Firma UNITED BUSINESS a.s. IČO 26222990


UNITED BUSINESS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

UNITED BUSINESS a.s. (26222990) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bohunická 519/24, Brno 619 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 9. 2000 a je stále aktivní. UNITED BUSINESS a.s. má celkem jednu provozovnu a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o UNITED BUSINESS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UNITED BUSINESS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o UNITED BUSINESS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro UNITED BUSINESS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UNITED BUSINESS a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3374
IČO (identifikační číslo osoby) 26222990
Jméno UNITED BUSINESS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.9.2000
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 24.1.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 24.1.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 24.1.2014
Na základě projektu fúze sloučením došlo ke sloučení zanikající společnosti CADDY a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 262 21 527, se společností UNITED BUSINESS a.s., jako nástupnickou společností, čímž na společnost UNIT ED BUSINESS a.s. přešlo jmění zanikající společnosti CADDY a.s. 31.7.2011
Na základě smlouvy o fúzi sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti BAKEREST a.s., se sídlem Liberec 30, Vratislavice, Rochlická 1107, PSČ 463 11, IČ: 499 02 555, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 502, na společnost UNITED BUSINESS a.s., jakožto nástupnickou společnost. 30.11.2010
Na základě Smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 08.12.2009 podle ustanovení § 59 odst. 5 ve spojení s § 487, § 477 a následujícími obchodního zákoníku, mezi společností UB CZ a.s. (před 01.01.2010 pod obchodní firmou "UNITED BAKERIES a.s.") jako vk ladatelem a společností UNITED BAKERIES a.s. (před 01.01.2010 pod obchodní firmou "HZ InvestCo Beta, a.s.") se sídlem Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ: 155 00, IČ: 289 75 031, došlo k převodu části podniku UB CZ a.s., označené a vymezené v účetnictví společn osti UB CZ a.s. jako "Pekárenská činnost" a blíže specifikované v uvedené Smlouvě o vkladu části podniku, na společnost UNITED BAKERIES a.s., a to jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu UNITED BAKERIES a.s.. K uzavření uvedené Smlouvy o vkladu čá sti podniku udělila dne 08.12.2006 souhlas valná hromada společnosti UB CZ a.s. v souladu s ustanovením § 67a obchodního zákoníku. 27.1.2010
Na základě smlouvy o fúzi došlo ke sloučení a přechodu jmění zanikající společnosti DELIBAKE a.s., se sídlem Kladno, Kročehlavy, U Kožovy hory čp.2748, PSČ 272 01, IČ: 25581376, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložk a 7577, na společnost UNITED BAKERIES a.s., jakožto nástupnickou společnost. 30.9.2009
Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost UNITED BAKERIES a.s. ve smyslu ustanovení § 153c a § 220p obchodního zákoníku jako jediný společník zanikající společnosti EMKA, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Pekařská 1, PSČ 155 00, IČ: 496 22 48 0, jmění uvedené společnosti. 27.9.2007
Jediný akcionář UNITED BAKERIES a.s. rozhodl dne 04.12.2006 o zvýšení základního kapitálu UNITED BAKERIES a.s. (dále jen "Společnost") dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně: 1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 1 200 000,- Kč o částku 2 419 109 000,- Kč na částku 2 420 309 000,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitými vk lady. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: - 1 kmenová akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 547 458 000,- Kč (dále jen "Akcie č.1") - 1 kmenová akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 685 834 000,- Kč (dále jen " Akcie č. 2") - 1 kmenová akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 185 817 000,-Kč (dále jen "Akcie č. 3") 3) Akcie č. 1 bude upsána jediným akcionářem Společnosti, tedy společností DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24, č.p. 519, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 253 48 833 ( dále jen "Upisovatel č. 1"), a to Smlouvou o upsání akcií uzavřenou s e Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie č. 2 bude nabídnuta k upsání určenému zájemci, jímž je obchodní společnosti ODKOLEK a.s., se sídlem Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ 155 00, IČ: 601 93 344 (dále jen " Upisovatel č. 2"). Určený zájemce upíše Akcii č. 2 smlouvou o upsání akcií, kterou uz avře se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie č. 3 bude nabídnuta k upsání určenému zájemci, jímž je obchodní společnosti Pekárna Žatec, a.s., se sídlem Žatec, Pekárenská 987, PSČ 438 01, IČ: 499 02 547 ( dále jen "Upisovatel č. 3"). Určený zájemce upíše Akcii č. 3 smlouvou o upsání akcií, kte rou uzavře