Firma VHOS, a. s. IČO 48172901


VHOS, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VHOS, a. s. (48172901) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 571 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1993 a je stále aktivní. VHOS, a. s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o VHOS, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VHOS, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o VHOS, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro VHOS, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VHOS, a. s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 965
IČO (identifikační číslo osoby) 48172901
Jméno VHOS, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.1993
Valná hromada společnosti přijala dne 14. 8. 2019 následující rozhodnutí: Valná hromada: I. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 - Nové Město, IČO: 63908298, zapsaná v obchodním rejstříku ve deném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 216581 (dále jen "Hlavní akcionář"). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. ke dni 4.6.2019), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 338 84 kusů akcií vydaných společností VHOS, a.s., jejichž jmenovitá hodnota činí 94,6 % základního kapitálu společnosti VHOS, a.s., s nimiž je spojen 94,6 % podíl na hlasovacích právech v společnosti VHOS, a.s.; II. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem zaknihovaným cenným papírům (zaknihovaným akciím) vydaným společností VHOS, a.s. vlastněným jinými vlastníky zaknihovaných cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen "Přechod z aknihovaných cenných papírů"). Přechod zaknihovaných cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti"). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo spol ečnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem zaknihovaným cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky zaknihovaných cenných papírů společnosti VHOS, a.s. v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů; III. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům zaknihovaných cenných papírů společnosti VHOS, a.s. protiplnění za jejich zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie), ke kterým přejde vlastnické práva na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu z aknihovaných cenných papírů, ve výši 1.789,-Kč (slovy: jeden tisíc sedm set osmdesát devět korun českých) za jeden zaknihovaný cenný papír (zaknihovanou akcii). Protiplnění bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím pověřené osoby každému původním u vlastníkovi zaknihovaných cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k zaknihovaným cenným papírům, které v rámci Přechodu zaknihovaných cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci ce nných papírů a nejpozději do třiceti (30) dní po dni tohoto zápisu. 15.8.2019
Počet členů statutárního orgánu: 3 6.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 6.8.2014
Na základě usnesení valné hromady společnosti VHOS, a.s., osvědčeného notářským zápisem ze dne 28.1.2014 se společnost VHOS,a.s. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích), jako celku. 6.8.2014
Na základě Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 9.10.2009 uzavřené mezi společností VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní 6, IČ 481 72 901 jako prodávajícím a společností Stavební vodohospodářská, s.r.o., se sídlem Moravská Třebová , Předměstí, Olomoucká 139/4, IČ 287 71 346 jako kupujícím, byla prodána s účinností ke dni 9.10.2009 část podniku společnosti VHOS, a.s., Stavební provoz, společnosti Stavební vodohospodářská, s.r.o. 2.4.2010
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. 1.11.1993
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 8.října 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.11.1993
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Moravská Třebová. 1.11.1993

Kapitál VHOS, a. s.

zakladni jmění 35 815 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.1993

Akcie VHOS, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 35 815 25.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 35 815 7.3.2013 - 25.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 35 815 9.12.2010 - 7.3.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 35 815 29.4.2003 - 9.12.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 35 815 21.3.1995 - 29.4.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 34 025 6.6.1994 - 21.3.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 1 790 6.6.1994 - 21.3.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 790 1.11.1993 - 6.6.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 34 025 1.11.1993 - 6.6.1994

Sídlo VHOS, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 1430/6 , Moravská Třebová 571 01 18.9.2009
Adresa Nádražní 1430/6 , Moravská Třebová 571 01 1.11.1993 - 18.9.2009

