Firma Vodňanská drůbež, a.s. IČO 25396480


Vodňanská drůbež, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodňanská drůbež, a.s. (25396480) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radomilická 886, Vodňany 389 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 4. 1998 a je stále aktivní. Vodňanská drůbež, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Vodňanská drůbež, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodňanská drůbež, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodňanská drůbež, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vodňanská drůbež, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodňanská drůbež, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1953
IČO (identifikační číslo osoby) 25396480
Jméno Vodňanská drůbež, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 15.4.1998
Skutečným majitelem obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. je správce svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond pan Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2355, PSČ 756 61. 8.1.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 10.5.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1. 3. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Z důvodu stabilizace Společnosti, její podnikatelské činnosti a snížení náročnosti provozu na cashflow společnosti se základní kapitál společnosti zvyšuje o částku 43,900.000,- Kč, slovy čtyřicet tři milionů devět set tisíc korun českých na celkovou výš i základního kapitálu 373,900.000,- Kč, slovy tři sta sedmdesát tři milionů devět set tisíc korun českých a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisov ání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem čtyř kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých; tří kusů nových kme nových akcií Společnosti, které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých a devíti kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydány ve formě na jméno v list inné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je Akcionář - společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6 626, nepeněžitý vklad představuje níže uvedené movité věci a nemovitosti, které jsou fyzicky lokalizovány ve výrobním areálu Společnosti v Modřicích. Areál je situován v obci Modřice, těsně za jižní hranicí města Brna a nachází se u sjezdu z dálnice D2 na Bratislavu. Níže uvedený soubor věcí tvoří samostatné středisko s parametry samostatné výnosové jednotky: soubor movitých věcí: Balící stroj MULTIVAC typ R 240 (balička uzenin) inventární číslo 1073, Porážková linka inventární číslo 84, Pásová váha inventární číslo 85, Flotační zařízení inventární číslo 87, Balící stroj Multivac R 230 (hlubokotažný) inventární číslo 113, Balící s troj Waldysa 55 inventární čísla 115-121, Separátor masa, typ BEEHIVE RST 006 inventární číslo 122, Filetovací stroj BAADER 640 inventární číslo 129, Balící stroj ULMA Superchick inventární číslo 130, Narážka VEMAG, typ Robot HP10 inventární číslo 131, Ku tr LASKA, typ KU200 VACK, LS90L inventární číslo 136, Masírovací stroj vakuový ES-2200-C inventární číslo 137, Masírka SCHALLER, typ 3VACOMAT 3000 inventární číslo 138, Separátor masa BAADER inventární číslo 139, Masírovací stroj vakuový SCHALLER, typ 3VA COMAT 3000 inventární číslo 140, Kondenzátor YORK, model LSCA 370 inventární číslo 141, Kondenzátor YORK, model LSCB 370 inventární číslo 142, Nastřikovací stroj - INJECT STAR, typ B/72-P inventární číslo 143, Etiketovací váhy BIZERBA inventární čísla 128 6-1289 a 1291, Průběžná myčka přepravek inventární číslo 413, Balička ILPRA inventární číslo 414, Kalibrační a egalizační zařízení inventární číslo 418, Balička Multivac inventární číslo 419, Masírovací zařízení INJECT STAR inventární číslo 420, Zchlazova cí tunely s dveřmi inventární čísla 421-422, Nářezový stroj Weber inventární číslo 423, Tvarovací hlava na baličku VC 999 inventární číslo 424, LINCO vzduchem chladící zařízení inventární číslo 91, Chlazení porcovny a prostor inventární číslo 105, Chlazen í sladké vody, technologie inventární číslo 106, Technologické zařízení trafostanice inventární číslo 92, Ventil turbíny Lomanco 8 kusů inventární číslo 341. Nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 2374 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov, pro katastrální území a obec Modřice, a to budovy: bez čp/če způsob využití tech, vybavení na parcele č. 1914/27 - čist ička odpadních vod, bez čp/če způsob využití tech. vybavení na parcele č. 1914/66 - retenční nádrž na odpadní vody, bez čp/če způsob využití výroba na parcele č. 1914/71 - porcovna masa. Akcie budou upsány Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem; Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcie upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybraného zájemce, který slouží podnika telskému využití předmětných nemovitostí. Předmět Nepeněžitého vkladu byl oceněn Ing. Rastislavem Machů, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací podniků, jmenovaným za tímto účelem Krajským soudem v Českých Budějovicích pravomocným usnesením číslo jednací 21 Nc 1729/2011-15 ze dne 14. 2. 2011, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 23. 2. 2011 znalecký posudek č. 226/06/2011 ve výši 43,901.000,- Kč. Emisní kurs Akcií je vyšší než jmenovitá hodnota upisovaných Akcií a je stanoven ve výši 10,000.227,79 Kč, slovy deset milionů dvě stě dvacet sedm korun českých sedmdesát devět haléřů na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých; ve výši 1,000.022,77 Kč, slovy jeden milion dvacet dva korun českých sedmd esát sedm haléřů na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč a ve výši 100.002,27 Kč slovy jedno sto tisíc dvě koruny české dvacet sedm haléřů na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun český ch. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých a u každé jednotlivé upsané akc ie o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých, činí 227,79 Kč, slovy dvě stě dvacet sedm korun českých sedmdesát devět haléřů; u každé jednotlivé upsané akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých , činí 22,77 Kč, slovy dvacet dvě koruny české sedmdesát sedm haléřů, a u každé jednotlivé upsané akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, činí 2,27 Kč, slovy dvě koruny české dvacet sedm haléřů. Upisovatel je povinen s platit celý emisní kurs ve výši 100 % jím upsaných akcií; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku dojde ke st abilizaci Společnosti, její podnikatelské činnosti a snížení náročnosti provozu na cashflow Společnosti. Schvaluje se předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota podle znaleckého posudku činí 43,901.000,- Kč. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ. Lhůta pro upsání akcií bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy předem vybranému zájemci; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnut í jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy. Společnost je povinna tento návrh odeslat předem vybra nému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti učiněné v působnosti valné hromady (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání akcií nedojde, má se za to, že upsání je neúčinné. Př edem vybraný zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad, definovaný ve znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se společností a současně jeho předáním společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi společností a předem vybraným zájemcem seps án zápis. Předem vybraný zájemce je současně povinen předat společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti; Nepeněžitý vklad musí být předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu smlouvy. 28.3.2011 - 26.4.2011
Společnost Vodňanská drůbež, s.r.o. dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 18476, změnila na základě projektu změny právní formy ze dne 8.10.2010 a následného usnesení valné hromady ze dne 15.1 1.2010 právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a bude nadále zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1953 pod obchodní firmou Vodňanská drůbež, a.s. 1.1.2011
Jediný společník v působnosti valné hromady rozhodl dne 11.6.2010 takto: základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 173.136.000,-Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých) na celkovou částku 563.004.000,- Kč (slo vy: pět set šedesát tři miliony čtyři tisíce korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem jediného společníka Společnosti, jímž je společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha l, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, identifik ační číslo 25100025, s tím, že zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je podle ustanovení § 142 obchodního zákoníku přípustné, jelikož dosavadní vklad Společníka na základním kapitálu Společnosti byl zcela splacen. Společník převezme písemným proh lášením závazek ke zvýšení vkladu o 173.136.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých) ve lhůtě nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí, učiněného při výkonu působnosti valné hromady společnos ti. Tento vklad musí být v plném rozsahu splacen do 5 (slovy: pěti) let od převzetí závazku ke zvýšení vkladu. - souhlasí, aby společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha l, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, identifikační číslo 25100025, převzala v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 obchodního zákoníku písemným prohlášením závazek ke zvýšení vkladu ve výši a o  částku 173.136.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých). - schvaluje možnost započtení peněžité pohledávky Společníka za Společností v celkové výši 173.136.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc šest set korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení peněžitého vkladu ve výši 173.136.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých), a to peněžité pohledávky Společníka za Společnosti vzniklé v důsledku rozhodnutí valné hromady společnosti Jihočeská drůbež, a.s. ze dne 13.8.2009 o sníže ní základního kapitálu, v důsledku zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a v důsledku předložení akcií ve vlastnictví společnosti Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 251 00 025, zapsaná v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4501, k vyznačení snížené jmenovité hodnoty akcií ve výši 173.136.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc šest set korun českých) splatné dne 31.3.2010. Závazek ve výši 173.136.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc šest set korun českých) přešel na Společnost v důsledku smlouvy o prodeji podniku společnosti Jihočeská drůbež a.s. uzavřené dne 30.4.2010 mezi prodávajícím Jihočeská dr ůbež a.s., IČ 606 47 850, se sídlem Tábor, Vožická 2047, PSČ 390 02, a kupujícím Vodňanská drůbež, s.r.o., se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18476 (dřive Městským soudem v Praze oddíl, vložka 95530), IČ 253 96 480 17.6.2010 - 13.7.2010
Na společnost Vodňanská drůbež, s.r.o. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, IČ 253 96 480, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 8.3.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 jmění spol ečnosti Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. se sídlem Mirovice, Zámostí 272, PSČ 398 06, IČ 616 72 696, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 871, společnosti PROMT Modřice, a.s. se sídlem Modři ce, Chrlická 522, PSČ 664 42, IČ 476 76 035, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 5673 a společnosti Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem Skořenice 135, PSČ 565 01, IČ 601 09 050, dosud zapsané v obchodním r ejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B vložce 1038, jako zanikajících společností. Společnost Vodňanská drůbež, s.r.o. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, IČ 253 96 480 je podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 8.3.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zr ušených a zaniklých společností Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. se sídlem Mirovice, Zámostí 272, PSČ 398 06, IČ 616 72 696, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 872, PROMT Modřice, a.s. se sídlem Modřice, Chrlická 522, PSČ 664 42, IČ 476 76 035, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 5673 a Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem Skořenice 135, PSČ 565 01, IČ 601 09 050, dosud zapsané v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B vložce 1038. 31.5.2010

