Firma Velvana, a. s. IČO 25079450


Velvana, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Velvana, a. s. (25079450) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 732, Velvary 273 24. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 1996 a je stále aktivní. Velvana, a. s. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Velvana, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Velvana, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Velvana, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Velvana, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Velvana, a. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4317
IČO (identifikační číslo osoby) 25079450
Jméno Velvana, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.9.1996
Počet členů dozorčí rady: 1 2.6.2015
Počet členů představenstva: 1 2.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.6.2014 - 2.6.2015
Počet členů představenstva: 3 30.6.2014 - 2.6.2015
V rámci procesu zvýšení základního kapitálu společnosti Velvana, a.s. (dříve Velplast, a.s.) byla smlouvou o vkladu části podniku ze dne 1.4.2009, vložena do společnosti Velvana, a.s. (dříve Velplast, a.s.) část podniku společnosti Velvarská chemická, a.s . (dříve Velvana, a.s.), se sídlem Velvary, PSČ: 273 24, IČ 451 47 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1463, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod označením Velvana, a.s. - odštěpný závod, s umístěním na adrese Velvary, PSČ 273 24. 27.4.2009
Zvyšuje se základní kapitál společnosti Velplast, a.s. nepeněžitým vkladem takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Velplast, a.s., z částky 12.600.000,- Kč (slovy dvanáct milionů šest set tisíc korun českých) o částku 81.270.000,- Kč ( slovy osmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) na částku 93.870.000, - Kč ( slovy devadesát tři milionů osm set sedmdesát tisíc korun českých). Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Velplast, a.s. bude vydáno 8.127 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč a emisním kursu 10.000,- Kč. 3. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je společnost Velvana, a.s., se sídlem Velvary, PSČ 273 24, IČ: 45147779, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1463 (dále jen ?Velvana?). Upsat akcie dle předchoz í věty může společnost Velvana ve lhůtě patnácti (15) dnů, která začne běžet dnem, který následuje po dni, kdy bude představenstvem společnosti Velplast, a.s. doručen společnosti Velvana návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz nově vydaných akcií bude s placen nepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad je tvořen odštěpným závodem společnosti Velvana s označením Velvana, a.s. - odštěpný závod, nacházejícím se na adrese Velvary, PSČ 273 24. 4. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem společnosti TACOMA Consulting a.s., IČ: 63998581, která byla pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenována usnesením vydaným dne 12.2.2009 Městským soudem v Praze pod č.j. 2 Nc 4137/2009-13, kter é nabylo právní moci dne 20.2.2009, a to znaleckým posudkem č. 9-2/2009 ze dne 25.2.2009 a činí 81.270.000,- Kč ( slovy osmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad bude vydáno 8.127 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku, a to ve lhůtě 30-ti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnost i Velplast, a.s. do obchodního rejstříku. 5. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem společností Velvana a společností Velplast, a.s. dojde v sídle společnosti Velplast, a.s., na adrese Velvary, PSČ 273 24. 6. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 7. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 8. Veřejný úpis se nepřipouští. 23.3.2009 - 27.4.2009
Jediný akcionář dne 13.9.2001 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti. 18.12.2001 - 4.5.2002
Důvodem zvýšení základního kapitálu je vytvoření dostatečného potenciálu pro úhradu účetní ztráty z hospodaření za rok 1999 a zlepšení finační stability společnosti. 18.12.2001 - 4.5.2002
Rozhsah zvýšení je 11 600 000 Kč tedy 1 000 000 Kč na 12 600 000 Kč. 18.12.2001 - 4.5.2002
Způsob navýšení základního kapitálu je úpisem nových akcií. Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií provede jediný akcionář společnost Velvana, a.s. 18.12.2001 - 4.5.2002
Způsob zaplacení a důvod. Zaplacení emisního kursu se uskuteční dle § 203, odst.2, písm. j) obchodního zákoníku výhradně započtením pohledávek. Důvodem je, že společnost Velplast, a.s. dluží dlouhodobě společnosti Velvana, a.s. částky, jejichž zaplacení by znamenalo pro společnost Velplast, a.s. potíže v cash flow a Velvana, a.s. jako jediný akcionář společnosti Velplast, a.s. má zájem na udržení její finanční stability pro zajištění rozvoje výroby obalů z plastu, kterých je odběratelem. Započteny budou následující pohledávky společnosti Velvana, a.s. 5 500 000 Kč za poskytnutou půjčku podle Smlouvy o půjčce ze dne 1.8.1999 5 648 000 Kč za poskytnutou zálohu podle Smlouvy o zprostředkování pořízení movité věci ze dne 30.11.1999 452 000 Kč jako část faktury č.501000478 za Liten BB 29, která byla vystavena dne 18.12.2001. Pohledávky budou započteny ve své nominální hodnotě. 18.12.2001 - 4.5.2002
Počet upisovaných akcií je 1 160 ks. 18.12.2001 - 4.5.2002
Jmenovitá hodnota akcií je 10 000 Kč. 18.12.2001 - 4.5.2002
Kurs jedné akcie je 10 000 Kč. 18.12.2001 - 4.5.2002
Druh akcií: kmenové. 18.12.2001 - 4.5.2002
Podoba akcií: listinné. 18.12.2001 - 4.5.2002
Akcie budou neregistrované. 18.12.2001 - 4.5.2002
Akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií. Návrh Smlouvy předá Velplast, a.s. jedinému akcionáři do 10 dnů od nabytí právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář uzavře se společností Velplast, a.s. Smlouvu o upsání akcií do 15 dní od převzetí návrhu Smlouvy. 18.12.2001 - 4.5.2002
Emisní kurs akcií bude zaplacen započtením pohledávek, které má jediný akcionář za společností Velplast, a.s. a které jsou uvedeny výše. Návrh Smlouvy o započtení pohledávek vypracuje společnost Velplast, a.s. a předá ji jedinému akcionáři do 10 dní od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu, musí obsahovat přesně ty pohledávky, které jsou uvedeny výše v rozhodnutí jediného akcionáře, podpisy musí být úředně ověřeny a před uzavřením smlouvy musí být k dispozici vyjádření auditora k použitým pohledávkám. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena do 14 dní od převzetí návrhu Smlouvy jediným akcionářem. 18.12.2001 - 4.5.2002
Forma akcií: na jméno. 18.12.2001 - 27.4.2009

