Firma VALUE ADDED, a.s. IČO 26130521


VALUE ADDED, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VALUE ADDED, a.s. (26130521) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Opletalova 958/27, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 11. 1999 a je stále aktivní. VALUE ADDED, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o VALUE ADDED, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VALUE ADDED, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VALUE ADDED, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VALUE ADDED, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VALUE ADDED, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9756
IČO (identifikační číslo osoby) 26130521
Jméno VALUE ADDED, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 22.11.1999
Valná hromada rozhodla dne 15.6.2017 o zvýšení základního kapitálu z dosavadních 3.325.000,- Kč na částku ve výši 3.380.000,- Kč, takto: a) základní kapitál se zvyšuje tj. o částku ve výši 55.000,- Kč, úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, b) upisování nad ani pod navrhovanou částku se nepřipouští; c) upsáno bude 11 (jedenáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč za 1 akcii; d) emisní kurs upsaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou; e) vzhledem k tomu, že se všichni stávající akcionáři vzdali přednostního práva na úpis akcií, se neuvádí údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií f) úpis akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům takto: - Ing. Mgr. Miloš Kačírek, Ph.D., narozený 31.12.1964 upíše kusy akcie ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, za 1 akcii - Ing. Karel Kříž, narozený 27.4.1961 upíše 4 kusy akcie ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč,za 1 akcii, - Ing. Milan Novák, narozený 23.8.1962, upíše 3 kusy akcie ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, za 1 akcii g) předem určení zájemci upíší akcie nejpozději do deseti dnů ode dne rozhodnutí valné hromady, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií h) žádná z nově upisovaných akcií nebude upsána na základě veřejné nabídky i) emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen na účet společnosti č. 259766056/0300 vedený u ČSOB, a.s. a lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií je 30 dnů ode dne úpisu akcií 23.6.2017
Společnost VALUE ADDED, a.s., IČ 26130521, se sídlem Praha 1, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 9756, jako společnost rozdělovaná, byla rozdělena odštěpením se založením dvou nových, a to společnosti TRICROSS - INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 95 8/27, PSČ 110 00, IČ 04523873, na kterou přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti, a společnosti VALUE ADDED Czech a.s., se sídlem Mníšek pod Brdy, Rymaně 928, PSČ 525 10, IČ 04523776, podle projektu rozdělení odštěpením ze dne 25.8.2015, s chválený valnou hromadou rozdělované společnosti dne 23.10.2015. 3.11.2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 19.5.2015 o zvýšení základního kapitálu takto: a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 3.035.000,- Kč na částku ve výši 3.325.000,- Kč, tj. o částku ve výši 290.000,- Kč, úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, b) upisování nad ani pod navrhovanou částku se nepřipouští c) upsáno bude 58 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč za jednu akcii d) emisní kurs upsaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou; e) vzhledem k tomu, že se všichni stávající akcionáři vzdali přednostního práva na úpis akcií, se neuvádí údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií f) úpis akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům takto: - Ing. Roman Češka, narozený 29.1.1964 upíše 17 kusů akcií, ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč za 1 akcii - Ing. Mgr. Miloš Kačírek, Ph.D., narozený 31.12.1964 upíše 4 kusy akcie ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, za 1 akcii - Ing. Karel Kříž, narozený 27.4.1961 upíše 31 kus akcie ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, za 1 akcii - Ing. Milan Novák, narozený 23.8.1962, upíše 4 kusy akcie ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč za 1 akcii - Ing. Tomáš Polák, narozený 23.8.1963, upíše 2 kusy akcie ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč za 1 akcii g) předem určení zájemci upíší akcie nejpozději do deseti dnů ode dne rozhodnutí valné hromady, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií h) žádná z nově upisovaných akcií nebude upsána na základě veřejné nabídky i) emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen na účet společnosti č. 259766056/0300 vedený u ČSOB, a.s. a lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií je 30 dnů ode dne úpisu akcií 18.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 19.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.8.2014 - 23.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 1 19.8.2014 - 23.6.2017
