Firma VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. IČO 49241214


VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. (49241214) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 8. 1993 a je stále aktivní. VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2098
IČO (identifikační číslo osoby) 49241214
Jméno VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.8.1993
Obchodní společnost VEOLIA VODA S. A., zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Obchodním soudem V Paříži pod číslem 2000B21037, identifikační číslo 433 934 809 R. C. S. PARIS, Francouzská republika, 75008 Paříž, 52 Rue D' Anjou, jako jediný akcionář při výk onu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku, rozhodla dne 17. 7. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. takto: - 1. základní kapitál společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. se zvyšuje o 2 1 000 000,--Kč (dvacetjedenmilion korun českých) na 87 300 000,--Kč, vydáním 1 (jedné) nové nekotované kmenové akcie znějící na jméno, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 21 000 000,--Kč (dvacetjedenmilion korun českých), s omezenou převoditel ností; upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. - 2. převoditelnost nové akcie bude omezena podle článku 9 odst. 1 stanov společnosti - převod akcie je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. - 3. nová akcie může být upsána výlučně p eněžitými vklady, nepeněžité vklady se nepřipouštějí. - 4. nová akcie může být upsána i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - 5. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku. - 6. přednostního práva na u pisování nové akcie se jediný akcionář vzdal, upsání akcie s využitím přednostního práva je tedy vyloučeno. - 7. nová akcie vydávána na zvýšení základního kapitálu bude upsána předem určeným zájemcem - stávajícím jediným akcionářem, tj. společností VEOLIA VODA S. A., zapsanou v Obchodním rejstříku vedeným Obchodním soudem v Paříži pod číslem 2000B21037, identifikační číslo 433 934 809 R. C. S. PARIS, Francouzská republika, 75008 Paříž, 52 Rue D' Anjou; ostatní způsoby upsání akcie bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. - 8. emisní kurz nové akcie bude určen ve výši součtu všech pohledávek, s jejich ž započtením na úhradu emisního kursu nové akcie vyslovila souhlas valná hromada, přepočtený na koruny české v devizovém kursu České národní banky ke dni upsání akcie, případně, nebude-li k tomuto dni kurs vyhlášen, v kursu vyhlášeném k nejblíže předcháze jícímu dni před upsáním akcie . - 9. představenstvo společnosti je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcie obsahující náležitos ti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upsání akcie, návrh smlouvy o upsání akcie a návrh smlouvy o započtení pohledávek; náklady na vypracování návrhů nese společnost. - 10. jediný akc ionář může novou akcii upsat v sídle společnosti na adrese Praha 1, Pařížská 11, PSĆ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení informace o možnosti upsat novou akcii. - 11. k upsání akcie jediným akci onářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcie, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování smlouvy nese společnost. - 12. jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasí se započtením pohledávek společnosti VEOLIA VODA S. A. za společností VEOLIA VODA ĆESKÁ REPUBLIKA, a. s. poř. č. faktury aktuální výše pohledávky v EUR splatnost vystavena 1. 95-00118 31 252, 05 31. 12. 1995; 2. 95-00119 23 324,70 31.12.1995; 3. 95-00120 15 397,35 31.12.1995; 4. 9500121 7 622,45 31.12.1995; 5. 95-00194 18 446,33 31.12.1995; 6. 95-00195 3 811,23 31.12.1995; 7. 95-00196 31 099,60 31.12.1995; 8. 95-00197 4 573 , 47 31.12.1995; 9. 95-00198 32 319,19 31.12.1995; 10. 95-00199 23 782,05 31.12.1995; 11. 95-001200 17 988,98 31.12.1995; 12. 95-00204 10 061,64 31.12.1995; 13. 96-00202 23 324,70 31.12.1995; 14. 95-00095 12 195,92 31.12.1996; 15. 96-00096 22 867,35 31.12 .1996; 16. 96-00097 24 391,84 31.12.1996; 17. 96-00098 10 671,43 31.12.1996; 18. 96-00099 29 727,56 31.12.1996; 19. 96-00100 22 867,35 31.12.1996; 20. 96-00264 35 063,27 31.12.1996; 21. 96-00262 13 720,41 31.12.1996; 22. 96-00263 17 379,19 31.12.1996; 23. 96-00264 21 342,86 31.12.1996; 24. 96-00265 22 867,35 31.12.1996; 25. 96-00266 18 293,88 31.12.1996; 26. 97-00175 18 598,78 31.12.1997; 27. 97-00176 32 014,29 31.12.1997; 28. 97-00177 19 818,37 31.12.1997; 29. 97-00178 24 849,19 31.12.1997; 30. 97-00180 29 727,56 31.12.1997; 31. 98-00222 22 188,95 31.12.1998; 32. 98-00223 35 269,08 31.12.1998; 33. 98-00224 19 886,97 31.12.1998; 34. 98-00225 21 426,71 31.12.1998; 35. 99-00199 6 402,86 31.12.1999; 36. 2000-00085 27 135,93 15.9.2000; 37. 2004-00194 789,13 3 1.12.2004; součet 752 499,97 EUR 13. ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu činí součet pohledávek v přepočtu podle devizového kursu ČNB 28, 495 Kč/EUR, celkem 21 442 486,65 Kč. Na úhradu emisního kursu upsané nové akcie se započte jen jistina, započtení příslušens tví je vyloučeno. - 14. existence pohledávek, datum jejich vzniku a jejich řádné taúčtování v účetnictví společnosti byly potvrzeny osvědčením auditora - spolčnosti KPMG Česká republika audit , s. r. o. - 15. smlouva o započtení se řídí ustanovením i § 5 80 a 581 občanského zákoníku a musí být uzavřený nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu dohody upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcie. 3.8.2006 - 23.9.2006
Obchodní společnost VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d'Anjou, Francouzská republika, jako jediný akcionář obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., vykonávající působn ost valné hromady rozhodla dne 10. června 2005 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. upsáním nové akcie a splacením jejího emisního kurzu peněžitým vkladem takto: - 1. základní kapitál společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se zvyšuje o 8 300 000,- Kč, vydáním 1 kusu nové nekótované kmenové akcie znějící na jméno, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 8 300 000,- Kč; - 2. emisní kurs nové akcie upsané peněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 8 300 000,- Kč; - 3. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - 4. nová akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, nepeněžité vklady se nepřipouštějí; - 5. nová akcie může být upsána i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcie bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mo c rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - 6. vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upsání nové akcie, je upsání akcie s využitím přednostního práva vyloučeno a proto představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. není povinno zveřejňovat a oznam ovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku; - 7. na splacení emisního kursu nové akcie se peněžitý vklad započítává v hodnotě 8 300 000,- Kč; - 8. upsání nové akcie bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d'Anjou, Francouzská republika; - 9. ostatní způsoby upsání akcie bez využití přednostního práva uvedeného v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; - 10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku; - 11. představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcie obsahující nálež itosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upsání akcie a návrh smlouvy o upsání akcie obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost; - 12. jediný akcionář může novou akcii upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie v sídle společnosti na adrse: Pařížská 11, Praha 1, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin; - 13. k upsání akcie jediným akcionářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcie, kterou upisovatel uzavírá se společností VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti podle § 205 odst. 3 obch odního zákoníku; náklady na vypracování nese společnost; - 15. emisní kurs nové akcie je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejppzději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcie uzavřením smlouvy o vkladu na zvláštní účet společnosti zřízený podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku; započt ení jakýchkoliv a v šech pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsané akcie se nepřipouští. 11.8.2005 - 23.8.2005
Obchodní společnost VEOLIA WATER PRAGUE S.A.,číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue dˇAnjou, Francouzská republika, jako jediný akcionář obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA,a.s., vykonávající působnos t valné hromady rozhodla dne 26.dubna 2005 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem takto : - 1. základní kapitál společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se zvyšuje o 8 300 000,- Kč, vydáním 1 660 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě,každé o jmenovité hodnotě 5000,- Kč, - 2. emisní kurs každé nové akcie upsané peněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5000,- Kč, - 3. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - 4. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, nepeněžité vklady se nepřipouštějí, - 5. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - 6. vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií, je upisování akcií s využitím přednostního práva vyloučeno a proto představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA,a.s. není povinno zveřejňovat a oznamovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, - 7. na splacení emisního kursu nových akcií se peněžitý vklad započítává v hodnotě 8 300 000,- Kč, - 8. upsání nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d´Anjou, Francouzská republika, - 9. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedeného v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku ( tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují, - 10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku, - 11. představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcií obsahující nále žitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií obsahujcí kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti smlouvy podle § 205 odst. 3 obchodní ho zákoníku, náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost, - 12. jediný akcionář může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti na adrese: Pařížská 11, Praha 1 PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin, - 13. k upsání akcií jediným akcionářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společností VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti podle § 205 odst.3 obcho dního zákoníku, náklady na vypracování nese společnost, - 15. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši ( tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o vkladu na zvláštní účet společnosti zřízený podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, započtení jakýchkoliv a všech pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti za splavním emisního kurzu upsaných akcií se nepřipouští 1.6.2005 - 11.8.2005
Obchodní společnost CTSE a.s. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 214, je jako nástupnická společnost univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r. o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ: 110 00, identifikační číslo 49679821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C., vložka 21695, když podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 19.7.2004, s rozhodným dnem sloučení 1.1.200 4, na ni přešlo jmění zrušené a zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 5.11.2004
Valná hromada konaná dne 4.3.1998 jednomyslně schvaluje zvýšení základního jmění společnosti ve výši 10.000.000,- Kč o 48.000.000,- Kč, tedy na 58.000.000,- Kč. Upisování akcií nad výši 48.000.000,- Kč se nepřipuští. Zvýšení základního jmění se uskuteční vydáním 9.600 akcií na jméno o jmenovité hodnotě (emisním kurzu ) 5.000,- Kč každé, všechny akcie budou stejného druhu. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Upisování a splacení akcií bude provedeno současnými akcionáři společnosti, a to v poměru jejich dosavadní účasti na základním jmění a v souladu s § 205 obchodního zákoníku. Akcionář COGET, s.r.o. tak upíše 4.800 akcií a akcionář SAUR upíše rovněž 4.800 akcií. Dohoda akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku musí být podepsána do 14 dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Akcie musí být pak splaceny do 15 dnů ode dne podpisu dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, a to převodem na účet č. 254 043, otevřený u banky BNP-Dresdner, Vitěžná 1, Praha 5. 19.11.1998 - 17.3.2001
Akcionáři: l. Česká všeobecná vodohospodářská společnost spol. s r.o. se sídlem Sokolovská 238, Praha 9 - 50 % akcií 2. Compagnie Internationale de Services et d'Environnement se sídlem 18 Avenue d' Alsace Les Miroires, Courbevoire - - 50 % akcií. 25.5.1995 - 17.3.2001
Společníci, výše jejich vkladu, rozsah splacení: l. Compagnie Generale des Eaux societe anonyme se sídlem 52 rue d Anjou 75008 Paris France vklad 2.500.000,- Kč splaceno 50% 2. Compagnie internationale de services et d environnement se sídlem 18 avenue d Alsace Les Miroires 92400 Courbevoie vklad 2.500.000,- Kč splaceno 50% 6.8.1993 - 25.5.1995
Datum podpisu zakladatelské listiny: 17.6.1993 6.8.1993 - 17.3.2001

