Firma VILLA PREISS, a.s. IČO 26427443


VILLA PREISS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VILLA PREISS, a.s. (26427443) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pobřežní 297/14, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 2001 a je stále aktivní. VILLA PREISS, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o VILLA PREISS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VILLA PREISS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VILLA PREISS, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VILLA PREISS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VILLA PREISS, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7019
IČO (identifikační číslo osoby) 26427443
Jméno VILLA PREISS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.1.2001
Valná hromada společnosti VILLA PREISS, a.s., rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 118.050.000 Kč (jedno sto osmnáct milionů padesát tisíc korun českých) na částku v celkové výši 120.050.000 Kč (jedno sto dvacet milionů padesát tisíc korun českých) za těchto podmínek: (a) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (b) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 33.054.065 Kč (třicet tři milionů padesát čtyři tisíce šedesát pět korun českých), (dále jen N ová akcie I), 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 4.645.935 Kč (čtyři miliony šest set čtyřicet pět tisíc devět set třicet pět korun českých), (dále jen Nová akcie II) a 1 (jednoho) kusu nové kmeno vé akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 80.350.000 Kč (osmdesát milionů tři sta padesát tisíc korun českých), (dále jen Nová akcie III), (Nová akcie I, Nová akcie II a Nová akcie III společně Nové akcie), nepřijatých k obchodová ní na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; (c) emisní kurs Nové akcie I se navrhuje stanovit na 33.054.065 Kč (třicet tři milionů padesát čtyři tisíce šedesát pět korun českých), emisní kurs Nové akcie II se navrhuje stanovit na 4.645.935 Kč (čtyři miliony šest set čtyřicet pět tisíc devět set tři cet pět korun českých) a emisní kurs Nové akcie III se navrhuje stanovit na 80.350.000 Kč (osmdesát milionů tři sta padesát tisíc korun českých); (d) s Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s již vydanými kmenovými akciemi o příslušných jmenovitých hodnotách; (e) všechny Nové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 118.050.000 Kč (jedno sto osmnáct milionů padesát tisíc korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva uzavřením dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapit álu dle ustanovení § 491 ZOK; (f) Nové akcie je možné upsat do 5 (pěti) týdnů po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; (g) úpis akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští; (h) emisní kurs Nové akcie I a Nové akcie II upsaných akcionářem obchodní společností NASUD PROPERTIES LIMITED, založené podle kyperského práva, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, Nicosia, P.C.2012, Kyperská republik a, zapsané v Rejstříku společností, vedeném Ministerstvem energie, obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Kyperské republiky, registrační číslo HE 184726 (dále jen NASUD PROPERTIES LIMITED) bude splacen započtením pohledávky NASUD PROPERTIES LIMITED za Spol ečností z titulu smlouvy o úvěru ze dne 20.12.2006 ve znění jejich dodatků uzavřené mezi obchodní společností Management Partners Anstalt, se sídlem Ruggell, Lichtenštejnské velkovévodství, identifikační číslo FL-0002.186.189-7 (dále jen Management Partne rs Anstalt) jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2013 uzavřené mezi Management Partners Anstalt jako postupitelem a NASUD PROPERTIES LIMITED jako postupníkem, ve výši 37.700.000 Kč (třicet sedm milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž pohledávka na splacení čerpané a nevrácené jistiny úvěru bude započtena do výše 29.905.324,72 Kč (dvacet devět milionů devět set pět tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů) a pohledávka na spla cení úroků ke dni 30.11.2016 ve výši 7.794.675,28 Kč (sedm milionů sedm set devadesát čtyři tisíce šest set sedmdesát pět korun českých dvacet osm haléřů) bude započtena celá; (i) emisní kurs Nové akcie III upsané akcionářem obchodní společností CE EQUITY PLUS LIMITED, založené podle kyperského práva, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, Nicosia, P.C.2012, Kyperská republika, zapsané v Rejst říku společností, vedeném Ministerstvem energie, obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Kyperské republiky, registrační číslo HE 222342 (dále jen CE EQUITY PLUS LIMITED) bude splacen (i) započtením pohledávky CE EQUITY PLUS LIMITED za Společností z titulu s mlouvy o půjčce ze dne 8.2.2011 mezi CE EQUITY PLUS LIMITED jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, ve výši 399.189,78 Kč (tři sta devadesát devět tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých sedmdesát osm haléřů), přičemž pohledávka na splacení čerp ané a nevrácené jistiny úvěru ve výši 300.000 (tři sta tisíc korun českých) bude započtena do výše 288.438,72 (dvě stě osmdesát osm tisíc čtyři sta třicet osm korun českých sedmdesát dva haléřů) a pohledávka na splacení úroků ke dni 30.11.2016 ve výši 110 .751,06 (jedno sto deset tisíc sedm set padesát jedna korun českých šest haléřů) bude započtena celá a (ii) započtením pohledávky CE EQUITY PLUS LIMITED za Společností z titulu smlouvy o úvěru ze dne 20.12.2006 ve znění jejich dodatků uzavřené mezi Manage ment Partners Anstalt jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2013 uzavřené mezi Management Partners Anstalt jako postupitelem a obchodní společností Seymour Management Trading Limited, se sídlem Road Town , Tortola, Britské Panenské ostrovy, identifikační číslo 1797632 (dále jen Seymour Management Trading Limited) jako postupníkem a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2013 uzavřené mezi Seymour Management Trading Limited jako postupitelem a CE EQU ITY PLUS LIMITED jako postupníkem, ve výši 79.950.810,22 Kč (sedmdesát devět milionů devět set devět set padesát tisíc osm set deset korun českých dvacet dva haléřů), přičemž pohledávka na splacení čerpané a nevrácené jistiny úvěru ve výši 63.463.008,23 Kč (šedesát tři milionů čtyři sta šedesát tři tisíc osm korun českých a dvacet tři haléřů) bude započtena celá a pohledávka na splacení úroků ke dni 30.11.2016 ve výši 16.487.801,99 (šestnáct milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc osm set jedna koruna česk á devadesát devět haléřů) bude započtena celá; (j) připouští se započtení a schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávek NASUD PROPERTIES LIMITED za Společností v celkové výši 37.700.000 Kč (třicet sedm milionů sedm set tisíc korun českých) z titulu smluv popsaných v bodě (h) tohoto usnesení proti pohledávce Společnosti za NASUD PROPERTIES LIMITED na splacení emisního kursu Nové akcie I a Nové akcie II (dále jen Dohoda o započtení 1); (k) připouští se započtení a schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávek CE EQUITY PLUS LIMITED za Společností v celkové výši 80.350.000 Kč (osmdesát milionů tři sta padesát tisíc korun českých) z titulu smluv popsaných v bodě (i) tohoto usnesení pro ti pohledávce Společnosti za CE EQUITY PLUS LIMITED na splacení emisního kursu Nové akcie III (dále jen Dohoda o započtení 2); (l) Dohoda o započtení 1 a Dohoda o započtení 2 budou uzavřeny bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a po upsání Nových akcií, nejpozději však do 5 (pěti) týdnů ode dne, kdy Společnost doručí NASUD PROPERTI ES LIMITED návrh Dohody o započtení 1 a CE EQUITY PLUS LIMITED návrh Dohody o započtení 2; (m) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti NASUD PROPERTIES LIMITED a CE EQUITY PLUS LIMITED způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hr omady, aby se do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy dostavily k převzetí jimi upsaných a splacených Nových akcií. 23.12.2016
Jediný akcionář přijal rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: 1.) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,- Kč, tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 2.000.000,- Kč, s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2.) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie takto: Počet akcií: 50 ks (padesát kusů) akcií, Jmenovitá hodnota jedné akcie: 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako cenné papíry, Emisní kurz jedné akcie: 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), (dále též Nové akcie); 3.) celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); Nové akcie budou upsány výlučně peněžitým vkladem; 4.) akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích 5.) Jediný akcionář Společnosti využívá své p řednostní právo k úpisu Nových akcií, tj. všechny Nové akcie upíše společnost TATE SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem 811 02 Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, Slovenská republika, Identifikační číslo: 35711213, obchodní registr Okresného súdu Bratislava I, oddie l: Sro, vložka číslo: 14066/B, (dále též Upisovatel), přičemž představenstvo Společnosti zašle Upisovateli bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení písemný návrh smlouvy o upsání akcií. 6.) Lhůta pro upisování akcií činí 5 dnů ode dne doručení ná vrhu smlouvy o upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude Upisovateli oznámen představenstvem Společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích); tato lhůta počne běžet Upisovateli dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude předmětný návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií doručen, 7.) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 17.00 hod. 5.4.2016

