Firma VIKTORIAPLAY, a.s. IČO 25402391


VIKTORIAPLAY, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VIKTORIAPLAY, a.s. (25402391) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nitranská 415/1, Liberec 460 07. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 1999 a je stále aktivní. VIKTORIAPLAY, a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o VIKTORIAPLAY, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VIKTORIAPLAY, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VIKTORIAPLAY, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VIKTORIAPLAY, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VIKTORIAPLAY, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1198
IČO (identifikační číslo osoby) 25402391
Jméno VIKTORIAPLAY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.5.1999
Valná hromada přijala dne 5.1.2017 následující usnesení o snížení základního kapitálu společnosti : Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 100.000.000,- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost je majitelem vlastních akcií v hodnotě odpovídající rozsahu snížení základního kapi tálu. Účelem snížení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, to jest 100.000.000,- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých) bude celá použita jako provozní kapitál společnosti. Na s nížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie společnosti, a to 9.700 ks (devět tisíc sedm set kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 3 ks (tři kusy) prioritních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), tedy celkem akcie ve jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých). Způsob snížení základního kapitálu bude proveden tak, že 9.700 ks (devět tisíc sedm set kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) s čísly 5.161 až 10.010 a 15.171 až 20.020 a 3 ks (tři kusy) prioritních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.00 0.000,- Kč (jeden milion korun českých) pořadových čísel 1 až 3 bude zničeno. Zničení akcií bude provedeno ve lhůtě 15 (patnáct) dnů po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.1.2017 - 29.3.2018
Na základě rozdělení společnosti VIKTORIAPLAY, a.s. odštěpením části jmění se vznikem nových společností dle ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod. 1. zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, bez zániku zakladatele, došlo k odštěpení části j mění společnosti uvedeného v projektu rozdělení, přičemž nástupnickými společnostmi jsou jednak akciová společnost Lidvaj, a.s., se sídlem Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ: 4597214, jednak akciová společnost VAJGRUP, a.s., s e sídlem Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ: 4597222. 10.12.2015
Valná hromada přijala dne 20.12.2005 následující usnesení: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 100.000.000,-Kč (jednostomilionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 100.000.000,-Kč (jednostomilionů korun českých) se nepřipouští, -základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 10 000 ks (desettisíc kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč(desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak či ní celkem 100.000.000,-Kč (jednostomilionů korun českých), -vzhledem k tomu, že se akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány akcionáři na základě jejich dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku, -lhůta pro upisování nových akcií na základě dohody akcionářů se stanoví na 1(jeden) měsíc a počne běžet den bezprostředně následující po dni, kdy akcionáři obdrží od společnosti pravomocné usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapi tál společnosti do obchodního rejstříku. Doručením tohoto usnesení bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií. Emisní kurz každé takto upisované akcie se pak stanovuje na 10.000,-Kč (desettisíc korun českých), -akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií na základě dohody akcionářů na k tomu zřízený účet společnosti u Československé obchodní banky a.s. pobočky v Liberci do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Číslo účtu bude akcionářům sděl eno spolu s oznámením počátku běhu lhůty k upisování akcií. 27.1.2006 - 30.3.2006
Zvyšuje se základní kapitál společnosti ze současné výše 100.200.000,-Kč na částku 103.200.000,-Kč,tedy o částku 3.000.000,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 3 ks nových prioritních akcií na jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 1.000.000,-Kč. S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo na výplatu dividendy. Ke každé z prioritních akcií náleží p rávo na výplatu 30% zisku určeného na základě rozhodnutí valné hromady k výplatě akcionářům S prioritními akciemi není spojeno hlasovací právo. Prioritní akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady, který musí být udělen 100% hlasů všech akcionářů. Všechny tyto nové akcie v celkovém počtu 3 ks akcií na jméno, v listinné podobě budou upsány na základě dohody akcionářů společnosti uzavřené dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, tj. budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů společnosti, neboť tito akcionáři se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování akcií. Akcionáři společnosti upíší formou dohody akcionářů v souladu s ustanovením §205 OZ 3 ks nových, výše uvedených akcií, ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jim bude doručeno sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení , kterým bude povolen zápis tohoto u snesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku , přičemž představenstvo bude povinno den nabytí právní moci usnesení akcionářům společnosti oznámit neprodleně a to formou doporučeného dopisu, který zašle na adresu jejich bydliště nebo sídl a. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení posledními z akcionářů společnosti bude počátkem třicetidenní lhůty pro upisování akcií tímto přednostním zájemcem. Úpis akcií tímto přednostním zájemcem proběhne v sídle společnosti FAI R PLAY TREND, a.s. v Liberci 7, v Jeronýmově ulici 24/62, PSČ 460 07. Akcionáři společnosti ,kteří upíší nově akcie společnosti na základě dohody akcionářů dle ustanovení § 205 OZ budou povinni splatit 100% emisního kursu jimi upsaných nových akcií ve lhůtě 60 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu us nesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet společnosti VIKTORIAPLAY, a.s., se sídlem Liberec, Nitranská 1, IČ 25 40 23 91 vedený u ČSOB, a.s., číslo 191326504/0300. 8.7.2005 - 12.10.2005
Akcie jsou v listinné podobě a nemají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. 18.5.1999

