Firma VETRO-PLUS a.s. IČO 63217180


VETRO-PLUS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VETRO-PLUS a.s. (63217180) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vocelova 1176/6, Hradec Králové 500 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 7. 1995 a je stále aktivní. VETRO-PLUS a.s. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o VETRO-PLUS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VETRO-PLUS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VETRO-PLUS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VETRO-PLUS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VETRO-PLUS a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1249
IČO (identifikační číslo osoby) 63217180
Jméno VETRO-PLUS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.7.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 6.5.2014
Mimořádná valná hromada společnosti VETRO-PLUS a.s. přijala dne 9.11.2006 následující usnesení: Základní kapitál společnosti VETRO-PLUS a.s. se zvyšuje o 6.000.000,- Kč (slovy šest miliónů korun českých), tj. z 9.000.000,- Kč (slovy devět miliónů korun českých) na 15.000.000,- Kč (slovy patnáct miliónů korun českých), a to upsáním 60 ks (slovy šedes áti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. (slovy jedno sto tisíc korun českých), které budou splaceny peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipoušt í. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty k upsání panu Marku Kučerovi, r.č. 720131/2250, bytem Praha 9 - Miškovice, Chmelířova 219/19, PSČ 196 00. Všechny nové akcie budou upisovatelem panem Markem Kučerou upsány do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle společnosti VETRO-PLUS a.s., na adrese Hradec Králové 2, Vocelova 1176. Návr h smlouvy o upsání nových akcií bude doručen panu Marku Kučerovi do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou upisovány peněžitými vklady za emisní kurs ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za 1 (slovy jednu) novou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.0 00,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání nových akcií bude panu Marku Kučerovi sděleno předáním písemného oznámení nebo zasláním tohoto oznámení na adresu bydliště pana Marka Kučery v Praze 9 - Miškovice, Chmelířova 219/19, PSČ 196 00, spolu s návrhem sml ouvy o upsání nových akcií. Celý emisní kurz nově upsaných akcií bude upisovatelem splacen na účet společnosti č.ú.: 177014213/0300 vedený u ČSOB, a.s., a to do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. 16.11.2006 - 12.3.2007
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost VETRO-PLUS a.s., se sídlem Hradec Králové, Vocelova 1176, IČ: 63217180, jakko nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti 3DATA a.s., se sídlem Praha 4 - Modřany, Modřanská 1042/5, P SČ 143 00, IČ 26476673 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 7338. 22.11.2004
Valná hromada společnosti rozhodla dne 29. 12. 1998 o zvýšení základního jmění společnosti ze 6,000.000,- Kč na 9,000.000,- Kč t.j. o 3,000.000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových kmenových akcií peněžitými vklady. Upisování na d uvedenou částku zvýšení se nepřipouští. Upsáno bude 30 kmenových akcií na jméno, veřejně neobchodovatelných, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Všechny nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, tedy stávající akcionáři mohou na každé své dosavadní dvě akcie o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč upsat jednu nově vydanou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, tj. na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 1/2kusu nově vydané akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Pokudbude mít některý z u pisovatelů přednostní právo upsat novéakcie, jejichž výsledný počet nebude roven celému číslu, budepočet jím upisovaných akcií zaokrouhlen na nejbližší nižší celé číslo. Místem pro výkon přednostního práva na upisování nových akcií bude sídlo společnosti, a to vždy v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin v průběhu lhůty pro vykonání přednostního práva. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií bude činit dva týdny a začně běžet dnem následujícím po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je ve smyslu ustanovení § 204a odst. 4) obchodního zákoníku první den upisování. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody uzavřené podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Nedojde-li k uzavření dohody ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku, budou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. Místem pro upsání nových akcií bude v tomto případě sídlo společnosti , a to vždy v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin v průběhu lhůty pro upsání akcií na základě veřejné výzvy. Lhůta pro upsání akcií bude činit dva týdny a začně běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty určené pro vykonání přednostního práva na upisování akcií. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 100.000,- Kč za jednu akcii. Upisovatelé jsou povinni zaplatit ve lhůtě určené k upisování akcií 30% emisního kursu upsaných akcií, a to na účet společnosti vedený k Komerční banky č. účtu 584510257/0100. 19.1.1999 - 6.8.1999

Aktuální kontaktní údaje VETRO-PLUS a.s.

