,- Kč (slovy šest set dvacet sedm milionů dvěstě sedmdesát šest tisíc korun) se zvyšuje o částku ve výši 19.857.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů osmset padesát sedm tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 12.1.2001 - 25.4.2001
Bude upisováno 19.857 kusů (slovy: devatenáct tisíc osmset padesát sedm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých za akcii. 12.1.2001 - 25.4.2001
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ustanovení § 204 písm. a) obchodního zákoníku o přednostním právu. 12.1.2001 - 25.4.2001
Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům takto: - Město Morkovice, IČ 287504 upíše 602 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - Město Kroměříž, IČ 287351 upíše 19.255 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 12.1.2001 - 25.4.2001
Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666 v místnosti č. 56 ve čtvrtém patře. Určuje se, že upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, obchodního rejstříku o zvýšení základního jmění. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. 12.1.2001 - 25.4.2001
Jmenovitá hodnota nově upsaných akcií činí 19.857.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů osmset padesát sedm tisíc korun českých. 12.1.2001 - 25.4.2001
Emisní kurs akcií je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí. Tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997. 12.1.2001 - 25.4.2001
Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění. 12.1.2001 - 25.4.2001
Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti ve vlastnictví předem určených zájemců: a) Města Morkovice, IČ 287504, a to: - budova garáží postavená na pozemku p.č.st. 1500/2 a pozemek p.č.st. 1502 zapsané na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Morkovice, Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/7 částkou ve výši 708.530,- Kč, slovy: sedmset osm tisíc pět set třicet korun českých. 12.1.2001 - 25.4.2001
Tento vklad se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši 602.000,- Kč. 12.1.2001 - 25.4.2001
Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a počtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu ve výši 106.530,- Kč, slovy: jednosto šest tisíc pět set třicet korun českých. 12.1.2001 - 25.4.2001
b) Města Kroměříž, IČ 287351 a to: * nemovitosti Kotojedy v k.ú. Kotojedy: - pozemek p.č.st.93, pozemky p.č. 64/3 ost.pl., p.č. 64/9 ost.pl., p.č. 64/10, ost.pl., p.č. 64/11 ost.pl., p.č. 64/12 ost.pl. vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Kotojedy. 12.1.2001 - 25.4.2001
Pozemky byly oceněny soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/1 částkou ve výši 61.730,- Kč, slovy: šedesát jeden tisíc sedm set třicet korun českých a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2653/211-00 částkou ve výši 61.730,- Kč, slovy: šedesát jeden tisíc semset třicet korun českých.   - budova čerpací stanice odpadních vod postavená na pozemku p.č.st. 93 zapsaná na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Kotojedy   - kanalizace trubní   - nádrž čerpací stanice na pozemku   - jímka pro česle   - nádrže a jímky pozemních čístíren odpadních vod   - technologie čerpací stanice odpadních vod   Tyto nemovitosti byly kolaudovány Okresním úřadem Kroměříž, referát životního prostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j. ŽP-321/2/147/3442/93-Chy ze dne 6.září 1993.   Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/3 částkou 5.194.260,- Kč, slovy: pět milionů jednosto devadesát čtyři tisíce dvěstě šedesát korun českých a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2653/207-00 částkou ve výši 5.163.280,- Kč, slovy: pět milionů jednosto šedesát tři tisíce dvěstě osmdesát korun českých.   Vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Kotojedy se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši 4.441.000,- Kč, slovy: čtyři miliony čtyřista čtyřicet jeden tisíc korun českých.   Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a počtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu ve výši 784.010,- Kč, sedmset osmdesát čtyři tisíce deset korun českých. 12.1.2001 - 25.4.2001
* nemovitosti v k.ú. Kroměříž: - kanalizační sběrač Barbořina III A,   Tyto nemovitosti kolaudoval Okresní úřad Kroměříž, referát životního prostředí Kolaudačním protokolem ze dne 30. ledna 1994, č.j. ŽP-231/2/403/5/95 Chý.   Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/6 částkou ve výši 7.245.510,- Kč, slovy: sedm milionů dvěstě čtyřicet pět tisíc pětset deset korun českých, a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2650/208-00 částkou ve výši 6.966.040,- Kč, slovy: šest milionů devětset šedesát šest tisíc čtyřicet korun českých.   Tento vklad se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši 5.921.000,- Kč, slovy: pět milinů devětset dvacet jeden tisíc korun českých.   Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a počtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu ve výši 1.045.040,- Kč, slovy: jeden milion čtyřicet pět tisíc čtyřicet korun českých. 12.1.2001 - 25.4.2001
* nemovitosti v k.ú. Trávník - pozemek p.č.st. 287 zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Trávník   Tento pozemek byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/2 částkou ve výši 60.680,- Kč, slovy: šedesát tisíc šest set osmdesát korun českých a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2654/212-00 částkou ve výši 60.680,- Kč, slovy: šedesát tisíc šestset osmdesát korun českých.   - čistírna odpadních vod postavená na pozemku p.č.st. 287 (rozhodnutí o povolení k užívání vydané Okresním úřadem Kroměříž - referát životního prostředí dne 29. prosince 1998)     - kanalizační potrubí   - nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod   - technologie čistírny odpadních vod   - příjezdová komunikace na pozemku p.č. 547 v k.ú. Trávník   Tyto stavby kolaudoval Okresní úřad Kroměříž, referát životního prostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j. ŽP-231/2/291/24901-KI ze dne 29. prosince 1998, Okresní úřad Kroměříž, referát dopravy a silnič. hospodářství č.j. Dopr. 1853/97-Ši ze dne 29. prosince 1997 a MÚ Kroměříž - stavební úřad Kolaudačním rozhodnutím č.j. Stav/330/2188/295/97/Opr ze dne 8. ledna 1998.   Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/4 částkou ve výši 5.385.200,- Kč, slovy: pět milionů třista osmdesát pět tisíc dvěstě korun českých a soudním znalecm ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2652/210-00 částkou ve výši 5.186.370,- Kč, slovy: pět milionů jednosto osmdesát šest tisíc třista sedmdesát korun českých.   Nepeněžitý vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Trávník - se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši 4.460.000,- Kč, slovy: čtyři miliony čtyřista šedesát tisíc korun českých.   Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a 12.1.2001 - 25.4.2001
* nemovitosti v k.ú. Bílany - pozemek p.č. 332/9 zast. pl. zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 katastrální území Bílany   Tento pozemek byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057 částkou ve výši 84.250,- Kč, slovy: osmdesát čtyři tisíce dvěstě padesát korun českých a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2655/113-00 částkou ve výši 84.250,- Kč, slovy: osmdesát čtyři tisíce dvěstě padesát korun českých.   - budova čerpací stanice odpadních vod   - kanalizační potrubí   - nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod   - technologie strojní vybavení čerpací stanice Bílany   Tyto nemovitosti kolaudoval Okresní úřad Kroměříž - referát životního prostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j. ŽP-231/2/289/24901/98-Ki ze dne 29. prosince 1998, Okresní úřad Kroměříž, referát dopravy a silnič. hospodářství Kolaudačním rozhodnutím č.j. Dopr.1903/97-Ši ze dne 29. prosince 1997 a MÚ Kroměříž - stavební úřad Kolaudačním rozhodnutím č.j. Stav/330/1625/220/97/Ko ze dne 7. ledna 1998.   Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasem znaleckým posudkem č. 3057/5 částkou ve výši 5.142.140,- Kč, slovy: pět milionů jednosto čtyřicet dva tisíce jednosto čtyřicet korun českých a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č. 2651/209-00 částkou ve výši 5.130.770,- Kč, slovy: pět milionů jednosto třicet tisíc semset sedmdesát korun českých.   Nepeněžitý vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Bílany - se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši 4.433.000,- Kč, slovy: čtyři miliony čtyřista třicet tři tisíce korun českých. Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a počtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu ve výši 782.253,- Kč, slovy: sedmset osmdesát dva tisíce dvěstě padesát tři korun české.   Pro navržené zvýšení základního jmění společnosti hlasovali všichni přítomní členové představenstva. 12.1.2001 - 25.4.2001
Valná hromada společnosti konaná dne 14.6.2000 schválila nové úplné znění stanov. 27.7.2000 - 21.5.2003
Notářský zápis NZ 459/99, N 420/99 ze dne 30.8.1999 byl opraven a doplněn s ohledem na předmět nepeněžitých vkladů pro zvýšení základního jmění společnosti takto: -u budovy technické vybavenosti - provozní objekt čističky odpadních vod postavené na pozemku st.p.č. 210 o p o z e m e k st.p.č.210 - u pozemků o p o z e m e k p.č.1100. 25.5.2000 - 21.5.2003
Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Základní jmění ve výši 625.609.000,-Kč, slovy:šestsetdvacetpětmilionůšestsetdevěttisíc korun českých se zvyšuje o částku ve výši 1.667.000,-Kč, slovy: jedenmilionšestsetšedesátsedmtisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 5.11.1999 - 21.1.2000
Bude upisováno 1.667 ks akcií, slovy: jedentisícšestsetšedesátsedm kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, jeden tisíc korun českých za akcii. 5.11.1999 - 21.1.2000
