Firma VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. IČO 25877933


VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. (25877933) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ruská 83/24, Ostrava 703 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 2001 a je stále aktivní. VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. na rzp.cz
Detailní informace o VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2485
IČO (identifikační číslo osoby) 25877933
Jméno VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.4.2001
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 18483/2016-B30 ze dne 29.11.2016, které nabylo právní moci dne 21.12.2016, byl ustanoven oddělený insolvenční správce Mgr. Monika Cihelková. 8.2.2017
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 18483/2016-A19 ze dne 21.9.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Bc. David Vandrovec. 2.11.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 25.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 25.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.6.2014
Na společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE MKV s.r.o., se sídlem Plzeň 1, Lochotínská 407/13, okres Plzeň-město, PSČ 301 66, IČ 263 25 985, zapsané v obchodním r ejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 13579 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2012. 30.11.2012
1. Jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s.. při výkonu působnosti valné hromady VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. ze stávajících 57,000.000,- Kč (slovy: padesát sedm miliónů korun českých) o částku 43,000.000, - Kč ( slovy: čtyřicet tři milióny korun českých) na 100,000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 4 ks (slovy: čtyř kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá a 3 ks (slovy: tří kusů) akcií ve jmenov ité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá. 3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. podle § 204a), odst. 7 obch.zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v ob chodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302 za následujících podmínek: a) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 4 kusy (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii. b) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 3 kusy (slovy: tři kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun čes kých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii. 5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 83/24, PSČ 706 0 2, IČ 258 77 933, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2485. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. předem určenému zájemci doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) a 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč (slovy: jeden mili ón korun českých). 7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 15 dnů ode dne úpisu. Upisovatel, předem určený zájemce - společnost VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., číslo účtu 434488770217/0100, vedený u Komerční banky, a. s. Možnost započtení pohledá vky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 7.7.2009 - 21.7.2009
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE, a.s. takto: 12.12.2001 - 1.2.2002
1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 2.000.000,- Kč o částku 55.000.000,- Kč (slovy: padesát pět miliónů korun českých) na 57.000.000,- Kč (slovy: padesát sedm miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 12.12.2001 - 1.2.2002
2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno v níže uvedených jmenovitých hodnotách: - 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč a v emisním kursu po 10.000.000,- Kč za jednu akcii - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 5.000.000,- Kč a v emisním kursu po 5.000.000.,- Kč za jednu akcii - 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2.000.000,- Kč a v emisním kursu po 2.000.000,- Kč za jednu akcii - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč a v emisním kursu po 1.000.000,- Kč za jednu akcii - 8 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč a v emisním kursu po 100.000,- Kč za jednu akcii - 9 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč a v emisním kursu po 20.000,- Kč za jednu akcii - 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a v emisním kursu po 1.000,- Kč za jednu akcii 12.12.2001 - 1.2.2002
3. Všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, jedinému akcionáři proto nepřísluší přednostní právo upsát akcie. 12.12.2001 - 1.2.2002
4. Všechny akcie nově upisované budou nabídnuty k úpisu stávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, IČO: 45 19 30 70, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302. 12.12.2001 - 1.2.2002
5. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ostrava - Vítkovice, Ruská 101. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář uzavře se společností VÍTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE, a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE OCELOVÉ KONSTRUKCE, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí šedesátým dnem poté, co usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 12.12.2001 - 1.2.2002
6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, IČO: 45 19 30 70 ve lhůtě do 31.12. 2001. 12.12.2001 - 1.2.2002
7. Schvaluje se upisování všech akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku jediného akcionáře - NS 540 Ozubárna včetně nemovitosti, která tvoří samostatnou organizační složku, jež je dostatečně odlišitelná od jiných organizačních složek téhož podniku a má ve vymezeném rozsahu vlastní předmět činnosti a je jako organizační složka takto označena ve vnitřním předpise společnosti VÍTKOVICE, a.s. a je pro ni vedené oddělené vnitropodnikové účetnictví. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku níže uvedených znalců. Část podniku - NS 540 Ozubárna se nachází v areálu, který územně spadá do městského obvodu města Ostrava, a to Vítkovice. Nepeněžitý vklad byl oceněn společným posudkem dvou znalců jmenovaných soudem ing. Lubošem Tichým a ing. Miroslavem Běšíkem ze dne 10.10. 2001, číslo 36-341/01, 1840-82/01, na částku 70.000.000,- Kč. V souladu s ust. § 163a odst. 3 obch.zák. se stanovuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka 55.000.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli, ve výši 15.000.000,- Kč bude vyplacen upisovateli. Za tento nepeněžitý vklad se vydají tyto akcie: - 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč a v emisním kursu po 10.000.000,- Kč za jednu akcii - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 5.000.000,- Kč a v emisním kursu po 5.000.000,- Kč za jednu akcii - 4 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 2.000.000,- Kč a v emisním kursu po 2.000.000,- Kč za jednu akcii - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč a v emisním kursu po 1.000.000,- Kč za jednu akcii - 8 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč a v emisním kursu po 100.000,- Kč za jednu akcii - 9 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč a v emisním kursu po 20.000,- Kč za jednu akcii - 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- a v emisním kursu po 1.000,- Kč za jednu akcii 12.12.2001 - 1.2.2002

