Firma Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČO 49454544


Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (49454544) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Purkyňova 2933/2, Hodonín 695 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1168
IČO (identifikační číslo osoby) 49454544
Jméno Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Dne 4.6.2019 valná hromada společnosti, rozhodla o pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, nejvýše však o 390 000 000,-- Kč (slovy tři sta devadesát milionů korun českých), kdy pověření se uděluj e na dobu pěti let ode dne tohoto rozhodnutí, kdy představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka na zvýšení kapitálu stanovený limit. 24.6.2019
Stanovy schválené valnou hromadou společnosti dne 05.06.2014. 18.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 18.6.2014 - 16.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 18.6.2014 - 16.6.2015
Stanovy schválené valnou hromadou společnosti dne 10.06.2010. 24.6.2011 - 18.6.2014
Stanovy schválené představenstvem dne 03.03.2009. 11.3.2009 - 18.6.2014
Stanovy schválené řádnou valnou hromadou ze dne 13.6.2007 29.6.2007 - 11.3.2009
Usnesení představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. k jednání konaného dne 11.7.2006 následujícího obsahu: k 2. bodu programu jednání : 1) Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. se sídlem v Hodoníně, Purkyňova 2, č.p. 2933, IČO 49 45 45 44 rozhodlo v souladu s § 210 obchodního zákoníku a § 11 stanov společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. dle § 39 stanov o zvýšení základního kapitálu takto o 8.520.000,- Kč (slovy osm milionů pět set dvacet tisíc korun českých) to je z 790.692.000,-- Kč (slovy sedm set devadesát milionů šest set devadesát dva tisíce korun českých) na 799.212.000,-- Kč (slovy (sedm set devad esát devět milionů dvě stě dvanáct tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady, oceněnými znaleckým posudkem č. 2913-54-2006 ze dne 11. 7. 2006, znalce Ing. Dušana Krošláka, jenž byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 2006 č.j. 50 Nc 6197/2005: Čistička odpadních vod (ČOV) Ratíškovice č.p. 1345, a to : - SO 01 Provozní budova - SO 02 Aktivační nádrže - SO 03 Dešťová nádrž - SO 04 Lapač písku - SO 05 Měrný objekt - SO 06 Kalová sila - SO 07 Kalové pole - SO 08 Venkovní osvětlení - SO 09 Vodovodní přípojka rozvodny - SO 10 Propojovací potrubí - SO 15 Vnitřní komunikace - SO 16 Oplocení - SO 00 Ostatní objekty - a pozemky p.č. 3281/2, st. 3281/29, st. 3281/30, 3281/31, 3281/32, 3281/33, 3281/34, 3281/35, 3281/36, 3281/37, 3281/38, 3281/39 o celkové výměře 4.167 m2 v obci a katastrálním území Ratíškovice, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2913 -54-2006 ze dne 11.7.2006, soudního znalce Ing. Dušana Krošláka v hodnotě 8.520.000,- Kč (slovy osm milionů pět set dvacet tisíc korun českých). 3) Představenstvo rozhodlo, že bude vydáno celkem 6 384 (slovy šest tisíc tři sta osmdesát čtyři) kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 4) Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce. Upisovatelem nově emitovaných akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písmene d) obchodního zákoníku bude obec Ra tíškovice, IČ 00285242, se sídlem Ratíškovice, U Radnice 1300. 5) Lhůta pro upsání nových akcií je 30 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí představenstva zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den úpisu na s obotu, neděli nebo svátek je posledním dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín. Společnost je povinna zaslat určenému upisovateli návr h smlouvy o upsání akcií (§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku). 6) Emisní kurs jedné akcie činí 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 7) Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a společností a faktickým předáním a převzetím vkladu. Lhůta pro jeho splacení činí 30 dnů ode dne uzavře ní smlouvy o upsání akcií. 8) Nově upisované akcie na jméno mají omezenou převoditelnost podle § 16 stanov společnosti. Pro nové akcie platí všechna ostatní prává s nimi spojená podle stanov a zákona. 9) Představenstvo společnosti je povinno podat do 30 dnů ode dne zasedání představenstva návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 2.8.2006 - 15.9.2006
Stanovy schválené řádnou valnou hromadou dne 27.05.2004 30.6.2004 - 11.3.2009
stanovy schválené řádnou valnou hromadou dne 28.5.2002 20.7.2002 - 30.6.2004
stanovy projednané představenstvem dne 22.10.2001 28.11.2001 - 30.6.2004
Stanovy schválené dne 29.5.2001. 16.7.2001 - 28.11.2001
Akcie: 743 437 ks akcií jm. hodnoty 1 000 Kč, na jméno 1 akcie jm. hodnoty 1 000 Kč, na jméno se zvláštními právy 47 254 ks akcií jm. hodnoty 1 000 Kč, na majitele 11.5.2000 - 19.2.2001
Předloženy stanovy v novém znění účinném ke dni 11.5.2000. 11.5.2000 - 30.6.2004
Základní jmění: 790 692 000,-Kč, splaceno. 11.5.2000 - 24.2.2009
Zapisuje se usnesení představenstva společnosti ze dne 22.2.2000 o zvýšení základního jmění společnosti v tomto znění: 8.3.2000 - 11.5.2000
1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 3.115.000,- Kč (slovy: třimilionyjednostopatnácttisíc korun českých) ze stávající výše 787.577.000,- Kč na 790.692.000,- Kč, a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 8.3.2000 - 11.5.2000
2. Důvodem zvýšení základního jmění je privatizace majetku státu, která vyplývá z rozhodnutí Ministerstva financí České republiky č.j. 41/58290/98 ze dne 13.10.1998, vydaného podle § 10 zákona číslo 92/1991 Sb. ve znění zákona číslo 92/1992 Sb. Tato privatizace bude provedena: 8.3.2000 - 11.5.2000
a) zvýšením základního jmění společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., s jejímž infrastrukturním majetkem privatizovaný majetek státu souvisí b) bezúplatným převodem z toho plynoucích nově emitovaných akcií na obce Hrušky a Vlkoš. 8.3.2000 - 11.5.2000
3. Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního jmění je ze zákona vyloučeno. Upisovatelem nově emitovaných akcií a zájemcem ve smyslu § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku bude podle privatizačního projektu číslo 50583 schváleného rozhodnutím Ministerstva financí České republiky č.j. 41/58290/98 ze dne 13.10.1998 Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, IČO 41692918. 8.3.2000 - 11.5.2000
4. Bude vydáno celkem 3.115 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Nově vydané akcie budou veřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností dle stanov společnosti. 8.3.2000 - 11.5.2000
5. Lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je 30 dnů (třicet dnů) a počíná běžet prvého dne po zveřejnění usnesení představenstva o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Výše emisního kursu nově emitovaných akcií je shodná s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. 8.3.2000 - 11.5.2000
6. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu Fondem národního majetku České republiky počne běžet prvým dnem lhůty pro úpis akcií a skončí 30. dne po jejím uplynutí. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. 8.3.2000 - 11.5.2000
7. Předmětem vkladu je část majetku státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace, s.p. Brno, Soběšická 156, 638 01 Brno, IČO 00093149, převedená do vlastnictví Fondu národního majetku České republiky rozhodnutím Ministerstva zemědělství České republiky číslo 5322/1999 vydaným dne 27.8.1999 pod č.j. 1314/99-3030 podle § 11 zákona číslo 92/1991 Sb. ve znění zákona číslo 92/1992 Sb. Nepeněžitým vkladem jsou budovy, stavby, zařízení a pozemky uvedené v privatizačním projektu číslo 50583 schváleném rozhodnutím Ministerstva financí České republiky č.j. 41/58290/98 ze dne 13.10.1998 o privatizaci majetku státu. Předmět vkladu byl oceněn privatizačním projektem na částku 3.115.000,- Kč. Toto ocenění nahrazuje podle § 44 zákona číslo 92/1991 Sb. ocenění požadované zvláštními předpisy, to je i obchodním zákoníkem číslo 513/1991 Sb. v platném znění. 8.3.2000 - 11.5.2000
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 29.5.1997. 18.9.1997 - 30.6.2004
Akcie: Akcie v majetku obcí na jméno jsou převoditelné jen se souhlasem valné hromady. 2.12.1996 - 18.9.1997
Základní jmění: 787 577 000,-Kč, splaceno. 2.12.1996 - 11.5.2000
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 7.6.1996 24.9.1996 - 30.6.2004
Akcie: 740 322 ks akcií jm. hodnoty 1 000 Kč, na jméno 1 akcie jm. hodnoty 1 000 Kč, na jméno se zvláštními právy 47 254 ks akcií jm. hodnoty 1 000 Kč, na majitele 9.6.1994 - 11.5.2000
Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč je ve smyslu zákona č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb. uvedena ve stanovách společnosti jako akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva. 9.6.1994 - 16.6.2015

