Menu Zavřít

FIRMA VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. IČO: 25877950

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (25877950) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ruská 2929/101a, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 4. 2001 a je stále aktivní. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 18. 4. 2001
Spisová značka: B 2486
IČO (identifikační číslo osoby): 25877950
Jméno: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.4.2001
Zapsána dne: 18.4.2001
Na základě smlouvy o koupi závodu uzavřené dne 26. 02. 2021 mezi společností KONREO, v.o.s., se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, 612 00 Brno, identifikační číslo 047 06 498, insolvenčním správcem dlužníka společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s ., se sídlem Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 258 77 950, jako prodávajícím, a společností SKATLOP a.s., se sídlem Hranická 578, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, identifikační číslo 096 90 611, jako kupujícím, jejímž př edmětem je převod obchodního závodu VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY vymezeného ve smlouvě o koupi závodu, přešlo vlastnické právo k tomuto obchodnímu závodu ze společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. na společnost SKATLOP a.s. dne 01. 03. 2021, když tohoto d ne byl doklad o koupi závodu uložen do sbírky listin ve smyslu ust. § 2180 odst. 1 občanského zákoníku. 1.3.2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 20.2.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 20.2.2014 - 30.1.2015
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla vyčleněná část jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) rozdělované společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. představující majetek a závazky nákladových středisek NS 822 - Mostárna, NS 8 30 - Energetické strojírenství, NS 463, 890 - Engineering a NS 445 - Projekce a konstrukce a tomu odpovídající část správy a centrálně evidovaného majetku a závazků, na nástupnickou společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice , Ruská 1142/30, PŠC 706 00, IČ 268 23 357, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 2751. 1.6.2008
Dne 22.4.2004 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. a VÍTKOVICE - ENVI, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 1142/30, PSČ 706 00, IČ: 26823357. Předmětem vkladu je část podniku, a to PJ 831 ENVI. Smlouvou, která nabyla účinnosti 22.4.2004 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE - ENVI, a.s. 9.6.2004
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. takto: 26.8.2002 - 1.11.2002
1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 2 000 000,- Kč o částku 2 098 000 000,- (slovy dvěmiliardydevadesátosmmiliónůkorunčeských) na 2 100 000 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 26.8.2002 - 1.11.2002
2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno v níže uvedených jmenovitých hodnotách: - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 150 000 000,- Kč - 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč - 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20 000 000,- Kč - 14 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2 000 000,- Kč 26.8.2002 - 1.11.2002
3. Jediný akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70, zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302 je oprávněn s využitím přednostního práva upsat 1 akcii ve jmenovité hodnotě 150 000 000,- Kč v emisním kursu rovnajícím se jmenovité hodnotě této akcie. 26.8.2002 - 1.11.2002
4. Emisní kurs 1 akcie ve jmenovité hodnotě 150 000 000,- Kč bude splacen peněžitým vkladem. 26.8.2002 - 1.11.2002
5. Zbývající akcie, tj. 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč, 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20 000 000,- Kč a 14 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2 000 000,- Kč budou upsány nepeněžitým vkladem, jedinému akcionáři proto nepřísluší přednostní právo upsat akcie. 26.8.2002 - 1.11.2002
6. Nově upisované uvedené v odst. 5 budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 706 02, IČ 45 19 30 70, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302. 26.8.2002 - 1.11.2002
7. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář uzavře se společností VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základnho kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 26.8.2002 - 1.11.2002
8. 30% emisního kursu akcie splácené peněžitým vkladem, tj. 45 000 000,- Kč je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u ABN AMRO Bank, pobočka Brno, č.ú. 168137/5400, a to ve lhůtě do 31.12.2002. 70% emisního kursu akcie splácené peněžitým vkladem, tj. 105 000 000,- Kč je upisovatel povinen splatit do dvou měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.8.2002 - 1.11.2002
9. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 45 19 30 70 ve lhůtě do 31.12. 2002. 26.8.2002 - 1.11.2002
10. Schvaluje se upisování těchto akcií nepeněžitým vkladem: - 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč - 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20 000 000,- Kč - 14 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2 000 000,- Kč 26.8.2002 - 1.11.2002
Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku jediného akcionáře - divize 400 VÍTKOVICE Strojírenství včetně nemovitostí, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE, a.s. a je pro ni vedeno oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku níže uvedeného znaleckého ústavu. Část podniku - divize 400 VÍTKOVICE Strojírenství se nachází v areálu, který územně spadá do městských obvodů města Ostrava, a to Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava - jih a Slezská Ostrava. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem znaleckého ústavu jmenovaného soudem - Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. ze dne 15.7.2002, číslo 54/2002, na částku 2 098 005 000,- Kč. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. se stanovuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka 1 948 000 000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli za tento nepeněžitý vklad, bude použit na tvorbu rezervního fondu. Za tento nepeněžitý vklad se vydají tyto akcie: - 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč a v emisním kursu po 100 000 000,- Kč za jednu akcii - 16 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20 000 000,- Kč a v emisním kursu 20 000 000,- Kč za jednu akcii - 14 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2 000 000,- Kč a v emisním kursu po 2 000 000,- za jednu akcii 26.8.2002 - 1.11.2002
Jediný akcionář: VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 101, IČ 45193070 18.4.2001 - 2.3.2005