Aktuální kontaktní údaje VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Kapitál VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.5.2018
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.7.2009 - 16.5.2018
zakladni jmění 57 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.2002 - 21.7.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.4.2001 - 1.2.2002

Akcie VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 60 16.5.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 8 19.9.2014 - 16.5.2018
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 1 19.9.2014 - 16.5.2018
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 4 19.9.2014 - 16.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 19.9.2014 - 16.5.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 28 19.9.2014 - 16.5.2018
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 9 19.9.2014 - 16.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 20 19.9.2014 - 16.5.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 8 21.7.2009 - 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 21.7.2009 - 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 1.2.2002 - 21.7.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 1.2.2002 - 21.7.2009
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 1 1.2.2002 - 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 4 1.2.2002 - 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 28 1.2.2002 - 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 9 1.2.2002 - 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 20 1.2.2002 - 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 23.4.2001 - 1.2.2002

Sídlo VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ruská 83/24 , Ostrava 703 00 11.4.2013
Adresa Ruská 83/24 , Ostrava 703 00 23.4.2001 - 11.4.2013

Předmět podnikání VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Platnost údajů od - do
obráběčství 29.3.2010
zámečnictví, nástrojářství 29.3.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.7.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 21.4.2008 - 7.7.2009
grafické práce a kresličské práce 20.3.2002 - 7.7.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 20.3.2002 - 7.7.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 20.3.2002 - 7.7.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 20.3.2002 - 7.7.2009
kovoobráběčství 20.3.2002 - 29.3.2010
zámečnictví 20.3.2002 - 29.3.2010
zprostředkování obchodu 23.4.2001 - 7.7.2009
velkoobchod 23.4.2001 - 7.7.2009