Předmět podnikání VHOS, a. s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 7.3.2013
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 31.5.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 31.5.2010
opravy silničních vozidel 31.5.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 31.5.2010
projektová činnost ve výstavbě 31.5.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 31.5.2010
vodoinstalatérství, topenářství 31.5.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 31.5.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 31.5.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.5.2010
porvádění staveb, jejich změn a odstraňování 31.5.2010 - 31.5.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 31.5.2010 - 7.3.2013
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 29.4.2003 - 31.5.2010
Silniční motorová doprava nákladní 29.4.2003 - 31.5.2010
Opravy silničních vozidel 29.4.2003 - 31.5.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 29.4.2003 - 31.5.2010
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 29.4.2003 - 31.5.2010
Zprostředkování obchodu 29.4.2003 - 31.5.2010
Výroba rozvaděčů nízkého napětí 29.4.2003 - 31.5.2010
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy 29.4.2003 - 31.5.2010
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 7.10.1998 - 29.4.2003
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 7.10.1998 - 29.4.2003
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 7.10.1998 - 29.4.2003
Provozování vodovodů a kanalizací 7.10.1998 - 31.5.2010
Měření průtoku povrchových a odpadních vod v potrubích a korytech včetně odběru vzorků 7.10.1998 - 31.5.2010
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 7.10.1998 - 31.5.2010
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 7.10.1998 - 31.5.2010
Projektová činnost ve výstavbě 7.10.1998 - 31.5.2010
Vodoinstalatérství 27.3.1998 - 31.5.2010
Provozování zásobníků pitné vody EKOVODA 10.10.1995 - 29.4.2003
Činnost organizačních a ekonomických poradců 10.10.1995 - 31.5.2010
Lektorská činnost 10.10.1995 - 31.5.2010
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 21.3.1995 - 7.10.1998
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 21.3.1995 - 7.10.1998
Opravy motorových vozidel 21.3.1995 - 29.4.2003
Vytyčování a vyhledávání podzemních vedení včetně jejich poruch 21.3.1995 - 31.5.2010
Laboratorní rozbor vod 21.3.1995 - 31.5.2010
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 21.3.1995 - 31.5.2010
Výroba, opravy a montáž měřidel 21.3.1995 - 31.5.2010
Činnost účetních poradců 21.3.1995 - 31.5.2010
Elektroinstalatérství (v rozsahu platného oprávnění IBP nebo ITI) 1.11.1993 - 10.10.1995
Revize elektrických zařízení (v rozsahu platného oprávnění). 1.11.1993 - 7.10.1998
Odvod odpadních vod a jejich čištění. 1.11.1993 - 7.10.1998
Výroba a rozvod pitné a užitkové vody. 1.11.1993 - 7.10.1998
Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků). 1.11.1993 - 7.10.1998
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob (v rozsahu platného oprávnění). 1.11.1993 - 7.10.1998
Silniční motorová doprava. 1.11.1993 - 29.4.2003
Opravy mechanických částí čerpadel. 1.11.1993 - 31.5.2010
Inženýrská činnost. 1.11.1993 - 31.5.2010
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 1.11.1993 - 31.5.2010

Předmět činnosti VHOS, a. s.

Platnost údajů od - do
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 6.8.2014
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 6.8.2014
Výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení 6.8.2014
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 6.8.2014
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 6.8.2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 6.8.2014
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 6.8.2014
Zprostředkování obchodu a služeb 6.8.2014
Velkoobchod a maloobchod 6.8.2014
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 6.8.2014
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 6.8.2014
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 6.8.2014
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 6.8.2014
Pronájem a půjčování věcí movitých 6.8.2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 6.8.2014
Testování, měření, analýzy a kontroly 6.8.2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 6.8.2014
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 6.8.2014
Poskytování technických služeb 6.8.2014
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 6.8.2014
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení 6.8.2014

vedení firmy VHOS, a. s.