Kapitál VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Základní kapitál 262 278 025 Kč
Splaceno 262 278 025 Kč
Platnost od - do 19.6.2019
Základní kapitál 225 523 193 Kč
Splaceno 225 523 193 Kč
Platnost od - do 5.6.2019  - 19.6.2019
Základní kapitál 133 761 793 Kč
Splaceno 133 761 793 Kč
Platnost od - do 24.5.2019  - 5.6.2019
Základní kapitál 2 100 000 000 Kč
Splaceno 2 100 000 000 Kč
Platnost od - do 17.2.2003  - 24.5.2019
Základní kapitál 2 100 000 000 Kč
Splaceno 1 995 000 000 Kč
Platnost od - do 1.11.2002  - 17.2.2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 2 000 000 Kč
Platnost od - do 26.8.2002  - 1.11.2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 600 000 Kč
Platnost od - do 18.4.2001  - 26.8.2002

Akcie VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 Kč 262 278 025 19.6.2019
Akcie na jméno 1 Kč 225 523 193 5.6.2019  - 19.6.2019
Akcie na jméno 1 Kč 133 761 793 24.5.2019  - 5.6.2019
Akcie na jméno 150 000 000 Kč 1 1.11.2002  - 24.5.2019
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 16 1.11.2002  - 24.5.2019
Akcie na jméno 20 000 000 Kč 16 1.11.2002  - 24.5.2019
Akcie na jméno 2 000 000 Kč 14 1.11.2002  - 24.5.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 1.11.2002  - 24.5.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 18.4.2001  - 1.11.2002

Sídlo VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Ruská 2929/101a, Ostrava 70300, Česká republika 3.6.2020
Adresa: Ruská 2887/101, Ostrava 70300, Česká republika 14.3.2014 - 3.6.2020
Adresa: Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice 70602, Česká republika 26.8.2002 - 7.1.2013
Adresa: Ruská č.p. 83/24, Ostrava - Vítkovice 70602, Česká republika 18.4.2001 - 26.8.2002

Předmět podnikání VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.11.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.12.2008
kovářství, podkovářství 15.12.2008
zámečnictví, nástrojářství 15.12.2008
slévárenství, modelářství 15.12.2008
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 15.12.2008
truhlářství, podlahářství 15.12.2008
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 15.12.2008
vodoinstalatérství, topenářství 15.12.2008
obráběčství 15.12.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 15.12.2008
montáž, opravy revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 15.12.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 15.12.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 15.12.2008
projektová činnost ve výstavbě 15.12.2008
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.12.2008
kopírovací práce 27.7.2005 - 15.12.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.5.2005
výzkum a vývoj v oblasti technických věd 2.5.2005 - 15.12.2008
zprostředkování zaměstnání 2.3.2005 - 8.9.2011
zastupování v celním řízení 15.9.2004 - 15.12.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 7.5.2003 - 6.11.2008
psychologické poradenství a diagnostika 17.2.2003 - 6.11.2008
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 17.2.2003 - 6.11.2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 17.2.2003 - 15.12.2008
provozování vodovodů a kanalizací 17.2.2003 - 15.12.2008
poskytování technických služeb 17.2.2003 - 15.12.2008
hutní a strojírenská výroba, konstrukce, montážní a opravárenské práce, revize, zkoušky, povrchové úpravy, projekce technických zařízení, včetně vyhrazených a stavební činnost, včetně projektové činnosti; kalibrace měřidel a ostatní výroba související s řemeslnou činností ve strojírenské a hutní výrobě 1.11.2002 - 15.12.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 1.11.2002 - 15.12.2008
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 1.11.2002 - 15.12.2008
zpracování dat, služby databank, správa sítí 1.11.2002 - 15.12.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 1.11.2002 - 15.12.2008
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.11.2002 - 15.12.2008
překladatelská a tlumočnická činnost 1.11.2002 - 15.12.2008
zprostředkování obchodu 18.4.2001 - 15.12.2008
velkoobchod 18.4.2001 - 15.12.2008