Na základě usnesení valné hromady o schválení zvýšení základního kapitálu dojde ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady. Základní kapitál bude zvýšen z částky 2.420.000,- Kč (dva milióny čtyři sta dvacet tisíc kor un českých) o částku 615.000,- Kč (šest set patnáct tisíc korun českých) na celkovou hodnotu 3.035.000,- (tři milióny třicet pět tisíc korun českých). Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude společnost emitovat 123 (jedno sto dv acet tři) kusů nových kmenových akcií na jméno, omezeně převoditelné, v listinné podobě. Omezení převoditelnosti nově emitovaných akcií bude stejné, jaké je u všech ostatních akcií společnosti. Každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých). Na základě rozhodnutí valné hromady budou akcie upsány dohodou všech akcionářů o účasti na zvýšení základního kapitálu ve formě notářského zápisu ve smyslu ustanovení § 205 Obchodního zákoníku. Emisní kurz nových akcií bude 5.000,- Kč (pě t tisíc korun českých) za jednu akcii. Dohodu všech akcionářů ve formě notářského zápisu je možné uzavřít do 30 (třiceti) dnů od zaslání oznámení všem akcionářům na jejich e-mailovou adresu, o tom, že bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení valné hr omady o schválení zvýšení základního kapitálu dle § 203, odst. 4 Obchodního zákoníku, a to každý pracovní den v době od 10 do 11 hod. Místem upsání akcií je sídlo společnosti VALUE ADDED, a.s., emisní kurz akcií bude splacen na účet č. 259766056/0300 vede ný u ČSOB, a.s. IBAN: CZ 8803000000000259766056. 24.6.2013 - 12.9.2013
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu VALUE ADDED a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČ 26130521 z částky 2.145.000,-Kč (dva miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) o částku 275.000,-Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) na celkovou hodnotu 2.420.000,-Kč (dva miliony čtyřista dvacet tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení podílů na základním kapitálu společnosti těch akcionářů, kteří se svým mimořádným přínosem osobně podíleli na podnikatelské činnosti společnosti a na výsledcích jejího hospodaření. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním 55-ti ks (padesáti pěti kusů) nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (pět tisíc korun českých). Upisovatel je povinnen ve lhůtě 30 - ti (třiceti) dnů od zaslání oznámení všem akcionářům na jejich e-mailovou adresu, o tom, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o schválení záměru zvýšení základního kapitálu dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku spole čnosti do obchodního rejstříku splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty akcií, jinak je upsání neúčinné. Paněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u Československé obchodní banky, a.s. č. účtu 482973023/0300. Akcie budou upsány dohodou všech akcionářů o účasti na zvýšení základního kapitálu ve formě notářského zápisu ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Emisní kurz nových akcií bude činit 5.000,-Kč (pět tisíc korun českých) za jednu akcii. Dohoda všech akcionářů ve formě notářského zápisu bude uzavřena do 30-ti dnů od zaslání oznámení všem akcionářům na jejich e-mailovou adresu o tom, že bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení valné hromady o schválení záměru zvýšení základního kapitá lu podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. 10.10.2011 - 19.1.2012
Společnost změnila právní formu tak, že společnost s ručením omezeným VALUE ADDED, s.r.o. se sídlem Praha 1, Opletalova 37, IČ 261 30 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, rejstříkové vložce C 72853, se přeměnila na akciovou společnost VALUE ADDED, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 37, IČ 261 30 521 a je nyní zapsána v obchodním rejsříku vedeném Městským soudem v Praze, rejstříkové vložce B 9756. 3.2.2005
Společnost se přeměnila na akciovou společnost VALUE ADDED, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 37, IČ 261 30 521 a je nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , rejstříkové vložce B 9756. 3.2.2005 - 3.2.2005

