Hlavní navigace

FIRMA UNISTAV a.s. IČO: 00531766

UNISTAV a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

UNISTAV a.s. (00531766) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Příkop 838/6, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 1990 a je stále aktivní. UNISTAV a.s. má více živností.

Jako zdroj dat o UNISTAV a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro UNISTAV a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UNISTAV a.s.

Soud: Krajský soud v Brně 6. 6. 1990
Spisová značka: B 40
IČO (identifikační číslo osoby): 00531766
Jméno: UNISTAV, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.6.1990
Zapsána dne: 6.6.1990
Dne 21. 5. 2021 rozhodla valná hromada společnosti UNISTAV a.s. o snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 35.294.400 Kč z dosavadní částky 51.300.000 Kč na částku 16.005.600 Kč. Rozsah snížení základního kapitálu je roven částce 35.294.400 Kč. Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, proto snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Namísto 335 ks listinných akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 140.000 Kč bude vydáno 335 ks listinných akcií o nové jmenovité hodnotě 43.680 Kč, a namísto 4.400 ks listinných akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000 Kč bude vydáno 4.400 ks listinných akc ií o nové jmenovité hodnotě 312 Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty vykazované společností za minulá účetní období, která je účtovaná na účtu výsledek hospodaření minulých let. Akcionářům se stanoví lhůta pro předložení akcií do 1 měsíce od přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu. 23.5.2021
V důsledku realizace fúze sloučením zanikající společnosti PANORAMA Karlín, s.r.o. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27738515, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 55611, s nástupnickou společn ostí UNISTAV a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 00531766, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 40, na základě projektu fúze ze dne 6. 11. 2020 došlo k 1. 1. 2021 k zániku zanikající spole čnosti PANORAMA Karlín, s.r.o. a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost UNISTAV a.s. 1.1.2021
V důsledku realizace fúze sloučením zanikající společnosti PANORAMA Karlín, s.r.o. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27738515, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 556119, s nástupnickou společ ností UNISTAV a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 00531766, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 40, na základě projektu fúze ze dne 6. 11. 2020 došlo k zániku zanikající společnosti PANOR AMA Karlín, s.r.o. a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost UNISTAV a.s. 1.1.2021 - 1.1.2021
V důsledku realizace fúze sloučením zanikající společnosti PANORAMA Karlín, s.r.o. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27738515, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 556119, s nástupnickou společ ností UNISTAV a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 00531766, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 40, na základě projektu fúze ze dne 6. 11. 2020 došlo k 1. 1. 2021 k zániku zanikající spol ečnosti PANORAMA Karlín, s.r.o. a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost UNISTAV a.s. 1.1.2021 - 1.1.2021
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením společnosti UNISTAV a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 005 31 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 40, jakožto rozdělované společnosti, přešl a na společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 039 02 447, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7272, společnost UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o., se sídlem Příkop 838 /6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 039 14 313, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 87342 a společnost UNISTAV HOLDING a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 039 12 094, zapsanou v obchodním r ejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7273, jakožto nástupnické společnosti, část jmění společnosti UNISTAV a.s., specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením vypracovaného dne 4.5.2015. 1.7.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.8.2014