Aktuální kontaktní údaje Vodňanská drůbež, a.s.

Kapitál Vodňanská drůbež, a.s.

zakladni jmění 373 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.4.2011
zakladni jmění 330 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2011 - 26.4.2011
zakladni jmění 563 004 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.7.2010 - 1.1.2011
zakladni jmění 389 868 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.2009 - 13.7.2010
zakladni jmění 164 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.5.2008 - 15.12.2009
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.4.1998 - 22.5.2008

Akcie Vodňanská drůbež, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 373 900 000 Kč 1 15.8.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 3 10.5.2014 - 15.8.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 10.5.2014 - 15.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 10.5.2014 - 15.8.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 10.5.2014 - 15.8.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 26.4.2011 - 10.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 26.4.2011 - 10.5.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 26.4.2011 - 10.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 3 1.1.2011 - 26.4.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 3 1.1.2011 - 10.5.2014

Sídlo Vodňanská drůbež, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Radomilická 886 , Vodňany 389 01 14.11.2016
Adresa Radomilická 886 , Vodňany 389 01 31.12.2009 - 14.11.2016
Adresa Opletalova 1535/4 , Praha 110 00 30.12.2003 - 31.12.2009
Adresa Opletalova 1535/4 , Praha 110 00 16.9.2003 - 30.12.2003
Adresa Olomoucká 358/38 , Opava 746 01 15.4.1998 - 16.9.2003

Předmět podnikání Vodňanská drůbež, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.7.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 16.7.2009
hostinská činnost 3.6.2009
řeznictví a uzenářství 3.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.2.2009
řeznictví a uzenářství 15.4.1998 - 30.12.2003
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 15.4.1998 - 30.12.2003
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 15.4.1998 - 11.2.2009

vedení firmy Vodňanská drůbež, a.s.

Statutární orgán Vodňanská drůbež, a.s.