vedení firmy VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Statutární orgán VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 24.1.2017
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 25.6.2014 - 24.1.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 27.11.2013 - 25.6.2014
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 22.8.2006 - 27.11.2013
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. 23.4.2001 - 22.8.2006
předseda představenstva JUDr. Vladimír Bindzár 24.1.2017
Vznik členství 1.4.2016
Vznik funkce 21.12.2016
Adresa: Letná 2392/8 , 6901 Snina Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Šiler 24.1.2017
Vznik členství 1.9.2014
Vznik funkce 21.12.2016
Adresa: 206 , Sedliště 739 36
člen představenstva Ing. Pavel Babiš Ph.D. 14.4.2017
Vznik členství 21.12.2016
Adresa: 688 , 739 11 Janovice Česká republika
předseda představenstva Ing. Pavel Škandera 23.4.2001 - 29.11.2001
Vznik členství 23.4.2001
Zánik členství 11.7.2001
Vznik funkce 23.4.2001
Zánik funkce 11.7.2001
Adresa: 167 , Dobratice 739 51
místopředseda představenstva Mgr. Marek Gocman 23.4.2001 - 29.11.2001
Vznik členství 23.4.2001
Vznik funkce 23.4.2001
Zánik funkce 31.8.2001
Adresa: Mošnerova 843/4 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Petr Kalivoda MBA 23.4.2001 - 29.11.2001
Vznik členství 23.4.2001
Zánik členství 11.7.2001
Vznik funkce 23.4.2001
Zánik funkce 11.7.2001
Adresa: Vokovická 685/14 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jiří Seidler 23.4.2001 - 29.11.2001
Vznik členství 23.4.2001
Zánik členství 12.6.2001
Vznik funkce 23.4.2001
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: sv. Ducha 76 , Krnov - Pod Bezručovým vrchem Česká republika
člen představenstva Ing. Ivan Smolík 23.4.2001 - 29.11.2001
Vznik členství 23.4.2001
Vznik funkce 23.4.2001
Zánik funkce 31.8.2001
Adresa: 30. dubna 2019/16 , Ostrava 702 00
člen představenstva Mgr. Marek Gocman 29.11.2001 - 20.3.2002
Vznik členství 23.4.2001
Adresa: Mošnerova 843/4 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Ivan Smolík 29.11.2001 - 20.3.2002
Vznik členství 23.4.2001
Zánik členství 15.10.2001
Vznik funkce 31.8.2001
Zánik funkce 12.10.2001
Adresa: 30. dubna 2019/16 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. František Zapletal 29.11.2001 - 20.3.2002
Vznik členství 11.7.2001
Zánik členství 15.10.2001
Adresa: Viktora Huga 554/29 , Ostrava 720 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Franek 29.11.2001 - 20.3.2002
Vznik členství 11.7.2001
Zánik členství 18.1.2002
Adresa: Bartošková 102 , Pustá Polom 747 69
předseda představenstva Ing. Jan Skipala 29.11.2001 - 6.9.2002
Vznik členství 11.7.2001
Vznik funkce 31.8.2001
Adresa: Ahepjukova 2788/2 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Mgr. Marek Gocman 20.3.2002 - 2.7.2003
Vznik členství 23.4.2001
Vznik funkce 12.10.2001
Adresa: Mošnerova 843/4 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Jan Skipala Ph.D. 6.9.2002 - 2.7.2003
Vznik členství 11.7.2001
Zánik členství 30.5.2003
Vznik funkce 31.8.2001
Adresa: Hýbnerova 1952/6 , Ostrava 710 00
člen představenstva Ing. Andělín Seidler 20.3.2002 - 13.10.2003
Vznik členství 18.1.2002
Zánik členství 14.9.2003