Aktuální kontaktní údaje Velvana, a. s.

Kapitál Velvana, a. s.

zakladni jmění 90 350 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.5.2010
zakladni jmění 93 870 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.4.2009 - 24.5.2010
zakladni jmění 12 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.5.2002 - 27.4.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.1996 - 4.5.2002

Akcie Velvana, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 20 12.4.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 9 035 24.5.2010 - 12.4.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 9 387 27.4.2009 - 24.5.2010
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 260 4.5.2002 - 27.4.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 30.9.1996 - 4.5.2002

Sídlo Velvana, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa 732 , Velvary 273 24 25.8.2009
Adresa 273 24 Velvary Česká republika
30.9.1996 - 25.8.2009

Předmět podnikání Velvana, a. s.

Platnost údajů od - do
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 9.6.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.5.2009 - 13.8.2010
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravkků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 15.5.2009 - 13.8.2010
výroba a zpracování paliv a maziv 15.5.2009 - 13.8.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.5.2009 - 13.8.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.5.2009 - 13.8.2010
výroba a zpracování paliv a maziv 7.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.4.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 7.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.9.2008
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 16.11.2007 - 18.9.2008
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 16.11.2007 - 9.6.2010
plastikářská výroba 30.9.1996 - 18.9.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě činností uvedených v příl.č. 1-3 zákona č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 30.9.1996 - 18.9.2008

vedení firmy Velvana, a. s.

Statutární orgán Velvana, a. s.