se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 4) Lhůta k upsání akcií činí u jediného akcionáře společnosti a u každého z určených zájemců 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akci í, doručí Společnost jedinému akcionáři a každému z určených zájemců ve lhůtě 10 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti. 5) Emisní kurz každé akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy: - u Akcie č. 1 : 1 547 458 000,- Kč - u Akcie č. 2 : 685 834 000,- Kč - u Akcie č. 3 : 185 817 000,- Kč 6) Předmět a ocenění nepeněžitých vkladů: a) Akcie č. 1, tedy 1 kmenová akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 547 458 000,-Kč, bude vydána Upisovateli č. 1 za následující nepeněžitý vklad: - Část podniku Upisovatele č. 1, tvořící samostatnou organizační složku nezapsanou v obchodním rejstříku, nazvanou v rámci platné organizační struktury Upisovatele č. 1 jako Nákladové středisko provoz, která je vedena v účetním systému Upisovatele č. 1 jako středisko označ. AAA - Nákladové středisko provoz. Uvedená část podniku představuje soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání a zahrnuje věci, další práva a jiné majetkové hodnoty patřící Upisovateli č. 1 a sloužící k provozov ání části podniku, tedy zejména k výrobě a prodeji pekárenských výrobků; hodnota uvedené části podniku jako nepeněžitého vkladu byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 142/2006 ze dne 01.12.2 006, vypracovaného znalcem Ing. Petrem Šímou, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6412/2006-10 ze dne 26.10.2006, a to na částku 1 547 458 000,- Kč, jíž odpovídá emisní kurz Akcie č. 1 (dále jen " Nepeněžitý vklad č. 1"). b) Akcie č. 2, tedy 1 kmenová akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 685 834 000,- Kč, bude vydána Upisovteli č. 2 za následujících nepeněžitý vklad: - Část podniku Upisovatele č. 2, tvořící samostatnou organizační složku nezapsanou v obchodním rejstříku, nazvanou v rámci platné organizační struktury Upisovatele jako Nákladové středisko provoz, která je vedena v účetním systému Upisovatele č. 2 jako středisko označ. AAA - Nákladové středisko provoz. Uvedená část podniku představuje soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání a zahrnuje věci, další práva a jiné majetkové hodnoty patřící Upisovateli č. 2 a sloužíci k provozování č ásti podniku, tedy zajména k výrobě a prodeji pekárenských výrobků; hodnota uvedené části podniku jako nepeněžitého vkladu byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 141/2006 ze dne 01.12.2006, v ypracovaného znalcem Ing. Petrem Šímou, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6410/2006-10 ze dne 26.10.2006, a to na částku 685 834 000,- Kč , jíž odpovídá emisní kurz Akcie č. 2 (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 2"); c) Akcie č. 3, tedy 1 kmenová akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 185 817 000,- Kč bude vydána Upisovateli č. 3 za následující nepeněžitý vklad: - Část podniku Upisovatele č. 3, tvořící samostatnou organizační složku nezapsanou v obchodním rejstříku, nazvanou v rámci platné organizační struktury Upisovatele jako Nákladové středisko provoz, která je vedena v účetním systému Upisovatele č. 3 jako s tředisko označ. AAA - Nákladové středisko provoz. Uvedená část podniku představuje soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání a zahrnuje věci, další práva a jiné majetkové hodnoty patřící Upisovateli č. 3 a sloužící k provozování č ásti podniku, tedy zejména k výrobě a prodeji pekárenských výrobků; hodnota uvedené části podniku jako nepeněžitého vkladu byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 143/2006 ze dne 01.12.2006 , vypracovaného znalcem Ing. Petrem Šímou, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6414/2006-10 ze dne 26.10.2006, a to na částku 185 817 000,- Kč, jíž odpovídá emisní kurz Akcie č. 3 (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 3"). 7) Místo a lhůta splacení nepeněžitých vkladů: a) Nepeněžitý vklad č. 1 bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku Upisovatele č. 1 specifikované v bodě 6) písm. a) výše a předáním této části podniku Upisovatele č. 1 Společnosti, a to v sídle Upisovatele č. 1 a ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy o vkladu části podniku mezi Upisovatelem č. 1 a Společností. b) Nepeněžitý vklad č. 2 bude splacen uzavřením smouvy o vkladu části podniku Upisovatele č. 2 specifikované v bodě 6) písm. b) výše a předáním této části podniku Upisovatele č. 2 Společnosti, a to v sídle Upisovatele č. 2 a ve lhůtě 30 dnů od uzavření s mlouvy o vkladu části podniku mezi Upisovatelem č. 2 a Společností. c) Nepeněžitý vklad č. 3 bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku Upisovatele č. 3 specifikované v bodě 6) písm. c) výše a předáním této části podniku Upisovatele č. 3 Společnosti, a to v sídle Upisovatele č. 3 a ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy o vkladu části podniku mezi Upisovatelem č. 3 a Společností. 15.12.2006 - 1.2.2007