Adresa: Šrobárova 551/28 , Ostrava 720 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Brož Ph. D. 2.7.2003 - 13.10.2003
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 14.9.2003
Vznik funkce 9.6.2003
Adresa: Bělská 452 , Krmelín 739 24
místopředseda představenstva Mgr. Marek Gocman 2.7.2003 - 13.10.2003
Vznik členství 23.4.2001
Zánik členství 14.9.2003
Vznik funkce 12.10.2001
Adresa: Janovského 2270/5 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Jan Světlík 13.10.2003 - 1.3.2005
Vznik členství 14.9.2003
Vznik funkce 14.9.2003
Adresa: Pavlouskova 4431/5 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Pavel Pawlas 13.10.2003 - 27.7.2005
Vznik členství 14.9.2003
Adresa: Na Důlňáku 1387/18 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Novotný 13.10.2003 - 13.1.2006
Vznik členství 14.9.2003
Zánik členství 6.12.2005
Vznik funkce 14.9.2003
Zánik funkce 6.12.2005
Adresa: U Hřiště 242 , Srch 533 52
předseda představenstva Ing. Jan Světlík 1.3.2005 - 4.11.2008
Vznik členství 14.9.2003
Zánik členství 17.10.2008
Vznik funkce 14.9.2003
Zánik funkce 17.10.2008
Adresa: Veleslavínova 1766/13 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Pavel Pawlas 27.7.2005 - 4.11.2008
Vznik členství 14.9.2003
Zánik členství 17.10.2008
Adresa: Na Potoku 409/23 , Ostrava 720 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Ondruch 13.1.2006 - 4.11.2008
Vznik členství 6.12.2005
Zánik členství 17.10.2008
Vznik funkce 2.1.2006
Zánik funkce 17.10.2008
Adresa: Jiřího Herolda 1559/10 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Pavel Ondruch 4.11.2008 - 16.11.2011
Vznik členství 17.10.2008
Zánik členství 29.9.2011
Vznik funkce 22.10.2008
Zánik funkce 29.9.2011
Adresa: Jiřího Herolda 1559/10 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Jan Světlík 4.11.2008 - 27.11.2013
Vznik členství 17.10.2008
Zánik členství 13.11.2013
Vznik funkce 22.10.2008
Zánik funkce 13.11.2013
Adresa: Veleslavínova 1766/13 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Pavel Pawlas 4.11.2008 - 27.11.2013
Vznik členství 17.10.2008
Zánik členství 13.11.2013
Adresa: Na Potoku 409/23 , Ostrava 720 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Borský 16.11.2011 - 27.11.2013
Vznik členství 29.9.2011
Vznik funkce 29.9.2011
Adresa: 660 , Dobrá 739 51
člen představenstva Pavel Pawlas 27.11.2013 - 10.10.2014
Vznik členství 13.11.2013
Zánik členství 1.9.2014
Adresa: Na Potoku 409/23 , Ostrava 720 00
místopředseda představenstva Pavel Borský 27.11.2013 - 25.4.2016
Vznik členství 29.9.2011
Zánik členství 31.3.2016
Vznik funkce 29.9.2011
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: 660 , Dobrá 739 51
předseda představenstva Jan Světlík 27.11.2013 - 24.1.2017
Vznik členství 13.11.2013
Zánik členství 21.12.2016
Vznik funkce 13.11.2013
Zánik funkce 21.12.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Jaromír Šiler 10.10.2014 - 24.1.2017
Vznik členství 1.9.2014
Adresa: 206 , Sedliště 739 36
místopředseda představenstva JUDr. Vladimír Bindzár 25.4.2016 - 24.1.2017
Vznik členství 1.4.2016
Vznik funkce 4.4.2016
Zánik funkce 21.12.2016
Adresa: Letná 2392/8 , Snina Slovenská republika
člen představenstva Ing. Pavel Babiš Ph.D. 24.1.2017 - 14.4.2017
Vznik členství 21.12.2016
Adresa: Třanovského 390 , Frýdek-Místek 738 01