Statutární orgán VHOS, a. s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek a společnost zavazují vždy dva členové představenstva společně nebo samostatně jeden člen představenstva písemně zmocněný k určitému právnímu jednání. Za společnost dále jedná samostatně předseda představenstva, a to v níže u vedených záležitostech: (i)právní jednání, na jejichž základě má společnost nabýt či zcizit či zatížit nemovitost, či jiná věcně-právní jednání ve vztahu k nemovitosti, kde hodnota nemovitosti v případě vlastní nemovitosti či výše úplaty v případě cizí nemovitosti nepřesáhne 1 0 00 000 Kč bez DPH, včetně právních jednání směřujících ke změně či zániku takového již existujícího smluvního vztahu; a dále nejedná-li se o nemovitost; (ii)právní jednání, na jejichž základě společnosti vzniká, ruší se či mění právo či závazek v hodnotě nepřesahující 6 000 000 Kč bez DPH (přičemž hodnotou se rozumí předpokládaná výše celkového peněžitého plnění za sjednanou dobu existence právního vztahu nejvýše však za 5 let, v případě smluv na dobu neurčitou za dobu 5 let; v případě smluv na provozování vodohospodářské infrastruktury se hodnotou rozumí výše nájemného/pachtovného za tuto dobu), včetně právních jednání směřujících ke změně či zániku tako vého již existujícího smluvního vztahu. 3.3.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva písemně pověřený rozhodnutím představenstva. 15.3.2012 - 3.3.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva písemně pověřený rozhodnutím představenstva pro určitou konkrétní záležitost. 17.8.2010 - 15.3.2012
Způsob jednání: Za představenstvo jedná jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány: a) předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo b) předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva v případech přesahujících hodnotu 30 % základního jmění společnosti nebo c) všichni členové představenstva nebo d) jednotlivý člen představenstva na základě písemného pověření představenstva nebo písemného zmocnění předsedy představenstva. 6.11.2000 - 17.8.2010
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná vždy předseda. V nepřítomnosti předsedy společnost zastupuje místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému obchodnímu názvu společnosti nebo k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis předseda představen stva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden člen představenstva. Představenstvo může v některých specifických případech pověřit zastupováním další osoby a to na základě a v rozsahu písemné plné moci. 10.10.1995 - 6.11.2000
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.11.1993 - 10.10.1995
předseda představenstva Ing. Zdeněk Šunka 12.3.2016
Vznik členství 26.1.2016
Vznik funkce 26.1.2016
Adresa: 108 , Moravská Třebová 571 01
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Linzer MBA 22.2.2018
Vznik členství 28.1.2018
Vznik funkce 28.1.2018
Adresa: 19 , Nová Ves 277 52
Člen představenstva Ing. Ivan Kafka MBA 22.2.2018
Vznik členství 23.1.2018
Adresa: U Pramene 2822 30, 370 06 České Budějovice Česká republika
Člen představenstva Ing. Pavel Binka 1.11.1993 - 10.10.1995
Adresa: 100 , Městečko Trnávka 569 41
Člen představenstva Ing. Vladimír Langer 1.11.1993 - 10.10.1995
Adresa: Západní 81 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Člen představenstva Ing. Věroslav Žák 1.11.1993 - 29.4.2003
Vznik členství 15.5.1998
Zánik členství 17.6.2002
Adresa: Kupkova 698/7 , Brno 638 00
Člen předtavenstva Ing. Jan Šimon 1.11.1993 - 29.4.2003
Vznik členství 15.5.1998
Zánik členství 17.6.2002
Adresa: Západní 95 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Předseda představenstva Ing. Pavel Binka 10.10.1995 - 29.4.2003
Vznik členství 15.5.1998
Zánik členství 17.6.2002
Zánik funkce 17.6.2002
Adresa: 100 , Městečko Trnávka 569 41
Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Langer 10.10.1995 - 29.4.2003
Vznik členství 15.5.1998
Zánik členství 17.6.2002
Zánik funkce 17.6.2002
Adresa: Západní 81 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Člen představenstva Ing. Petr Lukovics 10.10.1995 - 29.4.2003
