Firma Vitalco, a.s. IČO 60108649


Vitalco, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vitalco, a.s. (60108649) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hamry 1596, Havlíčkův Brod 580 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Vitalco, a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Vitalco, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vitalco, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vitalco, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vitalco, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vitalco, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1001
IČO (identifikační číslo osoby) 60108649
Jméno Vitalco, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Společnost Natura, a.s. se podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu jako celku. 1.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 1.7.2014 - 22.10.2015
Počet členů statutárního orgánu: 4 1.7.2014 - 22.10.2015
Společnost Natura, a.s. převzala jakožto nástupnická společnost dle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 30. 4. 2010, s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2010 veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající obcho dní společnosti PECTIS s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, IČ 47917687, zapsané v oddílu C vložce 27021 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 1.10.2010
Společnost Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.) se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605. Na nástupnickou společnost Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605, přešla odštěpovaná část jmění r ozdělované společnosti Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1001, definovaná projektem rozdělení odštěpení m sloučením ze dne 3. 6. 2009, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. Společnost Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605, se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.). Na nástupnickou společnost Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1001, přešla odštěpovaná část jmění rozdě lované společnosti Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605, definovaná projektem rozdělení odštěpení m sloučením ze dne 3. 6. 2009, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. 1.7.2009
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 14.11.2008 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře: 1. Určení hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Naturamyl, a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, IČ 601 08 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložce 1001 (dál e jen "Společnost"), který uplatnil právo na výkup ostatních účastnických cenných papírů a požádal o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, jejímž předmětem je postup podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, je obchodní společnost Natura, a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, IČ 281 83 096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 12605 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni d oručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, tj. ke dni 14.10.2008, (čtrnáctému říjnu roku dva tisíce osm) činila 99,42 % (devadesát devět celých čtyřicet dvě setiny procenta) a ke dni konání této mimořádné valné hromady činí 99,42 % (devadesát devět celých čtyřicet dvě setiny procenta) na základním kapitálu Společnosti, tj. více než zákonem stanovených 90 % (devadesát procent) na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Společnosti Hlavním akcionářem bylo osvědčeno předlož ením 87 ks (osmdesát sedm kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společnostní na jméno o jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč (jednom milionu korun čestkých), 13 ks (třináct kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společností na jméno o jmenovit é hodnotě po 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), 9 553 ks (devět tisíc pět set padesát tři kusy) kmenových listinných akcií emitovaných Společností na majitele o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a 145 (jedno sto čtyřic et pět kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společností na jméno o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých),jakož i seznamem akcionářů, výpisem z obchodního rejstříku Hlavního akcionáře prokazujícím převzetí obchodního jmění od společnosti Natura, a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 20, PSČ 160 46, identifikační číslo 00533432 a čestným prohlášením představenstva Hlavního akcionáře. Souhrnný počet akcií Společnosti, vlastněný a předložený Hlavním akcionářem pro jednání této mimoř ádné valné hromady, představuje podíl 99,42 % (devadesát devět celých čtyřicet dvě setiny procenta) na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti, který činí 98 573 000,- Kč (devadesát osm milionů pět set sedmdesát tři tisíce korun českých). Z t oho pak vyplývá skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na Hla vního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Sp olečnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci akcií emitovaných Společností jsou povinni předložit své akcie Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva k nim na Hlavníh o akcionáře. Nepředloží-li dosavadní vlastníci své akcie Společnosti v této lhůtě, určí k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než čtrnáct (14) dnů a pak postupuje podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění Mimořádná valná hromada Společnosti určuje výši protiplnění. Hlavní akcionář je povinen poskytnout dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 512,- Kč (pět set dvanáct korun českých) za jednu (1) akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), stanovené podle zna leckého posudku číslo 407-34/08 zpracovaného soudním znalcem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc. dne 10.10.2008 (desátého října roku dva tisíce osm). 4. Způsob a lhůta k poskytnutí protiplnění Mimořádná valná hromada Společnosti určuje způsob a lhůtu k poskytnutí protiplnění. Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění prostřednictvím obchodníka s cennými papíry SARF a.s., se sídlem Velichovky, Jaroměřská 100, PSČ 552 11, IČ 476 73 206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kr ajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2425, které před konáním této mimořádné valné hormady předal peněžní prostředky ve výše potřebné k výplatě protiplnění. SARF a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvo u (2) týdnů, po předání jejich akcií Společnosti, jinak za použití postupu podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 21.11.2008 - 16.6.2009

