Firma VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. IČO 26823357


VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (26823357) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2004 a je stále aktivní. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. nemá žádnou provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2751
IČO (identifikační číslo osoby) 26823357
Jméno VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2004
Dne 3. 11. 2017 byla uzavřena mezi společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČO: 26823357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, jako prodávajícím, a společností MORAVIA INDUSTRY LTD, reg. č. 11025781, se sídlem Dalton 60, Dalton House Windsor Avenue, SW19 2RR Londýn, Spojené království, jako kupujícím, smlouva o koupi části závodu, na základě které prodávající převedl a kupující nabyl s účinností k 3. 11. 2017 vlastnické právo k části závodu označené jako "HARD", zabývající se výrobou lehkých ocelových konstrukcí, umístěné v budovách na pozemcích parc. č. 2033/2, 2037/8, 2037/18, 2037/19 a 2037/20 ve vlastnictví dlužníka, pozemcích parc. č. 2037/36, 2037/37, 2037/80, 2037/94 ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE REVMONT a.s. a pozemcích zapsaných na LV č. 3517 ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE a.s., v katastrálním území Jeseník. 4.5.2018
Dne 27. 9. 2017 byla uzavřena mezi společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČO: 26823357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, jako prodávajícím, společností Taxton Property, s.r.o., IČO: 02147173, se sídlem Mostecká 273/21, Malá Stra na, 118 00 Praha 1, jako kupujícím, smlouva o koupi části závodu, na základě které prodávající převedl a kupující nabyl s účinností k 6. 10. 2017 vlastnické právo k části závodu označené jako "Kotlárna" - divize energetické strojírenství, zabývající se vý robou zařízení pro klasickou a jadernou energetiku a dodávky skladovacích komplexů pro chemický a petrochemický průmysl, umístěné (A) v budovách bez č.p. na pozemcích par. č. 1018/7, 1018/8 a 1018/13; (B) na pozemcích parc. č. 1018/20, 1018/1, 1018/12, 10 18/2,(v) parc. č. 1018/3, 1018/14 (vše LV 2007), katastrální území Vítkovice; a (C) na pozemku parc. č 3043/1 (parkoviště, LV 5751), katastrální území Moravská Ostrava ve vlastnictví Dlužníka; a (D) dále v budovách bez č.p. na pozemcích parc.č 3640/9, 364 0/8, 3640/6, 3640/7 v katastrálním území Moravská Ostrava a (E) na pozemcích parc.č. 3044/2, 3636/2, 3636/9, 3640/12, 3640/5, v katastrálním území Moravská Ostrava; a (F) v budově bez č.p. na pozemcích parc.č. 1018/9 v katastrálním území Vítkovice ve vlas tnictví VÍTKOVICE a.s. 4.5.2018
Dne 27. 9. 2017 byla uzavřena mezi společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČO: 26823357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, jako prodávajícím, společností Taxton Property, s.r.o., IČO: 02147173, se sídlem Mostecká 273/21, Malá Stra na, 118 00 Praha 1, jako kupujícím, smlouva o koupi části závodu, na základě které prodávající převedl a kupující nabyl s účinností k 6. 10. 2017 vlastnické právo k části závodu označené jako "Mostárna" - divize mosty a ocelové konstrukce zabývající se vý robou těžkých ocelových konstrukcí pro mosty, hangáry, stadiony apod., umístěné zejm. v (A) budovách bez č.p. na pozemcích parc. č. 1018/15 (LV 2364) a parc. č. 1011/40, 1011/39, 1011/3; a (B) zejm. na pozemcích par. č. 1018/17 (LV 2365), parc. č. 1018/16 , 1011/27, 1011/44, 1011/23, 1018/4, 1018/5 (LV 2007) a na části pozemku parc. č. 1011/1 (LV 2362), vše v katastrálním území Vítkovice. 4.5.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 10.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 25.2.2014
Na společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením a v důsledku rozdělení odštěpením sloučením: (1.) veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE - Export, a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 005 49 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, číslo vložky 1729, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem; (2.) veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE HARD a.s., se sídlem Jeseník, Jaroslava Ježka 925/20, PSČ 790 01, IČ 259 08 065, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, číslo vložky 2588, která jako zanikající společnost byla z rušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem; (3.) vyčleněná část jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) představující majetek a závazky nákladových středisek NS 822 - Mostárna, NS 830 - Energetické strojírenství, NS 463, 890 - Engineerging a NS 445 - Projekce a konstrukce a tomu odpovídající část správy a centrálně evidovaného majetku a závazků, rozdělované společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 258 77 950, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Os travě v oddíle B, číslo vložky 2486. 1.6.2008