Aktuální kontaktní údaje VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Kapitál VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

zakladni jmění 87 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.9.2006
zakladni jmění 66 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.8.2005 - 23.9.2006
zakladni jmění 58 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.3.2001 - 23.8.2005
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.5.1995 - 17.3.2001
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.8.1993 - 25.5.1995

Akcie VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 87 300 000 Kč 1 30.8.2016
Kmenové akcie na jméno 21 000 000 Kč 1 23.9.2006 - 30.8.2016
Akcie na jméno 8 300 000 Kč 1 23.8.2005 - 30.8.2016
Akcie na jméno 58 000 000 Kč 1 11.8.2005 - 30.8.2016
Akcie na jméno 5 000 Kč 11 600 17.3.2001 - 11.8.2005
Akcie na jméno 5 000 Kč 2 000 25.5.1995 - 17.3.2001
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 000 6.8.1993 - 25.5.1995

Sídlo VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Florenci 2116/15 , Praha 110 00 30.12.2016
Adresa Na Florenci 2116/15 , Praha 110 00 18.2.2015 - 30.12.2016
Adresa Pařížská 67/11 , Praha 110 00 7.11.2003 - 18.2.2015
Adresa Národní 313/13 , Praha 110 00 9.11.2002 - 7.11.2003
Adresa Opatovická 1659/4 , Praha 110 00 17.3.2001 - 9.11.2002
Adresa Sokolovská 901/238 , Praha 190 00 3.3.1994 - 17.3.2001
Adresa Opletalova 983/45 , Praha 110 00 6.8.1993 - 3.3.1994

Předmět podnikání VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.5.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 28.8.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 28.5.2007 - 28.5.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 10.1.2007 - 28.5.2009
poskytování software aporadenství v oblasti software 10.1.2007 - 28.5.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 10.1.2007 - 28.5.2009
zprostředkování obchodu a služeb 10.1.2007 - 28.5.2009
překladatelská a tlumočnická činnost 10.1.2007 - 28.5.2009
reklamní činnost a marketing 10.1.2007 - 28.5.2009
výroba nápojů 10.1.2007 - 28.5.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 10.1.2007 - 28.5.2009
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 10.1.2007 - 28.5.2009
výroba chemických látek a chemických přípravků 10.1.2007 - 28.5.2009
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 7.11.2003 - 28.5.2009
Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zejména vodárenství a provozu kanalizací ( s výjimkou činností ve smyslu ust. § 6 a 9 zák. č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 12.10.1998 - 28.5.2009
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů. 20.6.1996 - 28.5.2009
Výroba a dodávka vody. 16.1.1996 - 10.1.2007
Provozování vodohospodářských zařízení. 16.1.1996 - 10.1.2007
Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zejména vodárenství a provozu kanalizací 6.8.1993 - 12.10.1998
Obstaravatelská činnost ve správě rozvodu kanalizace a vodovodů 6.8.1993 - 28.5.2009
Činnost ekonomických a organizačních poradců 6.8.1993 - 28.5.2009

