Firma Valar Czech Oil, a.s. IČO 43004211


Valar Czech Oil, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Valar Czech Oil, a.s. (43004211) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dopraváků 749/3, 184 00 Praha Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 10. 1991 a je stále aktivní. Valar Czech Oil, a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Valar Czech Oil, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Valar Czech Oil, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Valar Czech Oil, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Valar Czech Oil, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Valar Czech Oil, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 982
IČO (identifikační číslo osoby) 43004211
Jméno Valar Czech Oil, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.10.1991
Počet členů statutárního orgánu: 2 20.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 20.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.8.2014
Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s. peněžitým vkladem takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s., z částky 4,600.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých) o částku 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou částku 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun čes kých). Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti NOCC, a.s. bude upsáno 40 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc k orun českých). 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto: - panem Ing. Janem Lukavským, CSc., nar. 27.09.1950, bytem Praha 8, Kobylisy, Hovorčovická 1715/26 - 25 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 1 0.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); - panem Ing. Janem Novákem, nar. 02.11.1948, bytem Kolín II, Rimavské Soboty 893 - 5 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). - panem Ing. Markem Hejdukem, nar. 01.09.1963, bytem Tehovec,;Tehovecká 129 - 10 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: dese t tisíc korun českých). 4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost NOCC, a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základní ho kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností NOCC, a.s. dojde ve společnosti NOCC, a.s. na adrese Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 3, PSČ 184 00, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hodin. 7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., nar. 27.09.1950, se připouští možnost započtení částky 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), tj. jeho peněžité pohledávky ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2012/003/1, uzavřené dne 23.01.2012 mezi panem Ing. Janem Lukavským, CSc., jako věřitelem, a společností NOCC, a.s., jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). 8. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., nar. 27.09.1950, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluj e souhlas. 9. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Novákem, nar. 02.11.1948, se připouští možnost započtení částky 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), tj. části jeho peněžité p ohledávky ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) z celkové částky 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2012/005/1, uzavřené dne 27.02. 2012 mezi pane m Ing. Janem Novákem, jako věřitelem, a společností NOCC, a.s., jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). 10. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Novákem, nar. 02.11.1948, může být započtena výlučně část pohledávky uvedená a specifikovaná v odstavci 9. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas. 11. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, nar. 01.09.1963, se připouští možnost započtení částky 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. jeho peněžité p ohledávky ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2012/009/1, uzavřené dne 06.08. 2012 mezi panem Ing. Markem Hejdukem, jako věřitelem, a společností NOCC, a.s., jako d lužníkem, znějící na částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 12. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, nar. 01.09.1963, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 11. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje so uhlas. 13. Návrhy smluv o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určeným zájemcům, a to panu Ing. Janu Lukavskému, CSc., panu Ing. Janu Novákovi, a panu Ing. Marku Hejdukovi, je povinno vypracovat představenstvo společnosti NOCC, a.s. a doručit jim ho nejpoz ději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií. 14. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. 15. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 16. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 17. Veřejný úpis se nepřipouští. 25.9.2012 - 12.11.2012
Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s. peněžitým vkladem takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s., z částky 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) o částku 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na celkovou částku 4,600.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun če ských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti NOCC, a.s. bude upsáno 60 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc k orun českých). 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto: - panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, bytem Tehovecká 129, 251 62 Tehovec - 50 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč (slo vy: deset tisíc korun českých, - panem Ing. Janem Lukavským, CSc., r.