Aktuální kontaktní údaje Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Kapitál Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

zakladni jmění 797 076 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.9.2006
zakladni jmění 799 212 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.9.2006 - 15.9.2006
zakladni jmění 790 692 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.5.2000 - 15.9.2006
zakladni jmění 787 577 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 11.5.2000

Akcie Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 749 822 18.6.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 47 254 18.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 749 821 15.9.2006 - 18.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 31.12.2005 - 18.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 30.6.2004 - 31.12.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 743 437 30.6.2004 - 15.9.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 47 254 19.2.2001 - 18.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 743 437 11.5.2000 - 30.6.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 740 322 9.6.1994 - 11.5.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 47 254 9.6.1994 - 19.2.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 9.6.1994 - 30.6.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 740 322 1.1.1994 - 9.6.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 47 255 1.1.1994 - 9.6.1994

Sídlo Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Purkyňova 2933/2 , Hodonín 695 01 6.3.2012
Adresa Purkyňova 2933/2 , Hodonín 695 01 16.7.2001 - 6.3.2012
Adresa Purkyňova 2933/2 , Hodonín 695 01 1.1.1994 - 16.7.2001

Předmět podnikání Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 24.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 24.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.2.2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 15.9.2006 - 24.2.2009
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 20.7.2002 - 15.9.2006
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmostnosti 20.7.2002 - 24.2.2009
inženýrská činnost ve výstavbě 28.11.2001 - 28.11.2001
velkoobchod 28.11.2001 - 24.2.2009
specializovaný maloobchod 28.11.2001 - 24.2.2009
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví ve vodním hospodářství 28.11.2001 - 24.2.2009
testování, měření a analýzy 28.11.2001 - 24.2.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 28.11.2001 - 24.2.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 28.11.2001 - 24.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 18.9.1997
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.9.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.9.1997 - 28.11.2001
provádění analýz vzorků vody 18.9.1997 - 28.11.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady 18.9.1997 - 28.11.2001
diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí 18.9.1997 - 28.11.2001
technicko-organizační poradenství ve výstavbě, včetně zastupování investora - v rozsahu volné živnosti 18.9.1997 - 28.11.2001
provozování vodovodů a kanalizací 18.9.1997 - 20.7.2002
silniční motorová doprava nákladní 18.9.1997 - 20.7.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 18.9.1997 - 24.2.2009
montáž měřidel 18.9.1997 - 24.2.2009
Silniční motorová doprava 1.1.1994 - 18.9.1997
Odvádění a čištění odpadních vod, včetně provádění laboratorních prací a rozborů 1.1.1994 - 18.9.1997
Provozování vodohospodářských zařízení včetně provádění oprav a údržby 1.1.1994 - 18.9.1997
Výroba a dodávka pitné vody včetně provádění laboratorních prací a rozborů 1.1.1994 - 18.9.1997
Provádění inženýrských staveb (včetně vybavenosti sídlištních celků) 1.1.1994 - 18.9.1997
Projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 18.9.1997
Montáž měřidel 1.1.1994 - 18.9.1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 18.9.1997