Kapitál VETRO-PLUS a.s.

zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.3.2007
zakladni jmění 9 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.8.1999 - 12.3.2007
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.10.1996 - 6.8.1999
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.7.1995 - 31.10.1996

Akcie VETRO-PLUS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 150 12.3.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 90 6.8.1999 - 12.3.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 60 31.10.1996 - 6.8.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 12.7.1995 - 31.10.1996

Sídlo VETRO-PLUS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vocelova 1176/6 , Hradec Králové 500 02 16.12.2013
Adresa Vocelova 1176/6 , Hradec Králové 500 02 20.10.1997 - 16.12.2013
Adresa Zelená 132/59 , Hradec Králové 500 04 12.7.1995 - 20.10.1997

Předmět podnikání VETRO-PLUS a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba a zpracování skla 8.8.2002
Velkoobchod 8.8.2002
Specializovaný maloobchod 8.8.2002
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 8.8.2002
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 8.8.2002
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 8.8.2002
Silniční motorová doprava nákladní 5.11.1998
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.7.1995 - 8.8.2002
Činnost organizačních a ekonomických poradců 12.7.1995 - 8.8.2002
Automatizované zpracování dat 12.7.1995 - 8.8.2002
Výroba skla a keramiky 12.7.1995 - 8.8.2002

vedení firmy VETRO-PLUS a.s.

Statutární orgán VETRO-PLUS a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně statutární ředitel. 6.5.2014
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. 22.4.2003 - 6.5.2014
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, v jeho nepřítomnosti samostatně místopředseda představenstva. 12.7.1995 - 22.4.2003
Jméno Marek Kučera 23.12.2016
Vznik funkce 6.5.2014
Adresa: Máchova 387 , Jirny 250 90
Předseda předstvenstva Ing. Stanislav Kubín 12.7.1995 - 8.8.2002
Adresa: Hradecká 1688/6 , Hradec Králové 500 12
Místopředseda představenstva Marek Kučera 12.7.1995 - 22.4.2003
Vznik členství 5.12.2001
Vznik funkce 5.12.2001
Zánik funkce 31.1.2003
Adresa: Dalešická 872/12 , Praha 197 00
Člen představenstva Ing. Radko Baborák 12.7.1995 - 22.4.2003
Vznik členství 5.12.2001
Adresa: Ed. Karla 74 , Smiřice 503 03
Předseda předstvenstva Ing. Stanislav Kubín 8.8.2002 - 22.4.2003
Vznik členství 5.12.2001
Vznik funkce 5.12.2001
Zánik funkce 31.1.2003
Adresa: Hradecká 1688/6 , Hradec Králové 500 12
Místopředseda představenstva Ing. Radko Baborák 22.4.2003 - 19.10.2004
Vznik členství 5.12.2001
Vznik funkce 31.1.2003
Adresa: Ed. Karla 74 , Smiřice 503 03
Člen představenstva Ing. Stanislav Kubín 22.4.2003 - 19.10.2004
Vznik členství 5.12.2001
Adresa: Hradecká 1688/6 , Hradec Králové 500 12
Člen představenstva Mgr. Petr Uiblein 19.10.2004 - 12.3.2007
Vznik členství 15.7.2003
Adresa: K Mlíčníku 245 , Praha 156 00
Člen představenstva Jaroslav Vaverka 19.10.2004 - 12.3.2007
Vznik členství 15.7.2003
Adresa: Krasická 328/55 , Prostějov 796 01
Předseda předstvenstva Marek Kučera 22.4.2003 - 7.12.2007
Vznik členství 5.12.2001
Zánik členství 4.4.2007
Vznik funkce 31.1.2003
Zánik funkce 4.4.2007
Adresa: Chmelířova 219/19 , Praha 196 00
Člen představenstva Mgr. Petr Uiblein 7.12.2007 - 11.1.2014
Vznik členství 4.4.2007
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Ruská 2491/73 , Praha 100 00
Člen představenstva Mgr. Josef Bělohlávek 12.3.2007 - 15.4.2014
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 6.5.2014
Adresa: Taussigova 1167/11 , Praha 182 00
Předseda představenstva Mgr. Marek Kučera 7.12.2007 - 15.4.2014
Vznik členství 4.4.2007
Zánik členství 6.5.2014
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 6.5.2014
Adresa: Chmelířova 219/19 , Praha 196 00
Člen představenstva Mgr. Petr Uiblein 11.1.2014 - 15.4.2014
Vznik členství 4.4.2007
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Ruská 2491/73 , Praha 100 00
předseda představenstva Mgr. Marek Kučera 15.4.2014 - 6.5.2014
Vznik členství 4.4.2007
Zánik členství 6.5.2014
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 6.5.2014
Adresa: Chmelířova 219/19 , Praha 196 00
člen představenstva Mgr. Josef Bělohlávek 15.4.2014 - 6.5.2014
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 6.5.2014
Adresa: Na Parcelách 96 , Bořanovice 250 65
člen představenstva Petr Šefl 15.4.2014 - 6.5.2014
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 6.5.2014
Adresa: Chobotská 1730 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno Marek Kučera 6.5.2014 - 23.12.2016
Vznik funkce 6.5.2014
Adresa: Chmelířova 219/19 , Praha 196 00

