Firma Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. IČO 46356967


Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. (46356967) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ku ptáku 387, Kutná Hora 284 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2377
IČO (identifikační číslo osoby) 46356967
Jméno Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč, a.s., na svém zasedání konaném dne 7. 9. 2018, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami společnosti, přijalo tato usnesení: 1. Představ enstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje ocenění následujících peněžitých vkladů: a) Vklad městyse Malešov, IČO: 00 23 62 17, - peněžitý vklad ve výši 3. 310. 944,-- Kč (slovy: třimilionytřistadesettisícdevětsetčtyřic etčtyři koruny české) na vybudování rozšíření vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Chmelnici. Ocenění peněžitého vkladu: 3. 310. 944,-- Kč (slovy: třimilionytřistadesettisícdevětsetčtyřicetčtyři koruny české), emisní kurs jedné akcie: 4. 927,-- Kč (slovy: čtyřitisícedevětsetdvacetsedm korun českých), počet akcií: 672 (slovy: šestsetsedmdesátdva) kusy, emisní kurs všech akcií: 3. 310. 944,-- Kč (slovy: třimilionytřistadesettisícdevětsetčtyřicetčtyři koruny české), b) Vklad obce Onomyšl, IČO: 00 23 63 06, pe něžitý vklad ve výši 4. 995. 978,-- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátpěttisícdevětsetsedmdesátosm korun českých) na vybudování vodovodu a kanalizace v Onomyšli a místních částech Miletín, Křečovice a Rozkoš. Ocenění peněžitého vkladu: 4. 995. 978,- - Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátpěttisícdevětsetsedmdesátosm korun českých), emisní kurs jedné akcie: 4. 927,-- Kč (slovy: čtyřitisícedevětsetdvacetsedm korun českých), počet akcií: 1. 014 (slovy: jedentisícčtrnáct) kusů, emisní kurs všech akcií : 4. 995. 978,-- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátpěttisícdevětsetsedmdesátosm korun českých). 2. Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., činí následující rozhodnutí: a) Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1. 686. 000,-- Kč (slovy: jedenmilionšestsetosmdesátšesttisíc korun českých) s tí m, že upisování akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští a upisování akcií pod navrhovanou částku se připouští, b) Rozhoduje, že zvýšený základní kapitál bude upsán 1. 686 (slovy: jednímtisícemšestistyosmdesátišesti) kusy kmenových zaknihovaných akcií společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), jejichž převoditelnost je omezena v souladu se stanovami, c) Rozhoduje, že upisované akcie budou upsány dosavadním vlastníkem níže uvedených pe něžitých vkladů a schvaluje se upisování nových akcií níže uvedenými peněžitými vklady: Vklad městyse Malešov, IČO: 00 23 62 17, - peněžitý vklad ve výši 3. 310. 944,-- Kč (slovy: třimilionytřistadesettisícdevětsetčtyřicetčtyři koruny české) na vybudování rozšíření vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Chmelnici. Vklad obce Onomyšl, IČO: 00 23 63 06, peněžitý vklad ve výši 4. 995. 978,-- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátpěttisícdevětsetsedmdesátosm korun českých) na vybudování vodovodu a kanalizace v Onomyšli a místních částech Miletín, Křečovice a Rozkoš. 12.9.2018 - 11.10.2018
Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., na svém zasedání konaném dne 18. 6. 2018, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami společnosti, přijalo tato usnesení: 1. Předst avenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč, a.s., schvaluje ocenění následujících peněžitých a nepeněžitých vkladů: a) Vklad obce Vlkaneč, IČO: 00 23 66 08, - jednotná a splašková kanalizace Vlkaneč, včetně ČS1 a ČS3, ČOV - technologi cká část. Jednotná a splašková kanalizace Kozohlody, ČOV Kozohlody, pozemek st. 104 v kat. úz. Kozohlody a pozemek č. 151/5 v kat. úz. Kozohlody, vodovodní přípojka pro ČOV, elektropřípojka pro ČOV. Pozemek st. 104 v kat. úz. Kozohlody a pozemek č. 151/5 v kat. úz. Kozohlody, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Vlkaneč, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou uvedeny a popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Proko pová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001, čj. SPr. 4014/99 pro základní obor: ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2814/19/18, to vše ve vlastnictví upiso vatele, hodnota nepeněžitého vkladu byla oceněna na částku 6. 400. 000,-- Kč (slovy: šestmilionůčtyřistatisíc korun českých). Ocenění nepeněžitého vkladu: 6. 400. 000,-- Kč (slovy: šestmilionůčtyřistatisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie: 4. 927,- - Kč (slovy: čtyřitisícedevětsetdvacetsedm korun českých), počet akcií: 1. 298 (slovy: jedentisícdvěstědevadesátosm ) kusů, emisní kurs všech akcií: 6. 395. 246,-- Kč (slovy: šestmilionůtřistadevadesátpěttisícdvěstěčtyřicetšest korun českých), plnění, odp ovídající rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli: 4. 754,-- Kč (slovy: čtyřitisícesedmsetpadesátčtyři koruny české). b) Vklad obce Vlkaneč, IČO: 00 23 66 08, peněžitý vklad ve výši 4. 296. 344,-- Kč (slo vy: čtyřimilionydvěstědevadesátšesttisíctřistačtyřicetčtyři koruny české) na vybudování rozšíření vodovodu a kanalizace v lokalitě na Kovařáku. Ocenění peněžitého vkladu: 4. 296. 344,-- Kč (slovy: čtyřimilionydvěstědevadesátšesttisíctřistačtyřicetčtyři ko runy české), emisní kurs jedné akcie: 4. 927,-- Kč (slovy: čtyřitisícedevětsetdvacetsedm korun českých), počet akcií: 872 (slovy: osmsetsedmdesátdva) kusů, emisní kurs všech akcií: 4. 296. 344,-- Kč (slovy: čtyřimilionydvěstědevadesátšesttisíctřistačtyřic etčtyři koruny české). c) Vklad obce Onomyšl, IČO: 00 23 63 06, peněžitý vklad ve výši 2. 497. 989,-- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadevadesátsedmtisícdevětsetosmdesátdevět korun českých) na vybudování vodovodu a kanalizace v Onomyšli a místních částech Mil etín, Křečovice a Rozkoš. Ocenění peněžitého vkladu: 2. 497. 989,-- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadevadesátsedmtisícdevětsetosmdesátdevět korun českých), emisní kurs jedné akcie: 4. 927,-- Kč (slovy: čtyřitisícedevětset-dvacetsedm korun českých), počet akc ií: 507 (slovy: pětsetsedm) kusů, emisní kurs všech akcií: 2. 497. 989,-- Kč (slovy: dvamilionyčtyřista-devadesátsedmtisícdevětsetosmdesátdevět korun českých). 2. Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., činí následující rozhodnutí: a) Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2. 677. 000,-- Kč (slovy: dvamilionyšestsetsedmdesátsedmtisíc korun českých) s tí m, že upisování akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští a upisování akcií pod navrhovanou částku se připouští. b) Rozhoduje, že zvýšený základní kapitál bude upsán 2.677 (slovy: dvěmatisícišestistysedmdesátisedmi) kusy kmenových zaknihovaných akcií sp olečnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), jejichž převoditelnost je omezena v souladu se stanovami. c) Rozhoduje, že upisované akcie budou upsány dosavadním vlastníkem níže uvedených peně žitých a nepeněžitých vkladů a schvaluje se upisování nových akcií níže uvedenými nepeněžitými vklady: - Vkladem obce Vlkaneč, IČO: 00 23 66 08, - jednotná a splašková kanalizace Vlkaneč, včetně ČS1 a ČS3, ČOV - technologická část. Jednotná a splašková ka nalizace Kozohlody, ČOV Kozohlody, pozemek st. 104 v kat. úz. Kozohlody a pozemek č. 151/5 v kat. úz. Kozohlody, vodovodní přípojka pro ČOV, elektropřípojka pro ČOV. Pozemek st. 104 v kat. úz. Kozohlody a pozemek č. 151/5 v kat. úz. Kozohlody, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Vlkaneč, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou uvedeny a popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutí m Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001, čj. SPr. 4014/99 pro základní obor: ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2814/19/18, to vše ve vlastnictví upisovatele, hodnota nepeněžitého vkla du byla oceněna na částku 6. 400. 000,-- Kč (slovy: šestmilionůčtyřistatisíc korun českých). Vkladem obce Vlkaneč, IČO: 00 23 66 08, peněžitý vklad ve výši 4. 296. 344,-- Kč (slovy: čtyřimilionydvěstědevadesátšesttisíctřistačtyřicetčtyři koruny české) na vybudování rozšíření vodovodu a kanalizace v lokalitě na Kovařáku. Vkladem obce Onomyšl, IČO: 00 23 63 06, peněžitý vklad ve výši 2. 497. 989,-- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadevadesátsedmtisícdevětsetosmdesátdevět korun českých) na vybudování vodovodu a k analizace v Onomyšli a místních částech Miletín, Křečovice a Rozkoš. 18.6.2018 - 13.8.2018
Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., na svém zasedání konaném dne 27. 3. 2017, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami společnosti, přijalo tato usnesení: 1. Předst avenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje ocenění následujících nepeněžitých vkladů : a) Vklad obce Onomyšl, IČO: 002 36 306, - splašková kanalizace Onomyšl, pozemek st. 116, jejíž součástí je jiná stavba bez čp/če ( čistírna odpadních vod - ČOV), vše v kat. úz. Onomyšl. Kanalizaci tvoří čtyři větve - I. větev - přípojky a ČOV z roku 2000, II. větev - náves z roku 2007, III. větev - k lesu z roku 2012 a IV. větev - Starý Onomyšl z roku 2010. Příslušenství tvoří přečer pávací šachta z roku 2014, dále revizní šachty, přečerpávací stanice. Pozemek st. 116, jejíž součástí je jiná stavba bez čp/če (čistírna odpadních vod - ČOV), vše v kat. úz. Onomyšl, zapsaný na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Onomyšl, vedeném Kat astrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora. Vše shora uvedené je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor: ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2708/08/17. Ocenění nepeněžitého vkladu: 2 .700. 000,-- Kč (slovy: dvamilionysedmsettisíc korun českých), emisní kur s jedné akcie: 4. 902,-- Kč (slovy: čtyřitisícedevětsetdvě koruny české), počet akcií: 550 (slovy: pětsetpadesát) kusů, emisní kurs všech akcií: 2. 696. 100,-- Kč (slovy: dvamilionyšestsetdevadesátšesttisícjednosto korun českých), plnění, odpovídající roz dílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli: 3. 900,-- Kč (slovy třitisícedevětset korun českých). 2. Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., činí následující rozhodnutí : a) Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 550. 000,-- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíc korun českých) s tím, že upisování akc ií nad navrhovanou částku se nepřipouští a upisování akcií pod navrhovanou částku se připouští. b) Rozhoduje, že zvýšený základní kapitál bude upsán 550 (slovy: pětsetpadesáti) kusy kmenových akcií společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) v zaknihované podobě, jejichž převoditelnost je omezena v souladu se stanovami. c) Rozhoduje, že upisované akcie budou upsány dosavadním vlastníkem níže uvedených nepeněžitých vkladů a schvaluje se upi sování nových akcií níže uvedenými nepeněžitými vklady: vkladem obce Onomyšl, IČ 002 36 306, - splašková kanalizace Onomyšl, pozemek st. 116, jejíž součástí je jiná stavba bez čp/če (čistírna odpadních vod - ČOV), vše v kat. úz. Onomyšl. Kanalizaci tvoří čtyři větve - I. větev - přípojky a ČOV z roku 2000, II. větev - náves z roku 2007, III. větev - k lesu z roku 2012 a IV. větev - Starý Onomyšl z roku 2010. Příslušenství tvoří přečerpávací šachta z roku 2014, dále revizní šachty, přečerpávací stanice. Po zemek st. 116, jejíž součástí je jiná stavba bez čp/če (čistírna odpadních vod - ČOV), vše v kat. úz. Onomyšl, zapsaný na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Onomyšl, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Kutná Hora. Vše shora uvedené je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor: ekonomika, odvětví: ceny a odhady n emovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2708/08/17, to vše ve vlastnictví upisovatele, hodnota nepeněžitého vkladu byla oceněna na částku 2. 700. 000,-- Kč (slovy: dvamilionysedmsettisíc korun českých). 3.4.2017 - 24.4.2017
Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., konaná dne 27.2.2017, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami společnosti přijala toto usnesení: Valná hromada tímto pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a stanovami společnosti rozhodlo v souladu s ustanovením § 511 zákona č . 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku v maximální výši 50. 000. 000,-- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií při dodržení Pravidel pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti. Při upisování akcií se vylučuje přednostní právo na upisování akcií pro všechny akcionáře společnosti. Valn á hromada stanovuje, že akcie budou upsány předem určenými zájemci, jejichž způsob výběru určí představenstvo společnosti v souladu s Pravidly pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti. Na zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva společnosti mohou být pouze emitovány kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1. 000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), (dále jen akcie). Nově emitované akcie budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami s polečnosti. Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena v souladu se zákonem, stanovami společnosti, Pravidly pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti a případně i jinými interními předpisy společnosti. Toto pověření se uděluj e na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na tomto pověření usnesla. Představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit 50. 000. 000,-- Kč (slovy: padesátmilionů koru n českých). Přijetím tohoto usnesení valnou hromadou se ukončuje platnost usnesení o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti přijatého na řádné valné hromadě konané dne 27. června 2016. 7.3.2017
Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., na svém zasedání konaném dne 4. 11. 2016, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami společnosti, přijalo tato usnesení: 1.Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje ocenění následujících nepeněžitých vkladů : (a)Vklad města Čáslav, IČO: 002 36 021, - tlaková a gravitační kanalizace, včetně sběrných čerpacích stanic a zásobní a rozvodné vodovodní řady, včetně revizní šachty, vše, včetně příslušenství v kat. úz. Filipov u Čáslavi a kat. úz. Drobovice tak, jak js ou uvedeny, popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitost í, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2649/69/16. Ocenění nepeněžitého vkladu: 3. 000. 000,-- Kč (slovy : třimiliony korun českých), emisní kurs jedné akcie: 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české), počet akcií : 611 (slovy : šestsetjedenáct) kusů, emisní kurs všech akcií : 2. 995. 122 ,-- Kč (slovy : dvamilionydevětsetdevadesátpěttisícjednostodvacetdva korun českých), plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli : 4. 878,-- Kč (slovy : čtyřitisíceosmsetsedmdesátosm koru n českých). (b)Vklad obce Úmonín, IČO : 002 36 535, - tlaková a gravitační splašková kanalizace a zásobovací řad vodovodní, vše, včetně příslušenství v kat. úz. Úmonín a kat. úz. Lomec u Úmonína a pozemky parc. č. st. 157 a parc. č. 687, vše v kat. úz. Lomec u Úmonín a se stavbou vodojemu, zapsáno na LV č. 10001 pro obec Úmonín, kat. úz. Lomec u Úmonína vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou uvedeny, popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval zn alec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2640/60/16. Ocenění nepeněžitého vkladu : 15. 200. 000,-- Kč (slovy : patnáctmilionůdvěstětisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie : 4. 902,-- Kč (slovy: čtyřitisícedevětsetdvě koruny české), počet akcií : 3. 100 (slovy : třitisícejednosto) kusů, emisní kurs vše ch akcií: 15. 196. 200,-- Kč (slovy : patnáctmilionůjednostodevadesátšesttisícdvěstě korun českých), plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli : 3. 800,-- Kč (slovy : třitisíceosmset ko run českých). (c)Vklad obce Chlístovice, IČO: 002 36 110, splašková kanalizace a vodovod, vše, včetně příslušenství v kat. úz. Chlístovice, příslušenstvím vodovodu je automatická tlaková stanice vystrojená čerpací stanicí VHD 2.14/4-400-2 Hydrovar, stoka C2, vrtaná s tudna Ch-1, včetně elektročásti a odradonovací stanice a dále pozemek parc. č. st. 208 v kat. úz. Chlístovice, jehož součástí je stavba č. p. 120, (čistírna odpadních vod (ČOV) Chlístovice), zapsáno na LV č. 10001 pro obec a kat. úz. Chlístovice vedeném K atastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou uvedeny a popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2610/30/16. Ocenění nepeněžitého vkladu 6. 100. 000,-- Kč (slovy : šestmilionůjednostotisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie : 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české), počet akcií : 1. 244 (slovy : jedentisícdvěstěčtyřicetčtyři) kusů, emisní kurs všech akcií: 6. 098. 088,-- Kč (slovy : šestmilionůdevadesátosmtisícosmdesátosm korun českých), plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli : 1. 912,-- Kč (slovy : jedentisícdevětse tdvanáct korun českých). (d)Vklad obce Křesetice, IČO : 002 36 187, tlaková a gravitační splašková kanalizace Křesetice a zásobovací řad vodovodní Křesetice v kat. úz. Křesetice a příslušenství v kat. úz. Bykáň, Chrást u Křesetic, Krupá u Křesetic a Křesetice, okres Kutná Hora, a dále pozemek parc. č. 61/4 v kat. úz. Krupá u Křesetic, zapsáno na LV č. 10001 pro obec Křesetice a kat. úz. Krupá u Křesetic vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, a tak, jak jsou uvedeny a popsány a oceněn y ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2637/57/16. Ocenění nepeněžitého vkladu : 15. 000. 000,-- Kč (slovy : patnáctmilionů korun českých), emisní kurs jedné akcie : 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české), počet akcií 3. 059 (slovy : třitisícepadesátdevět) kusů, emisní kurs všech akcií : 14. 995. 218,-- Kč (slovy : čtrnáctmilionůdevětsetdevadesátpěttisícdvěstěosmnáct korun českých), plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli : 4. 782 (slovy : čtyřitisícesedmsetosmdesá tdvě koruny české). 2.Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., činí následující rozhodnutí : (a)Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 8. 014. 000,-- Kč (slovy : osmmilionůčtrnácttisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští a upisování akcií pod navrhovanou částku se připouští. (b)Rozhoduje, že zvýšený základní kapitál bude upsán 8. 014 (slovy : osmitisícičtrnácti) kusy kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno s označením ISIN : CZ0005123653, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy : jedentisíc korun českých), jejichž převoditelnost je omezena v souladu se stanovami. (c)Rozhoduje, že upisované akcie budou upsány dosavadními vlastníky níže uvedených nepeněžitých vkladů a schvaluje se upisování nových akcií níže uvedenými nepeněžitými vklady : -vkladem města Čáslav, IČ 002 36 021, - tlaková a gravitační kanalizace, včetně sběrných čerpacích stanic a zásobní a rozvodné vodovodní řady, včetně revizní šachty, vše, včetně příslušenství v kat. úz. Filipov u Čáslavi a kat. úz. Drobovice tak, jak jsou uvedeny, popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2649/69/16 na částku 3. 000. 000,-- Kč (slovy : třimiliony korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Čáslavi vydáno 611 (slovy : šestsetjedenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno s označením ISIN : CZ0005123653, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy : jedentisíc korun českých), s emisním kursem za jednu akcii 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české) a tedy emisním kursem za všechny upisované akcie 2. 995. 122,-- Kč (slovy : dvamilionydevětsetdevadesátpěttisícjednostodvacetdva korun českých) s tím, že plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli, činí 4. 878,-- Kč (slovy : čtyřitisíceosmsetsedmdesátosm korun českých); -vkladem obce Úmonín, IČO : 002 36 535, - tlaková a gravitační splašková kanalizace a zásobovací řad vodovodní, vše, včetně příslušenství v kat. úz. Úmonín a kat. úz. Lomec u Úmonína a pozemky parc. č. st. 157 a parc. č. 687, vše v kat. úz. Lomec u Úmonín a, se stavbou vodojemu, zapsáno na LV č. 10001 pro obec Úmonín, kat. úz. Lomec u Úmonína, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou uvedeny, popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor: ekonomika, odvětví : ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2640/60/16 n a částku 15. 200. 000,-- Kč (slovy : patnáctmilionůdvěstětisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Úmonín vydáno 3. 100 (slovy : třitisícejednosto) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jmén o s označením ISIN : CZ0005123653, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy : jedentisíc korun českých), s emisním kursem za jednu akcii 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české) a tedy emisním kursem za všechny upisované akci e 15. 196. 200,-- Kč (slovy : patnáctmilionůjednostodevadesátšesttisícdvěstě korun českých) s tím, že plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotu nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli, činí 3. 800,-- Kč (slovy : třitisíceosmse t korun českých); - vkladem obce Chlístovice, IČ 002 36 110, splašková kanalizace a vodovod, vše, včetně příslušenství, v kat. úz. Chlístovice, příslušenstvím vodovodu je automatická tlaková stanice vystrojená čerpací stanicí VHD 2.14/4-400-2 Hydrovar, stoka C2, vrtaná s tudna Ch-1, včetně elektročásti a odradonovací stanice a dále pozemek parc. č. st. 208 v kat. úz. Chlístovice, jehož součástí je stavba č. p. 120, (čistírna odpadních vod (ČOV) Chlístovice), zapsáno na LV č. 10001 pro obec a kat. úz. Chlístovice vedeném K atastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou uvedeny a popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví : ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku 2610/30/16 na částku 6. 100. 000,-- Kč (slovy : šestmilionůjednostotisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Chlístovice vydáno 1. 244 (slovy : jedentisícdvěstěčtyřicetčtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno s označením ISIN: CZ0005123653, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy : jedentisíc kor un českých), s emisním kursem za jednu akcii 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřitisícedevětsetdvě koruny české) a tedy emisním kursem za všechny upisované akcie 6. 098. 088,-- Kč (slovy : šestmilionůdevadesátosmtisícosmdesátosm korun českých) s tím, že plnění, o dpovídající rozdílu mezi hodnotu nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli, činí 1. 912,-- Kč (slovy : jedentisícdevětsetdvanáct korun českých); -vkladem obce Křesetice, IČO : 002 36 187, tlaková a gravitační splašková kanalizace Křesetice a zásobovací řad vodovodní Křesetice v kat. úz. Křesetice a jejich veškeré příslušenství v kat. úz. Bykáň, Chrást u Křesetic, Krupá u Křesetic a Křesetice, okr es Kutná Hora, a dále pozemek parc. č. 61/4 v kat. úz. Krupá u Křesetic, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Křesetice a kat. úz. Krupá u Křesetic vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, tak, jak jsou všechny tyto vkládané věci uvedeny a popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001 č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor : ekonomika, odvětví: ceny a odhad y nemovitostí, pořadové číslo znaleckého posudku ve znaleckém deníku 2637/57/16 na částku 15. 000. 000,-- Kč (slovy : patnáctmilionů korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Křesetice vydáno 3. 059 (slovy : třitisícepades átdevět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno s označením ISIN : CZ0005123653, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,-- Kč (slovy : jedentisíc korun českých), s emisním kursem za jednu akcii 4. 902,-- Kč (slovy : čtyřiti sícedevětsetdvě koruny české) a tedy emisním kursem za všechny upisované akcie 14. 995. 218,-- Kč (slovy : čtrnáctmilionůdevětsetdevadesátpěttisícdvěstěosmnáct korun českých) s tím, že plnění, odpovídající rozdílu mezi hodnotu nepeněžitého vkladu a emisní m kurzem akcií, jež se vrátí upisovateli, činí 4. 782,-- Kč (slovy : čtyřitisícesedmsetosmdesátdvě koruny české). (d)Rozhoduje, že upisovatelé uvedení pod písmenem c), tohoto rozhodnutí upíší akcie ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisu usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek lhůty pro upsání akcií bude upisovat elům pod písm. c), sdělen písemným oznámením zaslaným na jimi sdělenou adresu. Smlouva o úpisu akcií bude ve výše uvedené lhůtě předložena upisovatelům společností v sídle společnosti. (e)Rozhoduje se, že lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů bude padesát dnů ode dne upsání nových akcií společnosti a nepeněžité vklady budou vneseny v sídle společnosti. Výše emisního kursu byla určena v souladu s Pravidly pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů společnosti schválenými na valné hromadě společnosti konané dne 27. 6. 2016, jimiž je zajištěn jednotný postup při navyšování základního kapi tálu společnosti nepeněžitými vklady infrastrukturního charakteru, stanoveno odpovídající emisní ážio a objektivizována výše ocenění nepeněžitých vkladů objektivními ekonomickými kritérii. 7.11.2016 - 13.2.2017
Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., konaná dne 27.6.2016, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami společnosti přijala toto usnesení: Valná hromada tímto pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti rozhodlo v souladu s ustanovením § 511 zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku v maximální výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií a vkladová povinnost budou splněny v nesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude vodohospodářský majetek, vodovodní a kanalizační infrastruktura, vodní díla, to vše včetně majetku souvisejícího (např. oplocení, příjezdové cesty, přípojky, elektrozařízení, přenosová dálková zařízení a pod.), jež buďto souvisí s majetkem Společnosti a hlavním předmětem podnikání Společnosti nebo bude nově využíván a bude rozšiřovat hlavní předmět podnikání společnosti, tj. provozování vodovodů a kanalizací. O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posud ku znalce rozhodne představenstvo společnosti. Na zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti mohou být pouze emitovány listinné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) . Nově emitované akcie na jméno budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami Společnosti. Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena v souladu se zákonem, stanovami Společnosti, Pravidly pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitýc h vkladů a případně i jinými interními předpisy Společnosti. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 3.8.2016 - 13.2.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. konaná dne 2.6. 2008 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 99.000, -- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. 2. S ohledem na navrhované zvýšení základního kapitálu na základě "Rozhodnutí o privatizaci majetku státu vydaného Ministerstvem financí České republiky pod čj. 41/6693/97 aktualizovaného privatizačního projektu v evidenci Ministerstva financí České repu bliky č. 50 420" ( dále jen "privatizační projekt") budou akcie upisovány s vyloučením přednostního práva akcionářů společnosti na upisování akcií ve smyslu § 204a odst.1 obchodního zákoníku a akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Minister stvo financí České republiky. 3. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01. 4. Lhůta pro upisování akcií je 60 dnů od nabytí právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchdního rejstříku. 5. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií tj. ve výši 1.000, -- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000, -- Kč. 7. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01 8. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů je do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 9. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek specifikovaný v příloze privatizačního projektu, který byl oceněný částkou 99.000, -- Kč v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, kdy ocenění majetku obsažené v privatizačním projektu vybraném rozhodnutím o privatizaci k realizaci ( v daném případě k převodu majetku do základního kapitálu společnosti ) nahrazuje ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti doložené od borným odhadem a vyžadovanépodle zvláštních právních předpisů. 10. Za nemovitý majetek uvedený v příloze privatizačního projektu bude vydáno 99 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000, -- Kč a tyto akcie budou v souladu s privatizačním projektem bezúplatně převedeny na M ěsto Kutná Hora v počtu 71 kusů, na obec Chlístovice v počtu 21 a na obec Podveky - část Ježovice v počtu 7 kusů akcií. 11. Důvodem zvýšení základního kapitálu je vydání nemovitého majetku souvisejícího s majetkem převedených do společnosti Ministerstvem financí České republiky na základě privatizačního projektu, který společnost provozuje. 12. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. 13. Akcie na jméno budou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti s tím, valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas k převodu akcií v případě, že nepůjde o převod mezi akcionáři společnosti, držiteli akcií na jméno. 4.7.2008 - 8.10.2008
1. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., konaná dne 5.12.2005 (dále jen ,,Valná hromada´´), schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., o částku 25,359.000,- K č (slovy: dvacetpětmilionůtřistapadesátdevěttisíckorun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Valná hromada schvaluje vydat 25.359 kusů kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč s tím, že akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Valná hromada schvaluje, aby vyda né akcie na jméno byly převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti s tím, že valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas k převodu akcií v případě, že nepůjde o převod mezi akcionáři společnosti, držiteli akcií na jméno. Valná hromada schvaluje, že s ohledem na nevrhované zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady předem určenými zájemci Obec Bratčice, se sídlem Bratčice, PSČ 285 63, IČ 00 64 02 12, Obec Vlkaneč, se sídlem Vlkaneč 20, PSČ 285 64, IČ 00 23 66 08, Obec Tupadly, se sídlem Tupadly, PSČ 285 63, IČ 00 23 65 19, Obec Zbýšov, se sídlem Zbýšov, PSČ 285 65, IČ 00 23 66 59, Obec Potěhy, se sídlem Tupadly, PSČ 285 63, Potěhy, IČ 00 23 63 65, Obec Horky, se sídlem Horky, PSČ 285 63, IČ 00 64 01 91, Obec Adamov, s e sídlem Adamov, PSČ 285 63, IČ 00 63 96 64, Obec Malešov, se sídlem Malešov, PSČ 285 41, IČ 00 23 62 17, Obec Šebestěnice, se sídlem Šebestenice, PSč 285 65, IČ 00 64 00 51, Město Čáslav, se sídlem Náměstí J.Žižky 1, PSČ 286 15, IČ 00 23 60 21 a Město Sá zava se sídlem Školská 194, PSČ 285 06, Sázava, IČ 00 23 64 11, budou akcie upisovány s vyloučením přednostního práva akcionářů společnosti na upisování akcií ve smyslu § 204a odst. 1 Obchodního zákoníku. Valná hromada schvaluje místo pro upisání akcií sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01. Valná hromada schvaluje lhůtu pro upisování akcií 60 dnů od nabytí právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání ak cií. Valná hromada schvaluje emisní kurz upisovaných akcií ve výši 7.256,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Valná hromada schvaluje, aby rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, byl použit nejprve na splacení emisního ážia upisovaných akcií a zbývající část hodnoty nepeněžitého vkladu, která nebude použita na splacení emisního ážia byla vyplacena upisovateli v souladu s § 163a odst. 3 Obchodního zákoníku do tři ceti dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada schvaluje místo splacení nepeněžitého vkladu sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01. Valná hromada schvaluje lhůtu pro splacení nepeněžitých vkladů do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Valná hromada schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady předem určených zájemců: 2. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Bratčice - Tupadly´´ oceněný znaleckým posudkem č. 2764/118/05 na částku 37,157.714,- Kč, přičemž předmětem vkladu bude podíl ve výši 23,843.167,- Kč ve vlastnictví předem určených zájemců Obec Bratčice v čás ti vkladu ve výši 18,295.575,- Kč, za který bude vydáno 2.521 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Vlkaneč v části vkladu ve výši 4,906.542,- Kč, za který bude vydáno 676 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Tupadly v části vkladu ve výši 185.416,- Kč, za který bude vydáno 25 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Potěhy v části v kladu ve výši 301.840,- Kč, za který bude vydáno 41 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, Obec Horky v části vkladu ve výši 125.048,- Kč, za který bude vydáno 17 kusů kmenových akcií na jméno v listinn é podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a Obec Adamov v části vkladu ve výši 28.746,- Kč, za který budou vydány 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 3. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Vlkaneč - Zbýšov - Kozohlody´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1539/91/05 na částku 52,900.430,- Kč ve vlastnictví předem určených zájemců, Obec Vlkaneč v části vkladu ve výši 27,856.937,- Kč, za který bude vyd áno 3.839 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a Obec Zbýšov v části vkladu ve výši 25,043.493,- Kč, za který bude vydáno 3.451 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 4. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Tupadly´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1537/89/05 na částku 13,301.640,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Tupadly, za který bude vydáno 1.833 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o j menovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 5. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Horky´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1534/86/05 na částku 10,777.960,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Horky, za který bude vydáno 1.485 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmeno vité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 6. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Lochy´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1536/88/05 na částku 1,610.320,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Město Čáslav, za který bude vydáno 221 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenov ité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 7. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Malešov´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1538/90/05 na částku 39,052.670,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Malešov, za který bude vydáno 5.382 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o j menovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 8. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Šebestěnice´´ v části náležejícího obci Šebestěnice oceněný znaleckým posudkem č. 2771/125/05 an částku 7,880.900,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Obec Šebestěnice, za který bude vydáno 1.086 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Šebestěnice´´ v části náležející obci Zbýšov oceněný znaleckým posudkem č. 2763/117/05 na částku 3,143.640,- Kč ve vlastnic tví předem určeného zájemce Obec Zbýšov, za který bude vydáno 433 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč 9. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Veřejný vodovod Sázava´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1540/92/05 na celkovou částku 58,155.940,- Kč, přičemž předmětem vkladu bude podíl ve výši 27,914.851,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Město Sázava, z a který bude vydáno 3.847 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 10. Nemovitý infrastrukturní majetek ,, Vodovod Čeřenice´´ oceněný znaleckým posudkem č. 1535/87/05 na částku 3,622.070,- Kč ve vlastnictví předem určeného zájemce Město Sázava, za který bude vydáno 499 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jm enovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 11.2.2006 - 12.7.2006
Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hod- notě 1.000,-Kč je ve smyslu zák.č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č. 92/1992 Sb., zák.č. 264/1992 Sb., zák.č. 541/1992 Sb., zák.č.544/1992 Sb. zák.č. 210/1993 Sb. a zák.č.306/1993 Sb. uvedena ve stano- vách společnosti jako akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva. 31.10.1994 - 5.9.2006
Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR na základně privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČRze dne 16.9.1993 č.j. 24/93 - 360. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Kapitál Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