Platnost údajů od - do
1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a/společně dva členové představenstva, nebo; b/společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právníckých osobách, nebo; c/samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 28.2.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo: a/společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b/samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c/společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanoveni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 1.1.2011 - 28.2.2014
Jménem společnosti jednají společně dva jednatelé. 23.4.2009 - 1.1.2011
Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně. 22.5.2008 - 23.4.2009
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. Podpisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 16.9.2003 - 22.5.2008
Jednání za společnost: Statutárním zástupcem společnosti jsou jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. 9.6.2003 - 16.9.2003
Jednání za společnost: Statutárním zástupcem společnosti jsou jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti tím způsobem, že vždy musí jednat dva jednatelé společně, se všemi důsledky, které právní předpisy s učiněnými právními úkony spojují. 15.4.1998 - 9.6.2003
člen představenstva Ing. Stanislava Kolářová 5.1.2016
Vznik členství 1.1.2016
Adresa: Truhlářská 2220 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Pavla Bublíková 5.1.2016
Vznik členství 1.1.2016
Adresa: Alešova 354/14 , České Budějovice 370 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Říha 3.10.2018
Vznik členství 1.1.2016
Vznik funkce 3.9.2018
Adresa: Staropoštovská 1237 , Vodňany 389 01
člen představenstva Ing. Petr Komrska Ph.D. 3.10.2018
Vznik členství 1.9.2018
Adresa: Tábor 520/44 , Brno 602 00
jednatel MVDr. Jiří Kaprálek 15.4.1998 - 9.6.2003
Zánik funkce 22.4.2003
Adresa: Olomoucká 358/38 , Opava 746 01
jednatel Dušan Obrenovic 15.4.1998 - 9.6.2003
Zánik funkce 22.4.2003
Adresa: Husova 192/13 , Mladá Boleslav 293 01
jednatel MVDr. Jiří Kaprálek 9.6.2003 - 16.9.2003
Vznik funkce 22.4.2003
Zánik funkce 3.7.2003
Adresa: Olomoucká 358/38 , Opava 746 01
jednatel Jiří Kaprálek 9.6.2003 - 16.9.2003
Vznik funkce 22.4.2003
Zánik funkce 3.7.2003
Adresa: Hlučínská 977/23 , Ludgeřovice 747 14
Jednatel Ing. Jiří Malúš 16.9.2003 - 30.12.2003
Vznik funkce 3.7.2003
Adresa: U Hadovky 598/26 , Praha 160 00
Jednatel Ing. Milan Říha 16.9.2003 - 22.4.2005
Vznik funkce 3.7.2003
Zánik funkce 31.1.2005
Adresa: Staropoštovská 1237 , Vodňany 389 01
Jednatel Ing. Jiří Malúš 30.12.2003 - 22.4.2005
Vznik funkce 3.7.2003
Zánik funkce 31.1.2005
Adresa: Na čihadle 841/8 , Praha 160 00
Jednatel Ing. Michal Pátek 24.10.2003 - 22.5.2008
Vznik funkce 18.8.2003
Adresa: Havelská 516/16 , Praha 110 00
jednatel Ing. Martin Vacek 22.4.2005 - 22.5.2008
Vznik funkce 1.2.2005
Adresa: Stupkova 1441/7 , Praha 170 00
jednatel Ing. Martin Vacek 22.5.2008 - 11.2.2009
Vznik funkce 1.2.2005
Zánik funkce 5.2.2009
Adresa: Chotěšovská 700/7 , Praha 190 00
Jednatel Ing. Michal Pátek 22.5.2008 - 23.4.2009
Vznik funkce 18.8.2003
Zánik funkce 2.4.2009
Adresa: Mánesova 1633/74 , Praha 120 00
jednatel Ing. Miroslav Pešta 11.2.2009 - 16.7.2009
Vznik funkce 5.2.2009
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: U starého splavu 620 , Praha 107 00
jednatel Ing. Petr Cingr 23.4.2009 - 26.4.2010
Vznik funkce 2.4.2009
Zánik funkce 14.4.2010
Adresa: 96 , 278 01 Chvatěruby Česká republika
jednatel Ing. Jan Stoklasa 3.6.2009 - 1.1.2011
Vznik funkce 30.4.2009
Zánik funkce 1.1.2011
Adresa: Polní 240 , Louňovice 251 62
jednatel Ing. Milan Říha 16.7.2009 - 1.1.2011