Kapitál Vitalco, a.s.

zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.7.2009
zakladni jmění 98 573 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 1.7.2009

Akcie Vitalco, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 000 Kč 2 6.4.2010
Kmenové akcie na jméno 300 000 Kč 155 1.7.2009 - 6.4.2010
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 13 1.7.2009 - 6.4.2010
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 1.7.2009 - 6.4.2010
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 10 300 1.7.2009 - 6.4.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 273 11.3.2009 - 1.7.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 10 128 16.8.2004 - 11.3.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 145 16.8.2004 - 11.3.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 87 16.8.2004 - 1.7.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 13 16.8.2004 - 1.7.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 98 573 12.12.2001 - 16.8.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 98 573 13.8.1997 - 12.12.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 929 1.1.1994 - 13.8.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 93 644 1.1.1994 - 13.8.1997

Sídlo Vitalco, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hamry 1596 , Havlíčkův Brod 580 01 4.4.2014
Adresa Hamry 1596 , Havlíčkův Brod 580 01 12.12.2001 - 4.4.2014
Adresa Pohledští Dvořáci , 580 01 Havlíčkův Brod Česká republika
1.1.1994 - 12.12.2001

Předmět podnikání Vitalco, a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 1.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.3.2009
výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 11.3.2009 - 5.3.2011
zemědělská výroba - chov ryb 11.3.2009 - 1.7.2014
Výroba potravinářských výrobků 12.12.2001 - 11.3.2009
Výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely 12.12.2001 - 11.3.2009
Výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 12.12.2001 - 11.3.2009
Velkoobchod 12.12.2001 - 11.3.2009
Zprostředkování obchodu 12.12.2001 - 11.3.2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem 12.12.2001 - 11.3.2009
Zemědělský výroba - chov ryb 12.12.2001 - 11.3.2009
výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 12.10.1998 - 12.12.2001
chov, nákup a prodej ryb 11.8.1997 - 12.12.2001
výroba škrobových poživatin, výživných přípravků a směsí 11.8.1997 - 12.12.2001
výzkum, vývoj a výroba výrobků ze škrobu pro nepotravinářské účely 11.8.1997 - 12.12.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 11.8.1997 - 12.12.2001
skladovací služby 11.8.1997 - 12.12.2001
poradenské služby v oblasti škrobárenské výroby 11.8.1997 - 12.12.2001
zpracování škrobárenských a lihovarských odpadů pro krmné účely 1.1.1994 - 11.8.1997
poskytování služeb občanům - výroba škrobových poživatin, výživných přípravků a směsí - služby zprostředkovatelské, poradenské a skladovací - chov, nákup a prodej ryb - sušení zemědělských produktů - zámečnické práce 1.1.1994 - 11.8.1997
výroba zemědělského lihu a destilátů 1.1.1994 - 12.10.1998
nákup brambor a ostatních surovin pro výrobu uvedenou v předmětu činnosti 1.1.1994 - 12.12.2001
výroba škrobu 1.1.1994 - 12.12.2001
výroba výrobků z brambor a škrobu pro lidskou výživu 1.1.1994 - 12.12.2001
výroba vedlejších produktů vznikajících při výrobě škrobu a lihu 1.1.1994 - 12.12.2001
kooperační a integrační činnost s tuzemskými i zahraničními partnery 1.1.1994 - 12.12.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 12.12.2001

vedení firmy Vitalco, a.s.

