Firma Vodárny Kladno - Mělník, a.s. IČO 46356991


Vodárny Kladno - Mělník, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodárny Kladno - Mělník, a.s. (46356991) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U vodojemu 3085, Kladno 272 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Vodárny Kladno - Mělník, a.s. má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Vodárny Kladno - Mělník, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodárny Kladno - Mělník, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodárny Kladno - Mělník, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vodárny Kladno - Mělník, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2380
IČO (identifikační číslo osoby) 46356991
Jméno Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., konané dne 21.09.2017: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 143.727.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet tři miliony sedm set dvacet sedm tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsán ím 143 727 (slovy: sto čtyřicet tři tisíce sedm set dvacet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc koru n českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) bude oznámen počátek bě hu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) určuje, že místem pro vnesení nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - vybraná vodárenská infrastruktura v obci Lány a vybraná kanalizační infrastruktura v obci Lány tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 32.301.200,- Kč (slovy: třicet dva milionů tři sta jeden tisíc dvě stě korun českých) ve znaleckém posudku vypracované m společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 5053-12-2017, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Lány, IČ: 00243981 vydáno 26 298 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě devadesát osm) kusů kmenových akcií s polečnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm korun českých dvacet haléřů), - vybraná kanalizační infrastruktura ve městě Veltrusy tak, jak je popsána a oceněna částkou 6.976.700,- Kč (slovy: šest milionů devět set sedmdesát šest tisíc sedm set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., čís lo posudku 5054-12-2017, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Veltrusy, IČ: 00237272 vydáno 5 680 (slovy: pět tisíc šest set osmdesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedn é akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm korun českých dvacet haléřů), - vybraná kanalizační infrastruktura ve městě Buštěhrad, čistírna odpadních vod Buštěhrad, včetně technologie, venkovních úprav a příslušenství, parcely č. parc. 2093 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez čp/če stavba technického vyba vení, parcely č. parc. 2094 ostatní plocha a parcely č. parc. 2096 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez čp/če stavba technického vybavení, vše katastrální území a obec Buštěhrad, tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 99.167.900,- Kč (slovy: devadesát devět milionů sto šedesát sedm tisíc devět set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 5130-12-2017, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovat eli městu Buštěhrad, IČ: 00234214 vydáno 80 737 (slovy: osmdesát tisíc sedm set třicet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm korun českých dvacet haléřů), - vybraná vodárenská infrastruktura v obci Měšice tak, jak je popsána a oceněna částkou 34.919.100,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů devět set devatenáct tisíc sto korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. V ladimírem Horákem, číslo posudku 5132-12-2017, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Měšice, IČ: 00240451 vydáno 28 429 (slovy: dvacet osm tisíc čtyři sta dvacet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm korun českých dvacet haléřů), - vybraná vodárenská infrastruktura v obci Mratín tak, jak je popsána a oceněna částkou 3.173.000,- Kč (slovy: tři miliony sto sedmdesát tři tisíce korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5134-12-20 17, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Mratín, IČ: 00240494 vydáno 2 583 (slovy: dva tisíce pět set osmdesát tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,40 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm korun českých čtyřicet haléřů), při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 14.06.2000 (slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce); způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnost i. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány ve lhůtě určené pro upisování akcií a nepeněžité vklady vneseny ve lhůtě určené pro vnesení nepeněžitých vkladů tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstří ku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané akcie a akcie, u nichž upisovatelé nesplnili vkladovou povinnost vnést nepeněžitý vklad. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku sk utečně upsaných akcií, u nichž upisovatelé splnili vkladovou povinnost vnesením nepeněžitých vkladů. 31.10.2017 - 12.12.2017
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., konané dne 20.10.2016: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 163.539.000,-Kč (slovy: sto šedesát tři miliony pět set třicet devět tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 163.539 (slovy: sto šedesát tři tisíc pět set třicet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun če ských), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) bude oznámen počátek bě hu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) určuje, že místem pro vnesení nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - kanalizační síť v obci Obříství včetně napojení na ČOV Obříství tak, jak je popsána a oceněna částkou 16.234.700,- Kč (slovy: šestnáct milionů dvě stě třicet čtyři tisíc sedm set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znaleck á, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4975-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Chlumín, IČ: 00236853 vydáno 13.234 (slovy: třináct tisíc dvě stě třicet čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, z nějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,70 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun českých sedmdesát haléřů), - kanalizační sítě v obci Dolní Beřkovice a Vliněves, včetně stavební parcely č. parc. 652 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dolní Beřkovice, jejíž součástí je objekt podtlakové stanice (PTS), tj. stavba bez čp/če, způsob využití stavba technického vybav ení, která vznikla rozdělením pozemkové parcely č. parc. 194/2 ovocný sad, dle geometrického plánu č. 786-2164a/2016, vyhotoveného spol. GEODÉZIE MĚLNÍK s.r.o. a ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiří Pastyříkem dne 8.8.2016, č. 10 95/2016, technologie objektu podtlakové stanice a pozemkové parcely č. parc. 194/42 o výměře 128 m2, k.ú. Dolní Beřkovice, která vznikla rozdělením pozemkové parcely č. parc. 194/2 ovocný sad, dle geometrického plánu č. 786-2164a/2016, vyhotoveného spol. GEODÉZIE MĚLNÍK s.r.o. a ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiří Pastyříkem dne 8.8.2016, č. 1095/2016, tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 51.923.600,- Kč (slovy: padesát jedna milionů devět set dvacet tři tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4976-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Dolní Beřkovice, IČ: 00236799 vydáno 42.328 (slovy: čtyřicet dva tisíc tři sta dvacet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun čes kých šedesát haléřů), - vybraná kanalizační síť v obci Malé Kyšice včetně objektů PSOV 1 a PSOV 2 a jejich technologie, stavební parcely č. parc. 635 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Malé Kyšice, jejíž součástí je stavba ČOV Malé Kyšice, tj. stavba bez čp/če, způsob využití stavba občanského vybavení, k.ú. Malé Kyšice, technologie stavby ČOV Malé Kyšice a pozemkové parcely č. parc. 461/162 ostatní plocha, k.ú. Malé Kyšice, tak jak jsou popsány a oceněny částkou 18.298.600,- Kč (slovy: osmnáct milionů dvě stě devadesát osm t isíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4977-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Malé Kyšice, IČ: 00640557 vydáno 14.917 (slov y: čtrnáct tisíc devět set sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šes t korun českých šedesát haléřů), - vybraná kanalizační síť v obci Obříství včetně stavební parcely č. parc. 710 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Obříství, jejíž součástí je stavba ČOV Obříství, tj. stavba bez čp/če, způsob využití stavba technického vybavení, k.ú. Obříství, technologie stavby ČOV Obříství, pozemkové parcely č. parc. 926/2 trvalý travní porost a pozemkové parcely č. parc. 1300/10 lesní pozemek, obojí k.ú. Obříství, tak jak jsou popsány a oceněny částkou 41.601.600,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů šest set jedna tis íc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4978-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Obříství, IČ: 00237141 vydáno 33.914 (slovy: tř icet tři tisíc devět set čtrnáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest k orun českých šedesát haléřů), - vybraná kanalizační síť v obci Lidice včetně objektu PSOV Lidice a její technologie, spoluvlastnických podílů ve výši na pozemcích č. parc. 754/1 orná půda, č. parc. 754/2 ostatní plocha, č. parc. 754/3 zastavěná plocha a nádvoří a č. parc. 754/4 z astavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Lidice, vybraná kanalizační síť v obci Hřebeč Netřeby včetně objektu PSOV Netřeby a její technologie tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 7.735.300,- Kč (slovy: sedm milionů sedm set třicet pět tisíc tři sta korun č eských) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4979-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Lidice, IČ: 00234648 vydáno 6.305 (slovy: šest tisíc tři sta pět) kusů kmenových akcií spole čnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,80 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun českých osmdesát haléřů), - vybraná kanalizační síť v obci Hřebeč včetně spoluvlastnických podílů ve výši (slovy: tři čtvrtiny) na pozemcích č. parc. 754/1 orná půda, č. parc. 754/2 ostatní plocha, č. parc. 754/3 zastavěná plocha a nádvoří a č. parc. 754/4 zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Lidice, stavby ČOV Lidice vč. stavby bez čp/če, způsob využití stavba technické vybavenosti, postavené na pozemku č. parc. 754/3, k.ú. Lidice a stavby bez čp/če, způsob využití stavba technické vybavenosti, postavené na pozemku č. parc . 754/4, k.ú. Lidice, spoluvlastnického podílu ve výši 85 % (slovy: osmdesát pět procent) na technologii ČOV Lidice tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 56.767.900,- Kč (slovy: padesát šest milionů sedm set šedesát sedm tisíc devět set korun českých) v e znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4980-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Hřebeč, IČ: 00234427 vydáno 46.277 (slovy: čtyřicet šest tisíc dvě stě sedm desát sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun českých šedesát h aléřů), - vybraná vodovodní síť v obci Velká Dobrá tak, jak je popsána a oceněna částkou 8.052.200,- Kč (slovy: osm milionů padesát dva tisíc dvě stě korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4981-12-2016 s t ím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Velká Dobrá, IČ: 00235083 vydáno 6.564 (slovy: šest tisíc pět set šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (s lovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,70 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun českých sedmdesát haléřů), při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 14.06.2000 (slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce); způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnost i. 25.10.2016 - 13.2.2017
Společnost Vodárny Kladno - Mělník, a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno, identifikační číslo: 463 56 991, jako nástupnická společnost, se sloučila se zanikající společností Water Networks, a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, identif ikační číslo: 261 60 455. Na společnost Vodárny Kladno - Mělník, a.s., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Water Networks, a.s. 24.5.2016
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. konané dne 25.9.2014: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 81.806.000,- Kč (slovy osmdesát jedna milionů osm set šest tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad část ku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 81.806 (slovy osmdesát jedna tisíc osm set šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hod notě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, 8.10.2014 - 19.1.2015
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. konané dne 25.9.2014: a)rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 81.806.000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů osm set šest tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 81.806 (s lovy: osmdesát jedna tisíc osm set šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b)rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c)určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude o známen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku, d)určuje, že místem pro vnesení nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e)schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: -kanalizační síť ve městě Libušín včetně PSOV v ulici Smečenská, čistírna odpadních vod včetně její technologie a pozemků: -parcely č. parc. 2118/2 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2118/3 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2120/7 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2120/10 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2120/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na parcele č. parc. 2120/11 zastavěná plocha a nádvoří, -parcely č. parc. 2120/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na parcele č. parc. 2120/12 zastavěná plocha a nádvoří, -parcely č. parc. 2122/1 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2122/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na parcele č. parc. 2122/2 zastavěná plocha a nádvoří, -parcely č. parc. 2122/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na parcele č. parc. 2122/3 zastavěná plocha a nádvoří, -parcely č. parc. 2122/4 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2122/9 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2122/14 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2123/4 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2123/6 ostatní plocha, vše katastrální území a obec Libušín, vše ve městě Libušín tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4615-12-2014 částkou 67.024.100,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů dvacet čtyři tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Libušín, IČ: 002 34 630 vydáno 53.810 (slovy: padesát tři tisíc osm set deset) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 .000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.245,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých padesát haléřů), -kanalizační síť ve městě Mšeno, čistírna odpadních vod včetně její technologie a pozemků: -stavební parcely č. parc. 878 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 878 zastavěná plocha a nádvoří, -stavební parcely č. parc. 879 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 879 zastavěná plocha a nádvoří, -stavební parcely č. parc. 880 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 880 zastavěná plocha a nádvoří, -stavební parcely č. parc. 881 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 881 zastavěná plocha a nádvoří, -pozemkové parcely č. parc. 380/6 ostatní plocha, -pozemkové parcely č. parc. 3287/6 ostatní plocha, -pozemkové parcely č. parc. 3287/7 trvalý travní porost, -pozemkové parcely č. parc. 3346/4 ostatní plocha, -pozemkové parcely č. parc. 3346/5 ostatní plocha, vše katastrální území a obec Mšeno, vše ve městě Mšeno tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4616-12-2014 částkou 34.871.600,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů osm set sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Mšeno, IČ: 002 37 078 - vydáno 27.996 (slovy: dvacet sedm tisíc devět set devadesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovi té hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.245,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých padesát haléřů). Při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000 (slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce). Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f)nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány ve lhůtě určené pro upisování akcií a nepeněžité vklady vneseny ve lhůtě určené pro vnesení nepeněžitých vkladů tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstřík u, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané akcie a akcie, u nichž upisovatelé nesplnili vkladovou povinnost vnést nepeněžitý vklad. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku sku tečně upsaných akcií, u nichž upisovatelé splnili vkladovou povinnost vnesením nepeněžitých vkladů. 8.10.2014 - 19.1.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.6.2014
Valná hromada společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., se sídlem U vodojemu 3085, 272 80 Kladno, IČ 46 35 69 91, konaná dne 27.5.2014, pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společno sti (zejména čl. 9 stanov) rozhodlo v souladu s ust. § 511 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti až o 1/3 (jednu třetinu) dosavadní výše základního kapitálu, tedy o částku 853 556 333,- Kč (osm set padesát tři miliony pět set padesát šest tisíc tři sta třicet tři korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitými vklady, a to vodohospodářským majetkem, jež souvisí s majetkem společnosti, s nímž tvoří provozní c elek. O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce vybraného představenstvem podle ust. § 251 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích nebo znalců rozhodne představenstvo společnosti, a to v souladu se zásadami a pravidly stanovenými valnou hroma dou společnosti pro zvyšování základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady. Akcie, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. na základě tohoto pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, jsou charakterizovány takto: Druh - kmenové akcie, podoba - hromadné listinné, forma - na jméno, jmenovitá hodnota - 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Nově vydané akcie na jméno budou omezeně převoditelné v souladu s článkem 13 stanov společnosti. Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena podle zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů schválených valnou hromadou společnosti. Pověření představenstva zvýšit základní kapitál společnosti se uděluje na dobu pěti let ode dne konání této valné hromady, tedy od 27.5.2014. V rámci tohoto pověření je představenstvo společnosti oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společno sti i vícekrát, avšak celková část zvýšení základního kapitálu nesmí překročit částku 853 556 333,- Kč (osm set padesát tři miliony pět set padesát šest tisíc tři sta třicet tři korun českých). 23.6.2014
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. konané dne 21.5.2014: a)rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 107.171.000,- Kč (slovy: sto sedm milionů sto sedmdesát jedna tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 107.171 (slovy: sto sedm tisíc sto sedmdesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b)rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c)určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude o známen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s., obsahujícího zapsané rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku, d)určuje, že místem pro vnesení nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e)schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: -vybrané části kanalizace označené jako SO-0-1, SO-1-01, SO-2-01, SO-3-1, SO-4-1, Centrum 3/1, vybrané části vodovodních řadu označené jako SO-0-1, SO-1-06, SO-2-06, SO-3-06, SO-4-06, vodovodní řad nám. Starosty Pavla, vodovodní řady označené jako V2, V3 a V4 v lokalitě Kladno - Švermov, V Obloucích, vodovodní řad v ulicích Smečenská a Lesík, vše ve městě Kladně, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 456 9-12-2014 částkou 38.024.800,- Kč (slovy: třicet osm milionů dvacet čtyři tisíc osm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli statutárnímu městu Kladno, IČO 00234516 vydáno 30.528 (slovy: třicet tisíc pět set dvacet osm) ku sů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.245,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých padesát haléřů), -kanalizace v obci Líbeznice včetně objektů přečerpávacích stanic odpadních vod PSOV č. 1, PSOV č. 2, PSOV č. 3, PSOV č. 5, PSOV č. 6 a PSOV č. 7, jejich technologií a elektropřípojek, areál čistírny odpadních vod a veškeré její technologie včetně stavebn í parcely č. parc. 645 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova č.p. 423 stavba technického vybavení, stavební parcely č. parc. 1048 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez čp/če stavba technického vybavení a pozemkové par cely č. parc. 589/38 ostatní plocha, vše katastrální území a obec Líbeznice, vodovodní řady v ulicích U Cihelny, Antonína Dvořáka, Spojovací, Jižní, Ďáblická, vše v obci Líbeznice, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společn ostí Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4570-12-2014 částkou 95.463.900,- Kč (slovy: devadesát pět milionů čtyři sta šedesát tři tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Líbeznic e, IČO 002 40 427 - vydáno 76.643 (slovy: sedmdesát šest tisíc šest set čtyřicet tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1 .245,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých padesát haléřů), Při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.06.2000 (slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce). Způsob určení emisního kurs u je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f)nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány ve lhůtě určené pro upisování akcií a nepeněžité vklady vneseny ve lhůtě určené pro vnesení nepeněžitých vkladů tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstřík u, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané akcie a akcie, u nichž upisovatelé nesplnili vkladovou povinnost vnést nepeněžitý vklad. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku sku tečně upsaných akcií, u nichž upisovatelé splnili vkladovou povinnost vnesením nepeněžitých vkladů. 23.6.2014 - 10.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 23.6.2014 - 28.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 23.6.2014 - 28.7.2015