č. 500927/201, bytem Hovorčovická 1715/26, Praha 8 - 10 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých ) a emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost NOCC, a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základní ho kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta čtrnáct(14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností NOCC, a.s. dojde v společnosti NOCC, a.s. na adrese Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 3, PSČ 184 00, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hodin. 7. Upisovatelé jsou povinni nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit třicet procent (30%) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 233174191/0300 vedený u Československé obc hodní banky, a.s. založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií a zbývající část na tento účet nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, se připouští možnost započtení částky 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), tj. jeho peněžité poh ledávky ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za společností NOCC, a.s. vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2009/002/1, uzavřené dne 11.3.2009 mezi panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, jako věřitelem, a společností NOCC, a .s., IČ: 43004211, jako dlužníkem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.05.2009 a Dodatku č. 2 ze dne 04.06.2009, znějících na celkovou částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 9. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Markem Hejdukem, r.č. 630901/1368, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 8. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje sou hlas. 10. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci, a to panu Ing. Marku Hejdukovi, r.č. 630901/1368, je povinno vypracovat představenstvo společnosti NOCC, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byl a mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií. 11. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. 12. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 14. Veřejný úpis se nepřipouští. 19.11.2009 - 15.12.2009
Rozhodnutím Úřadu městské části Praha 8, odbor živnostenský č.j. ŽO/650/2009/PM/3, které nabylo právní moci dne 26.3.2009 bylo zrušeno živnostenské oprávnění k provozování živnosti s předmětem podnikání: silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní p rovozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 15.4.2009
Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s. peněžitým vkladem takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti NOCC, a.s., z částky 2.100.000,- Kč o částku 1.900.000,- Kč na celkovou částku 4.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlu čně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti NOCC, a.s. bude upsáno 190 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč. 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto: panem Ing. Janem Lukavským, CSc., r.č. 500927/201, bytem Praha 8, Hovorčovická 1715/26 - 83 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč, panem Ing. Janem Novákem, r.č. 481102/407, bytem Kolín II, Rimavské Soboty 893 - 82 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč, panem Ing. Karlem Malimánkem, r.č. 531018/083, bytem Kutná Hora, Viničná 327 - 18 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč, panem Josefem Veselým, r.č. 430706/091, bytem Kolín II, Rimavské Soboty 836 - 7 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč. 4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost NOCC, a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základní ho kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností NOCC, a.s. dojde v společnosti NOCC, a.s. na adrese Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 3, PSČ 184 00, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hodin. 7. Upisovatelé jsou povinni nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit třicet procent (30 %) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 216595875/0300 vedený u Československé ob chodní banky, a.s., založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií a zbývající část na tento účet nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., r.č. 500927/201, se připouští možnost započtení částky 700.000,- Kč, tj. jeho peněžité pohledávky ve výši 700.000,- Kč za společností NOCC, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce č. OS/2008/010/1, uzavřené dne 08.08.2008 mezi panem Ing. Janem Lukavským, CSc., jako věřitelem a společností NOCC, a.s., IČ: 430 04 211, jako dlužníkem. 9. Na úhradu části emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, a to panem Ing. Janem Lukavským, CSc., může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 8. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas. 10. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci, a to panu Ing. Janu Lukavskému, CSc. je povinno vypracovat představenstvo společnosti NOCC, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi u zavřena smlouva o upsání akcií. 11. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. 12. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 14. Veřejný úpis se nepřipouští. 25.11.2008 - 11.8.2009
Na společnost přešlo v důsledku fůze sloučením jmění společnosti EF ESTATES, s.r.o. , se sídle m Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, IČ : 270 70 395 , zapsané v ochodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C , vložka 94044. 4.6.2004
K 14. 12. 1993 bylo splaceno celé základní jmění. 21.2.1994
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne 26. 9. 1991 se zakladatelé dohodli na složení představenstva společnosti, dozorčí rady, byly schváleny stanovy společnosti. Zakladatelé si rozdělili celý akciový kapitál a z takto upsa- ného akciového kapitálu bylo splaceno 50 000,- Kčs. 23.10.1991