Dozorčí rada VETRO-PLUS a.s.

Platnost údajů od - do
Člen JUDr. Věra Bedrníková 12.7.1995 - 20.10.1997
Adresa: Jana Masaryka 1320/8 , Hradec Králové 500 12
Předseda Ing. Ivan Vacík 12.7.1995 - 20.10.1997
Adresa: Karla Tájka 1503 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Člen Ing. Jiří Holman 12.7.1995 - 5.11.1998
Adresa: Jana Masaryka 1314/20 , Hradec Králové 500 12
Člen Jaroslav Cirkovský 12.7.1995 - 5.11.1998
Adresa: 154 , Kostelní Hlavno 294 76
Člen Ing. Ivan Vacík 20.10.1997 - 5.11.1998
Adresa: Karla Tájka 1503 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Člen Mgr. Petr Uiblein 20.10.1997 - 8.8.2002
Adresa: Pod Nuselskými schody 1721/3 , Praha 120 00
Člen Květoslava Praunová 5.11.1998 - 8.8.2002
Adresa: Družstevní 708 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
Člen Ing. Vladimír Kasal 5.11.1998 - 8.8.2002
Adresa: Formánkova 429/16 , Hradec Králové 500 11
Člen Pavel Osoba 5.11.1998 - 8.8.2002
Adresa: 47 , Střezetice 503 12
Člen Květoslava Praunová 8.8.2002 - 19.10.2004
Vznik členství 14.12.2001
Adresa: Družstevní 708 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
Člen Pavel Osoba 8.8.2002 - 19.10.2004
Vznik členství 5.12.2001
Adresa: 47 , Střezetice 503 12
Předseda Mgr. Josef Bělohlávek 8.8.2002 - 12.3.2007
Vznik členství 5.12.2001
Vznik funkce 17.12.2001
Adresa: Taussigova 1167/11 , Praha 182 00
Člen Mgr. Michal Poupě 19.10.2004 - 12.3.2007
Vznik členství 7.10.2003
Adresa: Slezská 1467/41 , Praha 130 00
Člen Pavel Osoba 19.10.2004 - 7.12.2007
Vznik členství 12.3.2004
Zánik členství 4.5.2007
Adresa: 47 , Střezetice 503 12
Člen dozorčí rady Petr Šefl 12.3.2007 - 15.4.2014
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Chobotská 1730 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Předseda dozorčí rady Mgr. Michal Poupě 7.12.2007 - 15.4.2014
Vznik členství 4.4.2007
Zánik členství 25.6.2012
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 25.6.2012
Adresa: Modřanská 1042/5 , Praha 143 00
Člen dozorčí rady Pavel Osoba 7.12.2007 - 15.4.2014
Vznik členství 4.5.2007
Zánik členství 6.5.2014
Adresa: 47 , Střezetice 503 12
předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Zeman 15.4.2014 - 6.5.2014
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 6.5.2014
Vznik funkce 25.6.2012
Zánik funkce 6.5.2014
Adresa: Chmelířova 266/17 , Praha 196 00
člen dozorčí rady Pavel Osoba 15.4.2014 - 6.5.2014
Vznik členství 4.5.2007
Zánik členství 6.5.2014
Adresa: 47 , Střezetice 503 12
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Zemanová 15.4.2014 - 6.5.2014
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 6.5.2014
Adresa: Chmelířova 266/17 , Praha 196 00