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. rozhodlo dne 24.10.2013 takto: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 19.861.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set šedesát jedna tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 19.861 (slovy: devatenáct tisíc osm set šedesát jedna) kusů kmenový ch akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majitelem nepeněžitého vkladu uvedeného pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovateli uvedenému pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - kanalizace ve městě Odolena Voda vč. technologie, výtlačného řadu, přečerpávací stanice odpadních vod v ulici Úžická, její technologie a elektrické přípojky, vodovodní řady v ulicích Pod Tvrzí, Nad Štolami, K šálku, Nad Úvozem včetně automatické tlakové stanice AGE CE 80, její technologie a elektropřípojky, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4374-12-2013 částkou 24.759.800,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set padesát devět tisíc osm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Odolena Voda, IČ: 00240559 - vydáno 19.861 (slovy: devatenáct tisíc osm set šedesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.246,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých šedesát haléřů). Při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při je ho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. 10.12.2013 - 19.12.2013
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. rozhodlo dne 24.10.2013 takto: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 115.024.000,- Kč (slovy: sto patnáct milionů dvacet čtyři tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 115.024 (s lovy: sto patnáct tisíc dvacet čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - kanalizace v lokalitě Chloumek, kanalizace v lokalitě Neuberg, kanalizace v ulicích Akátová, Josefská, Topolová, Javorová, kanalizace v historickém centru Mělníka - ulice Na vyhlídce, Podhradí, Česká, 17. listopadu, J. Seiferta, Palackého, Na Podhradí, Vinohrady Karla IV., Kněžny Emmy, 5. května, Svatováclavská, nám. Míru, Husova, Legionářů, Tyršova, Erbenova, Zámecká, kanalizace „Cukrovarská“ v ulicích Lužická, Labská, kanalizace „Hraniční“ v ulicích Hraniční, Krátká, Mladoboles lavská, Na Stráni a Rožkovo údolí, kanalizace v Chloumecké ulici, kanalizace části obce Perunov, vše ve městě Mělník, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posu dku 4371-12-2013, částkou 76.825.600,- Kč, (slovy: sedmdesát šest milionů osm set dvacet pět tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Mělník, IČ: 00237051 - vydáno 61.627 (slovy: šedesát jedna tisíc šest s et dvacet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.246,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých šed esát haléřů), - kanalizace v obci Hostín u Vojkovic vč. technologie, výtlačných řadů, přípojek NN a objektů přečerpávací stanice odpadních vod PSOV 1 a PSOV 2, provozní čistírna odpadních vod postavená na pozemkové parcele č. parc. 396/55 - orná půda, k.ú. Hostín u Voj kovic včetně její technologie, studny, přípojky NN, pozemková parcela č. parc. 396/55 - orná půda, k.ú. Hostín u Vojkovic, vše v obci Hostín u Vojkovic, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4372-12-2013 částkou 23.786.700,- Kč (slovy: dvacet tři milionů sedm set osmdesát šest tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Hostín u Vojkovic, IČ: 00662291 - vydán o 19.080 (slovy: devatenáct tisíc osmdesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.246,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čty řicet šest korun českých šedesát haléřů), - kanalizace v části obce Zeměchy, pozemková parcela č. parc. 490/25 - orná půda, pozemková parcela č. parc. 490/31 - orná půda, pozemková parcela č. parc. 490/32 - orná půda, stavební parcela č. parc. 335 - zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcela č. parc. 334 - zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, vše ve městě Kralupy nad Vltavou, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4373-12-2013 částkou 8.109. 000,- Kč (slovy: osm milionů sto devět tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977 - vydáno 6.504 (slovy: šest tisíc pět set čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.246,70 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých sedmdesát haléřů), - kanalizace v ulici Divadelní, kanalizace v průmyslové zóně Jih- Showa, kanalizace v části obce Ostrovec - bytová výstavba 194 bytových jednotek, kanalizace v ulicích Železničářů, U Stadionu a Jateční, kanalizace v ulici Petrohradská, kanalizace v části obce Rozdělov, lokalitě Strnadovna, kanalizace v ulici Pod Ostrovcem, kanalizace v ulici Vašíčkova včetně výtlaku, přečerpávací stanice odpadních vod, její technologie, elektrické přípojky, kanalizace v ulici Na Vyhaslém, kanalizace v lokalitě U pivovaru, vodovod v ulici Na Obloucích, vodovodní řad A, B, C v části obce Rozdělov, vodovod v ulici Pod Ostrovcem, vodovodní řad A a C v části obce Rozdělov, lokalitě Strnadovna, vodovod v ulici Na Vyhaslém, vodovod v ulici Na Borku, vodovod sídliště „U Piv ovaru“, vše ve městě Kladně, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4375-12-2013 částkou 33.898.200,- Kč (slovy: třicet tři miliony osm set devades át osm tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - statutárnímu městu Kladno, IČ: 00234516 - vydáno 27.192 (slovy: dvacet sedm tisíc sto devadesát dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících n a jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.246,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých šedesát haléřů), - vodovodní přivaděč do obce Medonosy o délce 227,96 m v obci Medonosy tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4376-12-2013 částkou 775.300,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát pět tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Medonosy, IČ: 00498513 - vydáno 621 (slovy: šest set dvacet jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.00 0,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.248,40 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých čtyřicet haléřů). Při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při je ho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. 31.10.2013 - 10.12.2013
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 31.1.2013 takto: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 183.181.000,- Kč (slovy: sto osmdesát tři milionů sto osmdesát jeden tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsání m 183.181 (slovy: sto osmdesát tři tisíce sto osmdesát jeden) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun č eských), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - rozvody vodovodní sítě v obci Bratronice, část obce Bratronice, včetně pozemkové parcely č. parc. 1420 - ostatní plocha, katastrální území Bratronice u Kladna, obec Bratronice, a rozvody vodovodní sítě v obci Bratronice, část obce Dolní Bezděkov, tak, j ak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4219-12-2012 částkou 29.741.900,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Bratronice, IČ: 0023419 2 - vydáno 24.019 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - spoluvlastnický podíl ve výši 38,07% na přívodním vodovodním řadu do obce Červený Újezd tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4220-12-2012 částkou 6.862.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Úhonice, IČ: 00235059 - vydáno 5.542 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - rozvody vodovodní sítě v obci Červený Újezd a spoluvlastnický podíl ve výši 36,2% na přívodním vodovodním řadu do obce Červený Újezd tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Ho rákem, číslo posudku 4221-12-2012 částkou 29.614.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Červený Újezd, IČ: 00234265 - vydáno 23.916 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě j edné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - rozvody vodovodní sítě v obci Dolany tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4222-12-2012 částkou 15.858.300,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bu de upisovateli - obci Dolany, IČ: 00241199 - vydáno 12.807 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - rozvody vodovodní sítě v obci Horní Počaply tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4223-12-2012 částkou 1.518.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Horní Počaply, IČ: 00236829 - vydáno 1.225 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.239,10 Kč, - vodovodní řad v obci Malíkovice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4224-12-2012 částkou 3.468.200,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Malíkovice, IČ: 00234711 - vydáno 2.800 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,60 Kč, - vodovodní řad v ulici Školní, vodovodní řad v ulici Nádražní, rozvody vodovodní sítě v lokalitě Lešany včetně automatické tlakové stanice, její technologie a elektropřípojky, vše v obci Nelahozeves tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vy pracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4225-12-2012 částkou 8.701.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Nelahozeves, IČ: 00237094 - vydáno 7.027 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící ch na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,30 Kč, - rozvody vodovodní sítě a vybraná část přívodního vodovodního řadu v obci Neuměřice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4226-12-2012 částkou 28.819.9 00,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Neuměřice, IČ: 00234729 - vydáno 23.274 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - rozvody vodovodní sítě ve městě Odolena Voda včetně automatické tlakové stanice AGE CE 80, její technologie a elektropřípojky tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4227-12-2012 částkou 3.479.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Odolena Voda, IČ: 00240559 - vydáno 2.810 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kur sem 1.238,20 Kč, - rozvody vodovodní sítě a vybraná část přívodního vodovodního řadu v obci Olovnice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4228-12-2012 částkou 22.380.60 0,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Olovnice, IČ: 00234737 - vydáno 18.074 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - rozvody vodovodní sítě a vybraná část přívodního vodovodního řadu v obci Předboj tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4229-12-2012 částkou 5.970.500,- Kč s tím, že za tento nep eněžitý vklad bude upisovateli - obci Předboj, IČ: 00240630 - vydáno 4.821 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,40 Kč, - rozvody vodovodní sítě v obci Ptice, vybraná část přívodního vodovodního řadu z obce Červený Újezd a spoluvlastnický podíl ve výši 16,3% na přívodním vodovodním řadu do obce Červený Újezd tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4230-12-2012 částkou 26.686.200,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Ptice, IČ: 00234842 - vydáno 21.551 kusů kmenových akcií společnosti v listinné po době, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - rozvody vodovodní sítě v obci Slatina, včetně vybrané části přívodního vodovodního řadu, automatické tlakové stanice č. 1, její technologie a přípojky NN a automatické tlakové stanice č. 2, její technologie a přípojky NN tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4231-12-2012 částkou 21.184.700,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Slatina, IČ: 00234885 - vydáno 17.108 kusů kmenov ých akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - prodloužení vodovodního řadu v obci Střemy tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4232-12-2012 částkou 966.700,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Stř emy, IČ: 00237213 - vydáno 780 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.239,30 Kč, - rozvody vodovodní sítě v obci Svárov a spoluvlastnický podíl ve výši 9,43% na přívodním vodovodním řadu do obce Červený Újezd tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4233-12-2012 částkou 19.493.200,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Svárov, IČ: 00875481 - vydáno 15.742 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.0 00,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - rozvody vodovodní sítě v obci Zlosyň tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4234-12-2012 částkou 2.087.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Zlosy ň, IČ: 00237388 - vydáno 1.685 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,90 Kč. při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při je ho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. 4.2.2013 - 10.4.2013
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 24. srpna 2010 takto: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 87.828.000,- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů osm set dvacet osm tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 87 .828 (slovy: osmdesát sedm tisíc osm set dvacet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - přívodní řad a rozvody vodovodní sítě v obci Blevice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 496-12-2010 částkou 10.876.700,- Kč (slovy: deset milionů osm set sedmdesát šest tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Blevice, IČ: 00234150 - vydáno 8.842 (slovy: osm tisíc osm set čtyřicet dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,10 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých deset haléřů), - přívodní vodovodní řad a rozvody vodovodní sítě v obci Hořín tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 497-12-2010 částkou 12.979.700,- Kč (slovy: dvaná ct milionů devět set sedmdesát devět tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Hořín, IČ: 00236837 - vydáno 210.552 (slovy: deset tisíc pět set padesát dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě , znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých), - prodloužení vodovodní sítě města Klecany tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 498-12-2010 částkou 12.693.200,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set de vadesát tři tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Klecany, IČ: 00240290 - vydáno 10.319 (slovy: deset tisíc tři sta devatenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o j menovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých), - přívodní řad a rozvody vodovodní sítě v obci Malíkovice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 499-12-2010 částkou 13.283.300,- Kč (slovy: třináct mi lionů dvě stě osmdesát tři tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Malíkovice, IČ: 00234711 - vydáno 10.799 (slovy: deset tisíc sedm set devadesát devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých), - prodloužení vodovodní sítě v obci Malý Újezd tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3 500-12-2010 částkou 2.268.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě šedesát osm tisíc korun českých ) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Malý Újezd, IČ: 00237043 - vydáno 1.843 (slovy: jeden tisíc osm set čtyřicet tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých šedesát haléřů), - prodloužení vodovodní sítě v obci Nedomice tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3 501-12-2010 částkou 3.201.400,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě jedna tisíc čtyři sta korun český ch) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Nedomice, IČ: 00662259 - vydáno 2.602 (slovy: dva tisíce šest set dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slov y: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých třicet haléřů), - přívodní vodovodní řad a rozvody vodovodní sítě v obci Nová Ves tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3 502-12-2010 částkou 2.563.600,- Kč (slovy: dva miliony pět set šedesát tř i tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Nová Ves, IČ: 00237132 - vydáno 2.084 (slovy: dva tisíce osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnot ě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,10 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých deset haléřů), - objekt zemního vodojemu postavený na stavební parcele č. parc. 1994 - zastavěná plocha a nádvoří, tj. budova bez čp/če, způsob využití - stavba technického vybavení, včetně součástí a příslušenství, postavená na stavební parcele č. parc. 1994 - zastavěn á plocha a nádvoří, objekt automatické tlakové stanice postavený na stavební parcele č. parc. 1947 - zastavěná plocha a nádvoří, tj. budova bez čp/če, způsob využití - stavba technického vybavení, včetně součástí a příslušenství, postavená na stavební par cele č. parc. 1947 - zastavěná plocha a nádvoří, objekt vodojemu postavený na stavební parcele č. parc. 1946 - zastavěná plocha a nádvoří, ul. Křivoklátská, tj. budova bez čp/če, způsob využití - stavba technického vybavení, včetně součástí a příslušenstv í, postavená na stavební parcele č. parc. 1946 - zastavěná plocha a nádvoří, vše katastrální území Nové Strašecí, obec Nové Strašecí tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horá kem, číslo posudku 3 503-12-2010 částkou 17.981.900,- Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set osmdesát jedna tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Nové Strašecí, IČ: 00244155 - vydáno 14.619 (slovy: čtrn áct tisíc šest set devatenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun česk ých), - rozvody vodovodní sítě v obci Uhy tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 505-12-2010 částkou 10.963.300,- Kč (slovy: deset milionů devět set šedesát tři tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Uhy, IČ: 00235067 - vydáno 8.913 (slovy: osm tisíc devět set třináct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých), - prodloužení vodovodní sítě ve městě Veltrusy tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3 506-12-2010 částkou 4.544.400,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet čtyři tisíc čtyři st a korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Veltrusy, IČ: 00237272 - vydáno 3.694 (slovy: tři tisíce šest set devadesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě je dné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých dvacet haléřů), - prodloužení vodovodní sítě ve městě Velvary tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 507-12-2010 částkou 16.680.200,- Kč (slovy: šestnáct milionů šest se t osmdesát tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Velvary, IČ: 00235105 - vydáno 13.561 (slovy: třináct tisíc pět set šedesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých), při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při je ho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. 30.8.2010 - 8.12.2010
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 7. září 2009 takto: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 150.783.000,-Kč (slovy: sto padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 150.783 (slovy: sto padesát tisíc sedm set osmdesát tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českýc h), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno ? Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - vodovodní síť obce Dolany tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3151-12-2009 částkou 5.391.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Dolany, IČ: 0066398 1 - vydáno 4.388 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,70 Kč, - prodloužení vodovodní sítě obce Drnek tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3152-12-2009 částkou 2.852.900,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Drnek, IČ: 00663972 - vydáno 2.321 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.229,10 Kč, - vodovodní síť obce Horní Bezděkov tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3153-12-2009 částkou 23.122.100,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upi sovateli - obci Horní Bezděkov, IČ: 00234362 - vydáno 18.819 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč, - prodloužení vodovodní sítě obce Kanina tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3154-12-2009 částkou 21.900,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kanina, I Č: 00662232 - vydáno 17 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.288,20 Kč, - prodloužení vodovodní sítě Kladno - Strnadovna, Kladno - Ostrovec a Kladno - Letná tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3155-12-2009 částkou 5.410.400,- Kč s tím, že za tento nep eněžitý vklad bude upisovateli - Statutárnímu městu Kladnu, IČ: 00234516 - vydáno 4.403 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,70 Kč, - vodovodní síť obce Kly, místní část Záboří a místní část Kelské Vinice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3156-12-2009 částkou 16.986.500,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kly, IČ: 00236918 - vydáno 13.825 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč, - prodloužení vodovodní sítě obce Kozomín tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3157-12-2009 částkou 1.704.900,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kozom ín, IČ: 00662283 - vydáno 1.387 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.229,10 Kč, - prodloužení vodovodní sítě města Libčice nad Vltavou tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3158-12-2009 částkou 7.081.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Libčice nad Vltavou, IČ: 00241407 - vydáno 5.763 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,80 Kč, - vodovodní síť obce Ovčáry tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3159-12-2009 částkou 17.828.100,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Ovčáry, IČ: 00237159 - vydáno 14.510 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč, - vodovodní síť obce Pletený Újezd tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3160-12-2009 částkou 7.753.200,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Pletený Újez d, IČ: 00234796 - vydáno 6.310 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,70 Kč, - vodovodní síť obce Předboj tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3161-12-2009 částkou 23.021.800,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovatel i - obci Předboj, IČ: 00240630 - vydáno 18.737 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč, - vodovodní síť obce Tuhaň, místní část Tuhaňské Větrušice a místní část Červená Píska tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3162-12-2009 částkou 18.468.80 0,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Tuhaň, IČ: 00662178 - vydáno 15.031 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,70 Kč, - vodovodní síť obce Větrušice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3163-12-2009 částkou 12.464.900,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovat eli - obci Větrušice, IČ: 00240974 - vydáno 10.145 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč, - prodloužení vodovodní sítě obce Vinařice tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3164-12-2009 částkou 746.400,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Vinaři ce, IČ: 00235113 - vydáno 607 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.229,60 Kč, - kanalizační síť obce Braškov, kanalizační síť Braškov - Valdek, kanalizační síť Braškov - Toskánka a čistírna odpadních vod Braškov včetně její technologie postavená na pozemkové parcele č. parc. 61/40, pozemkové parcely č. parc. 61/40, budovy bez čp/če , způsob využití - stavba technického vybavení (provozní objekt ČOV) postavené na stavební parcele č. parc. 388 a stavební parcely č. parc. 388, vše k.ú. Braškov, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká , a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3165-12-2009 částkou 42.413.500,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Braškov, IČ: 00234176 - vydáno 34.520 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč, při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při je ho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. 1.10.2009 - 30.12.2009
