Firma Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. IČO 48172898


Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (48172898) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové 500 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1993 a je stále aktivní. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 964
IČO (identifikační číslo osoby) 48172898
Jméno Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.1993
Valná hromada společnosti konaná dne 5.6.2018, přijala v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 15 603 000,- Kč (slovy: patnáct milionů šest set tři tisíc korun českých), a to do částky 1 422 000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady, a do částky 14 181 000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů sto osmdesát jeden tisíc korun českých) se zvyšuje nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. Počet akcií:15 603 (slovy: patnáct tisíc šest set tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií:kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností 3. Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií s e v y l u č u j e. 4. Určení zájemců k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 1 422 000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni: Město Chlumec nad Cidlinou, IČ 00268861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, které upíše 296 (slovy: dvě stě devadesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 296 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých). Obec Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, která upíše 1 126 (slovy: jeden tisíc sto dvacet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 126 000,- Kč (slovy: je den milion sto dvacet šest tisíc korun českých). K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 14 181 000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů sto osmdesát jeden tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Obec České Meziříčí, IČ 00274810, se sídlem Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí, která upíše 2 571 (slovy: dva tisíce pět set sedmdesát jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 571 000,- Kč (slovy: dva m iliony pět set sedmdesát jedna tisíc korun českých). Obec Librantice, IČ 45978140, se sídlem Librantice 80, 503 46 Třebechovice pod Orebem, která upíše 487 (slovy: čtyři sta osmdesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 487 000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých). Obec Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, která upíše 11 123 (slovy: jedenáct tisíc sto dvacet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 11 123 000,- Kč (slovy : jedenáct milionů sto dvacet tři tisíc korun českých). 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění. Upisovatel Obec České Meziříčí, IČ 00274810, se sídlem Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí předmět vkladu: vodovod pro sídliště V Poli v Českém Meziříčí I. etapa, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala č. 1499-009/2018, ze dne 22. 3. 2018, na částku 2 571 000,- Kč (slovy: dva miliony pět set sedmdesát jedna tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 571 (slovy: dva tisíce pět set sedmdesát jedna.) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovit é hodnotě 2 571 000,- Kč (slovy: dva miliony pět set sedmdesát jedna tisíc korun českých). Upisovatel Obec Librantice, IČ 45978140, se sídlem Librantice 80, 503 46 Třebechovice pod Orebem předmět vkladu: prodloužení vodovodu SO-01 Librantice, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala č. 1498-008/2018, ze dne 22. 3. 2018, na částku 212 000,- Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc korun českých) a vodovod pro víceúčelovou sportovní halu Librantice, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala č. 1497-007/2018, ze dne 22. 3. 2018, na částku 275 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých). Na tyto nepeněžité vklady bude vydáno celkem 487 (slovy: čtyři sta osmdesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 487 000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých). Upisovatel Obec Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem předmět vkladu: jednotná kanalizace v obci Předměřice nad Labem - I. etapa, oceněná znaleckým posudkem znalce Ing. Tomášem Doležalem č. 1501-011/201 8, ze dne 8. 4. 2018, na částku 11 123 000,- Kč (slovy: jedenáct milionů sto dvacet tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 11 123 (slovy: jedenáct tisíc sto dvacet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 11 123 000,- Kč (slovy: jedenáct milionů sto dvacet tři tisíc korun českých). 6. Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové. 7. Upisovací lhůta. Upisovací lhůta činí 90 (devadesát) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 Z OK. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 90 (devadesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií jednotliví zájemci uvedení pod bodem 4 tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 8. Emisní kurs upisovaných akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 9. Započtení pohledávek. Připouští se, aby Město Chlumec nad Cidlinou, IČ 00268861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 48172898 ve výši 296 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Chlumec nad Cidlinou poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o zápůjčce ze dne 1 0. 04. 2017, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 296 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splace n peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obch odního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK). Město Chlumec nad Cidlinou, IČ 00268861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 48172898, pohledávku ve výši 296 000 Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 04. 2017. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 48172898 konaná dne 05. června 2018 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1 422 000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 1 422 (slovy: jeden tisíc čtyři sta dvacet dva) kusů kmen ových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Městu Chlumec nad Cidlinou, IČ 00268861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, a to v počtu 296 (slovy: dvě stě devadesát šest) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 296 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 296 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Město Chlumec nad Cidlinou, IČ 00268861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 48172898 ve výši 296 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Chlumec nad Cidlinou poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Krá lové, a.s. smlouvou o zápůjčce ze dne 10. 04. 2017, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 296 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 48172898, konané dne 05. června 2018 Město Chlumec nad Cidlinou, IČ 00268861, se sídlem Klicpe rovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 48172898 akcie v počtu 296 (slovy: dvě stě devadesát šest ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 296 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 296 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát še st tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu mu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 48172898, konané dne 05. června 2018, z a p o č í t á v á si Město Chlumec nad Cidlinou , IČ 00268861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 48172898 ve výši 296 000,- Kč (sl ovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Chlumec nad Cidlinou poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o zápůjčce ze dne 10. 04. 2017, a to proti pohledávce společnos ti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 296 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Touto smlouvou o započtení pohledávky tak Město Chlumec nad Cidlinou, IČ 00268861, se sídlem Klicp erovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, zcela splatilo emisní kurs 296 (slovy: dvě stě devadesát šest) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 48172898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 05. června 2018, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Připouští se, aby si Obec Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem započetla svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové , IČ 48172898 ve výši 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je čtvrtá část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000,- Kč (slovy pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předm ěřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a to proti pohledávce společnosti na sp lacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhra dně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21, odst. 3 ZOK). Obec Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 pohledávku ve výši 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 05. června 2018 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 1 126 (slovy: jeden tisíc sto dvacet šest) kusů kmenových akci í, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, a to v počtu 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) kusů, celkem tedy akc ie o jmenovité hodnotě 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si Obec Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem započetla svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Ne jedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 ve výši 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je čtvrtá část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000,- Kč (slovy pět milionů šest set třicet tis íc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a t o proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konané dne 05. června 2018 Obec Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 akcie v počtu 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvac et šest tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konané dne 05. června 2018, z a p o č í t á v á si Obec Předměřice nad Labem, IČ 002 69379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 ve výši 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je čtvrtá část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000,- Kč (slovy pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kan alizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných ak cií o jmenovité hodnotě 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Obec Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem zcela splatila emisní kurs 1 12 6 (slovy: tisíc sto dvacet šest) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 05. června 2018, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 10. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení pohledávky, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení pohledávky akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit. 11. Způsob, místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu (nemovité věci). Nepeněžité vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, tedy upisovatel předá společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. jednak nepeněžitý vklad (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu nepeněžitého vkladu a dále písemným prohlášením o vnese ní nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do 90 dnů od upsání akcií. 9.7.2018 - 16.10.2018
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 7. června 2017 v y s l o v u j e souhlas se zvýšením základního kapitálu společnos ti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 17.322.000,-- Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta dvacet dva tisíc korun českých), a to do částky 14.126.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů sto dvacet šest tisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady, a do částky 3.196 000,-- Kč (slovy: tři miliony sto devadesát šest tisíc korun českých) se zvyšuje nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. Počet akcií:17.322 (slovy: sedmnáct tisíc tři sta dvacet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností 3. Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií s e v y l u č u j e . 4. Určení zájemců k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 14.126.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů sto dvacet šest tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni: Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 210, se sídlem Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové, které upíše 13.000 (slovy: třináct tisíc) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 13.000.0 00,-- Kč (slovy: třináct milionů korun českých). Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, která upíše 1.126 (slovy: jeden tisíc sto dvacet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.126 .000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 3.196.000,-- Kč (slovy: tři miliony sto devadesát šest tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Lejšovka, identifikační číslo 006 53 314, se sídlem Lejšovka 52, 503 03 Smiřice, která upíše 280 (slovy: dvě stě osmdesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 280.000,-- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tisíc ko run českých). Město Třebechovice pod Orebem, identifikační číslo 002 69 719, se sídlem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem upíše 308 (slovy: tři sta osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 308.000,-- Kč (slovy : tři sta osm tisíc korun českých). Obec Urbanice, identifikační číslo 005 80 490, se sídlem Urbanice 40, 503 27 Urbanice, upíše 2.346 (slovy: dva tisíce tři sta čtyřicet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.346.000,-- Kč (slovy: dva milion y tři sta čtyřicet šest tisíc korun českých). Obec Žiželice, identifikační číslo 002 35 962, se sídlem Masarykovo nám. 1, 281 29 Žiželice, upíše 262 (slovy: dvě stě šedesát dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 262.000,-- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva t isíc korun českých). 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění. Upisovatel obec Lejšovka, identifikační číslo 006 53 314, se sídlem Lejšovka 52, 503 03 Smiřice předmět vkladu: prodloužení vodovodního řadu Lejšovka rPE 63 143 m, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č . 1986-(3)-02-17-3282017, ze dne 17. února 2017, na částku 280.000,-- Kč (slovy: dvě stě osmdesáti tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 280 (slovy: dvě stě osmdesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmen ovité hodnotě 280.000,-- Kč (slovy: dvě stě osmdesáti tisíc korun českých). Upisovatel město Třebechovice pod Orebem, identifikační číslo 002 69 719 se sídlem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem předmět vkladu: prodloužení vodovodního řadu Třebechovice pod Orebem, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 1986-vod-02-17-3252017, ze dne 14. února 2017, na částku 308.000,- Kč (slovy: tři sta osm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 308 (slovy: tři sta osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- K č, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 308.000,-- Kč ( slovy: tři sta osm tisíc korun českých). Upisovatel obec Urbanice, identifikační číslo 005 80 490, se sídlem Urbanice 40, 503 27 Urbanice., - předmět vkladu: dostavba vodovodů a splaškové kanalizace Urbanice oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č . 1992-1-03-17-3302017, ze dne 24. března 2017, na částku 2.346.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet šest tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.346 (slovy: dva tisíce tři sta čtyřicet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1. 000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.346.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet šest tisíc korun českých). Upisovatel obec Žiželice, identifikační číslo 002 35 962, se sídlem Masarykovo nám. 1, 281 29 Žiželice předměty vkladu: prodloužení vodovodních řadů Žiželice- Končice DN 100 47 m, a Žíželice, ul.Rožmberkova DN 80 31,6 m oceněné společným znaleckým pos udkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 1986-vod-02-17-3252017, ze dne 15. února 2017, na částku 262.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva tisíc korun českých). Na tyto nepeněžité vklady bude vydáno 262 (slovy: dvě stě šedesát dva) ks ak cií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 262.000,-- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva tisíc korun českých). 6. Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové. 7. Upisovací lhůta. Upisovací lhůta činí 90 (devadesát) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4) tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 90 (devadesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o up sání akcií jednotliví zájemci uvedení pod bodem 4) tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 8. Emisní kurs upisovaných akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 9. Započtení pohledávek. Připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Kr álové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 13.000.000,-Kč (slovy: třináct milionů korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o zápůjčce ze dne 28. června 2016, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct milionů korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření sml ouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK) : Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identi fikační číslo 481 72 898, pohledávku ve výši 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct milionů korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 28.června 2016. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 7. června 2017 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 17.322.000,-- Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta dvacet dva tisíc korun českých) s tím, že co do částky 14.126.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů sto dvacet šest tisíc korun českých) dojde ke zvý šení základního kapitálu formou upsání akcií peněžitými vklady, a to v počtu 14.126 (slovy: čtrnáct tisíc sto dvacet šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc koru n českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Statutárnímu Městu Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, a to v počtu 13.000 (slovy: třináct tisíc) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct milionů korun českých), jejichž emisní kurs činí 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct milionů korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hrad ec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct milionů korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o půjčce ze dne 28. června 2016, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct milionů kor un českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898, konané dne 7. června 2017 Statutární Město Hradec Králové, identi fikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikačn í číslo 481 72 898 akcie v počtu 13.000 (slovy: třináct tisíc) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct milionů korun českých), jejichž emisn í kurs činí 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct milionů korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu mu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898, konané dne 7. června 2017, z a p o č í t á v á si Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem H radec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 13.000.000,- Kč (slovy: třináct milionů korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanaliza ce Hradec Králové, a.s., smlouvou o zápůjčce ze dne 28. června 2016, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct milionů korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Touto smlouvou o započtení pohledávky tak Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, zcela splatilo emisní kurs 13.000 (slovy: třináct tisíc) kusů akcií, na zvýšení zák ladního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 7. června 2017, upsaných akcií, k aždá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Připouští se, aby si Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem započetla svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 50 0 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1.126.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je třetí část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5.630.000,-- Kč (slovy: pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. března 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. června 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. září 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1.126.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obcho dního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21, odst. 3 ZOK) : Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 1.126.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. března 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. června 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. září 2 012. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 7. června 2017 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 17.322.000,-- Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta dvacet dva tisíc korun českých) s tím, že co do částky 14.126.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů sto dvacet šest tisíc korun českých) dojde ke zvý šení základního kapitálu formou upsání akcií peněžitými vklady, a to v počtu 14.126 (slovy: čtrnáct tisíc sto dvacet šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc koru n českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, a to v počtu 1.126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) ku sů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.126.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.126.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem započetla svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s . se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1.126.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je třetí část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5.630.000,-- Kč (slovy : pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. března 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. června 20 11 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. září 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1.126.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konané dne 07. června 2017 Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 akcie v počtu 1.126 (slovy: tisíc sto dv acet šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.126.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.126.000,-- Kč (slov y: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 7. června 2017, z a p o č í t á v á si Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1.126.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je třetí část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5.630.000,-- Kč (slovy : pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. března 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. června 2011 a dodatku č. 2 uzavřené ho dne 25. září 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1.126.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem zcela splatila emisní kurs 1.126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu spo lečnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 7. června 2017, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnot ě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 10. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení pohledávky, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení pohledávky akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit. - 11. Způsob, místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu (nemovité věci). Nepeněžité vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, tedy upisovatel předá společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. jednak nepeněžitý vklad (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu nepeněžitého vkladu a dále písemným prohlášením o vnese ní nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do 90 dnů od upsání akcií. 19.6.2017 - 13.12.2017
Valná hromada společnosti konaná dne 08.06.2016 přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 4 305 000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta pět tisíc korun českých), a to do částky 1 126 000 Kč (slovy jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých) se zvyšuje peněži tými vklady, a do částky 3 179 000 Kč (slovy tři miliony sto sedmdesát devět tisíc korun českých) se zvyšuje nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Počet akcií: 4 305 (slovy: čtyři tisíce tři sta pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), Druh akcií: kmenové akcie, Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností 3. Vyloučení přednostního práva: Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií s e v y l u č u j e . 4. Určení zájemců k upsání nových akcií: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 1 126 000 Kč (slovy jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých) peněžitým vkladem je oprávněna: Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, se sí dlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, která upíše 1 126 (slovy: jeden tisíc sto dvacet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 3 179 000 Kč (slovy tři miliony sto sedmdesát devět tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Librantice, IČO 45978140, se sídlem Librantice 80, 503 46 Třebechovice pod Orebem, upíše 2 953 (slovy: dva tisíce devět set padesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 953 000 Kč (slovy: dva miliony devět set padesát tři tisíc korun českých). Obec Lovčice, IČO 00269077, se sídlem L ovčice 185, 503 61 Lovčice, upíše 226 (slovy: dvě stě dvacet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 226 000 Kč (slovy: dvě stě dvacet šest tisíc korun českých). 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění: Upisovatel obec Librantice, IČO 45978140, se sídlem Librantice 80, 503 46 Třebechovice pod Orebem předmět vkladu: vodovodní řad, kanalizační stoky s čerpací stanicí Librantice, oceněný společným znaleckým po sudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 1952.3-02-2016 3162016, ze dne 25.03.2016, na částku 2 953 000 Kč (slovy: dva miliony devět set padesát tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 953 (slovy: dva tisíce de vět set padesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 953 000 Kč (slovy: dva miliony devět set padesát tři tisíc korun českých). Upisovatel obec Lovčice, IČO 00269077, se sídlem Lovčice 185, 503 61 Lovčice př edmět vkladu: prodloužení vodovodu Lovčice, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 1952.3-03-2016 3152016, ze dne 25.03.2016, na částku 226 000 Kč (slovy: dvě stě dvacet šest tisíc korun českých). Na ten to nepeněžitý vklad bude vydáno 226 (slovy: dvě stě dvacet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 226 000 Kč (slovy: dvě stě dvacet šest tisíc korun českých). 6. Místo, kde lze upsat akcie: V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové. 7. Upisovací lhůta: Upisovací lhůta činí 90 (devadesát) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 90 (devadesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví zájemci uvedení pod bodem 4 tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 8. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 9. Započtení pohledávek: Připouští se, aby si Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem započetla svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 89 3/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 ve výši 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je druhá část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000 Kč (slovy pět milionů šest set třicet tisíc korun český ch), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a to proti pohled ávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní k urs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 pohledávku ve výši 1 126 000 K č (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 08. června 2016 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 1 126 (slovy: jeden tisíc sto dvacet šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Předměřice nad Labem, IČO 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, a to v počtu 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) kusů, celkem tedy ak cie o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem započetla svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta N ejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 ve výši 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je druhá část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000 Kč (slovy pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a to p roti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanaliza ce Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konané dne 08. června 2016 Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, upsala na zvýšení základního kapitálu s polečnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 akcie v počtu 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), c elkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabí dky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 08. června 2016, z a p o č í t á v á si Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 ve výši 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je druhá část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000 Kč (slovy pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnost i Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkl adem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem zcela splatila e misní kurs 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898, na základě rozhodnutí valné hromady spo lečnosti konané dne 08. června 2016, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 10. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit. 11. Způsob, místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu (nemovité věci): Nepeněžité vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, tedy upisovatel předá společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. jednak nepeněžitý vklad (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu nepeněžitého vkladu a dále písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do 90 dnů od upsání akcií. 26.7.2016 - 29.12.2016
Představenstvo společnosti konané dne 26. listopadu 2015 přijalo v souladu s platným pověřením valné hromady toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 23 593 000 Kč (slovy: dvacet tři milionů pět set devadesát tři tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Počet akcií:23 593 (slovy: dvacet tři tisíc pět set devadesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií:kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností 3. Určení zájemce k upsání nových akcií: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu částkou 23 593 000 Kč (slovy: dvacet tři milionů pět set devadesát tři tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem je oprávněna Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Př edměřice nad Labem, která upíše 23 593 (slovy: dvacet tři tisíc pět set devadesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 23 593 000 Kč (slovy: dvacet tři milionů pět set devadesát tři tisíc korun českých). 4. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění: Předmět vkladu: jednotná kanalizace v obci Předměřice n.L., oceněná společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 28-1-10-15 3122015 , ze dne 20.10.2015, na částku 23 593 000 Kč (slovy: dvacet tři milionů pět set devade sát tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 23 593 (slovy: dvacet tři tisíc pět set devadesát tři) ks kmenových akcií omezené převoditelnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 23 593 000 K č (slovy: dvacet tři milionů pět set devadesát tři tisíc korun českých). 5. Místo, kde lze upsat akcie: V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové. 6. Upisovací lhůta: Činí 60 (šedesát) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci uvedenému pod bodem 3. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacíc h. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 60 (šedesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií zájemce uvedený pod bodem 3. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií: Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen vnést nepeněžitý vklad níže uvedeným infrastrukturním majetkem (splatit emisní kurz akcií) nejpozději do 90 dnů od upsání akcií - a to tak, že bude nepeněžitý vklad společnosti předán zápisem o předání předmětu nepeněžitého vkladu a písemné prohlášení o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem. Upisovatel Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem vnese nepeněžitý vklad (splatí emisní kurz) infrastrukturním majetkem: jednotná kanalizace v obci Předměřice n.L., oceněným společným znaleckým posu dkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 28-1-10-15 3122015 , ze dne 20.10.2015, na částku 23 593 000 Kč (slovy: dvacet tři milionů pět set devadesát tři tisíc korun českých). 11.1.2016 - 1.4.2017
Valná hromada společnosti konaná dne 4.6.2014 přijala toto usnesení o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti - za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti - rozhodováním o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku za těchto podmínek: a) zvýšení nesmí přesáhnout 400,000.000,- Kč (slovy čtyři sta milionů korun českých) b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) druh akcií: kmenové akcie forma akcií: na jméno s omezenou převoditelností c) emisní kurs upisovaných akcií je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na každých 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty upsaných akcií d) pokud představenstvo rozhoduje o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitými vklady, představenstvo, na základě posudku znalce, rozhodne též o ocenění těchto nepeněžitých vkladů e) toto pověření valná hromada uděluje představenstvu na dobu 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. 11.11.2015
Valná hromada konaná dne 3. června 2015 přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 13 940 000 Kč (slovy: třináct milionů devět set čtyřicet tisíc korun českých), a to do částky 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady, a do částky 1 564 000 Kč (slovy jeden milion pět set šedesát čtyři tisíc korun českých) se zvyšuje nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Počet akcií:13 940 (slovy: třináct tisíc devět set čtyřicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností 3. Vyloučení přednostního práva: Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 4. Určení zájemců k upsání nových akcií: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 12 376 000 Kč (slovy: dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov, která upíše 722 (slovy: sedm set dvacet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 722 000,- Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisí c korun českých). Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 210, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, které upíše 2 400 (slovy: dva tisíce čtyři sta) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 400 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých). Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 69 247, se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, které upíše 1 826 (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 826 000,- Kč (slo vy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých). Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice, které upíše 300 (slovy: tři sta) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice, která upíše 5 353 (slovy: pět tisíc tři sta padesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 353 000,- Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých). Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice, která upíše 410 (slovy: čtyři sta deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 410 000,- Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc koru n českých). Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, které upíše 239 (slovy: dvě stě třicet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 239 000,- Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých). Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, která upíše 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 1 564 000 Kč (slovy: jeden milion pět set šedesát čtyři tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov, která upíše 256 (slovy: dvě stě padesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 256 000 Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisí c korun českých). Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice, která upíše 676 (slovy: šest set sedmdesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 676 000 Kč (slovy: šest set sedmdesát š est tisíc korun českých). Obec Rohenice, identifikační číslo 005 79 246, se sídlem Rohenice 62, 517 71 Rohenice, která upíše 430 (slovy: čtyři sta třicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 430 000 Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun č eských). Obec Vysoká nad Labem, identifikační číslo 002 69 786, se sídlem Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem, která upíše 202 (slovy: dvě stě dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 202 000 Kč (slovy: dvě stě dva tisíc korun českých). 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění. Upisovatel obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov předmět vkladu: vodovodní řad a kanalizační stoka na parc. č. 2671/1 a p. č. 2671/96, kat. úz. a obec Černilov, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19-4-03-15-3072015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 256 000 Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 256 (slovy: dvě stě padesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 256 000 Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých). Upisovatel obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice předmět vkladu: prodloužení vodovodu Hvozdnice, kat. úz. A obec Hvozdnice, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Ja rolímka č. 19-3-03-15-3052015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 676 000 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 676 (slovy: šest set sedmdesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 676 000 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc korun českých). Upisovatel obec Rohenice, identifikační číslo 005 79 246., se sídlem Rohenice 62, 517 71 Rohenice předmět vkladu: prodloužení vodovodu Rohenice sever, obec Rohenice, okres Rychnov n/Kn., oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19-1-03-15-3042015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 430 000 Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 430 (slovy: čtyři sta třicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 430 000 Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých). Upisovatel obec Vysoká nad Labem, identifikační číslo 002 69 786, se sídlem Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem předmět vkladu: prodloužení vodovodního řadu Vysoká n/L. oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karl a Jarolímka č. 19-2-03-15-3062015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 202 000 Kč (slovy: dvě stě dva tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 202 (slovy: dvě stě dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 202 000 Kč (slovy: dvě stě dva tisíc korun českých). 6. Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové. 7. Upisovací lhůta. Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akc ií jednotliví zájemci uvedení pod bodem 4. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 8. Emisní kurz upisovaných akcií. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 9. Započtení pohledávek. Připouští se, aby Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identi fikační číslo 481 72 898 ve výši 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 15. 5. 20 14, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jeho ž emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto zn ění (§ 21 odst. 3 ZOK): Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 72 2 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 5. 2014. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 3 76 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným záje mcům, mezi jiným též Obci Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov, a to v počtu 722 (slovy: sedm set dvacet dva) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun český ch), jejichž emisní kurs činí 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov započetla si svoji pohle dávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kt erou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 15. 5. 2014, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 722 000 (slo vy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 201 5 Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační čís lo 481 72 898 akcie v počtu 722 (slovy: sedm set dvacet dva) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/ 6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, započítává si Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov, tímto svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Kr álové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a k analizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 15. 5. 2014, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých). Tou to smlouvou o započtení tak Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov zcela splatila emisní kurs 722 (slovy: sedm set dvacet dva) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hra dec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc kor un českých). Připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hrad ec Králové, a.s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 14. 5. 2010, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, pohledávku ve výši 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 14. 5. 2010. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídle m Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), fo rmou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Statutárnímu Městu Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, a to v počtu 2 400 (slovy: dva tisíce čtyři sta ) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby S tatutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hra dec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. s mlouvou o půjčce uzavřenou dne 14. 5. 2010, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. V souladu s tímto rozhod nutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, konané dne 3. června 2015 Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, s e sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 2 400 (slovy: dva tisíce čtyři sta) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu jemu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, konané dne 3. června 2015, započítává si Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, tímto svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hra dec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 14. 5. 2010, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tis íc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Touto smlouvou o započtení tak Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, zcela splatilo emisní kurs 2 400 (slovy: dva tisíce čtyři sta) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti kon ané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Připouští se, aby Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247, se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Krá lové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o půjčce uzavřeno u dne 23. 4. 2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 28. 11. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dále se připouští, aby Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247, se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hrade c Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 26. 2. 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení výše uvedených dvou pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena pře d podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, - pohledávku ve výši 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.4.2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 28.11.2012, - pohledávku ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.2.2015. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, iden tifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem ur čeným zájemcům, mezi jinými též Městu Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, a to v počtu 1 826 (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 826 000 Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 826 000 Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, započetlo si jednak svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou uzavřenou dne 23. 4. 2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 28. 11. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanal izace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 26. 2. 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, konané dne 3. června 2015 Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 1 826 (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 826 000 Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 826 000 Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu jemu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, konané dne 3. června 2015 započítává si Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, tímto jednak svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov posky tlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 23. 4. 2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 28. 11. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 826 000 Kč ( slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 26. 2. 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Touto smlouvou o započtení tak Měs to Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, zcela splatilo emisní kurs 1 826 (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec K rálové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun če ských). Připouští se, aby Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identi fikační číslo 481 72 898 ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Smiřice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 18. 9. 2013, a to pro ti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 30 0 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 18. 9. 2013. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dv anáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi ji ným též Městu Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice, a to v počtu 300 (slovy: tři sta) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Smiřice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 18. 9. 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhod nutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015 Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 1 06, 503 03 Smiřice, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 300 (slovy: tři sta) ks akcií, každá o jme novité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu jemu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, započítává si Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice, tímto svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výš i 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Smiřice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 18. 