Firma VESELSKO, stavební bytové družstvo IČO 00049042


VESELSKO, stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VESELSKO, stavební bytové družstvo (00049042) je Družstvo. Sídlí na adrese Hutník 1497, Veselí nad Moravou 698 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 4. 1960 a je stále aktivní. VESELSKO, stavební bytové družstvo má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o VESELSKO, stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VESELSKO, stavební bytové družstvo na Justice.cz
Detailní informace o VESELSKO, stavební bytové družstvo na rzp.cz

Výpis dat pro VESELSKO, stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VESELSKO, stavební bytové družstvo

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka DrXXXIV 66
IČO (identifikační číslo osoby) 00049042
Jméno VESELSKO, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.4.1960
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na Shromáždění delegátů dne 25.11.2013. 23.7.2014
Dle č. 114 odst. 2 - Funkční období členů orgánů družstva, jimž vznikla funkce před účinností stanov přijatých na Shromáždění delegátů dne 25.11.2013 a ke dni účinnosti těchto stanov trvá, skončí podle pravidel stanovených dosavadními právními předpisy, d osavadními stanovami a jinými vnitřními předpisy družstva. 23.7.2014 - 8.7.2016
Pro stávající funkční období (2011 - 2016) je počet členů představenstva sedm, snížený počet členů představenstva uvedený v čl. 72 odst. 1 (představenstvo má pět členů) je účinný až od dalšího pětiletého funkčního období. 23.7.2014 - 8.7.2016
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 23.5.2001 včetně změn přijatých na členské schůzi dne 26.5.2003. 28.8.2003 - 23.7.2014
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 23.5.2001. 5.9.2001 - 23.7.2014
Shromáždění delegátů konané dne 13.5.1996 schválilo dodatek č. 1 a dodatek č.2 Stanov a dodatkem č. 3 shromáždění delegátů dne 1.6.1998 a dodatkem č. 4 shromáždění delegátů dne 23.5.2000 schválilo úpravu stanov družstva. 12.7.2000 - 5.9.2001
Shromáždění delegátů konané dne 13.5.1996 schválilo dodatek č. 1 a dodatek č.2 ke stanovám družstva. 30.7.1996 - 12.7.2000
Zapisované základní jmění: 1.196.000,-- Kč 13.5.1993 - 30.7.1996
Základní členský vklad 500,-- Kč 13.5.1993 - 30.7.1996
Způsob zastupování: Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítom- nosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen předs- tavenstva v pořadí stanoveném představenstvem. 13.5.1993 - 30.7.1996
Právní úkony představenstva,pro které je předepsána písemná forma,podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopřed- seda) a další člen představenstva. 13.5.1993 - 30.7.1996
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 7.12.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák. a § 9 odst.6 písm.a) zák.č.42/1992 Sb. 13.5.1993 - 5.9.2001
Způsob zřízení: Družstvo bylo ustaveno na ustavující členské schůzi družstva dne 22. června 1959 a schváleno radou ONV ve Veselí nad Moravou dne l. července 1959. Právní postavení družstva určují stanovy typu B dle usnesení shromáždění delegátů ze dne 19. listopadu 1975 ve znění, které odpovídá vzorovým stanovám schvále- ným usnesením vlády ČSR č. 47/1975. Plénum Jihomoravského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Brně na svém zasedání 25.4.1985 - 13.5.1993
dne 27. listopadu 1975 vyslovilo s usnesením družstva souhlas a určilo jejich platnost pro družstvo ode dne l. prosince 1975. 25.4.1985 - 13.5.1993
Představenstvo má pět až patnáct členů. 25.4.1985 - 13.5.1993
Ručení: Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu případného schodku družstva nebo likvidačního schodku podle čl. 87 a 91 stanov. 25.4.1985 - 13.5.1993
Oprávnění k jednání: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem před- stavenstva jedná předseda a v době jeho nepřítom- nosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. 25.4.1985 - 13.5.1993

Aktuální kontaktní údaje VESELSKO, stavební bytové družstvo

Sídlo VESELSKO, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Hutník 1497 , Veselí nad Moravou 698 01 8.7.2016
Adresa Hutník 1497 , Veselí nad Moravou 698 01 30.7.1996 - 8.7.2016
Adresa Hutník 1497 , Veselí nad Moravou 698 01 13.5.1993 - 30.7.1996
Adresa Veselí nad Moravou Česká republika
15.4.1960 - 13.5.1993