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 29. listopadu 2007 takto: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 198.824.000,-Kč (slovy: sto devadesát osm milionů osm set dvacet čtyři tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsá ním 198.824 (slovy: sto devadesát osm tisíc osm set dvacet čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc kor un českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno ? Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - vodovodní síť města Mělník, část obce Mělník tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2590-12-2007 částkou 15.969.500,- Kč (slovy: patnáct milionů devět se t šedesát devět tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? městu Mělník, IČ: 237051 ? vydáno 13.149 (slovy: třináct tisíc sto čtyřicet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť města Stochov, část obce Čelechovice a Stochov tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2591-12-2007 částkou 8.220.800,- Kč (slovy: osm milionů dvě stě dvacet tisíc osm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? městu Stochov, IČ: 234923 ? vydáno 6.769 (slovy: šest tisíc sedm set šedesát devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedn é akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť města Unhošť, část obce Fialka, Hřebenka a Nouzov tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2592-12-2007 částkou 20.036.600,- Kč (slovy: dvace t milionů třicet šest tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? městu Unhošť, IČ: 235075 ? vydáno 16.498 (slovy: šestnáct tisíc čtyři sta devadesát osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící ch na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,40 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých čtyřicet haléřů), - vodovodní síť města Velvary, část obce Nové Uhy tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2593-12-2007 částkou 3.878.200,- Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát osm tisíc dvě stě k orun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? městu Velvary, IČ: 235105 ? vydáno 3.193 (slovy: tři tisíce sto devadesát tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.0 00,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Bratronice, část obce Bratronice včetně automatické tlakové stanice a vodojemu Bratronice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2594-12-2007 částkou 4.880.300,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set osmdesát tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Bratronice, IČ: 234192 ? vydáno 4.018 (slovy: čtyři tisíce osmnáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, zně jících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých šedesát haléřů), - vodovodní síť obce Byšice, část obce Byšice včetně automatické tlakové stanice Byšice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2595-12-2007 částkou 1.237.400,- Kč (slovy: jeden milio n dvě stě třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Byšice, IČ: 236756 ? vydáno 1.018 (slovy: jeden tisíc osmnáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmeno vité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.215,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě patnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Čečelice, část obce Čečelice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2596-12-2007 částkou 11.026.900,- Kč (slovy: jedenáct milionů dvac et šest tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Čečelice, IČ: 236772 ? vydáno 9.079 (slovy: devět tisíc sedmdesát devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Černuc, část obce Bratkovice, Černuc, Miletice a Nabdín tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2597-12-2007 částkou 19.532.100,- Kč (sl ovy: devatenáct milionů pět set třicet dva tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Černuc, IČ: 234257 ? vydáno 16.082 (slovy: šestnáct tisíc osmdesát dva)kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, zněj ících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Dřetovice, část obce Dřetovice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2598-12-2007 částkou 7.180.800,- Kč (slovy: sedm milionů sto osm desát tisíc osm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Dřetovice, IČ: 234338 ? vydáno 5.912 (slovy: pět tisíc devět set dvanáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité ho dnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých šedesát haléřů), - vodovodní síť obce Dřínov, část obce Dřínov tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2599-12-2007 částkou 8.453.200,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát tři tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Dřínov, IČ: 236802 ? vydáno 6.960 (slovy: šest tisíc devět set šedesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- K č (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Horní Počaply, část obce Horní Počaply a Křivenice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2600-12-2007 částkou 8.947.400,- Kč (slovy: osm milionů devět set čtyři cet sedm tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Horní Počaply, IČ: 236829 ? vydáno 7.367 (slovy: sedm tisíc tři sta šedesát sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Hořín, část obce Hořín tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2601-12-2007 částkou 2.453.200,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta padesát tři tisíc dvě stě korun č eských) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Hořín, IČ: 236837 ? vydáno 2.019 (slovy: dva tisíce devatenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.215,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě patnáct korun českých), - vodovodní síť obce Hostín u Vojkovic, část obce Hostín u Vojkovic tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2602-12-2007 částkou 6.002.400 Kč (slovy: šest milionů dva tisíce čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Hostín u Vojkovic, IČ: 662291 ? vydáno 4.942 (slovy: čtyři tisíce devět set čtyřicet dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodno tě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Hostouň, část obce Hostouň tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2603-12-2007 částkou 5.339.500,- Kč (slovy: pět milionů tři sta třicet devět tisíc pět set koru n českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Hostouň, IČ: 234397 ? vydáno 4.396 (slovy: čtyři tisíce tři sta devadesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých šedesát haléřů), - vodovodní síť obce Hrdlív, část obce Hrdlív tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2604-12-2007 částkou 5.852.600,- Kč (slovy: pět milionů osm set padesát dva tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Hrdlív, IČ: 234419 ? vydáno 4.819 (slovy: čtyři tisíce osm set devatenáct)kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,40 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých čtyřicet haléřů), - vodovodní síť obce Hřebeč, část obce Hřebeč tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2605-12-2007 částkou 7.312.900,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta dvanác t tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Hřebeč, IČ: 234427 ? vydáno 6.021 (slovy: šest tisíc dvacet jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jed né akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Kmetiněves, část obce Kmetiněves tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2606-12-2007 částkou 1.747.800,- Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet sedm tisíc osm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Kmetiněves, IČ: 234532 ? vydáno 1.439 (slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě j edné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Lány, část obce Lány tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2607-12-2007 částkou 742.300,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet dva tisíc tři sta korun českých) s tím, ž e za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Lány, IČ: 243981 ? vydáno 611 (slovy: šest set jedenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch), s emisním kursem 1.214,80 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých osmdesát haléřů), - vodovodní síť obce Ledčice, část obce Ledčice včetně čerpací stanice a vodojemu Ledčice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2608-12-2007 částkou 26.197 .000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů sto devadesát sedm tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Ledčice, IČ: 236993 ? vydáno 21.570 (slovy: dvacet jedna tisíc pět set sedmdesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Libiš, část obce Libiš tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2609-12-2007 částkou 6.328.900,- Kč (slovy: šest milionů tři sta dvacet o sm tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Libiš, IČ: 662241 ? vydáno 5.211 (slovy: pět tisíc dvě stě jedenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Lužec nad Vltavou, část obce Lužec nad Vltavou tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2610-12-2007 částkou 22.322.700,- Kč (slovy: dva cet dva milionů tři sta dvacet dva tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Lužec nad Vltavou, IČ: 237035 ? vydáno 18.380 (slovy: osmnáct tisíc tři sta osmdesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Makotřasy, část obce Makotřasy tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2611-12-2007 částkou 5.187.400,- Kč (slovy: pět milionů sto osmdesát sedm tisíc čtyři sta k orun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Makotřasy, IČ: 234681 ? vydáno 4.271 (slovy: čtyři tisíce dvě stě sedmdesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Malé Přítočno, část obce Malé Přítočno tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2612-12-2007 částkou 3.448.200,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisí c dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Malé Přítočno, IČ: 663999 ? vydáno 2.839 (slovy: dva tisíce osm set třicet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodn otě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Nelahozeves, část obce Lešany tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2613-12-2007 částkou 6.408.100,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta osm tisíc sto korun český ch) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Nelahozeves, IČ: 237094 ? vydáno 5.276 (slovy: pět tisíc dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000, - Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Otvovice, část obce Otvovice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2614-12-2007 částkou 703.600,- Kč (slovy: sedm set tři tisíc šest set korun českých) s tím, ž e za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Otvovice, IČ: 234745 ? vydáno 579 (slovy: pět set sedmdesát devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.215,10 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě patnáct korun českých deset haléřů), - vodovodní síť obce Poštovice, část obce Poštovice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2615-12-2007 částkou 5.350.100,- Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tisíc sto korun čes kých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Poštovice, IČ: 640484 ? vydáno 4.405 (slovy: čtyři tisíce čtyři sta pět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Řepín, část obce Řepín tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2616-12-2007 částkou 864.100,- Kč (slovy: osm set šedesát čtyři tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Řepín, IČ: 237175 ? vydáno 711 (slovy: sedm set jedenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českýc h), s emisním kursem 1.215,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Tišice, část obce Chrást a Kozly tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2617-12-2007 částkou 6.632.100,- Kč (slovy: šest milionů šest set třicet dva tisíc sto ko run českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Tišice, IČ: 237221 ? vydáno 5.460 (slovy: pět tisíc čtyři sta šedesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Tursko, část obce Tursko tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2618-12-2007 částkou 8.169.300,- Kč (slovy: osm milionů sto šedesát devět tisíc tři sta korun čes kých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Tursko, IČ: 241768 ? vydáno 6.726 (slovy: šest tisíc sedm set dvacet šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Újezdec, část obce Újezdec tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2619-12-2007 částkou 4.772.700,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát dva tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Újezdec, IČ: 875830 ? vydáno 3.929 (slovy: tři tisíce devět set dvacet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akc ie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Úžice, část obce Úžice a Kopeč tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2620-12-2007 částkou 4.813.700,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set třináct tisíc sedm set ko run českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Úžice, IČ: 237256 ? vydáno 3.963 (slovy: tři tisíce devět set šedesát tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.0 00,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů), - vodovodní síť obce Velké Přítočno, část obce Velké Přítočno tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2621-12-2007 částkou 1.472.600,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát dva tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Velké Přítočno, IČ: 235091 ? vydáno 1.212 (slovy: jeden tisíc dvě stě dvanáct)kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hod notě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),s emisním kursem 1.215,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě patnáct korun českých), při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při je ho stanovení je zohledněna objektivizace ekonomiky provozu, tedy provozní náklady připadající na konkrétní vodohospodářský majetek, a objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. 21.1.2008 - 30.4.2008
Představenstvo dne 27. dubna 2006 rozhodlo takto: Představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 147.626.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet sedm milionů šest set dvacet šest tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsá ním 147.626 (slovy: sto čtyřicet sedm tisíc šest set dvacet šest) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oz námen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - vodovod ve městě Kralupy nad Vltavou, části obce Zeměchy tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2050-12-2006, částkou 8.510.100,- Kč (slovy: osm milionů pě t set deset tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Kralupy nad Vltavou, IČ: 236977 - vydáno 7.072 (slovy: sedm tisíc sedmdesát dva) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o  jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů), - vodovod ve městě Unhošť, částech obce Nouzov, Hřebenka a Fialka tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2051-12-2006, částkou 19.030.700,- Kč (slovy: devate náct milionů třicet tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Unhošť, IČ: 235075 - vydáno 15.816 (slovy: patnáct tisíc osm set šestnáct) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na j méno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů), - vodovod v obci Býkev, částech obce Býkev a Jenišovice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2052-12-2006, částkou 6.898.100,- Kč (slovy: šest milionů osm set devadesát osm tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Býkev, IČ: 236748 - vydáno 5.733 (slovy: pět tisíc sedm set třicet tři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisní kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů), - vodovod v obci Dolní Beřkovice, částech obce Dolní Beřkovice a Vliněves tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2053-12-2006, částkou 17.987.000,- Kč (slovy : sedmnáct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Dolní Beřkovice, IČ: 236799 - vydáno 14.948 (slovy: čtrnáct tisíc devět set čtyřicet osm) kusů kmenových akcií společnosti v zaknih ované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů), - vodovod v obci Hostouň, částech obce Hostoň tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2054-12-2006, částkou 9.126.700,- Kč (slovy: devět milionů sto dvacet šest tisíc sedm set korun čes kých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Hostouň, IČ: 234397 - vydáno 7.585 (slovy: sedm tisíc pět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000, - Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisní kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů), - vodovod v obci Husinec, částech obce Řež a Husinec tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2055-12-2006, částkou 14.286.600,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě osmdesát šest tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Husinec, IČ: 240231 - vydáno 11.873 (slovy: jedenát tisíc osm set sedmdesát tři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících n a jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých dvacet haléřů), - vodovod v obci Kozomín, částech obce Kozomín tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2056-12-2006, částkou 4.459.700,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřista pad esát devět tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kozomín, IČ: 662283 - vydáno 3.706 (slovy: tři tisíce sedm set šest) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovit é hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů), - vodovod v obci Kyšice, části obce Kyšice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2057-12-2006, částkou 7.071.300,- Kč (slovy: sedm milionů sedmdesát jedna tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kyšice, IČ: 234583 - vydáno 5.876 (slovy: pět tisíc osm set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisní kursem 1.203,40 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých čtyřicet haléřů), - vodovod v obci Malé Kyšice, části obce Malé Kyšice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2058-12-2006, částkou 9.196.500,- Kč (slovy: devět milionů sto d evadesát šest tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Malé Kyšice, IČ: 640557 - vydáno 7.643 (slovy: sedm tisíc šest set čtyřicet tři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jmén o, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů), - vodovod v obci Třebichovice, části obce Třebichovice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2059-12-2006, částkou 7.625.300,- Kč (slovy: sedm milionů šest set dvacet pět tisíc tři st a korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Třebichovice, IČ: 235016 - vydáno 6.337 (slovy: šest tisíc tři sta třicet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jed né akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisní kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů), - vodovod v obci Všetaty, části obce Přívory tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2060-12-2006, částkou 11.600.500,- Kč (slovy: jedenáct milionů šest set t isíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Všetaty, IČ: 237329 - vydáno 9.641 (slovy: devět tisíc šest set čtyřicet jedna) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité h odnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů), - vodovod v obci Vysoká, části obce Strážnice, prodloužení vodovodního řádu v části obce Střednice o délce 490 m a prodloužení vodovodního řádu v části obce Vysoká o délce 95 m tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2061-12-2006, částkou 4.271.500,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě sedmdesát jedna tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Vysoká, IČ: 237337 - vydáno 3.550 (slovy: tři tisíce pět set padesát) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dv acet haléřů), - vodovod v obci Zálezlice, části obce Zálezlice a Kozárovice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2062-12-2006, částkou 11.687.990,- Kč (slovy: jedenáct milionů šest set osmdesát se dm tisíc devět set devadesát korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Zálezlice, IČ: 237353 - vydáno 9.713 (slovy: devět tisíc sedm set třináct) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisní kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů), - obecní vodovod v obci Braškov, částech obce Braškov, Valdek a Toskánka tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2080-12-2006, částkou 11.869.200,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set šedesát devět tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Braškov, IČ: 234176 - vydáno 9.864 (slovy: devět tisíc osm set šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované p odobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů), - obecní vodovod v obci Černuc, částech obce Černuc a Miletice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2081-12-2006, částkou 10.812.900,- Kč (slovy: deset mil ionů osm set dvanáct tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Černuc, IČ: 234257 - vydáno 8.986 (slovy: osm tisíc devět set osmdesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů), - obecní vodovod v obci Ledce tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2082-12-2006, částkou 10.590.300,- Kč (slovy: deset milionů pět set devadesát tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Ledce, IČ: 234591 - vydáno 8.801 (slovy: osm tisíc osm set jedna) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.00 0,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů), - obecní vodovod v obci Nová Ves, částech obce Nová Ves, Vepřek a Staré Ouholice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2083-12-2006, částkou 12.612.300,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set dvanáct tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Nová Ves, IČ: 237132 - vydáno 10.482 (slovy: deset tisíc čtyři sta osmdesát dva) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihov ané podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů); při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při je ho stanovení je zohledněna objektivizace ekonomiky provozu, tedy provozní náklady připadající na konkrétní vodohospodářský majetek, a objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. 9.6.2006 - 23.8.2006
Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 16.9.2004 uzavřené mezi společností Vodárny Kladno - Mělník, a.s. jako prodávající a společností Středočeské vodárny, a.s. jako kupující byla prodána část podniku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. označená jako Provozní divize, která představuje samostatnou organizační složku podniku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, společnosti Středočeské vodárny, a.s., IČ 261 96 620, se sídlem U vodojemu 3085, 27 2 80 Kladno. 21.4.2006
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 24.11.2005 takto: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 29.189.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů sto osmdesát devět tisíc korun českých)s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 29.18 9 (slovy: dvcet devět tisíc sto osmdesát devět) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě do šedesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluji upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s.: obecní vodovod v obci Hořín, částech obce Hořín a Brozánky, tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 1932-2005 částkou 8.928.400,- Kč (slovy: osm milionů devět set dvacet osm tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Hořín, IČ: 236837 - vydáno 7.545 (slovy: sedm tisíc pět set čtyřicet pět) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.183,30 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých třicet haléřů), - obecní vodovod v obci Chržín, částech obce Chržín, Budihostice a Dolní Kamenice, tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 1934-12-2005 částkou 8.866.300,- Kč (slovy: osm milionů osm se t šedesát šest tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Chržín, IČ: 234443 - vydáno 7.492 (slovy: sedm tisíc čtyři sta devadesát dva kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějicích na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.183,40 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých čtyřicet haléřů), - obecní vodovod v obci Hospozín tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká zanlecká, a.s., číslo posudku 1933-12-2005 částkou 3.182.100,- Kč (slovy: tři miliony sto osmdesát dva tisíc sto korun českých) s tím, že za t ento nepeněžitý vkald bude upisovateli - obci Hospozín, Ič: 234389 - vydáno 2.689 (slovy: dva tisíce šest set osmdesát devět) kusů kmenových akcií splečnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jede n tisíc korun českých), s emisním kursem 1.183,30 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých třicet haléřů), - budova bez čp/če, způsob využití - stavba technického vybavení (železobetonový větový vodojem 300 m3) včetně vnitřní technologie, postavená na stavební parcele č. parc. 398 - zastavěná placha a nádvoří, vše katastrální )zemí Řepín, obec Řepín tak, jak j sou popsány oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., čísloposudku 1937-12-2005 částkou 4.683.50,- Kč (slovy: čtyři miliony šsest set osmdesát tři tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upis ovateli - obci Řepín, IČ: 237175 - vydáno 3.958 (slovy: tři tisíce devet set podesát osm) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním k ursem 1.183,20 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých dvacet haléřů), obecní vodovod v obci Sazená tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společeností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 1938-12-2005 částkou 6.853.600 ,- Kč (slovy: šest milionů osm set padesát tři tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Sazená, IČ: 234869 - vydáno 5.791 (slovy: pět tisíc sedm set devadestát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v zakn ihované podobě, zn jících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.183,40 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých čtyřicet haléřů), - ideální spoluvlastnický podíl ve výši 9/10 (slovy: devět desetin) na stavbě ocelového věžového vodojemu (tyyp Aquaglobus) včetně jeho vnitřní technologie, postavené na pozemku parc. č. 1324/3, katastrální území Smeno, ideální spoluvlastnický podíl ve vý ši 9/10 (slovy: devět desetin) na pozemcích parc. č. 1324/3 a parc. č. 1322/3, vše v katastrálním území Smečno, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znbalecká, a.s., číslo posudku 1939-12-2005 částkou 2.028.4 00, Kč (slovy: dva miliony dvacet osm tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Smečno, IČ: 234893 - vydáno 1.714 (slovy: jeden tisíc sedm set čtrnáct) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě , znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.183,40 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých čtyřicet haléřů); při určení výše emisního kursu pro jednostlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při j eho stanovení je zohledněna objektivizace ekonomiky provozu, tedy provozní náklady připadající na konkrétní vodohospodářský majetek, a objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu spolenosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o čásku skuteně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. 5.1.2006 - 28.3.2006
Valná hromada, konaná dne 25. června 2002, pověřila představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených obchodním zákoníkem a stanovami společnosti (zejména článkem 9 stanov) rozhodla v souladu s ust. § 210 obchodního zákoníku o zvýšení základního kap itálu společnosti až o 1/3 (slovy: jedna třetina) dosavadní výše základního kapitálu, tedy o částku 497,505.000,-- Kč (slovy: čtyři sta devadesát sedm milionů pět set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitými vklady, a to vodohospodářským majetkem, jež souvisí s majetkem společnosti, s nímž tvoří provozní celek a je již využíván pro hlavní předmět podnikání společnosti. Představenstvo společnosti rozhodlo dne 25. listopadu 2003 takto: Představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 96,582.000,-- Kč (slovy: devadesát šest milionů pět set osmdesát dva tisíce korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsání m 96 582 (devadesát šest tisíc pět set osmdesát dva) kusy kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) , b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majitelem nepeněžitého vkladu uvedeného pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovat eli uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie pravomocného usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti na adrese Kladno, U vodojemu 3085, ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými Českou znaleckou, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - vybrané společnosti vodovodní a kanalizační sítě, včetně stavební části čistírny odpadních vod Tuchlovice - vodovodní a kanalizační sítě, včetně čistírny odpadních vod Srby u Tuchlovic - čistírny odpadních vod Tuchlovice - Dřevěnkov tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 1348-05-2003 částkou 120,849.500,-- Kč (slovy. sto dvacet milionů osmsetčtyřicet devět tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti Water networks, a.s., IČ: 26160455, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 47 - vydáno 96 582 (slovy: devadesát šest tisíc pět set osmdesát dva) kusy kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: j eden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.251,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát jedna koruna česká a dvacet haléřů). Při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanoven í je zohledněna objektivizace ekonomiky provozu, tedy provozní náklady připadající na konkrétní vodohospodářský majetek, a objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. 30.1.2004 - 15.3.2004
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. dne 27.8.2002: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 180.104.000,-Kč(slovy: stoosmdesátmilionůstočtyřitisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 180 104 (slovy: stoosmdesáttisícstočtyři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě do šedesáti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie pravo- mocného usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněný- mi Českou znaleckou, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - část vodovodní sítě, kanalizační sítě a čistírny odpadních vod v obci Tuchlovice, včetně částí obce-Srby, Dřevěnkov-tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 539-03-2002 částkou 122.418.200,-Kč(slovy: stodvacetdvamilionů čtyřista- osmnácttisíc dvěstě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Tuchlovice- vydáno 60 649 (slovy:šedesáttisícšestsetčtyřicetdevět) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovi- té hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč(slovy:jedentisíc korun českých) s emisním kursem jedné akcie 2018,40 Kč (slovy: dvatisíceosmnáct korun českých čtyřicet haléřů), - vodovodní a kanalizační síť a čistírna odpadních vod v obci Kačice - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 612-03-2002 částkou 14.525.100,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětset- dvacetpěttisícsto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kačice - vydáno 6 902 (slovy: šesttisícdevětsetdva) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 2 104,40 Kč (slovy: dvatisícestočtyři korun českých čtyřicet haléřů), -zemní vodojem a automatická tlaková stanice Křivoklátská ul., část vodovodní a kanalizační sítě v obci Nové Strašecí - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 614-03-2002 částkou 19.225.700,- Kč (slovy: devatenáctmilionůdvěstědvacet- pěttisícsedmset korun českých) s tím že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Nové Strašecí - vydáno 15 303 (slovy: patnácttisíctřistatři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s misním kursem 1 256,30 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých třicet haléřů), - část vodovodní a kanalizační sítě v obci Odolena Voda - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č.616-03-2002 částkou 16.153.100,- Kč(slovy: šestnáctmilionůstopadesáttřitisíc- sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Odolena Voda - vydáno 12 857 (slovy: dvanáct- tisícosmsetpadesátsedm) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,30 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých třicet haléřů), - kanalizační siť a čistírna odpadních vod v obci Kamenné Žehrovice - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 642-03-2002 částkou 28.646.200,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů- šestsetčtyřicetšesttisícdvěstě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kamenné Žehrovice - vydáno 10 717 (slovy: desettisícsedmsetsedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 2 672,90 Kč (slovy: dvatisícešestsetsedmdesátdva korun českých devadesát haléřů), - vodovodní síť v obci Líbeznice - tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku č. 656-03-2002 částkou 9.524.900,- Kč (slovy: devětmilionůpětsetdvacetčtyřitisícdevětset korun českých) s tím,že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 7 581 (slovy: sedmtisícpětsetosmdesátjedna) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč(slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,40 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých čtyřicet haléřů), - vodovodní síť včetně přívodních řadů v obci Smečno - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 658-03-2002 částkou 17.191.300,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůstodevadesát- jednatisíctřista korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 13 684 (slovy: třinácttisícšestsetosmdesát- čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,30 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých třicet haléřů), - vodovodní síť včetně přívodních řadů v obci Hradečno - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 654-03-2002 částkou 10.218.900,- Kč (slovy: desetmilionůdvěstěosmnácttisíc- devětset korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad vklad bude vydáno 8 134 (slovy: osmtisícstotřicetčtyři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,30 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých třicet haléřů), - vodovodní síť včetně přívodního řadu v obci Tišice - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 646-03-2002 částkou 19.121.200,- Kč (slovy: devatenáctmilionůstodvacetjedna- tisícdvěstě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 15 220 (slovy: patnácttisícdvěstědvacet) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) s emisním kursem 1 256,30 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých třicet haléřů), - vodovodní síť včetně přívodního řadu v obci Vodochody - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 648-03-2002 částkou 11.546.400,- Kč (slovy: jedenáctmilionůpětsetčtyřicet- šesttisíc čtyřista korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 9 190 (slovy: devěttisícstodevadesát) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,40 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých čtyřicet haléřů), - vodovodní síť v obci Koleč - tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku č. 644-03-2002 částkou 7.622.000,- Kč (slovy: sedmmilionůšestsetdvacetdvatisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6 067 (slovy: šesttisícšedesátsedm) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,30 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých třicet haléřů), - vodovodní síť v obci Zákolany - tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku č. 652-03-2002 částkou 10.618.500,- Kč (slovy: desetmilionůšestsetosmnácttisícpětset korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8 452 (slovy: osmtisícčtyřistapadesátdva) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,30 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých třicet haléřů), - část vodovodní sítě v obci Obříství - tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku č. 650-03-2002 částkou 3.288.200,- Kč (slovy: třimilionydvěstěosmdesátosmtisícdvěstě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 617 (slovy: dvatisícešestsetsedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,40 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých čtyřicet haléřů), - vodovodní síť v obci Chlumín - tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku č. 660-03-2002 částkou 3.352.900,- Kč (slovy: třimilionytřistapadesátdvatisícdevětset korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 668 (slovy: dvatisícešestsetšedesátosm) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, zěnjících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,70 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých sedmdesát haléřů), - pozemky v katastrálním území Veltrusy v areálu ČOV Kralupy-Veltrusy - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 618-03-2002 částkou 79.600,- Kč (slovy: sedmdesátdevěttisícšestset korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 63 (slovy: šedesáttři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 263,40 Kč (slovy: jedentisícdvěstěšedesáttři korun českých čtyřicet haléřů), při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace ekonomiky provozu, tedy provozní náklady připadající na konkrétní vodohospodářský majetek, a objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. 10.12.2002 - 29.3.2003
1. Základní jmění akciové společnosti Vodárny Kladno - Mělník, se sídlem U Vodojemu 3085, Kladno, IČO 46356991 bude zvýšeno o 9,622.000,-Kč (slovy: devětmilionůšestsetdvacetdvatisíckorun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 30.4.2002 - 21.10.2002
2. Důvodem zvýšení základního jmění je privatizace majetku státu, která vyplývá z rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. 41/6693/97 ze dne 13.3.1997 o schválení privatizačního projektu. Tato privatizacebude provedena zvýšením základního jmění společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. se sídlem v Kladně, s jejímž infrastrukturním majetkem privatizovaný majetek státu souvisí. 30.4.2002 - 21.10.2002
3. Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního jmění je ze zákona vyloučeno. Upisovatelem nově emitovaných akcií a zájemcem ve smyslu § 203 odst. 2d) obchodního zákoníku bude podle privatizačního projektu číslo 50420 schváleného rozhodnutím Ministerstva financí České republiky č.j. 41/6693/97 ze dne 13.3.1997 Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČO 41692918. 30.4.2002 - 21.10.2002
4. Bude vydáno celkem 9 622 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcii. Nově vydané akcie budou veřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností dle stanov společnosti. 30.4.2002 - 21.10.2002
5. Lhůta pro upisování a splacení nově emitovaných akcií činí 30 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Výše emisního kursu nově emitovaných akcií je shodná s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000,-Kč za jednu akcii. 30.4.2002 - 21.10.2002
6. K splacení nepeněžitého vkladu doje předáním infrastrukturního majetku popsaného v privatizačním projektu č. 50420 a 25835, a to formou písemného "prohlášení o vkladu nemovitostí" a "zápisem o předání a převzetí nemovitostí". 30.4.2002 - 21.10.2002
7. Předmětem vkladu je část majetku státního podniku Středočeské vodovody a kanalizace, se sídlme Praha 5, Křížová 47, IČO 00068454 převedená do vlastnictví Fondu národního majetku ČR rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR číslo 4965/1997 vydaným dne 22.9.1997 pod č.j. 2867/97-2010 podle § 11 zák. č. 92/1991 Sb. ve znění zák. č. 92/1992 Sb. Nepeněžitým vkladem jsou pozemky a vodovod Odolena Voda - Klíčany uvedené v privatizačním projektu č. 50420 schváleném rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 41/6693/97 ze dne 13.3.1997 o schválení privatizačního projektu. Příloha s předmětem vkladu je nedínou součástí tohoto usnesení. Předmět vkladu byl oceněn privatizačním projektem na částku 9,622.000,-Kč. Toto ocenění nahrazuje podle § 44 zák. č. 92/1991 Sb. ocenění požadované obchodním zákoníkem. 30.4.2002 - 21.10.2002
1. Zvýšení základního jmění akciové společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. se sídlem U vodojemu 3085, Kladno 4, IČO 46356991 z důvodu kapitálového posílení společnosti o částku 191.911.000,- Kč (slovy jednostodevadesátjedenmiliondevětsetjedenácttisíc korun českých). Zvýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2. Navrhované zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem 191.911 kusů (jednostodevadesátjedentisícdevětsetjedenáct kusů) nových akcií. Všechny upisované akcie jsou kmenovými akciemi na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů a budou veřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností v souladu se stanovami. 3. Akcie budou upsány předem určitými zájemci, a to městem Kladno, městem Velvary, Spolanou a.s. Neratovice a Ústavem jaderného výzkumu Řež a.s. Město Kladno upíše a splatí 164.222 kusů akcií, město Velvary upíše a splatí 13.391 kusů akcií, Spolana a.s. Neratovice upíše a splatí 12.641 kusů akcií a Ústav jaderného výzkumu Řež upíše a splatí 1.657 kusů akcií. 4. Upsané akcie ke zvýšení základního jmění budou splaceny v souladu s tímto rozhodnutím nepeněžitými vklady bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů k úpisu nových akcií na zvýšení základního jmění společnosti. Upisování nových akcií a jejich splacení proběhne ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovacím místem je sídlo společnosti, malá zasedací místnost v době od 8,00 - 12,00 hodin. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě akcií. 5. a) Nepeněžitý vklad města Kladna bude tvořit nemovitý a movitý majetek tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckých posudcích vypracovaných znalci Eduardem Gomolou dne 25. 3. 1998 pod číslem 055-1642-98 a dne 19. 3. 1998 pod číslem 055-1642-98A, Antonínem Kolouchem dne 19. 3. 1998 pod číslem 1140-50/98 a 1140-50A/98, Danuší Šiškanincovou dne 30. 4. 1998 pod číslem 10/98 a Ing. Lubošem Vrtilkou dne 1. 5. 1998 pod číslem 14/98. Schválená hodnota nepeněžitého vkladu města Kladna je 164.222.000,- Kč. b) Nepeněžitý vklad města Velvary bude tvořit nemovitý majetek popsaný o oceněný ve znaleckých posudcích vypracovaných znalci Eduardem Gomolou dne 27. 8. 1998 pod číslem 177-1764-98 a Antoním Kolouchem dne 27. 8. 1998 pod číslem 1205-115/98. Schválená hodnota nepeněžitého vkladu města Velvary je 13.391.000,- Kč. c) Nepeněžitý vklad Spolany a.s. Neratovice bude tvořit nemovitý a movitý majetek popsaný a oceněný ve znaleckých posudcích vypracovaných znalci Jaroslavem Vondráčkem dne 6. 10. 1998 pod číslem 712-55/98, Ing. Janem Stiborem dne 3. 9. 1998 pod číslem 2412-342/98, Ing. Janem Novákem dne 8. 10. 1998 pod číslem 2937/27/98 a Ing. Vlastimilem Srbou dne 8. 10. 1998 pod číslem 31-10/98. Schválená hodnota nepeněžitého vkladu Spolany a.s. Neratovice je 12.641.000,- Kč. d) Nepeněžitý vklad Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s. bude tvořit nemovitý a movitý majetek popsaný a oceněný ve znaleckých posudcích vypracovaných znalci Ing. Jiřím Janovským dne 10. 7. 1998 pod číslem 151-1808 a Ing. Milanem Pavlovským dne 31. 7. 1998 pod číslem 1459/79/98, Ing. Vítězslavem Rázkem, CSc. dne 28. 7. 1998 pod číslem 82-12/98 a Ing. Romanem Starkem, CSc. dne 29. 7. 1998 pod číslem 224/2/98. Schválená hodnota nepeněžitého vkladu Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s. je 1.657.000,- Kč. 6. Nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování akcií tímto usnesením představenstva společnosti o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního jmění společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního jmění společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. 21.1.2000 - 17.4.2002
Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hod- notě 1.000,-Kč je ve smyslu zák.č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č. 92/1992 Sb., zák.č.264/1992 sb., zák.č.541/1992 Sb., zák.č.544/1992 Sb., zák.č.210/1993 Sb. a zák.č. 306/1993 Sb. uvedena ve stano- vách společnosti jako akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva. 28.9.1994
Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.1993 č.j. 24/93. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Kapitál Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

