Firma VAL REAL a.s. IČO 25753495


VAL REAL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VAL REAL a.s. (25753495) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Spálená 84/5, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 4. 1999 a je stále aktivní. VAL REAL a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o VAL REAL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VAL REAL a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VAL REAL a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VAL REAL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VAL REAL a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5878
IČO (identifikační číslo osoby) 25753495
Jméno VAL REAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.4.1999
Způsob řízení: Monistický 28.1.2014
Počet členů správní rady: 1 28.1.2014 - 17.8.2015
Valná hromada rozhodla o podřízení společnosti zákonu č. 90/2013 Sb., zákon o obchodních korporacích, dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 31.12.2013
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 20 000 000,00 Kč (dvacet miliónů korun českých), vydáním 40 (čtyřiceti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydaných v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,00 Kč (p ět set tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem předem upsaného zájemce - JUDr. Jana Mazánka, r.č. 610622/1385, bytem Praha 12, Modřany, Pet ržílova 3303/17, ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku ( tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. Emisní ku rs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 500 000,00 Kč (pět set tisíc korun českých). Schvaluje se upsání všech nových akcií nepeněžitým vkladem budovy občanské vybavenosti čísla popisného 18 postavené na pozem ku evidovaném v katastru nemovitostí jako stavební parcela čísla parcelního st. 23, (bez pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako stavební parcela čísla parcelního st. 23, který již je ve vlastnictví společnosti) zapsané v Katastru nemovitostí Česk é republiky v listu vlastnictví číslo 4087 pro obec Rakovník a katastrální území Rakovník; tyto nemovitosti bylyl oceněny znaleckým posudkem číslo 3861/91/07 znalce Miloslava Lva, Rakovník, Pražská 140, jmenovaného pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10.4.2007 spisové značky 2 Nc 4343/2007-9, které nabylo právní moci dne 8.5.2007, na 20 479 420,00 Kč (dvacet miliónů čtyři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých); na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítá vá v hodnotě 20,000.000,00 Kč (dvacet miliónů korun českých) a upisovateli tedy bude vydáno 40 (čtyřicet) na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 20 000 000,00 Kč (dvacet miliónů korun českých) a upisovateli tedy bude vydáno 4 0 (čtyřicet) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500 000,00 Kč (pět set tisíc korun českých). Lhůta pro upsání akcií se stanoví na 15 (patnáct) dnů od doručení oznámení o podán í návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty je představenstvo povinno zájemci oznámit nejpozději do 15 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku, a to písemně, na adresu jeho trvalého bydliště; místem upisování je sídlo společnosti - Praha 1, V Jámě 1, v pracovní dny od 10.00 do 13.00 hodin. Představenstvo je povinno zájemci nejpozději s oznámením o počátku běhu lhůty pro upsání akcií doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; vypracování návrhu smlouvy o upsání akcií je povinno na náklady společnosti zajistit představenstvo. Emismí kurs akcií (nepeněžitý vklad) musí být splacen nejpozději do 7 (sedmi) dnů od upsání akcií na místě samém - v budově čp. 23 v katastrálním uzemí Rakovník, která je předmětem vkladu. Poukázky na akcie nebudou vydány. 20.2.2008 - 26.3.2008
Mimořádná valná hromada, konaná dne 30. prosince 2004, přijala toto usnesení: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 11 000 000, Kč (jedenáct miliónů korun českých), vydáním 110 (jednoho sta deseti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000 ,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - JUDr. Jana Mazánka, r.č. 610622/1385, bytem Praha 12, Modřany, Petržílova 303/17, ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 o dst. 2 písm., d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 3. emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 4. schvaluje se upsání všech nových akcií nepeněžitým vkladem budovy občanské vybavenosti číslo popisného 18 postavené na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako stavební parcela čísla parcelního st. 23, (bez pozemku evidovaného v katastru nemovito stí jako stavební parcela čísla parcelního st. 23, který je ve vlastnictví společnosti) zapsané v Katastru nemovitstí České republiky v listu vlastnictví číslo 4 807 pro obec Rakovník a katastrální území Rakovník; tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým p osudkem číslo 3175/135/04 znalce Miloslava Lva, Rakovník Pražská 140, jmenovaného pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13.5.2004 spisové značky Nc 4257/2004, které nabylo právní moci dne 8.6.2004; na emisní kurs nových akcií se nepeněži tý vklad započítává v hodnotě 11 000 000,-- Kč (jedenáct miliónů korun českých) a upisovateli tedy bude vydáno 110 (jedno sto deset) nových nekótovanýh kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000, -- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 5. lhůta pro upsání akcií se stanoví na 15 (patnáct) dnů od doručení oznámení o podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty je představenstvo povinno zájemci oznámit nejpozději do 15 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; místem upisování je sídlo společnosti - Praha 1, V Jámě 1, v pracovní dny od 10,00 do 13,00 hodin. 6. představenstvo je povinno zájemci nejpozději s oznámením o počátku běhu lhůty pro upsání akcií doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; vypracování návrhu smlouvy o upsání akcií je povinno na náklady společnosti zajistit představenstvo. 7. emisní kurs akcií (nepeněžitý vklad) musí být splacen nejpozději do 7 (sedmi) dnů od upsání akcií na místě samém - v budově čp. 23 v katastrálním území Rakovník, která je předmětem vkladu. 8. poukázky na akcie nebudou vydány. 4.4.2005 - 29.7.2006