1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 2,000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 48,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet osm miliónů korun českých) na částku 50,000.000,-Kč (slovy: padesát miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť se ho akcionář vzdal před přijetím tohoto rozhodnutí a všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem. 8.3.2004 - 30.4.2004
2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno v níže uvedených jmenovitých hodnotách - 48 (slovy: čtyřicet osm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých). 8.3.2004 - 30.4.2004
3. Všechny nově emitované akcie, tj. akcie v počtu 48 (slovy: čtyřicet osm) kusů ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) budou upsány nepeněžitými vklady. 8.3.2004 - 30.4.2004
4. Všechny nově upisované akcie uvedené v odst. 3 budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, a to: stávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 302 v rozsahu 7 (slovy: sedm) kusů akc ií po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) a společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 25 87 79 50, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 2486 v rozsahu 41 (slovy: čtyřicet jedna) kusů akcií po 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých). 8.3.2004 - 30.4.2004
5. Veškeré nové akcie jsou určení zájemci oprávněni upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. , Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcíí, kterou určení zájemci uzavřou se společností VÍTKOVICE- ENVI, a .s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE - ENVI, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost určeným zájemcům. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení o zápisu rozhodn utí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Emisní kurs takto zapisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 8.3.2004 - 30.4.2004
6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. , Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70 ve lhůtě do 31.7.2004 (třicátého prvního července roku dva tisíce čtyři). 8.3.2004 - 30.4.2004
7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií nepeněžitými vklady. 8.3.2004 - 30.4.2004
8. Předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájmece VÍTKOVICE, a.s. je část jeho podniku v rozsahu NS 640- Povrchové ochrany, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vy mezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE, a.s a je pro ni vedeno oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve společném znaleckém posudku znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři , s.r.o. a znalce Ing. Josefa Pawlity. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 9,100.000,-Kč (slovy: devětmiliónů jedno sto tisíc korun českých) společným znaleckým posudkem číslo 16/2004 ze dne 19.2.2004 tohoto znaleckého ústavu a znalce jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.2.2004, spisová značka Nc 5022/2004. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. se určuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude zapo čítána částka 7,000.000,-Kč (slovy: sedm miliónů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad, bude vrácen upisovateli. Za tento nepeněžitý vklad se vydá 7 (slovy: sedm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) v emisním kursu po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii. 8.3.2004 - 30.4.2004
Předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. je část jeho podniku v rozsahu PJ 831 ENVI, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vymeze ném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s a je pro ni vedeno oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve společném znaleckém posudku znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. a znalce Ing. Josefa Pawlity. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 58,000.000,-Kč (slovy: padesát osm miliónů korun českých) společným znaleckým posudkem číslo 15/2004 ze dne 19.2.200 4 tohoto znaleckého ústavu a znalce jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.2.2004, spisová značka Nc 5023/2004. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. se určuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude zap očítána částka 41,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet jedna miliónů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad, bude vrácen upisovateli. Za tento nepeněžitý vklad se vydá 41 (slovy: čtyřicet jedna) kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) a v emisním kursu po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii. 8.3.2004 - 30.4.2004