vedení firmy Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo společnosti, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému obchodnímu názvu společnosti, nebo k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 24.9.1996
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo společnosti, a to buď společně všichni členové předstvenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému názvu společnosti nebo k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. 28.6.1995 - 24.9.1996
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 28.6.1995
předseda představenstva Pavel Čejka 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2019
Adresa: J. Wolkra 986 , Bzenec 696 81
1. místopředseda Libor Střecha 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2019
Adresa: Na Pískách 4117/4 , Hodonín 695 01
2. místopředseda Miloš Kozumplík 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2019
Adresa: Národních mučedníků 1007 , Veselí nad Moravou 698 01
3. místopředseda Mgr. František Lukl MPA 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2019
Adresa: Urbanova 748/17 , Kyjov 697 01
člen představenstva František Tříska 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: Hodonínská 314 , Dubňany 696 03
člen představenstva Ing. Josef Grmolec 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: 198 , Hovorany 696 12
člen představenstva Ing. Antonín Gazárek 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: Kopanice 8 , Vnorovy 696 61
člen představenstva Ing. František Kreml 1.1.1994 - 28.6.1995
Adresa: G. Preissové 3470/2 , Hodonín 695 01
člen představenstva MVDr. Miroslav Broskva 1.1.1994 - 28.6.1995
Adresa: Muchova 2298/5 , Hodonín 695 01
člen představenstva Ing. Jan Letocha 1.1.1994 - 28.6.1995
Adresa: Köhlerova 931/11 , Kyjov 697 01
člen představenstva Jaroslav Miklenda 1.1.1994 - 28.6.1995
Adresa: Rumunská 737 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Ing. Stanislav Košacký 1.1.1994 - 28.6.1995
Adresa: Erbenova 3475/33 , Hodonín 695 01
předseda představenstva ing. Jan Letocha 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: Köhlerova 931/11 , Kyjov 697 01
1.místopředseda představenstva ing. Jaroslav Zahrádka 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: Jižní 3725/21 , Hodonín 695 01
2.místopředseda představenstva ing. Jaroslav Pospíšil 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: tř. Masarykova 103 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva ing. Jaroslav Šašinka 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: náměstí Svobody 496 , Strážnice 696 62
člen představenstva František Tříska 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: Hodonínská 314 , Dubňany 696 03
členka představenstva JUDr. Marta Výmolová 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: 236 , Čejč 696 14
člen představenstva ing. Stanislav Košacký 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: Erbenova 3475/33 , Hodonín 695 01
člen představenstva ing. Jaroslav Šašinka 2.12.1996 - 1.12.1997
Adresa: náměstí Svobody 496 , Strážnice 696 62
členka představenstva JUDr. Marta Výmolová 2.12.1996 - 19.8.1999
Adresa: 236 , Čejč 696 14
1.místopředseda představenstva ing. Jaroslav Zahrádka 2.12.1996 - 19.8.1999
Adresa: Jižní 3725/21 , Hodonín 695 01
předseda představenstva ing. Jan Letocha 2.12.1996 - 20.7.2002
Vznik funkce 27.5.1999
Adresa: Köhlerova 931/11 , Kyjov 697 01
2.místopředseda představenstva ing. Jaroslav Pospíšil 2.12.1996 - 20.7.2002
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 27.5.2002
Adresa: tř. Masarykova 103 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva ing. Stanislav Košacký 2.12.1996 - 20.7.2002
Vznik funkce 27.5.1999
Adresa: Erbenova 3475/33 , Hodonín 695 01
člen představenstva ing. Jaromír Šašinka 1.12.1997 - 20.7.2002
Vznik funkce 27.5.1999
Adresa: náměstí Svobody 496 , Strážnice 696 62
1.místopředseda představenstva Ing. Jiří Koliba 19.8.1999 - 20.7.2002
Vznik funkce 27.5.1999
Adresa: nám. Osvobození 3686/6 , Hodonín 695 01
člen představenstva František Tříska 2.12.1996 - 30.6.2003
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 27.5.2003
Adresa: Hodonínská 314 , Dubňany 696 03
člen představenstva Ing. Josef Grmolec 19.8.1999 - 30.6.2003
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 27.5.2003
Adresa: 198 , Hovorany 696 12
předseda představenstva ing. Jan Letocha 20.7.2002 - 30.6.2003
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 27.5.2003
Adresa: Köhlerova 931/11 , Kyjov 697 01
1.místopředseda představenstva Ing. Jiří Koliba 20.7.2002 - 30.6.2003
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 27.5.2003
Adresa: nám. Osvobození 3686/6 , Hodonín 695 01
2.místopředseda představenstva Ing. Miloš Kozumplík 20.7.2002 - 30.6.2003
Vznik funkce 28.5.2002
Zánik funkce 27.5.2003
Adresa: Národních mučedníků 1007 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva ing. Jaromír Šašinka 20.7.2002 - 30.6.2003
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 27.5.2003
Adresa: náměstí Svobody 496 , Strážnice 696 62
člen představenstva ing. Stanislav Košacký 20.7.2002 - 30.6.2003
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 27.5.2003
Adresa: Erbenova 3475/33 , Hodonín 695 01
předseda představentva Ing. Jiří Koliba 30.6.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 27.5.2003
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: nám. Osvobození 3686/6 , Hodonín 695 01
l. místopředseda představenstva Ing. Jan Letocha 30.6.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 27.5.2003
