Firma Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. IČO 29356377


Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. (29356377) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 1/1, Velké Pavlovice 691 06. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 5. 2012 a je stále aktivní. Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 6640
IČO (identifikační číslo osoby) 29356377
Jméno Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.5.2012
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 2.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. ze dne 22.2.2013 o zvýšení základního kapitálu. Valná hromada akciové společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s., se sídlem na adrese Velké Pavlovice, Nádražní 1/1, PSČ 691 06, identifikační číslo 293 56 377, přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. se zvyšuje o částku 1 800 000,- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých) tj. ze stávající částky 5 600 000,- Kč na částku 7 400 000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta ti síc korun českých), upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) Společnost vydá 18 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie budou mít omezenou převoditelnost (akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu představenstva společnosti, při respektování postupu podle článku 6 odst. 4 a 9 stanov společnosti). c) Akcionáři společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s., a to : Město Velké Pavlovice, se sídlem Velké Pavlovice, Náměstí 9.května 40, PSČ 691 06, Lubomír Stoklásek, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, Vladimír Poliak, bytem Břeclav, Na Řádku 3 428/4, PSČ 690 02, Český zahrádkářský svaz, základní organizace Velké Pavlovice, se sídlem Velké Pavlovice, PSČ 691 06, Martin Osička, bytem Velké Pavlovice, Morávky 1439, PSČ 691 02, se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednost ního práva na upsání nových akcií. d) Všechny nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to následovně: 3 kusy akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč budou nabídnuty zájemci Město Velké Pavlovice, IČ: 002 83 703, se sídlem Velké Pavlovice, Náměstí 9.května 40, PSČ 691 06, 6 ku sů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč bude nabídnuto zájemci Lubomír Stoklásek, r.č. 500128/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, 6 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč bude nabídnuto zájemci Vladimír Poliak, r.č. 511030/1 37, bytem Břeclav, Na Řádku 3428/4, PSČ 690 02, 3 kusy akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč budou nabídnuty zájemci Martin Osička, r.č. 771226/4098, bytem Velké Bílovice, Morávky 1439, PSČ 691 02. e) Předem určení zájemci upíší akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. Každý předem určený zájemce uzavře se společností samostatnou Smlouvu o upsání akcií. Smlouvy o upsání akcií musí mít pí semnou formou, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, přičemž doručení tohoto návrhu se považuje za oznámení počátku běhu uvedené lhůty. Za tím účelem představenstvo společn osti písemným oznámením odeslaným předem určeným zájemcům nejpozději do 10ti dnů ode dne, kdy se dozví o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Oznámí tuto skutečnost předem určeným zájemcům a spolu s tímto oznámením zašle předem určeným zájemcům návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upisování účinné, jsou upisující povinni doručit jimi podepsané Smlouvy o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti: Velké Pavlovi ce, Nádražní 1/1, PSČ 691 06. Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny předem určené zájemce stejný a je roven jmenovité hodnotě akcií, činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. f) Část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30 % celkového emisního kursu tj. částku 30 000,- Kč na jednu akcii, je každý upisovatel povinen splatit na bankovní účet vedený Komerční bankou, a.s., pobočka Velké Pavlovice, č.ú. 107-14718237/0100, a to ve lhůtě do 29.března 2013, část emisního kursu upsaných akcií ve výši 70 % celkového emisního kursu, tj. částku 70 000,- Kč na jednu akcii, je každý upisovatel povinen splatit ne výše uvedený účet do 28.června 2013. g) Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu není možné. h) Po zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a úplném splacení emisního kursu upsaných akcií vydá společnost předem určeným zájemcům 18 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, emise 3, série A, č. akcií 01-18, z nic hž každá bude o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, a to bez zbytečného odkladu poté, co emisní kurs upsaných akcií bude zcela splacen, popř. poté, co se představenstvo společnosti dozví o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud emis ní kurs akcií byl zcela splacen již před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.2.2013 - 9.4.2013
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. ze dne 3.9.2012 o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada akciové společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s., se sídlem na adrese Velké Pavlovice, Nádražní 1/1, PSČ 691 06, identifikační číslo 293 56 377, přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. se zvyšuje o částku 3 000 000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých), tj. ze stávající částky 2 600 000,- Kč na částku 5 600 000,- Kč (slovy: pětmilionůšestsettisíc korun českých), u pisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) Společnost vydá 30 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Akcie budou mít omezenou převoditelnost (akcie jsou převoditelné po předchozím s ouhlasu představenstva společnosti, při respektování postupu podle článku 6 odst. 4 a 9 stanov společnosti). c) Akcionáři společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s., a to: Město Velké Pavlovice, se sídlem Velké Pavlovice, Náměstí 9.května 40, PSČ 691 06, Lubomír Stoklásek, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, Vladimír Poliak, bytem Břeclav, Na Řádku 3 428/4, PSČ 690 02, Český zahrádkářský svaz, základní organizace Velké Pavlovice, se sídlem Velké Pavlovice, PSČ 691 06, se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií. d) Všechny nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to následovně: 13 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč bude nabídnuto zájemci Město Velké Pavlovice, IČ 00283703, se sídlem Velké Pavlovice, Náměstí 9.května 40, PSČ 691 06, 5 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč bude nabídnuto zájemci Lubomír Stoklásek, r.č. 500128/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, 5 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč bude nabídnuto zájemci Vladimír Poliak, r.č. 511030/137 , bytem Břeclav, Na Řádku 3428/4, PSČ 690 02, 7 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč bude nabídnuto zájemci Martin Osička, r.č. 771226/4098, bytem Velké Bílovice, Morávky 1439, PSČ 691 02. e) Předem určení zájemci upíší akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. Každý předem určený zájemce uzavře se společností samostatnou Smlouvu o upsání akcií. Smlouvy o upsání akcií musí mít pí semnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, přičemž doručení tohoto návrhu se považuje za oznámení počátku běhu uvedené lhůty. Za tím účelem představenstvo společno sti písemným oznámením odeslaným předem určeným zájemcům nejpozději do 10ti dnů ode dne, kdy se dozví o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, oznámí tuto skutečnost předem určeným zájemcům a spolu s tímto oznámením zašle předem určeným zájemcům návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upisování účinné, jsou upisující povinni doručit jimi podepsané Smlouvy o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti: Velké Pavlovic e, Nádražní 1/1, PSČ 691 06. Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny předem určené zájemce stejný a je roven jmenovité hodnotě akcií, činí tedy 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. f) Část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30 % celkového emisního kursu, tj částku 30 000,- Kč na jednu akcii, je každý upisovatel povinen splatit na bankovní účet vedený Komerční bankou, a.s., pobočka Velké Pavlovice, č.účtu 107-3207460227/0100, a to ve lhůtě do 30.října 2012, část emisního kursu upsaných akcií ve výši 70 % celkového emisního kursu, tj. částku 70 000,- Kč na jednu akcii, je každý upisovatel povinen splatit na výše uvedený účet do 31.12.2012. g) Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu není možné. h) Po zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vydá společnost předem určeným zájemcům 30 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, emise 2, série A, č. akcií 01-30, z nichž každá bude o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, a to do jednoho měsíce poté, co se představenstvo společnosti dozví o zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. 5.9.2012 - 8.11.2012

