Firma Velvarská chemická, a.s., v likvidaci IČO 45147779


Velvarská chemická, a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Velvarská chemická, a.s., v likvidaci (45147779) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 732, 273 24 Velvary Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Velvarská chemická, a.s., v likvidaci má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Velvarská chemická, a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Velvarská chemická, a.s., v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Velvarská chemická a.s., v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro Velvarská chemická, a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Velvarská chemická, a.s., v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1463
IČO (identifikační číslo osoby) 45147779
Jméno Velvarská chemická, a.s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.5.1992
Rozhodnutím valné hromady společnosti učiněným dne 20.12.2010 byla ke dni 1.1.2011 společnost zrušena ake stejnému datu vstoupila do likvidace. 7.1.2011
Vsouvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Velvana, a.s. (dříve Velplast, a.s.) se sídlem Velvary, PSČ: 273 24, IČ: 250 79 450, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 4317, došlo kvkladu části podniku společnosti Velvarská chemická, a.s. (dříve Velvana, a.s.), která je zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, pod označením Velvana, a.s. - odštěpný závod, se sídlem Velvary, PSČ: 273 24 do společnosti Velvana, a.s. (dříve Velplast, a.s.). 24.4.2009
Na společnost Velvana, a.s., IČ: 45147779, se sídlem Velvary, PSČ 273 24, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 1463, jako nástupnickou společnost, přešla vsouladu se smlouvou orozdělení odštěpením apřevzetí obchodního jmění ze dne 4.8.2008 odštěpená část obchodního jmění rozdělované společnosti ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. se sídlem Praha 8, Střelničná 1347/47, PSČ 182 00, IČ: 26689642, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze voddílu Bvložce 7611. 11.9.2008
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 21.1.2004 ozvýšení základního kapitálu společnosti:- důvodem zvýšení základního kapitálu je zlepšení bilance společnosti,- zvýšení základního kapitálu o 166,204.580,- Kč, nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku,- počet akcií: 977.674 ks,- jmenovitá hodnota 1 ks akcie: 170,- Kč,- druh akcií: kmenové,- forma akcií: na majitele- podoba akcií: listinná,- emisní kurz 1 ks akcie: 170,- Kč,- přednostní právo akcionářů kúpisu 977.674 akcií, které mají být upsány peněžitým vkladem se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního práva je zlepšení bilance akredibility společnosti.Všech 977.674 ks akcií bude nabídnuto určitému zájemci, věřiteli společnosti, ato Ing. Tomášovi Vítkovi, r.č. 720715/1996, bytem Charlese de Gaulla 540/11, Praha 6 - Bubeneč.Akcie budou upsány ve smlouvě oupsání akcií.Pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 977.674 akcií, tj. pohledávka ve výši 166,204.580,- Kč bude splacena započtením proti peněžité pohledávce pana Tomáše Vítka, r.č. 720715/1996, bytem Charlese de Gaulla 540/11, Praha 6 - Bubeneč vyplývající ze smlouvy opostoupení pohledávek ze dne 18.12.2004 ve výši 166,204.739,71 Kč.- úpis bude probíhat 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií určitému zájemci, ato na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, vI. patře vpracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Společnost je povinna zaslat návrh smlouvy oupsání akcií určitému zájemci do 21 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- upisovatel akcií (určitý zájemce) je povinen uzavřít smlouvu ozapočtení do 21 dnů ode dne uzavření smlouvy oupsání akcií vprostorách na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, vI. patře. Návrh smlouvy ozapočtení obdrží upisovatel akcií při úpisu akcií.- kupisovaným akciím bude vydána poukázka na akcie vlistinné podobě, ato na 977.674 ks akcií. Poukázka na akcie bude do deseti dnů od uzavření smlouvy ozapočtení připravena kvydání vprostorách na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, vI. patře vpracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Po pravomocném zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude poukázka na akcie vyměněna na výše uvedené adrese za listinné akcie. Výměně bude předcházet dohoda, která bude obsahovat datum (nejpozději do deseti dnů od dohody) ahodinu výměny apožadavek majitele poukázky na akcie, zda chce za poukázku na akcie hromadnou listinnou akcii nebo jednotlivé akcie. 27.4.2004 - 7.7.2004
Mimořádná valná hromada dne 11.9.2002 rozhodla o sníženízákladního kapitálu společnosti.1. Mimořádná valná hromada rozhodla, že se snižuje základníkapitál společnosti.2. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty zhospodaření za účetní obdobíroku 2001.3. Základní kapitál se snižuje o 102 739 126 Kč.4. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrně u všechakcií snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to tak, že ukaždé akcie o jmenovité hodnotě 600 Kč bude snížena jejíjmenovití hodnota na 170 Kč a u každé akcie o jmenovité hodnotě60 Kč bude snížena její jmenovitá hodnota na 17 Kč.Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávekvěřitelů. 14.6.2003
Dne 15.8.2002 byla mezi společností Velvana, a.s., IČ 45147779,jako společností nástupnickou a společnostmi:VelvaTrade Sever, a.s., IČ 25016351, nyní se sídlem v Praze 6,Na Okraji 46a/439,VelvaTrade Morava, a.s., IČ 25316214,se sídlem v Praze 6, NaOkraji 46a/439,VelvaTrade FGS, a.s., IČ 25357450, se sídlem v Praze 6, NaOkraji 46a/439,jako společnostmi zanikajícími smlouva o fúzi sloučením.Společnosti VelvaTrade Sever, a.s., VelvaTrade Morava, a.s.a VelvaTrade FGS, a.s. zanikly bez likvidace a jejich jměnípřešlo na nástupnickou společnost Velvana, a.s., která sestala jejich právním nástupcem. 19.5.2003
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 27,10,2000potvrdila následující usnesení řádné valné hromady z 30,8,2000,a to bez jakýchkoliv dalších podmínek:1. Valná hromada rozhodla o snížení základního jmění.2. Důvodem snížení základního jmění je úhrada účetních ztrát zhospodaření za rok 1998 ve výši 7.098.000,- Kč a za rok 1999 vevýši 74.817.000,- Kč ( celkem 82.725.000,- Kč)3. Základní jmění se snižuje o 95.571.280,- Kč, tedy z hodnoty238.928.200,- Kč na 143.356.920,- Kč.4. Snížení základního jmění bude provedeno poměrně u všech akciísnížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to tak, že u každéakcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude snížena její jmenovitáhodnota na 600,- Kč a u každé akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kčbude snížena jmenovitá hodnota na 60,- Kč. 2.4.2001 - 7.1.2002
Základní jmění je splaceno v plné výši. 28.6.1993 - 24.9.1997
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku SPOLA-NA, s. p. 1.5.1992 - 19.5.2003
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoní-ku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno-vání členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 19.5.2003