vedení firmy VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Statutární orgán VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají a společnost zavazují společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo pověřilo právním jednáním vůči zaměstnancům podle § 164 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Ing. Petra Slezáka, člena představenstva. 30.8.2016
Jménem společnosti jednají a společnost zavazují společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen nebo samostatně předseda představenstva. 2.2.2005 - 30.8.2016
Jménem společnosti jedná a společnost zavazuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva společně s místopředsedou nebo s jedním členem představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstvaw nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 9.11.2002 - 2.2.2005
Podepisování dokumentů jménem společnosti se děje tak, že se k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí podpisy dvou členů představenstva, kteří mají doklad o povolení k pobytu na území České republiky. 21.9.1995 - 9.11.2002
Podepisování dokumentů jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně. 25.5.1995 - 21.9.1995
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti navenek jedná a podepisuje člen představenstva pan Alan Pfauser, bytem Kuželova 570, Praha 9 6.8.1993 - 25.5.1995
člen představenstva Dr. Ing. Pavel Chudoba 18.2.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Hlubocká 710/4 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Reda Rahma 18.2.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Gabinova 868/11 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Josef Novák 18.2.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Osvoboditelů 219 , Ústí nad Labem 403 40
Člen Mgr. Eva Kučerová 30.12.2016
Vznik členství 1.9.2016
Adresa: Anežská 809/6 , Praha 110 00
Předseda Philippe Guitard 30.12.2016
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 7.9.2016
Adresa: Betlémská 262/10 , Praha 110 00
Člen Ing. Martin Bernard MBA 16.3.2018
Vznik členství 1.12.2017
Adresa: U Vodárny 855 , Tlumačov 763 62
Člen Robert Talajka 16.3.2018
Vznik členství 1.12.2017
Adresa: Příční 1573 , Kladno 273 09
Člen Ing. Petr Slezák 16.3.2018
Vznik členství 1.12.2017
Adresa: U Viktorky 226/8 , Praha 107 00
Člen Ing. Miluše Poláková 23.1.2019
Vznik členství 1.12.2017
Adresa: 224 , 294 71 Benátky nad Jizerou Česká republika
člen představenstva Mgr. Dalibor Šalek 24.4.2019
Vznik členství 1.2.2019
Adresa: Na Pankráci 998/38 , Praha 140 00
člen představenstva Jean Pungier 6.8.1993 - 25.5.1995
Adresa: 3 rue des Verts Pres , 14123 Cormelles le Royal Česká republika
člen představenstva Jacques Bonneric 6.8.1993 - 21.9.1995
Adresa: 10 avenue Dorian , 75102 Paris Česká republika
člen představenstva Alan Pfauser 6.8.1993 - 21.9.1995
Adresa: Kuželova 570 , Praha 199 00
člen představenstva Michel Sore 6.8.1993 - 21.9.1995
Adresa: 7 Residence des Courses , 03700 Bellerive Česká republika
člen představenstva Jean Salessy 25.5.1995 - 30.10.1996
Adresa: Kuželova 370 , 199 00 Praha 9 Česká republika
člen představenstva Jacques Bonneric 21.9.1995 - 30.10.1996
Adresa: Suvorovova 2183/2 , Plzeň 326 00
člen představenstva Philippe Cossard 21.9.1995 - 30.10.1996
Adresa: rue de la Boetié 116 , Paříž,Francie Česká republika
člen představenstva Daniel Villessot 21.9.1995 - 15.1.1997
Adresa: rue Balard 50 , Paříž,Francie Česká republika
Předseda představenstva Jean Salessy nar. 1.4.1952 30.10.1996 - 12.10.1998
Adresa: Na Hanspaulce 1377/9 , Praha 160 00
člen představenstva ing. Jakub Hanzl 30.10.1996 - 12.10.1998
Adresa: Podlipného 811/12 , Praha 180 00
člen představenstva Daniel Villessot nar. 17.12.1944 15.1.1997 - 12.10.1998
Adresa: rue Balard 50 , Paříž Francouzská republika
člen představenstva Roger Jourdan 12.10.1998 - 19.11.1998
Adresa: Janovského 925/32 , Praha 170 00
člen představenstva Jacques Bonneric nar. 1.5.1962 30.10.1996 - 22.2.2001
Adresa: U střešovických hřišť 615/3 , Praha 169 00
Předseda představenstva Jean Salessy nar. 1.4.1952 12.10.1998 - 22.2.2001
Adresa: Janovského 925/32 , Praha 170 00