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Köhlerova 931/11 , Kyjov 697 01
2.místopředseda představenstva Pavel Čejka 30.6.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 27.5.2003
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: J. Wolkra 986 , Bzenec 696 81
člen představenstva Ing. Jaromír Šašinka 30.6.2003 - 29.6.2007
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 27.5.2003
Adresa: náměstí Svobody 496 , Strážnice 696 62
člen představenstva František Tříska 30.6.2003 - 29.6.2007
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 27.5.2003
Adresa: Hodonínská 314 , Dubňany 696 03
člen představenstva Ing. Josef Grmolec 30.6.2003 - 29.6.2007
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 27.5.2003
Adresa: 198 , Hovorany 696 12
člen představenstva RNDr. Pavel Koubek CSc. 30.6.2003 - 29.6.2007
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 27.5.2003
Adresa: Jiráskova 1393 , Strážnice 696 62
předseda představenstva Pavel Čejka 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: J. Wolkra 986 , Bzenec 696 81
1.místopředseda představenstva Ing. Jan Letocha 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Köhlerova 931/11 , Kyjov 697 01
2.místopředseda představenstva Ing. Miloš Kozumplík 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Národních mučedníků 1007 , Veselí nad Moravou 698 01
3.místopředseda představenstva Ing. arch. Milana Grauová 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: 12. dubna 3270/47 , Hodonín 695 01
člen představenstva František Tříska 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Hodonínská 314 , Dubňany 696 03
člen představenstva Ing. Josef Grmolec 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: 198 , Hovorany 696 12
člen představenstva Mgr. Risto Ljasovský 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Dúbrava 1750 , Strážnice 696 62
2.místopředseda představenstva Mgr. Jiří Mráka 24.6.2011 - 2.7.2012
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: Slunečná 3717/24 , Hodonín 695 01
2.místopředseda představenstva Mgr. Igor Taptič 2.7.2012 - 2.7.2012
Vznik členství 7.6.2012
Vznik funkce 18.6.2012
Adresa: Měšťanská 3346/32 , Hodonín 695 01
3.místopředseda představenstva Mgr. František Lukl MPA 24.6.2011 - 10.8.2013
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Urbanova 748/17 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Pavel Čejka 24.6.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: J. Wolkra 986 , Bzenec 696 81
1.místopředseda představenstva Ing. Miloš Kozumplík 24.6.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Národních mučedníků 1007 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva František Tříska 24.6.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Hodonínská 314 , Dubňany 696 03
člen představenstva Ing. Josef Grmolec 24.6.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: 198 , Hovorany 696 12
člen představenstva Ing. Antonín Gazárek 24.6.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Kopanice 8 , Vnorovy 696 61
2.místopředseda představenstva Mgr. Igor Taptič 2.7.2012 - 18.6.2014
Vznik členství 7.6.2012
Vznik funkce 18.6.2012
Adresa: Měšťanská 3346/32 , Hodonín 695 01
3.místopředseda představenstva Mgr. František Lukl MPA 10.8.2013 - 16.6.2015
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Urbanova 748/17 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Pavel Čejka 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: J. Wolkra 986 , Bzenec 696 81
1.místopředseda představenstva Ing. Miloš Kozumplík 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: Národních mučedníků 1007 , Veselí nad Moravou 698 01
2.místopředseda představenstva Mgr. Igor Taptič 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 18.6.2012
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: Měšťanská 3346/32 , Hodonín 695 01
člen představenstva František Tříska 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: Hodonínská 314 , Dubňany 696 03
člen představenstva Ing. Josef Grmolec 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: 198 , Hovorany 696 12
člen představenstva Ing. Antonín Gazárek 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: Kopanice 8 , Vnorovy 696 61
3.místopředseda představenstva Mgr. František Lukl MPA 16.6.2015 - 16.6.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: Urbanova 748/17 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Pavel Čejka 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2015
Zánik funkce 4.6.2019
Adresa: J. Wolkra 986 , Bzenec 696 81
1. místopředseda představenstva Ing. arch. Milana Grauová 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2015
Zánik funkce 4.6.2019
Adresa: 12. dubna 3270/47 , Hodonín 695 01
2. místopředseda představenstva Ing. Miloš Kozumplík 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2015
Zánik funkce 4.6.2019
Adresa: Národních mučedníků 1007 , Veselí nad Moravou 698 01
3. místopředseda představenstva Mgr. František Lukl MPA 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2015
Zánik funkce 4.6.2019
Adresa: Urbanova 748/17 , Kyjov 697 01
člen představenstva František Tříska 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Hodonínská 314 , Dubňany 696 03
člen představenstva Ing. Josef Grmolec 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: 198 , Hovorany 696 12
člen představenstva Ing. Antonín Gazárek 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Kopanice 8 , Vnorovy 696 61