Aktuální kontaktní údaje Velvarská chemická, a.s., v likvidaci

Kapitál Velvarská chemická, a.s., v likvidaci

zakladni jmění 206 822 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.7.2004
zakladni jmění 40 617 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.10.2003 - 7.7.2004
zakladni jmění 143 357 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.1.2002 - 20.10.2003
zakladni jmění 238 928 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.9.1997 - 7.1.2002
zakladni jmění 140 546 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.10.1993 - 24.9.1997
zakladni jmění 107 886 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 28.6.1993

Sídlo Velvarská chemická, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa 732 , 273 24 Velvary Česká republika
č.p. 732, 273 24 Velvary
19.9.2016
Adresa 273 24 Velvary Česká republika
Velvary, PSČ 27324
1.5.1992 - 19.9.2016

Předmět podnikání Velvarská chemická, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.4.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 1.4.2009 - 31.8.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.4.2009 - 31.8.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.4.2009 - 31.8.2009
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 1.4.2009 - 31.8.2009
výroba a zpracování paliv a maziv 19.5.2003 - 31.8.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé,vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní,mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životníprostředí a prodej chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 19.5.2003 - 1.4.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé,senzibilizující 19.5.2003 - 1.4.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu svýjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení -velkoobchod 19.5.2003 - 1.4.2009
silniční motorová doprava nákladní 19.5.2003 - 1.4.2009
poskytování technických služeb 19.5.2003 - 1.4.2009
činnost technických poradců v oblasti chemie 19.5.2003 - 1.4.2009
reklamní činnost a marketing 19.5.2003 - 1.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 19.5.2003 - 1.4.2009
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivéa senzibilizující 2.4.2001 - 19.5.2003
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé,vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní,mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životníprostředí 2.4.2001 - 19.5.2003
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejvčetně zahraničního obchodu 8.10.1993 - 1.4.2009
výroba obalů z plastických hmot 8.10.1993 - 1.4.2009
výroba přísad do paliv a maziv a ostatních výrobků z ropy 8.10.1993 - 1.4.2009
výroba pomocných chemických materiálů 8.10.1993 - 1.4.2009
balení chemikálií pro potravinářské a jiné účely ajiných materiálů 8.10.1993 - 1.4.2009
výroba namrznoucích a brzdových klapalin 8.10.1993 - 2.4.2001
výroba materiálů pro povrchovou úpravu kovů 8.10.1993 - 2.4.2001
výroba lepidel tavných,syntetických a ostatních 8.10.1993 - 2.4.2001
výroba prostředků čistících a konzervačních 8.10.1993 - 2.4.2001
silniční motorová doprava - veřejná nákladní doprava 28.6.1993 - 19.5.2003
prodej jedů a žíravin v maloobchodě 28.6.1993 - 2.4.2001
výroba a odbyt jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvláštěnebezpečných 28.6.1993 - 2.4.2001
výroba a prodej organických a anorganických chemických produktů,plastických hmot, chemických vláken, průmyslových hnojiv, pesti-cidních přípravků, čistých chemikálií, farmaceutických lučebnina dalších chemických přípravků 1.5.1992 - 28.6.1993
výroba a rozvod energií, zejména tepla a elektřiny 1.5.1992 - 28.6.1993
výroba obalů pro chemické výrobky 1.5.1992 - 28.6.1993
výroba a opravy provozních zařízení, přístrojů, dopravnícha mechanizačních prostředků, stavební práce 1.5.1992 - 28.6.1993
provozování a opravy výpočetní techniky 1.5.1992 - 28.6.1993
výkon funkce zřizovatele SOU se sídlem v Neratovicích 1.5.1992 - 28.6.1993
projektová činnost 1.5.1992 - 28.6.1993

