Firma Valvolube a.s. IČO 47473193


Valvolube a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Valvolube a.s. (47473193) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V. Opatrného 973, Týniště nad Orlicí 517 21. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 11. 1992 a je stále aktivní. Valvolube a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Valvolube a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Valvolube a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Valvolube a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Valvolube a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Valvolube a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 2512
IČO (identifikační číslo osoby) 47473193
Jméno Valvolube a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 12.11.1992
Mimořádná valná hromada akciové společnosti Valvolube a.s. konaná dne 6.12.2012 přijala toto usnesení: Zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 2 400 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 48 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50 000,-- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Stávající akcionáři mají přednostní právo na upsání části nových akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Týniště nad Orlicí, V. Opatrného 973, PSČ 517 21. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva akcionářům označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hro mady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000,-- Kč za jednu akcii. 30 % emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitým vkladem na účet u Československé obchodní banky, a.s. č. 224583655/0300, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno u této banky, nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. 70 % emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitým vkladem na tento účet nejpoz 17.12.2012 - 9.7.2013
Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 4. 11. 2011: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 1 600 000,-- Kč (slovy jeden milion šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 32 (třicet dvě) kmenové akcie o jmenovité hodnotě 50 000,-- Kč (padesát tisíc korun českých) v listinné podobě znějící na jméno. Stávající akcionáři mají přednostní právo na upsání nových akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, tedy pan ing. Bohdan Suchomel na upsání 14 (čtrnácti) akcií, pan ing. Josef Adamec na upsání 14 (čtr nácti) akcií a pan Ivo Rejzek na upsání 4 (čtyř) akcií. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Týniště nad Orlicí, V. Opatrného 973, PSČ 517 21. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva akcionářům označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000,-- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za jednu akcii. Sto procent (100%) emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitým vkladem na účet u Československé obchodní banky, a.s. č. 224583655/0300, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno u této banky, nejpozději do 1 (jednoh o) měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. 14.11.2011 - 22.12.2011
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 25. 11. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 2 400 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 48 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50 000,-- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Stávající akcionáři mají přednostní právo na upsání části nových akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, tedy pan ing. Bohdan Suchomel na upsání 21 akcie, pan ing. Josef Adamec na uspání 21 akcie a p an Ivo Rejzek na upsání 6 akcií. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Týniště nad Orlicí, V. Opatrného 973, PSČ 517 21. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva akcionářům označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hro mady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000,-- Kč za jednu akcii. 100% emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 měsíce ode dne uspání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana ing. Bohdana Suchomela vůči společnosti z titulu tří smluv o postoupení pohledávek ze dne 22.11.2010, podle které akciová společnost Valvolube a.s. dluží panu ing. Bohdanu Suchomelovi částk u ve výši 1 090 468,75 Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 1 050 000,-- Kč. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana ing. Josefa Adamce vůči společnosti z titulu tří smluv o postoupení pohledávek ze dne 22.11.2010, podle které akciová společnost Valvolube a.s. dluží panu ing. Josefu Adamcovi částku ve výš i 1 090 468,75 Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu uspaných akcií ve výši 1 050 000,-- Kč. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Ivo Rejzka vůči společnosti z titulu tří smluv o postoupení pohledávek ze dne 22.11.2010, podle které akciová společnost Valvolube a.s. dluží panu Ivo Rejzkovi částku ve výši 311 562,50 Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií v výši 300 000,-- Kč. Důvodem započtení jsou nedostatečné finanční zdroje společnosti a nemožnost uhradit závazky. Pokud bude využita možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti uzavře upisovatel a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 měsíce ode dne up sání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 30.12.2010 - 15.6.2011
Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 25. 4. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka, o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 1 000 000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 20 (dvacet) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50 000,-- Kč (padesát tisíc korun českých) v listinné podobě znějících na jméno. Stávající akcionáři mají přednostní právo na upsání části nových akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, tedy pan ing. Bohdan Suchomel na upsání 10 (deseti) akcií a pan ing. Josef Adamec na upsání 10 (deseti) akcií. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Týniště nad Orlicí, V. Opatrného 973, PSČ 517 21. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva akcionářům označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000,-- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za jednu akcii. Sto procent (100%) emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana ing. Bohdana Suchomela vůči společnosti z titulu smlouvy o částečném postoupení pohledávky ze dne 17. 4. 2007, podle které akciová společnost Valvolube a.s. dluží panu ing. Bohdanu Suchomel ovi částku ve výši 500 000,-- Kč (slovy pět set tisíc korun českých), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 500 000,-- Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Důvodem započtení jsou nedostatečné finanční zdroje společnosti a nemožnost uhradit závazek. Pokud bude využita možnost započtení této peněžité pohledávky vůči společnosti uzavře upisovatel a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsí ce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana ing. Josefa Adamce vůči společnosti z titulu smlouvy o částečném postoupení pohledávky ze dne 17. 4. 2007, podle které akciová společnost Valvolube a.s. dluží panu ing. Josefu Adamcovi část ku ve výši 500 000,-- Kč (slovy pět set tisíc korun českých), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 500 000,-- Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Důvodem započtení jsou nedostatečné finanční zdroje společnosti a nemožnost uhradit závazek. Pokud bude využita možnost započtení této peněžité pohledávky vůči společnosti uzavře upisovatel a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsí ce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 30.4.2007 - 25.6.2007
Obchodní společnost Valvolube s.r.o. se sídlem Týniště nad Orlicí, V. Opatrného 973, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 517 21, identifikační číslo 474 73 193 změnila právní formu na akciovou společnost. Právní účinky změny právní formy nastávají ke dni právn í moci rozhodnutí. 19.5.2006
Společníci: 12.11.1992 - 12.11.1992
Karel S t r á n í k , nar. 15.7.1944, bytem Týniště n.Orl., Okružní 912 12.11.1992 - 12.11.1992
Naďa S u c h o m e l o v á , nar. 19.7.1950, bytem Hradec Králové, M.Horákové 1061 12.11.1992 - 12.11.1992
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat navenek a podepisovat za ni jednatel společnosti. 12.11.1992 - 12.11.1992
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 100.000,--. Vklady jednotlivých společníků činí Kčs 50.000,--. 12.11.1992 - 12.11.1992
Ke dni zápisu v obchodním rejstříku bylo společníky splaceno Kčs 65.000,-základního jmění. Zbytek vkladu bude splacen do 1 roku od podpisu spol. smlouvy. 12.11.1992 - 12.11.1992
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 6.11.1992 podle zák.č. 513/91 Sb. 12.11.1992 - 19.5.2006