Aktuální kontaktní údaje VALUE ADDED, a.s.

Kapitál VALUE ADDED, a.s.

zakladni jmění 3 380 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.6.2017
zakladni jmění 3 325 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.6.2015 - 23.6.2017
zakladni jmění 3 035 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.9.2013 - 18.6.2015
zakladni jmění 2 420 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2012 - 12.9.2013
zakladni jmění 2 145 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.2.2005 - 19.1.2012
zakladni jmění 715 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.12.2002 - 3.2.2005
zakladni jmění 615 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.11.1999 - 24.12.2002

Akcie VALUE ADDED, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 676 23.6.2017
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 665 18.6.2015 - 23.6.2017
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 607 12.9.2013 - 18.6.2015
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 484 19.1.2012 - 12.9.2013
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 429 3.2.2005 - 19.1.2012

Sídlo VALUE ADDED, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Opletalova 958/27 , Praha 110 00 11.8.2006
Adresa Opletalova 1284/37 , Praha 110 00 22.11.1999 - 11.8.2006

Předmět podnikání VALUE ADDED, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2009
Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik 3.2.2005
Organizační a ekonomické poradenství 3.2.2005 - 21.7.2009
Poradenství v oblasti obchodu, služeb a investic 3.2.2005 - 21.7.2009
Zprostředkování obchodu, služeb a investic 3.2.2005 - 21.7.2009
Poradensko-konzultační činnost mezi veřejností, sdělovacími prostředky a podnikatelsko-obchodními subjekty (public relations) 3.2.2005 - 21.7.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.2.2005 - 21.7.2009
Poradenská činnost v oblasti komplexního řešení pohledávek 3.2.2005 - 21.7.2009
Poradenství v oblasti ekologie 3.2.2005 - 21.7.2009
oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik 26.9.2001 - 3.2.2005
organizační a ekonomické poradenství 22.11.1999 - 3.2.2005
poradenství v oblasti obchodu, služeb a investic 22.11.1999 - 3.2.2005
zprostředkování obchodu, služeb a investic 22.11.1999 - 3.2.2005
poradensko-konzultační činnost mezi veřejností, sdělovacími prostředky a podnikatelsko-obchodními subjekty (public relations) 22.11.1999 - 3.2.2005
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.11.1999 - 3.2.2005
poradenská činnost v oblasti komplexního řešení pohledávek 22.11.1999 - 3.2.2005
poradenství v oblasti ekologie 22.11.1999 - 3.2.2005

vedení firmy VALUE ADDED, a.s.