Aktuální kontaktní údaje Valar Czech Oil, a.s.

Kapitál Valar Czech Oil, a.s.

zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.2012
zakladni jmění 4 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.2009 - 12.11.2012
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.11.2009 - 15.12.2009
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 91%
Platnost od - do 3.12.2008 - 19.11.2009
zakladni jmění 2 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.7.1995 - 3.12.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.2.1994 - 20.7.1995
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.10.1991 - 21.2.1994

Akcie Valar Czech Oil, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 500 17.10.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 500 12.11.2012 - 17.10.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 460 15.12.2009 - 12.11.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 400 3.12.2008 - 15.12.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 210 15.12.2003 - 3.12.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 147 20.7.1995 - 15.12.2003
Akcie na majitele 10 000 Kč 63 20.7.1995 - 15.12.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 5 21.2.1994 - 20.7.1995
Akcie na majitele 100 000 Kč 5 21.2.1994 - 20.7.1995
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 23.10.1991 - 21.2.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 6 23.10.1991 - 21.2.1994

Sídlo Valar Czech Oil, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dopraváků 749 3, 184 00 Praha Česká republika
17.10.2016
Adresa Dopraváků 749/3 , Praha 184 00 15.12.2003 - 17.10.2016
Adresa Trojská 13 , Praha 8 Česká republika
7.2.1996 - 15.12.2003
Adresa Hovorčovická 26 , Praha 8 Česká republika
23.10.1991 - 7.2.1996

Předmět podnikání Valar Czech Oil, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 19.11.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.11.2009
výroba a zpracování paliv a maziv 15.12.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.12.2003
testování, měření a analýzy 15.12.2003 - 19.11.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 15.12.2003 - 19.11.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 15.12.2003 - 19.11.2009
výroba a dovot chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 15.12.2003 - 19.11.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 15.12.2003 - 19.11.2009
činnost technických poradců v oblasti chemie 15.12.2003 - 19.11.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 15.12.2003 - 19.11.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 15.12.2003 - 19.11.2009
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 15.12.2003 - 19.11.2009
reklamní činnost a marketing 15.12.2003 - 19.11.2009
činnost účetních poradců 10.3.1998 - 3.9.2001
silniční motorová doprava nákladní 10.3.1998 - 15.4.2009
činnost ekonomických poradců 10.3.1998 - 19.11.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 10.3.1998 - 19.11.2009
prodej jedů a žiravin 10.3.1998 - 19.11.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 kus balení 10.3.1998 - 19.11.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti chemie 4.1.1995 - 10.3.1998
Poradenská činnost v oblasti chemie 4.1.1995 - 19.11.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 4.1.1995 - 19.11.2009
Provádění poradenské, obstaravatelské, účetní, obchodní, zprostředkovatelské a s tím spojené výrobní činnosti. 23.10.1991 - 4.1.1995

vedení firmy Valar Czech Oil, a.s.