Dozorčí rada Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Bc. Anna Hubáčková 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2019
Adresa: Hasičská 965 , Ratíškovice 696 02
místopředseda dozorčí rady JUDr. Mgr. Josef Fiala DBA,MBA, LL.M. 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2019
Adresa: tř. Masarykova 531 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady Mgr. Ladislav Ambrozek 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: Milíčova 4009/14 , Hodonín 695 01
člen dozorčí rady Mgr. Renata Smutná 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: Veselská 30 , Strážnice 696 62
člen dozorčí rady Ing. Jarmil Adamec Ph.D. 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: Padělky 1038/10 , Rohatec 696 01
člen dozorčí rady František Lang 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: Hlavní 17 , Moravská Nová Ves 691 55
člen Ing. Miroslav Fillinger 1.1.1994 - 28.6.1995
Adresa: 6 , Mikulčice 696 19
člen Ing. Ivan Černý 1.1.1994 - 28.6.1995
Adresa: Olšovská 221 , Bzenec 696 81
člen Ing. František Vaculovič 1.1.1994 - 28.6.1995
Adresa: Nedělní 1002 , 696 11 Hutěnice Česká republika
předseda ing. Ivan Černý 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: Olšovská 221 , Bzenec 696 81
místopředseda ing. Alois Měchura 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: Sukova 25 , Hodonín Česká republika
člen ing. František Vaculovič 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: Nedělní 1002 , Mutěnice 696 11
člen Dušan Grombiřík 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: Luční 3621/9 , Hodonín 695 01
člen ing. Ivan Kuna 28.6.1995 - 2.12.1996
Adresa: Erbenova 3475/33 , Hodonín 695 01
místopředseda ing. Alois Měchura 2.12.1996 - 19.8.1999
Adresa: Sukova 25 , 695 01 Hodonín Česká republika
člen ing. František Vaculovič 2.12.1996 - 19.8.1999
Adresa: Nedělní 1002 , Mutěnice 696 11
člen Dušan Grombiřík 2.12.1996 - 19.8.1999
Adresa: Luční 3621/9 , Hodonín 695 01
člen ing. Ivan Kuna 2.12.1996 - 19.8.1999
Adresa: Erbenova 3475/33 , Hodonín 695 01
předseda ing. Ivan Černý 2.12.1996 - 19.8.1999
Adresa: Olšovská 221 , Bzenec 696 81
předseda Ing. Ivan Černý 19.8.1999 - 16.7.2001
Adresa: Olšovská 221 , Bzenec 696 81
místopředseda Ing. Ivan Kuna 19.8.1999 - 20.7.2002
Vznik funkce 19.3.1999
Adresa: Erbenova 3475/33 , Hodonín 695 01
člen Ing. Pavel Zabadal 19.8.1999 - 20.7.2002
Vznik funkce 19.3.1999
Adresa: Zahrádkářská 854/9 , Lužice 696 18
člen Ing. Vladimír Elšík 19.8.1999 - 6.5.2003
Vznik funkce 27.5.1999
Adresa: U Zásady 1010/5 , Rohatec 696 01
předseda Ing.arch. Ivan Černý 16.7.2001 - 6.5.2003
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 24.12.2002
Adresa: Olšovská 221 , Bzenec 696 81
člen MUDr. Jiří Kubrický 19.8.1999 - 30.6.2003
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 27.5.2003
Adresa: Perunská 2008/35 , Hodonín 695 01
členka Mgr. Anna Černobýlová 16.7.2001 - 30.6.2003
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 27.5.2003
Adresa: 96 , Hrubá Vrbka 696 73
místopředseda Ing. Ivan Kuna 20.7.2002 - 30.6.2003
Vznik funkce 19.3.1999
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Erbenova 3475/33 , Hodonín 695 01
člen Ing. Pavel Zabadal 20.7.2002 - 30.6.2003
Vznik funkce 19.3.1999
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Zahrádkářská 854/9 , Lužice 696 18
předseda Ing. Vladimír Elšík 6.5.2003 - 30.6.2003
Vznik funkce 4.2.2003
Zánik funkce 27.5.2003
Adresa: U Zásady 1010/5 , Rohatec 696 01
člen Pavel Čejka 6.5.2003 - 30.6.2003
Vznik funkce 4.2.2003
Zánik funkce 27.5.2003
Adresa: J. Wolkra 986 , Bzenec 696 81
předseda Ing. Miloš Kozumplík 30.6.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 27.5.2003
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Národních mučedníků 1007 , Veselí nad Moravou 698 01
místopředseda Ing. Vladimír Elšík 30.6.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 27.5.2003
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 27.5.2003
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: U Zásady 1010/5 , Rohatec 696 01
člen MUDr. Jiří Kubrický 30.6.2003 - 29.6.2007
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 27.5.2003
Adresa: Perunská 2008/35 , Hodonín 695 01
člen Mgr. Anna Černobýlová 30.6.2003 - 29.6.2007
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 27.5.2003
Adresa: 96 , Hrubá Vrbka 696 73
člen František Lang 30.6.2003 - 29.6.2007
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 22.5.2003
Adresa: Hlavní 51 , Moravská Nová Ves 691 55
člen Vlastimil Lorenc 30.6.2003 - 29.6.2007
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 22.5.2003
Adresa: Žilkova 541 , Bzenec 696 81
člen dozorčí rady František Lang 29.6.2007 - 29.6.2007
Vznik členství 13.6.2007
Adresa: Hlavní 51 , Moravská Nová Ves 691 55
člen dozorčí rady JUDr.Mgr. Josef Fiala 29.6.2007 - 29.6.2007
Vznik členství 13.6.2007
Adresa: tř. Masarykova 531 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda dozorčí rady Ing. Anna Matějková 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: U Cihelny 4086/5 , Hodonín 695 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Elšík 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: U Zásady 1010/5 , Rohatec 696 01
člen dozorčí rady Mgr. Miroslav Procházka 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Padělky 666 , Ždánice 696 32
člen dozorčí rady Mgr. Anna Černobýlová 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: 96 , Hrubá Vrbka 696 73
člen dozorčí rady František Lang 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 28.5.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Hlavní 51 , Moravská Nová Ves 691 55
člen dozorčí rady JUDr.Mgr. Josef Fiala 29.6.2007 - 24.6.2011
Vznik členství 28.5.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: tř. Masarykova 531 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady František Lang 24.6.2011 - 24.6.2011
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Hlavní 51 , Moravská Nová Ves 691 55
člen dozorčí rady JUDr.Mgr. Josef Fiala 24.6.2011 - 24.6.2011
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: tř. Masarykova 531 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady MUDr. Lubor Šimeček 24.6.2011 - 2.7.2012
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 7.6.2012
Adresa: Nerudova 3108/8 , Hodonín 695 01
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Elšík 24.6.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: U Zásady 1010/5 , Rohatec 696 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Renata Smutná 24.6.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Veselská 30 , Strážnice 696 62
člen dozorčí rady Ing. Josef Uhlík 24.6.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Školní 371 , Ratíškovice 696 02
člen dozorčí rady František Lang 24.6.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 19.5.2011
Adresa: Hlavní 51 , Moravská Nová Ves 691 55
člen dozorčí rady JUDr.Mgr. Josef Fiala 24.6.2011 - 18.6.2014
Vznik členství 19.5.2011
Adresa: tř. Masarykova 531 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady MUDr. Jiří Kubrický 2.7.2012 - 18.6.2014
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: Perunská 2008/35 , Hodonín 695 01
člen dozorčí rady JUDr.Mgr. Josef Fiala 18.6.2014 - 18.6.2014
Vznik členství 19.5.2011
Adresa: tř. Masarykova 531 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Elšík 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: U Zásady 1010/5 , Rohatec 696 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Renata Smutná 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: Veselská 30 , Strážnice 696 62
člen dozorčí rady Ing. Josef Uhlík 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: Školní 371 , Ratíškovice 696 02
člen dozorčí rady František Lang 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 19.5.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: Hlavní 51 , Moravská Nová Ves 691 55
člen dozorčí rady JUDr.Mgr. Josef Fiala MBA,LL.M. 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 19.5.2011
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: tř. Masarykova 531 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady MUDr. Jiří Kubrický 18.6.2014 - 16.6.2015
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 4.6.2015
Adresa: Perunská 2008/35 , Hodonín 695 01
člen dozorčí rady František Lang 16.6.2015 - 9.6.2018
Vznik členství 4.6.2015
Adresa: Hlavní 51 , Moravská Nová Ves 691 55
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Elšík 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2015
Zánik funkce 4.6.2019
Adresa: U Zásady 1010/5 , Rohatec 696 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Renata Smutná 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2015
Zánik funkce 4.6.2019
Adresa: Veselská 30 , Strážnice 696 62
člen dozorčí rady JUDr. Mgr. Josef Fiala MBA, LL.M. 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: tř. Masarykova 531 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady Bc. Jana Gajošová 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Vrchlického 2541/19 , Hodonín 695 01
člen dozorčí rady Ing. Bc. Anna Hubáčková 16.6.2015 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Hasičská 965 , Ratíškovice 696 02
člen dozorčí rady František Lang 9.6.2018 - 27.6.2019
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Hlavní 17 , Moravská Nová Ves 691 55