vedení firmy Velvarská chemická, a.s., v likvidaci

Statutární orgán Velvarská chemická, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Petr Řihák 19.9.2016
Vznik členství 24.9.2009
Vznik funkce 24.9.2009
Adresa: Českomoravská 1181 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Českomoravská 1181/23, Libeň, 190 00 Praha 9
člen představenstva Ing. Miloš Podrazil 1.5.1992 - 8.10.1993
Adresa: Zlonínská 11 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Zlonínská 11, PSČ 18000
člen představenstva Ing. Jan Růžek 1.5.1992 - 8.10.1993
Adresa: Nabdínská 600 , 273 24 Velvary Česká republika
Velvary, Nabdínská 600, PSČ 27324
člen představenstva Jan Kosec 1.5.1992 - 8.10.1993
Adresa: 16 , Nová Ves Česká republika
Nová Ves 16
člen představenstva Ing. Jan Růžička 1.5.1992 - 3.10.1994
Adresa: Mládežníků 676 , 278 01 Kralupy Česká republika
Kralupy, Mládežníků 676, PSČ 27801
člen představenstva Ing. Petr Řihák 8.10.1993 - 21.9.1995
Adresa: Nabdínská 601 , Velvary Česká republika
Velvary, Nabdínská 601
člen představenstva Ing. Miloslav Kessler 8.10.1993 - 21.9.1995
Adresa: Klíčanská 7 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Klíčanská 7
člen představenstva Jaroslav Hubený-Bělský 3.10.1994 - 12.8.1996
Adresa: Říčanová 621 , Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Říčanová 621
předseda představenstva Ing. Miloslav Kessler 21.9.1995 - 12.8.1996
Adresa: Klíčanská 7 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Klíčanská 7
místopřeseda představenstva Ing. Petr Řihák 21.9.1995 - 12.8.1996
Adresa: Nabdínská 601 , Velvary Česká republika
Velvary, Nabdínská 601
člen představenstva Ing. František Bis 8.10.1993 - 18.8.1997
Adresa: Mánesova 39 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 39
člen představenstva Ing. Jaroslav Čapek 1.5.1992 - 24.9.1997
Adresa: Malovarská 541 , 273 24 Velvary Česká republika
Velvary, Malovarská 541, PSČ 27324
člen představenstva Ing. Richard Benda 12.8.1996 - 24.9.1997
Adresa: Slatinská 76 , Brno Česká republika
Brno, Slatinská 76, okres Brno-město
místopředseda Ing. Miloslav Kessler 12.8.1996 - 23.7.1998
Adresa: Klíčanská 7 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Klíčanská 7
člen představenstva Pavel Bydžovský 18.8.1997 - 23.7.1998
Adresa: Gebauerova 1420 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Gebauerova 1420
člen představenstva Ing. Miloslav Kessler 23.7.1998 - 7.6.1999
Adresa: Klíčanská 7 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Klíčanská 7
místopředseda představenstva Pavel Bydžovský 23.7.1998 - 2.4.2001
Adresa: Gebauerova 1420 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Gebauerova 1420
předseda Ing. Petr Řihák 12.8.1996 - 7.1.2002
Zánik členství 24.4.2001
Zánik funkce 24.4.2001
Adresa: Nabdínská 601 , Velvary Česká republika
Velvary, Nabdínská 601, okres Kladno
člen představenstva Ing. Miloš Horáček 24.9.1997 - 7.1.2002
Zánik členství 24.4.2001
Adresa: Rezlerova 308 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rezlerova 308
člen představenstva JUDr. David Uhlíř 7.6.1999 - 7.1.2002
Zánik členství 22.2.2001
Adresa: Na Ořechovce 38 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Ořechovce 38
člen představenstva Ing. Jiří Vencl 24.9.1997 - 12.7.2002
Zánik členství 31.1.1999
Adresa: Hovorčovická 22 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hovorčovická 22
člen představenstva Ing. František Trnka 7.1.2002 - 19.5.2003
Vznik členství 24.4.2001
Zánik členství 8.3.2002
Adresa: 664 04 Mokrá 89 Česká republika
Mokrá 89, PSČ 66404
člen představenstva Ing. Pavol Tomaškovič 19.5.2003 - 24.12.2003
Zánik členství 16.4.2003
Vznik funkce 28.6.2002
Adresa: U Jeslí 2260 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, U Jeslí 2260
místopředseda představenstva Ing. Miloš Horáček 7.1.2002 - 27.4.2004
Vznik členství 24.4.2001
Zánik členství 21.1.2004
Vznik funkce 1.5.2001
Zánik funkce 21.1.2004
Adresa: J.Š.Baara 732 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice, J.Š.Baara 732, okres Praha-západ
člen představenstva Mgr. Bohdan Žáček 24.12.2003 - 27.4.2004
Vznik členství 25.7.2003
Zánik členství 21.1.2004