Aktuální kontaktní údaje Valvolube a.s.

Kapitál Valvolube a.s.

zakladni jmění 10 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.7.2014
zakladni jmění 10 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.7.2013 - 30.7.2014
zakladni jmění 8 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2011 - 9.7.2013
zakladni jmění 6 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.6.2011 - 22.12.2011
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.6.2007 - 15.6.2011
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.5.2006 - 25.6.2007
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.1.2006 - 19.5.2006
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.7.2005 - 4.1.2006
zakladni jmění 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.3.2000 - 13.7.2005
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.11.1992 - 30.3.2000

Akcie Valvolube a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 208 9.7.2013
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 160 22.12.2011 - 9.7.2013
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 128 15.6.2011 - 22.12.2011
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 80 25.6.2007 - 15.6.2011
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 60 19.5.2006 - 25.6.2007

Sídlo Valvolube a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa V. Opatrného 973 , Týniště nad Orlicí 517 21 2.12.2013
Adresa V. Opatrného 973 , Týniště nad Orlicí 517 21 19.5.2006 - 2.12.2013
Adresa V. Opatrného 973 , Týniště nad Orlicí 517 21 18.11.1998 - 19.5.2006
Adresa ČSAD - Za tratí , 517 21 Týniště nad Orlicí Česká republika
12.11.1992 - 18.11.1998

Předmět podnikání Valvolube a.s.

Platnost údajů od - do
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 1.4.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 1.4.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.4.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.4.2010
- silniční motorová doprava nákladní 17.12.1999 - 19.5.2006
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 17.12.1999 - 1.4.2010
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 17.12.1999 - 1.4.2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.11.1992 - 1.4.2010

vedení firmy Valvolube a.s.