Sbírka Listin Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1168/SL 93 notářský zápis [NZ 137/2015] rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 4.6.2015 16.6.2015 17.6.2015 16
B 1168/SL 91 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.6.2014 18.6.2014 3.7.2014 30
B 1168/SL 90 notářský zápis stanovy, NZ 193/2014 Krajský soud v Brně 5.6.2014 18.6.2014 3.7.2014 37
B 1168/SL 89 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 3.3.2014 18.6.2014 3.7.2014 66
B 1168/SL 88 ostatní zápis o jednání řádné VH Krajský soud v Brně 30.5.2013 24.6.2013 26.6.2013 4
B 1168/SL 87 notářský zápis osvědčení o průběhu řádné VH, NZ 439/2013 Krajský soud v Brně 30.5.2013 24.6.2013 26.6.2013 6
B 1168/SL 86 ostatní žádost o zaslání fotokopie zápisu z VH Krajský soud v Brně 30.5.2013 24.6.2013 26.6.2013 1
B 1168/SL 85 ostatní protokol o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 2 Krajský soud v Brně 30.5.2013 24.6.2013 26.6.2013 1
B 1168/SL 84 ostatní zpráva DR za rok 2012 Krajský soud v Brně 24.6.2013 26.6.2013 2
B 1168/SL 83 ostatní návrh na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2012 Krajský soud v Brně 24.6.2013 26.6.2013 4
B 1168/SL 82 ostatní přípis předsedy představenstva Krajský soud v Brně 24.6.2013 26.6.2013 2
B 1168/SL 81 ostatní protokol o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 1 Krajský soud v Brně 30.5.2013 24.6.2013 26.6.2013 1
B 1168/SL 80 ostatní protokol o výsledcích prezence VH Krajský soud v Brně 30.5.2013 24.6.2013 26.6.2013 8
B 1168/SL 79 ostatní pozvánka na VH 30.5.2013 Krajský soud v Brně 24.6.2013 26.6.2013 1
B 1168/SL 78 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 24.6.2013 26.6.2013 66
B 1168/SL 77 ostatní - zápis z 13.mim.zased.předst. Krajský soud v Brně 18.6.2012 13.7.2012 1
B 1168/SL 76 ostatní - zápis o jed.VH Krajský soud v Brně 7.6.2012 13.7.2012 31
B 1168/SL 75 notářský zápis - rozh.VH,NZ 414/2012 Krajský soud v Brně 7.6.2012 13.7.2012 5
B 1168/SL 74 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 6.3.2012 3.7.2012 68
B 1168/SL 73 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.6.2011 27.6.2011 14
B 1168/SL 72 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 9.6.2011 27.6.2011 2
B 1168/SL 71 ostatní -zápis o jednání VH Krajský soud v Brně 9.6.2011 27.6.2011 32
B 1168/SL 70 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 9.6.2011 27.6.2011 2
B 1168/SL 69 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 373/11 Krajský soud v Brně 9.6.2011 27.6.2011 8
B 1168/SL 68 ostatní -zápis z voleb DR Krajský soud v Brně 19.5.2011 27.6.2011 1
B 1168/SL 67 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 24.3.2011 27.6.2011 68
B 1168/SL 66 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 10.6.2010 13.7.2010 28
B 1168/SL 64 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 13.7.2010 66
B 1168/SL 63 notářský zápis - rozh. VH, NZ 153/10 Krajský soud v Brně 10.6.2010 13.7.2010 7
B 1168/SL 61 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 10.3.2009 9.7.2009 58
B 1168/SL 59 ostatní -zápis o jednání VH Krajský soud v Brně 11.6.2008 16.7.2008 25
B 1168/SL 58 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 115/08 Krajský soud v Brně 11.6.2008 16.7.2008 10
B 1168/SL 57 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 12.3.2008 16.7.2008 56
B 1168/SL 55 ostatní -zápis z 1. řádného zas. předs Krajský soud v Brně 13.6.2007 4.7.2007 1
B 1168/SL 54 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 13.6.2007 4.7.2007 14
B 1168/SL 53 ostatní -zápis 1. řádného zas. DR Krajský soud v Brně 13.6.2007 4.7.2007 1
B 1168/SL 52 ostatní -zápis z voleb DR Krajský soud v Brně 28.5.2007 4.7.2007 1
B 1168/SL 51 notářský zápis -NZ 103/2007-rozh. VH Krajský soud v Brně 13.6.2007 4.7.2007 13
B 1168/SL 50 ostatní -zápis z jed. VH Krajský soud v Brně 13.6.2007 4.7.2007 5
B 1168/SL 49 ostatní -záppis řádná VH Krajský soud v Brně 13.6.2007 4.7.2007 34
B 1168/SL 48 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 9.3.2007 3.7.2007 44
B 1168/SL 47 účetní závěrka 2006 + zpr.audit. Krajský soud v Brně 28.5.2007 3.7.2007 19
B 1168/SL 45 notářský zápis -rozhod. představ., NZ 121/06 Krajský soud v Brně 11.7.2006 22.11.2006 8
B 1168/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.8.2006 19.9.2006 35
B 1168/SL 43 posudek znalce -č. 2913 - 54 - 2006 Krajský soud v Brně 11.7.2006 24.8.2006 45
B 1168/SL 42 notářský zápis -rozhod. představ., NZ 121/06 Krajský soud v Brně 11.7.2006 24.8.2006 8
B 1168/SL 41 notářský zápis -osvěd. VH, NZ 96/06 Krajský soud v Brně 25.5.2006 13.6.2006 9
B 1168/SL 40 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 13.4.2006 13.6.2006 77
B 1168/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.1.2006 3.1.2006 35
B 1168/SL 38 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 19.5.2005 8.6.2005 27
B 1168/SL 37 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 21.2.2005 8.6.2005 28
B 1168/SL 36 notářský zápis -NZ 114/2005-osvědčení Krajský soud v Brně 19.5.2005 8.6.2005 9
B 1168/SL 35 ostatní -zápis o jed. řádné VH Krajský soud v Brně 27.5.2004 12.7.2004 5
B 1168/SL 34 ostatní -protokol VH Krajský soud v Brně 27.5.2004 12.7.2004 33
B 1168/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.5.2004 12.7.2004 36
B 1168/SL 32 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 27.5.2004 12.7.2004 52
B 1168/SL 31 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 3.3.2004 12.7.2004 35
B 1168/SL 30 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.5.2003 9.7.2003 13
B 1168/SL 29 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 27.5.2003 9.7.2003 14
B 1168/SL 28 ostatní -návrh na odměňování členů Krajský soud v Brně 27.5.2003 2.7.2003 1
B 1168/SL 27 ostatní -ostatní návrhy Krajský soud v Brně 27.5.2003 2.7.2003 1
B 1168/SL 26 ostatní -návrh představenstva Krajský soud v Brně 27.5.2003 2.7.2003 2
B 1168/SL 25 ostatní -návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 27.5.2003 2.7.2003 2
B 1168/SL 24 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.5.2003 2.7.2003 23
B 1168/SL 23 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 27.5.2003 2.7.2003 14
B 1168/SL 22 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.2.2003 2.7.2003 45
B 1168/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2002 14.8.2002 35
B 1168/SL 20 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 19.3.2002 8.8.2002 42
B 1168/SL 19 ostatní -zpráva představenstva Krajský soud v Brně 29.5.2001 21.1.2002 5
B 1168/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.10.2001 6.12.2001 35
B 1168/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.5.2001 10.8.2001 35
B 1168/SL 16 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 19.3.2001 10.8.2001 43
B 1168/SL 15 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 29.5.2001 10.8.2001 36
B 1168/SL 14 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 23.11.2000 23.3.2001 48
B 1168/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.5.1999 8.6.2000 43
B 1168/SL 12 účetní závěrka 1999 + zápis z VH Krajský soud v Brně 2.3.2000 6.6.2000 22
B 1168/SL 11 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 5.3.1999 16.7.1999 19
B 1168/SL 10 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 24.3.1998 9.7.1998 34
B 1168/SL 9 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 5.3.1998 19.6.1998 19
B 1168/SL 8 stanovy společnosti - schválené na VH Krajský soud v Brně 29.5.1997 4.2.1998 40
B 1168/SL 6 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 4.2.1998 16
B 1168/SL 5 účetní závěrka - 1996, výroční zpráva Krajský soud v Brně 31.12.1996 4.2.1998 32
B 1168/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 7.6.1996 4.2.1998 7
B 1168/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 5.6.1995 4.2.1998 3
B 1168/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 2.3.1994 4.2.1998 2
B 1168/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 22.10.1993 4.2.1998 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49454544
Jméno Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hodonín
Vznik první živnosti: 26.5.1994
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 5