Statutární orgán Vitalco, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 5.3.2018
Společnost zastupují společně dva (2) členové představenstva. 1.7.2014 - 5.3.2018
Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně. 4.4.2014 - 1.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně. 17.7.2008 - 4.4.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 28.3.2003 - 17.7.2008
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány představenstvo, a to samostatně každý z členů představenstva. Společnost dále zastupuje ředitel v rozsahu zmocnění uděleného mu představenstvem. Tímto ustanovením není dotčen § 15, 16 obchodního zákoníku. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že za společnost podepisují dva členové představenstva nebo osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny. Za společnost podepisuje dále ředitel v rozsahu zmocnění uděleného mu představenstvem. Tímto ustanovením není dotčen § 15, 16 obchodního zákoníku. 1.4.1997 - 28.3.2003
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společ- nosti svůj podpis. 1.1.1994 - 1.4.1997
předseda představenstva Ing. Tomáš Kabeš 5.3.2018
Vznik členství 27.2.2018
Vznik funkce 27.2.2018
Adresa: Mukova 180 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
místopředseda představenstva Petr Lepša 5.3.2018
Vznik členství 27.2.2018
Vznik funkce 27.2.2018
Adresa: Líbalova 1175 , Třeboň 379 01
člen představenstva Jindřich Kabeš 5.3.2018
Vznik členství 27.2.2018
Vznik funkce 27.2.2018
Adresa: sídliště Pod Kasárny 977 , Jindřichův Hradec 377 01
Člen představenstva Ing. Jan Lacina 1.1.1994 - 2.4.1997
Adresa: Zahradnického 2948 , Havlíčkův Brod 580 01
Člen představenstva Ing. Miroslav Starý 1.1.1994 - 2.4.1997
Adresa: Za Hanspaulkou 879/8 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Ruy Alves 1.1.1994 - 2.4.1997
Adresa: Rooseveltova 831/14 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Alois Fojtách 31.8.1995 - 11.8.1997
Adresa: Vondroušova 1162/4 , Praha 163 00
Člen představenstva Ing. Milan Křivohlavý 2.4.1997 - 11.8.1997
Adresa: U Zámecké zahrady 1667/5 , Teplice 415 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Starý 2.4.1997 - 13.10.1998
Adresa: Za Hanspaulkou 879/8 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Pavel Franěk 11.8.1997 - 13.10.1998
Adresa: Nevanova 1043/4 , Praha 163 00
Předseda představenstva Ing. Ruy Alves 2.4.1997 - 21.10.1998
Adresa: Rooseveltova 831/14 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Petr Dvořák 13.10.1998 - 21.10.1998
Adresa: Vratislavská 386/7 , Praha 181 00
Člen představenstva Ing. Pavel Filipovský 13.10.1998 - 8.11.2000
Adresa: Madridská 819/2 , Praha 101 00
Předseda představenstva Ing. Petr Dvořák 21.10.1998 - 8.11.2000
Adresa: Vratislavská 386/7 , Praha 181 00
Místopředseda představenstva Ing. Ruy Alves 21.10.1998 - 8.11.2000
Adresa: Rooseveltova 831/14 , Praha 160 00
Místopředseda představenstva Ing. Ruy Alves 8.11.2000 - 15.2.2002
Adresa: Rooseveltova 831/14 , Praha 160 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Filipovský 8.11.2000 - 28.3.2003
Vznik členství 7.9.1998
Zánik členství 19.6.2002
Vznik funkce 1.9.2000
Adresa: Madridská 819/2 , Praha 101 00
Člen představenstva JUDr. Ivan Hink 8.11.2000 - 28.3.2003
Vznik členství 30.8.2000
Zánik členství 19.6.2002
Adresa: Vazovova 3228/3 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. Ruy Alves 15.2.2002 - 28.3.2003
Vznik členství 1.10.2001
Adresa: Rooseveltova 831/14 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Ruy Alves 28.3.2003 - 8.11.2007
Vznik členství 19.6.2002
Adresa: Rooseveltova 831/14 , Praha 160 00
Předseda představenstva Ing. Miroslav Starý 28.3.2003 - 8.11.2007
Vznik členství 19.6.2002
Vznik funkce 19.6.2002
Adresa: K Haltýři 689/16 , Praha 181 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Myler 28.3.2003 - 8.11.2007