Aktuální kontaktní údaje VILLA PREISS, a.s.

Kapitál VILLA PREISS, a.s.

zakladni jmění 120 050 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.12.2016
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.4.2016 - 23.12.2016
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.1.2001 - 5.4.2016

Akcie VILLA PREISS, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 23.12.2016
Kmenové akcie na jméno 80 350 000 Kč 1 23.12.2016
Kmenové akcie na jméno 33 054 100 Kč 1 23.12.2016
Kmenové akcie na jméno 4 645 940 Kč 1 23.12.2016
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 5.4.2016 - 23.12.2016
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 15.1.2001 - 5.4.2016

Sídlo VILLA PREISS, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pobřežní 297/14 , Praha 186 00 2.9.2004
Adresa Táboritská 1000/23 , Praha 130 00 15.1.2001 - 2.9.2004

Předmět podnikání VILLA PREISS, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.2.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 16.2.2010 - 5.4.2016
Realitní činnost 4.4.2008 - 16.2.2010
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 15.1.2001 - 16.2.2010

vedení firmy VILLA PREISS, a.s.

Statutární orgán VILLA PREISS, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen představenstva může samostatně zastupovat společnost ve všech záležitostech. 5.4.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 15.1.2001 - 5.4.2016
člen představenstva Ing. Barbora Marečková 16.9.2018
Vznik členství 16.12.2016
Adresa: Rudníkovská 529 , Praha 190 12
předseda Lenka Říhová 15.1.2001 - 24.4.2002
Zánik funkce 6.11.2001
Adresa: Sportovní 727 , Protivín 398 11
člen Vendula Petrželková 15.1.2001 - 24.4.2002
Zánik funkce 6.11.2001
Adresa: Jiráskova 1817 , Vsetín 755 01
člen Lenka Straková 15.1.2001 - 24.4.2002
Zánik funkce 6.11.2001
Adresa: Lipová 1498 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Hana Hvojníková 24.4.2002 - 5.3.2007
Vznik funkce 6.11.2001
Zánik funkce 6.11.2006
Adresa: Ovenecká 752/5 , Praha 170 00
člen představenstva Hana Hvojníková 5.3.2007 - 16.2.2010
Vznik funkce 6.11.2006
Zánik funkce 1.1.2010
Adresa: Cafourkova 525/11 , Praha 181 00
člen představenstva Jana Myslivcová 16.2.2010 - 25.10.2013
Vznik členství 1.1.2010
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
člen představenstva Jana Myslivcová 25.10.2013 - 23.12.2016
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 16.12.2016
Adresa: Maiselova 59/5 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Barbora Blažejovská 23.12.2016 - 16.9.2018
Vznik členství 16.12.2016
Adresa: Rudníkovská 529 , Praha 190 12