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ust. § 204 písm.a) obchodního zákoníku o přednostním právu. 5.11.1999 - 21.1.2000
Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterým je: obec Dřínov IČO 00287156 5.11.1999 - 21.1.2000
Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666 v místnosti č. 457. Určuje se, že upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, obchodního rejstříku o zvýšení základního jmění. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. 5.11.1999 - 21.1.2000
Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 1,667.000,-Kč, slovy: jedenmilionšetsetšedesátsedmtisíckorunčeských. 5.11.1999 - 21.1.2000
Emisní kurs akcií je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí. Tyto zásady byly schváleny valnou hromadou ze dne 16.června 1997. 5.11.1999 - 21.1.2000
Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění. 5.11.1999 - 21.1.2000
Předem určený zájemce - obec Dřínov - bude upisovat 1.667 kusů akcií, slovy: jedentisícšestsetšedesátsedm kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč. 5.11.1999 - 21.1.2000
Předmětem nepeněžitých vkladů jsou tyto nemovitosti ve vlastnictví předem určeného zájemce 5.11.1999 - 21.1.2000
obec Dřínov, IČO 00287156, a to nemovitostí zapsané na listu vlastnictví č. 10001 Katastrální území Dřínov u Kroměříže, a to mimo jiné: * budova technické vybavenosti - provozní objekt čističky odpadních vod postavená na pozemku p.č.st.210 * stavba čističky odpadních vod postavená na pozemcích p.č. 196/4, p.č.196/5, p.č.196/6, p.č.196/7, p.č.196/8, p.č.196/9, p.č.196/10, p.č.1099, p.č. 1100, p.č.1101, p.č.1102, p.č.1103 5.11.1999 - 21.1.2000
Tento vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 2753 soudního znalce ing. Stanislava Kotase ze dne 1. června 1999 částkou 2.038.770,-Kč, slovy: dvamilionytřicetosmtisícsedmsetsedmdesát korun českých a znaleckým posudkem č. 1829/202-98 ing. Ladislava Frgala ze dne 6. června 1998 částkou 1.939.670,-Kč, slovy: jedenmiliondevětsettřicetdevěttisícšestsetsedmdesát korun českých. 5.11.1999 - 21.1.2000
* pozemky p.č. 196/4, p.č.196/5, p.č.196/6, p.č.196/7, p.č. 196/8, p.č.196/9, p.č.196/10, p.č.1099, p.č.1101, p.č.1102, p.č.1103 5.11.1999 - 21.1.2000
Tento vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 2754 soudního znalce ing. Stanislava Kotase ze dne 1. června 1999 částkou 25.880,-Kč, slovy: dvacetpěttisícosmsetosmdesát korun českých a znaleckým posudkem č.1830/203-98 ing. Ladislava Frgala ze dne 6.června 1998 částkou 20.970,-Kč, slovy: dvacettisícdevětsetsedmdesát korun českých. 5.11.1999 - 21.1.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 23.6.1998 včetně změn ze dne 29.5.1995,27.6.1996,16.6.1997,23.6.1998. 30.8.1999 - 21.5.2003
Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, jejich emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Základní jmění ve výši 613.513.000,-Kč, slovy: šest set třináct milionů pětset třináct tisíc korun českých se zvyšuje o částku ve výši 12.096.000,-Kč, slovy: dvanáct milionů devadesát šest tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 19.4.1999 - 30.8.1999
Bude upisováno 12.096 ks akcií, slovy: dvanáct tisíc devadesát šest kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, jeden tisíc korun českých za akcii. 19.4.1999 - 30.8.1999
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ust. §204 písm.a) obchodního zákoníku o přednostním právu. 19.4.1999 - 30.8.1999
Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům, kterými jsou: obec Lutopecny - Měrůtky, IČO 0000287474 obec Zlobice IČO 0000287954 19.4.1999 - 30.8.1999
Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666 v místnosti č. 457. Určuje se, že upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, obchodního rejstříku o zvýšení základního jmění. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. 19.4.1999 - 30.8.1999
Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 12.096.000,-Kč, slovy dvanáct milionů devadesát šest tisíc korun českých. 19.4.1999 - 30.8.1999
Emisní kurs akcií je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí. Tyto zásady byly schváleny valnou hromadou ze dne 16.června 1997. 19.4.1999 - 30.8.1999
Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění. 19.4.1999 - 30.8.1999
Akcie budou upisovat předem určení zájemci takto: Obec Lutopecny - Měrůtky bude upisovat 6.061 akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, jeden tisíc korun českých za akcii. 19.4.1999 - 30.8.1999
Obec Zlobice bude upisovat 6.035 akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč jeden tisíc korun českých za akcii. 19.4.1999 - 30.8.1999
Předmětem nepeněžitých vkladů jsou tyto nemovitosti ve vlastnictví: A) předem určeného zájemce 19.4.1999 - 30.8.1999
obec Lutopecny - Měrůtky, IČO 0000287474, a to ------------------------ a) vodovodní rozvody v obci Lutopecny užívány od roku 1992 na základě rozhodnutí o povolení k užívání ze dne 11.srpna 1993, č.j. ŽP - 231/2/2996/92 - Chý. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitosti ing.Stanislavem Kotasem ve znaleckém posudku č.2658/4 částkou 1.420.010,-Kč, slovy:jeden milion čtyřista dvacet tisíc deset korun českých a soudním znalcem v oboru ceny a odhady nemovitosti panem Antonínem Králem ve znaleckém posudku č.4637-27-99 částkou 877.950,-Kč, slovy: osmset sedmdesát sedm tisíc devětset padesát korun českých. 19.4.1999 - 30.8.1999
b) vodovodní rozvody v obci Měrůtky užívány od roku 1992 na základě rozhodnutí o povolení k užívání ze dne 11.srpna 1993, č.j. ŽP-231/2/137/2334/93-Chý, rozhodnutí o povolení k užívání č.j. RŽP 235/1/1529/92-Chý. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitosti ing. Stanislavem Kotasem ve znaleckém posudku č.2658/2 částkou 859.730,-Kč, slovy: osmset padesát devět tisíc sedmset třicet korun českých a soudním znalcem v oboru ceny a odhady nemovitosti panem Antonínem Králem ve znaleckém posudku č. 4637-27-99 částkou 877.950,-Kč, slovy: osmset sedmdesát sedm tisíc devětset padesát korun českých. 19.4.1999 - 30.8.1999
c) vodovodní přivaděč část I. Kroměříž - Lutopecny - Měrůtky užívaný od roku 1990 až 1992 na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 11.srpna 1993, čj. ŽP-231/2/137/2334/93 Chý a schválené projektové dokumentace. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitosti ing. Stanislavem Kotasem ve znaleckém posudku č. 2658/5 částkou 2.093.190,-Kč, slovy: dva miliony devadesát tři tisíce jednosto devadesát korun českých a soudním znalcem v oboru ceny a odhady nemovitosti panem Antonínem Králem ve znaleckém posudku č. 4634-24-99 částkou 2.190.590,-Kč, slovy: dva miliony jednosto devadesát tisíc pětset devadesát korun českých. 19.4.1999 - 30.8.1999
d) vodovodní přivaděč část II. Kroměříž - Lutopecny - Měrůtky včetně příslušenství a staveb užívaný od roku 1992 na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 11.srpna 1993,č.j. ŽP-231/2/137/2334/93 Chý schválené projektové dokumentace. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitosti ing.Stanislavem Kotasem ve znaleckém posudku č. 2658 částkou 2.675.330,-Kč, slovy: dva miliony šestset sedmdesát pět tisíc třista třicet korun českých a soudním znalcem v oboru ceny a odhady nemovitosti panem Antonínem Králem ve znaleckém posudku č. 4635-25-99 částkou 2.723.700,-Kč, slovy. dva miliony sedmset dvacet tři tisíce sedmset korun českých. 19.4.1999 - 30.8.1999
B- předem určeného zájemce 19.4.1999 - 30.8.1999
obec Zlobice, IČO 0000287954, a to: ------------ a) vodovodní přivaděč Měrůtky - Zlobice včetně staveb a příslušenství užívaný od roku 1996 na základě rozhodnutí o povolení zřízení vodohospodářského díla ze dne 28. dubna 1993, čj. RŽP 231/2/51/1352/93-Chý a ze dne 20.května 1994, č.j. RŽP 231/2- Chý/64/2256/94 a na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 8.listopadu 1996, čj. ŽP-231/210/4815/96-Chý a ověřené a schválené projektové dokumentace. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětí ceny a odhady nemovitosti ing. Stanislavem Kotasem ve znaleckém posudku č.2658/3 částkou 5.574.190,-Kč, slovy: pět milionů pětset sedmdesát čtyři tísíc jednosto devadesát korun českých a soudním znalcem v oboru ceny a odhady nemovitosti panem Antonínem Králem ve znaleckém posudku č. 4646-36-99 částkou 5.784.800,-Kč, slovy: pět milionů sedmset osmdesát čtyři tisíc osm set korun českých. 19.4.1999 - 30.8.1999
vodovodní rozvody v obci Bojanovice užívány od roku 1994 na základě rozhodnutí o povolení zřízení vodohospodářského díla ze dne 28.dubna 1993, č.j. RŽP 231/2/51/135/93 Chý, rozhodnutí o povolení užívání vodohospodářského díla ze dne 20.května 1994, č.j. RŽP 231/2Chý/64/2256/94 a rozhodnutí o povolení k užívání v trvalém provozu, č.j. ŽP-23/2/210/4814/96-Chý ze dne 8.listopadu 1996 a ověřené a schválené projektové dokumentace. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitosti ing. Stanislavem Kotasem ve znaleckém posudku č. 2658/1 částkou 1.442.930,-Kč, slovy:jeden milion čtyři sta čtyřicet dva tisíce devětset třicet korun českých a soudním znalcem v oboru ceny a odhady nemovitosti panem Antonínem Králem ve znaleckém posudku č. 4647-37-99 částkou 1.629.860,-Kč, slovy: jeden milion šestset dvacet devět tisíc osm set šedesát korun českých. 19.4.1999 - 30.8.1999
Valná hromada společnosti konaná dne 16.06.1997 rozhodla svým usnesením o zvýšení základního jmění o částku 9.046.000,-Kč, z toho ve výši 2.100.000,-Kč peněžitým vkladem a ve výši 6.946.000,-Kč nepeněžitými vklady. 3.10.1997 - 27.1.1998
Základní jmění: splaceno 1.10.1996 - 27.1.1998
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 27.6.1996. 1.10.1996 - 30.8.1999
Rozdělení základního jmění: 530.854 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na jméno, 1 akcie jm. hodnoty 1.000 Kč se zvláštními právy, na jméno, 73.612 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na majitele. 31.3.1994 - 27.1.1998