Vznik členství 19.6.2002
Adresa: Boženy Němcové 1749 , Pelhřimov 393 01
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Starý 8.11.2007 - 17.7.2008
Vznik členství 11.9.2007
Zánik členství 16.6.2008
Vznik funkce 11.9.2007
Zánik funkce 16.6.2008
Adresa: Rybníček 422 , 602 00 Brno Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Myler 8.11.2007 - 17.7.2008
Vznik členství 11.9.2007
Zánik členství 16.6.2008
Adresa: Boženy Němcové 1749 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Daniela Knechtová 8.11.2007 - 17.7.2008
Vznik členství 11.9.2007
Zánik členství 16.6.2008
Adresa: V Zahradách 224 , Jirny 250 90
předseda představenstva Ing. Radek Široký 17.7.2008 - 6.4.2010
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 17.3.2010
Vznik funkce 17.6.2008
Zánik funkce 17.3.2010
Adresa: 34 , Zhoř u Tábora 390 02
člen představenstva Ing. Petr Kufa 17.7.2008 - 16.10.2012
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 30.9.2012
Zánik funkce 30.9.2012
Adresa: 197 , Písečná 739 91
Jméno Ing. Jitka Stránecká 17.7.2008 - 6.5.2013
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: Trčkova 1877 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda představenstva Ing. Pavel Hrdina 6.4.2010 - 6.5.2013
Vznik členství 17.3.2010
Zánik členství 25.4.2013
Vznik funkce 17.3.2010
Zánik funkce 25.4.2013
Adresa: Na křižovatkách 392 , Boršov nad Vltavou 373 82
místopředseda představenstva Lubomír Tříska 6.4.2010 - 6.5.2013
Vznik členství 17.3.2010
Zánik členství 25.4.2013
Vznik funkce 17.3.2010
Zánik funkce 25.4.2013
Adresa: 146 , Božejov 394 61
předseda představenstva Jindřich Kabeš 6.5.2013 - 4.4.2014
Vznik členství 25.4.2013
Vznik funkce 25.4.2013
Zánik funkce 21.2.2014
Adresa: sídliště Pod Kasárny 977 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Tomáš Kabeš 6.5.2013 - 4.4.2014
Vznik členství 25.4.2013
Zánik funkce 21.2.2014
Adresa: sídliště Pod Kasárny 977 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda představenstva Tomáš Kabeš 4.4.2014 - 1.7.2014
Vznik členství 25.4.2013
Vznik funkce 21.2.2014
Adresa: sídliště Pod Kasárny 977 , Jindřichův Hradec 377 01
místopředseda představenstva Petr Lepša 6.5.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 25.4.2013
Vznik funkce 25.4.2013
Adresa: Líbalova 1175 , Třeboň 379 01
člen představenstva Jitka Stránecká 6.5.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 25.4.2013
Adresa: Trčkova 1877 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Jindřich Kabeš 4.4.2014 - 22.10.2015
Vznik členství 25.4.2013
Adresa: sídliště Pod Kasárny 977 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Kabeš 1.7.2014 - 22.10.2015
Vznik členství 25.4.2013
Vznik funkce 21.2.2014
Adresa: sídliště Pod Kasárny 977 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Kabeš 22.10.2015 - 5.8.2017
Vznik členství 25.4.2013
Vznik funkce 21.2.2014
Adresa: sídliště Pod Kasárny 977 , Jindřichův Hradec 377 01
místopředseda představenstva Petr Lepša 22.10.2015 - 5.3.2018
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 27.3.2018
Vznik funkce 25.4.2013
Zánik funkce 27.3.2018
Adresa: Líbalova 1175 , Třeboň 379 01
člen představenstva Jitka Stránecká 22.10.2015 - 5.3.2018
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 27.2.2018
Zánik funkce 27.2.2018
Adresa: Trčkova 1877 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Jindřich Kabeš 22.10.2015 - 5.3.2018
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 27.2.2018
Zánik funkce 27.2.2018
Adresa: sídliště Pod Kasárny 977 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Kabeš 5.8.2017 - 5.3.2018
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 27.3.2018
Vznik funkce 21.2.2014
Zánik funkce 27.2.2018
Adresa: Mukova 180 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika

Dozorčí rada Vitalco, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Denisa Dvořáčková 5.3.2018
Vznik členství 27.2.2018
Vznik funkce 27.2.2018
Adresa: Svobody 1011 , Třeboň 379 01
místopředseda dozorčí rady Iva Kabešová 5.3.2018
Vznik členství 27.2.2018
Vznik funkce 27.2.2018
Adresa: Mukova 180 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
člen dozorčí rady MVDr. Lenka Žiaranová 5.3.2018
Vznik členství 27.2.2018
Vznik funkce 27.2.2018
Adresa: Ráj 558 , Golčův Jeníkov 582 82
Jméno Ing. Zdeňka Indrůchová 1.1.1994 - 31.8.1995
Adresa: Květenská 5 , Praha 3 Česká republika
Jméno Ing. Václav Lněnička 31.8.1995 - 25.9.1996
Adresa: 165 , Horní Újezd 570 01
Jméno Ing. Petr Jůzl 1.1.1994 - 2.4.1997
Adresa: Na Výšině 3222 , Havlíčkův Brod 580 01
Jméno JUDr. Zdeněk Hraba 1.1.1994 - 2.4.1997
Adresa: Legií 1680/62 , Říčany 251 01
Jméno Ing. Josef Hadrava 25.9.1996 - 2.4.1997
Adresa: Táborská 1809 , Pelhřimov 393 01
Člen Ing. Jiří Šetina 2.4.1997 - 13.10.1998
Adresa: Petýrkova 1954/1 , Praha 148 00
Člen Ing. Ivan Kučera 2.4.1997 - 13.10.1998
Adresa: Husova 1869 , Havlíčkův Brod 580 01
Člen Miroslav Kolesa 2.4.1997 - 2.5.2002
Vznik členství 29.1.1997
Adresa: Žižkova 869 , Havlíčkův Brod 580 01
Člen Ing. Miroslav Starý 13.10.1998 - 2.5.2002
Vznik členství 7.9.1998
Adresa: Za Hanspaulkou 879/8 , Praha 160 00
Člen JUDr. Marcela Vojáková 13.10.1998 - 28.3.2003
Vznik členství 7.9.1998
Zánik členství 19.6.2002
Adresa: Ouholická 442/13 , Praha 181 00
Člen Ing. Miroslav Starý 2.5.2002 - 28.3.2003
Vznik členství 7.9.1998
Zánik členství 19.6.2002
Adresa: K Haltýři 689/16 , Praha 181 00
Člen Pavel Dobrovolný 2.5.2002 - 8.11.2007
Vznik členství 30.1.2002
Adresa: 9 , Ždírec 580 01
Předseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Starý 28.3.2003 - 8.11.2007
Vznik členství 19.6.2002
Vznik funkce 19.6.2002
Adresa: Rybníček 422 , 602 00 Brno Česká republika
Člen Luisa Alvesová 28.3.2003 - 8.11.2007
Vznik členství 19.6.2002
Adresa: Rooseveltova 831/14 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Škapa 8.11.2007 - 17.7.2008
Vznik členství 11.9.2007
Zánik členství 16.6.2008
Vznik funkce 18.9.2007
Zánik funkce 16.6.2008
Adresa: Vinohradská 268/94 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Alexandra Novotná 8.11.2007 - 17.7.2008
Vznik členství 11.9.2007
Zánik členství 16.6.2008
Adresa: Na vršku 1906/3 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Ing. Milan Musil 17.7.2008 - 6.4.2010
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 17.3.2010
Vznik funkce 17.6.2008
Zánik funkce 17.3.2010
Adresa: Nová 163 , Zlatníky-Hodkovice 252 41
člen dozorčí rady Ing. Lenka Valíková 17.7.2008 - 6.4.2010
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 17.3.2010
Adresa: Dreyerova 626/3 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Pavel Dobrovolný 8.11.2007 - 6.8.2012
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 29.3.2012
Adresa: 9 , Ždírec 580 01
předseda dozorčí rady Ing. Michal Miťka 6.4.2010 - 6.8.2012
Vznik členství 17.3.2010
Zánik členství 29.3.2012
Vznik funkce 17.3.2010
Zánik funkce 29.3.2012
Adresa: Kopaninská 314 , Ořech 252 25
místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Hadrava 6.4.2010 - 6.8.2012
Vznik členství 17.3.2010
Zánik členství 25.4.2013
Vznik funkce 17.3.2010
Zánik funkce 25.4.2013
Adresa: Březová 2184 , Pelhřimov 393 01
předseda dozorčí rady Ing. Josef Hadrava 6.8.2012 - 6.5.2013
Vznik členství 17.3.2010
Zánik členství 25.4.2013
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 25.4.2013
Adresa: Březová 2184 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Petra Hrdinová 6.8.2012 - 6.5.2013
Vznik členství 29.3.2012
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: Na křižovatkách 392 , Boršov nad Vltavou 373 82
člen dozorčí rady Libuše Zmeková 6.8.2012 - 4.4.2014
Vznik členství 21.6.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: 250 , Česká Bělá 582 61
předseda dozorčí rady Denisa Lepšová 6.5.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 25.4.2013
Vznik funkce 25.4.2013
Adresa: Líbalova 1175 , Třeboň 379 01
místopředseda dozorčí rady Iva Kabešová 6.5.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 25.4.2013
Vznik funkce 25.4.2013
Adresa: Kamínky 292/25 , Brno 634 00
člen dozorčí rady MVDr. Lenka Žiaranová 4.4.2014 - 22.10.2015
Vznik členství 25.3.2014
Adresa: Ráj 558 , Golčův Jeníkov 582 82
předseda dozorčí rady Denisa Lepšová 22.10.2015 - 7.9.2016
Vznik členství 25.4.2013
Vznik funkce 25.4.2013
Adresa: Líbalova 1175 , Třeboň 379 01
předseda dozorčí rady Denisa Dvořáčková 7.9.2016 - 9.9.2016
Vznik členství 25.4.2013
Vznik funkce 25.4.2013
Adresa: Líbalova 1175 , Třeboň 379 01
místopředseda dozorčí rady Iva Kabešová 22.10.2015 - 5.3.2018
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 27.2.2018
Vznik funkce 25.4.2013
Zánik funkce 27.2.2018
Adresa: Kamínky 292/25 , Brno 634 00
člen dozorčí rady MVDr. Lenka Žiaranová 22.10.2015 - 5.3.2018
Vznik členství 25.3.2014
Zánik členství 27.2.2018
Zánik funkce 27.2.2018
Adresa: Ráj 558 , Golčův Jeníkov 582 82
předseda dozorčí rady Denisa Dvořáčková 9.9.2016 - 5.3.2018
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 27.2.2018
Vznik funkce 25.4.2013
Zánik funkce 27.2.2018
Adresa: Svobody 1011 , Třeboň 379 01