Aktuální kontaktní údaje VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Kapitál VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

zakladni jmění 1 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.6.2008
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.4.2004 - 1.6.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2004 - 30.4.2004

Akcie VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 9 1.6.2008
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 1 1.6.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 48 30.4.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 30.4.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 1.1.2004 - 30.4.2004

Sídlo VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ruská 1142 30, 703 00 Ostrava Česká republika
3.10.2013
Adresa Ruská 1142 , 706 00 Ostrava Česká republika
1.1.2004 - 3.10.2013

Předmět podnikání VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 10.5.2013
galvanizérství, smaltérství 9.9.2008
zámečnictví, nástrojářství 9.9.2008
klempířství a oprava karoserií 9.9.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 9.9.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 9.9.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 9.9.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 9.9.2008
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 9.9.2008
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 9.9.2008
obráběčství 9.9.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 9.9.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.9.2008
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 9.9.2008 - 10.5.2013
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 29.5.2008 - 9.9.2008
projektování elektrických zařízení 29.5.2008 - 9.9.2008
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 29.5.2008 - 9.9.2008
skladování zboží a manipulace s nákladem 29.5.2008 - 9.9.2008
balicí činnosti 29.5.2008 - 9.9.2008
výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 29.5.2008 - 9.9.2008
činnost technických poradců v oblasti strojírenství a hutnictví, energetiky, chemie, stavebnictví 29.5.2008 - 9.9.2008
testování, měření, analýzy a kontroly 29.5.2008 - 9.9.2008
příprava a vypracování technických návrhů 29.5.2008 - 9.9.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 29.5.2008 - 9.9.2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 29.5.2008 - 9.9.2008
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 29.5.2008 - 9.9.2008
realitní činnost 29.5.2008 - 9.9.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 29.5.2008 - 9.9.2008
kopírovací práce 29.5.2008 - 9.9.2008
grafické práce a kresličské práce 29.5.2008 - 9.9.2008
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 29.5.2008 - 9.9.2008
ubytovací služby 29.5.2008 - 9.9.2008
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.10.2006
projektová činnost ve výstavbě 16.10.2006
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 16.10.2006 - 9.9.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 16.10.2006 - 9.9.2008
zprostředkování služeb 27.9.2004 - 9.9.2008
příprava a vypracování technických návrhů 27.9.2004 - 9.9.2008
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 27.9.2004 - 9.9.2008
zprostředkování obchodu 21.6.2004 - 9.9.2008
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 21.6.2004 - 9.9.2008
zámečnictví 21.6.2004 - 9.9.2008
klempířství 21.6.2004 - 9.9.2008
přípravné práce pro stavby 1.1.2004 - 9.9.2008
inženýrská činnost v investiční výstavbě 1.1.2004 - 9.9.2008
velkoobchod 1.1.2004 - 9.9.2008
specializovaný maloobchod 1.1.2004 - 9.9.2008
povrchové úpravy a svařování kovů 1.1.2004 - 9.9.2008
galvanizérství 1.1.2004 - 9.9.2008
smaltérství 1.1.2004 - 9.9.2008