Platnost údajů od - do
Člen představenstva zastupuje společnost samostatně. Člen představenstva při zastupování společnosti podepisuje tak, že k vytištěné, nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis. 2.6.2015
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně s výjimkou následujících případů, kdy společnost zastupují alespoň dva (2) členové představenstva společně: (a) právní jednání, jejichž hodnota v každém jednotlivém případě převyšuje 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že u právních jednání s opakovaným nebo trvajícím předmětem plnění (např. pacht, nájem, služebnosti, reálná břemena, atp.) se počítá hodnota opakovaného nebo trvajícího právního jednání za jeden rok; (b) nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti, jejím obchodním závodem nebo jeho částmi, včetně jejich pronájmu/pachtu; (c) zcizování a nabývání akcií a podílů v právnických osobách, výkon akcionářských práv a práv majitele podílu v jakékoliv právnické osobě; (d) udělování prokury; (e) zajišťování nebo utvrzování dluhů, včetně převzetí dluhu, poskytování ručení, zřizování zástavních práv; (f) vystavování, avalování, nabývání, převádění či jiné nakládání se směnkami; (g) nakládání s majetkem, který je předmětem duševního vlastnictví společnosti (včetně ochranných známek); (h) výběr, či změna auditora, daňového poradce nebo právního zástupce společnosti; a (i) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé. 9.3.2015 - 2.6.2015
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.Jménem společnosti podepisuje člen představenstva tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis. 8.6.2010 - 9.3.2015
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 23.3.2009 - 8.6.2010
Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva společně. Za společnost podepisují členové představenstva tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě připojí své podpisy. 11.1.2007 - 23.3.2009
Zastupování a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Za společnost podepisuje člen představenstva a to tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě připojí svůj podpis. 18.12.2001 - 11.1.2007
Společnost zastupují členové představenstva, a to vždy nejméně tři členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představentsvem písemně pověřen. Za společnost podepisují vždy nejméně tři členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představentsva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Členové představenstva podepisují tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnoti připojí svůj podpis. 30.9.1996 - 18.12.2001
člen představenstva Milan Demel 12.4.2016
Vznik členství 13.4.2016
Vznik funkce 13.4.2016
Adresa: Plickova 552/23 , Praha 149 00
člen představenstva Jan Kosec 30.9.1996 - 29.6.2001
Adresa: Nová Ves 16 , Nová Ves Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Šušák 30.9.1996 - 29.6.2001
Adresa: Sídliště Klínky 2478/44 , Kyjov 697 01
člen představenstva Ing. Pavel Řihák 29.6.2001 - 12.12.2005
Vznik členství 1.11.2000
Zánik členství 31.10.2005
Zánik funkce 31.10.2005
Adresa: Na Zatlance 2226/3 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Petr Řihák 30.9.1996 - 12.7.2006
Adresa: Nabdínská 601 , Velvary 273 24
člen představenstva Ing. Miloš Horáček 29.6.2001 - 12.7.2006
Vznik členství 11.8.2000
Adresa: Rezlerova 308 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Vojtěch Blaha 12.12.2005 - 12.9.2006
Vznik členství 31.10.2005
Zánik členství 24.7.2006
Vznik funkce 31.10.2005
Adresa: Opletalova 172 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Ing. Vladislav Hoša 11.1.2007 - 24.8.2007
Vznik členství 18.10.2006
Zánik členství 17.1.2007
Vznik funkce 18.10.2006
Zánik funkce 17.1.2007
Adresa: Polabská 162/70 , Praha 196 00
člen představenstva Ing. Martin Báča 12.9.2006 - 16.11.2007
Vznik členství 24.7.2006
Zánik členství 3.9.2007
Adresa: Hradební 422 , Prachatice 383 01
člen představenstva Ing. Karel Pánek 11.1.2007 - 23.3.2009
Vznik členství 18.10.2006
Vznik funkce 18.10.2006
Adresa: Vrátkovská 2066/12 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Miloš Horáček 24.8.2007 - 25.8.2009
Vznik členství 17.1.2007
Zánik členství 4.8.2009
Adresa: J. Š. Baara 732 , Horoměřice 252 62
předseda představenstva Ing. Karel Pánek 23.3.2009 - 25.8.2009
Vznik členství 18.10.2006
Zánik členství 4.8.2009
Vznik funkce 31.10.2007
Zánik funkce 4.8.2009
Adresa: Vrátkovská 2066/12 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Marek Capák 16.11.2007 - 26.5.2010
Vznik členství 2.10.2007
Zánik členství 10.5.2010
Adresa: 99 , 1841 Dubnica Slovenská republika
člen představenstva Ing. Hugo Hrubý 25.8.2009 - 26.5.2010
Vznik členství 5.8.2009
Zánik členství 10.5.2010
Adresa: Souběžná II 684/45 , Praha 158 00
člen představenstva Jiří Marek 26.5.2010 - 3.6.2010
Vznik členství 10.5.2010
Adresa: Žežická 27 , 400 07 Ústí nad Orlicí Česká republika
předseda představenstva Ing. Irena Žáčková 26.5.2010 - 29.8.2011
Vznik členství 10.5.2010
Zánik členství 27.7.2011
Zánik funkce 27.7.2011
Adresa: Volutová 2523/14 , Praha 158 00
člen představenstva Jiří Marek 3.6.2010 - 3.6.2014
Vznik členství 10.5.2010
Zánik členství 3.8.2012
Adresa: Žežická 669/27 , Ústí nad Labem 400 07
člen představenstva Milan Demel 26.5.2010 - 28.8.2014
Vznik členství 10.5.2010
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: Plickova 552/23 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Pavel Bydžovský 29.8.2011 - 2.6.2015
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 2.6.2015
Vznik funkce 1.8.2011
Zánik funkce 2.6.2015
Adresa: U Hostavického potoka 722/7 , Praha 198 00
člen představenstva Miloš Lenger 9.3.2015 - 2.6.2015
Vznik členství 4.3.2015
Zánik členství 2.6.2015
Zánik funkce 2.6.2015
Adresa: Azalková 187 , Všestary 251 63
člen představenstva Ing. Milan Švec 30.6.2014 - 12.4.2016
Vznik členství 3.4.2014
Zánik členství 12.4.2016
Zánik funkce 12.4.2016
Adresa: Topolská 1590 , Černošice 252 28