Statutární orgán VALUE ADDED, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se činí tak, že osoba, která je oprávněna k jednání jménem společnosti, připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané firmě společnosti. 21.7.2009
Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba. 3.2.2005 - 21.7.2009
Jménem společnosti jedná jednatel. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis. 22.11.1999 - 3.2.2005
předseda představenstva Ing. Karel Kříž 23.6.2017
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: Za Vápenkou 337 , Psáry 252 44
člen představenstva Ing. Petr Čermák 23.6.2017
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: Antala Staška 1027/67 , Praha 140 00
jednatel Ing. Roman Češka 22.11.1999 - 25.2.2000
Adresa: Rymaně 928 , Mníšek pod Brdy 252 10
jednatel JUDr. Marie Češková 25.2.2000 - 26.9.2001
Zánik funkce 1.7.2001
Adresa: Na Celné 1391/11 , Praha 150 00
Jednatel Ing.Mgr. Miloš Kačírek 26.9.2001 - 3.2.2005
Vznik funkce 1.7.2001
Adresa: Vyžlovská 2247/44 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Roman Češka 3.2.2005 - 11.8.2006
Zánik členství 30.4.2006
Vznik funkce 3.2.2005
Zánik funkce 30.4.2006
Adresa: Rymaně 928 , Mníšek pod Brdy 252 10
předseda představenstva Mgr. Ing. Miloš Kačírek 3.2.2005 - 30.8.2007
Zánik členství 20.7.2007
Vznik funkce 3.2.2005
Zánik funkce 20.7.2007
Adresa: Generála Janouška 965/7 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Borák 3.2.2005 - 30.8.2007
Vznik funkce 3.2.2005
Adresa: Janýrova 3227/3 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jan Vašíček 30.8.2007 - 29.7.2008
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 19.5.2008
Adresa: Konstantinova 1481/20 , Praha 149 00
místopředseda představenstva JUDr. Marie Češková 11.8.2006 - 21.7.2009
Vznik členství 1.5.2006
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 1.5.2006
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Na Celné 1391/11 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Borák 30.8.2007 - 21.7.2009
Vznik členství 3.2.2005
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 16.8.2007
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Janýrova 3227/3 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Tomáš Polák 15.10.2008 - 21.7.2009
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: Příběnická 1033/14 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Petr Čermák 21.7.2009 - 23.3.2011
Vznik členství 25.6.2009
Adresa: Legerova 1822/43 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Roman Češka 21.7.2009 - 19.1.2012
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 2.11.2011
Vznik funkce 25.6.2009
Zánik funkce 2.11.2011
Adresa: Rymaně 928 , Mníšek pod Brdy 252 10
člen představenstva Ing. Tomáš Polák 21.7.2009 - 19.1.2012
Vznik členství 25.6.2009
Adresa: Příběnická 1033/14 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Borák 21.7.2009 - 19.8.2014
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Janýrova 3227/3 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Polák 19.1.2012 - 19.8.2014
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 8.11.2011
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Příběnická 1033/14 , Praha 130 00
Jméno Roman Češka 19.8.2014 - 19.8.2014
Adresa: Rymaně 928 , Mníšek pod Brdy 252 10
člen představenstva Ing. Petr Čermák 23.3.2011 - 3.4.2016
Vznik členství 25.6.2009
Adresa: Antala Staška 1027/67 , Praha 140 00
Předseda představenstva Roman Češka 19.8.2014 - 23.6.2017
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: Rymaně 928 , Mníšek pod Brdy 252 10
Člen představenstva Ing. Karel Kříž 19.8.2014 - 23.6.2017
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 15.6.2017
Adresa: Za Vápenkou 337 , Psáry 252 44
člen představenstva Ing. Petr Čermák 3.4.2016 - 23.6.2017
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 15.6.2017
Adresa: Antala Staška 1027/67 , Praha 140 00

Dozorčí rada VALUE ADDED, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Janáček 23.6.2017
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: Liliová 221/13 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Janáček 3.2.2005 - 21.7.2009
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 3.2.2005
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Liliová 221/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Petra Křížová 3.2.2005 - 21.7.2009
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 3.2.2005
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Za Vápenkou 337 , Psáry 252 44
člen dozorčí rady Ing. Milada Těhlová 3.2.2005 - 21.7.2009
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 3.2.2005
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: 1 , Chlístov 256 01
člen dozorčí rady Ing. Petra Křížová 21.7.2009 - 19.8.2014
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Za Vápenkou 337 , Psáry 252 44
člen dozorčí rady Ing. Milada Těhlová 21.7.2009 - 19.8.2014
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: 1 , Chlístov 256 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Janáček 21.7.2009 - 30.11.2016
Vznik členství 25.6.2009
Vznik funkce 29.6.2009
Adresa: Liliová 221/13 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Janáček 30.11.2016 - 23.6.2017
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 29.6.2009
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: Liliová 221/13 , Praha 110 00

Prokura VALUE ADDED, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Roman Češka 12.12.2000 - 3.2.2005
Adresa: Rymaně 928 , Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno Ing. Roman Češka 11.8.2006 - 21.7.2009
Adresa: Rymaně 928 , Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno Ing. Karel Kříž 11.8.2006 - 19.8.2014
Adresa: Za Vápenkou 337 , Psáry 252 44