Aktuální kontaktní údaje Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kapitál Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

zakladni jmění 778 844 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.1.2008
zakladni jmění 756 928 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.2.2007 - 10.1.2008
zakladni jmění 751 796 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.6.2006 - 8.2.2007
zakladni jmění 717 792 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.3.2006 - 6.6.2006
zakladni jmění 715 691 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.8.2004 - 20.3.2006
zakladni jmění 694 586 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.5.2003 - 17.8.2004
zakladni jmění 667 654 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.9.2002 - 21.5.2003
zakladni jmění 647 133 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.5.2001 - 6.9.2002
zakladni jmění 627 276 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.1.2000 - 4.5.2001
zakladni jmění 625 609 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.8.1999 - 21.1.2000
zakladni jmění 613 513 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.1.1998 - 30.8.1999
zakladni jmění 604 497 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.11.1993 - 8.11.1993
zakladni jmění 604 467 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.11.1993 - 27.1.1998

Akcie Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 778 844 4.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 73 612 13.6.2011 - 4.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 705 232 10.1.2008 - 4.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 683 316 8.2.2007 - 10.1.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 678 184 6.6.2006 - 8.2.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 644 180 15.5.2006 - 6.6.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 644 179 20.3.2006 - 15.5.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 642 078 17.8.2004 - 20.3.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 620 973 21.5.2003 - 17.8.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 594 041 26.4.2003 - 21.5.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 73 612 26.4.2003 - 13.6.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 594 041 6.9.2002 - 26.4.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 573 520 1.10.2001 - 6.9.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 573 520 4.5.2001 - 1.10.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 553 663 21.1.2000 - 4.5.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 551 996 30.8.1999 - 21.1.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 539 900 27.1.1998 - 30.8.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 73 612 27.1.1998 - 26.4.2003
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 27.1.1998 - 15.5.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 530 854 8.11.1993 - 27.1.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 73 613 8.11.1993 - 27.1.1998

Sídlo Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kojetínská 3666/64 , Kroměříž 767 01 4.6.2015
Adresa Kojetínská 3666/64 , Kroměříž 767 01 4.8.2014 - 4.6.2015
Adresa Kojetínská 3666/64 , Kroměříž 767 01 8.11.1993 - 4.8.2014

Předmět podnikání Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo nebo jízdními soupravami o největší povol ené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 21.2.2013
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.4.2009
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - v potravinářských nebo zemědělských provozech 15.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.4.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 15.4.2009 - 21.2.2013
výroba elektřiny 3.9.2007
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech 12.9.2006 - 15.4.2009
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 12.9.2006 - 21.2.2013
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 9.10.2002
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 9.10.2002 - 15.4.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 9.10.2002 - 15.4.2009
specializovaný maloobchod 9.10.2002 - 15.4.2009
zprostředkování služeb 9.10.2002 - 15.4.2009
činnost technických poradců v oblasti vodárenství 9.10.2002 - 15.4.2009
testování, měření a analýzy 9.10.2002 - 15.4.2009
přípravné práce pro stavby 9.10.2002 - 15.4.2009
správa a údržba nemovitostí 9.10.2002 - 15.4.2009
poskytování technických služeb 9.10.2002 - 15.4.2009
realitní činnost 9.10.2002 - 15.4.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 9.10.2002 - 15.4.2009
Hostinská činnost 1.10.1996
Pronájem bytových a nebytových prostor 1.10.1996 - 9.10.2002
Provádění inženýrských staveb /včetně technické vybavenosti sídlištních celků/ 1.10.1996 - 9.10.2002
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.10.1996 - 9.10.2002
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačení dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce a deratizace 1.10.1996 - 12.9.2006
Poradenská činnost v oblasti vodárenství 8.11.1993 - 9.10.2002
Laboratorní činnost 8.11.1993 - 9.10.2002
Zprostředkovatelská činnost 8.11.1993 - 9.10.2002
Práce autojeřábem 8.11.1993 - 9.10.2002
Čištění kanalizací 8.11.1993 - 9.10.2002
Investičně - inženýrská činnost 8.11.1993 - 9.10.2002
Provozování veřejných vodovodů a kanalizací 8.11.1993 - 9.10.2002
Provoz a údržba vodohospodářských zařízení 8.11.1993 - 9.10.2002
Obchodní činnost 8.11.1993 - 9.10.2002
Projektová činnost v investiční výstavbě 8.11.1993 - 23.11.2007
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní 8.11.1993 - 15.4.2009
Stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro bytové, občanské, průmyslové, inženýrské a dopravní stavby 8.11.1993 - 15.4.2009