Aktuální kontaktní údaje VIKTORIAPLAY, a.s.

Kapitál VIKTORIAPLAY, a.s.

zakladni jmění 103 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.3.2018
zakladni jmění 203 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.3.2006 - 29.3.2018
zakladni jmění 103 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.10.2005 - 30.3.2006
zakladni jmění 100 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.4.2000 - 12.10.2005
zakladni jmění 100 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.5.1999 - 18.4.2000

Akcie VIKTORIAPLAY, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 320 29.3.2018
Prioritní akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 7.2.2015 - 29.3.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 20 020 7.2.2015 - 29.3.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 20 020 30.3.2006 - 7.2.2015
Prioritní akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 12.10.2005 - 7.2.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 020 18.5.1999 - 30.3.2006

Sídlo VIKTORIAPLAY, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nitranská 415/1 , Liberec 460 07 7.2.2015
Adresa Nitranská 415/1 , Liberec 460 07 18.5.1999 - 7.2.2015

Předmět podnikání VIKTORIAPLAY, a.s.

Platnost údajů od - do
provozování loterií a jiných podobných her 7.2.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.2.2015
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 7.2.2015
provozování loterií a jiných podobných her podle ustanovení §50 odst.3 zák.č.202/1990 Sb.o loteriích a jiných podobných hrách 16.12.2004 - 7.2.2015
provozování jiné podobné hry podle zákona č.202/1990 Sb. 16.12.2004 - 7.2.2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence 2.6.2004
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 1.10.2003 - 7.2.2015
provozování výherních hracích přístrojů podle zákona č. 202/1990 Sb.v jeho platném znění. 27.3.2002 - 7.2.2015
provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb. (dle § 2 písm.i) zákona č.202/1990 Sb.-provozování sázkových her v kasinu) 1.11.1999 - 7.2.2015
provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č.202/1990 Sb. (provozování jiné podobné hry podle §2 písm. j) zákona č. 202/1990 Sb. - hra v kostky) 27.7.1999 - 7.2.2015
poradenská činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her 18.5.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb.o živn.podnikání) 18.5.1999 - 7.2.2015

vedení firmy VIKTORIAPLAY, a.s.