Sbírka Listin VETRO-PLUS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1249/SL 44 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 14.10.2015 15.10.2015 15
B 1249/SL 43 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 14.10.2015 15.10.2015 15
B 1249/SL 42 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009] Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2015 5.6.2015 6
B 1249/SL 41 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010] Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2015 5.6.2015 6
B 1249/SL 40 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2015 5.6.2015 6
B 1249/SL 39 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011] Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2015 5.6.2015 6
B 1249/SL 38 ostatní zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2014 17.6.2014 2
B 1249/SL 37 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2014 17.6.2014 6
B 1249/SL 36 notářský zápis NZ 296/2014 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2014 9.5.2014 12
B 1249/SL 35 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2012 21.3.2014 17.4.2014 5
B 1249/SL 34 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 30.1.2014 31.1.2014 9
B 1249/SL 33 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2012 31.12.2012 10
B 1249/SL 32 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 10.1.2012 10.1.2012 10
B 1249/SL 31 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 4.1.2011 4.1.2011 10
B 1249/SL 30 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 1.2.2010 1.2.2010 20
B 1249/SL 29 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 1.2.2010 1.2.2010 10
B 1249/SL 28 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2009 7.5.2009 10
B 1249/SL 27 ostatní, podpisové vzory zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2007 27.9.2007 7.1.2008 14
B 1249/SL 26 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 3.1.2008 3.1.2008 15
B 1249/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2007 5.12.2007 6
B 1249/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2007 13.3.2007 21.3.2007 18
B 1249/SL 17 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2006 23.1.2007 6.3.2007 1
B 1249/SL 16 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 9.11.2006 14.11.2006 14.11.2006 14
B 1249/SL 15 účetní závěrka r.02 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2003 4.1.2006 4.1.2006 16
B 1249/SL 14 účetní závěrka r.03,04 Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2005 27.12.2005 27.12.2005 33
B 1249/SL 13 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory - NZ 298/2003 Krajský soud v Hradci Králové 15.7.2003 7.6.2004 7.6.2004 20
B 1249/SL 12 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2004 12.5.2004 12.5.2004 7
B 1249/SL 11 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2003 17.2.2003 17.2.2003 2
B 1249/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 758/2001 Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2001 27.12.2001 27.12.2001 57
B 1249/SL 6 notářský zápis - NZ 783/98, průběh MVH Krajský soud v Hradci Králové 29.12.1998 30.12.1998 30.12.1998 8
B 1249/SL 5 stanovy společnosti - úplné, ve znění změn Krajský soud v Hradci Králové 29.12.1998 30.12.1998 30.12.1998 18
B 1249/SL 4 ostatní - zápis z VH z 24.6.98 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.1998 23.11.1998 23.11.1998 4
B 1249/SL 3 notářský zápis - NZ 136/98 osvědčení o ŘVH Krajský soud v Hradci Králové 24.6.1998 23.11.1998 23.11.1998 7
B 1249/SL 2 notářský zápis - NZ 232/97 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 1.9.1997 8.10.1997 8.10.1997 23
B 1249/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.6.1995 18
B 1249/SL 8 notářský zápis - 673/99 Krajský soud v Hradci Králové 3.12.1999 3
B 1249/SL 7 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Hradci Králové 29.12.1998 18
B 1249/SL 24 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2007 11
B 1249/SL 23 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2007 16
B 1249/SL 22 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2007 17
B 1249/SL 21 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2007 19
B 1249/SL 20 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2007 19
B 1249/SL 19 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2007 20
B 1249/SL 1 notářský zápis - NZ 80/96 - průběh ŘVH Krajský soud v Hradci Králové 31.5.1996 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VETRO-PLUS a.s.