Aktuální kontaktní údaje Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Kapitál Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

zakladni jmění 7 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.6.2013
zakladni jmění 7 400 000 Kč
Splaceno 97%
Platnost od - do 9.4.2013 - 18.6.2013
zakladni jmění 5 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.1.2013 - 9.4.2013
zakladni jmění 5 600 000 Kč
Splaceno 71%
Platnost od - do 8.11.2012 - 15.1.2013
zakladni jmění 2 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.8.2012 - 8.11.2012
zakladni jmění 2 600 000 Kč
Splaceno 50%
Platnost od - do 24.5.2012 - 17.8.2012

Akcie Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 74 9.4.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 56 8.11.2012 - 9.4.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 26 24.5.2012 - 8.11.2012

Sídlo Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 1/1 , Velké Pavlovice 691 06 24.5.2012

Předmět podnikání Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 2.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedné v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.5.2012

Předmět činnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.7.2014

vedení firmy Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Statutární orgán Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 2.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj pod pis buď všichni členové představenstva společně nebo sám předseda představenstva. 24.5.2012 - 2.7.2014
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 7.12.2017
Vznik členství 13.10.2017
Vznik funkce 13.10.2017
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Pavel Procházka 7.12.2017
Vznik členství 13.10.2017
Vznik funkce 13.10.2017
Adresa: Boženy Němcové 124/21 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva Vladimír Poliak 7.12.2017
Vznik členství 13.10.2017
Vznik funkce 13.10.2017
Adresa: Na Řádku 3428/4 , Břeclav 690 02
člen představenstva Lubomír Stoklásek 24.5.2012 - 13.11.2013
Vznik členství 24.5.2012
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva Vladimír Poliak 24.5.2012 - 14.11.2013
Vznik členství 24.5.2012
Adresa: Na Řádku 3428/4 , Břeclav 690 02
předseda představenstva Ing. Pavel Procházka 24.5.2012 - 11.12.2013
Vznik členství 24.5.2012
Vznik funkce 24.5.2012
Adresa: Boženy Němcové 124/21 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva Lubomír Stoklásek 13.11.2013 - 7.12.2017
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 24.5.2016
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva Vladimír Poliak 14.11.2013 - 7.12.2017
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 24.5.2016
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: Na Řádku 3428/4 , Břeclav 690 02
předseda představenstva Ing. Pavel Procházka 11.12.2013 - 7.12.2017
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 24.5.2016
Vznik funkce 24.5.2012
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: Boženy Němcové 124/21 , Velké Pavlovice 691 06