Adresa: Nad Šárkou 95 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 95, PSČ 16000
člen představenstva MUDr. Vít Urbanec 27.4.2004 - 31.5.2005
Vznik členství 21.1.2004
Zánik členství 12.11.2004
Adresa: Benešovo nábřeží 3740 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Benešovo nábřeží 3740, PSČ 76001
předseda Ing. Petr Řihák 7.1.2002 - 30.11.2005
Vznik členství 24.4.2001
Zánik členství 31.10.2005
Vznik funkce 1.5.2001
Zánik funkce 31.10.2005
Adresa: Nabdínská 601 , Velvary Česká republika
Velvary, Nabdínská 601, okres Kladno
předseda představenstva Ing. Vojtěch Blaha 30.11.2005 - 26.7.2006
Vznik členství 31.10.2005
Zánik členství 17.7.2006
Vznik funkce 8.11.2005
Zánik funkce 17.7.2006
Adresa: Opletalova 172 , Kutná Hora Česká republika
Kutná Hora, Opletalova 172
člen představenstva Ing. Pavel Semrád 27.4.2004 - 23.4.2007
Vznik členství 21.1.2004
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Kladská 774 , 250 82 Úvaly Česká republika
Úvaly, Kladská 774, PSČ 25082
člen představenstva Irena Hodinková 20.7.2005 - 23.4.2007
Vznik členství 12.11.2004
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Pod Saharou 536 , 252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika
Libčice nad Vltavou, Pod Saharou 536, PSČ 25266
předseda představenstva MUDr. Vít Urbanec 26.7.2006 - 23.4.2007
Vznik členství 18.7.2006
Zánik členství 31.1.2007
Vznik funkce 18.7.2006
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: Jakubská 649 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jakubská 649/8, PSČ 11000
předseda představenstva Ing. Martin Báča 23.4.2007 - 15.10.2007
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 30.8.2007
Vznik funkce 8.2.2007
Zánik funkce 30.8.2007
Adresa: 278 01 Zlončice 82/1 Česká republika
Zlončice 82/1, PSČ 27801
člen představenstva Ing. Pavel Řihák 23.4.2007 - 2.5.2008
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Masarykova 749 , 252 63 Roztoky Česká republika
Roztoky, Masarykova 749, PSČ 25263
místopředseda představenstva Ing. Marek Capák 23.4.2007 - 2.5.2008
Vznik členství 31.1.2007
Vznik funkce 8.2.2007
Zánik funkce 28.3.2008
Adresa: Centrum II 99 , Dubnica nad Váhom Slovenská republika
Dubnica nad Váhom, Centrum II 99/67
místopředseda představenstva Ing. Pavel Řihák 2.5.2008 - 31.7.2008
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 21.5.2008
Vznik funkce 28.3.2008
Zánik funkce 21.5.2008
Adresa: Masarykova 749 , 252 63 Roztoky Česká republika
Roztoky, Masarykova 749, PSČ 25263
předseda představenstva Ing. Marek Capák 2.5.2008 - 31.7.2008
Vznik členství 31.1.2007
Vznik funkce 28.3.2008
Zánik funkce 30.5.2008
Adresa: Centrum II 99 , Dubnica nad Váhom Slovenská republika
Dubnica nad Váhom, Centrum II 99/67
člen představenstva Ing. Jiří Vejmelka 28.3.2008 - 1.4.2009
Vznik členství 10.3.2008
Zánik členství 30.9.2008
Adresa: Pod Kesnerkou 2396 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Kesnerkou 2396/15, PSČ 15000
předseda představenstva Ing. Viktor Šebík 31.7.2008 - 31.8.2009
Vznik členství 23.5.2008
Zánik členství 28.7.2009
Vznik funkce 30.5.2008
Zánik funkce 28.7.2009
Adresa: 277 34 Nebužely 134 Česká republika
Nebužely 134, PSČ 27734
místopředseda představenstva Ing. Marek Capák 31.7.2008 - 31.3.2010
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 8.10.2009
Vznik funkce 30.5.2008
Zánik funkce 8.10.2009
Adresa: Centrum II 99 , Dubnica nad Váhom Slovenská republika
Dubnica nad Váhom, Centrum II 99/67
člen představenstva Ing. Hugo Hrubý 1.4.2009 - 31.3.2010
Vznik členství 31.3.2009
Zánik členství 8.10.2009
Adresa: Souběžná II 684 , 158 00 Praha 5 - Jinonice Česká republika
Praha 5 - Jinonice, Souběžná II 684/45, PSČ 15800
předseda představenstva Ing. Petr Řihák 23.10.2009 - 25.12.2015
Vznik členství 24.9.2009
Vznik funkce 24.9.2009
Adresa: Českomoravská 1181 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Českomoravská 1181/23, PSČ 19000
předseda představenstva Ing. Petr Řihák 25.12.2015 - 19.9.2016
Vznik členství 24.9.2009
Vznik funkce 24.9.2009
Adresa: Českomoravská 1181 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Českomoravská 1181/23, Libeň, 190 00 Praha 9