Kapitál VAL REAL a.s.

zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.8.2002 - 26.3.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 12.4.1999 - 21.8.2002

Akcie VAL REAL a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 42 31.12.2013
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 40 26.3.2008 - 31.12.2013
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 12.4.1999 - 31.12.2013

Sídlo VAL REAL a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Spálená 84/5 , Praha 110 00 10.4.2018
Adresa Vladislavova 1390/17 , Praha 110 00 30.6.2016 - 10.4.2018
Adresa Purkyňova 74/2 , Praha 110 00 17.8.2015 - 30.6.2016
Adresa V jámě 699/1 , Praha 110 00 16.3.2007 - 17.8.2015
Adresa Pod Vrchem 868/63 , Plzeň 312 00 15.12.2006 - 16.3.2007
Adresa V jámě 699/1 , Praha 110 00 12.4.1999 - 15.12.2006

Předmět podnikání VAL REAL a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 31.12.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.7.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl. z. č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného 12.4.1999 - 8.7.2009
reklamní činnost 12.4.1999 - 8.7.2009
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb spojených s pronájmem 12.4.1999 - 31.12.2013

vedení firmy VAL REAL a.s.

Statutární orgán VAL REAL a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární ředitel. 28.1.2014
Společnost zastupují jednotlivý členové představenstva. Každý z členů představenstva má právo zastupovat společnost samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis člen představenstva. 12.4.1999 - 28.1.2014
Statutární ředitel Ing. Ladislava Tlustá CSc. 28.1.2014
Vznik členství 1.1.2014
Vznik funkce 1.1.2014
Adresa: Pod Horou 423 , Slaný 274 01
Předseda představenstva Emil Čaniga 12.4.1999 - 5.9.2000
Adresa: Majakovského 463/19 , Karlovy Vary 360 05
Člen představenstva Gabriela Čanigová 12.4.1999 - 5.9.2000
Adresa: Majakovského 463/19 , Karlovy Vary 360 05
Člen představenstva JUDr. Jan Mazánek 12.4.1999 - 21.8.2002
Adresa: Petržílova 3303/17 , Praha 143 00
Předseda představenstva Emil Čaniga 5.9.2000 - 21.8.2002
Vznik členství 12.4.1999
Zánik členství 30.5.2002
Vznik funkce 12.4.1999
Adresa: Konečná 927/2 , Karlovy Vary 360 05
Člen představenstva Gabriela Čanigová 5.9.2000 - 21.8.2002
Vznik členství 12.4.1999
Zánik členství 30.5.2002
Adresa: Konečná 927/2 , Karlovy Vary 360 05
předseda představenstva JUDr. Jan Mazánek 21.8.2002 - 23.7.2009
Vznik členství 12.4.1999
Vznik funkce 30.5.2002
Adresa: Petržílova 3303/17 , Praha 143 00
člen představenstva Antonín Rojík 21.8.2002 - 23.7.2009
Vznik členství 30.5.2002
Adresa: Šamotka 1580 , Rakovník 269 01
člen představenstva Ladislava Tlustá 21.8.2002 - 23.7.2009
Vznik členství 30.5.2002
Adresa: Pod Horou 423 , Slaný 274 01
předseda představenstva JUDr. Jan Mazánek 23.7.2009 - 19.7.2012
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 21.5.2009
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Petržílova 3303/17 , Praha 143 00
člen představenstva Antonín Rojík 23.7.2009 - 19.7.2012
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: 31 , Bohy 331 41
člen představenstva Ing. Ladislava Tlustá 23.7.2009 - 19.7.2012
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Pod Horou 423 , Slaný 274 01
předseda představenstva JUDr. Jan Mazánek 19.7.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 30.4.2012
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Petržílova 3303/17 , Praha 143 00
člen představenstva Antonín Rojík 19.7.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: 31 , Bohy 331 41
člen představenstva Ing. Ladislava Tlustá 19.7.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Pod Horou 423 , Slaný 274 01
Statutární ředitel Ing. Ladislava Tlustá CSc. 28.1.2014 - 17.8.2015
Vznik členství 1.1.2014
Vznik funkce 1.1.2014
Adresa: Pod Horou 423 , Slaný 274 01