Aktuální kontaktní údaje UNITED BUSINESS a.s.

Kapitál UNITED BUSINESS a.s.

zakladni jmění 2 559 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.2010
zakladni jmění 2 420 310 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.2.2007 - 30.11.2010
zakladni jmění 1 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.6.2001 - 1.2.2007
zakladni jmění 1 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.2000 - 27.6.2001

Akcie UNITED BUSINESS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 120 24.1.2014
Kmenové akcie na jméno 1 547 460 000 Kč 1 24.1.2014
Kmenové akcie na jméno 685 834 000 Kč 1 24.1.2014
Kmenové akcie na jméno 185 817 000 Kč 1 24.1.2014
Kmenové akcie na jméno 635 Kč 218 722 24.1.2014
Kmenové akcie na majitele 635 Kč 218 722 30.11.2010 - 24.1.2014
Kmenové akcie na majitele 1 547 460 000 Kč 1 1.2.2007 - 24.1.2014
Kmenové akcie na majitele 685 834 000 Kč 1 1.2.2007 - 24.1.2014
Kmenové akcie na majitele 185 817 000 Kč 1 1.2.2007 - 24.1.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 120 6.9.2000 - 24.1.2014

Sídlo UNITED BUSINESS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bohunická 519/24 , Brno 619 00 24.1.2014
Adresa Bohunická 519/24 , Brno 619 00 21.10.2002 - 24.1.2014
Adresa Bohunická 519/24 , Brno 619 00 6.9.2000 - 21.10.2002

Předmět podnikání UNITED BUSINESS a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.12.2009
realitní činnost 27.9.2007 - 10.12.2009
správa a údržba nemovitostí 27.9.2007 - 10.12.2009
ubytovací služby 27.9.2007 - 10.12.2009
hostinská činnost 22.11.2006
pekařství, cukrářství 20.11.2006
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.11.2006
skladování zboží a manipulace s nákladem 20.11.2006 - 10.12.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 20.11.2006 - 10.12.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 20.11.2006 - 10.12.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 20.11.2006 - 10.12.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 20.11.2006 - 10.12.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.11.2006 - 10.12.2009
reklamní činnost a marketing 20.11.2006 - 10.12.2009
velkoobchod 20.11.2006 - 10.12.2009
zprostředkování obchodu a služeb 20.11.2006 - 10.12.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.11.2006 - 10.12.2009
činnost technických poradců v oblasti potravinářství 20.11.2006 - 10.12.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 6.9.2000 - 20.11.2006

vedení firmy UNITED BUSINESS a.s.