zakladni jmění 465 302 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.6.2019
zakladni jmění 487 247 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.10.2018 - 25.6.2019
zakladni jmění 485 561 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.8.2018 - 11.10.2018
zakladni jmění 482 884 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.2.2018 - 13.8.2018
zakladni jmění 524 371 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.4.2017 - 6.2.2018
zakladni jmění 523 821 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.11.2016 - 24.4.2017
zakladni jmění 515 807 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.10.2008 - 28.11.2016
zakladni jmění 515 708 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.8.2006 - 8.10.2008
zakladni jmění 490 349 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.6.1997 - 3.8.2006
zakladni jmění 454 486 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 11.6.1997

Akcie Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 457 910 25.6.2019
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 7 392 25.6.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 479 205 11.10.2018 - 25.6.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 477 519 13.8.2018 - 11.10.2018
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 8 042 6.2.2018 - 25.6.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 474 842 24.4.2017 - 13.8.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 474 292 28.3.2017 - 24.4.2017
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 49 529 28.3.2017 - 6.2.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 474 292 28.11.2016 - 28.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 466 278 19.7.2016 - 28.11.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 466 278 11.4.2016 - 19.7.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 49 529 1.10.2013 - 28.3.2017
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 49 529 17.7.2012 - 1.10.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 466 278 17.7.2012 - 11.4.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 466 278 8.10.2008 - 17.7.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 466 179 5.9.2006 - 8.10.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 466 179 3.8.2006 - 5.9.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 49 529 19.8.2005 - 17.7.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 440 819 29.11.2003 - 3.8.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 29.11.2003 - 3.8.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 440 819 1.1.2003 - 29.11.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 1.1.2003 - 29.11.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 49 529 1.1.2003 - 19.8.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 440 820 11.6.1997 - 1.1.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 49 529 28.3.1995 - 1.1.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 46 729 31.10.1994 - 28.3.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 2 800 31.10.1994 - 28.3.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 404 957 31.10.1994 - 11.6.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 451 686 1.1.1994 - 31.10.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 2 800 1.1.1994 - 31.10.1994