9. 2013, a to proti pohledávce společnosti na sp lacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice zcela splatil o emisní kurs 300 (slovy: tři sta) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromad y společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Připouští se, aby Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační č íslo 481 72 898 ve výši 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Osice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 29. 12. 2004, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 3.11.2006, dodatku č. 2 uzavřeného dne 30.1.2007, dodatku č. 3 uzavřeného dne 19. 7. 2010, dodatku č. 4 uzavřeného dne 31. 10. 2011, dodatku č. 5 uzavřeného dne 24. 10. 2012 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 2. 10. 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peně žitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 5 353 000 K č (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 29. 12. 2004, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 11. 2006, dodatku č. 2 uzavřeného dne 30. 1. 2007, dodatku č. 3 uzavřeného dne 19. 7. 2010, d odatku č. 4 uzavřeného dne 31. 10. 2011, dodatku č. 5 uzavřeného dne 24. 10. 2012 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 2. 10. 2013. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností , každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice, a to v počtu 5 35 3 (slovy: pět tisíc tři sta padesát tři) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun český ch), a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Osice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové , a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 29. 12. 2004, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 11. 2006, dodatku č. 2 uzavřeného dne 30. 1. 2007, dodatku č. 3 uzavřeného dne 19. 7. 2010, dodatku č. 4 uzavřeného dne 31. 10. 2011, dodatku č. 5 uzavřeného dne 24. 10. 2012 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 2. 10. 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015 Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 5 353 (slovy: pět tisíc tři sta pade sát tři) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 5 353 000 Kč (slovy: pět mi lionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové , identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, započítává si Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice, tímto svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedl ého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Osice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králo vé, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 29. 12. 2004, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 11. 2006, dodatku č. 2 uzavřeného dne 30. 1. 2007, dodatku č. 3 uzavřeného dne 19. 7. 2010, dodatku č. 4 uzavřeného dne 31. 10. 2011, dodatku č. 5 uzavřeného d ne 24. 10. 2012 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 2. 10. 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých). Touto s mlouvou o započtení tak Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice zcela splatila emisní kurs 5 353 (slovy: pět tisíc tři sta padesát tři) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hrad ec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc koru n českých). Připouští se, aby Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, iden tifikační číslo 481 72 898 ve výši 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Hvozdnice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 10. 11. 20 14, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož em isní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 10. 11. 2014. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností , každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice, a to v počtu 410 (slovy: čtyři sta deset) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), a zároveň valná hromada vyslovila so uhlas s tím, aby Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identi fikační číslo 481 72 898 ve výši hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Hvozdnice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 10. 11. 2014, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanaliz ace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015 Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 410 (slovy: čtyři sta deset) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden ti síc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovn ěž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, započítává si Obec Hvozdnice, identifikační čí slo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice, tímto svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 410 000 Kč (slovy: čty ři sta deset tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Hvozdnice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 10. 11. 2014, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisníh o kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice zcela splatila em isní kurs 410 (slovy: čtyři sta deset) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hr omady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Připouští se, aby Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6 , 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Chlumec nad Cidlinou poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 2. 3. 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započte ní pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapi tálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 4 81 72 898 pohledávku ve výši 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 2. 3. 2015. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněži tými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), dále o tom, že akcie budou nabídnut y k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Městu Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, a to v počtu 239 (slovy: dvě stě třicet devět) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité ho dnotě 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 23 9 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Chlumec nad Cidlinou poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 2. 3. 2015, a to proti pohledá vce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s . se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015 Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, upsalo na zvýšení zákl adního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 239 (slovy: dvě stě třicet devět) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slov y: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu jem u učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, započítává si Město Chl umec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tímto svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifik ační číslo 481 72 898 ve výši 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Chlumec nad Cidlinou poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dn e 2. 3. 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Město Chlumec nad Cidlinou, identi fikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou zcela splatilo emisní kurs 239 (slovy: dvě stě třicet devět) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem V íta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Připouští se, aby Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 50 0 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je první část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000 Kč (slovy pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a to p roti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jeh ož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto z nění (§ 21 odst. 3 ZOK): Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 7 2 898 pohledávku ve výši 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012. Valná hroma da společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slo vy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o j menovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Předměřice nad Labem, 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, a to v počtu 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), a zá roveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se s ídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je první část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000 Kč (sl ovy pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č . 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné h romady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015 Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 1 126 (slovy: tisíc sto dvac et šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 126 000 Kč (slovy: jeden mi lion sto dvacet šest tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, ide ntifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, započítává si Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, tímto svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Král ové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je první část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000 Kč (slovy pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a do datku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem zcela splatila emisní kurs 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 10. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání ak cií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit. 11. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií nejpozději do 90 dnů od upsání akcií nepeněžitým vkladem (níže uvedeným infrastrukturním majetkem), a to zápisem o předání předmětu nepeněžitého vkladu a písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem. Upisovatel obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov splatí emisní kurz infrastrukturním majetkem: vodovodní řad a kanalizační stoka na parc. č. 2671/1 a p. č. 2671/96, kat. úz. a obec Černilov, oceněný společ ným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19_4_03_15_3072015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 256 000 Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých). Upisovatel obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice splatí emisní kurz infrastrukturním majetkem: prodloužení vodovodu Hvozdnice, kat. úz. a obec Hvozdnice, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. J iřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19-3-03-15-3052015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 676 000 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc korun českých). Upisovatel obec Rohenice, identifikační číslo 005 79 246., se sídlem Rohenice 62, 517 71 Rohenice splatí emisní kurz infrastrukturním majetkem: prodloužení vodovodu Rohenice sever, obec Rohenice, okres Rychnov n/Kn., oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19-1-03-15-3042015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 430 000 Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých). Upisovatel obec Vysoká nad Labem, identifikační číslo 002 69 786, se sídlem Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem splatí emisní kurz infrastrukturním majetkem: prodloužení vodovodního řadu Vysoká n/L. oceněný společným znaleckým posudkem znalců In g. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19-2-03-15-3062015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 202 000 Kč (slovy: dvě stě dva tisíc korun českých). 17.7.2015 - 11.11.2015
Počet členů statutárního orgánu: 5 2.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 2.8.2014
Valná hromada konaná dne 4. června 2014 přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti : 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 64.040.000,-- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých), a to peněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního ka pitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Počet akcií: 64.040 (slovy: šedesát čtyři tisíc čtyřicet ) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých ) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností 3. Vyloučení přednostního práva: Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 4. Určení zájemců k upsání nových akcií: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 64.040.000,-- Kč ( slovy: šedesát čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých ) peněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 436, upíše 580 ( slovy: pět set osmdesát ) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč ( slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ). Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, upíše 63.460 (slovy: šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát ) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmen ovité hodnotě 63.460.000,-- Kč ( slovy: šedesát tři milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých ). 5. Místo kde lze upsat akcie: V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 6. Upisovací lhůta: Činí 30 ( třicet ) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4/ tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 4 79 zákona o obchodních korporacích. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví zájemci uvedení pod bodem ad 4/ tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují ( § 479 zákona o obchodních korporacích ) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí . 7. Emisní kurz upisovaných akcií: Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Započtení pohledávek. a) Připouští se, aby Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 436 započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, iden tifikační číslo 481 72 898 ve výši 580.000,-- Kč ( slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 12. září 201 2 a 24. září 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ). Dnem uzavření dohody o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění ( § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích ): Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 436 má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 58 0.000,-- Kč ( slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 12. září 2012 a 24. září 2012. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 4. června 2014 rozhodla jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 64.0 40.000,-- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 64.040 (slovy: šedesát čtyři tisíc čtyřicet ) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 436, a to v počtu 5 80 ( slovy: pět set osmdesát ) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč ( slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ), jejichž emisní kurs činí 580.000,-- Kč ( slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ), a zároveň valná hromada vysl ovila souhlas s tím, aby Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 436 započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 580.000,-- Kč ( slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 12. září 2012 a 24. září 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč ( slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 4. června 2014 Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 43 upsala na zvýš ení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 580 ( slovy: pět set osmdesát ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000 ,-- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč ( slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ), jejichž emisní kurs činí 580.000,-- Kč ( slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 4. června 2014 z a p o č í t á v á si Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 43, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 580.000,-- Kč ( slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 12. zář í 2012 a 24. září 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč ( slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých ). Touto dohodou o započtení tak Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 43 zcela splatila emisní kurs 580 ( slovy: pět set osmdesát ) kusů , na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Král ové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 4. června 2014, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). b) Připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 13.145.000,-- Kč ( slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnost i Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 27. října 2009 a 14. října 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. května 2010 a 14. května 2010 a dodatku č. 2 ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu co do jmenovité hodnoty 13.145.000,-- Kč ( slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých ) peněžitým vkladem upsaných akcií. Dále připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hrad ec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 43.200.000,-- Kč ( slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu co do jmenovité hodnoty 43.200.000,-- Kč ( slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun če ských ) peněžitým vkladem upsaných akcií. Dále připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hrad ec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.115.044,-- Kč ( slovy: dva miliony sto patnáct tisíc čtyřicet čtyři korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo spo lečnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 25. ledna 2010 a 18. března 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. června 2013 a 20. června 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu co do jmenovité ho dnoty 2.115.000,-- Kč ( slovy: dva miliony sto patnáct tisíc korun českých ) peněžitým vkladem upsaných akcií. Též připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hrade c Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 9. července 2012 a 16. července 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ) peně žitým vkladem upsaných akcií. Posléze připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem H radec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovod y a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 10. června 2013 a 20. června 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ) peněž itým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření dohody o započtení výše uvedených pěti pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění ( § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích ) : Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 81 0 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 13.145.000,-- Kč ( slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých ), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 27. října 2009 a 14. října 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. května 2010 a 14. května 2010 a dodatku č. 2 ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, pohledávku ve výši 43.200.000,-- Kč ( slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, pohledávku ve výši 2.115.044,-- Kč ( slovy: dva miliony s to patnáct tisíc čtyřicet čtyři korun českých ), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 25. ledna 2010 a 18. března 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. června 2013 a 20. června 2013, pohledávku ve výši 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva mili ony pět set tisíc korun českých ), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 9. července 2012 a 16. července 2012, pohledávku ve výši 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10. června 2013 a 20. června 2013. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 4. června 2014 rozhodla jednak o z výšení základního kapitálu společnosti o částku 64.040.000,-- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 64.040 (slovy: šedesát čtyři tisíc čtyřicet ) kusů kmenových akcií, zn ějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Statutárnímu Městu Hradec Králové, identifikačn í číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, a to v počtu 63.460 ( slovy: šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát ) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 63.460.000,-- Kč ( slovy: šedesát tři milionů čtyři sta šede sát tisíc korun českých ), jejichž emisní kurs činí 63.460.000,-- Kč ( slovy: šedesát tři milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých ), a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 81 0 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 započetlo si jednak svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 13.145.000,-- Kč ( slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 27. ř íjna 2009 a 14. října 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. května 2010 a 14. května 2010 a dodatku č. 2 ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 13.145.000,-- Kč ( slov y: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých ) peněžitým vkladem upsaných akcií, dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 43.200.000,-- Kč ( slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu co do jmenovité hodnoty 43.200.000,-- Kč ( slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých ) peněžitým vkladem upsaných akcií, dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.115.044,-- Kč ( slovy: dva miliony sto patnáct tisíc čtyřicet čtyři korun českých ), což je nesplace ná jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 25. ledna 2010 a 18. března 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. června 2013 a 20. června 2013, a to prot i pohledávce společnosti na splacení emisního kursu co do jmenovité hodnoty 2.115.000,-- Kč ( slovy: dva miliony sto patnáct tisíc korun českých ) peněžitým vkladem upsaných akcií, též svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo sp olečnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 9. července 2012 a 16. července 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc ko run českých ) peněžitým vkladem upsaných akcií, a posléze svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 10. června 2013 a 20. června 2013, a to proti po hledávce společnosti na splacení emisního kursu co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ) peněžitým vkladem upsaných akcií. V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hrad ec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 4. června 2014 Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 50 2 00 upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 63.460 ( slovy: šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 63.460.000,-- Kč ( slovy: šedesát tři milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých ), jejichž emisní kurs činí 63.460.000,-- Kč ( slovy: šedesát tři milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých ), tedy upsalo akcie v celém rozsahu mu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta N ejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 4. června 2014 z a p o č í t á v á si Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, t í m t o jednak svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se s ídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 13.145.000,-- Kč ( slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytl o společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 27. října 2009 a 14. října 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. května 2010 a 14. května 2010 a dodatku č. 2 ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, a to proti pohledávce s polečnosti na splacení emisního kursu co do jmenovité hodnoty 13.145.000,-- Kč ( slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých ) peněžitým vkladem upsaných akcií, dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 43.200.000,-- Kč ( slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové posk ytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu co do jmenovité hodnoty 43.200.000,-- Kč ( slovy: čtyřicet tři milionů dvě s tě tisíc korun českých ) peněžitým vkladem upsaných akcií, dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.115.044,-- Kč ( slovy: dva miliony sto patnáct tisíc čtyřicet čtyři korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 25. ledna 2010 a 18. bř ezna 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. června 2013 a 20. června 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2.115.000,-- Kč ( slovy: dva miliony sto patnáct tisíc korun českých ) peněžitým vkladem up saných akcií, též svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 9. července 2012 a 16. července 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emis ního kursu co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ) peněžitým vkladem upsaných akcií, a posléze svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Ne jedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 10. června 2013 a 20. června 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč ( slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých ) peněžitým vkladem upsaných a kcií. Touto dohodou o započtení tak Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 zcela splatilo emisní kurs 63.460 ( slovy: šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát ) kusů, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 4. června 2014, upsa ných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 2.8.2014 - 8.12.2014
Valná hromada přijala dne 11. 6.2013 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: I. Zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady. Základní kapitál se celkově zvyšuje o 42.312.000,-- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů tři sta dvanáct tisíc korun českých), přičemž co do částky 25 322 000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů tři sta dvacet dva tisíc korun českých) zvyšuje se peněžitými vklady a co do částky 16.990.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů devět set devadesát tisíc korun českých) nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 42.312 (slovy: čtyřicet dva tisíc tři sta dvanáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých ) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady co do částky 25.322.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů tři sta dvacet dva tisíc korun českých) se přednostní právo (podle § 204a obch. zák.) vylučuje. 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií. a) K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 25.322.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů tři sta dvacet dva tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Běleč nad Orlicí, identifikační číslo 002 68 615, se sídlem Běleč nad Orlicí č. p. 22, PSČ 503 46, upíše 792 (slovy: sedm set devadesát dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 792.000,-- Kč (slovy: sedm set devad esát dva tisíc korun českých). Obec Bílé Poličany, identifikační číslo 005 81 054, se sídlem Bílé Poličany č. p. 10, PSČ 544 52, upíše 2.200 (slovy: dva tisíce dvě sta) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 2.200.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých). Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, upíše 21.830 (slovy: dvacet jedna tisíc osm set třicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celk em 21.830.000,-- Kč (slovy: dvacet jedna milionů osm set třicet tisíc korun českých). Obec Výrava, identifikační číslo 006 53 331, se sídlem Výrava č. p. 116, PSČ 503 03, upíše 500 (slovy: pět set) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). b) K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 16.990.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů devět set devadesát tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem se sídlem Černilov č. p. 310, PSČ 503 43, upíše 587 (slovy: pět set osmdesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 587.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát sedm tisíc korun českých). Obec Králova Lhota, identifikační číslo 002 75 000, se sídlem Králova Lhota č. p. 30, PSČ 517 71, upíše 157 (slovy: sto padesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 157.000,-- Kč (slovy: sto padesát sedm tisíc koru n českých). Obec Librantice, identifikační číslo 459 78 140, se sídlem Librantice č. p. 80, PSČ 504 46, upíše 71 (slovy: sedmdesát jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 71.000,-- Kč (slovy: sedmdesát jedna tisíc korun českých) . Obec Obědovice, identifikační číslo 006 53 471, se sídlem Obědovice č. p. 88, PSČ 503 51, upíše 89 (slovy: osmdesát devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 89.000,-- Kč (slovy: osmdesát devět tisíc korun českých). Obec Pohoří, identifikační číslo 002 75 263, se sídlem Pohoří č. p. 186, PSČ 518 01, upíše 8 (slovy: osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 8.000,-- Kč (slovy: osm tisíc korun českých). Obec Sukorady, identifikační číslo 005 78 592, se sídlem Sukorady č. p. 70, PSČ 508 01, upíše 16.078 (slovy: šestnáct tisíc sedmdesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 16.078.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů se dmdesát osm tisíc korun českých). 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem se sídlem Černilov č. p. 310, PSČ 503 43 - Vodovod ul. Špačkova Černilov - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka (znalecký po sudek č. 1909-7/04/13 - 2822013) ze dne 20. dubna 2013 částkou 183.000,-- Kč (slovy: sto osmdesát tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 183 (slovy: sto osmdesát tři ) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ( jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem se sídlem Černilov č. p. 310, PSČ 503 43 - Vodovod a kanalizace ul. U Školy Černilov - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka ( znalecký posudek č. 1909-8/04/13 - 2832013) ze dne 20. dubna 2013 částkou 404.000,-- Kč (slovy: čtyři sta čtyři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 404 (slovy: čtyři sta čtyři ) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ( jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Králova Lhota, identifikační číslo 002 75 000, se sídlem Králova Lhota č. p. 30, PSČ 517 71 - prodloužení vodovodu Králova Lhota - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 1909-2/04/13 - 2782013) ze dne 20. dubna 2013 částkou 157.000,-- Kč (slovy: sto padesát sedm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 157 (slovy: sto padesát sedm) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Librantice, identifikační číslo 459 78 140, se sídlem Librantice č. p. 80, PSČ 504 46 - Prodloužení vodovodu Librantice - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 1909-4/0 4/13 - 2802013) ze dne 20. dubna 2013 částkou 71.000,-- Kč (slovy: sedmdesát jedna tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 71 (slovy: sedmdesát jedna) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Obědovice, identifikační číslo 006 53 471, se sídlem Obědovice č. p. 88, PSČ 503 51 - Prodloužení vodovodu Obědovice - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 1909-3/04/1 3 - 2792013) ze dne 20. dubna 2013 částkou 89.000,-- Kč (slovy: osmdesát devět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 89 (slovy: osmdesát devět) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Pohoří, identifikační číslo 002 75 263, se sídlem Pohoří č. p. 186, PSČ 518 01- poz. parc.č. 231/2 - zahrada v kat. území Pohoří u Dobrušky - oceněná společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka (zna lecký posudek č. 1907-1/03/13 - 2772013) ze dne 12. dubna 2013 částkou 8.000,-- Kč (slovy: osm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8 (slovy: osm) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Sukorady, identifikační číslo 005 78 592, se sídlem Sukorady č. p. 70, PSČ 508 01 - Vodovod Sukorady - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 1909-6/04/13 - 2812013) ze d ne 20. dubna 2013 částkou 16.078.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů sedmdesát osm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 16.078 (slovy: šestnáct tisíc sedmdesát osm) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). 6. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 7. Lhůta, ve které lze akcie upsat Činí 30 ( třicet ) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým upisovatelům uvedeným pod bodem 4/ tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch . zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví upisovatelé uvedení pod bodem ad 4/ tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 8. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 9. Splacení upsaných akcií Peněžité i nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejichž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, považovány za splacené dnem uzavření dohody o započtení pohledávek. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta druhá obch. zák. (vkladem je věc nemovitá) budou nepeněžité vklady považovány za splacené předáním písemného prohlášení společnosti ve smyslu § 60 odst. 1 obch. zák., spolu s předáním nemovitostí, resp. s ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) budou nepeněžité vklady považovány za splacené předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu Valná hromada společnosti s c h v a l u j e aby: - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 792.000,-- Kč (slovy: sedm set devadesát dva tisíc korun českých) započetla si Obec Běleč nad Orlicí, identifikační číslo 002 68 615, se sídlem Běleč nad Orlicí č. p. 22, PSČ 503 46, svo ji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 792.000,-- Kč (slovy: sedm set devadesát dva tisíc korun českých), a to z titulu půjč ky, kterou na základě smlouvy půjčce ze dne 22. listopadu 2004 a 18. listopadu 2004 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. prosince 2004 a 13. února 2004 a dodatku č. 2 ze dne 15. března 2013 půjčila Obec Běleč, identifikační číslo 002 68 6 15, se sídlem Běleč nad Orlicí č. p. 22, PSČ 503 46, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 792.000,-- Kč (slovy: sedm set devadesát dva tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých) započetla si Obec Bílé Poličany, identifikační číslo 005 81 054, se sídlem Bílé Poličany č. p. 10, PSČ 544 52, svoji pohl edávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898, a to co do částky ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 9. května 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. srpna 2006 a 11. července 2006, dodatku č. 2 ze dne 26. ledna 2007 a ze dne 3. ledna 2007, dodatku č. 3 ze dne 19. června 20 07 a dodatku č. 4 ze dne 4. července 2008 a 27. června 2008 půjčila Obec Bílé Poličany, identifikační číslo 005 81 054, se sídlem Bílé Poličany č. p. 10, PSČ 544 52, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Ne jedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 2.200.240,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc dvě stě čtyřicet korun českých). - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) započetlo si Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, P SČ 502 00, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to z titulu p ůjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 27. října 2009 a 14. října 2009 půjčilo Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 společnosti Vodovody a kanalizace Hra dec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 5.780.000,-- Kč (slovy: pět milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) započetlo si Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Českosl ovenské armády 408, PSČ 502 00, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 5.780.000,-- Kč (slovy: pět milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 18. března 2010 a 25. ledna 2010 půjčilo Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Českos lovenské armády 408, PSČ 502 00 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 5.780.000,-- Kč (slovy: pět milionů sedm set osmdesát tisíc korun českýc h), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 6.050.000,-- Kč (slovy: šest milionů padesát tisíc korun českých) započetlo si Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé a rmády 408, PSČ 502 00, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 6.050.000,-- Kč (slovy: šest milionů padesát tisíc korun če ských), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 18. března 2010 a 25. ledna 2010 půjčilo Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 společnosti V odovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 6.050.000,-- Kč (slovy: šest milionů padesát tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) započetla si Obec Výrava, identifikační číslo 006 53 331, se sídlem Výrava č. p. 116, PSČ 503 03, svoji pohledávku za společností Vodov ody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 6. října 2010 a 12. října 2010 půjčila Obec Výrava, identifikační číslo 006 53 331, se sídlem Výrava č. p. 116, PSČ 503 03, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 15.7.2013 - 2.8.2014
Valná hromada přijala dne 13. června 2012 toto usnesení: Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem. Základní kapitál se celkově zvyšuje o 29.118.000,-- Kč (slovy: dvacet devět milionů sto osmnáct tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 29.118 (slovy: dvacet devět tisíc sto osmnáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Určení upisovatele k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 29.118.000,-- Kč (slovy: dvacet devět milionů sto osmnáct tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem je oprávněno Město Nechanice, identifikační číslo 00269191, se sídlem Husovo nám. 83, Nech anice, PSČ 503 15, které upíše 29.118 (slovy: dvacet devět tisíc sto osmnáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, jmenovitá hodnota činí celkem 29.118.000,-- Kč (slovy: dvacet devět milionů sto osmnáct tisíc korun českých ). 4. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel Město Nechanice, identifikační číslo 00269191, se sídlem Husovo nám. 83, Nechanice, PSČ 503 15, - Kanalizace Nechanice - stoková síť Staré Nechanice - oceněná společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1882-1) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 2682012) ze dne 19. dubna 2012 částkou 29.118.000,-- Kč (slovy: dvacet devět milionů sto osmnáct tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 29.118 (slovy: dvacet devět tisíc sto osmnáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o  jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli uvedenému pod bodem 3. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alepsoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatel uvedený pod bodem ad 3. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Splacení upsaných akcií Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 1 obch. zák., resp. s ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) bude nepeněžitý vklad považován za splacený předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti, a to na základě pro tokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. 13.7.2012 - 17.11.2012
Valná hromada přijala dne 1. června 2011 toto usnesení: Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady Valná hromada společnosti s c h v a l u j e 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje o 12.742.000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých), a to nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 12.742 (slovy: dvánáct tisíc sedm set čtyřicet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Určení upisovatelů k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 12.742.000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Holohlavy, identifikační číslo 006 53 446, se sídlem Holohlavy, Školní 35, PSČ 503 03, upíše 1.865 (slovy: tisíc osm set šedesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.865.000,-- Kč (slovy: jeden milion osm set šedesát pět tisíc korun českých). Statutární město Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, upíše 1.210 (slovy: jeden tisíc dvě stě deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.210.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě stě deset tisíc korun českých). Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64/I, PSČ 503 51, upíše 536 (slovy: pět set třicet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 536.000,-- Kč ( slovy: pět set třicet šest tisíc korun českých). Obec Kosice, identifikační číslo 002 68 933, se sídlem Kosice 66, PSČ 503 51, upíše 4.315 (slovy: čtyři tisíce tři sta patnáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 4.315.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta patnáct t isíc korun českých). Obec Písek, identifikační číslo 002 69 310, se sídlem Písek 98, PSČ 503 51, upíše 776 (slovy: sedm set sedmdesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 776.000,-- Kč (slovy: sedm set sedmdesát šest tisíc korun českýc h). Obec Syrovátka, identifikační číslo 002 69 671, se sídlem Syrovátka 69, PSČ 503 27, upíše 343 (slovy: tři sta čtyřicet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 343.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři tisíce korun čes kých). Město Třebechovice pod Orebem, identifikační číslo 002 69 719, se sídlem Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, PSČ 503 46, upíše 3.578 (slovy: tři tisíce pět set sedmdesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí cel kem 3.578.000,-- Kč (slovy: tři miliony pět set sedmdesát osm tisíc korun českých). Obec Velký Vřešťov, identifikační číslo 004 84 776, se sídlem Velký Vřešťov 34, PSČ 544 54, upíše 119 (slovy: sto devatenáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 119.000,-- Kč (slovy: sto devatenáct tisíc korun českých) . 4. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel Obec Holohlavy, identifikační číslo 006 53 446 - Vodovod a kanalizace - Holohlavy, ul. Lipová - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1845) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 242/11) ze dn e 6. dubna 2011 částkou 1.865.000,-- Kč (slovy: jeden milion osm set šedesát pět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.865 (slovy: jeden tisíc osm set šedesát pět) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 - Vodovod - Hradec Králové - Malšova Lhota, Stříbrný rybník - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1849) a Ing. Karla Jarolímka (zna lecký posudek č. 239/11) ze dne 6. dubna 2011 částkou 1.019.000,-- Kč (slovy: jeden milion devatenáct tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.019 (slovy: jeden tisíc devatenáct) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 - Kanalizace - Hradec Králové, Malšovice, Náhon - oceněná společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1851) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posude k č. 241/11) ze dne 6. dubna 2011 částkou 165.000,-- Kč (slovy: sto šedesát pět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 165 (slovy: sto šedesát pět) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 - st.p.č. 3676 - zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Nový Hradec Králové - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1854) a Ing. Kar la Jarolímka (znalecký posudek č. 249/11) ze dne 6. dubna 2011 částkou 26.000,-- Kč (slovy: dvacet šest tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 26 (slovy: dvacet šest) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861 - Kanalizace Chlumec nad Cidlinou, ul. Družstevní - oceněná společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1847) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č . 246/11) ze dne 15. dubna 2011 částkou 536.000,-- Kč (slovy: pět set třicet šest tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 536 (slovy: pět set třicet šest) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Kosice, identifikační číslo 002 68 933 - Dostavba vodovodu v obci Kosice - oceněná společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1841) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 243/11) ze dne 15. dubna 2011 částkou 4.315.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta patnáct tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.315 (slovy: čtyři tisíce tři sta patnáct) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Písek, identifikační číslo 002 69 310 - Vodovod Písek, Nová výstavba RD - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1842) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 248/11) ze dne 6. dubna 2011 č ástkou 776.000,-- Kč (slovy: sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 776 (slovy: sedm set sedmdesát šest) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Syrovátka, identifikační číslo 002 69 671 - Vodovod Syrovátka, prodloužení vodovodního řadu - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1846) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 245/11) ze dne 15. dubna 2011 částkou 343.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 343 (slovy: tři sta čtyřicet tři) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Město Třebechovice pod Orebem, identifikační číslo 002 69 719 - Vodovod a Kanalizace Třebechovice pod Orebem, Na Vartě - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1852) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 247/11) ze dne 6. dubna 2011 částkou 3.578.000,-- Kč (slovy: tři miliony pět set sedmdesát osm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3.578 (slovy: tři tisíce pět set sedmdesát osm) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Velký Vřešťov, identifikační číslo 004 84 776 - Vodovod Velký Vřešťov, lokalita U lesa - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1843) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 244/11) ze dne 6. dubna 2011 částkou 119.000,-- Kč (slovy: sto devatenáct tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 119 (slovy: sto devatenáct) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým upisovatelům uvedeným pod bodem 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. z ák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví upisovatelé uvedení pod bodem ad 4. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 204 od st. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Splácení upsaných akcií Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta druhá obch. zák. (vkladem je věc nemovitá) budou nepeněžité vklady považovány za splacené předáním písemného prohlášení společnosti ve smyslu § 60 odst. 1 obch. zák., resp. s ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, v ěta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) budou nepeněžité vklady považovány za splacené předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. 26.7.2011 - 13.2.2012