zakladni jmění 3 014 580 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2017
zakladni jmění 2 870 860 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2017 - 12.12.2017
zakladni jmění 2 749 650 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2015 - 13.2.2017
zakladni jmění 2 667 840 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.7.2014 - 19.1.2015
zakladni jmění 2 560 670 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2013 - 10.7.2014
zakladni jmění 2 540 810 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.2013 - 19.12.2013
zakladni jmění 2 425 780 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.4.2013 - 10.12.2013
zakladni jmění 2 245 410 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.12.2010 - 10.4.2013
zakladni jmění 2 172 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2009 - 8.12.2010
zakladni jmění 2 021 420 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.4.2008 - 30.12.2009
zakladni jmění 1 844 170 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.8.2006 - 30.4.2008
zakladni jmění 1 721 340 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.3.2006 - 23.8.2006
zakladni jmění 1 692 150 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.3.2004 - 28.3.2006
zakladni jmění 1 595 570 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.3.2003 - 15.3.2004
zakladni jmění 1 502 140 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.10.2002 - 29.3.2003
zakladni jmění 1 492 510 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.4.2002 - 21.10.2002
zakladni jmění 1 313 250 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 17.4.2002

Akcie Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 920 298 12.12.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 776 571 13.2.2017 - 12.12.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 655 360 19.1.2015 - 13.2.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 573 554 10.7.2014 - 19.1.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 466 383 19.12.2013 - 10.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 446 522 10.12.2013 - 19.12.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 331 498 10.4.2013 - 10.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 151 127 8.12.2010 - 10.4.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 077 918 30.12.2009 - 8.12.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 927 135 30.4.2008 - 30.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 749 881 22.6.2007 - 30.4.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 749 881 23.8.2006 - 22.6.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 627 057 9.6.2006 - 23.8.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 627 056 28.3.2006 - 9.6.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 597 867 15.3.2004 - 28.3.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 94 286 29.3.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 501 285 29.3.2003 - 15.3.2004
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 29.3.2003 - 9.6.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 407 850 21.10.2002 - 29.3.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 398 228 17.4.2002 - 21.10.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 218 958 29.12.1999 - 17.4.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 94 286 29.12.1999 - 29.3.2003
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 29.12.1999 - 29.3.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 218 959 28.9.1994 - 29.12.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 94 286 28.9.1994 - 29.12.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 313 245 1.1.1994 - 28.9.1994