Dozorčí rada VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Josef Svoboda 8.4.2013
Vznik členství 13.3.2013
Adresa: Dr. Martínka 1143/21 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Ing. Jan Světlík 24.1.2017
Vznik členství 21.12.2016
Vznik funkce 21.12.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13 , Ostrava 702 00
předseda Mgr. Václav Novák MBA 23.4.2001 - 29.11.2001
Vznik členství 23.4.2001
Zánik členství 11.7.2001
Vznik funkce 23.4.2001
Zánik funkce 11.7.2001
Adresa: V Olších 867 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen Ing. Zdeněk Šmejkal 23.4.2001 - 29.11.2001
Vznik členství 23.4.2001
Zánik členství 11.7.2001
Vznik funkce 23.4.2001
Zánik funkce 11.7.2001
Adresa: Resslova 1213/1 , Nový Jičín 741 01
člen Ing. Vilém Balcárek MBA 23.4.2001 - 29.11.2001
Vznik členství 23.4.2001
Zánik členství 11.7.2001
Vznik funkce 23.4.2001
Zánik funkce 11.7.2001
Adresa: Anenská 174 , Bohumín 735 52
člen Ing. David Kostruh 23.4.2001 - 29.11.2001
Vznik členství 23.4.2001
Zánik členství 11.7.2001
Vznik funkce 23.4.2001
Zánik funkce 11.7.2001
Adresa: Joži Davida 1156/38 , Opava 747 06
člen Ing. Břetislav Palička 23.4.2001 - 29.11.2001
Vznik členství 23.4.2001
Zánik členství 11.7.2001
Vznik funkce 23.4.2001
Zánik funkce 11.7.2001
Adresa: Rodinná 675/18 , Ostrava 700 30
člen Mgr. Pavlína Sklenářová 23.4.2001 - 6.9.2002
Vznik členství 23.4.2001
Zánik členství 23.7.2002
Vznik funkce 23.4.2001
Adresa: U Haldy 1541/58 , Ostrava 700 30
člen Ing. Zdeněk Chládek 29.11.2001 - 27.11.2002
Vznik členství 11.7.2001
Zánik členství 2.8.2002
Adresa: Jana Čapka 3085 , Frýdek-Místek 738 01
předseda Ing. Karel Rojko 29.11.2001 - 8.12.2003
Vznik členství 11.7.2001
Zánik členství 14.9.2003
Vznik funkce 29.7.2001
Zánik funkce 14.9.2003
Adresa: Podolkovická 1421/8 , Havířov 735 64
člen Ing. Ladislav Král 29.11.2001 - 8.12.2003
Vznik členství 11.7.2001
Zánik členství 14.9.2003
Adresa: Bohuslava Martinů 714/31 , Ostrava 708 00
člen Ing. Vladimír Bail 29.11.2001 - 8.12.2003
Vznik členství 11.7.2001
Zánik členství 14.9.2003
Adresa: Výškovická 2539/108 , Ostrava 700 30
člen Ing. Dr. Radim Valas 29.11.2001 - 8.12.2003
Vznik členství 11.7.2001
Zánik členství 14.9.2003
Adresa: Fráni Šrámka 1959 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Petr Förstl 8.12.2003 - 2.2.2006
Vznik členství 14.9.2003
Zánik členství 12.1.2006
Adresa: Boženy Vikové-Kunětické 2572 , Pardubice 530 02
člen Ing. Zuzana Matoušková 8.12.2003 - 2.2.2006
Vznik členství 20.11.2003
Zánik členství 12.1.2006
Adresa: Tyršova 705 , Slatiňany 538 21
člen Jan Škopek 27.11.2002 - 2.4.2008
Vznik členství 11.9.2002
Zánik členství 7.11.2007
Adresa: 450 , Horní Bludovice 739 37
člen Antonín Kňura 27.11.2002 - 2.4.2008
Vznik členství 11.9.2002
Zánik členství 7.11.2007
Adresa: Ve Mlýnku 376 , Velká Polom 747 64
předseda Ing. Ivo Toušek 8.12.2003 - 15.12.2008
Vznik členství 14.9.2003
Zánik členství 30.11.2008
Vznik funkce 29.9.2003
Zánik funkce 30.11.2008
Adresa: Arnošta z Pardubic 2608 , Pardubice 530 02
člen Ing. Vladan Polášek 8.12.2003 - 15.12.2008
Vznik členství 14.9.2003
Zánik členství 30.11.2008
Adresa: Mitrovická 1170/293 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Martin Plucnar 2.2.2006 - 15.12.2008
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 30.11.2008
Adresa: Jana Maluchy 221/91 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Jaroslav Lobodinský 2.2.2006 - 15.12.2008
Vznik členství 12.1.2006
Adresa: Marty Krásové 4450/11 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Antonín Kňura 2.4.2008 - 15.12.2008
Vznik členství 7.11.2007
Zánik členství 13.11.2008
Adresa: Ve Mlýnku 376 , Velká Polom 747 64
předseda dozorčí rady Ing. Vladan Polášek 15.12.2008 - 16.10.2012
Vznik členství 30.11.2008
Zánik členství 30.9.2012
Vznik funkce 2.12.2008
Zánik funkce 30.9.2012
Adresa: Mitrovická 1170/293 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Jan Škopek 2.4.2008 - 8.4.2013
Vznik členství 7.11.2007
Zánik členství 7.2.2013
Adresa: 450 , Horní Bludovice 739 37
člen dozorčí rady Jaroslav Lobodinský 15.12.2008 - 27.11.2013
Vznik členství 30.11.2008
Zánik členství 13.11.2013
Adresa: Marty Krásové 4450/11 , Ostrava 708 00
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Hubička 16.10.2012 - 27.11.2013
Vznik členství 1.10.2012
Vznik funkce 8.10.2012
Adresa: Průběžná 1720/3 , Ostrava 708 00
předseda dozorčí rady Tomáš Hubička 27.11.2013 - 29.7.2015
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 24.3.2015
Vznik funkce 8.10.2012
Zánik funkce 24.3.2015
Adresa: Průběžná 1720/3 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Jaroslav Lobodinský 27.11.2013 - 29.7.2015
Vznik členství 13.11.2013
Zánik členství 24.3.2015
Adresa: Marty Krásové 4450/11 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Schauer 29.7.2015 - 19.1.2016
Vznik členství 24.3.2015
Zánik členství 15.12.2015
Adresa: Těšínská 912 , Šenov 739 34
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Měkota 29.7.2015 - 24.1.2017
Vznik členství 24.3.2015
Zánik členství 21.12.2016
Vznik funkce 14.5.2015
Zánik funkce 21.12.2016
Adresa: K Březince 254/30 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Gajda 19.1.2016 - 14.6.2017
Vznik členství 15.12.2015
Zánik členství 5.4.2017
Adresa: 258 , Horní Domaslavice 739 51