Sídlo Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Živnosti a provozovny Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Purkyňova 2933/2, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1007180234
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Za Humny 3278/44, Kyjov 697 01
Identifikační číslo provozovny 1007180251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.1994
Provozovna č. 3
Provozovna tř. Masarykova 1196, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1007180269
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.1994

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 696 81 Bzenec
Identifikační číslo provozovny 1009006541
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 24.6.1994
Provozovna č. 2
Provozovna 696 03 Dubňany
Identifikační číslo provozovny 1007180170
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002
Provozovna č. 3
Provozovna 696 64 Tvarožná Lhota
Identifikační číslo provozovny 1007180196
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002
Provozovna č. 4
Provozovna 768 05 Koryčany
Identifikační číslo provozovny 1005956049
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002
Provozovna č. 5
Provozovna 696 75 Nová Lhota
Identifikační číslo provozovny 1007180200
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002
Provozovna č. 6
Provozovna 698 01 Veselí nad Moravou
Identifikační číslo provozovny 1007180145
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002
Provozovna č. 7
Provozovna 691 55 Moravská Nová Ves
Identifikační číslo provozovny 1007180129
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002
Provozovna č. 8
Provozovna 696 62 Strážnice
Identifikační číslo provozovny 1007180226
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002
Provozovna č. 9
Provozovna Purkyňova 2933/2, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1007180234
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 26.5.1994
Provozovna č. 10
Provozovna 696 17 Dolní Bojanovice
Identifikační číslo provozovny 1007180161
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002
Provozovna č. 11
Provozovna 696 01 Rohatec
Identifikační číslo provozovny 1007180188
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002
Provozovna č. 12
Provozovna Bzenec, areál ČOV 696 81 Bzenec
Identifikační číslo provozovny 1007180277
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002
Provozovna č. 13
Provozovna 696 66 Sudoměřice
Identifikační číslo provozovny 1007180153
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002
Provozovna č. 14
Provozovna 696 71 Blatnička
Identifikační číslo provozovny 1007180218
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 26.2.2002