Sídlo Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U vodojemu 3085 , Kladno 272 01 22.7.2013
Adresa U vodojemu 3085 , Kladno 272 01 12.7.2011 - 22.7.2013
Adresa U vodojemu 3085 , Kladno 272 01 1.1.1994 - 12.7.2011

Předmět podnikání Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 17.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.6.2009
zámečnictví, nástrojářství 17.6.2009 - 11.1.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 17.6.2009 - 11.1.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 17.6.2009 - 11.1.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 17.6.2009 - 11.1.2011
realitní činnost 5.8.2004 - 17.6.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 5.8.2004 - 17.6.2009
projektová činnost ve výstavbě 28.2.2004
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 28.2.2004 - 17.6.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 28.2.2004 - 17.6.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 28.2.2004 - 17.6.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí 28.2.2004 - 17.6.2009
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 28.2.2004 - 17.6.2009
testování, měření a analýzy 28.2.2004 - 17.6.2009
činnost technických poradců v oblasti vodovodů a kanalizací 28.2.2004 - 17.6.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 28.2.2004 - 17.6.2009
zprostředování obchodu 28.2.2004 - 17.6.2009
zprostředkování služeb 28.2.2004 - 17.6.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 28.2.2004 - 17.6.2009
opravy silničních vozidel 28.2.2004 - 17.6.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 28.2.2004 - 17.6.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 28.2.2004 - 17.6.2009
silniční motorová doprava osobní 28.2.2004 - 1.10.2009
silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní doprava-provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti 28.2.2004 - 1.10.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 28.2.2004 - 11.1.2011
Inženýrská činnost ve výstavbě 29.3.2001 - 28.2.2004
provoz veřejných vodovodů a kanalizací 1.8.1996 - 28.2.2004
silniční motorová doprava 1.8.1996 - 28.2.2004
automatizované zpracování dat 1.8.1996 - 28.2.2004
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a přenosu informací 1.8.1996 - 28.2.2004
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.8.1996 - 28.2.2004
opravy motorových vozidel 1.8.1996 - 28.2.2004
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace 1.8.1996 - 28.2.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.8.1996 - 17.6.2009
zámečnictví 1.8.1996 - 17.6.2009
Výroba cementového zboží. 1.1.1994 - 1.8.1996
Úprava - čištění - výroba a distribuce vody odkanalizování odpadních vod. 1.1.1994 - 1.8.1996
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení. 1.1.1994 - 1.8.1996
Podnikání v oblasti nakládání s odpady. 1.1.1994 - 28.2.2004
Revize a zkoušky tlakových nádob. 1.1.1994 - 28.2.2004
Revize elektrických zařízení. 1.1.1994 - 28.2.2004
Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 1.1.1994 - 28.2.2004
Projektová činnost v investiční výstavbě. 1.1.1994 - 28.2.2004
Provádění inženýrských staveb. 1.1.1994 - 28.2.2004
Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 1.1.1994 - 28.2.2004

vedení firmy Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Statutární orgán Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s kterýmkoli členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s kterýmkoli členem představenstva. 29.12.1999
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl písemně pověřen. Podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo spolčně předseda nebo místopředseda a jeden člen přestavenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.1994 - 29.12.1999
předseda představenstva Mgr. Milan Volf 28.7.2015
Vznik členství 27.5.2015
Vznik funkce 2.6.2015
Adresa: Ve Strnadovně 969 , Kladno 272 04
člen představenstva Petr Holeček 28.7.2015
Vznik členství 27.5.2015
Adresa: sídl. U Cukrovaru 1088 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Přemysl Mužík 28.7.2015
Vznik členství 27.5.2015
Adresa: Petrohradská 999 , Kladno 272 04
člen představenstva MVDr. Ctirad Mikeš 23.1.2016
Vznik členství 27.5.2015
Adresa: Svatováclavská 13/1 , Mělník 276 01
místopředseda představenstva Miroslav Baloun 2.8.2017
Vznik členství 24.5.2017
Vznik funkce 22.6.2017
Adresa: Vinice 450 , Všetaty 277 16
člen představenstva Mgr. Jana Poláková 2.8.2017
Vznik členství 24.5.2017
Adresa: 5. května 433 , Byšice 277 32
člen představenstva Mgr. Milan Schweigstill 7.2.2018
Vznik členství 27.5.2015
Adresa: Pod Vrchem 3421 , Mělník 276 01
Člen představenstva Ivan Václavík 1.1.1994 - 1.8.1996
Adresa: Sídl. Střed 2582 , Mělník 276 01
Člen představenstva ing. Petr Drnec 1.1.1994 - 29.12.1999
Adresa: Mánesova 3021 , Kladno 272 01
Člen představenstva ing. Jaroslav Barták 1.1.1994 - 29.12.1999
Adresa: Barrandova 2816 , Kladno 272 01
Člen představenstva Mgr. Zuzana Lišková 1.8.1996 - 29.12.1999
Adresa: Macharova 344/4 , Mělník 276 01
Člen představenstva Stanislav Bulva 1.1.1994 - 1.10.2003
Vznik členství 1.1.1994
Zánik členství 28.11.2002
Adresa: sídl. U Cukrovaru 1063 , Kralupy nad Vltavou 278 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Barták 29.12.1999 - 1.10.2003
Vznik členství 1.1.1994
Adresa: Barrandova 2816 , Kladno 272 01
člen představenstva Mgr. Zuzana Lišková 29.12.1999 - 1.10.2003
Zánik členství 28.11.2002
Adresa: Macharova 344/4 , Mělník 276 01
předseda představenstva Ing. Josef Šverma 1.10.2003 - 5.8.2004
Vznik členství 28.11.2002
Zánik členství 28.4.2004
Vznik funkce 28.11.2002
Adresa: U Zámeckého parku 2007 , Litvínov 436 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Barták 1.10.2003 - 5.8.2004
Vznik členství 1.1.1994
Zánik členství 28.4.2004
Adresa: Barrandova 2816 , Kladno 272 01
místopředseda představenstva Mgr. Milan Volf 29.12.1999 - 15.9.2005
Vznik členství 16.6.1999
Zánik členství 31.1.2005
Vznik funkce 16.6.1999
Adresa: Čs. armády 3190 , Kladno 272 01
člen představenstva RNDr. Svatopluk Čech 1.10.2003 - 15.9.2005
Vznik členství 28.11.2002
Zánik členství 24.11.2004
Adresa: Mánesova 1085/4 , Mělník 276 01
předseda představenstva Dr. Ing. Pavel Chudoba 5.8.2004 - 15.9.2005
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 16.9.2004
Vznik funkce 5.5.2004
Adresa: Na Výsluní 1107/29 , Rudná 252 19
člen představenstva Ing. Ondřej Beneš Ph.D. 5.8.2004 - 15.9.2005
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 30.11.2004
Adresa: Kafkova 1402/39 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. František Barák 5.8.2004 - 15.9.2005
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 15.2.2005
Adresa: Šimonova 1110/1 , Praha 163 00
předseda představenstva Antonín Kajgr 15.9.2005 - 15.9.2005
Vznik členství 26.10.2004
Zánik členství 15.2.2005
Vznik funkce 10.2.2005
Zánik funkce 15.2.2005
Adresa: Janáčkova 224 , Kladno 272 03
člen představenstva Čeněk Novotný 15.9.2005 - 30.7.2007
Vznik členství 15.2.2005
Zánik členství 24.5.2007
Adresa: Brožíkova 502 , Kladno 272 01
člen představenstva Jaroslav Horák 15.9.2005 - 18.8.2008
Vznik členství 15.2.2005
Zánik členství 22.5.2008
Adresa: Havlíčkova 308/12 , Mělník 276 01
člen představenstva Miroslav Baloun 5.8.2004 - 29.1.2009
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 28.7.2008
Adresa: Vinice 450 , Všetaty 277 16
člen představenstva PaedDr. Miroslav Lid 5.8.2004 - 29.1.2009
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 28.7.2008
Adresa: Alšova 1228 , Neratovice 277 11
předseda představenstva Antonín Kajgr 15.9.2005 - 17.6.2009
Vznik členství 15.2.2005
Zánik členství 15.2.2009
Vznik funkce 24.3.2005
Zánik funkce 15.2.2009
Adresa: Janáčkova 224 , Kladno 272 03
místopředseda představenstva Stanislav Bulva 15.9.2005 - 17.6.2009
Vznik členství 21.12.2004
Zánik členství 12.5.2009
Vznik funkce 24.3.2005
Zánik funkce 12.5.2009
Adresa: U Cukrovaru 1063 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
člen představenstva Mgr. Miroslav Neumann 15.9.2005 - 17.6.2009
Vznik členství 24.11.2004
Zánik členství 12.5.2009
Adresa: Kosmonautů 3025 , Mělník 276 01
člen představenstva Miroslav Baloun 29.1.2009 - 17.6.2009
Vznik členství 13.11.2008
Zánik členství 12.5.2009
Adresa: Vinice 450 , Všetaty 277 16
člen představenstva PaedDr. Miroslav Lid 29.1.2009 - 17.6.2009
Vznik členství 13.11.2008
Zánik členství 12.5.2009
Adresa: Alšova 1228 , Neratovice 277 11
předseda představenstva Bc. Radek Větrovec 17.6.2009 - 1.10.2009
Vznik členství 12.5.2009
Vznik funkce 12.5.2009
Adresa: H. Malířové 1265 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. Miroslav Bernášek 30.7.2007 - 12.7.2011
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 24.5.2011
Adresa: Velvarská 1283 , Kladno 273 09
člen představenstva Ing. Radim Vajchr 18.8.2008 - 12.7.2011
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: Havlíčkova 299/16 , Mělník 276 01
předseda představenstva Ing. Radek Větrovec 1.10.2009 - 30.5.2013
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 12.5.2013
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 12.5.2013
Adresa: H. Malířové 1265 , Kladno 272 01
místopředseda představenstva Stanislav Bulva 17.6.2009 - 22.7.2013
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 12.5.2013
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 12.5.2013
Adresa: U Cukrovaru 1063 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
člen představenstva Miroslav Baloun 17.6.2009 - 22.7.2013
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 12.5.2013
Adresa: Vinice 450 , Všetaty 277 16
člen představenstva PaedDr. Miroslav Lid 17.6.2009 - 22.7.2013
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 12.5.2013
Adresa: Alšova 1228 , Neratovice 277 11
člen představenstva Mgr. Miroslav Neumann 17.6.2009 - 22.7.2013
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 12.5.2013
Adresa: Kosmonautů 3025 , Mělník 276 01
předseda představenstva Ing. Radek Větrovec 30.5.2013 - 22.7.2013
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 12.5.2013
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 12.5.2013
Adresa: H. Malířové 1265 , Kladno 272 01
člen představenstva MVDr. Ctirad Mikeš 12.7.2011 - 28.7.2015
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Pod Vrchem 2987 , Mělník 276 01
člen představenstva Ing. Miroslav Bernášek 12.7.2011 - 28.7.2015
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Velvarská 1283 , Kladno 273 09
předseda představenstva Radek Větrovec 22.7.2013 - 28.7.2015
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 26.5.2015
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: H. Malířové 1265 , Kladno 272 01
člen představenstva Stanislav Bulva 22.7.2013 - 28.7.2015
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: sídl. U Cukrovaru 1063 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Miroslav Neumann 22.7.2013 - 28.7.2015
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Kosmonautů 3025 , Mělník 276 01
člen představenstva MVDr. Ctirad Mikeš 28.7.2015 - 23.1.2016
Vznik členství 27.5.2015
Adresa: Pod Vrchem 2987 , Mělník 276 01
místopředseda představenstva Miroslav Baloun 22.7.2013 - 2.8.2017
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 23.5.2017
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 23.5.2017
Adresa: Vinice 450 , Všetaty 277 16
člen představenstva Miroslav Lid 22.7.2013 - 2.8.2017
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 23.5.2017
Adresa: Alšova 1228 , Neratovice 277 11
člen představenstva Mgr. Milan Schweigstill 28.7.2015 - 7.2.2018
Vznik členství 27.5.2015
Adresa: Pod Vrchem 2989 , Mělník 276 01