Dozorčí rada VAL REAL a.s.

Platnost údajů od - do
Člen ing. Ladislava Tlustá 12.4.1999 - 5.9.2000
Adresa: Pod Horou 423 , Slaný 274 01
člen Milena Fleková 5.9.2000 - 21.8.2002
Vznik členství 23.5.2000
Zánik členství 30.5.2002
Adresa: Píškova 1959/38 , Praha 155 00
Předseda ing. Vlastimil Tlustý 12.4.1999 - 23.7.2009
Vznik členství 12.4.1999
Vznik funkce 12.4.1999
Adresa: Smetanova 1617 , Slaný 274 01
Člen Martina Mazánková 12.4.1999 - 23.7.2009
Vznik členství 12.4.1999
Adresa: Petržílova 3303/17 , Praha 143 00
člen Jan Flek 21.8.2002 - 23.7.2009
Vznik členství 30.5.2002
Zánik členství 21.5.2009
Adresa: Píškova 1959/38 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady ing. Vlastimil Tlustý 23.7.2009 - 19.7.2012
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 21.5.2009
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Smetanova 1617 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Martina Mazánková 23.7.2009 - 19.7.2012
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Petržílova 3303/17 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Tlustá 23.7.2009 - 19.7.2012
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Pod Horou 423 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Ing. Jana Tlustá 19.7.2012 - 3.10.2013
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Pod Horou 423 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady ing. Vlastimil Tlustý 19.7.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 30.4.2012
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Smetanova 1617 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Martina Mazánková 19.7.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Petržílova 3303/17 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Tlustá 3.10.2013 - 28.1.2014
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Pod Horou 423 , Slaný 274 01

Sbírka Listin VAL REAL a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5878/SL 47 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 13.5.2015 22.5.2015 2
B 5878/SL 46 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 13.5.2015 22.5.2015 4
B 5878/SL 45 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 13.5.2015 22.5.2015 1
B 5878/SL 44 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 27.5.2014 17.6.2014 4
B 5878/SL 43 účetní závěrka [2013]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 27.5.2014 17.6.2014 2
B 5878/SL 42 účetní závěrka [2013]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 27.5.2014 17.6.2014 1
B 5878/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 468/2013 Městský soud v Praze 19.12.2013 23.12.2013 21.1.2014 25
B 5878/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.1.2007 13.2.2007 19.2.2007 14
B 5878/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.10.2006 27.12.2006 28.12.2006 12
B 5878/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 20.9.2004 20.9.2004 25
B 5878/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 30.6.2003 23.10.2003 11.11.2003 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VAL REAL a.s.

IČO (identifikační číslo) 25753495
Jméno VAL REAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 12.4.1999
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo VAL REAL a.s.

Živnosti a provozovny VAL REAL a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Poštovní 18, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1007467193
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 13.5.1999
Provozovna č. 2
Provozovna Ouvalova 390/5, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1005925755
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 10.6.2005

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl.z. č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VAL REAL a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ladislava Tlustá

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VAL REAL a.s.

IČO: 25753495
Firma: VAL REAL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.4.1999

Sídlo VAL REAL a.s.

Sídlo: Vladislavova 1390/17, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Reklamní činnosti
tracking image