IČO (identifikační číslo) 63217180
Jméno VETRO-PLUS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 21.6.1995
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo VETRO-PLUS a.s.

Živnosti a provozovny VETRO-PLUS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Revoluční 1412 250 92 Šestajovice
Identifikační číslo provozovny 1011756781
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Jana Kouly 1528 282 01 Český Brod
Identifikační číslo provozovny 1011914174
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.11.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Mukařovského 2590/2, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1011914166
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.11.2017
Provozovna č. 4
Provozovna Komenského 5320 18 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikační číslo provozovny 1011944138
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 7.12.2017
Provozovna č. 5
Provozovna Vocelova 1176/6, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1000229777
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 16.4.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Družstevní 17, Jirny 250 90
Identifikační číslo provozovny 1000229785
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.5.2008
Provozovna č. 7
Provozovna nám. Soukenné 669/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1012061141
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2018
Provozovna č. 8
Provozovna Karla Nového 2391 256 01 Benešov
Identifikační číslo provozovny 1012078043
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2018
Provozovna č. 9
Provozovna Sousedská 599, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1012279111
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.7.2018
Provozovna č. 10
Provozovna 725 27 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1012409996
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.7.2018
Provozovna č. 11
Provozovna Kafkova 1223/8, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012434524
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.10.2018
Provozovna č. 12
Provozovna Hlučínská 1175 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1012477622
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 22.11.2018
Provozovna č. 13
Provozovna Palackého 1860 769 01 Holešov
Identifikační číslo provozovny 1012498441
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.12.2018
Provozovna č. 14
Provozovna Náchodská 760 503 01 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1012502694
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 1.12.2018
Provozovna č. 15
Provozovna Rezkova 953, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1012571891
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.2.2019
Provozovna č. 16
Provozovna Lidická 3362/139, Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny 1012600262
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.2.2019
Provozovna č. 17
Provozovna Konečná 461/19, Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny 1012604420
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.10.2018
Provozovna č. 18
Provozovna Chebská 370/81, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1012666611
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.4.2019
Provozovna č. 19
Provozovna Oblouková 1449 4 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny 1012742067
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.5.2019
Provozovna č. 20
Provozovna Chomutovská 1316, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1012762211
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.5.2019
Provozovna č. 21
Provozovna Akademika Bedrny 383/10, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1012792714
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.6.2019
Provozovna č. 22
Provozovna třída 3. května 1170, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1012863701
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.8.2019
Provozovna č. 23
Provozovna Českomoravská 2420/15, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1012938972
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.10.2019
Provozovna č. 24
Provozovna Fajtlova 1090/1, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1012938981
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.10.2019
Provozovna č. 25
Provozovna Pavlovická 272/18, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012996841
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.11.2019
Provozovna č. 26
Provozovna náměstí Svobody 3316, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1012996832
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.11.2019
Provozovna č. 27
Provozovna M. Horákové 1498, České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny 1013029721
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.12.2019

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.1998

Živnost č. 3 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1995
Zánik oprávnění 12.12.2003

Živnost č. 4 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1995
Zánik oprávnění 12.12.2003

Živnost č. 6 Výroba a zpracování skla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1995
Zánik oprávnění 12.12.2003

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1995
Zánik oprávnění 2.1.2002

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.2001
Zánik oprávnění 12.12.2003
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VETRO-PLUS a.s.

Člen statutárního orgánu Marek Kučera

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VETRO-PLUS a.s.

IČO: 63217180
Firma: VETRO-PLUS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.7.1995

Sídlo VETRO-PLUS a.s.

Sídlo: Vocelova 1176/6, Hradec Králové 500 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba skla a skleněných výrobků
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
tracking image