Dozorčí rada VILLA PREISS, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Markéta Kudrlová 23.12.2016
Vznik členství 16.12.2016
Adresa: Jablonského 383/2 , Písek 397 01
předseda Martin Hospodár 15.1.2001 - 24.4.2002
Zánik funkce 6.11.2001
Adresa: Šafárikova 9 , Košice Slovenská republika
člen Hana Hospodárová 15.1.2001 - 24.4.2002
Zánik funkce 6.11.2001
Adresa: Šafárikova 9 , Košice Slovenská republika
člen Valéria Janusová 15.1.2001 - 24.4.2002
Zánik funkce 6.11.2001
Adresa: Mudroňova 25 , Košice Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Pavol Ryba 24.4.2002 - 10.11.2003
Zánik členství 20.3.2002
Vznik funkce 6.11.2001
Zánik funkce 20.3.2002
Adresa: Hodálova 4 , 841 05 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Marina Kyjaci 24.4.2002 - 10.11.2003
Zánik členství 20.3.2002
Vznik funkce 6.11.2001
Adresa: Kukučínova 747 , Leopoldov Slovenská republika
člen dozorčí rady Zuzana Labudová 24.4.2002 - 10.11.2003
Zánik členství 20.3.2002
Vznik funkce 6.11.2001
Adresa: Gazdovský rad 35 , 930 01 Šamorín Slovenská republika
předseda dozorčí rady Daniel Mészároš 10.11.2003 - 7.11.2007
Vznik členství 20.3.2002
Zánik členství 20.3.2007
Vznik funkce 20.3.2002
Zánik funkce 20.3.2007
Adresa: Ĺuda Zúbka 31 , 841 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Roman Kudláček 10.11.2003 - 7.11.2007
Vznik členství 20.3.2002
Zánik členství 20.3.2007
Adresa: Lichardová 522 , 3301 Liptovská Hrádok Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Andrej Devečka 10.11.2003 - 7.11.2007
Vznik členství 20.3.2002
Zánik členství 20.3.2007
Adresa: Pod Dielom 347 , 3105 Liptovský Mikuláš Slovenská republika
předseda dozorčí rady Daniel Mészároš 7.11.2007 - 23.12.2016
Vznik členství 20.3.2007
Zánik členství 16.12.2016
Vznik funkce 20.3.2007
Zánik funkce 16.12.2016
Adresa: Jurská 1106 , 831 02 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Roman Kudláček 7.11.2007 - 23.12.2016
Vznik členství 20.3.2007
Zánik členství 16.12.2016
Adresa: Lichardová 522 , 3301 Liptovská Hrádok Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Andrej Devečka 7.11.2007 - 23.12.2016
Vznik členství 20.3.2007
Zánik členství 16.12.2016
Adresa: 76 , 3251 Demänovská Dolina Slovenská republika

Sbírka Listin VILLA PREISS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7019/SL 27 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.11.2015 5.11.2015 14
B 7019/SL 26 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.6.2014 25.7.2014 22
B 7019/SL 22 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 26.11.2013 3.12.2013 20
B 7019/SL 21 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 31.7.2013 26.8.2013 25
B 7019/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.6.2011 8.7.2011 21
B 7019/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.1.2010 16.2.2010 2
B 7019/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 21.12.2007 9.1.2008 35
B 7019/SL 15 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.8.2007 20.12.2007 7.1.2008 1
B 7019/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.12.2007 7.1.2008 40
B 7019/SL 13 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.11.2006 19.3.2007 1
B 7019/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 9.5.2006 10.5.2006 36
B 7019/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 9.5.2006 10.5.2006 0
B 7019/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 225/2001 Městský soud v Praze 6.11.2001 9.1.2006 10.1.2006 0
B 7019/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.7.2004 9.1.2006 10.1.2006 0
B 7019/SL 8 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2003 2x Městský soud v Praze 31.12.2003 8.11.2004 15.11.2004 0
B 7019/SL 7 notářský zápis NZ 355/2004 Městský soud v Praze 2.7.2004 27.10.2004 0
B 7019/SL 3 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 2.9.2003 21.10.2003 0
B 7019/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.11.2000 16.1.2001 0
B 7019/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 635/2000 Městský soud v Praze 30.11.2000 16.1.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VILLA PREISS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26427443
Jméno VILLA PREISS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 12.3.2008
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo VILLA PREISS, a.s.

Živnosti a provozovny VILLA PREISS, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.3.2008

Živnost č. 2 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VILLA PREISS, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Barbora Marečková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VILLA PREISS, a.s.

IČO: 26427443
Firma: VILLA PREISS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 15.1.2001

Sídlo VILLA PREISS, a.s.

Sídlo: Pobřežní 297/14, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
tracking image