Počet členů představenstva: 4 5.8.2014 - 12.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 5.8.2014 - 23.3.2016
Společnost předložila stanovy společnosti upravené valnou hromadou 4.6.1999. 14.7.1999 - 5.10.2000
Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 5.6.1998. 10.3.1999 - 5.10.2000
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 5.6.1998 o zvýšení základního jmění: 21.8.1998 - 10.3.1999
zvýšení základního jmění společnosti celkem o částku 6,100.000,-Kč, tedy na částku 25,000.000,-Kč. Zvýšení základního jmění se uskuteční dále uvedeným způsobem, a to 21.8.1998 - 10.3.1999
1) zvýšení základního jmění společnosti užitím nerozděleného zisku z minulých let (řádek 76 rozvahy) o 3.650.000 Kč, a to a) zvýšením jmenovité hodnoty 300 ks kmenových akcií z 60.000 Kč na 70.000 Kč. Zvýšení se provede výměnou akcií ve lhůtě do dvou měsíců po výzvě představenstva, účiněné po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku b) zvýšením jmenovité hodnoty 225 zaměstnaneckých akcií z 4.000 Kč na 5.000 Kč. Zvýšení se provede výměnou akcií ve lhůtě do dvou měsíců po výzvě představenstva, učiněné po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku c) vydáním 85 ks zaměstnaneckých akcií o jmenovité hodnotě 5.000 Kč 21.8.1998 - 10.3.1999
2) zvýšení základního jmění společnosti upisováním akcií o 2.450.000 Kč s tím, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští. 21.8.1998 - 10.3.1999
Předmětem úpisu budou listinné akcie na jméno o nominální hodnotě 70.000 Kč a emisní hodnotě 70.000 Kč v počtu 35 ks. Každý akcionář vlastnící kmenové akcie má v souladu s ustanovením § 204a obch.zák. přednostní právo upsat nové akcie, a to na každých 8 ks dosavadních akcií 1 nově vydávanou. 21.8.1998 - 10.3.1999
Právo přednostního úpisu mohou majitelé dosavadních kmenových akcií uplatnit v sídle společnosti v termínu do 15 dnů po oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Akcie, které s využitím přednostního práva majitelů kmenových akcií nebudou upsány, budou nabídnuty po projednání v představenstvu společnosti vybraným zaměstnancům. O výběru upisovatelů v případě většího zájmu rozhodne představenstvo. Upisování akcií bez využití přednostního práva se uskuteční v sídle společnosti v době od 16. do 30.dne po oznámení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs činí rovněž 70.000 Kč. Emisní kurs upisovaných akcií je splatný na účet společnosti č.64645-641/0100 vedený u KB Brno takto: - 30% tj. 21.000 Kč za každou upsanou akcii pri úpisu - 70% tj. 49.000 Kč za každou upsanou akcii do 6 měsíců po úpisu 21.8.1998 - 10.3.1999
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 6.6.1997. 26.11.1997 - 5.10.2000
Akcie: 300 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, převoditené se souhlasem představenstva, 20.11.1996 - 26.11.1997
150 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 2.000,- Kč, převoditelné se souhlasem představenstva. 20.11.1996 - 26.11.1997
Změna stanov čl. l bod l.l., l.2, čl. 2 bod 2.1.,2.2., čl. 5 bod 5.2. písm. a), bod 5.3. písm. a), bod 5.4., čl. 6, bod 6.4., čl. 8 bod 8.3., čl. 9 bod 9.2., písm. b), c) a e) přijatá valnou hromadou 28.6.1996. 20.11.1996 - 5.10.2000
Ke dni 24. 10. 1995 byly předloženy stanovy společnosti upravené valnou hromadou dne 22. 5. 1995. 24.10.1995 - 5.10.2000
Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o jednorázovém založení akciové společnosti uzavřenou dne 10.5.1990. 6.6.1990
Základní kapitál akciové společnosti činí 120.000,-- Kčs a je rozdělen na 24 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kčs. 6.6.1990 - 4.3.1993