Dozorčí rada Velvana, a. s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Karel Knypl 30.6.2014
Vznik členství 3.4.2014
Adresa: Čihákova 386/12 , Poděbrady 290 01
člen Ing. Olga Sedlářová 30.9.1996 - 3.3.1998
Adresa: Nětčická 2044/42 , Kyjov 697 01
člen Milan Štreke 30.9.1996 - 26.1.2000
Adresa: Plynárenská 1481 , Slaný 274 01
člen Petr Holeček 30.9.1996 - 29.6.2001
Adresa: Boršovská 2499/3 , Kyjov 697 01
člen Miroslava Valová 3.3.1998 - 29.6.2001
Adresa: Sídliště Za Stadionem 1188/28 , Kyjov 697 01
člen Ing. Jiří Vejmelka 26.1.2000 - 29.6.2001
Adresa: Pod Kesnerkou 2396/15 , Praha 150 00
člen Mgr. František Steidl 29.6.2001 - 14.2.2002
Vznik členství 1.11.2000
Adresa: Poupětova 1128/22 , Praha 170 00
člen Ing. Jiří Vejmelka 14.2.2002 - 11.1.2007
Vznik funkce 13.7.2001
Zánik funkce 26.4.2005
Adresa: Pod Kesnerkou 2396/15 , Praha 150 00
člen Ing. Jan Koťátko 14.2.2002 - 11.1.2007
Vznik funkce 13.7.2001
Zánik funkce 18.10.2006
Adresa: Českolipská 388/11 , Praha 190 00
člen Ing. Viktor Šebík 14.2.2002 - 11.1.2007
Vznik funkce 13.7.2001
Zánik funkce 18.10.2006
Adresa: Nebužely 134 , Mělník Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Řihák 11.1.2007 - 12.10.2009
Vznik funkce 18.10.2006
Adresa: Českomoravská 1181/23 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Koula 11.1.2007 - 26.5.2010
Vznik funkce 18.10.2006
Zánik funkce 10.5.2010
Adresa: Pražská 864 , Unhošť 273 51
předseda dozorčí rady Ing. Petr Řihák 12.10.2009 - 26.5.2010
Vznik členství 18.10.2006
Zánik členství 10.5.2010
Vznik funkce 12.8.2009
Zánik funkce 10.5.2010
Adresa: Českomoravská 1181/23 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Michal Vodrážka 26.5.2010 - 29.8.2011
Vznik členství 10.5.2010
Adresa: Holšická 1130 , Praha 190 16
člen dozorčí rady František Tůma 11.1.2007 - 12.11.2012
Zánik členství 3.7.2012
Vznik funkce 18.10.2006
Adresa: Ukrajinská 2594 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Miloslava Stibůrková 29.8.2011 - 12.11.2012
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 24.5.2012
Adresa: 245 , Krhanice 257 42
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Havel 12.11.2012 - 12.11.2012
Vznik členství 3.7.2012
Zánik členství 5.9.2012
Adresa: Svatojiřská 1071/2 , Ústí nad Labem 400 03
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Sitová 26.5.2010 - 3.6.2014
Vznik členství 10.5.2010
Zánik členství 3.8.2012
Adresa: 175 , Černilov 503 43
člen dozorčí rady Zbyněk Hlavín 12.11.2012 - 3.6.2014
Vznik členství 3.7.2012
Zánik členství 3.7.2012
Adresa: 160 , Kovářov 398 55
předseda dozorčí rady Ing. Milan Švec 3.6.2014 - 30.6.2014
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 3.4.2014
Vznik funkce 19.10.2012
Zánik funkce 3.4.2014
Adresa: Topolská 1590 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Radim Beniček 3.6.2014 - 2.6.2015
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 2.6.2015
Zánik funkce 2.6.2015
Adresa: Sklářská 306 , Sázava 285 06
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Sittová 30.6.2014 - 2.6.2015
Vznik členství 27.11.2012
Zánik členství 2.6.2015
Zánik funkce 2.6.2015
Adresa: 175 , Černilov 503 43