člen představenstva Francois Guerber 12.10.1998 - 22.2.2001
Adresa: 141, Boulevard de la Reine , Versailles Francouzská republika
člen představenstva Philippe Guitard 19.11.1998 - 22.2.2001
Adresa: V Podhájí 183/8 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Philippe Guitard 22.2.2001 - 15.10.2002
Zánik funkce 25.6.2001
Adresa: V Podhájí 183/8 , Plzeň 301 00
člen představenstva Gérard Thierry 22.2.2001 - 15.10.2002
Adresa: Záhřebská 248/35 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Rostislav Čáp 22.2.2001 - 15.10.2002
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: Bechyňská 231/24 , Soběslav 392 01
člen představenstva Laurent Philbe 22.2.2001 - 9.11.2002
Vznik členství 12.7.2000
Zánik členství 18.3.2002
Adresa: Jana Masaryka 108/10 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. František Barák 15.10.2002 - 9.11.2002
Vznik členství 25.6.2001
Adresa: Šimonova 1110/1 , Praha 163 00
člen představenstva Gérard Thierry 15.10.2002 - 9.11.2002
Vznik členství 12.7.2000
Zánik členství 18.3.2002
Adresa: Americká 197/41 , Praha 120 00
člen představenstva Pierre Brunet 15.10.2002 - 9.11.2002
Vznik členství 25.6.2001
Adresa: Malátova 538/10 , Praha 150 00
člen představenstva Antoine Claude Michel Boo 9.11.2002 - 9.11.2002
Vznik členství 18.3.2002
Adresa: Viktora Huga 500/10 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. František Barák 9.11.2002 - 28.1.2003
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 12.9.2002
Vznik funkce 19.3.2002
Zánik funkce 12.9.2002
Adresa: Šimonova 1110/1 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Pierre Brunet 9.11.2002 - 2.2.2005
Vznik členství 25.6.2001
Vznik funkce 19.3.2002
Zánik funkce 22.11.2004
Adresa: Malátova 538/10 , Praha 150 00
člen představenstva Antoine Claude Michel Boo 9.11.2002 - 2.2.2005
Vznik členství 18.3.2002
Zánik členství 22.11.2004
Adresa: Viktora Huga 15/1 , Praha 150 00
člen představenstva Dr. Ing. Pavel Chudoba 9.11.2002 - 2.2.2005
Vznik členství 18.3.2002
Zánik členství 22.11.2004
Adresa: Na Výsluní 1107/29 , Rudná 252 19
předseda představenstva Etienne Petit 28.1.2003 - 2.2.2005
Vznik členství 12.9.2002
Zánik členství 22.11.2004
Vznik funkce 18.9.2002
Zánik funkce 22.11.2004
Adresa: Ke studánce 1126/10 , Praha 155 00
člen představenstva Etienne Petit 2.2.2005 - 11.8.2005
Vznik členství 22.11.2004
Adresa: Ke studánce 1126/10 , Praha 155 00
předseda představenstva Philippe Guitard 2.2.2005 - 28.8.2008
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 10.7.2008
Vznik funkce 22.11.2004
Zánik funkce 10.7.2008
Adresa: Jinonická 763/10 , Praha 150 00
člen představenstva Rostislav Čáp 2.2.2005 - 28.8.2008
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 10.7.2008
Adresa: Bechyňská 231/24 , Soběslav 392 01
člen představenstva Eva Kučerová 2.2.2005 - 28.8.2008
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 10.7.2008
Adresa: Hřímalého 2104/24 , Plzeň 301 00
člen představenstva Etienne Petit 11.8.2005 - 28.8.2008
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 11.7.2008
Adresa: U Plátenice 2224/13 , Praha 150 00
člen představenstva Philippe Guitard 28.8.2008 - 1.12.2008
Vznik členství 11.7.2008
Adresa: Jinonická 763/10 , Praha 150 00
člen představenstva Rostislav Čáp 28.8.2008 - 16.1.2013
Vznik členství 11.7.2008
Adresa: Bechyňská 231/24 , Soběslav 392 01
člen představenstva Eva Kučerová 28.8.2008 - 16.1.2013
Vznik členství 11.7.2008
Adresa: Hřímalého 2104/24 , Plzeň 301 00
člen představenstva Etienne Petit 28.8.2008 - 16.1.2013
Vznik členství 11.7.2008
Adresa: U Plátenice 2224/13 , Praha 150 00
člen představenstva Milan Kuchař 28.8.2008 - 16.1.2013
Vznik členství 11.7.2008
Adresa: 286 , Bedřichov 468 12
předseda představenstva Philippe Guitard 1.12.2008 - 16.1.2013
Vznik členství 11.7.2008
Vznik funkce 11.7.2008
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Petr Mrkos 28.5.2009 - 18.9.2013
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 10.7.2013
Adresa: Na Skuhrovci 807 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Ing. Martin Bernard MBA 28.5.2009 - 30.9.2013
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 10.7.2013