Statutární orgán Valvolube a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují společně předseda a místopředseda představenstva. Člen představenstva může navenek jménem společnosti jednat samostatně, pokud jej k tomu předseda společně s místopředsedou předsta venstva písemně zmocní. 2.12.2013
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují společně předseda a místopředseda představenstva. Člen představenstva může navenek jménem společnosti jednat samostatně, pokud jej k tomu předseda společně s místopředsedou předsta venstva písemně zmocní. 19.5.2006 - 2.12.2013
Způsob jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti navenek samostatně pouze na základě písemné plné moci udělené tomuto jednateli druhým jednatelem opravňující jej ke konkrétně specifikovanému jednání. Jinak jsou jednatelé oprávněni jednat jménem společnosti navenek pouze společně. 12.6.2001 - 19.5.2006
Způsob jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti a zastupovat ji navenek vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány. Pokud závazky, o kterých se jedná, hodnotově vyjádřeno, přesahují částku 20 000,-- Kč, pak k jejich uzavření je zapotřebí podpisu dvou jednatelů, a to v tomto zastoupení: ing. Josef Adamec spolu a ing. Bohdanem Suchomelem ing. Josef Adamec spolu a Karlem Stráníkem. 4.2.2000 - 12.6.2001
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat navenek a podepisovat za ni jednatel společnosti. 12.11.1992 - 4.2.2000
místopředseda představenstva Ing. Bohdan Suchomel 30.7.2014
Vznik členství 15.3.2010
Vznik funkce 24.4.2013
Adresa: Milady Horákové 1061/37 , Hradec Králové 500 06
předseda představenstva Ing. Josef Adamec 31.5.2015
Vznik členství 15.3.2010
Vznik funkce 6.12.2012
Adresa: 144 , Dětkovice 798 04
Jednatel Karel Stráník 12.11.1992 - 17.12.1999
Adresa: Okružní 912 , Týniště nad Orlicí 517 21
Jednatel Karel Stráník 17.12.1999 - 12.6.2001
Zánik funkce 21.2.2001
Adresa: Zvoníčkova 826 , Týniště nad Orlicí 517 21
Jednatel Ing. Josef Adamec 4.2.2000 - 12.6.2001
Adresa: 69 , Dětkovice 798 04
Jednatel Ing. Bohdan Suchomel 25.4.1996 - 19.5.2006
Vznik funkce 25.4.1996
Adresa: Milady Horákové 1061/37 , Hradec Králové 500 06
Jednatel Ing. Josef Adamec 12.6.2001 - 19.5.2006
Vznik funkce 3.1.2000
Adresa: 144 , Dětkovice 798 04
Předseda představenstva Ing. Bohdan Suchomel 19.5.2006 - 1.4.2010
Vznik členství 19.5.2006
Zánik členství 15.3.2010
Vznik funkce 19.5.2006
Zánik funkce 15.3.2010
Adresa: Milady Horákové 1061/37 , Hradec Králové 500 06
Místopředseda představenstva Ing. Josef Adamec 19.5.2006 - 1.4.2010
Vznik členství 19.5.2006
Zánik členství 15.3.2010
Vznik funkce 19.5.2006
Zánik funkce 15.3.2010
Adresa: 144 , Dětkovice 798 04
Člen představenstva Pavel Filla 19.5.2006 - 1.4.2010
Vznik členství 19.5.2006
Zánik členství 15.3.2010
Adresa: Formánkova 431/12 , Hradec Králové 500 11
předseda představenstva Ing. Bohdan Suchomel 1.4.2010 - 17.12.2012
Vznik členství 15.3.2010
Vznik funkce 29.3.2010
Zánik funkce 6.12.2012
Adresa: Milady Horákové 1061/37 , Hradec Králové 500 06
místopředseda představenstva Ing. Josef Adamec 1.4.2010 - 17.12.2012
Vznik členství 15.3.2010
Vznik funkce 29.3.2010
Zánik funkce 6.12.2012
Adresa: 48 , Dětkovice 798 04
člen představenstva Pavel Filla 1.4.2010 - 17.12.2012
Vznik členství 15.3.2010
Adresa: Formánkova 431/12 , Hradec Králové 500 11
místopředseda představenstva Pavel Filla 17.12.2012 - 9.7.2013
Vznik členství 15.3.2010
Zánik členství 24.4.2013
Vznik funkce 6.12.2012
Zánik funkce 24.4.2013
Adresa: Formánkova 431/12 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Ing. Bohdan Suchomel 17.12.2012 - 9.7.2013
Vznik členství 15.3.2010
Adresa: Milady Horákové 1061/37 , Hradec Králové 500 06
předseda představenstva Ing. Josef Adamec 17.12.2012 - 30.7.2014
Vznik členství 15.3.2010
Vznik funkce 6.12.2012
Adresa: 48 , Dětkovice 798 04
místopředseda představenstva Ing. Bohdan Suchomel 9.7.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 15.3.2010
Vznik funkce 24.4.2013
Adresa: Milady Horákové 1061/37 , Hradec Králové 500 06
předseda představenstva Ing. Josef Adamec 30.7.2014 - 31.5.2015
Vznik členství 15.3.2010
Vznik funkce 6.12.2012
Adresa: 48 , Dětkovice 798 04