Valná hromada přijala dne 9. června 2010 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: I. 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady. Základní kapitál se celkově zvyšuje o 91.586.000,-- Kč (slovy: devadesát jedna milionů pět set osmdesát šest tisíc korun českých), přičemž co do částky 79.754.000,-- Kč (slovy: sedmdesát devět milionů sedm set padesát čtyři tisíc korun českých) zvyšuje se peněžitými vklady a co do částky 11.832.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set třicet dva tisíc korun českých) nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 91.586 (slovy: devadesát jedna tisíc pět set osmdesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady co do částky 79.754.000,-- Kč (slovy: sedmdesát devět milionů sedm set padesát čtyři tisíc korun českých) se přednostní právo (podle § 204a obch. zák.) vylučuje. 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 79.754.000,-- Kč (slovy: sedmdesát devět milionů sedm set padesát čtyři tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Boharyně, identifikační číslo 002 68 640, se sídlem Boharyně, PSČ 503 23, upíše 3.111 (slovy: tři tisíce sto jedenáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 3.111.000,-- Kč (slovy: tři miliony sto jedenáct tisíc koru n českých). Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, upíše 52.186 (slovy: padesát dva tisíc sto osmdesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 52.186 .000,-- Kč (slovy: padesát dva milionů sto osmdesát šest tisíc korun českých). Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Chlumec nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou I, Klicperovo náměstí 64/I, PSČ 503 51, upíše 400 (slovy: čtyři sta) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých). Obec Lanžov, identifikační číslo 005 80 198, se sídlem Lanžov 2, PSČ 544 01, upíše 2.856 (slovy: dva tisíce osm set padesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 2.856.000,-- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát š est tisíc korun českých). Obec Lužany, identifikační číslo 006 53 349, se sídlem Lužany 47, PSČ 503 05, upíše 1.692 (slovy: tisíc šest set devadesát dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.692.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát dva tisíc korun českých). Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 69 247, se sídlem Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 504 01, upíše 13.240 (slovy: třináct tisíc dvě stě čtyřicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 13.240.000,-- Kč (slov y: třináct milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých). Obec Praskačka, identifikační číslo 002 69 352, se sídlem Praskačka, PSČ 503 33, upíše 1.617 (slovy: tisíc šest set sedmnáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.617.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmnáct ti síc korun českých). Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Předměřice nad Labem , Obránců míru 18, PSČ 503 02, upíše 899 (slovy: osm set devadesát devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 899.000,-- Kč (slov y: osm set devadesát devět tisíc korun českých). Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Smiřice, Palackého 106, PSČ 503 03, upíše 3.753 (slovy: tři tisíce sedm set padesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 3.753.000,-- Kč (slovy: tři miliony s edm set padesát tři tisíc korun českých). K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 11.832.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set třicet dva tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 upíše 2.827 (slovy: dva tisíce osm set dvacet sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 2.827.000,-- Kč (slovy: dva miliony osm set dvacet sedm tisíc korun českých). Obec Lhota pod Libčany, identifikační číslo 002 68 992, se sídlem Lhota pod Libčany, PSČ 503 27, upíše 1.125 (slovy: tisíc sto dvacet pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.125.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dva cet pět tisíc korun českých). Obec Libčany, identifikační číslo 002 69 000, se sídlem Libčany, PSČ 503 22, upíše 48 (slovy: čtyřicet osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 48.000,-- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých). Obec Měník, identifikační číslo 002 69 131, se sídlem Měník, PSČ 503 64, upíše 1.014 (slovy: tisíc čtrnáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.014.000,-- Kč (slovy: jeden milion čtrnáct tisíc korun českých). Obec Sadová, identifikační číslo 006 53 373, se sídlem Sadová 25, PSČ 503 15, upíše 1.900 (slovy: tisíc devět set) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.900.000,-- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých). Obec Smidary, identifikační číslo 002 69 549, se sídlem Smidary, PSČ 503 53, upíše 395 (slovy: tři sta devadesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 395.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát pět tisíc korun českých). Obec Stěžery, identifikační číslo 002 69 611, se sídlem Stěžery, Lipová 31, PSČ 503 21, upíše 3.529 (slovy: tři tisíce pět set dvacet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 3.529.000,-- Kč (slovy: tři miliony pět se t dvacet devět tisíc korun českých). Obec Všestary, identifikační číslo 002 69 760, se sídlem Všestary 35, PSČ 503 12, upíše 994 (slovy: devět set devadesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 994.000,-- Kč (slovy: devět set devadesát čtyři tisíc ko run českých). 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 - Vodovod a kanalizace - Projektis - ekodomy Věkoše - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1798/03/10) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 2270310) ze dne 9. dubna 2010 částkou 2.827.000,-- Kč (slovy: dva miliony osm set dvacet sedm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.827 (slovy: dva tisíce osm set dvacet sedm) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Lhota pod Libčany, identifikační číslo 002 68 992, se sídlem Lhota pod Libčany, PSČ 503 27 - Vodovodní řady Lhota p.L. - V1, V2 pro připojení 19 rodinných domků - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký po sudek č. 1799/03/10) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 2280310) ze dne 9. dubna 2010 částkou 1.125.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet pět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.125 (slovy: tisíc sto dvacet pět) ks k menových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Libčany, identifikační číslo 002 69 000, se sídlem Libčany, PSČ 503 22 - poz. parc.č. 364/3 - ostatní plocha a poz. parc.č. 364/4 - ostatní plocha v kat. území Libčany - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znal ecký posudek č. 1803/03/10) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 2320310) ze dne 9. dubna 2010 částkou 48.000,-- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48 (slovy: čtyřicet osm) ks kmenových akcií, znějíc ích na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Měník, identifikační číslo 002 69 131, se sídlem Měník, PSČ 503 64 - Vodovod Měník, vodovodní řady - sídliště Jižní svah - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1805/04/10) a Ing. Karla Jarolí mka (znalecký posudek č. 2340410) ze dne 9. dubna 2010 částkou 1.014.000,-- Kč (slovy: jeden milion čtrnáct tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.014 (slovy: tisíc čtrnáct) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převodi telností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Sadová, identifikační číslo 006 53 373, se sídlem Sadová 25, PSČ 503 15 - Vodovod Sadová - I. a II. etapa - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1806/03/10) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 2350310) ze dne 9. dubna 2010 částkou 1.900.000,-- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.900 (slovy: tisíc devět set) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Obec Smidary, identifikační číslo 002 69 549 - Vodovod Smidary - u školy - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1800/03/10) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 2290310) ze dne 9. dubna 2010 částkou 3 95.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát pět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 395 (slovy: tři sta devadesát pět) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.00 0,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Stěžery, identifikační číslo 002 69 611, se sídlem Stěžery, Lipová 31, PSČ 503 21 - Vodovodní řady, kanalizační stoky, lokální ČOV Stěžery - obytná zóna Jih - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posude k č. 1807/04/10) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 2360410) ze dne 9. dubna 2010 částkou 3.529.000,-- Kč (slovy: tři miliony pět set dvacet devět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3.529 (slovy: tři tisíce pět set dvacet devět) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Všestary, identifikační číslo 002 69 760, se sídlem Všestary 35, PSČ 503 12 - Vodovodní řad Všestary - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1801/03/10) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posude k č. 2300310) ze dne 9. dubna 2010 částkou 994.000,-- Kč (slovy: devět set devadesát čtyři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 994 (slovy: devět set devadesát čtyři) ks kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelnost í, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). 6. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 7. Lhůta, ve které lze akcie upsat Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým upisovatelům uvedeným pod bodem 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. z ák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví upisovatelé uvedení pod bodem ad 4. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 204 od st. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 8. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 9. Splacení upsaných akcií Peněžité i nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejichž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, považovány za splacené dnem uzavření dohody o započtení pohledávek. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta druhá obch. zák. (vkladem je věc nemovitá) budou nepeněžité vklady považovány za splacené předáním písemného prohlášení společnosti ve smyslu § 60 odst. 1 obch. zák., resp. s ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, v ěta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) budou nepeněžité vklady považovány za splacené předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu Valná hromada společnosti s c h v a l u j e , aby: - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 3.111.000,-- Kč (slovy: tři miliony sto jedenáct tisíc korun českých) započetla si Obec Boharyně, identifikační číslo 002 68 640, se sídlem Boharyně, PSČ 503 23, svoji pohledávku za spol ečností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 3.111.000,-- Kč (slovy: tři miliony sto jedenáct tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na zákl adě smlouvy o půjčce ze dne 29. prosince 2004 a 4. ledna 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. ledna a 19. února 2007 půjčila Obec Boharyně, identifikační číslo 002 68 640, se sídlem Boharyně, PSČ 503 23, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a .s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 3.111.000,-- Kč (slovy: tři miliony sto jedenáct tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1.630.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armá dy 408, PSČ 502 00, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1.630.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet tisíc koru n českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 24. ledna a 30. ledna 2007 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 společnosti Vodovody a kan alizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 1.630.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, s voji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou n a základě smlouvy o půjčce ze dne 24. ledna a 30. ledna 2007 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hra dec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 40.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, svo ji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a to z titulu půjčky, kterou na zák ladě smlouvy o půjčce ze dne 21. února a 22. února 2007 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 350.000,-- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 350.000,-- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých), a to z titulu půjč ky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 24. ledna a 30. ledna 2007 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. s e sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 350.000,-- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 7.296.000,-- Kč (slovy: sedm milionů dvě stě devadesát šest tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Českoslovens ké armády 408, PSČ 502 00, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 7.296.000,-- Kč (slovy: sedm milionů dvě stě devadesát š est tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 25. září 2007 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 společnosti Vodovody a ka nalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 7.296.000,-- Kč (slovy: sedm milionů dvě stě devadesát šest tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 3.432.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, část své pohledávky za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898, a to ve výši 3.432.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta třic et dva tisíc korun českých), z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 23. listopadu a 28. listopadu 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. března 2008 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové , Československé armády 408, PSČ 502 00 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 celkem částku 13.942.000,-- Kč (slovy: třináct milionů devět set čtyřic et dva tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 4.078.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony sedmdesát osm tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, IČ 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 , svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 4.078.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony sedmdesát osm tisíc korun českých), a to z  titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 23. října 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. ledna 2008 půjčilo Město Hradec Králové, IČ 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 společnosti Vodovody a kanali zace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 4.078.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony sedmdesát osm tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, svo ji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na zá kladě smlouvy o půjčce ze dne 13. června 2007 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Ví ta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 30.000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 30.000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), a to z titulu půjčky, kter ou na základě smlouvy o půjčce ze dne 3. června a 17. června 2008 půjčilo Město Hradec králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídle m Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 30.000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) započetlo si Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Chlumec nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou I, Kli cperovo náměstí 64/I, PSČ 503 51, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun český ch), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 1. února a 20. března 2008 půjčilo Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Chlumec nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou I, Klicperovo náměstí 64/I, PSČ 503 5 1 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2.856.000,-- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát šest tisíc korun českých) započetla si Obec Lanžov, identifikační číslo 005 80 198, se sídlem Lanžov 2, PSČ 544 01, část své pohledávk y za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.856.000,-- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát šest tisíc korun českých), a to z titulu půjčk y, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 9. května 2002, ve znění dodatku č. 1 a ze dne 3. ledna a 15. března 2007, půjčila Obec Lanžov , identifikační číslo 005 80 198, se sídlem Lanžov 2, PSČ 544 01, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 celkem částku 2.856.320,-- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát šest tisíc tři sta dvacet korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1.692.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát dva tisíc korun českých) započetla si Obec Lužany, identifikační číslo 006 53 349, se sídlem Lužany 47, PSČ 503 05, část své pohle dávky za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1.692.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát dva tisíc korun českých), a to z titul u půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 10. května 2002 půjčila Obec Lužany, identifikační číslo 006 53 349, se sídlem Lužany 47, PSČ 503 05, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 celkem částku 1.692.700,-- Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát dva tisíc sedm set korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet tisíc korun českých) započetlo si Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 69 247, se sídlem Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 504 01, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet tisíc korun českých), a  to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 14. srpna 2007 půjčilo Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 69 247, se sídlem Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 504 01 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídl em Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 5.960.000,-- Kč (slovy: pět milionů devět set šedesát tisíc korun českých) započetlo si Město Nový Bydžov, IČ 002 69 247, se sídlem Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 504 01, svoji p ohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 5.960.000,-- Kč (slovy: pět milionů devět set šedesát tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 14. srpna 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. prosince a 20. prosince 2007 půjčilo Město Nový Bydžov, IČ 002 69 247, se sídlem Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 504 01 společnosti Vodovody a kanaliz ace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 5.960.000,-- Kč (slovy: pět milionů devět set šedesát tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 6.060.000,-- Kč (slovy: šest milionů šedesát tisíc korun českých) započetlo si Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 69 247, se sídlem Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 504 01, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 6.060.000,-- Kč (slovy: šest milionů šedesát tisíc korun českých), a to z titulu p ůjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 4. prosince a 20. prosince 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. května a 20. června 2008 půjčilo Město Nový Byždov, identifikační číslo 002 69 247, se sídlem Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 504 01 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 6.060.000,-- Kč (slovy: šest milionů šedesát tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1.617.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmnáct tisíc korun českých) započetla si Obec Praskačka, identifikační číslo 002 69 352, se sídlem Praskačka, PSČ 503 33, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 481 72 898 ve výši 1.617.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmnáct tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjč ce ze dne 8. září a 29. září 2004 půjčila Obec Praskačka, IČ 002 69 352, se sídlem Praskačka, PSČ 503 33 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 481 72 898 částku 1.617.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmnáct tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 899.000,-- Kč (slovy: osm set devadesát devět tisíc korun českých) započetla si Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Předměřice nad Labem, Obránců míru 18 , PSČ 503 02, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 899.000,-- Kč (slovy: osm set devadesát devět tisíc korun českých), a  to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 29. září a 4. října 2004 půjčila Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, PSČ 503 02 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 899.000,-- Kč (slovy: osm set devadesát devět tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 3.453.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta padesát tři tisíc korun českých) započetlo si Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Smiřice, Palackého 106, PSČ 503 03, s voji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 3.453.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta padesát tři tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 1. dubna a 6. dubna 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. ledna a 28. února 2007 půjčilo Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Smiřice, Palackého 106, PSČ 503 03 společnosti Vo dovody a kanalizace Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 3.453.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta padesát tři tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 300.000,-- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) započetlo si Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Smiřice, Palackého 106, PSČ 503 03, svoji pohledávku za společnos tí Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 300.000,-- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 29. září a 1. října 2008 půjčilo Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Smiřice, Palackého 106, PSČ 503 03 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 300.000,-- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). 15.7.2010 - 27.4.2011
Na zasedání představenstva společnosti konaném dne 30. října 2009 bylo přijato toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: usnesení 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady. Základní kapitál se celkově zvyšuje o 10.372.000,-- Kč (slovy: deset milionů tři sta sedmdesát dva tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku nevrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 10.372 (slovy: deset tisíc tři sta sedmdesát dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Určení upisovatelů k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 10.372.000,-- Kč (slovy: deset milionů tři sta sedmdesát dva tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Divec, identifikační číslo 459 78 123, sídlo: 500 03 Divec upíše 2.258 (slovy: dva tisíce dvě stě padesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 2.258.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát osm tisíc korun českých). Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, sídlo: 503 51 Chlumec nad Cidlinou upíše 3.614 (slovy: tři tisíce šest set čtrnáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 3.614.000,-- Kč (slovy: tři miliony šest set čtrnáct tisíc korun českých). Obec Lovčice, identifikační číslo 002 69 077, sídlo 503 61 Lovčice upíše 535 (slovy: pět set třicet pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 535.000,-- Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých). Obec Obědovice, identifikační číslo 006 53 471, sídlo: 503 51 Obědovice upíše 2.168 (slovy: dva tisíce sto šedesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 2.168.000,-- (slovy: dva miliony sto šedesát osm tisíc korun če ských). Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, sídlo: 503 02 Předměřice nad Labem upíše 422 (slovy: čtyři sta dvacet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 422.000,-- Kč (slovy: čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých). Obec Skalice, identifikační číslo 002 69 492, sídlo 503 03 Skalice upíše 299 (slovy: dvě stě devadesát devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 299.000,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát devět tisíc korun českých). Město Třebechovice pod Orebem, identifikační číslo: 002 69 719, sídlo: 503 46 Třebechovice pod Orebem upíše 1.076 (slovy: jeden tisíc sedmdesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.076.000,-- Kč (slovy: jeden mil ion sedmdesát šest tisíc korun českých). 4. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel Obec Divec, identifikační číslo 459 78 123 - vodovodní řady a kanalizační stoky Divec - ulice Solná, Nová, Severní - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 177010909) a Ing. Karla Jarolímka (znaleck ý posudek č. 2190909) ze dne 30. 9. 2009 částkou 2.258.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát osm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.258 (slovy: dva tisíce dvě stě padesát osm) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861 - vodovodní řad a kanalizační stoka Chlumec nad Cidlinou - Vrchlického ulice - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 177020909) a Ing. Kar la Jarolímka (znalecký posudek č. 2200909) ze dne 30. 9. 2009 částkou 3.614.000,-- Kč (slovy: tři miliony šest set čtrnáct tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3.614 (slovy: tři tisíce šest set čtrnáct) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Lovčice, identifikační číslo 002 69 077 - Vodovod Lovčice - vodovodní řady pro novou výstavbu rodinných domků - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 17420309) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 2060309) ze dne 30. 9. 2009 částkou 535.000,-- Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 535 (slovy: pět set třicet pět) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Obědovice, identifikační číslo 006 53 471 - Vodovod Obědovice - vodovodní řady pro novou výstavbu rodinných domků - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 17430309) a Ing. Karla Jarolímka (znal ecký posudek č. 2050309) ze dne 30. 9. 2009 částkou 2.168.000,-- Kč (slovy: dva miliony sto šedesát osm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.168 (slovy: dva tisíce sto šedesát osm) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379 - Vodovod Předměřice - vodovodní řad Na Obci - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 17440309) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 2080309) ze dne 30. 9. 2009 částkou 422.000,-- Kč (slovy: čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 422 (slovy: čtyři sta dvacet dva) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Skalice, identifikační číslo 002 69 492 - Vodovodní řad Skalice - Skalička - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 177050909) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 2230909) ze dne 30. 9. 2009 částkou 299.000,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát devět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 299 (slovy: dvě stě devadesát devět) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Město Třebechovice pod Orebem, identifikační číslo 002 69 719 - Vodovod a kanalizace Třebechovice p. O. - Vodovodní řady a stoky - ulice Proboštova a Pod Fortnou - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posude k č. 17460309) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 2090309) ze dne 30. 9. 2009 částkou 1.076.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedmdesát šest tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.076 (slovy: jeden tisíc sedmdesát šest) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým upisovatelům, uvedeným pod bodem 3. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení představenstva společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví upisovatelé uvedení pod bodem ad 3 tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 204 ods t. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Splacení upsaných akcií Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) budou nepeněžité vklady považovány za splacené předáním předmětu nepeněžitého vkladu, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. 12.11.2009 - 28.4.2010
Valná hromada přijala dne 11. června 2008 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem. Základní kapitál se zvyšuje o 9.996.000,-- Kč (slovy: devět milionů devět set devadesát šest tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 9.996 (slovy: devět tisíc devět set devadesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Určení upisovatelů k upsání nových akcií. Obec Chýšť, identifikační číslo 002 73 686 upíše 9.996 (slovy: devět tisíc devět set devadesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 9.996.000,-- Kč (slovy: devět milionů devět set devadesát šest tisíc korun českých ). 4. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění - Vodovod Chýšť - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1676/03/08) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 072008) ze dne 6. dubna 2008 částkou 9.996.000,-- Kč (slovy: devět milionů devět set devadesát š est tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 9.996 (slovy: devět tisíc devět set devadesát šest) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli uvedenému pod bodem 3. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatel uvedený pod bodem ad 3. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Splacení upsaných akcií Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) bude nepeněžitý vklad považován za splacený předáním předmětu nepeněžitého vkladu, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. 22.7.2008 - 11.12.2008
Usnesení valné hromady ze dne 6. 12. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: I. Zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady. Základní kapitál se celkově zvyšuje o 145.411.000,-- Kč (slovy: sto čtyřicet pět milionů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých), přičemž co do částky 45.757.000,-- Kč (čtyřicet pět milionů sedm set padesát sedm tisíc korun českých) zvyšuje se peněžitými vklady a co do částky 99.654.000,-- Kč (slovy: devadesát devět milionů šest set padesát čtyři tisíc korun českých) nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 145.411 (slovy: sto čtyřicet pět tisíc čtyři sta jedenáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady co do částky 45.757.000,-- Kč (čtyřicet pět milionů sedm set padesát sedm tisíc korun českých) se přednostní právo (podle § 204a obch. zák.) vylučuje. 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií. a) K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 45.757.000,-- Kč (čtyřicet pět milionů sedm set padesát sedm tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Holohlavy, identifikační číslo 006 53 446 upíše 311 (slovy: tři sta jedenáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 311.000,-- Kč (slovy: tři sta jedenáct tisíc korun českých). Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 upíše 35.984 (slovy: třicet pět tisíc devět set osmdesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 35.984.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů devět set osmdesát čty ři tisíc korun českých). Město Nechanice, identifikační číslo 002 69 191 upíše 5.000 (slovy: pět tisíc) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 69 247 upíše 3.284 (slovy: tři tisíce dvě stě osmdesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 3.284.000,-- Kč (slovy: tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc korun českých ). Obec Skřivany, identifikační číslo 002 69 514 upíše 1.178 (slovy: jeden tisíc sto sedmdesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.178.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto sedmdesát osm tisíc korun českých). K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 99.654.000,-- Kč (slovy: devadesát devět milionů šest set padesát čtyři tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 upíše 40.618 (slovy: čtyřicet tisíc šest set osmnáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 40.618.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů šest set osmnáct tisíc korun český ch). Obec Humburky, identifikační číslo 002 68 852 upíše 2.072 (slovy: dva tisíce sedmdesát dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 2.072.000,-- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát dva tisíc korun českých). Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662 upíše 5.333 (slovy: pět tisíc tři sta třicet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 5.333.000,-- Kč (slovy: pět milionů tři sta třicet tři tisíc korun českých). Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861 upíše 2.274 (slovy: dva tisíce dvě stě sedmdesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 2.274.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát čtyři tisíc ko run českých). Obec Jeníkovice, identifikační číslo 006 53 454 upíše 600 (slovy: šest set) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 600.000,-- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých). Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379 upíše 23.809 (slovy: dvacet tři tisíc osm set devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 23.809.000,-- Kč (slovy: dvacet tři milionů osm set devět tisíc korun če ských). Obec Roudnice, identifikační číslo 002 69 433 upíše 248 (slovy: dvě stě čtyřicet osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 248.000,-- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých). Obec Skřivany, identifikační číslo 002 69 514 upíše 18.875 (slovy: osmnáct tisíc osm set sedmdesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 18.875.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set sedmdesát pět tisíc korun českých). Obec Smidary, identifikační číslo 002 69 549 upíše 5.825 (slovy: pět tisíc osm set dvacet pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 5.825.000,-- Kč (slovy: pět milionů osm set dvacet pět tisíc korun českých). 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 - Vodovod Hradec Králové - Věkoše Aldis A a B a Kanalizace Hradec Králové - Věkoše Aldis A a B - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-04) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 042006) ze dne 25. d ubna 2006 částkou 4.695.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šest set devadesát pět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.695 (slovy: čtyři tisíce šest set devadesát pět) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). - Vodovod Hradec Králové - Věkoše Pěší bulvár a Kanalizace Hradec Králové - Věkoše Pěší bulvár - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-05) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 052006) ze dne 25. d ubna 2006 částkou 4.054.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony padesát čtyři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.054 (slovy: čtyři tisíce padesát čtyři) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). - Vodovod Hradec Králové - Věkoše Motorový bulvár a Kanalizace Hradec Králové - Věkoše Motorový bulvár - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-06) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 062006) ze d ne 25. dubna 2006 částkou 5.455.000,-- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta padesát pět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.455 (slovy: pět tisíc čtyři sta padesát pět) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). - Vodovod TERRONIC a Kanalizace TERRONIC - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-07) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 072006) ze dne 25. dubna 2006 částkou 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.000 (slovy: pět tisíc) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). - Kanalizace Kydlinovská ul. - oceněná společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-08) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 082006) ze dne 25. dubna 2006 částkou 5.310.000,-- Kč (slovy: pět milionů tři sta dese t tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.310 (slovy: pět tisíc tři sta deset) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). - Vodovod Svinary a Kanalizace Svinary - Boční ul. - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-09) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 092006) ze dne 25. dubna 2006 částkou 6.917.000,-- Kč (slovy: še st milionů devět set sedmnáct tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6.917 (slovy: šest tisíc devět set sedmnáct) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). - Kanalizace Plotiště - Boční ul. - oceněná společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-10) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 102006) ze dne 25. dubna 2006 částkou 1.323.000,-- Kč (slovy: jeden milion tři st a dvacet tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.323 (slovy: jeden tisíc tři sta dvacet tři) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). - Kanalizace Březhrad - oceněná společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1533-3) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 22-2006) ze dne 25. října 2006 částkou 7.864.000,-- Kč (slovy: sedm milionů osm set šedesát čt yři tisíce korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 7.864 (slovy: sedm tisíc osm set šedesát čtyři) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Humburky, identifikační číslo 002 68 852 - vodovod Humburky - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1533-1) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 20-2006) ze dne 25. října 2006 částkou 2 .072.000,-- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát dva tisíce korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.072 (slovy: dva tisíce sedmdesát dva) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662 - vodovod Hvozdnice - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-12) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 122006) ze dne 25. dubna 2006 částkou 5.333.000,-- Kč (pět milionů tři sta třicet tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.333 (slovy: pět tisíc tři sta třicet tři) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861 - vodovod Krašov a Kanalizace Krašov - oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-14) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 142006) ze dne 25. dubna 2006 částkou 2.274.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát čtyři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.274 (slovy: dva tisíce dvě stě sedmdesát čtyři) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Jeníkovice, identifikační číslo 006 53 454 - Vodovod Jeníkovice - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1533-2) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 21-2006) ze dne 25. října 2006 částk ou 600.000,-- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 600 (slovy: šest set) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379 - Předměřice - obecní vodovod - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-13) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 132006) ze dne 2 5. dubna 2006 částkou 23.809.000,-- Kč (slovy: dvacet tři milionů osm set devět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 23.809 (slovy: dvacet tři tisíc osm set devět) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Roudnice, identifikační číslo 002 69 433 - Vodovod Vodovodní řad "A" Roudnice - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-11) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 112006) ze dne 25. du bna 2006 částkou 248.000,-- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 248 (slovy: dvě stě čtyřicet osm) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Skřivany, identifikační číslo 002 69 514 - Vodovodní přivaděč z Nového Bydžova - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-02) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 022006) ze dne 25. dubna 2006 částkou 6.638.000,-- Kč (slovy: šest milionů še st set třicet osm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6.638 (slovy: šest tisíc šest set třicet osm) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). - Vodovod Skřivany - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-03) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 032006) ze dne 25. dubna 2006 částkou 12.237.000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě třicet se dm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12.237 (slovy: dvanáct tisíc dvě stě třicet sedm) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Smidary, identifikační číslo 002 69 549 - Vodovod Červeněves - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky (znalecký posudek č. 1502-01) a Ing. Karla Jarolímka (znalecký posudek č. 012006) ze dne 25. dubna 2006 částkou 5.825.000,-- Kč (slovy: pět milionů osm set dvacet pět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.825 (slovy: pět tisíc osm set dvacet pět) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). 6. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 7. Lhůta, ve které lze akcie upsat Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým upisovatelům uvedeným pod bodem 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. z ák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví upisovatelé uvedení pod bodem ad 4. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 204 od st. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 8. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 9. Splacení upsaných akcií Peněžité i nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejichž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, považovány za splacené dnem uzavření dohody o započtení pohledávek. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) budou nepeněžité vklady považovány za splacené předáním předmětu nepeněžitého vkladu, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu Valná hromada společnosti schvaluje, aby: - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 311.000,-- Kč (slovy: tři sta jedenáct tisíc korun českých) započetla si Obec Holohlavy, identifikační číslo 006 53 446, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Král ové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 311.000,-- Kč (slovy: tři sta jedenáct tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 6. dubna 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. května a 29. září 2005 a dodatku č. 2 ze dne 10. a 28. března 2006 půjčila Obec Holohlavy, identifikační číslo 006 53 446, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 311.000,-- Kč (slovy: tři sta jedenáct tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 5.582.000,-- Kč (slovy: pět milionů pět set osmdesát dva tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 5.582.000,-- Kč (slovy: pět milionů pět set osmdesát dva tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlou vy o půjčce ze dne 4. a 12. července 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. března a 28. dubna 2006 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 5.582.000,-- Kč (slovy: pět milionů pět set osmdesát dva tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 3.986.000,-- Kč (slovy: tři miliony devět set osmdesát šest tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, svoji pohledávku za společností Vodovo dy a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 3.986.000,-- Kč (slovy: tři miliony devět set osmdesát šest tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 30. listopadu a 20. prosince 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. března a 28. dubna 2006 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králov é, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 3.986.000,-- Kč (slovy: tři miliony devět set osmdesát šest tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 10.400.000,-- Kč (slovy: deset milionů čtyři sta tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanali zace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 10.400.000,-- Kč (slovy: deset milionů čtyři sta tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze d ne 18. a 19. srpna 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. listopadu a 7. prosince 2005, dodatku č. 2 ze dne 20. prosince 2005, dodatku č. 3 ze dne 28. března 2006 a dodatku č. 4 ze dne 22. března a 28. dubna 2006 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 10.400.000,-- Kč (slovy: deset milionů čtyři sta tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 5.744.000,-- Kč (slovy: pět milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, svoji pohledávku za společností Vodovo dy a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 5.744.000,-- Kč (slovy: pět milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 31. března 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. března a 28. dubna 2006 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 5.744.000,-- Kč (slovy: pět milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2.388.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta osmdesát osm tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.388.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta osmdesát osm tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlou vy o půjčce ze dne 4. a 12. července 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. prosince 2005 a dodatku č. 2 ze dne 10. března a 28. dubna 2006 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 2.388.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta osmdesát osm tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 6.888.000,-- Kč (slovy: šest milionů osm set osmdesát osm tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 6.888.000,-- Kč (slovy: šest milionů osm set osmdesát osm tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě sml ouvy o půjčce ze dne 31. března 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. března a 28. dubna 2006 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 6.888.000,-- Kč (slovy: šest milionů osm set osmdesát osm tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 502.000,-- Kč (slovy: pět set dva tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Krá lové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 502.000,-- Kč (slovy: pět set dva tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 12. a 13. července 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. prosince 2005 a dodatku č. 2 ze dne 10. března a 28. dubna 2006 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 502.000,-- Kč (slovy: pět set dva tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 494.000,-- Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc korun českých) započetlo si Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanaliz ace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 494.000,-- Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 4. a 12. července 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. prosince 2005 a dodatku č. 2 ze dne 10. března a 28. dubna 2006 půjčilo Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec K rálové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 494.000,-- Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) započetlo si Město Nechanice, identifikační číslo 002 69 191, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s . se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 14. a 18. srpna 2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. a 31. března 2006 půjčilo Město Nechanice, identifikační číslo 002 69 191 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 3.284.000,-- Kč (slovy: tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc korun českých) započetlo si Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 69 247, svoji pohledávku za společností Vodovody a  kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 3.284.000,-- Kč (slovy: tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlo uvy o půjčce ze dne 4. července a 13. září 2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. a 26. března 2006 půjčilo Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 69 247 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 89 3, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 částku 3.284.000,-- Kč (slovy: tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc korun českých), - na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1.178.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto sedmdesát osm tisíc korun českých) započetla si Obec Skřivany, identifikační číslo 002 69 514, svoji pohledávku za společností Vodovody a kanaliz ace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1.178.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto sedmdesát osm tisíc korun českých), a to z titulu půjčky, kterou na základě smlouvy o půjčce ze dne 12. a 19. srpna 2005 a dodatku č. 1 ze dne 10. března a 19. dubna 2006 půjčila Obec Skřivany, identifikační číslo 002 69 514 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifik ační číslo 481 72 898 částku 1.178.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto sedmdesát osm tisíc korun českých). 24.1.2007 - 1.8.2007
