Firma VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. IČO 29380634


VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. (29380634) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 589, Zlechov 687 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 2012 a je stále aktivní. VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 6788
IČO (identifikační číslo osoby) 29380634
Jméno VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.12.2012
Počet členů dozorčí rady: 3 20.10.2015
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že se základní kapitál zvyšuje z původní výše 37.390.000,- Kč o 5.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 42.390.000,- Kč upsáním nových akcií, bez veřejné nabídky. Bude upisováno celkem 500 kusů akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, navrhovaná výše emisního kurzu akcie je 10.000,- Kč. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Všichni stávající akcionáři prohlašují, že se vzdáv ají svého přednostního práva na upsání nových akcií v celé navrhované výši zvýšení základního kapitálu. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci: Ing. Vlastimil Jordán, nar. 22.5.1965, trvale bytem Hlinky 201, 686 01 Uherské Hradiště Vésky. Valná hromada schvaluje úpis akcií započtením peněžité pohledávky pana Ing. Vlastimila Jordána, nar. 22.5.1965, trvale bytem Hlinky 201, 686 01 Uherské Hradiště Vésky, vůči obchodní společnosti VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s., se sídlem č.p. 538, 687 10 Zlechov, IČ 29380634, proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to pohledávky Ing. Vlastimila Jordána na vrácení zápůjčky vzniklé na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18.2.2015 ve výši 5.000.000,- Kč. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o zap očtení pohledávky s tím, že smlouva o započtení pohledávky musí být písemně uzavřena nejpozději do třiceti dnů od konání této valné hromady. 20.10.2015 - 20.10.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 18.3.2014
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 15. 1. 2014 následující usnesení: Základní kapitál obchodní společnosti VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. se zvyšuje z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 35.390.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů tři sta devadesát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 37.390.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů tři sta devadesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií, bez veřejné nabídky. Připouští se upisování akcií nad navrhovanou částku, nejvýše o částku 42.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých) . O konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Bude upisováno celkem 3.539 kusů akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, navrhovaná výše emisního kurzu akcie je 10.000,- Kč. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Stávající jediný akcionář Břetislav Jakubík, nar. 06.04.1960, trvalým pobytem 687 10 Zlechov 538, ve smyslu ustanovení § 490 zákona číslo 90/2012 Sb. prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upsání nových akcií v celé navrhované výši zvýšení základního kapitálu. Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům: Břetislav Jakubík, nar. 06.04.1960, trvalým pobytem 687 10 Zlechov 538, upíše celkem 849 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Ing. Pavlína Jakubíková, nar. 24.10.1970, trvalým pobytem 687 10 Zlechov 538, upíše celkem 1.190 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Obchodní společnost Ray Service, a.s. se sídlem 686 03 Staré Město, Huštěnovská 2022, IČ 2775620 3, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5165, upíše celkem 500 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Obchodní společnost Zlatohorská s.r.o. se sídlem Zlaté Hory, Sokolská 285, PSČ 793 76, IČ 2685 7243, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50549, upíše celkem 800 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Marek Provazník, nar. 05.05.1966, trvalým pobytem 250 88 Čelákovice, Sokolovská 1644, up íše celkem 200 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Lhůta pro upisování akcií se určuje do 15.04.2014 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce čtrnáct). Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Upisovatelé splatí emisní kurz jimi upsaných akcií na účet k tomuto účelu zřízený u banky Raiffeisenbank a.s. ve lhůtě do 15.04.2014 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce čtrnáct).Lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů se určuje do 15.04.2014 (slovy: patnáctého dubna roku dva ti síce čtrnáct), a to v sídle společnosti. Schvaluje se úpis akcií následujícími nepeněžitými vklady: a) Nepeněžitý vklad Soubor movitých věcí s příslušenstvím určený k pěstování, výrobě, skladování a k prodeji vína, popsaný ve znaleckém posudku číslo 22013056 ze dne 16.12.2013 vypracovaném společností AZET KONZULT znalecký ústav s.r.o. se sídlem Pod Št ernberkem 306, 763 02 Zlín Louky, zapsanou v oddíle I. seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Znalecký posudek byl zpracován na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 19 Nc 6483/201 3 15 ze dne 11.11.2013. Znalecký posudek určil hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 8.493.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 849 kusů nových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, výše emisního kurzu akcie je 10.000,- Kč. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a celkovým emisním kurzem upsaných akcií, jejichž emisní kurz je plněn tímto nepeněžitým vkladem, kterýžto činí 3.000,- Kč, se použije na doplnění rezervního fondu společnosti. b) Nepeněžitý vklad Nemovité věci popsané ve znaleckém posudku číslo 2540/0069/2013 ze dne 08.11.2013 vypracovaném Janem Šimoníkem, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, 687 04 Traplice 420. Znalecký posudek byl zpracován na základě usnes ení Krajského soudu v Brně č.j. 19 Nc 6483/2013 15 ze dne 11.11.2013. Znalecký posudek určil hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 11.900.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.190 kusů nových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 ,- Kč, výše emisního kurzu akcie je 10.000,- Kč. Schvaluje se úpis akcií započtením následujících pohledávek: a) peněžité pohledávky obchodní společnosti Ray Service, a.s. se sídlem 686 03 Staré Město, Huštěnovská 2022, IČ 27756203, vůči obchodní společnosti VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. se sídlem č.p. 538, 687 10 Zlechov, IČ 29380634, proti pohledávce na splacení emisn ího kurzu upsaných akcií, a to na základě: - smlouvy o půjčce ze dne 10.06.2013 ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - smlouvy o půjčce ze dne 21.08.2013 ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a - smlouvy o půjčce ze dne 10.12.2013 ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Existence pohledávek v účetnictví společnosti byla osvědčena auditorem. b) peněžité pohledávky obchodní společnosti Zlatohorská s.r.o. se sídlem Zlaté Hory, Sokolská 285, PSČ 793 76, IČ 26857243, vůči obchodní společnosti VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. se sídlem č.p. 538, 687 10 Zlechov, IČ 29380634, proti pohledávce na splacení emis ního kurzu upsaných akcií, a to na základě: - smlouvy o půjčce ze dne 30.12.2013 ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), - smlouvy o zápůjčce ze dne 10.01.2014 ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Existence pohledávky v účetnictví společnosti byla osvědčena auditorem. c) peněžité pohledávky Marka Provazníka, nar. 05.05.1966, trvalým pobytem 250 88 Čelákovice, Sokolovská 1644, vůči obchodní společnosti VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. se sídlem č.p. 538, 687 10 Zlechov, IČ 29380634, proti pohledávce na splacení emisního kurzu ups aných akcií, a to na základě: - smlouvy o půjčce ze dne 21.06.2013 ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Existence pohledávky v účetnictví společnosti byla osvědčena auditorem. Valná hromada schvaluje návrh smluv o započtení pohledávek s tím, že smlouvy o započtení pohledávek musí být písemně uzavřeny nejpozději do 15.04.2014 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce čtrnáct). 18.3.2014 - 4.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 18.3.2014 - 20.10.2015
Počet členů dozorčí rady: 2 18.3.2014 - 20.10.2015