Sídlo Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ku ptáku 387 , Kutná Hora 284 01 1.1.2003
Adresa Ku ptáku 387 , Kutná Hora 284 01 1.1.1994 - 1.1.2003

Předmět podnikání Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Platnost údajů od - do
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 23.7.2015
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol ené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 25.7.2013
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 18.6.2009 - 25.7.2013
projektová činnost ve výstavbě 13.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.2.2009
silniční motorová doprava nákladní 13.2.2009 - 18.6.2009
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 13.2.2009 - 18.6.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 13.2.2009 - 18.6.2009
přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 13.2.2009 - 18.6.2009
velkoobchod a maloobchod 13.2.2009 - 18.6.2009
ubytovací služby 13.2.2009 - 18.6.2009
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 13.2.2009 - 18.6.2009
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 13.2.2009 - 18.6.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 13.2.2009 - 18.6.2009
provozování vodovodů kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 4.7.2008 - 13.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 5.9.2006 - 13.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.9.2006 - 13.2.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 5.9.2006 - 13.2.2009
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 5.9.2006 - 13.2.2009
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 1.1.2003 - 5.9.2006
provozování vodovodů a kanalizací 1.1.2003 - 5.9.2006
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a sofrware 1.1.2003 - 4.7.2008
silniční motorová doprava nákladní 1.1.2003 - 13.2.2009
činnost v oblasti nakládání s odpady mimo činnost uvedenou v příl.3 zák.č. 455/1991 Sb. 29.4.1998 - 5.9.2006
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 29.4.1998 - 4.7.2008
pronájem bytových a nebytových prostor 29.4.1998 - 13.2.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 11.6.1997 - 4.7.2008
inženýrská činnost 20.12.1995 - 13.2.2009
služby v oblasti rozvodu a měření kapalin 28.3.1995 - 1.1.2003
silniční motorová doprava 28.3.1995 - 1.1.2003
práce zemními stroji 28.3.1995 - 13.2.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.3.1995 - 13.2.2009
ubytovací služby 28.3.1995 - 13.2.2009
Výroba cementového zboží. 1.1.1994 - 11.6.1997
Revize a zkoušky tlakových nádob. 1.1.1994 - 11.6.1997
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení. 1.1.1994 - 11.6.1997
Podnikání v oblasti nakládání s odpady. 1.1.1994 - 29.4.1998
Revize elektrických zařízení. 1.1.1994 - 29.4.1998
Provádění inženýrských staveb. 1.1.1994 - 1.1.2003
Úprava - čištění - výroba a distribuce vody odkanalizování odpadních vod. 1.1.1994 - 1.1.2003
Projektová činnost v investiční výstavbě. 1.1.1994 - 5.9.2006
Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 1.1.1994 - 4.7.2008
Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 1.1.1994 - 13.2.2009

vedení firmy Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Statutární orgán Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 23.7.2014
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. 25.7.2011 - 23.7.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to společně všichni členové představenstva 29.11.2003 - 25.7.2011
Za společnost jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva. 25.10.2003 - 29.11.2003
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl písemně pověřen. Podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstv, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.1994 - 25.10.2003
člen představenstva Ing. Roman Výborný 26.2.2015
Vznik členství 9.1.2015
Vznik funkce 9.1.2015
Adresa: Jiřická 1044 , Zruč nad Sázavou 285 22
místopředseda představenstva Ivo Šanc 6.2.2018
Vznik členství 29.1.2018
Vznik funkce 29.1.2018
Adresa: Táborská 211/18 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Radim Fedorovič 31.1.2019
Vznik členství 9.1.2015
Vznik funkce 9.1.2015
Adresa: Koldova 300 , Kutná Hora 284 01
předseda představenstva Ing. Jiří Štěpán 25.6.2019
Vznik členství 24.6.2019
Vznik funkce 24.6.2019
Adresa: Růžová 842 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Ivan Koldcsiter 25.6.2019
Vznik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.6.2019
Adresa: Nad Kapličkou 404 , Sázava 285 06
člen představenstva Martin Horský 25.6.2019
Vznik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.6.2019
Adresa: Za Rybníkem 1229/46 , Čáslav 286 01
člen představenstva Petr Barták 25.6.2019
Vznik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.6.2019
Adresa: Mánesova 382 , Uhlířské Janovice 285 04
Člen představenstva Petr Vacek 1.1.1994 - 20.12.1995
Adresa: Masarykova 582 , Kutná Hora 284 01
Člen představenstva ing. Karel Kvapil 1.1.1994 - 20.12.1995
Adresa: 28. října 491/8 , Čáslav 286 01
Člen představenstva ing. Pavel Procházka 1.1.1994 - 24.3.2000
Adresa: 28. října 326/34 , Čáslav 286 01
Člen představenstva ing. Miloslav Meloun 1.1.1994 - 24.3.2000
Adresa: Třebízského 466 , Uhlířské Janovice 285 04
předseda představenstva ing. Karel Kvapil 20.12.1995 - 24.3.2000
Adresa: 28. října 491/8 , Čáslav 286 01
místopředseda představenstva RNDr. Ivo Šanc CSc. 20.12.1995 - 24.3.2000
Adresa: Táborská 211/18 , Kutná Hora 284 01
Člen představenstva ing. Vladimír Dytrych 20.12.1995 - 24.3.2000
Adresa: Sochorova 636 , Kutná Hora 284 01
místopředseda představenstva RNDr. Ivo Šanc Csc. 24.3.2000 - 5.3.2001
Adresa: Táborská 211/18 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Stanislav Jech 24.3.2000 - 11.8.2001
Adresa: Jungmannova 142 , Uhlířské Janovice 285 04
Člen představenstva Ing. Květoslav Hlavatý 24.3.2000 - 30.1.2002
Zánik funkce 14.10.1999
Adresa: Kollárova 310 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Mgr. Jiří Klatovský 24.3.2000 - 26.3.2003
Vznik členství 1.7.1999
Zánik členství 19.12.2002
Adresa: Průběžná 769 , Zruč nad Sázavou 285 22
Člen představenstva Ing. Miroslav Jurek 5.3.2001 - 26.3.2003
Vznik členství 16.12.1999
Zánik členství 19.12.2002
Adresa: Štefánikova 554 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Jaroslav Jelínek 26.3.2003 - 26.6.2003
Vznik členství 23.1.2003
Zánik členství 15.5.2003
Adresa: 34 , Zruč nad Sázavou 285 22
člen představenstva Ivo Šalátek 26.3.2003 - 2.8.2003
Vznik členství 19.12.2002
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Nádražní 307/15 , Kutná Hora 284 01
Člen představenstva Ing. Josef Viewegh 24.3.2000 - 25.10.2003
Vznik členství 1.7.1999
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Pod Čihadlem 386 , Sázava 285 06
předseda představenstva Ing. Karel Kvapil 24.3.2000 - 25.10.2003
Vznik členství 1.1.1994
Vznik funkce 1.1.1994
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: 28. října 491/8 , Čáslav 286 01
místopředseda představenstva Květoslav Hlavatý 5.3.2001 - 25.10.2003
Vznik členství 1.7.1999
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Kollárova 310 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva MVDr. Pavel Bohatec 11.8.2001 - 9.10.2004
Vznik členství 23.11.2000
Adresa: Kolínská 830 , Uhlířské Janovice 285 04
člen představenstva MVDr. Pavel Bohatec 9.10.2004 - 19.8.2005
Vznik členství 23.11.2000
Zánik členství 23.2.2005
Adresa: Václavské náměstí 63 , Uhlířské Janovice 285 04
Člen představenstva Ing. Vladimír Hamral 24.3.2000 - 16.8.2007
Vznik členství 1.7.1999
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Nad Budínem 869/15 , Čáslav 286 01
předseda představenstva Ing. Karel Kvapil 25.10.2003 - 16.8.2007
Vznik členství 1.1.1994
Zánik členství 25.6.2007
Vznik funkce 15.7.2003
Zánik funkce 25.6.2007
Adresa: 28. října 491/8 , Čáslav 286 01
místopředseda představenstva Bohumil Dvořák 25.10.2003 - 16.8.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 25.6.2007
Vznik funkce 15.7.2003
Zánik funkce 25.6.2007
Adresa: Česká 193/17 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Jaroslav Jelínek 25.10.2003 - 16.8.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: 34 , Zruč nad Sázavou 285 22
člen představenstva Josef Fiala 25.10.2003 - 16.8.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Na Vrších 320 , Sázava 285 06
člen představenstva Ivo Šalátek 25.10.2003 - 16.8.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Nádražní 307/15 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva MVDr. Pavel Bohatec 19.8.2005 - 16.8.2007
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Václavské náměstí 63 , Uhlířské Janovice 285 04
místopředseda představenstva Ivo Šalátek 16.8.2007 - 3.8.2010
Vznik členství 25.6.2007
Vznik funkce 25.6.2007
Adresa: Nádražní 307/15 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva MVDr. Pavel Bohatec 16.8.2007 - 12.10.2010
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 4.10.2010
Adresa: Václavské náměstí 63 , Uhlířské Janovice 285 04
místopředseda představenstva Ivo Šalátek 3.8.2010 - 20.12.2010
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 29.11.2010
Vznik funkce 25.6.2007
Zánik funkce 29.11.2010
Adresa: Roháčova 557/9 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva MVDr. Václav Vančura 16.8.2007 - 8.2.2011
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 3.1.2011
Adresa: Rokycanova 322/26 , Kutná Hora 284 01
předseda představenstva Ing. Karel Kvapil 16.8.2007 - 25.7.2011
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 13.6.2011
Vznik funkce 25.6.2007
Zánik funkce 13.6.2011
Adresa: 28. října 491/8 , Čáslav 286 01
člen představenstva Jaroslav Jelínek 16.8.2007 - 25.7.2011
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 13.6.2011
Adresa: 34 , Zruč nad Sázavou 285 22
člen představenstva Ing. Jaromír Strnad 16.8.2007 - 25.7.2011
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 13.6.2011
Adresa: Malinová 1670 , Čáslav 286 01
člen představenstva Petr Šibrava 16.8.2007 - 25.7.2011
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 13.6.2011
Adresa: Opplova 480 , Sázava 285 06
předseda představenstva Ing. Karel Kvapil 25.7.2011 - 23.7.2014
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 22.6.2014
Vznik funkce 13.6.2011
Zánik funkce 22.6.2014
Adresa: 28. října 491/8 , Čáslav 286 01
místopředseda představenstva RNDr. Ivo Šanc CSc. 8.2.2011 - 26.2.2015
Vznik členství 3.1.2011
Zánik členství 3.1.2015
Vznik funkce 14.1.2011
Zánik funkce 3.1.2015
Adresa: Táborská 211/18 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Karel Koubský 8.2.2011 - 26.2.2015
Vznik členství 3.1.2011
Zánik členství 3.1.2015
Zánik funkce 3.1.2015
Adresa: Vrchlického 109 , Kutná Hora 284 03
člen představenstva Mgr. Jiří Buchta 8.2.2011 - 26.2.2015
Vznik členství 3.1.2011
Zánik členství 3.1.2015
Zánik funkce 3.1.2015
Adresa: Komenského 246 , Uhlířské Janovice 285 04
člen představenstva Jaroslav Jelínek 25.7.2011 - 26.2.2015
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 9.1.2015
Zánik funkce 9.1.2015
Adresa: 34 , Zruč nad Sázavou 285 22
člen představenstva Ing. Jaromír Strnad 25.7.2011 - 23.7.2015
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 13.6.2015
Zánik funkce 13.6.2015
Adresa: Malinová 1670 , Čáslav 286 01
člen představenstva Petr Šibrava 25.7.2011 - 23.7.2015
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 13.6.2015
Zánik funkce 13.6.2015
Adresa: Opplova 480 , Sázava 285 06
místopředseda představenstva Ing. Zuzana Moravčíková 26.2.2015 - 6.2.2018
Vznik členství 9.1.2015
Zánik členství 29.1.2018
Vznik funkce 9.1.2015
Zánik funkce 29.1.2018
Adresa: Sportovců 9 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Radim Fedorovič 26.2.2015 - 31.1.2019
Vznik členství 9.1.2015
Vznik funkce 9.1.2015
Adresa: Koldova 300 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Mgr. Jiří Buchta 26.2.2015 - 2.2.2019
Vznik členství 9.1.2015
Vznik funkce 9.1.2015
Adresa: Komenského 246 , Uhlířské Janovice 285 04
Předseda představenstva Ing. Jiří Štěpán 23.7.2014 - 25.6.2019
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 23.6.2019
Vznik funkce 23.6.2014
Zánik funkce 23.6.2019
Adresa: Růžová 842 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Petr Šibrava 23.7.2015 - 25.6.2019
Vznik členství 19.6.2015
Zánik členství 6.6.2019
Vznik funkce 19.6.2015
Zánik funkce 6.6.2019
Adresa: Opplova 480 , Sázava 285 06
člen představenstva Ing. Jaromír Strnad 23.7.2015 - 25.6.2019
Vznik členství 19.6.2015
Zánik členství 6.6.2019
Vznik funkce 19.6.2015
Zánik funkce 6.6.2019
Adresa: Malinová 1670 , Čáslav 286 01
člen představenstva Mgr. Jiří Buchta 2.2.2019 - 25.6.2019
Vznik členství 9.1.2015
Zánik členství 6.6.2019
Vznik funkce 9.1.2015
Zánik funkce 6.6.2019
Adresa: 15 , Černíny 284 01