Dozorčí rada Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jan Bloudek 28.7.2015
Vznik členství 27.5.2015
Vznik funkce 2.6.2015
Adresa: Ve struhách 971/17 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Vilém Žák 28.7.2015
Vznik členství 27.5.2015
Vznik funkce 25.6.2015
Adresa: Sukova 1233 , Nové Strašecí 271 01
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Ježek 28.7.2015
Vznik členství 27.5.2015
Adresa: Kulhánkova 1007 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady MUDr. Jiří Landa 28.7.2015
Vznik členství 27.5.2015
Adresa: Branická 264/16 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Petr Patera 28.7.2015
Vznik členství 27.5.2015
Adresa: Rohelova 543/3 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Mgr. Lenka Mrzílková 2.8.2017
Vznik členství 24.5.2017
Adresa: Vojtěšská 1490 , Neratovice 277 11
Jméno František Haas 1.1.1994 - 5.2.1998
Adresa: Braškov 106, Unhošť Česká republika
Jméno Jiřina Provalivová 1.1.1994 - 29.12.1999
Adresa: Seifertova 490 , Unhošť 273 51
Jméno MUDr. Tomáš Roith 1.8.1996 - 29.12.1999
Adresa: K. H. Máchy 1217 , Neratovice 277 11
Jméno Jaroslav Taraba 1.1.1994 - 28.8.2002
Vznik členství 1.1.1994
Zánik členství 21.4.2001
Adresa: Skuhrov 49, Velký Borek Česká republika
Jméno Miroslav Baloun 1.8.1996 - 1.10.2003
Zánik členství 28.11.2002
Adresa: Vinice 450 , Všetaty 277 16
Jméno František Haas 5.2.1998 - 1.10.2003
Vznik členství 1.1.1994
Zánik členství 28.11.2002
Adresa: Braškov 106, Unhošť Česká republika
člen Ing. Jaroslav Procházka 28.8.2002 - 1.10.2003
Vznik členství 24.7.2001
Zánik členství 28.11.2002
Adresa: 6 , Velký Borek 277 31
Jméno Mgr. Pavel Rynt 1.8.1996 - 28.2.2004
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: U Cukrovaru 1075 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Jméno Mgr. František Morava 29.12.1999 - 28.2.2004
Vznik členství 16.6.1999
Zánik členství 23.4.2003
Adresa: Kojetická 970 , Neratovice 277 11
člen Ing. Pavel Svoboda 1.10.2003 - 5.8.2004
Vznik členství 28.11.2002
Zánik členství 28.4.2004
Adresa: Mikoláše Alše 2246/18 , Most 434 01
člen Ing. Petr Dluhoš 1.10.2003 - 5.8.2004
Vznik členství 28.11.2002
Zánik členství 28.4.2004
Adresa: Gorkého 772/5 , Liberec 460 01
Jméno František Martínek 1.1.1994 - 15.9.2005
Vznik členství 1.1.1994
Zánik členství 30.11.2004
Adresa: Na Tržišti 417 , Mšeno 277 35
Jméno ing. Vilém Žák 1.8.1996 - 15.9.2005
Adresa: Okružní 636 , Nové Strašecí 271 01
Jméno JUDr. Vlasta Turzová 1.8.1996 - 15.9.2005
Zánik členství 30.11.2004
Adresa: Dolní 229 , Žilina 273 01
Jméno Jiřina Provalilová 29.12.1999 - 15.9.2005
Vznik členství 1.1.1994
Zánik členství 30.11.2004
Adresa: Seifertova 490 , Unhošť 273 51
člen Marie Štráchalová 28.2.2004 - 15.9.2005
Vznik členství 23.4.2003
Zánik členství 15.2.2005
Adresa: Mělnická 131 , Mšeno 277 35
člen RNDr. Tomáš Paclík 5.8.2004 - 15.9.2005
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 27.7.2004
Adresa: Žerotínov 312/13 , Zábřeh 789 01
člen Ing. Dan Jiránek 1.10.2003 - 5.1.2006
Vznik členství 28.11.2002
Zánik členství 23.9.2005
Adresa: Helsinská 2785 , Kladno 272 04
člen Ing. Aleš Donner 5.8.2004 - 23.8.2006
Vznik členství 28.4.2004
Adresa: 48 , 276 01 Hořín Česká republika
člen Mgr. Pavel Rynt 5.8.2004 - 30.7.2007
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 24.5.2007
Adresa: U Cukrovaru 1075 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Vilém Žák 15.9.2005 - 30.7.2007
Vznik členství 23.4.2003
Zánik členství 23.4.2007
Vznik funkce 12.6.2003
Zánik funkce 23.4.2007
Adresa: Okružní 636 , Nové Strašecí 271 01
předseda dozorčí rady Ing. Vilém Žák 30.7.2007 - 30.7.2007
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 24.5.2007
Vznik funkce 24.5.2007
Zánik funkce 24.5.2007
Adresa: Okružní 636 , Nové Strašecí 271 01
člen dozorčí rady Ing. Aleš Donner 23.8.2006 - 15.11.2007
Vznik členství 28.4.2004
Adresa: Jahodová 120 , Hořín 276 01
člen dozorčí rady Mgr. Miroslav Vacek 30.7.2007 - 15.11.2007
Vznik členství 24.5.2007
Adresa: Maroldova 2004 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ing. Vilém Žák 30.7.2007 - 15.11.2007
Vznik členství 24.5.2007
Adresa: Okružní 636 , Nové Strašecí 271 01
člen dozorčí rady PaedDr. Milan Němec 15.9.2005 - 18.8.2008
Vznik členství 15.2.2005
Zánik členství 22.5.2008
Adresa: Akátová 3527 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Mgr. Šárka Drobná 15.11.2007 - 18.8.2008
Vznik členství 13.9.2007
Zánik členství 22.5.2008
Adresa: Masnerova stezka 660 , Kralupy nad Vltavou 278 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Aleš Donner 15.11.2007 - 29.1.2009
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 28.7.2008
Vznik funkce 13.9.2007
Zánik funkce 28.7.2008
Adresa: Jahodová 120 , Hořín 276 01
člen dozorčí rady JUDr. Vlasta Turzová 15.9.2005 - 17.6.2009
Vznik členství 15.2.2005
Zánik členství 12.5.2009
Adresa: Dolní 229 , Žilina 273 01
člen dozorčí rady Ing. Aleš Donner 29.1.2009 - 17.6.2009
Vznik členství 18.9.2008
Zánik členství 12.5.2009
Vznik funkce 18.9.2008
Zánik funkce 12.5.2009
Adresa: Jahodová 120 , Hořín 276 01
člen dozorčí rady Mgr. Miroslav Vacek 15.11.2007 - 12.7.2011
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 24.5.2011
Adresa: Ostrovecká 2228 , Kladno 272 01
předseda dozorčí rady Ing. Vilém Žák 15.11.2007 - 12.7.2011
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 24.5.2011
Vznik funkce 13.9.2007
Zánik funkce 24.5.2011
Adresa: Sukova 1233 , Nové Strašecí 271 01
člen dozorčí rady Mgr. Šárka Drobná 18.8.2008 - 12.7.2011
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: Masnerova stezka 660 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno Ing. Jiří Čermák 18.8.2008 - 12.7.2011
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: 17. listopadu 408 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Ing. Aleš Donner 17.6.2009 - 22.7.2013
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 12.5.2013
Adresa: Jahodová 120 , Hořín 276 01
člen dozorčí rady JUDr. Vlasta Turzová 17.6.2009 - 22.7.2013
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 12.5.2013
Adresa: Dolní 229 , Žilina 273 01
člen dozorčí rady Simon Přibyl 12.7.2011 - 24.7.2013
Vznik členství 26.5.2011
Adresa: Mládežnická 842 , Kladno 272 04
člen dozorčí rady Mgr. Miroslav Vacek 12.7.2011 - 27.7.2014
Vznik členství 26.5.2011
Adresa: Ostrovecká 2228 , Kladno 272 01
předseda dozorčí rady Ing. Vilém Žák 12.7.2011 - 28.7.2015
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Vznik funkce 13.6.2011
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: Sukova 1233 , Nové Strašecí 271 01
člen dozorčí rady Mgr. Petr Volf 12.7.2011 - 28.7.2015
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Legionářů 84/18 , Mělník 276 01
místopředseda dozorčí rady Aleš Donner 22.7.2013 - 28.7.2015
Vznik členství 23.5.2013
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: Jahodová 120 , Hořín 276 01
člen dozorčí rady Vlasta Turzová 22.7.2013 - 28.7.2015
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Dolní 229 , Žilina 273 01
člen dozorčí rady Simon Přibyl 24.7.2013 - 28.7.2015
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Mládežnická 842 , Kladno 272 04
člen dozorčí rady Mgr. Miroslav Vacek 27.7.2014 - 28.7.2015
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Ostrovecká 2228 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Aleš Donner 28.7.2015 - 2.8.2017
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 23.5.2017
Adresa: Jahodová 120 , Hořín 276 01