Sbírka Listin VALUE ADDED, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9756/SL 69 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 11.11.2015 25.11.2015 22
B 9756/SL 68 účetní závěrka [2015] Městský soud v Praze 7.10.2015 3.11.2015 4
B 9756/SL 67 účetní závěrka [2015] Městský soud v Praze 2.9.2015 3.11.2015 15
B 9756/SL 66 notářský zápis [NZ 877/2015] Městský soud v Praze 23.10.2015 3.11.2015 35
B 9756/SL 65 notářský zápis [NZ 662/2015] Městský soud v Praze 25.8.2015 3.11.2015 29
B 9756/SL 64 notářský zápis [NZ 662/2015] projek rozdělení Městský soud v Praze 25.8.2015 8.9.2015 9.9.2015 30
B 9756/SL 63 notářský zápis [NZ 662/2015] projekt rozdělení odštěpením Městský soud v Praze 25.8.2015 28.8.2015 31.8.2015 30
B 9756/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2015 18.6.2015 14
B 9756/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 380/2014 Městský soud v Praze 19.6.2014 2.7.2014 1.9.2014 26
B 9756/SL 59 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 19.6.2014 2.7.2014 1.9.2014 75
B 9756/SL 58 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 3.9.2012 2.7.2014 1.9.2014 2
B 9756/SL 57 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 11.8.2014 12
B 9756/SL 56 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 27.3.2014 7.4.2014 11
B 9756/SL 55 notářský zápis NZ 269/2013 Městský soud v Praze 11.7.2013 22.8.2013 17.9.2013 8
B 9756/SL 54 notářský zápis NZ 214/2013 Městský soud v Praze 6.6.2013 20.6.2013 27.6.2013 13
B 9756/SL 53 účetní závěrka -2011-vzz Městský soud v Praze 31.12.2011 23.11.2012 28.11.2012 2
B 9756/SL 52 účetní závěrka -2011-příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 23.11.2012 28.11.2012 3
B 9756/SL 51 účetní závěrka -2011-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 23.11.2012 28.11.2012 4
B 9756/SL 50 notářský zápis NZ 520/2012 Městský soud v Praze 20.8.2012 17.9.2012 24.9.2012 11
B 9756/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.8.2012 17.9.2012 24.9.2012 19
B 9756/SL 48 notářský zápis NZ 440/2011 Městský soud v Praze 2.11.2011 20.1.2012 9
B 9756/SL 47 účetní závěrka -VZaZ za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.11.2011 15.11.2011 2
B 9756/SL 46 účetní závěrka -rozvaha za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.11.2011 15.11.2011 4
B 9756/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2009 7.11.2011 8.11.2011 19
B 9756/SL 44 notářský zápis NZ 333/2011 Městský soud v Praze 29.8.2011 11.10.2011 14
B 9756/SL 43 účetní závěrka r.2009 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 30.7.2010 2
B 9756/SL 42 účetní závěrka r.2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 30.7.2010 4
B 9756/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.8.2007 16.2.2010 1
B 9756/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.8.2007 16.2.2010 1
B 9756/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.7.2009 21.7.2009 1
B 9756/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2009 21.7.2009 1
B 9756/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.7.2009 21.7.2009 1
B 9756/SL 36 notářský zápis NZ 522/2009 Městský soud v Praze 2.7.2009 21.7.2009 7
B 9756/SL 35 účetní závěrka - příloha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.7.2009 21.7.2009 3
B 9756/SL 34 účetní závěrka - výkaz zisků r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.7.2009 21.7.2009 2
B 9756/SL 33 účetní závěrka - rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.7.2009 21.7.2009 4
B 9756/SL 32 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 8.10.2008 15.10.2008 1
B 9756/SL 31 ostatní zápis č.4 z představenstva Městský soud v Praze 26.9.2008 15.10.2008 1
B 9756/SL 30 ostatní - záp.z mim.VH Městský soud v Praze 25.6.2008 31.7.2008 3
B 9756/SL 29 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 19.5.2008 31.7.2008 4
B 9756/SL 28 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 7
B 9756/SL 27 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 9.8.2007 3.9.2007 3
B 9756/SL 26 ostatní -záp.ze zased.předst.č.3/2007 Městský soud v Praze 16.7.2007 3.9.2007 2
B 9756/SL 25 ostatní -záp.ze zased.předst.č.2/2007 Městský soud v Praze 20.7.2007 3.9.2007 2