Sbírka Listin VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2485/SL 87 ostatní Výsledek hospodaření r. 2014 Krajský soud v Ostravě 3.8.2015 8.9.2015 9.9.2015 1
B 2485/SL 86 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 8.9.2015 9.9.2015 73
B 2485/SL 85 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 14.5.2015 22.7.2015 4.8.2015 2
B 2485/SL 84 rozhod. o statut. orgánu Záp. z předst. Krajský soud v Ostravě 24.3.2015 22.7.2015 4.8.2015 2
B 2485/SL 83 rozhod. o statut. orgánu Částečný výpis ze zápisu řádného zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 1.9.2014 18.9.2014 23.10.2014 2
B 2485/SL 82 ostatní Výsledek hospodaření r. 2013 Krajský soud v Ostravě 30.7.2014 31.7.2014 1
B 2485/SL 81 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 30.7.2014 31.7.2014 76
B 2485/SL 79 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 457/2014, N 511/2014 Krajský soud v Ostravě 18.7.2014 25.7.2014 1.7.2014 22
B 2485/SL 78 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. akcionáře Krajský soud v Ostravě 13.11.2013 27.11.2013 5.12.2013 2
B 2485/SL 77 rozhod. o statut. orgánu Zápis z mimoř. zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 13.11.2013 27.11.2013 5.12.2013 1
B 2485/SL 76 rozhod. o statut. orgánu výsledek hospodaření r. 2012 Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 28.6.2013 1
B 2485/SL 74 změna právní formy, fúze - NZ 437/2012 Krajský soud v Ostravě 27.9.2012 2.10.2012 19
B 2485/SL 73 ostatní - výsledek hospodaření r.2011 Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 27.6.2012 1
B 2485/SL 72 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.,příl.,zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 27.6.2012 44
B 2485/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.9.2011 15.11.2011 22.11.2011 3
B 2485/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 29.9.2011 15.11.2011 22.11.2011 3
B 2485/SL 69 podpisové vzory - Borský Krajský soud v Ostravě 15.11.2011 22.11.2011 1
B 2485/SL 68 ostatní - výsl.hospodaření r.2010 Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 23.6.2011 1
B 2485/SL 67 výroční zpráva r.2010,úč.z.,příl.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 23.6.2011 42
B 2485/SL 66 ostatní - výsl.hospodaření r. 2009 Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 7.7.2010 7.7.2010 1
B 2485/SL 65 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.7.2010 7.7.2010 35
B 2485/SL 64 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ostravě 15.3.2010 29.3.2010 31.3.2010 27
B 2485/SL 63 ostatní -zpráva hospodaření r. 08 Krajský soud v Ostravě 16.6.2009 24.7.2009 27.7.2009 1
B 2485/SL 62 výroční zpráva r.2008 ú.z.,př.,§66a, zpr.au d Krajský soud v Ostravě 24.7.2009 27.7.2009 46
B 2485/SL 61 stanovy společnosti k 21/7/2009 - ÚZ Krajský soud v Ostravě 21.7.2009 23.7.2009 23.7.2009 27
B 2485/SL 60 ostatní -sml.o ups.akc.VÍTK./VÍTK.GEAR Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 13.7.2009 21.7.2009 5
B 2485/SL 59 notářský zápis NZ 365/09 rozh. valné hromady Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 1.7.2009 14.7.2009 6
B 2485/SL 58 podpisové vzory Ing.Polášek,J.Lobodinský Krajský soud v Ostravě 2.12.2008 11.12.2008 18.12.2008 4
B 2485/SL 57 zakladatelské dokumenty - stanovy úplné znění Krajský soud v Ostravě 8.12.2008 11.12.2008 18.12.2008 27
B 2485/SL 56 notářský zápis NZ 670/2008 vč. změny stanov Krajský soud v Ostravě 8.12.2008 11.12.2008 18.12.2008 4
B 2485/SL 55 rozhod. o statut. orgánu záp.z 66.mim.zased před-volba. Krajský soud v Ostravě 22.10.2008 3.11.2008 5.11.2008 3