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 1.1.2011
Adresa: Staropoštovská 1237 , Vodňany 389 01
jednatel Ing. Stanislava Kolářová 11.12.2009 - 1.1.2011
Vznik funkce 4.11.2009
Zánik funkce 1.1.2011
Adresa: Truhlářská 2220 , Písek 397 01
jednatel Ing. Jaroslav Kurčík 26.4.2010 - 1.1.2011
Vznik funkce 15.4.2010
Zánik funkce 1.1.2011
Adresa: Miranova 831/2 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Petr Bláha 1.1.2011 - 30.9.2011
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 26.7.2011
Adresa: Skalní 1089 , Hranice 753 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Kurčík 1.1.2011 - 23.4.2012
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 1.3.2012
Vznik funkce 1.1.2011
Zánik funkce 1.3.2012
Adresa: Miranova 831/2 , Praha 102 00
člen představenstva Karel Ponesz 30.9.2011 - 29.4.2013
Vznik členství 4.8.2011
Zánik členství 31.1.2013
Adresa: Andovská 9127 104, 940 01 Nové Zámky Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Stanislav Alt 23.4.2012 - 24.7.2013
Vznik členství 2.3.2012
Zánik členství 21.5.2013
Vznik funkce 27.3.2012
Zánik funkce 21.5.2013
Adresa: Havelkova 788/13 , Loštice 789 83
místopředseda představenstva Ing. Milan Říha 1.1.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 1.1.2011
Vznik funkce 1.1.2011
Zánik funkce 3.9.2013
Adresa: Staropoštovská 1237 , Vodňany 389 01
člen představenstva Rastislav Wiedermann 29.4.2013 - 27.9.2013
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 1.9.2013
Adresa: Opatovská , 911 01 Trenčín Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Jaroslav Kurčík 24.7.2013 - 27.9.2013
Vznik členství 21.5.2013
Zánik členství 1.9.2013
Vznik funkce 21.5.2013
Zánik funkce 1.9.2013
Adresa: Miranova 831/2 , Praha 102 00
předseda představenstva Simona Sokolová 27.9.2013 - 26.5.2014
Vznik členství 2.9.2013
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 3.9.2013
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Klostermannova 364/12 , Olomouc 783 01
člen představenstva Ing. Pavla Bublíková 1.1.2011 - 12.6.2015
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Alešova 354 4, 370 01 České Budějovice Česká republika
člen představenstva Ing. Stanislava Kolářová 1.1.2011 - 27.11.2015
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Truhlářská 2220 , Písek 397 01
místopředseda představenstva Martin Krystián 27.9.2013 - 27.11.2015
Vznik členství 2.9.2013
Vznik funkce 3.9.2013
Adresa: Seifertova 1727/17 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Milan Říha 27.9.2013 - 27.11.2015
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Staropoštovská 1237 , Vodňany 389 01
člen představenstva Ing. Pavla Bublíková 12.6.2015 - 27.11.2015
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Alešova 354/14 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Stanislava Kolářová 27.11.2015 - 5.1.2016
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 31.12.2015
Adresa: Truhlářská 2220 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Pavla Bublíková 27.11.2015 - 5.1.2016
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 31.12.2015
Adresa: Alešova 354/14 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Milan Říha 27.11.2015 - 5.1.2016
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 31.12.2015
Adresa: Staropoštovská 1237 , Vodňany 389 01
místopředseda představenstva Martin Krystián 27.11.2015 - 3.10.2018
Vznik členství 2.9.2013
Zánik členství 31.8.2018
Vznik funkce 3.9.2013
Zánik funkce 31.8.2018
Adresa: Seifertova 1727/17 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Ing. Milan Říha 5.1.2016 - 3.10.2018
Vznik členství 1.1.2016
Adresa: Staropoštovská 1237 , Vodňany 389 01