vedení firmy Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva b) předseda představenstva c) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 20.7.2001
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 3.10.1997 - 20.7.2001
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 8.11.1993 - 3.10.1997
předseda představenstva Ing. Ladislav Lejsal 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Vznik funkce 21.4.2015
Adresa: 80 , Počenice-Tetětice 768 33
místopředseda představenstva Mgr. Jaroslav Němec 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Vznik funkce 21.4.2015
Adresa: Velehradská 4248/24 , Kroměříž 767 01
člen představenstva PhDr. Pavel Motyčka PhD. 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: Havlíčkova 1230/26 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Věra Sigmundová 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: 78 , Chropyně 768 11
člen představenstva Marek Šindler 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: Soudní 2865/2 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Mgr. Pavel Horák 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: Zahradní 862 , Morkovice-Slížany 768 33
člen představenstva Mgr. Tomáš Opatrný 5.9.2018
Vznik členství 23.5.2018
Adresa: Třešňová 4474/4 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Ivo Kostka 8.11.1993 - 21.7.1995
Adresa: Velehradská 3040 , 767 01 Kroměříž Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Jachan 8.11.1993 - 21.7.1995
Adresa: Na Lindovce 2811/15 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Ivo Kostka 21.7.1995 - 11.6.1996
Adresa: Velehradská 3040 , 767 01 Kroměříž Česká republika
člen představenstva Jaroslav Trávníček 8.11.1993 - 31.3.1999
Adresa: Úprkova 3689/13 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Leopold Liška 8.11.1993 - 24.10.2003
Zánik funkce 15.6.2003
Adresa: Kráčiny 297 , Holešov 769 01
člen představenstva Zdeněk Šrom 8.11.1993 - 24.10.2003
Zánik funkce 15.6.2003
Adresa: O. Bardinové 1280 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
místopředseda představenstva Ing. Jiří Jachan 21.7.1995 - 24.10.2003
Zánik funkce 15.6.2003
Adresa: Na Lindovce 2811/15 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Ivo Kostka 11.6.1996 - 24.10.2003
Zánik funkce 15.6.2003
Adresa: Velehradská 3004/22 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Bronislav Fuksa 19.8.1999 - 24.10.2003
Zánik funkce 15.6.2003
Adresa: Javorová 824 , Hulín 768 24
člen představenstva Bedřich Gardavský 24.10.2003 - 24.7.2006
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: 97 , Věžky 768 33
předseda představenstva Ing. Ivo Kostka 24.10.2003 - 12.9.2006
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 22.7.2006
Adresa: Velehradská 3004/22 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Lejsal 12.9.2006 - 2.3.2007
Vznik členství 8.8.2006
Zánik členství 4.1.2007
Vznik funkce 8.8.2006
Zánik funkce 4.1.2007
Adresa: 80 , Počenice-Tetětice 768 33
místopředseda představenstva Ing. Jiří Jachan 24.10.2003 - 3.9.2007
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Na Lindovce 2811/15 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Josef Palíšek 24.10.2003 - 3.9.2007
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: 120 , Dřínov 768 33
člen představenstva Ing. Petr Dvořáček 24.10.2003 - 3.9.2007
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Úprkova 472/26 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Adamík 19.4.2006 - 3.9.2007
Vznik členství 28.7.2004
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Lesní 286/29 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Jan Videman 19.4.2006 - 3.9.2007
Vznik členství 28.7.2004
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Stoličkova 1968/31 , Kroměříž 767 01
člen představenstva RSDr. Vladimír Křemeček 24.7.2006 - 3.9.2007
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Spáčilova 3575/60 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Lejsal 2.3.2007 - 3.9.2007
Vznik členství 4.1.2007
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 19.1.2007
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: 80 , Počenice-Tetětice 768 33
člen představenstva Ing. Jiří Jachan 3.9.2007 - 15.4.2009
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 30.12.2008
Adresa: Na Lindovce 2811/15 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Lejsal 3.9.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.4.2011
Vznik funkce 3.7.2007
Zánik funkce 20.4.2011
Adresa: 80 , Počenice-Tetětice 768 33
místopředseda představenstva Mgr. Miloš Malý 3.9.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.4.2011
Vznik funkce 3.7.2007
Zánik funkce 20.4.2011
Adresa: Dvořákova 676/12 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Josef Palíšek 3.9.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: 120 , Dřínov 768 33
člen představenstva Mgr. Jiří Kubáček 3.9.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Stoličkova 1925/24 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Michal Sum 3.9.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Křižná 175/7 , Kroměříž 767 01
člen představenstva MUDr. Arnošt Škrabal 3.9.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Úprkova 268/28 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Mgr. Milan Fritz 15.4.2009 - 13.6.2011
Vznik členství 30.12.2008
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Dukelská 420 , Holešov 769 01
místopředseda představenstva Mgr. Miloš Malý 13.6.2011 - 27.12.2011
Vznik členství 20.4.2011
Vznik funkce 3.5.2011
Adresa: Dvořákova 676/12 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Mgr. Miloš Malý 27.12.2011 - 24.8.2013
Vznik členství 20.4.2011
Vznik funkce 3.5.2011
Adresa: Dvořákova 676/12 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Marek Šindler 13.6.2011 - 31.7.2014
Vznik členství 20.4.2011
Adresa: Soudní 2865/2 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Mgr. Pavel Horák 13.6.2011 - 3.3.2015
Vznik členství 20.4.2011
Adresa: Olejna 780 , Morkovice-Slížany 768 33
předseda představenstva Ing. Ladislav Lejsal 13.6.2011 - 4.6.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2015
Vznik funkce 3.5.2011
Zánik funkce 21.4.2015
Adresa: 80 , 768 33 Počenice - Tetětice Česká republika
člen představenstva MVDr. Karel Chvátal 13.6.2011 - 4.6.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: Kollárova 1078/53 , Kroměříž 767 01
člen představenstva MUDr. Jarmila Číhalová 13.6.2011 - 4.6.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: Francouzská 4030/1 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Mgr. Daniela Hebnarová 13.6.2011 - 4.6.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: Francouzská 4026/14 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Mgr. Miloš Malý 24.8.2013 - 4.6.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2015
Vznik funkce 3.5.2011
Zánik funkce 21.4.2015
Adresa: Dvořákova 676/12 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Marek Šindler 31.7.2014 - 4.6.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: Soudní 2865/2 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Mgr. Pavel Horák 3.3.2015 - 4.6.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: Zahradní 862 , Morkovice-Slížany 768 33
člen představenstva Mgr. Radek Vondráček 4.6.2015 - 5.9.2018
Vznik členství 21.4.2015
Zánik členství 22.2.2018
Adresa: Vrchlického 791/22 , Kroměříž 767 01