Dozorčí rada Velvarská chemická, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady MUDr. Vít Urbanec 19.9.2016
Vznik členství 31.1.2007
Vznik funkce 17.8.2007
Adresa: Jakubská 649 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Jakubská 649/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jméno Ing. Jiřina Schneidrová 1.5.1992 - 8.10.1993
Adresa: Křižíkova 75 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Křižíkova 75, PSČ 18000
Jméno Ing. Petr Řihák 1.5.1992 - 8.10.1993
Adresa: Nabdínská 601 , 273 24 Velvary Česká republika
Velvary, Nabdínská 601, PSČ 27324
Jméno Josef Peterek 1.5.1992 - 8.10.1993
Adresa: Chržín Česká republika
Chržín
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vencl 8.10.1993 - 24.9.1997
Adresa: Hovorčovická 22 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hovorčovická 22
člen dozorčí rady Ing. František Barkman 8.10.1993 - 24.9.1997
Adresa: Nerudova 1170 , Neratovice Česká republika
Neratovice, Nerudova 1170
člen dozorčí rady Ing. Richard Benda 24.9.1997 - 2.4.2001
Adresa: Slatinská 76 , Brno Česká republika
Brno, Slatinská 76, okres Brno-město
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vejmelka 24.9.1997 - 7.1.2002
Zánik členství 24.4.2001
Adresa: Pod Kesnerkou 15 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Kesnerkou 15
člen dozorčí rady Pavel Šabach 8.10.1993 - 19.5.2003
Zánik funkce 21.5.2002
Adresa: Chržínská 700 , Velvary Česká republika
Velvary, Chržínská 700
člen Ing. Jiří Vejmelka 7.1.2002 - 19.5.2003
Vznik členství 24.4.2001
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Pod Kesnerkou 15 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Kesnerkou 15
člen Ing. Tomáš Franc 7.1.2002 - 19.5.2003
Vznik členství 24.4.2001
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Sokolovská 244 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Sokolovská 244
člen Mgr. Franz Schalko 19.5.2003 - 24.12.2003
Zánik členství 25.7.2003
Vznik funkce 28.6.2002
Adresa: Karl Illner Strasse 36 , Weidhofen/Thaya Rakouská republika
Weidhofen/Thaya, Karl Illner Strasse 36/5/2
člen Ing. Pavel Bartůněk 19.5.2003 - 24.12.2003
Zánik členství 25.7.2003
Vznik funkce 28.6.2002
Adresa: Týnská 58 , Bernartice Česká republika
Bernartice, Týnská 58
člen František Trnka 24.12.2003 - 27.4.2004
Vznik členství 25.7.2003
Zánik členství 21.1.2004
Adresa: 664 04 Mokrá 89 Česká republika
Mokrá 89, PSČ 66404
člen Jarmila Výtisková 24.12.2003 - 27.4.2004
Vznik členství 25.7.2003
Zánik členství 21.1.2004
Adresa: Biskupcova 47 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 47
člen Ing. Petr Drvota 19.5.2003 - 31.5.2005
Zánik členství 11.11.2004
Vznik funkce 21.5.2002
Adresa: Pokorného 1218 , Slaný Česká republika
Slaný, Pokorného 1218
člen Irena Hodinková 27.4.2004 - 31.5.2005
Vznik členství 21.1.2004
Zánik členství 11.11.2004
Adresa: Pod Saharou 536 , 252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika
Libčice nad Vltavou, Pod Saharou 536, PSČ 25266
člen Petra Kalafutová 27.4.2004 - 20.7.2005
Vznik členství 21.1.2004
Adresa: Na Popluží 733 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Na Popluží 733/4, PSČ 40001
místopředseda dozorčí rady Petra Kalafutová 20.7.2005 - 30.11.2005
Vznik členství 21.1.2004
Zánik členství 31.10.2005
Vznik funkce 29.3.2005
Zánik funkce 31.10.2005
Adresa: Na Popluží 733 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Na Popluží 733/4, PSČ 40001
předseda dozorčí rady Ing. František Čermák 20.7.2005 - 23.4.2007
Vznik členství 20.12.2004
Zánik členství 31.1.2007
Vznik funkce 29.3.2005
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: Švermova 1036 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Švermova 1036/7, PSČ 77200
člen dozorčí rady Ing. Petr Řihák 30.11.2005 - 23.4.2007
Vznik členství 31.10.2005
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Nabdínská 601 , Velvary Česká republika
Velvary, Nabdínská 601
člen dozorčí rady MUDr. Vít Urbanec 23.4.2007 - 15.10.2007
Vznik členství 31.1.2007
Adresa: Jakubská 649 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jakubská 649/8, PSČ 11000
člen dozorčí rady Ing. Petr Řihák 23.4.2007 - 15.10.2007
Vznik členství 31.1.2007
Adresa: Českomoravská 1181 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Českomoravská 1181/23, PSČ 19000
předseda dozorčí rady Ing. Petr Řihák 15.10.2007 - 23.10.2009
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 21.9.2009
Vznik funkce 17.8.2007
Zánik funkce 21.9.2009
Adresa: Českomoravská 1181 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Českomoravská 1181/23, PSČ 19000
člen František Tůma 31.5.2005 - 31.3.2010
Vznik členství 11.11.2004
Zánik členství 31.12.2009
Adresa: Ukrajinská 2594 , 272 01 Kladno Česká republika
Kladno, Ukrajinská 2594, PSČ 27201
místopředseda dozorčí rady MUDr. Vít Urbanec 15.10.2007 - 28.6.2013
Vznik členství 31.1.2007
Vznik funkce 17.8.2007
Adresa: Jakubská 649 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jakubská 649/8, PSČ 11000
místopředseda dozorčí rady MUDr. Vít Urbanec 28.6.2013 - 19.9.2016
Vznik členství 31.1.2007
Vznik funkce 17.8.2007
Adresa: Jakubská 649 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Jakubská 649/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