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Purkyňova 2933/2, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1007180234
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Na Salajce 4330, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1009006550
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Purkyňova 2933/2, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1007180234
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Za Humny 3278/44, Kyjov 697 01
Identifikační číslo provozovny 1007180251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.1994
Provozovna č. 4
Provozovna tř. Masarykova 1196, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1007180269
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.1994
Provozovna č. 5
Provozovna Bzenec, areál ČOV 696 81 Bzenec
Identifikační číslo provozovny 1007180277
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.1994

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 695 01 Hodonín
Identifikační číslo provozovny 1007180137
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.1997
Provozovna č. 2
Provozovna 698 01 Veselí nad Moravou
Identifikační číslo provozovny 1007180145
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.1997
Provozovna č. 3
Provozovna Bzenec, areál ČOV 696 81 Bzenec
Identifikační číslo provozovny 1007180277
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.1997
Provozovna č. 4
Provozovna 697 01 Kyjov
Identifikační číslo provozovny 1007180293
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.1997

Živnost č. 6 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1994
Zánik oprávnění 11.6.1997

Živnost č. 7 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba a dodávka pitné vody včetně provádění laboratorních prací a rozborů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1994
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provozování vodohospodářských zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1994
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 13 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1994
Zánik oprávnění 26.2.2002

Živnost č. 14 odvádění a čištění odpadních vod včetně provádění laboratorních prací a rozborů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1994
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 15 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.1994
Zánik oprávnění 17.4.1998

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1994
Zánik oprávnění 30.5.1996

Živnost č. 17 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví ve vodním hospodářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Člen statutárního orgánu Pavel Čejka
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Grmolec
Člen statutárního orgánu František Tříska
Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Kozumplík
Člen statutárního orgánu Libor Střecha
Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Gazárek Ing.
Člen statutárního orgánu Mgr. František Lukl MPA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

IČO: 49454544
Firma: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Hodonín
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Sídlo: Purkyňova 2933/2 NEOAD, Hodonín 695 11

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
tracking image