Vedoucí organizační složky Velvana, a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno Václav Podivínský 15.5.2009 - 13.8.2010
Adresa: Na Průhoně 327 , Velvary 273 24

Sbírka Listin Velvana, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4317/SL 70 účetní závěrka [2013] k 31.3.2014 Městský soud v Praze 31.3.2014 17.7.2015 27.7.2015 6
B 4317/SL 69 ostatní účetní závěrka k 31.3.2015 Městský soud v Praze 31.3.2015 4.6.2015 8.7.2015 6
B 4317/SL 68 zpráva auditora účetní závěrka k 31.3.2012 Městský soud v Praze 31.3.2012 4.6.2015 8.7.2015 20
B 4317/SL 67 zpráva auditora účetní závěrka k 31.3.2013 Městský soud v Praze 31.3.2013 4.6.2015 8.7.2015 18
B 4317/SL 66 notářský zápis [NZ 127/2015] Městský soud v Praze 2.6.2015 2.6.2015 19
B 4317/SL 65 notářský zápis [NZ 56/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.3.2015 5.3.2015 10.3.2015 17
B 4317/SL 64 ostatní rozhodnutí Městský soud v Praze 18.6.2014 21.7.2014 11.9.2014 2
B 4317/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 114/2014 Městský soud v Praze 3.4.2014 12.6.2014 4.7.2014 26
B 4317/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora Ověřená ÚZ Městský soud v Praze 31.3.2012 15.11.2012 16.11.2012 14
B 4317/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora k.dni.31.3.2011 rozvaha+VZZ Městský soud v Praze 31.3.2011 31.8.2012 12.9.2012 8
B 4317/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2011 29.8.2011 1
B 4317/SL 50 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 609/2010 Městský soud v Praze 23.9.2010 29.8.2011 14
B 4317/SL 49 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 31.3.2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 28.1.2011 31.1.2011 44
B 4317/SL 48 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 19.7.2010 13.9.2010 15.9.2010 1
B 4317/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2010 9.6.2010 11
B 4317/SL 46 notářský zápis NZ 741/2010 Městský soud v Praze 19.5.2010 9.6.2010 5
B 4317/SL 45 ostatní -zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 11.5.2010 27.5.2010 2
B 4317/SL 44 notářský zápis NZ 665/2010 Městský soud v Praze 10.5.2010 27.5.2010 4
B 4317/SL 43 notářský zápis NZ 76/2010 Městský soud v Praze 26.4.2010 13.5.2010 3
B 4317/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora ke dni 31.3.2009 Městský soud v Praze 31.3.2009 22.12.2009 19
B 4317/SL 41 výroční zpráva od 1.4.08- 31.3.2009 Městský soud v Praze 31.3.2009 22.12.2009 7
B 4317/SL 40 notářský zápis NZ 1080/2009 Městský soud v Praze 27.10.2009 18.11.2009 7
B 4317/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.10.2009 18.11.2009 11
B 4317/SL 38 výroční zpráva od 1.4.2006-31.3.2007 Městský soud v Praze 23.8.2007 4.11.2009 6
B 4317/SL 37 výroční zpráva od 1.4.2007-31.3.2008 Městský soud v Praze 6.8.2008 4.11.2009 6
B 4317/SL 36 zpráva auditora -ke dni 31.3.2007 Městský soud v Praze 31.3.2007 29.9.2009 11
B 4317/SL 35 zpráva auditora -k 31.3.2006 Městský soud v Praze 31.3.2006 29.9.2009 11
B 4317/SL 34 zpráva auditora k 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2009 29.9.2009 24
B 4317/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.8.2009 29.9.2009 1
B 4317/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.4.2009 18.5.2009 1
B 4317/SL 31 ostatní -zápis usnes.představenstva Městský soud v Praze 1.4.2009 18.5.2009 3
B 4317/SL 30 posudek znalce č.9-1/2009 Městský soud v Praze 25.2.2009 27.4.2009 125
B 4317/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.3.2009 27.4.2009 8
B 4317/SL 28 notářský zápis NZ 42/2009+přílohy Městský soud v Praze 16.3.2009 27.3.2009 25
B 4317/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.9.2008 16.9.2008 8
B 4317/SL 26 notářský zápis NZ 174/2008 Městský soud v Praze 6.9.2008 16.9.2008 4
B 4317/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.10.2007 4.12.2007 1