Dozorčí rada Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 7.12.2017
Vznik členství 13.10.2017
Vznik funkce 13.10.2017
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Benda 7.12.2017
Vznik členství 13.10.2017
Vznik funkce 13.10.2017
Adresa: Tábor 226/24 , Velké Pavlovice 691 06
předsedkyně dozorčí rady Ing. Monika Suchánková 8.4.2018
Vznik členství 13.10.2017
Vznik funkce 13.10.2017
Adresa: Gorkého 74/29 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Benda Ph.D 24.5.2012 - 10.10.2013
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 13.6.2013
Vznik funkce 24.5.2012
Zánik funkce 13.6.2013
Adresa: Tábor 226/24 , Velké Pavlovice 691 06
člen dozorčí rady Ing. Metodějka Stoklásková 24.5.2012 - 11.12.2013
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 13.6.2013
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen dozorčí rady Jan Havránek 24.5.2012 - 11.12.2013
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 13.6.2013
Adresa: V Sadech 860/45 , Velké Pavlovice 691 06
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Benda Ph.D 10.10.2013 - 11.12.2013
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 13.6.2013
Vznik funkce 24.5.2012
Zánik funkce 13.6.2013
Adresa: Tábor 226/24 , Velké Pavlovice 691 06
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Benda Ph.D. 11.12.2013 - 7.12.2017
Vznik členství 13.6.2013
Zánik členství 13.6.2017
Vznik funkce 13.6.2013
Zánik funkce 13.6.2017
Adresa: Tábor 226/24 , Velké Pavlovice 691 06
člen dozorčí rady Ing. Metodějka Stoklásková 11.12.2013 - 7.12.2017
Vznik členství 13.6.2013
Zánik členství 13.6.2017
Zánik funkce 13.6.2017
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen dozorčí rady Jan Havránek 11.12.2013 - 7.12.2017
Vznik členství 13.6.2013
Zánik členství 13.6.2017
Zánik funkce 13.6.2017
Adresa: V Sadech 860/45 , Velké Pavlovice 691 06
předsedkyně dozorčí rady Ing. Monika Suchánková 7.12.2017 - 8.4.2018
Vznik členství 13.10.2017
Vznik funkce 13.10.2017
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01

Sbírka Listin Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6640/SL 13 notářský zápis stanovy, NZ 83/2014 Krajský soud v Brně 13.6.2014 30.6.2014 24.7.2014 13
B 6640/SL 12 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 6.6.2014 7.7.2014 17.7.2014 17
B 6640/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.4.2013 10.12.2013 12.12.2013 13
B 6640/SL 10 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 13.6.2013 10.12.2013 12.12.2013 11
B 6640/SL 9 účetní závěrka [2012] rozvaha Krajský soud v Brně 18.1.2013 8.7.2013 12.7.2013 2
B 6640/SL 8 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Brně 18.1.2013 8.7.2013 12.7.2013 7
B 6640/SL 7 účetní závěrka [2012] výkaz Krajský soud v Brně 18.1.2013 8.7.2013 12.7.2013 1
B 6640/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.4.2013 18.6.2013 20.6.2013 13
B 6640/SL 5 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 22/2013 Krajský soud v Brně 22.2.2013 26.2.2013 28.2.2013 9
B 6640/SL 3 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 129/2012 Krajský soud v Brně 3.9.2012 4.9.2012 10.9.2012 8
B 6640/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 2.4.2012 7.5.2012 29.5.2012 1
B 6640/SL 1 notářský zápis - zakl. smlouva, stanovy, NZ 50/2012 Krajský soud v Brně 2.4.2012 7.5.2012 29.5.2012 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

IČO (identifikační číslo) 29356377
Jméno Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hustopeče
Vznik první živnosti: 24.5.2012
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Sídlo Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Živnosti a provozovny Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.5.2012

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.6.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 1/1, Velké Pavlovice 691 06
Identifikační číslo provozovny 1008984141
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.7.2013

Statutární orgán Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Procházka
Člen statutárního orgánu Lubomír Stoklásek
Člen statutárního orgánu Vladimír Poliak

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

IČO: 29356377
Firma: Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Břeclav
Základní územní jednotka: Velké Pavlovice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.5.2012

Sídlo Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.

Sídlo: Nádražní 1/1, Velké Pavlovice 691 06

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti reklamních agentur
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur
tracking image