Statutární orgán VIKTORIAPLAY, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý z členů představenstva ve všech věcech samostatně. 14.8.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda, či místopředseda představenstva. Za společnost se podepisují společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda,či místopředseda představenstva a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a funkci v představenstvu společnosti. 18.5.1999 - 14.8.2015
místopředseda představenstva Ing. Marcel Kratochvíl 29.3.2018
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 29.3.2018
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: 5 , Světlá pod Ještědem 463 43
Člen představenstva Ing. Karel Klika 18.5.1999 - 24.1.2007
Zánik členství 1.12.2006
Adresa: Domažlická 769/25 , Liberec 460 07
Předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 18.5.1999 - 22.10.2007
Zánik členství 29.5.2007
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: V Cihelně 419 , Liberec 463 12
Místopředseda představenstva Ing. Emanuel Krátký 18.5.1999 - 22.10.2007
Zánik členství 29.5.2007
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
člen představenstva Martin Rainer 24.1.2007 - 22.10.2007
Vznik členství 1.12.2006
Zánik členství 29.5.2007
Adresa: Gagarinova 779/44 , Liberec 460 06
předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 22.10.2007 - 18.6.2013
Vznik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.5.2007
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
člen představenstva Martin Rainer 22.10.2007 - 18.6.2013
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 28.5.2013
Adresa: Gagarinova 779/44 , Liberec 460 06
předseda představenstva Miloš Vajner 18.6.2013 - 7.2.2015
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 29.5.2012
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 29.5.2012
Adresa: 5 , Světlá pod Ještědem 463 43
místopředseda představenstva Ing. Emanuel Krátký 22.10.2007 - 30.7.2015
Vznik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.5.2007
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Marcel Kratochvíl 18.6.2013 - 14.8.2015
Vznik členství 28.5.2013
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
člen představenstva Ing. Miloš Vajner 7.2.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 29.5.2012
Adresa: 5 , Světlá pod Ještědem 463 43
člen představenstva Ing. Emanuel Krátký 7.2.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 29.5.2012
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva Ing. Emanuel Krátký 30.7.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 29.5.2012
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 29.5.2012
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Emanuel Krátký 14.8.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 29.5.2012
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva Ing. Emanuel Krátký 20.10.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 29.5.2012
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva Ing. Marcel Kratochvíl 14.8.2015 - 29.3.2018
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 29.9.2016
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 29.9.2016
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 20.10.2015 - 29.3.2018
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 29.9.2016
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 29.9.2016
Adresa: 5 , Světlá pod Ještědem 463 43
člen představenstva Ing. Emanuel Krátký 20.10.2015 - 29.3.2018
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 29.9.2016
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Emanuel Krátký 29.3.2018 - 10.7.2018
Vznik členství 15.6.2017
Zánik členství 30.6.2018
Zánik funkce 30.6.2018
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01

Dozorčí rada VIKTORIAPLAY, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 29.3.2018
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: Ječná 930/8 , Liberec 460 15
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Velechovský 18.5.1999 - 26.1.2002
Adresa: Černého 61 , Liberec 463 12
Předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 18.5.1999 - 22.10.2007
Zánik členství 29.5.2007
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: V Cihelně 419 , Liberec 463 12
Člen dozorčí rady Jiří Valášek 18.5.1999 - 22.10.2007
Zánik členství 29.5.2007
Adresa: Na Kopci 4190/30 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen dozorčí rady Ing. Daniel Vajner 26.1.2002 - 22.10.2007
Zánik členství 29.5.2007
Adresa: Dlážděná 1417 , Liberec 463 11
člen dozorčí rady Jiří Valášek 22.10.2007 - 18.6.2013
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 28.5.2013
Adresa: Na Kopci 4190/30 , Jablonec nad Nisou 466 01
předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 22.10.2007 - 18.8.2013
Vznik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.5.2007
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
člen dozorčí rady Ing. Daniel Vajner 22.10.2007 - 24.2.2015
Vznik členství 29.5.2007
Adresa: Kukelská 924/12 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 18.8.2013 - 6.8.2015
Vznik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.5.2007
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
člen dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 7.2.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 29.5.2012
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
člen dozorčí rady Ing. Daniel Vajner 24.2.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 29.5.2012
Adresa: Na svěcence 1839/31 , Praha 193 00
předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 6.8.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 29.5.2012
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 29.5.2012
Adresa: Ječná 930/8 , Liberec 460 15
předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 20.10.2015 - 23.10.2015
Vznik členství 29.5.2012
Vznik funkce 29.5.2012
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
člen dozorčí rady Ivo Zoufalý 18.6.2013 - 25.8.2017
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 24.8.2017
Zánik funkce 24.8.2017
Adresa: Hrabalova 1091 , Liberec 460 14
člen dozorčí rady Ing. Daniel Vajner 7.2.2015 - 25.8.2017
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 24.8.2017
Zánik funkce 24.8.2017
Adresa: Na svěcence 1839/31 , Praha 193 00
předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 23.10.2015 - 28.8.2017
Vznik členství 29.5.2012
Vznik funkce 29.5.2012
Adresa: Ječná 930/8 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 28.8.2017 - 29.3.2018
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 29.9.2016
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 29.9.2016
Adresa: Ječná 930/8 , Liberec 460 15