Dozorčí rada Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Miroslav Štěpánek 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Vznik funkce 21.4.2015
Adresa: 145 , Dřínov 768 33
místopředseda dozorčí rady Karel Holík 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Vznik funkce 21.4.2015
Adresa: Peřinkova 2359/1 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady MUDr. Richard Kreml 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: Na Dílech 156/3 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady MUDr Vojtěch Škrabal 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: 66 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Bc. Libor Kalousek 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: Talichova 3277/31 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Jaromír Kunc 4.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: Sokolská 236 , Zborovice 768 32
Jméno Ing. Marie Jonášová 8.11.1993 - 21.7.1995
Adresa: 767 33 Prasklice 43, Kroměříž Česká republika
Jméno Václav Rýznar 8.11.1993 - 21.7.1995
Adresa: Sušilova 847 , Hulín 768 24
Jméno Josef Postava 8.11.1993 - 21.7.1995
Adresa: Vodní 56/11 , Kroměříž 767 01
Jméno Ing. Martin Bernard 8.11.1993 - 7.10.1997
Adresa: Josefa Obadala 3387/44 , Kroměříž 767 01
Jméno Ing. Olga Vondráčková 8.11.1993 - 7.10.1997
Adresa: Bartošova 2002/25 , Kroměříž 767 01
Jméno Ing. Jiří Michal 21.7.1995 - 7.10.1997
Adresa: Holešovská 523 , Hulín 768 24
Jméno Radomil Maléř 21.7.1995 - 19.8.1999
Adresa: 308 , Kostelec u Holešova 768 43
Jméno Josef Palíšek 21.7.1995 - 19.8.1999
Adresa: 120 , Dřínov 768 33
předseda Ing. Jiří Michal 7.10.1997 - 19.8.1999
Adresa: Holešovská 523 , Hulín 768 24
místopředseda ing. Václav Žitný 7.10.1997 - 19.8.1999
Adresa: Soudní 1300/20 , Kroměříž 767 01
člen Eduard Sedlář 7.10.1997 - 19.8.1999
Adresa: Za Vodou 247 , Holešov 769 01
předseda dozorčí rady Radomil Maléř 19.8.1999 - 24.10.2003
Zánik funkce 15.6.2003
Adresa: 308 , Kostelec u Holešova 768 43
člen dozorčí rady Josef Palíšek 19.8.1999 - 24.10.2003
Zánik funkce 15.6.2003
Adresa: 120 , Dřínov 768 33
místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Žitný 19.8.1999 - 24.10.2003
Zánik funkce 15.6.2003
Adresa: Soudní 1300/20 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Eduard Sedlář 19.8.1999 - 24.10.2003
Zánik funkce 15.6.2003
Adresa: Za Vodou 247 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Eva Klašková 19.8.1999 - 24.10.2003
Zánik funkce 15.6.2003
Adresa: Tovačovská 587 , Chropyně 768 11
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Horák 1.10.2001 - 24.10.2003
Vznik funkce 11.6.2001
Zánik funkce 18.6.2003
Adresa: Olejna 780 , Morkovice-Slížany 768 33
člen Mgr. Pavel Horák 24.10.2003 - 24.7.2006
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Olejna 780 , Morkovice-Slížany 768 33
předseda Ing. Ladislav Lejsal 24.10.2003 - 12.9.2006
Vznik funkce 10.7.2003
Zánik funkce 3.8.2006
Adresa: 80 , Počenice-Tetětice 768 33
předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Horák 12.9.2006 - 2.3.2007
Vznik členství 3.8.2006
Zánik členství 4.1.2007
Vznik funkce 3.8.2006
Zánik funkce 4.1.2007
Adresa: Olejna 780 , Morkovice-Slížany 768 33
místopředseda Ing. Václav Žitný 24.10.2003 - 3.9.2007
Vznik funkce 10.6.2003
Zánik funkce 25.5.2007
Adresa: Soudní 1300/20 , Kroměříž 767 01
člen Eduard Sedlář 24.10.2003 - 3.9.2007
Vznik funkce 10.6.2003
Zánik funkce 25.5.2007
Adresa: Za Vodou 247 , Holešov 769 01
členka Ing. Olga Sehnalová 24.10.2003 - 3.9.2007
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Kollárova 640/17 , Kroměříž 767 01
člen Vítězslav Hanák 24.10.2003 - 3.9.2007
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Lesní 247 , 768 32 Zborovice Česká republika
člen dozorčí rady Rudolf Vykydal 24.7.2006 - 3.9.2007
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Nádražní 2011/8 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Horák 2.3.2007 - 3.9.2007
Vznik členství 4.1.2007
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 8.2.2007
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Olejna 780 , Morkovice-Slížany 768 33
člen dozorčí rady Jaroslav Kunc 3.9.2007 - 15.11.2007
Vznik členství 27.6.2007
Adresa: Sokolská 236 , Zborovice 768 32
člen dozorčí rady Jaromír Kunc 15.11.2007 - 15.11.2007
Vznik členství 27.6.2007
Adresa: Sokolská 236 , Zborovice 768 32
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Lejsal 23.11.2007 - 23.11.2007
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 3.8.2006
Vznik funkce 1.7.2004
Zánik funkce 3.8.2006
Adresa: 80 , Počenice-Tetětice 768 33
předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Horák 3.9.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.4.2011
Vznik funkce 9.7.2007
Zánik funkce 20.4.2011
Adresa: Olejna 780 , Morkovice-Slížany 768 33
místopředseda dozorčí rady Ing. Olga Sehnalová 3.9.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.4.2011
Vznik funkce 9.7.2007
Zánik funkce 20.4.2011
Adresa: Kollárova 640 , 767 01 Kroměříž Česká republika
člen dozorčí rady Eduard Sedlář 3.9.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 23.5.2011
Adresa: Za Vodou 247 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady RSDr. Vladimír Křemeček 3.9.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Spáčilova 3575/60 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Petr Kadlčík 3.9.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 23.5.2011
Adresa: Sokolská 498 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Jaromír Kunc 15.11.2007 - 13.6.2011
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Sokolská 236 , Zborovice 768 32
člen dozorčí rady Karel Holík 13.6.2011 - 13.3.2014
Vznik členství 20.4.2011
Adresa: Peřinkova 2359/1 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Ing. Blanka Šimůnková 13.6.2011 - 4.6.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2015
Vznik funkce 5.5.2011
Zánik funkce 21.4.2015
Adresa: Josefa Homoly 3957/12 , Kroměříž 767 01
místopředseda dozorčí rady RSDr. Vladimír Křemeček 13.6.2011 - 4.6.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2015
Vznik funkce 5.5.2011
Zánik funkce 21.4.2015
Adresa: Spáčilova 3575/60 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Miroslav Štěpánek 13.6.2011 - 4.6.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: 145 , Dřínov 768 33
člen dozorčí rady Eduard Sedlář 13.6.2011 - 4.6.2015
Vznik členství 23.5.2011
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: Za Vodou 247 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Bc. Tomáš Mozola 13.6.2011 - 4.6.2015
Vznik členství 23.5.2011
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: 71 , Brusné 768 61
člen dozorčí rady Karel Holík 13.3.2014 - 4.6.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: Peřinkova 2359/1 , Kroměříž 767 01