Statutární orgán Valar Czech Oil, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 20.8.2014
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva nebo členové či člen představenstva na základě plné moci. 13.1.2003 - 20.8.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a I. místopředseda, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 10.3.1998 - 13.1.2003
Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně všichni členové představenstva. 7.2.1996 - 10.3.1998
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis aspoň dva členové představenstva. 23.10.1991 - 7.2.1996
předseda představnestva Ing. Jan Lukavský CSc. 20.8.2014
Vznik členství 7.7.2014
Vznik funkce 7.7.2014
Adresa: Hovorčovická 1715 26, 182 00 Praha Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Ivana Lukavská 20.8.2014
Vznik členství 7.7.2014
Vznik funkce 7.7.2014
Adresa: Hovorčovická 1715 26, 182 00 Praha Česká republika
Člen představenstva Jiří Kucler 23.10.1991 - 21.2.1994
Adresa: Hovorčovická 15 , Praha 8 Česká republika
Člen představenstva Josef Materna 23.10.1991 - 21.2.1994
Adresa: Střední 366 , Neratovice - Libiš Česká republika
Člen představenstva Ladislav Kožený 21.2.1994 - 7.2.1996
Adresa: Tisovecká 901 , 280 02 Kolín II. Česká republika
Člen představenstva Karel Malimánek 21.2.1994 - 7.2.1996
Adresa: Viničná 327 , Kutná Hora 284 01
Člen představenstva Jan Lukavský 23.10.1991 - 10.3.1998
Adresa: Hovorčovická 1715/26 , Praha 182 00
Člen představenstva ing. Jan Novák 7.2.1996 - 10.3.1998
Adresa: Rimavské Soboty 893 , 280 02 Kolín II. Česká republika
I. místopředseda představenstva Ing. Jan Lukavský CSc. 10.3.1998 - 4.1.2000
Adresa: Hovorčovická 1715/26 , Praha 182 00
Člen představenstva ing. Václav Brtek 7.2.1996 - 23.9.2002
Zánik funkce 29.1.2001
Adresa: Žižkova 386 , Kolín III Česká republika
předseda představenstva ing. Jan Novák 10.3.1998 - 23.9.2002
Zánik funkce 29.1.2001
Adresa: Rimavské Soboty 893 , Kolín 280 02
člen představenstva ing. Václav Vosecký 10.3.1998 - 23.9.2002
Adresa: Moravská 758 , Pečky Česká republika
člen ing. Ivana Lukavská 7.2.1996 - 3.1.2003
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: Hovorčovická 26 , Praha 8 Česká republika
člen představenstva ing. Václav Vosecký 23.9.2002 - 3.1.2003
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: Okružní 641 , Kolín Česká republika
předseda představenstva Ing. Václav Brtek 23.9.2002 - 3.1.2003
Vznik funkce 29.1.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: Žižkova 386 , Kolín III Česká republika
I. místopředseda představenstva Ing. Jan Lukavský CSc. 4.1.2000 - 13.1.2003
Adresa: Hovorčovická 26 , Praha 8 Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Hampl 23.9.2002 - 13.1.2003
Vznik funkce 29.1.2002
Adresa: Dolní 355 , 284 01 Kutná Hora Česká republika
předseda představenstva David Thoma 3.1.2003 - 13.1.2003
Vznik funkce 18.6.2001
Adresa: Na švihalce 10 , Praha 2 Česká republika
místopředseda představenstva ing. Jan Hampl 13.1.2003 - 8.10.2003
Adresa: Dolní 355 , Kutná Hora 284 01
místopředseda představenstva Ing. Martin Barták 8.10.2003 - 1.3.2004
Vznik funkce 13.12.2002
Zánik funkce 13.10.2003
Adresa: Jateční 801 , 280 02 Kolín IV Česká republika
předseda představenstva ing. Jan Lukavský Csc. 13.1.2003 - 7.4.2004
Zánik funkce 29.1.2004
Adresa: Hovorčovická 26 , Praha 8 Česká republika
člen představenstva ing. Václav Loula 13.1.2003 - 7.4.2004
Zánik funkce 29.1.2004
Adresa: Sídliště 1. máje 1137 , Strakonice 386 01
Místopředseda představenstva Ing. Jan Novák 1.3.2004 - 7.4.2004
Vznik členství 1.11.2003
Vznik funkce 1.11.2003
Zánik funkce 29.1.2004
Adresa: Rimavské Soboty 893 , 280 02 Kolín II Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jan Novák 7.4.2004 - 31.10.2007
Zánik členství 26.6.2007
Vznik funkce 29.1.2004
Zánik funkce 26.6.2007
Adresa: Rimavské Soboty 893 , 280 02 Kolín II Česká republika
člen představenstva Ing. Václav Loula 7.4.2004 - 31.10.2007
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 29.1.2004
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Sídliště I. máje 1137 , Strakonice Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Lukavský CSc. 7.4.2004 - 25.11.2008
Vznik funkce 29.1.2004
Zánik funkce 24.1.2008
Adresa: Hovorčovická 26 , Praha 8 Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Malimánek 7.4.2004 - 25.11.2008
Vznik funkce 29.1.2004
Zánik funkce 24.1.2008
Adresa: Viničná 327 , Kutná Hora Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Ivana Lukavská 30.11.2007 - 12.11.2012
Vznik členství 30.10.2007
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 30.10.2007
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: Hovorčovická 26 , 182 00 Praha 8 Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Lukavský CSc. 25.11.2008 - 12.11.2012
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 28.1.2008
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: Hovorčovická 1715 , 180 00 Praha 8 Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Malimánek 25.11.2008 - 12.11.2012
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Viničná 327 , 284 01 Kutná Hora Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Lukavský CSc. 12.11.2012 - 20.8.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 7.7.2014
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 7.7.2014
Adresa: Hovorčovická 1715 26, 182 00 Praha 8 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Ivana Lukavská 12.11.2012 - 20.8.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 7.7.2014
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 7.7.2014
Adresa: Hovorčovická 1715 26, 182 00 Praha 8 Česká republika