vedení firmy VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Statutární orgán VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 10.6.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 17.3.2011 - 10.6.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. 11.6.2009 - 17.3.2011
J e d n á n í : Jednat jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 31.1.2008 - 11.6.2009
J e d n á n í : Jednat jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně. 1.1.2004 - 31.1.2008
místopředseda představenstva Ing. Petr Krupa 4.5.2017
Vznik členství 3.3.2017
Vznik funkce 6.3.2017
Adresa: 127 , 257 22 Čtyřkoly Česká republika
člen představenstva Ing. Marián Knápek 4.5.2017
Vznik členství 3.3.2017
Adresa: Pod Stráží 14 , 664 52 Sokolnice Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Světlík 1.1.2004 - 21.6.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 1.1.2004
Adresa: Pavlouskova 4431 , Ostrava Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Novotný 1.1.2004 - 21.6.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 1.1.2004
Adresa: U Hřiště 242 , Srch Česká republika
člen představenstva Ing. Michal Pastušek 1.1.2004 - 21.6.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 1.1.2004
Adresa: Nádražní 2680 , Ostrava Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jan Světlík 21.6.2004 - 27.9.2004
Vznik členství 1.1.2004
Vznik funkce 10.3.2004
Adresa: Pavlouskova 4431 , Ostrava Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Novotný 21.6.2004 - 9.1.2006
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 6.12.2005
Adresa: U Hřiště 242 , Srch Česká republika
předseda představenstva Ing. Michal Pastušek 21.6.2004 - 22.12.2006
Vznik členství 1.1.2004
Vznik funkce 10.3.2004
Adresa: Nádražní 2680 , Ostrava Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Tajchman CSc. 9.1.2006 - 22.12.2006
Vznik členství 6.12.2005
Zánik členství 27.11.2006
Adresa: Úlehlova 34 , 700 30 Ostrava Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jan Světlík 27.9.2004 - 31.1.2008
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 23.1.2008
Vznik funkce 10.3.2004
Zánik funkce 23.1.2008
Adresa: Veleslavínova 1766 , Ostrava Česká republika
předseda představenstva Ing. Michal Pastušek 22.12.2006 - 31.1.2008
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 23.1.2008
Vznik funkce 10.3.2004
Zánik funkce 23.1.2008
Adresa: Bastlova 1008 , 700 30 Ostrava Česká republika
člen představenstva Zdeněk Mácha 22.12.2006 - 31.1.2008
Vznik členství 27.11.2006
Zánik členství 23.1.2008
Adresa: Foerstrova 714 , 738 02 Frýdek-Místek Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Milan Beněk 31.1.2008 - 6.11.2008
Vznik členství 23.1.2008
Zánik členství 20.10.2008
Vznik funkce 23.1.2008
Zánik funkce 20.10.2008
Adresa: Schovaná 2235 , 708 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Ing. František Hudák 31.1.2008 - 11.1.2010
Vznik členství 23.1.2008
Zánik členství 31.12.2009
Adresa: Zlenická 883 , 104 00 Praha 10 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Pavel Ondruch 6.11.2008 - 20.7.2011
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 1.7.2011
Vznik funkce 21.10.2008
Zánik funkce 1.7.2011
Adresa: J. Herolda 1559 , 700 30 Ostrava Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Světlík 31.1.2008 - 6.4.2013
Vznik členství 23.1.2008
Zánik členství 27.2.2013
Vznik funkce 23.1.2008
Zánik funkce 27.2.2013
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Trchalík 11.1.2010 - 18.7.2013
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 8.7.2013
Zánik funkce 8.7.2013
Adresa: Hradčanská 622 , 742 85 Vřesina u Bílovce Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Martin Pecina 20.7.2011 - 18.7.2013
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 8.7.2013
Vznik funkce 19.7.2011
Zánik funkce 8.7.2013
Adresa: 339 , 739 08 Frýdek-Místek Česká republika
místopředseda představenstva Břetislav Nitka 18.7.2013 - 25.2.2014
Vznik členství 8.7.2013
Zánik členství 20.12.2013
Vznik funkce 8.7.2013
Zánik funkce 20.12.2013
Adresa: U Březinek 1277 , 739 32 Vratimov Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Kamil Kučera 25.2.2014 - 4.3.2015
Vznik členství 20.12.2013
Vznik funkce 6.1.2014
Adresa: U Haldy 1539 54, 700 30 Ostrava Česká republika
člen představenstva David Sivčák 18.7.2013 - 30.4.2015
Vznik členství 8.7.2013
Zánik členství 24.3.2015
Adresa: Nad Vodárnou 1090 5, 747 14 Ludgeřovice Česká republika
člen představenstva JUDr. Jiří Skuhra 30.4.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 24.3.2015
Adresa: Bubenečská 282 8, 160 00 Praha 6 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Kamil Kučera 4.3.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 20.12.2013
Vznik funkce 6.1.2014
Zánik funkce 29.9.2015
Adresa: Bažanova 1008 21, 720 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva JUDr. Jiří Skuhra 12.6.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 24.3.2015
Adresa: Bubenečská 282 8, 160 00 Praha Česká republika
člen představenstva Ing. Kamil Kučera 20.10.2015 - 16.12.2015
Vznik členství 20.12.2013
Zánik členství 30.11.2015
Adresa: Bažanova 1008 21, 720 00 Ostrava Česká republika
místopředseda představenstva JUDr. Jiří Skuhra 20.10.2015 - 24.2.2016
Vznik členství 24.3.2015
Vznik funkce 29.9.2015
Adresa: Bubenečská 282 8, 160 00 Praha Česká republika
předseda představenstva Jan Světlík 6.4.2013 - 7.12.2016
Vznik členství 27.2.2013
Zánik členství 14.11.2016
Vznik funkce 28.2.2013
Zánik funkce 14.11.2016
Adresa: Veleslavínova 1766 13, 702 00 Ostrava Česká republika
místopředseda představenstva JUDr. Jiří Skuhra 24.2.2016 - 7.12.2016
Vznik členství 24.3.2015
Zánik členství 14.11.2016
Vznik funkce 29.9.2015
Zánik funkce 14.11.2016
Adresa: Matějkova 2443 13, 190 00 Praha Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Polák 16.12.2015 - 4.5.2017
Vznik členství 1.12.2015
Zánik členství 28.2.2017
Adresa: Mrkvičkova 1363 13, 163 00 Praha Česká republika
místopředseda představenstva Radek Bačák 7.12.2016 - 4.5.2017
Vznik členství 15.11.2016
Zánik členství 22.2.2017
Vznik funkce 15.11.2016
Zánik funkce 22.2.2017
Adresa: Nad Lipinou 1729 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
předseda představenstva Simeon Hýbl 7.12.2016 - 14.6.2017
Vznik členství 15.11.2016
Zánik členství 20.4.2017
Vznik funkce 15.11.2016
Zánik funkce 20.4.2017
Adresa: 148 , 789 62 Bohutín Česká republika