Předmět podnikání VESELSKO, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.9.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.9.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.9.2009
správa a údržba nemovitostí 5.9.2001 - 30.9.2009
pronájem s případným půjčováním věcí movitých 5.9.2001 - 30.9.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 5.9.2001 - 30.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 5.9.2001 - 30.9.2009
realitní činnost 5.9.2001 - 30.9.2009
zabezpečování správy movitého a nemovitého majetku vlastního a pro jiné subjekty na základě smluvního vztahu nebo pronájmu 30.7.1996 - 5.9.2001
- organizování přípravy a provádění výstavby,provozování bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění pos- kytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor svých členů - poskytuje,popř.zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy - provádění inženýrských staveb(včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 13.5.1993 - 13.5.1993
staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům 13.5.1993 - 5.9.2001
provádění inženýrských staveb /včetně technické vybavenosti sídlištních celků/ 13.5.1993 - 5.9.2001
přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu 13.5.1993 - 5.9.2001
zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objetků, a to pro své členy 13.5.1993 - 5.9.2001
poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to pro své členy 13.5.1993 - 5.9.2001
l) předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování byto- vých potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kul- turních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat so- cialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. 25.4.1985 - 13.5.1993
2) Ke splnění svých úkolů družstvo: a) staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu družs- tevních bytů a místností nesloužících k bydlení (např. ga- ráží) b) přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti neslouží- cí k bydlení c) zajišťuje uživatelům družstevních bytů (místností neslouží- cích k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku 25.4.1985 - 13.5.1993
d) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek e) zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) spojeno f) organizuje politicko-výchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie g) za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev mů- že provádět i jiné práce související s výstavbou družstev- ních bytů (místností nesloužících k bydlení), bez nichž by 25.4.1985 - 13.5.1993
se nemohlo započít s výstavbou družstevních bytů (míst- ností nesloužících k bydlení) nebo by nebylo možné je uží- vat. 25.4.1985 - 13.5.1993
3) Práce spojené s přípavou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostře- dí členů družstev a občanů, a to: a) přípravnou a projektovou činnost b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci 25.4.1985 - 13.5.1993
4) Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občan- ské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs. 25.4.1985 - 13.5.1993
5) Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fon- du. 25.4.1985 - 13.5.1993
6) Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou. 25.4.1985 - 13.5.1993
7) Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného je- jich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospo- dářství). 25.4.1985 - 13.5.1993
8) Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce a pod.). 25.4.1985 - 13.5.1993
9) Provozování desinfekční činnosti - hubení mravenců druhu M.Fa- raonis - pro cizí. 25.4.1985 - 13.5.1993