Vedení firmy VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Statutární orgán VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

místopředseda představenstva Ing. Daniel Doležal
Ve funkci od 30.4.2020 do 18.5.2023
Adresa Biskupská 3330/10, 70200 Ostrava
předseda představenstva Ing. Jaromir Schmid
Ve funkci od 22.11.2019 do 10.10.2020
Adresa Bachlbergweg 114a , 4040 Linz
člen představenstva Ing. Daniel Doležal
Ve funkci od 5.6.2019 do 30.4.2020
Adresa Biskupská 3330/10, 70200 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Ivan Budaj
Ve funkci od 27.6.2019 do 22.1.2020
Adresa Čelakovského 1507/5, 43001 Chomutov
předseda představenstva Ing. Daniel Kurucz MBA
Ve funkci od 21.12.2018 do 22.11.2019
Adresa Královická 1931, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
člen představenstva Ing. Igor Vlček
Ve funkci od 29.5.2018 do 22.11.2019
Adresa Malostranská 602, 74242 Šenov u Nového Jičína
člen představenstva Ing. Ivan Budaj
Ve funkci od 5.6.2019 do 27.6.2019
Adresa Čelakovského 1507/5, 43001 Chomutov
člen představenstva Ing. Markéta Marečková MBA
Ve funkci od 29.5.2018 do 16.5.2019
Adresa Kladská 1293/15, 12000 Praha
místopředseda představenstva Ladislav Jelínek
Ve funkci od 21.12.2018 do 27.3.2019
Adresa Musílkova 167/13, 15000 Praha
předseda představenstva Ladislav Jelínek
Ve funkci od 29.5.2018 do 21.12.2018
Adresa Musílkova 167/13, 15000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Daniel Kurucz MBA
Ve funkci od 26.7.2018 do 21.12.2018
Adresa Královická 1931, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
předseda představenstva Ladislav Jelínek
Ve funkci od 29.5.2018 do 21.12.2018
Adresa Musílkova 167/13, 15000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Daniel Kurucz MBA
Ve funkci od 26.7.2018 do 21.12.2018
Adresa Královická 1931, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
místopředseda představenstva Ing. Martin Žák
Ve funkci od 29.5.2018 do 26.7.2018
Adresa 175, 74768 Kyjovice
místopředseda představenstva Ing. Igor Vlček
Ve funkci od 24.1.2017 do 29.5.2018
Adresa Malostranská 602, 74242 Šenov u Nového Jičína
místopředseda představenstva Ing. Igor Vlček
Ve funkci od 24.1.2017 do 29.5.2018
Adresa Malostranská 602, 74242 Šenov u Nového Jičína
člen představenstva Ing. Michaela Žvaková
Ve funkci od 13.11.2017 do 29.5.2018
Adresa Karla Velčovského 1324, 73932 Vratimov
předseda představenstva Ing. Martin Žák
Ve funkci od 13.11.2017 do 29.5.2018
Adresa 175, 74768 Kyjovice
člen představenstva Ing. Michaela Žvaková
Ve funkci od 13.11.2017 do 29.5.2018
Adresa Karla Velčovského 1324, 73932 Vratimov
předseda představenstva Ing. Martin Žák
Ve funkci od 13.11.2017 do 29.5.2018
Adresa 175, 74768 Kyjovice
člen představenstva Ing. Martin Žák
Ve funkci od 24.1.2017 do 13.11.2017
Adresa 175, 74768 Kyjovice
předseda představenstva Ing. Libor Witassek
Ve funkci od 22.12.2016 do 13.11.2017
Adresa Sluneční 1348/3, 74601 Opava
člen představenstva Ing. Martin Žák
Ve funkci od 24.1.2017 do 13.11.2017
Adresa 175, 74768 Kyjovice
předseda představenstva Ing. Libor Witassek
Ve funkci od 22.12.2016 do 13.11.2017
Adresa Sluneční 1348/3, 74601 Opava
člen představenstva Dr. Ing. Jiří Brož MBA
Ve funkci od 30.1.2015 do 21.4.2017
Adresa Starodvorská 611, 73924 Krmelín
člen představenstva Dr. Ing. Jiří Brož MBA
Ve funkci od 30.1.2015 do 21.4.2017
Adresa Starodvorská 611, 73924 Krmelín
místopředseda představenstva Ing. Jan Gajda
Ve funkci od 30.1.2015 do 24.1.2017
Adresa 258, 73951 Horní Domaslavice