Vznik členství 15.5.1998
Zánik členství 17.6.2002
Adresa: Obeciny 3617 , 760 01 Zlín Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Langer 29.4.2003 - 30.9.2004
Vznik členství 17.6.2002
Vznik funkce 17.6.2002
Adresa: Západní 81 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Člen předtavenstva Ing. Jan Šimon 29.4.2003 - 30.9.2004
Vznik členství 17.6.2002
Adresa: Západní 95 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
člen představenstva Bohdan Kašpar 30.9.2004 - 6.12.2006
Vznik členství 2.6.2004
Adresa: Pod Babykou 197 , Vsetín 755 01
Člen představenstva Ing. Petr Lukovics 29.4.2003 - 25.3.2008
Vznik členství 17.6.2002
Zánik členství 28.1.2008
Adresa: Obeciny 3617 , 760 01 Zlín Česká republika
Předseda představenstva Ing. Pavel Binka 29.4.2003 - 2.7.2009
Vznik členství 17.6.2002
Vznik funkce 17.6.2002
Zánik funkce 22.6.2009
Adresa: 100 , Městečko Trnávka 569 41
Člen předtavenstva Ing. Jan Šimon 30.9.2004 - 2.7.2009
Vznik členství 17.6.2002
Adresa: Nová 1509/8 , Moravská Třebová 571 01
Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Langer 30.9.2004 - 18.9.2009
Vznik členství 17.6.2002
Zánik členství 13.7.2009
Vznik funkce 17.6.2002
Zánik funkce 13.7.2009
Adresa: Holandská 1431/3 , Moravská Třebová 571 01
člen představenstva Ing. Bohdan Kašpar 6.12.2006 - 18.9.2009
Vznik členství 2.6.2004
Zánik členství 13.7.2009
Adresa: Pod Babykou 197 , Vsetín 755 01
Člen představenstva Ing. Pavel Binka 2.7.2009 - 18.9.2009
Vznik členství 17.6.2002
Zánik členství 13.7.2009
Adresa: 100 , Městečko Trnávka 569 41
Předseda představenstva Ing. Jan Šimon 2.7.2009 - 18.9.2009
Vznik členství 17.6.2002
Vznik funkce 22.6.2009
Adresa: Nová 1509/8 , Moravská Třebová 571 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Šimon 18.9.2009 - 9.12.2010
Vznik členství 13.7.2009
Vznik funkce 17.7.2009
Adresa: Nová 1509/8 , Moravská Třebová 571 01
předseda představenstva Dipl. Ing. Christian Hasenleithner 18.9.2009 - 27.9.2011
Vznik členství 13.7.2009
Zánik členství 29.8.2011
Vznik funkce 17.7.2009
Zánik funkce 29.8.2011
Adresa: Marstrasse 31 , 4400 Steyr Rakouská republika
člen představenstva Ing. Roman Pešek 18.9.2009 - 27.9.2011
Vznik členství 13.7.2009
Adresa: Olbrachtova 528/4 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Veronika Švarcová 27.9.2011 - 15.3.2012
Vznik členství 30.8.2011
Zánik členství 24.1.2012
Adresa: Jírovcova 1634/16 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Veronika Švarcová MBA 15.3.2012 - 7.3.2013
Vznik členství 24.1.2012
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Jírovcova 1634/16 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Pavel Linzer MBA 18.9.2009 - 16.8.2013
Vznik členství 13.7.2009
Zánik členství 28.1.2014
Adresa: Labská 2213/16 , Říčany 251 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Šimon 9.12.2010 - 3.3.2014
Vznik členství 13.7.2009
Zánik členství 28.1.2014
Vznik funkce 17.7.2009
Zánik funkce 28.1.2014
Adresa: Nová 1509/8 , Moravská Třebová 571 01
předseda představenstva Ing. Roman Pešek 27.9.2011 - 3.3.2014
Vznik členství 13.7.2009
Zánik členství 28.1.2014
Vznik funkce 29.8.2011
Zánik funkce 28.1.2014
Adresa: Olbrachtova 528/4 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Pavel Linzer MBA 16.8.2013 - 3.3.2014
Vznik členství 13.7.2009
Zánik členství 28.1.2014
Adresa: Labská 2213/16 , Říčany 251 01
předseda představenstva Ing. Jan Šimon 3.3.2014 - 14.5.2015
Vznik členství 28.1.2014
Zánik členství 20.4.2015
Vznik funkce 29.1.2014
Zánik funkce 20.4.2015
Adresa: Nová 1509/8 , Moravská Třebová 571 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Šunka 14.5.2015 - 12.3.2016
Vznik členství 20.4.2015
Zánik členství 26.1.2016
Vznik funkce 20.4.2015
Zánik funkce 26.1.2016
Adresa: 108 , Moravská Třebová 571 01
místopředseda představenstva Ing. Roman Pešek 3.3.2014 - 22.2.2018
Vznik členství 28.1.2014
Zánik členství 23.1.2018
Vznik funkce 29.1.2014
Zánik funkce 23.1.2018
Adresa: Olbrachtova 528/4 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Pavel Linzer MBA 3.3.2014 - 22.2.2018
Vznik členství 28.1.2014
Zánik členství 28.1.2018
Adresa: 19 , Nová Ves 277 52