vedení firmy VESELSKO, stavební bytové družstvo

Statutární orgán VESELSKO, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Způsob zastupování: Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a místopředseda, popřípadě předseda a další člen představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy akt podepisuje místopředseda a další člen představenstva. 30.7.1996
Podepisování: Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místo- předseda) a další člen představenstva. 25.4.1985 - 13.5.1993
předseda představenstva Bedřich Prachař 8.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Vznik funkce 30.5.2016
Adresa: Chaloupky 584 , Veselí nad Moravou 698 01
místopředseda představenstva Josef Ivan 8.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Vznik funkce 30.5.2016
Adresa: Hutník 1433 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Květoslava Migotová 8.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: 590 , Velká nad Veličkou 696 74
člen předstastavenstva Jan Kolacia 8.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: nám. 17. listopadu 1530 , Strážnice 696 62
člen představenstva Jan Schwarz 2.7.2019
Vznik členství 27.5.2019
Adresa: Chaloupky 578 , Veselí nad Moravou 698 01
Člen JUDr. Milada Kuchařová 25.4.1985 - 19.10.1989
Adresa: Veselí nad Moravou Česká republika
Předseda Ján Čop 25.4.1985 - 23.9.1991
Adresa: Hutník 1447 , Veselí nad Moravou 698 01
Člen Ing. František Němec 25.4.1985 - 23.9.1991
Adresa: 1359 , Lány Česká republika
Člen Oldřich Chvátal 25.4.1985 - 23.9.1991
Adresa: Novosady 1173 , Bzenec Česká republika
Člen Antonín Machynka 25.4.1985 - 23.9.1991
Adresa: 264 , Veselí nad Moravou Česká republika
Člen Josef Holek 25.4.1985 - 23.9.1991
Adresa: tř. Masarykova 536 , Veselí nad Moravou 698 01
Člen Ing. František Stejskal 25.4.1985 - 23.9.1991
Adresa: Ořechovka 1302 , Strážnice 696 62
Člen JUDr. Jiří Adamec 19.10.1989 - 23.9.1991
Adresa: Chaloupky 584 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Oldřich Chvátal 23.9.1991 - 28.3.1994
Adresa: Olšovská 411 , Bzenec 696 81
člen představenstva ing. Alexandr Flodr 23.9.1991 - 28.3.1994
Adresa: Pod vinohrady 1175 , Bzenec 696 81
Místopředseda Drahomíra Janíčková 25.4.1985 - 30.7.1996
Adresa: Hutník 1438 , Veselí nad Moravou 698 01
Člen Bedřich Prachař 25.4.1985 - 30.7.1996
Adresa: 589 , Velká nad Veličkou 696 74
Předseda Ing. Martin B E D R A V A 23.9.1991 - 30.7.1996
Adresa: Hutník 1422 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Marie Cenková 23.9.1991 - 30.7.1996
Adresa: Hutník 1420 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Josef Ivan 23.9.1991 - 30.7.1996
Adresa: Hutník 1433 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Naděžda Marečková 23.9.1991 - 30.7.1996
Adresa: 355 , Domanín 696 83
člen představenstva Stanislav Gajdoštík 23.9.1991 - 30.7.1996
Adresa: Hutník 1404 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda družstva Ing. Martin Bedrava 30.7.1996 - 11.1.1999
Adresa: Hutník 1422 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Bedřich Prachař 30.7.1996 - 11.1.1999
Adresa: 589 , Velká nad Veličkou 696 74
člen představenstva Věroslav Kočíř 30.7.1996 - 15.11.1999
Adresa: Hutník 1404 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Ing. Martin Bedrava 11.1.1999 - 31.3.2000
Adresa: Hutník 1422 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Marie Cenková 30.7.1996 - 5.9.2001
Adresa: Hutník 1420 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Naděžda Marečková 15.11.1999 - 5.9.2001
Adresa: 355 , Domanín 696 83
místopředseda družstva Drahomíra Janíčková 30.7.1996 - 12.10.2002
Zánik funkce 23.7.2002
Adresa: Hutník 1438 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Josef Ivan 30.7.1996 - 12.10.2002
Adresa: Hutník 1433 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Vítězslav Búřil 30.7.1996 - 28.8.2003
Adresa: Chaloupky 579 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda družstva Bedřich Prachař 11.1.1999 - 28.8.2003
Adresa: Chaloupky 584 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Irena Klimešová 5.9.2001 - 4.7.2006
Vznik funkce 23.5.2001
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Hutník 1447 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Květoslava Migotová 5.9.2001 - 4.7.2006
Vznik funkce 23.5.2001
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: 590 , Velká nad Veličkou 696 74
člen představenstva Karel Horák 5.9.2001 - 4.7.2006
Vznik funkce 23.5.2001
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Hutník 1411 , Veselí nad Moravou 698 01