Dozorčí rada Valar Czech Oil, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Karel Malimánek 20.8.2014
Vznik členství 7.7.2014
Vznik funkce 7.7.2014
Adresa: Viničná 327 , 284 01 Kutná Hora Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Marek Hejduk 4.10.2017
Vznik členství 7.7.2014
Adresa: V Žaludech 399 2, 251 01 Říčany Česká republika
Člen dozorčí rady Jiří Kucler 21.2.1994 - 7.2.1996
Adresa: Hovorčovická 15 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Člen dozorčí rady Alena Vargová 21.2.1994 - 7.2.1996
Adresa: Zahradnická 1723 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Člen dozorčí rady Josef Veselý 21.2.1994 - 4.1.2000
Adresa: Rimavské Soboty 836 , 280 00 Kolín II. Česká republika
Člen dozorčí rady ing. Martin Barták 7.2.1996 - 23.9.2002
Zánik funkce 29.1.2001
Adresa: Jateční 801 , Kolín IV Česká republika
Člen dozorčí rady ing. Zuzana Zemanová 7.2.1996 - 23.9.2002
Zánik funkce 29.1.2001
Adresa: Kukelského 904 , Praha 14 Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Karel Malimánek 4.1.2000 - 3.1.2003
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: Viničná 327 , 284 01 Kutná Hora Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Zuzana Zemanová 23.9.2002 - 3.1.2003
Vznik funkce 29.1.2001
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: Kukelská 904 , Praha 14 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Šorm 23.9.2002 - 3.1.2003
Vznik funkce 29.1.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: Smetanova 241 , Kolín III Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Souček 3.1.2003 - 8.10.2003
Vznik členství 18.6.2001
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: Na Staré mlýnské cestě 404 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
člen dozorčí rady Josef Veselý 3.1.2003 - 8.10.2003
Vznik funkce 18.6.2001
Adresa: Rimavské Soboty 836 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Ing. Robert Kott 8.10.2003 - 1.3.2004
Vznik funkce 13.12.2002
Zánik funkce 13.10.2003
Adresa: Chlumčany 222 , 334 42 Plzeň - jih Česká republika
předseda dozorčí rady Josef Veselý 8.10.2003 - 7.4.2004
Vznik funkce 8.1.2003
Zánik funkce 29.1.2004
Adresa: Rimavské Soboty 836 , Kolín II Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Karel Malimánek 1.3.2004 - 7.4.2004
Vznik funkce 1.11.2003
Zánik funkce 29.1.2004
Adresa: Viničná 327 , Kutná Hora Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Zuzana Zemanová 3.1.2003 - 31.10.2007
Zánik členství 21.12.2006
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 21.12.2006
Adresa: Kukelská 904 , Praha 14 Česká republika
předseda dozorčí rady Josef Veselý 7.4.2004 - 25.11.2008
Vznik funkce 29.1.2004
Zánik funkce 24.1.2008
Adresa: Rimavské Soboty 836 , Kolín II Česká republika
člen dozorčí rady Ivan Hála 7.4.2004 - 25.11.2008
Vznik funkce 29.1.2004
Zánik funkce 24.1.2008
Adresa: Prokopa Velikého 330 , Kolín 3 Česká republika
člen dozorčí rady Ivan Hála 25.11.2008 - 19.11.2009
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: Prokopa Velikého 330 , 280 02 Kolín III Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Marek Hejduk 19.11.2009 - 1.3.2012
Vznik členství 22.10.2009
Zánik členství 14.10.2011
Adresa: Tehovecká 129 , 251 62 Tehovec Česká republika
předseda dozorčí rady Josef Veselý 25.11.2008 - 12.11.2012
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 22.10.2008
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: Rimavské Soboty 836 , 280 02 Kolín II Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jan Novák 25.11.2008 - 12.11.2012
Vznik členství 21.10.2008
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Rimavské Soboty 893 , 282 02 Kolín II Česká republika
předseda dozorčí rady Josef Veselý 12.11.2012 - 20.8.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 7.7.2014
Vznik funkce 16.7.2012
Zánik funkce 7.7.2014
Adresa: Rimavské Soboty 836 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Ing. Jan Novák 12.11.2012 - 20.8.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 14.5.2013
Adresa: Rimavské Soboty 893 , 280 02 Kolín Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Karel Malimánek 12.11.2012 - 20.8.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 7.7.2014
Adresa: Viničná 327 , 284 01 Kutná Hora Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Marek Hejduk 20.8.2014 - 15.6.2016
Vznik členství 7.7.2014
Adresa: Tehovecká 129 , Tehovec 251 62
člen dozorčí rady Ing. Marek Hejduk 15.6.2016 - 4.10.2017
Vznik členství 7.7.2014
Adresa: Družstevní 1424/8 , Říčany 251 01

Sbírka Listin Valar Czech Oil, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 982/SL 59 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 266/2014 Městský soud v Praze 7.7.2014 25.7.2014 28.8.2014 23
B 982/SL 58 ostatní záp.ze zased.představenstva Městský soud v Praze 7.7.2014 25.7.2014 28.8.2014 1
B 982/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 4.11.2013 5.11.2013 24
B 982/SL 56 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 4.11.2013 5.11.2013 26
B 982/SL 55 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 4.11.2013 5.11.2013 23
B 982/SL 54 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2009 4.11.2013 5.11.2013 25
B 982/SL 53 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 4.11.2013 5.11.2013 25
B 982/SL 52 účetní závěrka [2007], výroční zpráva [2007], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2007 4.11.2013 5.11.2013 27
B 982/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.10.2009 4.11.2013 5.11.2013 19
B 982/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.8.2012 4.11.2013 5.11.2013 18
B 982/SL 49 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 28.6.2012 12.12.2012 12.12.2012 1
B 982/SL 48 ostatní výpi ze zápisu řádné VH Městský soud v Praze 28.6.2012 12.12.2012 12.12.2012 2
B 982/SL 47 notářský zápis NZ 3601/2012 Městský soud v Praze 21.8.2012 25.10.2012 25.10.2012 16
B 982/SL 46 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 30.11.2009 11.1.2010 3
B 982/SL 45 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 30.11.2009 11.1.2010 3
B 982/SL 44 notářský zápis NZ 445/2009 Městský soud v Praze 22.10.2009 2.12.2009 16
B 982/SL 43 notářský zápis NZ 519/2008 Městský soud v Praze 21.10.2008 31.10.2008 2.12.2008 11
B 982/SL 42 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 22.10.2008 31.10.2008 2.12.2008 1
B 982/SL 41 ostatní -zápis ze zasedání představen. Městský soud v Praze 28.1.2008 31.10.2008 2.12.2008 1
B 982/SL 40 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.1.2008 31.10.2008 2.12.2008 6
B 982/SL 39 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 21.10.2008 31.10.2008 2.12.2008 1
B 982/SL 38 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 21.10.2008 31.10.2008 2.12.2008 1
B 982/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 21.2.2008 21.2.2008 29
B 982/SL 36 ostatní - výpis ze záp. zased.DR Městský soud v Praze 21.12.2006 12.9.2007 15.2.2008 1
B 982/SL 35 ostatní - výpis ze záp.předst.+ rezig. Městský soud v Praze 26.6.2007 12.9.2007 15.2.2008 2
B 982/SL 34 ostatní - výpis ze záp.předst.+ rezig. Městský soud v Praze 16.11.2006 12.9.2007 15.2.2008 2
B 982/SL 33 ostatní - odstoupení z fun. Městský soud v Praze 10.6.2005 12.9.2007 15.2.2008 1
B 982/SL 31 ostatní -výp.ze záp.představ.a DR Městský soud v Praze 30.10.2007 1.2.2008 1
B 982/SL 30 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 30.10.2007 1.2.2008 1
B 982/SL 32 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 22.6.2005 2.10.2007 2
B 982/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 5.6.2006 6.6.2006 27
B 982/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva 1.8.03-31.12.04+aud.+zpr.o vzt Městský soud v Praze 31.12.2004 29.6.2005 1.6.2005 18
B 982/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva 1.1.03-31.7.03+audit+zpr.o vzt Městský soud v Praze 31.7.2003 29.6.2005 1.6.2005 31
B 982/SL 25 ostatní -zápis z jed.DR+představenstva Městský soud v Praze 13.10.2003 15.6.2004 0
B 982/SL 24 ostatní záp.z mimořád.jed.představenst Městský soud v Praze 30.10.2003 15.6.2004 0
B 982/SL 23 ostatní -zápis z mimořádné DR Městský soud v Praze 30.10.2003 15.6.2004 0
B 982/SL 22 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 29.1.2004 15.6.2004 0
B 982/SL 21 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 29.1.2004 15.6.2004 0
B 982/SL 20 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 29.1.2004 15.6.2004 0
B 982/SL 19 notářský zápis -NZ46/04 Městský soud v Praze 29.1.2004 15.6.2004 0
B 982/SL 18 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 15.6.2004 0
B 982/SL 16 notářský zápis -NZ147/04-148/04+návrh fúze Městský soud v Praze 16.3.2004 15.6.2004 0
B 982/SL 15 notářský zápis -NZ146/04+návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 16.3.2004 15.6.2004 0
B 982/SL 14 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.1.2004 4.2.2004 5.2.2004 0
B 982/SL 13 notářský zápis -NZ529/2003 Městský soud v Praze 7.10.2003 18.12.2003 0
B 982/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 30.7.2003 31.7.2003 0
B 982/SL 10 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 16.4.2003 16.4.2003 17.4.2003 0
B 982/SL 9 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 18.6.2001 15.1.2003 0
B 982/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ35/2002 Městský soud v Praze 24.1.2002 15.1.2003 0
B 982/SL 6 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 24.1.2002 15.1.2003 0
B 982/SL 4 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 16.7.2002 1.8.2002 0
B 982/SL 3 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 30.9.1999 6.1.2000 0
B 982/SL 1 ostatní zakl.smlouva Městský soud v Praze 26.9.1991 27.3.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Valar Czech Oil, a.s.