Dozorčí rada VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jarmila Bartošová 8.6.2015
Vznik členství 1.5.2015
Adresa: Malánky 1139 11, 748 01 Hlučín Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Jan Světlík 7.12.2016
Vznik členství 15.11.2016
Vznik funkce 15.11.2016
Adresa: Veleslavínova 1766 13, 702 00 Ostrava Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Milan Juřík 7.12.2016
Vznik členství 1.9.2014
Adresa: Na Výsluní 2801 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
člen Liběna Hladká 1.1.2004 - 21.6.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 1.1.2004
Adresa: Martinovská 5251 , Ostrava Česká republika
člen Petr Špaček 1.1.2004 - 21.6.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 1.1.2004
Adresa: Panská 721 , Studénka Česká republika
člen Ing. Petr Palička 1.1.2004 - 21.6.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 1.1.2004
Adresa: Staroveská 158 , Ostrava Česká republika
místopředseda Ing. Petr Palička 21.6.2004 - 27.9.2004
Vznik členství 1.1.2004
Vznik funkce 11.3.2004
Zánik funkce 27.7.2004
Adresa: Staroveská 158 , Ostrava Česká republika
člen Liběna Hladká 21.6.2004 - 27.5.2005
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 14.3.2005
Adresa: Martinovská 5251 , Ostrava Česká republika
předseda Petr Špaček 21.6.2004 - 27.5.2005
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 14.3.2005
Vznik funkce 11.3.2004
Adresa: Panská 721 , Studénka Česká republika
člen Ing. Petr Palička 27.9.2004 - 27.5.2005
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 14.3.2005
Adresa: Staroveská 158 , Ostrava Česká republika
člen Liběna Hladká 27.5.2005 - 24.10.2007
Vznik členství 14.3.2005
Adresa: Martinovská 5251 , Ostrava Česká republika
člen Liběna Hladká 24.10.2007 - 9.9.2008
Vznik členství 14.3.2005
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava Česká republika
předseda Petr Špaček 27.5.2005 - 11.11.2009
Vznik členství 14.3.2005
Zánik členství 19.10.2009
Vznik funkce 24.3.2005
Zánik funkce 19.10.2009
Adresa: Panská 721 , Studénka Česká republika
člen dozorčí rady Vladimír Vodvářka 27.5.2005 - 27.5.2010
Vznik členství 21.3.2005
Zánik členství 29.4.2010
Adresa: Sportovní 0 , 739 44 Brušperk Česká republika
člen Liběna Světlíková 9.9.2008 - 27.5.2010
Vznik členství 14.3.2005
Zánik členství 29.4.2010
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Milan Juřík 11.11.2009 - 18.7.2013
Vznik členství 19.10.2009
Vznik funkce 26.10.2009
Adresa: Na Výsluní 2801 , 738 01 Frýdek Česká republika
člen dozorčí rady Lubomír Mišun 27.5.2010 - 25.2.2014
Vznik členství 29.4.2010
Adresa: Břustkova 598 17, 700 30 Ostrava Česká republika
člen dozorčí rady Liběna Světlíková 27.5.2010 - 25.2.2014
Vznik členství 29.4.2010
Adresa: Veleslavínova 1766 13, 702 00 Ostrava Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Milan Juřík 18.7.2013 - 23.10.2014
Vznik členství 19.10.2009
Zánik členství 1.9.2014
Vznik funkce 26.10.2009
Zánik funkce 1.9.2014
Adresa: Na Výsluní 2801 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
člen dozorčí rady Lubomír Mišun 25.2.2014 - 8.6.2015
Vznik členství 29.4.2010
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: Břustkova 598 17, 700 30 Ostrava Česká republika
člen dozorčí rady Liběna Světlíková 25.2.2014 - 8.6.2015
Vznik členství 29.4.2010
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: Veleslavínova 1766 13, 702 00 Ostrava Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Milan Juřík 23.10.2014 - 7.12.2016
Vznik členství 1.9.2014
Vznik funkce 10.9.2014
Zánik funkce 15.11.2016
Adresa: Na Výsluní 2801 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
člen dozorčí rady Liběna Světlíková 8.6.2015 - 7.12.2016
Vznik členství 1.5.2015
Zánik členství 14.11.2016
Adresa: Veleslavínova 1766 13, 702 00 Ostrava Česká republika