Adresa: U Vodárny 855 , Tlumačov 763 62
Člen Eva Kučerová 16.1.2013 - 30.9.2013
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Anežská 809/6 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Petr Mrkos 18.9.2013 - 30.9.2013
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 10.7.2013
Adresa: Na Skuhrovci 807 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Ing. Jakub Hanzl 4.12.2009 - 2.10.2013
Vznik členství 1.11.2009
Adresa: Mezibranská 1668/5 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jakub Hanzl 2.10.2013 - 8.1.2014
Vznik členství 1.11.2009
Adresa: Mezibranská 1668/5 , Praha 110 00
Předseda Philippe Guitard 16.1.2013 - 18.2.2015
Vznik členství 1.9.2012
Vznik funkce 1.9.2012
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
Člen Rostislav Čáp 16.1.2013 - 18.2.2015
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Bechyňská 231/24 , Soběslav 392 01
Člen Etienne Petit 16.1.2013 - 18.2.2015
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Anežská 809/6 , Praha 110 00
Člen Milan Kuchař 16.1.2013 - 18.2.2015
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: 286 , Bedřichov 468 12
člen představenstva Ing. Jakub Hanzl 8.1.2014 - 18.2.2015
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Mezibranská 1668/5 , Praha 110 00
Člen Ondřej Beneš 8.1.2014 - 18.2.2015
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Kafkova 1402/39 , Praha 160 00
Člen Bohdan Soukup 8.1.2014 - 18.2.2015
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Nárožní 2787/7 , Praha 158 00
Jméno Philippe Guitard 18.2.2015 - 18.2.2015
Vznik členství 1.9.2012
Vznik funkce 1.9.2012
Adresa:
člen představenstva Milan Chromík MSc. 18.2.2015 - 10.6.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Horní 791/3 , Ostrava 700 30
Člen Eva Vasse Kučerová 30.9.2013 - 12.6.2015
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Anežská 809/6 , Praha 110 00
Jméno Petr Mrkos 30.9.2013 - 8.9.2015
Vznik členství 10.7.2013
Zánik členství 1.7.2015
Adresa: Na Skuhrovci 807 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Ing. Zdeněk Duba 18.2.2015 - 8.9.2015
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 1.7.2015
Adresa: Ke kurtům 374/21 , Praha 142 00
člen představenstva Vincent Barbier 18.2.2015 - 8.9.2015
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 1.7.2015
Adresa: Korabinského 8 , Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Milan Chromík MSc. 10.6.2015 - 8.9.2015
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 1.7.2015
Adresa: Jantarová 3347/3 , Ostrava 702 00
Člen Eva Vasse Kučerová 12.6.2015 - 15.10.2016
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Anežská 809/6 , Praha 110 00
předseda představenstva Philippe Guitard 18.2.2015 - 30.12.2016
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 31.8.2016
Vznik funkce 1.9.2012
Zánik funkce 31.8.2016
Adresa: Betlémská 262/10 , Praha 110 00
Člen Eva Kučerová 15.10.2016 - 30.12.2016
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 31.8.2016
Adresa: Anežská 809/6 , Praha 110 00
Člen Jan Hrabák 8.1.2014 - 5.4.2017
Vznik členství 4.12.2013
Adresa: Palachova 1775/3 , Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno Robert Talajka 30.9.2013 - 16.3.2018
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 30.11.2017
Adresa: Příční 1573 , Kladno 273 09
Jméno Martin Bernard 30.9.2013 - 16.3.2018
Vznik členství 10.7.2013
Zánik členství 30.11.2017
Adresa: U Vodárny 855 , Tlumačov 763 62
Člen Miluše Poláková 8.1.2014 - 16.3.2018
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 30.11.2017
Adresa: 57 , Tuřice 294 74
Člen Petr Slezák 8.1.2014 - 16.3.2018
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 30.11.2017
Adresa: U Viktorky 226/8 , Praha 107 00
Člen Jan Hrabák 5.4.2017 - 16.3.2018
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 30.11.2017
Adresa: Zlatnická 233 , Jenštejn 250 73
Člen Mgr. Jan Hrabák PhD. 16.3.2018 - 18.9.2018
Vznik členství 1.12.2017
Zánik členství 2.9.2018
Adresa: Zlatnická 233 , Jenštejn 250 73
Člen Ing. Miluše Poláková 16.3.2018 - 23.1.2019
Vznik členství 1.12.2017
Adresa: 57 , Tuřice 294 74