Dozorčí rada VHOS, a. s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Lubomíra Čápová 22.2.2018
Vznik členství 28.1.2018
Adresa: Brněnská 23/28 , Moravská Třebová 571 01
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Rys 18.4.2019
Vznik členství 1.3.2019
Vznik funkce 19.3.2019
Adresa: Purkyňova 778/2 , České Budějovice 370 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Miloš Mička 18.4.2019
Vznik členství 27.2.2019
Vznik funkce 19.3.2019
Adresa: Jiráskova 524/44 , Moravská Třebová 571 01
Jméno Ing. Jiří Tuháček 1.11.1993 - 10.10.1995
Adresa: Vostrovická 31 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno Miloslav Staněk 10.10.1995 - 27.3.1998
Adresa: 203 , Brněnec 569 04
Jméno Rostislav Grulich 1.11.1993 - 7.10.1998
Adresa: 270 , Jaroměřice 569 44
Jméno Ing. Jaromír Špaček 10.10.1995 - 7.10.1998
Adresa: Západní 53 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Jméno Věroslav Šíp 10.10.1995 - 7.10.1998
Adresa: Jevíčská 756/57 , Moravská Třebová 571 01
Jméno Petr Johanides 1.11.1993 - 29.4.2003
Vznik členství 15.5.1998
Zánik členství 17.6.2002
Adresa: Bratří Čapků 1748/15 , Svitavy 568 02
Jméno Oldřich Konývka 1.11.1993 - 29.4.2003
Vznik členství 15.5.1998
Zánik členství 17.6.2002
Adresa: Jar. Metyše 1085 , Litomyšl 570 01
Jméno Bohdan Kašpar 7.10.1998 - 29.4.2003
Vznik členství 15.5.1998
Zánik členství 17.6.2002
Adresa: Konečná 1179 , Vsetín 755 01
Jméno Ing. Zdeněk Starý 7.10.1998 - 29.4.2003
Vznik členství 15.5.1998
Zánik členství 17.6.2002
Adresa: Rodvinovská 1567/4 , Praha 140 00
Jméno Jaromír Hurych 7.10.1998 - 29.4.2003
Vznik členství 6.5.1998
Zánik členství 27.5.2002
Adresa: Zadní 182/3 , Svitavy 568 02
Jméno Alena Jeřábková 7.10.1998 - 29.4.2003
Vznik členství 6.5.1998
Zánik členství 27.5.2002
Adresa: Jiráskova 520/38 , Moravská Třebová 571 01
Jméno Bohdan Kašpar 29.4.2003 - 30.9.2004
Vznik členství 17.6.2002
Zánik členství 2.6.2004
Adresa: Konečná 1179 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Jaromír Hurych 30.9.2004 - 30.3.2006
Vznik členství 2.6.2004
Zánik členství 20.5.2005
Adresa: Zadní 182/3 , Svitavy 568 02
člen dozorčí rady ing. Pavel Špaček 30.3.2006 - 27.4.2009
Vznik členství 20.5.2005
Zánik členství 3.4.2009
Adresa: Františka Hrubína 743/5 , Svitavy 568 02
Jméno Oldřich Konývka 29.4.2003 - 18.9.2009
Vznik členství 17.6.2002
Zánik členství 13.7.2009
Adresa: Jar. Metyše 1085 , Litomyšl 570 01
Jméno Lubomíra Kamenická 29.4.2003 - 18.9.2009
Vznik členství 27.5.2002
Adresa: Svitavská 7 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Václav Mačát 27.4.2009 - 18.9.2009
Vznik členství 6.4.2009
Zánik členství 13.7.2009
Adresa: 9. května 692/6 , Moravská Třebová 571 01
člen dozorčí rady Lubomíra Kamenická 18.9.2009 - 9.12.2010
Vznik členství 27.5.2002
Adresa: Svitavská 7 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Václav Mačát 18.9.2009 - 9.12.2010
Vznik členství 13.7.2009
Adresa: 9. května 692/6 , Moravská Třebová 571 01
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Kavalír Ph.D. 18.9.2009 - 7.3.2013
Vznik členství 13.7.2009
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 14.8.2009
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Družstevní 1416 , Hlinsko 539 01
člen dozorčí rady Lenka Petrášková 7.3.2013 - 10.9.2013
Vznik členství 29.1.2013
Adresa: Kaštanová 17 , Tábor 390 01
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Petrášková 10.9.2013 - 24.11.2013
Vznik členství 29.1.2013
Vznik funkce 26.6.2013
Adresa: Kaštanová 17 , Tábor 390 01
člen dozorčí rady Lubomíra Kamenická 9.12.2010 - 3.3.2014
Vznik členství 27.5.2002
Zánik členství 28.1.2014
Adresa: Brněnská 23/28 , Moravská Třebová 571 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Mačát 9.12.2010 - 6.8.2014
Vznik členství 13.7.2009
Vznik funkce 14.9.2010
Adresa: 9. května 692/6 , Moravská Třebová 571 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Mačát 6.8.2014 - 21.3.2015
Vznik členství 13.7.2009
Zánik členství 27.1.2015
Vznik funkce 14.9.2010
Zánik funkce 27.1.2015
Adresa: 9. května 692/6 , Moravská Třebová 571 01
člen dozorčí rady Lubomíra Kamenická 3.3.2014 - 3.8.2016
Vznik členství 28.1.2014
Adresa: Brněnská 23/28 , Moravská Třebová 571 01
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Petrášková 24.11.2013 - 7.3.2017
Vznik členství 29.1.2013
Zánik členství 13.1.2017
Vznik funkce 26.6.2013
Zánik funkce 13.1.2017
Adresa: Mlýnská 484 , Boršov nad Vltavou 373 82
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Dillinger 7.3.2017 - 25.5.2017
Vznik členství 24.1.2017
Adresa: Bezdrevská 1124/25 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady Lubomíra Čápová 3.8.2016 - 22.2.2018
Vznik členství 28.1.2014
Zánik členství 28.1.2018
Adresa: Brněnská 23/28 , Moravská Třebová 571 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Mačát 21.3.2015 - 18.4.2019
Vznik členství 27.1.2015
Zánik členství 27.1.2019
Adresa: 9. května 692/6 , Moravská Třebová 571 01
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Dillinger 25.5.2017 - 18.4.2019
Vznik členství 24.1.2017
Zánik členství 28.2.2019
Vznik funkce 12.4.2017
Zánik funkce 28.2.2019
Adresa: Bezdrevská 1124/25 , České Budějovice 370 11