místopředseda představenstva Ing. Jan Gajda
Ve funkci od 30.1.2015 do 24.1.2017
Adresa 258, 73951 Horní Domaslavice
předseda představenstva Jan Světlík
Ve funkci od 9.4.2013 do 22.12.2016
Adresa Veleslavínova 1766/13, 70200 Ostrava
předseda představenstva Jan Světlík
Ve funkci od 9.4.2013 do 22.12.2016
Adresa Veleslavínova 1766/13, 70200 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Dalibor Fabián
Ve funkci od 20.2.2014 do 30.1.2015
Adresa U Letohrádku 1566, 73911 Frýdlant nad Ostravicí
člen představenstva Ing. Jan Gajda
Ve funkci od 7.5.2014 do 30.1.2015
Adresa 258, 73951 Horní Domaslavice
člen představenstva Jana Magerová
Ve funkci od 9.4.2013 do 7.5.2014
Adresa Malá strana 797, 74213 Studénka
místopředseda představenstva Dalibor Fabián
Ve funkci od 9.4.2013 do 20.2.2014
Adresa U Letohrádku 1566, 73911 Frýdlant nad Ostravicí
předseda představenstva Ing. Jan Světlík
Ve funkci od 1.2.2008 do 9.4.2013
Adresa Veleslavínova 1766/13, Ostrava
člen představenstva Ing. Dalibor Fabián
Ve funkci od 9.2.2009 do 9.4.2013
Adresa U Letohrádku 1566, 73911 Frýdlant nad Ostravicí
místopředseda představenstva Ing. Michal Pastušek
Ve funkci od 18.1.2012 do 9.4.2013
Adresa Přívozská 157/5, 70200 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Michal Pastušek
Ve funkci od 1.2.2008 do 18.1.2012
Adresa Bastlova 1008/34, 70030 Ostrava
člen představenstva Ing. Milan Juřík
Ve funkci od 1.2.2008 do 9.2.2009
Adresa Na Výsluní 2801, 73801 Frýdek
předseda představenstva Ing. Jan Světlík
Ve funkci od 15.9.2004 do 1.2.2008
Adresa Veleslavínova 1766/13, Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Milan Beněk
Ve funkci od 27.7.2005 do 1.2.2008
Adresa Schovaná 2235/6, Ostrava
člen představenstva Ing. Milan Juřík
Ve funkci od 1.8.2007 do 1.2.2008
Adresa Na Výsluní 2801, 73801 Frýdek-Místek
člen představenstva Ing. Milan Juřík
Ve funkci od 20.10.2003 do 1.8.2007
Adresa Výškovická 445/149, Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Marian Rašík
Ve funkci od 9.6.2004 do 27.7.2005
Adresa Nedbalova 2411/11, Karviná
člen představenstva Ing. Petr Novotný
Ve funkci od 9.6.2004 do 27.7.2005
Adresa U Hřiště 242, 53352 Srch
člen představenstva Ing. Milan Beněk
Ve funkci od 15.9.2004 do 27.7.2005
Adresa Schovaná 2235/6, Ostrava
předseda představenstva Ing. Jan Světlík
Ve funkci od 20.10.2003 do 15.9.2004
Adresa Pavlouskova 4431/5, Ostrava
člen představenstva Ing. Milan Beněk
Ve funkci od 29.3.2004 do 15.9.2004
Adresa Alšovo nám. 688/7, Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Petr Novotný
Ve funkci od 20.10.2003 do 9.6.2004
Adresa U Hřiště 242, 53352 Srch
člen představenstva Ing. Marian Rašík
Ve funkci od 20.10.2003 do 9.6.2004
Adresa Nedbalova 2411/11, Karviná
člen představenstva Ing. Dalibor Fabián
Ve funkci od 10.3.2003 do 20.10.2003
Adresa Dr. Malého 35, Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Radomíra Pekárková
Ve funkci od 21.5.2003 do 20.10.2003
Adresa Čs.legií 182, Bohumín
člen představenstva Ing. Jaromír Pečonka
Ve funkci od 21.5.2003 do 20.10.2003
Adresa U haldy 1540/56, Ostrava
předseda představenstva Ing. David Šigut
Ve funkci od 3.9.2003 do 20.10.2003
Adresa U rybníka 408, Nový Jičín
člen představenstva Mgr. Marek Gocman
Ve funkci od 3.9.2003 do 20.10.2003
Adresa Janovského 2270/5, Ostrava
člen představenstva Mgr. Marek Gocman
Ve funkci od 1.1.2002 do 3.9.2003
Adresa Mošnerova 843/4, Olomouc - Nová Ulice
předseda představenstva Ing. Jan Skipala Ph.D.
Ve funkci od 21.5.2003 do 3.9.2003