Smlouvou o prodeji části podniku dne 22. června 2005 uzavřenou mezi společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, identifikační číslo 481 72 898 jako prodávající a společností Královéhradecká provozní , a.s. se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 1, identifikační číslo 274 61 211, jako kupující byla část podniku prodána společnosti Královéhradecká provozní, a.s. se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 1, identifikační číslo 274 61 211. 30.6.2006
Usnesení valné hromady ze dne 30. 11. 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti: I. Zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady Základní kapitál se celkově zvyšuje o 38.602.000,-- Kč (slovy: třicet osm milionů šest set dva tisíc korun českých), přičemž co do částky 11.666.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů šest set šedesát šest tisíc korun českých) peněžitými vklady a co do částky 26.936.000,-- Kč (slovy: dvacet šest milionů devět set třicet šest tisíc korun českých) nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet akcií: 38.602 (slovy: třicet osm tisíc šest set dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady co do částky 11.666.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů šest setšedesát šest tisíc korun českých) se přednostní právo (podle § 204 a obch. zák.) v y l u č u j e . 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií a) K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 11.666.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů šest set šedesát šest tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Hoříněves upíše 1.457 (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.457.000,-- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta padesát sedm tisíc korun českých). Město Chlumec nad Cidlinou upíše 2.769 (slovy: dva tisíce sedm set šedesát devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 2.769.000,-- Kč (slovy: dva miliony sedm set šedesát devět tisíc korun českých). Obec Mžany upíše 1.164 (slovy: jeden tisíc sto šedesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.164.000,-- Kč (slovy: jeden milion sto šedesát čtyři tisíc korun českých). Město Nechanice upíše 2.396 (slovy: dva tisíce tři sta devadesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodntoa činí celkem 2.396.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta devadesát šest tisíc korun českých). Obec Sběř upíše 1.738 (slovy: jeden tisíc sedm set třicet osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.738.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet osm tisíc korun českých). Město Smiřice upíše 225 (slovy: dvě stě dvacet pět ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 225.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc korun českých). Obec Sovětice upíše 376 (slovy: tři sta sedmdesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč jmenovitá hodnota činí celkem 376.000,-- Kč (slovy: tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých). Obec Velký Vřešťov upíše 1.541 (slovy: jeden tisíc pět set čtyřicet jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.541.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet jedna tisíc korun českých). K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 26.936.000,-- Kč (slovy: dvacet šest milionů devět set třicet šest tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Lišice upíše 7.234 (slovy: sedm tisíc dvě stě třicet čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 7.234.000,-- Kč (slovy: sedm milionů dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých). Obec Střezetice upíše 1.296 (slovy: jeden tisíc dvě stě devadesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.296.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě stě devadesát šest tisíc korun českých). Obec Světí upíše 478 (slovy: čtyři sta sedmdesát osm) ks akcií o jmenovét hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 478.000,-- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát osm tisíc korun českých). Město Hradec Králové upíše 12.677 (slovy: dvanáct tisíc šest set sedmdesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 12.677.000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set sedmdesát sedm tisíc korun českých). Obec Měník upíše 5.251 (slovy: pět tisíc dvě stě padesát jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 5.251.000,-- Kč (slovy: pět milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých). 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel Obec Lišice, identifikační číslo 00269042 vodovod Lišice - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 1464-1 (03-2005) dne 19. října 2005 částkou 14.468.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 7.234 (slovy: sedm tisíc dvě stě třicet čtyři( ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Střezetice, identifikační číslo 00269646 - vodovod Střezetice a Dlouhé Dvory - spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 (jedné pětiny) - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 1464-2 (04-2005) ze dne 19. října 2005 částkou 2.592.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set devadesát dva tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.296 (slovy: jeden tisíc dvě stě devadesát šest) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinnné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Světí, identifikační číslo 00653462 - vodovod Světí - spoluvlastnický podíl ve výši 3/10 (tří desetin) - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 1464-5 (05-2005) ze dne 19. října 2005 částk ou 956.000,-- Kč (slovy: devět set padesát šest tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 478 (slovy: čtyři sta sedmdesát osm) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Město Hradec Králové, identifikační číslo 00268810 - kanalizace ulice Lhotecká, včetně budovy (stavba technického vybavení) bez čp./če na st.p.č. 1403 - zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Malšovice u Hradce Králové a budovy (stavba technic kého vybavení) bez čp/če na st.p.č. 369 - zastavěná plocha a nádvoří v kat . území Malšova Lhota, oceněné společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 1464 (02-2005) ze dne 19. října 2005 částkou 25.354.000,-- Kč (slov y: dvacet pět milionů tři sta padesát čtyři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12.677 (slovy dvanáct tisíc šest set sedmdesát sedm) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinnné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Měník, identifikační číslo 00269131 - vodovod Bydžovská Lhotka - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 1464-3 (07-2005) ze dne 19. října 2005 částkou 4.931.00,-- Kč (slovy: čtyři miliony devět set třicet jedna tisíc korun českých) - a vodovod Barchůvek - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing.Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 1464-6 (08-2005) ze dne 19. října 2005 částkou 5.571.000,-- Kč (slovy: pět milionů pět set sedmdes át jedna tisíc korun českých), celkem tedy 10.502.000,-- Kč (slovy: deset milionů pět set dva tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.251 (slovy: pět tisíc dvě stě padesát jedna) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). 6. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 7. Lhůta, ve které lze akcie upsat Určení upisovatelé uvedení pod bodem 4. tohoto usnesení upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů, počínaje dnem ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v  rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnsoti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 8. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz je shodný pro všechny upisovatele a činí 2.000,-- Kč na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. 9. Splacení upsaných akcií Peněžité i nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následujícm po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejichž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, splaceny dnem uzavření dohody o započtení pohledávek, a to ve výše uvedené lhůtě 30 dnů. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta druhá obch. zák. (vkladem je věc nemovitá) budou nepeněžité vklady splaceny předáním písemného prohlášení společnosti ve smyslu § 60 odst. 1 obch. zák., resp. s ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta čtvrtá, ob ch. zák. (vkladem je věc movitá) budou nepeněžité vklady splaceny předáním na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu, a to ve výše uvedené lhůtě 30 dnů. II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu Valná hromada společnosti s c h v a l u j e , aby: na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2.914.000,-- Kč (slovy: dva miliony devět set čtrnáct tisíc korun českých) započetla si Obec Hoříněves pohledávku ve výši 2.914.000,-- Kč (slovy: dva miliony devět set čtrnáct tisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce ze dne 29. května a 31. května 2002, na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 4.650.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šest set padesát tisíc korun českých) započetlo si Město Chlumec nad Cidlinou pohledávku ve výši 4.650.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šest set padesá t tisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce ze dne 10. října a 17. října 2002, na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 188.000,-- Kč (slovy: sto osmdesát osm tisíc korun českých) započetlo si Město Chlumec nad Cidlinou pohledávku ve výši 188.000,-- Kč (slovy: sto osmedesát osm tisíc korun českých) ze smlou vy o půjčce ze dne 16. srpna a 19. srpna 2004, na pohledávku společnsoti na spalcení emisního kurzu akcií ve výši 700.000,-- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) započetlo si Město Chlumec nad Cidlinou pohledávku ve výši 700.000,-- Kč (slovy: sedm set tisíc korun čských) ze smlouvy o půjčce ze dn e 18. srpna a 19.. listopadu 2004, na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2.328.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet osm tisíc korun českých) započetla si Obec Mžany pohledávku ve výši 2.328.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet osm tisíc korun če ských) z dohody o uznání dluhu ze dne 21. listopadu 2005, na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 4.792.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set devadesát dva tisíc korun českých) započetlo si město Nechanice pohledávku ve výši 4.792.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set devadesát d va tisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce ze dne 25. října a 29. října 2001, na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 3.467.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedesát sedm tisíc korun českých) započetla si Obec Sběř pohledávku ve výši 3.467.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta šedesát sedm tisíc k orun českých) ze smouvy o půjčce ze dne 10. května 2002, na pohledávku společnosti na spalcení emisního kurzu akcií ve výši 450.000,-- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých) započetlo si Město Smiřice pohledávku ve výši 450.000,-- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce ze dne 17. srpna a 18. prosince 2004, na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 752.000,-- Kč (slovy: sedm set padesát dva tisíc korun českých) započetla si Obec Sovětice pohledávku ve výši 752.000,-- Kč (slovy: sedm set padesát dva tisíc korun českých) ze smlouvy o p ůjčce ze dne 10. května 2002, na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 3.082.000,-- Kč (slovy: tři miliony osmdesát dva tisíc korun českých) započetla si Obec Velký Vřešťov pohledávku ve výši 3.082.000,-- Kč (slovy: tři miliony osmdesát dva tisíc korun českýc h) ze smlouvy o půjčce ze dne 10. května 2002. 31.1.2006 - 2.3.2007
Rozhodnutí představenstva ze dne 29. 10. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 15.12.2004 - 9.6.2005
1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 27.408.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta osm tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 15.12.2004 - 9.6.2005
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 27.408 ks (slovy: dvacet sedm tisíc čtyři sta osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 15.12.2004 - 9.6.2005
3. Určení upisovatelů k upsání nových akcií: Akcie budou nabídnuty k upsání: - v počtu 1.293 (slovy: tisíc dvě stě devadesát tři) ks Obci Holohlavy, identifikační číslo 00 65 34 46 - v počtu 4.743 (slovy: čtyři tisíce sedm set čtyřicet tři) ks Obci Hvozdnice, identifikační číslo 45 97 86 62 - v počtu 3.175 (slovy: tři tisíce sto sedmdesát pět) ks Městu Nový Bydžov, identifikační číslo 00 26 92 47 - v počtu 7.396 (slovy: sedm tisíc tři sta devadesát šest) ks Obci Sendražice, identifikační číslo 00 26 94 84 - v počtu 10.684 (slovy: deset tisíc šest set osmdesát čtyři) ks Obci Vinary, identifikační číslo 00 26 97 51 - v počtu 117 (slovy: sto sedmnáct) ks Městu Třebechovice pod Orebem, identifikační číslo 00 26 97 19 15.12.2004 - 9.6.2005
4. Místo kde lze upsat akcie: Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., tj. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 15.12.2004 - 9.6.2005
5. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Akcie lze upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemcům stanoveným v bodě ad 3./ tohoto usnesení, doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení představenstva zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třiceti) dnů zájemci uvedení v bodě ad 3./ tohoto usnesení doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis zájemce na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 15.12.2004 - 9.6.2005
6. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs upisovaných akcií, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 2.000,-- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). 15.12.2004 - 9.6.2005
7. Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - zájemce Obec Holohlavy, identifikační číslo 00 65 34 46: - stavba "vodovod U Jordánu" - stavba "Kanalizace U Jordánu" Nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem č. 462004, resp. č. 1378 - 5/09/04 ze dne 27. září 2004, znalců Ing. Karla Jarolímka, Na Výsluní 1338, Hradec Králové 8 a Ing. Jiřího Hemerky, Svatováclavské nám. 99, Hradec Králové oceněn částkou 2.586.00 0,-- Kč, slovy: dva miliony pět set osmdesát šest tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.293 (tisíc dvě stě devadesát tři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (tisíc korun českých). 15.12.2004 - 9.6.2005
Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - zájemce Obec Hvozdnice, identifikační číslo 45 97 86 62: - stavba "Kanalizace Hvozdnice" - stavba "Technické zhodnocení ČOV" Nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem č. 482004, resp. č. 1378-9/09/04 ze dne 27. září 2004, znalců Ing. Karla Jarolímka, Na Výsluní 1338, Hradec Králové 8 a Ing. Jiřího Hemerky, Svatováclavské nám. 99, Hradec Králové oceněn částkou 9.486.000, -- Kč, slovy: devět milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.743 (čtyři tisíce sedm set čtyřicet tři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (tisíc korun českých). 15.12.2004 - 9.6.2005
Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - zájemce Město Nový Bydžov, identifikační číslo 00 26 92 47: - stavba "Vodovod ul. Brigádníků" - stavba "Vodovod ul. Třebízského" - stavba "Vodovod ul. Na Švarcavě" - stavba "Vodovod ul. U Plovárny" - stavba "Vodovod ul. Luční" - stavba "Vodovod ul. Vrchlického" - stavba "Vodovod ul. U Hřiště" - stavba "Vodovod ul. Dukelská" - stavba "Vodovod ul. Merendní" - stavba "Vodovod Zábědov" - stavba "Kanalizace ul. Hermannova" - stavba "Kanalizace ul. Smetanova" - stavba "Kanalizace ul. Na Švarcavě" - stavba "Kanalizace ul. Třebízského" - stavba "Kanalizace ul. Merendní" - stavba "Kanalizace Zábědov" Nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem č. 472004, resp. č. 1378 - 3,4/09/04 ze dne 27. září 2004, znalců Ing. Karla Jarolímka, Na Výsluní 1338, Hradec Králové 8 a Ing. Jiřího Hemerky, Svatováclavské nám. 99, Hradec Králové oceněn částkou 6.350. 000,-- Kč, (slovy: šest milionů tři sta padesát tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3.175 (tři tisíce sto sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (tisíc korun českých). 15.12.2004 - 9.6.2005
Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - zájemce Obec Sendražice, identifikační číslo 00 26 94 84: - stavba "Vodovod Sendražice" Nepeněžitý vklad byl společným znaleckých posudkem č. 192004, resp. č. 1336 -2 ze dne 27. září 2004, znalců Ing. Karla Jerolímka, Na Výsluní 1338, Hradec Králové 8 a Ing. Jiřího Hemerky, Svatováclavské nám. 99, Hradec Králové oceněn částkou 14.792.000,-- Kč, slovy: čtrnáct milionů sedm set devadesát dva tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 7.396 (sedm tisíc tři sta devadesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (tisíc korun českých). 15.12.2004 - 9.6.2005
Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - zájemce Obec Vinary, identifikační číslo 00 26 97 51: - stavba "Vodovod Vinary" - stavba" Vodovod Vinary - Janovice" Nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem č. 202004, resp. č. 1336-6 ze dne 27. září 2004, znalců Ing. Karla Jarolímka, Na Výsluní 1338, Hradec Králové 8 a Ing. Jiřího Hemerky, Svatováclavské nám. 99, Hradec Králové oceněn částkou 21.368.000,-- Kč , slovy: dvacet jedna milionů tři sta šedesát osm tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 10.684 (deset tisíc šest set osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (tisíc korun českých). 15.12.2004 - 9.6.2005
Předmět nepeněžiého vkladu, výše jeho ocenění - zájemce Město Třebechovice pod Orebem, identifikační číslo 00 26 97 19: - stavba "Vodovod ul. Na Kuchyňce" Nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem č. 452004, resp. č. 1378 - 8/09/07 ze dne 27. září 2004, znalců Ing. Karla Jarolímka, Na Výsluní 1338, Hradec Králové 8 a Ing. Jiřího Hemerky, Svatováclavské nám. 99, Hradec Králové oceněn částkou 234.000, -- Kč, slovy: dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 117 (sto sedmnáct) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (tisíc korun českých). 15.12.2004 - 9.6.2005
8. Nepeněžitý vklad jsou zájemci uvedení v bodě ad 3./ tohoto usnesení povinni splatit ve lhůtě 30 /třiceti/ dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ust. § 60 odst. 2, věta čtvrtá obch. zák. (vkladem je věc movitá), bude vklad považován za splacený pokud v této lhůtě zájemce předmět vkladu společnosti předá na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. 15.12.2004 - 9.6.2005
Valná hromada společnosti konaná dne 10. června 2004 přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Usnesení: I. Zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady Valná hromada společnosti s c h v a l u j e: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady Základní kapitál se celkově zvyšuje o 22.982.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů devět set osmdesát dva tisíc korun českých), přičemž co do částky 4.441.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet jedna tisíc korun českých) peněžitými vklady a co do částky 18.541.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů pět set čtyřicet jedna tisíc korun českých) nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet akcií: 22.982 (slovy: dvacet dva tisíc devět set osmdesát dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Vyloučení přednostního práva K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady co do částky 4.441.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet jedna tisíc korun českých) se přednostní právo (podle § 204a obch. zák.) v y l u č u j e . 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií a) K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 4.441.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet jedna tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávnění: - Obec Běleč nad Orlicí upíše 1.225 (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.225.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) Obec Hrádek upíše 673 (slovy: šest set sedmdesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 673.000,-- Kč (slovy: šest set sedmdesát tři tisíc korun českých) Město Nový Bydžov upíše 1.693 (slovy: jeden tisíc šest set devadesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1.693.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát tři tisíc korun českých) Obec Osičky upíše 725 (slovy: sedm set dvacet pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 725.000,-- Kč (slovy: sedm set dvacet pět tisíc korun českých) Obec Stěžery upíše 125 (slovy: sto dvacet pět) ks akicí o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 125.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun českých). K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 18.541.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů pět set čtyřicet jedna tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Nepolisy upíše 710 (slovy: sedm set deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 710.000,-- Kč (slovy: sedm set deset tisíc korun českých) Obec Dohalice upíše 400 (slovy: čtyři sta) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) Obec Hořiněves upíše 809 (slovy: osm set devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 809.000,-- Kč (slovy: osm set devět tisíc korun českých) Obec Černožice upíše 555 (slovy: pět set padesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 555.000,-- Kč (slovy: pět set padesát pět tisíc korun českých) Město Hradec Králové upíše 16.067 (slovy: šestnáct tisíc šedesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 16.067.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých). 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Upisovatel Obec Nepolisy, identifikační číslo 00269212 - vodovodní řad Nepolisy - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Karla Jarolímka a Ing. Jiřího Hemerky č. 1336-11/142004 ze dne 20. 4. 2004 částkou 1.420.000,-- Kč (slovy: jeden milion čtyř i sta dvacet tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 710 (slovy: sedm set deset) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Dohalice, identifikační číslo 00268739 - vodovod Kopaniny - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Karla Jarolímka a Ing. Jiřího Hemerky č. 1336-10/152004 ze dne 20. 4. 2004 částkou 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun český ch). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 400 (slovy: čtyři sta) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Hořiněves, identifikační číslo 00268801 - vodovod Jeřičky - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Karla Jarolímka a Ing. Jiřího Hemerky č. 1336-8/162004 ze dne 21. 4. 2004 částkou 1.618.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set os mnáct tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 809 (slovy: osm set devět) kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Obec Černožice, identifikační číslo 00268682 - kanalizace U Přelova a vodovod ulice Zahradní - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Karla Jarolímka a Ing. Jiřího Hemerky č. 1336-9/172004 ze dne 21. 4. 2004 částkou 1.110.000,-- Kč ( slovy: jeden milion jedno sto deset tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 555 (slovy: pět set padesát pět) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovatel Město Hradec Králové, identifikační číslo 00268810 - vodovod Plačice I., - technické zhodnocení kanalizace ulice Hořická, - vodovod ulice Zadní, - kanalizace ulice Zadní, - vodovod Staré Věkoše, - kanalizace Staré Věkoše, - vodovod ulice Lhotecká, - kanalizace ulice Podhůrská, - kanalizace Svatováclavské náměstí, - kanalizace Zámeček, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Karla Jarolímka a Ing. Jiřího Hemerky č. 1336-1/182004 ze dne 22. 4. 2004 částkou 32.134.000,-- Kč (slovy: třicet dva miliony jedno sto třicet čtyři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 16.067 (slovy: šestnáct tisíc šedesát sedm) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). 6. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 7. Lhůta, ve které lze akcie upsat Určení upisovatelé uvedení pod bodem 4. tohoto usnesení upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů, počínaje dnem ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v  rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 8. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz je shodný pro všechny upisovatele a činí 2.000,-- Kč na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. 9. Splacení upsaných akcií Peněžité i nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejichž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, splaceny dnem uzavření dohody o započtení pohledávek, a to ve lhůtě výše uvedené 30 dnů. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) budou nepeněžité vklady splaceny předáním na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu, a to ve lhůtě výše uvedené 30 dnů. II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu Valná hromada společnosti s c h v a l u j e , aby: na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2. 450.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých) započetla si Obec Běleč nad Orlicí pohledávku ze smlouvy o půjčce ve výši 2. 450.000,-- Kč (slovy: dva miliony č tyři sta padesát tisíc korun českých) na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1.346.000,-- Kč (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet šest tisíc korun českých) započetla si Obec Hrádek pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 1.346.000,-- Kč (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet šest tisíc korun českých) na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 3.386.000,-- Kč (slovy: tři miliony tři sta osmdesát šest tisíc korun českých) započetlo si Město Nový Bydžov pohledávku ze smlouvy o půjčce ve výši 3.386.000,-- Kč (slovy: tři miliony tři sta osmdesát šest tisíc korun českých) na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1.450.000,-- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta padesát tisíc korun českých) započetla si Obec Osičky pohledávku ze smlouvy o půjčce ve výši 3.386.000,-- Kč (slovy: tři miliony tři sta osmd esát šest tisíc korun českých) na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) započetla si Obec Stěžery pohledávku ze smlouvy o půjčce ve výši 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). 30.7.2004 - 9.6.2005
Na zasedání představenstva společnosti konaném dne 21. listopadu 2003 bylo přijato toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 21.1.2004 - 3.4.2004
U s n e s e n í 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 2.793.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set devadesát tři tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 21.1.2004 - 3.4.2004
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 2.793 ks (slovy: dva tisíce sedm set devadesát tři kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 21.1.2004 - 3.4.2004
3. Určení upisovatelů k upsání nových akcií: Akcie budou nabídnuty k upsání, a to v celém rozsahu zamýšleného zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy v počtu 2.793 (slovy: dva tisíce sedm set devadesát tři kusů) ks, výhradně Obci Divec, identifikační číslo 45 97 81 23, se sídlem Divec PSČ 500 03. 21.1.2004 - 3.4.2004
4. Místo kde lze upsat akcie: Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., tj. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 21.1.2004 - 3.4.2004
5. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Akcie lze upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci stanovenému v bodě ad 3./ tohoto usnesení, doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení představenstva zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třiceti) dnů zájemce uvedený v bodě ad 3./ tohoto usnesení doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis zájemce na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 21.1.2004 - 3.4.2004
6. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs upisovaných akcií, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korn českých), činí 2.000,-- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). 21.1.2004 - 3.4.2004
7. Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění: - stavba "Kanalizace a čistírna odpadních vod Divec" a stoka "S" od ČOV do šachty č. 35, včetně ČOV - vyjma kanalizace v délce 334,77 m mezi šachtami č. 43 do šachty č. 35, včetně šachet. Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem č. 2123 - 124/2003 ze dne 10. října 2003 znalce Ing. Milana Vašáka, Štefánikova 314, Hradec Králové oceněn částkou 5.587.000,-- Kč, slovy: pět milionů pět set osmdesát sedm tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.793 (slovy: dva tisíce sedm set devadesát tři kusů) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (tisíc korun českých). 21.1.2004 - 3.4.2004
8. Nepeněžitý vklad je zájemce uvedený v bodě ad 3./ tohoto usnesení povinen splatit ve lhůtě 30 /třiceti/ dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ust. § 60 odst. 2, věta čtvrtá obch. zák. (vkladem je věc movitá), bude vklad považován za splacený pokud v této lhůtě zájemce předmět vkladu společnosti předá na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. 21.1.2004 - 3.4.2004
Na zasedání představenstva společnosti konaném dne 31.řijna 2002 bylo přijato toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: u s n e s e n í 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje o částku 41.540.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých). není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. 27.12.2002 - 25.7.2003
Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 41.540 ks (slovy: čtyřicet jedna tisíc pět set čtyřicet kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. 27.12.2002 - 25.7.2003
Určení upisovatelů k upsání nových akcií: Akcie budou nabídnuty k upsání: - v počtu 29.600 (slovy: dvacet devět tisíc šest set) ks Městu Hradec Králové, identifikační číslo 00 26 88 10 v počtu 10.524 (slovy: deset tisíc pět set dvacet čtyři) ks Městu Nový Bydžov, identifikační číslo 00 26 92 47 - v počtu 1.416 (slovy: tisíc čtyři sta šestnáct) ks Obci Malé Výkleky, identifikační číslo 00 58 65 11 27.12.2002 - 25.7.2003
4. Místo kde lze upsat akcie: Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., tj. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 27.12.2002 - 25.7.2003
5. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Akcie lze upsat ve lhůtě 30 (třiceti)dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemcům stanoveným v bodě ad 3./ tohoto usnesení, doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení představenstva zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třiceti) dnů zájemci uvedení v bodě ad 3./ tohoto usnesení doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis zájemce na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 27.12.2002 - 25.7.2003
6. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs upisovaných akcií, každá o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). 27.12.2002 - 25.7.2003
7. Předmět nepeněžitého vkladu,výše jeho ocenění - zájemce Město Hradec Králové, identifikační číslo 00 26 88 10: - stavba "Kanalizace Pešinova - Nový Hradec Králové" - stavba "Vodovodní řád PVC 90 - Podhůrská ul. - Svinary" - stavba "Kanalizace Třebeš - ul. Machkova a K Labi" a stavba "Kanalizace Třebeš - ul. Rybářská" - stavba "Kanalizace ve Slatině - ul. Školní, Za Školou, Na Ohradě, Librantická" - stavba " Splašková kanalizace DN 250 v ul. Nad Rybníky - Hradec Králové" - stavba "Vodovodní řád D TL DN 100 v délce 668 m včetně veřejných částí přípojek" (prodloužení vodovodu DN 100 od křižovatky s ulicí K Metelce do ul. Drtinova, Hradec Králové, Svobodné, Dvory) stavba "Kanalizace - stoka BXIa2 TK DN 300 v délce 300 m a PVC DN 400 v délce 427 m (včetně 17 ks revizních šachet a veřejných částí přípojek PVC DN 150 v délce 154 m) a odvodňovací příkop (stoka p TB DN 500 v délce 253 m)" - stavba "Venkovní vodovod a kanalizace včetně ČOV v Chaloupkách" (venkovní vodovod, venkovní splašková kanalizace, objekt ČOV BIO CLEANER BC 150, elektropřípojka k ČOV, příjezdní komunikace), též budova (tech. vyb. - čistírna odpadních vod) na st.p.č. 1059, st.p.č. 1059, poz. parc. č. 308/4 - ostatní plocha, vše v kat. území - Svobodné Dvory - stavba "Kanalizace Plačice", též budova (tech. vyb. - čerpací stanice) na st.p.č. 47/5 a st.p.č. 47/5 a budova (tech. vyb. čerpací stanice) na st.p.č. 433/23 a st.p.č. 433/23, vše v kat. území Svobodné Dvory - stavba "Kanalizace ul. Náhon - Malšovice, Hradec Králové" - stavba "Vodovod, kanalizace - ul. Travní a Javorová ul., Hradec Králové" - stavba "Kanalizace ul. Brněnská - stoka S" (v rozsahu - stoka S v délce 141 m, materiál PVC DN 200 a 4 kusy kanalizačních šachet DN 1000) 27.12.2002 - 25.7.2003
Nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem č. 09/2002, resp. č. 1949/2002 ze dne 27. srpna 2002, ve znění doplňku ze dne 7. září 2002, č. 12/2002, resp. č. 1952/2002, znalců Ing. Karla Jarolímka, Na Výsluní 1338, Hradec Králové 8 a Ing. Milana Vašáka, štefánikova 314, Hradec Králové oceněn částkou 59.200.000,-- Kč, slovy: padesát devět milionů dvě stě tisíc korun českých. 27.12.2002 - 25.7.2003
Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 29.600 (dvacet devět tisíc šest set) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1.000,,- Kč (tisíc korun českých). 27.12.2002 - 25.7.2003
Předmět nepenětitého vkladu, výše jeho ocenění - zájemce Město Nový Bydžov, identifikační číslo 00 26 92 47: - stavba "Výtlačný řád DN 400 Nový Bydžov 27.12.2002 - 25.7.2003
Nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem č. 10/2002, resp. č. 1950/2002 ze dne 27. srpna 2002 znalců Ing. Karla Jarolímka, Na Výsluní 1338, Hradec Králové 8 a Ing. Milana Vašáka, Štefánikova 314, Hradec Králové oceněn částkou 21.048.000,-- Kč, slovy: dvacet jedna milionů čtyřicet osm tisíc korun českých. 27.12.2002 - 25.7.2003
Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 10.524 (deset tisíc pět set dvacet čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každý o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých). 27.12.2002 - 25.7.2003
Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - zájemce Obec Malé Výkleky, identifikační číslo 00 58 65 11: - stavby "Vodovod Malé Výkleky" 27.12.2002 - 25.7.2003
Nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem č. 11/2002, resp. č. 1951/2002 ze dne 27. srpna 2002 znalců Ing. Karla Jarolímka, Na Výsluní 1338, Hradec Králové 8 a Ing. Milana Vašáka, Štefánikova 314, Hradec Králové oceněn částkou 2.832.000,-- Kč, slovy: dva miliony osm set třicet dva tisíc korun českých. 27.12.2002 - 25.7.2003
Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.416 (tisíc čtyři sta šestnáct) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých). 27.12.2002 - 25.7.2003
8. Nepeněžitý vklad jsou zájemci uvedení v bodě ad 3./ tohoto usnesení povinni splati ve lhůtě 30 /třiceti/ dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. 27.12.2002 - 25.7.2003
S ohledem na ust. § 60 odst. 2, věta druhá obch. zák. (vkladem je věc nemovitá), resp. též ust. § 60 odst. 2 věta čtvrtá obch. zák. (vkladem je věc movitá), bude vklad považován za splacený pokud v této lhůtě zájemce společnosti jednak předá prohlášení ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obch. zák. a dále předmět vkladu společnosti předá na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. 27.12.2002 - 25.7.2003
Valná hromada konané dne 6. června 2002 přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: u s n e s e n í I Zvýšení základního kapitálu Valná hromada společnosti schvaluje 1. Rozsah zvýšení základní kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 22.786.000,- Kč (slovy dvacet dva milionů sedm set osmdesát šest tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 22.786 ks (slovy dvacet dva tisíc sedm set osmdesát šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 18.10.2002 - 19.2.2003
3. Vyloučení přednostního práva Přednostní právo (podle § 204a obch. zák.) na upsání akcií se vylučuje 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: Obec Boharyně upíše 655 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 655 000,- Kč Obec České Meziříčí upíše 105 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 105 000,- Kč Obec Hněvčeves upíše 500 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 500 000,- Kč Obec Máslojedy upíše 598 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 598 000,- Kč Obec Černilov upíše 1 200 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1 200 000,- Kč Město Nechanice upíše 1 108 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1 108 000,- Kč Obec Praskačka upíše 500 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 500 0000,- Kč Obec Pšánky upíše 617 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 617 000,- Kč Obec Radíkovice upíše 569 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-, jmenovitá hodnota činí celkem 569 000,- Kč Obec Stračov upíše 1 302 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1 302 000,- Kč Obec Všestary upíše 2 103 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 2 103 000,- Kč Město Hradec Králové upíše 9 328 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 9 328 000,- Kč Město Chlumec nad Cidlinou upíše 225 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 225 000,- Kč Obec Kunčice upíše 500 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 500 000,- Kč Obec Librantice upíše 72 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 72 000,- Kč Obec Lochenice upíše 1 923 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1 923 000,- kč Město Třebechovice pod Orebem upíše 164 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 164 000,- Kč Obec Libčany upíše 1 317 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 1 317 000,- Kč 18.10.2002 - 19.2.2003
5. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 18.10.2002 - 19.2.2003
6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Určení upisovatelé uvedení pod bodem 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 7. Emisní kurs upisovaných akcií Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 2.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. 18.10.2002 - 19.2.2003
II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu Valná hromada společnosti schvaluje aby: na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1.310.000,- Kč započetla obci Boharyně pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 1.310.000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 210 000,- Kč započetla obci České Meziříčí pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 210 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1 000 000,- Kč započetla obci Hněvčeves pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 1 000 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1 196 000,- Kč započetla obci Máslojedy pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 1 196 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2 400 000,- Kč započetla obci Černilov pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 2 400 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2 216 000,- Kč započetla městu Nechanice pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 2 216 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1 000 000,- Kč započetla obci Praskačka pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 1 000 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1 234 000,- Kč započetla obci Pšánky pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 1 234 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1 138 000,- Kč započetla obci Radíkovice pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 1 138 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2 604 000,- Kč započetla obci Stračov pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 2 604 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 4 206 000,- Kč započetla obci Všestary pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 4 206 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 18 656 000,- Kč započetla městu Hradec králové pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 18 656 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 450 000,- Kč započetla městu Chlumec nad cidlinou pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 450 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1 000 000,- Kč započetla obci Kunčice pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 1 000 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 144 000,- Kč započetla obci Librantice pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 144 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 3 846 000,- Kč započetla obci Lochenice pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 3 846 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 328 000,- Kč započetla městu Třebechovice pod Orebem pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 328 000,- Kč na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2 634 000,- Kč započetla obci Libčany pohledávku z dohody o uznání dluhu ve výši 2 634 000,- Kč 18.10.2002 - 19.2.2003
za těchto dalších podmínek: e) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání dluhu na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu f) upisovatelé jsou územními samosprávními cleky (městy, obcemi) g) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kurzu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu h) dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akicí. 18.10.2002 - 19.2.2003
Představenstvo společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 3.března 2000 o zvýšení základního jmění společnosti a přijalo toto u s n e s e n í : 22.1.2001 - 5.6.2001
I. Částka o níž má být základní jmění zvýšeno: 37.978.000,- Kč, slovy: třicet sedm milionů devět set sedmdesát osm tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 22.1.2001 - 5.6.2001
II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 8 /osm/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 17 /sedmnáct/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, 18 /osmnáct/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 36 /třicet šest/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Druh akcií: kmenové akcie, veřejně neobchodovatelné. Forma akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: listinné akcie. 22.1.2001 - 5.6.2001
III. Akcie na zvýšení základního jmění společnosti jsou oprávněni upsat pod bodem ad VII. tohoto usnesení uvedení zájemci, a to výhradně nepeněžitými vklady - infrastrukturním majetkem obcí, v rozsahu a popisu dále, opět pod bodem ad VII. tohoto usnesení uvedeným. 22.1.2001 - 5.6.2001
IV. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., t.j. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o zápisu tohoto usnesení představenstva do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy v době od 9,00 hod. do 14,00 hod. 22.1.2001 - 5.6.2001
V. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný pro všechny upisovatele a činí 2.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. 22.1.2001 - 5.6.2001
VI. Všechny nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit před upsáním akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatele a jejich fyzickým předáním společnosti na základě předávacího protokolu. 22.1.2001 - 5.6.2001
VII. K upsání akcií na zvýšení základního jmění jsou oprávněni:   Obec Třebechovice, která je předně oprávněna upsat akcie v rozsahu 19 /devatenáct/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 8 /osm/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 19.078.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů sedmdesát osm tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 38.156.000,- Kč, slovy: třicet osm milionů jedno sto padesát šest tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Třebechovice", včetně budovy /automatická čerpací stanice - vodárna/ na st.p.č. 131/6 a na st.p.č. 131/7, obojí v kat. území Nepasice, též včetně st.p.č. 785, st.p.č. 1138, poz. parc. č. 479/2 - ostatní plocha a parc.č. 1630/2 - v označení dle pozemkového katastru, vše v kat. území Třebechovice pod Orebem, v ceně 37.700.000,- Kč, slovy: třicet sedm milionů sedm set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 6/2000, resp. v ceně 38.155.330,- Kč, slovy: třicet osm milionů jedno sto padesát pět tisíc tři sta třicet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Zimy - znalecký posudek pod poř. číslem 26/3449/2000, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 38.156.000,- Kč, slovy: třicet osm milionů jedno sto padesát šest tisíc korun českých. 22.1.2001 - 5.6.2001
Obec Třebechovice, která je dále oprávněna upsat akcie v rozsahu 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 7.250.000,- Kč, slovy: sedm milionů dvě stě padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 14.500.000,- Kč, slovy: čtrnáct milionů pět set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Kanalizace Třebechovice", včetně budovy /přečerpávací stanice odpadních vod včetně přístřešku/ na st.p.č. 1170 a st.p.č. 1170, též včetně poz. parc. č. 1118/2 - ostatní plocha, vše v kat. území Třebechovice pod Orebem, v ceně 14.500.000,- Kč, slovy: čtrnáct milionů pět set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 5/2000, resp. v ceně 14.251.090,- Kč, slovy: čtrnáct milionů dvě stě padesát jedna tisíc devadesát korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Zimy - znalecký posudek pod poř. číslem 26/3449/2000, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 14.500.000,- Kč, slovy: čtrnáct milionů pět set tisíc korun českých. 22.1.2001 - 5.6.2001
Obec Jeníkovice, která je oprávněna upsat v rozsahu 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 8 /osm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.850.000,- Kč, slovy: čtyři miliony osm set padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 9.700.000,- Kč, slovy: devět milionů sedm set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Jeníkovice" v ceně 9.200.000,- Kč, slovy: devět milionů dvě stě tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 3/2000, resp. v ceně 9.700.000,- Kč, slovy: devět milionů sedm set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 924-1/01/2000, přičemž pro účely splacení upsaných akcií příjímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 9.700.000,- Kč, slovy: devět milionů sedm set tisíc korun českých. 22.1.2001 - 5.6.2001
Obec Blešno, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jedem milion korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3.500.000,- Kč, slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 7.000.000,- Kč, slovy: sedm milionů korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Blešno" v ceně 6.900.000,- Kč, slovy: šest milionů devět set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 2/2000, resp. v ceně 7.000.000,- Kč, slovy: sedm milionů korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 924-3/01/2000, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 7.000.000,- Kč, slovy: sedm milionů korun českých. 22.1.2001 - 5.6.2001