Dozorčí rada Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Josef Viktora 26.2.2015
Vznik členství 9.1.2015
Vznik funkce 9.1.2015
Adresa: K Jakubu 118/5 , Kutná Hora 284 01
člen dozorčí rady Ondřej Havlovic 28.3.2017
Vznik členství 27.2.2017
Adresa: 178 , Zbraslavice 285 21
člen dozorčí rady Mgr. Filip Velímský Ph.D. 25.6.2019
Vznik členství 6.6.2019
Vznik funkce 6.6.2019
Adresa: Gen. Eliáše 1714 , Čáslav 286 01
místopředseda dozorčí rady Jarmila Břinčilová 19.8.2019
Vznik členství 19.8.2019
Vznik funkce 19.8.2019
Adresa: 175 , Kutná Hora 284 04
člen dozorčí rady Radek Jansa 19.8.2019
Vznik členství 19.8.2019
Vznik funkce 19.8.2019
Adresa: 248 , Chotusice 285 76
člen dozorčí rady Stanislav Šaněk 19.8.2019
Vznik členství 19.8.2019
Vznik funkce 19.8.2019
Adresa: 38 , Zruč nad Sázavou 285 22
Jméno ing. Jan Plechatý 1.1.1994 - 20.12.1995
Adresa: Valtínovská 1681/10 , Praha 140 00
Jméno Jaroslav Kruml 1.1.1994 - 20.12.1995
Adresa: K. Hilberta 808/12 , Čáslav 286 01
Jméno Milan Jirásek 1.1.1994 - 20.12.1995
Adresa: U plynárny 566 , Kutná Hora Česká republika
Jméno ing. Jiří Štěpán 1.1.1994 - 24.3.2000
Adresa: Růžová 842 , Kutná Hora 284 01
předseda Milan Jirásek 20.12.1995 - 24.3.2000
Adresa: U plynárny 566 , 284 01 Kutná Hora Česká republika
člen ing. Josef Hrabaň 20.12.1995 - 24.3.2000
Adresa: Ke Kopaninám 164 , Sázava 285 06
člen ing. Bedřich Novák 20.12.1995 - 24.3.2000
Adresa: Chrudimská 760/10 , Čáslav 286 01
člen Mgr. Jiří Klatovský 20.12.1995 - 24.3.2000
Adresa: nám. Josefa Svobody 59 , 285 22 Zruč nad Sázavou Česká republika
člen Zdena Majerová 20.12.1995 - 24.3.2000
Adresa: Okružní 641 , Kolín 280 02
člen Stanislav Vašíček 20.12.1995 - 24.3.2000
Adresa: 235 , Malešov 285 41
místopředseda Bohumil Dvořák 20.12.1995 - 24.3.2000
Adresa: Česká 193/17 , Kutná Hora 284 01
člen Julius Aufrecht 20.12.1995 - 24.3.2000
Adresa: Masarykova 599 , Kutná Hora 284 01
Jméno Mgr. Hana Pustelníková 24.3.2000 - 11.8.2001
Adresa: Žitenická 1304 , Čáslav 286 01
člen Ing. Jindřich Bartoň 24.3.2000 - 1.1.2003
Adresa: Opletalova 132 , Kutná Hora 284 01
předseda Milan Jirásek 24.3.2000 - 1.1.2003
Zánik členství 9.5.2001
Adresa: U plynárny 566 , 284 01 Kutná Hora Česká republika
člen Stanislav Vašíček 24.3.2000 - 26.6.2003
Vznik členství 20.12.1995
Zánik členství 20.5.2003
Adresa: 235 , Malešov 285 41
člen Ing. Aleš Cincibus 11.8.2001 - 1.8.2003
Vznik členství 14.12.2000
Zánik členství 22.5.2003
Adresa: Malinová 1669 , Čáslav 286 01
předseda dozorčí rady Ing. Jindřich Bartoň 1.1.2003 - 25.10.2003
Vznik členství 1.7.1999
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 6.6.2001
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Opletalova 132 , Kutná Hora 284 01
místopředseda dozorčí rady Jarmila Břinčilová 1.1.2003 - 19.8.2005
Vznik členství 9.5.2001
Zánik členství 23.6.2005
Vznik funkce 6.6.2001
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: 175 , Kutná Hora 284 04
člen Stanislav Šaněk 26.6.2003 - 19.8.2005
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Dubuna 5 , 285 22 Zruč nad Sázavou Česká republika
člen Zdenka Majerová 24.3.2000 - 9.2.2006
Vznik členství 20.12.1995
Zánik členství 13.9.2005
Adresa: Okružní 641 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady MUDr. Eva Matějková 9.2.2006 - 5.9.2006
Vznik členství 8.11.2005
Zánik členství 5.12.2005
Adresa: Rimavské Soboty 895 , Kolín 280 02
člen Václav Tobiáš 26.6.2003 - 16.8.2007
Vznik členství 21.5.2003
Zánik členství 21.5.2007
Adresa: J. Dobrovského 925/14 , Čáslav 286 01
předseda dozorčí rady MVDr. Václav Vančura 25.10.2003 - 16.8.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 25.6.2007
Vznik funkce 22.7.2003
Zánik funkce 25.6.2007
Adresa: Rokycanova 322/26 , Kutná Hora 284 01
člen Ing. Jaromír Strnad 25.10.2003 - 16.8.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Malinová 1670 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady MUDr. Eva Matějková 5.9.2006 - 16.8.2007
Vznik členství 5.12.2005
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Rimavské Soboty 895 , Kolín 280 02
místopředseda dozorčí rady Jarmila Břinčilová 19.8.2005 - 18.6.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 20.5.2009
Vznik funkce 28.6.2005
Zánik funkce 20.5.2009
Adresa: 175 , Kutná Hora 284 04
člen dozorčí rady Stanislav Šaněk 19.8.2005 - 18.6.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: 38 , Zruč nad Sázavou 285 22
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Benada 16.8.2007 - 8.2.2011
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 3.1.2011
Vznik funkce 3.7.2007
Zánik funkce 3.1.2011
Adresa: Puškinská 656 , Kutná Hora 284 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Franc 8.2.2011 - 8.2.2011
Vznik členství 3.1.2011
Vznik funkce 6.1.2011
Adresa: Jeneweinova 244/7 , Kutná Hora 284 01
člen Václav Tobiáš 16.8.2007 - 21.6.2011
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: J. Dobrovského 925/14 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady MUDr. Eva Matějková 16.8.2007 - 25.7.2011
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 13.6.2011
Adresa: Rimavské Soboty 895 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Hamral 16.8.2007 - 25.7.2011
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 13.6.2011
Adresa: Nad Budínem 869/15 , Čáslav 286 01
místopředseda dozorčí rady Jarmila Břinčilová 18.6.2009 - 25.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 19.6.2013
Vznik funkce 4.6.2009
Zánik funkce 19.6.2013
Adresa: 175 , Kutná Hora 284 04
člen dozorčí rady Ing. Hana Piskačová 18.6.2009 - 25.7.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 19.6.2013
Adresa: Pod Hájem 234 , Kutná Hora 284 03
člen dozorčí rady MUDr. Eva Matějková 25.7.2011 - 15.10.2013
Vznik členství 13.6.2011
Adresa: Rimavské Soboty 895 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Ing. Jiří Havlíček 25.7.2011 - 8.5.2014
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 10.4.2014
Zánik funkce 10.4.2014
Adresa: Husova 625/8 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Havlíček 8.5.2014 - 23.7.2014
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 10.4.2014
Zánik funkce 10.4.2014
Adresa: U Cihelny 1976 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady Radek Jansa 21.6.2011 - 25.7.2014
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: 248 , Chotusice 285 76
místopředseda Jarmila Břinčilová 25.7.2013 - 25.7.2014
Vznik členství 19.6.2013
Zánik členství 23.6.2014
Vznik funkce 18.7.2013
Zánik funkce 23.6.2014
Adresa: 175 , Kutná Hora 284 04
člen Hana Piskačová 25.7.2013 - 25.7.2014
Vznik členství 19.6.2013
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Pod Hájem 234 , Kutná Hora 284 03
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Franc 8.2.2011 - 2.12.2014
Vznik členství 3.1.2011
Zánik členství 13.11.2014
Vznik funkce 6.1.2011
Adresa: Jeneweinova 244/7 , Kutná Hora 284 01
člen dozorčí rady MUDr. Eva Košťál Matějková 15.10.2013 - 26.2.2015
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 9.1.2015
Zánik funkce 9.1.2015
Adresa: Rimavské Soboty 895 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady JUDr. Vlastislav Málek 23.7.2014 - 28.3.2017
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 14.2.2017
Adresa: Gen. Františka Moravce 15/17 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Horák 26.2.2015 - 28.3.2017
Vznik členství 9.1.2015
Zánik členství 14.2.2017
Vznik funkce 9.1.2015
Zánik funkce 14.2.2017
Adresa: Veltrubská 869 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Mgr. Daniel Mikš 28.3.2017 - 14.7.2017
Vznik členství 27.2.2017
Zánik členství 19.6.2017
Adresa: Jeníkovská 1153/88 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady Mgr. Daniel Mikš 14.7.2017 - 25.6.2019
Vznik členství 19.6.2017
Zánik členství 6.6.2019
Zánik funkce 6.6.2019
Adresa: Jeníkovská 1153/88 , Čáslav 286 01
místopředseda dozorčí rady Jarmila Břinčilová 4.9.2014 - 19.8.2019
Vznik členství 18.8.2014
Zánik členství 18.8.2019
Vznik funkce 18.8.2014
Zánik funkce 18.8.2019
Adresa: 175 , Kutná Hora 284 04
člen dozorčí rady Ing. Hana Piskačová 4.9.2014 - 19.8.2019
Vznik členství 18.8.2014
Zánik členství 18.8.2019
Zánik funkce 18.8.2019
Adresa: Pod Hájem 234 , Kutná Hora 284 03
člen dozorčí rady Radek Jansa 4.9.2014 - 19.8.2019
Vznik členství 18.8.2014
Zánik členství 18.8.2019
Zánik funkce 18.8.2019
Adresa: 248 , Chotusice 285 76