Sbírka Listin Vitalco, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1001/SL 83 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2015 30.6.2015 39
B 1001/SL 82 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 26.9.2014 26.9.2014 38
B 1001/SL 80 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2014 15.4.2014 1
B 1001/SL 79 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2014 15.4.2014 7
B 1001/SL 78 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2014 15.4.2014 1
B 1001/SL 77 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2014 15.4.2014 1
B 1001/SL 76 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2013 12.9.2013 43
B 1001/SL 75 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2013 14.5.2013 7
B 1001/SL 74 ostatní rezignace, zápis z jednání Krajský soud v Hradci Králové 16.10.2012 19.10.2012 2
B 1001/SL 73 ostatní zápis z VH, DR, rezignace Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2012 8.8.2012 6
B 1001/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2012 2.5.2012 39
B 1001/SL 71 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2011 25.7.2011 44
B 1001/SL 70 notářský zápis, účetní závěrka zahajovací 1.1.2010 Krajský soud v Hradci Králové 2.9.2010 6.9.2010 5.10.2010 30
B 1001/SL 69 ostatní projekt fúze Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2010 27.7.2010 4
B 1001/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2010 3.5.2010 45
B 1001/SL 67 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2010 22.3.2010 9.4.2010 27
B 1001/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.8.2009 3.8.2009 16
B 1001/SL 65 posudek znalce č. 436-14/09 Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2009 15.7.2009 44
B 1001/SL 64 posudek znalce č. 435-13/09 Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2009 15.7.2009 76
B 1001/SL 63 zpráva auditora k 31.12.2009 Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2009 15.7.2009 32
B 1001/SL 62 zpráva auditora k 1.1.2009 Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2009 15.7.2009 10
B 1001/SL 61 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2009 15.7.2009 31
B 1001/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2009 7.7.2009 49
B 1001/SL 59 ostatní projekt rozděl.odštěp.slouč. Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2009 28.4.2009 29.4.2009 14
B 1001/SL 58 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 9.3.2009 10.3.2009 11.3.2009 14
B 1001/SL 57 ostatní - projekt rozdělení Krajský soud v Hradci Králové 10.3.2009 10.3.2009 14
B 1001/SL 56 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 18.11.2008 4.12.2008 4.12.2008 109
B 1001/SL 55 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2008 16.7.2008 2
B 1001/SL 54 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2008 16.7.2008 2
B 1001/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2008 16.7.2008 2
B 1001/SL 52 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2008 16.7.2008 2
B 1001/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2008 16.7.2008 2
B 1001/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2008 16.7.2008 17
B 1001/SL 49 notářský zápis NZ 180/2008 Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2008 16.7.2008 44
B 1001/SL 48 notářský zápis NZ 173/2008 Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2008 16.7.2008 24
B 1001/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2008 11.7.2008 49
B 1001/SL 46 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 8.11.2007 8.11.2007 1
B 1001/SL 45 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Hradci Králové 8.11.2007 8.11.2007 1
B 1001/SL 44 ostatní volba člena DR Krajský soud v Hradci Králové 8.11.2007 8.11.2007 2
B 1001/SL 43 notářský zápis NZ 200/2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.9.2007 8.11.2007 8.11.2007 21
B 1001/SL 42 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 8.11.2007 8.11.2007 6
B 1001/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva audit, 2005, zpr. o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2006 22.5.2006 23.5.2006 44
B 1001/SL 32 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2005 17.6.2005 17.6.2005 45
B 1001/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2004 3.8.2004 3.8.2004 16