Obec Běleč, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, a 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3.300.000,- Kč, slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 6.600.000,- Kč, slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Běleč" v ceně 6.200.000,- Kč, slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 4/2000, resp. v ceně 6.600.000,- Kč, slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 924-2/01/2000, přičemž pro účely splacení upsaných akcií příjímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 6.600.000,- Kč, slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých. 22.1.2001 - 5.6.2001
Valná hromada společnosti dne 8. června 2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti a přijala toto   u s n e s e n í 14.11.2000 - 5.4.2001
I. Částka o níž má být základní jmění zvýšeno: 24.946.000,- Kč, slovy: dvacet čtyři milionů devět set čtyřicet šest tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 14.11.2000 - 5.4.2001
II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 36 /třicet šest/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 61 /šedesát jedna/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, 83 /osmdesát tři/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 16 /šestnáct/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých.   Druh akcií: kmenové akcie, veřejně neobchodovatelné. Forma akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: listinné akcie. 14.11.2000 - 5.4.2001
III. Akcie na zvýšení základního jmění společnosti jsou oprávněni upsat pod bodem ad VII. tohoto usnesení uvedení zájemci, a to výhradně nepeněžitými vklady: - infrastrukturním majetkem měst a obcí, v rozsahu a popisu dále, opět pod bodem ad VII., písm. a) tohoto usnesení uvedeným - a postupem podle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku (kapitalizace pohledávek), v rozsahu a popisu dále, opět pod bodem ad VII., písm. b) tohoto usnesení uvedeným. 14.11.2000 - 5.4.2001
IV. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., tj. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy v době od 9,00 hod. do 14,00 hod. 14.11.2000 - 5.4.2001
V. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný pro všechny upisovatele a činí 2.000,- Kč, slovy: dva tisíce korun českých, na každých 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, jmenovité hodnoty upsaných akcií. 14.11.2000 - 5.4.2001
VI. Všechny nepeněžité vklady sestávající se z infrastrukturního majetku měst a obcí jsou upisovatelé povinni splatit před upsáním akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatele a jejich fyzickým předáním společnosti na základě předávacího protokolu. Všechny nepeněžité vklady sestávající se z kapitalizace pohledávek jsou upisovatelé povinni splatit před upsáním akcií předáním účinné smlouvy o postoupení pohledávky. 14.11.2000 - 5.4.2001
VII. a) K upsání akcií na zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady - infrastrukturním majetkem měst a obcí - jsou oprávněni:   0bec Sloupno, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, a 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3.600.000,- Kč, slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 7.200.000,- Kč, slovy: sedm milionů dvě stě tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Sloupno" v ceně 7.200.000,- Kč, slovy: sedm milionů dvě stě tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 11/2000, resp. v ceně 7.280.620,- Kč, slovy: sedm milionů dvě stě osmdesát tisíc šest set dvacet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 944-1/04/2000, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 7.200.000,- Kč, slovy: sedm milionů dvě stě tisíc korun českých. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Zdechovice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.150.000,- Kč, slovy: jeden milion jedno sto padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 2.300.000,- Kč, slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Zdechovice" v ceně 2.300.000,- Kč, slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 12/2000, resp. v ceně 3.350.000,- Kč, slovy: tři miliony tři sta padesát tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 944-3/04/2000, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 2.300.000,- Kč, slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Sloveč, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.750.000,- Kč, slovy: jeden milion sedm set padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 3.500.000,- Kč, slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Kamilov" v ceně 3.500.000,- Kč, slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 10/2000, resp. v ceně 3.600.000,- Kč, slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 944-2/04/2000, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 3.500.000,- Kč, slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Sukorady, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, slovy: čtyřista tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 800.000,- Kč, slovy: osm set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Kouty" v ceně 800.000,- Kč, slovy: osm set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 09/2000, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 800.000,- Kč, slovy: osm set tisíc korun českých. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Mlékosrby, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč , slovy: jeden milion korun českých, a 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.600.000,- Kč, slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 9.200.000,- Kč, slovy: devět milionů dvě stě tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Mlékosrby" v ceně 9.500.000,- Kč, slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. 13/2000, resp. v ceně 9.200.000,- Kč, slovy: devět milionů dvě stě tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 944-4/04/2000, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 9.200.000,- Kč, slovy: devět milionů dvě stě tisíc korun českých. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Nepolisy, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5.350.000,- Kč, slovy: pět milionů tři sta padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 10.700.000,- Kč, slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Nepolisy" v ceně 11.000.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 08/2000, resp. v ceně 10.700.000,- Kč, slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř.číslem 944-5/04/2000, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 10.700.000,- Kč, slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých. 14.11.2000 - 5.4.2001
b) K upsání akcií na zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady - postupem podle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku - jsou oprávněni: 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Čistěves, IČO 268691, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 150.000,-Kč, slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Čistěvec, IČO 268691 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 300.000,-Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Divec, IČO 45978123, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 600.000,- Kč, slovy: šest set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Divec, IČO 45978123 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 600.000,- Kč, slovy: šest set tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Dohalice, IČO 00268739, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 375.000,- Kč, slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 750.000,-Kč, slovy: sedm set padesát korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Dohalice, IČO 00268739 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 750.000,- Kč, slovy: sedm set padesát tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Dolní Přím, IČO 268747, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 376.000,- Kč, slovy: tři sta sedmdestát šest tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 752.000,- Kč, slovy: sedm set padesát dva tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Dolní Přím, IČO 268747 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 752.000,- Kč, slovy: sedm set padesát dva tisíc korun českých, z titulu o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Město Hradec Králové, IČO 268810, které je oprávněno upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, a 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.700.000,- Kč, slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 3.400.000,- Kč, slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Města Hradec Králové, IČO 268810 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 3.400.000,- Kč, slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Lejšovka, IČO 00653314, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 360.000,- Kč, slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 720.000,- Kč, slovy: sedm set dvacet tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Lejšovka, IČO 00653314 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 720.000,- Kč, slovy: sedm set dvacet tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Libníkovice, IČO 45978131, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 600.000,- Kč, slovy: šest set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Libníkovice, IČO 45978131 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 600.000,- Kč, slovy: šest set tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Librantice, IČO 45978140, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Librantice, IČO 45978140 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Libřice, IČO 653322, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 800.000,- Kč, slovy: osm set tisíc korun českých, a tyto akcie spatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Libřice, IČO 653322 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 800.000,- Kč, slovy: osm set tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Mokrovousy, IČO 00269158, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 600.000,- Kč, slovy: šest set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Mokrovousy, IČO 00269158 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 600.000,- Kč, slovy: šest set tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Neděliště, IČO 653357, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3/tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 600.000,- Kč, slovy: šest set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Neděliště, IČO 653357 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 600.000,- Kč, slovy: šest set tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Nechanice, IČO 269191, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 155.000,- Kč, slovy: jedno sto padesát pět tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 310.000,- Kč, slovy: tři sta deset tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Nechanice, IČO 269191 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 310.000,- Kč, slovy: tři sta deset tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Smržov, IČO 00269565, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 225.000,- Kč, slovy: dvě stě dvacet pět tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 450.000,- Kč, slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Smržov, IČO 00269565 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 450.000,- Kč, slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Stěžery, IČO 00269611, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 8 /osm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 802.000,- Kč, slovy: osm set dva tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 1.604.000,- Kč, slovy: jeden milion šest set čtyři tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Stěžery, IČO 00269611 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 1.604.000,- Kč, slovy: jeden milion šest set čtyři tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Těchlovice, IČO 00269697, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 8 /osm/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 978.000,- Kč, slovy: devět set sedmdesát osm tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 1.956.000,- Kč, slovy: jeden milion devět set padesát šest tisíc korun českých, a tyto akcie spatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Těchlovice, IČO 00269697 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 1.956.000,- Kč, slovy: jeden milion devět set padesát šest tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Třesovice, IČO 269727, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, a tuto akcii splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Třesovice, IČO 269727 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Obec Výrava, IČO 00653331, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.075.000,- Kč, slovy: jeden milion sedmdesát pět tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 2.150.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto padesát tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pohledávka Obce Výrava, IČO 00653331 za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO 48 17 28 98 v nominální hodnotě 2.150.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto padesát tisíc korun českých, z titulu dohody o narovnání dle § 585 a násl. obč. zák. ze dne 30. listopadu 1999. 14.11.2000 - 5.4.2001
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 9. prosince 1999 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti a přijala toto u s n e s e n í : 28.1.2000 - 14.4.2000
I. Částka o níž má být základní jmění zvýšeno: 190.680.000,-Kč, slovy: sto devadesát miliónů šest set tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 28.1.2000 - 14.4.2000
II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 120 /sto dvacet/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 146 /sto čtyřicet šest/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč: deset tisíc korun českých, 181 /sto osmdesát jedna/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 171 /sto sedmdesát jedna/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých. Druh akcií: kmenové akcie, veřejně neobchodovatelné. Forma akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: listinné akcie. 28.1.2000 - 14.4.2000
III. Akcie na zvýšení základního jmění společnosti jsou oprávněni upsat pod bodem ad VII. tohoto usnesení uvedení zájemci, a to výhradně nepeněžitými vklady - infrastrukturním majetkem měst a obcí, v rozsahu a popisu dále, opět pod bodem ad VII. tohoto usnesení uvedeným. 28.1.2000 - 14.4.2000
IV. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., t.j. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. 28.1.2000 - 14.4.2000
V. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný pro všechny upisovatele a činí 2.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. 28.1.2000 - 14.4.2000
VI. Všechny nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit před upsáním akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatele a jejich fyzickým předáním společnosti na základě předávacího protokolu. 28.1.2000 - 14.4.2000
VII. K upsání akcií na zvýšení základního jmění jsou oprávněni: 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Žiželice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, a 8 /osm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 7.800.000,- Kč, slovy: sedm miliónů osm set tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 15.600.000,- Kč, slovy: patnáct miliónů šest set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Žiželice I. a II. etapa" v ceně 14.500.000,- Kč, slovy: čtrnáct miliónů pět set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1314, resp. v ceně 15.600.000,- Kč, slovy: patnáct miliónů šest set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1125, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 15.600.000,- Kč, slovy: patnáct miliónů šest set tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Lodín, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, a 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.700.000,- Kč, slovy: čtyři milióny sedm set tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 9.400.000,- Kč, slovy: devět miliónů čtyři sta tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Chmelovice - Lodín - Janatov" v ceně 9.100.000,- Kč, slovy: devět miliónů jedno sto tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1316, resp. v ceně 9.400.000,- Kč, slovy: devět miliónů čtyři sta tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1131, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 9.400.000,- Kč, slovy: devět miliónů čtyři sta tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Nechanice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 12 /dvanáct/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 12.191.000,- Kč, slovy: dvanáct miliónů jedno sto devadesát jedna tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 24.382.000,- Kč, slovy: dvacet čtyři miliónů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Nechanice, Kanalizace Nechanice" v ceně 23.958.000,- Kč, slovy: dvacet tři miliónů devět set padesát osm tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 1999, resp. znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1367, resp. v ceně 24.382.720,- Kč, slovy: dvacet čtyři miliónů tři sta osmdesát dva tisíc sedm set dvacet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1132, resp. znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 887-6/08/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 24.382.000,- Kč, slovy: dvacet čtyři miliónů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Sloveč, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.650.000,- Kč, slovy: dva milióny šest set padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 5.300.000,- Kč, slovy: pět miliónů tři sta tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Střihov" v ceně 5.300.000,- Kč, slovy: pět miliónů tři sta tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1400, resp. v ceně 5.100.000,- Kč, slovy: pět miliónů jedno sto tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1133, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 5.300.000,- Kč, slovy: pět miliónů tři sta tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Hlušice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.750.000,- Kč, slovy: dva milióny sedm set padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 5.500.000,- Kč, slovy: pět miliónů pět set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Hlušice - Hlušičky" v ceně 5.500.000,- Kč, slovy: pět miliónů pět set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1401, resp. v ceně 5.300.000,- Kč, slovy: pět miliónů tři sta tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1134, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 5.500.000,- Kč, slovy: pět miliónů pět set tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Smidary, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.250.000,- Kč, slovy: dva milióny dvě stě padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 4.500.000,- Kč, slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Chotělice" v ceně 4.500.000,- Kč, slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1402, resp. v ceně 4.300.000,- Kč, slovy: čtyři milióny tři sta tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1135, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 4.500.000,- Kč, slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Prasek, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři milióny korun českých, v emisním kursu, který činí 8.000.000,- Kč, slovy: osm miliónů korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Prasek" v ceně 7.700.000,- Kč, slovy: sedm miliónů sedm set tisíc koru českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1403, resp. v ceně 8.000.000,- Kč, slovy: osm miliónů korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1136, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 8.000.000,- Kč, slovy: osm miliónů korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Babice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, a 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.200.000,- Kč, slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 4.400.000,- Kč, slovy: čtyři milióny čtyři sta tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Babice" v ceně 4.100.000,- Kč, slovy: čtyři milióny jedno sto tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1404, resp. v ceně 4.400.000,- Kč, slovy: čtyři milióny čtyři sta tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1137, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři milióny čtyři sta tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Petrovice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3.150.000,- Kč, slovy: tři milióny jedno sto padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 6.300.000,- Kč, slovy: šest miliónů tři sta tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Petrovice" v ceně 6.200.000,- Kč, slovy: šest miliónů dvě stě tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1405, resp. v ceně 6.300.000,- Kč, slovy: šest miliónů tři sta tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1138, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 6.300.000,- Kč, slovy: šest miliónů tři sta tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Měník, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.650.000,- Kč, slovy: dva milióny šest set padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 5.300.000,- Kč, slovy: pět miliónů tři sta tisíc korun českých a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Měník" v ceně 4.900.000,- Kč, slovy: čtyři milióny devět set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1406, resp. v ceně 5.300.000,- Kč, slovy: pět miliónů tři sta tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1139, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 5.300.000,- Kč, slovy: pět miliónů tři sta tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Humburky, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, a 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.700.000,- Kč, slovy: jeden milión sedm set tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 3.400.000,- Kč, slovy: tři milióny čtyřista tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem , jehož úředmětem je "Vodovod Humburky" v ceně 3.200.000,- Kč, slovy: tři milióny dvě stě tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1407A, resp. v ceně 3.400.000,- Kč, slovy: tři milióny čtyři sta tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1140, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 3.400.000,- Kč, slovy: tři milióny čtyři sta tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Město Nový Bydžov, které je oprávněno upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 151.000,- Kč, slovy: jedno sto padesát jedna tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 302.000,- Kč, slovy: tři sta dva tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou "Rozvodné vodovodné řady Fučíková ul." v ceně 294.000,- Kč, slovy:dvě stě devadesát čtyři tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 2199, resp. v ceně 303.270,- Kč, slovy: tři sta tři tisíc dvě stě sedmdesát korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 890-5/09/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 302.000,- Kč, slovy tři sta dva tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Rohenice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 992.000,- Kč, slovy: devět set devadesát dva tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 1.984.000,- Kč, slovy: jeden milión devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Rohenice, VDJ Kozinec - Rohenice - Roheničky" v ceně 1.984.000,- Kč, slovy: jeden milión devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 0299, resp. v ceně 1.984.032,- Kč, slovy: jeden milión devět set osmdesát čtyři tisíc třicet dva korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 857-1/07/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 1.984.000,- Kč, slovy: jeden milión devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec České Meziříčí, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých , a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.615.000,- Kč, slovy: dva milióny šest set patnáct tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 5.230.000,- Kč, slovy: pět miliónů dvě stě třicet tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod České Meziříčí - Skršice - Tošov" v ceně 5.230.000,- Kč, slovy: pět miliónů dvě stě třicet tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 0399, resp. v ceně 5.221.078,- Kč, slovy: pět miliónů dvě stě dvacet jedna tisíc sedmdesát osm korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 857-4/07/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 5.230.000,- Kč, slovy: pět miliónů dvě stě třicet tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Ledce, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.519.000,- Kč, slovy: jeden milión pět set devatenáct tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 3.038.000,- Kč, slovy: tři milióny třicet osm tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Městec - Ledce - Klášter - Újezdec" v ceně 3.038.000,- Kč, slovy: tři milióny třicet osm tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 0499, resp. v ceně 2.693.350,- Kč, slovy: dva milióny šest set devadesát tři tisíc tři sta padesát korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 857-2/07/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcíí přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 3.038.000,- Kč, slovy: tři milióny třicet osm tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Rohenice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 29.000,- Kč, slovy: dvacet devět tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 58.000,- Kč, slovy: padesát osm tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Rozvodný vodovodní řad Rohenice (ZTV)" v ceně 59.000,- Kč, slovy: padesát devět tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 0599, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 59.000,- Kč, slovy: padesát devět tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Očelice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.099.000,- Kč, slovy: jeden milión devadesát devět tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 2.198.000,- Kč, slovy: dva milióny jedno sto devadesát osm tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Městec - Očelice" v ceně 1.937.000,- Kč, slovy: jeden milión devět set třicet sedm tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod. poř. číslem 0699, resp. v ceně 2.198.741,- Kč, slovy: dva milióny jedno sto devadesát osm tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 857-5/07/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 2.198.000,- Kč, slovy: dva milióny jedno sto devadesát osm tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Pohoří, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 352.000,- Kč, slovy: tři sta padesát dva tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 704.000,- Kč, slovy: sedm set čtyři tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Kanalizace Pohoří II. etapa" v ceně 704.000,- Kč, slovy: sedm set čtyři tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 0799, resp. znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 857-3/07/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 704.000,- Kč, slovy: sedm set čtyři tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Černilov, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 8 /osm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.804.000,- Kč, slovy: jeden milión osm set čtyři tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 3.608.000,- Kč, slovy: tři milióny šest set osm tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou "Rozvodné vodovodní řady a uliční stoky Černilov" v ceně 3.311.000,- Kč, slovy: tři milióny tři sta jedenáct tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 0899, resp. v ceně 3.608.810,- Kč, slovy: tři milióny šest set osm tisíc osm set deset korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 878-1/07/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 3.608.000,- Kč, slovy: tři milióny šest set osm tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Město Hradec Králové, které je oprávněno upsat akcie v rozsahu 28 /dvacet osm/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 28.777.000,- Kč, slovy: dvacet osm miliónů sedm set sedmdesát sedm tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 57.554.000,- Kč, slovy: padesát sedm miliónů pět set padesát čtyři tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou "Rozvodné vodovodní řady Svinary I a II, Pod Zámečkem, Cimlerova, Ke Hvězdárně, Plácka - Plotiště, Na Dubech a uliční stoky Slatina, Velká, Piletice, Cihlářská, U Vodojemu NHK, Na Dřevěnce, Prof. Smotlachy, Roudnička, Brněnská, Markova, Kolmá, RVŘ Piletice" v ceně 52.911.000,- Kč, slovy: padesát dva miliónů devět set jedenáct tisíc korun českých, jak byla stanovena posudky znalce ing. Karla Jarolímka - znalecké posudky pod poř. číslem 0999 a 1399, resp. v ceně 57.554.000,- Kč, slovy: padesát sedm miliónů pět set padesát čtyři tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 878-5/07/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 57.554.000,- Kč, slovy: padesát sedm miliónů pět set padesát čtyři tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Dolní Přím, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.239.000,- Kč, slovy: jeden milión dvě stě třicet devět tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 2.478.000,- Kč, slovy: dva milióny čtyři sta sedmdesát osm tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou "Rozvodové vodovodní řady v části obce Dolní Přím" v ceně 2.294.000,- Kč, slovy: dva milióny dvě stě devadesát čtyři tisíc korun českých, jak byla stanovena posudky znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 1099, resp. v ceně 2.478.980,- Kč, slovy: dva milióny čtyři sta sedmdesát osm tisíc devět set osmdesát korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 878-2/07/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 2.478.000,- Kč, slovy: dva milióny čtyři sta sedmdesát osm tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Město Chlumec nad Cidlinou, které je oprávněno upsat akcie v rozsahu 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 7.633.000,- Kč, slovy: sedm miliónů šest set třicet tři tisíc korun českých v emisním kursu, který činí 15.266.000,- Kč, slovy: patnáct miliónů dvě stě šedesát šest tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou "Rozvodné vodovodní řady Kladruby, Na Spravedlnosti, Na Skalce, Jungmannova, U Křížku, Vrchlického, Vrchlického "B", uliční stoky Bezručova, Pod Hřbitovem, Hálkova, Sv. Čecha, Zimova, Riegrova, Havlíčkova, Žiželická, Říhova, Fügnerova, Máchova, Dvořákova, Klicperovo nám., Na Spravedlnosti, kmen. stoka "C" a stoka "N" v ceně 14.395.000,- Kč, slovy: čtrnáct miliónů tři sta devadesát pět tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod pořadovým číslem 1199, resp. v ceně 15.266.470,- Kč, slovy: patnáct miliónů dvě stě šedesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 878-4/07/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 15.266.000,- Kč, slovy: patnáct miliónů dvě stě šedesát šest tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Stěžery, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.366.000,- Kč, slovy: dva milióny tři sta šedesát šest tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 4.732.000,- Kč, slovy: čtyři milióny sedm set třicet dva tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou "Rozvodné vodovodní řady Stěžery - Růžek, Vodovod Stěžírky" v ceně 4.574.000,- Kč, slovy: čtyři milióny pět set sedmdesát čtyři tisíc korun českých, jak byla stanovena posudky znalce ing. Karla Jarolímka - znalecké posudky pod poř. číslem 1299 a 1899, resp. v ceně 4.733.110,- Kč, slovy: čtyři milióny sedm set třicet tři tisíc jedno sto deset korun českých, jak byla stanovena posudky znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecké posudky pod poř. číslem 878-3/07/99 a 887-5/08/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 4.732.000,- Kč, slovy: čtyři milióny sedm set třicet dva tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Lhota pod Libčany, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5.629.000,- Kč, slovy: pět miliónů šest set dvacet devět tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 11.258.000,- Kč, slovy: jedenáct miliónů dvě stě padesát osm tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Lhota pod Libčany" v ceně 10.955.000,- Kč, slovy: deset miliónů devět set padesát pět tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 1499, resp. v ceně 11.258.820,- Kč, slovy: jedenáct miliónů dvě stě padesát osm tisíc osm set dvacet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 886/08/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 11.258.000,- Kč, slovy: jedenáct miliónů dvě stě padesát osm tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Libčany, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 8 /osm/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 8.243.000,- Kč, slovy: osm miliónů dvě stě čtyřicet tři tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 16.486.000,- Kč, slovy: šestnáct miliónů čtyři sta osmdesát šest tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Libčany, Kanalizace a ČOV Libčany" v ceně 16.418.000,- Kč, slovy: šestnáct miliónů čtaři sta osmnáct tisíc korun českých, jak byla stanovena posudky znalce ing. Karla Jarolímka - znalecké posudky pod poř. číslem 1599 a 1699, resp. v ceně 16.487.600,- Kč, slovy: šestnáct miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc šest set korun českých, jak byla stanovena posudky znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecké posudky pod poř. číslem 887-2/08/99 a 887-3/08/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 16.486.000,- Kč, slovy: šestnáct miliónů čtyři sta osmdesát šest tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Myštěves, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.136.000,- Kč, slovy: čtyři milióny jedno sto třicet šest tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 8.272.000,- Kč, slovy: osm miliónů dvě stě sedmdesát dva tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Myštěves" v ceně 8.249.000,- Kč, slovy: osm miliónů dvě stě čtyřicet devět tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 1799, resp. v ceně 8.272.810,- Kč, slovy: osm miliónů dvě stě sedmdesát dva tisíc osm set deset korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 887-4/08/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 8.272.000,- Kč, slovy: osm miliónů dvě stě sedmdesát dva tisíce korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Starý Bydžov, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč, slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Rozvodný vodovodní řad" v ceně 300.000,- Kč, slovy: stři sta tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1420, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Písek, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, a 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.900.000,- Kč, slovy: jeden milión devět set tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 3.800.000,- Kč, slovy: tři milióny osm set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Písek" v ceně 3.400.000,- Kč, slovy: tři milióny čtyři sta tisíc korun českých, jak byl astanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1421, resp. v ceně 3.800.000,- Kč, slovy: tři milióny osm set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1142, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 3.800.000,- Kč, slovy: tři milióny osm set tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Kosičky, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5.500.000,- Kč, slovy: pět miliónů pět set tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 11.000.000,- Kč, slovy: jedenáct miliónů korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Kosičky" v ceně 10.700.000,- Kč, slovy: deset miliónů sedm set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1422, resp. v ceně 11.000.000,- Kč, slovy: jedenáct miliónů korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1144, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 11.000.000,- Kč, slovy: jedenáct miliónů korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Kosice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 8 /osm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3.850.000,- Kč, slovy: tři milióny osm set padesát tisíc korun českých v emisním kursu, který činí 7.700.000,- Kč, slovy: sedm miliónů sedm set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Kosice" v ceně 7.690.000,- Kč, slovy: sedm miliónů šest set devadesát tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1423, resp. v ceně 7.700.000,- Kč, slovy: sedm miliónů sedm set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1143, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 7.700.000,- Kč, slovy: sedm miliónů sedm set tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Sadová, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 900.000,- Kč, slovy: devět set tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 1.800.000,- Kč, slovy: jeden milión osm set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vod. RVŘ Stará Sadová" v ceně 1.800.000,- Kč, slovy: jeden milión osm set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1424, resp. v ceně 1.700.000,- Kč, slovy: jeden milión sedm set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1145, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 1.800.000,- Kč, slovy: jeden milión osm set tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Sovětice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.450.000,- Kč, slovy: jeden milión čtyři sta padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 2.900.000,- Kč, slovy: dva milióny devět set tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Rozvodný vodovodní řad Sovětice" v ceně 2.900.000,- Kč, slovy: dva milióny devět set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1425, resp. v ceně 2.800.000,- Kč, slovy: dva milióny osm set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1146, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 2.900.000,- Kč, slovy: dva milióny devět set tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Roudnice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 7.650.000,- Kč, slovy: sedm miliónů šest set padesát tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 15.300.000,- Kč, slovy: patnáct miliónů tři sta tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Rozvodný vodovodní řad Roudnice" v ceně 14.600.000,- Kč, slovy: čtrnáct miliónů šest set tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Miloše Kudibala - znalecký posudek pod poř. číslem 1426, resp. v ceně 15.300.000,- Kč, slovy: patnáct miliónů tři sta tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Antonína Stibůrka - znalecký posudek pod poř. číslem 1147, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 15.300.000,- Kč, slovy: patnáct miliónů tři sta tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Olešnice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.146.000,- Kč, slovy: čtyři milióny jedno sto čtyřicet šest tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 8.292.000,- Kč, slovy: osm miliónů dvě stě devadesát dva tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Olešnice" v ceně 8.274.000,- Kč, slovy: osm miliónů dvě stě sedmdesát čtyři tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 2099, resp. v ceně 8.292.490,- Kč, slovy: osm miliónů dvě stě devadesát dva tisíc čtyři sta devadesát korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 890-2/09/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 8.292.000,- Kč, slovy: osm miliónů dvě stě devadesát dva tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Klamoš, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.345.000,- Kč, slovy: čtyři milióny tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 8.690.000,- Kč, slovy: osm miliónů šest set devadesát tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Klamoš" v ceně 8.629.000,- Kč, slovy: osm miliónů šest set dvacet devět tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 2299, resp. v ceně 8.691.940,- Kč, slovy: osm miliónů šest set devadesát jedna tisíc devět set čtyřicet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 890-3/1999, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 8.690.000,- Kč, slovy: osm miliónů šest set devadesát tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Starý Bydžov, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 3 /tři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 223.000,- Kč, slovy: dvě stě dvacet tři tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 446.000,- Kč, slovy: čtyři sta čtařicet šest tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem jehož předmětem je "Rozvodný vodovodní řad Starý Bydžov" v ceně 427.000,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet sedm tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 2399, resp. v ceně 446.369,- Kč, slovy: čtyři sta čtyřicet šest tisíc tři sta šedesát devět korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 890-4/09/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 446.000,- Kč, slovy: čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Nové Město nad Cidlinou, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.506.000,- Kč, slovy:dva milióny pět set šest tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 5.012.000,- Kč, slovy: pět miliónů dvanáct tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod Nové Město" v ceně 4.986.000,- Kč, slovy: čtyři milióny devět set osmdesát šest tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 2499, resp. v ceně 5.012.350,- Kč, slovy: pět miliónů dvanáct tisíc tři sta padesát korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 890/09/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 5.012.000,- Kč, slovy: pět miliónů dvanáct tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Praskačka, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 4 /čtyři/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.964.000,- Kč, slovy: čtyři milióny devět set šedesát čtyři korun českých, v emisním kursu, který činí 9.928.000,-Kč, slovy: devět miliónů devět set dvacet osm tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou "Rozvodné vodovodní řady" v ceně 9.846.000,- Kč, slovy: devět miliónů osm set čtyřicet šest tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 2599, resp. v ceně 9.929.840,- Kč, slovy: devět miliónů devět set dvacet devět tisíc osm set čtyřicet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 890-6/09/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 9.928.000,- Kč, slovy: devět miliónů devět set dvacet osm tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Smidary, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 2 /dvě/ akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 7 /sedm/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.776.000,- Kč, slovy: dva milióny sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 5.552.000,- Kč, slovy: pět miliónů pět set padesát dva tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou "Rozvodné vodovodní řady" v ceně 5.508.000,- Kč, slovy: pět miliónů pět set osm tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 2699, resp. v ceně 5.553.430,- Kč, slovy: pět miliónů pět set padesát tři tisíc čtyři sta třicet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 890-1/09/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 5.552.000,- Kč, slovy: pět miliónů pět set padesát dva tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Lovčice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, 1 /jedna/ akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 6.195.000,- Kč, slovy: šest miliónů jedno sto devadesát pět tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 12.390.000,- Kč, slovy: dvanáct miliónů tři sta devadesát tisíc korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Rozvodní vodovodní řad (IV. - V.etapa)" v ceně 12.232.000,- Kč, slovy: dvanáct miliónů dvě stě třicet dva tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 2799, resp. v ceně 12.391.420,- Kč, slovy: dvanáct miliónů tři sta devadesát jedna tisíc čtyři sta dvacet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 890-7/09/99, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 12.390.000,- Kč, slovy: dvanáct miliónů tři sta devadesát tisíc korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Město Smiřice, které je oprávněno upsat akcie v rozsahu 16 /šestnáct/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, a 5 /pět/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 16.500.000,- Kč, slovy: šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých, v emisním kursu, který činí 33.000.000,- Kč, slovy: třicet tři miliónů korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod a kanalizace" v ceně 31.701.000,- Kč, slovy: třicet jedna miliónů sedm set jedna tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 3099 a posudkem znalce ing. Jiřího Vašáka - znalecký posudek pod poř. číslem 1549-123-1999, resp. v ceně 33.000.000,- Kč, slovy: třicet tři miliónů korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 906/11/1999 a posudkem znalce ing. Jiřího Vašáka - znalecký posudek pod poř. číslem 1547-121-1999, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 33.000.000,- Kč, slovy: třicet tři miliónů korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Černožice, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 6 /šest/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 6.000.000,- Kč, slovy: šest miliónů korun českých, v emisním kursu, který činí 12.000.000,- Kč, slovy: dvanáct miliónů korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod a kanalizace" v ceně 12.000.000,- Kč, slovy: dvanáct miliónů korun českých, jak byla stanovena posudky znalce ing. Karla Jarolímka - znalecké posudky pod poř. číslem 2999 a 2899, resp. v ceně 11.000.000,- Kč, slovy: jedenáct miliónů korun českých, jak byla stanovena posudky znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecké posudky pod poř. číslem 906-3/11/1999 a 906-4/11/1999, přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 12.000.000,- Kč, slovy: dvanáct miliónů korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Obec Holohlavy, která je oprávněna upsat akcie v rozsahu 9 /devět/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milión korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 9.000.000,- Kč, slovy devět miliónů korun českých, v emisním kursu, který činí 18.000.000,- Kč, slovy: osmnáct miliónů korun českých, a tyto akcie splatit nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je "Vodovod a kanalizace" v ceně 18.000.000,- Kč, slovy: osmnáct miliónů korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Karla Jarolímka - znalecký posudek pod poř. číslem 3199 a posudkem znalce ing. Jiřího Vašáka - znalecký posudek pod poř. číslem 1548-122-1999, resp. v ceně 17.296.140,- Kč, slovy: sedmnáct miliónů dvě stě devadesát šest tisíc jedno sto čtyřicet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Jiřího Hemerky - znalecký posudek pod poř. číslem 906-2/11/1999 a posudkem znalce ing. Jiřího Vašáka - znalecký posudek pod poř. číslem 1550-124-1999,přičemž pro účely splacení upsaných akcií přijímá se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 18.000.000,- Kč, slovy: osmnáct miliónů korun českých. 28.1.2000 - 14.4.2000
Akcie: 1 akcie na jméno ve jm.hod. 1 000,- Kč se zvláštními právy. 6.6.1994 - 24.9.1996
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. 1.11.1993 - 28.1.2000
V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 8.10.1993 bylo rozhoduto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady 1.11.1993 - 28.1.2000