Sbírka Listin Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1147/SL 200 ostatní zápis č. 01/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 21.4.2015 15.5.2015 9.6.2015 5
B 1147/SL 199 ostatní zápis č. 90/2015 ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 21.4.2015 15.5.2015 9.6.2015 7
B 1147/SL 198 notářský zápis [NZ 94/2015] rozhodnutí valné hromady Krajský soud v Brně 21.4.2015 15.5.2015 9.6.2015 20
B 1147/SL 197 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 3.2.2015 6.5.2015 11.5.2015 72
B 1147/SL 196 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.11.2014 26.11.2014 20
B 1147/SL 195 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.6.2014 1.8.2014 29.9.2014 19
B 1147/SL 194 notářský zápis změna stanov, NZ 764/14 Krajský soud v Brně 30.6.2014 1.8.2014 29.9.2014 34
B 1147/SL 193 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 20.2.2014 6.5.2014 7.5.2014 76
B 1147/SL 192 notářský zápis rozhod. VH, NZ 326/13 Krajský soud v Brně 23.4.2013 27.5.2013 29.5.2013 6
B 1147/SL 191 výroční zpráva 2012 Krajský soud v Brně 31.12.2012 24.4.2013 26.4.2013 78
B 1147/SL 190 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.4.2011 20.2.2013 6.3.2013 29
B 1147/SL 189 ostatní - zápis o jed.VH Krajský soud v Brně 24.4.2012 13.7.2012 5
B 1147/SL 188 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 24.4.2012 8.6.2012 6
B 1147/SL 187 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 22.2.2012 15.5.2012 80
B 1147/SL 186 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.5.2011 15.6.2011 1
B 1147/SL 185 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.5.2011 15.6.2011 1
B 1147/SL 184 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.4.2011 15.6.2011 1
B 1147/SL 183 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 5.5.2011 15.6.2011 1
B 1147/SL 182 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.5.2011 15.6.2011 1
B 1147/SL 181 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.5.2011 15.6.2011 1
B 1147/SL 180 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.5.2011 15.6.2011 1
B 1147/SL 179 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.5.2011 15.6.2011 1
B 1147/SL 178 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.5.2011 15.6.2011 1
B 1147/SL 177 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.6.2011 1
B 1147/SL 176 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.6.2011 1
B 1147/SL 175 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.6.2011 1
B 1147/SL 174 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.6.2011 1
B 1147/SL 173 ostatní - zápis č.3/11 ze zas.doz.rady Krajský soud v Brně 5.5.2011 15.6.2011 4
B 1147/SL 172 ostatní - zápis č.46/11 ze zas.předst. Krajský soud v Brně 3.5.2011 15.6.2011 7
B 1147/SL 171 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.4.2011 15.6.2011 29
B 1147/SL 170 ostatní - zápis o jednání řádné VH Krajský soud v Brně 20.4.2011 15.6.2011 10
B 1147/SL 169 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 262/2011 Krajský soud v Brně 20.4.2011 15.6.2011 15
B 1147/SL 168 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 9.2.2011 26.4.2011 70
B 1147/SL 167 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.9.2010 6.10.2010 30
B 1147/SL 166 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2010 12.7.2010 30
B 1147/SL 165 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.4.2010 28.6.2010 30
B 1147/SL 164 notářský zápis - rozh. VH, NZ 238/10 Krajský soud v Brně 21.4.2010 28.6.2010 9
B 1147/SL 163 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 2.2.2010 23.4.2010 42
B 1147/SL 162 ostatní -předběžné opatření Krajský soud v Brně 14.8.2009 17.9.2009 4
B 1147/SL 161 posudek znalce - č 5287/109-09 Krajský soud v Brně 3.7.2009 11.9.2009 11
B 1147/SL 160 posudek znalce - č. 5286/108-09 Krajský soud v Brně 3.7.2009 10.9.2009 10
B 1147/SL 159 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 17.4.2009 11.6.2009 74
B 1147/SL 158 ostatní - souhl.s návrh. na záp.do OR Krajský soud v Brně 8.1.2009 20.4.2009 2
B 1147/SL 157 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 8.1.2009 20.4.2009 2
B 1147/SL 156 ostatní - zápis o jednání mim. VH Krajský soud v Brně 30.12.2008 20.4.2009 9
B 1147/SL 155 notářský zápis - rozhod. mim. VH, NZ 765/08 Krajský soud v Brně 30.12.2008 20.4.2009 15
B 1147/SL 154 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 339/08 Krajský soud v Brně 3.6.2008 8.4.2009 5
B 1147/SL 153 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 7.4.2008 5.6.2008 72
B 1147/SL 152 ostatní -přepočet ocenění nepež. vkl Krajský soud v Brně 1.11.2006 13.2.2008 6
B 1147/SL 151 posudek znalce -č.4072-81/2006 Krajský soud v Brně 15.6.2006 13.2.2008 18
B 1147/SL 150 posudek znalce -č.3182-240/06 Krajský soud v Brně 20.10.2006 13.2.2008 9
B 1147/SL 149 posudek znalce č.3182-240/06-1 Krajský soud v Brně 20.10.2006 13.2.2008 8
B 1147/SL 148 posudek znalce -č.3182-240/06-2 Krajský soud v Brně 20.10.2006 13.2.2008 7
B 1147/SL 147 notářský zápis -NZ 540/2006-rozh. předst. Krajský soud v Brně 2.11.2006 13.2.2008 7
B 1147/SL 146 posudek znalce -č.3736-71/2004 Krajský soud v Brně 7.5.2004 12.2.2008 66
B 1147/SL 145 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.6.2004 12.2.2008 31
B 1147/SL 144 ostatní -zpráva představenstva Krajský soud v Brně 12.2.2008 4
B 1147/SL 143 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 9.6.2004 12.2.2008 5
B 1147/SL 142 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 14.4.2004 12.2.2008 100
B 1147/SL 141 notářský zápis -NZ 282/2004-osvědčení Krajský soud v Brně 9.6.2004 12.2.2008 13
B 1147/SL 140 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 10.4.2007 4.7.2007 72
B 1147/SL 139 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 4.1.2007 5.3.2007 8
B 1147/SL 138 notářský zápis -NZ 3/2007-rozh. mim. VH Krajský soud v Brně 4.1.2007 5.3.2007 13
B 1147/SL 137 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 8.1.2007 5.3.2007 2
B 1147/SL 136 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.6.2004 20.2.2007 30
B 1147/SL 135 ostatní -prohlášení předsedy předst. Krajský soud v Brně 20.12.2006 20.2.2007 2
B 1147/SL 134 notářský zápis -NZ 621/2006 rozh. předst. Krajský soud v Brně 12.12.2006 29.12.2006 6
B 1147/SL 133 ostatní -přepočet ocenění něp. vkladu Krajský soud v Brně 10.11.2006 29.12.2006 16
B 1147/SL 132 ostatní -znal. posudek č. 4738/256-06 Krajský soud v Brně 5.11.2006 29.12.2006 10
B 1147/SL 131 ostatní znal. posudek č. 4737/255-06 Krajský soud v Brně 3.11.2006 29.12.2006 5
B 1147/SL 130 ostatní -znal. posudek č.4736/254-06 Krajský soud v Brně 1.11.2006 29.12.2006 5
B 1147/SL 129 ostatní -znal. posudek č. 4131-141/200 Krajský soud v Brně 8.11.2006 29.12.2006 9
B 1147/SL 128 ostatní -znal. posudek č,.4130-140/200 Krajský soud v Brně 4.11.2006 29.12.2006 13
B 1147/SL 127 ostatní -znal. posudek č.4129-139/2006 Krajský soud v Brně 3.11.2006 29.12.2006 12
B 1147/SL 126 ostatní -znal. posudek č.4128-137/200 Krajský soud v Brně 1.11.2006 29.12.2006 16
B 1147/SL 125 ostatní -znal. posudek č.4127-136/2006 Krajský soud v Brně 20.10.2006 29.12.2006 17
B 1147/SL 124 ostatní -znal. posudek č.4126-135/2006 Krajský soud v Brně 20.10.2006 29.12.2006 19
B 1147/SL 123 ostatní -znal. posudek č.4125-134/2006 Krajský soud v Brně 20.10.2006 29.12.2006 12
B 1147/SL 122 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.8.2006 13.9.2006 2
B 1147/SL 121 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 8.8.2006 13.9.2006 3
B 1147/SL 120 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.8.2006 13.9.2006 2
B 1147/SL 119 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 3.3.2006 21.8.2006 74
B 1147/SL 118 notářský zápis -NZ 324/2006-rozh. řádné VH Krajský soud v Brně 14.6.2006 21.8.2006 7
B 1147/SL 117 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 14.6.2006 21.8.2006 10
B 1147/SL 116 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 19.6.2006 21.8.2006 2
B 1147/SL 115 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 21.6.2006 72
B 1147/SL 114 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 16.5.2006 13.6.2006 1
B 1147/SL 113 ostatní -znal. posudek č.3952-114/200 Krajský soud v Brně 26.9.2005 12.5.2006 36
B 1147/SL 112 ostatní -znal. posudek č,.3886-50/2005 Krajský soud v Brně 5.5.2005 12.5.2006 72
B 1147/SL 111 notářský zápis -NZ 182/2006 Krajský soud v Brně 29.3.2006 12.5.2006 5
B 1147/SL 110 notářský zápis -NZ 614/2005 Krajský soud v Brně 20.12.2005 21.4.2006 7
B 1147/SL 109 ostatní -znal. posudek č.3882-47/2005 Krajský soud v Brně 30.3.2005 21.4.2006 17
B 1147/SL 108 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 21.7.2004 21.4.2006 3
B 1147/SL 107 notářský zápis -NZ 153/2004 Krajský soud v Brně 28.7.2004 21.4.2006 7
B 1147/SL 106 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 28.7.2004 21.4.2006 4
B 1147/SL 105 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.6.2004 23.2.2006 30