Sbírka Listin Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2377/SL 99 notářský zápis [NZ 311/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.11.2015 23.12.2015 30.12.2015 24
B 2377/SL 98 notářský zápis [NZ 177/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.2015 23.7.2015 28.7.2015 26
B 2377/SL 97 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2015 23.7.2015 28.7.2015 18
B 2377/SL 95 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 9.1.2015 29.1.2015 4.3.2015 14
B 2377/SL 94 ostatní výpis ze schůze předst. Městský soud v Praze 9.1.2015 29.1.2015 4.3.2015 1
B 2377/SL 93 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.8.2014 22.10.2014 27
B 2377/SL 92 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 18.8.2014 28.8.2014 16.9.2014 5
B 2377/SL 91 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 196/2014 Městský soud v Praze 23.6.2014 28.7.2014 1.9.2014 23
B 2377/SL 90 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 28.7.2014 1.9.2014 27
B 2377/SL 89 ostatní výpis ze zápisu č.11/2014 Městský soud v Praze 23.6.2014 28.7.2014 28.7.2014 1
B 2377/SL 87 ostatní zápis z jednání valné hromady Městský soud v Praze 23.6.2014 11.7.2014 28.7.2014 16
B 2377/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.2013 1.10.2013 13.10.2013 35
B 2377/SL 84 notářský zápis NZ 119/2013 Městský soud v Praze 24.6.2013 24.7.2013 16.8.2013 6
B 2377/SL 83 notářský zápis NZ 119/2013 Městský soud v Praze 24.6.2013 23.7.2013 13.8.2013 5
B 2377/SL 82 ostatní výpis ze zápisu č. 7/2013 představenstva Městský soud v Praze 24.6.2013 23.7.2013 13.8.2013 1
B 2377/SL 80 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 23.7.2013 13.8.2013 52
B 2377/SL 79 notářský zápis NZ 78/2012 Městský soud v Praze 11.6.2012 16.7.2012 6.3.2013 12
B 2377/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.7.2012 23.8.2012 27
B 2377/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.7.2011 4.8.2011 27
B 2377/SL 73 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 27.1.2011 1.3.2011 2
B 2377/SL 72 ostatní -zápis o jed. mim. VH Městský soud v Praze 3.1.2011 1.3.2011 4
B 2377/SL 71 ostatní -vypis ze zápisu č.1/2011 Městský soud v Praze 14.1.2011 1.3.2011 1
B 2377/SL 70 ostatní výpis ze zapisu č.11/2010 Městský soud v Praze 29.11.2010 10.1.2011 1
B 2377/SL 69 ostatní záp.ze zasedání č.9/2010 předs Městský soud v Praze 4.10.2010 21.10.2010 1
B 2377/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.8.2010 27
B 2377/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.7.2009 10.7.2009 27
B 2377/SL 65 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.1.2009 15.1.2009 16.1.2009 21
B 2377/SL 63 notářský zápis NZ 91/2008 Městský soud v Praze 2.6.2008 27.6.2008 16.7.2008 8
B 2377/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.7.2008 4.7.2008 48
B 2377/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 4.8.2006 48
B 2377/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.4.2006 4.8.2006 0
B 2377/SL 57 notářský zápis NZ 76/2006 Městský soud v Praze 12.6.2006 4.8.2006 0
B 2377/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.7.2003 19.1.2006 0
B 2377/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.1997 Městský soud v Praze 30.6.1997 19.1.2006 7
B 2377/SL 54 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 5.12.2005 19.1.2006 0
B 2377/SL 53 posudek znalce č.2771/125/05 Městský soud v Praze 16.7.2005 19.1.2006 0
B 2377/SL 52 posudek znalce č.2764/118/05 Městský soud v Praze 1.7.2005 19.1.2006 0
B 2377/SL 51 posudek znalce č.2763/117/05 Městský soud v Praze 1.7.2005 19.1.2006 0
B 2377/SL 50 posudek znalce č.1540/92/05 Městský soud v Praze 4.7.2005 19.1.2006 0
B 2377/SL 49 posudek znalce č.1539/91/05 Městský soud v Praze 3.7.2005 19.1.2006 0
B 2377/SL 48 posudek znalce č.1538/90/05 Městský soud v Praze 2.7.2005 19.1.2006 0
B 2377/SL 47 posudek znalce č.1537/89/05 Městský soud v Praze 2.7.2005 19.1.2006 0
B 2377/SL 46 posudek znalce č.1536/88/05 Městský soud v Praze 1.7.2005 19.1.2006 0
B 2377/SL 45 posudek znalce č.1535/87/05 Městský soud v Praze 1.7.2005 19.1.2006 0
B 2377/SL 44 posudek znalce č.1534/86/05 Městský soud v Praze 1.7.2005 19.1.2006 0
B 2377/SL 43 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 7.6.2005 1.8.2005 0
B 2377/SL 42 výroční zpráva, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 1.8.2005 40
B 2377/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.6.2005 1.8.2005 0
B 2377/SL 40 notářský zápis NZ 89/2005 Městský soud v Praze 7.6.2005 1.8.2005 0
B 2377/SL 39 ostatní -zpr.představenstva r.2003 Městský soud v Praze 20.7.2004 11.8.2004 5
B 2377/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 20.7.2004 11.8.2004 81
B 2377/SL 37 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 26.6.2003 30.9.2003 0
B 2377/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti NZ136/2003 Městský soud v Praze 26.6.2003 30.9.2003 0
B 2377/SL 35 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 15.7.2003 30.9.2003 0
B 2377/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2003 30.9.2003 0
B 2377/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2003 30.9.2003 0
B 2377/SL 32 ostatní zpr.představenstva r.2002/VH/ Městský soud v Praze 25.7.2003 24.7.2003 8
B 2377/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.7.2003 21.7.2003 0
B 2377/SL 28 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 26.6.2003 21.7.2003 0
B 2377/SL 27 ostatní -příloha č.1k zápisu č.7/03 Městský soud v Praze 19.6.2003 21.7.2003 0
B 2377/SL 26 ostatní příloha č.1k zápisu č.11/02 Městský soud v Praze 19.12.2002 25.2.2003 0
B 2377/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 12.6.1998 18.2.2003 17
B 2377/SL 24 ostatní příloha č.1k zápisu 11/2002 Městský soud v Praze 19.12.2002 28.1.2003 0
B 2377/SL 23 ostatní čestné prohlášení 1x Městský soud v Praze 19.12.2002 28.1.2003 0
B 2377/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 3.12.2002 0
B 2377/SL 21 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 1.7.1999 3.12.2002 0
B 2377/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.11.2000 3.12.2002 0
B 2377/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2001 3.12.2002 0
B 2377/SL 18 notářský zápis NZ145/2001 Městský soud v Praze 14.6.2001 3.12.2002 0
B 2377/SL 17 notářský zápis NZ144/2001 Městský soud v Praze 14.6.2001 3.12.2002 0
B 2377/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2001 8.11.2002 0
B 2377/SL 14 notářský zápis NZ116/2002-změna stanov Městský soud v Praze 6.6.2002 8.11.2002 0
B 2377/SL 13 výroční zpráva r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.7.2002 26.8.2002 36
B 2377/SL 9 posudek znalce č.3327/2000, 1112/9/2000 Městský soud v Praze 26.1.2000 22.11.2001 0
B 2377/SL 8 posudek znalce č.1070/108/1999, 1009/047/1999 Městský soud v Praze 15.10.1999 22.11.2001 0
B 2377/SL 7 posudek znalce č.1075/113/1999, 1076/114/1999 Městský soud v Praze 25.10.1999 22.11.2001 0
B 2377/SL 6 posudek znalce č.3206/99, 3209/99,3202/99 Městský soud v Praze 25.10.1999 22.11.2001 0
B 2377/SL 5 posudek znalce č.1074/112/1999,3210/99 Městský soud v Praze 27.10.1999 22.11.2001 0
B 2377/SL 4 posudek znalce č.1604/152/99+dodatek,č.98/99 Městský soud v Praze 9.9.1999 22.11.2001 0
B 2377/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 22.11.2001 17
B 2377/SL 11 ostatní -zápis ze zasedání dozor.rady Městský soud v Praze 16.11.2000 22.11.2001 0
B 2377/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 22.11.2001 18
B 2377/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2000 18.1.2001 18.1.2001 0
B 2377/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.1997 5.8.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46356967
Jméno Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kutná Hora
Vznik první živnosti: 17.5.1994
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 5