Aktuální kontaktní údaje Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Kapitál Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

zakladni jmění 1 969 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.10.2018
zakladni jmění 1 954 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.12.2017 - 16.10.2018
zakladni jmění 1 936 980 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2016 - 13.12.2017
zakladni jmění 1 932 670 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.11.2015 - 29.12.2016
zakladni jmění 1 918 730 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.12.2014 - 11.11.2015
zakladni jmění 1 854 690 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.8.2014 - 8.12.2014
zakladni jmění 1 812 380 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.11.2012 - 2.8.2014
zakladni jmění 1 783 260 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2012 - 17.11.2012
zakladni jmění 1 770 520 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.4.2011 - 13.2.2012
zakladni jmění 1 678 930 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.4.2010 - 27.4.2011
zakladni jmění 1 668 560 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2008 - 28.4.2010
zakladni jmění 1 658 560 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.8.2007 - 11.12.2008
zakladni jmění 1 513 150 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.3.2007 - 1.8.2007
zakladni jmění 1 474 550 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.6.2005 - 2.3.2007
zakladni jmění 1 424 160 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.4.2004 - 9.6.2005
zakladni jmění 1 421 370 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.7.2003 - 3.4.2004
zakladni jmění 1 379 830 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.2.2003 - 25.7.2003
zakladni jmění 1 357 040 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.6.2001 - 19.2.2003
zakladni jmění 1 319 060 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.4.2001 - 5.6.2001
zakladni jmění 1 294 120 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.4.2000 - 5.4.2001
zakladni jmění 1 103 440 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.9.1996 - 14.4.2000
zakladni jmění 1 028 040 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.1993 - 24.9.1996