Sbírka Listin VHOS, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 965/SL 75 ostatní VZ k 30.9.2015,em. Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2016 18.2.2016 51
B 965/SL 73 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis - č. 3/2015 a 4/2015 Krajský soud v Hradci Králové 20.4.2015 5.5.2015 19.5.2015 5
B 965/SL 72 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 27.1.2015 2.3.2015 25.3.2015 9
B 965/SL 71 ostatní výroční zpráva k 30.9.2014,el. Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2014 23.2.2015 27.2.2015 50
B 965/SL 74 notářský zápis [NZ 10/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.1.2014 29.7.2014 20.8.2014 18
B 965/SL 69 ostatní zápis z VH,el. Krajský soud v Hradci Králové 28.1.2014 19.3.2014 19.3.2014 14
B 965/SL 68 notářský zápis NZ 10/2014 Krajský soud v Hradci Králové 28.1.2014 20.3.2014 5.3.2014 17
B 965/SL 67 ostatní výpis z usn. č. 2/2014 Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2014 20.2.2014 5.3.2014 1
B 965/SL 66 ostatní zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 28.1.2014 20.2.2014 5.3.2014 2
B 965/SL 64 ostatní výroční zpráva k 30.9.2013,el. Krajský soud v Hradci Králové 11.11.2013 24.2.2014 25.2.2014 53
B 965/SL 63 ostatní zápis DR č. 2/2013,usnesení Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2013 3.9.2013 11.9.2013 6
B 965/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.1.2013 4.3.2013 11.3.2013 10
B 965/SL 61 notářský zápis, ostatní NZ 25/2013,zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 28.1.2013 21.2.2013 11.3.2013 9
B 965/SL 60 výroční zpráva, zpráva auditora k 30.9.2012,ds Krajský soud v Hradci Králové 31.10.2012 22.2.2013 25.2.2013 64
B 965/SL 59 výroční zpráva 2010/2011, email Krajský soud v Hradci Králové 1.3.2012 9.3.2012 54
B 965/SL 58 výroční zpráva 2010/2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2011 7.2.2012 7.3.2012 54
B 965/SL 57 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (odst.z fce,výpis ze zápisu) Krajský soud v Hradci Králové 24.11.2011 28.11.2011 3
B 965/SL 56 výroční zpráva 2010, email Krajský soud v Hradci Králové 2.2.2011 2.2.2011 52
B 965/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.11.2010 13.12.2010 13.12.2010 9
B 965/SL 54 notářský zápis, ostatní , (zápis, NZ 131/2010) Krajský soud v Hradci Králové 3.12.2010 3.12.2010 10
B 965/SL 53 notářský zápis NZ 85/2010 Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2010 10.8.2010 10.8.2010 15
B 965/SL 52 účetní závěrka příloha 2009, CD Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2010 7.5.2010 18
B 965/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva 2009, CD Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2010 7.5.2010 7.5.2010 33
B 965/SL 50 účetní závěrka rozvaha 2008 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2009 23.4.2009 1
B 965/SL 49 účetní závěrka výsledovka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2009 23.4.2009 1
B 965/SL 48 účetní závěrka titulní list 2008 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2009 23.4.2009 2
B 965/SL 47 účetní závěrka příloha úč. závěrky 2008 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2009 23.4.2009 18
B 965/SL 46 účetní závěrka výrok auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2009 23.4.2009 1
B 965/SL 45 účetní závěrka zpráva představenstva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2009 23.4.2009 4
B 965/SL 44 účetní závěrka zpráva dozorčí rady 2008 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2009 23.4.2009 2
B 965/SL 43 účetní závěrka zpráva o vztazích 2008 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2009 23.4.2009 11
B 965/SL 42 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 28.5.2008 4
B 965/SL 41 ostatní - zpáva stat. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 28.5.2008 10
B 965/SL 40 ostatní - zpráva o činnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 28.5.2008 1
B 965/SL 39 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 28.5.2008 4
B 965/SL 38 ostatní - cash flow 2007 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 28.5.2008 1
B 965/SL 37 zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 28.5.2008 1
B 965/SL 36 ostatní - příloha k ú.z. 2007 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 28.5.2008 17
B 965/SL 35 účetní závěrka - výkaz zz 2007 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 28.5.2008 2
B 965/SL 34 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 28.5.2008 2
B 965/SL 33 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2007 4.7.2007 4.7.2007 3
B 965/SL 32 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2007 4.7.2007 4.7.2007 1
B 965/SL 31 výroční zpráva představenstva Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2007 4.7.2007 4
B 965/SL 30 zpráva o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2007 4.7.2007 10
B 965/SL 29 ostatní - cash flow Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2007 4.7.2007 1
B 965/SL 28 zpráva auditora - za r. 2006 Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2007 4.7.2007 28
B 965/SL 27 účetní závěrka - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2007 4.7.2007 24
B 965/SL 26 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2006 28.7.2006 28.7.2006 4
B 965/SL 25 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2006 26.7.2006 26.7.2006 44
B 965/SL 24 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2005 7.2.2006 7.2.2006 6
B 965/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2005 14.6.2005 14.6.2005 49
B 965/SL 22 ostatní - daň. priznání Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2005 30.3.2005 30.3.2005 0
B 965/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2004 6.10.2004 6.10.2004 16
B 965/SL 23 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 123/2004 Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2004 24.8.2004 24.8.2004 11
B 965/SL 19 výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2004 9.8.2004 9.8.2004 64
B 965/SL 18 výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2003 21.7.2003 21.7.2003 61
B 965/SL 17 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 103/2002 Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2002 17.10.2002 17.10.2002 42
B 965/SL 16 výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2002 2.9.2002 2.9.2002 62
B 965/SL 15 výroční zpráva - za rok 2000 - doplnění Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2001 25.2.2002 25.2.2002 2
B 965/SL 13 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 0
B 965/SL 12 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 13.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 0
B 965/SL 11 účetní závěrka  - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2001 19.6.2001 19.6.2001 11
B 965/SL 10 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2001 19.6.2001 19.6.2001 8
B 965/SL 14 notářský zápis - NZ 114/2001 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2001 15.1.2001 15.1.2001 28
B 965/SL 9 notářský zápis - NZ 89/2000 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2000 5.10.2000 5.10.2000 24
B 965/SL 8 účetní závěrka - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 9.5.2000 20.6.2000 20.6.2000 13
B 965/SL 7 účetní závěrka - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1999 7.6.1999 7.6.1999 13
B 965/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbách čl. DR Krajský soud v Hradci Králové 6.5.1998 25.8.1998 25.8.1998 1
B 965/SL 5 notářský zápis - NZ 90/98 Krajský soud v Hradci Králové 15.5.1998 25.8.1998 25.8.1998 22
B 965/SL 4 účetní závěrka - za r. 1997 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 26.3.1998 21.5.1998 21.5.1998 11
B 965/SL 3 notářský zápis - NZ 86/97 Krajský soud v Hradci Králové 16.5.1997 18.11.1997 18.11.1997 21
B 965/SL 2 ostatní - odstoupení z funkce člena DR Krajský soud v Hradci Králové 30.12.1996 18.11.1997 18.11.1997 1
B 965/SL 1 účetní závěrka - za r. 1996 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 14.4.1997 7.7.1997 7.7.1997 11