Dozorčí rada Vodňanská drůbež, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 7.5.2016
Vznik členství 1.1.2016
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Šácha 3.10.2018
Vznik členství 1.9.2018
Vznik funkce 1.9.2018
Adresa: Smetanova 1313 , Vodňany 389 01
člen dozorčí rady Ing. Boleslav Bieber 8.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Dohnalova 619/13 , Brno 644 00
člen dozorčí rady Mgr. Libor Němeček Dr. 1.1.2011 - 13.5.2011
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 1.1.2011 - 23.4.2012
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Chotěšovská 677 9, 190 00 Praha 9 Česká republika
předseda dozorčí rady Mgr. Libor Němeček Dr. 13.5.2011 - 23.4.2012
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 1.3.2012
Vznik funkce 31.1.2011
Zánik funkce 1.3.2012
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Kurčík 23.4.2012 - 24.7.2013
Vznik členství 2.3.2012
Zánik členství 21.5.2013
Vznik funkce 27.3.2012
Zánik funkce 21.5.2013
Adresa: Miranova 831/2 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Alt 24.7.2013 - 10.5.2014
Vznik členství 21.5.2013
Zánik členství 31.1.2014
Adresa: Havelkova 788/13 , Loštice 789 83
člen dozorčí rady Ing. Boleslav Bieber 9.2.2011 - 27.11.2015
Vznik členství 17.1.2011
Adresa: Dohnalova 619/13 , Brno 644 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 23.4.2012 - 27.11.2015
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdenek Wagner 10.5.2014 - 27.11.2015
Vznik členství 1.2.2014
Vznik funkce 3.2.2014
Adresa: Dvořákova 247/23 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 27.11.2015 - 7.5.2016
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 31.12.2015
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Ing. Boleslav Bieber 27.11.2015 - 7.5.2016
Vznik členství 17.1.2011
Zánik členství 17.1.2016
Adresa: Dohnalova 619/13 , Brno 644 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdenek Wagner 27.11.2015 - 3.10.2018
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 31.8.2018
Vznik funkce 3.2.2014
Zánik funkce 31.8.2018
Adresa: Dvořákova 247/23 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Boleslav Bieber 7.5.2016 - 8.1.2019
Vznik členství 18.1.2016
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Dohnalova 619/13 , Brno 644 00