IČO (identifikační číslo) 43004211
Jméno Valar Czech Oil, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 11.11.1992
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 4

Sídlo Valar Czech Oil, a.s.

Živnosti a provozovny Valar Czech Oil, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dopraváků 749/3, Praha 184 00
Identifikační číslo provozovny 1000983030
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.10.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Dobrušská 602, Solnice 517 01
Identifikační číslo provozovny 1010531875
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Zagarolská 163, Nelahozeves 277 51
Identifikační číslo provozovny 1011849968
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 9.10.2017

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Zagarolská 163, Nelahozeves 277 51
Identifikační číslo provozovny 1011849968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2017

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.9.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Dobrušská 602, Solnice 517 01
Identifikační číslo provozovny 1010531875
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Zagarolská 163, Nelahozeves 277 51
Identifikační číslo provozovny 1011849968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2017

Živnost č. 4 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Zagarolská 163, Nelahozeves 277 51
Identifikační číslo provozovny 1011849968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2017

Živnost č. 5 Poradenská činnost v oblasti chemie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 1.4.1996

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti chemie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 11.3.1996

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.1996
Zánik oprávnění 18.4.2001

Živnost č. 9 Činnost ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.3 zák.č.455/91 Sb., o živn.podnikání ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg a jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1996
Zánik oprávnění 30.12.2000

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1996
Zánik oprávnění 26.3.2009

Živnost č. 15 Činnost technických poradců v oblasti chemie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2002
Zánik oprávnění 3.11.2013

Živnost č. 19 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Valar Czech Oil, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Lukavský CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Ivana Lukavská

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Valar Czech Oil, a.s.

IČO: 43004211
Firma: Valar Czech Oil, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Dolní Chabry
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.10.1991

Sídlo Valar Czech Oil, a.s.

Sídlo: Dopraváků 749/3, Praha 184 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba rafinovaných ropných produktů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s chemickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
tracking image