Sbírka Listin VIKTORIAPLAY, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1198/SL 91 účetní závěrka [2015] zahajovací Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2015 10.12.2015 11.12.2015 13
B 1198/SL 90 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2015 10.12.2015 11.12.2015 22
B 1198/SL 89 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 1358/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2015 10.12.2015 11.12.2015 48
B 1198/SL 87 posudek znalce č.2594-58/2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2015 11.12.2015 95
B 1198/SL 86 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2012 24.11.2014 22.10.2015 1
B 1198/SL 85 rozhod. o statut. orgánu rozh.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2012 24.11.2014 22.10.2015 1
B 1198/SL 84 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2012 24.11.2014 22.10.2015 3
B 1198/SL 83 notářský zápis [NZ 363/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2014 24.11.2014 22.10.2015 20
B 1198/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2015 4.9.2015 12
B 1198/SL 79 změna právní formy, fúze projekt Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2015 26.8.2015 16
B 1198/SL 78 notářský zápis [NZ 611/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2015 26.6.2015 24.8.2015 6
B 1198/SL 77 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2015 25.6.2015 29.6.2015 26
B 1198/SL 75 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2015 25.6.2015 29.6.2015 22
B 1198/SL 74 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2014 27.6.2014 30.6.2014 26
B 1198/SL 73 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2014 27.6.2014 30.6.2014 26
B 1198/SL 72 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2013 1.7.2013 2.7.2013 25
B 1198/SL 71 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2013 1.7.2013 2.7.2013 28
B 1198/SL 67 účetní závěrka, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2012 6.8.2012 8.8.2012 10
B 1198/SL 50 podpisové vzory čestné prohlá.M.Rainer Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2007 22.10.2007 22.10.2007 2
B 1198/SL 49 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.E.Krátký Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2007 22.10.2007 22.10.2007 1
B 1198/SL 48 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Vajner Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2007 22.10.2007 22.10.2007 2
B 1198/SL 47 ostatní zápis o rozhodnutí DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 22.10.2007 22.10.2007 1
B 1198/SL 46 ostatní zápis o rozhodnutí představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 22.10.2007 22.10.2007 1
B 1198/SL 45 ostatní zápis o konání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 22.10.2007 22.10.2007 3
B 1198/SL 44 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 23.7.2007 23.7.2007 3
B 1198/SL 43 účetní závěrka k 31.12.06,zpr.aud.,výr.zpr.06 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2007 23.7.2007 23.7.2007 25
B 1198/SL 42 podpisové vzory čestné prohlá. M. Rainer Krajský soud v Ústí nad Labem 4.12.2006 24.1.2007 15.2.2007 1
B 1198/SL 41 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.2006 24.1.2007 15.2.2007 2
B 1198/SL 40 účetní závěrka zpráva auditora 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2006 30.6.2006 18.7.2006 16
B 1198/SL 39 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2006 30.6.2006 18.7.2006 1
B 1198/SL 38 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2006 30.6.2006 18.7.2006 10
B 1198/SL 37 ostatní zápis o konání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2006 30.6.2006 18.7.2006 2
B 1198/SL 36 notářský zápis NZ 467/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2005 3.4.2006 11.4.2006 3
B 1198/SL 35 notářský zápis NZ 466/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2005 31.1.2006 13.2.2006 4
B 1198/SL 34 notářský zápis NZ 208/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2004 24.10.2005 25.10.2005 4
B 1198/SL 33 notářský zápis NZ 207/2004 stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2004 19.9.2005 5.10.2005 27
B 1198/SL 32 rozhod. o statut. orgánu zápis o konání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2004 19.9.2005 5.10.2005 12
B 1198/SL 31 účetní závěrka zpráva auditora 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2005 17.6.2005 15.7.2005 15
B 1198/SL 30 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2005 17.6.2005 15.7.2005 1
B 1198/SL 29 výroční zpráva 2004+zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2005 15.7.2005 10
B 1198/SL 28 notářský zápis NZ 225/2004, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2004 23.12.2004 13.1.2005 27
B 1198/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2004 23.12.2004 13.1.2005 12