Dozorčí rada VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Rostislav Čáp 18.2.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Bechyňská 231/24 , Soběslav 392 01
člen dozorčí rady Ing. Milan Kuchař 18.2.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: 286 , Bedřichov 468 12
Člen RNDr. Marcela Dvořáková 16.3.2018
Vznik členství 1.12.2017
Adresa: Korunní 2569/108 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Roger Jourdan 6.8.1993 - 25.5.1995
Adresa: 28 rue de Paradise , Paris 10 Česká republika
člen dozorčí rady Jean - Francois Verjat 6.8.1993 - 21.9.1995
Adresa: 21 rue de 1 abbé Carton Česká republika
člen dozorčí rady Philippe Cossard 25.5.1995 - 21.9.1995
Adresa: Kuželova 570 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Jean-Francois Rohard 21.9.1995 - 15.1.1997
Adresa: rue de la Pompe 147 , Paris,Francie Česká republika
člen dozorčí rady Michele Moriette 21.9.1995 - 15.1.1997
Adresa: rue de Charles Infroit 2 , Andressy,Francie Česká republika
člen dozorčí rady Jean - Louis Diefenbacher 6.8.1993 - 12.10.1998
Adresa: 19 rue du St. Finlay , Paris 5 Česká republika
člen dozorčí rady Alain Franchi 6.8.1993 - 12.10.1998
Adresa: 7 rue dela Belle Feuille , 92100 Boulogne Billancourt Česká republika
člen dozorčí rady Jean-Francois Rohard 15.1.1997 - 12.10.1998
Adresa: rue de la Pompe 147 , Paris Francouzská republika
člen dozorčí rady Michele Moriette 15.1.1997 - 19.11.1998
Adresa: rue de Charles Infroit 2 , Andressy Francouzská republika
člen Jean-Patrice Poirier, Nar. 21.3.1949 12.10.1998 - 19.11.1998
Adresa: 27, rue du Général Delestraint , Paříž Francouzská republika
člen Philippe Cossard 12.10.1998 - 22.2.2001
Adresa: 116, rue de la Boétie , Paříž Francouzská republika
člen Jean-Claude Pédélaborde, Nar. 4.2.1942 12.10.1998 - 22.2.2001
Adresa: 49, avenue Camus , 44000 Nantes Francouzská republika
člen dozorčí rady Etienne Petit 19.11.1998 - 22.2.2001
Adresa: 21, rue Bucourt , 92210 Saint-Cloud Francouzská republika
člen Francis Leborgne 19.11.1998 - 22.2.2001
Adresa: 1, Impasse de la Vesle , 78310 Maurepas Francouzská republika
člen dozorčí rady Hilaire De Chergé 22.2.2001 - 15.10.2002
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: Masarykovo nábřeží 246/12 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Francis Leborgne 22.2.2001 - 15.10.2002
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: Francouzská republika
Maurepas, 1 Impasse de la Vesla
člen dozorčí rady Etienne Petit 22.2.2001 - 9.11.2002
Vznik členství 12.7.2000
Adresa: Francouzská republika
Paříž, 116, rue de la Boétie
člen dozorčí rady Philippe Denery 15.10.2002 - 9.11.2002
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 18.3.2002
Adresa: Francouzská republika
Paříž ,8 sguare Desaix,
člen dozorčí rady Michel Olivier Louis 15.10.2002 - 9.11.2002
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 18.3.2002
Adresa: Rocguencourt,17 rue des Erables Francouzská republika
člen dozorčí rady Alan Powell 15.10.2002 - 9.11.2002
Vznik členství 25.6.2001
Adresa: U nádraží 955/5 , Teplice 415 01
předseda dozorčí rady Alan Powel 9.11.2002 - 9.11.2002
Vznik členství 21.3.2002
Adresa: U nádraží 955/5 , Teplice 415 01
předseda dozorčí rady Alan Powell 9.11.2002 - 28.1.2003
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 12.9.2002
Vznik funkce 21.3.2002
Zánik funkce 12.9.2002
Adresa: U nádraží 955/5 , Teplice 415 01
člen dozorčí rady Etienne Petit 9.11.2002 - 28.1.2003
Vznik členství 12.7.2000
Zánik členství 12.9.2002
Adresa: Středová 1874 , 415 01 Teplice Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Eva Kučerová 9.11.2002 - 2.2.2005
Vznik členství 18.3.2002
Zánik členství 22.11.2004
Adresa: Hřímalého 2104/24 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Rostislav Čáp 28.1.2003 - 2.2.2005
Vznik členství 12.9.2002
Zánik členství 22.11.2004
Adresa: Bechyňská 231 , 392 01 Soběslav Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Šverma 28.1.2003 - 2.2.2005
Vznik členství 12.9.2002
Zánik členství 22.11.2004
Adresa: U Zámeckého parku 2007 , Litvínov 436 01
člen dozorčí rady Petr Slezák 2.2.2005 - 10.1.2007
Vznik členství 22.11.2004
Adresa: U Viktorky 226/8 , Praha 107 00
člen dozorčí rady Tomáš Haltuf 2.2.2005 - 5.5.2008
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 31.3.2008
Adresa: Starého 2179/12 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Petr Slezák 10.1.2007 - 23.3.2009
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 23.3.2005
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: U Viktorky 226/8 , Praha 107 00
Jméno Alena Benešová 1.6.2005 - 4.12.2009
Vznik členství 11.3.2005
Zánik členství 11.6.2009
Adresa: 176 , Dolany 278 01
člen dozorčí rady Ing. Zsuzsanna Gubányi 5.5.2008 - 23.4.2010
Vznik členství 1.4.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Maďarská republika
Budapešť, Mosoly U. 11, PSČ 1131
člen dozorčí rady Ing. Pavel Svoboda 23.4.2010 - 16.1.2013
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 30.8.2012
Adresa: Mikoláše Alše 2246/18 , Most 434 01
předseda dozorčí rady Petr Slezák 23.3.2009 - 30.9.2013
Vznik členství 21.11.2008
Zánik členství 31.1.2013
Vznik funkce 21.11.2008
Zánik funkce 31.1.2013
Adresa: U Viktorky 226/8 , Praha 107 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Hrabák 4.12.2009 - 8.1.2014
Vznik členství 1.10.2009
Zánik členství 4.12.2013
Adresa: Palachova 1775/3 , Žďár nad Sázavou 591 01
Člen Laurent Barrieux 16.1.2013 - 8.1.2014
Vznik členství 31.8.2012
Zánik členství 4.12.2013
Adresa: Tyršova 1250/6 , Ostrava 702 00
předseda Petr Slezák 30.9.2013 - 8.1.2014
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 4.12.2013
Vznik funkce 30.4.2013
Adresa: U Viktorky 226/8 , Praha 107 00
Člen Pavel Chudoba 8.1.2014 - 18.2.2015
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Na Výsluní 1107/29 , Rudná 252 19
Člen Ivan Eis 8.1.2014 - 18.2.2015
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Luční 459 , Příbram 261 01
Člen Marcela Dvořáková 8.1.2014 - 16.3.2018
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 30.11.2017
Adresa: Pražská 1470/18 , Praha 102 00