Akcie Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 959 610 16.10.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 944 007 13.12.2017 - 16.10.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 926 685 29.12.2016 - 13.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 291 26.7.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 922 380 26.7.2016 - 29.12.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 921 398 11.11.2015 - 26.7.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 907 458 8.12.2014 - 11.11.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 843 418 2.8.2014 - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 801 106 15.7.2013 - 2.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 11 273 15.7.2013 - 26.7.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 789 861 17.11.2012 - 15.7.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 760 743 13.2.2012 - 17.11.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 748 001 27.4.2011 - 13.2.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 22 518 15.7.2010 - 15.7.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 656 415 28.4.2010 - 27.4.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 646 043 30.6.2009 - 28.4.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 22 518 30.6.2009 - 15.7.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 555 735 11.12.2008 - 30.6.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 545 739 1.8.2007 - 11.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 400 328 2.3.2007 - 1.8.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 361 726 24.1.2007 - 2.3.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 112 826 24.1.2007 - 30.6.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 31.1.2006 - 24.1.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 361 725 9.6.2005 - 24.1.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 311 335 3.4.2004 - 9.6.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 308 542 5.11.2003 - 3.4.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 055 102 25.7.2003 - 5.11.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 013 562 19.2.2003 - 25.7.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 990 612 18.10.2002 - 19.2.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 164 5.6.2001 - 19.2.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 224 5.6.2001 - 5.11.2003
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 282 5.6.2001 - 5.11.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 223 5.6.2001 - 5.11.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 156 5.4.2001 - 5.6.2001
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 207 5.4.2001 - 5.6.2001
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 264 5.4.2001 - 5.6.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 187 5.4.2001 - 5.6.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 990 612 5.4.2001 - 18.10.2002
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 5.4.2001 - 31.1.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 112 826 5.4.2001 - 24.1.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 112 826 13.11.2000 - 5.4.2001
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 13.11.2000 - 5.4.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 990 732 13.11.2000 - 5.4.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 146 13.11.2000 - 5.4.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 181 13.11.2000 - 5.4.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 171 13.11.2000 - 5.4.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 990 732 14.4.2000 - 13.11.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 146 14.4.2000 - 13.11.2000
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 181 14.4.2000 - 13.11.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 171 14.4.2000 - 13.11.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 990 612 24.9.1996 - 14.4.2000
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 24.9.1996 - 13.11.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 915 212 6.6.1994 - 24.9.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 112 826 6.6.1994 - 13.11.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 915 212 1.11.1993 - 6.6.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 112 827 1.11.1993 - 6.6.1994

Sídlo Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Víta Nejedlého 893/6 , Hradec Králové 500 03 20.1.2015
Adresa Víta Nejedlého 893/6 , Hradec Králové 500 03 26.4.1999 - 20.1.2015
Adresa Víta Nejedlého 893/6 , Hradec Králové 500 03 1.11.1993 - 26.4.1999

Předmět podnikání Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 17.7.2015
projektová činnost ve výstavbě 17.7.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.7.2015
realitní činnost 31.1.2006 - 17.7.2015
pronájem a půjčování věcí movitých 31.1.2006 - 17.7.2015
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 30.7.2004 - 31.1.2006
výroba nápojů 30.7.2004 - 31.1.2006
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 30.7.2004 - 31.1.2006
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 30.7.2004 - 31.1.2006
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.7.2004 - 17.7.2015
projektová činnost ve výstavbě 30.7.2004 - 17.7.2015
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 30.7.2004 - 17.7.2015
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.9.2001 - 30.7.2004
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 5.5.1998 - 31.1.2006
silniční motorová doprava nákladní 5.5.1998 - 31.1.2006
provozování vodovodů a kanalizací 5.5.1998 - 17.7.2015
pronájem strojů a strojních zařízení 21.9.1995 - 31.1.2006
pronájem nebytových prostor včetně služeb 21.9.1995 - 31.1.2006
provádění analýz vzorků vod 21.9.1995 - 31.1.2006
diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí 21.9.1995 - 24.1.2007
podnikání v oblasti nakládání s odpady 21.9.1995 - 24.1.2007
ubytovací služby typu horská chata bez stravy 21.9.1995 - 17.7.2015
investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby 21.9.1995 - 17.7.2015
výroba a dodávka vody 6.6.1994 - 5.5.1998
odvádění a čištění odpadních vod 6.6.1994 - 5.5.1998
provoz vodohospodářských zařízení 6.6.1994 - 5.5.1998
silniční motorová doprava 1.11.1993 - 5.5.1998
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.11.1993 - 5.5.1998
provádění inženýrských staveb 1.11.1993 - 26.9.2001
projektová činnost v investiční výstavbě 1.11.1993 - 30.7.2004
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 1.11.1993 - 30.7.2004
vodoinstalatérství 1.11.1993 - 31.1.2006
projektování elektrických zařízení 1.11.1993 - 31.1.2006
opravy motorových vozidel 1.11.1993 - 31.1.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.11.1993 - 17.7.2015

Předmět činnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, obhospodařování a nakládání s věcmi nemovitými 17.7.2015

vedení firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem. 17.7.2015
Způsob jednání: Vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány jedná společnost pod její firmou v celém rozsahu jednak celým představenstvem, nebo samostatně předsedou představenstva, nebo místopředsedou představenstva. 31.1.2006 - 17.7.2015
Způsob jednání: Vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány jedná společnost pod její firmou v celém rozsahu jednak celým představenstvem, nebo samostatně předsedou představenstva, nebo místopředsedou představenstva a jedním členem představenstva. 26.9.2001 - 31.1.2006
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná vždy předseda. V nepřítomnosti předsedy jedná jménem společnosti místopředseda a jeden člen představenstva k tomu představenstvem pověřený. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému obchodnímu názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden člen představenstva k tomu představenstvem pověřený. 18.9.1995 - 26.9.2001
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.11.1993 - 18.9.1995
člen představenstva Ing. Petr Kubát 17.7.2015
Vznik členství 3.6.2015
Adresa: 184 , Praskačka 503 33
člen představenstva Ing. Pavel Louda 11.1.2016
Vznik členství 30.11.2015
Adresa: Jos. Jungmanna 1576 , Nový Bydžov 504 01
předseda představenstva Ing. František Barák 26.7.2016
Vznik členství 8.6.2016
Vznik funkce 8.6.2016
Adresa: Šimonova 1110/1 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Němec 26.7.2016
Vznik členství 8.6.2016
Vznik funkce 8.6.2016
Adresa: Pardubická 649 , Třebechovice pod Orebem 503 46
člen představenstva Ing. Rostislav Jireš 9.9.2016
Vznik členství 3.6.2015
Adresa: Markovická 658/21 , Hradec Králové 500 03
člen Zdeněk Kouba 1.11.1993 - 6.6.1994
Adresa: Na Zahrádkách 222/29 , Hradec Králové 503 41
člen Ing. František Friedl 1.11.1993 - 6.6.1994
Adresa: Husova 1612/36 , Hradec Králové 500 08
člen Ing. Květoslav Holeček 1.11.1993 - 6.6.1994
Adresa: Brožíkova 1681/27 , Hradec Králové 500 12
člen Karel Šprinc 1.11.1993 - 18.9.1995
Adresa: Hradební 1492 , Nový Bydžov 504 01
člen Miroslav Petr 1.11.1993 - 18.9.1995
Adresa: Milady Horákové 1101/2 , Hradec Králové 500 06
člen Jaroslav Mervart 1.11.1993 - 18.9.1995
Adresa: 37 , Pohoří 518 01
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Kouba 6.6.1994 - 18.9.1995
Adresa: Na Zahrádkách 222/29 , Hradec Králové 503 41
1.místopředseda Ing. Květoslav Holeček 6.6.1994 - 18.9.1995
Adresa: Brožíkova 1681/27 , Hradec Králové 500 12
2.místopředseda Ing. František Friedl 6.6.1994 - 18.9.1995
Adresa: Husova 1612/36 , Hradec Králové 500 08
Člen představenstva Paeddr, Zdeněk H O R Á K 18.9.1995 - 5.5.1998
Adresa: Rooseveltova 543 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
Člen představenstva Jaroslav Mervart 18.9.1995 - 26.4.1999
Adresa: 37 , Pohoří 518 01
Místopředseda představenstva Ing. Jan Doskočil 18.9.1995 - 26.4.1999
Adresa: Fučíkova 698/19 , Hradec Králové 500 09
Člen představenstva PaedDr. Zdeněk Horák 5.5.1998 - 26.4.1999
Adresa: Rooseveltova 543 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Kouba 18.9.1995 - 27.12.2002
Vznik členství 3.3.1999
Vznik funkce 3.3.1999
Adresa: Na Zahrádkách 222/29 , Hradec Králové 503 41
Místopředseda představenstva Ing. František Friedl 18.9.1995 - 9.10.2003
Vznik členství 3.3.1999
Zánik členství 28.5.2003
Vznik funkce 3.3.1999
Zánik funkce 28.5.2003
Adresa: Husova 1612/36 , Hradec Králové 500 08
Člen představenstva Ing. Stanislav Máslo 18.9.1995 - 9.10.2003
Vznik členství 3.3.1999
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: Třešňová 527/32 , Hradec Králové 503 11
Člen představenstva Ing. Jan Doskočil 26.4.1999 - 9.10.2003
Vznik členství 3.3.1999
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: Fučíkova 698/19 , Hradec Králové 500 09
Místopředseda představenstva Mgr. Petr Kmoch 26.4.1999 - 9.10.2003
Vznik členství 3.3.1999
Zánik členství 28.5.2003
Vznik funkce 3.3.1999
Zánik funkce 28.5.2003
Adresa: Domečkova 222/18 , Hradec Králové 500 12
Člen představenstva Ing. Pavel Louda 26.4.1999 - 9.10.2003
Vznik členství 3.3.1999
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: Nová 414 , Nový Bydžov 504 01
Člen představenstva Zdeněk Krafka 26.4.1999 - 9.10.2003
Vznik členství 3.3.1999
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: 109 , Pohoří 518 01
Člen představenstva Ing. Josef Potoček 26.9.2001 - 9.10.2003
Vznik členství 7.6.2001
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: Za Lípou 560/20 , Hradec Králové 500 09
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Kouba 27.12.2002 - 9.10.2003
Vznik členství 3.3.1999
Zánik členství 28.5.2003
Vznik funkce 3.3.1999
Zánik funkce 28.5.2003
Adresa: Jana Černého 387 , Hradec Králové 503 41
Člen představenstva Jiří Heřman 26.9.2001 - 31.1.2006
Vznik členství 7.6.2001
Adresa: Spořilov 292 , Smiřice 503 03
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Kouba 9.10.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Vznik funkce 29.5.2003
Adresa: Jana Černého 387 , Hradec Králové 503 41
Místopředseda představenstva Ing. Oldřich Vlasák 9.10.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Vznik funkce 29.5.2003
Adresa: Labská kotlina 988/38 , Hradec Králové 500 02
Místopředseda představenstva Ing. Stanislav Máslo 9.10.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Vznik funkce 29.5.2003
Adresa: Třešňová 527/32 , Hradec Králové 503 11
Člen představenstva Ing. Jan Doskočil 9.10.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Adresa: Fučíkova 698/19 , Hradec Králové 500 09
Člen představenstva Ing. Miroslav Uchytil 9.10.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Adresa: Zimova 243 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
Člen představenstva Ing. Otakar Divíšek 9.10.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Adresa: U Melounky 589/10 , Hradec Králové 503 01
Člen představenstva Ing. Josef Malíř 9.10.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Adresa: Albertova 713/21 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Zdeněk Krafka 4.12.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Adresa: 109 , Pohoří 518 01
Člen představenstva Ing. Otakar Divíšek 31.1.2006 - 4.7.2006
Vznik členství 30.11.2005
Zánik členství 26.5.2006
Adresa: U Melounky 589/10 , Hradec Králové 503 01
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Němec 31.1.2006 - 4.1.2010
Vznik členství 30.11.2005
Vznik funkce 30.11.2005
Zánik funkce 27.11.2009
Adresa: Pardubická 649 , Třebechovice pod Orebem 503 46
člen představenstva Ing. František Barák 4.7.2006 - 4.1.2010
Vznik funkce 7.6.2006
Adresa: Šimonova 1110/1 , Praha 163 00
Předseda představenstva Ing. Pavla Finfrlová 31.1.2006 - 5.1.2011
Vznik členství 30.11.2005
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 30.11.2005
Zánik funkce 26.11.2010
Adresa: Dubová 544/2 , Hradec Králové 500 09
Člen představenstva Ing. Josef Malíř 31.1.2006 - 5.1.2011
Vznik členství 30.11.2005
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Albertova 713/21 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Pavel Louda 31.1.2006 - 5.1.2011
Vznik členství 30.11.2005
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Nová 414 , Nový Bydžov 504 01
člen představenstva Ing. Jiří Němec 4.1.2010 - 5.1.2011
Vznik členství 30.11.2005
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Pardubická 649 , Třebechovice pod Orebem 503 46
místopředseda představenstva Ing. František Barák 4.1.2010 - 5.1.2011
Vznik členství 7.6.2006
Vznik funkce 27.11.2009
Zánik funkce 26.11.2010
Adresa: Šimonova 1110/1 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. František Barák 5.1.2011 - 26.7.2011
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 7.6.2011
Vznik funkce 26.11.2010
Zánik funkce 7.6.2011
Adresa: Šimonova 1110/1 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Ing. Pavla Finfrlová 5.1.2011 - 7.2.2014
Vznik členství 30.11.2010
Vznik funkce 17.12.2010
Adresa: Dubová 544/2 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Jiří Němec 5.1.2011 - 7.2.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Pardubická 649 , Třebechovice pod Orebem 503 46
člen představenstva Ing. Josef Malíř 5.1.2011 - 7.2.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Dlouhá 103/17 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. Pavel Louda 5.1.2011 - 7.2.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Jos. Jungmanna 1576 , Nový Bydžov 504 01
předseda představenstva Ing. František Barák 26.7.2011 - 7.2.2014
Vznik členství 7.6.2011
Vznik funkce 7.6.2011
Adresa: Šimonova 1110/1 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Ing. Pavla Finfrlová 7.2.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 3.6.2015
Vznik funkce 17.12.2010
Zánik funkce 3.6.2015
Adresa: Dubová 544/2 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Jiří Němec 7.2.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Pardubická 649 , Třebechovice pod Orebem 503 46
člen představenstva Ing. Josef Malíř 7.2.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 3.6.2015
Adresa: Dlouhá 103/17 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. Pavel Louda 7.2.2014 - 11.1.2016
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 30.11.2015
Adresa: Jos. Jungmanna 1576 , Nový Bydžov 504 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Němec 17.7.2015 - 11.1.2016
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 30.11.2015
Vznik funkce 26.6.2015
Zánik funkce 30.11.2015
Adresa: Pardubická 649 , Třebechovice pod Orebem 503 46
předseda představenstva Ing. František Barák 7.2.2014 - 26.7.2016
Vznik členství 7.6.2011
Zánik členství 8.6.2016
Vznik funkce 7.6.2011
Zánik funkce 8.6.2016
Adresa: Šimonova 1110/1 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Němec 11.1.2016 - 26.7.2016
Vznik členství 30.11.2015
Zánik členství 8.6.2016
Vznik funkce 30.11.2015
Zánik funkce 8.6.2016
Adresa: Pardubická 649 , Třebechovice pod Orebem 503 46
člen představenstva Ing. Rostislav Jireš 17.7.2015 - 9.9.2016
Vznik členství 3.6.2015
Adresa: Gagarinova 705/33 , Hradec Králové 500 03

Dozorčí rada Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petr Vošoust 17.7.2015
Vznik členství 6.6.2015
Adresa: Úprkova 2/6 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Jan Koudelka 17.7.2015
Vznik členství 3.6.2015
Adresa: Žižkova 257 , Smiřice 503 03
člen dozorčí rady Jiří Pechar 26.7.2016
Vznik členství 8.6.2016
Adresa: Štolbova 322 , Nechanice 503 15
předseda dozorčí rady JUDr. Arnošt Urban 13.12.2017
Vznik členství 30.11.2017
Vznik funkce 7.12.2017
Adresa: Za Lípou 548/15 , Hradec Králové 500 09
místopředseda dozorčí rady Jan Kopelent 11.12.2018
Vznik členství 6.12.2018
Vznik funkce 6.12.2018
Adresa: 8 , Blešno 503 46
člen dozorčí rady Ing. Miroslava Černá 11.12.2018
Vznik členství 6.12.2018
Adresa: Malátova 254 , Skřivany 503 52
Jméno Ing. Oldřich Teuchman 1.11.1993 - 18.9.1995
Adresa: Mánesova 895/30 , Hradec Králové 500 02
Jméno Ing. Pavel Lipovský 1.11.1993 - 18.9.1995
Adresa: Na Výsluní 1334/38 , Hradec Králové 500 08
Jméno František Pelikán 1.11.1993 - 26.4.1999
Adresa: 129 , Lhota pod Libčany 503 27
Jméno Ing. Stanislav Javůrek 1.11.1993 - 26.4.1999
Adresa: 312 , Černilov 503 43
Jméno Ing. Jaroslav Řezníček 1.11.1993 - 26.4.1999
Adresa: Gallatova 22 , 504 01 Nový Bydžov Česká republika
Předseda Ing. Oldřich Teuchman 18.9.1995 - 26.4.1999
Adresa: Mánesova 895/30 , Hradec Králové 500 02
Člen Ing. Jaroslav Řezníček 26.4.1999 - 19.5.1999
Adresa: Komenského 22 , Nový Bydžov 504 01
Místopředseda Ing. Pavel Lipovský 18.9.1995 - 15.11.1999
Adresa: Na Výsluní 1334/38 , Hradec Králové 500 08
Předseda Ing. Alois Tuháček 26.4.1999 - 9.10.2003
Vznik členství 3.3.1999
Zánik členství 28.5.2003
Vznik funkce 3.3.1999
Zánik funkce 28.5.2003
Adresa: Pardubická 271/35 , Hradec Králové 500 04
Člen Ing. Stanislav Javůrek 26.4.1999 - 9.10.2003
Vznik členství 3.3.1999
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: 312 , Černilov 503 43
Člen Ing. Miroslav Uchytil 26.4.1999 - 9.10.2003
Vznik členství 3.3.1999
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: Zimova 243 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
Člen Ing. Oldřich Vlasák 26.9.2001 - 9.10.2003
Vznik členství 7.6.2001
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: 988 , Hradec Králové 2 Česká republika
Člen Jaroslav Řezníček 19.5.1999 - 5.11.2003
Vznik členství 6.8.1999
Zánik členství 6.8.2003
Adresa: Komenského 22 , Nový Bydžov 504 01
Místopředseda Ing. Ladislav Paukert 15.11.1999 - 5.11.2003
Vznik členství 6.8.1999
Zánik členství 6.8.2003
Vznik funkce 14.10.1999
Adresa: 8 , Vysoká nad Labem 503 31
Předseda dozorčí rady Ing. Alois Tuháček 9.10.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Vznik funkce 29.5.2003
Adresa: Pardubická 271/35 , Hradec Králové 500 04
Člen dozorčí rady Ing. Stanislav Javůrek 9.10.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Adresa: 312 , Černilov 503 43
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Louda 9.10.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Adresa: Nová 414 , Nový Bydžov 504 01
Člen dozorčí rady JUDr. Arnošt Urban 9.10.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 29.5.2003
Adresa: Za Lípou 548/15 , Hradec Králové 500 09
Místopředseda dozorčí rady Ing. Ladislav Paukert 5.11.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 7.8.2003
Vznik funkce 13.8.2003
Adresa: 8 , Vysoká nad Labem 503 31
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Loskot 5.11.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 7.8.2003
Adresa: Sekaninova 409/24 , Hradec Králové 500 11
Předseda dozorčí rady Ing. Alois Tuháček 31.1.2006 - 1.8.2007
Vznik členství 30.11.2005
Vznik funkce 30.11.2005
Adresa: Pardubická 271/35 , Hradec Králové 500 04
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Seidler 1.8.2007 - 29.8.2007
Vznik členství 6.6.2007
Vznik funkce 28.6.2007
Adresa: Horní 1114/1 , Krnov 794 01
Místopředseda dozorčí rady Jiří Heřman 31.1.2006 - 4.2.2008
Vznik členství 30.11.2005
Zánik členství 31.10.2007
Vznik funkce 30.11.2005
Zánik funkce 31.10.2007
Adresa: Spořilov 292 , Smiřice 503 03
Člen dozorčí rady Jan Kopelent 24.1.2007 - 4.2.2008
Vznik členství 6.12.2006
Adresa: 8 , Blešno 503 46
Člen dozorčí rady JUDr. Arnošt Urban 31.1.2006 - 4.1.2010
Vznik členství 30.11.2005
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Za Lípou 548/15 , Hradec Králové 500 09
Člen dozorčí rady Vladimír Futera 24.1.2007 - 5.1.2011
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 6.12.2010
Adresa: Malátova 254 , Skřivany 503 52
Člen dozorčí rady Mgr. Otakar Kuchař 24.1.2007 - 5.1.2011
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 6.12.2010
Adresa: Zapečská 36 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
místopředseda dozorčí rady Jan Kopelent 4.2.2008 - 5.1.2011
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 6.12.2010
Vznik funkce 13.12.2007
Zánik funkce 6.12.2010
Adresa: 8 , Blešno 503 46
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Seidler 29.8.2007 - 26.7.2011
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 6.6.2011
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 6.6.2011
Adresa: Nad Dubinkou 1630 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen dozorčí rady JUDr. Arnošt Urban 4.1.2010 - 26.7.2011
Vznik členství 30.11.2009
Adresa: Za Lípou 548/15 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Ing. Milan Plšek 4.2.2008 - 15.3.2012
Vznik členství 5.12.2007
Zánik členství 5.3.2012
Adresa: Jiráskova 315 , Smiřice 503 03
člen dozorčí rady Ing. Milan Plšek 15.3.2012 - 13.7.2012
Vznik členství 5.3.2012
Zánik členství 13.6.2012
Adresa: Jiráskova 315 , Smiřice 503 03
místopředseda dozorčí rady Jan Kopelent 5.1.2011 - 7.2.2014
Vznik členství 6.12.2010
Vznik funkce 17.12.2010
Adresa: 8 , Blešno 503 46
člen dozorčí rady Vladimír Futera 5.1.2011 - 7.2.2014
Vznik členství 6.12.2010
Adresa: Malátova 254 , Skřivany 503 52
člen dozorčí rady Mgr. Otakar Kuchař 5.1.2011 - 7.2.2014
Vznik členství 6.12.2010
Adresa: Zapečská 36 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
člen dozorčí rady Petr Vošoust 26.7.2011 - 7.2.2014
Vznik členství 6.6.2011
Adresa: Úprkova 2/6 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Ing. Milan Plšek 13.7.2012 - 7.2.2014
Vznik členství 13.6.2012
Adresa: Jiráskova 315 , Smiřice 503 03
předseda dozorčí rady JUDr. Arnošt Urban 26.7.2011 - 26.2.2014
Vznik členství 30.11.2009
Zánik členství 30.11.2013
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: Za Lípou 548/15 , Hradec Králové 500 09
místopředseda dozorčí rady Jan Kopelent 7.2.2014 - 20.1.2015
Vznik členství 6.12.2010
Zánik členství 6.12.2014
Vznik funkce 17.12.2010
Zánik funkce 6.12.2014
Adresa: 8 , Blešno 503 46
člen dozorčí rady Vladimír Futera 7.2.2014 - 20.1.2015
Vznik členství 6.12.2010
Zánik členství 6.12.2014
Adresa: Malátova 254 , Skřivany 503 52
člen dozorčí rady Mgr. Otakar Kuchař 7.2.2014 - 20.1.2015
Vznik členství 6.12.2010
Zánik členství 6.12.2014
Adresa: Komenského 44 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
člen dozorčí rady Petr Vošoust 7.2.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 6.6.2011
Zánik členství 6.6.2015
Adresa: Úprkova 2/6 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Milan Plšek 7.2.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 13.6.2012
Zánik členství 5.4.2015
Adresa: Jiráskova 315 , Smiřice 503 03
člen dozorčí rady Jan Kopelent 20.1.2015 - 17.7.2015
Vznik členství 6.12.2014
Adresa: 8 , Blešno 503 46
člen dozorčí rady Vladimír Futera 20.1.2015 - 15.1.2016
Vznik členství 6.12.2014
Adresa: Malátova 254 , Skřivany 503 52
člen dozorčí rady Mgr. Otakar Kuchař 20.1.2015 - 26.7.2016
Vznik členství 6.12.2014
Zánik členství 8.6.2016
Adresa: Komenského 44 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
předseda dozorčí rady JUDr. Arnošt Urban 26.2.2014 - 13.12.2017
Vznik členství 30.11.2013
Zánik členství 30.11.2017
Vznik funkce 5.12.2013
Zánik funkce 30.11.2017
Adresa: Za Lípou 548/15 , Hradec Králové 500 09
místopředseda dozorčí rady Jan Kopelent 17.7.2015 - 11.12.2018
Vznik členství 6.12.2014
Zánik členství 6.12.2018
Vznik funkce 5.2.2015
Zánik funkce 6.12.2018
Adresa: 8 , Blešno 503 46
člen dozorčí rady Vladimír Futera 15.1.2016 - 11.12.2018
Vznik členství 6.12.2014
Zánik členství 6.12.2018
Adresa: Dr. Vojtěcha 211 , Skřivany 503 52