Dozorčí rada Valvolube a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marta Adamcová 2.12.2013
Vznik členství 15.3.2010
Adresa: 431 , Určice 798 04
člen dozorčí rady Mgr. Naďa Suchomelová 2.12.2013
Vznik členství 15.3.2010
Adresa: Milady Horákové 1061/37 , Hradec Králové 500 06
předseda dozorčí rady Ivo Rejzek 13.11.2015
Vznik členství 15.3.2010
Vznik funkce 29.3.2010
Adresa: Na výsluní 275 , Albrechtice nad Orlicí 517 22
Předseda dozorčí rady Ivo Rejzek 19.5.2006 - 1.4.2010
Vznik členství 19.5.2006
Zánik členství 15.3.2010
Vznik funkce 19.5.2006
Zánik funkce 15.3.2010
Adresa: Poštovní 214 , Albrechtice nad Orlicí 517 22
Člen dozorčí rady Marta Adamcová 19.5.2006 - 1.4.2010
Vznik členství 19.5.2006
Zánik členství 15.3.2010
Adresa: 431 , Určice 798 04
Člen dozorčí rady Mgr. Naďa Suchomelová 19.5.2006 - 1.4.2010
Vznik členství 19.5.2006
Zánik členství 15.3.2010
Adresa: Milady Horákové 1061/37 , Hradec Králové 500 06
předseda dozorčí rady Ivo Rejzek 1.4.2010 - 2.12.2013
Vznik členství 15.3.2010
Vznik funkce 29.3.2010
Adresa: Poštovní 214 , Albrechtice nad Orlicí 517 22
člen dozorčí rady Marta Adamcová 1.4.2010 - 2.12.2013
Vznik členství 15.3.2010
Adresa: 431 , Určice 798 04
člen dozorčí rady Mgr. Naďa Suchomelová 1.4.2010 - 2.12.2013
Vznik členství 15.3.2010
Adresa: Milady Horákové 1061/37 , Hradec Králové 500 06
předseda dozorčí rady Ivo Rejzek 2.12.2013 - 13.11.2015
Vznik členství 15.3.2010
Vznik funkce 29.3.2010
Adresa: Poštovní 214 , Albrechtice nad Orlicí 517 22