Sbírka Listin Vodňanská drůbež, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1953/SL 89 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2015 16.12.2015 7.1.2016 1
B 1953/SL 88 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.3.2015 20.7.2015 20.7.2015 40
B 1953/SL 87 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 4.7.2014 42
B 1953/SL 86 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2014 7.5.2014 27.5.2014 2
B 1953/SL 85 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2014 7.5.2014 27.5.2014 1
B 1953/SL 84 ostatní Zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 3.2.2014 4.4.2014 23.5.2014 1
B 1953/SL 83 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 23.1.2014 4.4.2014 23.5.2014 1
B 1953/SL 82 notářský zápis 497/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2013 5.2.2014 28.2.2014 22
B 1953/SL 81 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 3.9.2013 25.9.2013 27.9.2013 2
B 1953/SL 80 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2013 25.9.2013 27.9.2013 3
B 1953/SL 79 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2013 9.8.2013 37
B 1953/SL 77 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2013 17.7.2013 25.7.2013 1
B 1953/SL 76 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2013 19.4.2013 3.5.2013 1
B 1953/SL 74 ostatní Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2012 24.4.2012 0
B 1953/SL 73 ostatní Výpis ze zápisu předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2012 24.4.2012 0
B 1953/SL 70 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 4.10.2011 1
B 1953/SL 69 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2011 101
B 1953/SL 68 ostatní - zápis z dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2011 1
B 1953/SL 67 notářský zápis 71/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.3.2011 29.3.2011 8
B 1953/SL 66 podpisové vzory Zápis ze zased.ústř.vol.komise Krajský soud v Českých Budějovicích 14.1.2011 10.2.2011 3
B 1953/SL 65 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2010 9
B 1953/SL 64 účetní závěrka, zpráva auditora ke dni 31.7.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2010 26
B 1953/SL 63 posudek znalce č.205-41/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2010 1.12.2010 79
B 1953/SL 62 notářský zápis 554/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2010 1.12.2010 48
B 1953/SL 61 změna právní formy, fúze - Projekt změny právní formy Krajský soud v Českých Budějovicích 8.10.2010 18.10.2010 23
B 1953/SL 60 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.10.2010 140
B 1953/SL 59 ostatní Doh.o započt.,prohl.o převzetí Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2010 28.6.2010 6
B 1953/SL 58 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2010 117
B 1953/SL 57 ostatní - zpráva o ověření závazků Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2010 4
B 1953/SL 56 notářský zápis 266/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2010 3
B 1953/SL 55 účetní závěrka - zah. rozvaha k 1.1.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2010 7
B 1953/SL 54 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2010 30
B 1953/SL 53 účetní závěrka r. 2009 - Intergal Vrchovina Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2010 34
B 1953/SL 52 účetní závěrka r. 2009 - PROMT Modřice Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2010 48
B 1953/SL 50 notářský zápis NZ 142/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2010 15
B 1953/SL 49 notářský zápis NZ 141/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2010 14
B 1953/SL 48 notářský zápis NZ 140/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2010 14
B 1953/SL 47 notářský zápis NZ 139/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2010 14
B 1953/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 28.4.2010 1
B 1953/SL 45 ostatní - výpis ze zápisu zasedání Krajský soud v Českých Budějovicích 28.4.2010 1
B 1953/SL 44 ostatní - projekt vnit. fúze sloučením Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2010 10.3.2010 10.3.2010 8
B 1953/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 5.11.2009 13.1.2010 1
B 1953/SL 42 notářský zápis NZ 523/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.12.2009 13.1.2010 4
B 1953/SL 41 notářský zápis NZ 493/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.2009 13.1.2010 3
B 1953/SL 40 notářský zápis NZ 473/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.11.2009 13.1.2010 3
B 1953/SL 31 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2009 5.8.2009 6.8.2009 1
B 1953/SL 30 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2008 5.8.2009 6.8.2009 74
B 1953/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2009 13.7.2009 3.8.2009 1
B 1953/SL 28 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2009 13.7.2009 3.8.2009 1
B 1953/SL 27 ostatní -zápis o roz.při výko.půso.VH. Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2009 13.7.2009 3.8.2009 1
B 1953/SL 26 ostatní -výpis ze zápisu ze zasedání Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 13.7.2009 3.8.2009 2
B 1953/SL 25 notářský zápis NZ 308/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2009 13.7.2009 3.8.2009 4
B 1953/SL 39 ostatní - výpis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2009 3.6.2009 3
B 1953/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2009 3.6.2009 1
B 1953/SL 37 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2009 3.6.2009 1
B 1953/SL 36 notářský zápis NZ 195/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2009 3.6.2009 4
B 1953/SL 35 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2009 4.5.2009 1
B 1953/SL 34 notářský zápis NZ 126/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2009 4.5.2009 4
B 1953/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2009 18.2.2009 1
B 1953/SL 32 ostatní - rozhodnutí jed.spol. Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2009 18.2.2009 2
B 1953/SL 24 ostatní rozhodnutí jediného společníka Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2008 22.8.2008 23.8.2008 1
B 1953/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2007 22.8.2008 23.8.2008 77
B 1953/SL 22 posudek znalce Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2008 23.5.2008 140
B 1953/SL 21 notářský zápis NZ 166/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2008 23.5.2008 4
B 1953/SL 20 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2008 23.5.2008 1
B 1953/SL 19 ostatní - rozh.jed.společníka Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2007 19.7.2007 20.7.2007 1
B 1953/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2006 19.7.2007 20.7.2007 90
B 1953/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva - r.2005+ audit+zpr. o vzt. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2005 25.7.2006 27.7.2006 83
B 1953/SL 16 ostatní rozh.jed.společníka Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2006 25.7.2006 27.7.2006 1
B 1953/SL 15 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.2005 14.4.2005 1.8.2005 3
B 1953/SL 14 podpisové vzory +roz.jed.spol. Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2005 14.4.2005 1.8.2005 3
B 1953/SL 13 účetní závěrka r.2004+zpr.o vzt.+aud.+VH Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2004 25.7.2005 27.7.2005 51
B 1953/SL 12 účetní závěrka r.2003+aud. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2003 23.12.2004 30.12.2004 0
B 1953/SL 10 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 560/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2003 5.1.2004 12
B 1953/SL 9 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, podpisové vzory NZ 377/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2003 29.10.2003 12
B 1953/SL 7 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2003 17.9.2003 13
B 1953/SL 6 notářský zápis NZ 323/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2003 17.9.2003 10
B 1953/SL 5 notářský zápis NZ 59/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2003 17.9.2003 5
B 1953/SL 4 notářský zápis NZ 35/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2003 17.9.2003 19
B 1953/SL 3 notářský zápis NZ 35/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2003 11.8.2003 24
B 1953/SL 2 podpisové vzory - 2 x Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2003 11.8.2003 2
B 1953/SL 1 zakladatelské dokumenty - společenská smlouva Krajský soud v Českých Budějovicích 10.11.1997 23.12.1997 11.8.2003 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodňanská drůbež, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25396480
Jméno Vodňanská drůbež, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vodňany
Vznik první živnosti: 15.4.1998
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 7