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VHOS, a. s.

IČO (identifikační číslo) 48172901
Jméno VHOS, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Moravská Třebová
Vznik první živnosti: 16.12.1993
Celkový počet živností: 37
Aktivních živností: 11

Sídlo VHOS, a. s.

Živnosti a provozovny VHOS, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 569 43 Biskupice
Identifikační číslo provozovny 1004535635
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 30.1.2008
Provozovna č. 2
Provozovna 569 44 Jaroměřice
Identifikační číslo provozovny 1004535694
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 3
Provozovna Biskupická 777, Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny 1004535520
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 4
Provozovna 569 43 Jevíčko
Identifikační číslo provozovny 1004535619
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 5
Provozovna 571 01 Rozstání
Identifikační číslo provozovny 1004535651
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 6
Provozovna 569 04 Brněnec
Identifikační číslo provozovny 1004535708
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.2.2010
Provozovna č. 7
Provozovna 569 42 Chornice
Identifikační číslo provozovny 1004535643
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 8
Provozovna 569 43 Slatina
Identifikační číslo provozovny 1004535627
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 9
Provozovna Heydukova 580, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004535678
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 10
Provozovna T. G. Masaryka 1009, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1004530340
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 11
Provozovna 106, Linhartice 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004535660
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 12
Provozovna 569 23 Březina
Identifikační číslo provozovny 1004535601
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 13
Provozovna 569 51 Morašice
Identifikační číslo provozovny 1004535686
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 14
Provozovna 569 63 Lubná
Identifikační číslo provozovny 1004535562
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování 16.2.1998
Provozovna č. 15
Provozovna Hegerova 659, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004535538
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 11.3.1994
Provozovna č. 16
Provozovna Na Rybníku 741, Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny 1004535571
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 16.2.1998
Provozovna č. 17
Provozovna 260, Městečko Trnávka 569 41
Identifikační číslo provozovny 1004535589
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 16.2.1998
Provozovna č. 18
Provozovna Zadní 182/3, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1004530323
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 11.3.1994
Provozovna č. 19
Provozovna Nádražní 1309/11, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004535503
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 11.3.1994
Provozovna č. 20
Provozovna Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004530307
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 22.2.1994