Kapitál UNISTAV a.s.

Základní kapitál 16 005 600 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.5.2021
Základní kapitál 51 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.2000  - 23.5.2021
Základní kapitál 33 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.7.1999  - 5.10.2000
Základní kapitál 25 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.3.1999  - 14.7.1999
Základní kapitál 18 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.11.1997  - 10.3.1999
Základní kapitál 12 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.10.1995  - 26.11.1997
Základní kapitál 6 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.2.1995  - 24.10.1995
Základní kapitál 1 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.3.1993  - 14.2.1995

Akcie UNISTAV a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 43 680 Kč 335 23.5.2021
Akcie na jméno 312 Kč 4 400 23.5.2021
Akcie na jméno 140 000 Kč 335 27.9.2019  - 23.5.2021
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 400 27.9.2019  - 23.5.2021
Akcie na jméno 140 000 Kč 335 1.9.2010  - 27.9.2019
Akcie na majitele 140 000 Kč 335 20.6.2007  - 1.9.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 400 20.6.2007  - 27.9.2019
Kmenové akcie na majitele 140 000 Kč 335 30.1.2002  - 20.6.2007
Akcie na jméno 140 000 Kč 335 5.10.2000  - 30.1.2002
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 4 400 5.10.2000  - 20.6.2007
Akcie na jméno 90 000 Kč 335 14.7.1999  - 5.10.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 6 000 Kč 475 14.7.1999  - 5.10.2000
Akcie na jméno 70 000 Kč 335 10.3.1999  - 14.7.1999
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 310 10.3.1999  - 14.7.1999
Kmenové akcie na jméno 60 000 Kč 300 26.11.1997  - 10.3.1999
Zaměstnanecké akcie na jméno 4 000 Kč 225 26.11.1997  - 10.3.1999
Akcie na jméno 40 000 Kč 300 24.10.1995  - 26.11.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 2 000 Kč 150 24.10.1995  - 26.11.1997
Akcie na jméno 20 000 Kč 300 14.2.1995  - 24.10.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 100 14.2.1995  - 24.10.1995
Akcie na jméno 5 000 Kč 200 4.3.1993  - 14.2.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 100 4.3.1993  - 14.2.1995

Sídlo UNISTAV a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Příkop 838/6, Brno 60200, Česká republika 5.8.2014
Adresa: Příkop 6, Brno 60200, Česká republika 7.3.2012 - 5.8.2014
Adresa: Příkop 6, Brno , Česká republika 20.11.1996 - 7.3.2012
Adresa: Antonínská 30, Brno , Česká republika 6.6.1990 - 20.11.1996

Předmět podnikání UNISTAV a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 14.4.2009
opravy silničních vozidel 14.4.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 14.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.4.2009
vedení účetnictví 30.1.2002
hostinská činnost 30.1.2002
provádění veřejných dražeb 30.1.2002 - 7.11.2006
inženýrská činnost v investiční výstavbě 5.10.2000 - 14.4.2009
pořádání kulturních produkcí a zábav 5.10.2000 - 14.4.2009
zemní práce a terénní úpravy 5.10.2000 - 14.4.2009
výkopové práce 5.10.2000 - 14.4.2009
lešenářské práce 5.10.2000 - 14.4.2009
pronájem průmyslového zboží 5.10.2000 - 14.4.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 26.11.1997 - 14.4.2009
čištění rextilu 26.11.1997 - 14.4.2009
pronájem motorových vozidel 26.11.1997 - 14.4.2009
automatizované zpracování dat 26.11.1997 - 14.4.2009
agenturní činnost v kultuře 26.11.1997 - 14.4.2009
činnost realitní agentury 26.11.1997 - 14.4.2009
měření emisí 26.11.1997 - 23.5.2021
projektová činnost ve výstavbě 20.11.1996
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 20.11.1996 - 14.4.2009
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí 24.10.1995 - 14.4.2009
provozování garáží a odstavných ploch 24.10.1995 - 14.4.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 24.10.1995 - 14.4.2009
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč. poskytování jiných než základních služeb 24.10.1995 - 14.4.2009
opravy motorových vozidel 24.10.1995 - 14.4.2009
projektová činnost v investiční výstavbě 4.3.1993 - 20.11.1996
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 4.3.1993 - 20.11.1996
provádění průmyslových staveb 4.3.1993 - 20.11.1996
provádění bytových a občanských staveb 4.3.1993 - 20.11.1996
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.3.1993 - 14.4.2009
zprostředkovatelská činnost 4.3.1993 - 14.4.2009
silniční motorová doprava 4.3.1993 - 14.4.2009
činnost ekonomických a organizačních poradců ve stavebnictví 4.3.1993 - 14.4.2009
výstavba, rekonstrukce, modernizace a údržba stavebních objektů související dodávky stavebních prací výrobní povahy včetně výroby potřebných komponentů, polotovarů a prefabrikátů související dopravní výkony a služby související obchodní a kontraktační činnost 6.6.1990 - 4.3.1993

Vedení firmy UNISTAV a.s.

Statutární orgán UNISTAV a.s.

člen představenstva Mgr. Libor Janáček LLM
Ve funkci od 27.6.2018
Adresa Dudíkova 691/15, 62100 Brno
místopředseda představenstva Martin Řehůřek MBA
Ve funkci od 27.6.2018
Adresa Na návsi 10, 66451 Jiříkovice
člen představenstva Ing. Michal Pavlišta
Ve funkci od 27.6.2018
Adresa Jasná 693, 26101 Příbram
předseda představenstva Ing Tomáš Kubíček MBA
Ve funkci od 27.6.2018
Adresa Laštůvkova 718/39, 63500 Brno
člen představenstva Martin Řehůřek
Ve funkci od 1.9.2013 do 27.6.2018
Adresa Na návsi 10, 66451 Jiříkovice
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kubíček
Ve funkci od 1.9.2013 do 27.6.2018
Adresa Laštůvkova 718/39, 63500 Brno
předseda představenstva Ing. Miroslav Friš
Ve funkci od 18.12.2013 do 27.6.2018
Adresa Rozárka 696/41, 64400 Brno
člen představenstva Ondřej Blaho
Ve funkci od 12.12.2014 do 27.6.2018
Adresa V kapslovně 2770/7, 13000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kubíček
Ve funkci od 1.9.2013 do 27.6.2018
Adresa Laštůvkova 718/39, 63500 Brno
člen představenstva Martin Řehůřek
Ve funkci od 1.9.2013 do 27.6.2018
Adresa Na návsi 10, 66451 Jiříkovice
předseda představenstva Ing. Miroslav Friš
Ve funkci od 18.12.2013 do 27.6.2018
Adresa Rozárka 696/41, 64400 Brno
člen představenstva Ondřej Blaho
Ve funkci od 12.12.2014 do 27.6.2018
Adresa V kapslovně 2770/7, 13000 Praha
člen představenstva Ing. Josef Kavan
Ve funkci od 18.12.2013 do 12.12.2014
Adresa K Bezedníku 45, 76317 Lukov
člen představenstva Ing. Josef Kavan
Ve funkci od 1.9.2010 do 18.12.2013
Adresa K Bezedníku 45, 76317 Lukov
předseda představenstva Ing. Miroslav Friš
Ve funkci od 1.9.2010 do 18.12.2013
Adresa Rozárka 696/41, 64400 Brno
člen představenstva Ing. Tomáš Němec
Ve funkci od 1.9.2010 do 18.12.2013
Adresa Chochola 1254/15, 62400 Brno
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kubíček
Ve funkci od 1.9.2010 do 1.9.2013
Adresa Laštůvkova 718/39, 63500 Brno
člen představenstva Martin Řehůřek
Ve funkci od 1.9.2010 do 1.9.2013
Adresa Na návsi 10, 66451 Jiříkovice
předseda představenstva Ing. Miroslav Friš
Ve funkci od 8.2.2008 do 1.9.2010
Adresa Rozárka 696/41, 64400 Brno-sever
člen představenstva Ing. Josef Kavan
Ve funkci od 29.10.2008 do 1.9.2010
Adresa K Bezedníku 45, 76317 Lukov
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kubíček
Ve funkci od 29.10.2008 do 1.9.2010
Adresa Laštůvkova 718/39, 63500 Brno
člen představenstva Martin Řehůřek
Ve funkci od 25.6.2009 do 1.9.2010
Adresa Na Návsi 10, 66451 Šlapanice u Brna
člen představenstva Ing. Tomáš Němec
Ve funkci od 2.2.2010 do 1.9.2010
Adresa Chochola 1254/15, 62400 Brno
člen představenstva Ing. Tomáš Němec
Ve funkci od 20.6.2007 do 2.2.2010
Adresa Štompil 4, 63500 Brno
člen představenstva Ing. Jan Kohut
Ve funkci od 29.10.2008 do 20.4.2009
Adresa Filipova 17, 63500 Brno
místopředseda představenstva Ing. Jan Kohut
Ve funkci od 20.6.2007 do 29.10.2008
Adresa Filipova 17, Brno
předseda představenstva Ing. Miroslav Friš