Statutární orgán UNITED BUSINESS a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně jediný člen představenstva. 24.1.2014
Způsob jednání: Jménem Společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Činí-li tyto osoby jménem Společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k firmě Společnosti připojí svůj podpis. 15.12.2006 - 24.1.2014
Za společnost jedná v běžných případech předseda i členové představenstva samostatně. V případech nabývání a zcizování majetku společnosti, přejímání závazků, to vše nad 100 000,-Kč, je třeba podpisu předsedy představenstva samostatně a členů představenstva ve dvojici. Předseda a členové představenstva jednají tak, že k vypsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 6.9.2000 - 15.12.2006
člen představenstva Edmond Georges Lucien Müller 25.7.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: 17 rue de Kahler , L-8378 Kleinbettingen Lucemburské velkovévodství
člen představenstva Ing. Zdeněk Synek 6.9.2000 - 3.10.2000
Adresa: 278 , Švábenice 683 23
člen představenstva Mgr. Zdeňka Pochylá 6.9.2000 - 21.10.2002
Adresa: Tomáškova 653/2 , Brno 615 00
člen představenstva Jaroslav Michael Pařík R.č.410923/175 3.10.2000 - 17.3.2004
Vznik funkce 3.10.2000
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla 763 61
předseda představenstva Marko Pařík 6.9.2000 - 12.7.2005
Vznik funkce 6.9.2000
Zánik funkce 17.3.2005
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Zdeňka Pochylá 21.10.2002 - 12.7.2005
Vznik funkce 6.9.2000
Zánik funkce 17.3.2005
Adresa: Švehlova 1498/75 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Jaroslav Michael Pařík R.č.410923/175 17.3.2004 - 12.7.2005
Vznik funkce 3.10.2000
Zánik funkce 17.3.2005
Adresa: Nádražní 135 , Židlochovice 667 01
předseda představenstva Jaroslav Michael Pařík 12.7.2005 - 31.7.2006
Vznik členství 3.10.2000
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 17.3.2005
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Nádražní 135 , Židlochovice 667 01
místopředseda představenstva Mgr. Zdeňka Pochylá 12.7.2005 - 6.3.2007
Vznik členství 6.9.2000
Zánik členství 4.12.2006
Vznik funkce 17.3.2005
Zánik funkce 4.12.2006
Adresa: Švehlova 1498/75 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Mgr. Petra Stránská 12.7.2005 - 6.3.2007
Vznik členství 17.3.2005
Zánik členství 4.12.2006
Adresa: Schwaigrova 645/4 , Brno 617 00
předseda představenstva Marko Pařík 31.7.2006 - 30.7.2010
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 26.5.2010
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 26.5.2010
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen představenstva Jaroslav Michael Pařík 6.3.2007 - 13.2.2012
Vznik členství 4.12.2006
Zánik členství 3.2.2012
Adresa: Nádražní 135 , Židlochovice 667 01
člen představenstva Edmond Muller 6.3.2007 - 13.2.2012
Vznik členství 4.12.2006
Zánik členství 3.2.2012
Adresa: Lucemburské velkovévodství
L-8378 Kleinbettingen, Route de Kahler 17
člen představenstva Tomáš Vaněk 13.2.2012 - 25.7.2013
Vznik členství 3.2.2012
Zánik členství 8.4.2013
Adresa: Na Žižkově 636/70 , Liberec 460 06
předseda představenstva Marko Pařík 30.7.2010 - 26.7.2013
Vznik členství 26.5.2010
Vznik funkce 26.5.2010
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen představenstva Jaroslav Michael Pařík 13.2.2012 - 24.1.2014
Vznik členství 3.2.2012
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Nádražní 135 , Židlochovice 667 01
člen představenstva Michal Freiberger 25.7.2013 - 24.1.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Za Strahovem 384/45 , Praha 169 00
předseda představenstva Marko Pařík 26.7.2013 - 24.1.2014
Vznik členství 26.5.2010
Vznik funkce 26.5.2010
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen představenstva Marko Pařík 24.1.2014 - 10.9.2015
Vznik členství 26.5.2010
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00
člen představenstva Marko Pařík 10.9.2015 - 25.7.2018
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 27.6.2018
Adresa: Pokojná 363/12 , Praha 160 00

Dozorčí rada UNITED BUSINESS a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Grégoire Michael Parik 10.9.2015
Vznik členství 25.6.2015
Adresa: Habrovská 414 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Jaroslav Michael Pařík, R.č. 410923/175 6.9.2000 - 3.10.2000
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla 763 61
člen dozorčí rady Alena Cabejšková 6.9.2000 - 6.3.2007
Vznik funkce 6.9.2000
Zánik funkce 22.12.2006
Adresa: Slavkovská 862/5 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Otakar Seko 6.9.2000 - 6.3.2007
Vznik funkce 6.9.2000
Zánik funkce 22.12.2006
Adresa: Horácké náměstí 1471/9 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Synek 3.10.2000 - 6.3.2007
Vznik funkce 3.10.2000
Zánik funkce 22.12.2006
Adresa: 278 , Švábenice 683 23
člen dozorčí rady Mark Martin 6.3.2007 - 28.7.2008
Vznik členství 22.12.2006
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Žitomírská 599/38 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Rumplík 15.1.2008 - 23.4.2010
Vznik členství 5.12.2007
Zánik členství 1.1.2010
Adresa: Dlouhá 489/36 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Jan Dobrzenský 6.3.2007 - 30.7.2010
Vznik členství 22.12.2006
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: Riegrova 1 , Chotěboř 583 01
člen dozorčí rady Jan Jedlička 28.7.2008 - 30.7.2010
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: Masarykovo nábřeží 239/22 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Jan Jedlička 30.7.2010 - 8.10.2010
Vznik členství 26.5.2010
Adresa: Masarykovo nábřeží 239/22 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ladislav Míka 30.7.2010 - 8.10.2010
Vznik členství 3.5.2010
Adresa: Na Terase 83 , Zlatníky-Hodkovice 252 41
člen dozorčí rady Ladislav Míka 8.10.2010 - 5.3.2013
Vznik členství 3.5.2010
Zánik členství 15.2.2013
Adresa: Pražská 383 , Dolní Břežany 252 41
člen dozorčí rady Jan Jedlička 8.10.2010 - 25.7.2013
Vznik členství 26.5.2010
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Jansova 136 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Jan Dobrzenský 30.7.2010 - 24.1.2014
Vznik členství 26.5.2010
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Riegrova 1 , Chotěboř 583 01
člen dozorčí rady Barbora Pánková 5.3.2013 - 24.1.2014
Vznik členství 15.2.2013
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: Na Pernikářce 1407/14 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Petr Mlíka 25.7.2013 - 10.9.2015
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 25.6.2015
Adresa: Nad Vltavou 2159 , Roztoky 252 63

Sbírka Listin UNITED BUSINESS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3374/SL 121 ostatní zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Brně 25.6.2015 5.8.2015 15.9.2015 6
B 3374/SL 120 ostatní zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Brně 26.5.2015 5.8.2015 15.9.2015 4
B 3374/SL 119 ostatní návrh + konečná podoba rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 Krajský soud v Brně 25.6.2015 29.7.2015 29.7.2015 1
B 3374/SL 117 ostatní návrh a konečná podoba rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 Krajský soud v Brně 24.6.2014 11.7.2014 31.7.2014 1
B 3374/SL 116 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 28.3.2014 11.7.2014 31.7.2014 61
B 3374/SL 115 ostatní rozhodnutí jediného člena představenstva Krajský soud v Brně 1.1.2014 23.1.2014 27.1.2014 1
B 3374/SL 114 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.1.2014 23.1.2014 27.1.2014 10
B 3374/SL 113 notářský zápis stanovy, NZ 338/2013 Krajský soud v Brně 28.6.2013 23.1.2014 27.1.2014 18
B 3374/SL 112 ostatní návrh a konečná podoba vypořádání HV 2012 Krajský soud v Brně 28.6.2013 30.7.2013 9.8.2013 1
B 3374/SL 110 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 28.6.2013 11.7.2013 26.7.2013 7
B 3374/SL 109 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 8.4.2013 11.7.2013 26.7.2013 1
B 3374/SL 108 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 15.2.2013 5.3.2013 7.3.2013 4
B 3374/SL 107 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2011 25.1.2013 25.1.2013 19
B 3374/SL 106 ostatní - návrh na vypoř.HV k 31.12.11 Krajský soud v Brně 28.6.2012 19.7.2012 1
B 3374/SL 105 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 19.7.2012 66
B 3374/SL 104 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 3.2.2012 20.2.2012 4
B 3374/SL 103 ostatní - návrh na vypoř.HV k 31.12.10 Krajský soud v Brně 28.6.2011 5.9.2011 1
B 3374/SL 102 výroční zpráva k 31.12.2010 Krajský soud v Brně 15.4.2011 5.9.2011 74
B 3374/SL 99 posudek znalce č. 54-30/2011 Krajský soud v Brně 25.5.2011 25.7.2011 45
B 3374/SL 98 zpráva auditora -ověř. zah. rozvahy k 1.1.2011 Krajský soud v Brně 7.4.2011 25.7.2011 21
B 3374/SL 97 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 7.4.2011 25.7.2011 45
B 3374/SL 96 zpráva auditora 2010 - CADDY a.s. Krajský soud v Brně 25.2.2011 25.7.2011 13
B 3374/SL 101 notářský zápis -proj.vn.fúze slouč.,NZ 328/11 Krajský soud v Brně 28.6.2011 25.7.2011 16
B 3374/SL 100 notářský zápis -proj.vn.fúze slouč.,NZ 327/11 Krajský soud v Brně 28.6.2011 25.7.2011 12
B 3374/SL 95 změna právní formy, fúze - proj. vnitr. fúze sloučením Krajský soud v Brně 11.5.2011 26.5.2011 26.5.2011 4
B 3374/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.12.2010 18.5.2011 19
B 3374/SL 93 ostatní - vyjádření znalce Krajský soud v Brně 1.12.2010 18
B 3374/SL 92 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 21.10.2010 1.12.2010 2
B 3374/SL 91 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.9.2010 22.9.2010 19
B 3374/SL 90 notářský zápis -proj.vn.fúze slouč.,NZ 216/10 Krajský soud v Brně 4.5.2010 10.8.2010 23
B 3374/SL 89 notářský zápis -proj.vn.fúze slouč.,NZ 215/10 Krajský soud v Brně 4.5.2010 10.8.2010 23
B 3374/SL 88 zpráva auditora -ov.zah.rozv.k 1.7.09 UB CZ Krajský soud v Brně 29.3.2010 10.8.2010 24
B 3374/SL 87 zpráva auditora -ov.mezit.ÚZ k 31.12.09 Pek.L. Krajský soud v Brně 26.3.2010 10.8.2010 38
B 3374/SL 86 zpráva auditora -ov.mezit.ÚZ k 31.12.09 UB CZ Krajský soud v Brně 26.3.2010 10.8.2010 55
B 3374/SL 85 zpráva auditora -ov.mim.ÚZ k 30.6.09 Pek. Lib. Krajský soud v Brně 25.3.2010 10.8.2010 37
B 3374/SL 84 zpráva auditora -ověř.mimoř.ÚZ k 30.6.09 UB CZ Krajský soud v Brně 25.3.2010 10.8.2010 55
B 3374/SL 83 posudek znalce č. 378/2010 Krajský soud v Brně 25.3.2010 10.8.2010 84
B 3374/SL 82 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.6.2010 9.8.2010 2
B 3374/SL 81 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.6.2010 9.8.2010 4
B 3374/SL 80 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.6.2010 9.8.2010 2
B 3374/SL 79 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 21.6.2010 9.8.2010 4
B 3374/SL 78 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 26.5.2010 9.8.2010 2