B 1001/SL 29 notářský zápis, výroční zpráva - VZ za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2004 1.7.2004 1.7.2004 89
B 1001/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2004 15.6.2004 15.6.2004 32
B 1001/SL 28 výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2002 18.6.2003 18.6.2003 44
B 1001/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 8.1.2003 13.8.2002 13.8.2002 67
B 1001/SL 26 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2002 11.7.2002 11.7.2002 30
B 1001/SL 25 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2002 27.3.2002 27.3.2002 5
B 1001/SL 24 ostatní - dopl.údaje k výr.zpr.2000 Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2001 22.1.2002 22.1.2002 4
B 1001/SL 23 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 1.10.2001 13.12.2001 13.12.2001 2
B 1001/SL 22 výroční zpráva - za r. 2000 - doplněk Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 5
B 1001/SL 21 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 58
B 1001/SL 20 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2001 24.7.2001 68
B 1001/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2001 24.7.2001 24.7.2001 19
B 1001/SL 18 notářský zápis - NZ 125/2001 Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2001 24.7.2001 24.7.2001 35
B 1001/SL 17 ostatní - zápis z DR a představ. Krajský soud v Hradci Králové 30.1.1996 24.7.2001 24.7.2001 2
B 1001/SL 16 ostatní - Zápis č. l z jed.představ. Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2000 26.10.2000 26.10.2000 1
B 1001/SL 15 notářský zápis - NZ 165/2000 - mim.VH + příl. Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2000 26.10.2000 26.10.2000 8
B 1001/SL 14 notářský zápis - NZ 146/2000 + Stanovy Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2000 26.10.2000 26.10.2000 32
B 1001/SL 13 účetní závěrka - za rok 1999 + audit Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2000 22.6.2000 22.6.2000 15
B 1001/SL 12 účetní závěrka - za rok 1998 + audit Krajský soud v Hradci Králové 26.5.1999 29.6.1999 29.6.1999 18
B 1001/SL 11 notářský zápis - NZ 144/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 28.7.1998 30.9.1998 30.9.1998 29
B 1001/SL 10 notářský zápis - NZ 158/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 7.9.1998 30.9.1998 30.9.1998 26
B 1001/SL 9 účetní závěrka za r. 1997 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 5.5.1998 20.7.1998 20.7.1998 17
B 1001/SL 8 notářský zápis - NZ 178/97 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 27.6.1997 6.8.1997 6.8.1997 27
B 1001/SL 7 účetní závěrka - za r. 1996 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 5.5.1997 7.7.1997 7.7.1997 19
B 1001/SL 6 notářský zápis - NZ 105/97 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 9.5.1997 18.6.1997 18.6.1997 27
B 1001/SL 5 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 16.1.1997 12.3.1997 12.3.1997 1
B 1001/SL 4 ostatní - zápis o výsledku voleb Krajský soud v Hradci Králové 30.1.1996 12.3.1997 12.3.1997 1
B 1001/SL 3 notářský zápis - NZ 29/97 Krajský soud v Hradci Králové 11.2.1997 12.3.1997 12.3.1997 7
B 1001/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 12.3.1997 12.3.1997 18
B 1001/SL 1 notářský zápis - NZ 107/96 Krajský soud v Hradci Králové 11.6.1996 12.3.1997 12.3.1997 15
B 1001/SL 41 ostatní Zpráva dozorční rady Krajský soud v Hradci Králové 26.9.2007 2
B 1001/SL 40 zpráva auditora o ověř. zprávy o vztazích 2006 Krajský soud v Hradci Králové 26.9.2007 2
B 1001/SL 39 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2006 Krajský soud v Hradci Králové 26.9.2007 3
B 1001/SL 38 zpráva auditora o ověř. výroční zprávy 2006 Krajský soud v Hradci Králové 26.9.2007 2
B 1001/SL 37 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 26.9.2007 3
B 1001/SL 36 zpráva auditora o ověr. účet.záv. 2006 Krajský soud v Hradci Králové 26.9.2007 4
B 1001/SL 35 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 26.9.2007 21
B 1001/SL 34 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 26.9.2007 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vitalco, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60108649
Jméno Vitalco, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Havlíčkův Brod
Vznik první živnosti: 12.5.1995
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 1