Sbírka Listin VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2098/SL 76 notářský zápis [NZ 483/2015] Městský soud v Praze 28.7.2015 31.8.2015 10.9.2015 9
B 2098/SL 75 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 30.6.2015 31.8.2015 10.9.2015 1
B 2098/SL 74 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 8.9.2015 9.9.2015 25
B 2098/SL 73 notářský zápis [NZ 17/2015] Městský soud v Praze 8.1.2015 30.1.2015 27.2.2015 5
B 2098/SL 72 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 30.12.2014 30.1.2015 27.2.2015 2
B 2098/SL 71 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.8.2014 9.10.2014 38
B 2098/SL 69 účetní závěrka [2012], zpráva auditora konsolidovaná + v FR Městský soud v Praze 31.12.2012 18.12.2013 23.12.2013 145
B 2098/SL 68 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.12.2013 4.12.2013 37
B 2098/SL 67 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.7.2013 12.9.2013 1.10.2013 1
B 2098/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2013 4.6.2013 6.6.2013 26
B 2098/SL 65 ostatní výpis ze zápisu zasedání představenstva Městský soud v Praze 31.8.2012 11.12.2012 30.1.2013 2
B 2098/SL 64 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.8.2012 11.12.2012 30.1.2013 2
B 2098/SL 63 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.8.2012 11.12.2012 30.1.2013 1
B 2098/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.10.2012 29.10.2012 40
B 2098/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011-konsolidovaná v FR Městský soud v Praze 31.12.2011 21.8.2012 8.9.2012 70
B 2098/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 21.8.2012 8.9.2012 73
B 2098/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.9.2011 27.9.2011 39
B 2098/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.10.2009 6.5.2011 8.5.2011 26
B 2098/SL 57 účetní závěrka, zpráva auditora 2009/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2009 30.12.2010 5.1.2011 130
B 2098/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.8.2010 17.8.2010 40
B 2098/SL 55 zpráva o vztazích r. 2009 Městský soud v Praze 15.4.2010 16.4.2010 20.4.2010 5
B 2098/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 18.12.2009 21.12.2009 134
B 2098/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.12.2009 15.12.2009 40
B 2098/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.10.2009 15.12.2009 1
B 2098/SL 51 notářský zápis NZ 864/2009 Městský soud v Praze 29.10.2009 15.12.2009 4
B 2098/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.11.2009 9.11.2009 38
B 2098/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2009 17.6.2009 19.6.2009 26
B 2098/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.3.2009 18.3.2009 43
B 2098/SL 47 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.1.2009 7.1.2009 23
B 2098/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.10.2008 21.10.2008 22.10.2008 26
B 2098/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.7.2008 2.9.2008 3.9.2008 25
B 2098/SL 45 notářský zápis NZ 516/2008 Městský soud v Praze 10.7.2008 25.8.2008 28.8.2008 5
B 2098/SL 44 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 20.8.2008 25.8.2008 28.8.2008 2
B 2098/SL 43 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 11.8.2008 25.8.2008 28.8.2008 1
B 2098/SL 42 podpisové vzory +čest.prohl. 3x Městský soud v Praze 10.7.2008 25.8.2008 28.8.2008 3
B 2098/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.7.2008 25.8.2008 28.8.2008 25
B 2098/SL 40 notářský zápis NZ 250/2008 Městský soud v Praze 8.4.2008 25.8.2008 28.8.2008 6
B 2098/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 21.7.2008 22.7.2008 36
B 2098/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2006 10.10.2007 12.10.2007 27
B 2098/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 13.9.2007 14.9.2007 40
B 2098/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.11.2006 13.3.2007 0
B 2098/SL 34 notářský zápis -NZ599/06 Městský soud v Praze 14.11.2006 13.3.2007 0
B 2098/SL 30 notářský zápis NZ 369/2006 Městský soud v Praze 17.7.2006 11.8.2006 0
B 2098/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 10.1.2006 12.1.2006 48
B 2098/SL 27 notářský zápis -NZ283/05 Městský soud v Praze 10.6.2005 5.9.2005 0
B 2098/SL 26 ostatní zápis z mim.VH Městský soud v Praze 9.11.2000 5.9.2005 0
B 2098/SL 28 notářský zápis -NZ283/05 Městský soud v Praze 10.6.2005 11.8.2005 0
B 2098/SL 25 notářský zápis -NZ195/05+příloha Městský soud v Praze 26.4.2005 23.5.2005 0
B 2098/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 27.1.2005 12
B 2098/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 27.1.2005 9
B 2098/SL 22 ostatní -zápis č.1jed.představenstva Městský soud v Praze 22.11.2004 27.1.2005 0
B 2098/SL 21 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 27.1.2005 0
B 2098/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ548/04+přílohy Městský soud v Praze 22.11.2004 27.1.2005 0
B 2098/SL 19 notářský zápis NZ 516/2004 Městský soud v Praze 8.11.2004 8.12.2004 0
B 2098/SL 18 ostatní -rozvaha k 1.1.04 Městský soud v Praze 1.1.2004 25.10.2004 2
B 2098/SL 17 účetní závěrka r.2003/B 2098/ Městský soud v Praze 31.12.2003 25.10.2004 3
B 2098/SL 16 účetní závěrka r.2003/C 21695/ Městský soud v Praze 31.12.2003 25.10.2004 3
B 2098/SL 15 notářský zápis -NZ346/04+návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 19.7.2004 25.10.2004 0
B 2098/SL 14 notářský zápis -NZ347/04+návrh sml. o fúzi Městský soud v Praze 19.7.2004 25.10.2004 0
B 2098/SL 13 notářský zápis -NZ348/04-smlouva o fúzi Městský soud v Praze 19.7.2004 25.10.2004 0
B 2098/SL 12 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 18.5.2004 21.5.2004 0
B 2098/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti - Nz 358/2003 Městský soud v Praze 11.8.2003 3.11.2003 0
B 2098/SL 9 ostatní část.zápisu z jed.představenst Městský soud v Praze 18.9.2002 9.1.2003 0
B 2098/SL 8 ostatní zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 12.9.2002 9.1.2003 0
B 2098/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.9.2002 9.1.2003 0
B 2098/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.3.2002 15.10.2002 0
B 2098/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ173/2002-přílohy Městský soud v Praze 2.4.2002 15.10.2002 0
B 2098/SL 5 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 25.6.2001 15.10.2002 0
B 2098/SL 4 notářský zápis NZ 174/2000 Městský soud v Praze 9.11.2000 6.9.2002 0
B 2098/SL 3 ostatní -část.zápis z mimořád.VH Městský soud v Praze 9.11.2000 6.9.2002 0
B 2098/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 2.8.2001 13.9.2001 12
B 2098/SL 1 notářský zápis NZ 174/2000 Městský soud v Praze 9.11.2000 5.4.2001 0
B 2098/SL 33 ostatní -souhl.prohl./pohledávky/ Městský soud v Praze 25.8.2006 0
B 2098/SL 32 ostatní -dohoda o započtení Městský soud v Praze 15.8.2006 0
B 2098/SL 31 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 15.8.2006 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49241214
Jméno VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 6.8.1993
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 2

Sídlo VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Živnosti a provozovny VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Stará Obec 313, Rybitví 533 54
Identifikační číslo provozovny 1007245247
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 29.9.2008

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.5.2008

Živnost č. 3 Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zejména vodárenství a provozu kanalizací (s výjimkou činnosti ve smyslu ust. § 6 a 9 zák.č. 244/92 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Obstaravatelská činnost ve správě rozvodu kanalizace a vodovodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provozování vodohospodářských zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1995
Zánik oprávnění 24.7.1997

Živnost č. 7 Výroba a dodávka vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1995
Zánik oprávnění 24.7.1997

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Člen statutárního orgánu Robert Talajka
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Slezák
Člen statutárního orgánu Ing. Miluše Poláková
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Novák
Člen statutárního orgánu Dr. Ing. Pavel Chudoba
Člen statutárního orgánu Ing. Reda Rahma
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Bernard MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Philippe Guitard
Člen statutárního orgánu Mgr. Eva Kučerová
Člen statutárního orgánu Ing. Dalibor Šalek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

IČO: 49241214
Firma: VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 6.8.1993

Sídlo VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
tracking image