Sbírka Listin Valvolube a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2512/SL 36 insolvenční rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2015 15.5.2015 1
B 2512/SL 35 insolvenční rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové 13.1.2015 13.1.2015 15.1.2015 4
B 2512/SL 34 insolvenční rozhodnutí vyhláška Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2014 31.7.2014 1
B 2512/SL 33 insolvenční rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2014 14.5.2014 15.5.2014 2
B 2512/SL 32 insolvenční rozhodnutí zahájení Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2014 14.3.2014 1
B 2512/SL 31 insolvenční rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2013 23.12.2013 6.1.2014 1
B 2512/SL 30 insolvenční rozhodnutí vyhláška Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2013 2.12.2013 6.12.2013 1
B 2512/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2013 10.7.2013 21
B 2512/SL 28 notářský zápis, ostatní NZ 71/2013, zápis z jednání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2013 10.7.2013 8
B 2512/SL 27 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2013 22.1.2013 6
B 2512/SL 26 notářský zápis, ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 11.12.2012 21.12.2012 7
B 2512/SL 25 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2012 21.5.2012 12
B 2512/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2011 8.12.2011 21
B 2512/SL 23 notářský zápis NZ 213/2011 Krajský soud v Hradci Králové 4.11.2011 7.11.2011 15.11.2011 5
B 2512/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2011 10.5.2011 20.6.2011 26
B 2512/SL 21 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2010 15.11.2010 15.12.2010 9
B 2512/SL 20 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 7.12.2010 7.12.2010 21
B 2512/SL 19 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2010 30.3.2010 2.4.2010 15
B 2512/SL 18 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2009 30.6.2009 19
B 2512/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2007 4.6.2007 21
B 2512/SL 16 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2007 26.4.2007 12.5.2007 8
B 2512/SL 15 notářský zápis, účetní závěrka, podpisové vzory 2005 Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2006 18.4.2006 3.5.2006 53
B 2512/SL 14 zakladatelské dokumenty, notářský zápis - NZ 287/2005,288/2005 Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2005 23.12.2005 23.12.2005 19
B 2512/SL 13 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 5.8.2002 22.7.2005 22.7.2005 7
B 2512/SL 12 notářský zápis NZ 129/2005, NZ 130/2005 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2005 1.6.2005 1.6.2005 9
B 2512/SL 11 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2004 7.5.2004 7.5.2004 5
B 2512/SL 8 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2001 27.4.2001 27.4.2001 9
B 2512/SL 7 notářský zápis NZ 50/2001, NZ 37/2001 Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2001 9.3.2001 9.3.2001 19
B 2512/SL 5 notářský zápis, ostatní NZ 1/2000 Krajský soud v Hradci Králové 3.1.2000 13.1.2000 13.1.2000 9
B 2512/SL 4 notářský zápis NZ 280/99 Krajský soud v Hradci Králové 15.12.1999 15.12.1999 15.12.1999 8
B 2512/SL 9 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2002 8
B 2512/SL 6 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2000 4
B 2512/SL 3 ostatní - zápis rozh.valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 14.10.1998 2
B 2512/SL 2 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 14.10.1998 6
B 2512/SL 10 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, podpisové vzory, smlouvy o převodu obchod. podílu NZ 628/2002 Krajský soud v Hradci Králové 1.8.2002 23
B 2512/SL 1 notářský zápis - NZ 83/98 Krajský soud v Hradci Králové 14.10.1998 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Valvolube a.s.

IČO (identifikační číslo) 47473193
Jméno Valvolube a.s.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Vznik první živnosti: 12.11.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo Valvolube a.s.

Živnosti a provozovny Valvolube a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kateřinská 209, Liberec 460 14
Identifikační číslo provozovny 1002394171
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2007
Provozovna č. 2
Provozovna V. Opatrného 973, Týniště nad Orlicí 517 21
Identifikační číslo provozovny 1002394163
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.1.2001

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna V. Opatrného 973, Týniště nad Orlicí 517 21
Identifikační číslo provozovny 1002394163
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1999

Živnost č. 3 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.2003
Provozovna č. 1
Provozovna V. Opatrného 973, Týniště nad Orlicí 517 21
Identifikační číslo provozovny 1002394163
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.2.2003

Živnost č. 4 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1995
Zánik oprávnění 30.1.2001

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.4.1997
Zánik oprávnění 29.3.2010

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Valvolube a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Bohdan Suchomel
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Adamec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Valvolube a.s.

IČO: 47473193
Firma: Valvolube a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Základní územní jednotka: Týniště nad Orlicí
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.11.1992

Sídlo Valvolube a.s.

Sídlo: V. Opatrného 973, Týniště nad Orlicí 517 21

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních chemických výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image