Sídlo Vitalco, a.s.

Živnosti a provozovny Vitalco, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.5.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 62, Puklice 588 31
Identifikační číslo provozovny 1001508491
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 13.10.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Hamry 1596, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1001187024
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 24.5.1995

Živnost č. 2 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1995
Zánik oprávnění 12.3.1997

Živnost č. 3 Činnost organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1995
Zánik oprávnění 23.7.2001

Živnost č. 4 Výroba škrobu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 19.7.2001

Živnost č. 5 Výroba výrobků z brambor a škrobu pro lidskou výživu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 19.7.2001

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba škrobových poživatin, výživných přípravků a směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 19.7.2001

Živnost č. 8 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba hotových krmiv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 23.7.2001

Živnost č. 10 Poradenské služby v oblasti škrobárenské výroby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1997
Zánik oprávnění 23.7.2001

Živnost č. 11 Výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.1998
Zánik oprávnění 5.11.2010
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vitalco, a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Lepša
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Kabeš
Člen statutárního orgánu Jindřich Kabeš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Natura, a.s.

IČO: 60108649
Firma: Natura, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Havlíčkův Brod
Základní územní jednotka: Havlíčkův Brod
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Natura, a.s.

Sídlo: Hamry 1596, Havlíčkův Brod 580 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Sladkovodní akvakultura
Výroba škrobárenských výrobků
Výroba ostatních potravinářských výrobků
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Skladování
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Podobné firmy

tracking image