B 3374/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.5.2010 9.8.2010 19
B 3374/SL 76 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 3.5.2010 9.8.2010 5
B 3374/SL 75 ostatní -návrh na vypořádání hosp. výs Krajský soud v Brně 8.7.2010 23.7.2010 1
B 3374/SL 74 výroční zpráva -k 30.6.2009 Krajský soud v Brně 16.4.2010 7.7.2010 81
B 3374/SL 73 notářský zápis - rozh. VH, NZ 216/10 Krajský soud v Brně 4.5.2010 24.5.2010 23
B 3374/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.1.2010 29.4.2010 19
B 3374/SL 71 ostatní - projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 23.3.2010 30.3.2010 1.4.2010 12
B 3374/SL 70 ostatní - smlouva o vkl. části podniku Krajský soud v Brně 8.12.2009 28.1.2010 63
B 3374/SL 69 notářský zápis - sml.o vkl.č. podn.,NZ 643/09 Krajský soud v Brně 8.12.2009 14.12.2009 75
B 3374/SL 68 zpráva auditora - k 1.1.09 Krajský soud v Brně 18.2.2009 18.9.2009 18
B 3374/SL 67 zpráva auditora - Del. Krajský soud v Brně 6.3.2009 18.9.2009 32
B 3374/SL 66 zpráva auditora - UB Krajský soud v Brně 5.5.2009 18.9.2009 115
B 3374/SL 65 notářský zápis - rozh. VH, NZ 333/09 Krajský soud v Brně 24.6.2009 18.9.2009 13
B 3374/SL 64 notářský zápis - rozh. VH, NZ 331/09 Krajský soud v Brně 24.6.2009 18.9.2009 25
B 3374/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2009 10.7.2009 19
B 3374/SL 62 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 15.4.2009 26.6.2009 83
B 3374/SL 61 ostatní -návrh na vypořádání hosp. výs Krajský soud v Brně 24.6.2009 26.6.2009 1
B 3374/SL 60 ostatní -projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 11.5.2009 14.5.2009 5
B 3374/SL 59 ostatní - návrh na vypořádání Krajský soud v Brně 1.7.2008 13.8.2008 1
B 3374/SL 58 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 26.6.2008 6.8.2008 10
B 3374/SL 57 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 26.5.2008 7.7.2008 84
B 3374/SL 56 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 17.12.2007 22.1.2008 2
B 3374/SL 55 ostatní -vyhl. voleb čl. DR Krajský soud v Brně 14.11.2007 22.1.2008 2
B 3374/SL 54 ostatní -zápis o výsl. voleb Krajský soud v Brně 14.11.2007 22.1.2008 2
B 3374/SL 53 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 30.4.2007 6.12.2007 66
B 3374/SL 52 notářský zápis - sml.o převz.jm., NZ 391/2007 Krajský soud v Brně 29.6.2007 9.10.2007 7
B 3374/SL 51 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 390/2007 Krajský soud v Brně 29.6.2007 9.10.2007 14
B 3374/SL 50 zpráva auditora - ověř. zahaj.rozv. k 1.1.2007 Krajský soud v Brně 15.3.2007 9.10.2007 19
B 3374/SL 49 zpráva auditora - ověř. úč. uzáv. k 31.12.2006 Krajský soud v Brně 15.3.2007 9.10.2007 46
B 3374/SL 48 ostatní -smlouva o úvěru Krajský soud v Brně 8.10.2007 2
B 3374/SL 47 ostatní -smlouva o převz. jmění Krajský soud v Brně 8.10.2007 4
B 3374/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2007 8.10.2007 19
B 3374/SL 45 notářský zápis -NZ 390/2007-rozh. řádné VH Krajský soud v Brně 29.6.2007 8.10.2007 16
B 3374/SL 44 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 29.6.2007 8.10.2007 6
B 3374/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2007 4.10.2007 19
B 3374/SL 42 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 29.6.2007 4.10.2007 6
B 3374/SL 41 ostatní - sml.o převzetí jmění Krajský soud v Brně 24.5.2007 4
B 3374/SL 40 notářský zápis -NZ 758/2006 Krajský soud v Brně 4.12.2006 6.3.2007 24
B 3374/SL 39 notářský zápis -NZ 10/2007-rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 12.1.2007 6.3.2007 4
B 3374/SL 38 ostatní -rozh. jed. akc, Krajský soud v Brně 22.12.2006 6.3.2007 2
B 3374/SL 37 podpisové vzory Krajský soud v Brně 14.12.2006 6.3.2007 4
B 3374/SL 36 ostatní -prohl. o způs. k výk. funkce Krajský soud v Brně 14.12.2006 6.3.2007 11
B 3374/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.2.2007 6.3.2007 19
B 3374/SL 34 smlouva o prodeji/převodu -části podniku-plná moc Krajský soud v Brně 7.12.2006 8.2.2007 221
B 3374/SL 33 ostatní -sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Brně 7.12.2006 7.2.2007 117
B 3374/SL 32 ostatní -sml. o vkladu části podniku Krajský soud v Brně 7.12.2006 7.2.2007 127
B 3374/SL 31 ostatní -sml. o vkladu části podniku Krajský soud v Brně 7.12.2006 7.2.2007 76
B 3374/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.12.2006 7.2.2007 18
B 3374/SL 29 ostatní -znal. posudek č.143/2006 Krajský soud v Brně 1.12.2006 22.12.2006 62
B 3374/SL 28 ostatní -znal. posudek č. 142/2006 Krajský soud v Brně 1.12.2006 22.12.2006 79
B 3374/SL 27 ostatní -znal. posudek č.141/2006 Krajský soud v Brně 1.12.2006 22.12.2006 85
B 3374/SL 26 notářský zápis -NZ 757/2006-rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 4.12.2006 22.12.2006 10
B 3374/SL 25 notářský zápis -NZ 758/2006-rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 4.12.2006 22.12.2006 24
B 3374/SL 24 ostatní -usnesení Krajský soud v Brně 26.10.2006 22.12.2006 6
B 3374/SL 23 ostatní -uložení návrhu smluv Krajský soud v Brně 7.12.2006 22.12.2006 56
B 3374/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.11.2006 28.11.2006 15
B 3374/SL 21 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 712/06 Krajský soud v Brně 9.11.2006 27.11.2006 4
B 3374/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.11.2006 22.11.2006 15
B 3374/SL 19 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 712/06 Krajský soud v Brně 9.11.2006 22.11.2006 4
B 3374/SL 18 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 25.3.2006 17.8.2006 7
B 3374/SL 17 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 30.6.2006 17.8.2006 9
B 3374/SL 16 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 30.6.2006 17.8.2006 1
B 3374/SL 15 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 3.7.2006 17.8.2006 2
B 3374/SL 14 ostatní -zápis o řádné VH Krajský soud v Brně 30.6.2005 26.7.2005 7
B 3374/SL 13 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 25.3.2005 26.7.2005 7
B 3374/SL 12 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.3.2005 18.7.2005 2
B 3374/SL 11 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 17.3.2005 18.7.2005 1
B 3374/SL 10 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 17.3.2005 18.7.2005 8
B 3374/SL 9 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 30.6.2004 6.8.2004 8
B 3374/SL 8 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 29.4.2004 6.8.2004 18
B 3374/SL 7 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 21.5.2003 17.9.2003 42
B 3374/SL 6 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 14.5.2002 25.11.2002 40
B 3374/SL 5 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 5.9.2002 25.11.2002 6
B 3374/SL 4 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 13.6.2002 25.11.2002 22
B 3374/SL 3 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 12.3.2001 7.8.2001 19
B 3374/SL 2 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 18.9.2000 8.11.2000 2
B 3374/SL 1 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 12.7.2000 19.9.2000 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje UNITED BUSINESS a.s.

IČO (identifikační číslo) 26222990
Jméno UNITED BUSINESS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 6.9.2000
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 4

Sídlo UNITED BUSINESS a.s.

Živnosti a provozovny UNITED BUSINESS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Pekařská 598/1, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1003688756
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.1.2007

Živnost č. 2 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.11.2006
Přerušení oprávnění 8.1.2010

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.11.2006
Přerušení oprávnění 28.2.2013

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 15.11.2006
Přerušení oprávnění 8.1.2010

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost technických poradců v oblasti potravinářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán UNITED BUSINESS a.s.

Člen statutárního orgánu Edmond Georges Lucien Müller

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UNITED BUSINESS a.s.

IČO: 26222990
Firma: UNITED BUSINESS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-jih
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.9.2000

Sídlo UNITED BUSINESS a.s.

Sídlo: Bohunická 519/24, Brno 619 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Skladování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image