B 4317/SL 22 ostatní -odstoup.z fun. Městský soud v Praze 31.8.2007 4.12.2007 1
B 4317/SL 21 ostatní rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 17.1.2007 24.8.2007 1
B 4317/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.4.2007 24.8.2007 1
B 4317/SL 19 účetní závěrka [2005], zpráva auditora k 31.3.2006 Městský soud v Praze 31.3.2006 22.2.2007 23.2.2007 0
B 4317/SL 18 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.05 Městský soud v Praze 31.3.2005 22.2.2007 23.2.2007 18
B 4317/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 22.2.2007 23.2.2007 17
B 4317/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.2.2007 23.2.2007 21
B 4317/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.10.2006 18.1.2007 8
B 4317/SL 13 notářský zápis NZ 208/2006 Městský soud v Praze 18.10.2006 18.1.2007 5
B 4317/SL 12 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 27.7.2006 12.9.2006 0
B 4317/SL 11 ostatní -zápis z rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 24.7.2006 12.9.2006 0
B 4317/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.2.2006 7.9.2006 0
B 4317/SL 7 účetní závěrka [2003], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 4.11.2004 8.11.2004 0
B 4317/SL 5 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 13.12.2002 16.12.2002 0
B 4317/SL 4 stanovy společnosti +zápis z rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 13.9.2001 11.10.2002 0
B 4317/SL 3 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 29.6.2001 0
B 4317/SL 2 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 21.4.2000 0
B 4317/SL 1 ostatní účetní závěrka, audit r. 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 3.1.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Velvana, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25079450
Jméno Velvana, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Slaný
Vznik první živnosti: 30.9.1996
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 4

Sídlo Velvana, a.s.

Živnosti a provozovny Velvana, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 732, Velvary 273 24
Identifikační číslo provozovny 1003189636
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 23.3.2009

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.9.2007
Provozovna č. 1
Provozovna 732, Velvary 273 24
Identifikační číslo provozovny 1003189636
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.3.2009

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.2009
Provozovna č. 1
Provozovna 732, Velvary 273 24
Identifikační číslo provozovny 1003189636
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.3.2009

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.4.2013

Živnost č. 5 Plastikářská výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej (kromě čin. uvedených v příl. č.1-3 zák.č.455/1991 Sb.,v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2009
Zánik oprávnění 11.10.2016

Živnost č. 9 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2009
Zánik oprávnění 31.1.2014

Živnost č. 10 Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2014
Zánik oprávnění 22.7.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Velvana, a.s.

Člen statutárního orgánu Milan Demel

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Velvana, a. s.

IČO: 25079450
Firma: Velvana, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kladno
Základní územní jednotka: Velvary
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.9.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba rafinovaných ropných produktů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba ostatních chemických výrobků
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Obrábění
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s chemickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Podobné firmy

tracking image