Adresa Hýbnerova 1952/6, Ostrava - Slezská Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Jan Skipala Ph.D.
Ve funkci od 16.10.2002 do 21.5.2003
Adresa Hýbnerova 1952/6, Ostrava - Slezská Ostrava
předseda představenstva Ing. Ladislav Král
Ve funkci od 16.10.2002 do 21.5.2003
Adresa B.Martinů 714/31, Ostrava-Poruba
člen představenstva Ing. Radomíra Pekárková
Ve funkci od 16.10.2002 do 21.5.2003
Adresa Čs.legií 182, Bohumín
člen Lubomír Mišun
Ve funkci od 5.5.2003 do 7.5.2003
Adresa Břustkova 17/598, Ostrava
člen Bohumil Osmančík
Ve funkci od 5.5.2003 do 7.5.2003
Adresa Dr. Martínka 35/1150, Ostrava
člen představenstva Ing. Karel Rojko
Ve funkci od 16.10.2002 do 17.2.2003
Adresa Podolkovická 1421/8A, Havířov-Prostřední Suchá
člen představenstva Ing. Ivan Smolík
Ve funkci od 18.4.2001 do 16.10.2002
Adresa 30. dubna 2019/16, Ostrava-Moravská Ostrava
člen představenstva Ing. Andělín Seidler
Ve funkci od 1.1.2002 do 16.10.2002
Adresa Šrobárova 28, Ostrava-Hrabová
místopředseda představenstva Ing. Jan Hryzlák CSc.
Ve funkci od 1.1.2002 do 16.10.2002
Adresa 458, Sedlnice
předseda představenstva Ing. Jan Skipala Ph.D.
Ve funkci od 26.8.2002 do 16.10.2002
Adresa Hýbnerova 1952/6, Ostrava - Slezská Ostrava
předseda představenstva Ing. Jan Skipala
Ve funkci od 1.1.2002 do 26.8.2002
Adresa Ahepjukova 2788/2, Ostrava-Moravská Ostrava
člen představenstva Ing. Jiří Seidler
Ve funkci od 18.4.2001 do 1.1.2002
Adresa sv. Ducha 76/8, Krnov - Pod Bezručovým vrchem
člen představenstva Ing. Petr Kalivoda MBA
Ve funkci od 18.4.2001 do 1.1.2002
Adresa Vokovická 685/14, Praha 6-Vokovice
předseda představenstva Mgr. Marek Gocman
Ve funkci od 18.4.2001 do 1.1.2002
Adresa Mošnerova 843/4, Olomouc - Nová Ulice
místopředseda představenstva Ing. Pavel Škandera
Ve funkci od 18.4.2001 do 1.1.2002
Adresa 167, Dobratice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

IČO (identifikační číslo): 25877950
Jméno: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 18. 4. 2001
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 17

Sídlo VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Sídlo: Ruská 2929/101, Ostrava 70300

Živnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 4. 2019

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 3. 2005

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 4 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 5 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 8 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 10 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 11 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 12 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 14 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 15 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 16 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 2002

Živnost č. 17 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 4. 2001

Statutární orgán VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Daniel Doležal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

IČO: 25877950
Firma: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 18. 4. 2001

Sídlo VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Sídlo: Ruská 2929/101, Ostrava 70300

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Slévárenství
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nábytku
Opravy a instalace strojů a zařízení
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Architektonické činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost