Firma UPC Česká republika, s.r.o. IČO 00562262


UPC Česká republika, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

UPC Česká republika, s.r.o. (00562262) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Závišova 502/5, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 1991 a je stále aktivní. UPC Česká republika, s.r.o. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o UPC Česká republika, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UPC Česká republika, s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o UPC Česká republika, s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro UPC Česká republika, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UPC Česká republika, s.r.o.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka C 187485
IČO (identifikační číslo osoby) 00562262
Jméno UPC Česká republika, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 4.1.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 19.3.2014
Ze společnosti UPC Česká republika, s.r.o. IČ: 00562262, byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 3.9.2013 zveřejněném ve Sbírce listin, a která přechází odštěpením do nově vznikající společnosti UPC Infrastructure, s. r.o. 3.2.2014
Společnost UPC Česká republika, a.s. změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.1.2012
Na nástupnickou společnost UPC Česká republika, a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, identifikační číslo 005 62 262, která se sloučila se zanikající společností Sloane Park Property Trust, a.s. se sídlem Praha 5, Stodůlky, Sluneční n áměstí 2588/14, PSČ 158 00, identifikační číslo 250 36 459, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Sloane Park Property Trust, a.s. 1.7.2011
Na společnost UPC Česká republika, a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, identifikační číslo 005 62 262, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Forcable s.r.o. se sídlem Praha 4, Závišova 502/5, PSČ 140 00, identifikační číslo 267 05 656, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. 1.10.2010
Na základě smlouvy o upsání akcií a vkladu části podniku ze dne 31.5.2010 mezi společnostmi UPC Česká republika, a.s. a UPC DTH S.á r.l. došlo s účinností ke dni 1.6.2010 k vkladu části podniku UPC Česká republika, a.s., a to části podniku specifikované j ako "obchodní divize DTH" (DTH Business), která zahrnuje poskytování služby UPC Direct spočívající v umožnění příjmu digitálního satelitního vysílání televizního signálu, do základního kapitálu společnosti UPC DTH S.á r.l. 2.8.2010
Na společnost UPC Česká republika, a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, identifikační číslo 005 62 262, jako na společnost nástupnickou, přešlo na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 09.03.2009 k rozhodnému d ni 01.01.2009 jmění (včetně práv a povinností z pracovně-právních vztahů) společností : TES Wireless, s.r.o. se sídlem Praha 9, U svobodárny 5/1500, PSČ 190 00, identifikační číslo 262 14 512, FORCOM NET, s.r.o. se sídlem Olomouc, 8. května 497/37, PSČ 77 2 00, identifikační číslo 259 00 617 a Kabelová televize Karviná, a.s. se sídlem Karviná, Mizerov, Těreškovové 2233/28, PSČ 734 01, identifikační číslo 258 78 310, jako společností zanikajících bez likvidace fúzí sloučením. 1.6.2009
Společnost byla sloučena se zanikající společností Karneval Media s.r.o., se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, okres Plzeň-město, PSČ 318 00, IČ: 617 76 203. Na společnost přeslo jmenění zanikajíci společnosti Karneval Media s.r.o. 1.9.2007
Dne 20. dubna 2007 rozhodla společnost UPC Czech Holding B.V. vykonávající jakožto jediný akcionář působnost valné hromady společnosti UPC Česká republika, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti UPC Česká republika, a.s. takto: 1. Rozhodnutím o změně registrace, spis. zn.: 2007/142/zem/UPC, č.j.: zem/3142/07 ze dne 14. března 2007 rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 5 písm. c) a § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování r ozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, o registraci změny skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů společnosti spočívající ve změně výše vkladu jediného ak cionáře společnosti jeho navýšením z 3.805.200.000,- Kč o částku 1.790.000.000,- Kč na 5.595.200.000,- Kč. 2. Základní kapitál společnosti ve výši 3.805.200.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 3.805.200.000,- Kč na 5.595.200.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 1.790.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 179 kusů, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč. 4. Společnost UPC Czech Holding B.V. jako jediný akcionář společnosti se ve smyslu ust. § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, vzdala svého přednostního práva na upisování nových akcií společnosti v souvislosti s tímto z výšením základního kapitálu společnosti. Všechny akcie budou s emisním kurzem 10.000.000,- Kč pro každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti UPC Czech Holding B.V., se sídlem 1119 Amsterdam, Schiphol-Rijk, Boeinga venue 53, Nizozemské království, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu sm louvy o upsání akcií společnosti UPC Czech Holding B.V. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností UPC Czech Holding B.V. do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Wein hold Legal, v.o.s. 5. Nově upsané akcie budou splaceny výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře jakožto upisovatele uvedené pod bodem 6 níže za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. 6. Připouští se možnost započtení části pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti svědčící mu na základě Dlužního úpisu (v originálu ?Promissory Note?), ze dne 28. prosince 2006 podle holandského práva a z dodatku k tomuto dlužnímu ú pisu ze dne 14. února 2007 (s účinky od 29. prosince 2006) vystavenými společností, jako dlužníkem, ve prospěch společnosti UNITE HOLDCO III B.V., se sídlem Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, Nizozemské království, registrované v obchodní komoře v Amster damu pod číslem 34251998, jako věřiteli, která byla jedinému akcionáři postoupena a převedena na základě vícečetného postoupení a převodu Smlouvami o postoupení práv a povinností z dlužního úpisu, Dohodami o koupi pohledávek z dlužního úpisu a Listinami o postoupení dlužního úpisu, všech ze dne 28. prosince 2006 (dále jen jako ?Dohody o postoupení pohledávky z dlužního úpisu?), které byly uzavřeny mezi: a. UNITE HOLDCO III B.V., jako postupitelem/převodcem, a společností LIBERTY GLOBAL EUROPE N.V., se sídlem Boeingavenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodní komoře pod číslem 33274976, jako postupníkem/nabyvatele m, a UPC Česká republika a.s., jako dlužníkem, b. LIBERTY GLOBAL EUROPE N.V., jako postupitelem/převodcem, a společností LIBERTY GLOBAL EUROPE FINANCING B.V., se sídlem Boeingavenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodní komoře pod číslem 33201321, jako postupn íkem/nabyvatelem, a UPC Česká republika a.s., jako dlužníkem, c. LIBERTY GLOBAL EUROPE FINANCING B.V., jako postupitelem/převodcem, a společností UPC HOLDING B.V., se sídlem Boeingavenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodní komoře pod číslem 34136926, jako postupníkem/nabyv atelem, a UPC Česká republika a.s., jako dlužníkem, d. UPC HOLDING B.V., jako postupitelem/převodcem, a společností UPC BROADBAND HOLDING B.V., se sídlem Boeingavenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodní komoře pod číslem 34139182, jako postupníkem/nabyvatelem, a UPC Česká republika a.s., jako dlužníkem, e. UPC BROADBAND HOLDING B.V., jako postupitelem/převodcem, a společností UPC CENTRAL EUROPE HOLDING B.V., se sídlem Boeingavenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodní komoře pod číslem 33263959, jako postupníkem/ nabyvatelem, a UPC Česká republika a.s., jako dlužníkem, a f. UPC CENTRAL EUROPE HOLDING B.V., jako postupitelem/převodcem, a společností UPC CZECH HOLDING B.V., jako postupníkem/nabyvatelem, a UPC Česká republika a.s., jako dlužníkem, ve spojení s Dohodou o částečném předčasném splacení dlužního úpisu započtením ze dne 16. dubna 2007 uzavřenou mezi společností jako výstavcem dlužního úpisu a jediným akcionářem jako držitelem dlužního úpisu, proti celé pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí celková pohledávka jediného akcionáře za společností na základě výše specifikovaného dlužního úpisu 6.604.991.563,11 K č plus příslušenství. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem jako upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnost i jedinému akcionáři k akceptaci v den upsání akcií. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný jediným akcionářem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. Návrh dohody o započtení akceptovaný jediným akcionářem musí být doručen společnosti na adresu jejího sídla ve lhůtě 14 dnů od jeho doručení jedinému akcionáři. 7. Upisovaní akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, neschvaluje se vydání akcií nového druhu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle §20 4b obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v §203 odst. 2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku. Vzhledem k tomu, že emisní kurs akcií má být splacen výhradně započt ením, neuvádí se v tomto rozhodnutí náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku. 27.4.2007 - 30.5.2007
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 29.8.2005 v sídle společnosti: 1. Konstatuje, že společnost UPC Czech Holding, B.V., se sídlem Boeing Avenue 53, 1119PE Schiphol-Rijk, Nizozemské království (dále jen "UPC Czech Holding, B.V."), vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 99,97 % základního kapitálu společnosti, a je tedy ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem společnosti, což je osvědčeno výpisem z registru emitenta ze Střediska cenných papírů (dále jen "SCP") vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady. 2. Rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj. 10 akcií společnosti o nominální hodnotě 100 000,- Kč, ve vlastnictví ostatních akcionářů, na společnost UPC Czech Holding, B.V. za proti plnění ve výši 64 682,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. 3. Určuje, že společnost UPC Czech Holding, B.V., jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti, resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "oprávněné osoby"), protiplnění ve výši 64 682,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla ve smyslu ustanovení § 183j odst. 6 obchodního zákoníku doložena posudkem znalce vypracovaným Petrem Šímou, znalcem se sídlem Františka Křížka 18, Praha 7, pod č. 70/2005 dne 15.7.2005. V souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou tak, že výše protiplně ní stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i obchodního zákoníku je spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 obchodního zákoníku. 4. Určuje lhůtu a podmínky pro poskytnutí protiplnění takto: Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnickéhp práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet hlavního akcionáře ve SCP, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. Peněžní prostředky k výplatě protiplnění v celkové výši 646 820,- Kč budou hlavním akcionářem deponovány do jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku na účet společnost i Patria Finance, a.s., se sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1, IČ 601 97 226 (dále jen "depozitář"), vedený v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s., číslo účtu 246400100/4300. Protiplnění bude vyplaceno oprávněným osobám depozitářem za podmínek ve smyslu § 183m obchodního zákoníku formou bankovního převodu na základě písemné žádosti oprávněné osoby (dále jen "žádost"), a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k akciím, k nimž na hlavního akcionáře přešlo vlast nické právo, v SCP. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Žádost musí být doručena depozitáři prostřednictvím oprávněného držitele poštovní licence ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k akciím, k nimž na hlavního akcionáře přešlo vlastnické právo, v SCP. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, v případě právnické osoby musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu a přílohou této žádosti musí být výpis z obchodního rejstříku oprávněné osoby ne starší tří měsíců. Žádost i její přílohy m ohou být předloženy buď v českém jazyce nebo v cizím jazyce. V případě, že budou předloženy v cizím jazyce, musí být současně opatřeny úředněc ověřeným překladem do českého jazyka. Dokumenty vystavené v zahraničí musí být kromě úředně ověřeného překladu o patřeny rovněž apostilou resp. superlegalizovány. 25.10.2005
Sloučením nástupnické společnosti UPC Česká republika, a.s. se zanikajícími společnostmi Dattelkabel, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, PSČ 140 00, identifikační číslo 256 21 637, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 5030, a INNET, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Antala Staška 32, PSČ 140 00, identifikační číslo 458 09 216, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 12338, přešlo na nástupnickou společnost UPC Česká republika, a.s. obchodní jmění zanikajících společností Dattelkabel, a.s. a INNET, spol. s r.o.. 3.5.2002
Dne 31.5.2000 se do společnosti Kabel Plus, a.s. slučují společnosti: - TRADE a TECHNOLOGY a.s. se sídlem Moravská Ostrava, Sokolská 24, IČO: 44850841 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem Ostrava, v oddíle B, vložce 1505, - Kabel Plus Praha, a.s. se sídlem Závišova 5, Praha 4, IČO: 47118318 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zdejším soudem v o ddíle B, vložce 1693, - Kabel Plus Severní Čechy, a.s. se sídlem Sázavská 2, Liberec 3, IČO: 14867176 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 87, - KABEL PLUS VÝCHODNÍ ČECHY, a.s. se sídlem Pavla Hanuše 286, Hradec Králové, IČO: 47452439 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 809, - Kabel Plus Severní Morava, a.s. se sídlem Sokolská třída 24, Ostrava, IČO: 4151293, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 491, - Kabel Plus Jižní Morava, a.s. se sídlem Královopolská 139, Brno, IČO: 46991913 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, v oddíle B, vložce 951, - Kabel Plus Střední Morava, a.s. se sídlem 8. května 37, Olomouc, IČO: 47151528 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 512, - Kabel Plus CB, a.s. se sídlem U výstaviště 1429, České Budějovice, IČO: 47239841 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 544. Právním nástupcem shora uvedených společností je obchodní společnost Kabel Plus, a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO: 00562262. 31.5.2000
Valná hromada dne 22.6.1999 přijala z důvodu kapitálového posílení spoelčnosti usnesení o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií s tímto obsahem: Základní jmění ve výši 3.297.200.000,- Kč se zvyšuje o 508.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Upisované akcie: počet: 508 ks jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč/1ks druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihovaná emisní kurs: 1.845.959,93307087 Kč/1ks Vzhledem k tomu, že se nové akcie upisují nepeněžitým vkladem, ustan.§ 204a obchod.zák., ve znění pozdějších předpisů, se nepoužijí. Všechny akcie budou upsány zájemcem MediaOne Czech Cable Company se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 198 01, USA, akcionářem společnosti. Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti a lhůta pro úpis činí 15 dní. Lhůta počíná běžet následujícím den po dni, kdy usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku nabude právní moci. Předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka MediaOne Czech CableCompany se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 198 01, USA ve výši 937.747.646,- Kč. Nepeněžitý vklad - pohledávka - bude splacena dnem účinnosti smlovy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost. Nepeněžitý vklad - pohledávka - byla oceněna posudku dvou znalců (panem Ing. Milanem Vodičkou, CSc., znalcem z oboru ekonomika, znalecký posudek č. 147 z 20.5.1999 a panem JUDr. Pavlem Krausem, CSc., znalcem z oboru ekonomika, znalecký posudek č. 42/99 z 15.5.1999, a to ve výši 937.747.646,- Kč, z čehož částka ve výši 508.000.000,- Kč byla oceněna ke splacení základního jmění a zbývající část ve výši 429.747.646,- Kč byla oceněna k uhrazení emisního ážia. 31.5.2000 - 31.7.2000
Valná hromada dne 30.12.1998 přijala z důvodu vyrovnání ztráty společnosti usnesení o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií s tímto obsahem: Základní jmění ve výši 1.940.200.000,-Kč se zvyšuje o 1.357.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Upisované akcie: počet: 1.357 ks jmenovitá hodnota:1.000.000,-Kč/1ks druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované emisní kurs: 1.847.162,95062638 Kč/1 ks Vzhledem k tomu, že se nové akcie upisují nepeněžitým vkladem, ustanovení § 204a obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužijí. Všechny akcie budou upsány zájemcem, MediaOne Czech Cable Company, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 198 01, USA (akcionář společnosti). Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti a lhůta pro úpis činí 15 dní.Lhůta počíná běžet následující den po dni, kdy usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku nabude právní moci. Předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka MediaOne Czech Cable Company, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 198 01 , USA, ve výši jistiny 2.506.600.124,- Kč. Nepeněžitý vklad - pohledávka byla oceněna posudkem dvou znalců (panem ing. Milanem Vodičkou, CSc., znalce z oboru ekonomika, znalecký posudek č. 124, ze dne 14.12.1998, a panem JUDr. Pavlem Krausem, CSc., znalce z oboru ekonomika, znalecký posudek č. 23/98, ze dne 13.12.1998), a to ve výši 2.506.600.124,- Kč, z čehož částka ve výši 1.357.000.000,- Kč byla oceněna ke splacení základního jmění. Zbývající část ve výši 1.149.600.124,- byla oceněna k uhrazení emisního ážia. Valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu - pohledávky na základě posudků znalců. Nepeněžitý vklad - pohledávka bude splacena dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnot., 18.2.1999 - 13.8.1999
Obchodní společnost Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +) se sídlem Praha 4, Závišova 5, identifikační číslo 00 56 22 62 se vymazává z oddílu B vložka 113 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. 5.10.1998
Výše uvedená společnost se z a p i s u j e do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze . Společnost bude vedena v oddíle B, vložka 5452. 9.7.1998
Rozsah splacení základního jmění: 100% 27.4.1998 - 13.8.1999
Valná hromada dne 17.1.1997 přijala z důvodu vyrovnání ztráty společnosti usnesení o zvýšení základního jmění upsáním akcií s tímto obsahem: a) základní jmění se zvyšuje o částku 417 000 000,-Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští b) upisované akcie: počet: 4 170 ks jmenovitá hodnota: 100 000,-Kč/1 ks druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované emisní kurs: 497.996,-Kč/1 ks c) ca) - místo pro vykonání přednostního práva: Ostrava, Nádražní 28 - lhůta pro vykonání přednostního práva: od dne "D" + 46 dnů (46 = 1 + 30 + 15) "D" = den následující po dni nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení zákl. jmění do obchodního rejstříku Je datem počátku běhu lhůty "1" - den pro odeslání informace o přednostním právu akcionářům "30"- dny pro zaslání informace o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady "15"- dny představující lhůtu pro vykonání přednostního práva cb) počet nových akcií, které lze upsat za 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 100 000,-: 0.2737 nové akcie cc) akcie upisované s využitím přednostního práva: jmenovitá hodnota: 100 000,-Kč/1 ks druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované emisní kurs: 497.996,-Kč/1 ks cd) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva: den "D" + 31 dnů ( 31 = 1 + 30) d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány zájemcem (akcionářem) a to : US WEST Czech Cable Company e) - místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: Ostrava, Nádražní 28 - lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva: ode dne "E" + 7 dnů "E" = den následující po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva ve lhůtě "D" + 46 dnů Je datem počátku jejího oběhu. - emisní kurs: 497.996,- Kč/1 ks f) - účet u banky : CITY BANK Praha č.ú. 0-201132-029 - lhůta pro splacení nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií: "D" až "E" + 7 dnů 2.5.1997 - 13.8.1999
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy ze dne 7.11.1990 a přijatých stanov. 4.1.1991
Den vzniku: 4. ledna 1991 4.1.1991

Aktuální kontaktní údaje UPC Česká republika, s.r.o.

Kapitál UPC Česká republika, s.r.o.

zakladni jmění 116 782 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.2.2014
zakladni jmění 1 167 820 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.7.2011 - 3.2.2014
zakladni jmění 1 122 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.2010 - 1.7.2011
zakladni jmění 5 625 730 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.6.2009 - 1.10.2010
zakladni jmění 5 614 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2007 - 1.6.2009
zakladni jmění 5 595 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.5.2007 - 1.9.2007
zakladni jmění 3 805 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.7.2000 - 30.5.2007
zakladni jmění 3 297 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.8.1999 - 31.7.2000
zakladni jmění 1 940 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.4.1998 - 13.8.1999
zakladni jmění 1 523 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.3.1995 - 27.4.1998
zakladni jmění 1 088 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.10.1994 - 27.3.1995
zakladni jmění 318 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.4.1992 - 18.10.1994
zakladni jmění 48 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.8.1991 - 28.4.1992
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.1.1991 - 16.8.1991

Akcie UPC Česká republika, s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 080 000 Kč 179 1.7.2011 - 1.1.2012
Kmenové akcie na jméno 20 800 Kč 15 052 1.7.2011 - 1.1.2012
Kmenové akcie na jméno 208 000 Kč 2 300 1.7.2011 - 1.1.2012
Kmenové akcie na jméno 20 800 Kč 193 1.7.2011 - 1.1.2012
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 179 1.10.2010 - 1.7.2011
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 15 052 1.10.2010 - 1.7.2011
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 2 300 1.10.2010 - 1.7.2011
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 193 1.10.2010 - 1.7.2011
Kmenové akcie na jméno 10 020 000 Kč 179 1.6.2009 - 1.10.2010
Kmenové akcie na jméno 100 200 Kč 15 052 1.6.2009 - 1.10.2010
Kmenové akcie na jméno 1 002 000 Kč 2 300 1.6.2009 - 1.10.2010
Kmenové akcie na jméno 100 200 Kč 193 1.6.2009 - 1.10.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 15 052 23.4.2008 - 1.6.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 300 23.4.2008 - 1.6.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 193 1.9.2007 - 1.6.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 179 30.5.2007 - 1.6.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 300 31.7.2000 - 23.4.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 792 13.8.1999 - 31.7.2000
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 15 052 13.8.1999 - 23.4.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 882 27.4.1998 - 27.4.1998
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 15 052 27.4.1998 - 13.8.1999
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 435 27.4.1998 - 13.8.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 882 27.3.1995 - 27.4.1998
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 435 27.3.1995 - 27.4.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 880 18.10.1994 - 27.3.1995
Akcie na jméno 100 000 Kč 3 180 28.4.1992 - 18.10.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 480 16.8.1991 - 28.4.1992
Akcie na jméno 100 000 Kč 40 4.1.1991 - 16.8.1991

Sídlo UPC Česká republika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Závišova 502/5 , Praha 140 00 1.10.2010
Adresa Závišova 502/5 , Praha 140 00 27.4.1998 - 1.10.2010
Adresa Nádražní 3114/28 , Ostrava 702 00 18.10.1994 - 27.4.1998
Adresa 28. října 2556/124 , Ostrava 702 00 4.1.1991 - 18.10.1994

Předmět podnikání UPC Česká republika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 11.8.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.8.2009
Hostinská činnost 11.8.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.8.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 11.8.2009
Projektová činnost ve výstavbě 11.8.2009 - 1.1.2012
podnikání v elektronických komunikacích: a) Veřejná pevná síť elektronických komunikací. Územní rozsah: Česká republika. b) Veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu. Územní rozsah: Česká republika. c) Veřejná pevná telefonní síť. Územní rozsah: Česká republika. d) Veřejně dostupná telefonní služba. Služba je poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah poskytované služby: Česká republika. e) Pronájem okruhů. Služba je poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah poskytované služby: Česká republika. f) Šíření rozhlasového a televizního signálu. Služba je poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah poskytované služby: Česká republika. g) Služby přenosu dat.   Služba je poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah poskytované služby: Česká republika. h) Služby přístupu k síti Internet. Služba je poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah poskytované služby: Česká republika. 21.8.2006
zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení dle generální licence ČTÚ č. GL-24/T/2000 30.8.2002 - 21.8.2006
poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě dle licence ČTÚ čj. 21 925/2001-610 z 21.7.2002 30.8.2002 - 21.8.2006
zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě dle licence ČTÚ čj. 35 086/2001-610 ze dne 28.12.2001 30.8.2002 - 21.8.2006
poskytování telekomunikační služby zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě internet a hlasové komunikace prostřednictvím sítě internet dle generální licence ČTÚ č. GL 28/S/2000 30.8.2002 - 21.8.2006
poskytování telekomunikačních služeb přenosu dat dle generální licence ČTÚ č. GL 27/S/2000 30.8.2002 - 21.8.2006
poskytování telekomunikačních služeb pronájmu telekomunikačních okruhů dle generální licence ČTÚ č. GL 29/S/2000 30.8.2002 - 21.8.2006
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových a obrazových záznamů, vč. půjčování nahraných záznamů 30.8.2002 - 11.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a nákup práv k individálním záznamům na magnetických nosičích 30.8.2002 - 11.8.2009
reklama, propagace a inzerce 30.8.2002 - 11.8.2009
ostatní vzdělávání v oboru ekenomiky a kabelové televize 30.8.2002 - 11.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 30.8.2002 - 11.8.2009
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 30.8.2002 - 11.8.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 2.10.2000 - 21.8.2006
pronájem průmyslového zboží 2.10.2000 - 11.8.2009
montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 2.10.2000 - 11.8.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 2.10.2000 - 11.8.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 2.10.2000 - 11.8.2009
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 31.5.2000 - 30.8.2002
poskytování neveřejné telekomunikační služby přenosu rozhlasových a televizních programů prostřednictvím pozemských stanic 31.5.2000 - 30.8.2002
poskytování telekomunikačních služeb 31.5.2000 - 21.8.2006
poskytování veřejných datových telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě 10.11.1998 - 30.8.2002
pronájem okruhů prostřednictvím telekomunikačních zařízení a sítí zřizovaných a provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť 10.11.1998 - 1.1.2012
vedení jednoduchého a podvojného účetnictví 29.10.1998 - 30.8.2002
poskytování neveřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím pozemských stanic a sítí VSAT 27.4.1998 - 30.8.2002
poskytování datových a telekomunikačních služeb 27.4.1998 - 30.8.2002
ubytovací služby 27.4.1998 - 11.8.2009
zřizování a provozování části jednotné telekomunikační sítě územně vymezené v Příloze 6 k Pověření a k poskytování telekomunikačních služeb na takto vymezeném území dle Pověření MH ČR čj. 9083/95-611 z 20.10.1995 2.5.1997 - 30.8.2002
poskytování datových telekomunikačních služeb dle povolení MH ČR, ČTÚ čj. 6574/1996-611 z 12.4.1996 2.5.1997 - 30.8.2002
provozování cestovní kanceláře 18.10.1994 - 27.4.1998
poskytování neveřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím pozemských stanic a sítí VSAT při dodržení podmínek uvedených v povolení FMS ČSFR, čj. 8538/92 z 12.10.1992 18.10.1994 - 27.4.1998
projektová činnost v investiční výstavbě 18.10.1994 - 1.9.2000
zřízování a provozování TKR 18.10.1994 - 30.8.2002
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukověobrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukověobrazových záznamů 18.10.1994 - 30.8.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.10.1994 - 30.8.2002
reklama, inzerce a propagace 18.10.1994 - 30.8.2002
ostatní vzdělávání 18.10.1994 - 30.8.2002
experimentální poskytování telekomunikačních služeb vč. telefonních v lokalitách dle souhlasu MH ČR z 23.11.1993, čj. 715 993/93-42 18.10.1994 - 30.8.2002
provozování rozhlasového a televizního vysílání v TKR 18.10.1994 - 21.8.2006
projektování elektrických zařízení 18.10.1994 - 11.8.2009
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky 18.10.1994 - 11.8.2009
prodej a nákup práv k individuálním záznamům na magnetických nosičích 18.10.1994 - 11.8.2009
vydavatelská činnost 18.10.1994 - 11.8.2009
zprostředkovatelská činnost 18.10.1994 - 11.8.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 18.10.1994 - 11.8.2009
hostinská činnost /bez ubytovacích zařízení vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích/ 18.10.1994 - 11.8.2009
provozování cestovní kanceláře 11.8.1992 - 18.10.1994
zajišťování služby přenosu dat mezi datovými terminály /i pro třetí osoby/ prostřednictvím spojů realizovaných přes geostacionární družice /služba a VSAT/ 15.7.1991 - 18.10.1994
zajišťování provozu telefonních ústředen a sítí v okrajových oblastech a podíl na provozu velkých telekomunikačních systému spolu s organizacemi spojů 15.7.1991 - 18.10.1994
prodej a nákup autorských práv k filmům a audiovizuálním záznamům 15.7.1991 - 18.10.1994
obchodní a zprostředkovatelská činnost 15.7.1991 - 18.10.1994
1. Projektování a výstavba televizních kabelových rozvodů 4.1.1991 - 18.10.1994
2. provozování televizních kabelových rozvodů 4.1.1991 - 18.10.1994
3. Výroba audiovizuálních programů a jejich distribuce a prodej 4.1.1991 - 18.10.1994
4. prodej a nákup práv pro kabelovou televizi k televizním, rozhlasovým a filmovým dílům 4.1.1991 - 18.10.1994
5. Výroba komponentů TKR a jejich prodej 4.1.1991 - 18.10.1994
6. obchodní a zprostředkovatelská činnost v oblasti budování, provozování programového vysílání a zajišťování úvěrů pro potřeby jiných společností provozujících TKR 4.1.1991 - 18.10.1994

vedení firmy UPC Česká republika, s.r.o.

Statutární orgán UPC Česká republika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Statutární orgánem jsou tři jednatelé. Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně. 1.1.2012
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy společně dva členové představenstva. 9.10.2009 - 1.1.2012
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda nebo místopředsedové představenstva, a to každý samostatně. K vypsanému obchodnímu jménu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 27.4.1998 - 9.10.2009
P o d e p i s o v á n í : Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu firmy připojí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vlastnoruční podpis. 2.5.1997 - 27.4.1998
Podepisování: Podpisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu firmy připojí předseda představenstva nebo I. zástupce - výkonný ředitel vlastnoruční podpis. 4.1.1991 - 2.5.1997
jednatel Petr Dvořák 31.7.2019
Vznik funkce 31.7.2019
Adresa: V Zahradách 383/2 , Litoměřice 412 01
jednatel Milan Kníže 31.7.2019
Vznik funkce 31.7.2019
Adresa: Hálova 1041 , Blatná 388 01
jednatel Jan Klouda 31.7.2019
Vznik funkce 31.7.2019
Adresa: Pod Šmukýřkou 1048/2 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Jiří Mika 4.1.1991 - 28.4.1992
Adresa: K vodojemu 1953/19 , Praha 150 00
člen představenstva Dr. Leoš Pohl 4.1.1991 - 28.4.1992
Adresa: Sámova 1006/4 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Rudolf Král 4.1.1991 - 28.4.1992
Adresa: Mezivrší 1444/27 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Rudolf Král 28.4.1992 - 28.4.1992
Adresa: Mezivrší 1444/27 , Praha 147 00
člen představenstva Drahoslav Váňa 28.4.1992 - 28.4.1992
Adresa: Českobratrská 1887/12 , Ostrava 702 00
člen představenstva Frederis Chapus 4.1.1991 - 18.10.1994
Adresa: Francie metropolitní
22, rue Ronsare, Saint Germain En Laye 78 100
člen představenstva Ing. Josef Chomát 18.10.1994 - 27.3.1995
Adresa: U rybářství 1003/1 , Praha 149 00
1. zástupce a výkonný ředitel Dr. Petr Široký 4.1.1991 - 2.5.1997
Adresa: Kosí 901/1 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Jiří Novotný 28.4.1992 - 2.5.1997
Adresa: Tolstého 690/5 , Praha 101 00
člen představenstva Dr.Ing. Jakub Hradec 28.4.1992 - 2.5.1997
Adresa: U lázní 34/18 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Jan Knoflíček 28.4.1992 - 2.5.1997
Adresa: náměstí Míru 1195/5 , Praha 120 00
člen představenstva Dr. Leoš Pohl 28.4.1992 - 2.5.1997
Adresa: Sámova 1006/4 , Ostrava 700 30
člen představenstva Igor Sládek 28.4.1992 - 2.5.1997
Adresa: Čistovická 245/30 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Pavel Novotný 18.10.1994 - 2.5.1997
Adresa: Gustava Klimenta 440/11 , Ostrava 708 00
člen představenstva Michal Mitýsek 18.10.1994 - 2.5.1997
Adresa: Šeříková 609/15 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Russel H. Givens 2.5.1997 - 18.2.1999
Adresa:
13 Belgrave Gardens, Londýn, NW 80 QY, Velká Británie
místopředseda představenstva David D. Dea 2.5.1997 - 18.2.1999
Adresa:
4007 Fulfort Court, Katy, Texas, 79413, USA
člen představenstva Igor Sládek 2.5.1997 - 18.2.1999
Adresa:
Hatfield Road, Oakland, New Jersey, 07436, USA
člen představenstva John K. Frontz 2.5.1997 - 7.6.2000
Adresa:
8778 Pinewood Ct. Castle Rock, 80104 Colorado, USA
předseda představenstva David D. Dea 18.2.1999 - 7.6.2000
Adresa:
4007 Fulfort Court Katy, Texas, 79413, USA
předseda představenstva Richard Zane Singer, Nar. 26.8.1949 7.6.2000 - 31.7.2000
Adresa: Šlikova 461/3 , Praha 169 00
člen představenstva Stephen Affleck Mc Phie 18.2.1999 - 1.9.2000
Adresa:
5408 S Fulton, Ct. Englewood, Colorado, 80111, USA
místopředseda představenstva Igor Sládek 18.2.1999 - 1.9.2000
Adresa:
Hatfield Road, Oakland, New Jersey, 07436, USA,
místopředseda představenstva JUDr. Petr Široký 2.5.1997 - 2.10.2000
Adresa: Kosí 901/1 , Havířov 736 01
člen představenstva Václav Bartoň 7.6.2000 - 30.8.2002
Zánik funkce 12.2.2002
Adresa: Ke Kateřinkám 1407/9 , Praha 149 00
předseda představenstva Richard Zane Singer, Nar. 26.8.1949 31.7.2000 - 30.8.2002
Zánik funkce 12.2.2002
Adresa: Hošťálkova 716/63 , Praha 169 00
člen představenstva Robert Kacovský 1.9.2000 - 30.8.2002
Adresa: Vinohradská 52 , 110 00 Praha 2 Česká republika
místopředseda představenstva Marcela Čechová 2.10.2000 - 30.8.2002
Zánik funkce 29.3.2002
Adresa: Bojasova 1243/3 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Martin Fraj 1.9.2000 - 27.11.2003
Vznik funkce 24.7.2000
Zánik funkce 20.2.2002
Adresa: K Botiči 409/2 , Praha 101 00
člen představenstva Petr Jílek 30.8.2002 - 27.11.2003
Vznik funkce 29.3.2002
Zánik funkce 9.9.2003
Adresa: Jateční 1195/19 , Praha 170 00
předseda představenstva Václav Bartoň 30.8.2002 - 13.6.2007
Vznik funkce 12.2.2002
Adresa: K Zeleným domkům 1267/30 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Robert Kacovský 30.8.2002 - 13.6.2007
Vznik funkce 29.3.2002
Adresa: Vinohradská 52 , 110 00 Praha 2 Česká republika
člen představenstva Dana Medová 30.8.2002 - 13.6.2007
Vznik funkce 29.3.2002
Adresa: Prokopova 150/19 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Petr Jílek 27.11.2003 - 18.12.2008
Vznik členství 9.9.2003
Zánik členství 25.6.2008
Vznik funkce 9.9.2003
Zánik funkce 25.6.2008
Adresa: Jateční 1195/19 , Praha 170 00
člen představenstva Marcel Kalakaj 27.11.2003 - 18.12.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 25.6.2008
Adresa: Písečná 448/1 , Praha 182 00
člen představenstva Marcel Kalakaj 18.12.2008 - 6.1.2009
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 18.11.2008
Adresa: Písečná 448/1 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Robert Kacovský 13.6.2007 - 9.10.2009
Vznik členství 30.3.2007
Vznik funkce 31.3.2007
Zánik funkce 7.9.2009
Adresa: Vinohradská 283/52 , Praha 120 00
člen představenstva Dana Medová 13.6.2007 - 9.10.2009
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 3.8.2009
Adresa: Prokopova 150/19 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Petr Jílek 18.12.2008 - 9.10.2009
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 3.8.2009
Vznik funkce 30.6.2008
Zánik funkce 3.8.2009
Adresa: Jateční 1195/19 , Praha 170 00
člen představenstva JUDr. Robert Kacovský 9.10.2009 - 1.7.2011
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 18.5.2011
Adresa: 311 , Pec pod Sněžkou 542 21
předseda představenstva Václav Bartoň 13.6.2007 - 1.1.2012
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 1.1.2012
Vznik funkce 31.3.2007
Zánik funkce 1.1.2012
Adresa: Rozvadovská 1117/6 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Petr Procházka 9.10.2009 - 1.1.2012
Vznik členství 7.9.2009
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: Pod kaštany 1107/19 , Praha 160 00
člen představenstva Vladimíra Chlandová 1.7.2011 - 1.1.2012
Vznik členství 7.6.2011
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: 172 , Chrustenice 267 12
jednatel Václav Bartoň 1.1.2012 - 13.1.2014
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Rozvadovská 1117/6 , Praha 148 00
jednatel Ing. Petr Procházka 1.1.2012 - 5.2.2014
Vznik funkce 1.1.2012
Adresa: Pod kaštany 1107/19 , Praha 160 00
jednatel Vladimíra Chlandová 1.1.2012 - 23.12.2015
Vznik funkce 1.1.2012
Adresa: 172 , Chrustenice 267 12
jednatel Vladimíra Chlandová 23.12.2015 - 24.2.2016
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 4.2.2016
Adresa: 172 , Chrustenice 267 12
jednatel Franswillem De Kloet 13.1.2014 - 3.5.2016
Vznik funkce 1.1.2014
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: Groene Buurt 7 , Haarlem Nizozemské království
jednatel JUDr. Martin Miller 3.5.2016 - 24.3.2017
Vznik funkce 20.4.2016
Adresa: Lovinského 13 , 81104 Bratislava Slovenská republika
jednatel Ing. Petr Procházka 5.2.2014 - 31.7.2019
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 31.7.2019
Adresa: Medinská 800 , Praha 190 14
jednatel Mgr. Tereza Rychtaříková 24.2.2016 - 31.7.2019
Vznik funkce 5.2.2016
Zánik funkce 31.7.2019
Adresa: Jasmínová 357/28 , Karlovy Vary 360 04
jednatel JUDr. Martin Miller PhD. 24.3.2017 - 31.7.2019
Vznik funkce 20.4.2016
Zánik funkce 31.7.2019
Adresa: Lovinského 13 , 81104 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada UPC Česká republika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Vítězslav Vašica 28.4.1992 - 28.4.1992
Adresa: Vítězslava Nezvala 740 , Frýdek-Místek 738 01
předseda Ing. Jan Váša 28.4.1992 - 18.10.1994
Adresa: Sinkulova 681/43 , Praha 147 00
člčen Dr. Karel Starý 28.4.1992 - 27.3.1995
Adresa: K jezeru 483/16 , Praha 149 00
člen Ing. Josef Kessler 28.4.1992 - 2.5.1997
Adresa: Dvouletky 2651/65 , Praha 100 00
člen Ing. Josef Chomát 27.3.1995 - 2.5.1997
Adresa: U rybářství 1003/1 , Praha 149 00
člen Dr. Leoš Pohl 2.5.1997 - 27.4.1998
Adresa: Sámova 1006/4 , Ostrava 700 30
člen Jon Shumard 2.5.1997 - 10.11.1998
Adresa:
1109 Forest TD NW Albuquerque, New Mexico, 81114 USA
člen Heinrich Rudolf Matthias Knödlseder, Nar. 21.1.1961 10.11.1998 - 7.6.2000
Adresa: Spolková republika Německo
914 30 Obernzell, Kuglholzstr. 14
člen Ing. Martin Fraj 27.4.1998 - 1.9.2000
Adresa: Puškinovo náměstí 494/4 , Praha 160 00
člen Marcela Čechová 7.6.2000 - 1.9.2000
Adresa: Bojasova 1243/3 , Praha 182 00
člen Jaromír Glisník 1.9.2000 - 18.12.2001
Adresa: Krakovská 1103/11 , Ostrava 700 30
člen Ing. Dušan Konečný 23.11.1994 - 30.8.2002
Zánik funkce 19.11.2000
Adresa: Lidická 1694 , Frýdek-Místek 738 01
člen Jaromír Glisník 18.12.2001 - 27.11.2003
Vznik funkce 24.7.2000
Zánik funkce 20.2.2002
Adresa: Paskovská 53 , 720 00 Ostrava Česká republika
člen Simona Benešová 1.9.2000 - 5.9.2005
Vznik funkce 24.7.2000
Zánik funkce 31.3.2005
Adresa: Nekázanka 2037/6 , Praha 110 00
člen Ing. Dušan Konečný 30.8.2002 - 3.2.2006
Vznik funkce 19.11.2000
Zánik funkce 21.11.2005
Adresa: Lidická 1694 , Frýdek-Místek 738 01
člen Michal Chobot 27.11.2003 - 22.2.2008
Zánik členství 20.2.2007
Vznik funkce 20.2.2002
Adresa: Čelakovského 146 , Veltrusy 277 46
člen Michal Chobot 22.2.2008 - 6.1.2009
Vznik členství 20.2.2007
Zánik členství 18.11.2008
Adresa: Čelakovského 146 , Veltrusy 277 46
člen Barbora Smržová 3.2.2006 - 9.10.2009
Zánik členství 5.5.2009
Vznik funkce 21.11.2005
Adresa: 232 , 267 18 Hlásná Třebaň Česká republika
člen Ing. Stanislav Pich 5.9.2005 - 1.10.2010
Vznik funkce 13.6.2005
Adresa: U Obrázku 959 , Liberec 460 14
člen dozorčí rady Gabriela Kašparová DiS. 9.10.2009 - 1.10.2010
Vznik členství 9.9.2009
Adresa: Křižíkova 62/93 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Pich 1.10.2010 - 25.11.2010
Vznik členství 13.6.2005
Zánik členství 22.11.2010
Adresa: U Obrázku 959 , Liberec 460 14
člen dozorčí rady Ing. Martin Vyklický 6.1.2009 - 30.5.2011
Vznik členství 18.11.2008
Zánik členství 26.4.2011
Adresa: Lvovská 1224/7 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Gabriela Kašparová DiS. 1.10.2010 - 1.1.2012
Vznik členství 9.9.2009
Zánik členství 1.1.2012
Vznik funkce 27.5.2010
Zánik funkce 1.1.2012
Adresa: Křižíkova 62/93 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Anton Michiel Tuijten 25.11.2010 - 1.1.2012
Vznik členství 22.11.2010
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: Nizozemské království
2243 HE Wassenaar, Wilhelminaplein 2
člen dozorčí rady Diederik Karsten 30.5.2011 - 1.1.2012
Vznik členství 26.4.2011
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: Nizozemské království
Heemstede, Vondelkade 28 A, 2106

Prokura UPC Česká republika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
v ČR bytem: Praha 6, Šlikova 3 10.11.1998
v ČR bytem: Praha 10, Vlašimská 13 17.2.1998
Jméno Ing. Jan Kramosil 18.11.1992 - 18.10.1994
Adresa: Lískovecká 559 , Frýdek-Místek 738 01
Jméno Dr. Leoš Pohl 18.11.1992 - 17.2.1998
Adresa: Sámova 1006/4 , Ostrava 700 30
Jméno Ing. Lumír Panák 18.11.1992 - 17.2.1998
Adresa: Fojtská 636/7 , Ostrava 712 00
Jméno Ing. Pavel Novotný 18.11.1992 - 18.2.1999
Adresa: Gustava Klimenta 440/11 , Ostrava 708 00
Jméno Susan Johnson 17.2.1998 - 7.6.2000
Adresa:
423 Melody Drive, Northglenn, Colorado 80221, USA
Jméno Richard Zane Singer, Nar. 26.8.1949 10.11.1998 - 7.6.2000
Adresa: Spojené státy americké
4643 S. Ulster Street, Suite 1300, Denver, 80237 USA

Sbírka Listin UPC Česká republika, s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 187485/SL 142 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 11.11.2015 1.2.2016 25.2.2016 1
C 187485/SL 141 ostatní rozhodnutí jed. spol. Městský soud v Praze 2.2.2016 15.2.2016 25.2.2016 7
C 187485/SL 140 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 31.7.2015 6.8.2015 39
C 187485/SL 139 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 31.7.2015 4.8.2015 26
C 187485/SL 138 ostatní smlouva o koupi části závodu Městský soud v Praze 23.6.2015 23.6.2015 24.6.2015 14
C 187485/SL 137 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 2.2.2014 Městský soud v Praze 2.2.2014 15.8.2014 21.10.2014 27
C 187485/SL 136 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 29.7.2014 17.9.2014 39
C 187485/SL 135 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.6.2014 31.7.2014 28
C 187485/SL 133 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.10.2013 19.12.2013 17.1.2014 8
C 187485/SL 132 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 3.9.2013 12.9.2013 12.9.2013 59
C 187485/SL 130 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.8.2013 10.9.2013 38
C 187485/SL 129 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.8.2013 4.9.2013 27
C 187485/SL 128 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.7.2012 3.8.2012 1
C 187485/SL 127 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.7.2012 3.8.2012 1
C 187485/SL 126 notářský zápis NZ 475/2011-změna pr.formy Městský soud v Praze 25.11.2011 20.1.2012 58
C 187485/SL 125 posudek znalce - č. 3 983-02-2011 Městský soud v Praze 9.11.2011 23.12.2011 6.1.2012 61
C 187485/SL 124 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 21.11.2011 23.12.2011 6.1.2012 29
C 187485/SL 123 ostatní projekt změny právní formy Městský soud v Praze 13.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 4
C 187485/SL 122 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2010 - rozvaha, VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 17.8.2011 38
C 187485/SL 120 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2011 Městský soud v Praze 1.1.2011 7.7.2011 7
C 187485/SL 119 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.7.2011 31
C 187485/SL 118 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 18.5.2011 7.7.2011 1
C 187485/SL 117 notářský zápis -NZ226/2011-proj.fúze Městský soud v Praze 7.6.2011 7.7.2011 67
C 187485/SL 115 ostatní projekt vnitrostátní fúze Městský soud v Praze 2.5.2011 3.5.2011 4.5.2011 7
C 187485/SL 114 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.2010 26.10.2010 26.10.2010 26
C 187485/SL 113 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 4.10.2010 16
C 187485/SL 111 notářský zápis -NZ 371/2010 proj.fúze Městský soud v Praze 30.7.2010 4.10.2010 0
C 187485/SL 110 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.10.2010 31
C 187485/SL 109 ostatní smlouva o vkladu části podniku Městský soud v Praze 31.5.2010 16.8.2010 16
C 187485/SL 108 ostatní -projekt vnitrostátní fúze Městský soud v Praze 22.6.2010 23.6.2010 24.6.2010 7
C 187485/SL 107 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.9.2009 16.3.2010 17.3.2010 26
C 187485/SL 106 notářský zápis NZ 1208/2009 Městský soud v Praze 7.9.2009 14.10.2009 65
C 187485/SL 105 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 7.9.2009 14.10.2009 2
C 187485/SL 96 zpráva auditora Městský soud v Praze 1.1.2009 4.8.2009 15
C 187485/SL 91 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 4.8.2009 22
C 187485/SL 100 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 4.8.2009 30
C 187485/SL 104 posudek znalce -č.14/2009 Městský soud v Praze 18.2.2009 27.7.2009 65
C 187485/SL 103 účetní závěrka, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 27.7.2009 36
C 187485/SL 102 účetní závěrka -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 27.7.2009 24
C 187485/SL 101 notářský zápis NZ 502/2009 Městský soud v Praze 15.4.2009 27.7.2009 15
C 187485/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.1.2009 25.1.2009 32
C 187485/SL 82 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.4.2008 3.6.2008 6.6.2008 25
C 187485/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 6.2.2008 28
C 187485/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora -zahajovací rozvaha k 1.1.2007 Městský soud v Praze 1.1.2007 14.9.2007 13
C 187485/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 18.8.2006 30
C 187485/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2006 18.8.2006 24
C 187485/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 11.10.2004 1.11.2004 29
C 187485/SL 54 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 3.9.2004 11.10.2004 1.11.2004 0
C 187485/SL 53 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 25.11.2003 0
C 187485/SL 52 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 9.9.2003 25.11.2003 0
C 187485/SL 51 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 25.6.2003 25.11.2003 0
C 187485/SL 50 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Městský soud v Praze 20.2.2003 25.11.2003 0
C 187485/SL 49 notářský zápis NZ873/2003 Městský soud v Praze 21.8.2003 25.11.2003 0
C 187485/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 25.11.2003 29
C 187485/SL 46 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 12.2.2002 10.12.2002 0
C 187485/SL 45 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 29.3.2002 10.12.2002 0
C 187485/SL 44 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 29.3.2002 10.12.2002 0
C 187485/SL 43 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 12.2.2002 10.12.2002 0
C 187485/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti NZ838/2002 Městský soud v Praze 9.7.2002 10.12.2002 0
C 187485/SL 39 ostatní spol.zpráva o sloučení Městský soud v Praze 13.11.2001 3.12.2001 10.12.2002 0
C 187485/SL 38 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 3.12.2001 10.12.2002 0
C 187485/SL 37 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 27.6.2001 9.12.2002 0
C 187485/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.7.2001 Městský soud v Praze 31.7.2001 9.12.2002 0
C 187485/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 9.12.2002 0
C 187485/SL 33 posudek znalce č.1917/01+169/01/fúze/ Městský soud v Praze 9.12.2002 0
C 187485/SL 32 ostatní rezigmace Městský soud v Praze 7.3.2002 14.11.2002 0
C 187485/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti, změna právní formy, fúze NZ1151,116,117,118/01-fúze Městský soud v Praze 27.12.2001 10.10.2002 0
C 187485/SL 21 ostatní opravený návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 3.12.2001 22.7.2002 0
C 187485/SL 28 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 14.6.2002 21.6.2002 1.7.2002 0
C 187485/SL 25 ostatní zápis ze zased.předstvenstva Městský soud v Praze 12.6.2002 21.6.2002 1.7.2002 0
C 187485/SL 24 zpráva auditora ke zpr.o vztazích/C 12338/ Městský soud v Praze 25.3.2002 21.6.2002 1.7.2002 0
C 187485/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 31.7.01 Městský soud v Praze 31.7.2001 21.6.2002 1.7.2002 0
C 187485/SL 20 posudek znalce č.1917/2001 a 169/2001 - 2x Městský soud v Praze 14.11.2001 4.6.2009 14.5.2002 0
C 187485/SL 19 zpráva auditora k zahaj.rozvaze k 1.8.2001 Městský soud v Praze 1.8.2001 14.5.2002 0
C 187485/SL 18 ostatní společná zpráva o sloučení 2x Městský soud v Praze 13.11.2001 14.5.2002 0
C 187485/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti NZ115,118/01-smlouva fúze Městský soud v Praze 27.12.2001 14.5.2002 0
C 187485/SL 16 ostatní -oprava návrhu fúze Městský soud v Praze 14.11.2001 16.11.2001 0
C 187485/SL 15 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 13.11.2001 14.11.2001 0
C 187485/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 31.7.01 /B 5030 Městský soud v Praze 31.7.2001 21.6.2002 1.7.2001 0
C 187485/SL 13 účetní závěrka, zpráva auditora -r.1999,Trade and Technology Městský soud v Praze 31.12.1999 21.9.2000 22.11.2000 0
C 187485/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora -r.1999,Praha Městský soud v Praze 31.12.1999 21.9.2000 22.11.2000 0
C 187485/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora -r.1999,Čechy 3x Městský soud v Praze 31.12.1999 21.9.2000 22.11.2000 0
C 187485/SL 14 notářský zápis NZ 1011/99 Městský soud v Praze 2.11.1999 16.11.2000 0
C 187485/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.9.2000 6.11.2000 0
C 187485/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 6.11.2000 0
C 187485/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 6.11.2000 0
C 187485/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 21.9.1999 0
C 187485/SL 5 notářský zápis NZ 1106/98 Městský soud v Praze 30.12.1998 21.9.1999 0
B 5452/SL 66 ostatní -výpis ze seznamu akcionářů Městský soud v Praze 27.6.2006 0
B 5452/SL 62 ostatní zápis o průběhu voleb čl.DR Městský soud v Praze 28.11.2005 0
B 5452/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.6.2005 0
B 5452/SL 56 ostatní rezignace Městský soud v Praze 17.1.2005 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje UPC Česká republika, s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 00562262
Jméno UPC Česká republika, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 27.7.1992
Celkový počet živností: 28
Aktivních živností: 4

Sídlo UPC Česká republika, s.r.o.

Živnosti a provozovny UPC Česká republika, s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Okružní 338, Meziboří 435 13
Identifikační číslo provozovny 1003894917
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 8.7.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Na Najmanské 915/5, Ostrava 710 00
Identifikační číslo provozovny 1003894950
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.7.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Sázavská 553/2, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003894976
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.7.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Bzenecká 4224/2, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1003894968
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Průmyslová 1507, Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny 1010013581
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Závišova 502/5, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003894895
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 4.3.1998

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.2.1994

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.8.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Sázavská 553/2, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003894976
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Na Najmanské 915/5, Ostrava 710 00
Identifikační číslo provozovny 1003894950
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Bzenecká 4224/2, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1003894968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Závišova 502/5, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003894895
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.8.2000

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.8.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Na Najmanské 915/5, Ostrava 710 00
Identifikační číslo provozovny 1003894950
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Sázavská 553/2, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003894976
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Bzenecká 4224/2, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1003894968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Závišova 502/5, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003894895
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.8.2000

Živnost č. 5 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1992
Zánik oprávnění 20.7.1999

Živnost č. 6 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1992
Zánik oprávnění 11.11.1996

Živnost č. 7 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba, prodej nenahraných nosičů zvukových a obrazových záznamů, vč. půjčování nahraných záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 9.12.2009

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a nákup práv k individ. záznamům na magnet. nosičích

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Vydavatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Ostatní vzdělávání v oboru ekonomiky a kabelové televize

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje ealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1994
Zánik oprávnění 16.4.1996

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Vedení jednoduchého a podvojného účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1998
Zánik oprávnění 17.10.2001

Živnost č. 20 Zřizování,montáž,údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1999
Zánik oprávnění 22.4.2002

Živnost č. 21 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1999
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 22 Výroba,instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2000
Zánik oprávnění 7.9.2000

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.2001
Zánik oprávnění 2.5.2018

Živnost č. 26 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán UPC Česká republika, s.r.o.

Člen statutárního orgánu Petr Dvořák
Člen statutárního orgánu Mgr. Jan Klouda
Člen statutárního orgánu Milan Kníže

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UPC Česká republika, s.r.o.

IČO: 00562262
Firma: UPC Česká republika, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1991

Sídlo UPC Česká republika, s.r.o.

Sídlo: Závišova 502/5, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba spotřební elektroniky
Výroba magnetických a optických médií
Elektrické instalace
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy počítačů a periferních zařízení
tracking image