B 2485/SL 54 podpisové vzory Ing.Jan Světlík Krajský soud v Ostravě 29.10.2008 3.11.2008 5.11.2008 2
B 2485/SL 53 podpisové vzory Ing.Pavel Ondruch Krajský soud v Ostravě 29.10.2008 3.11.2008 5.11.2008 2
B 2485/SL 52 podpisové vzory Ing. Pavel Pawlas Krajský soud v Ostravě 29.10.2008 3.11.2008 5.11.2008 2
B 2485/SL 51 rozhod. o statut. orgánu záp92.zas.předst.-volba,různé Krajský soud v Ostravě 20.10.2008 3.11.2008 5.11.2008 6
B 2485/SL 50 ostatní -zpr.o hosp.r.2007 Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 16.7.2008 17.7.2008 1
B 2485/SL 49 výroční zpráva r.2007,úč.z.,aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 16.7.2008 17.7.2008 30
B 2485/SL 48 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ostravě 9.4.2008 18.4.2008 21.4.2008 27
B 2485/SL 47 notářský zápis Nz 217/2008 vč. zm. stanov Krajský soud v Ostravě 9.4.2008 18.4.2008 21.4.2008 3
B 2485/SL 46 ostatní -zpráva spol. o úč.záv.06 Krajský soud v Ostravě 18.6.2007 27.6.2007 20.7.2007 1
B 2485/SL 45 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 27.6.2007 20.7.2007 27
B 2485/SL 44 stanovy společnosti úpl.zn. Krajský soud v Ostravě 17.8.2006 8.9.2006 18.9.2006 28
B 2485/SL 43 notářský zápis NZ 510/2006 rozh.jediného akc. Krajský soud v Ostravě 17.8.2006 21.8.2006 6.9.2006 4
B 2485/SL 42 ostatní zpr.o hosp.r.2005 Krajský soud v Ostravě 7.8.2006 24.8.2006 1
B 2485/SL 41 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv.,§66a/9,zpr.a Krajský soud v Ostravě 7.8.2006 24.8.2006 29
B 2485/SL 40 podpisové vzory Mart.Plucnar,Jarosl.Lobodinský Krajský soud v Ostravě 25.1.2006 1.2.2006 7.2.2006 4
B 2485/SL 39 rozhod. o statut. orgánu část.zápis předst. z 59.zas. Krajský soud v Ostravě 12.1.2006 1.2.2006 7.2.2006 3
B 2485/SL 38 podpisové vzory Ing.Pavel Ondruch Krajský soud v Ostravě 4.1.2006 1.2.2006 7.2.2006 1
B 2485/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. z 52.zas. Krajský soud v Ostravě 2.1.2006 1.2.2006 7.2.2006 2
B 2485/SL 36 rozhod. o statut. orgánu část.zápis předst. z 57.zas. Krajský soud v Ostravě 6.12.2005 1.2.2006 7.2.2006 4
B 2485/SL 35 notářský zápis Nz 532/2005 Krajský soud v Ostravě 18.7.2005 8.9.2005 3
B 2485/SL 34 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 15.8.2005 24.8.2005 28
B 2485/SL 33 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 12.5.2005 16.5.2005 25
B 2485/SL 32 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 7.7.2004 23
B 2485/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 13.9.2003 16.10.2003 10
B 2485/SL 30 podpisové vzory p.Světlík,Novotný,Pawlas Krajský soud v Ostravě 14.9.2003 16.10.2003 3
B 2485/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 14.9.2003 16.10.2003 2
B 2485/SL 28 podpisové vzory Ing.Miroslav Brož,Ph.D. Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 18.8.2003 4
B 2485/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 9.6.2003 18.8.2003 2
B 2485/SL 26 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 30.5.2003 18.8.2003 4
B 2485/SL 25 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 25.6.2003 1.7.2003 20
B 2485/SL 24 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2002) Krajský soud v Ostravě 31.3.2003 3.4.2003 7
B 2485/SL 23 notářský zápis NZ 10/2003 Krajský soud v Ostravě 3.1.2003 30.1.2003 14.2.2003 6
B 2485/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -zápis z 261.zasedání Krajský soud v Ostravě 18.7.2002 16.9.2002 4
B 2485/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.7.2002 16.9.2002 28
B 2485/SL 10 notářský zápis NZ 644/2002-změna stanov Krajský soud v Ostravě 22.7.2002 16.9.2002 6