Likvidace Velvarská chemická, a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Petr Řihák 25.12.2015
Adresa: Českomoravská 1181 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Českomoravská 1181/23, Libeň, 190 00 Praha 9
Jméno Ing. Petr Řihák 7.1.2011 - 25.12.2015
Adresa: Českomoravská 1181 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Českomoravská 1181/23, PSČ 19000

Sbírka Listin Velvarská chemická, a.s., v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1463/SL 99 zpráva o vztazích k 31.3.2009 Městský soud v Praze 31.3.2009 8.4.2011 15.4.2011 5
B 1463/SL 104 účetní závěrka k 31.3.2010-příloha Městský soud v Praze 31.3.2010 8.4.2011 15.4.2011 14
B 1463/SL 103 účetní závěrka k 31.3.2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 8.4.2011 15.4.2011 6
B 1463/SL 102 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 31.7.2009 8.4.2011 15.4.2011 2
B 1463/SL 101 výroční zpráva, zpráva auditora k 31.3.2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.3.2009 8.4.2011 15.4.2011 16
B 1463/SL 97 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.1.2011 20.1.2011 2
B 1463/SL 96 notářský zápis NZ 218/2010 Městský soud v Praze 20.12.2010 20.1.2011 5
B 1463/SL 95 ostatní zápis DR / představenstvo Městský soud v Praze 8.10.2009 8.4.2010 1
B 1463/SL 94 notářský zápis NZ 1079/2009 Městský soud v Praze 27.10.2009 30.11.2009 5
B 1463/SL 93 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.10.2009 30.11.2009 17
B 1463/SL 92 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.9.2009 2.11.2009 1
B 1463/SL 91 ostatní -usnesení představenstva Městský soud v Praze 24.9.2009 2.11.2009 1
B 1463/SL 90 ostatní -DR-volba člena předtavenstva Městský soud v Praze 25.9.2009 2.11.2009 1
B 1463/SL 89 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.4.2009 14.9.2009 21.9.2009 17
B 1463/SL 88 notářský zápis NZ 42/2009+sml.o vkladu Městský soud v Praze 16.3.2009 27.4.2009 26
B 1463/SL 87 ostatní - sml.o vkladu části podniku Městský soud v Praze 1.4.2009 27.4.2009 21
B 1463/SL 86 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.2.2009 8.4.2009 1
B 1463/SL 85 ostatní -usnesení DR Městský soud v Praze 30.3.2009 8.4.2009 1
B 1463/SL 84 ostatní -usnesení DR Městský soud v Praze 11.9.2008 8.4.2009 1
B 1463/SL 82 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 28.1.2009 4.2.2009 26
B 1463/SL 81 ostatní - usnesení představenstva Městský soud v Praze 30.5.2008 23.9.2008 1
B 1463/SL 80 ostatní - usnesení představenstva Městský soud v Praze 21.5.2008 23.9.2008 1
B 1463/SL 79 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.7.2008 23.9.2008 1
B 1463/SL 78 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 23.5.2008 23.9.2008 1
B 1463/SL 77 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.4.08/B7611/ Městský soud v Praze 1.4.2008 23.9.2008 7
B 1463/SL 76 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.08/B7611/ Městský soud v Praze 31.3.2008 23.9.2008 22
B 1463/SL 75 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.4.08 Městský soud v Praze 1.4.2008 23.9.2008 6
B 1463/SL 74 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.08 Městský soud v Praze 31.3.2008 23.9.2008 25
B 1463/SL 73 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 23.9.2008 14
B 1463/SL 72 posudek znalce č.44-3/2008-č.170-16/2008 Městský soud v Praze 27.6.2008 23.9.2008 178
B 1463/SL 71 notářský zápis -NZ157/08-sml.o rozděl. Městský soud v Praze 4.8.2008 23.9.2008 17
B 1463/SL 70 notářský zápis -NZ156/08-náv.sml.o rozděl. Městský soud v Praze 4.8.2008 23.9.2008 26
B 1463/SL 69 notářský zápis -NZ155/08-náv.sml.o rozděl. Městský soud v Praze 4.8.2008 23.9.2008 27
B 1463/SL 68 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 4.8.2008 4.9.2008 3
B 1463/SL 67 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 26.6.2008 30.6.2008 2.7.2008 2
B 1463/SL 66 ostatní - návrh sml.o rozd.odštěp.+PM Městský soud v Praze 30.6.2008 30.6.2008 2.7.2008 19
B 1463/SL 65 ostatní - usnesení předst. Městský soud v Praze 28.3.2008 14.5.2008 1
B 1463/SL 64 zpráva auditora k ÚZ 30.9.2007 Městský soud v Praze 4.3.2008 14.5.2008 3
B 1463/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 1.4.2005-31.3.2006/konsol./ Městský soud v Praze 31.3.2006 14.5.2008 29
B 1463/SL 58 ostatní - usn.z jed.DR Městský soud v Praze 10.3.2008 14.4.2008 1
B 1463/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.3.2008 14.4.2008 1
B 1463/SL 56 výroční zpráva - dodatek/konsol./ k 31.3.2007 Městský soud v Praze 31.3.2007 25.3.2008 27.3.2008 3