místopředseda družstva Josef Ivan 12.10.2002 - 4.7.2006
Vznik členství 22.4.1991
Zánik členství 25.5.2006
Vznik funkce 23.7.2002
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Hutník 1433 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Drahomíra Janíčková 12.10.2002 - 4.7.2006
Vznik členství 17.5.1984
Zánik členství 25.5.2006
Vznik funkce 23.7.2002
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Hutník 1438 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda družstva Bedřich Prachař 28.8.2003 - 4.7.2006
Vznik členství 17.5.1984
Zánik členství 25.5.2006
Vznik funkce 25.11.1998
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Chaloupky 584 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Vítězslav Búřil 28.8.2003 - 4.7.2006
Vznik funkce 13.5.1996
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Chaloupky 579 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Ivo Velísek 4.7.2006 - 1.12.2008
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 22.10.2008
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 22.10.2008
Adresa: Ořechovka 1398 , 696 62 Stážnice Česká republika
člen představenstva Karel Horák 4.7.2006 - 30.9.2009
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 30.7.2009
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 30.7.2009
Adresa: Hutník 1411 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda představenstva Bedřich Prachař 4.7.2006 - 21.7.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 24.5.2011
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 24.5.2011
Adresa: Chaloupky 584 , Veselí nad Moravou 698 01
místopředseda představenstva Josef Ivan 4.7.2006 - 21.7.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 24.5.2011
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 24.5.2011
Adresa: Hutník 1433 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Vítězslav Búřil 4.7.2006 - 21.7.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 24.5.2011
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 24.5.2011
Adresa: Chaloupky 579 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Květoslava Migotová 4.7.2006 - 21.7.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 24.5.2011
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 24.5.2011
Adresa: 590 , Velká nad Veličkou 696 74
člen představenstva Jiří Nevrkla 4.7.2006 - 21.7.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 24.5.2011
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 24.5.2011
Adresa: Chaloupky 577 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Jan Kolacia 1.12.2008 - 21.7.2011
Vznik členství 22.10.2008
Zánik členství 24.5.2011
Vznik funkce 22.10.2008
Zánik funkce 24.5.2011
Adresa: nám. 17. listopadu 1530 , Strážnice 696 62
člen představenstva Jaromír Sláčala 30.9.2009 - 21.7.2011
Vznik členství 25.8.2009
Zánik členství 24.5.2011
Vznik funkce 25.8.2009
Zánik funkce 24.5.2011
Adresa: Chaloupky 578 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda představenstva Bedřich Prachař 21.7.2011 - 5.3.2016
Vznik členství 24.5.2011
Vznik funkce 24.5.2011
Adresa: Chaloupky 584 , Veselí nad Moravou 698 01
místopředseda představenstva Josef Ivan 21.7.2011 - 8.7.2016
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Vznik funkce 24.5.2011
Zánik funkce 30.5.2016
Adresa: Hutník 1433 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Vítězslav Búřil 21.7.2011 - 8.7.2016
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Chaloupky 579 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Květoslava Migotová 21.7.2011 - 8.7.2016
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: 590 , Velká nad Veličkou 696 74
člen představenstva Jiří Nevrkla 21.7.2011 - 8.7.2016
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Chaloupky 577 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Jan Kolacia 21.7.2011 - 8.7.2016
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: nám. 17. listopadu 1530 , Strážnice 696 62
člen představenstva Jaromír Sláčala 21.7.2011 - 8.7.2016
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Chaloupky 578 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda představenstva Bedřich Prachař 5.3.2016 - 8.7.2016
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Vznik funkce 24.5.2011
Zánik funkce 30.5.2016
Adresa: Chaloupky 584 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Jiří Nevrkla 8.7.2016 - 2.7.2019
Vznik členství 30.5.2016
Zánik členství 31.3.2019
Adresa: Chaloupky 577 , Veselí nad Moravou 698 01