B 1198/SL 26 ostatní stanovisko dozorčí rady Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2004 25.8.2004 4.11.2004 1
B 1198/SL 25 účetní závěrka zpráva auditora 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2004 25.8.2004 26.10.2004 13
B 1198/SL 24 výroční zpráva 2003+zápis z Vh Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2004 25.8.2004 26.10.2004 11
B 1198/SL 23 notářský zápis NZ 39/2004, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2004 2.6.2004 17.6.2004 29
B 1198/SL 22 ostatní ŽL Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2004 2.6.2004 17.6.2004 1
B 1198/SL 21 notářský zápis NZ 335/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2003 28.4.2004 13.5.2004 13
B 1198/SL 20 notářský zápis NZ 328/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2003 28.4.2004 13.5.2004 12
B 1198/SL 19 ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2003 28.4.2004 13.5.2004 5
B 1198/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.2002 20.2.2003 14.10.2003 15
B 1198/SL 17 notářský zápis NZ 333/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.2002 20.2.2003 14.10.2003 7
B 1198/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.2002 1.10.2003 14.10.2003 4
B 1198/SL 15 účetní závěrka zpráva auditora 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2003 15.9.2003 14.10.2003 19
B 1198/SL 14 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2003 14.10.2003 7
B 1198/SL 13 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2002 20.2.2003 13.3.2003 17
B 1198/SL 12 účetní závěrka za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2001 9.7.2002 9
B 1198/SL 11 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.2002 5
B 1198/SL 10 výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2000 27.3.2002 16
B 1198/SL 5 notářský zápis NZ 138/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.1999 21.5.1999 22
B 1198/SL 4 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.1999 21.5.1999 2
B 1198/SL 3 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.1999 21.5.1999 2
B 1198/SL 2 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.1999 21.5.1999 1
B 1198/SL 1 notářský zápis NZ 125/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.1999 21.5.1999 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VIKTORIAPLAY, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25402391
Jméno VIKTORIAPLAY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 18.5.1999
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 4

Sídlo VIKTORIAPLAY, a.s.

Živnosti a provozovny VIKTORIAPLAY, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.5.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Nitranská 415/1, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1004396830
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 5.5.2003

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Jeronýmova 62/24, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1004396848
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.2.2004

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.12.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Rýnovická 3760/65, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1012517110
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2019
Provozovna č. 2
Provozovna Marie Majerové 1815, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1012517128
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2019
Provozovna č. 3
Provozovna Nitranská 415/1, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1004396830
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2019

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.1.2019
Provozovna č. 1
Provozovna Marie Majerové 1815, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1012517128
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.1.2019
Provozovna č. 2
Provozovna Rýnovická 3760/65, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1012517110
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.1.2019
Provozovna č. 3
Provozovna Nitranská 415/1, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1004396830
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.1.2019

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromě zboží vyhr.v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb.o živn.podnikání/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poradenská činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VIKTORIAPLAY, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Marcel Kratochvíl
Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Vajner

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VIKTORIAPLAY, a.s.

IČO: 25402391
Firma: VIKTORIAPLAY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.5.1999

Sídlo VIKTORIAPLAY, a.s.

Sídlo: Nitranská 415/1, Liberec 460 07

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Podobné firmy

tracking image