Sídlo Vodňanská drůbež, a.s.

Živnosti a provozovny Vodňanská drůbež, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Hraničářů 1476/10, Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny 1011737558
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 135, Skořenice 565 01
Identifikační číslo provozovny 1000773540
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.6.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Zámostí 272, Mirovice 398 06
Identifikační číslo provozovny 1000771857
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 4
Provozovna Chrlická 522, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1000779998
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 5
Provozovna Dr. Hajného 1285, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1008986127
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Čelakovského 261, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1009866168
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 7
Provozovna nám. Svobody 10, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1010017802
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.12.2014
Provozovna č. 8
Provozovna Radomilická 886, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1000773523
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.6.2009
Provozovna č. 9
Provozovna Radomilická 886, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1000773515
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.6.2009
Provozovna č. 10
Provozovna Husova 57, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1000773507
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.6.2009
Provozovna č. 11
Provozovna Radomilická 886, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1000771849
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.6.2009
Provozovna č. 12
Provozovna Dr. Hajného 22, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1012139204
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.5.2018

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Zámostí 272, Mirovice 398 06
Identifikační číslo provozovny 1000771857
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Chrlická 522, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1000779998
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Husova 57, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1000773507
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.5.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Radomilická 886, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1000771849
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2009

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Zámostí 272, Mirovice 398 06
Identifikační číslo provozovny 1000771857
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Chrlická 522, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1000779998
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2017
Provozovna č. 3
Provozovna nám. Svobody 10, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1010017802
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.12.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Radomilická 886, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1000773531
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2009

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2009

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.2009

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.2014
Provozovna č. 1
Provozovna nám. Svobody 10, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1010017802
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.12.2014

Živnost č. 7 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.4.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Chrlická 522, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1000779998
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Hraničářů 1476/10, Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny 1011737558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 3
Provozovna nám. Svobody 10, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1010017802
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.4.2015

Živnost č. 8 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1998
Zánik oprávnění 17.12.2003

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodňanská drůbež, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Milan Říha
Člen statutárního orgánu Ing. Pavla Bublíková
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Krystián
Člen statutárního orgánu Ing. Stanislava Kolářová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodňanská drůbež, a.s.

IČO: 25396480
Firma: Vodňanská drůbež, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Strakonice
Základní územní jednotka: Vodňany
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.4.1998

Sídlo Vodňanská drůbež, a.s.

Sídlo: Radomilická 886, Vodňany 389 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
tracking image