Prokura VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Martin Pecina 17.5.2011 - 20.7.2011
Adresa: 339 , 739 08 Frýdek-Místek Česká republika

Sbírka Listin VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2751/SL 93 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání Krajský soud v Ostravě 29.9.2015 16.10.2015 23.10.2015 1
B 2751/SL 92 ostatní Výsledek hospodaření r. 2014 Krajský soud v Ostravě 3.8.2015 11.8.2015 17.8.2015 1
B 2751/SL 91 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 11.8.2015 17.8.2015 128
B 2751/SL 90 rozhod. o statut. orgánu Záp. ze zas. představenstva + rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.4.2015 4.6.2015 9.6.2015 6
B 2751/SL 89 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 24.3.2015 22.4.2015 5.5.2015 2
B 2751/SL 88 ostatní Výsledek hospodaření společnosti r. 2013 Krajský soud v Ostravě 27.7.2014 1.7.2014 1
B 2751/SL 87 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 27.7.2014 1.7.2014 122
B 2751/SL 86 stanovy společnosti úplné znění k 10.6.2014 Krajský soud v Ostravě 18.6.2014 23.6.2014 17
B 2751/SL 85 notářský zápis Nz 326/2014 Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 6.6.2014 16.6.2014 22
B 2751/SL 84 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 20.12.2013 5.2.2014 27.2.2014 2
B 2751/SL 83 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 6.1.2014 5.2.2014 27.2.2014 1
B 2751/SL 82 ostatní Výsledek hospodaření r. 2012 Krajský soud v Ostravě 5.8.2013 6.8.2013 1
B 2751/SL 81 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 5.8.2013 6.8.2013 68
B 2751/SL 80 rozhod. o statut. orgánu Zápis z 151. zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 8.7.2013 17.7.2013 26.7.2013 2
B 2751/SL 79 rozhod. o statut. orgánu Zápis z 46. zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 8.7.2013 17.7.2013 26.7.2013 1
B 2751/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.2.2013 14.3.2013 10.4.2013 2
B 2751/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 28.2.2013 14.3.2013 10.4.2013 1
B 2751/SL 76 ostatní - výsledek hospodař. r.2011 Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 16.7.2012 1
B 2751/SL 75 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 16.7.2012 91
B 2751/SL 74 insolvenční rozhodnutí KSBR 38 INS 15287/2011-A-2 vyh Krajský soud v Ostravě 29.8.2011 5.12.2011 14.12.2011 2
B 2751/SL 73 insolvenční rozhodnutí KSOS 25 INS 15287/2011-A12 ZŘ Krajský soud v Ostravě 20.9.2011 1.12.2011 14.12.2011 2
B 2751/SL 72 ostatní - výsledek hospodaření 2010 Krajský soud v Ostravě 17.8.2011 17.8.2011 1
B 2751/SL 71 výroční zpráva r.2010,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 17.8.2011 17.8.2011 51
B 2751/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 19.7.2011 19.7.2011 22.7.2011 2
B 2751/SL 69 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 1.7.2011 19.7.2011 22.7.2011 4
B 2751/SL 68 podpisové vzory - Pecina Krajský soud v Ostravě 19.7.2011 22.7.2011 2
B 2751/SL 67 stanovy společnosti ÚZ k 14.3.2011 Krajský soud v Ostravě 16.3.2011 21.3.2011 21
B 2751/SL 66 notářský zápis NZ 134/2011 Krajský soud v Ostravě 14.3.2011 16.3.2011 21.3.2011 4
B 2751/SL 65 ostatní - výsledek hospodaření 2009 Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 23.8.2010 23.8.2010 1
B 2751/SL 64 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.8.2010 23.8.2010 60
B 2751/SL 63 podpisové vzory Mišun, Světlíková Krajský soud v Ostravě 27.5.2010 27.5.2010 3
B 2751/SL 62 podpisové vzory -Ing. Josef Trchalík Krajský soud v Ostravě 21.12.2009 8.1.2010 13.1.2010 2
B 2751/SL 61 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze 106.zased.představ. Krajský soud v Ostravě 22.12.2009 8.1.2010 13.1.2010 2
B 2751/SL 60 podpisové vzory Ing. Milan Juřík Krajský soud v Ostravě 26.10.2009 9.11.2009 12.11.2009 1
B 2751/SL 59 ostatní - Zpr. předst.- hospodař. r.08 Krajský soud v Ostravě 16.6.2009 15.9.2009 6.10.2009 1
B 2751/SL 58 výroční zpráva r. 2008vč. ú.z.,zpr.aud.,§66/a Krajský soud v Ostravě 15.9.2009 6.10.2009 54