Aktuální kontaktní údaje VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Kapitál VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

zakladni jmění 42 390 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.10.2015
zakladni jmění 37 390 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.7.2014 - 20.10.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.12.2012 - 3.7.2014

Akcie VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 239 20.10.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 739 3.7.2014 - 20.10.2015
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 13.12.2012 - 3.7.2014

Sídlo VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 589 , Zlechov 687 10 14.4.2017
Adresa 538 , Zlechov 687 10 20.10.2015 - 14.4.2017
Adresa 538 , Zlechov 687 10 13.12.2012 - 20.10.2015

Předmět podnikání VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 20.10.2015
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 20.10.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.12.2012

vedení firmy VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Statutární orgán VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají v celém rozsahu buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva. Má-li představenstvo jediného člena, za společnost jedná v celém rozsahu člen představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva. Má-li představenstvo jediného člena, za společnost podepisuje člen představenstva. 13.12.2012
předseda představenstva Břetislav Jakubík 20.10.2015
Vznik členství 13.12.2012
Vznik funkce 15.1.2014
Adresa: 538 , Zlechov 687 10
člen představenstva Ing. Vlastimil Jordán 20.10.2015
Vznik členství 14.7.2015
Adresa: Hlinky 201 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Břetislav Jakubík 13.12.2012 - 18.3.2014
Vznik členství 13.12.2012
Adresa: 538 , Zlechov 687 10
předseda představenstva Břetislav Jakubík 18.3.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 13.12.2012
Vznik funkce 15.1.2014
Adresa: 538 , Zlechov 687 10
člen představenstva Ing. Petr Gabriel 18.3.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 15.1.2014
Zánik členství 14.7.2015
Adresa: Za školou 835 , Buchlovice 687 08

Dozorčí rada VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Vlastimil Píštěk 28.7.2017
Vznik členství 16.6.2017
Vznik funkce 16.6.2017
Adresa: Pivovarská 201 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Jakub Jordán 28.7.2017
Vznik členství 16.6.2017
Vznik funkce 16.6.2017
Adresa: Hlinky 201 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Ing. Pavlína Jakubíková 28.7.2017
Vznik členství 16.6.2017
Vznik funkce 16.6.2017
Adresa: 538 , Zlechov 687 10
předseda dozorčí rady Ing. Pavlína Jakubíková 13.12.2012 - 18.3.2014
Vznik členství 13.12.2012
Zánik členství 15.1.2014
Vznik funkce 13.12.2012
Zánik funkce 15.1.2014
Adresa: 538 , Zlechov 687 10
člen dozorčí rady Helena Pipalová 13.12.2012 - 18.3.2014
Vznik členství 13.12.2012
Zánik členství 15.1.2014
Zánik funkce 15.1.2014
Adresa: Kamenná 59 , Kunovice 686 04
člen dozorčí rady Tomáš Jakubík 13.12.2012 - 18.3.2014
Vznik členství 13.12.2012
Zánik členství 15.1.2014
Zánik funkce 15.1.2014
Adresa: 420 , Zlechov 687 10
předseda dozorčí rady Radim Žáček 18.3.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 15.1.2014
Vznik funkce 15.1.2014
Adresa: Sokolská 631 , Zlaté Hory 793 76
člen dozorčí rady Marek Provazník 18.3.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 15.1.2014
Adresa: Sokolovská 1644 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Ing. Petr Gabriel 20.10.2015 - 5.5.2017
Vznik členství 14.7.2015
Zánik členství 28.4.2016
Adresa: Za školou 835 , Buchlovice 687 08
předseda dozorčí rady Radim Žáček 20.10.2015 - 28.7.2017
Vznik členství 15.1.2014
Zánik členství 16.6.2017
Vznik funkce 15.1.2014
Zánik funkce 16.6.2017
Adresa: Sokolská 631 , Zlaté Hory 793 76
člen dozorčí rady Marek Provazník 20.10.2015 - 28.7.2017
Vznik členství 15.1.2014
Zánik členství 16.6.2017
Adresa: Sokolovská 1644 , Čelákovice 250 88

Sbírka Listin VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6788/SL 4 notářský zápis [NZ 246/2015] rozhodnutí valné hromady Krajský soud v Brně 14.7.2015 18.8.2015 22.10.2015 5
B 6788/SL 3 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 21.5.2015 29.9.2015 1.10.2015 22
B 6788/SL 2 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 26.2.2014 16.5.2014 20.5.2014 6
B 6788/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 4/2014 Krajský soud v Brně 15.1.2014 26.2.2014 19.3.2014 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

IČO (identifikační číslo) 29380634
Jméno VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uherské Hradiště
Vznik první živnosti: 13.12.2012
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 3

Sídlo VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Živnosti a provozovny VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.2012
Provozovna č. 1
Provozovna 589, Zlechov 687 10
Identifikační číslo provozovny 1009855646
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.9.2014

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.5.2015

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.5.2015

Statutární orgán VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Člen statutárního orgánu Břetislav Jakubík
Člen statutárního orgánu Ing. Vlastimil Jordán

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

IČO: 29380634
Firma: VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Zlechov
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.12.2012

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba potravinářských výrobků
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ubytování
Činnosti reklamních agentur
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image