B 1463/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 1.4.2006-31.3.2007/konsol./ Městský soud v Praze 31.3.2007 25.3.2008 27.3.2008 58
B 1463/SL 54 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 17.8.2007 23.10.2007 1
B 1463/SL 53 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 17.8.2007 23.10.2007 1
B 1463/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2006 Městský soud v Praze 31.3.2006 26.6.2007 29.6.2007 15
B 1463/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.1.2007 15.5.2007 1
B 1463/SL 47 notářský zápis -NZ12/07 Městský soud v Praze 31.1.2007 15.5.2007 6
B 1463/SL 46 notářský zápis -NZ11/07 Městský soud v Praze 31.1.2007 15.5.2007 8
B 1463/SL 43 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 18.7.2006 17.8.2006 11.9.2006 0
B 1463/SL 42 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 17.7.2006 17.8.2006 11.9.2006 0
B 1463/SL 45 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 18.7.2006 14.8.2006 0
B 1463/SL 44 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.7.2006 14.8.2006 0
B 1463/SL 41 ostatní -dodat.k výroč.zprávě -31.3.05 Městský soud v Praze 31.3.2005 20.2.2006 20.2.2006 2
B 1463/SL 39 notářský zápis -NZ467/05 Městský soud v Praze 7.11.2005 14.12.2005 0
B 1463/SL 37 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 25.2.2005 11.7.2005 14.7.2005 0
B 1463/SL 35 ostatní - zápis z jednání představenst Městský soud v Praze 12.11.2004 11.7.2005 14.7.2005 0
B 1463/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.3.04+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.3.2004 25.5.2005 6.6.2005 72
B 1463/SL 33 ostatní -zápis z VH+zpráva DR Městský soud v Praze 25.2.2005 23.3.2005 23.5.2005 0
B 1463/SL 32 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 8.2.2005 9.2.2005 23.5.2005 0
B 1463/SL 31 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 20.12.2004 9.2.2005 23.5.2005 0
B 1463/SL 29 ostatní -odstoupení/ing.Drvota/ Městský soud v Praze 12.10.2004 9.2.2005 23.5.2005 0
B 1463/SL 28 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 11.11.2004 9.2.2005 23.5.2005 0
B 1463/SL 27 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 12.11.2004 9.2.2005 23.5.2005 0
B 1463/SL 25 účetní závěrka k 31.3.2004+zpráva auditora Městský soud v Praze 31.3.2004 4.11.2004 29.11.2004 26
B 1463/SL 26 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 8.7.2004 0
B 1463/SL 24 ostatní -audit k 21.1.04+příloha Městský soud v Praze 21.1.2004 24.3.2004 17.5.2004 0
B 1463/SL 23 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 21.1.2004 17.5.2004 0
B 1463/SL 21 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 9.2.2004 17.5.2004 0
B 1463/SL 20 ostatní -zápis z náhradní VH Městský soud v Praze 25.7.2003 1.4.2004 0
B 1463/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ454/03,NZ113/02,NZ168/02 Městský soud v Praze 1.4.2004 0
B 1463/SL 18 ostatní zahaj.rozvaha fúze Městský soud v Praze 1.1.2002 30.6.2003 0
B 1463/SL 16 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ88/02-NZ89/02-NZ90/02 Městský soud v Praze 31.7.2002 30.6.2003 0
B 1463/SL 15 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ105/02-NZ104/02 Městský soud v Praze 15.8.2002 30.6.2003 0
B 1463/SL 14 ostatní odstoupení z funkce/ing. Vencl Městský soud v Praze 7.1.1999 29.10.2002 0
B 1463/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.4.2001 29.10.2002 0
B 1463/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 29.10.2002 0
B 1463/SL 10 změna právní formy, fúze -návrh Městský soud v Praze 14.6.2002 19.6.2002 26.6.2002 0
B 1463/SL 9 notářský zápis NZ 49/2001 Městský soud v Praze 24.4.2001 16.1.2002 0
B 1463/SL 7 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 16.1.2002 0
B 1463/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 50/2001 Městský soud v Praze 24.4.2001 2.7.2001 10.9.2001 0
B 1463/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora rok 1998 Městský soud v Praze 22.3.1999 2.8.1999 17.8.1999 0
B 1463/SL 36 ostatní zápis z jednání DR Městský soud v Praze 20.12.2004 11.7.2005 0
B 1463/SL 3 účetní závěrka r.1996,1997 Městský soud v Praze 0
B 1463/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 99/97 Městský soud v Praze 30.8.1997 0
B 1463/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 205/97 Městský soud v Praze 4.7.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Velvarská chemická a.s., v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 45147779
Jméno Velvarská chemická a.s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Slaný
Vznik první živnosti: 6.8.1992
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 1