Sbírka Listin Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 964/SL 237 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 20.10.2015 17.12.2015 13.1.2016 48
B 964/SL 236 notářský zápis [NZ 313/2015] Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2015 17.12.2015 13.1.2016 17
B 964/SL 235 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2015 17.12.2015 13.1.2016 23
B 964/SL 234 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze 106. zasedání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2015 17.12.2015 13.1.2016 1
B 964/SL 233 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 7.10.2015 9.10.2015 12.11.2015 24
B 964/SL 232 notářský zápis [NZ 159/2015] Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2015 3.7.2015 21.7.2015 81
B 964/SL 230 posudek znalce č. 19-3-03-15-3052015 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2015 3.7.2015 21.7.2015 9
B 964/SL 229 posudek znalce č. 19-2-03-15-3062015 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2015 3.7.2015 21.7.2015 7
B 964/SL 227 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2015 3.7.2015 21.7.2015 24
B 964/SL 226 ostatní zápis z VH, zápis z představenstva, zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2015 3.7.2015 21.7.2015 26
B 964/SL 223 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 16.12.2014 23.1.2015 18
B 964/SL 222 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2014 10.12.2014 10.12.2014 24
B 964/SL 221 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2014 4.8.2014 24
B 964/SL 220 notářský zápis NZ 144/2014 Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2014 4.8.2014 72
B 964/SL 219 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2014 27.6.2014 48
B 964/SL 218 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2014 27.6.2014 22
B 964/SL 217 ostatní zápis z VH a DR Krajský soud v Hradci Králové 5.2.2014 3.3.2014 12
B 964/SL 216 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2014 27.2.2014 21
B 964/SL 215 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2013 17.7.2013 85
B 964/SL 214 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2013 17.7.2013 24
B 964/SL 213 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2013 11.7.2013 17.7.2013 46
B 964/SL 212 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2013 4.7.2013 46
B 964/SL 211 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2013 4.7.2013 21
B 964/SL 210 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2012 20.11.2012 36
B 964/SL 209 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2012 20.11.2012 24
B 964/SL 208 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2012 19.11.2012 8
B 964/SL 207 zpráva o vztazích 2008 Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2012 19.11.2012 7
B 964/SL 206 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2012 19.11.2012 22
B 964/SL 203 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2012 29.6.2012 40
B 964/SL 202 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2012 29.6.2012 20
B 964/SL 201 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 1.3.2012 14.3.2012 19.3.2012 0
B 964/SL 200 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.2.2012 14.2.2012 24
B 964/SL 199 posudek znalce č. 1854/249/11 Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2011 19.7.2011 22.7.2011 10
B 964/SL 198 posudek znalce č. 1852/247/11 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2011 19.7.2011 22.7.2011 19
B 964/SL 197 posudek znalce č. 1851/241/11 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2011 19.7.2011 22.7.2011 9
B 964/SL 196 posudek znalce č. 1849/239/11 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2011 19.7.2011 22.7.2011 9
B 964/SL 195 posudek znalce č. 1847/246/11 Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2011 19.7.2011 22.7.2011 13
B 964/SL 194 posudek znalce č. 1846/245/11 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2011 19.7.2011 22.7.2011 12
B 964/SL 193 posudek znalce č. 1845/242/11 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2011 19.7.2011 22.7.2011 17
B 964/SL 192 posudek znalce č. 1843/244/11 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2011 19.7.2011 22.7.2011 14
B 964/SL 191 posudek znalce č. 1842/248/11 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2011 19.7.2011 22.7.2011 12
B 964/SL 190 posudek znalce č. 1841/243/11 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2011 19.7.2011 22.7.2011 15
B 964/SL 189 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2011 19.7.2011 22.7.2011 1
B 964/SL 188 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2011 19.7.2011 22.7.2011 42
B 964/SL 187 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2011 19.7.2011 22.7.2011 13
B 964/SL 186 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2011 19.7.2011 22.7.2011 24
B 964/SL 185 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2011 29.6.2011 20
B 964/SL 184 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2011 29.6.2011 36
B 964/SL 183 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2011 29.4.2011 25
B 964/SL 182 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2010 3.1.2011 6.1.2011 20
B 964/SL 181 posudek znalce č. 1807/04/10 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2010 8.7.2010 15.7.2010 22
B 964/SL 180 posudek znalce č. 1806/03/10 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2010 8.7.2010 15.7.2010 16
B 964/SL 179 posudek znalce č. 1805/04/10 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2010 8.7.2010 15.7.2010 12
B 964/SL 178 posudek znalce č. 1803/03/10 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2010 8.7.2010 15.7.2010 13
B 964/SL 177 posudek znalce č. 1801/03/10 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2010 8.7.2010 15.7.2010 15
B 964/SL 176 posudek znalce č. 1800/03/10 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2010 8.7.2010 15.7.2010 13
B 964/SL 175 posudek znalce č. 1799/03/10 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2010 8.7.2010 15.7.2010 16
B 964/SL 174 posudek znalce č. 1798/03/10 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2010 8.7.2010 15.7.2010 21
B 964/SL 173 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2010 8.7.2010 15.7.2010 59
B 964/SL 172 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2010 15.7.2010 25
B 964/SL 171 zpráva o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2010 14.7.2010 7
B 964/SL 170 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2010 14.7.2010 40
B 964/SL 169 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2010 14.7.2010 20
B 964/SL 168 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2010 29.3.2010 12.4.2010 25
B 964/SL 167 ostatní výpis ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2009 16.12.2009 6.1.2010 1
B 964/SL 166 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2009 20.11.2009 20.11.2009 91
B 964/SL 165 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 30.10.2009 5.11.2009 5.11.2009 21
B 964/SL 91 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2009 9.7.2009 25
B 964/SL 90 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2009 23.6.2009 2.7.2009 44
B 964/SL 89 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2009 22.6.2009 40
B 964/SL 88 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2008 12.11.2008 27.11.2008 28
B 964/SL 87 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.11.2008 12.11.2008 27.11.2008 25
B 964/SL 86 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2008 15.7.2008 15.7.2008 30
B 964/SL 85 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2008 1.7.2008 66
B 964/SL 84 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2007 14.1.2008 4.2.2008 10
B 964/SL 83 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory NZ 167/2007 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2007 29.6.2007 29.6.2007 73
B 964/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 5.2.2007 14.2.2007 25
B 964/SL 80 posudek znalce č. 1533-3 22-2006 Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2006 19.1.2007 30.1.2007 22
B 964/SL 79 posudek znalce č. 1533-2 21-2006 Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2006 19.1.2007 30.1.2007 16
B 964/SL 78 posudek znalce č. 1533-1 20-2006 Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2006 19.1.2007 30.1.2007 14
B 964/SL 77 posudek znalce č. 1502-14 142006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 12
B 964/SL 76 posudek znalce č. 1502-13 132006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 13
B 964/SL 75 posudek znalce č. 1502-12 122006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 17
B 964/SL 74 posudek znalce č. 1502-11 112006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 13
B 964/SL 73 posudek znalce č. 1502-10 102006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 13
B 964/SL 72 posudek znalce č. 1502-9 092006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 15
B 964/SL 71 posudek znalce č. 1502-8 082006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 14
B 964/SL 70 posudek znalce č. 1502-7 072006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 21
B 964/SL 69 posudek znalce č. 1502-6- 062006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 19
B 964/SL 68 posudek znalce č. 1502-5 052006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 28
B 964/SL 67 posudek znalce č. 1502-4 042006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 32
B 964/SL 66 posudek znalce č. 1502-3 032006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 11
B 964/SL 65 posudek znalce č. 1502-2 022006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 13
B 964/SL 64 posudek znalce č. 1502-1 012006 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2006 19.1.2007 30.1.2007 11
B 964/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2006 19.1.2007 30.1.2007 25
B 964/SL 62 ostatní Zápis z jedn.mim. VH Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2006 19.1.2007 30.1.2007 37
B 964/SL 61 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2006 19.1.2007 30.1.2007 69
B 964/SL 60 ostatní zpráva auditora r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2006 2.1.2007 2.1.2007 1
B 964/SL 59 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2006 4.7.2006 18.7.2006 90
B 964/SL 58 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory odst. z fce, pozv.na VH,prot. Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2006 3.7.2006 13.7.2006 18
B 964/SL 57 notářský zápis, posudek znalce, ostatní, smlouva o prodeji/převodu prodej části podniku Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2005 28.4.2006 10.7.2006 147
B 964/SL 56 notářský zápis, stanovy společnosti, posudek znalce, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.10.2005 19.1.2006 19.1.2006 253
B 964/SL 55 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 4.1.2006 4.1.2006 63
B 964/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva r.04 Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2005 27.7.2005 27.7.2005 55
B 964/SL 52 ostatní - Návrh smlouvy o nájmu atd. Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2005 17.5.2005 17.5.2005 103
B 964/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2005 26.4.2005 26.4.2005 26
B 964/SL 51 notářský zápis, posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2004 2.11.2004 2.11.2004 151
B 964/SL 50 výroční zpráva za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2004 9.8.2004 9.8.2004 67
B 964/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti, posudek znalce, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2003 30.6.2004 30.6.2004 161
B 964/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 9.3.2004 11.3.2004 11.3.2004 26
B 964/SL 47 notářský zápis, posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 21.11.2003 4.12.2003 4.12.2003 36
B 964/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2003 25.8.2003 25.8.2003 4
B 964/SL 44 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2003 1.8.2003 11.8.2003 50
B 964/SL 45 stanovy společnosti, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2003 1.8.2003 1.8.2003 96
B 964/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2003 12.6.2003 12.6.2003 51
B 964/SL 42 výroční zpráva za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2003 6.5.2003 6.5.2003 68
B 964/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2002 6.12.2002 6.12.2002 49
B 964/SL 40 notářský zápis, posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2002 15.11.2002 0
B 964/SL 39 výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2002 2.9.2002 2.9.2002 51
B 964/SL 38 notářský zápis NZ 231/2002 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2002 28.6.2002 28.6.2002 87
B 964/SL 37 výroční zpráva dodatek - 2000 Krajský soud v Hradci Králové 12.11.2001 25.2.2002 25.2.2002 2
B 964/SL 36 výroční zpráva - za r. 2000 - doplnění Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2001 18.9.2001 18.9.2001 1
B 964/SL 35 výroční zpráva - za r. 2000 - 3x Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 47
B 964/SL 34 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2001 6.8.2001 6.8.2001 3
B 964/SL 33 notářský zápis - NZ 203/2001 Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2001 6.8.2001 6.8.2001 41
B 964/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - jednání VH Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2001 6.8.2001 6.8.2001 28
B 964/SL 31 podpisové vzory  a ČP + výpis z RT 12x Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2001 30.3.2001 30.3.2001 24
B 964/SL 9 posudek znalce - čís. 944-3/04/2000 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2000 22.1.2001 22.1.2001 4
B 964/SL 8 posudek znalce - čís. 944-4/04/2000 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2000 22.1.2001 22.1.2001 6
B 964/SL 7 posudek znalce - čís. 944-5/04/2000 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2000 22.1.2001 22.1.2001 27
B 964/SL 19 notářský zápis - NZ 195/2000 - jednání VH Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2000 22.1.2001 22.1.2001 21
B 964/SL 18 stanovy společnosti - ze dne 9. 12. 1999 - 2x Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2001 22.1.2001 22.1.2001 24
B 964/SL 17 posudek znalce - čís. 09/2000 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2000 22.1.2001 22.1.2001 8
B 964/SL 16 posudek znalce - čís. 08/2000 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2000 22.1.2001 22.1.2001 11
B 964/SL 15 posudek znalce - čís. 10/2000 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2000 22.1.2001 22.1.2001 7
B 964/SL 14 posudek znalce - čís. 11/2000 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2000 22.1.2001 22.1.2001 11
B 964/SL 13 posudek znalce - čís. 12/2000 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2000 22.1.2001 22.1.2001 7
B 964/SL 12 posudek znalce - čís. 13/2000 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2000 22.1.2001 22.1.2001 10
B 964/SL 11 posudek znalce - čís. 944-1/04/2000 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2000 22.1.2001 22.1.2001 8
B 964/SL 10 posudek znalce - čís. 944-2/04/2000 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2000 22.1.2000 22.1.2000 6
B 964/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 3.3.1999 30.3.1999 30.3.1999 1
B 964/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.předst. a DR Krajský soud v Hradci Králové 3.3.1999 30.3.1999 30.3.1999 2
B 964/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 3.3.1999 30.3.1999 30.3.1999 5
B 964/SL 3 notářský zápis - NZ 60/99 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 3.3.1999 30.3.1999 30.3.1999 34
B 964/SL 2 účetní závěrka - za r. 1997 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.3.1998 23.9.1998 23.9.1998 18
B 964/SL 1 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.1997 16.7.1997 16.7.1997 15
B 964/SL 99 posudek znalce Dolní Přím Krajský soud v Hradci Králové 29.7.1999 9
B 964/SL 98 posudek znalce Chlumec n.C. Krajský soud v Hradci Králové 29.7.1999 34
B 964/SL 97 posudek znalce Stěžírky Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1999 10
B 964/SL 96 posudek znalce Stěžery Krajský soud v Hradci Králové 29.7.1999 11
B 964/SL 95 posudek znalce Lhota pod Libčany Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1999 16
B 964/SL 94 posudek znalce Libčany Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1999 30
B 964/SL 93 posudek znalce Myštěves Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1999 9
B 964/SL 92 posudek znalce Nechanice Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1999 27
B 964/SL 82 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 82
B 964/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 9.12.1999 24
B 964/SL 29 posudek znalce - čís. 26/3449/2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.2.2000 72
B 964/SL 28 notářský zápis - NZ 66/2000 - zased.představ. Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2000 10
B 964/SL 27 posudek znalce - čís. 6/2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.2.2000 26
B 964/SL 26 posudek znalce - čís. 5/2000 Krajský soud v Hradci Králové 28.1.2000 16
B 964/SL 25 posudek znalce - čís. 4/2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.1.2000 6
B 964/SL 24 posudek znalce - čís. 924-2/01/2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.1.2000 11
B 964/SL 23 posudek znalce - čís. 3/2000 Krajský soud v Hradci Králové 19.1.2000 7
B 964/SL 22 posudek znalce - čís. 924-1/01/2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.1.2000 10
B 964/SL 21 posudek znalce - čís. 2/2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2000 6
B 964/SL 205 notářský zápis rozhonutí o DR Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2012 9.7.2012 39
B 964/SL 20 posudek znalce - čís. 924-3/01/2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.1.2000 9
B 964/SL 164 ostatní Sml.o prod. části pod. PŘ 7 Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2005 24
B 964/SL 163 ostatní Sml.o prod. části pod. PŘ6soup Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2005 43
B 964/SL 162 ostatní Sml.o prod.části pod. PŘ 6 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2005 106
B 964/SL 161 ostatní Sml.o prod.části pod. PŘ 5 Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2005 76
B 964/SL 160 ostatní Sml.o prod.části pod. PŘ 4 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2005 20
B 964/SL 159 ostatní Sml.o prod.části pod. PŘ3 soup Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2005 111
B 964/SL 158 ostatní Sml.o prod.části pod. PŘ 3 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2004 26
B 964/SL 157 ostatní Sml.o prod.části pod. PŘ 2 Krajský soud v Hradci Králové 7
B 964/SL 156 ostatní Sml.o prod.části pod. SOUPIS Krajský soud v Hradci Králové 113
B 964/SL 155 ostatní Sml.o prod.části pod. PŘ 1 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2004 60
B 964/SL 154 ostatní Sml.o prod.části pod. PŘ 1 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2004 15
B 964/SL 153 posudek znalce č. 1426 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.1999 10
B 964/SL 152 posudek znalce č. 1425 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.1999 9
B 964/SL 151 posudek znalce č. 1424 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.1999 9
B 964/SL 150 posudek znalce č. 1423 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.1999 9
B 964/SL 149 posudek znalce č. 1422 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.1999 10
B 964/SL 148 posudek znalce č. 1421 Krajský soud v Hradci Králové 30.8.1999 9
B 964/SL 147 posudek znalce č. 1420 Krajský soud v Hradci Králové 29.8.1999 10
B 964/SL 146 posudek znalce č. 1407 A Krajský soud v Hradci Králové 26.7.1999 8
B 964/SL 145 posudek znalce č. 1406 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.1999 11
B 964/SL 144 posudek znalce č. 1405 Krajský soud v Hradci Králové 24.7.1999 10
B 964/SL 143 posudek znalce č. 1404 Krajský soud v Hradci Králové 24.7.1999 10
B 964/SL 142 posudek znalce č. 1403 Krajský soud v Hradci Králové 23.7.1999 12
B 964/SL 141 posudek znalce č. 1402 Krajský soud v Hradci Králové 22.7.1999 9
B 964/SL 140 posudek znalce č. 1401 Krajský soud v Hradci Králové 30.8.1999 8
B 964/SL 139 posudek znalce č. 1400 Krajský soud v Hradci Králové 20.7.1999 9
B 964/SL 138 posudek znalce č. 1367 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.1999 14
B 964/SL 137 posudek znalce č. 1316 Krajský soud v Hradci Králové 27.7.1999 14
B 964/SL 136 posudek znalce č. 1314 Krajský soud v Hradci Králové 7.7.1999 13
B 964/SL 135 posudek znalce č. 1147 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.1999 14
B 964/SL 134 posudek znalce č. 1146 Krajský soud v Hradci Králové 8.9.1999 11
B 964/SL 133 posudek znalce č. 1145 Krajský soud v Hradci Králové 4.9.1999 8
B 964/SL 132 posudek znalce č. 1144 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.1999 11
B 964/SL 131 posudek znalce č. 1143 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.1999 11
B 964/SL 130 posudek znalce č. 1142 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.1999 12
B 964/SL 129 posudek znalce č. 1140 Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1999 10
B 964/SL 128 posudek znalce č. 1139 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.1999 13
B 964/SL 127 posudek znalce č. 1138 Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1999 12
B 964/SL 126 posudek znalce č. 1137 Krajský soud v Hradci Králové 10.8.1999 11
B 964/SL 125 posudek znalce č. 1136 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.1999 16
B 964/SL 124 posudek znalce č. 1135 Krajský soud v Hradci Králové 28.8.1999 10
B 964/SL 123 posudek znalce č. 1134 Krajský soud v Hradci Králové 21.7.1999 7
B 964/SL 122 posudek znalce č. 1133 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.1999 9
B 964/SL 121 posudek znalce č. 1132 Krajský soud v Hradci Králové 28.7.1999 15
B 964/SL 120 posudek znalce č. 1131 Krajský soud v Hradci Králové 28.7.1999 21
B 964/SL 119 posudek znalce č. 1125 Krajský soud v Hradci Králové 15.8.1999 11
B 964/SL 118 posudek znalce Starý Bydžov Krajský soud v Hradci Králové 6.9.1999 9
B 964/SL 117 posudek znalce Nové Město n.C. Krajský soud v Hradci Králové 6.9.1999 10
B 964/SL 116 posudek znalce Praskačka Krajský soud v Hradci Králové 7.9.1999 15
B 964/SL 115 posudek znalce Smidary Krajský soud v Hradci Králové 6.9.1999 15
B 964/SL 114 posudek znalce Lovčice Krajský soud v Hradci Králové 14.9.1999 11
B 964/SL 113 posudek znalce Holohlavy Krajský soud v Hradci Králové 10.11.1999 95
B 964/SL 112 posudek znalce Černožice Krajský soud v Hradci Králové 12.11.1999 34
B 964/SL 111 posudek znalce Smiřice Krajský soud v Hradci Králové 8.11.1999 83
B 964/SL 110 posudek znalce Klamoš Krajský soud v Hradci Králové 6.9.1999 11
B 964/SL 109 posudek znalce Olešnice Krajský soud v Hradci Králové 6.9.1999 8
B 964/SL 108 posudek znalce Nový Bydžov Krajský soud v Hradci Králové 6.9.1999 9
B 964/SL 107 posudek znalce Rohenice Krajský soud v Hradci Králové 20.7.1999 12
B 964/SL 106 posudek znalce České Meziříčí Krajský soud v Hradci Králové 20.7.1999 11
B 964/SL 105 posudek znalce Ledce a Klášter n.D. Krajský soud v Hradci Králové 15.5.1999 9
B 964/SL 104 posudek znalce Očelice Krajský soud v Hradci Králové 20.7.1999 9
B 964/SL 103 posudek znalce Pohoří u Dobrušky Krajský soud v Hradci Králové 20.7.1999 11
B 964/SL 102 posudek znalce Černilov Krajský soud v Hradci Králové 29.7.1999 15
B 964/SL 101 posudek znalce Hradec Králové Krajský soud v Hradci Králové 29.7.1999 35
B 964/SL 100 posudek znalce Piletice Krajský soud v Hradci Králové 20.8.1999 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

IČO (identifikační číslo) 48172898
Jméno Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 29.5.1992
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 3

Sídlo Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Živnosti a provozovny Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1992

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1992

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000216187
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 10.12.1993

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.1992
Zánik oprávnění 26.10.2005
Konec oprávnění 20.8.2007

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1992
Zánik oprávnění 26.10.2005

Živnost č. 6 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1992
Zánik oprávnění 5.12.2000

Živnost č. 7 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1992
Zánik oprávnění 4.7.1997

Živnost č. 8 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1992
Zánik oprávnění 26.10.2005

Živnost č. 9 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1992
Zánik oprávnění 22.7.1997

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.1992
Zánik oprávnění 26.10.2005

Živnost č. 11 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.1992
Zánik oprávnění 26.10.2005

Živnost č. 12 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a dodávka vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 14 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1993
Zánik oprávnění 25.3.2002

Živnost č. 15 Odvádění a čištění odpadních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 16 Provoz vodohospodářských zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 17 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1993
Zánik oprávnění 30.4.2004

Živnost č. 18 Podnikání v oblasti nakládání s odpady ( mimo sk. 314 )

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1993
Zánik oprávnění 10.10.2006

Živnost č. 19 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1993
Zánik oprávnění 26.10.2005

Živnost č. 20 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1995
Zánik oprávnění 10.10.2006

Živnost č. 25 Provádění analýz vzorků vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1995
Zánik oprávnění 26.10.2005

Živnost č. 26 Ubytovací služby typu horská chata bez stravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.2003
Zánik oprávnění 26.10.2005

Živnost č. 28 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.2004
Zánik oprávnění 26.10.2005

Živnost č. 30 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.2004
Zánik oprávnění 26.10.2005
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Němec
Člen statutárního orgánu Ing. František Barák
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Louda
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Kubát
Člen statutárního orgánu Ing. Rostislav Jireš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

IČO: 48172898
Firma: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.11.1993

Sídlo Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Sídlo: Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové 500 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, úprava a rozvod vody
Výstavba bytových a nebytových budov
Nespecializovaný velkoobchod
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image