Sbírka Listin VESELSKO, stavební bytové družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXIV 66/SL 48 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 13.4.2015 2.6.2015 3.6.2015 5
DrXXXIV 66/SL 47 účetní závěrka [2014] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 13.4.2015 2.6.2015 3.6.2015 4
DrXXXIV 66/SL 46 ostatní zápis z ustav. schůze kontr. komise Krajský soud v Brně 24.5.2011 27.6.2014 7.10.2014 1
DrXXXIV 66/SL 45 ostatní zápis z jednání Shrom. Krajský soud v Brně 24.5.2011 27.6.2014 7.10.2014 19
DrXXXIV 66/SL 44 účetní závěrka [2013]  rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 14.4.2014 5.6.2014 5.6.2014 4
DrXXXIV 66/SL 43 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 14.4.2014 5.6.2014 5.6.2014 5
DrXXXIV 66/SL 42 ostatní zápis z jednání shromáždění delegátů Krajský soud v Brně 25.11.2013 23.12.2013 30.12.2013 5
DrXXXIV 66/SL 41 notářský zápis stanovy, NZ 287/2013 Krajský soud v Brně 25.11.2013 23.12.2013 30.12.2013 58
DrXXXIV 66/SL 40 účetní závěrka [2012]  rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 8.4.2013 27.5.2013 29.5.2013 4
DrXXXIV 66/SL 39 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 8.4.2013 27.5.2013 29.5.2013 6
DrXXXIV 66/SL 38 účetní závěrka rozvaha + výkaz 2011 Krajský soud v Brně 2.4.2012 30.5.2012 6.6.2012 4
DrXXXIV 66/SL 37 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 2.4.2012 30.5.2012 6.6.2012 7
DrXXXIV 66/SL 36 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.6.2011 1.8.2011 1
DrXXXIV 66/SL 35 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.6.2011 1.8.2011 1
DrXXXIV 66/SL 34 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 3.6.2011 1.8.2011 1
DrXXXIV 66/SL 33 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.6.2011 1.8.2011 1
DrXXXIV 66/SL 32 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.6.2011 1.8.2011 1
DrXXXIV 66/SL 31 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.6.2011 1.8.2011 1
DrXXXIV 66/SL 30 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.6.2011 1.8.2011 1
DrXXXIV 66/SL 29 ostatní - záp.č.5/11 z ust.sch.předst. Krajský soud v Brně 24.5.2011 1.8.2011 3
DrXXXIV 66/SL 28 ostatní - zápis z jednání shrom.deleg. Krajský soud v Brně 24.5.2011 1.8.2011 10
DrXXXIV 66/SL 27 účetní závěrka -příloha 2010 Krajský soud v Brně 14.4.2011 1.6.2011 6
DrXXXIV 66/SL 26 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2010 Krajský soud v Brně 14.4.2011 1.6.2011 4
DrXXXIV 66/SL 25 účetní závěrka -příloha 2009 Krajský soud v Brně 9.4.2010 28.5.2010 6
DrXXXIV 66/SL 24 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2009 Krajský soud v Brně 9.4.2010 28.5.2010 4
DrXXXIV 66/SL 23 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.9.2009 5.10.2009 1
DrXXXIV 66/SL 22 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 9.4.2009 3.6.2009 6
DrXXXIV 66/SL 21 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2008 Krajský soud v Brně 9.4.2009 3.6.2009 4
DrXXXIV 66/SL 20 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.11.2008 2.12.2008 1
DrXXXIV 66/SL 19 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 14.4.2008 12.6.2008 6
DrXXXIV 66/SL 18 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2007 Krajský soud v Brně 13.4.2008 12.6.2008 4
DrXXXIV 66/SL 17 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 16.4.2007 24.7.2007 7
DrXXXIV 66/SL 16 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2006 Krajský soud v Brně 16.4.2007 24.7.2007 4
DrXXXIV 66/SL 15 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.6.2006 30.8.2006 7
DrXXXIV 66/SL 14 ostatní -zápis shromáždění Krajský soud v Brně 25.5.2006 30.8.2006 10
DrXXXIV 66/SL 13 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.5.2006 30.8.2006 7
DrXXXIV 66/SL 12 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 10.4.2006 8.6.2006 10
DrXXXIV 66/SL 11 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 28.4.2005 16.6.2005 10
DrXXXIV 66/SL 10 notářský zápis -osvědčení, stanovy Krajský soud v Brně 24.5.2004 8.9.2004 57
DrXXXIV 66/SL 9 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 5.5.2004 16.6.2004 8
DrXXXIV 66/SL 8 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 26.5.2003 3.9.2003 9
DrXXXIV 66/SL 7 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 23.7.2002 10.6.2003 6
DrXXXIV 66/SL 6 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 5.5.2003 30.5.2003 14
DrXXXIV 66/SL 5 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 9.5.2002 18.6.2002 14
DrXXXIV 66/SL 4 notářský zápis osvědčení čl. schůze, stanovy Krajský soud v Brně 23.5.2001 29.4.2002 54
DrXXXIV 66/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.5.2000 11.8.2000 62
DrXXXIV 66/SL 2 stanovy společnosti - dodatek č. 1 Krajský soud v Brně 13.5.1996 11.8.2000 10
DrXXXIV 66/SL 1 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 14.5.1999 21.6.1999 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VESELSKO, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00049042
Jméno VESELSKO, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Veselí nad Moravou
Vznik první živnosti: 15.12.1992
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 3

Sídlo VESELSKO, stavební bytové družstvo

Živnosti a provozovny VESELSKO, stavební bytové družstvo

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hutník 1497, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1007728507
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Hutník 1497, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1007728507
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 19.4.2001

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.4.2001

Živnost č. 4 Provádění inženýrských staveb/včetně technické vybavenosti sídlištních celků/

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 8.7.1996

Živnost č. 5 Zabezpečování správy movitého a nemovitého majetku vlastního a pro jiné subjekty na základě smluvního vztahu nebo pronájmu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 19.4.2001

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VESELSKO, stavební bytové družstvo

Člen statutárního orgánu Jan Kolacia
Člen statutárního orgánu Květoslava Migotová
Člen statutárního orgánu Josef Ivan
Člen statutárního orgánu Bedřich Prachař
Člen statutárního orgánu Jan Schwarz

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VESELSKO, stavební bytové družstvo

IČO: 00049042
Firma: VESELSKO, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Veselí nad Moravou
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.12.1975

Sídlo VESELSKO, stavební bytové družstvo

Sídlo: Hutník 1497, Veselí nad Moravou 698 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image