Sídlo Velvarská chemická a.s., v likvidaci

Živnosti a provozovny Velvarská chemická a.s., v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Tyršova 568, Velvary 273 24
Identifikační číslo provozovny 1003189351
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.5.1995
Provozovna č. 2
Provozovna 273 24 Velvary
Identifikační číslo provozovny 1003189369
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 9.9.1993

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1992
Zánik oprávnění 31.7.1994
Konec oprávnění 31.7.1994

Živnost č. 3 Prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1992
Zánik oprávnění 30.11.1999

Živnost č. 4 Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 5 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1992
Zánik oprávnění 4.11.2005

Živnost č. 6 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1992
Zánik oprávnění 22.5.2009

Živnost č. 7 Výroba a odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.11.1999

Živnost č. 8 Výroba přísad do paliv a maziv a ostatních výrobků z ropy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Balení chemikálií pro potravinářské a jiné účely a jiných materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba materiálů pro povrchovou úpravu kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1993
Zánik oprávnění 9.12.2002

Živnost č. 11 Výroba pomocných chemických materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba prostředků čistících, lešticích a konzervačních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba lepidel tavných, syntetických a ostatních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1993
Zánik oprávnění 9.12.2002

Živnost č. 14 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zahraničního obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba obalů z plastických hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba nemrznoucích a brzdových kapalin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1995
Zánik oprávnění 29.9.2000

Živnost č. 18 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o n

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.1997
Zánik oprávnění 22.5.2009

Živnost č. 20 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.2000
Zánik oprávnění 4.11.2005

Živnost č. 21 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.2002
Zánik oprávnění 22.5.2009

Živnost č. 22 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.2002
Zánik oprávnění 22.5.2009

Živnost č. 23 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Činnost technických poradců v oblasti chemie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2003
Zánik oprávnění 22.5.2009
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Velvarská chemická a.s., v likvidaci

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Řihák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Velvarská chemická, a.s., v likvidaci

IČO: 45147779
Firma: Velvarská chemická, a.s., v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kladno
Základní územní jednotka: Velvary
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba rafinovaných ropných produktů
Výroba technických plynů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
Výroba ostatních chemických výrobků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní úklidové činnosti
tracking image