Sídlo Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Živnosti a provozovny Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Smiřických 2, Škvorec 250 83
Identifikační číslo provozovny 1002384524
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 29.12.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 85, Miskovice 284 01
Identifikační číslo provozovny 1002000751
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 3.4.2000
Provozovna č. 3
Provozovna Ku ptáku 387, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1002000734
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 27.6.1994
Provozovna č. 4
Provozovna 284 01 Kutná Hora
Identifikační číslo provozovny 1002000769
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 3.4.2000
Provozovna č. 5
Provozovna Vrchovská 1550, Čáslav 286 01
Identifikační číslo provozovny 1002000785
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 15.6.2005
Provozovna č. 6
Provozovna 285 22 Zruč nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny 1002000742
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 2.6.2008

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Ku ptáku 387, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1002000734
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.6.1994

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Ku ptáku 387, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1002000734
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.6.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1994

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Vrchovská 1550, Čáslav 286 01
Identifikační číslo provozovny 1002000785
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.4.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 284 01 Kutná Hora
Identifikační číslo provozovny 1002000769
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.4.2015

Živnost č. 6 laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 úprava - čištění - výroba a distribuce vody, odkanalizování odpadních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 14.8.1996

Živnost č. 8 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 20.3.2002

Živnost č. 9 poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 25.6.2008

Živnost č. 10 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Upozornění: Nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v příloze 1,2 a 3 zákona č.455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 7.5.2008

Živnost č. 12 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1994
Zánik oprávnění 14.9.1995

Živnost č. 13 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1994
Zánik oprávnění 9.7.1996

Živnost č. 14 práce zemními stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Podnikání v oblasti nakládání s odpady /likvidace odpadních vod ze septiků a žump/

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1994
Zánik oprávnění 19.9.1996

Živnost č. 16 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1994
Zánik oprávnění 25.6.2008

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1994
Zánik oprávnění 3.5.1996

Živnost č. 18 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 služby v oblasti rozvodu a měření kapalin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1994
Zánik oprávnění 2.4.2001

Živnost č. 20 inženýrská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1996
Zánik oprávnění 25.6.2008

Živnost č. 22 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.2001
Zánik oprávnění 25.6.2008

Živnost č. 25 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Štěpán
Člen statutárního orgánu Radim Fedorovič
Člen statutárního orgánu Ing. Roman Výborný
Člen statutárního orgánu RNDr. Ivo Šanc CSc.
Člen statutárního orgánu Petr Barták
Člen statutárního orgánu Ing. Ivan Koldcsiter
Člen statutárního orgánu Martin Horský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

IČO: 46356967
Firma: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kutná Hora
Základní územní jednotka: Kutná Hora
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 16.9.1993

Sídlo Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Sídlo: Ku ptáku 387, Kutná Hora 284 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Kompletační a dokončovací práce
Silniční nákladní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image