B 2751/SL 57 stanovy společnosti -úpl.zn.k 8.6.2009 Krajský soud v Ostravě 8.6.2009 10.6.2009 16.6.2009 24
B 2751/SL 56 notářský zápis NZ 326/2009 RJA-zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 8.6.2009 10.6.2009 16.6.2009 4
B 2751/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 21.10.2008 3.11.2008 10.11.2008 2
B 2751/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 20.10.2008 3.11.2008 10.11.2008 2
B 2751/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 20.10.2008 3.11.2008 10.11.2008 5
B 2751/SL 52 podpisové vzory Ing. Ondruch Krajský soud v Ostravě 29.10.2008 3.11.2008 10.11.2008 2
B 2751/SL 51 stanovy společnosti -úpl.zn.k 28.8.2008 Krajský soud v Ostravě 28.8.2008 8.9.2009 11.9.2008 24
B 2751/SL 50 notářský zápis NZ 473/2008 RJA VH-zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 28.8.2008 8.9.2008 11.9.2008 4
B 2751/SL 48 výroční zpráva r.2007,vč.úč.z.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 16.7.2008 18.7.2008 51
B 2751/SL 49 ostatní -výsl.hosp.r.2007 Krajský soud v Ostravě 20.6.2008 16.7.2008 17.7.2008 1
B 2751/SL 47 stanovy společnosti - ÚZ stanov k 1. 6. 2008 Krajský soud v Ostravě 1.6.2008 26.6.2008 26.6.2008 24
B 2751/SL 46 notářský zápis NZ 267/2008 - Sml. o fúzi Krajský soud v Ostravě 7.5.2008 18.6.2008 18.6.2008 26
B 2751/SL 45 stanovy společnosti - ÚZ k 2.5.2008 Krajský soud v Ostravě 2.5.2008 28.5.2008 29.5.2008 24
B 2751/SL 44 notářský zápis Nz 252/2008 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 2.5.2008 28.5.2008 29.5.2008 4
B 2751/SL 43 zpráva auditora vč. zahaj. rozv. k 1.1.2008 Krajský soud v Ostravě 19.3.2008 2.4.2008 2.4.2008 15
B 2751/SL 42 změna právní formy, fúze - Přílohy č. 1, 3 - 7 Krajský soud v Ostravě 2.4.2008 2.4.2008 421
B 2751/SL 41 změna právní formy, fúze - Příloha . Obchodní smlouvy Krajský soud v Ostravě 2.4.2008 2.4.2008 21
B 2751/SL 40 změna právní formy, fúze - Příloha - Seznam smluv Krajský soud v Ostravě 2.4.2008 2.4.2008 15
B 2751/SL 39 změna právní formy, fúze - Smlouva o fúzi - návrh Krajský soud v Ostravě 2.4.2008 2.4.2008 22
B 2751/SL 38 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ostravě 13.2.2008 20.2.2008 20.2.2008 23
B 2751/SL 37 rozhod. o statut. orgánu -zápis z 84.zased.předst. Krajský soud v Ostravě 23.1.2008 30.1.2008 1.2.2008 4
B 2751/SL 36 rozhod. o statut. orgánu -zápis z 29.mimoř.zased.předst Krajský soud v Ostravě 23.1.2008 30.1.2008 1.2.2008 3
B 2751/SL 35 podpisové vzory -Ing. Jan Světlík Krajský soud v Ostravě 24.1.2008 30.1.2008 1.2.2008 2
B 2751/SL 34 podpisové vzory -Ing. Fr.Hudák Krajský soud v Ostravě 28.1.2008 30.1.2008 1.2.2008 2
B 2751/SL 33 podpisové vzory -Ing. Milan Beněk Krajský soud v Ostravě 24.1.2008 30.1.2008 1.2.2008 2
B 2751/SL 32 notářský zápis Nz 54/2008 Krajský soud v Ostravě 28.1.2008 30.1.2008 1.2.2008 3
B 2751/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.11.2007 21.11.2007 4.12.2007 23
B 2751/SL 30 notářský zápis Nz 706/2007 Krajský soud v Ostravě 19.11.2007 21.11.2007 4.12.2007 4
B 2751/SL 29 ostatní výsledek o hospodař.za r.2006 Krajský soud v Ostravě 18.6.2007 28.6.2007 26.7.2007 2
B 2751/SL 28 výroční zpráva r.2006vč.ú.z.zpr.audit,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 28.6.2007 26.7.2007 47
B 2751/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze 70.zasedání Krajský soud v Ostravě 27.11.2006 21.12.2006 9.1.2007 5
B 2751/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.12.2006 21.12.2006 9.1.2007 2
B 2751/SL 25 ostatní -výsl.hospod.r.05 Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 13.6.2006 1
B 2751/SL 24 výroční zpráva r.2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,zpr.au Krajský soud v Ostravě 24.2.2006 7.6.2006 13.6.2006 45
B 2751/SL 23 stanovy společnosti úpl.zn.stanov Krajský soud v Ostravě 11.5.2006 17.5.2006 22.5.2006 23
B 2751/SL 22 notářský zápis NZ 267/2006 změna stanov Krajský soud v Ostravě 11.5.2006 17.5.2006 19.5.2006 4
B 2751/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 4.1.2006 6.1.2006 11.1.2006 1