Ve funkci od 20.6.2007 do 8.2.2008
Adresa Rysova 53, 61200 Brno
předseda představenstva Ing. Miroslav Friš
Ve funkci od 20.11.1996 do 20.6.2007
Adresa Rysova 53, Brno
místopředseda představenstva Ing. Jan Kohut
Ve funkci od 20.11.1996 do 20.6.2007
Adresa Filipova 17, Brno
člen představenstva Ing. Tomáš Němec
Ve funkci od 25.1.2000 do 20.6.2007
Adresa Štompil 4, 63500 Brno-Komín
člen představenstva Ing. Tomáš Němec
Ve funkci od 20.11.1996 do 25.1.2000
Adresa Libušino údolí 158, Brno-Kohoutovice
předseda představenstva Ing. Miroslav Friš
Ve funkci od 6.6.1990 do 20.11.1996
Adresa Josefská 21, Brno
člen představenstva Ing. Jan Kohut
Ve funkci od 6.6.1990 do 20.11.1996
Adresa Filipova 17, Brno
člen představenstva Ing Ladislav S L Á D E K
Ve funkci od 4.3.1993 do 20.11.1996
Adresa Ukrajinská 17, Brno
člen představenstva Zdeněk Macháček
Ve funkci od 8.7.1991 do 4.3.1993
Adresa Merhautova 42, Brno
člen představenstva Jaroslav Fiala
Ve funkci od 6.6.1990 do 8.7.1991
Adresa Božetěchova 91, Brno
člen představenstva Ing. Josef Netík
Ve funkci od 6.6.1990 do 8.7.1991
Adresa , Zborovská 13
člen představenstva Ing. Jiří Kaláb
Ve funkci od 6.6.1990 do 8.7.1991
Adresa Strnadova 9, Brno
člen představenstva Ing. Miroslav Machala
Ve funkci od 6.6.1990 do 8.7.1991
Adresa Jeřabinova 4, Brno
člen představenstva Josef Suškleb
Ve funkci od 6.6.1990 do 8.7.1991
Adresa Mlýnská 2, Ivančice
předseda představenstva Ing. Miroslav Frič
Ve funkci od 6.6.1990 do 6.6.1990
Adresa Josefská 21, Brno

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje UNISTAV a.s.

IČO (identifikační číslo): 00531766
Jméno: UNISTAV a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 6. 1991
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 7

Sídlo UNISTAV a.s.

Sídlo: Příkop 838/6, Brno 60200

Živnosti UNISTAV a.s.

Živnost č. 1 Vedení účetnictví

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 9. 2001

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 9. 2001

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 9. 8. 1995

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 11. 1. 1993
Přerušeno od 23. 1. 2019

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 10. 1992

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 10. 1992

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 10. 1992

Statutární orgán UNISTAV a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Pavlišta
Člen statutárního orgánu: Martin Řehůřek MBA
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Kubíček MBA
Člen statutárního orgánu: Mgr. Libor Janáček LLM

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UNISTAV a.s.

IČO: 00531766
Firma: UNISTAV a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 6. 1991

Sídlo UNISTAV a.s.

Sídlo: Příkop 838/6, Brno 60200

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Silniční nákladní doprava
Činnosti související s pozemní dopravou
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.