B 9756/SL 24 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.9.2007 12
B 9756/SL 23 účetní závěrka r.2005+zpr. o vzt.+VH /6.5.05/ Městský soud v Praze 31.12.2005 11.7.2006 12.7.2006 10
B 9756/SL 22 ostatní -zpr.představenstva+o vztazích Městský soud v Praze 3.5.2005 15.6.2005 20.6.2005 0
B 9756/SL 21 účetní závěrka k 2.2.05+audit Městský soud v Praze 2.2.2005 15.6.2005 20.6.2005 0
B 9756/SL 20 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 15.6.2005 20.6.2005 0
B 9756/SL 19 účetní závěrka k 31.10.04+audit Městský soud v Praze 31.10.2004 22.2.2005 0
B 9756/SL 18 posudek znalce č.646 Městský soud v Praze 9.12.2004 22.2.2005 0
B 9756/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ17/05+náv.změny práv.formy Městský soud v Praze 14.1.2005 22.2.2005 0
B 9756/SL 16 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 1.7.2004 3.8.2004 0
B 9756/SL 15 ostatní -zpr.jednatele+o vztazích r.03 Městský soud v Praze 5.4.2004 1.7.2004 3.8.2004 0
B 9756/SL 14 účetní závěrka r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.5.2003 4.6.2003 0
B 9756/SL 13 ostatní -zpr.jednatele+o vztazích r.02 Městský soud v Praze 9.4.2003 9.5.2003 4.6.2003 0
B 9756/SL 12 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 11.2.2002 14.2.2003 0
B 9756/SL 11 notářský zápis -NZ704/01 Městský soud v Praze 23.11.2001 14.2.2003 0
B 9756/SL 10 notářský zápis, smlouvy o převodu obchod. podílu -NZ433/02 Městský soud v Praze 3.7.2002 22.10.2002 0
B 9756/SL 9 účetní závěrka r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 12.8.2002 0
B 9756/SL 8 notářský zápis -NZ155/01 Městský soud v Praze 21.3.2001 12.12.2001 0
B 9756/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.6.2001 12.12.2001 0
B 9756/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.3.2001 12.12.2001 0
B 9756/SL 5 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 4.7.2001 27.9.2001 0
B 9756/SL 4 výroční zpráva r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 4.7.2001 27.9.2001 0
B 9756/SL 3 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.11.2000 21.2.2001 0
B 9756/SL 2 ostatní -prezenční listina-VH Městský soud v Praze 22.11.2000 21.2.2001 0
B 9756/SL 1 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 1.11.1999 12.1.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VALUE ADDED, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26130521
Jméno VALUE ADDED, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 22.11.1999
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo VALUE ADDED, a.s.

Živnosti a provozovny VALUE ADDED, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Zprostředkování obchodu, služeb a investic

  • Poradenství v oblasti obchodu, služeb a investic

  • Poradensko-konzultační činnost mezi veřejností, sdělovacími prostředky a podnikatelsko-obchodními subjekty (public relations)

  • Poradenská činnost v oblasti komplexního řešení pohledávek

  • Organizační a ekonomické poradenství

  • Poradenství v oblasti ekologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.11.1999

Živnost č. 2 Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.6.2001

Živnost č. 3 Poradensko-konzultační činnost mezi veřejností, sdělovacími prostředky a podnikatelsko-obchodními subjekty (public relations)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu, služeb a investic

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poradenská činnost v oblasti komplexního řešení pohledávek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Poradenství v oblasti obchodu, služeb a investic

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Poradenství v oblasti ekologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VALUE ADDED, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Čermák
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Kříž

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VALUE ADDED, a.s.

IČO: 26130521
Firma: VALUE ADDED, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.11.1999

Sídlo VALUE ADDED, a.s.

Sídlo: Opletalova 958/27, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image