B 2751/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zas.předst. Krajský soud v Ostravě 6.12.2005 6.1.2006 11.1.2006 4
B 2751/SL 19 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 24.3.2005 12.9.2005 2
B 2751/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 14.3.2005 12.9.2005 4
B 2751/SL 17 výroční zpráva r. 2004 vč. úč.z. Krajský soud v Ostravě 28.6.2005 4.7.2005 0
B 2751/SL 16 notářský zápis NZ 699/2004 vč.rozh.VH Krajský soud v Ostravě 27.7.2004 6.10.2004 9
B 2751/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.7.2004 6.10.2004 23
B 2751/SL 13 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 30.4.2004 12.7.2004 15.7.2004 23
B 2751/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.5.2004 23.6.2004 6
B 2751/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 10.3.2004 23.6.2004 3
B 2751/SL 9 smlouva o prodeji/převodu o vkladu části pod. Krajský soud v Ostravě 22.4.2004 10.5.2004 20
B 2751/SL 8 notářský zápis NZ 350/2004 Krajský soud v Ostravě 22.4.2004 27.4.2004 10.5.2004 15
B 2751/SL 7 notářský zápis NZ 349/2004 Krajský soud v Ostravě 22.4.2004 27.4.2004 10.5.2004 8
B 2751/SL 10 ostatní společná zpráv znalců (2x) Krajský soud v Ostravě 27.4.2004 10.5.2004 20
B 2751/SL 6 ostatní smlouva o vkladu části podniku Krajský soud v Ostravě 17.3.2004 18.3.2004 8
B 2751/SL 5 posudek znalce č. 16/2004 + oddílová část Krajský soud v Ostravě 10.3.2004 59
B 2751/SL 4 posudek znalce č. 15/2004 + oddílová část Krajský soud v Ostravě 10.3.2004 112
B 2751/SL 3 notářský zápis Nz 159/2004 Krajský soud v Ostravě 23.2.2004 10.3.2004 5
B 2751/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.2.2004 5.3.2004 3
B 2751/SL 1 notářský zápis NZ 301/2003 vč.zakl.l.,stanov Krajský soud v Ostravě 21.11.2003 5.3.2004 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

IČO (identifikační číslo) 26823357
Jméno VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 1.1.2004
Celkový počet živností: 46
Aktivních živností: 15

Sídlo VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Živnosti a provozovny VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2004

Živnost č. 2 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.1.2004
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 26.5.2004
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 4 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 26.5.2004
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 16.6.2004
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.5.2006
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 21.6.2006
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 29.5.2008
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 9 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 17.7.2008
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 17.7.2008
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 11 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 17.7.2008
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 17.7.2008
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 17.7.2008
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 14 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 17.7.2008
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 5.8.2008
Přerušení oprávnění 6.3.2018

Živnost č. 16 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Balicí činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství a hutnictví, energetiky, chemie, stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Krupa
Člen statutárního orgánu Ing. Marián Knápek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

IČO: 26823357
Firma: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2004

Sídlo VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Sídlo: Ruská 1142/30, Ostrava 703 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy a instalace strojů a zařízení
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Architektonické činnosti
tracking image