Sbírka Listin Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2380/SL 178 notářský zápis [NZ 956/2015] Městský soud v Praze 8.12.2015 15.1.2016 19.1.2016 18
B 2380/SL 177 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2015 15.1.2016 18.1.2016 34
B 2380/SL 176 notářský zápis [NZ 135/2015] Městský soud v Praze 26.5.2015 14.7.2015 29.7.2015 34
B 2380/SL 173 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.6.2015 23.6.2015 40
B 2380/SL 172 ostatní bod 4 z VH Městský soud v Praze 26.5.2015 15.6.2015 23.6.2015 1
B 2380/SL 171 notářský zápis NZ 962/2014 Městský soud v Praze 25.9.2014 30.9.2014 6.11.2014 17
B 2380/SL 170 posudek znalce č. 4 570-12-2014 Městský soud v Praze 20.5.2014 3.7.2014 11.7.2014 98
B 2380/SL 169 posudek znalce č. 4 569-12-2014 Městský soud v Praze 20.5.2014 3.7.2014 11.7.2014 62
B 2380/SL 168 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 375/2014 Městský soud v Praze 27.5.2014 16.6.2014 24.6.2014 60
B 2380/SL 167 notářský zápis NZ 362/2014 Městský soud v Praze 21.5.2014 16.6.2014 24.6.2014 16
B 2380/SL 166 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 4.6.2014 20.6.2014 17
B 2380/SL 164 posudek znalce č. 4374-12-2013 Městský soud v Praze 22.6.2013 5.12.2013 11.12.2013 64
B 2380/SL 163 posudek znalce č. 4375-12-2013 Městský soud v Praze 22.6.2013 25.10.2013 5.11.2013 71
B 2380/SL 162 posudek znalce č. 4371-12-2013 Městský soud v Praze 22.6.2013 25.10.2013 5.11.2013 78
B 2380/SL 161 posudek znalce č.4372-12-2013 Městský soud v Praze 22.6.2013 25.10.2013 5.11.2013 56
B 2380/SL 160 posudek znalce č. 4373-12-2013 Městský soud v Praze 22.6.2013 25.10.2013 5.11.2013 53
B 2380/SL 159 posudek znalce č.4376-12-2013 Městský soud v Praze 22.6.2013 25.10.2013 5.11.2013 51
B 2380/SL 158 notářský zápis NZ 570/2013 Městský soud v Praze 21.10.2013 25.10.2013 5.11.2013 18
B 2380/SL 157 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 23.5.2013 17.7.2013 31.7.2013 2
B 2380/SL 156 notářský zápis NZ 271/2013 Městský soud v Praze 23.5.2013 17.7.2013 31.7.2013 24
B 2380/SL 155 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 17.6.2013 19.6.2013 17
B 2380/SL 154 ostatní návrh na rozdělení zisku 2012 Městský soud v Praze 23.5.2013 17.6.2013 19.6.2013 1
B 2380/SL 153 notářský zápis NZ 54/2013 Městský soud v Praze 31.1.2013 1.2.2013 6.2.2013 21
B 2380/SL 152 posudek znalce č.4234-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 47
B 2380/SL 151 posudek znalce č.4233-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 69
B 2380/SL 150 posudek znalce č.4232-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 45
B 2380/SL 149 posudek znalce č.4231-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 75
B 2380/SL 148 posudek znalce č.4230-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 82
B 2380/SL 147 posudek znalce č.4229-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 57
B 2380/SL 146 posudek znalce č.4228-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 59
B 2380/SL 145 posudek znalce č.4227-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 55
B 2380/SL 144 posudek znalce č.4226-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 64
B 2380/SL 143 posudek znalce č.4225-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 92
B 2380/SL 142 posudek znalce č.4224-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 53
B 2380/SL 141 posudek znalce č.4223-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 54
B 2380/SL 140 posudek znalce č.4222-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 60
B 2380/SL 139 posudek znalce č.4221-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 79
B 2380/SL 138 posudek znalce č.4220-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 82
B 2380/SL 137 posudek znalce č.421912-12-2012 Městský soud v Praze 22.11.2012 1.2.2013 6.2.2013 78
B 2380/SL 136 notářský zápis NZ 292/2012 Městský soud v Praze 24.5.2012 15.6.2012 4.7.2012 18
B 2380/SL 135 ostatní zpráva o podnikatelské činnosti r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 31.5.2012 12.6.2012 2
B 2380/SL 134 ostatní rozdělení zisku r. 2011 Městský soud v Praze 24.5.2012 31.5.2012 12.6.2012 1
B 2380/SL 133 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 31.5.2012 12.6.2012 32
B 2380/SL 132 ostatní rozdělení HV Městský soud v Praze 26.5.2011 24.6.2011 7.7.2011 1
B 2380/SL 131 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 24.6.2011 7.7.2011 38
B 2380/SL 130 notářský zápis NZ 549/2010 Městský soud v Praze 24.8.2010 27.8.2010 5.1.2011 19
B 2380/SL 129 ostatní návrh na rozdělení HV Městský soud v Praze 18.5.2010 16.6.2010 20.6.2010 1
B 2380/SL 128 ostatní zpráva představenstva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 16.6.2010 20.6.2010 3
B 2380/SL 127 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 16.6.2010 20.6.2010 34
B 2380/SL 125 posudek znalce č.3165-12-2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 20.10.2009 100
B 2380/SL 124 posudek znalce č.3164-12-2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 20.10.2009 44
B 2380/SL 123 posudek znalce č.3163-12-2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 20.10.2009 51
B 2380/SL 122 posudek znalce č.3162-12-2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 20.10.2009 59
B 2380/SL 121 posudek znalce č.3161-12-2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 20.10.2009 78
B 2380/SL 120 posudek znalce č.3160-12-2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 20.10.2009 50
B 2380/SL 119 posudek znalce č.3159-12-2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 20.10.2009 53
B 2380/SL 118 posudek znalce č.3158-12-2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 20.10.2009 52
B 2380/SL 117 posudek znalce č.3157-12-2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 20.10.2009 45
B 2380/SL 116 posudek znalce č.3156-12-2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 20.10.2009 51
B 2380/SL 115 posudek znalce č.3155-12-2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 20.10.2009 56
B 2380/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.5.2009 22.5.2009 32
B 2380/SL 102 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.5.2008 3.6.2008 30
B 2380/SL 99 notářský zápis NZ 381/2007 Městský soud v Praze 24.5.2007 19.6.2007 26.6.2007 20
B 2380/SL 97 ostatní návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 24.5.2007 7.6.2007 14.6.2007 1
B 2380/SL 96 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 31.12.2006 7.6.2007 14.6.2007 2
B 2380/SL 95 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 7.6.2007 14.6.2007 32
B 2380/SL 94 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 21.8.2006 0
B 2380/SL 93 ostatní -návrh na rozdělení zisku r.05 Městský soud v Praze 18.5.2006 16.6.2006 20.6.2006 0
B 2380/SL 92 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 18.5.2006 16.6.2006 20.6.2006 0
B 2380/SL 91 posudek znalce č.2083-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 90 posudek znalce č.2082-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 89 posudek znalce č.2081-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 88 posudek znalce č.2080-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 87 posudek znalce č.2062-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 86 posudek znalce č.2061-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 85 posudek znalce č.2060-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 84 posudek znalce č.2059-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 83 posudek znalce č.2058-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 82 posudek znalce č.2057-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 81 posudek znalce č.2056-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 80 posudek znalce č.2055-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 79 posudek znalce č.2054-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 78 posudek znalce č.2053-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 77 posudek znalce č.2052-12/06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 76 posudek znalce č.2051-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 75 posudek znalce č.2050-12-06 Městský soud v Praze 1.3.2006 24.5.2006 7.6.2006 0
B 2380/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 1.6.2006 6.6.2006 50
B 2380/SL 73 ostatní -zpr.představenstva Městský soud v Praze 26.7.2004 5.5.2006 0
B 2380/SL 72 posudek znalce č.2517-95/04+ÚZ r.03 Městský soud v Praze 31.5.2004 5.5.2006 0
B 2380/SL 71 ostatní -sml.o prod.části podniku Městský soud v Praze 16.9.2004 5.5.2006 0
B 2380/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.2.2006 30.3.2006 5.4.2006 0
B 2380/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.3.2006 30.3.2006 0
B 2380/SL 65 posudek znalce č.1939-12-2005 Městský soud v Praze 25.10.2005 14.12.2005 11.1.2006 0
B 2380/SL 64 posudek znalce č.1938-12-2005 Městský soud v Praze 25.10.2005 14.12.2005 11.1.2006 0
B 2380/SL 63 posudek znalce č.1937-12-2005 Městský soud v Praze 25.10.2005 14.12.2005 11.1.2006 0
B 2380/SL 62 posudek znalce č.1934-12-2005 Městský soud v Praze 25.10.2005 14.12.2005 11.1.2006 0
B 2380/SL 61 posudek znalce č.1933-12-2005 Městský soud v Praze 25.10.2005 14.12.2005 11.1.2006 0
B 2380/SL 60 posudek znalce č.1932-12-2005 Městský soud v Praze 25.10.2005 14.12.2005 11.1.2006 0
B 2380/SL 59 notářský zápis -NZ561/05 Městský soud v Praze 24.11.2005 10.1.2006 0
B 2380/SL 58 notářský zápis -NZ339/04+přílohy 1-6 Městský soud v Praze 26.10.2004 13.7.2005 17.8.2005 0
B 2380/SL 57 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 16.9.2004 13.7.2005 17.8.2005 0
B 2380/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2004+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 8.7.2005 13.7.2005 58
B 2380/SL 54 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 15.2.2005 19.4.2005 0
B 2380/SL 53 ostatní -zápis č.15/04jed.představenst Městský soud v Praze 21.12.2004 19.4.2005 0
B 2380/SL 52 ostatní -zápis č.12/04jed.představenst Městský soud v Praze 26.10.2004 19.4.2005 0
B 2380/SL 51 ostatní -rezignace/ing.Chudoba/ Městský soud v Praze 7.9.2004 19.4.2005 0
B 2380/SL 50 ostatní -zápis č.2/05zased.představens Městský soud v Praze 24.3.2005 19.4.2005 0
B 2380/SL 49 ostatní -zápis č.11/04zased.představen Městský soud v Praze 16.9.2004 19.4.2005 0
B 2380/SL 48 ostatní -zápis zased.DR+představenstva Městský soud v Praze 24.11.2004 19.4.2005 0
B 2380/SL 47 ostatní -rezignace/Mgr.Volf/ Městský soud v Praze 24.11.2004 19.4.2005 0
B 2380/SL 46 ostatní -rezignace/RNDr.Čech/ Městský soud v Praze 16.11.2004 19.4.2005 0
B 2380/SL 45 ostatní rezignace/ing.Beneš/ Městský soud v Praze 24.11.2004 19.4.2005 0
B 2380/SL 44 ostatní -zápis z představenstva 1/05 Městský soud v Praze 10.2.2005 19.4.2005 0
B 2380/SL 43 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 19.4.2005 0
B 2380/SL 42 ostatní -přílohy k prod.části podniku Městský soud v Praze 11.8.2004 11.8.2004 0
B 2380/SL 41 ostatní -zápis představenstva+DR+usnes Městský soud v Praze 27.7.2004 11.8.2004 11.8.2004 0
B 2380/SL 40 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 11.8.2004 11.8.2004 0
B 2380/SL 39 ostatní -zápis č.6/04zased.představens Městský soud v Praze 5.5.2004 21.7.2004 0
B 2380/SL 38 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 6.5.2004 21.7.2004 0
B 2380/SL 37 notářský zápis -NZ273/04 Městský soud v Praze 28.4.2004 21.7.2004 0
B 2380/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 7.5.2004 13.5.2004 79
B 2380/SL 31 posudek znalce -1 348-05-2003 Městský soud v Praze 20.11.2003 3.2.2004 0
B 2380/SL 30 notářský zápis -NZ284/03+ÚZ r.2002 Městský soud v Praze 23.4.2003 3.2.2004 0
B 2380/SL 29 notářský zápis -NZ422/03 Městský soud v Praze 20.6.2003 3.2.2004 0
B 2380/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.4.2003 3.2.2004 0
B 2380/SL 27 notářský zápis NZ285/03 Městský soud v Praze 30.4.2003 3.2.2004 0
B 2380/SL 26 notářský zápis -NZ360/03 Městský soud v Praze 25.11.2003 3.2.2004 0
B 2380/SL 25 stanovy společnosti  2x Městský soud v Praze 12.11.2002 10.10.2003 0
B 2380/SL 24 ostatní -žádost o vysvět.akcionáře/VH/ Městský soud v Praze 28.11.2002 10.6.2003 0
B 2380/SL 23 ostatní -protest akcionáře/VH/ Městský soud v Praze 28.11.2002 10.6.2003 0
B 2380/SL 22 ostatní -návrh akcionáře/VH/ Městský soud v Praze 28.11.2002 10.6.2003 0
B 2380/SL 21 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.12.2002 10.6.2003 0
B 2380/SL 20 ostatní -mimořádná VH+přílohy Městský soud v Praze 28.11.2002 10.6.2003 0
B 2380/SL 19 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 17.12.2002 10.6.2003 0
B 2380/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.5.2003 20.5.2003 53
B 2380/SL 17 účetní závěrka za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.5.2003 20.5.2003 6
B 2380/SL 16 notářský zápis NZ404/2002 Městský soud v Praze 14.8.2002 31.12.2002 0
B 2380/SL 15 notářský zápis NZ423/2002 Městský soud v Praze 27.8.2002 31.12.2002 0
B 2380/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ390/01 Městský soud v Praze 17.9.2001 21.10.2002 0
B 2380/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.8.2002 16.9.2002 7.10.2002 0
B 2380/SL 13 notářský zápis -NZ404/2002 Městský soud v Praze 14.8.2002 16.9.2002 7.10.2002 0
B 2380/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 15.7.2002 16.7.2002 37
B 2380/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 4.12.2001 85
B 2380/SL 7 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 23.3.2001 4.4.2001 0
B 2380/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996,1997,1998,1999 Městský soud v Praze 26.6.2000 156
B 2380/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ396/97 Městský soud v Praze 12.6.1997 2.3.2000 0
B 2380/SL 4 notářský zápis -NZ688/98 Městský soud v Praze 20.10.1998 2.3.2000 0
B 2380/SL 2 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 5.8.1999 16
B 2380/SL 68 ostatní -smlouva o vkladu-1x Městský soud v Praze 6.3.2006 0
B 2380/SL 67 ostatní -smlouva o vkladu-4x Městský soud v Praze 28.2.2006 0
B 2380/SL 66 ostatní -smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 28.2.2006 0
B 2380/SL 56 ostatní -zápis č.4/03 jednání DR Městský soud v Praze 12.6.2003 8.8.2005 0
B 2380/SL 35 ostatní prohl.o vložení nepeněž.vkladu Městský soud v Praze 0
B 2380/SL 34 ostatní -předávácí protokol Městský soud v Praze 9.2.2004 1
B 2380/SL 33 ostatní sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 5.2.2004 0
B 2380/SL 32 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 12.6.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46356991
Jméno Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Kladna
Vznik první živnosti: 3.3.1994
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 3

Sídlo Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Živnosti a provozovny Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.3.1994

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna U vodojemu 3085, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1002125723
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.11.1994

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna U vodojemu 3085, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1002125723
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.1994

Živnost č. 4 Provoz veřejných vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1994
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 5 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1994
Zánik oprávnění 13.3.2002

Živnost č. 7 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 3.8.2004

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava - provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 11.2.2005

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 31.5.1998

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a přenosu informací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1994
Zánik oprávnění 30.8.2001

Živnost č. 14 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost technických poradců v oblasti vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 26.3.2009

Živnost č. 18 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1994
Zánik oprávnění 29.11.2010

Živnost č. 19 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1994
Zánik oprávnění 29.11.2010

Živnost č. 22 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1994
Zánik oprávnění 3.4.2002

Živnost č. 23 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1994
Zánik oprávnění 27.6.2001

Živnost č. 24 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace v rámci platného osvědčení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1994
Zánik oprávnění 14.10.1995
Konec oprávnění 14.10.1995

Živnost č. 25 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1995
Zánik oprávnění 29.11.2010

Živnost č. 26 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1995
Zánik oprávnění 29.11.2010

Živnost č. 27 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1996
Zánik oprávnění 31.5.2004

Živnost č. 28 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1996
Zánik oprávnění 29.11.2010

Živnost č. 29 Ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.1996
Zánik oprávnění 31.5.2001

Živnost č. 30 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Jana Poláková
Člen statutárního orgánu MVDr. Ctirad Mikeš
Člen statutárního orgánu Ing. Přemysl Mužík
Člen statutárního orgánu Petr Holeček
Člen statutárního orgánu Mgr. Milan Schweigstill
Člen statutárního orgánu Mgr. Milan Volf
Člen statutárního orgánu Miroslav Baloun

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

IČO: 46356991
Firma: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kladno
Základní územní jednotka: Kladno
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Sídlo: U vodojemu 3085, Kladno 272 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Výstavba bytových a nebytových budov
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
tracking image