B 2485/SL 21 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.záv.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 1.7.2002 3.7.2002 32
B 2485/SL 20 posudek znalce č.36-341/01,1840-82/01 Krajský soud v Ostravě 10.10.2001 1.7.2002 3.7.2002 107
B 2485/SL 19 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 12.10.2001 29.3.2002 3
B 2485/SL 18 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 18.1.2002 29.3.2002 4
B 2485/SL 17 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 15.10.2001 29.3.2002 6
B 2485/SL 15 smlouva o prodeji/převodu -sml. o vkladu části podniku Krajský soud v Ostravě 19.12.2001 29.3.2002 19
B 2485/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.2.2002 29.3.2002 21
B 2485/SL 13 notářský zápis NZ 1101/2001 Krajský soud v Ostravě 19.12.2001 29.3.2002 5
B 2485/SL 12 notářský zápis NZ 1100/2001 Krajský soud v Ostravě 19.12.2001 29.3.2002 3
B 2485/SL 9 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 31.8.2001 4.9.2001 18.12.2001 2
B 2485/SL 8 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 11.7.2001 4.9.2001 18.12.2001 6
B 2485/SL 7 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 4.9.2001 18.12.2001 3
B 2485/SL 11 notářský zápis NZ 854/2001 Krajský soud v Ostravě 15.10.2001 25.10.2001 18.12.2001 7
B 2485/SL 6 smlouva o prodeji/převodu -sml.o vkladu části podniku Krajský soud v Ostravě 14.11.2001 15.11.2001 11
B 2485/SL 5 podpisové vzory -8x Krajský soud v Ostravě 6.2.2001 21.2.2001 15.5.2001 16
B 2485/SL 4 usnesení VH - §210 , zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 7.2.2001 21.2.2001 15.5.2001 1
B 2485/SL 3 usnesení VH - §210 , zápis DR Krajský soud v Ostravě 7.2.2001 21.2.2001 15.5.2001 1
B 2485/SL 2 notářský zápis NZ 21/2001 Krajský soud v Ostravě 6.2.2001 21.2.2001 15.5.2001 59
B 2485/SL 1 notářský zápis NZ 69/2001 Krajský soud v Ostravě 8.3.2001 21.2.2001 15.5.2001 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

IČO (identifikační číslo) 25877933
Jméno VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 23.4.2001
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Živnosti a provozovny VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Výroba strojů a zařízení

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.4.2001

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2001

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2001

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2014
Zánik oprávnění 22.10.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Šiler
Člen statutárního orgánu JUDr. Vladimír Bindzár
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Babiš Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

IČO: 25877933
Firma: VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.4.2001

Sídlo VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Sídlo: Ruská 83/24, Ostrava 703 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava tisku a digitálních dat
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

IČO (identifikační číslo) 25877933
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ25877933
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
Sídlo Ruská 83/24 VÍTKOVICE 703 00 OSTRAVA 3
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště Ostrava II, Horní 1619/63, OSTRAVA-JIH, tel.: 596 705 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1773003101/8150 1.4.2013
1773000509/8150 1.4.2013
86-5204920207/0100 1.4.2013
86-5204880217/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.6.2001

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 25877933
Jméno firmy VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka ehkcign
tracking image