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 1309/11, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004535503
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.2001

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 260, Městečko Trnávka 569 41
Identifikační číslo provozovny 1004535589
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004530307
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Zadní 182/3, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1004530323
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994
Provozovna č. 4
Provozovna 571 01 Rozstání
Identifikační číslo provozovny 1004535651
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994
Provozovna č. 5
Provozovna Hegerova 659, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004535538
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994
Provozovna č. 6
Provozovna 569 04 Brněnec
Identifikační číslo provozovny 1004535708
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2010
Provozovna č. 7
Provozovna Heydukova 580, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004535678
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994
Provozovna č. 8
Provozovna T. G. Masaryka 1009, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1004530340
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994
Provozovna č. 9
Provozovna 106, Linhartice 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004535660
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994
Provozovna č. 10
Provozovna Na Rybníku 741, Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny 1004535571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994
Provozovna č. 11
Provozovna Nádražní 1309/11, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004535503
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994
Provozovna č. 12
Provozovna Biskupická 777, Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny 1004535520
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994
Provozovna č. 13
Provozovna Moravská Třebová - ČOV 571 01 Moravská Třebová
Identifikační číslo provozovny 1008020010
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1994

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004530307
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.5.1994

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 1309/11, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004535503
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Zadní 182/3, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1004530323
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Hegerova 659, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004535538
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.1994
Provozovna č. 4
Provozovna T. G. Masaryka 1009, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1004530340
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.1994
Provozovna č. 5
Provozovna Na Rybníku 741, Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny 1004535571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.1994

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 1309/11, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004535503
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Hegerova 659, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004535538
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.5.1994

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 1309/11, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004535503
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Zadní 182/3, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1004530323
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Hegerova 659, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004535538
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.1994
Provozovna č. 4
Provozovna Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004530307
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.1994

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004530307
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.1995
Provozovna č. 2
Provozovna 571 01 Rozstání
Identifikační číslo provozovny 1004535651
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.1995
Provozovna č. 3
Provozovna 106, Linhartice 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004535660
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.12.1995
Provozovna č. 4
Provozovna Heydukova 580, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004535678
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Na Rybníku 741, Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny 1004535571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.1995
Provozovna č. 6
Provozovna Nádražní 1309/11, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004535503
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.1995
Provozovna č. 7
Provozovna T. G. Masaryka 1009, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1004530340
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.1995
Provozovna č. 8
Provozovna Hegerova 659, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004535538
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.1995
Provozovna č. 9
Provozovna Zadní 182/3, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1004530323
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.1995

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004530307
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.11.1996

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 1309/11, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1004535503
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.9.1997
Provozovna č. 2
Provozovna Zadní 182/3, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1004530323
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.9.1997
Provozovna č. 3
Provozovna Hegerova 659, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004535538
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.9.1997
Provozovna č. 4
Provozovna T. G. Masaryka 1009, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1004530340
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.9.1997
Provozovna č. 5
Provozovna Na Rybníku 741, Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny 1004535571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.9.1997

Živnost č. 11 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 20.9.1994
Přerušení oprávnění 11.5.2015

Živnost č. 12 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Laboratorní rozbor vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Vytyčování a vyhledávání podzemních vedení všetně jejich poruch

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1994
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 16 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1994
Zánik oprávnění 28.2.2000

Živnost č. 19 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 20 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba a rozvod pitné a užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Opravy mechanických částí čerpadel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Inženýrská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Odvod odpadních vod a jejich čištění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1994
Zánik oprávnění 1.1.2002

Živnost č. 26 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1994
Zánik oprávnění 12.2.1996

Živnost č. 28 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 30 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1994
Zánik oprávnění 7.7.1995
Konec oprávnění 7.7.1995

Živnost č. 31 Lektorská činnost (Problematika legislativy oddělených akciových společností v oboru vodního hospodářství)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Provozování zásobníků pitné vody - EKOVODA

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1995
Zánik oprávnění 4.7.2000

Živnost č. 33 Silniční motorová doprava - druh a rozsah dopravy: nákladní vnitrostátní - Česká republika

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 13.9.2005

Živnost č. 34 Měření průtoku povrchových a odpoadních vod v potrubích a korytech včetně odběru vzorků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VHOS, a. s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Šunka
Člen statutárního orgánu Ing. Ivan Kafka
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Linzer MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VHOS, a. s.

IČO: 48172901
Firma: VHOS, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Moravská Třebová
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.11.1993

Sídlo VHOS, a. s.

Sídlo: Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 571 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek
Opravy a instalace strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické činnosti
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image