B 1147/SL 104 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 287/05 Krajský soud v Brně 7.6.2005 15.7.2005 11
B 1147/SL 103 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 30.3.2005 15.7.2005 124
B 1147/SL 102 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 30.3.2005 13.6.2005 105
B 1147/SL 99 ostatní - prohláš. o základ. kapitálu Krajský soud v Brně 13.4.2004 20.8.2004 4
B 1147/SL 98 ostatní - přepočet ocenění Krajský soud v Brně 11.11.2003 20.8.2004 2
B 1147/SL 101 ostatní - protok. o přev.a předání maj Krajský soud v Brně 13.4.2004 20.8.2004 8
B 1147/SL 100 ostatní - upisovací listina Krajský soud v Brně 13.4.2004 20.8.2004 2
B 1147/SL 97 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 29.4.2004 11.8.2004 102
B 1147/SL 96 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 5.3.2004 16.6.2004 100
B 1147/SL 95 notářský zápis -rozhod. představenstva Krajský soud v Brně 11.11.2003 5.5.2004 5
B 1147/SL 94 posudek znalce č. 3600-120/2003 Krajský soud v Brně 9.10.2003 5.5.2004 10
B 1147/SL 93 posudek znalce č. 3599-119/2003 Krajský soud v Brně 9.10.2003 5.5.2004 7
B 1147/SL 92 posudek znalce č. 3598-117/2003 Krajský soud v Brně 9.10.2003 5.5.2004 18
B 1147/SL 91 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 30.3.2003 5.11.2003 85
B 1147/SL 90 ostatní -usnesení ze schůze ZO 4/2003 Krajský soud v Brně 10.4.2003 5.11.2003 4
B 1147/SL 89 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.5.2003 5.11.2003 22
B 1147/SL 88 notářský zápis -osvědč. o VH Krajský soud v Brně 18.6.2003 5.11.2003 20
B 1147/SL 87 notářský zápis -rozh. VH Krajský soud v Brně 18.6.2003 5.11.2003 5
B 1147/SL 86 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 18.6.2003 5.11.2003 4
B 1147/SL 85 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 4.3.2003 25.6.2003 84
B 1147/SL 84 ostatní - protokol p předání a převzet Krajský soud v Brně 21.2.2003 21.5.2003 6
B 1147/SL 83 ostatní - upisovací listina Krajský soud v Brně 21.2.2003 21.5.2003 2
B 1147/SL 82 ostatní - prohlášení o vložení kapitál Krajský soud v Brně 21.2.2003 21.5.2003 4
B 1147/SL 81 ostatní - protokol o předání Krajský soud v Brně 21.2.2003 21.5.2003 6
B 1147/SL 80 ostatní - upisovací listina Krajský soud v Brně 21.2.2003 21.5.2003 3
B 1147/SL 79 ostatní - prohlášení vkladatele Krajský soud v Brně 21.2.2003 21.5.2003 4
B 1147/SL 78 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 8.10.2002 21.5.2003 16
B 1147/SL 77 notářský zápis - rozhodnutí HV Krajský soud v Brně 8.10.2002 29.4.2003 15
B 1147/SL 76 posudek znalce č.3345-65/002 Krajský soud v Brně 4.5.2002 1.4.2003 9
B 1147/SL 75 posudek znalce č.3344-64/002 Krajský soud v Brně 4.5.2002 1.4.2003 12
B 1147/SL 74 posudek znalce č.3343-63/002 Krajský soud v Brně 4.5.2002 1.4.2003 10
B 1147/SL 73 posudek znalce č.3342-62/002 Krajský soud v Brně 4.5.2002 1.4.2003 20
B 1147/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.10.2002 1.4.2003 30
B 1147/SL 71 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 8.10.2002 1.4.2003 13
B 1147/SL 70 posudek znalce č.3012/263-01,3271/12-01 Krajský soud v Brně 8.12.2001 14.10.2002 40
B 1147/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.6.2002 14.10.2002 28
B 1147/SL 68 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 19.6.2002 14.10.2002 7
B 1147/SL 67 notářský zápis - rozhodn.představen. Krajský soud v Brně 19.12.2001 14.10.2002 9
B 1147/SL 66 výroční zpráva -úč.záv.1999-2001 Krajský soud v Brně 6.3.2002 26.6.2002 77
B 1147/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.6.2001 5.10.2001 28
B 1147/SL 64 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 11.6.2001 5.10.2001 7
B 1147/SL 63 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 6.3.2001 18.9.2001 67
B 1147/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.3.2001 22.8.2001 28
B 1147/SL 61 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 19.6.2001 148
B 1147/SL 60 ostatní - prohl.vkladatele,vlož.namov. Krajský soud v Brně 15.2.2001 7.5.2001 23
B 1147/SL 59 ostatní - upisovací listina Krajský soud v Brně 31.10.2000 7.5.2001 5
B 1147/SL 58 posudek znalce č.3057/7 Krajský soud v Brně 23.9.2000 16.2.2001 9
B 1147/SL 57 posudek znalce č.3057/6 Krajský soud v Brně 20.9.2000 16.2.2001 14
B 1147/SL 56 posudek znalce č.3057/5 Krajský soud v Brně 21.9.2000 16.2.2001 21
B 1147/SL 55 posudek znalce č.3057/4 Krajský soud v Brně 18.9.2000 16.2.2001 26
B 1147/SL 54 posudek znalce č.3057/3 Krajský soud v Brně 20.9.2000 16.2.2001 17
B 1147/SL 53 posudek znalce č.3057/2 Krajský soud v Brně 23.9.2000 16.2.2001 7
B 1147/SL 52 posudek znalce č.3057/1 Krajský soud v Brně 23.9.2000 16.2.2001 8
B 1147/SL 51 posudek znalce č.3057 Krajský soud v Brně 28.9.2000 16.2.2001 7
B 1147/SL 50 posudek znalce č.2655/213-00 Krajský soud v Brně 22.9.2000 16.2.2001 6
B 1147/SL 49 posudek znalce č.2654/212-00 Krajský soud v Brně 22.9.2000 16.2.2001 5
B 1147/SL 48 posudek znalce č.2653/211-00 Krajský soud v Brně 22.9.2000 16.2.2001 6
B 1147/SL 47 posudek znalce č.2652/210-00 Krajský soud v Brně 21.9.2000 16.2.2001 27
B 1147/SL 46 posudek znalce č.2651/209-00 Krajský soud v Brně 20.9.2000 16.2.2001 21
B 1147/SL 45 posudek znalce č.2650/208-00 Krajský soud v Brně 19.9.2000 16.2.2001 13
B 1147/SL 44 posudek znalce č.2649/207-00 Krajský soud v Brně 18.9.2000 16.2.2001 17
B 1147/SL 43 notářský zápis - zasedání představen. Krajský soud v Brně 31.10.2000 16.2.2001 7
B 1147/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.6.2000 27.7.2000 24
B 1147/SL 41 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 14.6.2000 27.7.2000 9
B 1147/SL 40 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 3.3.2000 20.6.2000 68
B 1147/SL 39 notářský zápis - zased.představen. Krajský soud v Brně 30.8.1999 1.6.2000 5
B 1147/SL 38 ostatní - převod OP Krajský soud v Brně 7.12.1999 7.2.2000 5
B 1147/SL 37 ostatní - přepočet ocenění Krajský soud v Brně 7.12.1999 7.2.2000 3
B 1147/SL 36 ostatní - protokol o předání Krajský soud v Brně 7.12.1999 7.2.2000 4
B 1147/SL 35 ostatní - upisovací listina Krajský soud v Brně 30.8.1999 7.2.2000 3
B 1147/SL 34 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.8.1999 7.12.1999 4
B 1147/SL 33 posudek znalce - 6x Krajský soud v Brně 6.6.1998 7.12.1999 67
B 1147/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.1999 13.9.1999 28
B 1147/SL 31 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 15.6.1999 13.9.1999 9
B 1147/SL 30 ostatní - ČP a pod. vzor Krajský soud v Brně 12.8.1999 31.8.1999 2
B 1147/SL 29 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 29.6.1999 31.8.1999 1
B 1147/SL 28 účetní závěrka - 1996, 1997, 1998 Krajský soud v Brně 26.3.1997 23.6.1999 68
B 1147/SL 27 posudek znalce - odhad trž.ceny 4635-25-99 Krajský soud v Brně 21.1.1999 7.5.1999 14
B 1147/SL 26 posudek znalce - odhad trž.ceny 4634-24-99 Krajský soud v Brně 21.1.1999 7.5.1999 7
B 1147/SL 25 posudek znalce - odhad trž.ceny 4637-27-99 Krajský soud v Brně 21.1.1999 7.5.1999 10
B 1147/SL 24 posudek znalce - odhad trž.ceny 4647-37-99 Krajský soud v Brně 31.1.1999 7.5.1999 16
B 1147/SL 23 posudek znalce - odhad trž.ceny 4636-26-99 Krajský soud v Brně 21.1.1999 7.5.1999 15
B 1147/SL 22 posudek znalce - odhad trž.ceny 4646-36-99 Krajský soud v Brně 30.1.1999 7.5.1999 40
B 1147/SL 21 posudek znalce - č.2658/5 Krajský soud v Brně 14.2.1999 7.5.1999 5
B 1147/SL 20 posudek znalce - č.2658/4 Krajský soud v Brně 14.2.1999 7.5.1999 10
B 1147/SL 19 posudek znalce - č.2658/3 Krajský soud v Brně 10.2.1999 7.5.1999 27
B 1147/SL 18 posudek znalce - č.2658/2 Krajský soud v Brně 14.2.1999 7.5.1999 7
B 1147/SL 17 posudek znalce - č.2658/1 Krajský soud v Brně 17.2.1999 7.5.1999 11
B 1147/SL 16 posudek znalce - č.2658 Krajský soud v Brně 13.2.1999 7.5.1999 8
B 1147/SL 15 notářský zápis - zvýšení zákl.jmění Krajský soud v Brně 23.2.1999 7.5.1999 5
B 1147/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.6.1997 7.5.1999 28
B 1147/SL 13 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 16.6.1997 7.5.1999 14
B 1147/SL 12 ostatní - usnesení VH Krajský soud v Brně 16.6.1997 7.5.1999 5
B 1147/SL 9 ostatní - VH Krajský soud v Brně 23.6.1998 5.8.1998 11
B 1147/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.1998 5.8.1998 28
B 1147/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 23.6.1998 5.8.1998 23
B 1147/SL 8 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 10.3.1998 15.7.1998 71
B 1147/SL 7 účetní závěrka - výroční zpráva 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 15.4.1998 55
B 1147/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 16.6.1997 3.3.1998 79
B 1147/SL 5 ostatní - zápis č. 97-05 Krajský soud v Brně 6.10.1997 3.3.1998 2
B 1147/SL 4 ostatní - přepočet oceněni Krajský soud v Brně 12.6.1997 3.3.1998 2
B 1147/SL 3 posudek znalce - 894-39/97 a 1326/175-97 Krajský soud v Brně 30.4.1997 3.3.1998 8
B 1147/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 16.6.1997 3.3.1998 79
B 1147/SL 1 účetní závěrka - 1996, výroční zpráva Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 55

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s

IČO (identifikační číslo) 49451871
Jméno Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kroměříž
Vznik první živnosti: 23.12.1992
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 6

Sídlo Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s

Živnosti a provozovny Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dolnozahradská 3300/102, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1010984179
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1010984012
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 3
Provozovna 768 23 Břest
Identifikační číslo provozovny 1010984063
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Hrad 768 11 Chropyně
Identifikační číslo provozovny 1010984128
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 5
Provozovna 768 11 Chropyně
Identifikační číslo provozovny 1010984101
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 6
Provozovna 767 01 Kroměříž
Identifikační číslo provozovny 1010984136
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 7
Provozovna Kojetínská 2833/113, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1010984039
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 8
Provozovna 94, Dřínov 768 33
Identifikační číslo provozovny 1010984144
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 9
Provozovna Dolní 5, Střílky 768 04
Identifikační číslo provozovny 1010984021
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 10
Provozovna Bělovská 693, Kvasice 768 21
Identifikační číslo provozovny 1010984080
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 11
Provozovna Samostatnost 1227, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1010984152
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 12
Provozovna Kojetínská 2833/113, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1010984047
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 13
Provozovna 768 33 Věžky
Identifikační číslo provozovny 1010984055
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 14
Provozovna 767 01 Kroměříž
Identifikační číslo provozovny 1010984110
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 15
Provozovna 207, Rusava 768 41
Identifikační číslo provozovny 1010984161
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 16
Provozovna Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1010984004
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 17
Provozovna Záhlinická 1135, Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny 1010984071
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 18
Provozovna Olejna 20, Morkovice-Slížany 768 33
Identifikační číslo provozovny 1010984098
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 19
Provozovna Za Cukrovarem 278, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1007074540
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 17.3.1998
Provozovna č. 20
Provozovna Za Potokem 326, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Identifikační číslo provozovny 1007074566
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 17.3.1998
Provozovna č. 21
Provozovna Dolnozahradská 3300/102, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1007074531
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 17.3.1998
Provozovna č. 22
Provozovna Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1007074523
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 23.12.1992
Provozovna č. 23
Provozovna 768 02 Zdounky
Identifikační číslo provozovny 1007074558
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 17.3.1998

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1007074523
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.1.1998

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1007074523
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Za Cukrovarem 278, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1007074574
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.1994

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.8.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1007074523
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.8.1996

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Dolnozahradská 3300/102, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1007074531
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.4.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Za Cukrovarem 769 01 Holešov
Identifikační číslo provozovny 1007074582
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.4.1998
Provozovna č. 3
Provozovna 768 02 Zdounky
Identifikační číslo provozovny 1007074591
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.4.1998
Provozovna č. 4
Provozovna Za Potokem 326, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Identifikační číslo provozovny 1007074566
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.4.1998

Živnost č. 6 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 23.7.2002
Přerušení oprávnění 10.6.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1007074523
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.7.2002

Živnost č. 7 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 provozování veřejných vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 14.6.1996

Živnost č. 9 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost technických poradců v oblasti vodárenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1994
Zánik oprávnění 1.8.1994
Konec oprávnění 1.8.1994

Živnost č. 18 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potla-čování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.1994
Zánik oprávnění 27.3.2002

Živnost č. 19 Stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro bytové, občanské, průmyslové, inženýrské a dopravní stavby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 22.1.1998

Živnost č. 20 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.8.1994
Zánik oprávnění 22.1.1998

Živnost č. 21 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Projektová činnost ve výstavbě (v rozsahu platného oprávnění)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1997
Zánik oprávnění 23.7.2004

Živnost č. 24 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použi- tí toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné d

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 23.5.2006

Živnost č. 26 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s

Člen statutárního orgánu Marek Šindler
Člen statutárního orgánu Mgr. Pavel Horák
Člen statutárního orgánu PhDr. Pavel Motyčka PhD.
Člen statutárního orgánu Ing. Věra Sigmundová
Člen statutárního orgánu Mgr. Jaroslav Němec
Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Lejsal
Člen statutárního orgánu Mgr. Tomáš Opatrný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

IČO: 49451871
Firma: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Kroměříž
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 8.11.1993

Sídlo Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Sídlo: Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba elektřiny
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Programování
Poradenství v oblasti informačních technologií
Správa počítačového vybavení
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní úklidové činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image